Tagovi

Kako Vlada vlada?

Kao što vjerojatno znate, nakon nekog vremena raznih tra?eva došlo je danas do rekonstrukcije Vlade. Mediji su prepuni toga što i kako se desilo, tko je znao a tko je iznena?en, te koga je rekonstrukcija zahvatila a koga pustila na miru. No, ima nekoliko elemenata pri?e koji su ?ini mi se promakli a koje smatram bitnima pa eto prilike da ih nabrojimo i spomenemo.

Krenuo bih odmah s predsjednicom Vlade Jadrankom Kosor, o njoj nitko nije imao osobito dobro mišljenje, niti ju je itko smatrao kapacitetom za bilo što (osim golog preživljavanja) i horoskop koji sam joj napisao prije godinu i pol dana se dobrim dijelom i obistinio. Ono što je bitno za re?i je kako je Jadranka tada imala opciju biti produžetak Ive Sanadera ili pokušati samostalno i u biti dragi mi je da se desio ovaj drugi scenarij, a što se ti?e borbe protiv korupcije i istinskog napora da se napravi neka pozitivna promjena u društvu recimo samo da sam prije godinu i pol dana bio doista skepti?an i nesklon vjerovanju da ?e se bilo što imalo zna?ajnije dogoditi, no eto nakon proteka vremena zadovoljan sam što sam u njezinom slu?aju voljan porazmisliti o njezinim motivima i ponovno razmisliti. I dalje sam uvjeren da se HDZ zasada obra?unava s mrtvim tkivom Sanadera, no da se ide dalje, žeš?e i odlu?nije nego ikada prije to je ja mislim sada svima jasno. Ukratko re?eno, Jadranka Kosor je unato? svemu pokazala zavidnu razinu snalaženja i preživljavanja iako to možda nije nužno u korist države koju vodi, no slu?ajno ili ne, paralelno ili ne pokrenuti su procesi koje ?e biti vrlo teško, a nadam se i nemogu?e, vratiti na staro.

Zanimljiv mi je odabir ljudi koji su otišli iz Vlade. Kao prvi tu mi je Božo Biškupi? koji je u biti zreo za penziju ve? godinama i bilo je krajnje vrijeme da svoje mjesto ostavi nekome drugome. Mislim da u svim ovim proteklim godinama teško da smo vidjeli neke osobite Biškupi?eve ambicije ili da je on u bilo kojem ?asu predstavljao prijetnju za bilo koga i pretpostavljam kako je u njegovom slu?aju prevladala želja za umirovljenjem umjesto ?esto ponavljane pri?e o Biškupi?u kao Sanaderovom ?ovjeku.

Branko Vukeli? je ve? zanimljiviji lik oko kojeg se sakupila zanimljiva koli?ina intriga, a obzirom na kontinuirani dotok vijesti iz njegovog Karlovca, ?ini se kako je njegov interes više bila lokalna karlova?ka scena nego stanje u Ministarstvu obrane. ?ini se kako ?e ga glave do?i pri?a o onom famoznom mostu (koji i dan danas vodi iz livade na livadu), a ne treba zaboraviti niti pri?u o Brodosplitu, dok se iz pri?e o vojnim kamionima uspio (?ini se) izvu?i na uštrb Berislava Ron?evi?a.

Marina Matulovi? Dropuli? je puno zanimljivija igra?ica kojoj se može predbacivati svašta od suvlasni?ke pozicije u IGH-u koji se pretvorio u HDZ-ovu ekspozituru, preko niza nedavno otvorenih afera, no meni osobno najdraža je uloga Marine u nevjerojatnom pravni?kom poduhvatu kojom je Ivo Sanader stekao svoju sada ve? jako spornu vilu. Pogledajte malo dokumentaciju i usporedite to s datumima u kojima je Marina bila povjerenik za grad Zagreb. Tako?er, promotrite datume kada se što doga?alo i usporedite to s pravomo?noš?u rješenja i potom se jedino možete diviti zavidnom u?inkovitoš?u zagreba?ke gradske uprave u tih nekoliko tjedana njezinog povjereni?kog mandata gdje je niti do dan danas nije uspio nadmašiti Milan Bandi?.

I naravno, tu je i moj omiljeni Ivan Šuker koji je odavno odnapredovao do daleko iznad svojih mogu?nosti i koji je svoj nedostatak ne samo znanja, elementarnog bontona nego i temeljnog razumijevanja toga što je stvarna funkcija ministra financija nadomještao ?istim i sirovim bezobrazlukom i otvorenim mobingom nad sugovornicima. Duboko sam uvjeren da ?e vrijeme pokazati kako je on jedan od uvjerljivo najštetnijih ministara koja je ova država ikada imala i koji nas je sam svojim neznanjem i nesposobnoš?u unazadio za koju godinu.

Ako bi morali dati kladionice za Remetinec, uz Šukera i Marinu tu bih dao prili?no veliku šansu i Vukeli?u, a za Biškupi?a ?u se jako iznenaditi ako mu se nešto prišerafi.

Ako uzmemo u obzir da se njihova strana?ka pozicija (zasada) nije promijenila, te da su svi ?etvero preseljeni u Saborske klupe postavlja se pitanje koja je stvarna namjena cijele rekonstrukcije? Ho?e li npr. Marina i Ivan za koji mjesec kad se obru? malo stegne a temperatura malo naraste u nekoj od telefonskih sjednica predsjedništva HDZ-a biti naprasno smijenjeni, a saborski imunitet im samo osigurati nekoliko sati upozorenja pred izru?enje Baji?u u Gajevu? I ako se to dogodi, da li je to onda znak doista neovisnog pravosu?a i/ili ?e to biti finalna demonstracija Jadrankine mo?i i odlu?nosti da pomete pred svojim pragom? Ron?evi? i Polan?ec su definitivno bili Sanaderov kadar, no da li je slanje ovih gore navedenih ministara na "odmor" u saborske klupe prvi korak prema nekom drasti?nijem koraku? Vjerojatno je.

Jednako je zanimljiv i odabir novih kadrova. Božu Biškupi?a zamijeniti ?e Jasen Mesi?, lik koji je u vrijeme navodnog Sanaderovog pu?a tako?er bio u središnjici stranke te kada je shvatio što se doga?a tako?er navodno se sakrio na balkon popušiti cigaretu (nejasno je da li je puša? ili nije). U doba lokalnih izbora hrabro je isturen da izgubi, a njegovu organizaciju skupa s njime na ?elu Jadranka Kosor raspustila je još po?etkom ove godine, da bi danas bio imenovan ministrom Kulture, dok je donedavno bio zadužen za arehologiju i kako je to više puta re?eno, on sam nije kadar Mirjane Sanader. Ministarstvo kulture je maleno ministarstvo sa svega 1mlrd kuna prora?una, a Jasen Mesi? se pokazao kao osoba koja nema baš neki osobiti stav o bilo ?emu i u biti on ?e po svoj prilici u vladi služiti kao jedan od likova koji je tamo da diže ruku onako kako to Jadranka od njega traži.

Izbor za ministra obrane je Davor Božinovi? s kojim sam se imao prilike nekoliko puta sresti, a koji mi se ?ini kao korektni birokrata koji odra?uje zadanu politiku bez pretjeranih preispitivanja. Nekako mi se ?ini da ?e nakon zadnjih nekoliko politi?kih ministara, ministarstvu obrane dobro do?i jedan ?inovnik koji bi uz malo sre?e mogao dati trajniji utjecaj na red, rad i disciplinu u tom mnogobrojnom ministarstvu pred kojim se u najkra?em roku o?ekuju odluke oko toga što ?e se desiti sa zrakoplovstvom, koji se mora riješiti nekolicine potencijalno problemati?nih državnih tajnika koji su zaostaci Vukeli?eve vlasti i koji mora stati na kraj privatizaciji vojske i njezine infrastrukture za pojedine privatne projekte.

Ministarstvo financija preuzela je Martina Dali?, za razliku od prethodnika ona je pravi ekonomista s pravom diplomom i višegodišnje iskustvo kao makroekonomiste PBZ-a, potom iskustvo državne tajnice kod Šukera, a kasnije predsjednice uprave Partner banke daje joj jedinstveni uvid ne samo u funkcioniranje ministarstva nego i u probleme koji se pojavljuju u businessu. Mislim da je poznavanje makroekonomije važni pozitivni faktor za novu ministricu, a to što je uspješno radila u privatnom sektoru daje mi naslutiti kako je posao prihvatila s namjerom da napravi neki korisni utjecaj na zemlju, a pozicija ministrice financija je po meni druga najmo?nija pozicija u Vladi.

Osobito iznena?enje mi je odabir Domagoja Miloševi?a kao potpredsjednika Vlade za investicije. Ovaj ?ovjek nalazi se iza uspješnog PASTOR-a i cijeli svoj radni vijek proveo je u privatnom businessu i bez meni poznatih politi?kih angažmana ili ambicija. O njemu znamo najmanje ali o?ekujem pozitivno iznena?enje.

Od ostalih rošada po Vladi, upozorio bih na pozicioniranje ?obankovi?a na potpredsjednika Vlade, što je zanimljivi odabir.

I da sve pokušam sumirati u nekoliko re?enica: ?ini se kako je Jadranka Kosor ovom rošadom degradirala nekolicinu isturenih strana?kih kadrova te ih zasad vratila na rezervne pozicije u Sabor ali s tendencijom trajne promjene prebivališta, dok je s druge strane u samu Vladu gurnula nekolicinu ljud koji ?e ili provoditi njezinu direktnu volju (Mesi?, Božinovi?) ili ?e pak biti zaduženi za vrlo konkretne i jasne poteze koje ?e trebati vu?i u slijede?oj godini (Dali?, Miloševi? - što mi se ?ini kao iznenadno dobra kadrovska kombinacija). Kao posljedicu ove rošade, ?ini mi se da vidimo ja?anje pozicije Jadranke Kosor unutar Vlade, a nova kadrovska rješenja vidim prevenstveno u funkciji nadolaze?ih izbora s time da ?obankovi?evo potpredsjednikovanje vidim kao mogu?u naznaku samostalnog izlaza HDZ-a na izbore bez koalicije s HSS-om što ?e sasvim sigurno zaoštriti situaciju s koalicijskim partnerima.

Misao dana:
It is dangerous to be right when the government is wrong.

Komentari

Kako vlada vlada

Može li drukčije ako su protagonisti u ovom zanatu!?

Tko je glasao

a što se tiče borbe protiv

a što se tiče borbe protiv korupcije i istinskog napora da se napravi neka pozitivna promjena u društvu recimo samo da sam prije godinu i pol dana bio doista skeptičan i nesklon vjerovanju da će se bilo što imalo značajnije dogoditi, no eto nakon proteka vremena zadovoljan sam što sam u njezinom slučaju voljan porazmisliti o njezinim motivima i ponovno razmisliti.

Interesantno je kako se polako, ali sigurno vjetrovi okreću prema Jaci, a ne više od nje. Drago mi je da si zadovoljan što si voljan porazmisliti o njoj i njezinim motivima. To je prikazuje u novom, boljem, svjetlijem svjetlu. Gledajući tvojim očima, rekla bih da je Jaca zaslužila tu tvoju volju da porazmisliš o njoj, a to bi joj trebao biti i te kakav kompliment.

Ne bih sada htjela ni kvariti, a ni oduzimati tu tvoju volju o porazmišljanju o motivima drage Jace, ali ja ne bih bila rugalica kad ne bih spomenula jednu malu sitnicu - njezino stalno i slijepo prisustvo uz Ivu Sanadera sve ove godine. O kojoj se uopće više ne govori. I ne samo uz Sanadera, nego i uz Tuđmana, kreatora septičke jame iz koje se ovih dana diže nemoguć smrad.

Da Jaca svih ovih godina ništa drugo nije napravila nego samo bila prisutna uz Tuđmana i Sanadera, dovoljno je zla učinila! I kao takvoj, da skine zvijezde sa neba, bi joj trebalo biti zabranjeno uopće se baviti politikom. Ikada više u životu. Trebalo bi je, uostalom kao i svakog drugog HDZ-ovca, kazniti za sve nevolje koje ovaj narod proživljava od 90-ih na ovamo, a ne pronalaziti olakotne okolnosti u njezinom radu i pokušavati prikazivati razumijevanje za njezin napor oko korupcije. Sve je to njezina i HDZ-ovska gola borba za vlast i opstanak na položajima moći. A ne želja za dobrobit naroda kojim vlada.

Ženskica se dočepala svojih 5 minuta, a da ni sama nije mogla naslutiti da će joj se tako nešto dogoditi u životu. I odlučila se boriti do zadnje kapi krvi. Sve za dišpet opoziciji. A ne narodu. Ali, i opoziciji i poziciji je dobro ... narodu nije. A nju narod ne zanima. Kao ni cijeli HDZ! Jedino ovu činjenicu treba gledati kad se govori o Jadranki Kosor.

Njezina sadašnja djela ni bi smjela zasjeniti sve ono okruženje iz kojeg je potekla, ne bi smjela zasjeniti da je uvijek bila uz vlast kada se narod pljačkao, kada su ljudi ostajali bez posla, kada su firme otimane, kada su stanovi otimani ...

Dakle, evo ti još malo tema o kojima bi mogao biti voljan porazmisliti.

Tko je glasao

Dinastija

Kad san bija dite bila je jedna serija koju je većina svita rado gledala. Bilo je tu svega . Ljudi bi ginuli na platformama pa bi posli oživili , nekima bi se sinovi i ćeri pojavljivali iz arije i to učestalo. Niki bi dobili totalku amnezije pa bi posli po godine doznali ko su . Oni pisac je riga od muke dok je pisa tu seriju sa tim bedastoćama , čak je u jednoj epizodi da teroristima da ih sve pobije i posli ih je oživija
Moja mater i susida jakica su bile lude za nekom lindom koja je ka bila dobra , ali mrska im je bila aleksis koja je ka nika vištica..

Moja mater i ta jakica su bile pametne žene ,ali ono malo munjene, ka nerealne .Kasnije nikad nisan dokučija kako pamitna osoba moče bit tako munjena da može gledat sa strašću te dinastije,marisole ,zabranjene ljubavi, šeherzade.

Ovi naš hdz je ka ta dinastija. Tu glavni glumci jedan dan odu ,pa se drugi dan vrate . Tu glumica danas voli čovika ka oca , sutra ga posere , a prekosutra reče da joj je uzor. Tu glumica slidi čovika, kud on tu i ona , pa ga posli ka beštiju okuje u tamnicu. Tu glumac naredi drugom glumcu da pobije niki svit , a posli ga zatvori i reče da je zločinac. Tu ti okupe stotine iljada statista i viču da će krvlju branit svoje heroje a kroz tri dana ih zatvore i reču da su ih drugi zatvorili.

Pisac dnevnika je pametan čovik , ali malo nerealan jer nije primjetija da se radi o čistoj hdzovskoj trakavici.
Martina Dalić ekonomistica po ričima mraka uspješno radila i posa prihvatila kako bi nešto napravila .Poveznice uspješnog rada dotične Škegro , Pbz, Šuker su garancija da je dotična hdz smeće koje zaudara i truje duh i moral ovog našeg puka dva desetljeća.
Domagoj Milošević od koga očekuješ neke pozitivne pomake , je dokaz opet tvoje neinformiranosti. PASTOR je uspješna firma ali i tvoja bi bila da ti je hdz da napraviš natpise APARTMAN bar za jedan otok, nemora za cilu hrvacku. PASTOR radi nešto drugo i ti njegov crveni proizvod moš vidit po javnim ustanovama. Dakle opet hdz uspješnica.
Da li će ikad ljudi svatit da svaki uspjeh hdz znači veliki neuspjeh za hrvacku . Neuspjeh hdz čovika je uspjeh za hrvackog čovika. Jednom rječju uspjeh martine i domagoja je neuspjeh iljada hrvata.

Tko je glasao

4 ministra i 3 podpredsjednika

svih sedmero su patuljci u odnosu na Snjeguljicu Bianku
pa ona je svoj resor (bez portfelja) razduživala od 10.11 - 3.12. dvadeset i dva dana
a oni svi skupa obaviše to za tričava 2 sata

Tko je glasao

Sad je i potvrđeno

"Leteća izmjena" u Vladi zornom čini količinu "započetih projekata koji se prije odlaska moraju završiti".

Tako je i službeno potvrđeno, iz usta same Jadranke Kosor, da se u tim ministarstvima nije radilo ništa.

B-52

Tko je glasao

Kamo sriće da se ništa ni

Kamo sriće da se ništa ni radilo . Radilo se radilo , kralo se sve u šesnaest.

Tko je glasao

dinamit

Bianka je naglo otišla dok su ovi znali da će otići već duže vrijeme.

grdi

Tko je glasao

papalapap

papalapap

Tko je glasao

Bez obzira

Na promjene u vladi koje su mozda i dobre ova vlast je stetocinska i mogu je samo usporediti s najezdama skakavaca i glodara u isto vrijeme. Bez prave odlucnosti na zaokret prema "drugoj republici" nikavi pomaci prema boljem ne mogu se ocekivati. Kako sam u svom nedavnom dnevniku napisao borba protiv korupcije vodi se samo radi rasciscavanja nepodobnih kadrova i ucvrscivanja svoje osobne vlasti jer Remetinec stoji kao Damaklov mac nad glavama mnogih i tjera ih na bezuvjetnu poslusnost. Nadalje klijentelisticki proracun koji i dalje gomili povlastenih omogucava povlastenost te daje hadezeu potrebni broj rucica vodi nas dublje u ekonomsku propast. Sve u svemu nista dobroga da bi mogli pozeljeti bolju i uspjesniju 2011.

Tko je glasao

Tak mora biti

Gospon Mrak ili kmica je lijepo napisal svoje mišljenje o svakom novom članu vlade.
Iznio je svoje mišljenje i amen. Mislim da je gospođa Kosor prisiljena na te izmjene jer oni koji bi željeli na izborima vidjeti HDZ kao pobjednika, rješavaju se " balasta". Osobno smatram za razliku od tebe da Jadranka nema moć koja joj se pripisuje. O stvarnoj moći možemo reći da dolazi od ljudi iz HDZ-a i onima izvan HDZ-a koji ne bi mogli raditi bez zakona koje guraju preko HDZ-ove vlade. Ne bi me iznenadilo da pojedina ministarstva mogu imati više uspjeha u ovih par mjeseci nego proteklih godina.
Na žalost duboko sam uvjeren kako god kričali, vikali, i bučili, oporbeni uopće nisu spremni za prijevremene izbore, ma koliko god vikali i da im je to stalno na jeziku.
Ma koliko god se mijenjali ministri u njihovim resorima ostaju " vječni stručnjaci" koji donose prijedloge zakona na potpis ministrima. Uzeću jedan banalan primjer zakon o kojem se u saboru raspravljalo 5 minuta. ( Zakon o sportskom ribolovu )
Zašto mi uopće razglabamo o visokoj politici kad nam na lokalnoj razini rade gluposti
a ne možemo ništa.

Tko je glasao

promjena zvana Koprcanje

kao i Biškupić i MMD je odavno za penziju...dakle to dvoje bezbolno, Šuki se ne zna kako je i do sada ostao, Vukelić slično
promjene će se zvati ako zamjeni okorjelog kalmetu koji iziđe glanc čisti nakon podmazanih tračnica i sve sile fjaska oko haca, ili milinovića koji i sada reklamira zarazu svinjskom gripom i ima biserne "kršćanske" zaštite nerođene djece i zametaka, a sve s aranžmanom sveprisutnog barba Luke i šeksa

Tko je glasao

Žao mi je samo što MMD odlazi

Žao mi je samo što MMD odlazi (vjerojatno) u povlaštenu penziju, gdje će u miru heklati, umjesto da iz Remetinca proučava neugledni okoliš...

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

Ne vlada

Ne vjerujem da nova ekipa u gospodarskom smislu ima nekakav realni manevarski prostor da bi povukla jake i odlučne poteze,čak ne u smislu
da neznaju što napraviti već prije nesmiju ništa napraviti jer izborna je godina.

Čini mi se da je ovo varijacija na klasični hrvatski specijalitet okretanja kaputa " uz peglanje na ranglan ako su na ramenima bile kakve epolete",a ni" tip"
od Bajića nije nimalo neizgledan.Izgleda da je u zadnje vrijeme Human Resource odjel HDZ-a smješten u Gajevoj,zasigurno se gorko kaju što su dozvolili" outsourcing" istog. 8)

Reanimator

Tko je glasao

@mrak

Sorry, dnevnik bez neke dodatne vrijednosti, pa stoga neocijenjen od mene.
Jedino - dobro uočeno da je Sabor, za bivše, međustanica za anonimnost ili odmorište prije pokreta za - Remetinec...
I sve se bojim, da bi Jaca, kako se "zalaufala" mogla uhititi i samu sebe.. he, he..Ako je prije toga ne sklone u lonac Hebrang, Šeks, Kalmeta i Milinović...
Sve jasnije - OPĆI BOJKOT IZBORA ZA SABOR RH bila bi, ma koliko apsurdno zvučalo, nova vrijednost.. I ako je moguće, pisati vlada, malim početnim slovom. Ne zaslužuje veliko početno slovo... Nekada je Gradski komitet SKH-Zagreb, možda i neki Općinski komitet, recimno Centar, bio jači po pojedincima, pa i kao kolektiv, od ove vlade J. Kosor...

Lj.R.Weiss

Tko je glasao

Revizija mišljenja

Ministarstvo financija preuzela je Martina Dalić, za razliku od prethodnika ona je pravi ekonomista s pravom diplomom i višegodišnje iskustvo kao makroekonomiste PBZ-a, potom iskustvo državne tajnice kod Šukera, a kasnije predsjednice uprave Partner banke daje joj jedinstveni uvid ne samo u funkcioniranje ministarstva nego i u probleme koji se pojavljuju u businessu. Mislim da je poznavanje makroekonomije važni pozitivni faktor za novu ministricu, a to što je uspješno radila u privatnom sektoru daje mi naslutiti kako je posao prihvatila s namjerom da napravi neki korisni utjecaj na zemlju, a pozicija ministrice financija je po meni druga najmoćnija pozicija u Vladi.

Malo je modificirana retorika u odnosu na tvoj tekst od prije tri i pol godine:
http://mrak.org/2007/06/01/martina-dalic-u-zemlji-cudesa/

Tko je glasao

to je točno

odmah sam se sjetio tog dnevnika kada sam dobio informaciju da će martina postati ministrica

ima nekoliko razlika; kao prvo ona je tada bila državni tajnik i voditelj onog tima za EU fondove te sama po sebi nije bila na vrhu piramide (dok sada je); nadam se da će sama ta činjenica promijeniti njen odnos prema donošenju odluka i odlučivanju što točno treba napraviti; drugo, ona je u tome času bila lansirana kao HDZov pandan Ljubi Jurčiću i u tome je bila spektakularno loša

kako god okrenuli martina dalić jednostavno mora biti ugodna promjena poslije Šukera, a u slijedećih nekoliko mjeseci a vjerojatno i tjedana dobiti ćemo sliku što od nje točno možemo očekivati

njezin uspjeh direktno ovisi o autoritetu kojeg će izgraditi ne samo u vlastitom ministarstvu (koje ima najveći broj uhićenih i optuženih tajnika i dužnosnika; više i od kalmete) nego i u samoj vladi; žena ima neposredno iskustvo makroekonomiste iz PBZ-a, te sada nekoliko godina pozicije predsjednice uprave male banke i nadam se da će ta iskustva i probleme koja je imala preslikati na ministarstvo financija

Tko je glasao

Zapravo, malo je toga što bi

Zapravo, malo je toga što bi Dalićka mogla promijeniti u vremenu koje joj je na raspolaganju. Slažem se da je promjena ugodna ali bi to bila i svaka druga koja odnosi valjda najnesposobnijeg i najbahatijeg ministra ikad. Ilustracije radi, čak i notornom Milinoviću se mora priznati da je liječnik.

Nedvojbeno je kako će kamčenje novih kredita biti osnovna djelatnost nove ministrice jer, jednostavno je, Hrvatska nema novca u mjeri kojom ga već po inerciji troši. Smanjivati potrošnju u izbornoj godini je nerealno očekivati.

S toga očekujem da će ministrica uložiti maksimalan trud da osmisli i u šareni papir zamota poreznu reformu koja bi za cilj imala što veći obuhvat ali i naglasak na onome što svi očekujemo, da se vidi kako su oni koji imaju puno svoje imanje stekli (OIB) i da im se naplati pravedniji porez. U tome će zasigurno imati podršku i Predsjednika RH.

Ne treba smetnuti s uma, u izbornoj je godini takva pjesma melem za uši birača. Za razliku od Šukera, Martina Dalić poznaje note i mogla bi iskomponirati nešto u tom smislu.

Mislim da je to osnovna svrha i cilj njenog imenovanja. Uspije li, mogla bi računati i na značajno mjesto unutar "novog" HDZ-a Jadranke Kosor jer joj osim stručne ne nedostaje ni političke ambicije.

B-52

Tko je glasao

Misao dana:

Our earth is degenerate in these latter days; bribery and corruption are common; children no longer obey their parents; and the end of the world is evidently approaching.

luka

Tko je glasao

kraj neke civilizacije nije i kraj svijeta

prva zabilješka o podmićivanju datira iz starog egipta kada neki faraonov krojač šalje učitelju (zapravo su to onda bili pisari) odijelo ne bi li njegovog sina nagradio sa prelaskom u viši stupanj obrazovanja iako ovaj očito nije bio zainteresiran za hijeroglife

Tko je glasao

the end of the world as we know it ...

mislim da smo u procjeni korupcije
kao i u nekim drugim procjenama
uglavnom, licemjerni

mislim da bez suočavanja s izvorima tog licemjerja
nećemo razviti praktičan način rješavanja problema

mislim da se, kad krenemo u raspravu o najpozitivnijim dijelovima naše situacije,
možemo uspoređivati sa italijom iz vremena pada craxija, andreottija,
vječne demokrščanske i vječne socijalističke stranke
i uspona kaste sudaca
arbitro in terra del bene e del male, kako kaže fabrizio de andre
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=7zHHoKM1JeQ
neke vrijednosti koje su očekivane nisu ostvarene
moglo bi se reći
sdp u talijanskoj verziji nije se pokazao spreman preuzeti vlast
osim na razini velikih gradova (rim kao zagreb? bologna kao rijeka?)
ali i na dubljoj civilizacijskoj razini
nešto nije uspjelo kako treba

ne mislim sada raspravljati o italiji
nego samo nabaciti asocijaciju kao izvor novih
kao poticaj za razmišljanje

neočekivana snaga promjena
bojim se neće postati promjena
a i na kraj svijeta koji smo poznavali
morat ćemo pričekati

a korijen neuspjeha onoga što obamisti zvahu change
je u nespremnosti da se suočimo s licemjerjem

o opsegu proporcijama onoga što zovemo licemjerje
nešto može reći i izbor
u kakvom stanu/kući stanuju/žive naši politički prvaci
premijeri/predsjednici republike/vođe oporbe/istaknuti ...
čiji je to stan bio, nekada?
kako je postao vlasništvo našeg političara, ili obitelji?
kolika mu je vrijednost, i kako je politički prvak došao do te vrijednosti?

jedan stambeno žižekovski pristup hrvatskoj svakodnevnici
jer ono što sanjaju oni i mogu imati
pogledajmo te prostore i upitajmo se, kuda nas mogu odvesti ljudi s takvim željama

i zato je silvije pobjednik
jer nije licemjer

'ko te ima taj te nema,
'ko te nema taj te sanja,
'ko te sanja taj te ljubi,
a ti o tom pojma nemaš.

luka

Tko je glasao

da li možemo išta (ili ikoga) posjedivati, ili su sve to sanje?

kako veli bik koji sjedi:

"zemlju smo posudili od svoje djece"
nije držanje lekcija bit....
bit je u isporučivanju istine
koju nitko ne želi
koja je skandlozna

poznati su u mrežama i igrama...
ne možeš to nigdje izbjeći
građanska pristojnost, ne zamjeranje
izbjegavanje neugodne situacije.
Licemjerje u tome je razumljivo

nataša škarićić na fejsu
ovako čestita NG:
"malo nas je al` smo
zajebani: ni jedna nam
nova godina ništa ne može!"

ovim želim dati podršku
u ne izbjegavanju
neugodnih situacija
u ne izbjegavanju
konflikta sa poznatima,

zato što neko drugi sere
po onome što se nema
i ne smije posjedovati
i grabi ga sebi zaogrnut
plaštom boje bilo koje ekipe

p.s.
sretna ti NG u zdrvlju i budi zajeban

Tko je glasao

@mrak Nova vrijednost??

Često sam i od tebe slušao kako dnevnici trebaju imati novu vrijednost, i da bi to trebao biti kljjučni kriterij u njihovu ocjenjivanju., Ovo je klasičan dnevnik gdje se pojedincima. u odlasku i dolasku - daje preveliko značenje, a njihovim relevantnim referencama, ništa, ili premalo. Zato, od moje strane, neocijenjen dnevnik.
Jedino se slažem s tobom da je ovo sa premještanjem bivših u Sabor zaista neka međustanica do povlačenja iz politike ili puta do - Remetinca. I kada je Jaca zamolila da se ne piše u tom smjeru u javnosti, znao sam da će biti obrnuto. Evo, i ti si išao suprotno molbi Jace, što mislim da je dobro.
Jer ona, kako se razljutila, jednog dana bi mogla uhititi - samu sebe...Ako je prije Šeks, Milinović i Hebrang ne sklone u - lonac??
I na kraju, ova vlada (ne bih je pisao velikim početnim slovom), niti je vladala niti vlada. Naime, svakodnevica ui društvu je takva kao da vlade J. Kosor - nema...
Nova vrijednost bila bi da je u mjesec dana od pada (bijega) Sanadera U SAV GLAS traženo izbore za Sabor.
Sada preostaje POZIV SVIMA ZA BOJKOT IZBORA ZA SABOR RH. Naizgled apsurdno, to bi bila jedina NOVA VRIJEDNOST za sve nas.

Tko je glasao

minusi ,minusi ,minusi

Zašto minusi na argumente ???

Tko je glasao

iz više razloga: a) kao prvo

iz više razloga:

a) kao prvo isti komentar je poslan tri puta, i to nije tehnička greška nego neznanje pošiljatelja
b) autor komentara se malo niže dolje pokušava ispričati i samo se još više zakopao u čistu neistinu
c) o minusima se ne raspravlja u komentarima

dakle, nema nikakvih argumenata

Tko je glasao

@mrak NEISTINA????

Vidim da imaš problema s brojanjem. Isti upis, poslan je samo još jednom, jer prvi nisam primijetio da je objavljen.Objavljen je PRVI kao upis ANONIMNOG KORISNIKA, i to je TEHNIČKA GREŠKA, jer nije naznačeno moje ime i prezime, budući da je namješteno da se UVIJEK pojavljuje moje ime i prezime.
Kada sam zamijetio da su ipak dva vrlo slična upisa (NAKON DRUGOG UPISA) ispričao sam se, iako, to je, čini se, moja glupost (previd nekog kodnog slova -riječi??) A NE NEISTINA.. .A tvoje reagiranje svjedoči, kako i pišem u mom najnovijem dnevniku, laž se isplati, laž se u nas jedino priznaje, ne i korektna isprika za nešto što SIGURNO nije samo moja greška, ako uopće postoji.
A da ima nedodirljivih na ovom portalu svjedočiš i ti "mrak" koji svako pitanje i sugestiju u vezi funkcioniranja tvog portala , posebno ocjenjivanja,(Tomy82) u startu odbacuješ. Zaista, ne vidim nijedan ozbiljan razlog, osim taštine, da se o minusima ne raspravlja.
Ipak, sve dobro u Novom letu.

Lj.R.Weiss

Tko je glasao

@mrak

Ovaj upis ostao je od mene, tehničkom greškom, nepotpisan. Naime, nešto se dogodilo kod upisivanja onih kontrolnih riječi...I nisam ni primijetio da je upis ipak registriran odnosno objavljen pa tako ovaj upis i onaj naknadni su vrlo slični.. Sorry tebi, i čitateljima,.

Lj.R.Weiss

Tko je glasao

martina dalić

za razliku od prethodnika ona je pravi ekonomista s pravom diplomom i višegodišnje iskustvo kao makroekonomiste PBZ-a, potom iskustvo državne tajnice kod Šukera, a kasnije predsjednice uprave Partner banke daje joj jedinstveni uvid ne samo u funkcioniranje ministarstva nego i u probleme koji se pojavljuju u businessu

pa sad, martina dalić je genije za šukera čiji bi posao bolje obavljala blagajnica u bilo kojoj trgovini. ali ne treba zaboraviti kako je martina koautor financijske nediscipline koja je prouzročila veliki unutarnji dug. uostalom, koliko novi ljudi u vladi mogu napraviti uz već donešeni proračun i nikakvi program gospodarski održivog razvoja. smjene su trebale biti provedene još ljetos, pa bi imale nekakvog smisla. ovako ostaje samo privid nekakvog rada, ustvari održavanje statusa quo.

Tko je glasao

Martina je, ako se ne varam,

Martina je, ako se ne varam, Škegrin kadar. Škegro je još onda pripremio čavle koje danas zabijamo u lijest hrvatske ekonomije.

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

zato sam napisao da je

zato sam napisao da je koautorica.

Tko je glasao

Dobra misao dana.

Dobra misao dana.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci