Tagovi

Kako izigrati Ustavni sud – o upisu djece branitelja na fakultete

Danas mi je svrnuta pozornost na ?injenicu da je Sveu?ilište u Zagrebu objavilo Natje?aj za upis studenata u I. godinu studija u akademskoj godini 2007./2008 link

I odmah na po?etku, kod popisa dokumenata koje treba priložiti kaže 'vako:

Uz prijavu treba priložiti sljede?e dokumente:
a) ...
...
f) pod uvjetom da prije?u bodovni, odnosno razredbeni prag i zadovolje na eventualnom ispitu sposobnosti i darovitosti, bit ?e upisani svi pristupnici:
- branitelji i hrvatski ratni vojni invalidi (HRVI) iz Domovinskog rata te djeca smrtno stradalih, zato?enih ili nestalih branitelja i 100%-tnih HRVI Domovinskog rata prve skupine
- kandidati sa 60% i više tjelesnog ošte?enja
Pristupnici su dužni podnijeti odgovaraju?e potvrde kojima dokazuju pripadnost jednoj od navedenih kategorija.
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa snosit ?e tijekom studiranja troškove participacije onih pristupnika iz navedenih kategorija koji su prema rezultatima razredbenog postupka upisani, ali nisu oslobo?eni participacije.
Kandidati iz navedenih kategorija koji ina?e prema rezultatima razredbenog ispita ne bi mogli biti upisani, bit ?e upisani izvan kvote. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa snosit ?e troškove studija tako upisanih kandidata u realnom iznosu.

Najprije sam se konsternirao !!!

Pa što nije Ustavni sud lijepo rekao da favoriziranog upisa NEMA. To?ka.
Ali, onda sam pažljivije pro?itao pojašanjenje u zadnja dva paragrafa. Pa sam se najprije malo zamislio nad pojmom „participacije“ ?! Kakva vražja participacija, pa nismo mi zdravstvo. A onda mi je sinulo – pa Sveu?ilište u Zagrebu je nedavno provelo „reformu“ !!!

Stoga, za po?etak, the facts – upis na fakultet and all that jazz ...

A stvar ide otprilike ovako. Kandidat preda prijavu na željenom fakultetu i odre?enog dana piše prijemni ispit. Na tom ispitu ostvari odre?eni broj bodova koji rezultira njegovim rangom na rang listi razradbenog (prijamnog / klasifikacijskog) ispita. Da bi uop?e došao u obzir za upis, kandidat mora prije?i razradbeni prag (odre?eni minimum bodova na prijemnom ispitu).

Najbolje rangirani kandidati se upisuje bez ikakvog pla?anja. Preostali dio kandidata do kvote Ministarstva znanosti se upisuje uz pla?anje dijela troškova (to bi bila tzv. "participacija“). S time da troškovi participacije rastu linearno. Što zna?i da onaj zadnji unutar kvote pla?a puni iznos (tipi?no 4-7.000 kn), a onaj prvi koji se nije uspio upisati besplatno pla?a simboli?an iznos od npr. 20 kn, onaj sljede?i 40 kn i tako dalje redom. Pored toga ve?ina fakulteta ima i „studij za osobne potrebe“ gdje studenti pla?aju puni iznos participacije (navedenih 4-7.000 kn).

Da bi stvar stavili u neke relacije, ovako to izgleda na zagreba?kom FERu. Kvota MZT-a je 440 brucoša, a za osobne potrebe se upisuje još 200 studenata. Školarina je negdje 5-6.000 kn (trenutno nemam koga pitati :-) a prvih 200 se upisuje posve besplatno. Što zna?i da oni od 200.-440. mjesta na prijemnom pla?aju participaciju, a oni od 440.-640. mjesta pla?aju cijeli navedeni iznos (a ako oni nisu zainteresirani, priliku dobiju lošije rangirani kandidati). Prag je 15 od 40 to?no riješenih zadataka i prelazi ga oko 900 studenata (otprilike :-).

I kad u tom svjetlu pogledam prvi pasus pojašnjenja, nemam ama baš nikakvih primjedbi. Platiti direktne troškove studija (a i indirektne !) djeci branitelja koja su svojim znanjem na prijemnom ispitu pokazala da zaslužuju priliku je minimum što ova država može u?initi za njih.

Ali, problem je u drugom pasusu (boldanom u citatu). Jer tu kaže da svi oni koji su prešli prag mogu biti upisani, ali „izvan kvote“.
Sa stajališta kandidata, to je potpuno ista situacija kao prošle godine !!! Oni „?e da ulete“ (ako znate vic o Šiptaru i njegovom sinu koji ule?e s kokicama nakon što ?a?a zapo?ne kavgu na gradskom trgu - isprike na politi?koj nekorektnosti termina Šiptar ;-). I sad mi je jasnije što su mislili Kosorica i ekipa kad su nakon odluke Ustavnog suda inzistirali da ?e oni „na?i na?ina“.

Na?in je prona?en, i formalno mu se ne može na?i prigovora !!! Jer:Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa snosit ?e troškove studija tako upisanih kandidata u realnom iznosu.Zdravorazumski i formalno-pravno gledaju?i, ako ?e MZT platiti troškove „u realnom iznosu“, nema se što prigovoriti njihovoj (politi?koj) preferenciji da daju priliku i kandidatima koji su bili lošije rangirani na prijemnom ispitu (a koji su sinovi i k?eri njihovog core bira?kog tijela). That's politics.
Ovdje se doduše odmah postavlja pitanje koliki je taj realni iznos ??? Nisam taj dokument od 86 stranica detaljno pro?itao, ali sam i nakon površnog listanja prili?no siguran da tamo o tom iznosu nigdje ništa ne piše. Ja osobno znam za prili?no pouzdane procjene s FER-a koje taj iznos stavljaju na otprilike 30-35.000 kn godišnje po studentu. Probao sam ja više puta potražiti te brojke na internetu, ali koliko god to bio elementarni podatak za poslovanje fakulteta, ništa ne na?oh. Nimalo iznena?en, ali puno govori. „Transparentnost javnih financija“. Pih !

Me?utim, ?ak i kad bi „realni“ iznos doista bio realan, nije to klju?na stvar. Klju?na je stvar DA FAKULTET NIJE KLASI?NA PROIZVODNJA koja može podnijeti zahtijevano pove?anje outputa (broj studenata) uz proporcionalno pove?anje inputa (iznosa financiranja).

Ljudi se mogu zaposliti, ali ostaje prili?no gadan problem prostora. Fakultetske zgrade su takve kakve jesu i scene s Filozofskog i Pravnog fakulteta (koliko pamtim njima je najkriti?nije) s pretrpanim u?ionicama nas ?ekaju opet u srpnju (predigra) i na jesen (a tad po?inje i tre?a godina Bolonje - tek ?e tu biti rusvaja !!!).
I dvostruka ogor?enost studenata: s jedne strane ogor?enost onih koji nisu dobili priliku za studiranje iako su pokazali bolji rezultat na prijemnom ispitu od favorizirane djece branitelja, a s druge strane op?enitu ogor?enost degradacijom kvalitete nastavu proizašle iz pove?anog broja studenata.

S time da pada napamet i „izvrsno rješenje“. Otkantati studente za osobne potrebe (oni pla?aju 5-6.000 kuna) i na njihovo mjesto upisati djecu branitelja koji su puno izdašniji platiše.

Problem solved !!!

Vuk sit, i koza cijela.

A vi što ste bili bolji, ali vam je tata „kiksao“ devedesete (ili, da budem precizniji, nije se snašao u bespu?ima birokracije Ministarstva branitelja, gdje ruka ruku mije and dollar is the king - ?ast ?asnim izuzecima), pa i to je jednom moralo do?i na naplatu ...

Komentari

e frende sorry e nabi si sve

e frende sorry e nabi si sve ovo u paksu jel meni je drago sta imaju povlastice pri upisu djeca poginulih i zatocenih i nestalih znas samo da dok su se ti ljudi borili ti si mozda bio u pancevu i bojo se ne znam cega i doso ovdje kakati i upiso i zavrsio faks ili ne jos bolje!!!!!!!!!!I sad brijes znas zasto ne iskoristiti to to im je drzava duzna nikakav faks ni ista drugo im nemoze vratiti jednog ili 2 roditelja smece jedno siptarsko ovu politikiu si provodi od kud si doso HRVAT!!!!!!!!!!!!!!!!

Tko je glasao

pa recimo da je i bilo pola

pa recimo da je i bilo pola miliona branitelja, od njih neka je pola imalo djecu koja su se ili školovala ili su sada u fazi upisana fakultete, ajde neka se radi o 100 000 što je ne moguće da se upisuje u jednoj školskoj godini već u rasponu od možda 10-tak godina nevidim zašto je to problem, mislim da je problem svih onih koji se bune što su im starci bili u minken bojni ili su platili da nebudu mobilizirani

vrlo jednostavno 4.000.000 stanovnika hrvatske 500. 000 branitelja nešto manji broj supruga branitelja recimo pola manje 250.000, jedno il dvoje djece u prosjeku recimo još 1.000.000, možda se radi još o 1.000.000 očeva i majki tih pola miliona branitelja...i tako u vrlo ugrubo tko nije bio vezan za rat....oni koji su pobjegli iz hrvatske, oni koji su platili da ne budu mobilizirani, srbi .....tj. dezerteri, a sada tražite neka prava...inače za dezertiranje se nakon II svjetskog rata streljalo po kratkom postupku.

Tko je glasao

Djeca branitelja imaju pravo

Djeca branitelja imaju pravo na više od drugih,bar malo više,jer dok su se doma neka djeca igrala sa svojim roditeljima, druga su molila Boga da im se tata vrati doma, i taj isti tata je spasio puno drugih tata koje je bolilo briga i za domovinu i za sve, i sad su se ti isti našli izmišlati i srati po braniteljima,a cijeli život se lagano zajebavaju! Što nije uredu,nije!

Tko je glasao

U jedinicama kojima sam

U jedinicama kojima sam zapovjedao u ratu poginulo je mnogo ljudi. Nemam podatke, ali sigurno je, da je iza njih ostalo djece koja možda sad već dolaze na fakultete. Ljudi koji su bili u mojim jedinicama bili su uglavnom dragovoljci a manjim djelom na plaći(profesionalne brigade ZNG-a ili HV-a). Oni su bili tu gdje su bili i ginuli dok su mnogi svoje guzice smjestili na sigurno. E, pa, onima kojima je poginuo jedan ili oba roditelja treba dati povlastice. Možda ovakva postojeća rješenja nisu dovoljno dobro osmišljena, pa ni ja sam se ne mogu dosjetiti nečem boljem, ali sam siguran da djeci treba pomoć od države. Iz vlastitog iskustva znadem što znači u ratnom vihoru izgubiti oca, pa kako da se onda hrvatska država ne pobrine za djecu onih koji su dali živote za njenu obranu?

Tko je glasao

Zakon o pravima branitelja

Zakon o pravima branitelja ima više odredbi o pravima obitelji poginulih branitelja, poglavito djece koja s punim pravom imaju očekivati da im država pomogne.
U obitelj poginulog se još ubrajaju udovice (ili udovci), a nešto kasnije su uvršteni i roditelji.

Osnovno materijalno pravo čine mirovina i invalidnina. što su, ovisno o činu i položaju poginulog više nego pristojna primanja. Pored toga je tu i stambeno zbrinjavanje dodjelom stana ili stambenog kredita za kupovinu kuće ili stana, te dovršenje ili adaptaciju ranije imajućeg.

Uzmemo li u obzir samo to, ispada da je dijete poginulog stambeno i novčano zbrinuto do završetka školovanja.

E, pa, onima kojima je poginuo jedan ili oba roditelja treba dati povlastice.

Nije li već i ovim što sam gore naveo država dala povlasticu u odnosu na ostalu, pa i djecu onih koji su sudjelovali, a nisu ranjeni ili poginuli? Danas imati siguran krov nad glavom i visoka novčana primanja doista predstavlja povlasticu i njima ne bi trebalo licitirati po principu "tko da više" čemu smo bili svjedoci pri ranijim izmjenama i dopunama Zakona, a ista su bila više iz politikantskih, a manje humanih razloga.

Dijete poginulog ima sasvim lijepu materijalnu osnovu za školovanje u odnosu na svu ostalu djecu. Mislim da je bilo kakva povlastica koja bi ih pri upisu stavljala u povoljniji položaj, a da nije zasnovana na znanju i uspjehu na prijemnom, bila suvišna i nepravedna.

Veći su problem ostala djeca branitelja-nestradalnika jer ona nemaju nikakve materijalne prinadležnosti i po tome su potpuno jednaka ostaloj djeci.
Čak i u njihovom slučaju nisam za povlasticu tipa "za upis je dovoljno i slabije znanje na prijemnom".

Sva bi djeca trebala biti ravnopravna po onome što se kao uvjet traži na upisima, a nisam protiv da se braniteljskoj da neka stipendija nakon što uspiju redovito upisati.

No i kod stipendija bi trebalo uzeti u obzir materijalno stanje branitelja-roditelja (skrbnika) jer su tu ogromne razlike i nekima stipendija s tog osnova u odnosu na nestradalnike gotovo da ne treba.

B-52

Tko je glasao

Nemože se nikakvim novcem

Nemože se nikakvim novcem nadoknaditi gubitak oca ili majke. Ovo je samo pokušaj države da to nadoknadi. Malen, nedostatan pokušaj. Ali ti imaš pravo tako misliti.

Tko je glasao

Naravno da svako od nas ima

Naravno da svako od nas ima pravo misliti što god želi.

Jako mi je poznato da se ničim ne može nadoknaditi gubitak oca ili majke, a a još teže gubitak djeteta (npr. moj nećak). I sam sam branitelj pa znam o čemu govorim.

Ovo s upisima nije pokušaj da se nadoknadi gubitak već je i nakon odluke ustavnoga suda, tek prizeman politikantski pokušaj HDZ-ove vlasti da kupi još poneki glas. Bez trunke iskrenosti.

Kako ste se kasnije uključili na ove stranice, nudim skroman prilog za pročitati.

Mislim da je HDZ bio dužan odgovoriti na neka pitanja prije nego se upustio u ovo s upisima.

B-52

Tko je glasao

Što se mene tiće, svakom

Što se mene tiće, svakom takvom djetetu bih dao stipendiju, ali ako se kvalificiralo pod uvjetima kao i svi ostali i naravno da u nekom razumnom roku završi studij.

Tko je glasao

Da bi dobio sliku koliki je

Da bi dobio sliku koliki je realni trošak studiranja godišnje, najbolje je pogledati kolike su školarine na privatnim veleučilištima i visokim školama koje nemaju nikakvu pomoć od ministarstva i financiraju se isključivo od školarina. Po tome je brojka od 30-35k vjerojatno blizu istini, jer se kod većine privatnih ustanova godina studiranja plaća oko 30.000 Kn. S time da zbog privatnog vlasništva oni puno racionalnije koriste taj iznos, dok bi kod državnog fakulteta ukupni iznos mogao biti i veći, jer imaju veće prostore, više zaposlenih i puno manji nadzor od strane vlasnika kako se novac troši.
Da se taj podatak objavi, vjerojatno bi se mnogima od nas poreznih obveznika digla kosa na glavi - zato ga i nisi mogao naći. Možda pitanje za parlament show na stojedinici?

Tko je glasao

ja mislim da je sasvim OK i

ja mislim da je sasvim OK i totalno legitimno da se iz ovog ili onog razloga odluči stipendirati studente određenih grupacija

i da su bili pametni onda bi to napravili od prvoga dana, financijski gledano je skoro isto, a daleko je pravednije

ono što je meni važno, a smatram da je to sada riješeno, je da se samo osobe sposobne prijeći izborni prag mogu upisati, a za sve one ostale to netko mora platiti

osnovna nepravda nije bila da li država plaća djecu branitelja ili ne, nego da li se oni upisuju mimo svojih sposobnosti ili ne

Tko je glasao

Sa stajališta plaćanja je

Sa stajališta plaćanja je u redu, ali je problem u kapacitetima.

Zašto bi se onima koji nisu u stanju prijeći prag uopće dopustilo da stvaraju gužvu u ionako prekapacitiranim objektima.
Doduše, ima izuzetaka, pa nije baš svugdje gužva, ali upisi mimo kvota nekim fakultetima će stvoriti još veće probleme.

B-52

Tko je glasao

To bi se dalo lako rijesiti

To bi se dalo lako rijesiti shemom da drzava placa, ali samo ako bi se inace mogao upisati na placanje. Tj. ti se lijepo upises na placanje (osobne potrebe) i isporucis racun drzavi koja ga onda pokrije. Nema otimanja mjesta sposobnijima, nema prevelikog opterecenja kapaciteta (preko onog preopterecenja koji je ugradjen u ispravnu bolonju - studiram na FERu).

Naravno, to bi bilo puno manje uocljivo i puno vise pravedno nego ovaj prijedlog koji nije nista drugo nego pokusaj kupovine braniteljskih glasova na ustrub kvalitete studiranja svih studenata, ukljucujuci i ovako upisane.

Tko je glasao

Kao što sam već jednom

Kao što sam već jednom negdje rekao. HDZ se zalaže deklarativno za društvo znanja, a praktički sabotira svako podizanje kvalitete obrazovanja jer što su ljudi obrazovaniji, više razmišljaju svojom glavom i demagogija kod njih ne prolazi. Uostalom i struktura biračkog tijela jasno pokazuje kome idu glasovi nisko obrazovanih građana.

Tko je glasao

Ovim se potezom, odnosno

Ovim se potezom, odnosno "dogovorom" opet na sasvim isti način krši ustavna odredba o ravnopravnosti građana. Potpuno je svejedno da li se radi o pedeset ili pedeset tisuća brucoša. Oni su svi jednaki, a neki od njih su jednakiji. I to je poanta. HDZ je pokazao zavidnu vještinu izvrdavanja propisa i tvrdoglavost u provođenju nepravde, pa s tim nastavlja i u ovom slučaju. Odredba o snašanju troškova, famoznoj "participaciji" bila bi prihvatljiva kad bi država, MZOŠ u ovom slučaju, plaćala svoje račune, što nije slučaj. Lani i prethodnih godina, dok je bio na snazi "povlašteni upis" država se također obvezala platiti troškove za povlašteno upisane studente. I platila ih je. Ali je istovremeno smanjila sredstva visokoškolskim ustanovama za druge namjene. U istom iznosu. Pa ti sad vidi tko je tu budala.
Znanje bi trebalo biti jedini kriterij mogućnosti obrazovanja. Sve drugo izravno ruši elementarne postavke i svrhu obrazovanja, posebice visokoškolskog i veliku "reformu" svodi na razinu jeftine prijevare.

nvuljanic

Tko je glasao

Opet se pere njihova savjest

Opet se pere njihova savjest preko naših leđa. Grižnja savjesti za prevarene ljude koji su svoje živote i zdravlje ostavli po rovovima, dok su im se otimala i gasila radna mjesta. Pa onda dodjeljivanja statusa branitelja i vojnog invalida svakom lokalnom pjancu iz vladajuće stranka, da bi lakše ostvario "prava". Sve to sad mi plaćamo. jedina promjena koja je u odnosu na prošlu godinu, što ta djeca branitelja, neće uzimati mjesto nebraniteljskoj djeci koja su ostvarila uvjete. Upisati će ih oboje, ravnopravni su. I svi su zadovoljni, a Ustavni sud je ocjenjivao narušeni princip ravnopravnosti.
Sad na scenu stupa vrli ministar Primorac, koji bi morao reći koju o omogućavanju kvalitetnog rada na fakultetima. Znam da na FER-u postoje obavezne labaratorijske vježbe i odgovarajući labaratoriji, koji su kapacitirani za određeni broj studenata. Više studenata smo ruši kvlitet tih vježbi. S druge strane praćenjem odnosa broja upisanih i broja završenih studenata na FER-u, zaključilo se da povećanje broja upisanih, ne povećava broj završenih studenata. Odnosno višegodišnji prosjek na FER-u je bio 100-njak diplomaca na godinu, bez obzira na upisane. A oni su jedini dali statistiku prošlogodišnjeg povlaštenog upisa. Bila je poražavajuća. Ne sjećam se broja, ali tek pojedinačni slučajevi takvog upisa su prošli na drugu godinu. Što znači da su cijelu godinu samo smetali onima koji znaju i mogu. A ovimnatječajem im se omogućava da to i dalje rade. Predpostavljam da je na drugim fakultetima i gore.

Tko je glasao

Ma daaaj ... Mi kao idemo

Ma daaaj ...
Mi kao idemo prema društvu znanja i tak to sve nešto ...
Samo nek' mi netko još veli velevažno kak' konačno imamo svoju državu. Brus. Daleko smo mi od normalne, uređene države, jako jako daleko.
Pa dobro, kad, tko i gdje je donosio takve odluke? Kako je moguće da je to opet prošlo ispod tepiha i jednostavno "osvane" kao gotova stvar? Sabornici, juhuuu, da čujem?

I potpitanjce, Zvone, ako znaš slučajno: koliko studenata iz te beneficirane kategorije u biti uopće ima? Jesu li oni uopće "problem" ili je poanta samo u velikoj dreki a za ništ'?

Po meni je veći problem od tih potencijalnih studenata kojima se tako politički tezgari u samom principu prema kojem stvari kod nas funkcioniraju, eto i na sveučilištu: kak se kome prohtije, eto ti ga čitaba nekakva i šibaj. Koliko određeni studiji realno koštaju - na zna se. Koji novci i otkuda su za to predviđeni - ne zna se. Pa dobro, zna li se išta osim ZNA SE?! Sad će na kraju država uguravati studoše u zgrade fakulteta k'o Japanci putnike u metro?

MasterMind - NeverMind

Tko je glasao

Hvala ti na ovom tekstu i

Hvala ti na ovom tekstu i informaciji

Tko je glasao

HDZ je poznat po tome što

HDZ je poznat po tome što "pronalazi načine", a činjenica da su ti načini često u neskladu sa zakonima, pa i Ustavom RH, baš ih ne brine previše. To zovemo bahatost.

Da bi se bilo tko upisao na fax, valjda mora proći prag, a onda tek idu kvote koje uključuju one uz potporu države i one za vlastite potrebe. Ja tako shvaćam kvotu.

Oko odabira kandidata uz plaćanje (za vlastite potrebe). I kod tih studenata postoji bodovna lista s prijemnog, pa se ide od onih s najviše bodova ka onima s manjim (brojem bodova).

Činjenica da će netko za nekoga platiti ne bi smjela utjecati na mogućnost da uopće pristupi studiranju za koje je potrebno proći bodovni prag. Ili kraće, nema studiranja ako nisi postigao uspjeh na prijemnom, a tu nema veze tko je čiji tata (ili mama).

Barem u državama ravnopravnih građana.

Radi se o odluci vlade usmjerenoj na (ne baš) jeftino skupljanje predizbornih bodova, a vlast je slast pa za njih Ustav nije neka prepreka.

Nadam se da će netko i tu odluku podvrći ocjeni ustavnosti, a da će Ustavni sud stvar riješiti za manje od 5 godina.

B-52

Tko je glasao

Djeci branitelja nije bilo

Djeci branitelja nije bilo lako dok su im roditelji bili u ratu...i treba im financijski pomoći, ali ne ih upisivati preko reda. ja sam maturantica-gimnazijalka koja redovito uči i trudi se...moja starija prijateljica nije upisala novinarstvo zbog ovog zakona...imala je prosjek 4,8 u školi...prijamni je bio dobro napisan..ali djeca branitelja su morala samo prijeći prag i upisala su se bez problema. i sad se pitam hoće li se to i meni dogoditi...hoće li se upisati neko sa slabijim ocjenama, sa slabije napisanim prijamnim...hoće li me zakinuti...vjerujete nije ugodno...sad se nas običnu djecu diskrimnira...ne tražim ništa drugo nego RAVNOPRANOST I DA SE NAS OBIČNU DJECU NE DISKRIMINIRA...DA SVI IMAMO JEDNAKA PRAVA BILI NAM RODITELJI BRANITELJI, RADNICI, UČITELJI, ČISTAČI, ODVJETNICI...I DA O UPISU NA FAX ODLUČI ZNANJE I SPOSOBNOST, INTELIGENCIJA , A NE ČINJENICA TKO SU NAM RODITELJI.

Tko je glasao

Ovaj zakon je

Ovaj zakon je presmiješan...o obrazovanju treba odlučivati prijamni, sopsobnosti, a ne čiji tata je ovo ili ono...katastrofa...hdz pokušava skupiti glasovem, jako nisko. Uostalom treba biti svjestan toga koliko u hrvatskoj ima lažnih branitelja. Djeci pravih branitelja treba osigurati financijska sredstva, ali oni se kao i svi ostali moraju pomučiti kako bi upisali fax. Inače naša država nema napretka, pokazuje koliko smo zaostali.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci