Tagovi

Kako realizirati javnu raspravu? Dobrovoljci?

Nedavno sam u naletu revolucionarne atmosfere spomenuo sljede?e:

lagano smo dosli u fazu gdje vlade trebaju padati sve dok se neka ne udostoji realizirati ono sto je sa strane javnosti artikulirano kao opci interes.
jedan dan, jedan dan. nema se vise sta izgubit. moze se samo dobiti ekipa koja ce nesto dobroga i uciniti. jasno, ne sumnjam da ova konstelacija unutar vodecih stranaka ima buducnost, no pod jakim pritiskom karte se daje dobro promijesati.

Kad ono na jeftinu frazu pala gomila pluseva.
Pobogu. Što zna?i to "sa strane javnosti artikulirano kao op?i interes"? Dobro zvu?i, nema šta, ali o ?emu mi ovdje pri?amo? Ako imamo nešto sa strane javnosti artikulirano kao op?i interes, treba li nam uop?e parlamentarni sustav ili nam trebaju operateri koji ?e taj interes jednostavno realizirati po zakonima struke, a ne politike koja je jasna?
Velike su rije?i pod navodnicima, no to je samo na?elo. No kako to na?elo sprovesti?
U me?uvremenu sam se pod navalom entuzijazma razlu?ivanja demokratskih i antidemokratskih snaga zaputio i na Lesarov fb profil pa ga onda pitam:
Jedno konkretno pitanje. Planirate li u stranci pokrenuti niz javnih rasprava kako bi javnost zajedno sa strankom kreirala politike Laburista? Ako da, kada, ako ne, smatrate li se demokratima?
Lesar odgovara:
Gordane, do kraja travnja formiramo stru?ne grupe koje pripremaju i vode javne rasprave na 14 podru?ja. cilj= 14 prograsmkih dokumenata. ?lan grupe ne mora biti ?lan stranke ali ne može biti ?lan neke druge stranke.
Ja opet pitam:
Kako ce se javnost moci ukljuciti u te rasprave i hocete li koristiti prednosti interneta u njima? Forumi, blogovi, grupe i slicno.
Odgovora nema.

I to je ?injeni?no stanje koje se svodi na standardnu pri?u o nekim malim kružocima za odabranu ekipu, gdje kakti svatko može do?i, ali nitko ne?e do?i i ta javna rasprava i ne?e biti neka javna rasprava, niti ?e se zaklju?ak mo?i utvrditi da je nešto uistinu stav javnosti.

Može li se na taj na?in utvrditi da je nešto artikulirano kao op?i interes? Sumnjam.
No u kojem bi se slu?aju moglo re?i tako nešto?
Pretpostavka je da bi za raspravu i aktualnost rasprave (zna?i da ekipa bude motivirana da do?e i kaže što misli i ne samo da kaže ve? da ravnopravno sudjeluje u kreiranju stava) svi i najmanje zainteresirani trebali znati za po?etak, te da im je dostupnost rasprave lagana.

Internet ovdje vidim kao jedino logi?no rješenje. I naravno, omiljeni mi JOT. Jer na nekom ovakvom mjestu (ok, nešto rafiniranijem od pollitika.com-a), možemo artikulirati bitne argumente, ?injenice, informirati se me?usobno za po?etak o svemu što je relevantno, te pokrenuti na temelju pune informiranosti i samu raspravu.

Standardne tribine ne zadovoljavaju ovaj zahtjev, s obzirom da standardne tribine mogu uklju?iti do 20 sugovornika, dok je dijalog sveden na minimum, a osobno doslovno nikad nisam vidio niti ?uo za tribinu i sli?no gdje bi se došlo do bilo kakvog zaklju?ka. Forumi, blogovi, wikiji široko dostupni to ve? omogu?avaju.

Druga stvar koju Lesar spominje jeste odabir stru?nog tima. Pobogu, tu u startu vidim grešku. Ne trebaju nam stru?ni timovi da bi javnost artikulirala stav, ve? komunikolozi, moderatori, koji ?e upravo stru?njacima unutar javnosti omogu?iti da njihov stav bude iznešen i prepoznat.

Javna rasprava ne definira unaprijed stav, pa ga onda obara ili ne, ve? otvara samo pitanje i utvr?uje argumente koji su relevantni, koji nisu relevantni, kreira stavove koji su integrirani na temelju relevantnih argumenata, sve naravno pod paskom cijele zainteresirane javnosti.

To je javna rasprava. Gdje imamo moderatore koji imaju isklju?ivu komunikacijsku funkciju, ne funkciju unutar bilo koje argumentacije, obrane stavova ili sli?no.

No, hajmo dalje.

Kada za raspravu možemo re?i da uistinu predstavlja javnost? Koliko je osoba potrebno da bude u blizini, 5, 100, 10000? Pretpostavljam da ukoliko samo 5 osoba zna za neku raspravu ala ona kod Lesara, da to i nije javna rasprava. Ako pak cijeli fb bruji da se okupljaju timovi koji ?e koordinirati komunikaciju, te ako se uklju?i 60 000 ljudi u te rasprave, te ako neovisni moderatori (moderator je tko ho?e da bude, moderira one koji prihva?aju njegovu ponudu moderiranja) do?u do zaklju?aka koji se podudaraju tipa u 90% slu?ajeva, pa ako je i Jutarnji i NovaTV ukazala na ovaj fenomen organiziranih javnih rasprava, onda ve? možemo re?i da ovako definirana rasprava ima veze sa javnosti, dok je sam zaklju?ak rasprave nešto što postaje izrazito relevantno, pogotovo ako 90% sudionika potpisuje isti dokument koji je zaklju?ak rasprave.

Tada možemo govoriti i da takav zaklju?ak ima viši stupanj legitimiteta nego bilo koja odluka izabrane vlasti, s obzirom da je iza odluke upravo sprovedena javna rasprava i stav javnosti, da ne kažemo naroda, koji je suveren u RH.
Bez javne rasprave, bez definiranja javne rasprava, bez postavljanja javne rasprave, mi se vrtimo u krugu. Jer i jedan Lesar sa dobrom namjerom opet ?e furati partitokratske odluke, šta se dogovori sa svojom ekipom, baš kao što ?e i neki SDP nakon milijona tribina imati identi?an stav kao što ih je imao prije tribina. Kao što je i Kosorica pozvala mlade ne Bjelolasicu 2000 i neke, da bi mladi zaklju?ili ono što je ona unaprijed postavila ililti, imati ?emo FALSIFIKAT javne rasprave.

A ?emu? Došli smo u poziciju da upravo zato što nemamo nikakvu mjeru (a op?e dobro artikulirano kroz javnu raspravu jeste mjera) i što je na kraju svaka odluka u politi?kom procesu prakti?ki proizvoljna. Gdje se može sve hiniti op?im dobrom i gdje se za ništa ne može jasno re?i TO NIJE OP?E DOBRO. Pa tako ne može se niti izvršiti adekvatan politi?ki pritisak sa strane javnosti, jer nema nikakve artikulacije i sve ostaje u ovom predpoliti?kom procesu prodaje muda pod bubrege.

Izme?u predpoliti?ke ere i nekog novog politi?kog procesa koji se može oslanjati na sprovedbu op?eg dobra, nalazi se upravo ideja uspostave javne rasprave koja bi nosila potreban legitimitet.

To je mogu?e, to je izvedivo. Pogotovo u pitanjima koja nemaju previše svjetonazorskih kajli, te koja zahtijevaju znatno dublja preispitivanja. Ali postoji ?itav niz pitanja gdje uz samo malo mudrosti i vještine komunikacije mogu biti riješena, a onda samim time i realizirana ili barem da se otvori prostor za njihovu realizaciju.

Gore je ekipa lijepo primijetila kako je bitno imati artikuliran op?i interes, ja podebljavam još jednom. Dok ne postoji tijelo koje ?emo intuitivno prihvatiti kao politi?ki znatno ja?e od neke Vlade HDZa, a jedna op?a javna rasprava i njezin rezultat to osiguravaju, HDZ i partitokracija ?e nam krojiti politi?ki proces, dok ?e neartikulirana javnost, kao i op?enito neartikulirani op?i interes biti samo tema za salonsku ekipu.

No zašto ostaviti nešto sa tako jakim potencijalom za salon, kada je upravo to ono što nam treba?
I što ?e biti sa Lesarom? Ako napravi ono što se uvijek radilo do sada, ni kriv ni dužan ne?e se razlikovati od partitokratksih prethodnika koji su hinili javnu raspravu. Ako se pak angažira oko legitimacije jednog ovakvog sveobuhvatnog procesa te se sa strankom založi za njegovu realizaciju, kona?no ?emo mo?i tvrditi da kona?no imamo i politi?ku ponudu.

Da zaklju?im ovu veselu pri?u. Postoji li itko tko je zainteresiran da pokrenemo pilot projekt javne rasprave? I to one prave, koja ?e uklju?iti desetke tisu?a ljudi, gdje ?e moderatori biti koordinatori rasprave jednakih i gdje ?e se težiti prema artikulaciji onoga što se prepoznaje kao op?i (spomenuh ranije, 85% je dovoljno) interes? ?isto da krenemo tim putem.

?ini mi se da je upravo ovaj detalj onaj koji nas udaljava od nove ere politike i gesla:

POWER TO THE PEOPLE

Komentari

Gale, u prilog ti ide

Gale,

u prilog ti ide članak 1 stavka tri Ustava.

Virtualni drugi dom po županijama?

Tko je glasao

gale, pilot projekt javne

gale, pilot projekt javne raprave o opcem dobru je jako dobra ideja, pod pretpostavkom da definiramo sto je to uopce ..to opce dobro!?
po meni, samo obicna floskula!:)
demokracija je nastala kao posljedica spoznaje da postoji stratifikacija( podjeljenost) drustva i svaki pokusaj tretiranja zajednice kao "jedinstvenog bica" koje ima neke "opce interese", nuzno vodi ka novom obliku totalitarizma i ukidanju te demokracije.
kako je put u pakao inace poplocen dobrim namjerama, tako bi te zelio upozoriti da bi nas ti tvoji "opci interesi", vrlo lako mogli dovesti do novog pakla!:)
gale, drustvo(narod, nacija) je jedino homogeno u ratnim situacijama kad je entitet te zajednice neposredno ugrozen, dok u "miru" to drustvo funkcionira po principu sukoba interesa i nuznih kompromisa, a ne po principu tog "opceg dobra"!
ti ipak pomalo utopisticki dozivljavas drustvo!?

Tko je glasao

Nismo se najbolje razumjeli.

Nismo se najbolje razumjeli. Ne pisem, niti me interesiraju filozofski traktati, niti vidim ikakav smisao u istima o opcem dobru. Mozemo cak i maknuti termin opceg dobra i predstaviti ga kao nesto puno jasnije za pragmaticnu osobu. Zajednicki interes.

S druge strane me interesiraju detalji koji se lako daju prepoznati kao nesto sto bi moglo predstavljati zajednicki interes (neka Nemesis vodi s tobo filozofsku polemiku ako te to interesira), sto samim time mozemo najblize objektivno prepoznati i kao opci interes, kao nesto sto u drzavi koja je zbog naroda i za narod mora biti politicka mjera i samim time i sprovedeno.

Pa tako, uzeti cu za primjer nesto jednostavno. Pravo na okupljanje na Markovom Trgu. To pravo tesko da ima neke elemente koji bi mogli ugroziti legitimaciju ovakvog zahtjeva (no upravo zato i javna rasprava da mudri o tome odlucimo, a ne da banemo samo zato sto nam na prvi mah to intuitivno zvuci dobro) i samim time ako kroz javnu raspravu uistinu utvrdimo da svi stojimo iza toga i da smo MI (narod, apsolutna vecina, etc. -pragmaticno politicki gledajuci, ne filozofsko birokratski) to prepoznali kao opce dobro, zajednicki interes, onda to ima da bude i sprovedeno.

A oni koji to ne zele sprovesti, ne mogu se smatrati niti od naroda, niti za narod, te samim time takva vlast sebe u startu delegitimira.

No, da bi imali u rukama takvo oruzje koje legitimira odnosno delegitimira neku vlast, mi moramo utvrditi sto bi bila ta mjera? Cini mi se da se ekipa opcenito slaze sa idejom da ako je kroz opcu javnu raspravu (znaci, sudionici su objektno informirani) utvrdjeno da 7/8 gradjana stoji iza neke odluke, tada takva odluka ima visi stupanj legitimiteta nago bilo sto drugo, te se takav element moze smatrati (iz vrlo pragmaticnog pogleda i jednako tako efikasnog) opcim dobrom protiv kojeg nitko ne moze stati i ostati politicki ziv.

Sve u svemu, traze se jasni elementi za ciju legitimaciju nisu potrebne napredne procedure, vec najobicnija siroka javna rasprava. I to je to.

Po pitanju pakla, dobrih namjera i slicno, ukratko, ne primjecujem nista osim standardnog paranoidnog reakcionizma, a za tako nesto nema vise mjesta. Dapace, taj uteg sto nam stalno neko postavlja oko nogu, vrijeme je da se vrati svojim kreatorima.

gpgale blog

Tko je glasao

ne doživljava

ne doživljava gautopistički nego je ispred svog vremena. naime, nordijske zemlje, koje su zahvaljujući dugom periodu mira stvorile jaku ekonomsku bazu i prešle određene faze razvoja kapitalizma, danas možemo slobodno reći da imaju socijalizam!

Kapitalizam i demokracija idu pod ruku jer ova nije ništa drugo do alata manipulacije u rukama manjine kako bi upravljala većinom, a u svrhu svojih interesa. Problem je što smo siromašni! Po meni bi ovaj prijedlog bio jedini način da se riješimo kamarile bulumente i počnemo, napokon, disati i nešto stvarati!

(i da, onda ne trebaju stranke, zato jeto diranje u osinjak!)

Tko je glasao

veli joze , utopisti su

veli joze , utopisti su inace uvijek ispred svog vremena, pa je tako ispred i nas gale!:)
druga stvar, sto su utopije same po sebi nerealne i sto egzistiraju samo u sklopu necije maste.
kad govorimo o nordijskim zemljama tad govorimo o kapitalistickim zemljama sa socijalnom drzavom koja nije ekvivalent za pojam "socijalizam"!
kapitalizam i socijalizam su dva potpuno suprostavljena oblika i u jednom drustvu (pa makar ono bilo i nordijsko) ne mogu biti zastupljena oba!?
ili imamo kapitalizam, ili socijalizam!
kapitalizam moze biti socijalno osjetljiv, pa tad govorimo o socijalnoj drzavi!
no, sam socijalizam je nesto sasvim drugo od te "socijalne drzave"!

Tko je glasao

malo prekruto, al'

malo prekruto, al' ajde!

socijalni kapitalizam! (samo se tako ne zove. pogledaj Dansku!)

Tko je glasao

"socijalno osjetljivo

"socijalno osjetljivo drustvo" ili "socijalna drzava" u okvirima kapitalizma!
"socijalni kapitalizam" stvarno ne mirita!:))

Tko je glasao

ufff!!! dobro. ali ja volim

ufff!!!

dobro. ali ja volim oksimorone!

Tko je glasao

edi3, u ovom komentaru si

edi3,

u ovom komentaru si totalno promašio metu. Budući da intenzivno pratim što se na globalnom planu događa u vezi krize političkog, utilizacije weba, prevrednovanja predstavničke demokracije itd., mogu ti samo ukratko (jer sam umorna) prenijeti da se nova paradigma političkog izgrađuje upravo na osnovi rasprave o javnom (koje pripada svima pod jednakim uvjetima) dobru i zajedničkom (koji pripadaju zajednici) dobru. Javno i zajedničko dobro ošto se kontrastiraju privatnim (partikularnim) interesima u čijoj dominaciji se (uz visok stupanj slaganja) vidi uzrok uništenja političkog. Da ponovim ono što sam dosad nekoliko puta istaknula - ne radi se o utopiji (ili-ili), nego o meta-utopiji (i-i) pronalaženja političkog (usp. Ulrich Beck).

nemesis

nemesis

Tko je glasao

nisam promasio, samo sam

nisam promasio, samo sam gadjao neku drugu metu!:)
nemesis, kad se odmoris, konkretno mi navedi bar jedan primjer onoga sto ti nazivas "javnim i zajednickim dobrom"?
naravno, bez onoga sto kolokvijalno (i opcenito) nazivamo "pravna i demokratska drzava"!

Tko je glasao

Javno dobro: zdravlje,

Javno dobro: zdravlje, znanje, Internet, zrak, grad....

Zajednička dobra: tlo, šume, rijeke, jezera, mora, bioraznolikost....

Konkretno radi se (i u slučaju javnog i u slučaju zajedničkog dobra) o stvarima koje nasljeđujemo i/ili stvaramo uzajamnom aktivnošću i koje će, nadamo se, trajati generacijama. Javno i zajedničko dobro sastoji se od (1) darova prirode kao i od (2) uzajamnih društvenih kreacija kao što su biblioteke, javni prostori, znanstvena istraživanja i umjetnička djela itd. I jedan i drugi aspekt pokriva engleski pojam commons, kojeg ja prevodim riječju (koja odgovara tvorbenih pravilima hrvatskog jezika, ali je možda malo neobična) uzajamništva.

Nedavno sam malo istraživala i došla do fascinantne spoznaje: javno i zajedničko dobro su univerzalni pojmovi poznati svim društvima i svim kulturama. Prema svemu sudeći, njihova "tragedija" (uzurpacija, eksploatacija i devastacija) počinje u XIX stoljeću i traje čitavo XX stoljeće da bi vrhunac dostigla poklapanjem ekonomske i političke krize na početku ovog stoljeća. Sreća je da postoji nešto što bismo mogli nazvati kolektivnom memorijom uzajamništva (javnog i zajedničkog dobra), koja se počela pojavljivati kako su se ljudi suočili s potrebom iscijeljenja civilizacije radi opstanka kako Zemlje tako i života na njoj.

nemesis

nemesis

Tko je glasao

nemesis, poznati madjarski

nemesis, poznati madjarski sociolog elmer hankiss, u raspravi o tome kako bi zapad mogao pomoci postkomunistickoj madjarskoj, u nastupu letargije i razocaranosti tim madjarskim drustvom (kao i mi svojim) je sakrasticno izjavio.."nama su potrebne nove ideje, teorije, filozofije i ako nam zapad stvarno zeli pomoci neka nam posalju nekog durkheima, webera, founcaulta, ili bar nekog habermansa."!:)
na zalost, bivsa totalitarna vlast koja je sustavno unistavala drustvo i zatirala njegovu autonomiju i koja je unistila svako samopostovanje gradjana, sto je temeljni preduvjet svake autenticne politicke participacije i uspjeha bilo kojeg demokratskog projekta, je ipak nuzna podloga od koje ,na zalost, mi i danas moramo poci, tako da niti jedan demokratski projekt uvezen sa "zapada" na takvoj podlozi jednostavno ne moze sazivjeti.
umjesto da razvija institucije civilnog drustva, postotalitarizam se samo okitio demokratskim ukrasima("visestranacjem" i "slobodnim izborima"), ocekujuci da bi nas ti demokratski ukrasi nekim cudnim procesom osmoze preko noci, sami po sebi, uspjesno demokratizirali!?
nemesis, a i gale, proces demokratizacije drustva se ne moze svesti samo na demokratsku tehniku(vjestinu), te neke neposredne demokracije, jer ako u podlozi jos uvijek imamo otuznu postotalitarnu svijest vecine i nisku razinu civilnog drustva, uz svu tu savrsenu tehnicku razinu( koja je po meni ipak utopisticka) necemo dobiti nista bolje od onoga sto vec imamo.
naravno, to ne znaci da sam ja protiv tih novih i inovativnih, internet rijesenja.
jedino sto ne podlijezem utopistickoj euforiji da ce ta "internet demokracija" potisnuti onu politicku(i civilnu), koju mi na zalost, ni u trulom zapadnom obliku, jos nismo uspjeli sazivjeli!:)

Tko je glasao

elmer hankiss....... je

elmer hankiss....... je sakrasticno izjavio.."nama su potrebne nove ideje, teorije, filozofije i ako nam zapad stvarno zeli pomoci neka nam posalju nekog durkheima, webera, founcaulta, ili bar nekog habermansa."

jeste ti i taj hankiss ikada čuli za imena Georgy Lukács, Agnes Heller, Ferenz Feher, Ivan Szeleny, Georgy Konrad (antipolitika, tj. pro-civilno društvo), pa čak i G. Soros????

I ovakve simplifikacije, a la hankis & sljedbenici prilog su zabludi da sve treba uvesti sa Zapada, pa čak i "originalno mišljenje".

Tko je glasao

[.....]ako u podlozi jos

[.....]ako u podlozi jos uvijek imamo otuznu postotalitarnu svijest vecine i nisku razinu civilnog drustva, uz svu tu savrsenu tehnicku razinu( koja je po meni ipak utopisticka) necemo dobiti nista bolje od onoga sto vec imamo.

Potpuno se slažem s ovim. Dovoljno je pogledati kako i za što se koristi fejsbuk, a da o internet forumima ili prevladavajućoj tematici bloganja i ne govorim.

nemesis

nemesis

Tko je glasao
Tko je glasao

Rado ću se uključiti ,

Rado ću se uključiti , samo ne bi volio da bude sve u Zagrebu... (mislim ako se ljudi okupe...) , jer ne mogu stalno biti u Zagrebu vinkovčanin sam ...

Slobodno me kontaktiraj za volonterski rad... NP ... Sve bi da se malo pokrenu usnule glave Hrvata... Inače ja bi otvorio rasprave za sve dobre volje i želje za radom i promjenom... bez obzira na stranku , nacionalnost ili šta već... Normalno izuzimam ljude koji bi to namjerno ometali ko što prave lakrdiju danas ona "mladež" HDZ i SDP-a prepucavajući se glupostima , a u stvari bi se trebali pokriti jednom velikom dekicom i šutiti...

Justice for all !

Tko je glasao

Busola, raspravu u kojoj ce

Busola, raspravu u kojoj ce sudjelovati svi zainteresirani internet sudionici (ima nas skoro milijon samo na fb-u), plus ako ce se krenuti i sa kruzocima na mikrorazinama u RLu, koliko znam, nitko nikada nije uspio organizirati. Ako sam u krivu, bilo bi mi drago da me se korigira i da copimo od njih know how.

Dok nemamo know how, vec samo opcenitu ideju, vjerujem da prvo trebamo dobro promisliti kako stvar sprovesti, kako bi sudionici koji se ukljuce mogli optimalno utrositi svoje vrijeme, te na taj nacin da budu dodatno motivirani za nastavak ovakve opce gradjanske politicke participacije.

Pa tako, ako imas volje, razmisli o idejama, nacinima i sprovedbi, nabaci na net (recimo dnevnik) pa da krenemo plijeviti po idejama, te stvar postavimo na noge. Evo vidim da je Crazy_Alen krenuo u jednom od tih smjerova, bilo bi dobro da nas je vise i da onda kroz upotrebu vijuga iznadjemo model koji bi bio efikasan.

Ja iskreno imam samo par nekih detalja u glavi za koje mi se cini da bi mogli biti integrirani, ali to je samo par detalja, a potrebna je cijela slika prije nego sto se krene u realizaciju.

LP.

gpgale blog

Tko je glasao

1. dio vrijedi i za mene.

1. dio vrijedi i za mene. Pula.

2. ne, jer se ne radi o forumima, već bi to trebalo imati puno ozbiljniju formu. Konkretna pitanja, konkretni odgovori, pa pretpostavljam i koordinatori.

Što kažu ostali?

Tko je glasao

Vidim da se DuorPula i ja

Vidim da se DuorPula i ja slazemo s tobom po pitanu koordinatora. Ostaje pitanje koja pitanja, odnosno mozemo vec sad udariti po pausalu, a mozemo dati i smjernice kakva bi pitanja bila najbolja za pocetak (za tu sam opciju), a mozemo i bez smjernica cackati dok ne dodjemo uopce do pitanja koje/a bismo pustili u proces. Mozda mozemo i nesto cetvrto ili peto. Ne znam.

gpgale blog

Tko je glasao

Razmišljam, što mi malo

Razmišljam, što mi malo teže ide jer nisam juniorka, već seniorka, ideja je mrak, ono što znam i mogu: imam fb grupu od 500 injak članova/ca mogu pustiti tamo, imam i podružnicu u stranci, mogu i tamo pustiti na razmišljanje , isto tako imamo i mailing liste, pa se i tu da odraditi, dakle, što se mene tiće sigurno mogu dobiti cca 500-injak odgovora,a da se i šerati. E sad ,kako ćemo birati teme/rješenja, upitnike, selektirati, ili ćemo statistički??? Kako motivirati???? Kako se umrežiti...kako korigirati kad skrenemo (da li sam već skrenula i da li sam uopće dobro shvatila kaj se traži?)

Tko je glasao

Prestrašna je činjenica

Prestrašna je činjenica koliko je ljudi na rubu gladi, koliko ljudi štrajka utiho, koliko je ljudi na ulici, a nema bune, nema podrške društva, neka konkretnih koraka... Mozemo li nesto napraviti?

Tko je glasao

1. tko će pisati

1. tko će pisati projekt?

2. tko će sa mnom vući Lesara za rukav?

Tko je glasao

Zašto je Lesar bitan za ovu

Zašto je Lesar bitan za ovu priču?

Osim što nije odgovorio na pitanje koje mu je postavio gale što je rezultiralo time da je gale promislio o javnoj raspravi i ovdje stavio svoj prijedlog.

silverci

"Isto i jednako nisu ni isto ni jednako."
silverci

Tko je glasao

ako nešto radi, neka radi

ako nešto radi, neka radi kako treba.

Tko je glasao

Evo možda bi npr. Hrvatska

Evo možda bi npr. Hrvatska blogerska organizacija mogla pokrenuti takav projekt.

Zoran Oštrić

P.S. Usput rečeno, odlučio sam više ne davati minuse nijednom komentaru niti dnevniku. Ta me dječja igra počinje zamarati. Plusove ću davati.

Tko je glasao

Postoji li itko tko je

Postoji li itko tko je zainteresiran da pokrenemo pilot projekt javne rasprave
kako bi po tebi izgledala jedna javna rasprava, koji su njezini ciljevi, koje su rezultati te javne rasprave i kako ćeš mjeriti te rezultate?

Tko je glasao

@gale Nekada je ulogu

@gale
Nekada je ulogu organizatora javnih rasprava imao SSRNH tj. Socijalistički savez. Iz nešto iskustva mogu reći slijedeće:
U ranijem polit. sustavu javne rasprave su bile toliko korištene kao oblik rada da su s vremenom postale dosadne i kontraproduktivne. Istina, bilo je i većih i dobro organiziranih javnih rasprava ( novi Ustavi, promjene Ustava - amandmani, statuti gradova, nacrti važnijih zakona itd.), ali na kraju bi odbori i u konačnici Odbor za praćenje javne rasprave, pod utjecajem E. Kardelja i njegovih poslušnika, nametnuo svoja mišljenja i na tisuće i tisuće dobrih prijedloga i inicijativa, završavalo bi u "pregledima javnih rasprava", debelim materijalima koje bi jedva tko ozbiljno prolistao, kamoli shvatio i prihvatio.
Ukratko, kako su ranije javne rasprave bile fosirane, danas su potpuno ignorirane , zanemarene, i tu smo gdje jesmo.
Danimir

Danimir

Tko je glasao

OK. Cini mi se da je

OK. Cini mi se da je opceniti problem javnih rasprava njihovo porijeklo, odnosno cinjenica da nisu grass roots, te da su pitanja, a cesto i zakljucci vec unaprijed postavljeni. Da bi stvar mogla biti dozivljena demokratskom, bitno je cini mi se, prepoznati i usvojiti principe koji ce omoguciti fokus (koje rasprave), metodu (kako ih izvesti) i legitimaciju (kada ih priznati kao opci interes) utemeljene na jednakopravnosti sudionika rasprava. Iliti, cisti grass roots sa teznjom okrupnjavanja. To je u biti prilicno izvedivo, pitanje je prije svega prepoznati interes i osigurati motivaciju.

gpgale blog

Tko je glasao

s obzirom da je stranka

s obzirom da je stranka novorođenče, a mislim da ima dobru perspektivu, bilo bi dobro omogućiti frakciju "juniori" koju bi činili ljudi otvoreni budućnosti i novome i koji bi se, za početak, skoncentrirali na generacije online, koje su mlađe. Za početak, kažem. Većinu mladih ljudi (25-45) nije puno briga za ono što je prošlo, nego za ono što će biti i vjerujem da žele sudjelovati. Već oni sami će po difoltu uključiti svoje mame i tate. A onda se već može dalje.

To tko kamo spada po opcijama lijevo, više lijevo, desno, više desno, zaista je off topic, ali budimo realni, oni preko četrdeset već su skeptični i sa traumama iz djetinjstva, također neofobi.

Zato mislim da bi jako dobro bilo da unutar stranke postoji mlada avangardna struja.

Tko je glasao

Većinu mladih ljudi

Većinu mladih ljudi (25-45)
Već oni sami će po difoltu uključiti svoje mame i tate
???
Sto je vama ovdje mlado? 45godisnjaci u frakciji juniori??? koji ce kasnije ukljucit svoje mame i tate???, pretpostavljam u frakciju stariji penzioneri.
My Soul prije u nekom dnevniku tridesetogodisnjaka naziva golobradim balavcem koji se tek otkinuo od materine sise, 45godisnjaci u frakciji juniori. Kad se u Hrvatskoj odrasta? Sa 50? i onda se odmah ide u penziju???

Tko je glasao

pa otprilike da, martine. a

pa otprilike da, martine. a ovo se više odnosi na način razmišljanja nego na dob. što opet varira od regije do regije.

Tko je glasao

jesi lud ić u penziju sa

jesi lud ić u penziju sa 50, u penziju se ide odmah čim ti prva dlaka padne sa glave ili se pojavi koja sijeda
teorija relativnosti je ovdje jako dobro primljena, tako da si star kad si mlad a i obrnuto, ovisno za što

Tko je glasao

Tin

...kako je teško biti star a tako mlad....

svakim danom sve više znam da ništa neznam

Tko je glasao

Mišljenja sam da je

Mišljenja sam da je rješenje u dostupnosti svim zainteresiranima, povezivanju sa onima koji bi mogli postati zainteresiranima i prezentacija relevantnog zajedničkog mišljenja strukturama državne vlasti, koje će onda takvu inicijativu provesti u stvarnu politiku, tj. funkcionalni sistem svih poluga vlasti.
Postavlja se pitanje;što će nam onda političke stranke,kakva korist od stranaka?
Ideja je svojevrsna avangarda i jedina alternativa ovom stanju beznađa.

Tko je glasao

Postavlja se pitanje;što

Postavlja se pitanje;što će nam onda političke stranke,kakva korist od stranaka?

Mnogi su već primijetili da je dosadašnja praksa političkog organiziranja kroz stranke (barem što se Europe tiče) došla u slijepu ulicu. Ne najmanje zato što se os društvenog konflikta/proturječnosti premjestila s odnosa rad-kapital na odnos javno dobro-privatni interes. Nalazimo se u razdoblju krize starih operativnih kodova političkog sistema i nicanja novih. Kriza legitimiteta i demokratski deficiti općenito tjeraju političke aktere na otvaranje i prilagodbu, tako da zahtjevi za više participacije i afirmiranje deliberativnih praksi kroz korištenje novih medija, koji dolaze od aktivnog građanstva, imaju izgleda rezultirati novim načinima političkih posredovanja na osi temeljnog društvog sukoba.

nemesis

nemesis

Tko je glasao

blade 777 informatičko

blade 777

informatičko samoupravljanje! iliti socnet! :-)))))))))))))) (šala!!!)

Tko je glasao

informatičko

informatičko samoupravljanje
ti se šališ, ali to je uistinu najjeftinija, najbrža i najpravednija mogućnost upravljanja većine građana, a ne kao do sada, manjine nad većinom.
Uskoro će broj korisnika neta biti veći od broja građana koji izađu na izbore, moderno doba sa svim dobrobitima civilizacijskih dostignuća.
To treba primjeniti i nema greške.

Tko je glasao

Možda da pitaš ljude koji

Možda da pitaš ljude koji organiziraju ovo

http://www.globalpulse2010.gov/

Inače, u Hrvatskoj su ljudi uglavnom skeptični i čekaju da se pojavi vođa u kojeg vjeruju (iz tko zna kojeg razloga) i kojeg će slijediti (iz tko zna kojeg razloga), a čim se taj ili ta pojavi, počnu sumnjati u njega/nju (opet iz tko zna kojeg razloga). Ne vidim neku grupu ljudi zainteresiranu za razvijanje participativne demokracije na bazi korištenja weba, spremnu na učenje i preuzimanje dobrih praksi iz drugih zemalja i sposobnu da kreira neku alternativu dominantnoj antipolitici. Neki se znaju služiti web alatima, ali nemaju pojma o politici. Drugi nešto znaju o politici, ali su informatički nepismeni. Dalek je put do realizacije internet demokracije.

nemesis

nemesis

Tko je glasao

Sve ovo vjerojatno i je

Sve ovo vjerojatno i je istina, no negdje se mora početi, nekako se mora početi, ovo što je @Gale iznio u ovom dnevniku je ono što nas čeka, na svima nama je da to provedemo u stvarnost, naravno, ako želimo napredak nije dovoljno samo prihvatiti načela jednog projekta, već je potrebno taj projekat aktivno širiti i na one koji "nemaju pojma o politici", jednostavno, ne učini li se to, oni i dalje neće imati pojma o politici već će služiti za širenje demagogije, samim time bit će jedna ako ne i najveća prepreka samom projektu i političkoj revitalizaciji kompletnog društva u globalu.

Tko je glasao

Postoji ograničen broj

Postoji ograničen broj mjesta u virtualnom Global Pulse 2010.
http://www.globalpulse2010.gov/register.html

Eto, čini mi se da i oni još uvijek nisu našli tehničko rješenje - ali njih ima 200 milijuna, a nas mrvicu manje!

Odličan DNEVNIK GALE!
Odlično pitanje!
Temeljno!
Kako praktično realizirati.
Tko će imati u ruci 'krajnji - govornički štap'.

Tko je glasao
Tko je glasao

Ma ne tamo u RL, nego na

Ma ne tamo u RL, nego na web-u Jakša!

Tko je glasao

Ispričao sam se kolegi

Ispričao sam se kolegi Galetu! (Privatno) Nisam ga odmah skužio jer je spomenuo "Laburiste" i aktualnog Predsjednika stranke "Laburista".

LP

Obrisan

Tko je glasao

Kao jedan od nama svima

Kao jedan od nama svima pristupni alat "DA"!

Internet ovdje vidim kao jedino logično rješenje.

Isključivi alat "NE".

Jakša
"Tu fui, ego eris "

Obrisan

Tko je glasao

Možda se ne treba zanositi

Možda se ne treba zanositi sa ciframa od 60 000 sudionika u javnoj raspravi. Odnosno raspravi u kojoj bi istovremeno sudjelovalo toliko ljudi. Međutim, niz od 1000 rasprava po 60 sudionika mi se ne čini neostvariv(a dobila bi se i bolja rasprava nego da grakne 60 000 ljudi odjednom), ali naravno u to treba uložiti znatan napor, a kod nas kad nekome kažeš da će trebati raditi kao da si ga upucao.
Vidim u komentarima primjedbe o izvedivosti i sl. Znaš kako se kaže, ako se ima volje naći će se i načina.

Samo nemoj za mjesec dana na pollitici predstaviti neki novi projekt, a ovaj zapostaviti, furaj ovo kad si načeo.

silverci

"Isto i jednako nisu ni isto ni jednako."
silverci

Tko je glasao

Apsolutno se slazem.

Apsolutno se slazem. Pretpostavljam da je shema od 60 000 diskutanata mentalno neizvedvia, no djir sa aritkulacijom argumenata na nizim nivoima koji se onda prebacuju na vise nivoe, tipa, tih 60 ljudi izartikulira 20 argumenata i salje ih ostalima kao proizvod rasprave, da se na taj nacin daju za pocetak izvuci argumenti i na nivou od 60 000 + ljudi.

Na kraju krajeva, ova stvar se spontano i dogadja na desecima foruma i ostalih cvorista na netu, no ono sto sada ne postoji jeste koordinirana rasprava gdje ce ekipa opcenito odluciti krenuti nekim smjerom i gdje ce se utvrditi nacin prenosenja filtriranih informacija.

Tako na tragu ovog djira vidim smisao i u tome da eventualno postoji sajt koji bi koordinirao sve te rasprave, no da se rasprave i dalje odvijaju u raznim medijima.

Sto se tice odustajanja, klasika prica. Ako se pokaze da ovdje ima potencijala, ostajem u igri, ako ne, idem dalje i to je to.

Sto se pak tice motivacije, opceniti je djir da ljudi nece sudjelovati kada ne vide smisao, ali kada vide smisao i kada znaju (treba i taj zadatak znati odraditi) da ce rasprava uroditi realnim plodom koji ce imati utjecaj na politicku situaciju, ljudi dobijaju i motivaciju za djelovanjem.

gpgale blog

Tko je glasao

tako je Gale. Ako ste imalo

tako je Gale. Ako ste imalo psiholozi, onda znate koliko je običnom čovjeku važno da bude važan, a takvim činom oni postaju važni i odgovorni. Di ćeš bolje motivacije!

Tko je glasao

Gale: ono sto sada ne

Gale: ono sto sada ne postoji jeste koordinirana rasprava gdje ce ekipa opcenito odluciti krenuti nekim smjerom i gdje ce se utvrditi nacin prenosenja filtriranih informacija. - to je suština problema. Koordinator(i).

Tko je glasao

Gale, treba se diviti tvom

Gale, treba se diviti tvom idealizmu, ali najveći problem je kako uključiti tih 60 000 ljudi koje spominješ u raspravu? I još osigurati da su predstavljeni svi slojevi društva bar koliko toliko ravnopravno? Jer recimo javna rasprava o mirovinskom sustavu koja se vodi na internetu i u kojoj sudjeluje većinom ekipa od 20 do 40 godina ne bi bila pravedna, jer njihov interes nije jednak interesu današnjih umirovljenika.

Labor omnia vincit.

Tko je glasao

Ivane, Gale i ja smo mladi

Ivane,

Gale i ja smo mladi ljudi i uglavnom nam se socijalni život odvija na internetu. Ima pravo. Nije takav problem KAKO? jer ovdje ima ljudi kao Gale koji bi brzo to riješili. Pitanje je da li se to zaista želi. Ako smo mi zaista drugačiji od drugih, a jesmo, onda ovakve stvari zaista treba prihvaćati. Kao i prijedlog Golgote o direktnom uključivanju naroda u odlukama o državi na način koji je on to prezentirao. Ali osim mene, u komentarima se nije javio nitko od Laburista, a tema je odlična. I ideja. Da li je provediva, to je pitanje na koje ljudi trebaju odgovoriti. Od nas se zaista očekuje DRUGAČIJE, ČISTO i KAKO TREBA, dakle za OPĆE DOBRO, što u ovom slučaju cloache maxime znači RADIKALNO. Jer brod nam tone, a ljudi su u psihofizičkoj komi.

Ocjena +5 Gale

Jasna the Labourist

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci