Tagovi

Kallikratis plan

Atenin hram Kallikrates (u drugoj varijanti Callicrates ) bio je onaj slavni starogr?ki arhitekt koji je, zajedno s Iktinosom sagradio ?uvenu Atensku akropolu, te tako?er cijeli hram Nike (Atene) na Akropoli, najpoznatijoj turisti?koj znamenitosti Gr?ke koja ovu zemlju ?ini jednom od najatraktivnijih destinacija suvremenog turizma.

Prema važnosti turizma ali i po njegovim rezultatima Hrvatska je negdje iza Gr?ke. Me?utim, ne zbližuje nas s Gr?kom samo turizam nego i gospodarske nevolje. U Gr?koj, koja je ve? od 1981. ?lanica Europske zajednice (danas EU) svojevremeno je bio napravljen plan racionalizacije javnih poslova, jer su postali neizdrživi teret za državu i njene financije a, osim toga, odstupanja od EU normi - barem onih sjevernijih i racionalnijih ?lanica –bila su naprosto prevelika. Ne slu?ajno, taj je plan nazvan „Kallikratis plan“ , kao personifikacija reda i poretka stare Atene, ali je potom bio gurnut u ladice. Zbog globalne krize ali i pod pritiskom Europske Unije, koja je Gr?ku, s ciljem da ju spasi prijete?eg bankrota, kreditirala golemim svotama ali i „zloglasnog“ MMF-a, Grci su ovaj plan morali izvu?i iz ladica i pristupiti njegovoj provedbi. Tako je donesen i tzv. „Kallikratis Zakon“ ( Law 3852/2010 ) prema kojem se upravo odvijaju lokalni i regionalni izbori. Prvi krug je završen prošle a drugi krug ?e se obaviti ove nedjelje.

U ?emu se sastoji taj radikalni Plan Kallikratis

Dosadašnji administrativni ustroj Gr?ke je izgledao ovako:

13 pokrajina (što bi odgovaralo našim županijama);
• 54 prefekture (što bi odgovaralo hrvatskim lokalnim upravama);
• 1033 gradova i op?ina;

Dakle, ukupno 1.100 administrativnih jedinica s golemim brojem zaposlenih.
U skladu s Planom Kallikratis, Zakonom Kallikratis i izbornim rezultatima na dan 1. sije?nja 2011. administrativni ustroj Gr?ke drasti?no ?e se reducirati i izgledati ?e ovako:

7 decentraliziranih administracija;
• 13 pokrajina (ekvivalent hrvatskim županijama) ;
• 325 op?ina i gradova .

Dakle, ukupan broj administrativnih jedinca smanjit ?e se za tre?inu te ?e iznositi samo 345. Broj pokrajina ostaje isti; no, on niti nije bio pretjeran a i vjerojatno se radi o tradicionalnoj regionalizaciji. Nanovo „skrojeni“ gradovi i op?ine imat ?e vlastitu samoupravu. S druge strane, uprava se decentralizira a sve te decentralizirane jedinice bit ?e pod kontrolom posebnog sekretara imenovanog od strane središnje Vlade.

Na taj na?in, broj zaposlenih u administrativnom sustavu Gr?ke bit ?e smanjen. Nisam još stigao istražiti sve podatke te ne mogu to?no navesti koliko ?e biti to smanjenje, tako?er ne znam to?no što planiraju s viškovima zaposlenih no, izvjesno je da ?e, u skladu s EU praksom, veliki dio kreditnih zaduženja i?i na potpore i poticaje za poduzetništvo i samozapošljavanje.

Gore navedene mjere dugoro?no bi trebale osposobiti Gr?ku za smanjivanje budžetskih manjkova i vra?anje golemog zaduženja. Prema onome što sam uspio saznati, procjenjuje se kako bi ovako ostvarene uštede mogle iznositi i do 2 milijarde eura godišnje. No, ni to nije sve, jer su sli?ne temeljite racionalizacije na redu i u državnim željeznicama (sa 7.500 na cca 4.000 zaposlenih), i sli?nim državnim megastrukturama. Jasno, kada se jednom po?ne provoditi drasti?an koncept promjena, nema više mjesta polovi?nim rješenjima.

No, ovdje valja podvu?i da dok su u Gr?koj neki, isklju?ivo zbog svojih materijalnih interesa odnosno pohlepe ali ništa manje i zbog neimanja hrabrosti za radikalne poteze, zemlju vodili u propast, bilo je i onih, razumnih, koji su pokušali osmislili pametne i provedive mjere kao rješenje za izvla?enje Gr?ke iz ekonomskog kolapsa. Jedno od takvih rješenja je i Plan Kallikratis.

Vlada Kostasa Karamanlisa i stranke Nova Demokracija, koja je pandan hrvatskom HDZ-u i tako?er ?lanica Europske pu?ke stranke nije se usu?ivala krenuti s reformama, radije je zemlju dovela do bankrota. Nakon premo?nog osvajanja vlasti, nova Vlada i stranka PASOK (Panhelenski Socijalisti?ki Pokret) ispo?etka se nevoljko uhvatila posla, odnosno reformi ali kada su se suo?ili s katastrofalnim posljedicama (napose, u državnim financijama ?ije se pravo stanje godinama prikrivalo) shvatili su da Plan Kallikratis naprosto - nema alternative!

Danas se i Gr?ka i Hrvatska nalaze u dubokoj krizi (da nevolja bude ve?a, mnogi doma?i ali i inozemni ekonomski i financijski stru?njaci, zbog velike sli?nosti situacije u obje države, sad nas ve? redovito uspore?uju). Ali, dok se kod njih, kako vidimo, grabi velikim koracima naprijed ka promjenama kod nas se još uvijek tapka na mjestu.

Naša Vlada mora ve? jednom priznati – samoj sebi pa onda i nama - da NE ZNA. Ne zna kako pokrenuti reforme, ne zna procijeniti gdje i?i na radikalne rezove a gdje (još) ne, nema pojma kako zapravo treba izgledati, primjerice, strategija gospodarskog oporavka, nije u stanju procijeniti koje su to gospodarske grane u koje treba investirati, djeluje ad hoc i bez sistema jer ne zna planirati poteze na duže vrijeme, itd. Na drugom mjestu, nakon neznanja, je onaj famozni faktor „politi?ke volje“ koje, dakako, tako?er nedostaje.

Nastavi li se naša Vlada ponašati kao da je sve u redu te i dalje samodopadno tapkati u mjestu, cijena koju ?emo jednom platiti, biti ?e daleko, daleko ve?a od one koju ve? danas pla?a Gr?ka.

Dobra vijest je da ipak i kod nas ima pametnih ljudi stru?njaka koji se ve? duže vrijeme zalažu da nužne promjene. no njihov glas ne dopire od Vladinih „eksperata“. Tako?er, i mi, baš kao i Gr?ka, imamo ve? gotove planove za racionalizaciju državne administracije. Za sada, oni su stavljeni „na ?ekanje“ a svako spominjanje tih planova u javnosti izaziva otpor i nervozu vladaju?ih. Tako je bilo i na nedavnom sastanku hrvatskih župana: nije bilo župana koji se nije usprotivio takvim planovima za racionalizaciju. Isti otpor zabilježen je i u gradovima i op?inama što ne treba nikoga ?uditi, jer sve administrativne jedinice u Hrvatskoj imaju svoje „feudalce“ i njihove „vojnike“ spremne svim sredstvima ?uvati svoja lena - pa makar krava krepala.

Nekoliko usporedbi za kraj:

Hrvatska danas ima:

21 županije (sa Zagebom kao distriktom);
• 127 gradova ;
• 429 op?ina.

Dakle, ukupno 577 administrativnih jedinica s ogromnim brojem zaposlenih koji generiraju jednako tako ogromne direktne i indirektne troškove (a koje podmirujemo svi mi, hrvatski porezni obveznici).

Gr?ka ima 131.940 kilometara kvadratnih površine, 10.964.020 stanovnika i 23,518 $ BDP-a po stanovniku. Hrvatska ima 56.542 km kvadratnih površine i 4.437.460 stanovnika (prema popisu iz 2001. ). Dakle, Gr?ka je oko dva i pol puta ve?a od Hrvatske (i površinom i brojem stanovnika , a ako minimaliziramo utjecaj precijenjene kune onda i prema BDP-u). Prema tome, Hrvatska bi za najmanje 2,5 puta trebala imati manje administrativnih jedinica.

Ove ?injenice i usporedbe kod nas nitko ne spominje, a hrvatski mainstream mediji gotovo uop?e ne prate gr?ke lokalne i regionalne izbore (možda baš zato što bi usporedbe bile više nego neugodne a sva apsurdnost i op?enito neodrživost administrativnog ustroja u RH bila bi još eklatantnija).

Trenuta?ni predsjednik gr?ke Vlade George Papandreou provode?i Plan Kallikratis politi?ki je mnogo riskirao, jer nezadovoljstvo je bilo golemo; demonstracije, pa ?ak i uli?ni ratovi gotovo su potpuno paralizirali Gr?ku. Svejedno, Papandreou se nije dao smesti; štoviše, iako svjestan rizika bio je „zaprijetio“ prijevremenim parlamentarnim izborima ali je ve? poslije prvog kruga prijetnju povukao. Na kraju je ipak profitirao te na regionalnim i lokalnim izborima osvojio zadovoljavaju?e rezultate, mada za kona?ni rezultat valja pri?ekati drugi krug.

Op?enito gledaju?i, ?ini se da narod uvijek zna prona?i granice ludostima – za razliku od politi?ara – te ?e novi državni ustroj uskoro zaživjeti u praksi.

A kakva je situacija u Hrvatskoj? U Hrvatskoj vladaju?a se klika zatvorila u udobnost vlastite „kule bjelokosne“ neodgovorno ?ekaju?i da se stvari riješe same od sebe. Sje?ate se, zar ne : Kula bjelokosna je preneseno zna?enje za mjesto bijega od teško?a, svakodnevnice.

Gornja stilizirana ilustracija predstavlja Kallikratesov Hram posve?en Nike-ili Ateni. Po obi?aju sam se poigrao, te sam pred hram ugradio "malu sovu" (vidi Little Owl - Athene noctua" ") koja je u anti?ko vrijeme bila posve?ena boginji Ateni. Sova je ina?e simboli?ki predstavljala znamen mudrosti, ali, budimo realni, i ?ukovi i sove su ipak samo no?ne ptice grabljivice. Zato me ova ilustracija navukla na neodoljivu aluziju (koju sam morao podijeliti s vama), da kod nas ni ne može biti bolje dok u Saboru sjedi "velika sova", u Vladi "mala sova", a s obje strane Markovog trga ?ukovi popunjavaju klupe i fotelje - i samo hu?u.

Komentari

Hrvatska vlada ???

Dnevnik je sjajan -da ne bih bio krivo shvaćen u ovom komentaru,usporedbe između dvaju u svojoj biti klijentilističkih država izvrsne međutim:

mislim da je pogrešna postavka da Hrvatska uopće ima vladu.Naime trenutačna grupica uzurpatora čiji je veliki mag utekao glavom bez obzira u najtežim trenucima a kao svoju nasljednicu ostavio bivšu novinarku na radiju koja je na to mjesto postavljena aklamacijom teško da ima legitimitet da bi se tako nešto uopće moglo nazvati vladom jedne države.

U dogledno vrijeme ne možemo očekivati bilo kakvu ozbiljnu stratešku državničku inicijativu od te grupice desperadosa koji se sa jedne strane panično boje silaska sa vlasti (jer tko zna šta sve ima u Bajićevim ladicama) a sa druge nisu kapacitirani za osmišljavanje bilo kakve strateške inicijative jer su u principu interesna skupina iliti političko-kriminalni neksus plemenske provinijencije sa previše netijaka unutar svojih redova.

Tko je glasao

Kakvi desperadosi ?!?

Oni ni neposredno ni posredno ne dijele sudbinu naroda o kojem odlučuju - svi oni, ako ništa drugo, mogu mirno računati na ugodnu i bezbrižnu hladovinu svojih povlaštenih mirovina!

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

Ekonomist Roubini je rekao da

Ekonomist Roubini je rekao da je spasavanje Grcke uzasna glupost, a na na kraju i beskorisna.
Tvrdio je da ce Grcka bankrotirati i ispasti i EU monetarnog sustava, ako ne i EU radi bankrota.
To je predvidio za 2012.
To mi se ucinilo previse crno sve do danas.
http://www.bbc.co.uk/news/business-11755320
Jer zapravo nitko nema pojma koliko je tocno Grcka duzna.

Tko je glasao

Dobar dnevnik

Dobar dnevnik Frederik.
Dakle decetralizacija i regionalizacija bez autonomašenja (ovo zadnje radi IDS-a i sdss-a).
Shodno tome i drugačija raspodijela poreznih sredstava.
Ideja nije nova.
Samo je bilo nemoguće provesti za vrijeme ove vlasti.
Jednostavno je bilo sve posloženo od dobivanja izbora pa do hapanja i uništavanja ove zemlje.
Znam da oporba radi na ovome.
Upoznat sam sa nekim djelovima i smatram da je to jedan od koraka prema izlazu iz krize.
Koliko znam HNS tu igra značajnu ulogu.
Sa svime i ne izlaze još u javnost jer poznato je da će se morati dosta toga presječi.
U dogledno vrijeme napišem nešto podrobnije sa brojkama.

grdi

Tko je glasao

mislim da regionalizacija

mislim da regionalizacija sama po sebi isključuje autonomiju. ili se varam?

Tko je glasao

Veli Jože

Varaš se.
Ne isključuje je.
Dakako da sam ovdje mislio na "autonomaštvo" u gornjem komentaru. Na autonomaštvo koje je bilo u Dalmaciji krajem 19 i početkom 20 stolječa (Bajamonti). To jest bilo koje udaljavanje od drugih hrvatskih krajeva.
Dakle ponovno velim regionalizacija bez autonomašenja.
Što se tiče same Dalmacije mislim da od toga nema nikakva straha.
Veli Jože dajem ti jedan interesantan link.( Neven Šantić- Hrvatski regionalni grč)
Dobro bi bilo i da drugi pročitaju.
Ima vrlo interesantnih stvari za raspravu.

http://www.google.com/webhp?hl=hr#hl=hr&source=hp&biw=1276&bih=573&q=aut...

Otvori pdf.

grdi

Tko je glasao

A što znači uopće

A što znači uopće "autonomija"? I Zašto se uopće sotonizira? Može biti i federalizam - ta to je samo ono što se dogovorimo da će biti i ništa više. Demokracija u svojoj osnovi ima cijeli zbir raznih autonomija, pa tako i političkih. Ili uopće nije demokracija,

Autonomija po meni je kontrastavka centralizaciji. Mi smo previše centralizirana država i ništa se strašno ne bi dogodilo kad bi se recimo državni budžet sastojao od zbira regionalnih. Regije ili autonomne jedinice, tj. povijesno i ekonomski uvjetovanje pokrajine znaju najbolje kako razvijati svoje resurse. Ovako imamo ono što ćemo sljedećih dana gledati da grupa nekompetentnih ljudi krčmi naš novac po njihovom nahođenju, kad po običaju ništa pametnije jednostavno neće biti prihvaćeno - jer se tako dogovorilo nekoliko nekompetentnih ljudi vladajuće koalicije (Kosorica i Šuker, Friščić i Pupovac) ??? Koje li ekipe, koja nije autoritet ni njima samima.

Autonomija je ono što se dogovorimo da će biti autonomija i ništa više. Ali bi trebalo biti i ništa manje. Ne treba zatvarati oči pred činjenicom da je ovaj koncept upravljanja Hrvatskom potrošen, da je polučio katastrofalne rezultate i da ga treba iz temelja promijeniti. To naravno će teško ići jer onaj koji zgrće tuđi novac na gomilu ispred sebe postane njime opsjednuti. Novac na gomili je vlast, moć koju se ne ispušta olako.

No to će se ionako morati uskoro dogoditi milom (općim kolapsom) ili silom (ulicom). Priznati dugovi Hrvatske su kažu 97% nacionalnog BDP-a. Ovaj sada predlagani proračun planira zaduživanje još najmanje 2 milijarde eura, a to znači i da će se popeti iznad svega onog što se u Hrvatskoj stvori. A što ako se ustanovi da nas se lagalo - kao i u Grčkoj, ili Mađarskoj.

Ili barem m recimo da se u dugovanja nisu uračunavale kamate???

Tko je glasao

Ministarstvo kakvo trebamo prekopirati od grka

Evo su grci ipak malo pametniji od nas pa imaju Ministarstvo decentralizacije. Naši na vlasti, ali i u oporbi uporno ignoriraju da trebaju krenuti od početka, a to je od pravne države, ustroja zemlje odnosno sređivanja popisa birača. Dalje se ide korak po korak. SDP uporno ignorira postavljanje pitanja vezano za popis birača i dok sen to ne dogodi ne treba ih doživljavati kao opoziciju već kao one koje drže ljestve lopovu.

Tko je glasao

Ministarstvo decentaralizacije

U ovom slučaju Ministarstvo decentaralizacije je dio problema, a ne riješenja.

->Pointer

Tko je glasao

Zbog čega misliš da ne

Zbog čega misliš da ne trebamo takvo ministarstvo?
Poanta bi bila u smanjenju broja kako jedinica lokalne samouprave tako i broja zaposlenih uz naglasak na njihovo autonomiju uz limitirani budžet.
također preustroj bi bio logičan, a ne da paše za izbore.

Tko je glasao

Ministarstvo

Da, no ako osnujueš ministarstvo zaposliš, ministra, vozače, tajnice, gomilu službenika... Prostor, režije, telefoni. Nemaš uštedu.
Naravno, slažem se, broj jedinica lokalne samouprave treba rezati i to nemilosrdno. Ne prema grčkom modelu.
Lijep pozdrav

->Pointer

Tko je glasao

Ima se ušteda. Ako smanjiš

Ima se ušteda. Ako smanjiš broj lokalnih samouprava i njihovih zaposlenih, a riječ je o stotinama, ako ne i o tisućama, onda možeš zaposliti nekoliko desetaka ljudi u novo Ministarstvo. Lokalne samouprave bi imale autonomiju, ali bi se kvalitetnim projektima takmicili za ograničeni pool novaca. Ne bi mogli samo ležati i dobijati plaću već ako nemaju kvalitetne projekte redovito onda dobiju manje novaca. Samo je problem u tome tko bi kod nas to kontrolirao? Ako bi Hdz prigrlio tu polugu moći, sve bi bilo po starom lopovskom stilu.

Tko je glasao

da, tu ujedno leži i glavni

da, tu ujedno leži i glavni problem.... očito je da vladajuća stranka daje lovu samo podobnim (dakle "svojim") lokalnim jedinicama, a druge nek se snalaze. ako je tako u ovom sustavu, ne vidim zašto bi bilo drugačije u sustavu u kojem lokalne jedinice ne bi ni imale proračun nego bi im se sva sredstva po tom kriteriju odobravala. drugim riječima, predloženo nije rješenje za taj problem jer ga ne rješava nego potencira.

mislim da je najjednostavnije rješenje najbolje rješenje.
vidjeti što bi se moglo dobiti kada bi se spojile po dvije-tri općine, srezali na taj načini troškovi uprave i ostavilo više sredstava za konkretne stvari.
jednostavno rečeno, da uzmeš 2 sela i ponudiš im da imaju i dalje svatko ono što ima i svatko svoju općinu ili da se spoje, imaju jednu općinu, ali zato imaju još nešto (recimo vrtić ili stomatologa), e onda bi već vidjeli odgovor.
jedini problem je u tome što same općine to nikad neće ponuditi jer u tom slučaju automatizom će izgubiti radno mjesto onaj tko bi taj prijedlog stavio na stol.

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

bravo

Naravno. Napokon nešto pametno.

Tko je glasao

Zlovlašće

Naša Vlada mora već jednom priznati – samoj sebi pa onda i nama - da NE ZNA.
Ja mislim da je situacija zapravo gora jer kad netko ne zna onda se tu radi samo o neznanju, a u slučaju kad zna a ne želi onda se tu radi o zlu.
Ne smijemo zaboraviti da je upravo HDZ tvorac ovakve rascjepkanosti naše države i jasno je zašto je to onda napravljeno, jednostavno da bi sebi osigurali pobjedu na izborima.
E sad kad to znanje uvrstimo u jednadžbu današnje politike onda se može zaključiti da okrupnjavanja pojedinih područja lokalne samouprave vrlo vjerojatno može dovesti do gubitka vlasti. Mislim da se upravo tu vidi svo zlo ove današnje vlasti za koju je ostanak na vlasti jedini razlog života i sve drugo može slobodno propasti. Nesumnjivo je naivno vjerovati da npr. jedan Šeks nije svjestan svega navedenoga.

Jasno da smanjenje jedinica lokalne samouprave znači da će se gomila ljudi naći na cesti, a pogotovo je to pogubno u siromašnijim krajevima gdje je to jedino moguće sigurno zaposlenje, barem je to tako trebalo biti.

Stvarno, kako sad svim tim ljudima reći "Gotovo je, možete ići kući, ova vaša općina je bio samo jedna glupa ideja jednog povjesničara iz stoljeća sedmog i njegovih pokvarenih sljedbenika."?

Mene jedino kopka jedna ideja da se svim tim ljudima koji dobiju otkaz zbog racijonalizacije državnog ustroja osigura minimalac na neko duže vrijeme. Imam dojam da bi nas takav minimalac manje koštao nego to što danas, osim plaće, moramo svima još plaćati troškove vezanog za radni prostor (struje, grijanja, najamnine, telefone, automobile, božičnice).

Vjerujem da bi se ipak mnogi odvažili pokrenuti neki vlastiti posao uz pomoć tog minimalca koji bi predstavljao kakvu takvu socijalnu sigurnost. Zapravo bi taj minimalac trebalo shvatiti kao poticaj, odnosno pomoć, za samozapošljavanje Još kad bi država bila toliko vidovita i složila sustav gdje se takvi sitni obrti mogu jednostavno registrirati i time uvući u porezni sustav, naravno bez gubitka onog minimalca, gdje bi nam bilo kraja?

leddevet

Tko je glasao

Mene zanima ima li u

Mene zanima ima li u propisima napisano pod kojim uvjetima se smiju osnivati općine ili druga državna tijela? Očekivao bih da u našim extra opsežnim pravilnicima ima pokriveno i tu proceduru. Ako toga ima, siguran sam da tamo ne piše da se općine osnivaju sa svrhom zapošljavanja i stranačkog nagrađivanja. Mislim da bi gomilu takvih nepotrebnih proračunskih rupa trebalo zatvoriti po toj osnovi i onda strankama (HDZ 99%) naplatiti sve troškove od svih godina. A činovnicima kojima se može dokazati veza sa strankama ili nepotizam ne dati otpremninu nego ih još tražiti da vrate sve plaće. Nije me briga što će biti nezaposleni kao što njih nije bilo briga kad sam ja bio nezaposlen. Osim toga, kako jednom jedna hadezeovka reče, neka se snađu, kod nas su siromašne samo ljenčine.

Tko je glasao

Treća dimenzija

U teoriji rješavanja problema postoji problem dvdimenzionalnosti- ne sjećam se više prema Woodworthu ali fromula bi bila otprilike "problem + odgovor = rješenje" (nešto kao "akcija reakcija i rezultat".)

Uključivanje treće dimenzije tj. poticanja kreativnosti određenim mjerama bi puno toga riješilo.

Da objasnim - imamo višak zaposlenih, smanjujemo im broj i šaljemo ih u mirovinu ili na zavod za zapošljavanje. To bi otrijebilo upravu ali bi opteretilo druge državne fondove (tj. prelijevanje iz šupljeg u prazno").

Pravo kreativno rješenje bi bilo da onih 2 milijarde eura koje Šuker godišnje ubere zadužujući se da održi stanje kakvo jest dade za razvoj poduzetništva i samozapošljavanja, nravno pod stimulativnim uvjetima. Mislim da bismo za takvu namjenu dobili povoljnije uvjete kreditiranja od onih pod kojima se Šuker zadužuje.

U jednomj tržišno i poduzetnički orjentiraom sustavu bi se našlo mnoštvo ideja koje bi trebalo podržavati povoljnim poticajima vezanim za posao (a ne kao u poljoprovredi npr. za hektare). Ali to ne ide u našem sustavu u kojem postoji mišljenje da u državnim službama je ipak najudobnije i najsigurnije.

Tko je glasao

Bravo Frederik. Odličan

Bravo Frederik.

Odličan informativan tekst iz koga se može učiti.

Samo mala napomena, vezana uz posljednji pasus.
Sviđa mi se Tvoja aluzija o sovama i ćukovima na Markovu trgu, koji samo huču.

Pa iako je sova grabežljivica, dodala bih samo da se na Markovu trgu, u Vladi i Saboru nalazi jato lešinara, koji odvratno grakću.

Pozdrav
Mirtaflora

Tko je glasao

dernek na Balkanu

........na zajednički račun ide, kako vidimo u Grčkoj, svojem neminovnom kraju. nu, počekajmo još finalni ishod izbora ove nedjelje. nadam se povoljnom ishodu, jer Grci, koliko god bili lud narod, ipak imaju malo više pameti od nas, "čistokrvnih" Balkanaca...o tome barem govori njihova povijest.....

želim da Jaca sutra ne kuha i ne pegla nego nek sjedne pred TV i čeka rezultate grčkih izbora; slutim da će cijeli dan od nervoze i panike gristi noktiće i moliti se Bogu da njihov premijer ovaj put ne prođe.

Ako Papandreou UZME (kako bi to Macan rekao) i ove izbore, moglo bi se, bogme, dogoditi da broševi i fendi torbice lete po stanu. I kroz prozor. Stoga, ekipo, izbjegavati sutra kvart Ravnice u širem luku :))

nu, nek' se Jaca ne nada da nećemo saznati rezultate (možda i prije nje, given her English)..

CC

Tko je glasao

Svi smo mi Grčka

Ovo što se događalo u Grčkoj je rezultat odbijanja njihovih političara da se racionalno ponašaju. A kako i ne bi kada im je bilo lijepo. Dok je para curila ( iz inozemnih kredita ) ponašali su se kao pijani milijunaši i trošili, trošili... I sami sebe uvjeravali kako su velika nacija i govorili kako su oni imali državu prije nego li su sjeverni narodi znali i da postoje. Tvrdili su kako im je vanjski dug podnošljiv, kako novi krediti nisu i nova zaduženja, kako nabavke novih luksuznih automobila ne znače trošak nego dapače - racionalizaciju!? I da su na putu da dođu na put oporavka, ma što god to značilo. A onda je došao netko pismen, koji se malo razumije u matematiku, sa olovkom i papirom u ruci, sjeo i lijepo izračunao koliko doista duguju. I - dogodila se Grčka. Poznata priča? Barem u prvom dijelu? Svi smo mi - Grčka.

Tko je glasao

Automobili

Nikad se nisam slagao s ovim transferom problema s građanstva na političare.
Na bilo koju najavu smanjenja proračunskih izdataka digla se žestoka kritika. Kad smo kod automobila; Narod naše veličine koji kupuje 80tak tisuća novih automobila neracionalniji je od političara. Sljedeće godine će se političko vodstvo promijeniti, baš me zanima tko će onda biti dežurni krivac.
Lijep pozdrav

->Pointer

Tko je glasao

Automobili 2

Kada ja osobno i neracionalno kupim automobil, za tu glupost moram dati neka OSOBNA jamstva. Mnogi su zbog takvog ponašanja ostali i bez auta i bez nekretnine. Što to političari daju u zalog kao jamstvo da će se pri kupnji službenog automobila racionalno ponašati? Časnu riječ? Meni to nije dovoljno. Nije ovdje u pitanju, ako si dobro pročitao moja razmišljanja, kupnja automobila jedinični problem nego - skupni. Jedan u nizu sličnih. Koliko je god kupnja nove ergele automobila racionalizacija toliko i novi krediti nisu nova zaduženja. A to su priče za malu djecu, zapravo - pila naopako. Ovdje također nema dežurnih krivaca, jer SVI koji se tako rade su NEODGOVORNI i ponašaju se KRIMINALNO. Jer, dobro znaju da će konačni ceh ipak platiti - stoka sitnog zuba. Tim bolje ako je još i - krezuba. Kao što je do danas bila, pa lijepo na koncu završila u - BANANI. A što se prije osvijesti - manje će je boljeti. A da SVAKO rješenje neće boljeti - hoće, hoće... Svako!

Tko je glasao

Mac

Zasto je problem automobil.Valjda bi bilo normalno da svaki covjek u normalnoj drzavi ima automobil.Ovdje u Nebrasci,a vjerojatno u cijeloj Americi,nece te primiti na posao ako nemas automobil.Imati automobil,znaci biti mobilan.Moler,elektricar,informaticar i tisuce drugih zanimanja dnevno mijenjaju nekoliko lokacija.Cime?Svojim OSOBNIM automobilom u koji su nasuli SVOJE gorivo.To se podrazumijeva.I tu nema diskusije.Tako radim ja,tako radi vlasnik kompanije.Kakav vozac,kakav sluzbeni automobil.To imaju samo policajci i slicno.Dakle,moj prijedlog je ukinuti SVE sluzbene automobile,kartice i slicno,osim predsjednici vlade i ministrima i predsjedniku drzave.Ostalo stop.Telefoni,mobiteli,reprezentacija,auti,vozaci,garaze,parkinzi?Zamisli koji su to novciA sve nepotrebno.Zasto ce na primjer reklama HEP-u.Pa oni nemaju konkurenciju,a svaki stadion ima njihovu reklamu.Mozemio o ovakvim stvarima do ujutro.Lijep pozdrav sa divljeg zapada.

Tko je glasao

Da, suština je upravo u tom

Da, suština je upravo u tom prijedlogu.

Kapitalizam se u nas zaustavio na vratima svekolikih javnih institucija i poduzeća prečesto baš u monopolnom položaju.
Sve osim njih je na tom tzv. "slobodnom" tržištu.

Upravo i jedino su u tom javnom području zadržani ostaci socijalizma u obliku u kome niti u zadnjim fazama socijalizma nisu bili bez kritika. Od kapitalističkih dostignuća su jedino preuzeli odnos primanja između djelatnika i rukovodioca, s nekadašnjih 1:3 na 1:20.

Tko je glasao

Pohvala dnevniku i autoru

Frederik, dnevnik ti je vrlo dobar, inspirira na nove dnevnike. Možda ga za koji dan i napišem. Naslov je u glavi, dvije trećine sadražaja trakođer: "Najteže odluke predsednika Josipovića koje treba donijeti od preuzimanja dužnosti"

Lj.R.Weiss

Tko je glasao

Vrlo dobar dnevnik

Dragi Frederik,
kao obično, vrlo dobar denvnik. Tvoja ambicija i nije bila veća nego da na jednom apsektu - teritorijalna organizacija država - napraviš komparaciju između Hrvatske i Grčke. Međutim, nekako mi se zaključak čini mlak - oni su se zatvorili u kulu bjelokosnu i rade to što rade dok krava tj. narod ne krepa.
Ukratko, da bi se počelo izlaziti iz krize, potrebno je objaviti hrvatski Kalikratis plan, ali i napraviti prvu ozbiljni inventuru provođenja programa ekonomskog oporavka koji su donijeli Vlada i Sabor. Možda se ta inventura dogodi i prilikom glasovanja u novom proračunu gdje bi oporba trebala opet pokazati zube, ali ne prema HDZ-u (znamo kakav je i što možemo od njega očekivati-nastavak agonije) nego prema Pupovčevoj stranci
koja koristi najtežu krizu od osnutka države za sitne i krupne probitke svoje nacionalne odnosno etničke grupe. Isto tako, iz svih oružja treba napasti ovu strankicu HSS koja drpa za jednu interesnu skupinu u državi - za seljake.
Vlada J. Kosor na vlasti je godinu i 4 mjeseca, predsjednik RH na čelu države blizu 9. Zamalo NIJEDNOM pravomoćnom sudskom presudom nemamo dovedenu borbu protiv korucije do kraja. Predsjednik dr. Josipović trebao bi pozvati J. Kosor na Pantovčak i reći: "Ne možemo više brojati samo ruke koje su podignute.. hoću, zajedno s narodom brojati opipljive rezultate oporavka."
Ipak, pokušat ću idućih dana napisati poseban dnevnik na ove teme.
Nisam anonimni, vjerojatno nisam dobro pročitao one dolje test riječi.
Ljubo R., Weiss
.

Tko je glasao

Državni ured za reviziju među

Državni ured za reviziju među inim obavlja i reviziju lokalnih jedinica. Iz izvještaja za Istarsku županiju za 2008.godinu vidljivo je da je četrnaest jedinica ostvarilo višak prihoda i primitaka u iznosu 19.813.110,00 kn, dok je dvadeset i osam jedinica ostvarilo manjak prihoda i primitaka u iznosu 108.669.031,00 kn ( podaci svih županija i Grada Zagreba mogu se naći na stranicama Državnog ureda za reviziju ). Slične podatke može se isčitati i za ostale županije. Svakoj pametnoj vlasti ovakvi bi podaci trebali biti dovoljni da znaju što im je činiti. Nažalost ne i vlasti u RH.

Tko je glasao

Ovo je tekst za pametnog,

Ovo je tekst za pametnog, razumnog čovjeka i mislim da svaki drugi ili treći građanin RH stiže do ovakvih zaključaka na osnovu zdravoseljačke logike. Međutim, ništa se ne događa (kako ste i sami zaključili na kraju: fin' che la barca va, lasciala andare!) ni "gore", ni "dolje" - a to znači da će biti kako EU odredi ma što mi mislili i osjećali. I možda je tako najbolje, jer ovo sve više nema smisla.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci