Tagovi

Kakav je tko, na pollitika.com?

Budu?i da smo zadnjih mjeseci suo?enim sa ogromnim problemima koji su se obrušili na ovaj sajt, mislim da je vrijeme da svi zajedno malo "popri?amo" o tome tko je tko, na pollitika.com. Za po?etak moram izraziti nadu da ovaj dnevnik ne?e biti pobrisan, jer koliko god nekima djelovao radikalno, granice se trebaju povu?i. Pa, ne možemo vje?ito glumiti "sre?u" a onda se potkivati teškim rije?ima.

Nisam dugo ovdje, pola godine. No ipak, ovo mjesto mi je izuzetno drago. Ovdje sam upoznala (istina virtualno) izuzetne ljude koje vrijedi poznavati, nau?ila sam podosta toga iz iskustva i zaista ne želim gledati kako ovo propada. Opet ?e netko re?i: Aisha sve gleda crno. Ne, Aisha je realna i samo želi konstatirati neke realne ?injenice, koje su i mnogo cjenjeniji autori ovdje potvrdili - pollitika.com ide u krivom smjeru.

Svi znamo da su nam diskusije postale "ringovi" u kojima nerijetko padaju "šake" ( uvrede) pa ?ak i "bi?evanja" ( netrpeljivost spram tu?eg mišljenja). Naravno, neki to mogu i negirati - ali bi to bilo samo zatvaranje o?iju pred ?injenicama. Ovdje smo svi sudionici od jednake važnosti ( bar po meni bi trebali biti) to si neki osobno prisvajaju pravo na ve?e zalogaje (u nastavku ?emo vidjeti i tko - sada nije bitno). ?ini mi se da bi svi ravnopravno trebali malo promisliti o svojim upisima i na?inima opho?enja jednih prema drugima, te o na?inima kako da "spasimo" ovaj sajt od urušavanja. Namjerno upotrebljavam samo „nickove“ jer se radi o virtualnim osobama, ali kad netko piše nikada ne može posve skriti ni pravu osobnost. No ipak naglašavam, govorim ovdje samo o sudionicima pollitika.coma kakvim se ovdje prezentiraju.

Sve ?eš?e se u diskusijama mogu ?uti teze kako su ovim sajtom zavladali fašisti, neofašisti, nacionalisti te „ustašoidi“. Neki se slažu sa tom tezom, neki je oštro opovrgavaju, no budu?i da nisam od onih koji vole gurati prašinu pod tepih, vrijeme je da tepih barem malo odgrnemo i pogledamo što se sve nataložilo ispod njega. Ne bih se htjela služiti preoštrim rije?nikom ali se dobro upitati koga to mi uop?e imamo na pollitika.com-u?

S jedne strane tu je skupina pravih demokrata, onih koji razumiju pojam demokracije i primjenjuju ga, a s druge strane imamo tzv. skupinu "ne-demokrata", dakle ljudi koji ne razumiju osnovnu svrhu demokracije, mada se pozivaju na istu.

S druge strane, imamo „velike“ i „male“ Hrvate. Veliki Hrvati su oni samozvani pojedinci koji se pozivaju na hrvatstvo mada ga slabo razumiju. Mali Hrvati su pak oni koji ?esto bivaju terorizirani pod "šakom" Velikih Hrvata, u tolikoj mjeri da su mnogi, iako kvalitetni sudionici pollitika.coma, ili sami otišli ili su bili protjerani. Kultura dijaloga je temelj demokracije, a ovdje se spustila na najniže grane.

Zato mi se ?ini da ako želimo da se to više ne bi ponavljalo, i da ovaj verbalni terorizam prestane, jednostavno moramo ustvrditi tko je tko, kakav i zašto ?ini to što ?ini. A to se najbolje analizirati kroz ?vrsto argumentiranje izražavanja. Pa da krenemo, s molbom da me se ne shvati kao nekoga tko ho?e bilo koga osobno diskvalificirati (ta upravo sam ja najviše takvih stvari doživljavala) nego samo upozoriti na poprili?no prisutne nedosljednosti i tendencioznost u pozadini takvih nedosljednosti.

?lan „klipan“ je dobro konstatirao sljede?e:

Problem kvalitetnih dnevnika je bitan, ali sporedan. I loš dnevnik može razviti kvalitetnu raspravu, ali i najkvalitetniji dnevnik upropastit ?e neargumentirano trkeljanje i trolanje.

U samom startu, još kada sam pristupila ovom sajtu imala sam problema jer su me pojedine skupine (nazovimo ih frakcije) doživljavale valjda kao smrtnoga neprijatelja, što se nažalost ni do danas nije promijenilo. Mojim po?etcima, najbolje svjedo?i upis od „nemesis“:

Prvo su joj docirali i popovali, jer je mlada. Onda su ju maltretirali zbog kva?ica, onda su ju po?eli vrije?ati da je nepismena, nekulturna i arogantna. I što bi ona sad trebala raditi? S kim da raspravlja i o ?emu?

Na svu sre?u, danas, šest mjeseci nakon po?etka, našla sam dovoljno ljudi da mogu raspravljati konstruktivno, pa u njih ubrajam i „nemesis“. No prisjetimo se malo raznih "šaka" i "bi?evanja" na moje ime. Ta kaže meni „My Soul“:

Postoji uzre?ica: "Tko s djecom liježe, budi se popišan". Takva ti je komunikacija s derištem zvanim Aisha. Zbilja je smiješno što se odrasle osobe daju uhvatiti na ljepilo šmrkavaca s fejsa.

Ona je ina?e velika miljenica Velikih Hrvata i patriota, koji navodno vole svoju domovinu i koji sve loše pripisuju onim drugima, mada malo tko uspijeva shvatiti po ?emu su oni i njeni baš ti izuzetni patrioti - no bit ?e nam jasnije do kraju ovoga dnevnika. Dama dalje nastavlja s upisima poput:

Mama ti je kurva!

nakon ?ega joj ja odgovaram:

Koliko "siromašan" ?ovjek može bit kao ti da u nedostatku komunikacije u usta uzima ne?iju majku, ne?iju nacionalnost? Neznam odakle ti uop?e pravo da nekoga okarakteriziraš kao srpkinju i to u negativnom tonu. Srbi su ljudi, a ti ? Ne bih te nazvala ?ak ni amebom.

A na to ?e ona meni:

ameba ti mama. I Srpkinja ti mama.

S time samo potvr?uje svoju netrpeljivost prema ostalim nacionalnostima, jer ovdje nema veze da mi mama uop?e nije Srpkinja, „my soul“ to zna, ali „my soul“ valjda drži da je dobra i jaka uvreda za nekoga ako je Srbin pa me time valjda pokušava uvrijediti. Nije to pokušala samo primijeniti na meni. Nakon odlaska „Julijane Mirkov“, ina?e srpske nacionalnosti, „My soul“ izjavljuje:

Meni nikako nije jasno šta se toliko bavite tom Srpkinjom?! Te Julijana ovo, te Julijana ono, te Juliška sim, te Juliška tam. Baš me zanima bi li na srpskim sajtovima toliko kukali za nekim od Hrvata? Aha, malo morgen.

Malo prije toga, srdita na minus od navedene gospo?e, My soul bijesno izjavljuje:

Gle, visoka srpska intelektualka Julijana Mirkov je ovaj tvoj komentar ocijenila ZA. Na znanje svim hrvatskim intelektualcima na ovom sajtu, posebice Jelenskom. Hm, ne znam na koga misli kada kaže hrvatski intelektualci, vjerojatno na one sli?ne sebi.

Potom se tu negdje javlja i „rmarino“ sa svojim komentarom upu?enim „Julijani“ po pitanju podržavanja mene:

Tako?er, ukoliko si zaista vezana uz osobu nedefinirane starosne dobi, zanimanja i spola, a koja se odaziva na pseudonim @aisha, dovedi je k sebi ili usvoji. Podu?i je, usmjeri i napravi veliku osobu kakvu si napravila- po tebi - i od svojeg sina. Dobro tebi, njoj i o?ito zajedni?koj ideji;) Btw: svaka ?ast sinu, znao je kad treba oti?i

Da odre?eni ljudi imaju problema sa pripadnicima srpske nacionalnosti i da ih pokušavaju "ušutkati" svjedo?i i sljede?i upis „marival“ prema „Julijani Mirkov“:

Ni Vaš ni i?iji ekavski nije problem, jer u RH žive i gra?ani srpske nacionalnosti. Meni je, što se ove teme ti?e, primjereno da o njoj raspravljaju hrvatski gra?ani na ovom portalu, a Vi o ovoj temi možete napisati dnevnik za dj-media.net ( Kikinda na net-u - srpski portal za koji, ?ini mi se, profesionalno pišete iako živite u Italiji ). Ukoliko se pak ispostavi da ste Vi ta koja treba da daje komentare na ovom dnevniku, a ne ja - povla?im se. Ukoliko bi obje trebale davati komentare - povla?im se. Ukoliko bi bilo moralno da samo ja ovdje, na ovom mjestu u ovo vrijeme dajem komentare - povla?im se.

„Bijes drugi“:

Pobijedili smo ih u ratu, pobili koliko god smo mogli, otišli su sami u organiziranoj koloni. Ako se usude do?i još jednom - vidjeti ?e što zna?i ratovati s pravom vojskom, bježati ?e kao jadnici. A obožavam ih kada do?u kod nas i troše svoj novac. Obožavam kada Agrokor kupi njihovu tvornicu i zara?uje na njima

Treba li napomenuti da "ne-demokrati" ne razumiju razliku izme?u Srba i ?etnika, pa onda vrije?aju ljude koji s ratom nemaju veze a Srbi su. Tako kaže „Skviki“ „Galetu“ - ali upravo je „Skviki“ onaj koji gura svoj nos u privatne stvari sugovornika:

Postaješ osoban ko i neki prije tebe. To su ti prvi znakovi mržnje spram sugovornika.

A „Skviki“ „Julijani“:

Jel si ti ikad ?ula da neko veli:Govori ti meni bre srbski, da te ceo svet razuma

„Hdz-ekonomija“ se izjašnjava o odlasku „Julijane Mirkov“:

pa ?emo za koji mjesec imati nekoliko važe?ih "istina", od "svrbske ?etnikuše koja je provocirala", do "staložene svetske žene, intelektualke, koju su oterale primitivne ustaše".

Kako netrpljiv stav ima prema pripadnicima drugih nacija, ponovno dokazuje „rmarino“:

Najlakše je optužiti druge, pa nakon toga kao najbjednije pseto pobje?i ne snosivši nikakove posljedice. Dok su vam Srbi i "poturice" ovdje slagali sliku (utemeljenu i neutemeljenu) protiv RH, DR, Crkve.... sve je bilo OK, a kad se po?elo pri?ati malo druga?ije od njih- eee. onda smo svi Ustaše. Kao da vam, je svima toplooko stvorenje sa Pantov?aka ?a?a.

„Martin“ tada traži oštrije obra?unavanje „Mraka“ sa „rmarinom“, ali ništa od toga. Jesam li kojim slu?ajem zaboravila napomenuti da je od grupe "ne-demokrata"ovdje uobi?ajeno, kad nemaju ništa konstruktivnog i argumentiranog napisati, a upli?u obitelj sugovornika u temu na mizeran i podao na?in? Pa ovo sa „Julijanom“ još ispada bajka nakon onoga što slijedi.

„Feniks“, autor kojega frakcija "ne-demokrata" organski ne može podnijeti ispada najve?a žrtva tzv. samoproglašenih velikih Hrvata. Kaže domoljub Feniksu kojeg ovom prigodom naziva sme?em:

Znam ja jako dobro o ?emu govorim ali što sme?u zna?i govoriti o ?asti, ponosu, moralu, odgoju, nacionalnom ponosu i domoljublju?

Nakon što Feniks napiše post o silovanju žena, od istaknutog samoproglašenog patriote dobiva monstruozni i beš?utan komentar (Pet, 05/06/2009 - 12:21 — rmarino69):

Feniks, pitaj svoju mamu, ona ce ti najbolje to reci, druže.

Time iskazuju?i najve?u beš?utnost i zlobnost svoga karaktera, ali ne biva ni opomenut, a kamoli sankcioniran (moram li naglasiti da su ovdje "minusi" kao sankcije totalna šala?)

Nakon što „Feniks“, s opravdanjem iznerviran, kaže da mu je majka umrla, „rmarino“ i frakcija "ne-demokrata" ne staju i nastavljaju ga provocirati po pitanju mrtve majke. Tada u igru upada i „Pavao Jelovic“, ina?e, po mom sudu veoma odrješit ?ovjek koji valjda trenira strogo?u nad svima, pa kaže „Feniksu“:

Provokatorska beštijo, ušuti ve? jednom!

Još poneki ispad „Jelovica“:

Zivjela Hrvatska i Hrvati, smrt jugoslavenima! P.S. Oprosti, jugoslavenima napisah pocetnih malim slovom, no kad govorim o stoci ne pridržajem se pravopisa. A dok oni to cine, feniksi jezivo krijeste. Njima je prijeko potrebno slomiti kandze i krila. Posve i za svagda.

Neznam da li je ovo otvorena prijetnja „Feniksu“ ili ne, ali tko je taj „Pavao Jelovic“ da ikome lomi "krila"? Pavao se naravno ?esto obrušava i na mene pa to onda izgleda ovako:

Neodgojena balavice, mozes li mi odgovoriti: Imas li ti prema ikomu respekta? Jasno, osim prema drugu feniksu i drugarici Mirkov. i jadan onaj tko te dobije za ženu!

„Feniksu“ biva upu?en i ovaj komentar („rmarino69“):

Feniksi? nema istomišljenika. On je kao crvi na truplu koji se hrane užasnim smradom i odvratnim sokovima raspadaju?eg tijela- njih samih.

Najgrozniji komentar po mome sudu daje upravo onaj kome u potpisu stoji: VOLIM SVOJE I POTŠUJEM TU?E! Naravno, rije? je o „Mr. Jacksu“ koji izjavljuje:

Ako nisi shvatio što ti je autor dnevnika rekao dolje sa onim "Feniks sereš" onda evo ti dodatak.... 'Tresnem ti kevu kao što su turci i arapi tasla?ili keve 800 godina, jesi li to razumeo bre kukavico? oprosti bre potomak turskog vojnika! zdravo druže!

Mislim da korištenje ne?ije majke u ovako odurnom komentaru ne moram ni komentirati. Opetovano se javlja „My soul“, ina?e osoba koja je omiljena "ne-demorkatima" koji mene uvijek prozivaju neodgojenom i bezobraznom, a na njezine brutalne ispade davaju plusi?e pa kaže, ljutita što ju je poveznik minusirao:

Doduše, radi se o onom umobolnom Povezniku, ali ipak, prevršio je svaku mjeru. ?im se oslobodi jedno mjesto u Vrap?u, njegovo je!

Tada se javlja „rmarino“:

Je u pravu si „My Soul“, taj lik je javno obznanio svoj oproštajni dnevnik, ali ga još ne vidim. Još jedna pla?ipi?ka.

A onda se opet ubacuje onaj, koji navodno VOLI SVOJE I POŠTUJE TU?E:

rmarino, nemoj tako, nije on kriv zato što je takav! možeš to lijepše re?i za osobu koja sa priko 50 god. živi kod svoje mame u stanu, nije zaposlen, te luta uokolo kao "guska u magli".....

Opet ulaženje u ne?iju privatnost.

My soul se sada obra?a Diani (misle?i pritom na Franku Valli):

Diana, kaj se petljaš s ?etni?kim nakotom?

Diana pak jednom prilikom izjavi:

ja bih ovdje, na ovoj stranici, trebala biti samo nick, bez obzira što pišem pod svojim imenom i prezimenom, te zadiranje u ono što radim u svom privatnom životu smatram u najmanju ruku nepristojnoš?u.

A onda i sama ?eprka po tu?oj privatnosti ili pak hrani plusevima one koji to rade umjesto nje. Obitelj ne zaobilazi ni „bijesdrugi“ u svome obra?anju „nemesis“:

Tvoj tata ili deda je sigurno bio partizanski kolja?, pripadnik one vojske koja je klala i ubijala NAKON predaje, pripadnike one politi?ke stranke koja je UBIJALA, PROTJERIVALA i ZATVARALA neistomišljenike."

Moram priznati da „bijesdrugog“ ne doživljavam zlonamjernim, njemu je ovo posao, sam je to mnogo puta jasno izjavio, pa ga nitko ni ne treba doživljavati "krivo"-

Što se ti?e napada na mene, koja sam prozvana, novinarkom, provokatoricom, lažljivicom, za ?udo od ljudi koji se skrivaju iza nickova, prilažen samo poneke uvrede- Tako kaže „sanja-1968“,: koja ina?e nekad ima 36 godina a nekad je starija, no osoba koja itekako ulazi u ne?iju privatnost i to na najmizerniji na?in

Aisha,Aisha,sada tek vidim koliko si plitka.

Isto tako kaže fina „sanja-1968“ o Galetu:

Znate... Gospodine Pavao onu našu doma?u?
Lupao ?ovjek kamen,lupao, lupao....
I..gdje ga je lupao?
Na Golom otoku.
Neeee! U Vrap?u.

Nakon što joj ja napišem u jednom komentaru:

Znaš, samo da te podsjetim, i mojoj majci su prislanjali pištolj na glavu i to pored dvoje male djece.

Javlja se onaj isti „Skviki“ koji je ovdje držao predavanja Galetu:

Pa kaj nisi prije rekla da su ?etnici tvojoj mami prislanjali pištolj na glavu i to pred tobom. Druk?ije bi gledali na tvoja pisanja.

Onda kaže „rmarino“:

Odi lipo u Srbiju ili stvaraj tkzv. RSK negdje drugdje.
Ako nisi zrela, a ?esto se pozivaš na to, onda sa?ekaj da dozriješ.
Admin????? Ovo nije problem HR djece, ovo je problem djece tkzv. RSK i ostalih sli?nih . Dakle, kako se riješiti ex-yu tema?

Kaže meni „Molotov“ (pa se ?udi što ga netko proziva ustašoidnim=:

Osim toga, kad bih mogao, ja si ne bih ništa "ugravirao", možda bih si istetovirao malo U, tek toliko da mi ti popizdiš, sre?o moja crvena.

No Molotov iskazuje netrpeljivost i prema drugim vjerama, to?nije Islamu:

Moj je prag tolerancije vrlo visok, sre?o moja, moja reakcija bila je u direktnoj vezi s komentarom koji si napisala. Nu, obzirom da si katolkinja, želim promjeniti prethodni komentar, te bi on glasio: .....bolje se ti drži Kur'ac-a.

( aludiraju?i na Kuran) – a što bi bilo da je netko tako aludirao na Bibliju?

„Beatrice12“ kaže meni:

Jedino se unaprijed ispri?avam ako si možda iz nekog doma za napuštenu djecu ili sli?no, pa trebaš nadokna?ivati ono što si propustila nau?iti zadnjih 17 godina?

„Kreeekani“ kaže meni:

ma ti si glupa? na n-tu i s tobom se uop?e ne treba zapo?injati bilo kakva rasprava

O „My soul“ sam dosta rekla, no o?ito nismo ništa rekli o „ppetri“. Ili možda jesmo, budu?i da je to jedna osoba pod, kako se ?ini. ?etri nicka, iako neznam kako je to dozvoljeno, ali hajde. „Ppetra“ provocira, kao i „my soul“, pa da i nju malo prizabilježimo, Kaže "ppetra" "leddevetu":

Nije mi bio cilj , niti ?e mi biti vrije?anje. Na ovoj sam stranici jer mi se ?ini kako mi daje priliku da ?itam i pišem, razmjenjujem mišljenja s ljudima razli?itih stavova i slobodno ih iznosim.

No nakon toga „ppetra“ stalno nešto provocira. Koliki je problem kada je netko dvostruka, ako ne i trostruka li?nost na forumu najbolje svjedo?e njezini upisi:

Nažalost, imam odre?enih problema s mogu?noš?u glasovanja, tako da nemam mogu?nost uop?e ocjenjivati komentare iz tu?ih dnevnika. Kaže ona sm-u:

Provjerom rade li jedine strjelice koje imam to se dogodilo. U svakom slu?aju bolje nego da sam prvo pritisnula minus.

Isto kao što je tvrdila da je za otvaranje novih korisni?kih ra?una razlog njezin kompjuter.

Ako je to ista osoba kao „my soul“, a svi ve? sumnjamo da jest, onda samo mogu nadodati još jedan citat iste, pa da zaklju?imo tko je tu patriot a tko zapravo pljuje po gra?anima RH i krivi ih za sve. što ina?e, obje osobe, i „my soul“ i „ppetra“ prepisuju meni, ?ak i pišu pojedina?ne dnevnike o mojoj malenkosti:

My soul:

Svjedo?ila sam tome da je tu bio i Gong i Europski promatra?i i ovaj i onaj, da ne velim o strana?kim promatra?ima svih zastupljenih stranaka. Prema tome, narod je birao, što je tražio, to je dobio. KRAJ.

Time potvr?uje da se kao, po njezinom , gra?ani se nemaju što buniti, a da ne spominjemo njezine ispade protiv studenata, koji su odradili blokadu sveu?ilišta i protiv svih demonstranta.

A budu?i da ve?ina ve? sumnja, pa tako i ja, da su "My soul" "Lion Queen" "Petra" i "ppetra" jedna te ista osoba, hajde da priložimo malo argumentacije i raznih ispisa od sva4 nicka, pa sami zaklju?ite sli?nosti:

"Lion Queen":

ti bi zacijelo i za pretu?ene žene u uto?ištima diljem hrvatske, rekla da su pretu?ene jer su same to tražile. za razliku od tebe, ja takvim ženama pribavljam i odnosim humanitarnu pomo?.
sram te može biti.

Sasvim "slu?ajno" pri?u o istom, humanitarnom zaposlenju spominje i "My soul"

Kad budeš poreze imao u malom prstu lijeve ruke, onda mi se javi! Do tada kuš!
ja sam ti ?uvala i hranila djecu i žene, kako bi ti mogao mirna srca gasit požare. Iako to nisam morala. Stoga kuš

Zanimljivo je i da se oba nicka pre?esto koriste istom frazom:

Trebam li ti crtati?!

Dokaz o tome kako je "Petra" ista osoba kao i "ppetra", je doti?na sama podastrla, objasnivši to,opet, problemima sa logiranjem, kompjuterima i sl.
A zanimljivo je da je "Petra" u jednome obra?anju potvrdila da ima dva kompjutera i da ?e sa drugoga dati plus, tj da ?e se logirati sa drugim nickom i dati plus, a budu?i da je sam priznala da su "Petra" i "ppetra" jedna te ista osoba, onda, tko nam to preostaje osim "My soul" tj. "Lion Queen"?:

Plus za komentar. (upisati ?u ga kad sjednem za drugo ra?unalo)

Najnoviji izljev mržnje, veoma je svjež a dolazi od strane "jelenske":

Da, postoje oni koji umiru i koji samo odlaze na bolje mjesto!
Ma teško mi je s tobom o tome jer imam ogromnu prednost pa mi je neugodno.
Ja sam besmrtan a Ti smrtan
Ti si baš kao onaj ?agalj kojeg spomenuh negdje ovdje... Njega više nema kao što ni tebe biti ne?e kada Te sahrane, dok ja tek nakon sahrane po?injem živjeti.
Iiii, tko onda ima zadnju rije??

U kojemu ponižava sve NE pripadnike katoli?ke vjeroispovjesti, ateiste i agnostike a obra?a se "Feniksu", a onda ga i optužuje za smrt civila:

Vi možete prodati samo onaj srušeni most na Neretvi i "ku?u cve?a"!
Imate li još što? Da imate..., bezbrojne jame gdje ste pobacali pobijene - djecu, žene i starce!

Reci Ti meni @Feniks, što sad? Idete ponovo kao 1991. ili imate bolji na?in? Prošli puta ste dobili preko gubice, - mislim da je red da nešto i nau?ite... jer ovaj puta više sigurno milosti biti ne?e.
Prošli put smo bili blagi i prave "bebe", ovaj puta ... - nema Vas više ni jednog jedinog na slijede?em popisu stanovništva!

Za kraj, odlu?ih se na ovaj dnevnik smatraju?i ga doprinosom podizanju kulture dijaloga i u tom smislu je dobro argumentiran pa ne bi trebao biti zabranjen, a upirem prstom na neprimjerenu praksu ?iji se repovi vuku kroz diskusije ve? 6 m, a vjerojatno i mnogo duže, iz vremena prije mene. Zbog ovakvih komentara su otišli autori, a neki su banirani kao Oštri?, kojeg baš ne favoriziram, ali sam ga podržavala jer od njega nisam primijetila niti jedan upis sli?an mržnje.

Dilemu trpjeti teror ili oti?i; umjesto trollanja i vezivanja za uvrede lijepo se ispuhati i re?i što mislim pa krenuti dalje s dnevnicima i komentarima - ja biram ovo drugo. Svi znamo da su poneki ljudi sa svojim upisima trebali odavno biti banirani, ali nisu. Zašto i tko tu koga drži u šaci, pri?a je koja me ne zanima. Ja jednostavno ne želim da se na svaki moj upis na?e nekolicina autora-dežurnih atentatora, koji sebe nazivaju domoljubima a onda mi raznim niskostima oblijepe svaki dnevnik bezobrazno provociraju?i i diraju?i mi u obitelj. Žalila sam se „mraku“, ali od njega osim minusa o?ito ništa nisam mogla o?ekivati. Ono što „rmarino“ neprestano meni radi prevršilo je svaku granicu psihi?kog zlostavljanja, a o?ito je da je misli kako mu nitko ne može ništa. Valjda ne mislimo da ?emo stvari rješavati ovako - svatko ?e napisati što mu padne na pamet, raspravit ?emo i krenuti dalje. On je Martinu izjavio sljede?e:

Btw: ako pomnije pogledaš objavljena je i slika njene ku?e. ?ak što više, njena unutrašnjost.
Ho?eš i tvoju da objavim? Šala, naravno;)

Po pravilima pollitika.coma, „rmarino“ je odavno trebao biti baniran, ali nije. Zašto? To znaju samo on i mrak. Da ne duljim dalje, ovo je ve? ionako predug post, morate priznati da je dobro argumentiran, pa ?u za kraj samo nadodati da ovaj dnevnik zaista ne bi trebao imati ni jedan negativan upis, jer, ako ga ovdje spomenuti daju – ustvari minus daju protiv svojih rije?i.p; daju minus sami sebi.

Pozdrav,
Aisha

Komentari

Uh, naletio sam na ovu

Uh, naletio sam na ovu stranicu prije oko dva tjedna i od tada je redovito citam svaki dan, iako ne shvacam principe dnevnika, postanja niti tog ocjenjivanja... razmisljao sam da se ukljucim ali vidim da pravi tekstovi ipak zahtijevaju vremena, truda i nadasve znanja, a za to jos nisam spreman. Mozda jednog dana, za sada ostajem na citanju.
Kad se kontinuirano citaju vasi omentari dulje vrijeme, postupno se uspije steci neki osnovni, prvi dojam o vama kao ljudima, vasim stavovima i kucnom odgovju, i vec imam omiljene i mrske "likove", one koje volim citati i cije komentare trazim, i one koje ne podnosim.
Moram priznati da vecina imena koja je aisha navela u svojim primjerima i meni dize zivce... neke nisam prepoznao i ne mogu ih izdvojiti kao poznate, ali ona My soul, to je nesto nevjerojatno. Nesto tako zatucano, bezobrazno, prazno a umisljeno, i jednostavnmo... prosto... to dugo nisam vidio ni cuo. Razina te komunikacije je ispod svakog nivoa, ali citam je uporno sto god da napise... to je valjda neka vrsta mazohizma. Ma ne, bas naprotiv, valjda kad je citam podrzavam svoj vlastiti ego, sav sretan sto nisam kao ona.
zbunjujuce je to za opisati. U svakom slucaju, dragi moj narode, svi vi ste mnogo plici i gluplji nego sto mislite.
Oprostite sto vam ovako trubim sa strane, ali ponekad je korisno cuti misljenje nekoga kome ste svi redom novi i nepoznati, moze vas se sagledati objektivno i sa distance.
nemojte zaboraviti jednu stvar... citatelji vas ne sagledavaju kroz vase tekstove/dnevnike... oni vas sagledavaju kroz ove bezbrojne komentare u kojima ste goli.
I ruzni.

Tko je glasao

U svakom slucaju, dragi moj

U svakom slucaju, dragi moj narode, svi VI ste mnogo plici i gluplji nego sto mislite.

Dobro da se našao jedan pametni koji je smogao hrabrosti saopštiti nam tu prevažnu spoznaju suočivši sve NAS s okrutnom istinom.
Ipak, bio bih ti zahvalan kad bi mi/nam pojasnio ono "svi VI" na koga se to konkretno odnosilo? Samo na nas pobrojane u ajšinom dnevniku ili na SVE članove politike pa i ajšu, koja, kako vidim ti se odmah počela uvlačiti u šupak. Što bi po zdravoseljačkoj logici podrazumijevalo da se ajša ne smatra glupom i pripadnikom spomenute skupine/naroda "dragi moj narode" ili se ipak varam?
S druge strane osobi koja se svima nama obraća s visoka dijeleći nam kojekakve epitete i smatrajući nas nekim nižim bićima, ne bi trebalo biti problem komentirati prave tekstove:
razmisljao sam da se ukljucim ali vidim da pravi tekstovi ipak zahtijevaju vremena, truda i nadasve znanja, a za to jos nisam spreman.
za koje treba nadasve znanja, a za što još prema vlastitom priznanju, niste spreman.
Moja zdravoseljačka logika udružena sa statistikom i googlom mi stoga signalizira da ste vi obično prazno puvalo koje ne zna ništa, čak ni služiti se internetom kako bi to svoje neznanje nadoknadilo snalažljivošću.

S obzirom da inteligencija podrazumijeva i sposobnost snalaženja u nepredvidljivim okolnostima, moja zdravoseljačka logika mi kaže da ste pored toga što ste neznalica i neinteligentna osoba.

Za nekog običnog Hrvata mi to ne bi bilo čudno, ali za jednog IMOĆANINA koji inače slove za snalažljive i probitačne ljude, mi je ipak malo čudno.

Ovu zapetljanu situaciju bi razjasnilo vaše priznanje kojim biste potvrdili moju sumnju da vam je otac bio vojno lice tj. oficir JNA. Jesam li pogodio?
:)

ps
ako me nisi razumio, oprosti. ja pored toga što sam glup imam problema i s disleksijom pa moji komentari ponekad zaista znaju biti nerazumljivi.

Tko je glasao

Ovu zapetljanu situaciju bi

Ovu zapetljanu situaciju bi razjasnilo vaše priznanje kojim biste potvrdili moju sumnju da vam je otac bio vojno lice tj. oficir JNA. Jesam li pogodio?
:)
krrrrekeće Krrrekani iz svoje baruštine jednom Imoćaninu, ali odgovor ne stiže.Krrre-ja po-krrre-ed toga što sam glup imam p-krrrre-roblema i s disle-krrrre-sijom pa moji komenta-krr-ri ponek-rrr-ad zaista znaju biti ne-krrre-razumljivi.
Evo par utešnih reči mokrom Krrrekanu: Krrrrre, krrrre, krrre.....

Julijana Mirkov

Tko je glasao

Pozdrav, budući da si

Pozdrav,

budući da si "noviji" član, da ti kažem par stvari sa svog aspekta.

Kada sam došla tu prvi put bilo mi je čudno sve. Stavila sam kao dnevnik svoj tekst koji sam napisala prije, dakle ne direktno ovdje. Zaprepastio me broj komentara na dnevniku, ali i različitost mišljenja.

Nije kao da ne živimo među ljudima koji se ne slažu sa nama, ali nije baš kao i da živim u "totalnoj" mržnji. To me malo zaprepastilo, iako je bilo, zaista, puno više ljudi koji su mi zaželjeli dobrodošlicu i savjetovali me.

Ipak, i jedan komentar pun srditosti i mržnje, može ti okrenut želudac.

Inače, reako si za dnevnik da si primjetio da moraju biti dosta kvalitetni pa da ćeš s time pričekati. Ja sam ti od onih koja rađe pročita neko iskreno mišljenje malih ljudi, nego li neke tekstove koji obiluju stručnim nazivima. ( iako i njih pročitam)

Inače, koliko god neki dnevnik bio "loš", iz njega se može razviti dobra diskusija i obratno.

Dakle, bez straha od pogreški.

Da se ja primjerice ravnam po "frederiku", ja sigurno nikad ne bi objavila ni jedan svoj dnevnik :) On zaista ima dosta dobro argumenitirane i obrađene dnevnike.

I da, pazi na kvačice! To su mi zamjerali kad sam došla pojedini članovi pa čak i ovaj naš "mrak". Ali eto, sa mjesecima dođe i to pisanje kvačica.

Uglavnom, onaj tko te iz nekog razloga ne podnosi, uvijek će ti naći neku caku; bile to kvačice, ije/je, tema, mišljenje, podrijetlo, imovinski statust...itd.

Dakle, dobrodošao!

:)

Tko je glasao

Zanima me zašto ovaj

Zanima me zašto ovaj dnevnik nije listan među najkomentiranijima, kada po broju komentara to sigurno je?

Možda nešto ne kužim od pravila...

Tko je glasao

prošao mu rok trajanja

prošao mu rok trajanja

Tko je glasao

Hm, datiran je 24. kolovoza,

Hm, datiran je 24. kolovoza, a ni prekjučer nije bio na listi najposjećenijih. Povlaštene mirovine su datirane 26. kolovoza, a danas su još uvijek na listi najkomentiranijih.

Koliki to rok treba proteći?

Tko je glasao

hm, čini mi se 6 ili 7 dana

hm, čini mi se 6 ili 7 dana za najkomentiranije a 12 ili 14 dana za najbolje ocijenjene

ja nemam mogućnosti na to utjecati (tj. mogu mijenjati taj rok ali on se odnosi na sve, ne mogu selektivno maknuti ili staviti nešto - čisto da razjasnimo i to pitanje)

Tko je glasao

Zanimali su me kriteriji,

Zanimali su me kriteriji, nisam ti imputirao nepoštenje, čisto da i to razjasnimo :-)

Tko je glasao

U početku bi Mrak

U početku bi Mrak (uredničke politike) u kojem su se spoticale izgubljene duše.
Onda su Skviki &Co rešili da u svoje ruke preuzmu uređivanje stranica Pollitike.com stalnim dežurstvom i revnosnim redaranjem i - FIAT LUX!
Neprirodna, zaslepljujuća svetlost policijskih istražnih ureda, konc-lagera, Thorovih munja....

Stoj! Ko si? Ko ti je majka? A otac? Krvna zrnca? Ha, srpski aleli! Ne može!

A ti? Gde si bio 1941? A 1991? Hrvat sa stranom putnicom? Čekaj malo. Kontrolišemo tvoje podatke. Demokrata, ateista, levičar, zeleni? Ne može!
Ne ovde, ne na ovim stranicama!

Julijana Mirkov

Tko je glasao

julijana mirkov dobro si

julijana mirkov dobro si definirala stanje na ovom sajtu na kojem gotovo da nema dnevnika ispod kojeg se diskusije ne svedu na Stoj! Ko si? Ko ti je majka? A otac? Krvna zrnca? Ha, srpski aleli! ustaše, patrizani, komunisti, znači o svemu i svačemu što s problemima građana nema nikakve veze. portal su preuzeli oni koji nisu u stanju učiniti ništa za bolju sadašnjici i naravno bolju budućnost, stalni dežurni marginalci, poturice plaćenici i revnosni redari, podmetaći, "povjesničari", opsjenari, kojima je većini što bi se reklo istekao rok trajanja i zato stalno sve vraćaju na smetlišta davne prošlosti. smetlište po kojem kočoperno kokodaču i čeprkaju vabeći glupu sljedbu, ono malo zanesenjaka.
to dokazuje i "odljev mozgova", onih kvalitetnih i istinskih demokrata i boraca za demokraciju koji su zadnjih nekoliko tjedana i mjeseci odustali od jalova posla. uvidjeli su da je ovdje ućutkan ili nema potencijala koji bi se suprotstavio svađalicama i pljuvačima. otišli su jer ih je iznevjerila maltretirana većina koja je kao i u stvarnom životu podvila rep. otišli su jer mrak nije imao volju i želju da zadrži kvalitetu.

Tko je glasao

Mrak, meni uopće nije jasno

Mrak, meni uopće nije jasno po kojim si kriterijima ovom blesavom komentaru dao strelicu gore? Ocjenjuješ li ti to komentare na temlju toga TKO je što napisao ili na temelju sadržaja komentara? Ovaj komentar nema apsolutno nikakvu političku vrijednost, a uvredljiv je do neba! Vrijeđa stare Pollitičare, od kojih Skvikija i osobno poznaješ! Sram te bilo!

My Soul

Tko je glasao

ne vidim ništa sporno, zar

ne vidim ništa sporno, zar se ne bunimo u zadnje vrijeme svi skupa kako se malo prečesto prebrojavaju krvna zrnca i njihovi vlasnici sortiraju po jednoj ili drugoj strani?

žena je samo napisala očigledno
(a i mislim da je sasvim ok da piše na pollitici)

Tko je glasao

I taman kad se to pomalo

I taman kad se to pomalo smirilo, pojavi se Julijana bre i opet oživi tu raspravu! I ti joj na to udijeliš strelicu gore. Ma daj, Mrak, možeš ti i bolje!

My Soul

Tko je glasao

Julijana je napisala kako

Julijana je napisala kako doživljava pollitika.com , što je tu sporno?
A ti si svojim komentarima ( koji su ispod razine) sprovela njezine riječi u djelo i dala njezinom komentaru na značaju jer je sada nakon tvoga upisa, zaista odlično argumentiran.

Treba ti julijana zahvaliti što si joj pomogla u otkrivanju istine.

Tko je glasao

Opet širiš mržnju.

Opet širiš mržnju. Intelektualka, a netrpeljiva svađalica. Ako nisi imala što pametnije napisati za povratnički komentar, nisi trebala ni ovo.

My Soul

Tko je glasao

uuu koliko se našlo

uuu koliko se našlo prodanih duša da cenzuriraju hrvatski komentar jednoj četnikuši.

My Soul

Tko je glasao

Poslušaj si ovu pjesmu i

Poslušaj si ovu pjesmu i smiri živce jer nitko ne traži krivce:

http://www.youtube.com/watch?v=13qJwRuiHwQ

Tko je glasao

Ako nisi imala što

Ako nisi imala što pametnije napisati za povratnički komentar, nisi trebala ni ovo.
Uhvatila me je dežurna redarka.

Julijana Mirkov

Tko je glasao

julijana, jesi li se ti to

julijana, jesi li se ti to vratila?????
ajdae molim te vrati i one pobrisane svoje dnevnike, vidiš da je ovdje već započo bal vampira, prizivanje povijesnog zaborava i nametanje samo jedne istine. one iz ratne pjesmice :-)

Tko je glasao

one iz ratne pjesmice :-) i

one iz ratne pjesmice :-)

i to one koja se nije smjela pjevati

Tko je glasao

ne, nego one koja se je

ne, nego one koja se je pjevala kao ultimativna apoteoza epistemološkom problemu istine. za rata, čovjek to još može shvatiti, svaki rat stvara svoje šlagere, ali s vremenom je šlager postao evergreen
a autor glazbe skončao tako što je vozeći pijan u branimirovoj usmrtio još jednu ženu s djetetom. priređen mu je veličanstven ispračaj kao nacionalnom heroju.baš me zanima je li obitelj dobila kakvu odštetu i kako danas žive.

Tko je glasao

Ve-Ka, nisam sigurna. Već

Ve-Ka, nisam sigurna. Već me je uhvatila dežurna redarka, s kojom se razuman čovek ne može hvatati zbog mentalne higijene.
Pozdrav

Julijana Mirkov

Tko je glasao

Draga Aisha. Očito ste još

Draga Aisha. Očito ste još dosta mlada cura pa niste puno toga naučili u životu. Kada je jednoga moga prijatelja njegov instruktor vožnje u auto-školi podučavao između ostaloga i o "filozofiji vožnje", rekao mu je:" Kada sjedneš za volan, uvijek imaj na umu da ćeš u vožnji putem susresti jako puno budala, puno većih i od tebe samoga." I ne samo - u vožnji. Zapravo, kada se god uhvatiš ozbiljnih ljudskih životnih problema, uvijek naiđeš na one koje je najbolje ilustrirao onaj gore navedeni instruktor. Nije ovdje samo bit u pameti ( čudna je to biljka ), već i o interesu mnogih skupina kojima budalaština i bezobrazluk itekako ( posebno financijski ) odgovara. A pomalo i - liječi od frustracija. Pa zato s jedne strane započinju brojanja krvnih zrnaca, prepoznavanje pigmentacije i boje kože, spominjanje ( čak i mrtve ) majke, prisjećanja na turska vremena, Tita... a s druge se strane desnom rukom čvrsto drži za novčanik na grudima ( fina povlaštena mirovina, nekretnine, članstvo u nadzornim odborima, fotelja iz repertoara vladajuće stranke...). A stoka sitnog zuba neka radi svoj vjekovni posao - neka pase travu. Ipak, drago mi je da i među mladim ljudima ima onih koji su spremni progovoriti, jer ovaj primitivizam tipične i primitivne velikohrvatske balkanske krčme jednom mora prestati. Hrvatska se nije stvarala biti kravom muzarom pokvarenih i neljudskih političkih i crkvenih struktura, ona mora biti civilizirana, bogata i sretna europska zemlja. Kada? Pa, čini mi se da nećemo dugo čekati... Zato su reakcije iz sadašnje balkanske krčme ovako panične i nekulturne. Ako Vas imalo tješi, ima u Hrvatskoj još jako puno normalnih ljudi koje Vaše razmišljanje doista raduje. I zdušno Vas podržavaju.

Tko je glasao

:" Kada sjedneš za volan,

:" Kada sjedneš za volan, uvijek imaj na umu da ćeš u vožnji putem susresti jako puno budala, puno većih i od tebe samoga." I ne samo - u vožnji. Zapravo, kada se god uhvatiš ozbiljnih ljudskih životnih problema, uvijek naiđeš na one koje je najbolje ilustrirao onaj gore navedeni instruktor.

Je i ja sam to čul, ak ima i takvih koji vide da svi voze po autoputu prema njemu i govori svojem suputniku:

Kaj ne primječuju svi ovi da se voze u krivom smjeru.

Tko je glasao

Pila naopako. Izgleda da

Pila naopako. Izgleda da možda niste dobro razumjeli instruktora: ovdje nije u pitanju vožnja u dva smjera, već samo u jednome. I o budalama na koje naiđete u tome smjeru. Instruktor je bio vrlo jasan, a izvrtanje njegovih riječi vodi u - pogrešan smjer. Je li vam to i bio cilj?

Tko je glasao

Probal bum objasnit. Ljudi

Probal bum objasnit. Ljudi koji se voze u smjeru budučnosti, se najdeju na putu fest pametni.

Ti pametni se voze u drugom smjeru, konstantno sazivaju aveti prošlosti, i uvjereni su da sa takvim stvarima kreiraju budučnost.

Tko je glasao

Drago mi je kada vidim upise

Drago mi je kada vidim upise ljudi koji imaju "širok pogled" i koji nisu zasljepljeni predrasudama poput nacionalnosti, rase, vjere, jezika i sl. Živimo u 21st, pa bi čovjek pomislio da toga više nema, nažalost, očito da nije tako.

No, veseli me činjenica da je i ovom dnevniku puno više ljudi dali pozitivan predznak nego li minus, dakle, ipak se imamo čemu nadati. Kao što sam rekla: manjina djeluje kao većina samo zato što je bolje organizirana i podlija u svojim naumima.

Pa onda to ispadne kako ispadne. šteta što mnogi šute o nepravdama, što samom činitelju daje "vijetar u leđa", nadam se da će se i to promjeniti.

Inače, hvala za podršku i za ovaj dobar savjet sa vožnjom :)

Što se tiče Hrvatske, ona ima sve predispozicije da se razvije u jednu civiliziranu normalnu zemlju. ne mora biti ni toliko bogata, samo da građani u njoj mogu dostojno živjeti. Zato se i borimo za to i zato je jako bitno da se i glas "malih" ljudi čuje.

Pozdrav

Tko je glasao
Tko je glasao

Franka bez obzira na sve

Franka

bez obzira na sve povezivati druge stvari bilo kojeg ćlana na bilo kojem području s ovim dvenvnikom nije korektno.
Najpamentnije je da to pobrišeš jer se kosi s pravilima pollitike i netiketom općenito.

Ništa osobno, ali to je tako!

Tko je glasao

Ne mogu obrisati ali sam

Ne mogu obrisati ali sam prilično iznenađena što ta gospođa piše okolo po internetu i onda na ovom portalu negira kada joj netko kaže da je sklona idelologijama koje su u suprotnosti s demokracijom.Bila sam prilično pristojna pa nisam zalijepila one "masne"linkove,a i ne želim širiti tu njenu infekciju.Mene uporno ona i grupa ljudi provociraju,nabacujući mi da sam jugonostalgičarka,da sam titoljupka,četnikuša.Samo mogu konstatirati da su dotična gospođa i njeni sljedbenici vrlo zlobni kada mi podmeću takve etikete.Nakon toliko dana mog pisanja i najgluplji bi shvatio da to nisam.Da li ima igdje na internetu da ja pišem o nekoj ideologiji,o veličanju neke povijesne ličnosti?Nema.Vidim da je Zdrug zadužen,osim širenja te totalitarne ideologije koje bi se mi već jednom konačno trebali osloboditi,i sa blaćenjem hrvatskog predsjednika kojeg je izabrala većina građana,što znači da oni ne poštuju ni malo građane ove zemlje.Pisani materijal na tim portalima Zdruga i ostalih udruga nije u skladu sa zakonom o udrugama.Zanima me kako to pravna država ignorira ili joj to u biti odgovara,taj bijedni i proziran pokušaj da nas građane plaše Pavelićem i njemu sličnim osobama iz prošlosti?.Mogu samo tvrditi da je to psihološki teror,pogotovo kada znamo da udruge dobivaju državne novčane potpore.Ne bi li se moglo na tome štediti?Znam odgovor unaprijed:Ne.

Tko je glasao

@Franka Što se tiče

@Franka Što se tiče predsjednika koga je većina izabrala a on nije obznanio financijere svoje predsjedničke kampanje, njegovu legitimnost moramo uzeti sa zadrškom. Drugo, ja ću sutra postati predsjednik Hrvatske ako uložim dovoljno novca u kampanju. Geld regiert die Welt!

Tko je glasao

Pa,nije savršen ( i za to

Pa,nije savršen ( i za to ima razloga) ali je savršeniji od premijerke ili mog gradonačelnika,a pogotovo savršeniji od Zdrugara...Ti želiš biti predsjednik?Ja želim putovati na Mjesec.Baš smo svi čudni na ovom portalu.

Tko je glasao

pa nisi ni ti za

pa nisi ni ti za demokraciju, to si i sama priznala jednom zgodom

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

Za početak samo da izrazim

Za početak samo da izrazim zadovoljstvo što su rasprave na ovom dnevniku ostale na prihvatljivoj razini. Naravno, neki su ljudi pred svima nama samo potvrdili svoje pravo "lice", ali drago mi je da se samim upisima i ocjenama ovoga dnenvika pokazalo da su oni koji upotrebljavaju vrjeđanje kao argumenat, ipak u manjini. Očigledno je da te "manjine" djeluju kao "većina" radi onih 30 aktivnih članova koji su očito dobro organizirani a u svojim upisima sinkronitirani, ali ne i objektivni.

Lijepo je bilo vidjeti da demokrati na ovome sajtu čuvaju svoju objektivnost, pa čak i svojim "istomišljenicima", ukoliko pretjeraju, udjele minus.

Ne-demokrati to pak nerade. čak štoviše, svoje "istomišljenike" podržavaju plusevima čak i u upisima kojih bi se svatko posramio (iako se navodno bune protiv tog "podržavanja" plusevima, sami to, najčešće i rade). Upravo radi toga nastaje ta iluzija da agresivna "manjina" dominira.

Žao mi je što neki vrijedni ljudi zbog vrjeđanja napuštaju ovaj sajt, i žao mi je što ih neki također vrijedni ljudi slijede. Nije kao da imamo preveliki izbor, ali i kada odlučimo ostati i suočiti s uvredama nailazimo na zapreke - kada ukažete na vrjeđanja budete, kao ja ovoga puta, proglašeni "neadekvatnim" da išta komentirate. A još zanimljivije je da dnevnik koji je argumentiran citatima pojedinih osoba, ispada, ni manje ni više nego li "ne argumenitran".

Pa se čovjek pita tko je tu lud?

"mrak" je na oproštajnom dnenviku od Tenora, 08.07.2009 g izjavio slijedeće:

bojim se da je postalo neizbježno da se malo žešće krene u obračun s ekipom koja zagađuje dnevnike psovkama, uvredama i izlaskom izvan teme

Izjavljivao je i prije slično, čak i objavljivao dnevnike - obavjesti članovima radi srozavanja kvalitete komunikacije na pollitika.com-u, no ne vidim nikakve pretjerane pomake. Na jednom dnevniku, nedavno je čak i izjavio nešto u stilu: ako stalno optužujemo jedni druge da smo Ustaše, zašto nitko nema hrabrosti otvoreni reći tko su ljudi koji veličaju ustaštvo.

Iako je "Mrak", bezbrojno puta dobivao na pp pritužbe članova na one koji veličaju Ustašstvo ili pak krše pravila sajta, vidm da nije reagirao ni na jedan.

"Neprijavljeni" je napisao u svome komentaru: čak i kada sam napisala cijeli dnenvik o kršenju pravila i, što je najbolje, potkrijepila mu ih sa citatima da se sam ne muči nalaziti, on nije reagirao. Pa se pitam: Jel tebi Mrak uopće stalo do toga da ti netko predoči "javno" kršenje pravila, ili je to samo "finta" da se otarasiš ljudi koji se žale?

Evo, još nekoliko citata o otvorenom iskazivanju podrške ustaškoj ideologiji ili čak i selektiranju samih sebe u iste:

"Molotov", o unutrašnjosti svoje Braniteljske udruge:
.... jer nisi dobro gledao, jer da jesi, onda bi uočio, da osim pavelićeve slike i biste, nema ni jednog "ustaškog čelnika"

"Pavao jelovic" u obraćanju "feniksu":
Pojedi si muda, jesam. I ponosim se time. Ja ustasa i moj otac bio, otac sinu zanat ostavio.

Budući da svi znamo tu ideologiju tebi "Mrak" ne bi trebalo predstavljati problem da upise mržnje povežeš s ova dva citata, pa da napokon riješiš problem Ustaštva.

Sada ću, radi preglednosti, odgovoriti na nekoliko upisa ovdje:

GRIOTTA:
izbjeći čitati takva prepucavanja ovdje je izuzetno teško jer na gotovo svakom dnevniku planu na jednom mjestu. hvala ti što si svima nama koji smo uspjeli izbjeći scrollanje po bar dijelu ovih komentara omogućila da ih ipak uočimo.

ODG:Od ovakvih stvari se ne bi smijelo "bježati" ili ih "izbjegavati". Ono što netko ne primjeti, ne znači da ne postoji. Mislim da nam svima pravim uslugu ovime. Neka na jednom mjestu bude sve zabilježeno pa neka svatko stvori sliku o takvim ljudima i ubuduće ih ne doživljava kao relevantne sugovornike, ukoliko se ponašaju kao i u navedenim citatima. Inače, ti i ja imale smo razmirica, ali ipak te nisam spoemnula ovdje i sa ovakvima što tebi a i drugima dokazuje da smo obje objektivne, a da si ti na "višoj" razini komunikacije od ovdje prisutne.
To što netko sa mnom ima razmirica ne znači da je "prekršio" osnovne kodekse ponašanja i da ću ga ja prvom prilikom napasti i kritizirati jer se ne slaže samnom. Ovi ljudi gore su navedeni s dobrim razlozima i mislim da s njima ne griješim.

MY SOUL
1. ovaj post nije pisala Aisha. Previše je pravopisno ispravan, a općepoznata je činjenica da je Aisha nepismena, o čemu i sama govori u ovom postu.

ODG: Već sam milijun puta napisala odg na ove tvoje insinuacije. Ja sam ovdje osoba koja stoji iza svojih upisa imenom i prezimenom, video zapisima, sudjelovanjem u Latinici i svoojim govorima sa prosvjeda u pisanom obliku. Dakle, da li sam ja sastavila ovaj dnevnik kao i sve druge, lako se može provjeriti.
Budući da ne želiš prihvatiti istinu, ostaje ti da se zapitaš, kao i mnogi ovdje. Niste li me malo previše podcijenili?

4. Svakome se rečenice mogu vaditi iz konteksta. Ovakvu zlouporabu mogu izvesti samo komunisti i njihova djeca.

ODG: Hvala što potvrđuješ svaku tezu moga dnevnika o vrijeđanju i ulaženju u nečiji privatni život.

P.S. Otkad je riječ Srpkinja uvredljiva? Nije li Aisha, tko li je već pisao umjesto nje ovaj post, zapravo u duši rasisita?! Da. Jeste.

Inače, rasist je poklonik rasizma tj. osoba koja degradira pripadnika druge rase. Pa ti to nema smisla, jer ja ovdje ne vidim crnce i bijelce.
Možda si htjela reći "nacist" budući da je po nacizmu jedna nacionalna, (tada germanska) rasa superiornija od druge.
Ali i onda se zna da ja tu ne pripadam, jer nisam ja ta koja za sebe govori da je: "besmrtna" ili "iznad nekoga". A pitam se tko zastupa tu tezu ovdje na ovom sajtu, pa se isto zapitaj i ti.
Da ti pomognem, malo ću ti predočiti teze "neofašističkih" i "neonacističkih" grupa:
borba protiv multikulturalizma, nacionalizam, netolerancija prema određenim grupama ( muslimanima, homoseksualcima, pripadnicima druge nacionalnosti itd.)

c-respond

Aisha ruši nivo ovog portala sa plitkim provokacijama i bahatim procjenjivanjem onoga što ona nema NIKAKVO pravo procjenjivati, a kamoli s visine pljuvati.

ODG: Moj dnenvik u kojemu citiram najniže uvrede koje netko može izreći ti percipiraš kao plitke provokacije i bahato procjenjivanje onoga što ja (po tebi) nemam nikakvo pravo procjenjivati? Dakle, po tvojoj logici ja nemam NIKAKVO pravo kritizirati nečije nekulturno ponašanje, ali zato s druge strane ti imaš pravo procjenjivati da je moj upis "plitka provokacija" ?

Što, ti si kao "jelenska" "besmrtan" a ja sam "smrtna" ili?

Ja mislim da ona treba napisati što god da se mota po glavi pripadnice poražene ideologije srbokomunizma, no njeno umatanje te pogubne i smrtonosne ideologije u demokraciju je iznad svega smiješno i bezobrazno, no vrlo često u Hrvatskoj.

ODG;Eto, samo si potvrdio ono o čemu govorim u dnevniku, i jako mi je drago da ni ovoga puta ne skrivaš svoje pravo lice.

Također bih željela naglasiti da Hrvatska ima nevjerovatno liberalne zakone glede zaštite prava manjina, tako da bi manjine trebale to cijeniti, a ne bezobrazno iskorištavati i pokušavati preuzeti vlast, kao što su je imale do 90te.

ODG: Ako je ovo sa nacionalnim manjinama bilo imputirano meni, moram te razočarati, ja sam po narodnosti Hrvatica, pa ćeš svoju mržnju prema Srbima morati usmjeriti negdje drugdje,

DIANA MAJHEN:

Lijepo je da si se potrudila ispisati moje upise. Ima jedan problem, ja se svoga mišljenja držim, znaš. Dok ovi navedeni u mom dnenviku, pa tako i ti, na jednom temi pišete o sebi sve najbolje, kako ste vi veliki vjernici, domoljubi i sl a na drugoj ušutkavate ljude na nizak način.
I kad si već išla vaditi moje citate, zašto me nisi pitala, budući da se na drugoj temi praviš fina pa si "Franki Valli" izjavila slijedeće:

dalje ti neću vaditi upise u kojima i te kako vrijedjaš, ukoliko to sama ne želiš.

P.S. ne smeta me što si išla vaditi moje citate, tako sam te bar natjerala da pročitaš i ostale gadosti koje ste vi sami pisali što me neizmerno veselilo. Zašto si ti tako nedosljedna, ili bolje da pitam: Zašto toliko glumiš? Ako si ti ona osoba koja je, navodno, "realna" i "objektivna" , zašto onda postove koji vrjeđaju, a koje su ispisali tvoji istomišljenici , podržavaš sa plusevima? Nije li to dvoličnost ako uzmemo u obzir da si BAŠ TI, "profesoru" napisala ovo:

Nemam više namjere dopustiti onima koji se na sav glas pozivaju na uljudjenu komunikaciju a vrijedjaju na svakom koraku, ili pak plusevima podržavaju to vrijedjanje....

A baš si ti osoba koja najčešće na ovim stranicama i plusevim podržava vrijeđanje i provokacije, što ćemo vidjeti u upisima koji slijede:

Jednom prilikom izjavila si ovo:

svi smo mi ovdje samo nickovi, i naš se privatni život izvan ove stranice nikoga ne tiče.

A onda si davala pluseve (protiv kojih si se "kao" protivila) sljedećim upisima podržavajući ih istim činom:

rmarino: Zaključno, tvoje riječi tebe kao takove za mene osobno i kao branitelja su jednake jutarnjem graktanju galebova - čuješ i zaboraviš. A da si na ponos svojem ocu- jesi
Absolutely agree. Look at this http://webograd.tportal.hr/knezevicapartmans/studiosanja Jadan siromašni, napaćeni, ugroženi ranjivi "branitelj";)

Ili citati "Mr. Jaks-a":
Ovo me podsjetilo na kad sam šetao ulicama Trsta: http://webograd.tportal.hr/Knezevicapartmans/medicinemassage

Ili, upis "grdilina" koji želi da ja javno potvrdim sve što je "rmarino" insinuirao:
Hajde Aisha odgovori svima nama. Pa znaš i sama onu staru kako se sve tajne kad tad doznaju. Ispričaj aisha istinu, golu istinu. Da li je onaj link na feral točan?

Dakle ako već izjaviš da se naš privatni život izvan ove stranice nikoga ne tiče, da si protiv toga da se plusevima podržavaju vrijeđanja, zašto si ti dala pluseve ovim upisima? I nakon ovoga se usudiš meni držati moralne propovjedi, uz sve što si mi i prije nabrojala da sam balavica, neodgojena, nekulturna itd. Po čemu misliš da bih ja morala poštivati osobu kao što si ti? Da se malo podsjetimo: Koliko je ovdje puno starijih ljudi od tebe? Koliko puta si ti, a i ostali, primjetili da je netko sebe rangirao ljestvicu iznad samo zbog toga što je stariji od mlađih članova? Fredrik, delegeado, nemesis, Daniel N, Feniks, Zvone radikalni....( da ne nabrajam dalje), su članovi od kojih ja nikada nisam pročitala da su nekome ovdje napisali kako se njih treba poštivat jer su stariji, a kamoli da su napisali da smo mi mlađi članovi neiskusni i da neznamo ništa o životu te da nema smisla voditi rasprave sa nama.
Ako je to što si starija od mene tvoj jedini argumenat ( a najčešće jest), onda zaista nemamo o čemu razgovarati.

Misliš li da otvaranje dnevnika u kojem će se pojedine ljude optuživati za sve i svašta....

ODG: Ja ne optužujem ljude za "sve i svašta", jer ja nisam napisala dnevnik o svom osobnom mišljenju, već sam svaku riječ argumentirala sa VAŠIM citatima, dakle ako smatraš ovaj dnenvik kao vid optužbe, onda optužujete sami sebe.

Da ne ispadne da ja opet izmišljam, malo ću predočiti citate pojedinih članova, u kojima se jasno vidi da degradiraju pojedine članove radi godina, mjesta prebivališta, školovanja, nacionalnosti i sl:

"Molotov" kaže "martinu":
Znači da si 1991. godine imao ni manje ni više nego 11 godina? Bože moj i s kim mi @jelenska vodimo rasprave i tko nam dijeli lekcije? Gospodine praški studentu, pa o čemu nas dvojica uopće možemo razgovarati, pa ti skoro da i nisi Hrvat. Još i popuješ o DR, pa što ti znaš o DR? Nemaš ti pojma, pa moj je sin tvojih godina.

"Molotov" kaže meni:
Dakle, Aisha, i tebe je otac dojio, srce moje zbrkano, znaš li ti da je to incest?

"Molotov" kaže "dinamittd-u"
A, mi ne znamo Domovinu branit ni ovdje kod kuće, a ovakvi ko što si ti ni nemaju Domovinu, pa im je i onako svejedno.

"Jelenska" kaže meni:
@Aisha, a da "sjašiš" i da se ne petljaš u raspravu koju niti razumiješ niti si joj dorasla? Drži se Ti te svoje "bande lopovske". Tu Ti je mjesto.
Ostavi ozbiljne teme ljudima koji su nešto radili, odradili i u životu uradili. Oni vjerojatno imaju što za kazati za razliku od tebe, jer Ti u životu još nisi "ni čavao u brašno zabila" a gdje tek "...posadila drvo, rodila sina i napisala knjigu..." što bi rekao onaj mudrac iz Kine.

"Jelenska" kaže "tenoru":
Pa poslušaj, ponosni nositelju tuđinske putovnice koji o meni i nama, Hrvatskoj i njenim problemima, znaš više nego li mi koji smo je svojom krvlju zalili da bi procvjetala i rasla

"Jelenska" kaže "Feniksu":

Ako su Ti svi učenici i sljedbenici poput tvoje @Aishe - škola će uskoro biti samougašena kao nerentabilna i nepotrebna! Čak ni @martin iz Londona te ne spašava a "praški đak"....??? Koliko je meni poznato, Kominterna se nije iz Moskve preselila u Prag već u London, zar ne? Pa što ste onda @martina slali na školovanje u Prag, ili je to samo da se zametne trag?)

RMARINO69:

nesuvisao i neutemeljen dnevnik provokatora je uspio nekog tko drži do sebe potjerati?!

ODG: Po čemu je to dnevnik nesuvisao? Po citatima punim vaših vrjeđanja? Da, slažem se tu sa tobom, sve je to stvarno nesuvislo.
Po čemu je neutemeljen? Koliko ja vidim, dnevnik je dobro napunjen izvornim citatima tj. vašim riječima, pa kako onda može biti neutemeljen?

Da je drugačije molila bih te da mi objasniš što za tebe stvarno znači "utemeljeno" i "nesuvislo". Ali neću. Namjerno sam odšutila cijelu diskusiju prema ovom dnevniku, i nadam se da je sve postalo toliko jasno da se više ne treba truditi. Neću se javljati ni na komentare ovog posta osim - hvala vam, pomogli ste mi puno da se sagledate u punini vašeg lika. A nadam se isto tako i mnogim drugima, koji su sve ovo čitali, jer su sada stvari mnoge jasnije. Bilo je i previše komentara, previše razotkrivanja - "Mrak" može slobodno zaključiti rasprave po ovom dnevniku.

Aisha

Tko je glasao

@aisha komentare koje si

@aisha
komentare koje si citirala a kojima ja doista jesam dala plus, sadrže u sebi više različitih tvrdnji ili pitanja. npr. od onog grdilinovog upisa si citirala samo dio, a ne cijeli upis, iz kojeg bi bilo vidljivo o čemu se radi. dakle, moji se plusevi tu ne odnose na tvoj privatni život, nego na neke druge navode u tim komentarima. to je vjerujem problem kod većine korisnika, kada se sa djelom napisanom slažemo a sa djelom ne. tvoj me privatni život ne zanima, već sam ti jednom prilikom napisala da o tebi znam sve, ali to ne lijepim po javnim mjestima, jer mislim da to ne bi bilo ok.
no, dok sam pretraživala ove upise koje si navela, vidjela sam par drugih, koje nisi navela, ali kojima doista jesam dala plus, a nisam trebala. stoga ti se radi toga ispričavam.

@franka valli
lijepo je za vidjeti kako linkaš hdz-ovog plaćenika kojemu je posao napadati sve koji pišu protiv hdz-a. pretpostavljam da slijedi duga i obostrano zadovoljavajuća suradnja. nadam se samo da imaš dobre živce, jer ono što sam ja od takvog i sličnih doživjela, mogla bi doživjeti i ti, ukoliko ikada napišeš nešto protiv hdz-a što bi postalo čitano. to ti inače uključuje ne samo blaćenje tebe osobno, nego i udare na obitelj, muža i djecu.
ja se protiv takvih znam boriti, a kako ćeš se ti snaći, moguće ćemo imati prilike vidjeti.

Tko je glasao

@franka valli lijepo je za

@franka valli
lijepo je za vidjeti kako linkaš hdz-ovog plaćenika kojemu je posao napadati sve koji pišu protiv hdz-a. pretpostavljam da slijedi duga i obostrano zadovoljavajuća suradnja. nadam se samo da imaš dobre živce, jer ono što sam ja od takvog i sličnih doživjela, mogla bi doživjeti i ti, ukoliko ikada napišeš nešto protiv hdz-a što bi postalo čitano. to ti inače uključuje ne samo blaćenje tebe osobno, nego i udare na obitelj, muža i djecu.
ja se protiv takvih znam boriti, a kako ćeš se ti snaći, moguće ćemo imati prilike vidjeti.

:)))Koji link?
Opet nešto izvrćeš...Ti znaš dobro da ja kritiziram HDZ i njihove pripuze.Ne vjerujem da se boriš protiv HDZ-eovca već da im pomažeš jer imate istu ideologiju.Tko vam omogućuje sve te udruge?Tko vam daje dozvolu za rad?Nitko vas ne kontrolira.

Što se tiče blaćenja nečijeg privatnog života...Dušo,nemaš pojma koliko znam o "pranju mozga".To vam je prva stepenica kada želite nekoga eliminirati...Niti jedno ljudsko biće nije savršeno pa se lovite na ljudske slabosti.Onaj tko to ne zna,tj. ne pozna metodu "pranja mozga" koju su rado koristili svi totalitarni sistemi,podlegnu zbog pritiska društvene okoline...Moj mozak je "pran" unazad 18 godina i imam vrlo lijepa iskustva.Dakle,prošla sam "obuku".Nisam "isprana".Za mene morate naći posebno "otapalo",a to je jedino metak u glavu.Taknete li mi obitelj:računajte na isto!!!Oko za oko,zub za zub,život za život.

Tko je glasao

@franka valli :)))Koji

@franka valli
:)))Koji link?
Opet nešto izvrćeš...Ti znaš dobro da ja kritiziram HDZ i njihove pripuze.Ne vjerujem da se boriš protiv HDZ-eovca već da im pomažeš jer imate istu ideologiju.Tko vam omogućuje sve te udruge?Tko vam daje dozvolu za rad?Nitko vas ne kontrolira.
Što se tiče blaćenja nečijeg privatnog života...Dušo,nemaš pojma koliko znam o "pranju mozga".To vam je prva stepenica kada želite nekoga eliminirati...Niti jedno ljudsko biće nije savršeno pa se lovite na ljudske slabosti.Onaj tko to ne zna,tj. ne pozna metodu "pranja mozga" koju su rado koristili svi totalitarni sistemi,podlegnu zbog pritiska društvene okoline...Moj mozak je "pran" unazad 18 godina i imam vrlo lijepa iskustva.Dakle,prošla sam "obuku".Nisam "isprana".Za mene morate naći posebno "otapalo",a to je jedino metak u glavu.Taknete li mi obitelj:računajte na isto!!!Oko za oko,zub za zub,život za život.

uz najveće napore da ostanem pristojna, ne mogu a da ti ne napišem kako sam mišljenja da s tobom definitivno nešto gadno nije u redu.
jel ti uopće znaš čitati?
kao prvo, ne trpaj mene medju hdz-ovce, jer ja tamo sigurno ne spadam. kada si već kopala po netu tražeći podatke o meni, mogla si vidjeti da oko 70% mog pisanja sigurno otpada na pisanje protiv hdz-a. a link koji si ti ovdje postavila, a koji kleveće mene, "časno" je dijelo hdz-ovskog plaćenika koji se takvim stvarima bavi. rame uz rame sa bivšim podpredsjednikom hdz-a za usa.
jel ti sada i malo jasno što sam ti napisala?
nadalje, ukoliko te zanima financiranje bilo kakvih udruga, potrudi se, nije to teško za saznati. pa ako igdje pronadješ da sam ja uzela jednu jedinu lipu od bilo koga, uključujući i bilo kakve udruge, onda se možeš na to pozvati. unaprijed te obavještavam da tako nešto nećeš pronaći, jer mene ne plaća nitko, ne treba mi ničija lova i nisam se nikada nikome prodala za nikakvu lovu, niti to namjeravam učiniti.
jel i ovo jasno?
i ne tiče se mene ni najmanje tvoja obitelj, nisam napisala da mene osobno to zanima, nego sam ti napisala da je to način na koji ti ljudi rade i da ukoliko ikada napišeš nešto protiv njih, a to bude čitano i bude im na neki način predstavljalo prijetnju, možeš računati da će blatiti i tebe i tvoju obitelj.
jel sada jasno i ovo?
al nakon ovog tvog upisa, mislim doista da nemaš razloga za brigu.
jer, ti jednostavno nisi u stanju napisati nešto iole smisleno, što bi pročitala hrpa ljudi, pa samim tim, ti nikada za nikoga nećeš ni predstavljati nikakvu opasnost.
a obzirom da teško shvaćaš, savjetujem ti da još koji put pročitaš ono što sam napisala, pa možda ispravno shvatiš. a to oko za oko, zub za zub i slične stvari bolje da ti ne napišem gdje da si staviš, jer prijetnje upućuješ meni, koja ti ničim nikada nisam prijetila, niti sam kriva što ti ne shvaćaš napisano.
ako i dalje nije jasno, zamoli nekoga da ti pomogne u čitanju i tumačenju napisanog.

Tko je glasao

Za mene morate naći

Za mene morate naći posebno "otapalo",a to je jedino metak u glavu.Taknete li mi obitelj:računajte na isto!!!Oko za oko,zub za zub,život za život.

Pa ti si zbilja umobolna. Tko si ti da bi itko uopće bio zainteresiran za tvoju blentravu glavu?! Ko da si u najmanju ruku predsjednik vlade u sjeni. Svašta!
Preporuka: traži prvi slobodan krevet u Vrapču.

My Soul

Tko je glasao
Tko je glasao

nema sumnje da ti aisha ne

nema sumnje da ti aisha ne spadaš u bogatstvo ovog dnevnika već dapače među one kojima je negativan doprinos zaštitni znak. me vjerujem da si ti bilo što sagledala još manje shvatila da si samo naličje ista one negativne medalje koja ovome sajtu ne daje sjaj već izaziva loše reakcije. to porvrđuju tvoji mnogobrojni komentari u kojima umjesto da proturiječiš argumentima "blistaš" svojom isključivošču i primitivizmom neprimjerenim za pripadnicu populacije u koju se ubrajaš. to potvrđuje i cijeli tvoj dnevnik i komentar u kojem >zaključno kažeš hvala vam, pomogli ste mi puno da se sagledate u punini vašeg lika< dajući time samo novu potvrdu sve bijede svoje uobraženosti i precijenjivanja doprinosa na ovim stranicama. doprinosa bez kojeg bi ovaj sajt bio kulturniji i manje naporan za sve one koji ne traže svađu i prepirku već kulturu dijaloga u kojoj se vodi diskusija a ne rat i vrijeđanje. nije u pitanju zaključiti ovaj dnevnik već s njim i sve diskusije s tipovima koji kao ti drže da su pokupile svu pamet ovog svijeta.

Tko je glasao

Dobro, "My soul", nisam ja

Dobro, "My soul", nisam ja kriminalac, neću ti ništa. Možeš slobodno pisati pod svoja 4 nicka.

pozdrav "zunzara"

Tko je glasao

I dalje stojim kod toga da

I dalje stojim kod toga da onaj dnevnik nisi pisala ti jer jest pismen, a ovo što si ovdje napisala, si pisala ti, jer je nepismeno. Vrlo je jednostavno usporediti ta dva upisa.

My Soul

Tko je glasao

Poštovana, ukoliko smatraš

Poštovana,

ukoliko smatraš da je neki dio dnevnika sporan ili da nije primjeren, te da narušava samu "svrhu" dnevnika kao takvoga, lijepo bih te zamolila da to argumentirano izneseš.

Priče tipa "rekla-kazala" nisu mjerodavan čimbenik po kojemu se procjenjuje nečija vjerodostojnost.Imaj to na umu sljedeći puta kada budeš nastavila pisati u svom velikom stilu: Babske priče.

Mislim da u 3h ujutro niti jedan "lektor" ne radi, pa smatraj ovo kao jednu smjernicu ka tvom velikom otkriću: da li aisha sama piše dnevnike ili ne.

Laku noć

Tko je glasao

Da ti nisi Aisha, kako se

Da ti nisi Aisha, kako se predstavljaš, svjedoči ovaj Aishin upis i to samo jedan od mnogih sličnih - nepismenih:

Ned, 23/08/2009 - 04:10 — Aisha
Mrače, budući da je 4h ujutro i da sam došla iz dobrog provoda, neću biti srdita :)
Oprosti, imaš pravo nisu 3 accounta........Krivo sam zbrojila, 4 su!
Inače, znamo svi da ti imaš muda prigovarati o gramatici i nebitnim stvarima samo pojedincima koje ne smatraš jačima od sebe, nemoraš to dokazivati.
Znamo i ti i ja da su moji dnevnici gramatički puno kvalitetniji od nekih tvojih ljubimaca, kojima se ne usudiš ništa reći, jel.
Anyway, kada si spomenuo moj fax, vidiš ja imam još 5 godina da doradim svoj gramatički izričaj i da se onda bavim svojom strukom, no što je sa tobom?
Budući da se baviš već vođenjem sajta oho-ho malo je kasno da naučiš i sprovoditi svoja pravila, jel?
Pritom mislim da si postavio pravila koja dopuštaš da krše tvoji ljubimci. Uskoro ćemo i vidjeti kakve su uvrede ovdje padale a ti nisi regirao jer se baviš Oštrićem koji je ko dijete zaigran ali ne i pokvaren ili zloban.
Budući da mi na upite o jako ozbiljnim stvarima i prekršajima izbjegavaš odgovoriti na pp, a kada odgovoriš onda to bude u stilu: ignoriraj ih, ne vidim razloga da javno samnom komuniciraš oko ovakvih gluposti.
Ali, budući da sam došla iz dobrog provoda, opet ponavljam, bit ću toliko dobra pa te neću gnjaviti. Da ti dokažem da mogu i naučiti neku disciplinu sada ću te ignorirati, jer baš je to bio tvoj savjet kod provokacija, sjećaš se?
Jedan savjet: kada ideš zlobno "spuštati", pazi kome "spuštaš" :))
Inače, ja tebi stvarno želim sve najbolje i osobno si mi drag pa se nemoraš kočoperiti kad god vidiš moj upis ,
Laku noć svima! :)
http://pollitika.com/kazalisna-publika#comment-164869

Prethodni Aishin komentar i ovdje citirani komentar nije pisala jedna te ista osoba!

My Soul

Tko je glasao

Zabavljaš me my soul,

Zabavljaš me my soul, ppetra, lion queen, ili kako da te zovem?

Inače, to je post, i kolko primjećujem ovo što si zacrnila nije sve netočno, kao što tvrdiš.Za dnevnike se trudim pisati ih pravopisnije od kada mi je "mrak" djelio minuse radi ne pisanja kvačica.
Vidim da tebe nije baš minusirao, a dnevnici su ti ne sadržajni i naslovi su ti, kako ti kažeš: u duhu današnjeg novinarstva; da privučeš naslovom čitatelja.

I sad ti meni reci, dal mene treba zanimati mišljenje osobe koja svoje upise kreira po "trendovima"?
Ja mislim da ne.

Ali budući da si ti pod nickom "ppetra" izjavila da se baviš pismenim radovima pa si uz to i neka vrsta psihologa, valjda ti najbolje znaš gramatiku.

Inače, još se nisi ispričala ni "pravedniku" ni meni, jer si nas lažno optužila da surađujemo po pitanju pjesmica.
A vidim da si ih i ti počela sklapati, pa kad druge optužuješ da su njihovi uradci tuđi, da ja tebe pitam : tko je tebi pisao pjesmice?

"ppetra", "Petra", "Lion Queen", netko drugi ili ti?

Pozdrav

Tko je glasao

"ppetra", "Petra", "Lion

"ppetra", "Petra", "Lion Queen", netko drugi ili ti?

Ufatila te shizofrenija??!

Oboljeli od shizofrenije mogu imati razIičite simptome. S napredovanjem bolesti postaju uočljivi simptomi bolesti koja se općenito naziva - psihoza. Ukratko, bolovati od psihoze znači pogrešno prepoznavati stvarnost.
Bolesnici se počinju čudno ponašati ili neobično i nepovezano govoriti. Mogu imati halucinacije, što znači da vide, čuju ili osjećaju stvari koje zapravo ne postoje.
Simptomi shizofrenije uobičajeno se dijele na: pozitivne i negativne.
Pozitivni simptomi su sumanute ideje, smetnje i poremećaji mišljenja, halucinacije te čudno ponašanje. Sumanute ideje su lažna uvjerenja ili zablude nastale na nerealnoj osnovi, tj. nemaju podlogu u realnoj životnoj situaciji, pa su nedostupne korekciji. Na primjer, oboljela osoba vjeruje da ju netko iz susjedstva uhodi, pokušavajući zavladati njome.....

Umjesto jedne, vidjeti tri - četiri osobe!

Shizofreni bolesnik može imati razIičite smetnje mišljenja: ponekad mu misli vrlo brzo skreću od jedne ideje na drugu, bez jasna slijeda i povezanosti, ili su mu misli “blokirane”; bolesnici mogu izmišljati nove nerazumljive riječi ili u govoru riječi zamjenjivati glasovima ili rimama. Bolesnik može čuti glasove (slušne halucinacije) koji komentiraju njegovo ponašanje, izruguju mu se ili mu naređuju što da čini (zapovjedne halucinacije).
http://www.psihijatrija.hr/edu/sch.htm

Aisha je ozbiljno bolesna, halucinacije su već poprimile ozbiljniji tijek.

My Soul

Tko je glasao

Ovo njezino povezivanje Tebe

Ovo njezino povezivanje Tebe , "Lion Queen"(?) i mene , dovoljno pokazuje i tebi i meni, a i administratoru, o kakvoj se pronicljivoj osobi ovdje radi. Slažem se s tvojim posljednjim komentarima.
Osobe koje ne vide ništa osim svoga ega, ne mogu shvatiti ni sebe, a kamoli osobe oko njih i odnose između ljudi. Jedini koji ovdje pokazuje svoju višestruku prirodu je upravo gospođica. Rmarino 69 je dokazao njeno "autorstvo" i može ona dalje tvrditi što hoće i zamagljivati situaciju. Njena samostalnost i originalnost svima nama je jasna. Ne vrijedi s njome o tome voditi daljnje polemike.
Treba prihvatiti nečije ograničeno i pogrešno shvaćanje i ne ulaziti u nešto što je iznad njegovih mogućnosti.

Tko je glasao

Mlslim bismo ovo mogli uzeti

Mlslim bismo ovo mogli uzeti kao jednu sramotnu epozodu na pollitika.com, mada ih je bilo i više, i prije, no dobro bi bilo da ih bude što manje i da iz ovoga nešto i naućimo. Uvijek sam bio protiv psovanja, čak sam, potaknut HDZ- ekonominijim nagovorom (da trebam ocjenjivati) počeo po prvi puta davati i negativne ocjene - ali je to bilo za mene prenaporno.

Ubuduće ću kad naletim na nešto što mi se čini neprimjereno ili izvan pravila pollitike i bon-tona dati napomenu - ali molim vas da to shvatite dobronamjerno! Ja sam i inače ovdje baš zato što nikome ništa loše ne želim, ali ako se stvari mogu poboljšati tim bolje!

Tko je glasao

Da si ti ikad bio protiv

Da si ti ikad bio protiv psovanja, onda bi ispravno valorizirao Aishine prethodne upise. No nisi. Znači da si pristran, čak i kad je riječ o psovanju.

My Soul

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci