Tagovi

Kako jamac postaje siromah

Biti nekome jamac za kredit. Što bi to trebalo zna?iti? Preuzeti dug po kreditu ako dužnik ne može vratiti dug ili ako on postane nedostupan, umre bez nasljednika i imovine ili ako naprosto zbriše u inozamstvo. Najkra?e, jamac postaje dužnik ako banka ne može od dužnika naplatiti potraživanje.
Ako ste povjerovali da je ova definicja približno to?na, grdno ste se prevarili!
Barem kada su u pitanju banke u Hrvatskoj. Ne napisah „hrvatske banke“ jer takovih i nema.

Prije nekoliko mjeseci obratila mi se gospo?a Ana iz Varaždina. Nesrtena je žena bila jamac nekom poznaniku koji je naprosto odlu?io da više ne?e vra?ati kredit. Živ i zdrav i danas se šepuri po Varaždinu. Kada je banka od nje zatražila da kao jamac preuzme kreditnu obavezu Ana je instiktivno reagirala: pa ?ekajte ljudi, dužnik vam je tu , u Varaždinu, živi u velikoj ku?i, ima imovinu, živ je i zdrav, pa što od njega ne naplatite dug?
Banka odgovara da se ona ne misli natezati s dužnikom, nekretnine nisu njegove, nema prihoda i ne postoji mogu?nost naplate duga. Kako nekretnine nisu njegove, pa kredit je uložio i njihovu izgradnju, dogradnju, adaptaciju? Pa zar niste tražili hipoteku na njih?
Vi ste gospo?o, jamac i izvolite otplatiti kredit i nemojte se mješati u našu poslovnu politiku, odbrusili su iz banke. I po kratkom postupku banka sjeda na pla?u jamca. Ana i danas otpla?uje kredit. Ali, Ana se nije pomirila s tom nepravdom, uporno je tražila zaštitu svojih prava i došla do sudske presude da je dužnik namjerno prevario (obmanio, doveo u zabludu) jamce.
O njenom sam slu?aju razgovarao sa svima za koje sam mislio da Ani mogu pomo?i: Pu?kim pravobraniteljem, sada ve? bivšom ministricom pravosu?a, državnim tajnikom u tom ministarstvu, slu?aj sam prezentirao i u Saboru i predlagao promjenu zakona koji bi banke obavezivala da u pokušaju naplate duga najprije moraju iskoristiti sve mogu?nosti naplate od dužnika pa tek onda od jamaca. Ukoliko pak je banka u?inila propust u tom postupku gubila bi pravo naplate duga od jamca.
Svi s kojima sam razgovarao i koji su pregledali dosje od nekoliko stotina stranica dokumenta i sudskih presuda složili su se da se radi o velikoj društvenoj nepravdi. Banka je propustila zaštiti svoje interese kod dužnika i dug naplatila od jamca. Istovremeno dužnik uživa imovinu koja je stvorena odobrenim kreditom. Na temelju prijevare, što je i sud utvrdio.
Ako ste na trenutak pomisli da Ana tužbom protiv dužnika može nadoknaditi svoje jamstvene obaveze , prevarili ste se. A taj dužnik , prema našim zakonima, po mišljenju op?inskog državnog odvjetništva u Varaždinu nije po?inio ni kazneno djelo!
Država je stala na stranu prevaranta, on je pošteni gra?anin a gospo?a Ana pla?a njegove dugove.

Prije nekoliko dana od gospo?e Ane dobio sam pismo. U njemu me upozorava na još jedan sli?an ali u socijanom smislu daleko teži slu?aj.
Gospo?a Kristina, samohrana majka iz Varaždinskih Toplica uz asistenciju policije odvedena je na izdržavanje zatvorske kazne jer je uvrijedila sutkinju ( nisam siguran da li op?inskog suda u Novom Marofu ili Županijskog suda u Varaždinu).
Zašto i kako je Kristina uvrijedila sutkinju?
Njen pokojni otac bio je hipotekarni jamac jednom poduzetniku, vlasniku privatne tvrtke, ima ?ovjek stan u Varaždinu, solidan auto i ve? poga?ate, sve je prenio na svoga sina. Za banku, dužnik bez imovine.
Nakon o?eve smrti gospo?a Kristina nije mogla nasljediti ku?u jer je bila pod hipotekom i postala je vlasništvo banke. Banka pak je pokrenula postupak deložacije samohrane majke ?etvero djece. Bore?i se za svoje egzistencijalno pravo gospo?a Kristina je opsovala sutkinju.
Sada izdržava zatvorsku kaznu u trajanju od 14 dana.
S obzirom da ku?a nije njezina, nema pravo ni na nužni smještaj.
Op?insko državno odvjetništvo u Varaždinu ne smatra da je taj ugledni gra?anin (dužnik) po?inio kazneno djelo prijevare. Banka se s njime ne želi natezati. Tako ?e mu ostati sva blagodat koju je stekao kreditom.
Kristina ?e ostati bez ku?e i nužnog smještaja. Troje od ?etvero djece su malodobni. Sada se još može desiti da joj centar za socijalnu skrb oduzme djecu „jer ne može o njima skrbiti“!
Država je veoma efikasno zaštitila uglednog poduzetnika. I njevjerojatno efikasno sankcionirala Kristinu koja je u afektu opsovala sutkinju. I , dragi moji, sve je „u skladu s pozitivnim zakonskim propisima“.
Vjerujete li još u onu odredbu iz Ustava Republike Hrvatske da su pred zakonom svi jednaki i da je Hrvatska socijalna država?

Komentari

Ovo je samo jedan od

Ovo je samo jedan od višestrukih primjera. Bila je prije 6 mjeseci emisija o temi jamaca, kada se vidjelo da je to poprimilo rang epidemije, i što se dogodilo, ništa, pojeo vuk magare.
Tu ima više problema u nizu. Prvi je neefikasno pravosuđe - svagdje drugdje dužnicima ne bi na kraj pameti palo da rade tako nešto, jer jednostavno bi završili u zatvoru. Kod nas zamutiš vodu i zakompliciraš predmet, malo djeluješ na sud s nekoliko nedolazaka, i kupio si zastaru procesa.
Drugo su banke, koje djeluju u nekom bezvremenskom okruženju. Banka će se uvijek naplaćivati tamo gdje je najjednostavnije, i nije ih briga koliko je to moralno. Oni ti kažu, pazi što potpisuješ. To što su te istovremeno bombardirali raznim marketingom da to isto potpišeš, to više nije bitno. Mehanizmi pri izdavanju kredita su jednostavno prelabavi.
Treće su institucije koje kada im odgovoara gledaju gole činjenice, a kada im ne odgovara onda gledaju i širu sliku.
Ma zapravo, najžalosnija stvar je što saborski zastupnik piše na internetu o ovom slučaju jer očigledno, koliko god htio, ne može ništa napraviti. (pri tome mislim da je to ipak bolje nego da se ništa ne poduzima). I još kada piše, onda ga se proziva, jer je valjda bolje da se to ne spominje. Samo pišite gospodine Lesar, valjda će ipak jednom doći do "točke preokreta"

Tko je glasao

nije li hrvatska potpisnica

nije li hrvatska potpisnica konvencije protiv dužničkog ropstva? ako je, zašto nije u zakone ugradila članke kojima bi štitila svoje građane od istog?

Tko je glasao

gospon Lesar

gospon Lesar
O drugom slučaju koji navodite napisao sam neki dan na ovim stranicama pod naslovom SUDSTVO NAŠE ČESTITO PA MI JE DRAGO ŠTO VI KAO SABORSKI ZASTUPNIK sada imate priliku da ipak i za saborskom govornicom progovorite o tome kao i o mnogim sličnim situacijama i vladajućima ukažete da bi im ipak pametnije bilo baviti se zaštitom svojih građana nego salonskim raspravama kojima prodavaju maglu i štite veliki kapital nemilice udarajući na svoje građane koji su im ovako ili onako to i omogućili izborima ali o toj temi možda neki drugi put

Tko je glasao

Naše osnove, koje nisu

Naše osnove, koje nisu izmjenjene do danas su:

- kroz cca 50 zakona i 250 sustavnih mjera se je otimalo sve privatno i djelilo ne po nekom navodnom "komunističkom" pravilu, da je jedno pravilo šta bi trebalo toliko različitih načina, nego na sve moguće načine;

- onda je kroz samo upravljanje na zajednički račun razrađeno hapanje svih novaca i imovine, od svega još neotetog prije, u tijeku i za niz idućih generacija, uključujući sve društveno;

- onda su uz nastavke stvarnih slijedile i sve formalne operacije i legalizacije otimanja, uključujući sve stanove i vile, pripadajuće infratsrukture i nekretnine te stalno i cash uz to;

- to odavno prati i iznimna lihva kojom se jedna dio građanstva kamatari i reketari za njiove novce, nešto što svijet ne poznaje;

- to odavno prati i tehnologija uzmem od države ili putem nje banke, ne napravim i ne vratim ništa, ne plaćam nikakve obveze dobavljačima i zaposlneicima pa ni komunlanu potrošnju i ode zastaru. Jedan od najistaknutijij "majstora" toga još od socijalizma je Čačić, ali tako da od tako stečenog redovno 70 % upropasti, izvozaju ga drugi (Elan, glumci granji u Zagrebu, Izraelci ...). Nadalje Todorić Agrokor, ZABA, IGH klaster, razni po Zagrebu ...;

- taj financijski i drugi inženjering je odavno prožeo elitne snage pa i mase do nivoa revolucije koja se je jako izvozila i financirala jako puno toga na 3 kontinenta.

Uopće nije čudno da to ide obzirom da se baš time bavi cca 95 % snaga, kakvih 400.000 likova jedino time a ostalih 2 milijuna jako u vezi s time. Tako je esktra zarađeno i hapano cca 4.000 mlrd kuna. To psolovanje je ujdno puno veleimperijalnije i nareligioznije nego slično angloameričko, te kao neophodni uvjet ima puno više veleimperijalnih rezidencija i hramova (npr. naš građanin predsjednik ima razmjerno 50 x više nego oni, banke INA itd. razmjerno 30 x više itd.). Najbolji pokazatelj je udio snaga u tome. Dok po najvećim imperijama i i po zemljama sa najvećim udjelom građanstva u esktra bizniu (npr. Švicarska, Velika Britanija ...) u esktra čistim zaradama višim od 200.000 $ sudjeluje razmjerno nikad više od 5 % građanstva, kod nas samo najuži ešalon na vrhu je više od 10 % a ukupno vjerojetno više od 50 %. U tom smislu smo čudo, pogotovo jer smo u 20. stoljeću nekoliko puta takvim valovima poptuno poharani i kretali sa spaljene zemlje.

Činjenica tolikih uspjeha u zadnjih 40 godina nadilazi sva azijska, ruska i druga čuda, derivate i Wall Street, silicijsku dolinu, zarade od roge i oružja, Dubai ... sve. Napredak košta i to je tek krenulo, biti će toga puno viš, nema smisla padati ispod čvrstih razina rezultata (npr. ZABA rast zarade 50 %, Hypo na nekretninama još i više, Magma na smeću iz Kine 2.000 %, IGH i nakon jakog pada još uvijek na 1.000 % više od startne napuhane vrijednosti, Zagreb sa najvećim proračunom u povijesti nema ni 1 kune ni za dječje igralište ili kakvu klupu ...

Kada je početkom osamdesetih krenulo slično, iako je sve bilo "naše", drugovi su svima koji nisu došli na red za bilo šta i novim generacijama, pa i u vezi bilo kakvog posla i plaće, o stanovima i kreditima ni govora, rekli - tko vas jebe drugovi, kad niste sposobni kao mi. Društvo se je većinski opredjelilo za takvu sposobnost i s time i nenamjeravno dođu neke posljedice, kao u erotskim igrama.

Tko je glasao

Vjerujem da svatko od nas,

Vjerujem da svatko od nas, samo da se osvrne, može naći ovakvih primjera u svom bližem susjedstvu. Ni par kućnih brojeva od mene nalazi se obitelj koja već sedam godina isplaćuje takav kredit, čak ne kao prvi već kao treći jamac (jer su dvoje prvih znajući shemu "pravovremeno" kod javnog bilježnika zaveli posuđivanje više stotina tisuća kuna od svojih vlastitih supruga, pa su im onda supruge da bi vratili posuđeno sjele na trećinu ili polovicu plaće, tako da ovrha nad njihovim dohotcima nije moguća sve dok se ne isplati "dug" suprugama, pa u tom slučaju banka ide na sljedećeg jamca... Fina shema, ha?)
Dakle, treći jamac je do sada u sedam godina isplatio oko 150 tisuća kuna za APN kuću koju je kupio jedan vajni branitelj, ali koji je odlučio to više ne plaćati, iako se na njega i dalje vodi i članovi obitelji u kući žive. Iako taj branitelj ima mirovinu od preko 7 tisuća, banka nije našla načina ovršavati mu dio mirovine, nego se sručila na jamce. Taj treći jamac, inače policajac, godinu dana nakon početka isplate kredita za koji ne zna kad će završiti jer mu ne dozvoljavaju uvid u stanje otplate, obolio je od šećera, supruga je nezaposlena, djece je četvero, okolina ne mari, novaca za odvjetnike nema, policijski i ne znam kakvi sindikati, kolege, prijatelji... nestali iz vidokruga čovjeku...
Pokušavajući sagledati veličinu tog problema i mogućnost rješenja, a bez pravne podloge, ovako naivan, zaključio sam da će taj policajac praktično sam otplatiti tu kuću pa će onda valjda imati i nekakva prava, dokazati nekakvo pravo na istu... Naravno, naivan sam. Kuća ostaje vajnom branitelju (ovo branitelj ne shvatiti kao obilježavanje, taj tip koji je kupio kuću inače svugdje u pravi plan stavlja svoje braniteljstvo, a invalidnost je kažu nastala mladenačkim igranjem oružjem)... I kao što Lesar uviđa, tip čak nije odbijanjem plaćanja kredita činio krvično djelo i ne zna se na koji bi način ovaj koji mu isplati kredit za kuću mogao tražiti zadovoljštinu...
Eh, da, pisali su i (vajnom) predsjedniku i (vajnoj) Vladi... U stvari učinili su sve što ljudi u takvim situacijama misle da treba učiniti. Previdjeli su očito jednu sitnicu. Žive u Hrvatskoj.
Ima li tko ovdje želju da ga upoznam s tim slučajem u detalje?

Tko je glasao

@PanonVU.Ti si mlad pa

@PanonVU.Ti si mlad pa vjerojatno neznas.Nakada se za ovakove stvari islo u Beograd u marsalat.I vjeruj bilo je rjesavano u roku ODMAH.Sada ce me neki napasti da sam Yugonostalgicar.Neka napadnu,a ja bih volio da se stvari rijesavaju tako i tom brzinom.

Tko je glasao

NISI VJERODOSTOJAN! Bojiš

NISI VJERODOSTOJAN! Bojiš se! Odmah bi trebao dati ostavku na mjesto saborskog zastupnika! Ne znam tko te uopće birao na mjesto saborskog zastupnika kad si manji od ZECA! Šteta što ti i plaća saborskog zastupnika nije zečja. A ne, to nije.

Gospodine dragi, zašto nisi napisao IME I PREZIME TOG NEDOSTOJNOG VARAŽDINSKOG VELIKAŠA koji je prevario gospođu Anu. Pa neka ga sustigne sramota nad činom koji je učinio, ako ga već ne može sustići pravo i pravda, koji su u Hrvatskoj napravljeni po mjeri LOPOVA, a ne sirotinje! Zašto kao saborski zastupnik nisi napisao ime i prezime te sutkinje koja nije spremna lopova strpati u zatvor, već jamca? Bojiš se? ako se bojiš, onda daj ostavku na mjesto saborskog zastupnika! Zečevi nam nisu potrebni. Tko će uredit ovo društvo, ako je vrhunsko tijelo ove države sastavljeno od ZEČEVA?
Zašto nisi predložio ZAKON u kojem će stajati da banke NE SMIJU UZIMATI JAMSTVA drugih fizičkih osoba, koje s jamcem nisu u obiteljskoj svezi, kad smo svjedoci mnogiH upropaštenih obitelji zbog takvog ZLOG ZAKONA?! Ili se bori tamo gdje treba, ili nemoj laprdati uopćeno. Uopćavanje nikog ne zanima, jer svi jako dobro znamo što je i kako je. Banke su LOPOVI koji žive na grbači malih ljudi i pit će nam krv na slamku koliko im to sami dopustimo! Zbog tih upropaštenih obitelji jamaca, dok se dužnici šepure po Hrvatskoj u "tuđim" kućama i "tuđim" automobilima, mislim da šef HNB-a koji određuje bankarska pravila, nije takav stručnjak kakvim se čini i kakvim ga novinari kuju u zvijezde. Želim PRAVO U SLUŽBI PRAVDE, a ne u službi LOPOVA.
A ti izvoli pisat IMENA, ili šuti. Dosta je bilo kolektivne odgovornosti, izvoli pisati o individualnoj odgovornosti. Svi imaju IMENA I PREZIMENA.

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

E moja kraljice, opet te

E moja kraljice, opet te savladala mržnja.
Imena nisam iznosio jer me gospođa Ana zamolila da to ne činim. Barem dok ona ima nade da će nešto uspjeti. Bilo bi dobro da pažljivije čitaš tekstvove i komentare.
Vrijeđanje je tvoja konstanta. To sve govori o tebi. Mir s tobom, mrgude.

Tko je glasao

Prema kome mržnja?! To nije

Prema kome mržnja?! To nije bila mržnja, već crtanje tebi da otvoriš oči tko si i što predstavljaš ovom narodu!!! Ti si onaj kojeg je narod postavio da GOVORI!!! A ne da se kriješ iza općenitih riječi koje i svrake na granama svrakaju. Mene ne zanima što je gospođa Ana htjela, a što nije. Ja od tebe tražim DJELOVANJE! I imenovanje odgovornih! Ako se gospođa Ana boji, ti se ne smiješ bojati izreći imena. Gdje ti tu vidiš mržnju? Ajd, nacrtaj, jer je ja ne vidim osim u tvojoj mašti.
Jesam ti ja, narod, dala IMUNITET, da možeš javno izricati imena i prozivati odgovorne i predlagati zakone! Ako ti ne možeš, pusti mene, ja ću govoriti umjesto tebe. Eh, da je meni imunitet, koji ti imaš...

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

"...slučaj sam prezentirao

"...slučaj sam prezentirao i u Saboru i predlagao promjenu zakona koji bi banke obavezivala da u pokušaju naplate duga najprije moraju iskoristiti sve mogućnosti naplate od dužnika pa tek onda od jamaca. Ukoliko pak je banka učinila propust u tom postupku gubila bi pravo naplate duga od jamca...."
Eto, to nisi pročitala. Pokušaj još jednom, možda ti se posreći. Mir s tobom.

Tko je glasao

Zakone i arbitraže iz

Zakone i arbitraže iz područja obveznih odnosa, gospodarstva itd. dugo radi i kontrolira akademik Barbić, koji ujedno radi za banke.

Npr. radio je javnosti nepoznatu pretvorbu ZABA za 0 kuna i stalni je konzultant. Više puta je bilo objavljeno da za redovni status konzultanta dobije više od milijun kuna, zatim bonusi po savjetima, honorari za nadzorni odbor itd. A koliko je još banaka, velikih tvrki, npr. nedavno je sud presudio po njegovoj arbitraži punu zakonitost osnivanja tvrtke Konstruktor inženjering, koju je vlasnik Žderić osnovao malim osnivačkikm ulogom plaćenim od strane društvenog poduzeća Konstruktor, sa sjedištem u istoj društtvenoj tvrtki, gdje je odmah po osnivanju tvrtke država uplatila 150 mlijuna kuna za poslove obnove, za koje su bili nadležni Žderićev tast Đukan i kum Jure Radić (a kasnije malo i kum Luka Bebić).

Da bi posao išao, zakoni se moraju, nakon save as sa njemačkog i slično, malo podesiti da u korist glavnih klijenata i dioničara ide što brže i jednostavnije.

Tako npr. njegovi bliski suradnici (odvjetnik Hanžeković .... ) automatizmom i bez ikakvog pisanja HRT preplatu po slabije naseljenim krajevima naplaćuje pod više od 400 kuna, stariji ljudi ne stignu na vrijeme i grad i on naplati ovrhom na penziji ili slično, po opećm rješenju, a sve obave službenici računovodstva HRT. I tako kapne nekoliko milijuna kuna mjesečno, jednom više od 4.

To su dečki, širi krug henesijevaca, koji odavno znaju šta su znanje, život i sposobnosti, i koji su blagotvorno to uveli u naše balkanske krajeve.

Tko je glasao

Teško mi je ulaziti u

Teško mi je ulaziti u konfrontaciju s ljudima koji ipak nekog vraga pokušavaju napraviti (koliko god to marginalno bilo, ali ipak nekaj delaju). No, slažem se sa B2 da se od tebe očekuje više. Npr. da više ulažeš u svoje obrazovanje i govorničke vještine. Budući (potencijalni?) kandidat za predsjednika trebao bi u jednoj emisiji (jeli to bio dossier?) znati spojiti barem dvije smislene rečenice.

# Jedan neprijatelj pametnom čovjeku više vrijedi nego hiljadu prijatelja

# Jedan neprijatelj pametnom čovjeku više vrijedi nego hiljadu prijatelja

Tko je glasao

Delgado, baš me briga što

Delgado, baš me briga što od mene očekuje B2.
A vidim da i ti sabiraš kandidate za predsjednika.
Svaki tjedan kandidat jedan!
No, zar je to tema ovog posta?
Ili se pridružuješ destrukciji teme?

Tko je glasao

Iako nemam dobro mišljenje

Iako nemam dobro mišljenje o B2, u vezi tebe je apsolutno u pravu. Ti si jedna uvredljiva i bahata spodoba, koja se pod plaštem navodne brige za malog čovjeka, želi domoći čim bolje sinekure. Perspektivno, u svakom slučaju. Samo ti navali. Čini mi se jedino da nisi na vrijeme jamio, pa će ti ostati samo mrvice.

A slaganje dvije smislene rečenice takvima ni ne treba, sorry, zaletio sam se. Samo ti kreni utabanim Rojsovim domoljubnim stazama...

# Jedan neprijatelj pametnom čovjeku više vrijedi nego hiljadu prijatelja

# Jedan neprijatelj pametnom čovjeku više vrijedi nego hiljadu prijatelja

Tko je glasao

Od kuda toliko negativnih

Od kuda toliko negativnih energija, od kuda toliko mržnje među nama samima? Delgado, poznajem svog starog i mogu reći da nije "uvredljiva i bahata spodoba". Čak štoviše, suprotno od toga. Možda jednostavno imaš predrasudu prema njemu, a njegove kratke komentare ne "čitaš" pozitivno kako ih on i iznosi.. Žao mi je što tako reagiraš prema nekome tko je evo tu među nama i ipak radi nekog vraga. Razumijem da se stavovi mogu razlikovati, ali od kuda potreba za epitetima, to mi doista nije jasno.

Tko je glasao

Drago mi je da se barem sin

Drago mi je da se barem sin potrudio pročitati cijeli početni komentar: tako reagiraš prema nekome tko je evo tu među nama i ipak radi nekog vraga te primijetio i nešto dobronamjerno. Meni je naravno, drago da je tvoj stari među nama i potpuno si u pravu kad kažeš da bi trebali više surađivati, a unositi manje negativne energije u međusobne odnose. Iako sam i ja bio malo provokativan, mislim da nisam zaslužio takvu reakciju. Sjećam se Tadića (od kojeg smo puno očekivali) koji je isto zalutao na ove stranice pa je odjednom nestao, isprovociran benignim komentarom nekog mladića koji ga poznaje.
Sjećam se Zvoninog objašnjenja kad ga je žena pitala doma, kako ima volje podnositi sve te provokacije. A veli on: bez debele kože se nejde na internet :)

Od svih blogera-političara, VŠO je daleko ispred svih. Nju je jednostavno nemoguće isprovocirati. A ne može se reći da nije bilo pokušaja. I to puno grubljih nego prema tvom starom.

Moj je problem i to priznajem, što od blogera-političara možda previše očekujem. A i inače, postavljam visoke standarde i sebi, ali i ljudima oko sebe. I naravno, zbog toga dosta često uđem u konflikt. Ali ne mislim se mijenjati, jer ne vidim u tome ništa negativno.

# Jedan neprijatelj pametnom čovjeku više vrijedi nego hiljadu prijatelja

# Jedan neprijatelj pametnom čovjeku više vrijedi nego hiljadu prijatelja

Tko je glasao

Zamislimo mogućnosti (koja

Zamislimo mogućnosti (koja je real and present danger) da se jedan kafanski saborski zastupnik koji u životu nije postigao ništa (osim što ga je stranka instalirala u Sabor) vidi u ulozi predjsjednika. Iako to drlesar danas opovrgava, sve mi se čini da će se ipak kandidirati...

Koliko to moraš imati veliki ego da s takvim intelektulanim doseg smatraš da si dostojan te funkcije, a niti jezike ne govori. Ajme kakvu je štetu Mesić napravio -svaki probisvijet se vidi na Pantovčaku...

youtube.com/bijesdrugi | 4hdz.com
Preporučam: youtube.com/maxprvi | Lion Queen

Tko je glasao

Pa nismo mi potpisali za tog

Pa nismo mi potpisali za tog čovjeka da bude jamac.. Sam je to potpisao dragovoljno..
Nema uređene države na svijetu gdje se ovakav slijed događaja ne bi dogodio.... Banka ima pravo na svoje, a gđa može tužiti tog poduzetnika i zasebnom slučaju i s dobrim odvjetnicima može i dobiti tužbu...

Ne kužim zašto nas drlesar ovom "srcedrpajućom" pričom zamara. Ah znam? To on kao "izvršava" svoje zastupičku funkciju, sluša glas birača i "pomaže im".

Pa eto, umjesto da se odrekne plaće zbog krize (na što je pristao), može do čekanja zakona o smanjeju saborskih plaća mjesečno davati 2000 kn ovoj ženi, a nama ovdje svaki mjesec objaviti bankovni izvodak da vidimo da je to zbilja napravio.. Ako stvarno želi pomoći...

youtube.com/bijesdrugi | 4hdz.com
Preporučam: youtube.com/maxprvi | Lion Queen

Tko je glasao

Pravo treba biti u službi

Pravo treba biti u službi pravde i ako je dužnik IMUĆAN, onda bez obzira na jamstva, banka treba potraživati lovu od dužnika, odnosno od onog kome je dužnik bančinu lovu proslijedio. Tek ako nema sljednika te love, tek tada bi se trebao napasti jamac. Inače je to LOPOVLUK! A protiv lopovluka ova država treba ustati svim svojim sredstvima, od državnog odvjetnika do suca! Ako to neće država učiniti, učinit će sami građani, a onda ćemo imati kaos!

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

To je priča kao iz najgoreg

To je priča kao iz najgoreg romana,ali je stvarna .Taj uglednik ima ime i prezime i ja bi ga željela pročitati bilo gdje,možda netko ovdje ima tu informaciju,kao i ime banke i ona imena iz Općinskog državnog odvjetništva ,ljudi koji "ne mogu" ništa,kao i ime sutkinje koja je bila tako brza u ovom slučaju. To se isto može izvesti na način koji je u skladu s pozitivnim zakonskim propisima,sigurna sam.
I još me zanima kako svi oni mogu spavati?

cvjetići

Tko je glasao

cvjetići , imena ću

cvjetići , imena ću obajviti samo ako se s time složi gospođa Ana. U slučaju gospođe Kristine doista nemam tih podataka.

Tko je glasao

http://www.index.hr/vijesti/c

http://www.index.hr/vijesti/clanak/samohranu-majku-cetvero-djece-zatvori...
-ovdje je ime banke Kovanica za koju je sudski dokazano da je posuđivalauz lihvarske kamate,a poduzetnik se zove Željko Prstec,vlasnik dvije tvrtke, i živi u Varaždinskim Toplicama,dakle u susjedstvu majke koja će ostati i bez kuće i bez djece.
Nedostaje još ime uvrijeđene sutkinje.

cvjetići

Tko je glasao

Kod nas su i nerodjena djeca

Kod nas su i nerodjena djeca jamci.Ona iz vrtica i osnovnih skola, pa srednjoskolci i studenti, mladi sljakeri.Zaduzio ih je i uzeo kao jamce za kredite bez njihovog znanja dvoglavi Partitosaurus koji se trenutno odaziva na ime HDZ a ponekad i SDP.
Kad Partitosaurusovi dirigenti i trubaci u orkestru oddavno budu otisli u vjecna lovista jos ce ovi svi vracati njihove dugove.35 mld € bez kamata.

Tko je glasao

nažalost, slučajevi ovih

nažalost, slučajevi ovih gospođa nisu jedini. tako im i treba kada se donose nesuvisli zakoni, netko će reći. a lista korisnika korisnika saborskih mirovina i "uglednih" građana nezadrživo raste. toliko o zaštiti onih kojima je to najpotrebnije.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci