Tagovi

Kako aktivirati "zdrave snage"

Ovaj dnevnik po?eo sam pisati kao komentar uz dnevnik Mafija upravlja trgova?kim društvima?. Naraslo je, a tematski je izvan okvira te rasprave, pa objavljujem kao poseban dnevnik. Nešto u tom stilu smjerao sam ve? napisati ovih dana.

(Naravno, bit ?e zajedljivih komentara: ha-ha Oštri?u, ti samo propagiraš svoju stranku. Da, naravno, to ?inim. Pa to se od strana?kih ?elnika valjda i o?ekuje - bilo bi ?udno, da tako ne radim. No - ja sam tako?er u toj stranci zato jer se zalažem za neka na?ela koja ona zastupa, a ne naprosto jer mi se htjelo biti u stranci. Dolje navodim bar jedno na?elo, koje bi, vjerujem, "zdravim snagama" - huh, loša sintagma, ali ajde sad... - moglo biti univerzalno prihvatljivo.)

Mu?ke piše:

Nažalost mi se nalazimo u jednoj apsurdnoj situaciji. Obicno kada ne valja pozicija jaca opozicija i smjeni je.
Kod nas je užasna pozicija a opozicija je gora od nje.
Kriminal i korupcija su zaraza koja je nažalost metastazirala našu politiku. U toj politici teško je na?i zdravog tkiva. Tkiva koje bi bilo sposobno obnovoti se.
Prvo trebamo smjeniti opoziciju da bi imali što birati.
Kako to napraviti? Kako aktivirat zdrave snage da vode državu u promjene?

Zdrave snage se mogu aktivirati tako, da se aktiviraju.

Da se aktiviraju politi?ki i izborno. Iza?u na izbore i direktno se sukobe sa postoje?im snagama.

Ako smatrate da postoje?a opozicija ne zadovoljava, jedini put je stvarati novu. Umjesto da mudrujete, pomozite nama koji to pokušavamo! (Ovdje na pollitika.com ima nas aktivnih iz Zelene liste, DC-a i HSM-a od vanparlamentarnih, Akcija mladih tako?er - oni se ujedinjuju sa HSM - to su aktivnije stranke, tako?er ima ljudi iz SDP-a i još poneki, javljao se HSU, tu je Milivoj Špika sa njegovom inicijativom u Trogiru...)

Pluralisti?ki, OK, ali pod nekom zajedni?kom zamisli kao što je "Aktivna demokracija".

* Odgovornost politi?kih predstavnika/predstavnica, aktivnost i uklju?enost gra?ana/gra?anki.
* Pristup gra?ana/gra?anki svim informacijama; gra?anska inicijativnost i udruživanje; sudjelovanje (participacija) gra?ana/gra?anki u procesu pripreme, donošenja i provo?enja odluka.
* Suradnja politi?ara, državnih službenika, stru?njaka i zainteresiranih gra?ana/gra?anki na ostvarivanju op?eg dobra..
* Razbiti zatvorenost politokracije i birokracije; u?initi državnu upravu, sudstvo i lokalnu samoupravu u?inkovitim.
* Sustavno raditi na pojednostavljivanju i me?usobnom uskla?ivanju zakona i propisa.
* Zaustaviti uništavanje prirodnih i ljudskim radom stvorenih resursa i trajno ih štititi. Zaustaviti njihovu rasprodaju (privatizaciju), kojoj je svrha, uvijek, samo boga?enje elita
* Politika kao servis društva, a ne samo borba za mo?.

Ili recimo, makar to, da smatramo da zdrav razum, etika i moral jesu kategorije koje treba u politici uvažavati. :)

Juriš na zimski dvorac sumnjam da je u Hrvatskoj mogu?, a ne smatram ni da je poželjan. Imamo demokratske institucije, za to smo se borili, imamo slobodne izbore. Svibanj 2009, lokalni izbori, može se napraviti jedan korak da se postoje?a partitokracja uzdrma novim snagama. Pogledajte svaki u svojoj lokalnoj sredini kako biste mogli pridonijeti.

Trebaju nam radnici, ne mudraci.

Da ne bude opet, kao na parlamentarnim izborima - svi su krajnje nezadovoljni postoje?im politi?kim snagama, a ipak su sve vanparlamentarne stranke i nezavisne liste zajedno uspjele prikupiti jedva pet posto glasova! Ni one ne valjaju? Pa, bar se nisu stigle na vlasti pokvariti, male su i može ih se mijenjati - pomognite im! Makar i osnujte nove, iako ih ima ve? 102 u Hrvatskoj (pišem jedna pregled o tome, sistematizaciju po snazi i orijentaciji) - nije vrag da baš nijedna ne valja niti ima perspektivu da se poboljša!

Gra?anska nezavisna lista - mogu?e je, ali sam skepti?an prema tome, generalno, ne vidim da su se baš iskazale - Lista Velog Mista, liste Tatjane Holjevac i Borisa Mikši?a u Zagrebu... Iako svakako ima vrijednih izuzetaka (sada u Istri Plinio Cucurin? - ne znam mnogo o njemu), ali, s vremenom, ako vrijede, morat ?e se trajnije struktirurati - osnovati se kao stranka.

Strahovito je teško graditi novu politi?ku snagu odozdo, mnogo treba napora, mu?iti se s ekstremno ograni?enim resursima, spremati se za borbu pra?kom s teško naoružanim protivnicima (mreža nepotizma, interesa da se stvari ne mijenjaju, Bandi?u recimo u startu donosi u Zagrebu 50.000 glasova, makar što u?inio - zbog iste mreže, HDZ ga ni ne pokušava srušiti) mnogo "dje?jih" ali i "odraslih" bolesti preboljeti.

Od postoje?ih parlamentarnih stranaka, jedino je HSU nastala na taj na?in nakon 1990., strpljivim radom koji je zapo?eo njihov prvi predsjednik Rudolf Mažuran u drugoj polovici 1990-ih. Svi ostali pokušaji, ako su i neko vrijeme izgledali perpsektivni (Mer?ep jednom na kongresu svoje Hrvatske pu?ke stranke napunio dvoranu Cibone), brzo su se raspali.

Sve ostale parlamentarne stranke osnovane su tijekom 1989.-1990., kad je bilo "revolucionarno doba", raspadao se jedna sustav, otvarao se novi prostor koji nove snage trebaju zauzeti. Franjo Tu?man je to bio osjetio i krenuo raditi, graditi stranku-pokret, dok su njegovi glavni konkurenti iz HSLS-a jalovo mudrovali, pa je recimo negdje po?etkom jeseni 1989. HSLS bio ponosan jer ima 300 ?lanova - a HDZ je imao 30.000.

Dakako - sad je bitno druga?ije, sustav se ne raspada koliko god smo u krizi, mogu se smijeniti vladaju?e snage i napraviti iskorak ka bitnoj promjeni dominantne politi?ke kulture (ono što se nije dogodilo prije 18 godina, a tek umjereno kasnije!), a mnogo manje strukture. Zaboravite fantazije kako ?e vam vlast pasti u tanjur sama od sebe - a i treba se pripremati, da se zna što raditi ako se to dogodi.

A naravno ne možemo imati ni onaj autoritarni model koji je Tu?man kroz HDZ isfurao. No - ne budimo kao oni koji sanjaju o "novim snagama" kao HSLS (loše po?eo, loše završio - u sredini je još nešto malo i napravio...) ili kao Koalicija narodnog sporazuma 1990. ("Rogovi u vre?i" je izrazito preblago re?eno).

Misite da mi svi iz "alternative" loše radimo? Slažem se - puni smo mana, ja sam jako svjestan, svakodnevno, mana i nedostataka kako svojih, tako i mojih strana?kih drugova te drugih stranaka, s kojima kontaktiramo i pokušavamo nešto dogovoriti.

E pa - pridružite se, i pomozite! Postoji politi?ki prostor koji bi nove snage mogle zauzeti, zasad su te snage još malene, nekoliko ljudi s vizijom i voljom može napraviti golemu razliku, kao što je to bilo 1989-1990.. Sada smo opet u "to?ki bifurkacije", kada se legalitet sustava obnovi, to više ne?e biti mogu?e.

Ne pitaj što politi?ka alternativa može u?initi za tebe, nego što ti možeš u?initi za politi?ku alternativu. :)

Mir i dobro,

Zoran Oštri?
glavni tajnik stranke Zelena lista,
pridružene ?lanice Europske zelene stranke

O meni re?e bijesdrugi: dežurni protestant protiv svega, jebivjetar i probisvijet koji ne radi ništa u životu. Cool, that's me! :)

Mrak re?e: "zdrav razum", "etika" i "moral" nisu kategorije koje možeš koristiti u pravnoj argumentaciji a politi?koj još manje. - Ima pravo: na te se kategorije pozivaju samo dežurni protestanti, jebivjetri i probisvjeti.

Komentari

Zorane, u totalnoj si

Zorane, u totalnoj si zabludi u samom startu i to u više stvari.
Nikakve „zdrave snage“ kroz nove stranke nisu u stanju pokrenuti i "popraviti" Hrvatsku. Stranka, svaka stranka, bila ona stara ili novooformljena ima svog vođu – kloniranog Tita, Pavelića, Franju ili Ivu u smislu autokratskog vladanja i vođenja stranke im vlastite.
Što je stranka jača – autokracija i nedodirljivost vođe je sve veća. Naime, ne postoji ni jedna od tih 102 gdje predsjednik/ca nije mali Bog, tj. njihova je uvijek zadnja (pogledaj im Statute), poglavito što se tiče podobnih i nepodobnih što u konačnici rezultira saborskim zastupnicima poltronima jer vođe stranaka potpisuju kandidacijske liste. Točka!
Osim toga, ne postoje hrvatske stranke jer ne postoji slijedeće npr.: 10 strateških točaka koje Hrvatsku čine Hrvatskom i koje bi SVIM biračima/glasačima bile znane i jasne i na temelju kojih bi se opredijeljivali. Dalje, ne postoji 10 točaka koje bi ne fah-idiotskim jezikom već ljudskim nabrojile zašto i kako i u koje svjetske organizacije/udruživanja može/mora ući RH i zašto da ili ne. To mora znati SVAKI građanin RH.
Tih 20 točaka preduvjetuju višestranačje, one ne postoje pa ne postoji ni višestranačje u RH baš kao ni demokracija kavu si zamišljaš/mo.
Hrvatske stranke ne postoje jer HRVATSKA POLITIKA NE POSTOJI!
Postoje samo vođe stranaka u Saboru i njihovi stranački poltroni koji su svi skupa ogranak EU i globalističke/svjetske vlade u nastajanju.
Sve ostalo su pusti snovi.

Tvoje sugeriranje - stvorimo još stranaka; je Čičkova varijanta /90-ih : ...neka cvijeta tisuće cvijetova...! To je naravno pogreška koja najviše koristi HDZ-u i SDP-u (kao trenutno najjačim strankama u RH!). Što više malih stranaka i njihovih lista na izborima – to bolje za njih! Zašto? D/Hondt metoda pribroji te glasove malih stranaka koje ne prelaze prag te zapravo onaj koji je glasovao za Zelenu listu npr. glasuje u pravilu za HDZ ili SDP u toj izbornoj jedinici ako je neka od tih stranaka relativni pobjednik izbornim rezultatom za tu izbornu jedinicu. Prema tome, što više stranaka - jačim strankama više glasova!

Postoji možda samo jedan jedini način: od MO do Sabora – direktan izbor! Ime i Prezime tj. imena i prezimena koja zaokružujem i potvrđujem mu mandat svojim glasom.
Ja osobno bi u takvom slučaju zaokružio ime čovjeka iza kojeg nema pripadnosti nekoj stranci – jer čim je u stranci niti smije niti može misliti svojom glavom, govoriti ono što stvarno misli a NIKAKO od MO do Sabora GLASOVATI po svojem mišljenju, znanju, moralu, poštenju i uvjerenju.
I tako, dragi moj Zorane - mani se ćorava posla i stvaranja vlastite stranke – usmjeri energiju na čovjeka pojedinca!

Tko je glasao

@jelenska: Stranka, svaka

@jelenska:
Stranka, svaka stranka, bila ona stara ili novooformljena ima svog vođu – kloniranog Tita, Pavelića, Franju ili Ivu u smislu autokratskog vladanja

Postoji u političkoj teoriji željezni zakon oligarhije , naime da će se s vremenom u svakoj društvenoj organizaciji stvoriti grupa pojedinaca koji njome rukovode. Međutim, nitko nije ustvrdio da se jednako tako vlast mora koncentrirati u rukama JEDNE osobe. To je tendencija u skladu s našom političkom kulturom i tradicijama - nije neki opći zakon. Spomenuh - ono što nedostaje je revolucija u političkoj kulturi, ne strukturi - koja se nije dogodila 1990. (imali smo čak nazadak u mnogim segmentima, zbog mentaliteta Franje Tuđmana i drugih koji su došli na vrh, koji je bio bliži 1950-im nego 1980-im godinama), a tek skromni nakon 2000. i 2003. ("umjereni napredak u granicama zakona" :))

ne postoji ni jedna od tih 102 gdje predsjednik/ca nije mali Bog, tj. njihova je uvijek zadnja (pogledaj im Statute)

Ja znam bar jednu, koja čak i nema predsjednika/cu, nego oboje. :)

Glede tvojih 2x10 točaka - ja zaista ne znam zašto bi se jedna stranka morala baviti filozofskim pitanjem "što Hrvatsku čini Hrvatskom". Mi imamo svojih šest točaka programskih načela.

Tvoje sugeriranje - stvorimo još stranaka

Ni slučajno to nije moja sugestija - naravno da bih više volio, da se ljudi jednostavno upišu u moju stranku! Ali to je jedna od mogućnosti koje ne odbacujem - neka nova perspektivna stranka može mojoj biti i dobrodošao partner. Dakle (o umnožavanju malih stranaka): treba smanjiti broj konkurentskih lista koje se na izborima pojavljuju. Nadam se da će u tom smjeru biti dobrih vijesti u slijedeća dva mjeseca!

/Hondt metoda pribroji te glasove malih stranaka koje ne prelaze prag

To je fama, koja naravno nije istinita (nešto između svjesne manipulacije i "urbane legende"), ali su je upravo velike stranke ubacile kao argument protiv glasovanja za male; i nažalost uspijeva. Nikakvo "pribrajanje" ne postoji. Jedini problem male stranke je preći izborni prag od 5% (odnosno osvojiti bar jedan mandat, jer ako je broj mandata manji, 5% još ne garantira mandat). Ako ga ne pređe - vaš izbor, eto nije zastupljen u zastupničkom tijelu, dakle glas je glede neposrednog učinka "izgubljen".

Pisao sam o tome pred parlamentarne izbore (isto je načelo za lokalne): Glas koji date maloj stranci neće propasti. Pogledajte Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor:


Članak 37.
Broj zastupnika koji će biti izabran sa svake liste izborne jedinice utvrduje se na sljedeći način:
Ukupan broj važećih glasova koji je dobila svaka lista (biračka masa liste) dijeli se s brojevima od 1 do zaključno 14, pri čemu se uvažavaju i decimalni ostaci. Od svih dobivenih rezultata, zastupnička mjesta osvajaju one liste na kojima se iskaže 14 brojčano najvećih rezultata uključujući decimalne ostatke. Svaka od tih lista dobiva onoliki broj zastupničkih mjesta u Saboru koliko je postigla pojedinačnih rezultata
među 14 brojčano najvećih rezultata.

Svakoj listi, dakle, računa se samo "Ukupan broj važećih glasova koji je dobila".

Postoji možda samo jedan jedini način: od MO do Sabora – direktan izbor!

Većinski izborni sustav, ili "First past the post". Još jedna "urbana legenda". Iskustvo pokazuje da u pogledu "željeznog zakona oligarhije" u strankama ne čini razliku - osim možda što pojačava njegovo djelovanje. Problem je da moraš teritoriju države (županije, grada, općine) podijeliti na manje izborne okruge, u kojima se bira jedan zastupnik. On dakle mora osvojiti 50% + jedan glas (manje, ako se glasa samo u jednom krugu, ali svakako puno). Da bi to postigao, mora imati na raspolaganju novac i strukturu, koja će organizrati kampanju, da bi došao do svakog birača (osim u sasvim malim sredinama, gdje izborni okrug ima par stotina ljudi). Vrlo rijetko nezavisni kandidat to uspije; jednostavno, stranke se nameću kao specijalizirane organizacije, koje upravo tome služe. Kako imaju gotovo potpuni monopol, one mogu čak i strože nadgledati pojedinca nego u proporcionalnom sustavu. Čisti većinski sustav je u anglosaksonskim zemljama - ne znam kad se zadnji put dogodilo da je neki nezavisni ušao u britanski parlament, a čini mi se da je bio ili ima jedan u Kongresu SAD. Kenny Livingston je prije 7-8 godina bio istupio iz Laburista i onda kao nezavisni izabran za gradonačelnika Londona, to je jedan od značajnih izuzetaka - ali onda se pomirio sa strankom i vratio joj se.

Postoje nazad i kod nas nezavisne liste i imale su uspjeha na lokalnim izborima. Iskustva su raznolika, a ako se radi o grupi koja želi i dalje djelovati zajedno, naprosto će se s vremeno strukturirati kao stranka (kao što je "Stranka nezavinsih lista" Tatjane Holjevac).

Mir i dobro,

Zoran Oštrić
glavni tajnik stranke Zelena lista,
pridružene članice Europske zelene stranke

Tko je glasao

Zoki - sve što nisi u

Zoki - sve što nisi u stanju objasnniti i što Ti je nepoznato, a činjenica je; - objašnjavaš "urbanom legendom"!
Tvoji "zeleni" baš i neće daleko stići!

Tko je glasao

Upotrijebio sam sintagmu

Upotrijebio sam sintagmu "urbana legenda" dvaput, i to u stvarima koje su mi poznate i koje jesam u stanju objasniti.

1. Nema nikakvog "pribrajanja glasova" u D'Hondtovoj metodi.
2. Većinski izborni sustav ne doprinosi slabljenju moći stranačkih oligarhija.

Prvo je naprosto činjenica - nema se što raspravljati, suprotna tvrdnja je čista zabluda. Drugo je složenije pitanje, ali dao sam argumentaciju.

Tko je glasao

U Ime Oca i Sina i Duha

U Ime Oca i Sina i Duha Svetoga! Amen!

Zoranu Oštriću...

Tko je glasao

Ako smatrate da postojeća

Ako smatrate da postojeća opozicija ne zadovoljava, jedini put je stvarati novu. Umjesto da mudrujete, pomozite nama koji to pokušavamo! (Ovdje na pollitika.com ima nas aktivnih iz Zelene liste, DC-a i HSM-a od vanparlamentarnih, Akcija mladih također - oni se ujedinjuju sa HSM - to su aktivnije stranke, također ima ljudi iz SDP-a i još poneki, javljao se HSU, tu je Milivoj Špika sa njegovom inicijativom u Trogiru...)
Da bi se građanima nametnuo politicar ili stranka potrebno je puno timskog rada, znanja i vještine.
Potrebno je dijagnosticirati stanje i prepisati terapiju. Tu terapiju je potrebno predstaviti javnosti na prihvatljiv nacin. Potrebno je reagirati skoro na sva događanja i pricati ono sto gradani zele cuti a opet da ima veze s programom stranke. Primjer bi bio Đapić, uvjek ima nešto za reci, uvjek melje a nikad ništa nije napravio.
Ako stranka nema "rođenog" vođu treba angažirati glumca koji ce glumiti vođu i recitirati ono što stranka ili lobi koji zastupa želi poruciti. Primjer Sanader. On nije vođa s vizijom ali je glumac koji provodi ono što interesne skupine žele od njega. Za hrvatsku bi bilo bolje da je Pašalić preuzeo HDZ, do sada bi propao jer je Ivić iritantan.
Mediji ne bi trebali biti problem, oni ce pratiti svakog tko je citateljima interesantan.

Tko je glasao

Ex SFRJ zemlje, a unutar

Ex SFRJ zemlje, a unutar njih RH najviše, ne mogu i da hoće potpuno implementirati rješenja zapadnoevropskih a niti srednjoevropskih ex okupiranih a sada EU zemalja, koje i da su htjele nisu mogle izbjeći globalno jednostavnu logiku stalnog i neizbježnog sustavnog suočavanja sa svojim pozicijama.

Kod nas je posve suprotno, višak mogućnosti kombinacija i rješenja, što za stalnu posljedicu ima previsoke ciljeve i zahtjeve, previše političkih i "elitnih" snaga a koje zbog tih previsokih ciljeva i zahtjeva te rješenja i snaga odavno nehotice ni minimalno ne stignu ni vidjeti a još manje baviti se društvenom zbiljom i njenom terijom (baveći se prekomjerno društvenom zbiljom i teorijom cijelog svijeta) ... po inerciji izraženo kroz Tito i Kardelj te beskrajni prateći aparat.

U takvom napredovanju stvarno teorijske, političko, praktično i ostalo bavljenje je nekim drugim manjinskim snagama i pojavama koje nisu ili su slabo javno fokusirane. Hrvatska, za razliku od ostalih ex SFRJ zemalja koje nisu u EU ima sreću da su te snage odoljele zovu intenzivnijeg bavljenja politikom i civilnim društvom, te da su se bavile svime ostalim.

Međutim, takvo napredovanje je stvaralo sve veće raskorake između izazova i mogućnosti, sve vrste snaga objektivno imaju manje mogućnosti za bilo šta. Ali baš u tome je ključ, konačno smo došli do toga, do nemoći a izazovi rastu. Beskrajne elitne snage više ne mogu zaustaviti procese ispuhivanja višedesetljetnih balona, vraćanja kući nakon dugih marševa i suočavanja sa svime. Posve su sporedne sve druge teorije i okolnosti, jer su sada konačno ama baš ni oko kakvog pitanja ne može izbjeći takva "viša sila" stvarnog bavljenja. To snažno trijezni i jake nebeske snage u susjednoj i prijateljskoj Srbiji i svuda po svijetu pa i ovdje.

I na kraju kratko vraćanje na implementaciju EU propisa i mjera, kojima tzv dirty snage teže još iskrenije, što je inače opća moda. Samo kratko zmisliti kako to izgleda kada se kardeljistički krajnje inertno s visokim gardom bez pokrića i 0,01 % primjerene koncentracije proglašava implementiranim ono od čega EU stenje godinama i još će dugo. To ne samo da je sve manji problem nego je sve više višestruko jako blagotvorno.

Ako je ikada pažnja bila poželjna i ugodna, sada je.

Tko je glasao

Hrvatska politika nije pala

Hrvatska politika nije pala na nivou stranaka, vec na ukupnom nivou. Ako se hoce rjesavati problem hrvatske politike, potrebno je onda rjesavati upravo taj ukupni nivo (preustroj cijele javne sfere), ako hocemo na jednoj suvisloj podlozi graditi i politicke opcije i stranke i novi oblik vladanja.

Svako kacenje na strukture koje su sve samo ne dio progresa, svaka ovisnost o takvih strukturama, jamstvo je i za propast cijelog procesa. Proces prelako melje male elemente da bi iti jedan mali element mogao sebi dozvoliti luksuz da ne sagleda stvarnu konstelaciju, te se naravno i preorjentira u odrzive politicke projekte.

Sitne stranke i slicno nisu dio te price.

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

Vrlo si učeno namljeo hrpu

Vrlo si učeno namljeo hrpu gluposti.

# Jedan neprijatelj pametnom čovjeku više vrijedi nego hiljadu prijatelja

# Jedan neprijatelj pametnom čovjeku više vrijedi nego hiljadu prijatelja

Tko je glasao

Ne mozes ti imati neovisnu

Ne mozes ti imati neovisnu listu koja ce osvojiti izbore, ako nemas siru podrsku raznih centara moci na svojoj strani. Cak i ako osvojis izbore, ako nemas svoje ljude u svim tim elementima drustvenog procesa, zgazit ce te.

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

Dobro, ali opet ne vidim da

Dobro, ali opet ne vidim da si nešto pametno ili (ne daj bože) konstruktivno rekao. Otkrivaš toplu vodu.

# Jedan neprijatelj pametnom čovjeku više vrijedi nego hiljadu prijatelja

# Jedan neprijatelj pametnom čovjeku više vrijedi nego hiljadu prijatelja

Tko je glasao

Bilo to ili ne bilo

Bilo to ili ne bilo otrkivanje tople vode, ti radis suprotno toploj vodi. I taj dio je problematican. Ne topla voda sama po sebi.

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

Ako smatrate da postojeća

Ako smatrate da postojeća opozicija ne zadovoljava, jedini put je stvarati novu. Umjesto da mudrujete, pomozite nama koji to pokušavamo!
Pa ti jesi postojeća opozicija.

silverci

"Isto i jednako nisu ni isto ni jednako."
silverci

Tko je glasao

@sliverci: Pa ti jesi

@sliverci:
Pa ti jesi postojeća opozicija.

Istina, ovdje su pojmovi nedovoljno razrađeni. Recimo, postojeća parlamentarna opozicija. Također, koristim u svojem tekstu sintagmu "politička alternativa", koja se naravno suprotstavlja kako postojećoj "poziciji" tako i opoziciji.

Govorimo ovdje o potrebi za širokim političkom pokretom, koji bi mogao dovesti do potrebnih promjena u načinu vladanja i upravljanja u Hrvatskoj. Potrebne su revolucionarne promjene, ali kako to pokušavam ovdje artikulirati, ne (odnosno ne prvenstveno) promjene strukture, nego kulture. Evo upravo čitam najavu studentskog prosvjeda za 5. studenoga - to je dio društvenog pokreta u nastajanju, dio "zdravih snaga" koje se bude. Kao što je to npr. i Hrvatska blogerska organizacija.

Bez tog širokog društvenog zaleđa raznih inicijativa i organizacijskih oblika - nema bitne promjene. Međutim, također, treba odlučno i direktno stupiti i na političku pozornicu, a tu su neizostavne nove političke snage - generalno, to znači stranke, koje su zasad "anternativa" tj. van sustava moći (osim sasvim marginalno, sa ponekim vijećnikom/zastupnikom na lokalnom nivou). Jer to je instrument, da se postojeće velike (etablirane) stranke prodrmaju (pa tako i tvoj i Aleksandrov SDP).

To se događalo u Europi, u raznim zemljama, kako su se zelene stranke kao nova kvaliteta afirmirale: nije najvažnije dostignuće što su one počele dobivati pet do deset posto glasova, takva snaga može ostati izolirana i nemoćna, ili ju pak postojeći establišment kooptira bez potresa; one su bile špica "novih društvenih pokreta", koji su stvarno donijeli do značajnih promjena u razumijevanju politike, demokracije, građanskih prava. To je dovelo i do sudjelovanja zelenih u vladama u nizu zemalja, redovno u koaliciji sa socijalističkim strankama.

Evo na tu temu nešto od Slovenca Rastka Močnika, sociologa, kojeg se dobro sjećam iz diskusija i previranja 1980-ih. (Video s njegovim izlaganjem, na slovenskom naravno, možete pogledati na portalu vest.sl.)

Anti-politički stav nemanja konzistentnog političkog programa postao je uvjet egzistencije “onih koje još uvijek zovemo političari“. I dalje: stranački život propada kada u njemu ne sudjeluje niti jedna stranka koja želi (ići) preko građanske političke demokracije. Ukratko: ljudski razumljiva želja današnje političke klase je uništiti politiku.

U bivšim socijalističkim zemljama, ta bitna promjena političke kulture koju nalazimo na Zapadu nije se dogodila. (Radikalniji kritičari od mene kažu da se zapravo ništa novo ni za Zapadu nije dogodio; mislim i ja da se nije dogodilo dovoljno. Strukture nisu dovoljno prilagođene kulturalnim promjenama, a s druge strane postoje na području kulture anti-pokreti koji teže ispod dosegnutog nivoa političke kulture, oličeni u rastu radikalne, knesofobne i šovinističke desnice - koja osvaja glasove jednako ili više nego zeleni, ali na sreću, kako je kultura čija su "špica" izvan još uvijek dominantne matice, velike konzervativne stranke generalno odbijaju s njima surađivati - pa ih čak i djelomično uspjevaju pacificirati).

Iz svijesti o krizi jednopartijskog i više-stranačkog sistema ujedno, rođeni su, s obje strane nekadašnje Željezne zavjese tzv. novi društveni pokreti 80-ih: ekološki, feministički, mirovni, ljudsko-pravni. Kritičnu točku prerastanja ili dekadencije, kako za koga, tih pokreta u poredak, sudionici toga vremena razriješili su različito. No svedimo sve moguće kombinacije ovdje na slijedeća tipska rješenja: odlaskom u političko podzemlje, osnivanjem stranaka, osnivanjem nevladinih organizacija, te, najčešće, napuštanjem društveno-političkog polja i njegovom zamjenom onim poslovnim.

Krizno stanje svakog od tih rješenja dovelo nas je u pustinju realnog, u kojoj trenutno živimo. Kao da je poslovanje, kao sve više jedini oblik priznate ljudske prakse, zahvatilo sva područja. Neka, nova, prvi put, ostala, stara, na novi način. Skloni “čistim“ rješenjima upregli su sve svoje snage u profitno poslovanje, mi ostali u neprofitno, sa i bez navodnika. Za našu temu to znači da su političke stranke i nevladine organizacije postale oblicima, doduše neprofitnih, ali ipak, tvrtki. Od njihova porijekla u pokretima, novim i starim, kao da nije ništa ostalo. Kao ni od porijekla demokracije u revoluciji.

Što pak vodi na moju "slavnu" kritiku Prava na grad i Zelene akcije, da su izdale građane, koji su ih podržali. Podigla je prilično prašine na "civilnoj sceni" i određeni širi interes (povijesni događaj: mnogo sam puta dosad bio u raznim medijima, ali sad je - ne računajući intervjue koje sam davao - drugi put, nakon što mi je Drago Krpina 1993. zaprijetio metkom u potiljak, moje prezime bio u naslovu jednog novinarskog teksta - hm, sad se čak ne sjećam da li je bio Jutarnji ili Večernji, ne da mi se kopati). Razlog je, očito, ne samo što se radilo o konfrontaciji pa se onda javlja jeftini senzacionalizam (ako želiš doći u novine, posvađaj se s nekim :)), nego o istinskom, dubokom problemu - krizi kulture, ali ovdje i strukture (naime institucija "civilnoga društva"). Evo, gore sam dao link na članak sa portala zamirzine.net - i ako odete tamo, vidjet ćete u vrhu uočljivi baner, crvene boje, s pozivom Svi u zagrebački živi zid!. Pa ako na baner kliknete, preusmjerit će vas na mrežno sjedište Prava na grad, gdje možete vidjeti da je ovaj mobilizacijski poklič izbačen 12. rujna 2008, nedugo nakon moje kritike - prije 41 dan - i nakon toga ništa, a Horvatinčić mirno nastavlja svojim projektom.

Moramo dakle raditi na više razboja odjednom. (Moje iskustvo šahiste pomaže mi u strateškom promišljanju; a iako nisam mastorske snage, u stanju sam igrati simultano nekoliko partija.)

Uh, raspisao sam se, ima materijala za novi članak. :)

Mir i dobro,

Zoran Oštrić
glavni tajnik stranke Zelena lista,
pridružene članice Europske zelene stranke

Tko je glasao

Čuj Zoki, a zakaj Ti je

Čuj Zoki, a zakaj Ti je podloga na "Pravo na gard" tak kervavo črljena? Samo bi prosil da odgovor nije : ... slučajno, sasvim slučajno...: - imel si za čuti i pročitati, dušica draga, da ja nišće nemrem verovati vu "slučajno"...

Tko je glasao

zakaj Ti je podloga na

zakaj Ti je podloga na "Pravo na gard" tak kervavo črljena?

Kome, MENI? Pa daj čitaj što pišem, s njima sam "u ratu"! :( Ja bih naravno stavio zelenu podlogu. :) Dobro ajde, malko diskretnog crvenog tu i tamo. ;->

Tko je glasao

Dobro je Zoki, iskreno i od

Dobro je Zoki, iskreno i od srca sam se nasmijao na ovo Tvoje: malko diskretnog crvenog tu i tamo. ;->

Tko je glasao

@jelenska: Ja ne krijem da

@jelenska: Ja ne krijem da sam ljevičar, iako moj izbor nije European Left, nego Europska zelena stranka. A crveno je tradicionalna boja ljevice, ne samo komunista nego također i Socijalističke internacionale.

Tko je glasao

Zorane, pa zašto bi krio da

Zorane, pa zašto bi krio da si ljevičar?
Samo ja ( i još neki) moram "skrivati" da sam desničar - preciznije: od centra naklonjen u desno!

Tko je glasao

skrivati od koga?

skrivati od koga?


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

Nemama pojma @Aleksandar

Nemama pojma @Aleksandar Hatz, ali pogledaj gore što je napisao Zoran: ... ne krijem da sam ljevičar...

Pojma nemam zašto bi netko krio da je ljevičar ili desničar ili bilo što mu drago, ... ili do groba šutio o tome....
Pa, slobodni smo ljudi, zar ne? .... ali;

P.S. MI MALO DESNIJI, IPAK TO MORAMO SKRIVATI, I ZA RAZLIKU OD MENE MNOGI TO I KRIJU. ZAŠTO? ZATO ŠTO OVOM ZEMLJOM, MEDIJIMA I CIJELOKUPNOM JAVNOSTI VLADAJU BIVŠI, SADAŠNJI I BUDUĆI KOMUNISTI. Prema tome oprezniji se ne žele izlagati - meni je baš svejedno; - sve mi se već dogodilo.
(ZORAN BI TO UBLAŽIO, OVO "KOMUNISTI" SA MOŽDA SOCIJALISTI, A OVA ZEMLJA JE SVE DRUGO OSIM SOCIJALNA DRŽAVA.)

Tko je glasao

P.S. MI MALO DESNIJI, IPAK

P.S. MI MALO DESNIJI, IPAK TO MORAMO SKRIVATI, I ZA RAZLIKU OD MENE MNOGI TO I KRIJU. ZAŠTO? ZATO ŠTO OVOM ZEMLJOM, MEDIJIMA I CIJELOKUPNOM JAVNOSTI VLADAJU BIVŠI, SADAŠNJI I BUDUĆI KOMUNISTI.

ne Komunisti nego KARJERISTI

Tko je glasao

Ja se stobom neću

Ja se stobom neću zamjerati...

Pišeš nešto o nekome i vidi što se desi!

ref: http://pollitika.com/teska-blamaza-redakcije-nacionala

Ti si ko baba vanga..... ili ko mali od muje... kaže dajđa i umre dajđa.. kaže dedo... i ode deda... kaže babo... i ode Haso sa trečeg sprata!

:)

Jakša

Obrisan

Tko je glasao

Bez tog širokog društvenog

Bez tog širokog društvenog zaleđa raznih inicijativa i organizacijskih oblika - nema bitne promjene.
Ne čini li ti se da bi prije svega trebao pravilno formulirati svoje ideje, predstaviti ih i pokazati primjerom o kakvim promjenama se radi?
Kad ljudi uvide koliko je dobro to što ti hoćeš podrška ti ne gine i nećeš morati na pollitika.com stavljati apel da ti se pomogne:
E pa - pridružite se, i pomozite!

Ovako kao si to sad postavio ne garantira nekakav uspjeh, upravo suprotno.
Možda bi najprije trebao tih nekoliko jezgri drugačijeg promišljanja povezati u čvršću cjelinu i onda oko te malo veće jezgre početi okupljanje.

Evo, kad ozbiljnije povežeš Zelenu listu, DC-a, HSM, Akciju mladih(navedene nabrajam jer si ih ti spomenio gore u postu, a ne vidim da ti je itko od njih odgovorio na post) i kad iziđete sa zajedničkom platformom napravio si velik korak i onda možeš pozivati na okupljanje. Do tada...sorry, ali nemaš toliku karizmu da bi me privukao samo svojom pričom.

silverci

"Isto i jednako nisu ni isto ni jednako."
silverci

Tko je glasao

@silverci: Ne čini li ti se

@silverci:
Ne čini li ti se da bi prije svega trebao pravilno formulirati svoje ideje, predstaviti ih i pokazati primjerom o kakvim promjenama se radi?

Pa to cijelo vrijeme radim, i radimo.

Evo, kad ozbiljnije povežeš Zelenu listu, DC-a, HSM, Akciju mladih(navedene nabrajam jer si ih ti spomenio gore u postu, a ne vidim da ti je itko od njih odgovorio na post) i kad iziđete sa zajedničkom platformom napravio si velik korak i onda možeš pozivati na okupljanje.

Nadam se. Starat ću se! :)

Tko je glasao

Ako smatrate da postojeća

Ako smatrate da postojeća opozicija ne zadovoljava, jedini put je stvarati novu. Umjesto da mudrujete, pomozite nama koji to pokušavamo! (Ovdje na pollitika.com ima nas aktivnih iz Zelene liste, DC-a i HSM-a od vanparlamentarnih, Akcija mladih također - oni se ujedinjuju sa HSM - to su aktivnije stranke, također ima ljudi iz SDP-a i još poneki, javljao se HSU, tu je Milivoj Špika sa njegovom inicijativom u Trogiru...)

Pluralistički, OK, ali pod nekom zajedničkom zamisli kao što je "Aktivna demokracija".

@Zorane, iz tvojih usta u uspješnu realizaciju, ali gotovo sam siguran da će sve to završiti kao i svi oni dosadašnji pokušaji u kojima su ambicije pojedinaca nadvladale interes općeg dobra i STVARI u čiju su se svetost svi zaklinjali. Na kraju je sve palo u vodu. Naravno nađeni su i krivci, a krivci su bili svi drugi, samo ne oni zbog čijih je ambicija sve propalo.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

gotovo sam siguran da će

gotovo sam siguran da će sve to završiti kao i svi oni dosadašnji pokušaji u kojima su ambicije pojedinaca nadvladale interes općeg dobra i STVARI u čiju su se svetost svi zaklinjali. Na kraju je sve palo u vodu.

Čak i ako bude tako - krenut ću ispočetka! Još sam mlad, ima vremena! :)

Tko je glasao

Ja sam uskoro u stranci

Ja sam uskoro u stranci umirovljenika. :),:)
Računajte na mene!

Tko je glasao

Kojoj? Ima ih dvije, za ovu

Kojoj? Ima ih dvije, za ovu u saboru se zna da je Sanaderova, za drugu se šuška da je Milanovićeva

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Ima tri: HSU, SU,

Ima tri: HSU, SU, DSU.

silverci

"Isto i jednako nisu ni isto ni jednako."
silverci

Tko je glasao

Ako smatrate da postojeća

Ako smatrate da postojeća opozicija ne zadovoljava, jedini put je stvarati novu.

ako se ne varam, bas si ti na pollitici napisao kako je "realni politicki cilj" zelene liste participacija u vlasti - mislim da se tada konkretno pisalo o stranackim strategijama oko izbora gradonacelnika - tj. politickom suradnjom (sto mora biti sa nekima od "velikih") izboriti se za parcijalno provodjenje vlastitih programa.

meni to nikako ne ide sa platformom "izgradnje nove opozicije".

ako hoces graditi novu opoziciju moras biti spreman sjediti u opoziciji i izgraditi poziciju. a ne parcijalno ispuniti neki komadic svog programa participacijom u vlasti. jer, po cemu ste onda razliciti od HSLSa, npr?

dakle, sto ce biti - jel gradite novu opoziciju, ili namjeravate sudjelovati u vlasti?


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

@ Aleksandar Hatz.: ako se

@ Aleksandar Hatz.:
ako se ne varam, bas si ti na pollitici napisao kako je "realni politicki cilj" zelene liste participacija u vlasti

meni to nikako ne ide sa platformom "izgradnje nove opozicije".

Ne vidim proturječje. Naravno, da kažem da je cilj Zelene liste da sama osvoji vlast u Zagrebu - to bi bilo megalomanski; dakle, treba surađivati. Realističan sam, znam da je i preći izborni prag realno težak zadatak. (Suradnja s "velikim" strankama na nekoj zajedničkoj listi ne dolazi u obzir.) Ali svakako ne očekujem da bi rezultat jednih izbora, ma kakav bio, čudesno mogao donijeti preokret. Potrebna je dublja, kulturna promjena, potrebno je vrijeme.

Dakako, u međuvremenu se paralelno borimo, osim globalnog cilja, i za parcijalne. Recimo, da se prometna strategija Zagreba preorijetira tako, da se smanjuje promet automobila u centru i jača javni promet. Moguće je da to provede i neka vlast, koju mi inače ne volimo. (Na programskim točkama za Zagreb marljivo radimo.) Nikad se u politici ne radi samo jedna stvar odjednom.

Ima, koliko znam, "zdravih snaga" čak i u SDP-u, koje ulaskom novih snaga u Gradsku skupštinu, umjesto sadašnjih Bandićevih satelita, mogu dobiti poticaj za barem mali zaokret od današnje apsolutne usmjerenosti na zastupanje interesa kapitala (i to onog spekulativnog, "razvojničkog", a ne pravog poduzetničkog, koji nešto stvara), a ne radnika. Naše troje-četvero zastupnika, još neki drugih svježih snaga, mogu činiti valjanu razliku.

dakle, sto ce biti - jel gradite novu opoziciju, ili namjeravate sudjelovati u vlasti?

Naravno da bi bilo smješno, da neka politička stranka ima cilj biti "opšozicija". Namjeravamo graditi novu vlast. To je dijalektička sinteza i prevazilaženje tvoje teze i antiteze. :) I dakako sudjelovati u toj vlasti; da imamo potencijala sami osvojiti većinu u Gradskoj skupštini i mjesto gradonačelnika - naravno, da bi nam to bio cilj.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci