Tagovi

Kako se Hrvatska televizija vratila u 17. stolje?e

Odlu?io ja evo malo se odmoriti od svakodnevnih obaveza i svakodnevnog posla, i odlu?io ja tako malo pogledati što se nudi na televiziji. Upalim ja tako televiziju, kanal HRT 1, vidim, Poslovni klub, i....

...i gledam, ali ne vjerujem! U HRT-ovoj emisiji upravo gostuje jedna gospo?a, astrološka savjetnica piše u potpisu, i objašnjava kako nedavni krah burze koincidira s odre?enim planetarnim konstelacijama, te da se doga?a u odre?enim ciklusima koji - pazite sad - se podudaraju i s velikim prirodnim katastrofama!

Koja bedasto?a!

Zaista, gledam - i ne vjerujem da emisija HRT-a, koja teži ozbiljnoj analizi nacionalnih i svjetskih ekonomskih kretanja i doga?aja, ugoš?uje astrologa da iz horoskopa kaže nešto o uzrocima kraha burze. Zar se HRT zaista srozala tako nisko?
(a možda im je ponestalo ozbiljnih ekonomskih stru?njaka zbog Indeksa, haha)

Astrologija je stolje?ima služila za raznorazna predvi?anja, i bila je duboko inkorporirana u kulturu svih naroda na svijetu, od onih europskih pa do dalekoisto?nih. Astrologija - gr?ki "znanost o zvijezdama", i astronomija - gr?ki "zvjezdano pravilo" bili su jedno. Oduvijek se smatralo da su planetarna i svemirska tijela pod utjecajem bogova, odnosno pod utjecajem Boga, i da se iz njihovih kretanja može predvidjeti kakva je božanska volja - a time i što je ljudima ?initi kako bi dobro živjeli. Astrološke savjete su tražili obi?ni ljudi, ali i kraljevi, pa ?ak i biskupi i pape, jer astrologija nije zaobišla ni srednjovjekovno krš?anstvo.

Astrologija je, osim tih prediktivnih - gatala?kih elemenata, predstavljala i istraživanje neba, te su, upravo zbog jedinstva astrologije i astronomije, ?ak i u to doba antike i kasnije srednjeg vijeka napravljena neka zna?ajna astronomska otkri?a. Ne zaboravimo da je astronomija uklju?ivala i pomorsku navigaciju.

I tako je bilo sve do po?etka 17. stolje?a, kada je neki nizozemski opti?ar odlu?io napraviti teleskop, a poznati talijanski astronom i fizi?ar Galileo Galilei poznat je kao prvi koji je taj teleskop usmjerio prema nebu (i o tome ostavio pisane podatke). Bilo je to negdje krajem 1609., pa se zato slijede?a godina - 2009., 400ta obljetnica po?etka teleskopske ere, obilježava kao Svjetska godina astronomije prema deklaraciji Ujedinjenih naroda.

Uglavnom, od tada je astronomija po?ela koristiti instrumente, a time i empirijska istraživanja kako bi došla do svojih spoznaja. Paralelno s time išao je i razvoj fizike, te razvoj nove filozofije znanosti koja je spoznavala da se istraživanje mora temeljiti na empiriji - na pokusima. I danas, astronomija, koja je postala astrofizika nakon otkri?a da isti zakoni fizike (prirode) vrijede u cijelom svemiru, kako na Zemlji, tako i na nebu, zajedno s fizikom i ostalim prirodnim znanostima temelji se upravo na eksperimentu i na opažanju, te na dosljednoj interpretaciji takvih eksperimentalno i opservabilno steknutih podataka.

Astrologija je, u me?uvremenu, gotovo doslovno ostala u 17. stolje?u, u predteleskopskoj eri. Danas postoje ?ak i fakulteti za astrologiju, te se ona od njezinih sljedbenika i praktikanata, od ljudi koji sami sebe nazivaju stru?nim, pa ?ak i diplomiranim astrolozima, pokušava prikazati kao znanost, no ona to nije. Astrologija je pseudoznanost, disciplina koja pokušava sebe prikazati kao znanstvenu, a zapravo ne slijedi znanstvenu metodu .

Jedan primjer: zvijež?ima zodijaka se nazivaju zvijež?a (nakupine zvijezda nastale ?isto geometrijskom perspektivom gledanja sa Zemlje) kroz koja prividno prolazi Sunce i svi planeti na svom godišnjem putu ( u stvarnosti se ne giba Sunce, nego Zemlja, nešto što je definitivno eksperimentalno dokazano pred par stolje?a). Tih zvijež?a ima 13, dok astrolozi smatraju da ih ima 12 - to su oni famozni "znakovi". Astrolozi tvrde da su ti znakovi samo "simboli", i da re?enica "Mars je u Jarcu" ima svoje precizno odre?eno "simboli?no" zna?enje - no, dovoljno je pogledati u no?no nebo i ustanoviti kako ti "simboli" nemaju nikakve veze sa stvarnoš?u.

Kada smo dakle pokazali da astrologija nema veze s realnoš?u, ve? da je to skupina vjerovanja i nekih tradicija s nekim odre?enim simbolizmom - a u svemu tome psihološki efekt nije nevažan, moramo se zapitati kakve veze ima astrologija i horoskop sa krahom burze? Pa, to se i ja pitam.

Kada smo ve? kod predvi?anja krahova burze, ve? desetlje?ima postoji interdisciplinarno polje nazvano ekonofizika .

Ekonofizika je interdisciplinarno podru?je istraživanja, grana fizike koja pokušava opisati i modelirati dinamiku tržišta kapitala i na?i univerzalne zakone za njihov opis. Pri tome se primjenjuju ideje, koncepti, tehnike i metode drugih grana fizike, kao što je to npr. statisti?ka fizika, kvantna fizika, itd. Još 1900. Louis Bachelier podnio je Sveu?ilištu u Parizu doktorsku disertaciju o kretanju cijena na pariškoj burzi i vezi sa odre?enim fizikalnim modelima.

Ve? se dakle više od 100 godina zna da financijski sustavi predstavljaju samo jednu klasu tzv. kompleksnih sustava, u koje spadaju još i npr. vrijeme (meteorološko), klima, tektonika plo?a, ra?unala, ekosustavi, mozak, ljudsko tijelo, nacionalne i globalna ekonomija, obitelj, države, promet...dakle, da naglasim, ve? više od 100 godina se zna da se fizika i fizikalni modeli mogu primijeniti i na financijske sustave zbog sli?nih zakonitosti koji tamo vladaju.

U tom smislu, krah burze predstavlja odre?eni "katastrofi?an doga?aj" koji se doga?a u takvom jednom kompleksnom sustavu - na sli?an na?in kao što potres predstavlja katastrofi?an doga?aj u sustavu tektonike plo?a, ili kao što oluja ili uragan predstavlja katastrofi?an doga?aj u sustavu meteorološkog vremena.
Ve? godinama se vrše istraživanja kako na pravilan na?in modelirati takve sustave, uklju?uju?i i burze, uklju?uju?i i krahove burzi.

Nešto o tome može se na?i i na wikipediji, u ?lanku Modeliranje i analiza financijskih tržišta, a postoje i mnogobrojni znanstveni radovi (za one koje zanima, evo jednog revijalnog rada: Sornette D., 2003., Critical market crashes, Physics Reports 378, 1 – 98, ili ovdje: Crashes as critical points).

I ne samo to: prije 17 godina nekoliko fizi?ara koji su se bavili upravo ekonofizikom kao akademskom disciplinom, osnovalo je tzv. Prediction Company, kompaniju koja je pokušala razviti fizikalne - ekonofizikalne modele financijskih tržišta za komercijalnu upotrebu. Danas su oni milijunaši - a možda i više :) Uspjeli su naime razviti model koji može predvidjeti kvantitativno kretanje cijena dionica na burzi u realnom vremenu. Modeliranje financijskih tržišta je danas vrlo unosan biznis, a takvi fizikalni modeli su strogo ?uvana tajna. Poznato je recimo da na Wall Streetu vrlo rado traže doktore astrofizike, ali i svi drugi fizi?ari su dobrodošli :) Timovi sastavljeni od stru?njaka za ekonomiju, brokera, matemati?ara i fizi?ara - ekonofizi?ara danas su srž svake ozbiljnije investicijske i burzovne kompanije. I u Hrvatskoj postoje profesionalni ekonofizi?ari koji ne rade u akademskim institucijama, nego i u bankama, fondovima i osiguravaju?im društvima (vidi npr. ovo predavanje održano na Fizi?kom odsjeku PMF-a 2006. godine).

Koja je poanta svega, da se vratimo na po?etak? Apsolutno mi je nezamislivo da jedna televizijska emisija na HRT-u, koja teži tome da bude stru?na u podru?ju ekonomije, organizira gostovanje astrologa da pojasni krah burze. Umjesto da, npr ako se ve? pokušava govoriti o "predvi?anju", moglo se pozvati u emisiju nekog tko je zaista stru?an za to podru?je - netko iz podru?ja ekonomije, financijske matematike ili ekonofizike - a takvih stru?njaka imamo i u Hrvatskoj.

Dakle, pseudoznanost umjesto znanosti. Da ne bi ovo ispala samo jadikovka o strahovitom srozavanju kvalitete emisija na HRT, re?i ?u da ovaj trend pseudoznanstvenih metoda po?inje prevladavati i drugdje, u cijelom društvu. Nije to samo oslanjanje na horoskope u dnevnim novinama - to zapravo uklju?uje sveobuhvatno zanemarivanje znanosti kao osnove civilizacijskog i tehnološkog razvoja, ali i kao temeljnog dijela kulture. Hrvatskoj javnosti zaista još uvijek nije dovoljno jasno da znanost, istraživanje, razvoj, obrazovanje, treba biti apsolutni prioritet.

Dakle, pseudoznanost umjesto znanosti, ?ak i tamo gdje bismo o?ekivali stru?nost i profesionalnost. Zar smo se zaista tako nisko srozali?

Komentari

Nitko više sretan od

Nitko više sretan od astrologa ne bi bio kad bi mogli dokazati koliko astrologija može biti kvalitetna, može pružiti mnoge vrijedne informacije, no to je i ostat će "pseudoznanost" jer ne postoji nikakva statistika da će se pojaviti model s kojim možemo nešto potvrditi ili ne.

Naime, to vam je isto kao otisak prsta, pa onda gdje može biti statistika, model, obrlik, forma, što god bilo da će se pojaviti ISTI OTISAK u budućnosti?

Što se ne razumije, ne treba omalovažavati, no astrologija nije gatanje niti bacanje graha niti je to vidovnjaštvo ili slično... No svaki detalj iz nečijeg života kad bi se strogo pratio, bio bi dokazan putem astrološke simbolike, ali kao što je netko spomenuo, rode se blizanci, pa ipak imaju različite živote, pa imaju i različite otiske na prstima ili to nitko nije istražio? A čim postoji neka vremenska razlika između jednog i drugog, već dolazi do bitne razlike u strukturi karaktera ličnosti, i to je dovoljno da mi sami uočimo razlike među njima.

Što se same TV tiče, ne bi im plaćala pristojbu da gledam samo reprize i politiku, jer vrlo je malo stvari koje nisu reprize. Premalo je emisija koje nismo gledali da su čak počeli vrtiti istu seriju čim je završila posljedna epizoda. To je sramota a nitko na to ne reagiran, ali na nekog astrologa ... ma svašta.

Mnogi su u tim vodama kako bi dokazali da je astrologija nula, da ne valja, no onda su se iznenadili.

što se tiče predviđanja na burzi sa astrološke razine, to je već škakljivo pitanje, jer ja poznajem samo jednu ili dvije osobe koje mogu predviđati sa jako velikom točnošću stanje na burzi, a oni žive u Americi. Svi ostali uglavnom nemaju toliki postotak uspjeha zato i mislim da ne treba ozbiljno uzimati naše astrologe zdravo za gotovo.

Možda jednog, ali da bi se ostvarila velika točnost predviđanja, potrebno je uraditi toliku studiju od osnivanja neke tvrtke pa sve do danas, sa svim njenim usponima i padovima i sl. a da se to uradi, trebao bi tim od stotinu osoba, jer jedan to sam uraditi ... teško je.

Nekoliko nas pomagalo je jednom astrologu da napravi predviđanje na posljednjim izborima u HR, i bio je to posao nad poslovima. Znate li koliko je trebalo uraditi horoskopa, pa usporediti sa prošlim izborima, pa sadašnjim, pa još nekoliko dana iza izbora? Ako je svaka lista imala po 140 ljudi, ili malo manje, znate li što to znači?

Uzeti 150 osoba i uraditi tranzit na dan izbora koji je prošao, pa novi, pa za par dana? To bi bilo oko 450 horoskopa, a imamo uz to i barem 4 planete koje se moraju obavezno gledati u odnosu na onih postojećih 10 .. ubih se od posla koliko koja planeta ima aspekata, pa loših pa dobrih .. i sve u kratkom roku. Koliko je podataka bilo unijeto, a k tome nepotpuni, dakle u startu moguće greške.

Vi pojma nemate što ustvari predstavlja astrologija, ona prava istinska, a ne ona sa zadnje strane novina .. i koliko se truda i rada u to mora uložiti

Tko je glasao

Vi pojma nemate što ustvari

Vi pojma nemate što ustvari predstavlja astrologija, ona prava istinska, a ne ona sa zadnje strane novina .. i koliko se truda i rada u to mora uložiti

Upravo ovaj "argument" je ključan u "dokazivanju" da je ona "prava istinska" astrologija zapravo "znanost", no to zamatanje pseudoznanosti u kvaziznanstvenu terminologiju je samo još jedna taktika kako bi se pokazalo da astrologija nešto vrijedi - iako nema nikakvog znanstvenog uporišta.

Tko je glasao

Bago otišao, Bago došao,

Bago otišao, Bago došao, tresla se brda, rodio se miš, a vjerna HDZ-ova sluškinja Hloverka i dalje čvrsto drži poziciju mrtvozornice prisavske maloumnice.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Opet si otvorio interesantnu

Opet si otvorio interesantnu temu, pa bih dodao nekoliko riječi, i malo rasvijetlio pojam "pseudoznanosti". Prošli sam tjedan bio u poznanikovoj vikendici na Pelješcu pa sam bio prisiljen gledati našu zemaljsku televiziju i dvije BiH, bez interneta, te sam zaključio da je gledanje HTV-a ipak nešto bolje od lobotomije.
Što se tiče astrologije, riječ je o najstarijoj znanosti koja je iznjedrila prve znanstvene zaključke i iz koje se razvila astronomija koja je koristila podatke iz tih najstarijih promatranja neba. Neuki astrolozi su napravili kalendar Maya koji je precizniji od našeg gregorijanskog, Dogoni u Africi znaju za Sirius B, a 13-sto sazvježđe o kojem govoriš je sazvježđe Zmijonosca ili Ophiciusa kojim barataju tzv. "upućeni" astrolozi, gomile starih spomenika su izgrađene na zapanjujući način u skladu sa zvjezdanim nebom u skladu sa astrološkim principima. Trebalo bi sada navoditi koliko je precizno napravljena Keopsova piramida koja ima sasvim egzaktne mjere u kojima su uključeni prvo savršena usmjerenost prema sjeveru, brojka Pi, opseg Zemlje, napravljeno od strane ljudi iz brončanog doba koji nisu znali za kotač. Za napomenuti je da Isaac Newton, jedan od tvoraca moderne astronomije, fizike i jedini istinski genij poslije Leonarda znatan dio svog života proveo u alkemijskim i astrološkim istraživanjima paralelno sa oficijelnim znanstvenim radom. Bio je otvoren prema svemu, poput Junga koji je pored službene psihologije istraživao alkemiju i Paracelzijusove radove. Manje-više svi katolički blagdani imaju astrološko značenje ili su direktno vezani za astrologiju (Božić-zimska ravnodnevnica, Uskrs-prvi uštap nakon proljetne ravnodnevnice...). Igrom slučaja ili nečijom namjerom mnogi događaji u ljudskoj povijesti do današnjih dana koincidiraju astrološki, a postoje sasvim ozbiljna istraživanja koja govore da se za vrijeme punog mjeseca povećava broj kaznenih djela, i nesreća jer su ljudi razdraženiji nego obično,a općepoznato je koliki utjecaj ima gravitacija Mjeseca na Zemlju preko plime i oseke, pa zašto nebi na ljude i njihovu psihu. Poznato je da ptice i neke druge životinje imaju vrlo precizne receptore gravitacije koji im omogućuju snalaženje u prostoru, pa zašto to nebi imali i ljudi. Upravo si ti navodio kolika je snaga gama zračenja koja dopire iz svemira i kako možeš biti 100% siguran da ta snažna zračenja ne izazivaju nikakav efekt na ljude. Otprilike kao sa mobilnim telefonima, znanstvenici tvrde da zračenje mobilnih telefona nije štetno, dok činjenice govore da je broj moždanih udara i tumora kod mladih ljudi u osjetnom porastu.... Da nebih puno davio, ono što nije izmjerljivo ne mora biti i nepostojeće.
Razumije se da astrologija nije ono što piše na zadnjoj stranici dnevnih novina, ja osobno nikada ne bih olako apriori odbacivao ništa, jer burze i burzovna događanja direktno ovise o osjećajima i procjenama ulagača, strah, panika, blefiranja su uzidane u srž te aktivnosti,u principu legalizirana kocka. Cia je između ostaloga ozbiljno istraživala parapsihologiju, droge, teoriju kaosa, i igre u društvu, kako bi izazivali kontrolirane revolucije i masovne psihoze stanovništva. Tebi kao upućenom bi trebalo biti čudno zašto se u Kanadi nalazi odašiljač milijunske snage (HAARP), koji nominalno istražuje ionosferu i benigne pojave poput aurore borealis, a realno je mogućno uređaj koji kontrolira klimu ili ljudsko ponašanje, jer je misao u konačnici elektromagnetski val. Primjera ima jako puno, i ne moraju biti uvijek na hoax-stranicama.
Meni osobno je sve ovo sa burzama dokaz o smrti liberalnog kapitalizma, za koji su govorili da je ultimativni društveni sustav, i povratku na državni-kontrolirani kapitalizam koji su odbacili kao nazadan. U srži sustava je pokretač ljudska pohlepa i globalna kontrola a ne bajke o napretku čovječanstva...

Tko je glasao

EH, robot, u tvojem tekstu

EH, robot, u tvojem tekstu ima nečeg znanstvenog, ali i nečeg pseudoznanstvenog.

Što se tiče astrologije, riječ je o najstarijoj znanosti koja je iznjedrila prve znanstvene zaključke i iz koje se razvila astronomija

Netočno - upravo o tome govorim. Astrologija nikako nije znanost! U davna vremena, astrologija i astronomija su zaista bile povezane, na način da je promatranje neba služilo za "komunikaciju s bogovima", ali i za praktične svrhe: kalendar, navigaciju itd. Astrologija je imala dakle neku božansku svrhu, i duboko je bila inkorporirana u kulturu i razmišljanja ljudi u "predznanstvenoj" epohi, pa odtud i velika astronomska veza s npr. kršćanskim blagdanima. Promatranje neba je dio kulturne baštine čovječanstva.

No, astrologija je ostala tamo gdje je i bila pred nekoliko stotina godina. Dok je astronomija uključena u cjelokupni sustav empirijske znanosti nakon renesanse (17., 18. stoljeće i dalje), te se razvila u znanost, astrologija je ostala ništa drugo nego skup nekakvih tradicija i uvjerenja. Bilo kakva "znanstvena" uvjeravanja pokušavaju samo podići kredibilitet astrologije, koja nema nikakvo uporište u realnoj prirodnoj stvarnosti. Astrologija se namjerno služi takvim kvaziznanstvenim rječnikom, jer se upravo kroz taj i takav rječnik pokušava astrologiji dati ugled "prave znanosti"; što ona nije.
Vjerujem da bi recimo srednjoškolski obrazovni sustav trebao povući jasnu razliku između bilo kakvog nekritičnog razmišljanja i pseudoznanosti i onoga što je doista utemeljeno na dokazima, eksperimentima, iskustvu, opažanju, te kritičkom razmišljanju.
No, pseudoznanost je duboko usađena u ljudsko razmišljanje i djelovanje, pa tako i astrologija sa svim svojim "učenostima" i "upućenostima". Bitno je samo naglasiti da treba njegovati znanstveno, odnosno kritičko razmišljanje tamo gdje je ono potrebno. Da to stavim u kontekst spomenute emisije: horoskopi nikako ne mogu predvidjeti kretanje cijena dionica na burzi. Propagiranje nekritičkog načina razmišljanja tamo gdje je ono potpuno deplasirano je jednostavno - neprofesionalnost.

Još par napomena, kad već govorimo o nekritičkom prihvaćanju nekih "općepoznatih" "činjenica":

općepoznato je koliki utjecaj ima gravitacija Mjeseca na Zemlju preko plime i oseke, pa zašto nebi na ljude i njihovu psihu.

Argumentacija nije baš jasna. Plima i oseka jesu pojave koje nastaju zbog kombiniranog utjecaja Sunca i Mjeseca, no kako bi to baš zbog toga Mjesec imao utjecaj na "ljudsku psihu"? Sva takva istraživanja nisu uspjela ništa dokazati (pa ni ona famozna tvrdnja da Mjesec uzrokuje neku plimu i oseku u našem tijelu jer smo mi "sastavljeni od vode" - za to nema nikakvih dokaza). Jedini konkretni i zaista očiti utjecaj je npr. veća svjetlina kad je puni Mjesec - a teško je spavati pod svjetlom, zar ne?

Poznato je da ptice i neke druge životinje imaju vrlo precizne receptore gravitacije koji im omogućuju snalaženje u prostoru, pa zašto to nebi imali i ljudi.

Ljudi nisu ptice. Osim toga, postoji nešto što se zove centar za ravnotežu u unutarnjem uhu. No, to nema nikakve veze s astrologijom i onim što ona tvrdi.

kako možeš biti 100% siguran da ta snažna zračenja ne izazivaju nikakav efekt na ljude.

Jednostavno- zato jer ne dopiru do tla. Hint: atmosfera.
One visokoenergetske čestice koje ipak dopru do tla su jednostavno prerijetke, tipa jednom u danu ili puno rjeđe.

Tebi kao upućenom bi trebalo biti čudno zašto se u Kanadi nalazi odašiljač milijunske snage (HAARP), (...) a realno je mogućno uređaj koji kontrolira klimu ili ljudsko ponašanje, jer je misao u konačnici elektromagnetski val.

Da, da, upoznat sam s tom pričom. Čisti hoax i materijal za teorije zavjere, jer ne postoji nikakvo znanstveno utemeljenje te tvrdnje. Naravno, argument nije "vlada SAD to zataškava", jer tako zataškava i izvanzemaljce koji su tu, oko nas, jel? Istina je oko nas, a ne u dosijeima X.

No, ima tu i jedan tvoj zanimljiv komentar:
ono što nije izmjerljivo ne mora biti i nepostojeće
koji je vrijedan daljnjeg razmatranja, iako mislim da se ne uklapa previše u temu. To što kažeš je istina, no, znanost se kloni upravo tih "neizmjerljivih" stvari, upravo zbog znanstvene metode koja osigurava plauzibilnost takvih tvrdnji, a drugo, fizika i prirodni zakoni su takvi kakvi jesu, i tu nema nikakve mistike koja se često u takvim stvarima traži - zbog nedostatnog razumijevanja. Slično je bilo i s nedavnom paranojom oko crnih rupa u pokusu LHC.

Tko je glasao

No, astrologija je ostala

No, astrologija je ostala tamo gdje je i bila pred nekoliko stotina godina.

prilagodila se...

Tko je glasao

Da, astrologija nije

Da, astrologija nije znanost, to je bio moj lapsus, no cijeli moj post je usmjeren ka tome da treba biti otvoren prema svim spoznajama, pa makar i tzv. pseudoznanosti. Astrologija je udarila temelje astronomiji, a nominalno gledajući bodenje metalnih iglica u tijelo kako bi se izliječilo je apsurdno i pseudoznanost jer se ne može do kraja dokazati mehanizam funkcioniranja akupunkture, ali realno je vrlo efikasan i funkcionira bez obzira što nema potpuno znanstveno obješnjenje. Amazonska prašuma je riznica lijekova koje od davnina koriste šamani, i koju tek odnedavno počinju značajnije istraživati te kopirati pripravke tzv. primitivnih ljudi.
Zanimljivo je da je Newton koji je udario temelje znanosti,između ostaloga otkrio zakone gravitacije,prirode svjetla, konstruirao teleskop reflektor, paralelno i znatno intenzivnije istraživao radove drevnih alkemičara, čak do te mjere (Sir Isaac Newton, the famous seventeenth-century mathematician and scientist, though not generally known as an alchemist, practiced the art with a passion. Though he wrote over a million words on the subject, after his death in 1727, the Royal Society deemed that they were "not fit to be printed." The papers were rediscovered in the middle of the twentieth century and most scholars now concede that Newton was first an foremost an alchemist. It is also becoming obvious that the inspiration for Newton's laws of light and theory of gravity came from his alchemical work. )
http://en.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newton%27s_occult_studies
što svakako budućim studentima i školarcima ne bi trebalo zatajiti, kako bi veliki znanstvenik i njegova "poganska" strana bila realno evaluirana. Zanimljiv interwiew http://www.pbs.org/wgbh/nova/newton/alch-newman.html
Istraživanja malih čestica (nisam ekspert u ovom području tako se unaprijed ograđujem) su pokazala da kada stvar dovedemo do krajnosti samo mjerenje utječe na rezultate, što stavlja tehnike mjerenja koje su jedan od stupova znanosti na kušnju. U knjizi Tao fizike američki fizičar F. Capra daje interesantne paralele izmedju misticizma i moderne fizike, http://en.wikipedia.org/wiki/The_Tao_of_Physics što tebi sigurno izaziva alergiju :)).
A glede tzv. hoaxa oko haarpa, odašiljač od par megawati, koji napaja posebna električna centrala, koji prema njima koriste kao sredstvo komunikacije sa podmornicama (ako su možda uronjene u oceane metana na Titanu) ili radar za lokaciju iza horizonta, su priče za malu djecu. Prema američkoj vladi i zrna od obogaćenog uranija su ljekovita...
Što se tiče aliena, očito je i japanski ministar obrane previše gledao dosjee X, ili je previše pio sakea, prije no je dao ovu izjavu http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601101&sid=apLM6Rsq0jXY&refer=j...
a i astronaut Edgar Mitchell nije daleko...
Pticama osim srednjeg uha, kako ne bi letjele kao pijani majmuni, očito pomažu još poneka čula http://www.gi.alaska.edu/ScienceForum/ASF3/345.html
http://www.nature.com/news/2007/070924/full/news070924-5.html
http://esciencenews.com/articles/2008/04/30/a.model.photochemical.compas...
(About 50 animal species, ranging from birds and mammals to reptiles and insects, use Earth's weak magnetic field for navigation. Earth's magnetic field ranges from approximately 30 to 60 millionths of one tesla. By comparison, magnetic resonance imaging, or MRI, uses magnetic fields from 1.5 to 3.0 tesla.) dodao bih da nesretni LHC ima magnete koji razvijaju 8,36 tesla, što govori o suptilnosti osjetila, te potrebite mjerne opreme koja bi to trebala detektirati za dokazivanje. (Paranoja postoji i oko bliskog prolaska Apophisa, doduše donekle i opravdana, premda su mjerenja pokazala da će proletjeti na sigurnoj udaljenosti:)
Bez sumnje stoji da je astrologija pseudoznanost, jer bi jednojajčani blizanci astrološki gledano trebali imati identične živote, no u temelju astrologije je da svemir i planete koji nas okružuju ostvaruju energetski utjecaj na nas, što ne bi olako odbacio, jer znanstveno nije dokazano suprotno, a u tom smislu držim da astrologija nije apsolutno bezvrijedna.

Tko je glasao

Treba biti otvoren prema

Treba biti otvoren prema svim spoznajama, ali ne prihvaćati ih nekritički i bez provjere. Skepsa je temeljni dio znanstvene metode, a znanstvena metoda obuhvaća temeljno i kritičko preispitivanje svih rezultata i podataka. Da nije bilo znanosti i znanstvene metode - ne bi bilo kompjutora. Dakle, da smo ostali na razini 17. stoljeća i astrologije - ne bismo sigurno imali današnju tehnologiju. To ti mogu garantirati.

- što se tiče Newtona i ostalih - pa da, u tom vrijeme znanost je još uvijek bila usko vezana uz astrologiju, alkemiju, itd. tj. još uvijek nije postojala jasna znanstvena paradigma koja odijeljuje pravu znanost od one "predrenesansne ere". Newton se bavio alkemijom; Kepler se bavio astrologijom...itd. No to nimalo ne umanjuje njihov doprinos znanosti, a još manje je neki argument za pretvaranje pseudoznanosti u znanost.
Argument nije "i Newton je to radio pa sigurno u tome ima nečeg"...na taj način su se u srednjem vijeku pozivali na Aristotela - "ipse dixit" - "on je rekao" - a znanost i moderna znanstvena metoda ne prihvaća automatski izjave nekih autoriteta. Sve je podložno provjeri i kritičkom preispitivanju. Recimo, i EInstein je griješio u zadnjim godinama života...

- što se tiče mjerenja, istina je da samo mjerenje utječe na rezultate mjerenja - to se zove Heisenbergov princip neodređenosti, i spada u temelje moderne fizike i moderne znanosti, dakle nije ništa "mistično".

- "Tao fizike" je knjiga prilično upitna sa znanstvenog stanovišta. Što, nažalost, ne sprečava milijune ljudi da vjeruju u taj misticizam i kvaziznanost koja se tamo predstavlja. Za relevantniju literaturu preporučam više Carla Sagana, a ne mistične knjige poput "tao-a"

- što se tiče HAARP-a, još jednom: za to nema nikakvih ni dokaza ni znanstvenog temelja. Recimo, i na Višnjanu u Istri postoji uređaj za mjerenje ionosfere - dakle i mi imamo nekakav takav uređaj, iako ne s takvim sposobnostima i mogućnostima - no, tvrdnja da se time mogu "kontrolirati misli" je jednostavno - izvan znanosti.

- što se tiče "nesretnog" LHCa, zanima me- zašto nesretni? Što se pak tiče magnetskog polja Zemlje, ono je itekako mjerljivo. Primjer: najobičniji kompas! On upravo detektira Zemljino magnetsko polje - i pokazuje čak i njegov smjer! To što ptice imaju nekakvo osjetilo za magnetsko polje ne znači da ga i ljudi imaju (to je argument tipa "i ptice imaju krila, pa zašto onda ljudi ne bi imali?")

- zaključak: sa znanstvenog stanovišta, astrologija jest bezvrijedna - nema tu nikakvog "energetskog" utjecaja planeta, jedini utjecaj je čista gravitacija - a točno se može proračunati kolika je ta sila. Na čovjeka više djeluje gravitacija običnog Mjeseca nego gravitacija npr Marsa.

- Naravno, nitko tebi ne brani vjerovati u sve ovo, čak i bez kritičkog preispitivanja i uzimanja nekih "dokaza" zdravo za gotovo, no problem je kad takvo nekritičko ponašanje postane norma za donošenje nekih važnijih odluka, u društvenom, gospodarskom ili političkom smislu.

Tko je glasao

LHC je nesretni, jer se

LHC je nesretni, jer se pokvario, izdušila mu tona helija, i ništa od crnih rupa. Bit će bolje.
Opet ja sa HAARpom, http://www.haarp.alaska.edu/haarp/factSheet.html ovdje piše sve lijepo i krasno o specifikacijama te igračke, a čim su u istraživanje uključeni US Air Force (Air Force Research Laboratory), the Navy (Office of Naval Research and Naval Research Laboratory), and the Defense Advanced Research Projects Agency stvar garantirano ima mirnodopsku primjenu, tipa praćenja letova arktičkih gusaka i tuljana na Grenlandu.
http://www.youtube.com/watch?v=2jV6Dhza2G0&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=MnRPZOUVhJ4 ;)
I Rusi imaju sličnu igračku http://english.pravda.ru/science/19/94/379/16227_hurricanes.html , no izgleda zbog slabijih računala, ne mogu kvalitetno kontrolirati smijer i izboj zraka iz odašilača, dok američki ima visoku preciznost usmjerenja zrake koju sigurno ne koriste za spremanje purana za thanksgivings day.
Što se tiče mračnih vremena srednjeg vijeka, sada smo nasreću u dobu kada znanost služi prosperitetu i čovječanstvu, i sa te strane gledajući možda je bilo bolje da smo ostali na toljagama, ne bismo napravili ovoliku štetu okolišu.
Kada smo kod Heisenberga, nisu li on Fermi, Einstein i Oppenheimer, pored teorije relativnosti, kvantne fizike sudjelovali u čisto znanstvenom eksperimentu lančane reakcije, koji je imao općepoznatu primjenu u praksi. Pogotovu kada su kasnija istraživanja pokazala da su preostali njemački znanstvenici koji su istraživali atomsku bombu išli u potpuno krivom smijeru, i razumije se bez teške vode nisu imali nikakve šanse u dostizanju cilja. Također je zanimljivo da su bombe bačene na praktički kapituliranu zemlju, potpuno nepotrebno, iz čistog trijumfalizma. Nismo se baš proslavili nekim humanizmom, mora se priznati, niti su nas tolika znanstvena otkrića učinila boljima, već kako stvari stoje upravo suprotno. Kada spominješ znanost kao da je u pitanju neka vrhunska etička kategorija koja donosi ultimativnu pravednost jer je sama po sebi objektivna, egzaktna i nepristrana. Mogućno je da su Einstein i ostatak ekipe imali najviše ideale radeći na projektu Manhattan, no tehnički govoreći njihov izum je imao krajnje prizemnu primjenu i moglo bi se reći da su saučesnici jednog od najvećih masovnih ubojstava u povijesti.

Tko je glasao

Gospon Robot, možda HAARP

Gospon Robot, možda HAARP nije najbolje rješenje za pripremu purice ali bi mogao biti iskoristiv za mlince, tu mudrost sam dokučio nakon seizmički prženih polja riže početkom ljeta u Sečuanu. Krasan rižoto, za prste polizat, se također u nekim krugovima pripisivao pentagonskoj gastronomskoj akademiji i expres loncu iz susjedstva Sarah Palin. Nego, kak mi stojimo na tom planu, jel škvadra iz Instituta Ruđer Bošković i s ETF-a išta iskemijala, mlade uzdanice Soljačić i Domazet možda, raste li u Smiljanu kakav novi genijalac? (Nemoj Domazetovom tati javit za HAARP jer bu do subote naštancao i predstavio svoju najnoviju knjigu o jednoj strašnoj ubojitoj trafostanici s angloameričkog sjevera koja brani interese "sedam sestara" a sve je počelo padom Bastille.)

2decicrnog

Tko je glasao

:), tebe bi trebalo

:), tebe bi trebalo klonirati na forumu, nakon mrgudnih postova dašak zajebancije. Mikrovalna pećnica od 3,6 MW svakako može dobro pripremiti puricu i mlince u cijeloj Aljasci. Uvijek ispadnu neke zavjere, no nekako sam oduvijek bio skeptičan prema njihovim Skunk works odjelima.
I nije baš padom Bastille već dekapitiranjem De Molaya, kada je neki lik umočio ruke u njegovu krv i dubokim basom rekao: "Žak de Molaj, biti ćeš osvećen..."

Tko je glasao

o svemu što navodiš bi se

o svemu što navodiš bi se dalo raspravljati i pričati, no to je izvan teme.
Znanost donosi napredak, a atomske bombe o kojima ti govoriš nisu znanost već zloupotreba znanosti, i to dvoje treba i razlikovati i odvojiti.

Tko je glasao

Ne samo razlikovati i

Ne samo razlikovati i odvojiti, već i zabraniti.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

svima koje zanima tematika

svima koje zanima tematika zloupotrebe znanosti, preporučio bih, između ostalog, dramu Friedricha Dürenmatta "Fizičari" (Die Physiker), no mislim da još uvijek ne postoji prijevod na hrvatski....

Tko je glasao

In November 1954, five

In November 1954, five months before his death, Einstein summarized his feelings about his role in the creation of the atomic bomb: "I made one great mistake in my life... when I signed the letter to President Roosevelt recommending that atom bombs be made; but there was some justification - the danger that the Germans would make them."

Maestro je sve time rekao,a izražavam žaljenje zbog oftopičarenja,jer nije bilo svjesno.

Tko je glasao

Samo podsjećanja radi, niti

Samo podsjećanja radi, niti u srednjem vijeku vlast i televizija nisu određivali ekonomiju i druga društvena kretanja.

U dvadesetom stoljeću je bilo više pokušaj u tom smislu.

Kod nas su jake navike da će se ključne stvari čuti od vlasti i televizije, iako je svima poznato da su to zadnje instance i za neke sasvim rutinske obavijesti, da država i televizija odavno funkcioniraju kao zabavno-revijalni dio programa i prakse a da već za podatke prostornog plana ili kakvu rutinsku potvrdu trebaš ispustiti dušu i novac da bi dobio, dok za ekonomska, politička pa i pitanja rata i mira sve što kažu vlast, televizija, njihovi "vodeći stručnjaci" i ostalo treba strogo isključiti iz svijesti.

Tko je glasao

Dakle, pseudoznanost umjesto

Dakle, pseudoznanost umjesto znanosti, čak i tamo gdje bismo očekivali stručnost i profesionalnost. Zar smo se zaista tako nisko srozali?

Vaša očekivanja, isto kao i postavljeno pitanje, su deplasirana. Uznemirila Vas je jedna TV emisija, umjesto da Vas brine cjelokupna društvena praksa, koja je više nego katastrofalna u periodu od dobrih tridesetak godina.

Evo kako ono čime ste Vi s pravom zaprepašteni "funkcionira" u svakodnevnom životu.

Mi ni u ludilu hrvatsko društvo ne možemo lažno deklarirati društvom znanja. Ludost je očekivati stručnost i profesionalnost od formalno, ali ne stvarno obrazovanih ljudi. Ukupna količina znanja je prilično mizerna i u praksi, u životu neupotrebljiva. ali to nije temeljni problem. Apsolutno nerazumijevanje i nesposobnost primjene naučenog u praksi je poslovično.

Pogledajte primjer Fakulteta prometnih znanosti. Ono znanje koje se tamo navodno dobija je jedini uzrok stanja sigurnosti prometa na cestama. Diplome i doktorati su se kupovali kao na tržnici. A počelo je tamo 1972 ili 73. kada je Viša škola za cestovni promet, čim je počela s radom, upisala na tisuće izvanrednih studenata iz cijele Jugoslavije. Izvanredni su studij debelo plaćali, a po potrebi su davali i mito, kako bi stekli diplomu.

Mnogi od diplomanata su u društvu zauzeli položaje koji su im omogućavali bezbrižnu uhljebljenost, bez ikakva rizika i napora. Osamostaljenjem Hrvatske, takvi su dobili dodatnu priliku da se "dokažu". Kao na tekućoj traci su dobivali položaje ministara, generala, državnih tajnika, sudskih vještaka, predsjednika svih vrsta i veličina.

Hrvatski autoklub je 1992. godine iskoristio situaciju i na neustavan, ali i nezakonit način došao do javnih ovlasti u osposobljavanju kandidata za vozače. Vrlo lukavo su iskoristili opću zbunjenost i nesnalaženje novih vlasti. Pristupili su masovnom korumpiranju svih ljudi relevantnih za opstanak njihova neustavna monopola. I time su za dugi vremenski period zabetonirali sigurnost u cestovnom prometu na najniže moguće grane.

Hrvatski autoklub je potkupio kompletnu stručnu i profesionalnu institucionaliziranu pamet Hrvatske i na stručne seminare, savjetovanja i predavanja uvijek dovodio iste ljude. Međutim, ti stručnjaci nisu tamo demonstrirali struku i znanje, nego ono što je HAK od njih tražio- demagogiju i prevaru.

Budući dekan Fakulteta prometnih znanosti, gospodin Ivan Dadić je redovito bio HAK- ov vanjski suradnik za prometnu tehniku i ceste. Taj je čovjek oduvijek smatrao da su ceste i cestovna signalizacija , kao i vozila uzrok 2/3 prometnih nesreća, dok je vozač uzročnik preostale trećine.

Po meni je njegovo stručno nastojanje išlo u pravcu uvjeravanja stručnih djelatnika autoškola, kako njihov nerad i nesposobnost nisu toliko opasni, što bi se na prvi pogled, zbog loše osposobljenosti kandidata za sigurnu i vještu vožnju, moglo činiti. Ustvari, HAK ga je koristio da štiti njihov koruptivan sistem održavanja monopola, kako bi pažnju struke odvlačio sa bitnih problema obuke kandidata.

Poigravajući se Vladom, ministarstvima, Ustavnim sudom, Saborom, policijom, Državnim odvjetništvom i Predsjednikom države, HAK je do dana današnjeg sačuvao monopol i odredio mnoge trendove u stručnom pogledu i u pogledu rušenja temeljnih ljudskih prava i sloboda svih građana u Hrvatskoj. Samo jedan trend nisu uspjeli zadržati pod kontrolom- pogoršanje situacije na cestama.

Iznenađeni stanjem, nervozno su reagirali po uhodanom sistemu problem- reakcija- rješenje. Stvoreni problem su iskoristili da dobiju reakciju javnosti, prema kojoj je trebalo nešto poduzeti. Njihovo rješenje, novi Zakon o sigurnosti prometa na cestama je garancija da će se situacija uskoro dramatično pogoršati. I tu nema mjesta ni za najmanju sumnju.

Prije pet- šest mjeseci, sasvim slučajno, vidim na TV gospodina Dadića, kako vrlo ozbiljno i "stručno analizira" mogući utjecaj podzemnih vodotokova na sposobnosti vozača. Zajedno s drugim stručnjakom, rašljarom, je obilazio mjesta na kojima su se dogodile prometne nesreće, tragovi kojih su još bili vidljivi. Za gospodina Dadića, te prometne nesreće nije bilo moguće objasniti njegovim stručnim teorijama. Umjesto objašnjenjem da se radi o nesposobnim i opasnim vozačima, bez dobrih vozačkih navika, gospodin Dadić se odlučio za- podzemnu astrologiju. Pa sada Vi očekujte od takvih stručnost i profesionalnost.

Profesor Željko Marušić s istog fakulteta, objašnjavajući konkretnu prometnu nesreću na TV, je pred kamere stupio na samom mjestu događaja i stao objašnjavati koliko prometnih znakova je postavljeno na hrvatskim cestama i koliko bi ih trebalo postaviti bolje. Ali, ni riječi nije rekao o tome kako postavljena signalizacija i horizontalna i vertikalna, na tom mjestu su više nego ispravno postavljeni. A zašto ne bi prodavao maglu? Pa zato ga mediji i pozivaju.

Državni tajnik za promet gospodin Breglec u svom resoru ima nadležnost nad dužinom vremena upravljanja motornim vozilima profesionalnih vozača. Što je u punih pet godina obavljanja funkcije napravio da u tome uvede reda? Ništa, osim što svaki dan čita kako je bar jedan profesionalni vozač dnevno stradao upravo zbog premorenosti.

Zato mi se Vaše zgražanje nad nečim što ni u kojem slučaju ne može imati posljedice kakve imaju druga gatanja i predviđanja čini isforsiranom i umjetnom dilemom. Umjesto da Vas brine što će Vam neki manijak bez mozga i morala ubiti čak nekoga bliskog na cesti, Vi se bavite nečim što je notorna glupost i bezvezarija. Uostalom, kao i svi mediji u cjelini, HRT- ova emisija Poslovni klub, ni po čemu ne zaslužuje našu pažnju. Iz nekoliko emisija koje sam gledao, bilo je evidentno da se radi o trivijalnoj emisiji, koja promovira trivijalne neznalice i trivijalnu literaturu, koja nikome apsolutno ništa ne znači. Čemu im onda davati moć koju ne opravdavaju kvalitetom, stručnošću i profesionalizmom?

Tko je glasao

Pogledajte primjer Fakulteta

Pogledajte primjer Fakulteta prometnih znanosti. Ono znanje koje se tamo navodno dobija je jedini uzrok stanja sigurnosti prometa na cestama. Diplome i doktorati su se kupovali kao na tržnici. A počelo je tamo 1972 ili 73. kada je Viša škola za cestovni promet, čim je počela s radom, upisala na tisuće izvanrednih studenata iz cijele Jugoslavije. Izvanredni su studij debelo plaćali, a po potrebi su davali i mito, kako bi stekli diplomu.
Mnogi od diplomanata su u društvu zauzeli položaje koji su im omogućavali bezbrižnu uhljebljenost, bez ikakva rizika i napora. Osamostaljenjem Hrvatske, takvi su dobili dodatnu priliku da se "dokažu". Kao na tekućoj traci su dobivali položaje ministara, generala, državnih tajnika, sudskih vještaka, predsjednika svih vrsta i veličina.
Hrvatski autoklub je 1992. godine iskoristio situaciju i na neustavan, ali i nezakonit način došao do javnih ovlasti u osposobljavanju kandidata za vozače. Vrlo lukavo su iskoristili opću zbunjenost i nesnalaženje novih vlasti. Pristupili su masovnom korumpiranju svih ljudi relevantnih za opstanak njihova neustavna monopola. I time su za dugi vremenski period zabetonirali sigurnost u cestovnom prometu na najniže moguće grane.
Hrvatski autoklub je potkupio kompletnu stručnu i profesionalnu institucionaliziranu pamet Hrvatske i na stručne seminare, savjetovanja i predavanja uvijek dovodio iste ljude. Međutim, ti stručnjaci nisu tamo demonstrirali struku i znanje, nego ono što je HAK od njih tražio- demagogiju i prevaru.
Budući dekan Fakulteta prometnih znanosti, gospodin Ivan Dadić je redovito bio HAK- ov vanjski suradnik za prometnu tehniku i ceste. Taj je čovjek oduvijek smatrao da su ceste i cestovna signalizacija , kao i vozila uzrok 2/3 prometnih nesreća, dok je vozač uzročnik preostale trećine.

Poveznik ti očigledno u dušu poznaješ razvitak ovu patologije saobraćajno-prometnog djela priče, koji približno odgovara ostalim društveno-političkim mezastazama (ekonimija, pravo i pravosuđe, graditeljstvo, zdravtstvo ...).
Kada bi ovo isto dao u nekoliko postova, sada kada je to aktualno, (mjesto u komentarima i komesarsko-teologijskog gomilanja), vjerojatno bi bio špic igrač za tekuće.
Jer osim akcije "Index" u vezi Prometnog fakulteta, isti Dadić i gospoda baš sada praše zajedno sa IGH i drugim genijalcima i za samo 1 mlrd kuna zbunjuje Zagreb i Hrvatsku sve luđima doktoratima i istraživanjima o kretanjima i navođenjima po podzemlju i nadzemlju, do stupnja da kampanja u Kini početkom sedmadesetih kada 1 mlrd ljudi ganja vrapce i paradajze prema tome izgleda kao krajnje racionalna kampanja. A ukupni troškovi njihovih nebuloza u Hrvatskoj mjesečno rastu po 5 mlrd kuna. Kada se to zbroji sa sličnim spomenutim drugim ograncima, već sada je to jače nego zajedno Staljin tridesetih + Mao i Tito sedamdesetih.

A sve je počelo i teče kao nešto sasvim nevažno. Netko je bezrazložno osnovao malu višu školu za cestovni promet, da bi ištancao nešto diploma za radni narod i malo omastio brke, u doba kada se je radilo sve i svašta slično, razne kvalifikacije i diplome štancale tek tako.

Tko je glasao

Nije bitno da li je

Nije bitno da li je astrologija istinita ukoliko netko tko ima moć vjeruje u astrologiju. Sjetimo se Hitlera koji je utjecao na sudbine milijuna ljudi vjerujući u pseudoznanost. Interesantno je nešto drugo, a to je da je astrologija vrlo lijepo kompatibilna sa nacionalizmom.

http://astrokarta.blog.hr/2008/07/1625080152/nacionalizam-u-astrologiji-...

Tko je glasao

Posao: Na jednom ćete

Posao: Na jednom ćete sastanku biti pohvaljeni za sve.
Zdravlje: Potisnuli ste sva razmišljanja o svom zdravlju jer se osjećate jako dobro i iznimno ste stabilni.
Savjet dana: Uživajte u opuštenosti.
Ljubav: Kako vam je izuzetno važno da vaš emocionalni odnos što duže ostane ovako kvalitetan kao što je sada, potrudit ćete se oko drage osobe. Sada ćete osnažiti vezu s tom osobom - ugađajući joj u svemu što joj je bitno i smišljati nove načine na koje bi zabavili osobu koja vam se sviđa. 

huhhhhh osjećam se tako nabijena nacionalizmom :):):)

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

Glavna fora astrologije je

Glavna fora astrologije je da je kompatibilna sa svime, osim racionalizmom.

No treba reći i ovo, Richard Wiseman (u knjizo Quirkology) istraživao je korelaciju između karaktera ljudi i onog što horoskop tvrdi o karakteru rođenih u određenom znaku, i pronašao je. Fascinantno je njegovo objašnjenje: znamo da planete nemaju utjecaj na karakter, nego se ljudi sami počnu ponašati u skladu sa svojim znakovima.

Što se tiče Hyeronimusove priče, ne kažem da prirodne znanosti (tj. korištenje njihovih metoda) nemaju što reći o ekonomiji, ali treba biti oprezan. U gorespomenutoj knjizi predstavili su eksperiment (neznanstven :) , ali kontroliran) u kojem je između nekoliko ljudi (od kojih je jedan bio ekonomski stručnjak) na burzi najviše zaradila djevojčica od par godina (4 ili tako nešto). Time su potvrdili staru priču s burze da gorila koji baca pikado ima veće šanse da pogodi koje će dionice rasti nego najjači ekonomski stručnjak ili burzovni mešetar - cijela mudrost je u kupovanju što različitijih dionica (nikad sva jaja u istu košaru) i ne forsiranju trendova poput ITa (obično rastu, ali i padaju u paketu).

Znanstvene metode mogu pomoći da se lakše nađu manje vidljivi "paketi" praćenjem korelacija (izbjegavanjem ili iskorištavanjem tih može se zaraditi jer se manji u paketu obično šlepaju za većima - rast ili pad kasni za većima pa se može prodati ili kupit u pravo vrijeme). Osim toga, ne vidim način kako bi znanstveno mogli predvidjeti ponašanje burze ništa bolje nego što možemo znanstveno predvidjeti vrijeme - par dana unaprijed znamo da li će biti sunčano ili oblačno, ali pijavice, tornada ne možemo znati kada će, gdje točno i kako jako udariti (jedino znamo gdje najvjerojatnije neće).

Dakle, mislim da je burza vrlo zanimljiva i zahvalna za istraživanje (mislim da možemo još svašta naučiti o ljudskoj prirodi i ponašanju), ali sumnjam (nešto kao nemezis) da će biti ne znam kakvih "prodora". Mislim da je najjači prodor to da se u analizi burze počela koristiti viša matematika i napredne metode provjerene u rješavanju kompliciranih dinamičkih sistema.

E da, tema je o astrologiji.

Dakle, potpuno je jasno da astrologija ne može biti relevantna ni za što (osim onog što sam spomenuo gore) pa bi čovjek rekao - koja je onda razlika između gorile s pikadom i astrologa. Ima razlike: "Dobar" astrolog zna da sere pa pokušava naštimati svoja predviđanja prema onom što smatra očekivanim i općeprihvaćenim (u trendu). Zato bih ja svoj novac radije stavio na gorilin izbor.

Tko je glasao

Tema je zapravo o

Tema je zapravo o korištenju pseudoznanstvenih i neracionalno utemeljenih metoda i tehnika tamo gdje bi struka i znanost i dobro utemeljeni argumenti trebali imati glavnu riječ, bilo da govorimo o analizi burze ili o nekoj drugoj temi (kao što je poveznik spomenuo promet). No, dužan sam jednu napomenu kako bih razjasnio neke nejasnoće:

Osim toga, ne vidim način kako bi znanstveno mogli predvidjeti ponašanje burze ništa bolje nego što možemo znanstveno predvidjeti vrijeme - par dana unaprijed znamo da li će biti sunčano ili oblačno, ali pijavice, tornada ne možemo znati kada će, gdje točno i kako jako udariti (jedino znamo gdje najvjerojatnije neće).
Dakle, mislim da je burza vrlo zanimljiva i zahvalna za istraživanje (mislim da možemo još svašta naučiti o ljudskoj prirodi i ponašanju), ali sumnjam (nešto kao nemezis) da će biti ne znam kakvih "prodora".

I vrijeme, i financijski sustavi su samo jedna podklasa tih tzv. kompleksnih sustava. U to spada i ljudsko društvo, dakle neka područja koja su dosad društvene znanosti smatrale isključivo svojom ekskluzivom. Pri svemu tome, primjenjuju se određeni modeli s određenim parametrima. Kompleksni sustavi imaju međusobno neke slične karakteristike (kao što je ta pojava naglog prijelaza u neko drugo stanje - kod vremena u oluju, kod burze u krah, kod tektonike ploča u potres, kod elektrodistribucijskog sustava u ispad mreže itd. itd.) No, pri svemu tome je zajedničko da se koriste fizikalni modeli.

E sad, fizikalni modeli su upravo to što im ime kaže - modeli, a to znači pojedini set nekih parametara, jednadžbi i međuodnosa koji tada specificiraju određeni sustav. Vrijeme se, npr. prognozira s nekoliko jednadžbi koje su takve prirode da za njih treba iskoristiti vrlo napredne računalne i matematičke metode.

Burza se, opet,može modelirati s nekim drugim modelom. Npr: zamislite šahovsku ploču, i neka svaka pločica može biti crna ili bijela, s nekom vjerojatnošću. Pritom kažemo da svaka pločica može promijeniti boju - recimo ako je susjedna pločica bijela, onda neka pločica do nje koja je crna ima neku šansu, neku vjerojatnost se u nekom vremenu pretvoriti u bijelu. Sada možemo reći da crna boja označuje trgovce koji prodaju, a bijela one koji kupuju. I ono što dobijete (upotpunjeno određenim matematičkom jednadžbama) jest model kako trgovci "imitiraju" jedan drugog na tržištu (ako moj susjed prodaje onda možda da i ja). Pogledajte sad ovu priču: zašto je tako puno ljudi počelo kupovati HTove dionice prošle godine? Ako moj susjed kupuje, kupujem i ja. Dakle, isti model možemo primijeniti na ponašanje burze i širenje stavova i mišljenja kroz populaciju (opinion dynamics).

Naravno, u svemu tome model predstavlja određenu idealizaciju, upotpunjenu određenim parametrima. Kako možemo reći koliko će trgovaca odlučiti prodavati dionice, ako njihov susjed prodaje - to nam ne može reći fizika direktno. Takvi parametri proizlaze iz društvenih istraživanja.

U tome vidim samo pozitivan razvoj znanosti, a ne uzimanje ekskluzivnosti "društvenjacima". Spoznaja da se neka ponašanja u čisto društvenim sustavima mogu matematički i fizikalno modelirati je zaista dalekosežna, i omogućava neki drukčiji uvid u cijelu problematiku, a pritom prirodne znanosti ne mogu odgovoriti na sve, mogu samo apstrahirati, idealizirati, parametrizirati i modelirati, dakle prikazati na određen način određene procese, ne samo u prirodi, nego i u društvu.

Ekonofizika, kao studija ekonomskih sustava, i sociofizika, kao studija društvenih sustava, su danas vrlo živo područje istraživanja. Evo jednog prikaza:
http://www.tcd.ie/Physics/Foams/complexsystemsresearch.php

Pri tom fizičari surađuju s ekonomistima i "društvenjacima". Osim toga, na kraju krajeva, svo ljudsko razmišljanje i ponašanje proizlazi iz prirodne baze: iz mozga, iz električnih signala u mozgu, iz gomile molekula u mozgu...no kako iz svega toga, iz te nakupine stanica, slijedi ljudska misao - to ne može odgovoriti nijedna pojedinačna znanost. Zato ne vidim razloge za zabrinutost "društvenjaka" po ovom pitanju :) Iako je kritičko propitkivanje uvijek dobrodošlo.

Kretanje cijena dionica na burzi se može modelirati, a možda čak i predviđati (evo oni tipovi iz Prediction Companyja tvrde da imaju model u realnom vremenu, al njihov model se ne može tek tako vidjeti: plati milijardu pa vidi :) Naravno, burza jest kompleksni sustav, i posebno u doba nestabilnosti može postati kaotičan, tj, zasad nije moguće (a pitanje je hoće li uopće moći biti) predvidjeti kojeg dana će biti krah burze :)
Vrijeme (za koje vrijede drugi modeli) se isto može predviđati, no za svako predviđanje veće od nekoliko dana raste nesigurnost u konačnim rezultatima. Zato, ne ljutite se na meteorologe kad "pogrešno" predvide vrijeme...to je samo pokazatelj da je tada atmosfera nestabilna :)

No, čitava poanta mog dnevnika je upravo u ovome: sustavno zanemarivanje znanosti i znanstvenog načina djelovanja i razmišljanja, odnosno kritičkog mišljenja; pseudoznanost tamo gdje bismo očekivali, i gdje trebamo profesionalnost i stručnost. To je problem koji nije tek limitiran na HRT, niti na politiku, nego na kompletno društvo. DJelomično se to može vidjeti i u akciji "Index" i onome što je ona razotkrila (iskrivljeno ponašanje kao društvena norma).

Tko je glasao

Štima. Mislim da se kužimo

Štima. Mislim da se kužimo (iako mi je malo nategnuto matematičke modele nazivati fizikalnim modelima samo zato što imaju primjenu - ne u fizici , nego općenito - i zato što su ih fizičari prenijeli u ekonomiju).

Ali veliš i ovo:
Osim toga, na kraju krajeva, svo ljudsko razmišljanje i ponašanje proizlazi iz prirodne baze: iz mozga, iz električnih signala u mozgu, iz gomile molekula u mozgu...no kako iz svega toga, iz te nakupine stanica, slijedi ljudska misao - to ne može odgovoriti nijedna pojedinačna znanost.
Zašto to misliš?
Tj., čime to argumentiraš?

E da, ona priča o tipovima koji prodaju znanje za lovu (Prediction Company) mi je malo nategnuta jer - ako znaš, kupuješ i prodaješ na burzi i zarađuješ. Ako ne znaš, sereš da znaš i prodaješ znanje (maglu) - nešto kao ona astrologinja. Postoji i treća varijanta - kupuješ i prodaješ, ali imaš sreće - i onda ti ljudi dolaze i plaćaju da im kažeš kako ti uspijeva. Nešto kao ona priča s punom dvoranom ljudi koji stoje i kažeš im da zamisle pismo ili glavu i bacaš novčić. Ispadne pismo i oni koji su zamislili glavu sjednu, i tako jedno 5-6 puta, dok ti ne stajati ostanu jedan ili dvojica koji su pogodili tih 5-6 u nizu. Hoćemo li im plaćati da nam održe niz predavanja o tome kako su uspjeli? Ako ne, zašto bi ovima na burzi davali veći kredibilitet? Jer njihova priča zvuči zanimljivije?

Da se razumijemo, ovo mi je rezon na prvu loptu. Pogledat ću malo više o tim PCjevcima kad ulovim vremena.

Tko je glasao

Matematički modeli i

Matematički modeli i fizikalni modeli su različiti - fizikalni model nisu samo jednadžbe, nego čitava argumentacija koja stoji iza toga. Slikovito i pojednostavljeno govoreći, matematički model može lako proračunati volumen neke apstraktne kugle u 50-dimenzionalnom prostoru, ali fizikalni modeli će se zaustaviti na tri dimenzije. Dakle, fizikalni model uzima u obzir i one parametre koji direktno ovise o situaciji u prirodi - nešto dobiveno eksperimentima, opažanjem ili slično.

Ne bih želio previše odvlačiti temu, no pogledaj prije svega one stručne i znanstvene radove koje navodim u tekstu (mogu ti poslati i još neke dodatne linkove - i svima koje zanima). To možda ovako izdaleka izgleda neuvjerljivo, no postoji vrlo duboka argumentacija iza svega toga. No, glavna poanta je u tome da, ako već želimo govoriti o nekakvom takvom predviđanju, da postoji znanstveno utemeljeno modeliranje, spoj ekonomije, matematike i fizike. To nije samo predmet akademskog istraživanja, nego je to i praktična disciplina: dakle, u financijskim institucijama u svijetu zaista postoje ljudi koji se profesionalno bave financijskim modeliranjem. Osim toga, iza svakog financijskog proizvoda stoji neki ekonomsko- matematički pa i ekonofizikalni model: npr. za svaku ponudu kredita banka mora imati neko opravdanje kako će na tome zaraditi, a da ne propadne. Dakle, postoji npr modeliranje rizika za svaki financijski produkt, a model se radi na određeni način. Bez ulaženja u detalje koji su stručni i beyond the scope of this text, samo hoću reći da priča nije nimalo nategnuta, nego se događa svaki dan.

No, poanta je: ljudi često nisu svjesni da iza nečega što se čini kao "gatanje" stoje ozbiljni argumenti. Stoga bih ja radije u emisiji HRTa vidio ekonofizičara ili matematičara, nego astrologa. Isto tako, radije bih da se u svim drugim područjima rada, dakle, u gospodarstvu, školstvu, društvu u cjelini, više oslanjamo na argumente i kritičko i racionalno razmišljanje, nego na pseudoznanstvenost i u krajnjoj ruci amaterizam i diletantizam. Naime, to je pravo značenje sintagme Hrvatske kao društva znanja.

p.s. što se pak tiče one argumentacije zašto ni jedna pojedinačna znanost ne može objasniti pojavu misli, ajmo recimo ovako: za svaki atom, za svaku stanicu u mozgu mi znamo kako funkcionira. Dakle, u krajnjoj mjeri možemo postaviti jednadžbu ili model ili neki kvantitativni opis. Kako iz toga možemo "izračunati" neko ljudsko dostignuće, npr književnost, umjetnost, glazbu, znanost..?
No, dalje se neću upuštati u objašnjenje - jer to nije tema dnevnika.

Tko je glasao

Mislim da fizika danas

Mislim da fizika danas operira s cetiri dimenzije - vrijeme kao operator se javlja vec od Einsteinovih radova gdje se prostor i vrijeme uzimaju kao JEDINSTVENA kategorija *prostor-vrijeme*- jedno bez drugog ne moze postojati u eksperimentalnom miljeu.

Sto se tice same procedure DOKAZA u nekom eksperimentalnom postupku, jos uvijek je dvojbeno na koji nacin i do koje mjere PROMATRAC utjece na cjelokupan proces, da li je moguce izolirati proces do te mjere da su neovisni jedno o drugom, da se sve odvija u "sterilnom" okruzenju - uvjetno receno - koliko promatrac utjece na proces koji promatra, toliko i proces utjece na njega.
Nakon prvog ponovljenog eksperimenta promatrac pocinje nesvjesno traziti uzorak ponasanja materije koju ispituje i ovisno o svakom prethodnom promatranju to iskrivljuje "sterilnost" postupka - interpretaciju dobivenih rezultata.

I sama Teorija Kaosa koja je utemeljena davnih pedesetih je krenula iz meteoroloskog laboratorija, s nesavrsenom opremom, otimacinom za dragocjeno, skupo i nikad dostatno vrijeme koje se tad moglo odvojiti za eksperimentiranje, a razvojem tehnologije, do danasnjeg dana je ta grana fizike mogla dati dostatno teorijskog i empirijskog materijala koji bi se mogao prakticno primijeniti na pojedine pojave i podrucja upravo stoga sto ljudski mozak uocava UZORKE PONASANJA.

Ovaj tvoj post je prava poslastica, o Financial Modelingu sam prvi put cula 1982. godine i cinilo mi se kao SF - doduse, tad nisam znala gotovo nista o kretanjima, pravilima, izuzecima i alatima ikakvih trzista novca. Ne znam puno ni sad, ali drzim da informacijski breakout s pocetka ovog stoljeca mijenja SVE - to je jedna varijabla koja ni slucajno nije ravnopravna ostalima po utjecaju i mislim da nitko nije mogao predvidjeti KOLIKO ce informaticka era promijeniti svijet.

Medutim - kao i fraktali - vjerujem da odredene pojavnosti u nasem postojanju doista imaju zajednicki nazivnik i da bi se mogli utvrditi neki "uzorci ponasanja" koji su zajednicki.

Ima li ista zajednicko pojavama u prirodi gdje je svaki detalj s molekularnog/under nivoa pomno uravnotezen, pomno poslozenim ekoloskim nisama s pojavama u uredenom drustvu pojedinaca i ljudskih konglomerata koji se krecu po odredenim pravilima?

Tu naravno ne svrstavam astrologiju.

Doduse imam jednu uzrecicu koju rado primjenjujem u odredenim situacijama :

MURPHYEV ZAKON VRTI ZEMALJSKU KUGLU!!!

Nek me netko opovrgne ako moze.

Tko je glasao

Ima li ista zajednicko

Ima li ista zajednicko pojavama u prirodi gdje je svaki detalj s molekularnog/under nivoa pomno uravnotezen, pomno poslozenim ekoloskim nisama s pojavama u uredenom drustvu pojedinaca i ljudskih konglomerata koji se krecu po odredenim pravilima?

Ima i nema. Nema sličnosti utoliko što ne možemo naći nikakvu poveznicu između npr. kretanja elektrona u mozgu i neke ljudske misli - ne možemo nikako "izračunati" recimo neko umjetničko djelo :) namjerno karikiram i prikazujem ovako ekstremno.

No, pojedini modeli mogu se primijeniti na mikroskopski, ali i na makroskopski svijet. Recimo, onaj gore Louis Bachelier spomenut u tekstu koji je pred više od 100 godina utemeljio ekonofiziku, ustanovio je da cijene dionica na pariškoj burzi (a time i na drugim burzama) mogu modelirati pomoću tzv. stohastičkih procesa, odnosno slučajnih procesa. Bachelier je na taj način definirao tzv. Brownovo gibanje, koje možete vidjeti i u običnoj čaši vode: ako bacite u čašu neku mrvicu prašine ili peluda, npr., vidjet ćete kako ta mrvica ne stoji na mjestu, nego se giba na neki "slučajan" način - zato jer u nju udaraju molekule vode. Put te čestice može se opisati istim modelom kao i fluktuacije cijena na svjetskim burzama (kasnije je za Brownovo gibanje Einstein dobio i Nobelovu nagradu).

http://en.wikipedia.org/wiki/Brownian_motion
http://en.wikipedia.org/wiki/Stochastic_processes
http://en.wikipedia.org/wiki/Bachelier

Tko je glasao

Hm, ne bih rekao da nema

Hm, ne bih rekao da nema poveznica između kretanja elektrona u vodiču (koje se definira kao struja), obzriom da postoje uređaji koji to detektiraju (EEG), da ne spominjemo magnetsku rezonancu, tomografe koji detektiraju potrošnju glukoze u pojedinim dijelovima mozga za vrijeme određene moždane radnje, i koja može utvrditi elektičku i biokemijsku funkciju pojedine sekcije mozga, znači da određena misao praktički može imati izmjerljivi elektromagnetski "oblik". Na kraju dnevnika četo puta znaju naglasiti da će meteopati imati problema sa zdravljem, zbog pomicanja ciklona dolazi do poremećaja u ponašanju uzrokovanih sigurno kompliciranijim mehanizmima od puke promjene zračnog tlaka. Često se primjećuje kako prije velikih potresa ili vulkanskih erupcija neke životinje tjednima prije reagirajući na suptilne procese čije mehanizme ne poznajemo.
A teorija kaosa, u osnovi, govori da se malim inputom može djelovati velike sustave (lepet krila leptira u Amazonu izaziva uragan), što je ponekad vrlo korisno u velikim ljudskim zajednicama gdje malim ali znalački izvedenim kontroliranim radnjama možeš izazvati prevrate/revolucije ;))
Rad burzi je osim na čisto ekonomskim načelima ponude i potražnje baziran na suptilnim psihološkim mehanizmima, a poznavaoci tih mehanizama mogu uspješno koristiti anticipirajući pad odnosno porast. Moj poznanik koji se bavi dionicama provodi sate u praćenju indeksa koje čita poput Apača, i koje tumači "aha evo veliki igrač tjera male da izađu na vjetrometinu, pa ih poslije poklopi...", koje su laiku poput mene apsolutna nepoznanica. Tzv. panika je često puta namjerno izazvana, poticana od strane medija i velikih igrača kako bi ljude izazvale na neracionalno ponašanje. U paničnim situacijama ljudi reagiraju predvidljivo, još od vremena kada su brali bobice prije milijune godina, kada vanjski podražaj (urlik lava) izaziva navalu adrenalina (često puta i defekaciju, kako bi se olakšao prije bijega, zato kažu "usrao se od straha") koji trenutno daje injekciju snage i presudni korak za izbjegavanje opasnosti, a moždani impulsi umjesto redovitim putem komunikacije preko kore velikog mozga, pa zatim do motoričkog sustava, rade kratki spoj između senzorskog sustava preko amygdale direktno u motoriku, što je mnogim našim pretcima u savani i do sada spasilo život. Dakle u situacijama straha primarno radi reptilijanski mozak, umjesto cortexa i viših dijelova mozga, a danas se umjesto lava, bojimo za svoju djecu, kuću, stan, automobil, kreditnu karticu, rata, nesigurnosti, a neki su sigurno naučili kroz stoljeća kako vladati ljudima preko tih predvidljivih refleksa, kao legendarni Pavlov s dogs....
Kada znanstvenici poput Chandrasekara, Hawkinga i dr. govore o fizici crnih rupa, crvotočinama, horizontu događaja i vremenu, prostoru, krivljenju prostora, paralelnim svemirima, dakle svjetovima teško je ne asocirati ih sa nekim religijskim (to je otprilike htio reći Fritjof Capra, a poznato je i da je Niels Bohr imao sličnih ideja) simbolima i spoznajama, te je tako čovječji mozak poput holograma povezan sa svemirom i u dubokoj interakciji sa istim, a ne izdvojen i usamljen.

Tko je glasao

Opet mislim da se

Opet mislim da se kužimo.
Samo dva komentara:
No, poanta je: ljudi često nisu svjesni da iza nečega što se čini kao "gatanje" stoje ozbiljni argumenti. Stoga bih ja radije u emisiji HRTa vidio ekonofizičara ili matematičara, nego astrologa.
Mislim da želiš reći - "Stoga ŽELIM u emisiji HRTa VIDJETI ekonofizičara ili matematičara, A NE astrologa." Astrolog tu nema što tražiti. Točka.

Drugo, što se tiče pojedinačne znanosti koja ne može objasniti misao ili ideju - kao što su Newton i Maxwell napravili velike generalizacije u fizici povezujući prividno nepovezane stvari u logičnu cjelinu, ne vidim problem da netko (neurolog?) napravi veliku generalizaciju u proučavanju mozga. Osobno tipujem na V.S. Ramachandrana - iako mi procjene nisu baš nešto u zadnje vrijeme - npr. očekivao sam puno više od Janše ;)

Tko je glasao

Mislim da želiš reći -

Mislim da želiš reći - "Stoga ŽELIM u emisiji HRTa VIDJETI ekonofizičara ili matematičara, A NE astrologa." Astrolog tu nema što tražiti. Točka.

Ma poanta je ova: nek ljudi čitaju horoskope na zadnjoj stranici novina ako žele, no bilo kakvi neutemeljeni argumenti, pseudoznanstveni umjesto znanstvenih, kvazistrulni umjesto stručnih, nemaju što tražiti tamo gdje je potrebno znanstveno, kritično razmišljanje. Primjer: jel bi dali astrologu da vam na temelju planetarnih konfiguracija projektira branu? Mislim da ne.

Tko je glasao

A kad se samo sjetim da za

A kad se samo sjetim da za financiranje te astrologinje plaćamo državi porez zvan TV PRISTOJBA!, koji teškom mukom zaradimo, a oni ga razbucaju na kojekakve astrologe "ni dana škole". Nevjerojatno! Taman kad pomisliš da je HRT dostigla dno, ona padne još niže.

Zahtijevam da se ukine porez na budale, zvan TV PRISTOJBA, pa nek Vanja Sutlić iz svog džepa financira vračare!

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

mislim da je pogrešno

mislim da je pogrešno tvrditi da treba ukinuti tv pristojbu.
njena je funkcije ista kao i ona drugih poreza, da građani svojim doprinosom pomognu razvitku zemlje i dobrom životu svih građana naše zemlje.

umjesto traženja da se ukine pristojba, valjalo bi tražiti da hrt ispunjava svoje obaveze kao javna televizija. da rade ono za što su plaćeni.

Tko je glasao

A po čemu se gatanje

A po čemu se gatanje astrologinje razlikuje od Šukerovog gatanja:
Procjena HNB-a o kretanju stope inflacije u idućoj godini nije alarmantna i nema razloga za paniku
Tako je Šuker gatao u studenom prošle godine.

Uvažena gospođa astrologinja ima jednake temelje za svoje prognoze kao i uvaženi gospodin Šuker. Zašto bi, dakle, bila zakinuta za svoj nastup na javnoj televiziji? Ako može Šuker, može i ona.

silverci

"Isto i jednako nisu ni isto ni jednako."
silverci

Tko je glasao

Vlada Republike Hrvatske

Vlada Republike Hrvatske krši principe dobrog vladanja, transparentnosti i odgovornosti prema građanima
Suzana Jašić i Dragan Zelić iz GONG-a ustvrdili su da Vlada Republike Hrvatske krši principe dobrog vladanja, transparentnosti i odgovornosti prema građanima budući da taji, odnosno odbija dati na uvid čak i dnevne redove sa zatvorenih sjednica. Nitko ne zna o čemu Vlada na zatvorenim sjednicama raspravlja i odlučuje, a od 31 sjednice u prvih 6 mjeseci u ovoj godini, čak njih 17 dijelom je bio zatvoreno za javnost.

Ako imamo u vidu ovakvo ponašanje Vlade koji drugi način imamo da saznamo koji su planovi i kakva nam je ekonomska strategija nego da koristimo astrologe, vidilice, vračeve i raznorazne spiritističke seanse?

Baba zakopala kost!

leddevet

leddevet

Tko je glasao

Što znači zar se HRT

Što znači zar se HRT zaista srozala tako nisko? Mislim da nije, jer srozati se, ili pasti na niže može samo nešto što je imalo neku višu razinu. HRT se nikad nije uzdigla, a kamo li otklonila od primitivizma uređivačke politike diktirane iz stranačkih pećina. Pogotovo one uređivačke politike koja je državu poistovjetila s onom Ali-babinom spiljom iz koje su Tuđman i njegovih čedrdesetak hajduka pokrali i odnijeli narodno blago.

Što se tiče gostovanja astrologa i njihovih analiza, mislim da je to još uvijek manja šteta od ona dva kazališta na Markovom trgu, čiji nam glumci kroje gaće i sudbinu. Astrolozi na HRT-u su manja opasnost od kazališnih intendanta i austrijskih uvoznih bankrot premijera, na čelu tima ubogih individua koje ne vide dalje od Sanaderovog potiljka, spremnih da za vlastiti interes prodaju obraz i dušu, jer narod je već odavno postao samo tepih po kojem se gazi do položaja koji pljačku znači.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Zaista, gledam - i ne

Zaista, gledam - i ne vjerujem da emisija HRT-a, koja teži ozbiljnoj analizi nacionalnih i svjetskih ekonomskih kretanja i događaja, ugošćuje astrologa da iz horoskopa kaže nešto o uzrocima kraha burze. Zar se HRT zaista srozala tako nisko? Pa kad malo bolje razmislim možda bi nam i bilo puno bolje da smo umisto "sposobne vlade" rabili staklenu kuglu jer kako nam je, očito je kako bi sve drugo bilo sigurno bolje.... lošije svakako ne.

Tko je glasao

Ma njima ni astrologija

Ma njima ni astrologija više ne može pomoći da postignu ikakvu gledanost!

Osim toga, nema mjesta čuđenju - u zemlji gdje prevladava primitivizam, gdje se opravdava nasilna katolička asimilacija djece u vrtićima kao nešto najnormalnije i kao nešto vrlo poželjno u "civiliziranim" društvima, gdje se mladost u školama mlati međusobno, gdje caruje mito i korupcija, gdje svi sve to gledaju bez želje za reakcijom (mislim na našu opoziciju) - što je normalnije nego da se na TV, u ozbiljnim emisijama poslovnih tematika, najozbiljnije slušaju izlaganja jednog astrologa. Jer nama samo zvijezde mogu pomoći! Nitko drugi!

Tko je glasao

hehe... nije u redu da babe

hehe... nije u redu da babe vračare analiziraju ekonomiju gledajući u zvijezde ili bacaju grah u ozbiljnim emisijama, ali Šukerovo prosipanje bisera, e to je nešto sasvim drugo to je nešto što zaslužuje pažnju ozbiljnih emisija.

kad si već spomenuo ozbiljne analitičare i astrofizičare, prema kojim je to fizikalnim ili nekim drugim zakonima moguće stvoriti nešto iz ničega, ogromne profite i vrijednosti bez stvarnog ulaganja u proizvodnju, milijarde dobiti iz čiste špekulacije iz vjerovanja da nešto vrijedi milijardu ili tri milijarde kuna.

vrijednosti nekretnina su letjele u zrak ne zato jer one stvarno toliko vrijede, već zato jer su ljudi vjerovali da one vrijede i da će im vrijednost rasti, isto kao što netko vjeruje da ga čeka veliko bogatstvo jer vjeruje babi vračari koja mi je to rekla ozbiljnom analizom bačenog graha.netko vjeruje u nekretnine netko u grah.

zato se ne trebaš boljati da se srozava ozbiljnost emisija na televiziji, sve je kao i prije, sve je u redu, Zemlja je ravna ploča, nalazi se u središtu svemira. A krize, to je nešto normalno, što drugo očekivati kad je Mars u Jarcu, Venera u Ribi, Jupiter u Preku, Hrvatska u .....

Tko je glasao

Nemojte kuditi HRT. Treba ih

Nemojte kuditi HRT. Treba ih pohvaliti jer su napokon uslišali ekonomske kritičare i doveli osobu koja ima viziju hrvatskog gospodarstva. Nisu oni krivi što takve osobe nema u hrvatskoj vladi.

Tko je glasao

Kao okorjela :-)

Kao okorjela :-) društvenjakinja, moram priznati da sam skeptična prema pokušajima, ma kakav oblik egzaktnosti oni preuzimali, da se u proučavanju inherentno ljudskih fenomena (a društvo kao sistem s ekonomijom kao jednim od svojih pod-sistema to definitivno jest) primjenjuju metode prirodnih znanosti.

Postoje brojni razlozi zbog kojih tako nešto možda jest izvedivo, ali nije do kraja ili uopće primjenjivo. Jedan od najvažnijih je taj da su društvene pojave kreacija ljudi i da ih oni mogu kontrolirati i mijenjati, ali ih upravo zato nikada do kraja ne mogu predvidjeti. Drukčije od toga, prirodne pojave postoje, postojale su i postojat će neovisno od volje ljudi (možda modificirane tom voljom) prije i poslije pojave čovjeka kao vrste, bez obzira na to što ih ljudi opisuju i pokušavaju utjecati na njih (u svoju korist ili na katastrofu okoliša, kako se uzme).

Vjerujem da se mogu izraditi modeli koji objašnjavaju i/ili čak predviđaju događaje u društvenim pod-sitemima, ali to će uvijek biti modeli koji objašnjavaju i predviđaju ljudske, a ne prirodne, fenomene i ponašanja. Ono što će pak prirodnoj znanosti zauvjek ostati nepristupačno je područje specifično ljudskog tj. područje djelovanja ili politike. Fizičari ekonomije će možda moći predvidjeti slom financijskog tržišta, ali ne i trenutak kada će ljudi konstituirati zajednicu u kojoj će proizvoditi da bi živjeli, a ne živjeti da bi proizvodili.

nemesis

nemesis

Tko je glasao

Što Vam je trebao ovaj gaf,

Što Vam je trebao ovaj gaf, nemesis? Kao društvenjakinja ste morali znati da su ljudsko društvo, društvene pojave, ljudsko ponašanje i odnosi prirodni sustavi, koji se temelje na prirodnim zakonima, od kojih je važniji zakon žetve. U ljudskom društvu mora se plaćati cijena ljudskih kreacija suprotnih prirodnim zakonitostima, a da bi se postigla društvena ravnoteža i sklad mora se slijediti prirodna procedura. Dokaz je jednostavan: što god ljudi posiju to i požanju!

Kojim metodama, ako ne prirodnih znanosti, bi Vi proučavali ljudske fenomene? Nije li očigledno da ste vrlo kontradiktorni kada govorite o prirodnim pojavama koje postoje neovisno o ljudskoj volji, a potom tvrdite kako su ljudi, možda svojom voljom, prirodne pojave modificirali i pokušali utjecati na njih. Upravo pokušaji u tom smislu i dovode do društvenih katastrofa, jer ljudski zakoni ne mogu poništiti prirodne, niti to poništavanje može proći bez posljedica.

Meni se čini da Vi ne razumijete duhovne prirodne zakone , koji su istovjetne snage fizičkim prirodnim zakonima i da ne razlikujete ljudske i prirodne zakone po njihovoj predvidljivosti djelovanja. Osim toga, društvene pod- sisteme, kako ih Vi zovete, smatrate prirodnim sustavima do kojih kažete prirodnim znanostima nikada neće biti moguće pristupiti, iako se ne radi o prirodnim, nego o umjetnim društvenim sustavima, kakvi su škola ili politika.Nadalje, ljudsko ponašanje i politika su dva potpuno različita sustava.

Tek reda radi, da me se ne bi moglo optužiti da sam nejasan i još štogod, pokušajte Vaš komentar promjeniti na primjer poljoprivrednog dobra. Koje zakonitosti bi Vi tu primjenili, s kakvim ishodima i da li bi se u ovom društvenom pod- sistemu usudili modificirati prirodne duhovne zakonitosti?

Vaš zaključak kako astrofizičari nikada neće moći predvidjeti kada će ljudi početi, bez ostatka, primjenjivati u svojim životima prirodne duhovne zakonitosti je prilično smiješan. Ta odluka je individualna stvar svakog čovjeka ponaosob, a ne stvar društvenog dogovora. Nemamo se što dogovarati oko toga hoćemo li ili nećemo konstituirati zajednicu u kojoj će se posao uklopiti u život ili će mo i dalje živjeti živote uklopljene u posao. Da bi preživjeli.

Ili bi Vi možda željeli optužiti nekoga drugoga, a ne sebe, što ne znate živjeti pristojnim, smislenim i bogatim životom? U kojem je posao samo jedna od osnovnih potreba?

Tko je glasao

@poveznik: Što ti je trebao

@poveznik: Što ti je trebao ovaj gaf, da pseudoznastveno pljuckaš po autonomiji društvenih znanosti?

Kao društvenjakinja ste morali znati da su ljudsko društvo, društvene pojave, ljudsko ponašanje i odnosi prirodni sustavi, koji se temelje na prirodnim zakonima

Povremeno se javljaju pomodni trendovi kao sociobiologija ili etologija, ali sumnjam da se na ikojem fakulteti društvenih znanosti u svijetu studente uči da se "ljudsko društvo temelji na prirodnim zakonima". Glede "duhovnih prirodnih zakona" - sljedbenik si Mahariši Maheš Jogija? OK, religija ni bolja ni gora od drugih.

Hyeronimus tvrdi nešto znatno skromnije - da se modeli razvijeni u fizici (proučavanju prirodnih sustava) mogu primijeniti u analizi društvenih sustava. Nije to nešto revolucionarno novo: diferencijalne jednadžbe, matrice, tenzorska analiza koriste se u vrlo različitim primjenama. (No, "ekofizika" mi je novost, pa hvala na informacijama i linkovima - sumnjam nažalost da ću imati vremena tome se više posvetiti.)

(Međutim - vrlo sam sumnjičav prema PREVIŠE matematike i brojaka - sumnjam da nema često polaze od proizvoljnih pretpostavki. Treba pažljivo pogledati osnovne pretpostavke modela, ne dozvoliti da te zaslijepe tehnički detalji. Neke stvari su elementarne, a ipak ih nekako najumniji uspiju zanemariti - primjerice, "oil peak": ne treba ti komplicirani model da skužiš kako u jednom trenutku mogućnosti crpljenja nafte dolaze do vrhunca, zatim opadaju, te da naravno zalihe nafte stalno opadaju dok konačno ne nestanu - te da to dovodi do naglog skoka cijena - u čemu onda naravno i spekulacije naftnih kompanija igraju veliku ulogu. Ne možeš ipak na temelju toga predvidjeti da li će najrazvijenije zemlje, sad kad je oil peak tu - još par postotaka možda - ipak uspjeti prilagoditi svoje politike i cjelokupnu ekonomiju - što je u godini predsjedničkih izbora postala velika tema, konačno, i u SAD.)

Hyeronimus, pitanje: ne postavlja li teorija determinističkog kaosa ipak načelne granice mogućnostima predviđanja, čak i probabilističkog, kako u meteorologiji, tako i u burzovnih kretanjima?

Recimo: "zdravoj pameti" (koju bi nadame se čak i Mrak dozvolio u ekonomiji, ako ne i u politici :)) jasno je: ako postoji velika potražnja za zemljištem (zlatom, paradajzom, svejedno), svi s njim spekuliraju, kupuju i prodaju, cijene stalno rastu - u jednom trenutku, balon mora puknuti - cijene ne mogu rasti u nedogled. Doći će do krize i cijene će pasti. Kad će se to dogoditi - točno predvidjeti ne možemo. Koliko komplicirani matematički modeli mogu stvarno unaprijediti mogućnost predviđanja? Sumnjam da je to ipak skromno (iako, u odnosu na tisuće milijardi dolara koje se na burzama obrću, jedan posto poboljšanja može značiti goleme zarade).

Drugo: svojedobno sam pokušao čitati knjigu Georga Sorosa "Alkemija financija", kad već postoji prijevod - ali bila mi je presložena, jer financije su daleko od mojih područja kompetencije. On govori o tome kako očekivanja ljudi utječu na kretanja - ako sam ga valjano shvatio, njegov investicijski fond je bio toliko uspješan jer je znao to uzeti u obzir - nije naprosto gledao dalje od drugih (kako čini, recimo, šahovski velemajstor), nego je upravo modifikacije izazvane onime što drugi očekuju uzeo u obzir (čega u šahu nema - ali poker ima možda neke sličnosti). Upravo tu je "alkemija", onaj element iracionalnosti, u tome što ljudska subjektivnost ulazi u račun. Možeš li o tome nešto reći? (Naravno - i on nije nepogrešiv, imao je promašaje na kojima je gubio stotine milijuna dolara.)

Inače, gledajući temu generalno, moj stav: iako od ekologista možda očekujete sklonost aspektima new-age duhovnosti, od primitivne kao što je arheologija do znatno finijih kao što su spomenute teorije F. Capre, generalno sam skloniji zapadnjačkom skepticizmu; što ne znači da neke "istočnjačke" misaone tradicije u hinduizmu, zenu, konfucijanizmu ne mogu biti vrlo zanimljive i misaono poticajne - kao što to uvijek ostaju i grčka filozofija i bliskoistočni monoteizam.

Zoran Oštrić, mudroljub

O meni reče bijesdrugi: dežurni protestant protiv svega, jebivjetar i probisvijet koji ne radi ništa u životu. Cool, that's me! :)

Mrak reče: "zdrav razum", "etika" i "moral" nisu kategorije koje možeš koristiti u pravnoj argumentaciji a političkoj još manje. Ima pravo: na te se kategorije pozivaju samo dežurni protestanti, jebivjetri i probisvjeti.

Tko je glasao

Hyeronimus, pitanje: ne

Hyeronimus, pitanje: ne postavlja li teorija determinističkog kaosa ipak načelne granice mogućnostima predviđanja, čak i probabilističkog, kako u meteorologiji, tako i u burzovnih kretanjima?

Svaki model ima određena ograničenja, ovisno o svojim temeljima na kojima je postavljen i o svojim parametrima. Modeli su samo to što jesu - modeli, ali u nekim granama mogu biti vrlo uspješni. Danas su već fizikalni modeli (a to znači matematika + neke realne pretpostavke dobivene iskustvom, opažanjem, pokusom i sl.) primijenjeni ne samo na modeliranje financijskih sustava, već i drugih: npr. promet, pa onda dinamika i evolucija jezika, širenje stavova i informacija (opinion dynamics), pa onda recimo društvena segregacija (vidi ovdje i ovdje, pa čak i rezultati političkih procesa - izbora ili slično. Tako su recimo prije 2 godine dva Poljaka proračunala optimalan sustav za raspodjelu glasova unutar europskog parlamenta - upravo u jeku te rasprave. Naravno da ih nitko nažalost nije slušao. (o tome bih možda jednom mogao napisati neki dnevnik - modeliranje političkih procesa).

Dakle, promatrajući određen društveni proces, primjećuju se određene analogije i sličnosti, i onda se na temelju toga taj proces pokušava modelirati - to znači postavljaju se neke početne pretpostavke kombinirane s određenim jednadžbama (spomenuo sam već Brownovo gibanje, pa onda onaj model s crnim i bijelim pločicama, pa onda moram spomenuti tzv. Black- Scholesovu jednadžbu itd). Svaki taj model ima određena svoja unutarnja ograničenja.

Što se pak tiče teorije kaosa, kad se god radi o stohastičkim - dakle, slučajnim procesima nasuprot onim determinističkim (dakle, točno odredivim), uvijek postoji ono temeljno ograničenje. Recimo, kod burze se to može vidjeti u tome da je fizikalnim modelima važan oblik te krivulje koja prikazuje dinamiku cijena, a ne točan iznos (no, opet, postoje visokorazvijeni modeli koji mogu i nešto više - a oni su strogo čuvana poslovna tajna banaka i financijskih kuća - Wall street obilato koristi usluge financijskog modeliranja). Isto tako, u nestabilnim uvjetima (kao što je nestabilna atmosfera; ili recimo nestabilno financijsko tržište) vrlo je nezahvalno i vrlo teško pogoditi ili izračunati neke podatke - tada sustav zaista postaje kaotičan.

Još jedna napomena:
Upravo tu je "alkemija", onaj element iracionalnosti, u tome što ljudska subjektivnost ulazi u račun. Možeš li o tome nešto reći? (Naravno - i on nije nepogrešiv, imao je promašaje na kojima je gubio stotine milijuna dolara.)

Naravno, bilo bi iluzorno očekivati da model može proračunati baš sve. Tada ne bi bio model, nego teorija svega :)

Tzv ljudski faktor u modele ulazi putem određenog parametra, dakle, mi recimo kažemo, e, neka taj "ljudski faktor" bude predstavljen nekim koeficijentom k, npr. No koji je njegov točan iznos i matematički oblik - to se može samo pretpostaviti na temelju opažanja, ili spekulirati, ili na neki drugi način "parametrizirati". Dakle, matematički govoreći, "ljudski faktor", odnosno onaj element iracionalnosti je jedan od (glavnih) ulaznih podataka u model, nikako izlazni kojeg model može izračunati. -

No to upravo znači modeliranje: modeliranje ne znači točno proračunavanje društvenih procesa iz prirodnih znanosti, nego postavljanje određenog seta algoritama koji mogu proračunati neke rezultate nekih društvenih modela. Začuđujuće je to što se taj pristup dosada pokazao izuzetno uspješnim, što zapravo može društvene znanosti (a s njima i prirodne) samo obogatiti, nikako osiromašiti. Jer znanost je samo jedna, znanstvene discipline po principu "pars pro toto" samo su dio jednog jedinog proučavanja svega oko nas - znanosti.

Tko je glasao

@Hyeronimus: Hvala na

@Hyeronimus: Hvala na dodatnim informacijama i razjašnjenjima! Pokušat ću naći vremena da proučim linkove koje si dao.

Tko je glasao

A moj Oštriću, sve Vam se

A moj Oštriću, sve Vam se pobrkalo. I još imate snage i volje laprdati o nečemu što ni teoretski ne poznajete. Ali je to riječ o navici, a ne ekscesu.

Ja se nikada nisam i ne mislim baviti religijom. Ni Bibliju nisam imao u ruci, a kamoli Indijce. Zašto Vi u religijama svijeta i duhovnosti vidite isto? Zato što ne razlikujete ni pojmove.

Ako sam ja pljuckao po znanstvenoj autonomiji nemesis, ajde mi Vi objasnite što je ona svojim komentarom rekla i onda dajte svoj meritoran zaključak tko pljucka, tko je autonoman i tko je vjerodostojan.

Duhovnost Oštriću nije pomodni trend i ona ne podliježe ljudskoj volji i ljudskom utjecaju i baš zato je veliki problem što je svi fakulteti svijeta zaobilaze u velikom luku, kako se ne bi slučajno dogodilo da ljudi shvate od kakvog značaja im je svijesnost. Puno lakše je manipulirati nesvjesnim ovcama napunjenim beskorisnim znanjem, koje ništa ne razumiju, nego odgajati uspješne i zadovoljne ljude na temelju prirodne duhovnosti. Nekim tko je progledao nećete moj Oštriću ni teoretski moći upravljati, sve i da hoćete.

Tvrditi da čovjek nije proizvod i rezultat prirodnih zakona Vam je glupost nad glupostima.

Ja nisam ni za dlaku drugačije tvrdio nego Hyeronimus: njegove tvrdnje da se prirodne znanosti mogu primjenjivati u objašnjavanju funkcioniranja ljudskog društva su točne i dokazane. Dokaz je za to i Vugrinec, financijski stručnjak i ateist, koji je razumio da se PRIRODNIM dvojnim knjigovodstvom države može utvrditi stvarno stanje i strategija razvoja koja neće ovisiti o ljudima, okolnostima i događajima. Čovjek je naprosto razumio značaj duhovnosti i duhovnih prirodnih zakonitosti u financijama. Međutim, ono što je čovjek u praksi uspješno dokazivao još prije četrdeset godina, ignoranti poput Vas neće shvatiti cijeli život. Jer je Vaš referentni okvir ograničen Vašom nadživjelom mjerom vlastite korisnosti.

Vidite, za Vas je puno bolje da ostanete ono što jeste, jer ste nespremni shvatiti zastrašujuće pa čak i stvarno opasne istine. Slobodno nastavite popularnim metodama društvenog ponašanja kakva je npr. "zajedništvo" tražiti rješenja. Nastavite se neobavezno zabavljati knjigama i sadržajima koji Vam nisu teški. Ali zapamtite: to može značiti da nema nade za Vas i ljudsku vrstu, ali da je ima za neke njene pripadnike. Koji shvate.

I još nešto. Nemesis je pokazala zavidno znanje društvenih znanosti u svom komentaru. Da ste bili oprezniji, dopustili bi da ona odgovori na moj komentar, jer je u tom smislu puno kompetentnija od Vas. Znao sam da mi ona neće odgovorit. Znao sam da je svoj komentar pisala na brzinu i površno, jer je imala na pameti nivo publike kome je komentar namijenila. Nije očekivala nekoga sebi ravna i ona dobro zna da ja niti sam pljuckao, niti sam govorio gluposti.

Tko je glasao

@ poveznik: Duhovnost

@ poveznik:
Duhovnost Oštriću nije pomodni trend i ona ne podliježe ljudskoj volji i ljudskom utjecaju

Pogodio sam - Mahariši Maheš Yogi. Ja sam to prošao prije 30-ak godina. :)

Tko je glasao

Prošao, da, ali ne i

Prošao, da, ali ne i shvatio.

Tko je glasao

ma ne, već jehovin svjedok.

ma ne, već jehovin svjedok.

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

Ne znam da li ozbiljno

Ne znam da li ozbiljno diskutiraš ili ironiziraš, Lavice?

Jehovini svjedoci su nešto čist drugač - nikakve "zakone" oni ne priznaju. "Duhovni prirodni zakoni" - to ti je Maharishi (inače, umro je početkom ove godine u 91. godini). Spoznaja prirodnih zakona omogućila mu je, kažu sljedbenici, suvremenu artikulaciju "transcendentalne meditacije", stare vedske metode (tehnika, koja se bazira na fundamentalnoj znanosti - moderni riječnik koji je razvio od 1970-ih, nakon što se proslavio sa Beatlesima). Ako se ona pravilno shvati i prihvati je odgovarajući broj stanovnika, šire pozitivne valove koji automatizmom poboljšavaju ljude, zaustavljaju ratove i rješavaju svjetske probleme.

LIterature ima puno, evo na brzinu jedan citat s weba na hrvatskom:

Maharishijeve Vedske škole diljem svijeta koje nude majstorstvo nad Naravnim zakonom svakom pojedincu čime je moguć život u skladu sa svim zakonima prirode - sa željom da se ostvari savršenstvo u području svake profesije - i stvaranje državnih vlada koja će biti sposobne ne samo riješiti probleme već ih i prevenirati.

Zoran Oštrić, vjernik-univerist

Tko je glasao

Ona ne zna ni diskutirati,

Ona ne zna ni diskutirati, ni ironizirati, pa se blesira.

Ajde, Oštriću, ovo je Vaše područje zabave, pa dajte objasnite ljudima da li se slažete s citatom kojega ste izdvojili ili ne. Da li postoji univerzalni prirodni zakon i da li postoje univerzalna rješenja društvenih i osobnih problema? U praksi, a ne teoriji ili religiji.

Tko je glasao

@poveznik: Ajde, Oštriću,

@poveznik:

Ajde, Oštriću, ovo je Vaše područje zabave, pa dajte objasnite ljudima da li se slažete s citatom kojega ste izdvojili ili ne. Da li postoji univerzalni prirodni zakon i da li postoje univerzalna rješenja društvenih i osobnih problema? U praksi, a ne teoriji ili religiji.

Ne. Zato sam "univerist" a ne "univerzalist". :)

Iz Načela univerzima:

2.1. Vjerujem da je raznolikost među ljudima, vjerama i idejama u skladu s Višom Realnosti.
2.2. Iako Višu Realnost zamišljamo kao jedinstvenu, ona se manifestira kroz beskrajnu raznolikost likova, činova, osjećaja, misli.
2.3. Nikome nije dano znati da je njegova spoznaja bolja od drugih.
2.4. Mi nikada ne možemo "posjedovati" istinu o Višoj Realnosti. Realni život uvijek ostaje pun nesigurnosti, nedoumica i traganja.

3.1. Vjerujem da svaki čovjek ima sposobnost da sagleda barem mali djelić od onoga što Viša Realnost jest.
3.2. Vjerujem da svaki iskreni napor da se smisao dostigne sadrži u sebi barem djelić smisla.
3.3. Vjerujem da u svakoj postojećoj religiji, znanosti, poeziji, mitu, zanosu.... postoji barem mali odbljesak onoga što Viša Realnost jest.
3.4. Svatko može i treba slobodno svoj djelić odabrati. Nikada ne smijemo svoj izbor silom nametati drugima.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci