Tagovi

Kako je referendum o ZOR-u postao referendum o Vladi

Moram priznati, ?itava pri?a oko referenduma posljednih je dana (za mene) krenula u neo?ekivanom smjeru. Na samom po?etku, ve? prilikom najavljivanja prikupljanja potpisa – kako zbog kratkog roka koji su sindikati uzeli za pripremu, tako i zbog popratnog ponašanja sindikata – bio sam prili?no skepti?an prema cijeloj akciji. Smatrao sam da sindikati u biti niti ne žele referendum, ve? da im je cijela pri?a tek oru?e u pregovorima s Vladom. I dalje mislim da su i sami sindikati na taj na?in pristupili inicijativi za raspisivanje referenduma o ZOR-u, no stvar se izmakla kontroli, te uz zdušnu (iako neželjenu) asistenciju Vlade, prerasla zadane okvire.

Da je tome tako, svjedo?e i same izjave i ponašanje organizatora, tj sindikata. U akciju prikupljanja potpisa ušli su paralelno obnavljaju?i pregovore sa Vladom, a sindikati su javnosti poslali slijede?u poruku:

S paralelnim pregovaranjem i prikupljanjem potpisa dajemo priliku gra?anima da svojim potpisima oja?aju naš pregovara?ki položaj, istaknuo je koordinator sindikalnih središnjica Ozren Matijaševi? odgovaraju?i na pitanje ho?e li povratak sindikata za pregovara?ki stol demotivirati gra?ane da potpišu peticiju.

Dakle, crno na bijelo – potpise ne skupljamo kako bi raspisali referendum, ve? kako bi oja?ali pregovara?u poziciju. Kao, što sam napisao u prošlom dnevniku, „Referendum o ZOR-u: analiza potencijala“, takav pristup cijelu inicijativu pretvara u politi?ki igrokaz, a gra?ane u sredstvo manipulacije. U tom kontekstu nije ni ?udno da Zoran Milanovi? nije bio me?u prvim potpisnicima peticije, ve? je sindikatima poru?io da ne mogu sjediti na dvije stolice:

Premda je podržao sindikate, ipak im je uputio neke kritike. 'Želim dati svoje mišljenje o na?inu na koji se pregovara. Dakle, smatram da se na ovaj na?in gra?ani, bira?i dovode u malo zbunjuju?u poziciju jer nije jasno je li se pregovara s Vladom ili se ne pregovara. Sindikati moraju poslati jasnu poruku, koja ne smije biti ni ucjenjiva?ka ni militantna - od danas skupljamo potpise i pregovora više nema. S obzirom da pregovori još uvijek traju, ?ini mi se da bi bilo puno mudrije i politi?ki efikasnije odgoditi po?etak skupljanja potpisa za tjedan dana. Ukoliko Vlada i tada bude uporna u tome da ukine odredbe Zakona o radu, onda treba zapo?eti sa skupljanjem potpisa. Ovako, bojim se, šalje se jedna zbunjuju?a poruka’

S izre?enim se u potpunosti slažem, i smatram da je dobro da nije pohrlio potpisati peticiju, riskiraju?i time kompromitaciju politi?ke pozicije SDP-a kao najja?e oporbene stranke. Ne bi ni ja na njegovom mjestu.

S druge strane, sindikati su unato? vlastitoj nedosljednosti, dobili asistenciju od onih od kojih se to najmanje o?ekivalo – od same Vlade. Baš je Vlada, to?nije, premijerka Jadranka Kosor najzaslužnija za to da se odnos sindikata prema inicijativi kona?no iskristalizirao, najzaslužnija za to da se narod homogenizirao oko ove akcije, i najzaslužnija za to da je cijela inicijativa prerasla svoje (zamišljene) okvire.

Hvala Jadranka!

Naime, pregovaraju?i sa sindikatima, Jadranka je odlu?ila zaigrati staru Sanaderovu igru – spinanje. Jadranka je tako govore?i na sjednici Vlade, u javnost pustila spin kako „bi se ve? u petak mogao posti?i dogovor izme?u sindikata i Vlade“. Ili Darth Jadranka ne igra tako dobro manipulativnu igru kao njezin Sith u?itelj, Darth Sanader (uostlom, poznato je da u Sith redu u?enici naslje?uju u?itelja eliminacijom, a ne zato jer su ih nadrasli u kvaliteti), ili su sindikati kroz ponavljanje nešto i nau?ili – kako bilo da bilo, rezultat je isti. Sindikati su prozreli spin, napustili pregovore i u potpunosti se posvetili prikupljanju potpisa za referendum.

U ta tri dana – dok sindikati još nisu ni sami bili na ?isto što zapravo ho?e – gra?ani su se odlu?ili. Nekoliko stvari se preklopilo – od nezadrživog tereta krize, za koji Vlada ne priznaje odgovornost, ali bez pardona raspore?uje obaveze, pa sve do jednako bahatog na?ina vladanja i (ne)komuniciranja sa gra?anima – sve se skupilo i fokusiralo u ovoj inicijativi.

Peticija se potpisuje bez obzira i na sindikate, i na konkretno pitanje i na oporbu (koja ovu koli?inu nezadovoljstva sama nije znala artikulirati i kanalizirati). Peticija se potpisu pvenstveno u inat Vladi – koja skrivena iza enormnog limita od 450 000 potpisa, skrivena iza zastarjelog Zakona o referendumu koji propisuje prikupljanje JMBG-a, skrivena iza prenapuhanih bira?kih popisa – ?eka da stvar propadne sama od sebe. Peticiju potpisuju svi – bez obzira da li se referendumsko pitanje uop?e njih (direktno) ti?e – umirovljenici, studenti, nezaposleni, i zaposleni bez kolektivnih ugovora.

Inicijativa je u svakom pogledu nadrasla samu sebe i postala prvorazredni pokret za iskazivanje nepovjerenja Vladi.

I ukoliko se u slijede?ih desetak dana (?emu se iskreno nadam) skupi famoznih 450 000 potpisa, raditi ?e se o najja?em udaru na legitimitet aktualne Vlade koji je do sada Hrvatska doživjela.

Zato, još jednom, hvala ti Jadranka.

U tim okolnostima, Zoran Milanovi? više nema što ?ekati sa potpisivanjem zahtjeva za referendumom o ZOR-u. I ne samo on, ve? cjelokupno vodstvo SDP-a, zajedno sa svim saborskim zastupnicima. Svi bi se trebali kolenktivno nacrtati na Trgu bana Jela?i?a, potpisati zahtjev, i pozvati sve bira?e i simpatizere SDP-a da ga potpišu. Ukoliko misle raditi svoj posao za koji im je osamsto tisu?a ljudi u ovoj zemlji dalo svoj glas.

Komentari

Evo, predali smo 190 kila

Evo, predali smo 190 kila potpisa u 35 kutija! Ja sam nosio onu zadnju, najvažniju naravno! :) Na mom blogu možete naći i jedan prigodni borbeni ošiku!

Zoran Oštrić

P.S. Usput rečeno, odlučio sam više ne davati minuse nijednom komentaru niti dnevniku. Ta me dječja igra počinje zamarati. Plusove ću davati.

Tko je glasao

Jedini koji su od početka

Jedini koji su od početka stali uz sindikate i počeli u nekim mjestima i prije njih samih prikupljati potpise za referendum o Zakonu o radu bili su Hrvatski laburisti- Stranka rada. Uvijeren sam da su Hrvatski laburisti, koji su tako zdušno i organizirano prionuli na posao prikupljanja potpisa, kao i senzibiliziranja građana oko potrebe davanja svojih potpisa, odradili veliki posao za sindikalnu akciju. Sindikati ni jednom riječju do sada nisu pohvalili rad tih predanih i marljivih aktivista, što je sramotno.
Točno je da prikupljanje potpisa za referendum o Zakonu o radu nije samo to, ali nije premijerka zaslužna za tu činjenicu, kao ni suzdržana opozicija. Građanima Hrvatske dojadilo je da se drugi igraju njihovim sudbinama i to su jasno pokazali davanjem svojih potpisa. Smatram da se ne radi samo o iskazivanju nepovjerenja vladi, već da je ovo proizašlo u nešto više. Po mom viđenju stvari rekao bih da je građanima dosta manipuliranja njihovim strpljenjem, ne samo od vladajučih već i od opozicije. Milanović i SDP čekali su da se sakupi određeni broj potpisa ( preko 50% ) pa tek onda da dadu svoju potporu. Predsjednik još uvijek smatra da netreba davati potporu pravu građana da neposredno odlučuju. Mi se nazivamo demokratsko društvo. Jedini pravi oblik demokratskog odlučivanja je referendum, a naš predsjednik, vlada, sabor, vladajuči i tzv. oporbeni političari smatraju da netreba poduprijeti građane u ostvarenju svoga demokratskog prava na neposredno odlučivanje.
Jedino su Hrvatski laburisti od početka podržali akciju prikupljanja potpisa i stali u obranu demokratskog prava građana na referendum.
Sramota je da građani u jednom demokratskom društvu trebaju sakupljati 10,5,2 ili 1% potpisa za ostvarenje svoga najsvetijeg prava na samoodlučivanje. Sabor bi u državi trebao raspisati referendum za sva bitna pitanja u državi bez prikupljanja potpisa, županijsko poglavarstvo u županiji, gradsko ili opčinsko u gradu ili opčini, vodstvo stranke u stranci itd. Referendum bi trebao biti uveden u sve slojeve društva. Tek kada građani neposredno počnu odlučivati o stvarima koji ih se tiču, tek tada mogu preuzeti i odgovornost za neuspijeh tih stvari.

Tko je glasao

@Voda upravo to da su se

@Voda upravo to da su se predstavnici sindikata dali ovako otvoreno uvući u Lesarovu predizbornu kampanju cijela priča o sakupljanju potpisa pretvorila se je u prljavo kazalište.

Nije bilo potrebe dozvoliti da se bilo koja politička stranka promovira akcijom koju su pokrenuli sindikati, a slikanje sindikalista s Lesarom samo je dokaz da vodstva sindikata nisu dozrela obnašanju dužnosti za koju kao i političari imaju niz privilegija i primanja koja nisu ničim opravdali.

Budu li sindikati dozvolili Lesarovo kićenje sakupljenim potpisima neću sudjelovati u bilo kojim budućim akcijama sindikata.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Tvoje je demokratsko pravo

Tvoje je demokratsko pravo sa kim češ u akcije, ali isto tako i sindikati a i Lesar imaju to pravo.
Laburisti sa Lesarom podržali su sindikate, kao jedina stranka u Hrvatskoj koja je stala na stranu onih koji žive od svoga rada. Zar ne misliš da bi bilo licemjerno od Laburista i Lesara da nisu stupili sa sindikatima u akciju prikupljanja potpisa ?

Tko je glasao

Ni nemoj. Ja cu s druge

Ni nemoj. Ja cu s druge strane pozdraviti i Lesara i sindikate sto su odlucili konkretnom akcijom stati iza svojih konkretnih ciljeva (a ne da jedno pricaju, a drugo rade), bez da se brojali krvna zrnca kod organiziranja akcije, vec da su vrlo suvislo inzinjerski postavili jasan cilj i pozvali sve koji tom cilju mogu doprinjeti da se ukljuce u akciju.

Da ostatak Hrvatske tako djeluje, kao prvo znali bismo da divide et impera djir vise ne funkcionira (djir kojeg ti iz nekog meni nejasnog razloga ti sada potices), kao drugo bili bismo sposobni da nesto sto je artikulirano kao opci interes bude i sprovedeno, trece, da oni koji su to omogucili dobiju i politicki kredit za svoje akcije, sto je isto tako posteno i sto mice politicku iz sfere prica bez pokrica.

Enivej. Ovaj djir okupljanja oko zajednickog cilja i njegove realizacije aktualan je vec par godina u javnom politickom sektoru i od trenutka kada je taj element afirmiran, stvorena je i podloga za kreiranje jake javnosti. Iliti sindikati i Lesar samo nastavljaju putem dobrih presedana, a ako ce to nekome predstavljati problem, od njega ionako nista pametno se nije moglo niti ocekivati.

gpgale blog

Tko je glasao

Ja cu s druge strane

Ja cu s druge strane pozdraviti i Lesara i sindikate sto su odlucili konkretnom akcijom stati iza svojih konkretnih ciljeva (a ne da jedno pricaju, a drugo rade), bez da se brojali krvna zrnca kod organiziranja akcije, vec da su vrlo suvislo inzinjerski postavili jasan cilj i pozvali sve koji tom cilju mogu doprinjeti da se ukljuce u akciju.

...dok se kreira stvarna oporba u obliku Laburista...

onda jesi se uclanio u laburiste?
ili tvoj "konkretan" doprinos i ovoga puta staje na forumima i blogovima?


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

Politicka agitacija je

Politicka agitacija je izrazito konkretno djelovanje. Naime, Hadzi. Nisam siguran jesi li uocio, no vrlo je bitno za uociti. Politika naime spada u red informacijskih djelatnosti u kojoj je i input i output upravo informacija.

Eh sad. Ne znam jel ti mozda omalovazavas snagu interneta kao informacijskog kanala kada djelovanje stavljas pod navodnike, no ukoliko je tome tako, mozda ne bi bilo zgorega da u skladu sa svojim vrijednostima manje pises na internetu, a vise se bavis "real politikom" u kojoj si tako uspjesan i efikasan.

Jasno, pretpostavljam da si i sam svjestan da bi bez interneta i svojeg internet politickog aktivizma u politici bio nista, s obzirom da kanal partije (kao alternativni medij internetu) vrlo jasno sikanira svaki tvoj napor, te da sve ono iza cega nacelno stojis kroz partiju ne bi mogao niti idejno ostvariti dok ti upravo internet dao slobodu koju sada stavljas pod navodnike omalovazavajuci jedinu vrijednost koju si kroz svoj aktivizam uspio realizirati.

Dojma sam da si u zadnje vrijeme vrlo uspjesan u samosamaranju.

gpgale blog

Tko je glasao

da je prikupljanje potpisa

da je prikupljanje potpisa ostalo samo na internetu, od cijele price ne bi bilo nista. bez obzira kako to lijepo znao zapakirati.
isto se odnosi i na sve druge konkretne aktivnosti.


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

@gale fućka se meni što je

@gale fućka se meni što je krpa našla zakrpu. Još me se manje fućka za tvoje krive insinuacije i busanja u rahitična prsa.

Marširaj ti s kim ti je drago, ali dozvoli drugima da si biraju društvo s kim će htjeti, ili ne htjeti kreirati jake snage javnosti.

Čak i ako s političkom opcijom, onda ne sa osobom koja je zbog sigurnije političke karijere i saborske mirovine, svoju sidikalnu karijeru svojevremeno iskoristila kao odskočnu dasku u hladovinu Markovog trga.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Kukljice, politika kao i sve

Kukljice, politika kao i sve s ovoga svijeta ima karakteristike evolucije. Nesposobni i neprilagodljivi izumiru, sposobni i prilagodiljivi idu dalje. U toj prici usudim se reci da je Lesar prilagodljiv i sposoban.

gpgale blog

Tko je glasao

ovo što si napisao značilo

ovo što si napisao značilo bi da recimo u doba fašizma sve izumre što se tome fašizmu ne prilagodi.
jasno je da većina tako postupi ne bi li se održala po toj logici. Ali nije nikad sve tako. Naravno da u takvim okolnostima ova manjina daje dojam neprilagođenosti, nesposobnosti do okarakteriziranja sa ludim.
Ali povijest se prečesto poigra tako da ova masa samu sebe zatre i onda ti "luđaci" spašavaju stvari. Na takvim luđacima koji se nisu prilagodili ovom sistemu taj sistem i parazitira i predugo je izdržao. Baš na tim neprilagođenima. Nesposobnim za prilagodbu ali i te kako sposobnim kirurzima, stomatolozima, inžinjerima, sve rijeđim profesorima, a i svim ostalim strukama

Tko je glasao

Nemam nista protiv

Nemam nista protiv lateralnih struja, pogotovo s obzirom da sam kao politicka osoba izgradjen upravo na njima. No, to je irelevantno za gornji komentar i karakterizaciju Lesara.

gpgale blog

Tko je glasao

Svima: Danas u 16.45 na

Svima:
Danas u 16.45 na Hrvatskom katoličkom radiju, Aleksandar Hatzivelkos daje izjavu vezano uz neprolazak smanjenja broja potpisa sa 10%, kao uvjeta za raspisivanje referenduma.
Hadži, veliki zagovornik referenduma kao oblika neposredne demokracije, zaslužuje da ga poslušamo.

Tko je glasao

@smogismogi šteta prekasno

@smogismogi šteta prekasno sam zapazio tvoj poziv.

Hebiga kako se stvari razvijaju sve više me žulja odjelo u naftalinu i aktivizacija političkog djelovanja.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

uups, smogi - zakasnila sam

uups, smogi - zakasnila sam ;(
hvala na info enivej

Tko je glasao

Ja pripremio čips i pive,

Ja pripremio čips i pive, isključio sve druge izvore zvuka, a ono 5 minuta.

Tko je glasao

@smogismogi nekad je 5

@smogismogi nekad je 5 minuta javnog nastupa dovoljno za pokretanje čitave vojske novi potpisnika referenduma, iako je termin 16:45 bio smatram malo preuranjen.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

spremam i dnevnik, ali ce mi

spremam i dnevnik, ali ce mi trebati vremena.


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

Kad smo već u "điru" s

Kad smo već u "điru" s ovom problematikom, reci:

1.) Kako prognoziraš budući razvoj događaja glede 10%?
2.) Misliš da će Predsjednik Sabora ipak staviti na dnevni red zakon o izmjenama Zakona o radu, iako je prikupljanje potpisa za referendum u tijeku?

1.) Po meni je sada cenzus 10% zabetoniran, i do slijedeće promjene Ustava RH tako će ostati. A za slijedeću promjenu Ustava potrebno je radikalno promijeniti parlamentarnu strukturu.
2.) Zaista nigdje nije zapisano da se Zakon ne može donijeti, ako je u tijeku prikupljanje potpisa za referendum povodom tog istog Zakona. Elementarna demokratska i politička kultura govori da se to ne smije napraviti. A ipak moglo bi se dogoditi.

Tko je glasao

@smogismogi ne vjerujem da

@smogismogi ne vjerujem da će ZOR staviti na dnevni red dok je prikupljanje potpisa za referendum u tijeku.

Ne sakupi li se dovoljno potpis, iako je dosta izgledno da će se uspjeti sakupiti dovoljan broj potpisa, uvjeren sam da će ZOR doći na red zadnjih tjedan dana prije ljetnog raspusta sabora.

Time će nesposobnim sindikatima uzeti vjetar čitaj snagu prikupljenih potpisa, a nakon ljetne stanke, sve počinje ispočetka.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

.

.

Tko je glasao

1.) Po meni je sada cenzus

1.) Po meni je sada cenzus 10% zabetoniran, i do slijedeće promjene Ustava RH tako će ostati. A za slijedeću promjenu Ustava potrebno je radikalno promijeniti parlamentarnu strukturu.

slazem se, cenzus od 10% je do daljnjeg zabetoniran.
tesko mi je procijeniti kako bi morala izgledati parlamentarna struktura koja bi propustila tu promjenu. u svakom slucaju, ja cu raditi na tome i kad SDP bude vecina

ono u cemu vidim potencijale jest izmjena Zakona o referendumu. brojka ostaje 10%, no moguce je mijenjati zakon koji propisuje nacin prikupljanja potpisa - time se slijedece mislim pozabaviti, no potrebne su mi neke informacije i strucna (tehnicka) podloga za formulaciju promjene. sve u svoje vrijeme.

i trece, treba inzistirati na prociscavanju birackih popisa. uklanjanjem viska (mrtvih i dvostruko prijavljenih) cenzus se u apsolutnoj brojci sa 450 000 moze spustiti na cca 400 - 410 tisuca.

2.) Zaista nigdje nije zapisano da se Zakon ne može donijeti, ako je u tijeku prikupljanje potpisa za referendum povodom tog istog Zakona. Elementarna demokratska i politička kultura govori da se to ne smije napraviti. A ipak moglo bi se dogoditi

da, to je istina, i trenutno je pitanje politicke kulture kako ce se vladajuci ponasati. no referendum ima prednost pred odlukama sabora, cak i ako je sabor u medjuvremenu donio odluku. prilikom prikupljanja potpisa za referendum o ulasku u nato, cuo sam pravno tumacenje da cak i ako sabor izglasa ulazak prije nego li se odrzi referendum, odluka postaje nistavna ukoliko se na referendumu odluci drugacije.

naravno tu je jos i pitanje psiholoskog ucinka, buduci se donosenjem odluke u tijeku prikupljanja potpisa utjece na javnost na nacin da je "sve ionako gotovo" - makar nije. utoliko smatram da lesarov amandman ima smisla i da je korisan za razvoj demokracije i kulture politickog dijaloga.


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

referendum ima prednost pred

referendum ima prednost pred odlukama sabora, cak i ako je sabor u medjuvremenu donio odluku

Da, samo su okolnosti ovaj put bitno drugačije. Kvaka je, naime, u referendumskome pitanju: "Jeste li za zadržavanje postojeće zakonske odredbe o produženoj primjeni pravnih pravila sadržanih u kolektivnim ugovorima?". Ako se ta odredba u međuvremenu promijeni, pitanje će u trenutku (mogućeg) raspisivanja referenduma naprosto postati besmisleno, jer će postojeća zakonska odredba u tome trenutku biti nepovoljna.
A referendumsko se pitanje, koliko znam, u međuvremenu ne može mijenjati, odn. referendum se može održavati samo na temelju pitanja za kojega su skupljeni potpisi.

Tko je glasao

Znatiželjni, potpuno si u

Znatiželjni, potpuno si u pravu. Zbog toga sam i napisao da je inicijativa pokrenuta nepromišljeno, prerano, te da je na mnogo načina vladi omogućila izigravanje cijele akcije.


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

dobro ali valjda se onda

dobro ali valjda se onda pitanje referira na stanje koje je vrijedilo u doba u kojem su sakupljani potpisi?

Tko je glasao

Ne znam, treba pitati

Ne znam, treba pitati Šeksa. Njegovo tumačenje, kolikogod ponekad osebujno bilo, u ovoj zemlji ima najveću pravnu težinu. A postojeća zakonska aparatura dozvoljava svakojake pravne zavrzlame.

Tko je glasao

Mrak je u pravu. Ali zadnja

Mrak je u pravu.
Ali zadnja vijest glasi da ipak neće staviti na dnevni red Sabora RH prije okončanja prikupljanja potpisa. Razlozi mogu biti slijedeći:
- prevladao je razum
- očekuju da Sindikati neće skupiti 10%
- http://danas.net.hr/intervju-tjedna/page/2010/06/17/0145006.html

Tko je glasao

@smogismogi mislim da to

@smogismogi mislim da to nema nikakve veze s razumom, jer je tako što previše tražiti od glasačke mašinerije HDZ-a, ali ima razloga sa čistom tehnikom. Nema sumnje da se pitanje referira na stanje koje je vrijedilo u doba u kojem su sakupljani potpisi.

Kao što znamo odluka donesena na referendumu obvezatna je. Čak i da se sve završi idućeg tjedna u petak, zakon se mora objaviti u Narodnim novinama. Bude li se sakupio dovoljan brij potpisa smatram da se nitko neće usuditi osporavati da se pitanje referira na stanje koje je vrijedilo u doba u kojem su sakupljani potpisi, čime bi novi zakon automatski pao u vodu.

Zato sam siguran da banda lopovska neće biti toliko glupa i nespretna da krene u donošenje zakona prije nego što je poznat ishod referenduma.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Upravo su izglasane ustavne

Upravo su izglasane ustavne promjene. SDP suglasno s HDZ-om. Cenzus za referendum ostaje 10% kako se SDP suglasio. I tako, zaboravite svi referendum i takav oblik neposrednog odlučivanja. Pamtite samo one koji su glasali za 10%.

Tko je glasao

Upravo su izglasane ustavne

Upravo su izglasane ustavne promjene. SDP suglasno s HDZ-om. Cenzus za referendum ostaje 10% kako se SDP suglasio.

133 zastupnika, sto ukljucuje HDZ, SDP, HSS, HNS, HSLS, IDS, SDSS i ostale manjinske zastupnike je glasalo za PAKET promjena. partikulatno, SDP se prema broju potpisa odredio podnosenjem amandmana i raspravom. da li je to dovoljno? ja mislim da nije, tj da su trebali vise i jace inzistirati na svom amandmanu.

no, ti svojom izjavom svodis cijeli paket na jednu temu.

na isti nacin bi ja onda mogao reci da je lesar glasao protiv uvodjenja manjina u preambulu ustava, ili pak protiv ukidanja zastare za kriminal u pretvorbi. zar je lesar (ili mozda cijeli laburisti) tak dobar s onima koji su se omastili u pretvorbi? ili je takvo rezoniranje demagosko?


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

133 zastupnika, sto

133 zastupnika, sto ukljucuje HDZ, SDP, HSS, HNS, HSLS, IDS, SDSS i ostale manjinske zastupnike je glasalo za PAKET promjena.

Zapravo, sam paket i nije sporan. Sporno je to što u njemu nema odredbe o smanjenju cenzusa i moramo vidjeti zašto je nema, i u tom svjetlu, kad je uopće predloženo smanjenje praga.

Nije li istina da je paket već bio usuglašen na sjednici odbora a da je smanjenje cenzusa, koje je netko tada navodno "zaboravio", predloženo tek naknadno, u vidu amandmana?

I nije li istina da o prijedlogu smanjenja cenzusa nije bilo ni govora prije nego su pojedinci i stranke prozvani da zašto toga nema u usuglašenom paketu?

I konačno, nije li istina da si je predlagač sam znatno oslabio pregovaračku poziciju, odnosno šansu da amandman prođe, činjenicom da ga je na pregovarački stol stavio tek nakon završetka pregovaračkog procesa o paketu promjena, umjesto odmah na početku?

B-52

Tko je glasao

Nije li istina da je paket

Nije li istina da je paket već bio usuglašen na sjednici odbora a da je smanjenje cenzusa, koje je netko tada navodno "zaboravio", predloženo tek naknadno, u vidu amandmana?

prvo je na odboru usaglasen nacrt. tamo nije bilo smanjenja cenzusa i o tome sam napisao dnevnik.

potom je predlozen amandman na nacrt prije nego li je odbor utvrdio konacni prijedlog. u tom trenutku je šeks najavljivao da se HDZ tome ne protivi. potom cenzus nije usao u konacni prijedlog kojeg je utvrdio odbor, buduci je HDZ zatrazio dodatno vrijeme. na odboru je dogovoreno da SDP prijedlog uputi kao amandman na konacni prijedlog odbora.

I nije li istina da o prijedlogu smanjenja cenzusa nije bilo ni govora prije nego su pojedinci i stranke prozvani da zašto toga nema u usuglašenom paketu?

kako je do toga doslo, ne znam. pokusao sam saznati, ali nisam dosao do konkretnog odgovora.

I konačno, nije li istina da si je predlagač sam znatno oslabio pregovaračku poziciju, odnosno šansu da amandman prođe, činjenicom da ga je na pregovarački stol stavio tek nakon završetka pregovaračkog procesa o paketu promjena, umjesto odmah na početku?

apsolutno se slazem.

no cak i u toj situaciji, buduci je i vlada ubacila svoje amandmane u zadnji cas - mislim da je bilo dovoljno prostora za pritisak, koji se nije iskoristio.


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

no cak i u toj situaciji,

no cak i u toj situaciji, buduci je i vlada ubacila svoje amandmane u zadnji cas - mislim da je bilo dovoljno prostora za pritisak, koji se nije iskoristio.

Stoji, samo je istina i to da je prvi amandman na usuglašeni nacrt bio SDP-ov o smanjenju cenzusa, Lesara tu ne računam, čime je HDZ, na neki način, dobio "zeleno svjetlo" da i on predlaže amandmane nakon što je paket usuglašen.

Utoliko mi "ne sjeda" Milanovićeva opaska o ubacivanju amandmana "preko plota".

Od početka sam zagovarao oporbeni paket promjena, kompletan dakako, od kojega se ne bi odstupalo. Da je tako napravljeno, da cenzus nije misteriozno nestao (izostao) iz paketa, sada ne bismo razglabali i s punim pravom bi uskratili podršku bilo kojem i bilo čijem amandmanu, jer se o njima raspravlja prije glasanja o paketu.

B-52

Tko je glasao

Gle njega! Predmet Tvog

Gle njega! Predmet Tvog dnevnika jest referendum i naravno da nisam pitanjima otvarao teme izvan toga. Jasno je da se u Saboru glasalo u "paketu", ali ne mogu razumjeti zašto nije ultimativno šef SDP-a rekao - ili 5% cenzus ili ništa.
U tome je moje građansko (a ne stranačko) razočaranje.

Tko je glasao

Jap, a bilo je tu još i

Jap, a bilo je tu još i nekih brzopoteznih amandmana na već usuglašeno.

Što se tiče 10%, uz smješak, "predložit ćemo tu promjenu kada vi budete manjina pa ćemo onda vidjeti kako ćete glasati".

Odlučno, nema šta.

B-52

Tko je glasao

@sm "predložit ćemo tu

@sm
"predložit ćemo tu promjenu kada vi budete manjina pa ćemo onda vidjeti kako ćete glasati".
Nema tih para, nema te pozicije u vlasti, za koju bih ja izgovorio ovu rečenicu.

Tko je glasao

Nema tih para, nema te

Nema tih para, nema te pozicije u vlasti, za koju bih ja izgovorio ovu rečenicu.

ne razumijem sto je u njoj toliko sporno?
to da ce predloziti tu izmjenu kad osvoje vecinu?


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

Sta stvarno ne vidis sta je

Sta stvarno ne vidis sta je tu sporno? Imati moc da nametnes svoju odluku i onda koristiti argument koji nema veze sa konkretnom situacijom? I ti ne vidis nista sporno? Hmh.

gpgale blog

Tko je glasao

.

.

Tko je glasao

"predložit ćemo tu

"predložit ćemo tu promjenu kada vi budete manjina pa ćemo onda vidjeti kako ćete glasati"

zar ja jedini u ovome vidim cinizam prema HDZ-u? HDZ se sad nalazi u poziciji moci koju ne zeli umanjivati mogucim raspisivanjima referenduma. onoga trenutka kada izgubi vecinu, opcija raspisivanja referenduma ce im postati znatno privlacnija, buduci ce to biti jedini nacin da direktno utjecu na donosenje politickih odluka.

recenicu treba pospremiti u arhivu i nataknuti ju milanovicu na nos ako dolaskom na vlast "zaboravi" na nju.


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

To nije cinizam, jer SDP je

To nije cinizam, jer SDP je bio u poziciji moci i nije je iskoristio.

Zbog cega, Hadzi? Jel zato sto su toliko intelektualno deficijentni da je njihov intelekt uvreda za sve nas ili su pak samo zastitili svoje stvarne interese koji nema veze sa maksimom power to the people?

Tri put pogadjaj i dok pogadjas, nemoj nas opet iznova i ti vrijedjat.

gpgale blog

Tko je glasao

zar ja jedini u ovome vidim

zar ja jedini u ovome vidim cinizam prema HDZ-u? HDZ se sad nalazi u poziciji moci koju ne zeli umanjivati mogucim raspisivanjima referenduma.

Naravno da nisi jedini koji vidi cinizam, vidimo ga svi, samo se vjerojatno ne bismo složili na čiji je račun.

Naime, istina je da se HDZ sad nalazi u poziciji moći i da se nakon što je paket promjena dobio SDP-ovu suglasnost može poigravati s manadmanima kako hoće jer se o njima glasa običnom većinom.

Međutim, istina je i to da se netom prije "sad" u poziciji apsolutne moći nalazio upravo Milanović koji je podršku paketu mogao (i trebao) uvjetovati (i) smanjenjem cenzusa.

Naravno da kad on svoju poziciju nije iskoristio, da je igru dalje poveo HDZ a Milanović ostao namagarčen kao bezbroj puta do sada i da mu osim "cinizma" ništa drugo, a pogotovo ne korisno, niti ne preostaje.

"Kad sam mogo nisam htio, sada hoću al ne mogu".

I ova je izreka cinizam, pošto ni nama drugo ne preostaje. Oni su svoje napravili, i jedni i drugi, a mi se, također namagarčeni, možemo sad samo slikat.

B-52

Tko je glasao

Nije li ta prica o

Nije li ta prica o "namagarcenom" Milanovicu ipak preprozirna? Iliti, furati se na institut neuracunljivosti kada god se popljuju deklarativna nacela iza kojih se stoji moze proci samo ako je cijeli SDP u svojoj ukupnosti sazdan od ljudi IQa ispod 80, sto je ipak tesko moguce, dok se s druge strane ovakva "benigna" furka kao harm reduction koristi stalno i iznova, jer bi onaj realniji scenarij, a to je da ekipa ne stoji iza deklarativnih nacela, vec da je realno izrazito slicna ako ne i identicna interesima HDZa. S time da je HDZ barem iskren kada se ne poziva na ta nacela.

gpgale blog

Tko je glasao

Nije li ta prica o

Nije li ta prica o "namagarcenom" Milanovicu ipak preprozirna?

Meni nije, ne zato što mislim da su Milanovićeva načela, posljedično i SDP-ova stablišmenta, išta više od deklaratornih, već zato što se ni za takva ne zna(ju) ni boriti niti izboriti.

Namagarčen i zato što nakon "odlučnih" duela s Kosoricom i proceduralnih nadmudrivanja sa Šeksom rezultat uvijek bude isti, Kosorica pobere lovorike za bolji PR a Šeks kao majstor procedure koji može "nategnuti" svakoga iz oporbe. Dakle, najveći krivci za ovo u čemu se nalazimo dobiju pluseve a oni koji se (tek) ponekad založe za nešto dobro, minuse.

Namagarčen i zato što se, pušten i čak uljuljkan od Šeksa, već uživio u ulogu "pobjednika" koji je zbog nužnosti dvotrećinske većine iskamčio kao neke ustupke a onda mu zakajlaju i naprave ga budalom jer nije iskamčio ništa što HDZ već ranije nije uračunao u kolateralnu štetu pri ostvarivanju vlastitih ciljeva. Jer, što znači određivanje da dijaspora glasa u DK predstavništvima kada je glatko prošla brojka od 3 zastupnika po svim pitanjima za odlučivanje ravnopravne dijaspore, HDZ-u i tako nije bilo bitno kako će ih dobiti već da ih dobije.

Nezastarjevanje pretvorbenog kriminala kao kolosalni uspjeh oporbe, ma hajte molim vas.

Propušten je zicer za postići nešto doista dobro. Mogao je tražiti (i dobiti) baš sve što je htio, osim vlasti naravno. ;) Toga će se načekati. Mogao je dobiti ne samo ono što se regulira Ustavom već uvjetovanjem potpore isforsirati i promjenu nekih zakona, uključno stvarno sređivanje popisa birača prije nego pristane na promjene Ustava.

Ne mogu se složiti i ne vjerujem da je ekipa (osim trenutnog stranačkog establišmenta) ista kao HDZ-ova i izostanak ikakve smislene oporbene aktivnosti više volim pripisati Milanovićevoj nesposobnosti i nekim, za političara sklonog demokraciji neprihvatljivim ljudskim osobinama.

Ma koliko me neki zbog toga napadali, ja mislim da je Milanović najveći krivac, pa predsjednik stranke je, za to što od SDP-a već dugo vremena nema ništa cjelovitog konkretnog i korisnog za ovu zemlju. Za mene pružanje nade u bolje sutra nije ono "sve će procvasti kada mi dođemo na vlast". Mene je toga strah jer nikakvog sveobuhvatnog programa nema ni na vidiku a sumnjam da će promjena imena nositelja stražnjica u funkcionerskim foteljama polučiti dobrobit ikome osim njima samima.

Tek sad, čujem, se Glavni odbor sjetio da bi trebalo ustrojiti i aktivirati razne unutarstranačke Savjete koji bi oblikovali cjelovit (predizborni) program za izlazak iz krize. Hej, tek sada!?!?

Ako je istina, to je katastrofa a ako nije, onda je nešto gore.

Jadranka barem ima neki "Power Point" a cijela oporba još niti to.

Istina je da pijetao koji prerano kukuriče često završi u loncu, ali je istina i to da jednako prolazi i onaj pijetao koji šuti ili kukurikne prekasno.

Milanovićeva je sreća, a naša nesreća, što zemlja uvijek mora imati nekog pijetla, ma kakav on bio. Nažalost, imam dojam da mu je to najjača karta na koju računa kad se već vidi kao budući premijer.

B-52

Tko je glasao

Ne mogu se složiti i ne

Ne mogu se složiti i ne vjerujem da je ekipa (osim trenutnog stranačkog establišmenta) ista kao HDZ-ova i izostanak ikakve smislene oporbene aktivnosti više volim pripisati Milanovićevoj nesposobnosti i nekim, za političara sklonog demokraciji neprihvatljivim ljudskim osobinama.

Sada si nabacao svasta, tako da zamagljujes jednu vrlo konkretnu situaciju koja jasno ukazuje kako nije problem u Milanovicu, vec u cijelom SDPu. Naime, cijeli SDP je digao ruku za ovakve promjene Ustava. Ne samo Milanovic. Da je stvar do Milanovica, tesko da bi onako osebujna eki0pa koja postuje demorkaticnost u svojim redovima bas sva digla ruku za nesto sto ce ih ozbiljno kompromitirati.

SDP je truo, Milanovic je samo njegov eksponent. Prebacivati cijelu odgovornost na Milanovica kada je sitaucija tako ocita, isto tako nije korektno.

PS. Forsiranje jedne osobe kada svi dizu ruke je na istom nivou kao da Bandica optuzujes za sva s**** u Zagrebu, bez obzira sto je GUP eto izabrala klupa SDPa, a ne Bandic. Istina, taj dio uocavas kada je u pitanju Bandic, ali kada je u pitanju Milanovic, kao da vrijede neki drugi kriteriji. Hmh. Osobni rat?

gpgale blog

Tko je glasao

A kako je tebi kao

A kako je tebi kao predvodniku JOT divizija promakao, ovaj puta, boldirani detalj?

Ne mogu se složiti i ne vjerujem da je ekipa (osim trenutnog stranačkog establišmenta) ista kao HDZ-ova...

Ja kao, recimo, diletant u odnosu na ovdje prisutnog velikog političkog mislioca ipak smatram da saborski zastupnici, barem po logici mog razumijevanja athitekture političkih stranaka, čine stranački establishment.

Stoga sam siguran da je ovaj tvoj odgovor promašen jer polemiziraš, u neku ruku, i s vlastitom tezom.

P.S.

Za Hrvatsku bi bila velika sreća da je moja kritika Milanovića neutemeljena i plod nekog osobnog rata, ma što ti pod tim podrazumijevao. Međutim, mnogima i nažalost, nije.

B-52

Tko je glasao

Ne mogu se složiti i ne

Ne mogu se složiti i ne vjerujem da je ekipa (osim trenutnog stranačkog establišmenta) ista kao HDZ-ova...

Ja kao, recimo, diletant u odnosu na ovdje prisutnog velikog političkog mislioca ipak smatram da saborski zastupnici, barem po logici mog razumijevanja athitekture političkih stranaka, čine stranački establishment.

znaci, i zeljka antunovic?


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

Pa nismo valjda sad spali na

Pa nismo valjda sad spali na vrtićku logiku.

Znaš i sam što su generalne ocjene.

Pa kad npr. generalno ocjenim da je Milanović loš političar najviše odgovoran za jalovost oporbe, to ne znači da nije povukao i neke dobre poteze.

B-52

Tko je glasao

to ne znači da nije

to ne znači da nije povukao i neke dobre poteze.
koje?
misliš ono kokodakanje, svaki put kad jadra povuče neki potez? ajoj, pa toga ima u svakoj birtiji! to se ne bi moglo nazivati političarem.

My Soul

Tko je glasao

Znaš i sam što su

Znaš i sam što su generalne ocjene.
znam, zato ih se i klonim.


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci