Tagovi

Kancelarka nam je iznena?ena i uvrije?ena

Po mojem skromnom mišljenu nepodnošljivoj lako?i vladanja HDZ-a u RH dolazi kraj ili kako je to rekao i O. Matijaševi?, što god tko mislio o njemu, poslije ovoliko prikupljenih glasova za održavanje referenduma o izmjenama ZOR-a, u Hrvatskoj više ništa ne?e biti isto.

Kancelarka je mislila da sve radi po PS i da su gra?ani silno zadovoljni njome i njenim kormilarenjem državnim brodom, pa ne?e, bar ne u dovoljnom broju, potpisivati zahtjev za održavanje referenduma.
Njenim pak ministrima nije jasno što bi se tu trebalo potpisivati i o ?emu odlu?ivati na referendumu.

Referent HU(P)S-a (Hrvatska udruga (poslodavaca) skorojevi?a) zaposlen u Vladi RH kao ministar gospodarstva, ?ak sindikatima, a kroz njih i svim gra?anima, odri?e bilo kakvo pravo da o ne?em odlu?uju, jer po njemu o svemu trebaju odlu?ivati oni koji pune prora?un, a to su opet po njemu hrvatski skorojevi?i.
Božidar Kalmeta, predsjednik GSV, ministar u ?ijem resoru je afera sustizala aferu, a bilo je i ljudskih žrtava, koji se održao i iz svega izašao netaknut, ?udom se ?udi zašto sindikalni ?elnici "ne?e razgovarati", pa im je uputio pismo kojim ih poziva na dijalog, nakon što su oni odustali od pregovora u Vladi radi monologa kojega su tamo držali predstavnici Vlade na ?elu s premijerkom.
Svi zahtjevi i sugestije sindikalnih ?elnika bili su bahato odbijani, pa su sindikalisti pozvali u pomo? gra?ane da se na referendumu izjasne pristaju li na daljnje obespravljivanje radnika.
A te potpisnike se proglašava maloumnim, jer oni kao nisu znali što potpisuju.

Naravno da ni D. Kuštrak ispred hrvatskih skorojevi?a nije mogao ostati bez komentara i on ?e se naravno obrušiti na sindikate, kao da su oni u najmanju ruku krivi za gospodarski kolaps u RH i njeno daljnje propadanje.

S druge strane usprkos službenom završetku kampanje prikupljanja potpisa za održavanje referenduma, gra?ani samoinicijativno nastavljaju potpisivati i dalje, što bi premijerki mogao biti najjasniji signal koliko gra?ani "ne znaju što potpisuju", a prema svemu sude?i potpisuju premijerkin kraj mandata.

Otuda ta silna nervoza, pa onda i premijerkino plašenje javnosti "nepotrebnim trošenjem sredstava", jer za te potrebe nema predvi?enih sredstava u prora?unu, pa ?e se onda sredstva morati namaknuti smanjivanjem nekog od prava.
Ja je želim podsjetiti da postoj i tzv. prora?unske pri?uve iz kojih se pokrivaju prora?unom nepredvi?eni troškovi.

No ne staje naša premijerka tu, ona upozorava sindikate da bi oni mogli biti krivi za neuspjeh gospodarskih reformi o kojima "ne ovisi samo oporavak države, nego i gospodarski opstanak Hrvatske, jer je Hrvatska na prekretnici ili reforme za bolji život ili dramati?an pad kojem se ne vidi kraj".
A tko nas je to još prije godinu i pol uvjeravao da nismo u krizi i tko je stameno stajao uz onog tko je, kad je vidio da obmane i samoobmane više ne pale, petama dao "malo vitra"?

Ne?injenje hrvatske Vlade je kroz nepodnošljivu lako?u vladanja glavni krivac za uznapredovalu gospodarsku ali i svekoliku društvenu krizu, ?iji teret bi trebalo prevaliti na le?a onih koji je nisu kreirali.
Na primjeru uvo?enja "hara?a" ?inilo se da ?e to glatko i?i, ali izgleda da narod sazrijeva i da je odlu?io nesposobnim vlastima pokazati zube.
To pokazuju dosad prikupljeni potpisi, koji nisu samo za raspisivanje referednduma o ZOR-u, ve? su upereni, kao što rekoh, više protiv nesposobne Vlade.
To i premijerka zna, pa otud i ta silna nervoza.

Komentari

umjesto komentara citat

umjesto komentara citat :"Sve je u Hrvatskoj zdrobljeno, pretvoreno u zgode, u epizode, u djelovanje raznih interesnih grupa – u kojima se nadmeću pojedinci, svaki za svoj račun – i nema drugih mjerila i nema drugih ciljeva; samo se još trivijalne fraze patetično prikazuju kao nada nacije, da bi se izigrala dubina politike i veličina njezine uloge. To je ponašanje cinične i provincijski nemarne samodostatnosti, ona je za sebe uvijek i početak i kraj. Hrvatska je na taj način ne samo zdrobljena nego i posve isključena s povijesnog fronta suvremenog svijeta, gurnuta na njegovu periferiju, gdje se obavljaju zaostali poslovi provincijâ – bili to ratovi ili programi obnove, svejedno
—————–
Nešto je u mojim očima odlučujuće:
da je čistoća duše izvoditelja bitan element u tom poslu.
J. Lacan
Ali bit duha je sloboda.
M. Heidegger
Hrvatska je u ovom trenutku zbirka različitih dronjaka od snova, fantazama i činjenica, s kojima se majstorìjâ u isto tako različite svrhe: mitomanske, opsjenarske, demagoške, folklorne ili kriminalne. U svim slučajevima započinje se na isti način: svaki sadržaj svodi se na svoju najnižu razinu – na posvemašnju beznačajnost. Taj postupak naziva se pragmatizmom, a odnosi koje uspostavlja jedinim stvarnim okvirom za efikasnu politiku. Zato: “Ako politika više ne zna potresti, to je naš grijeh.” Ona samo potvrđuje da “ono što se danas zove političkim pragmatizmom nije ništa drugo nego nedostatak vizije” – i hrabrosti za nju.
Svatko se nepopustljivo drži svojih predrasuda i svojih navika, svojih priča i njihovih likova – bezobzirno ih upotrebljava, ne razlikujući otpatke od duha (a “duh je sudbina i sudbina je duh”); Bog je tako postao banalniji od pismonoše; kič je postao jedina forma u kojoj slava i veličina djeluju razumljivo i uvjerljivo, u kojoj njihova vrijednost postaje privlačna i dobiva svoju efikasnu cijenu.
U svakoj značajnoj, a posebno u svakoj velikoj istini, odjekuje uznemiravajuća daljina. Po tome se takva istina prepoznaje: ona postavlja zahtjeve i nije dovršena – ni u prošlosti ni u sadašnjosti ni u budućnosti. Zato je dočekuju s tjeskobom, s nepovjerenjem, s oprezom. Zato je i prihvaćaju sporo, oklijevajući, puni sumnje – najčešće je prilagođujući svojim egoističnim interesima. To se zove “usklađivanje s realnim mogućnostima”. Nepoznatom se oduzima njegova privlačna snaga i izazovi, poznatom se oduzima neizvjesnost, uznemiravajuća dubina i duh preispitivanja. Potrošiti, a ne prevladati! – to je načelo
trivijalnosti.
ZAGONETKE OPSTANKA
Sve je u Hrvatskoj zdrobljeno, pretvoreno u zgode, u epizode, u djelovanje raznih interesnih grupa – u kojima se nadmeću pojedinci, svaki za svoj račun – i nema drugih mjerila i nema drugih ciljeva; samo se još trivijalne fraze patetično prikazuju kao nada nacije, da bi se izigrala dubina politike i veličina njezine uloge. To je ponašanje cinične i provincijski nemarne samodostatnosti: ona je za sebe uvijek i početak i kraj.
Politika ispunjava svoju ulogu samo kad je laboratorij akcijâ čovjekove slobode, u kojem se ništa ne ponavlja, u kojem se zamisli provjeravaju na nepovratan način, neizbježno i s nepredvidivim posljedicama – planirano i neplanirano djeluju zajedno, istodobno i nezaustavljivo. Tako nastaje naš svijet, na taj način mi bivamo i ostvarujemo svoje ciljeve; tako susrećemo bitne zagonetke svog opstanka i radne zamke odgovora na njih – jer sloboda je naše najintimnije središte.
Formativno načelo politike mora biti kultura, zato što je ona ono “esencijalno znanje” koje “konstituira pretpostavke svake velike volje”. Zato tvrdnja da “svaki razgovor o filozofiji jest i razgovor o politici”, ukazuje na razinu na kojoj se trebaju postavljati politička pitanja i poduzimati političke akcije.
U trenutku sloma komunizma Hrvatsku je pokrenula snažna volja temeljnog identiteta: odlučno je izabrana nacionalna nezavisnost, bez daljnjeg raspitivanja o karakteru njezinih ostalih ciljeva. Gotovo svaki Hrvat bio je uvjeren da se ostvaruju upravo njegovi ideali. Ali: opasno je imati državu ne pitajući se kakvu – jer bilo kakva država znači i da je sve dopušteno. To je kobno pravo, puno pogubne lakoće. U njegovoj podjeli postoje samo pobjednici i poraženi i pobjednicima pripada sve, a poraženima ništa. Pobjednici tada provode samo svoje mišljenje i zato se i najveća zamisao pretvara u najgoru činjenicu.
USPUTNA DEMOKRACIJA
Što manje propitivanja, to manje slobode. Tako je naša usputna demokracija – bezbrižno reducirana, jer nas malo obvezuje i lako se izigravaju njezine procedure – svedena samo na okvir za vlast jednog pokreta, HDZ-a. Umjesto procesa političkog oblikovanja volje temeljnog identiteta kao suvremenog liberalno demokratskog okvira države, oni su sve okrenuli priručnoj prošlosti – nestala je budućnost, umjesto nje vlada ponavljanje – prošlosti koja ne postavlja nikakve zahtjeve u pogledu suvremene demokracije. Naprotiv, posve je suprotna njezinom bitnom zahtjevu: “kontinuiranom redefiniranju ciljeva”. Tako doživljavana prošlost prepušta sve samovolji – i HDZ je sebe i Hrvatsku zato pretvorio u samo aparatom uprave povezane grupne i pojedinačne interese.
Hrvatska je na taj način ne samo zdrobljena nego i posve isključena s povijesnog fronta suvremenog svijeta, gurnuta na njegovu periferiju, gdje se obavljaju zaostali poslovi provincijâ – bili to ratovi ili programi obnove, svejedno.
Suprotstaviti se tome možemo jedino zaokretom koji će pokrenuti snažna politička volja kao izraz i moć povjerenja u program koji je odgovor na pitanje kakvu Hrvatsku hoćemo, odgovor koji u sebi povezuje niz stranačkih odgovora, sa svim njihovim različitostima, odgovor pluralizma liberalne demokracije, njezine dinamike, njezine neposredne suvremene povijesnosti. S njim se, dakle, vraćamo u procese povezivanja suvremenog svijeta, Europe posebno.
ZDROBLJENO DRUŠTVO
U ovom trenutku to pretpostavlja – poštujući upravo demokraciju za koju su izbori nezamjenjiv način odlučivanja o promjenama, njihovom cilju, sadržaju i redoslijedu akcija, koje pojedini politički programi predlažu – donošenje novog izbornog zakona u Hrvatskoj; novog da bi omogućio novosti. Jer svaki je izborni zakon jedan projekt. Domašaj tog projekta ovisi o karakteristikama političkog stanja u kojem se zakon donosi i o odnosu prema njima, koji se u zakonu neminovno izražava.
Najbolji je izborni zakon onaj koji najtočnije izražava političku volju izbornog tijela, što znači: daje joj odgovarajuću moć u upravljanju državom. Uloga tog jednostavnog okvira ne svodi se samo na neusmjereno statističko preslikavanje stanja u izbornom tijelu. Iz svakog utvrđenog rezultata treba se izvesti zaključak o njegovim posljedicama – poželjnim ili nepoželjnim. U zdrobljenom društvu, kakvo je hrvatsko, izborni projekt treba neminovno upućivati na traženje produktivnih odnosa u društvu – u društvu koje će imati jasno raspoređene i oblikovane političke snage kao pretpostavku dinamičnog demokratskog razvitka, s njegovim stabilnim uporištima.
U suvremenom liberalnodemokratskom svijetu politički centar je to stabilno uporište. On izražava i projektira interese onog dijela društva, koji nosi temeljne pretpostavke njegovog razvitka, njegovog napretka – svih njegovih promjena. Snaga političkog centra je snaga optimalne djelotvornosti pojedinaca i zajednica, jer osigurava njihovu slobodu i uvjete zajedništva u njoj. Jedino tako se može postići najviša razina proizvođenja, jer se potiče originalnost koja je uvijek pokretač budućnosti kao novoga.
PRILIKA ZA SLOBODU
U Hrvatskoj je politički centar razjedinjen i tako oslabljen. Neminovno, jer sve što je učinjeno u politici zadnjih pedesetak godina bilo je protiv njega. Sadašnje drobljenje Hrvatske posebno je teško pogodilo upravo onaj dio društva za koji politički centar prije svega želi osigurati odgovarajuće uvjete djelovanja: slijedeći povezanost svih uspjeha društva sa znanošću, tehnologijom i obrazovanjem – od uspjeha obiteljskih posjeda, malih i srednjih poduzetnika, do velikih korporacija. To je cjelina koja omogućuje stabilnost i mijenu istodobno, sigurnost i stalno kritičko redefiniranje svih ciljeva društva.
Izborni zakon koji bi svojim odredbama ometao konsolidiranje i razvijanje političkog centra izravno bi štetio Hrvatskoj, ometajući tako njezinu dugoročnu i produktivnu stabilizaciju. Tražiti pravedne i demokratske izbore u Hrvatskoj znači i poduprijeti snage koje su temeljni uvjet za trajni izlazak iz sadašnje sveobuhvatne nacionalne krize – poduprijeti one čija je politika neizostavna u svakom programu izgradnje Hrvatske koja će biti sposobna partnerski autentično sudjelovati u svim suvremenim, posebno europskim integracijskim procesima i odnosima.
Dati priliku političkom centru danas znači dati priliku slobodi svakog pojedinca da se ispuni u osobnim poslovima, koji su uvijek uspješni toliko koliko su rad, kritičnost i novost – jer budućnost prolazi samo putovima nadmetanja osoba i njihovih zajednica.
Vlado GOTOVAC
Feral Tribune, 21.6.1999

svakim danom sve više znam da ništa neznam

Tko je glasao

Jedan od boljih pokazatelja

Jedan od boljih pokazatelja stava pollitičkog naroda prama Vlastodršcu
je i broj punata koje je Feniksov dnevnik pokupio!
A dao je lijepi pregled situacije u državi.
Ostaje pitanje što sad s tom voljom naroda učinit.
Neki Komentatori sumnjaju u sposobnost sindikata da išta dobro s time napravi.Sumnjiče se i Laburisti, nisam s njima oduševljen ali su dobro učinili.
Dežurni Špeks je ,očito i prije rezultata, već pripremio obesmisljenje
čitavog truda 720000 građana!
Jaca pak traži pare za organizaciju referenduma.
Neka raspiše natječaj za to pa ko ponudi jeftinije od 170 mkn!
A sumnjičavci neka svoje kontrolore pošalju na glasačka mjesta-besplatno!
Ovo je zaprepaščujuće i prikaz je stanja staljinističkog uma Vlasti
po sistemu-žrtva je kriva što je žrtva:
"No ne staje naša premijerka tu, ona upozorava sindikate da bi oni mogli biti krivi za neuspjeh gospodarskih reformi o kojima "ne ovisi samo oporavak države, nego i gospodarski opstanak Hrvatske, jer je Hrvatska na prekretnici ili reforme za bolji život ili dramatičan pad kojem se ne vidi kraj".
Pristojna Vlast bi, nakon samih ovolikih potpisa uvidila da loše vlada i odstupila bi.Ali to bi bilo previše za očekivati.
Dakle na nama ostaje rješiti što dalje.
I da se održi referendum, da se izglasa poštivanje postojećeg ZORu,
samo smo ostali na istomu jadu.
I dalje poslodavci neće plaćanje rada i uopće davanje plaća i doprinosa, smatrati prioritetnijim od kupovanja vila i jahti a Zakoni će im to omogućavati.
A zakoni su i loši a i oni koji štite prava radnika se ne poštuju!
Ja sam za Generalni štrajk! Do smjene vlasti!
Ponekad pomislim da naša Vlast sve ove bezobrazluke radi namjerno, s nekim ciljem.Koji bi bio motiv?
Da tugujemo za socijalizmom, Jugoslavijom? Da lakše pristanemo na gadosti koje nam Svijet priprema?
BTW, da ne bi bilo sumnje u moj izbor:
Moja bivša soc. firma je godišnje obrađivala cca 2000T čelika sa 400 zaposlenih, sa jadnim i nesigurnim plaćama.Sadašnja firma obradi cca 4000T sa 180 zaposlenih, u istim proizvodnim pogonima, sa dobrim i redovnim plaćama.A velike se grade "investicije" za poboljšanje uvjeta rada i povećanje proizvodnje.Dakako, drugo je poslovodstvo!

Bert

Tko je glasao

Sa svime se slažem osim sa

Sa svime se slažem osim sa generalnim štrajkom i to iz tri razloga.
Tim štrajkom ugrozili bismo ionako posrnulo gospodarstvo i turističku sezonu.
Građani su jako "nabrijani" i moglo bi doči do neželjenih reakcija i izlaska specijalaca pa i vojske na ulice, a onda stradavaju nevini.
Građani nisu educirani i nagli prokret mogao bi dovesti na vlast političku opciju koja nije za demokraciju, već za diktaturu, a to nam u svakom slučaju ne treba.

Tko je glasao

A što je ovo nego

A što je ovo nego diktatura?

Tko je glasao

Ono je diktatura koja se

Ono je diktatura koja se skriva iza naslova demokracije.

Tko je glasao

da, baš tako....ali

da, baš tako....ali diktatura proletarijata....premijerka hoće provesti mjere stabilizacije, seljaci izvezu traktore na ulicu i ne daju, premijerka hoće skresati troškove državne uprave i samouprave, radnici s transparentima potpisuju peticije i prijete štrajkovima..... a što je to drugo, nego diktatura proletarijata....a vidjelo se kamo nas je to dovelo osamdesetih!!

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

Da vladajuči dozvole

Da vladajuči dozvole uvođenje neposredne demokracije tada ne bi trebao ovakav revolt građana, ali tada bi se oni trebali odreči raznih privilegija i povlastica. Građani brane ono što smatraju da je njihovo kako znaju i umiju. Diktatura proletarijata je nešto drugo, ovo je igranje sa građanskim strpljenjem.

Tko je glasao

Bitno je da premjerka zna

Bitno je da premjerka zna napraviti dobru krumpir salatu!?! To što nezna provesti antikorupcijski program ili iznači prave mjere za gospodarski oporavak to političarima vladajuće koalicije, od ovih dan bez članova HSLSa, nije u prvom redu interesa. Njihovi su interesi kako što duže opstati na vlasti bez obzira na cijenu . Po zakonpiscima za sve neuspjehe ne odgovaraju odgovorni, dakle oni sami, dok troškove njihovih neuspjeha uredno plačaju već dvadeset godina svi građani Hrvatske. Većini istaknutih političara građani su plačali neuspijehe i u bivšem režimu. Vlastite povlastice, vlastodrpidršci sramežljivo ukidaju u neznatnom obimu dok se drastično ide na smanjenje povlastica najpotrebitijima, socijalnim skupinama te skupinama osoba s tjelesnom oštečenjima. O sirotinji, koja jedina raste u Hrvatskoj, da i ne govorim. Toliko o socijalnoj državi iz Temeljnih odredbi Ustava iz 1997( čl.3). Ustavopisci gospoda Šeks i Sobol, napose članovi svih vlada te saborski zastupnici zaboravljaju na članak 75. koji između ostalog, kada se govori o imunitetu povlaštenih stoji: "(...)Zastupnik može biti pritvoren bez odobrenja doma Sabora samo ako je zatečen da vrši kažnjivo djeloza koje je propisana kazna zatvora u trajanju dužem od pet godina. O takvom se slučaju izvješčuje predsjednika doma Sabora..." na čijem vrhu visogog doma sjedi vrli barba Luka.
Zar nije logično da svi korumpirani političari, članovi upravnih odbora, kako nas uči iskustvo Polančeca i inih, svakodnevno na svom poslu obavljaju one poslove, za koje se može reći da su štetni i da u konačnici zaprečuju kazne više od pet godina zatvora. Ne značili to da je moguće svakodnevno iste zateći u radnjama koje su kažnjive i da o eventualnoj obradi i pritvoru odlučuje u prvom redu samo barba Luka. Iz istog toga razloga, uvjeren sam, se ne privodi istraga po djelima bivšeg premjera Sanadera koji se ogriječio o Ustav u vezi članka 2. dok je trenutna premjerka , uredno postavljena odlukom bivšeg prenjera i večine u Saboru, spretno zaobišla bit zapisanog i članku 1. držeći se kao pijan plota samo zadnje alineje.
Kako izgleda novi Ustav iz 2010. osim zakonopiscima i po kojem režimskom pravniku nama građanima ostaje nepoznanica jer vjerojatno nema financijskih sredstava potrebnih za štampanje nove, integralna verzije, jednostavno nema novaca, kao što nema predviđenih istrumenata za provjeru pravovaljanosti sakupljenih potpisa ZA REFERENDUM koji se ne može sprovesti jer je skup, nema novaca u državnoj blagajni i sada bi za vrijeme godišnjih odmora vlada trebala raditi na rebalansu proračuna.
Poručujem premjerki da nemam ni za krumpir salatu dok ministar ne isplati osobne dohotke prosvijetaruma i dok Mirovinsko ne uplati osobne dohotke za radnike na bolovanju.
Stoga protiv svoje volje objavljujem da sam od danas u štrajku.
Prisilila me vlada RH da provodim štrajk glađu!
Napominjemda sam zbog uspiješnih mjera i rada ove vlade u godinu dana izgubio 22 kg.
I stoga im velika hvala jer se na takav način brinu o mom zdravlju. Ministar Milinović mora da sja od zadovoljstva!!!

svakim danom sve više znam da ništa neznam

Tko je glasao

To što nezna provesti

To što nezna provesti antikorupcijski program ili iznači prave mjere za gospodarski oporavak to političarima vladajuće koalicije, od ovih dan bez članova HSLSa, nije u prvom redu interesa.

ajde ti meni suvislo objasni kako to ona može provesti antikorupcijski program, kad je miniraju sa svih strana, počev od dorha do predsjednika države. ti i sam znaš da je u hrvatskoj trodioba vlasti, na izvršnu (kosor), zakonodavnu (sabor) i sudsku (sudovi), a povrh toga izvantrodiobni predsjednik, koji se može petljat u sve i sva nekažnjeno. dakle, kosorica je samo jedna od tih četvoro. onda kosoričino ministarstvo pohvata kriminalce i podigne tužbu, a dorh je odbaci, jer ima putra na glavi, a predsjednik to blagoslovi. onda policija opet pohvata kriminalce, a dorh odbaci, a predsjednik blagoslovi. kako ti misliš da se u takvom sustavu itko može boriti protiv korupcije?! u ovoj državi ima nedodirljivih, a to je pravosuđe, koje štiti predsjednik, ovaj, baš kao i prošli.

My Soul

Ne može profesoru/ici Pravnog fakulteta u Rijeci, na ispitu iz europskog prava, od 60 studenata pasti 52, a da njega/nju nitko ne priupita zašto nije ništa naučio/la studente, a cijelu godinu je uredno primao/la državnu plaću za to!
Ne mogu

Tko je glasao

Mila dušice, o trodiobi

Mila dušice, o trodiobi vlasti-„urghklj" odmah se zagrcnem od smijeha. Izvršna vlast-pod utjecajem HDZa , Sudbena vlast pod utjecajem HDZa i vrlih ustavopisaca kao što je Šeks i onak Smiljko, kakolisevećzove, zakonodavna-zahvaljujući HDZu i satelitima donosi se monstruozne zakone u Saboru od kojih prosvjetarima i medicinskim sestrama suze idu na oči. Osobe s tjelesnim oštećenjima od uzbuđenja ne mogu ni do daha dojti a o poreznim platišama da i ne govorim. Regres i Božićnica u ropotarnicu Snaderove povjesne zbiljnosti, kolektivnim Ugovorima možemo otrat guzicu, državna blagajna je prazna i nema je tko puniti pa se ni jedan najobičniji referendum ne može organizirati. Moraju se samo dogovoriti Šuker s premjerkom Kosora potom oboje s Šeksom dali se referendum ne može održati zato jer nema love, zato što treba prije napraviti rebalans proračuna ili zato što je Šeks sa Sobolom u Ustav zaboravio napisati način provjere valjanosti sakupljenih potpisa. I na koncu otkud petlja, pa makar i Vama , mila dušice , okorjeloj HDZeovki koja brani domoljubne grudi premijerke, koja je već godinu dana postavljena na tu odgovornu funkciju voljom jednog jedinog lika, Sanadera. Cijelo vrijeme sadašnja premijerka je sudjelovala u Sanaderovoj vlasti dok je u vlasti HDZa devedesetih obnašala visoke funkcije. Drugim riječima odgovorna je za trenutno stanje u državi pošto je ono rezultat lošeg upravljanja u posljednjih 13-20 godina. No, sada je Vama i ostalim HDZeocvima važno naći domaćeg neprijatelja, kad već nama vanjskog. Ingeniozno svaljujete krivnju na novoizabranog predsjednika Ivu Josipovića koji obnaša tu časnu dužnost, po volji velike većina birača koji su izašli na izbore na proteklim izborima, nepunih 5 mjeseci.
To tko je više potkradao državu HDZ ili SDP meni je uvijek isto. I vama bi , mila dušice trebalo biti! Državna blagajna je prazna a nisu je ispraznili porezni preplatiše već vlast. Sve mi je jedno koja. Uvijek je pod utjecajem jednih te istih : HDZ/SDP. Na koncu u HDZu je daleko najviše bivših komunista koji su nas građane uredno potkradali i žedne preko vode prevodili od pedesetih godina prošlog stoljeća pa sve do konca osamdesetih. Recentnih dvadeset godina tu su rabotu vlastodrpidršci doveli do savršenstva tako da se država poskliznula na koru od banane. Bananu je smazao jedan od majmuna i svima nam se smije iza leđa. Iskesio zube i češka se po glavi. Nehajno. Kao, nisam ja! Ne , moja pokojna baba(+1984) je dovela državu na prosjački štap. Onu prijašnji ali nažalost i ovu , toliko željenu Hrvatsku samostalnu, neovisnu, državotvornu, i neovisnu a toliko opljačkanu! Tvoraca državnih šaka jada, a rezultat kao u tvora. Smrad! Ma, kakav tvor? smrad je to hypopotamusa!!!!!

svakim danom sve više znam da ništa neznam

Tko je glasao

@Lion Queen dobo došla

@Lion Queen dobo došla natrag. Po pitanju tvoje obrane Jacinih mjera štednje na krivim mjestima i u pogrešnoj skupini, moram primjetiti da je prvo trebala čistiti u vlastitoj kući, pa pred vlastitim pragom, potom u vlastitom dvorištu. Da je nakon toga krenula čistiti i dalje bilo bi sve pet, ovako je to što Jaca po diktatu mafije s državnim ovlastima provodi potpuno promašene i bez učinka, jer nije vreća bez dna u rukama puka koji je puni, već bande lopovska kojoj nikada dosta.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

izraz "vreća bez dna" je

izraz "vreća bez dna" je istrošen kao i ta vreća
sa dnom ili bez, nema joj više ni traga

Tko je glasao

Možeš li, barem u naznaci,

Možeš li, barem u naznaci, reći koja je to politička opcija koja je za diktaturu?

Tko je glasao

Svaka koja izborna pravila

Svaka koja izborna pravila određuje kako joj pašu.
Svaka koja je spremna koalirati sa bilo kime samo da je na vlasti.
Svaka koja ne priznaje pravo građanima na neposredno odlučivanje, referendum.
Svaka koja ustav i zakone podređuju svojim ciljevima, a ne ciljevima svih građana Hrvatske........

Tko je glasao

Voda, gospodarstvo je već

Voda,
gospodarstvo je već ugroženo,
turistička sezona i turizam ionako će doniti minuse u hot. firmama,
građani su napokon nabrijani,
neka i bude, za Vlast neželjenih, reakcija,
diktaturu već imamo!
Sve je bolje od ovog krepavanja.
Dokle ćemo trpit?

Bert

Tko je glasao

Bojim se Bert druge i treče

Bojim se Bert druge i treče opcije. Strah me stradanja nevinih. Netko je rekao da revolucija jede svoju djecu, a ja bih rekao da cesta jede nevine. Diktaturu imamo, ali je bar prikrivena i imaš pravo reči svoje mišljenje, ali kada dođe prava diktatura bojim se da nam tada nema ni politika com.

Tko je glasao

oprosti no ovolikom

oprosti no ovolikom nadovezanju :-)
pa Vlast nas i drži u tom strahu !!!
Strah paralizira ljude fizički i gore, kreativno!
Kad sam poša u rat me društvo pitalo da zašto iden a 3 male dice doma....
Pa zbog njih iden!!!!!!
A sad ću s njima ako triba!!!!!
a Pollitika je na dalekom serveru.............
ako i dođe gnjus, imaćemo jačeg posla od piskaranja !

Bert

Tko je glasao

Kad sam poša u rat me

Kad sam poša u rat me društvo pitalo da zašto iden a 3 male dice doma....
Pa zbog njih iden!!!!!!

A mora si poć' kad su ti dica bila ugrožena "viškom" Srba i cjelovitošću BiH.
E pa borija si se i izborija za ovo što danas imamo u RH, a dicu lišija budućnosti.
I kud bi ti sad poša?
U šumu?
Za Bleiburg?

Tko je glasao

ostalo je pepela ptičurina

ostalo je pepela ptičurina po gradovima i forumima...........

Bert

Tko je glasao

Znam da nas strah koči i

Znam da nas strah koči i moralno i kreativno, no nemojmo srljati. Sve dolazi u svoje vrijeme. Treba stvari dobro pripremiti da bi bilo što manje stradanja, zato diplomacija dok ide. Što se tiče nadovezivanja smo daj, uvijek čuješ i saznaš nešto novo pa je komunikacija uvijek dobrodošla.

Tko je glasao

Taman htio napisati nesto o

Taman htio napisati nesto o tome, kad si me preduhitrio :) iako sam napravio isti dan mali blogpost.

Vidim po komentarima da se skrece s teme, ljudi meni i dalje nije jasno kako hrvatska javnost, novinari, udruge, organizacije i slicno jednostavno prelaze preko izjava Kancelarke Kosor (kancelarka ovdje stoji kao pogrdni naziv).

Iskreno, nije mi jasno kako se ta gospodja moze pogledati u zrcalo. Izjave poput:

"Saboru ćemo predložiti tumačenje zakona kojim bi se odredile institucije za provjeru potpisa, moramo vidjeti koliko građana ima pravo izaći na referendum. Ako će tu biti neki od odbora mi se nećemo miješati. Sabor treba odlučiti i kako će se potpisi provjeriti. Nakon što se to obavi Vlada će predložiti Saboru sazivanje izvanredne sjednice Sabora s prijedlogom rebalansa proračuna zbog referenduma"

Ili: ""Ni jedna lipa nije predviđena za održavanje referenduma u ovoj godini, a da bi ga mogli provesti Vlada mora pronaći sredstva. S obzirom da je situacija s proračunom iznimno ozbiljna, morat ćemo ići u smanjivanje prava jer ne znam odakle bi ih namaknuli. Potrebno je 170 milijuna kuna"

Pokazuje da ona nije profesionalna a i nedavno shvatih inteligentna osoba.

Netko je na twitteru dobro napisao, predlazemo ukidanje demokracije dok kriza ne prodje a Premijerka Kosor zbilja da postane dozivotna kancelarka.

Jer ocito nemamo novaca za nesto drugacije.

Ovom izjavom, Premijerka Kosor je prestigla kolegu Putina i direktno ugrozila demokraciju ove zemlje.

Ne zelim niti ulaziti u rasprave da li novaca ima, ili nema. I gdje je sav novac. To vec vrapci na grani znaju, a Remetinec je i dalje poluprazan, gradjani i dalje daju glas ovim monarhima.

Da ovo ne preraste u dnevnik, nego komentar. Ovime cu zavrsit, jer iskreno ostao sam bez teksta kada sam vidio njezine reakcije, kao zadnja furija, ljuta na svoju djecu koju je tata pustio u Kino, al ona nije, i nema novaca za Kino.

Dalje necu pisat, jer pokusavam biti pristojan.

Tko je glasao

@man to što hrvatska

@man to što hrvatska javnost, novinari, udruge, organizacije i slicno jednostavno prelaze preko izjava Kancelarke Kosor samo dokazuje da je sve pod kontrolom HDZ-a.

Nitko se ne sjeti odgovoriti gubernatorici mafije koja je dobila državu, da novac koji Hrvatskoj nedostaje jer su ga ona i njeni mentori pokrali leži u njenom nezakonito stećenome stanu i samo ga putem suda treba vratiti u blagajnu iz koje je ukraden. Naravno stan te lucprde u ulozi premijerke nije jedini, treba nastaviti s vilom u Nazorovoj, MORH-ovim nekretninama i stambenim fondom, nekretninama koje su podijeljene ili su u zakupu "zaslužnih".

To je samo vrh sante leda, ali dovoljno novaca za desetak referenduma i naravno ne samo punjenje, već i izgradnja novog Remetinca u kojima bi se konačno zbrinuli svi oni lopovi i profiteri koji su na obiteljskom srebru omastili brke i zakotili se kojekakvim broševima.

Naravno da bi se sve to pokrenulo treba prvo smjeniti onu mafiju u sadačkim redovima i KRADEZE-ove štitonoše; Tomislava Karamarka, Mladena Bajića, Dinka Cvitana koji su rizničari prašnjavih spisa i dokaza kako je stvarana hrvatska bogatunska klika kroz modele tajkunizacije, privatizacijsko-pretvorbenoj pljačke, menađerske nepovratne kredite i sve one javnosti i atrapama pravne države dobro poznate metode krađe obiteljskog srebra.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Što se tiče predloga o

Što se tiče predloga o ukidanj demokracije, on je nevažeč, jer je demokracija u nas več davno ukinuta. Zapravo nije ni uspostavljena. I HDZ i SDP pozivaju se na demokraciju a niti jednom od 1990. do danas nisu narodu dozvolili največe demokratsko pravo, neposredno odlučivanje.

Tko je glasao

Mislim da su si sindikati

Mislim da su si sindikati učinili medvjeđu uslugu dopuštajući da im oporba postane parner. Da su se prije početka akcije jasno odvojili od njih prikupili bi isto dovoljno potpisa, ako ne i više, jer građani nisu baš ni oporbom oduševljeni. Ovako će im oni, polako ali sigurno uzeti kormilo iz ruke i prenijeti priču sa ulice u sabornicu, a kakva joj je tamo budućnost ...zna se. Dogovori i trgovina. Za sada izgleda dobro, jer Ozren Matijašević stvara dojam o slozi sindikata i izgleda kao da je referendumsko pitanje jasno. Pitanje je samo koliko će sindikata samostalno u međuvremenu pristati na vladine uvjete. Bojim se da će stvar propasti zbog nesloge sindikata, koja sada ne dolazi tako do izražaja, ali je u skoroj budućnosti neminovna.
Od srca se nadam da nisam u pravu i da ćemo moći ovoj vladi pokazati zube. Pitam se samo ...tko poslije njih. Sadašnja oporba ...ne hvala.

Tko je glasao

Emil ne znam na koju oporbu

Emil ne znam na koju oporbu misliš SDP, koji je postao frakcija vladajučih ili na stvarnu oporbu, Hrvatske laburiste. Za razliku od SDP-a laburisti su od početka akcije prikupljanja potpisa stali uz sindikate i organizirali prikupljanje potpisa, jer radnička i građanska prava ne tiču se samo sindikata. Laburisti su odgovorno krenuli u akciju prikupljanja potpisa, a ne deklarativno kao SDP.

Tko je glasao

jer za te potrebe nema

jer za te potrebe nema predviđenih sredstava u proračunu, pa će se onda sredstva morati namaknuti smanjivanjem nekog od prava.
Ja je želim podsjetiti da postoj i tzv. proračunske pričuve iz kojih se pokrivaju proračunom nepredviđeni troškovi.

Bilo bi sredstava da se gospoda nisu višestruko preračunala u svezi troškova Hrvatske u NATO snagama.

Sada je smješna cifra od 5,5 miliona dolara kodišnje, koju je Hrvatska trebala plaćati u proračun NATO snaga.

300 miliona kuna godišnje za mirovne misije + 1, 6 milijardi dolara u narednih 15 godina + x drugih troškova čini se kudikamo više od cijene koja se ima platiti za formiranje realne demokracije u Hrvatskoj.

Ali nas žele napasti sa svih strana,trgaju se do besvjesti, tko će nas od svih tih silnih neprijatelja osvojiti, pa zato trebamo tako skupo plaćati.

http://www.vecernji.hr/vijesti/u-afganistanu-295-vojnika-hrvatska-14-dop...

Pitanje je jesu li uopće takvi troškovi po volji većine građana RH.

Po mojoj volji sigurno nisu, ali tko mene pita.

Tko je glasao

Ne troši se samo za NATO,

Ne troši se samo za NATO, mirovne misije i tome slično. Daleko više se troši na reprezentaciju i skupa putovanja po bijelom svijetu, a demokracija im je skupa.

Tko je glasao

Vrijeme je bio da naša

Vrijeme je bio da naša draga kancelarka shvati da je prošlo vrijeme laži i manipuliranja građanima. Građani su svoje nezadovoljstvo vladajučom garniturom pokazali davanjem svojih potpisa i sada je ona iznenađena i uvrijeđena. Zašto se do sada nije upitala kako se osječaju njezini građani, koji su godinama omalovažavani, vrijeđani i iznenađeni ponašanjem ovakve vlasti. Kako siješ, tako žanješ!

Tko je glasao

S druge strane usprkos

S druge strane usprkos službenom završetku kampanje prikupljanja potpisa za održavanje referenduma, građani samoinicijativno nastavljaju potpisivati i dalje, što bi premijerki mogao biti najjasniji signal koliko građani "ne znaju što potpisuju", a prema svemu sudeći potpisuju premijerkin kraj mandata.
Ovo je sasvim točno, 100 % točno. To polako čak postaje problem nama koji smo sve dane proveli na "štandovima" jer građani nam i dalje donose potpise....
I nema tih riječi ni uvjeravanja, tumačenja... - da je zakonski rok prikupljanja prošao.
Događa se nešto stvarno vrloooo, vrlooo zanimljivo, neviđeno čak.
Nitko više nije u stanju predvidjeti kako će se ovo završiti.

Ni G8 u Kanadi.

Tko je glasao

720.000 građana zajedno sa

720.000 građana zajedno sa sindikatima i hrvatskim laburistima-strankom rada je uspješno položio ispti iz demokracije.
vlada na čelu s knelarkom i dalje pada na isptima iz demokracije. idu dotel da lažiraju brojke oko toga koliko košta referedum i kao da će referndum zaustaviti gospodarske reforme u hrvatskoj. kod ovog zadnjeg imaju pravo jer narod više ne želi da od raznih gospodarskih refori korist imaju samo neki dok većina ima sve manja i manja prava na jedan normalan čovječji život
w

w. ;)

Tko je glasao

D sm n njnm mjst

D sm n njnm mjst vl bh zknsk drdb d s tršk prznh bvznk plćn rdvt zbr t rdvt rfrndmsk ptnj d svpćg znčj, sv št j zvn prrčn, ntk žl d s prvd, d bd tršk rgnztr. P tk vl, nk zvl. k trb, mžm tk svk dn zlzt n rfrndm, l n tršk prznh bvznk, vć nh kj s ptpsl ptcj. D sm j prmjrk, ljp bh čtv tršk rfrndm zrčnl pdjll n ptpsnk rfrndm, p t npltl, nd rgnzrl tj rfrndm.

M Sl

Tko je glasao

D j n njnm mjst ( i da ne

D j n njnm mjst ( i da ne zamaram vrle štioce) dakle da je na njenom mjestu vjerojatno nebi pisala ni u bunilu slijedeći tekst. No izgleda da se mala dušica zabunila dana 16/06/2010. srijeda u - 21:44 —u potpisu: My Soul !
"Žalim ljude koji su izginuli u obrani Domovine. Njihova žrtva postaje svakim danom sve bezvrjednija. Za ovo za što su se borili, nisu se ni trebali boriti, imali smo to i prije.

Iz svoje povijesti Hrvatska nije naučila baš ništa. Sluganski mentalitet prevladava stoljećima. Hrvati su rođeni biti drugima vazali. Boriti se za tuđe pravice. Primjera iz povijesti ima bezbroj, prisjetimo se samo Zrinskih i Frankopana, kako su se junački borili za tuđa imanja, a na kraju ostali obezglavljeni od tih istih, za koje su u boj nosili junačke mačeve.

Jugokomunistička ekipa upropastila je teškom industrijom jedan od najljepših jadranskih zaljeva, Bakarski, smjestivši u taj biser Jadrana i termoelektranu i rafineriju nafte i koksaru.

Desetljećima su se Primorci borili za zatvaranje koksare, koja je uništavala ne samo Kvarnerski zaljev, već i šume Gorskog Kotara. Kisele kiše uništavale su ne samo šume, već i ljude. Najveća pojavnost raka u Europi, upravo je u Primorsko-goranskoj županiji, u Gorskom Kotaru najveća svjetska pojavnost boleštine multiple skleroze. Neslavno smo prvi po najgorim boleštinama današnjice. O tome nitko ne piše i ne govori. Šuti se. A ljudi umiru.

Nakon desetljeća borbe protiv koksare, konačno je to ruglo Milke Planinc zatvoreno. No ne zadugo. Još se šume nisu oporavile, još se zrak nije izbistrio, a već slugansko hrvatsko vodstvo planira izgradnju nove koksare i to za račun Ugarske. Ovih dana članovi Povjerenstva za ocjenu utjecaja na okoliš nove koksare, dali su koksari prolaznu ocjenu, iako se radi o najjeftinijoj, a time i najlošijoj varijanti. Žalosno je što su prolaznu ocjenu koksari dali upravo oni, od kojih su bijedni Primorci očekivali da će se usprotiviti izgradnji koksare na Kvarneru - vladajući ljevičari.

Ne treba zaboraviti da je u rafinerijskom okruženju zrak treće kategorije, što znači da Ugri ne ulažu u zaštitu okoliša, jer im je rafinerija predaleko da bi brinuli za onečišćenje, a za Hrvate ih baš briga, neka krepaju. Što prije krepaju to bolje. Da Ugri vode računa o zaštiti okoliša u Hrvatskoj, ne bi zrak bio treće kategorije već prve. I tko njima treba vjerovati da će nova koksara biti izgrađena na način da ne zagađuje okoliš. Nitko. Samo budala.

To što će ova država bolesnike imati na vlastitoj grbači i što će Milinović kukati da nema dovoljno novaca za liječenje najtežih bolesnika, to nikoga nije briga. Nitko ne vodi računa o eksternalijama, zbog kojih će Hrvatska na kraju platiti višestruko veću cijenu, nego što je to trenutni efekt zadržavanja radnih mjesta, kojima prijete i ucjenjuju Ugri.

Bude li se na Kvarneru izgradila nova koksara, unatoč protivljenju ljudi ovog kraja, teški bolesnici proklinjat će Jadranku Kosor, kao što su proklinjali Milku Planinc. A ova zemljica mogla je biti Lijepa naša! Da su Hrvati izvukli pouke iz prošlosti. A što drugo očekivati od glupih vazala? Da nisu glupi, bili bi vođe drugima, a ne vazali!

Neki narodi su vođe čak i kad nemaju svoju državu, a vazali ostaju vazali, imali je ili nemali. Žali-bože svake žrtve pale u obrani Domovine, koja nam ni nije potrebna, kad je ne znamo čuvati!"
Teba je naučiti čuvati od osoba kao što je:Jadranka Kosor, koju 750.000 građana već proklinje kao što su proklinjali Milku Planinc.

svakim danom sve više znam da ništa neznam

Tko je glasao

molim te ubuduće najprije

molim te ubuduće najprije pročitaj pollitikina pravila, pa onda piši postove i komentiraj. valjda je pravilo pristojnog ponašanja najprije proučiti pravila, zatim upoznati starosjedioce na pollitici, a onda se javiti sa svojim pisanjem. ovo što si napravio je smiješno.
ubuduće te molim da staviš link na neki moj komentar koji citiraš, a da citiraš samo onaj bitan dio, jer je nedopustivo da mi prepišeš čitav komentar kao da je tvoj i da bude potpuno nerazumljivo tko je što napisao.
drugo, nepristojno je sugovornika svrstavati u neke kućice gdje on ne pripada i jasno je iskazao da ne pripada. kad budem član hdz-a tebi ću to prvom dojaviti, do tada fuck off. a to što pišem o jadri kosor, pišem kao što i vi pišete, onda kad mislim da je potrebno. kritiziram je kad mislim da je treba kritzirati, a hvalim je kad mislim da je treba pohvaliti. za razliku od vas, priglupih muškaraca, koji od silnog politiziranja, ne vidite dalje od nosa i nesposobni ste procijeniti kad je nešto dobro, a kad ne valja. zbog toga hrvatska i jeste otišla u tri klinca, jer ste nesposobni razlučivati jedno od drugog i zasljepljeni ste politiziranjem i demagogijom.
ti si došao na pollitiku nakon mene i nemaš pravo istresati se na mene, već se upristojiti i pristojno komunicirati. mi smo ovdje postojali i prije nego što si ti namislio da ćeš nam doći u društvo.
očekujem ispriku za tvoje dosadašnje nepristojno ponašanje!
(ono o "cicama" je bilo slikovito rečeno, da ti pokažem da na pollitici pišu i žene, a ne samo muškarci, pa mi nije jasno zašto si se toga uhvatio kao pijan plota! ženama se valjda obraća u ženskom rodu, a ne muškom! prema tome, i tu se očekivala tvoja isprika, a ne hvatanje za to i podjebavanje idućih pola godine na tu temu. kužiš?!)

My Soul

Tko je glasao

e, dušo, ispalila ti: "za

e, dušo, ispalila ti:
"za razliku od vas, priglupih muškaraca, koji od silnog politiziranja, ne vidite dalje od nosa i nesposobni ste procijeniti kad je nešto dobro, a kad ne valja. zbog toga hrvatska i jeste otišla u tri klinca, jer ste nesposobni razlučivati jedno od drugog i zasljepljeni ste politiziranjem i demagogijom".
daj si malo dostojanstva ženo !

Bert

Tko je glasao

hahaha puna usta demokracije

hahaha puna usta demokracije zagovarateljima referenduma. tko bi im mogao povjerovati da zbilja traže demokratsko pravo na svoje mišljenje?!
Nakon ovog minusiranja, Jaca je zbilja u pravu i preporučujem joj da ih sve odjebe po kratkom postupku i referendum naplati svima onima koji su ustupili svoj JMBG u političke svrhe (čitaj: sdp-ove).

My Soul

Tko je glasao

Evo nje, Riječka HDZovka,

Evo nje, Riječka HDZovka, mala dušica, koja se zalaže za snagu argumenta: cicama, kostimom i brošem drage joj premijerke kratkih sijedih lasi. Sanader Jadranku postavija bez da se pitaju građani i birači koji izlaze na izbore za mišljenje. O velikoj večini građana koji odavno ne izlaze na izbore HDZ i onako odavno ne haje.
Stoga je zavladala lagana nervoza i znatna panika u vladi te prostorijama HDZa kad su se svi ti građani koji dugo ne izlaze na izbore počeli potpisivati na peticiju ZA REFERENDUM s željom da na isti izađu. I živo im se friga što premijerka , navodno, ne može iskamčiti kod Šukera potreban novac za organizaciju referenduma. Oko imenovanja aktualne, ali i samo privremene premjerke, sve je na brzaka dogovoreno u Saboru,kokošinjcu, kakvim ga je nazvao bivši HDZovac. Sada bi se još u politički vrtlog smjelo vratio Sanader , premjerkin bivši šef, s novom strankom osnaženom s barba Lukom. E, zbog ove spoznaje se mala dušica sigurno nalazi u velikoj dilemi. S kime poći? Koga slijepo slijediti? Ivu Sanadera ili Jadranku Kosor?
Mislim da će najvažniji biti spolni argument.
Cice i karakter!
Zvizdin?
Ma ne to ja samo zvizdim!

svakim danom sve više znam da ništa neznam

Tko je glasao

Ako tebi nije stalo da

Ako tebi nije stalo da ostvariš svoje demokratsko pravo nemaš prava pljuvati po nama koji tražimo ostvarenje tog prava. Ako tebi demokracija nije privlačna, to je tvoja stvar, ali nemožeš zbog toga drugima osporavati to pravo.

Tko je glasao

o kakvom ti to demokratskom

o kakvom ti to demokratskom pravu govoriš, samo onom svom. takvog smo se naslušali u doba jugoslavije, kad su samo komunjare imale pravo glasa. pogledaj gore moj komentar, koji ste izminusirali do nečitkosti, pa ćeš vidjeti da je to tvoje demokratsko pravo JEDNOSTRANO. meni niste dali izreći moje mišljenje, a ja trebam vama dati pravo izreći vaše mišljenje. kako se ti možeš boriti za bilo kakvo DEMOKRATSKO pravo kad uopće ne kužiš da je demokracija nešto univerzalno i što bi trebalo jednako vrijediti za sve, kako za one ZA, tako i za one PROTIV! jesi li shvatio konačno, ili ti trebaju dodatna pojašnjenja?

My Soul

Tko je glasao

My Soul nisam primjetio da

My Soul nisam primjetio da ti je itko od prisutnih na ovom dnevniku zabranio da diskutiraš sa ostalima. Uvažavam tvoje mišljenje, ali uvaži i ti od nas koji se ne slažemo sa tvojim mišljenjem. Jedino pravo demokratsko odlučivanje je kada daš narodu da se neposredno izjasni o nečemu ili nekomu. Razumiješ li ti riječ demokracija (vladavina naroda), kaže moj uvaženi kolega to u svjetu nigdje ne postoji. Istina, ali zar zbog toga trebamo se odreknuti prava da sami odlučujemo o svojim sudbinama.
Izađimo lijepo na referendum i izjasnimo se o referendumskom pitanju. To je demokracija, narod neposredno odlučuje. Ako je večina ZA, poštujemo odluku,a ako je večina PROTIV opet poštujemo odluku, jer to je odluka naroda. Narod je odlučio i to nema veze sa jugokomunjarama ( nemoj slučajno da me tako nazoveš, jer ču se stvarno naljutiti ). Izađi i ti na referendum i glasaj PROTIV, ja ču ZA, ako pobijedi tvoja opcija ja ču poštovati odluku, a ako pobjedi moja opcija hočeš li ti poštovato odluku? NE TREBA SE BOJATI VOLJE NARODA, PUSTIMO NAROD DA SAM ODLUČI!

Tko je glasao

Nisi OVO primijetio: D sm n

Nisi OVO primijetio:

D sm n njnm mjst vl bh zknsk drdb d s tršk prznh bvznk plćn rdvt zbr t rdvt rfrndmsk ptnj d svpćg znčj, sv št j zvn prrčn, ntk žl d s prvd, d bd tršk rgnztr. P tk vl, nk zvl. k trb, mžm tk svk dn zlzt n rfrndm, l n tršk prznh bvznk, vć nh kj s ptpsl ptcj. D sm j prmjrk, ljp bh čtv tršk rfrndm zrčnl pdjll n ptpsnk rfrndm, p t npltl, nd rgnzrl tj rfrndm.

dragi moj, tebi onda zbilja trebaju naočale! vrlo demokratična razmjena mišljenja!

My Soul

Tko je glasao

Ma to ti je samo dokaz

Ma to ti je samo dokaz koliko nam je potreban Zakon o uporabi hrvatskoj jezika. Nemoj obračati pažnju na to.

Tko je glasao

Namučih se za dešifrirati

Namučih se za dešifrirati ovo što piše My soul i pitam se gdje to My soul živi.Sad bi još trebalo da potpisnici peticije plate referendum iz svog džepa.Kojeg to džepa,praznog i opljačkanog? Pa iz tog razloga su i potpisali peticiju! Trebali su je potpisati svi,čak i oni koji nisu u nikakvom sindikatu jer to bi i njima mogla biti šansa da ih gazda drugačije tretira.Uostalom,neka gospoda organiziraju money collection sa svojih privatnih računa( bila bi to za njih sitnica)i neka pokažu da im je stalo što stoka sitnog zuba hoće.Mogli bi tako ušićariti koji bod,da ih se ne isjera kao stoku krupnog zuba.Ah,fantazije, znam...

Tko je glasao

Navodno živi u Rijeci, a

Navodno živi u Rijeci, a pravi se da vuče korjenje s krša iz Zagore. Ili je to ipak činjenica da je od tamo potekla mala dušica.
Heerceegooooviinoooo, My soul & Bandić ,domovino!

svakim danom sve više znam da ništa neznam

Tko je glasao

Ma nemoj tako,ipak je lijepo

Ma nemoj tako,ipak je lijepo diskutirati sa njom. Zna biti malo uvredljiva i bahata, pa svi smo mi ljudi. Tko od nas nema mana?

Tko je glasao

Iz kojeg džepa misliš da

Iz kojeg džepa misliš da će ona platiti referendum. Istog onog:

Kojeg to džepa,praznog i opljačkanog?

NEMA LOVE!

My Soul

Tko je glasao

Ima love, ima samo teba

Ima love, ima samo teba pratiti tragove novca. Na koncu:NEKA JE VRATE ONI KOJI SU JE I POKRALI.
Zan se, Kradeze!

svakim danom sve više znam da ništa neznam

Tko je glasao

Za demokraciju nema love,

Za demokraciju nema love, ali za skupe aute, luksuzne jahte, skupa putovanja itd. ima. Kada gazde namaju sirotinja je nastradala, ali gazde imaju a sirotinju varaju.

Tko je glasao

A čiji su to novci u

A čiji su to novci u proracunu nego hrvatskih građana? Isti ti građani su sa 720 000 tisuća potpisa rekli da žele referendum.

Pa nije to novac Jadranke Kosor ili HDZ-a (plus naravno sateliti tj. "koalicijski partneri") pa da ce odlučiti sto građani žele ili ne žele ignorirajući njihove potpisa, nego novac istih tih koji su peticiju potpisali.

Ako ne shvacaju da nisu građani ovdje zbog njih nego su oni ovdje gdje jesu zbog građana RH, onda je bolje da sami odmah odu a ne da čekaju izbore da ih se smijeni.

Tko je glasao

ma tako je ljubica, samo u

ma tako je ljubica, samo u duhu komunjarske doktrine zatiranja sloboda koje se vi u HDZu tako strašno grozite a godinama ne kužite da upravo isto tako razmišljate. još od tuđmana se povlači ta nedemokratska čežnja koja se nazire između redova: najbolje da se ukinu i opozicija i izbori i slobodni građani i okupljanja i prosvjedi i oporbeni čelnici i sindikati i novinari i svi koji misle drugačije od HDZa jer oni su neprijatelji svega što je hrvatsko i najbolje da odu preko drine, je li? e pa stara, kiss my ass i odi na tečaj iz demokracije.

Tko je glasao

TUđman je Titov učenik,

TUđman je Titov učenik, ali nije dobro izučio zanat. HDZ je desna frakcija, a SDP lijeva iste stranke. Jadno se piše demokraciji u hrvata pokraj takve stranke.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci