Tagovi

Kako je po?ela histerija na mom (polu)otoku

Kronologija jedne histerije odnosno kako je ekologija postala izgovor za svašta…

Svima su puna usta ekologije, ali ih je malo koji je i uistinu imaju na umu. Ne smatram se ekologom, ali sam profesionalno vezan uz zaštitu okoliša, održivi razvoj i još neke tako rado izgovarane fraze u medijima. Vjerujem da je industrijska proizvodnja u svim dijelovima ove zemlje mogu?a, potrebna i nužna ali uz sustavno inzistiranje na primjeni ekoloških normi i strogi nadzor. Držim da su trgova?ka društva u pravilo law-obidient (odnosno da se pridržavaju zakona) a ne socialy-responsible (društveno odgovorna). Neke naše ekološke bombe nisu izravno vezane uz industrijsku proizvodnju, ali se o njima šuti. Bude li interesa, možemo i njih razmatrati.

Najbolji opis na koji se na?in ekologijom bavi (ve?ina) naših medija bio je komentar iz MZOPU povodom Dana planeta Zemlje kada je re?eno da je u novinama bilo jako puno ?lanaka o ekologiji ali u njima je bilo malo toga to?nog. Najgore od svega je da se ekologijom u medijima bave prvenstveno politi?ari i oni koji to žele biti, a jako malo stru?njaci.

Ve? nekoliko godina sam poslom intenzivno vezan za Istru. Izra?unao sam da sam u prosjeku svaki ?etvrti dan tamo, pa se smatram ?etvrt-istrianom. Ovo napominjem jer želim opisati jednu lokalnu pri?u koja se odvija pod plaštem ekologije. Nadam se da ?u uspjeti prenijeti zašto mi ?ini kako je cijela ova zbrka sve više politi?ka igra a sve manje pri?a o brizi za okoliš.

Pi?an je pitoreskno, dobrim dijelom napušteno mjestašce na brežuljku u isto?noj Istri. Ove godine tamo se odvijao Legendfest. Ali ono što se odvija u lugu ispod Pi?na polako ulazi u Legendu. Lug je kotlina, kažu da je izuzetno plodna i da leži na obilnim zalihama pitke vode, ali kao i svaka kotlina ima problema sa zadržavanjem magle kada su za to pogodni vremenski uvjeti, a oni su zbog mikroklimatskih specifi?nosti ?esti. Pred nekoliko godina, grad Pi?an je donio odluku da prenamjeni dio luga u industrijsku zonu (u toj zoni su ruševine tvornice kerami?kih plo?ica, a u blizini je i stari rudnik Tupljak). Nije da je zemlja pretjerano obra?ivana, no to nije ni bilo bitno.

Prva tvornica sagra?ena u novoj industrijskoj zoni (a ?im je zona, trebalo bi ih biti još) je sada ve? legendarna tvornica kamene vune Rockwool. Mogli su se u Pi?nu odlu?iti umjesto industrijske zone na tom mjestu napraviti wellness centar, ali nisu. Njihova demokratski izabrana lokalna vlast je odlu?ila druga?ije. Tada su „ekolozi“ trebali organizirati prosvjede protiv lokalnog šerifa, ali se nisu usudili ili nisu imali interesa, ekologija tada nije bila bitna!

Ne želim se baviti Rockwoolom, jer o njima imam samo javno dostupne podatke. Znam da su po?eli raditi prošle godine i od prvog su dana užasno dimili, u po?etku su navodno i jako smrdili. U dimnu zavjesu sam se i osobno uvjerio, smrad nisam osjetio. Ljudi su se bunili, tvornica je i dalje dimila k'o luda, i onda ju je inspekcija zatvorila zbog neuskla?enost s gra?evinskom dozvolom.

Nakon dodatnih investicija u ve? i prije najmoderniju tvornicu takve vrste (?) te uskla?enja papira i stvarnog stanja tvornica je opet po?ela raditi. Ovog puta MZOPU je naredio i instaliranje dodatne mjerne opreme na svim ispustima iz tvornice, kontinuirane rezultate kojih redovito prati nekoliko državnih i ovlaštenih privatnih institucija. Postavljene su i dodatne dvije mjerne postaje koje nadziru kakvo?u zraka u mjestima u blizini tvornice.

Tvornica ponovno radi, dim se više ne vidi (vidi se blagi dim, ali ništa ja?i od dima kojeg bi proizvela nešto ve?a pe? na drva). Bio sam u Potpi?nu i Kršanu (obližnim mjestima) nekoliko puta od ponovnog po?etka rada tvornice. Radoznalo sam se u pauzama posla vozio okolo pokušavaju?i nešto „nanjušiti“ ali ništa nisam uspio. Valjda sam cijepljen na mirise, jer se lokalno stanovništvo i dalje žali. A žali se sve više. Teško sam povjerovao prijatelju iz Pazina koji radi u DUZS-u kada mi je rekao da su prvi pozivi na 112 s pritužbama ljudi da se guše i da ih o?i peckaju stigli dan prije nego što je tvornica uop?e po?ela ponovno raditi!

Inspekcija ve? nekoliko puta izlazi na lice mjesta po zaprimljenim pritužbama gra?ana i utvr?uje kako je s tvornicom sve u redu. Me?utim ono što me je ponukalo na ovaj dnevnik jest vijest da je ovog puta inspektorica pozvala „ekologe“ da joj se pridruže u nadzoru tvornice ali su to oni odbili. Zašto? Ja bih to, kao ekološki svjestan, zabrinuti ?etvrt-istrian svakako prihvatio da sam bio tamo. Ve? sam napisao da sam jako ?esto u tom kraju i izgradio sam odli?ne odnose s brojnim mještanima. Pitao sam mnoge od njih (one u koje imam povjerenja da ?e mi iskreno odgovoriti) da li su ikada osobno osjetili smrad, odgovor je uvijek bio negativan. Ja smrada isto tako nisam uspio osjetiti, ali ja obi?no kada no?im u tom kraju, no?im u Labinu, a on je ipak predaleko za smrad iz Rockwoola. U Labinu bi to prije bio smrad iz Plomina.

U nedjelju, 31. kolovoza, su bili organizirani i prosvjedi protiv Rockwoola. Budu?i sam bio u blizini, naravno da sam otišao na prosvjed, a i profesionalno me zanimala jedna „bomba“. Na prosvjedu je bila standardna, glasna ekipa lokalnih „ekologa“ i neki, nazovimo ih, politi?ari. Prije nego sam sjeo za ra?unalo napisati ovaj dnevnik uklju?ila mi se lampica: bio je na prosvjedu i jedan polliti?ar: Zoran Oštri? (sorry kolega, nisam prije povezao sliku sa slovima na monitoru, a i zbog obveza na poslu sve sam rje?i gost ovdje).

Prosvjed se odvijao na zadnjem zavoju prije tvorni?kog kruga, ispred oznake privatnog posjeda. Organizatori su dovezli kamionet na kojem je bila pozornica i razglas. Pored kamioneta je malo viši nasip zemlje sa kojega sam brojao glave prosvjednika. Izbrojao sam ih oko 450. Ako sam nekog i presko?io, zasigurno nije bilo više od 550 ljudi. Me?utim, i ovdje nam se kao i svemu u Hrvatskoj dogodila inflacija. Stojim blizu pozornice i slušam što se doga?a, zanimaju me ?injenice koje ?e izre?i govornici i ?ujem zanimljiv razgovor novinara (pretežno novinarki): predlaže mlada novinarka jednog minornog, ali stje?em dojam „nabrijanog“ lokalnog internetskog portala da svi objave da je bilo oko 1000 ljudi, da se ne bi me?usobno demantirali, i tako uistinu bi. Isprva su mediji javljali da je bilo oko 1000 prosvjednika, pa je to naraslo na preko 1000 (kamo sre?e da je bilo toliko uistinu ekološki svjesnih gra?ana). A onda sutradan ide službeno policijsko priop?enje o 1500 ljudi, TRI PUTA VIŠE od stvarnog broja. Na prosvjedu sam vidio ?etiri policajca u jednoj obilježenoj Octaviji. Valjda su trojica brojala prosvjednike a ?etvrti zbrojio sve rezultate i onda zaokružio dobivenu sumu. Kome uistinu koristi ovakvo napuhivanje (kome u policiji)? Budu?i da ovaj dnevnik pišem ve? neko vrijeme u me?uvremenu je Klaudio Lazari?, lokalni HSLS-ovac, izjavio kako je na prosvjedu bilo preko 2000 ljudi ali da se to nitko ne usudi objaviti. Bravo Klaudio!!!

Pratio sam izjave govornika. Govorili su svašta. Pokušat ?u sistematizirati to?ke o kojima su govorili, jer su se svi manje-više ponavljali. Spominjalo se:

Dim:
prije sam ga i osobno vidio i bio je grozan, sada je prakti?no nevidljiv, na koncu ovo je tvornica a ne prije spominjani wellness. Spominju prosvjednici da je ovaj dim zbog toga što tvornica radi sa samo 20% kapaciteta, a kad krene s punim kapacitetom da ?e to biti mali Chernobil.

Otrovni plinovi:
postoje kontinuirana mjerenja koja prati MZOPU, ne mogu vjerovati da bi si netko iz državne administracije dopustio luksuz svjesnog trovanja svojih gra?ana. Inspekcija tvrdi da niti jedna propisana vrijednost nije prekora?ena, te da su trenutno izmjerene vrijednosti dostupne i preko interneta (uspore?ivao sam s vrijednostima s raznih mjernih to?aka diljem RH na ZJZ i ovo ispada i dalje me?u najkvalitetnijim „zrakovima“)

Smrad:
povezan je s ovim gore. Ja ga nisam nikada osjetio, napravio sam anketu i dobio isti odgovor od poznanika, ali to nije reprezentativan uzorak. Ponovno idem u Labinštinu u ponedjeljak. Ovog puta ?u pokušati na?i smještaj negdje u blizini.

Zaga?enje podzemnih voda:
„ekolozi“ pri?aju kako leže na obilju pitke vode koju ?e zagaditi Rockwool. ?injenice su da se u lugu nalaze potopljena okna tuplja?kog rudnika, da je nekoliko odvojenih podataka analize kakvo?e podzemnih voda u tom kraju, prije po?etka gradnje ove tvornice pokazalo obilje koliformnih bakterija (zna?i da je kanalizacijski sustav u komi), veliko zaga?enje mineralnim uljima, teškim metalima i nekim ?udnim solima te inim stvarima koje nitko od nas ne želi piti. Ni pH vode nije dobar. Toliko o zalihama ?iste vode.

Erin Brockovich (scenario)
Jedan kvazi politi?ar - kvazi ekolog, Anton Rupnik, osim svojih standardnih katastrofi?nih izjava koje i ina?e voli davati o svemu i sva?emu, i kojima pokazuje koliko uistinu zna o ekologiji, pozvao je gra?ane da dostave svoje podatke i podatke o vrijednosti njihove imovine jer im se javio jedan „renomirani odvjetni?ki ured“ koji ?e ih BESPLATNO zastupati u zajedni?koj tužbi protiv Rockwoola zbog gubitka vrijednosti imovine i ugrožavanja zdravlja. Ništa u životu nije besplatno, a pogotovu odvjetni?ke usluge u tako opsežnom slu?aju. Dvojim (ili trojim, ?etvorim…) kako u Hrvatskoj baš i nema previše odvjetni?kih ureda dovoljno ekipiranih za ovako opsežan predmet. No pretpostavimo da ih postoji nekoliko i da nisu jeftini. Mogu s tužiteljima ugovoriti postotak od presude. Ali budu?i je ishod takve tužbe u najmanju ruku neizvjestan, a takav spor bi u ovakvom pravosudnom sustavu trajao godinama, nisam siguran da bi se bilo koje ozbiljnije društvo upustilo u takvu avanturu s tako nesigurnim honorarom i toliko izvjesnim troškovima. Vjerojatnija mi je varijanta da netko s dubljim džepom koji ima interesa potpirivati lokalnu histeriju stoji iza svega, ali da to ne misli odviše ozbiljno. Imam svega nekoliko potencijalnih kandidata za to.

Radijacija:
I za kraj ono zbog ?ega sam došao pratiti prosvjed: Rupnik je samo spomenuo radijaciju, nije se usudio previše lamentirati. Ja sam o?ekivao da ?e se pojaviti taj novi vrhunaravni stru?njak Beri?, akter ?udnih privatizacijskih afera i nagra?ivani inovator, vlasnik tvornice zup?anika koji je od za sada anonimnog donatora (opet nepoznati donator, da li je isti kao i ?ovjek iz prethodne to?ke?) primio donaciju od 60 tisu?a kuna s kojima je kupio mjernu opremu i navodno nekakvom bespilotnom letjelicom iz obližnjeg mjesta nadlijetao Bog-te-pita-što i mjerio tko-zna-što te utvrdio izme?u ostalog da je radijacija takva da sam ja ve? mrtav (ili na samrti, premda se dobro osje?am, ili više ništa ne osje?am?) jer sam zbog povremenog boravka u okolini ve? itekako zaražen, a da o lokalnim mještanima i ne govorimo. Premda sam sve dostupne informacije o ovom ekologu i njegovim mjerenjima pro?itao nekoliko puta, nisam uspio zaklju?iti što je on to uistinu mjerio (zrak ili ?vrsti otpad) a što izmjerio te kojom metodom. Me?utim, Beri? i njegovi katastrofi?ni nalazi, vjerojatno pripremani kao šlag na tortu ovog prosvjeda pokopani su dan prije u medijima i neslavno propali. Ono što nije propalo je vjerojatan razgovor Beri?a s istražnim organima i mogu?a tužba za širenje panike objavljivanjem neutemeljenih vijesti, ili kako li se to ve? pravni?kim jezikom kaže. Ovakva ludost samo mi je potvrdila koliko su organizatori prosvjeda uistinu „ekolozi“.

Uprava tvornice:
Naravno, spominjana je više puta, ali naj?eš?e se spominjala glasnogovornica tvornice, u raznim kombinacijama, od toga da je glupa plavuša do toga da je glupa stjuardesa. Ne poznam An?elku Toto-Ormuž i ne bih joj se našao u koži (dobro sad, može se ovo zadnje svakako shvatiti…)

Pizdarije:
Eh da, polliti?ar Zoran Oštri? je rekao da gra?ani imaju „pizdariju s tvornicom“. Ipak je on polliti?ar i pametno zbori: gra?ani imaju „pizdariju“.

I za kraj: tko je u pravu?
Gdje su naši „ekolozi“ propustili biti ekolozi. Nekoliko je stvari: op?ina je proglasila industrijsku zonu u proceduri koja nije osporena, tada su trebali reagirati i biti ekolozi. Gra?evinska dozvola je izdana isto tako u proceduri u kojoj je sudjelovao i predstavnik lokalne zajednice, tada su trebali reagirati i biti ekolozi.
Država je reagirala jer je tvornica bila zatvorena jer nije poštivala proceduru (i pored pritisaka iz Danske). Postrožene su kontrolne procedure nad radom tvornice i izmjerene vrijednosti u ovom trenutku nisu problemati?ne. Inspektorica je pozvala „ekologe“ da joj se pridruže, tada su apsolutno trebali biti ekolozi.
Ovako naši „ekolozi“ inzistiraju na „?injenicama“ koje tre?a strana nije potvrdila. A tre?a strana osim baždarenih mjernih ure?aja su i lokalni inspektori žive u tom kraju i zasigurno ne bi dopustili da netko truje njihovu djecu. Barem ja ne bih, ali ja živim u tom kraju samo ?etvrtinu svog vremena.

Komentari

Gospodine Vlatko H, kao što

Gospodine Vlatko H, kao što ste sami rekli - vi ovdje negdje (i to očito nešto dalje od mirisnih tretmana) obitavate samo četvrtinu svog vremena. NAMA je ovo mjesto DOM. I ono što smo godinama stvarali, neki s više a neki s manje truda, sada je ugroženo. Ima jedna "domoća poslovica" : lahko je z ljučkin kur... groju tuć. Tako je i vama lako kritizirati poteze ljudi koji žive u okolici tvornice, iako tehnički, prema podacima iz vjerodostojne (!) studje utjecaja na okoliš, nas tu nema; bar ne u krugu od 3 km. Lako je vama stavku po stavku omalovažavati našu borbu protiv Rockwoola i rugati nam se u lice. Izgleda da ste vrhunski informirani od strane vaših vjernih lokalnih prijatelja kojima ništa ne smrdi. Izgleda da vi još uvjek vjerujete da živimo u ružičastom svijetu, u zemlji poštenja, bez korupcije i bez pokvarenjaka na vlasti. Je li možda taj vaš prijatelj iz službe 112 onaj isti koji je na pritužbe građana odgovaro da oni nisu služba koja se bavi takvim stvarima, iako je njihov naziv DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE- i tako valjda sve dok nije dobio po prsićima od nekog malo većeg frajera nego što je on sam.
Kao 1/4 Istrijan i 0% Pićnac vi niste sustavno omalovažavan od strane Rockwoola i njegove PR službe, vas se ne smatra neukim i nepismenim seljakom koji je do dolaska Rockwoola valjda živio u srednjem vjeku, vas ministrica Dropulić ne naziva osobom "zakašnjele pameti", vama inspekcija zaštite okoliša ne dolazi u dvorište sa tvrdnjama da ne smrdi Rockwool već plin koji vam curi a sve to dok stručno "šnjofa" oko vodovodnih cijevi. Koliko god, kako vi kažete ekolozi pod navodnicama, ispadali neprofesinalni i smješni, Rokwool ih daleko šiša sa svojim izjavama tipa radimo u prosjeku 4 dana tjedno sa 80%kapaciteta! Gdje je tu, molim lijepo, logike ako im za 100% treba 7 dana tjedno!!?? Budući da ste tako čest gost u Istri i da vam ništa ne smrdi tamo gdje gostujete, predlažem vam da si sljedeći put nađete smještaj u Zajcim, Perinićima, Cinzebima ili negdje u blizini "dobrog susjeda" pa ćete možda biti malo manje kritični naspram lokalnog stanovništva i ostalih kojima smrdi i "kad ne radi". Lijep pozdrav!

Tko je glasao

Nemam iluzija u kakvom

Nemam iluzija u kakvom svijetu živimo, a da me uistinu ne zanima što se događa ljudima dolje, kao tri-četvrt neistrijan (i 100% nepićanac) ne bih ni otvarao ovu raspravu niti bio dolje na prosvjedu...

Žao mi je ukoliko je netko od običnih ljudi dolje moj tekst doživio omalovažavanjem. To je rezervirano za "ekologe" koji traže svojih pet minuta iskorištavajući brogu i strah stanovnika. Ono što mene brine je da se nitko protiv lokalnog šerifa (Ružića) nije bunio ranije, i tu nalazim elemente za "zakašnjelu pamet". Volio bih čuti malo više komentara svih vas iz Pićanštine što se poduzimalo u samom početku u zlatno Ružićevo doba.

Što se tiče blizine ili daljine od tvornice: spavao sam prošli tjedan kod prijatelja u Kršanu, nedaleko zgrade općine. To je najbliže RW što sam uspio pronaći smještaj. Međutim, drago mi je da je moj dnevnik polučio interes, javilo mi se nekoliko ljudi iz okoline, poslalo mi je zanimljive podatke i materijale, a sa nekima sam se i susreo prošli tjedan kada sam opet bio dolje. I da, još uvijek nisam osjetio smrad, ali i dalje ponavljam da nisam dolje svo vrijeme.

Tko je glasao

Zašto ne objavljujete sve

Zašto ne objavljujete sve kometare?

Tko je glasao

Komentari neregistriranih

Komentari neregistriranih korisnika prolaze pregled admina prije nego se objave.

Imate tri opcije:
1. možete se registrirati i objaviti komentar ponovo,
2. ponovo ga staviti uz nadu da će ga Mrak odobriti
3. možete poslati meni na mail hvlatko_at_gmail.com pa ću ga ja objaviti uz naznaku da prenosim tuđi komentar (napomena: _at_ treba zamijeniti s @)

Tko je glasao

je, sve gore je točno no

je, sve gore je točno
no odmah da kažem ima vrlo, vrlo malo komentara koji nisu prošli moju moderaciju (tj. koji su bili izbrisani), poanta je uglavnom u vremenu koje je potrebno da ja dođem do moderiranja, najčešće je to svega par sati, no ako sam negdje na putu ili slično može se to protegnuti i na koji dan

daleko najjednostavnije rješenje za izbjegavanje toga je da se naravno registrirate i onda svega toga nema

Tko je glasao

Tvornica Rockwool u Istri -

Tvornica Rockwool u Istri - izvadci i komentar.

Predugovor jasno pokazaju da se s hrvatske strane svi jako složni za jako dobre uvjete Rockwoolu, bez ikakvog kompliciranja za uvjete Rocwoolu kao drugoj strani. Gubernator Istre Jakovčić je ne samo sudjelovao nego bio ključan
http://209.85.135.104/search?q=cache:hqlW4dHusaMJ:www.ida.hr/fileadmin/s...

Iz kruga hrvatskih profesionalnih suradnika Rocwool-a (Ekoenerg) slučaj je popraćen ovako
http://energetika-net.hr/naslovna/vijesti/4859

Osim što je cijeli proces greenfiled investicije vođen nejavno, velike su zamjerke i osporavanja zakonitosti studije zaštite okoliša (Ekoenerg) - link na svježiju stručnu analizu ali je toga bilo puno i od početka
http://209.85.135.104/search?q=cache:9kkPYgoqAKMJ:www.zamirzine.net/IMG/...

Odstupanja od građevinske dozvole (btw. izdaje je ju država RH u Zagrebu) i propisa
http://209.85.135.104/search?q=cache:JC183SW_GE4J:www.duzs.hr/download.a...
http://www.ezadar.hr/clanak/privremena-zabrana-rada-rockwoolu
http://www.ezadar.hr/clanak/ministarstvo-zatvorilo-tvornicu-rockwoll
http://www.ezadar.hr/clanak/rockwool-do-daljnjega-ne-radi

Iz nekog nepoznatog razloga je u rujnu 2008.g. vršena izmjena građevinske dozvole
http://www.vjesnik.hr/pdf/2008%5C08%5C21%5C16A16.PDF
U srijedu je u tvornici kamene vune Rockwool u Potpićnu pokrenut probni rad, koji predstavlja završnu fazu građenja, a sukladno nedavno izdanim izmjenama i dopunama građevinske dozvole, izvijestila je glasnogovornica Anđelka Toto-Ormuž.

Od puno prosvjeda izbor nekoliko ozbiljnijih
http://www.rijekadanas.com/alarmantni-rezultati-ispitivanja-zagadenja-tv...
http://www.dopmagazin.com/file.asp?area=6&pd=20061219_042101&print=print
http://www.glas-koncila.hr/rubrike_prigovor_znanosti.html?news_ID=13233&...

Globalni zaključci:
- neprimjerena lokacija (uvala bez strujanja zraka, područje već krajnje iziritirano sličnim problemima TE Plomin I i II itd., kojem nije sila niti interes daviti se svim tim pogotovu obzirom na turizam ..);
- od početka sve nejavno, sa neprimjerenostima i neozbiljnostima, uključujući tehničke, u odnosu na propise i stvarnu zaštitu okoliša, i hrvatske strukture vlasti i Rocwool i profesionalni sudionici (po zakonima odgovorniji od neprofesionalnih i nezvaničnih);
- školski primjer kako se to inače radi i kako se ne isplati, jer je već do sada potrošeno 10 mlijuna EUR-a samo za pokazati slabosti, a i još će;
- da se omogući javni i profesionalni uvid u sve, sigurno bi se našlo još dosta toga, kada na tako oskudnoj javnoj materiji toliko toga nije pouzdano;
- usporedbe radi, u Novom Marofu radi bez problema jedna prilično nova tvornica kamene vune;
- globalno se radi o dekoncentraciji i nemogućnosti komunikacije sa minimalistički neizbježnim skupom stvari. Koncentracija na neodoljive premete žudnje je preopojna da bi bilo moguće i minimalno voditi računa i o nevažnim stvarima kao lokacija nečega, stvarno ponašanje, mogućnostima da paragrafi zakona i propisa mogu izmaći kontroli i dospjeti i u neželjene ruke, ostacima svijesti nakon dugih ispiranja itd. ...

Šteta, da nije toliko forsanja sve se je sigurno u RH moglo bolje za manje novaca na niz lokacija, čak smo mogli zajedno postati velesila u proizvodnji kamene vune, jer kod nas ima izobilje i sirovina i lokacija i znanja za to a Rocwool ima tehnologiju i tržišni je brand.

Ili baš dobro zagrijavanje za bolje poslovanje.

Tko je glasao

Evo sinoć je bio prilog na

Evo sinoć je bio prilog na HTV-u na ovu temu, pa evo linka ako embedanje ne radi:-(


FreeVideoCoding.com

business.hr je cijelu priču sagledao malo drugačije:
business.hr o tri moguća scenarija oko Rockwoola
Evo i cijelog članka koga zanima:
Business.hr RockwoolBusiness.hr Rockwool

Tko je glasao

Ne poznam političke

Ne poznam političke konstelacije u odnosima Općine Pićan i Istarske Županije, ali izjava Jakovčića (aka "istarski gubernator") o tome kako lokalna uprava nije smjela dovesti Rockwool, čemu se je pon protivio i zalagao za izgradnju tri (!) golf terena u toj dolini, je za grohotom se nasmijati. Dijelom zbog sadržaja (bilo bi dobro kad bi se golf igrao motikama), a dijelom zbog političke bijede. Nevjerojatno je da on nije mogao (da je želio) utjecati na to da Rockwool nikada ne dodje u Istru. Ako je to tako, gdje su njegovi javni istupi o tome? Čak i ako je javno istupao tada, prije početka izgradnje, gdje je bio sve vrijeme dok se je tvornica gradila?

Jakovčić je evo prvi kod umivaonika. Bojim se da će uskoro nastavi velika gužva.

The Observer

Tko je glasao

Uz dobar Potjehov komentar,

Uz dobar Potjehov komentar, i ja ću dodati.

Općenito i ovdje sa hrvatske strane igraju igru dva logična smjera deformacija, koja se još logičnije čvrsto drže jer ih sva poslovanja sa EU i istokom stimuliraju:

1. naše široke elite su deformirane prelakim i prejednostavnim rješavanjem svega zahtjevnijeg i složenijeg, što iz navike potpune neadaptiranosti i nevičnosti složenijoj praksi mišljenja i postupanja (nakon svakog uspješnog kratkog razdoblja sa složenom zbiljom je dolazilo do jakog napada na to i čistki), što iz inercije "velikih" rezultata i "pobjedničkog" kontinuiteta i kada se objektivno radi o suprotnom (II svj. rat i sve poslije je donosilo takve "pobjednike");

2. deformacija nekoncentriranja na stvar, uz prekomjernu apstraktnost i prekompliciranost, iz istih razloga kao pod 1., dodatno objektivno non stop generirano i osvježavano najsloženijom i najpromjenljivijom praksom zakona i propisa te prekomjernom zbrkom uticaja sa svih strana svijeta.

Te deformacije ne bi bile problem same po sebi da kao esktremi prekomjerno ne dave i eliminiraju osnovu, ljude i pojave (manje stručne tvrtke, grupe ...) koje su u stanju promišljati i voditi složene procese, i to veoma čoporativno i neravnopravno, na 1 osobu koja je u stanju voditi složene procese dolazi bar 100 stalnih nadzornika i 10.000 snaga aparata (pa zato, u nedostatku boljeg izraza, koristim izraz maoizam).

Kada ide "jako dobro" (troši se i zarađuje sve u šesnaest na rastu dugova, rasprodaji i cijeđenju svega što se miče), kao sedamdesetih i zadnjih 7-8 godina, onda svatko tko nešto zna i može treba što brže obaviti cca 50 x više toga nego netko po EU, ili će biti udavljen i likvidiran (pa dolazi do drastičnog pada koncentracije i kakvoće rješenja).

Kada dolazi do "kriza", kao osamdesetih, 1998.-2000. i sada, onda se beskrajne divizije okreću istim preživjelim "čarobnjacima" sa beskrajnim zahtjevima za rješenje svega, pa i onoga što će se rješavati cca 40 godina. Tada inženjeri rješavaju i sva financijska, pravna, politička, organizacijska, radna, novčana, upravna, pravosudna, kulturna, psihologijsko-histerična, geostrategijska i druga pitanja. A kvalificirani radnici još i više. A masovne "elite" se okreću strategijskim bavljenjima, jakoj kombinatorici, ustašama i partizanima, svjetonazorima ...

Po iskustvu spekuliram da su tako i ovdje tekli i teku procesi implementacije predugovora o greenfield investiciji tvornice Rockwool. Sa hrvatske strane je za misliti i raditi oko toga sudjelovalo najviše 5 ljudi, i to non stop držani u veoma pomoćnim ulogama i svatko sa najviše 20 % vremena za to, dok im je nad glavama non stop visilo i visi presija beskraj likova, zavrzlama, propisa, histerija ... Rockwool i EU snage trebaju biti sretni što je u igri nešto kakvih takvih inspektora, inženjera i mjerača, jer je čvrsti trend da su svi koji nešto znaju i razumiju tko zna gdje i u kakvom stanju.

A za hrvatsku "elitu" uopće ne treba brinuti da će ih to jako uzbuditi. Kako se ide od desetog ešalona do vrha to je imunost na bilo kakve probleme veća, a i na desetom ešalonu je takva da to još dugo neće doseći ni jake EU, ruske i druge snage, skoro pa fantastična. A baš zadnjih godina su svi okretali puno zanimljivijeg biznisa, pa im je jedan Rockwool među zadnjim rupama na svirali. Tako da je Rockwool ujedno krivo tempirao vrijeme, tko krene početkom 2009.g., iduću zimu, ima fantastične šanse, vjerojatno bolje nego igdje.

Tko je glasao

Pokušaj razmišljati ovako

Pokušaj razmišljati ovako - mala općina, bez dovoljno prihoda, lokalni šerif kaže idem dovesti veliku kravu, pa da je i ubijem zbog rogova, bit će veliki rogovi... S druge strane taj isti šerif ne sluša nikoga i kaže ili ćeš mi ti dati ili daj da ja dovedem veliku kravu muzaru. Ima smisla... Samo on više nije meta, jer je prošlost...

Tko je glasao

Može li netko

Može li netko rekonstruirati proces donošenja odluke o očigledno mikro-klimatski nepovoljnoj lokaciji?

Ne mogu vjerovati da je mali lokalni šerif samoinicijativno kontaktirao potencijalne investitore i pokrenuo čitavu stvar. Isto tako, sumnjam da je Rockwool od početka pregovarao s općinom - mora da postoji neki državni i/ili županijski ured koji osigurava inicijalne kontakte zainteresiranih investitora, pruža stručne i praktične usluge u tome smislu i koji je možda čak i ponudio nekoliko alternativnih lokacija na temelju iskazanog interesa lokalnih zajednica. I, kada se je mogućnost otvorila, nije teško zamisliti da je ambiciozni lokalni šef (vjerojatno u najboljoj namjeri koje kao što se zna često vode u pakao) učinio sve da nadigra potencijale konkurente nudeći sve moguće beneficije Rockwool-u.

I, Rockwool je otišao tamo gdje mu se nude najbolji uvjeti (uz prometnu povezanost, blizinu ciljnog tržišta i slično), naivno vjerujući da je sve dalje samo pitanje tehnikalija koje imaju u malom prstu. A pitanja kao što su temperaturne inverzije koje potencijalno sprečavaju raspršivanje dima, razvijena lokalna eko-gerila i slično, ili su brižno čuvana daleko od uha potencijalne zlatne koke ili je zlatna koka propustila shvatiti njihovu stvarnu težinu.

A to da neka konkretna osoba više nije na funkciji ne može biti ničije opravdanje, jer on nije nastupao u vlastito ime nego u ime zajednice koju je predstavljao, a koja i danas postoji, doduše vodjena s drugim ljudima. Zato je, ako je to bila stvar samo lokalne zajednice (u što ne mogu vjerovati) odluka općine Pićan sa zahtjevom da se tvornica smjesta zatvori još apsurdnija. Razumio bih je da im je Rockwool nametnut "odozgor" protiv njihove volje.

The Observer

Tko je glasao

meni nije jasno zašto su

meni nije jasno zašto su odabrali tu lokaciju, jer sumnjam da je osobito dobro prometno povezana s njihovim tržištem (ne vidim neku direktnu vezu), a koliko mi je poznato niti sirovina se ne proizvodi/vadi u okolici

Tko je glasao

Ni meni nije jasno. Ne znam

Ni meni nije jasno. Ne znam koje su bile alternative i da li ih je objektivno bilo

The Observer

Tko je glasao

U Hrvatskoj ako niste znali

U Hrvatskoj ako niste znali postoji Agencija za promicanja izvova i ulaganja - http://www.apiu.hr/Home.aspx?PageID=1&gohome=true
Jedina prava investicija u ovih nekoliko godina u kojoj su sudjelovali je bio Rockwool.
Ako se ne varam Istra ima i svoju razvojnu agenciju - http://www.ida.hr/.
One su morale sudjelovati u cijeloj priči... Vukelić je kao ministar gospodarstva odobrio poticaje...

Tko je glasao

Bio sam dulje vrijeme

Bio sam dulje vrijeme odsječen od Interenta, uz tek povremeno praćenje situacije oko tvornice Rockwool. To me posebno zanima kao Hrvata nastanjenog u Danskoj. Ranije sam na Pollitici nešto pisao o Rockwoolovoj tvornici u Istri i sukobu koji se oko nje zakuhao. Prije par dana sam već napisao novi dnevnik o novonastaloj situaciji, ali nakon ovog odličnog dnevnika, mislim da nema više smisla ponavljati ovdje iznesene stvari.

Zato, samo nekoliko natuknica za diskusiju.

Prvo, mislim da je simptomatično da politički kumovi ovog projekta bježe kao vrag od tamjana od bilo kakvog eksponiranja u vezi sa slučajem. Nemoguće je da je tvornica izgradjena na inicijativu lokalne politike, bez sveobuhvatnog blagoslova i podrške viših instanci. Brojni propusti i netransparetnost u procesu realizacije, posebno u pravovremenom i objektivnom obavještavanju javnosti o naravi proizvodnog procesa grijesi su s kojima nitko ne želi biti povezan. A neosporna je činjenica da je glavni krivac za sve ovo voluntarizam i nesposobnost naše vrle političke kaste koja eto nije u stanju odraditi posao za koji je plaćena - politički pripremiti glatku i sveukupno prihvatljivu realizaciju ovakvih Hrvatskoj nasušno potrebnih investicija. Godinu dana odgode početka proizvodnje i s time povezana šteta možda i nije katastrofa (što mislite tko će to platiti?), ali signal koji je Hrvatska poslala ovime, čini nesagledivu štetu Hrvatskoj kao poželjnoj destinaciji za industrijska ulaganja. A u uvjetima kada hrvatska poljoprivreda tapka na mjestu a turizam već na sadašnjem nivou pokazuje jasna ograničenja, značaj re-industrijalizacije Hrvatske se ne može dovoljno naglasiti.

Drugo, što se je zapravo dogodilo od zabrane rada prošle jeseni do danas? Uloženo je 4 mill. EUR u tvornicu, ali zna li itko točno u što su ti novci potrošeni, osim na saniranje dijela gubitaka uzrokovanih odgodom početka proizvodnje i instaliranja u Hrvatskoj dosada ni u snu vidjenog sustava monitoringa? Koji su to filteri ugradjerni koji nisu bili dio projekta od samog početka? Meni se čini suludo da tvornica čiji je temelj opstanka apsolutno moguće smanjenje zagadjenja kojeg zbog naravi proizvodnje nije moguće 100 % izbjeći (iskustva iz 20 europskih zemalja), "mulja" s nekakvim filterom na pomoćnom dimnjaku, kako bi uštedjela par posto na investiciji, a da bi reskirala čitavu tvornicu. Ako je to tako, onda niti ne zasužuju bolje. Financijski direktor Rockwoola, neposredno prije početka probne proizvodnje izjavio je slijedeće za danske medije (parafrazirano): "Tvornica će početi s probnom proizvodnjom nakon sto su hrvatske inspekcijske službe odobrile dizajn tvornice u cjelini, uključujući i modifikacije dimovodnog sistema koje su zbog odstupanja od originalne gradjeviske dozvole i bile razlogom ranije obustave probne proizuvodnje tvornice". Iz ovoga proizlazi da je dokumetacija uskladjena sa stanjem na terenu, a ne da je stanje na terenu uskladjeno s dokumentacijom. Tko tu koga obmanjuje?

Treće, oko samog dima. Ne znam koliko i kako tvornica smrdi, ali tamo gdje su velike peći ima i puno dima. A najelementarnije znanje o izgaranju kaže da niti jedna peć ne može sagorjevati bez čadjavog, crnog dima sve dok se temperatura izgaranja ne podigne dovoljno visoko tako da svi produkti izgaranja budu u vidu nevidljivog dima. A ono bijelo što ostane, nije dim, nego vodena para. Mislim zato da nije nikakvo čudo ako takva tvornica na početku probne proizvodnje u stani-kreni režimu ružno dimi. Ali, ideja je valjda da peć gori 24/7, 365 dana u godini, na optimalnoj temperaturi izgaranja.

The Observer

Tko je glasao

@bet. Meni se čini suludo

@bet.
Meni se čini suludo da tvornica čiji je temelj opstanka apsolutno moguće smanjenje zagadjenja kojeg zbog naravi proizvodnje nije moguće 100 % izbjeći (iskustva iz 20 europskih zemalja), "mulja" s nekakvim filterom na pomoćnom dimnjaku

Tako je stvarno bilo. I nije uopće suludo - samo pogrešna procjena. Došli su na Balkan, gdje se može muljati - da su izgradili tu tvornicu negdje drugdje u Hrvatskoj, možda bi sve mirno prošlo. Kapitalisti štede gdje i kako mogu - ne pada im napamet u nekoj Nigeriji ili Maleziji štititi okoliš onako, kao u Danskoj ili u SAD. Kapital je divlji konj - treba mu pritegnuti uzde.

Zoran Oštrić, ekologist, okolišni aktivist, borac protiv vladavine kapitala a za vladavinu naroda, glavni tajnik stranke Zelena lista, pridružene članice Europske zelene stranke

Tko je glasao

Znači, ugradjeni su novi

Znači, ugradjeni su novi filteri u skladu s "BAT" principom, na kojega se je Rockwool od početka zaklinjao i pravdao. A sad ispada da su grubo lagali (i laže i sada danskoj javnosti).

Da li je ikada itko pitao Rockwool da se izjasne o tome? Imaju li i druge njihove tvornice takve filtre? Radi se naime o tome da se Rockwool i dan danas nije ni za milimetar pomaknuo od svojih stavova koje su zastupali prije prošlogodišnje obustave rada. Kako je moguće da se stvari ne istjeraju na čistac (ili već jesu, samo ja nisam čitao)?

The Observer

Tko je glasao

Prema meni dostupnim

Prema meni dostupnim podacima (http://www.vjesnik.hr/pdf/2008%5C08%5C21%5C16A16.PDF), dodatno je ugrađen sustav kondenzatora koji uklanja vodenu paru iz ispuha i vraća ju natrag u optok procesne vode, pa je vizualni impakt ispuha smanjen. Svi ostali filtri su tamo od samog početka.

Dodatno je ugrađena kontrolno-mjerna oprema za nadzor sastava ispušnih plinova koji nadziru neke agencije i MZOPU, te su postavljene dvije imisijske stanice o kojima se pisalo i ovdje po komentarima, a čiji su rezultati kontinuiranog mjerenja dostupni i na internetu.

Iz RW-a su izjavili da su dodatno unaprijedili i nekakve procedure, što god im to značilo, ali sam ja to shvatio kao dodatno uvježbavanje ljudi, a ne kao dodatnu opremu.

Tko je glasao

Dakle, upravo kako sam i

Dakle, upravo kako sam i pretpostavljao.

Ako uhvatim vremena, pokušati ću dobiti informacije iz prve ruke, od Rockwoolove informacijske službe ovdje u Danskoj. Čudi me da se o tome ne piše, jer je to vitalna informacija koju javnost mora znati i to iz najmanje dva razloga:

1. Percepcija javnosti koja "loži" čitavu stvar je da je Rockwool Hrvatima pokušao podvaliti muda pod bubrege, odnosno sub-standarnu tehnologiju, kako bi ostvario ekstra-profit na štetu lokalnog stanovništva i okoliša. Po ovome bi ispalo da je tvornica tehnološki (u smislu ispuštanja spornih plinova) praktično ista danas kakva je bila i prije godinu dana, i ako sad nema razloga za zatvaranje, nije ga moglo biti ni tada. U zemlji u kojoj se valjda niti vodovodni šaht ne izgradi 100% u skladu s dokumentacijom, strogost koju je pokazala inspekcija zatvorivši tvornicu na gotovo godinu dana zbog relativno manje neuskladjenosti dokumentacije sa stanjem na terenu u najmanju ruku je začudjujuća.

2. Zatvaranje tvornice prošle godine i njeno ponovno otvaranje sada po ovome ne bi imalo puno veze manjkavostima u tehnološkom procesu i ispravcima istih, nego bi se radilo o sukobu onih koji tvornicu ne žele (dio lokalnog stanovništva i njihovi nevidljivi politički sponzori) i onih koji su dovedeni u Pićan i potrošili novac da je izgrade (Rockwool). A ti su samo vidljivi dijelovi poluga moći koje će zapravo odrediti sudbinu tvornice. Zna se da je iznenadna blagost inspekcije bila obilno potpomognuta Danielssonovim pismom (iz EU ureda za proširenje) Jandrokoviću u svibnju, nakon što su Rockwoolu izgubili strpljenje s beskonačnim odugovlačenjem i postavljanjem novih zahtjeva.

Ali, u svakom zlu i neko dobro - dodatni sistem za monitoring koji je naknadno ugradjen ne može ničemu štetiti. Pitanje je samo u uvjetima obostranog nepovjerenja koje je dostiglo neslućene razmjere, koliku vrijednost će njegovi rezultati uopće imati.

The Observer

Tko je glasao

Ono što je bilo javno

Ono što je bilo javno objavljeno jest da su, nakon prekida pokusnog rada, dodatno ugradili sustav za uklanjanje vodene pare iz ispuha, a da su svi filteri bili tu i prije.
Također su, nakon zatvaranja, koliko sam ja shvatio priopćenja, uskladili projektnu dokumentaciju sa izvedenim stanjem (a ne obratno).
Što znači, da osim vodene pare, kako i sam zaključuješ, nisu ništa drugo promijenili u procesu u odnosu na stanje prije zatvaranja.

Tko je glasao

Rashomon, ime znamenitog

Rashomon, ime znamenitog Kurosawinog filma bi trebao biti novi naziv ovoga portala, jer manje više svaka rasprava završi kao i zaplet genijalnog japanskog majstora. Očito je da je jedan događaj imao dva potpuno različita vidjenja od kojega mi je nekako Vlatkov vjerodostojniji od onoga koji je potpisao znameniti Geograf, Ekolog, Zeleni, Filozof, Povjesničar, Mister universe, Kabalist i astrolog, Novinar, Političar, Ljevičar, Desničar, Fizičar....
Glede ekologije i Potpićanskih problema sa Kamenovunom, koji su uzrokovani nečijom pohlepom (mirišim da je Rokvul u dosluhu sa Tompsonom), koja je karakteristična za rani liberalni stadij kapitalizma, rado se sjetim kako su Vlasti u SFRJ imale žicu za ekologiju, pa su recimo proizvodnju vinilklorida i velike spremnike stavili u Kaštela na domak drugog grada po veličini u Hrvatskoj radi bolje amortizacije eventualne eksplozije spremnika. Kako bi riješili problem radioaktivne šljake iz neke termoelektrane, nasuli su krug poduzeća i obalu, kako bi noću svijetlila, njihov spomenik otkriću Marie Curie. Tvornicu ferolegura su smjestili u pitomom okruženju Dugog Rata, kako bi Domovini priskrbili ferokarbid, toliko nužan za tvornice oružja, koja je izgledom bila konceptualni tribute Pink Floydovom albumu Animals, koji konceptom naglašava čistoću okolnog mora. A što tek reći o ekološkom biseru tvornici azbesta u Vranjicu ili cementare koje su svaki dan rigale tone cementne prašine i brinule se da intenzivno UV zračenje ne prodire do tla. Usput, čuo sam da su Cemexovci, odmah nakon dolaska prodali par strojeva za pročišćavanje, kako bi ih atmosfera Splita podsjećala na Mexico City.
Da ne bi ostao na prošlosti, svakako se da tu treba dodati i grandiozni pothvat Eko kaštelanskog zaliva, izrađen pod motom "Prebacimo govna Kaštelanskog zaliva u Brački kanal", pod visokim sponzorstvom i o računu EU. Genijalnost grandioznog poduhvata donekle je pokvarila činjenica da je podvodni ispust za 350.000 duša napravljen bez biološkog prećiščača, koji je po EU standardima obaveza za gradove iznad 50.000 stanovnika, no uzima se u obzir da su naša govna puno manje toksična od europskih, zbog visokog postotka ekološke hrane u hranidbenom lancu domorodaca. Prosvjedi Stobrečana, koji su dobili tu čast da im ispust bude milju od mjesta, su ismijani od strane nadležnih iz Oceanografskog instituta koji su dokazali da je ispumpavanje jednog megatankera govana dnevno na dubinu od 35 metara nije štetno za okoliš. Naknadno je sa ispusta skinut i difuzor, zbog sklonosti lokalnog stanovništva da u kanalizaciju ubacuje krupni otpad, tako da na milju od obale dolazi do mitskog sukoba Prirode i Čovjeka, odnosno njegovih govana.

Tko je glasao

Fantastičan opis jednog

Fantastičan opis jednog glavnog tajnika jedne zelene stranke.

Tko je glasao

Da ne bi ostao na

Da ne bi ostao na prošlosti, svakako se da tu treba dodati i grandiozni pothvat Eko kaštelanskog zaliva, izrađen pod motom "Prebacimo govna Kaštelanskog zaliva u Brački kanal", pod visokim sponzorstvom i o računu EU.
Prebaciti govna drugome (Stobrečanima i Bračanima) a učiniti sebi bolje i još na tome zaraditi nije promašena koncepcija. To su za naše prilike vrhunske koncepcije. Slično je vrhunska i zagrebački pročistač, iako općenito besmislen, u velikom trošku su fantastične zarade.

Ali potrošiti velike novce i voziti smeće sa Karepovca u Lećavicu, odakle ćeš zagaditi svoju pitku vodu (Jadro), to je malo luđa koncepcija, iako na prvi pogled izgleda privlačno, kao većina toga. Ad Zagreba je slična sanacija smetlišta Jakuševec po projektu IGH d.d. i unaprijeđeno - već jako truje najveće i praktički jedino do sada nezagađeno područje pitke vode te već kuha kao vulkan i pitanje je trenutka kada će proraditi a la PUTO.

Split previše slijedi Zagreb.

Tko je glasao

Tvornica kamene vune

Tvornica kamene vune Rockwool u Istri 2008.g. - prilozi za sagledavanje specifičnosti RH i ex SFRJ "sustava"

RH ima jednu uhodanu i prilično suvremenu tvornicu kamene vune, "Termika" u Novom Marofu. U slučaju tvornice Rockwool dominira besprijekornost "sustava", od ideje preko realizacije do prezentacije, naročito u djelu iščeznuće. Iščeznula je i činjenica da je tvornica puštana u rad bez jednog dimnjaka i filtra na drugom, sve kao u Karlovačkoj pivovari, što je otkriveno smrću susjeda, i sve po uobičajenoj "sustavnoj" logici.

Koje su to specifičnosti i zašto specifično naprednije sredine i pojave (Zagreb, Istra, IGH d.d., Čačić, Marina MD i Vukelić i druge) uspjevaju besprijekorno ali opet ne toliko da se mogu otvoreno takmičiti sa manje naprednim i slabijima?

Zašto velika Kina pokazuje slabosti (sami vraćaju pogrešnu robu, moraju se očitavati i o srednjevjekovnim retrogradnotima a la dalaj lama ...) a RH i ostale ex SFRJ snage i dalje ne popuštaju ni milimetra, nikakvih slabosti nema niti sa bilo koje strane?

Težište nije ni na kome posebno (osim moža na Kardelju a i to je duh škole), pa ni na Rockwool-u i krupnom kapitalu. Domaći krupni kapital nikada nije krupan obzirom da je stvarno uloženi kapital uvijek puno manji nego što se uzme a i ukupno manji nego što kupac stana plati u okviru stana. Udarni evropski kapital - npr. nr. 1 IKEA i dalje strogo zaobilazi ex SFRJ iako se nezadrživo šire svuda, dok je Rockwool zagrizao mamac najvećih zarada i najboljih uvjeta i ponovio greške Deutsche Telekom, Siemens, Bechtel itd., koji sada pate jer im velike zarade kod nas jedu osnovu.

RH je nastavila i dodatno razvila ex SFRJ maoističku kulturno-revolucionarnu praksu, na staljinističko-kardeljističkih osnovama, sve dodatno aromatizirano svim mogućim "novim tendencijama", jer je ta osnova postmodernistička puno prije postmoderne, puno je ranija i jača svjetska avangarda postmoderne nego npr. pop-kultura koju je pokrenula šačica američkih homoseksualaca, od ukupne 1968.g. a imala je primat nad kineskim maoizmom, što se vidi po ex SFRJ i Kini.

O osnovama:

- i u NDH i 1944. i iza su pali pokušaji sasvim drugih osnova zakona po osnovnim društvenim područjima (vlasništvo, gradnja, tehnika ...) pa su zakoni i ostali propisi onaj skup alata koji je non stop 3-8 puta složeniji i zahtjevniji skup od bilo kakvog evropskog, koji se uz to non stop mijenja pa je nešto 50 x iznad evropske razine, tako da su ex SFRJ/SRH već od sedamdesetih digle ruke da uopće mogu pratiti popis propisa a ukupna logika i praksa služi beskrajnom proširenom "sustavu" za beskrajne kardeljističke igre, u čemu nema mi l od logike ni po djelovima ni ukupno. Sa logikom zakona i propisa su desetljećima profesionalni pojedinci , htjeli ne htjeli, puno jači nego cijeli prošireni "sustav", koji u vezi toga naprosto nemoćan, ali mu je ta nemoć i nepromjenljivost udarna snaga;

- navedena zrelokardeljistička osnova je, slično Mao-voj kulturnoj revoluciji u isto doba, odlična i svjetski genijalna po prošireni "sustav" i adaptirane jake strane partnere jer omogućuje praksu u kojoj ama baš ništa nikad nije takvo i nitko ni za šta ne odgovara a takva osnova služi da se bilo šta može, u velikom postotku naknadno, podvesti u potpuno zakonito po tim najzahtjevnijim zakonima na svijetu te isto tako bilo šta i bilo koga potpuno onemogućiti, što je još važnije radi potpunog uvažavanja "sustava" i svih, pa i proširenih, sastavnica "sustava" (vidi dolje svježe primjere). To da nitko ništa konkretno ne odgovara i nema podjele a sve napreduje je značajna dogradnja staljinističke matrice i logike, na kojoj su se školovali i tridesetih postali profesori Tito i Kardelj, kada je donešen ustav SSSR-a i uhodana totalna industrija svega, koja sve prikazuje neodoljivo fantastičnim a zapravo su i vodstvo i ogromni aparati i cijelo društvo prevedeni u potpunu ilegalu i totalno djeluju protiv "sustava" i samih sebe (što je po Žižeku do vrhunca doveo Pol Pot);

- to "sve je moguće i ništa nije moguće" je po inerciji jako uhodano i u 2008.g. Istovremeno se svi žale na taj "naš nered i zbrku", a naročito oni koji su po 40 godina na čelu toga i koji je ključno proizvode (npr. Marina MD, njezin Dakić ... i cca 90 % struka), te istovremeno svi veoma izbirljivo nastupaju sa točke kako im dođe i odgovara;

- u pozadini te impresivne pojavnosti, a zapravo to su prave osnove, djeluje činjenica da su šezdesete obnovile kontinuitet od prije II svj. rata u okviru čega se je napravilo jako puno toga i to u omjeru 80 % toga cjelovito zadovoljavajuće i kako se radi po Evropi, dok je nakon zbivanja sedamdesetih obnovljena i čvrsto razvijena opisana praksa u kojoj 80 % toga cjelovito i po djelovima je namješteno i nije zadovoljavajuće, te je bitno ispod toga kako se radi po Evropi. Radi se konstantno o velikom sukobu dvije tradicije i prakse a dominatna praksa zadnja 4 desetljeća se pokušava do kraja učvrstiti kao jedina, uz podršku stranih partnera sa zapada i istoka kojima ta iznimna "tehnologija" omogućava najviše zarade s najmanje rizika;

- ta imitacija veleimperijalne prakse je prilično uobičajena sklonost. Može se spekulirati da su navedene dogradnje sedamdesetih ne samo iz poznatih razloga nego i kao odgovor, upgrade, na uspješne pokušaje provaljivanja šifri, npr. šezdesetih je izronio roman Bulgakov: Majstor i Margarita, koji je na trenutke izazvao gubljenje daha u mozgovima.

Kako to izgleda u praksi i na primjerima?

U predmetnom najozbiljnijem slučaju greenfiled investicije su prvenstveno "naše" široke snage po jakoj inerciji u mrežu uhvatile inače najdiscipliniranije Dance. Npr. dio da uopće ne trebaju ni pravi dimnajaci ni filtri jer to kod nas ide tako dok netko ne pogine kao u Karlovcu, dok i za dimnjak male kuće treba ispustiti dušu dok se sve rješi i nikad nije gotovo.

Kako ne bi, nema značajnog velikog posla a i ukupno je 80 % svega tako, u čemu nije došla do izražaja najobičnije raznovrsno muljanje.

U bezbrojnim slučajevima i prigodama gradnji i dogradnji Pliva nikada, pa i OKI nikada, i pored utrošenih rijeka milijardi, nije rješena ni najobičnija kanalizacija a tretman opasnih voda da ne spominjemo, pa je sama Pliva uništila 5-6 izvorišta pitke vode.

U velikom projektu zagrebačkog pročistača otpadnih voda, koji sa financijskim aranžamnima već košta 12 mlrd kuna i još će najmanje toliko povezano (nastavci oko mosta, spalionica za mulj a uskoro i za smeće sa Jakuševca jer se po projektu IGH d.d. i "unaprijeđenjima" sve raspada), nitko još i ne pomišlja odvajati i na pročišćavanje dovesti otpadne vode koje treba stvarno pročišćavati, tako da te opasnije vode idu u tlo a tih 24 mlrd kuna će služiti za mazanje očiju i pročišćavanje oborinske vode, koju ni najbogatiji ne čiste, i fekalnih, manje opasnih voda.

Ostali eksponirani "diskriminirajući" slučajevi u graditeljstvu uključujući ovaj ("diskriminirajući" i smisli jako iznimnog odstupanja od većonske prakse, kao slučaj 9 godina zatvora dr Ognjenu Šimiću ili jedini suđeni sudac ili Kutle), jako dobro pokazuju da je RH trenutno poprište velike svjetske igre, u kojoj ključnu igru igraju nijanse:
- u ovom slučaju Rockwool dodatno obratiti pažnju da je "sustav" ne samo bezgrešan nego i sveti fluid kojeg nema. Iščeznuće "sustava" je uvijek samo fatamorgana, a zapravo je samo početak duge saune i pušionice, u kojoj može svirati bezbroj varijacija na temu a isto tako može dugo svirati pokvarena gramofonsak ploča;
- voda na Vrbanima III je također neka apstrakcija"sustav" ne samo bezgrešan nego i sveti fluid kojeg nema, možda u vezi s činjenocom štosu taj posao kreirale zajedno i u njemu sudjeluju HSS, HDZ, HNS i SDP;
- prvi upitni poslovni kompleks u bloku zapadno od Cvijetnog trga je impozantna farsa. Npr. samo zaštita kulturnih dobara je impozantni armirano-betonski kompleks u kojem je obuhvaćeno pola Zagreba i 1/3 RH na način da se troši jako puno novaca i ništa se ne smije do stupnja da i za pipnuti treba po 3 godine (baš točno tako, uz razne veze, ex ministar, dekan, istaknuti profesor i šta sve ne je trebao 3 godine za obična dvorišna vrata na poziciji najniže zaštite i veliko je zadvoljstvo svih što se uz iznimne napore svih to rješilo za 3 godine), a kada treba deseci spomenika nulte i prve kategorije su baš taman ne samo za posve zakonito i na razini lako zbrisati nego i za konačne lekcije "retrogardnim" oblicima svijesti, pa ovdje mlađa i neiskusnija čelnica za zaštitu i njezine snage i beskrajne strukovnee i političke divizije to sve ne samo pretvaraju u prah nego agresivno i svim snagama napadaju kao što je kulturna revolucija u Kini pržila sve pred sobom. A takvih farsi u tom slučaju ima bar 10, uključujući onu maoističku da su isti likovi i snage i "sustav" i potpuna ilegala koja napada do daske i bez ostatka (npr. istaknuti prosvjednik gradski urbanist se istovremeno u stručnom časopisu hvali kako je i kao privatna tvrtka i sam sebi odobrio, poservisirao sve beskrajne trgovinske konmplekse po načelu zapravo nema nikakvih pravila nego se sve kako se napravi baš takvim prikaže i kaže OK i fantastično);
- Kupska i sve što radi IGH d.d. su potpuno ista logika, istovremeno sve i do daske bespravno pa podosta i besmisleno te istovremeno sve krajnje tip top i razorno po zadnje ostatke svijesti, isti likovi i snage u svim ulogama, kao Kardelj, Mao i Pol Pot.

Hoće li konačno doći do malih slabosti i nekih drugih pjesmi ?

Tko je glasao

Skini onu 1/4

Skini onu 1/4 Istrijansrva
"prijatelju iz Pazina koji radi u DUZS-u kada mi je rekao da su prvi pozivi na 112 s pritužbama ljudi da se guše i da ih oči peckaju stigli dan prije nego što je tvornica uopće počela ponovno raditi!"
To je i tvoja slika stanja - ljudi su zvali prije nago je Anđelka objavija da rade. Ona je ipak kasnila oko 18 sati.
Policija je obično mjerodavna za procjenu, a bilo ih je više od 3 + oni u crnim uniformama skriveni u tvornici.
Za one koji poznaju problem - solidno si se 'proslavio'

Tko je glasao

Ako misliš da sam negdje i

Ako misliš da sam negdje i u primisli zauzeo stav te stjuardese kako ju je netko nazvao, onda nisi razumio o čemu sam pisao. Stjuardesa je možda u medije s informacijom da su počeli raditi išla s 18 sati zakašnjenja, ali je 112 služba u stalnom kontaktu s tvornicom i znali su kada ovi počinju raditi. Pritužbe su krenule ranije...

Naravno, svi mi (pa i ti i ja) imamo pravo na vlastito mišljenje i vlastiti utisak. Ja ipak od svih i svega najviše vjerujem sebi i svojim osjetilima, a nakon ovoliko godina života i rada mogu reći da imam dovoljno i treninga i iskustva da mogu neke stvati procijeniti i ocijeniti. Na koncu, ovo je moj osobni osvrt na stanje, odnosno "histeriju" kako sam isto nazvao...

P.S. I ovaj tjedan sam bio dolje, bio sam do kasna dvije večeri u neposrednoj blizini, moja osjetila i dalje su ostala "gluha", no ne dajem si za pravo davati općenite izjave, ali kategorički mogu ustvrditi da u vrijeme u koje sam bio dolje u predjelu u kojem sam boravio nisam ništa osjetio...

Tko je glasao

Čekaj, možda je off-topic,

Čekaj, možda je off-topic, ali da li netko zna da li je ta Anđelka stvarno bila stjuardesa (plavuša jest, to sam vidio na snimkama, ali neke su joj godine, pa je mogla biti stevka davno, recimo tamo negdje u Avio-Genexu)?

Tko je glasao

Prema meni dostupnim

Prema meni dostupnim podacima (http://www.vjesnik.hr/pdf/2008%5C08%5C21%5C16A16.PDF), dodatno je ugrađen sustav kondenzatora koji uklanja vodenu paru iz ispuha i vraća ju natrag u optok procesne vode, pa je vizualni impakt ispuha smanjen. Svi ostali filtri su tamo od samog početka.

Dodatno je ugrađena kontrolno-mjerna oprema za nadzor sastava ispušnih plinova koji nadziru neke agencije i MZOPU, te su postavljene dvije imisijske stanice o kojima se pisalo i ovdje po komentarima, a čiji su rezultati kontinuiranog mjerenja dostupni i na internetu.

Iz RW-a su izjavili da su dodatno unaprijedili i nekakve procedure, što god im to značilo, ali sam ja to shvatio kao dodatno uvježbavanje ljudi, a ne kao dodatnu opremu.

Tko je glasao

E da, skoro zaboravih ovaj

E da, skoro zaboravih ovaj "histerični" tekst s pollitika.com iz siječnja o.g.: Kad Danci misle da su došli u banana republiku, a zeko pusti kandže (pa dok ide...). Tu se spominje ono što sam dolje spomenuo - u Danskoj naprosto ne bi ni pomislili neke svinjarije pokušati.

Tko je glasao

Tko je god ikad poslovao sa

Tko je god ikad poslovao sa Skandinavcima za da je to njihov uobicajen nacin rada - drze se visoko kao da su najpametniji, te diskutabilne poteze povlace po principu ako prode prode. I tako sve dok ne dobiju po prstima, a onda tule kako ih se maltretira.

Tko je glasao

I u glavnom loču velike

I u glavnom loču velike količine alkohola jer kod nas nema prohibicije.

Tko je glasao

Krivo. U Skandinaviji je

Krivo.
U Skandinaviji je neka vrsta meke "prohibicije" prisutna samo U Švedskoj. Ali, ovdje se radi o Dancima koji su sasvim druga priča kada se radi o alkoholu

The Observer

Tko je glasao

Milo mi je, što si s

Milo mi je, što si s vremenom ipak povezao ime s ekrana i facu s tribine! :)

Ja sam bio odlučio otiči tamo jer sam skužio da će biti stvarno veliko događanje, pa sam htio biti svjedok. Pa mi i dozvolili, da govorim. Na svom blogu objavio sam foto reportažu. Kako je primjetio Glas Istre - ja sam bio jedini, koji se predstavio kao političar; što je donekle paradoksalno, jer imam sigurno najviše okolišno-aktivističkog staža. Bili su i Antun Rupnik, kojeg si spomenuo, predsjednik stranke koja se sad zove "Zelena stranka - zelena alternativa" sa sjedištem u Puli, i Nikola Ivaniš, donedavni predsjednik Primorsko-goranskog saveza, koji me poveo automobilom do Rijeke nakon skupa, jer ja ne vozim auto i doputovao sam autobusom do Labina i zatim taksijem.

Istra mi izaziva nostalgiju, jer prva eko-inicijativa u kojoj sam sudjelovao, od 1985. godine, bila je da se na pogonu TE Plomin II, koji se tada počeo graditi, sagradi pogon za odsumporavanje dimnih plinova. Tada su se zgražali: pa jeste li vi normalni, pa tko to radi, što je loše sa sumporom, dobar je za zdravlje, ljudi idu u sumporne toplice... :-P To sam na skupu ispričao, pa sam dodao kako nam "razni Rokvoli i Rokvolići i danas pričaju slične pizdarije". Tu je ta sporna riječ. :) (Inače, bio sam u Potpićnu zadnjih dana rada "Tupljaka", kao novinar, pisao sam reportažu.)

Rockwool je jednom uhvaćen u muljanju i sad mu ljudi ništa ne vjeruju. Gle, čudno... :)

(Inače, slijedeća akcija u kojoj imam udjela, preko stranke i suradnika, je protiv gradnje golf igrališta u Motovunu. Još jedna pizdarija - glavna fora je naravno prenamjena poljoprivrednog zemljišta u građevinsko, jebeš golf!)

Žao mi je što u Muću (Dalmatinska Zagora), gdje je dokazano da pogon "Bitumina" godinama krši propise, nema socijalne i političke energije da se nešto poduzme. Tu imamo potencijalni novi Vranjic - za deset godina svi će radnici koju tu rade biti invalidi. U komparaciji s takvim slučajevima (što je uobičajena situacija), mnogo je manja nevolja ako se negdje, možda, pretjeruje ("Koga su ujedale zmije, boji se i guštera").

Inače, ja nisam ekolog, nego ekologist. Stručnjak naravno nisam. Moj je posao "javno zastupanje" (public advocacy), pa naravno nisam ni "objektivan", na strani sam ljudi koji trpe nevolju, kao odvjetnik ili liječnik.

Vrlo mi je zanimljiv argument "A gdje ste bili ranije, a zašto se sada bunite" - kao, ako nisam jednom primjetio ili reagirao na neku svinjariju, gotovo je, moram je slijedećih 50 godina podnositi? (Gotovo jednako često čujem i suprotno. "A zašto se već unaprijed bunite, pričekajte bit će Studija utjecaja na okoliš na javnoj raspravi... i slične pizdarije. :)) Međutim - prosvjedi protiv planirane tvornice započeli su 2006, prvo je prosvjedno okupljanje bilo u siječnju 2007., a onda se u rujnu pokazalo da je Rockwool kršio propise (MZOPU pokrenulo dva prekršajan postupka), što je normalno podignulo broj ljudi koji prosvjeduju.

Stvar koju sam čuo od ljudi, i koja je redovna u ovakvim situacijama (što sam u svoje 23 godine iskustva gotovo uvijek čoo) jest da je zagađivanje uvijek najveće noću i preko vikenda, kad inspekcije nema. Drugo, kad inspekcija dođe, uvijek je sve u redu (UVIJEK znaju u tvornici, kad inspekcija dolazi.)

Zoran Oštrić, ekologist i okolišni aktivist, plus ono, što je tako dobro uočio B2 :)

O meni reče bijesdrugi: dežurni protestant protiv svega, jebivjetar i probisvijet koji ne radi ništa u životu. Cool, that's me! :)

Mrak reče: "zdrav razum", "etika" i "moral" nisu kategorije koje možeš koristiti u pravnoj argumentaciji a političkoj još manje. Ima pravo: na te se kategorije pozivaju samo dežurni protestanti, jebivjetri i probisvjeti.

Tko je glasao

Dvije bih stvari dodao

Dvije bih stvari dodao ovdje: govorimo ne nužno o stručnjacima za ekologiju, ali svakako o brizi za ekologiju i ekološkoj osvještenosti.
Briga za okolinu nema radno vrijeme, i ne bi trebala biti "sezonska" aktivnost, otud moja dilema o kojoj ti pišeš "A gdje ste bili ranije...". Upravo to jest moje pitanje, a gdje su bili ranije, nije tvornica nikla preko noći...

Tko je glasao

Prvi prosvjed je, kako

Prvi prosvjed je, kako napisah s linkom, bio u siječnju 2007.. Bilo je gomila osuda prosvjednika i organizatora tada od strane Rockwoola i istarskih vlasti da bez veze stvaraju histeriju, da je sve po propisima, da je to najsuvremeniji pogon na svijetu... Uobičajen repertoar, kad god tako nešto pokreneš. Onda se u rujnu 2007. saznalo, da je tvornica stvarno na vrlo grub način kršila propise o postupanju s otpadom i emisijom u zrak (također dadoh link).

Nešto što si Rockwool u Danskoj ne bi mogao dopustiti. A po Indiji, Maleziji, Čileu itd, slične tvornice direktno potplaćuju policiju, zapošljavaju vlastite zaštitare koji premlaćuju prosvjednike, pa čak unajmljuju i plaćene ubojice. (Ne, nije pretjerivanje ni "histerija".) Mi smo onda "negdje u sredini".

To je zajeb s kapitalizmom. U jednom svojem članku napisao sam da je kapital divlji konj - odličan je, kad ga kontroliraš i usmjeravaš (što mi naravno ljevičari zamjeraju). Muljat će da zaštede kako god mogu. A ako ne može drugačije - onda će pošteno! :) Pa se moramo potruditi, da ne može drugačije.

Zoran Oštrić, revizionist :(

Tko je glasao

Jedna od reakcija nakon

Jedna od reakcija nakon prvog prosvjeda u siječnju 2007. - labinski ekolog Ivan Kos ti upravo pokazuje kako trebaš prihvatiti (tj iščitati) Vlatkov dnevnik.

Ako naime lokalni ekološki osvješten čovjek, uz to dugogodišnji borac za okoliš, na prvom prosvjedu vidi da je realizaciji te tvornice prvenstveno pogodovao nerad i šutnja ekološke zajednice, kako možeš očekivati da "obični" ljudi, koje zasigurno zanima tema i podržali bi svaku utemeljenu ali i argumentiranu akciju, prihvate sadašnju navalu a koja se čini kao zakašnjelo pranje ruku.

Po svemu sudeći (iz druge ruke, vjerujem Vlatku, no uvijek postoji mogućnost da je dio PR tima Rockwoola ili nekog tko je dobro zaradio na tom poslu) Danci su popustili: ugradili su pročišćivače, smanjili su emisije štetnih tvari, rade na sređivanju ostalih pitanja. Prosvjedi dosad su znači urodili plodom: trud je realiziran, Danci ne mogu drugačije, pa kreću pošteno. No sad se cilj mijenja - prosvjedi mijenjaju misiju koja postaje: Rockwool VAN! Ja s poništre ne želim vidit dimnjake!

A di si bio kad se je prodavala zemja? A kad je zona prezentirana kao industrijska? Pa kad je prezentiran projekt? Nije ovo Galjufova ili odvojak Mirogojske da se može prek vikenda zaorati bagerima - to traje godinama i previše je ljudi u organizaciji a da se ne čuje glas...

Ne mogu prosvjednici tražiti kruha preko pogače, kad nisu na početku ustali! Pa da li bi ijedna tvornica došla i otvorila pogon u RH ako takvi neargumentirani nastavci prosvjeda natjeraju Rockwool na zatvaranje iako su pod pritiskom promijenili režim rada i uskladili s propisima ali i realno smanjili štetnost i zadimljenost?

Čak ni Labin.com ne izvještava s tih ranih prosvjeda... Zašto? Pa jer su i sami sukrivci previdom ili lijenošću...

Democracy is more than two wolves and one sheep voting on what to have for dinner...

Tko je glasao

Pozdrav iz Istre. Na post

Pozdrav iz Istre. Na post korisnika z00ey, jednostavno moram reagirati budući da u zadnjoj rečenici spominje labinski lokalni nezavisni portal LC Labin.com, citiram "Čak ni Labin.com ne izvještava s tih ranih prosvjeda... Zašto? Pa jer su i sami sukrivci previdom ili lijenošću...",
samo ću napomenuti, ovaj portal, doduše postoji od 1999. godine, ALI temeljitim redizajnom i temeljitim sakupljanjem informacija za područja Labinštine tek krajem 9. mjeseca 2007. god (prije godinu dana).
Koncepcija portala je interakcija korisnika koji sami kreiraju sadržaj.
Labin.com niej bio u pravom pogonu u siječnju 2007. kad je bio prvi prosvjed protiv Rockwoola, a radi se neovisnom portalu na kojem i udruge imaju status moderatora te same kreiraju sadržaj, naravno uz korekciju urednika.

Skrećem pažnju na naš Forum na kojem se još prije 2 godine nazirao problem građana i Rockwoola.
Svakako pročitajte postove labinskih forumaša dok još nisu postojali lokalni portali ili nisu se aktivno bavili problematikom Rockwoola.

http://www.labin.com/lc/forum/forum/topic.asp?TOPIC_ID=36

Niti jedan objavljen članak na Labin.com-u nije cenzuriran, na njemu participiraju i razne udruge, kao i institucije. Lijeni definitivno nismo, budući da nekomercijalno održavamo, ponavljam, nezavisni portal Labinštine (Labin,Pićan,Kršan,Tupljak,Nedešćina,Raša,Rabac).

Objavljen članak je jako dobar i linkiran je na gore spomenuti forum.
Sakupljanjem informacija/objava/postova na blogovima, nastojimo pomoći u otkrivanju pravog stanja stvari i pritom se nikome ne priklanjamo, a otvoreni smo svima.

Puno pozdrava

Tko je glasao

Tom rečenicom nisam ciljao

Tom rečenicom nisam ciljao na portal Labin.com već upravo na korisnike tj. društvo u cjelini, pogotovo lokalno stanovništvo. Stoga zahvaljujem na linku na forum na kojem se i prije formiranja portala diskutiralo.

Koliko sam stigao vidjeti prvi postovi na forumu (datirani 9/2006) već "pesimistično" smatraju da je prekasno? Možda stoga što nije bilo adekvatnih reakcija pri donošenju prostornih planova

- Prenamjena poljoprivrednog u industrijsko zemljište i potom prodaja zemljišta, što je uèinila Opæina Piæan, potpuno odudara od koncepcije održivog razvoja i službeno usvojene eko-agroturistièke orijentacije Istre. Za gradnju tvornice Rockwool napravljena je ekološka studija u kojoj nema stava medicinske struke o utjecaju proizvodnje na okoliš i zdravlje stanovnika te æe naš prvi korak biti i zahtjev za moratorij na gradnju dok se ne izradi nova studija, u što æe biti ukljuèeni biolozi i lijeènici - rekao je Rupnik. (05/11/2006)

Ponavljam, prosvjedi DANAS su krivo adresirani: Rockwool radi po pravilima na zemljištu koje je legalno kupio a koje je imalo namjenu koja im je odgovarala. Studije zaštite okoliša su napravljene i kao takve prihvaćene.

Zato nema nikakvog rezona da se napada Rockwool - PRVO se treba naći propust (namjeran tj kažnjiv ili nenamjeran) u studijama, kupovini zemljišta i premanjeni istog. I to s prijavama protiv općine Pićan, županije Istarske, MZOPU i od njega ovlaštenoj tvrtci Ekonerg. A za napasti Rockwool se još treba dokazati povezanost te tvrtke s propustima nadležnih institucija.

Democracy is more than two wolves and one sheep voting on what to have for dinner...

Tko je glasao

@z00ey: Ponavljaš kritiku

@z00ey: Ponavljaš kritiku autora dnevnika: "a gdje ste bili prije", što je jedan čovjek zamjerio u siječnju 2007., nažalost nisam ga imao priliku upoznati - inače sam na prosvjedu u Potpićnu sreo desetak poznatih mi ljudi iz raznih akcija: anarhiste iz Rijeke (zaobilaznica), mladića iz Opatije (Učka), čovjeka iz Koromačnog (Cementara), doktora medicine iz Labina (TE Plomin), plus naravno Antuna Rupnika (udruga Ekop Ista i lokalna zelena stranka) i Brunu Poropata (nezavisni vijećnik iz Rovinja, Odbor za referendum).

To je bilo prije gotovo dvije godine. Osam mjeseci nakon toga pokazalo se da je Rockwool zaista lagao svo vrijeme, kršćeći propise na primitivan, "balkanski" način (jednostavno ugradio dodatnu cijev za odvod dimnih plinova, da izbjegne uređaj za pročišćavanje)! Za pretpostaviti je da je to potaklo na djelovanje neke ljude, koji su ranije bili indiferentni, a također i neke lokalne vlasti. Krajem 2007. osnovali su udrugu "Naša zemlja".

Kakve veze ta zamjerka, da nisu organizirali prosvjed već u siječnju 2006., ima sada? Recimo da jesu zakasnili. Je li tadašnje kašnjenje relevantno za diskusiju u rujnu 2008.?

To je naprosto jedan oblik "ad hominem" argumenta i ja ga nikad ne koristim - iako mi se naravno kao osijedelom aktivistu događa da se pojavljuju novi koji proglašavaju da je sve prije njih bila glupost i da su sad oni pravi. Dođu, plešu jedno ljeto, i prođu. :)

Tko je glasao

@Zoran O.: Kada z00ey kaže

@Zoran O.: Kada z00ey kaže "A di si bio kad se je prodavala zemja?..." iz njega progovara arhitekt koji zna kako izgleda cjelokupni proces od ledine do izgradnje, u svim svojim fazama i sa svim svojim procedurama. Zna to jako dobro i ap... U tim procesima i procedurama ima (bilo je) dovoljno mogućnosti da su se neke stvari mogle napraviti i prije i jednostavnije.

Tko je glasao

@ DcCroat - upravo to. Sve

@ DcCroat - upravo to. Sve je jako dugo trajalo i moglo se svašta učinit na vrijeme. Zahvaljujem.

ZO: Ponavljaš kritiku autora dnevnika: "a gdje ste bili prije", što je jedan čovjek zamjerio u siječnju 2007.
Naravno, jer se slažem s njim. Sad više nije vrijeme za prosvjede pred Rockwoolom, jer su sredili sve kako bi ispunili zakonska pravila. Ako se netko ne slaže s zakonskim pravilima onda treba prosvjedovati pred za to nadležnim ministarstvom i Saborom.

Što se tiče odluke o poduzetničkoj zoni podesnoj za Rockwool investiciju, opet imamo krivo adresiran prosvjed. Prostorni plan općine (zakonski akt) je donesen na lokalnoj razini, u općini Pićan, i provjeren kod ministarstva. Također su po tom planu potvrđene lokacijska i građevna dozvola te svi uvjeti uključujući oni o zaštiti okoliša. Kad (ako) tvornica Rockwool izvede sve promjene i uskladi emisije uvjetima, ona ima potpuno pravo legalno raditi. Autor dnevnika (subjektivnim promatranjem) smatra da je to izvršeno, nemam razloga da mu ne vjerujem, pa se pod tom premisom slažem s njim.

Ukoliko ekološke udruge imaju druge podatke koje demantiraju službene, van s njima! I naravno na prosvjede i (privremenu) opstrukciju rada - DOK SE TO NE RIJEŠI! A nikako dok se tvornica ne zatvori...

Ako pak ne vjerujete rezultatima dobivenim iz mjernih stanica, pa nisu valjda one u vlasništvu i pod kontrolom Rockwoola? Opet prosvjedi na krivu adresu - imate ministarstvo nadležno za instituciju koja nadgleda čistoću zraka, postavite svoj mjerač, pokažite prave rezultate i idemo zajedno na Trg francuske...

Democracy is more than two wolves and one sheep voting on what to have for dinner...

Tko je glasao

Kako ti neće zamjeriti:U

Kako ti neće zamjeriti:U jednom svojem članku napisao sam da je kapital divlji konj - odličan je, kad ga kontroliraš i usmjeravaš (što mi naravno ljevičari zamjeraju) takvu izdajničku izjavu :)

Kapital nije zlo, baš suprotno.
Nekontrolirani kapital, e to je već druga priča...
Bravo, odličan članak!

# Jedan neprijatelj pametnom čovjeku više vrijedi nego hiljadu prijatelja

# Jedan neprijatelj pametnom čovjeku više vrijedi nego hiljadu prijatelja

Tko je glasao

a) mjerne stanice valjda

a) mjerne stanice valjda nemaju radno vrijeme nego mjere 24 sata na dan?

b) propustio si očitovati se o razmimoilaženju u stavovima oko toga koliko je ljudi na prosvjedu doista i bilo?

Tko je glasao

a) Ljudi ne vjeruju onima,

a) Ljudi ne vjeruju onima, koji očitavaju rezultate.

b) Zašto bih se ja o tome morao očitovati? Ajd, neobično je, da policija da veću brojku nego novinari. :) Evo što sam na svom blogu bio napisao:

Isprva sam procijenio da se okupilo oko 500 ljudi, ali kad sam s bine pažljivije promotrio i približno izračunao u glavi, zaključio sam da sam potcijenio broj. Policija je službeno procijenila broj prisutnih na 1500. Svakako - jedan od najvećih prosvjeda izazvan okolišnim problemima u Hrvatskoj!

Teško je ljude za slične prosvjede mobilizirati. Općina Pićan (u kojoj se nalazi i naselje Potpićan) ima 2000 stanovnika.

Tko je glasao

Prema ovome što se može

Prema ovome što se može očitati na Internetu, stanice su automatske jer su jedine u Hrvatskoj s kojih se može iz sata u sat pratiti stanje - pogledajte malo ostale stanice i kako se na njima mulja - kad dođe do prekoračenja navondno rikne disk:-)
Ili vjerujete da svaki sat to netko očitava u 21st? Ili da bi netko krivo podesio mjerene stanice?

Tko je glasao

Možda si brojao glave s

Možda si brojao glave s tribine - prikolice kamina s kojeg si govorio. Ja sam stajao na zemljanom humku koji je bio iza kamiona a koji je možda metar viši od prikolice kamiona i daje bolji pogled. Možda je bilo (nešto malo) više ljudi od moje procjene, ali sigurno ih nije bilo više od 600 sa svom djecom koju ne možeš vidjeti da se motaju između noga odraslih.
Kamo sreće da se okupilo 1000 (ili Lazarićevih 2000 ljudi) ekološki osvještenih...

Tko je glasao

Nisam brojio glave - brojio

Nisam brojio glave - brojio sam noge i podijelio sa dva. :)) Inače - prije nego što sam se popeo na pozornicu, bio sam i ja na toj humci neko vrijeme (odatle sam snimio neke fotke koje su na sajtu) - valjda smo stajali jedan do drugog.

Moja osobna procjena je 700 do 800 - ali to nije bitno pitanje.

Inače, jednom sam čitao teoriju da je kod procjene "koliko se ljudi našlo na jednom skupu" (često je tih diskusija bilo!) najvjerojatniji broj GEOMETRIJSKA SREDINA svih procjena (ne aritmetička!). Ne znam da li je to netko obziljno proučavao ili je ispalio onako bez veze. :)

Tko je glasao

Da nije "Geometrijsku

Da nije "Geometrijsku sredinu" ozbiljno proučavao ministar Kirin, sada cijenjeni gradonačelnik Koprivnice.

Tko je glasao

Ne, to sam čitao negdje

Ne, to sam čitao negdje davno prije - ali fakat se ne sjećam. Ima mi neke logike. Psiholozi koji proučavaju percepciju mogli bi to testirati.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci