Tagovi

Kadroviranje, korupcija, kriminal ... krivično djelo

Kadroviranje po partijskom modelu notorna je rak rana društva i ima svoje duboke korijene u prošlosti. Koliko je to štetno, vidi se ne samo po brojnim žrtvama takvih političkih manevara, već prije svega po rezultatima koje takva praksa postiže.

Napogubnija posljedica ove prakse sastoji se u tome što je to svima postalo normalno, samorazumljivo, pače i poželjno - nešto kao "dati mito doktoru". Čak se ni na nespretno izmotavanja više se ne gubi vrijeme, niti ulaže trud - bitno je spriječiti i kazniti curenje informacija ili pak posve zaobići proceduru kako bi se potrebna imenovanja provela bez nepotrebnog "talasanja".

Za razliku od starog sustava u Jugi, kojega se često proziva zbog ovog krimena, gdje se partijski kadroviralo pretežno na višim razinama, dok su sitnozubani većinom bivali pošteđeni političarenja - danas , u višestranačkom parlamentarizmu i demokraciji, a to je svima poznato, niti čistačica ne možeš postati bez neke članske iskaznice, niti učitelj, niti grobar...

Pojava je dakako kronična u državnim službama i poduzećima, ali niti privatni sektor nije od nje imun. U većim firmama, čija se poslovanja naslanjaju na politički protektorat, nerijetko se regrutira partijska vojska kojoj je zadatak podržavati političku liniju koja taj protektorat osigurava, a "preporuke" kojima vodstvo sugerira radnicima za koga trebaju glasati nisu rijetkost.

Pojava isto tako nije ekskluzivna samo za vladajuće stranke. Notorna je praksa dodjeljivanja sinekura prema udjelu u slatkom kolačiću vlasti. I dok se na državnoj razini najčešće pometu prethodnici, a što zbog politike nezamjeranja nikad ne predstavlja i njihovu političku i/ili egzistencijalnu ugrozu, dotle se na lokalnoj razini kadrovira eventualno površnim miješanjem uvijek istih karata.

Lijek ne treba očekivati od struktura koje su na kadroviranju i političkoj korupciji izrasle - nitko ne siječe granu na kojoj sjedi. Ne treba očekivati, ali treba tražiti, a za to postoje (barem) dva legalna, legitimna i nenasilna mehanizma:

1. Zakon o suzbijanju diskriminacije - postoje uređeni pravni mehanizmi, što domaći, što inozemni, kojima bi oštećeni kolektivno mogli i morali izboriti pravdu

Zakon o suzbijanju diskriminacije lijepo navodi u svom prvom članku sljedeće:

"Članak 1.
(1) Ovim se Zakonom osigurava zaštita i promicanje jednakosti kao najviše vrednote ustavnog poretka Republike Hrvatske, stvaraju se pretpostavke za ostvarivanje jednakih mogućnosti i uređuje zaštita od diskriminacije na osnovi rase ili etničke pripadnosti ili boje kože, spola, jezika, vjere, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, imovnog stanja, članstva u sindikatu, obrazovanja, društvenog položaja, bračnog ili obiteljskog statusa, dobi, zdravstvenog stanja, invaliditeta, genetskog naslijeđa, rodnog identiteta, izražavanja ili spolne orijentacije.
(2) Diskriminacijom u smislu ovoga Zakona smatra se stavljanje u nepovoljniji položaj bilo koje osobe po osnovi iz stavka 1. ovoga članka, kao i osobe povezane s njom rodbinskim ili drugim vezama.
(3) Diskriminacijom se smatra i stavljanje neke osobe u nepovoljniji položaj na temelju pogrešne predodžbe o postojanju osnove za diskriminaciju iz stavka 1. ovoga članka.

2. Građanska akcija širokih razmjera pozivanjem na svojevrsni "antireferendum" i/ili "antipeticiju"

Antireferendumsko pitanje moglo bi glasiti:

"Želite li da se sa svakom promjenom vlasti svakom građaninu/građanki automatski uruči članska iskaznica vladajuće stranke, kako bi se mogao/mogla zaposliti, napredovati u poslu i ostvarivati materijalne i društvene povlastice?"

a antireferendumski odgovor bi trebao glasiti - DA ;)

Premda dakako ne treba zaboraviti stare majstore korupcije i kadroviranja, a koji nota bene ni sada ne prolaze "lišo", trebalo bi odlučno podsjetiti vladajuće na njihov "plan 21", u kojem su im puna usta ravnopravnosti, pravde i jednakih prilika za sve.

.

Komentari

Kockica koja nedostaje

U ovom "čovječe ne ljuti se" političkom dnevniku vjerojatno slijedi zaključni osvrt autora kolegice @Bigulica te stoga prilažem link jednog relativno dobrog članka bez čijeg sadržaja taj očekivani zaključni osvrt sigurno ne bio bio cjelovit. I to je također Hrvatska danas...

http://www.index.hr/vijesti/clanak/sto-spaja-hrvatske-biskupe-i-zeljka-k...

Tko je glasao

Ja bih za ovu priliku i temu,

a to je stranačko kadroviranje, kratko završila ukazom na još jedan od brojnih primjera kako je stranačko kadroviranje više ili manje slatko svakome tko ima iskaznicu - jedan je bio šef, pa su ga makli, onda je drugi trebao biti šef, ali nije jer su stavili ovog trećeg, a drugi će negdje drugdje, a prvi za zamjenika ovom trećem - http://www.index.hr/vijesti/clanak/lesar-otvorio-novi-front-u-splitu-lab...... Sve u svemu, svima dobro, dok je knjižica u džepu, lijevom ili desnom...

Zahvaljujem svim diskutantima na doprinosima, pa i povremenom odmicanju od teme i zalaženju na druga područja, što meni ne smeta, volim kad jedno vodi drugome ;)

Ono kud niti moj upis, a niti diskusija nije odvela je uobičajeni izostanak "action plan-a"... Žao mi je šti se nije javio i neki neregistrirani zainteresirani čitatelj, da podijeli svoja iskustva, ili ponudi suprotna, šteta...

Uglavnom, jednostavni je zaključak da smo se na sve privikli kao psi na buhe i valjda to smatramo neminovnošću našeg psećeg života...:(

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

Lijepo je to sve opisao Ladislav...

"Kad nas HDZ uzjaše - u javnim pouzećima i državnoj službi uzjašu njihovi, odnosno kadrovi njihovih koalicijskih partnera. Kad nas uzjašu SDP i HNS - u javnim poduzećima i ministarstvima uzjašu pak njihovi kadrovi. Godinama su oni tamo delegirani po partijskoj podobnosti, a javna poduzeća, ministarstva i državne agencije vode tako da ti se čini da svi zajedno ne bi mogli riješiti malo kompliciraniju križaljku iz novina. Iz sustava bježi svako tko je pametan i tko vjeruje u sebe i svoju stručnost.

Negativna selekcija. Ide to tako već godinama i zato smo tu gdje jesmo - na dnu."

http://www.novilist.hr/Komentari/Kolumne/Ladovina-Ladislava-Tomicica/Jes...

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

Zločinačko vrzino kolo kao zla kob hrvatska

Uglavnom potpisujem tvoje političke opservacije i u toj političkoj utakmici bila bi isplativ vezni igrač. Ostaje problem zabijanja gola. Neću ja tvrditi da ti ne znaš zabiti gol ali imam dojam da se bojiš poentirati jer eto tvoji suigrači ne bi razumjeli tu potrebu da se ide eksplicite na cilj a momčad zadovoljava i "0 : 0" !!!
Drugim riječima hrvatska politika boluje od patološkog tepanja samoj sebi dok u beskonačnost opisuje posljedice tog tepanja. Za početak intelektualne hrabrosti moramo se naučiti stvari nazivati pravim imenom bez obzira koliko to nekome odiozno bilo. A već par godina moja malenkost i na verbalnoj i na operativnoj razini političkog života upozorava da je na djelu političko-kriminalna zavjera političko-ekonomskog establišmenta etabliranog i operacionaliziranog kroz politički sustav - stranački sustav koji si je protuustavno prisvojio pravo kadroviranja o kojem ti ovdje govoriš. Narod po Ustavu ostvaruje vlast izborom svojih predstavnika - narod to ne čini jer su mu to neotuđivo pravo ukrale političke stranke koje u svojim kuhinjama izabiru svoje predstavnike i onda iste kao kukavičje jaje podmeću građanima na izborima koji veze sa izborima u kontekstu ustava nemaju. Politički zločin zaogrnut u plašt demokracije.
Zato je važno u politici biti konzekventno decidiran u političkim ocjenama i oslikavanju stanja - da bi se znalo detektirati stvarne uzroke i temeljem njih predlagati rješenja. A rješenja u sadašnjoj konstelaciji nelegalne i nelegitimne infrastrukture institucija u RH je ne samo kompleksan problem već i problem čije rješavanje neće biti moguće bez izlaska iz ustavnih okvira, dakle silom. Zakaj silom - to sam u više navrata objasnio ali ako nekome još nije jasno vrlo rado ću pojasniti. Za početak rješavanja mora se eliti dati na znanje da demos ne priznaje njihove izborne križaljke njihovih vojnika već izbore treba apstinirati kao gandijevski otpor manipuliranoj politici i prvi korak u konačnom rješenju - nasilnom vraćanju prava građana na izvorno njihovo pravo da biraju i da budu birani.

Tko je glasao

Prema klasičnoj Weberovskoj

Prema klasičnoj Weberovskoj analizi idealtipova ovo o čemu govoriš postoji svuda na papiru a u praksi nigdje, u većim ili manjim omjerima. Poznato je da u reprezentativnoj/delegiranoj demokraciji politika ne proizlazi iz svog originalnog konstitutivnog centra kojega čini maksimalno diferencirana mreža socijalnih odnosa unutar najmanje komunalne jedinice - interesi i potrebe lokalne zajednice, što znači odozdo prema gore - već izvan svog područja utemeljenja pri čemu političke stranke temelje stranačku politiku izvan, pored i odozgo prema dolje i to na sve moguće (i takvom modelu imanentne) načine koje opisuješ.

Jednostavno, stranke su kao jedna od imaginarnih institucija društva (Castoriadis) tumači politike svoje "baze" koja je po svom konstitutivnom činu registar članova (partijska knjižica i sve rečene, neizrečene i podrazumijevane potencije koje iz tog proizlaze) a "politički" glasačka mašinerija stranačke interesne platforme.

Na najnižoj najvećoj organizacijskoj razini stranke politika je na užem stranačkom forumu već stvorena za stranačku bazu a prethodno okvirno zacrtana u stranačkoj platformi pa članovi stranke i njeni simpatizeri glasovanjem samo iskazuju čin lojalnosti stranci kojoj pripadaju.

Suprotno tome je participativna demokracija koja politiku konstituira usred zajednice (samim time je i lokalno izvršna a prema centru kritička) čije mane i prednosti možemo pratiti barem u Venezueli. Nisam još čuo za primjer funkcionirajuće participativne demokracije u kapitalizmu ali jesam za loše funkcionirajuću participativnu demokraciju u samoupravnom socijalizmu.

Tko je glasao

Participativnost soc samoupravljanja

Nisam još čuo za primjer funkcionirajuće participativne demokracije u kapitalizmu ali jesam za loše funkcionirajuću participativnu demokraciju u samoupravnom socijalizmu.

Kolega@Urban!

Hoćete li objasniti primjerom loše funkcionirajuću participativnost instituta mjesne zajednice kao jedne od temeljnih ćelija tog samoupravnog socijalizma. Pokušavam shvatiti vaš afirmativni pristup participacije građana vladanju samim sobom ali me malo zbunjujete!!!

Tko je glasao

Centralni komitet?

Centralni komitet?

Nije participativna demokracija u samoupravnom socijalizmu loša sama po sebi, upravo suprotno (ili kako to golgota čita "idejno" loša), već je njeno funkcioniranje bilo u raskoraku s proklamiranim i intendiranim sadržajem i to po obadvije linije - u sferi socijalnih i radnih odnosa. I jednima i drugima je drmala partija (uključivo i mjesnim zajednicama ako već hoćete banalizirati ) koja je na kongresima SKJ konzekventno tražila svoje izvlaštenje iz obadvije sfere od kojih mi se najznačajnim čini izmicanje zajamčene fotelje društvene "avangarde" (između ostaloga, Kardelj - zahtjev za priznavanjem pluraliteta društvenih interesa,o tome sam već nešto komentirao u drugim dnevnicima) u korist dokazivanja svoje avangardne pozicije. U ekonomiji se ovaj zahtjev očitovao prema usvajanju novih znanja i tehnologija te uključivanju ekonomije u međunarodnu podjelu rada. Treba li posebno dokazivati kako su mali partijski bogovi dočekali ovaj zahtjev?

Uopće kada govorimo o tom sistemu onda trebamo poznavati i uvažavati i njegov teorijski diskurs i metodu (npr. sloboda i socijalizam nisu bezgrješno stanje vječite sreće već proces koji je legitimno konliktan, metoda promišljanja - dijalektika, pa onda i kritika mora biti na razini, a to znači kompleksnija, + -,što bi se reklo iz šire perspektive).

U krizi legitimiteta SKJ kao neupitnog lidera koji jedini zna sve odgovore (light, da ne dužim) a koja je vrlo očito zahvatila ex-YU krajem '60-ih, cijelim sedamdesetima i osamdesetima (pa i mjesne zajednice, ako baš hoćete) sve do kraja, SKJ je tražila od same sebe dokazivanje avangardne pozicije u bazi,odozdo - znanjem, radom, i osobnim primjerom tzv. moralnog lika komuniste, tako se to tada zvalo i iskreno mislilo.

O tome najbolje svjedoče odlično dokumentirane sociološke i politološke studije i rasprave koje su objavljivane u Kumrovečkim zapisima tijekom '80-ih. Imao sam prilike spasiti nešto brojeva tih zapisa i baš razmišljam o tome da ih skeniram i dignem na net, baš zato što ih nema i baš zbog onog što u njima piše.

Tko je glasao

Molim pozornosti dok se čitamo

Kolega@Urban,
osobno smatram da ste kapacitirani raspravljati o ovoj temi i zato ne razumijem zašto odgovarate ono što vas čovjek ne pita a istu metodu ste primijenili kod kolege Golgote.

Dakle ponavljam pitanje - objasnite na primjeru funkcioniranja instituta mjesne zajednice feler (deficit) demokratske participativnosti mjesne zajednice i sljednih posljedica na život te MZ-e zbog tog felera!

Tko je glasao

Molim pozornosti dok se čitamo 2

Kolega sjenka,

" loše funkcionirajuća participativna demokracija u samoupravnom socijalizmu" ne znači tvrdnju kako participativne demokracije u samoupravnom socijalizmu nije bilo već kako je loše funkcionirala.

Evo stav kolege golgote koji nije obratio pozornost kod čitanja posta pa uvaljuje "loš idejno participativni model" : "I veoma me interesira kaj je to po tebi loš idejno participativni model u samoupravnom socijalizmu".

Što se tiče mjesnih zajednica kao "temeljne ćelije" samoupravnog socijalizma i "felera" - malo više pozornosti u čitanju, evo jednog dijela:

Centralni komitet?

Nije participativna demokracija u samoupravnom socijalizmu loša sama po sebi, upravo suprotno (ili kako to golgota čita "idejno" loša), već je njeno funkcioniranje bilo u raskoraku s proklamiranim i intendiranim sadržajem i to po obadvije linije - u sferi socijalnih i radnih odnosa. I jednima i drugima je drmala partija (uključivo i mjesnim zajednicama ako već hoćete banalizirati )

Ako je mjesna zajednica u bilo kojem dijelu morala donositi odluke, recimo sa zborova građana (recimo referendumi) po diktatu nadležnih komiteta ne bi li to bio feler? Uostalom i ti famozni komiteti su bili zamišljeni samo kao potpora iskusnih i obrazovanih kadrova partijskim djelatnicima na terenu u "dokazivanju avangardnosti" a pretvorili su se u svoju suprotnost, birokratizirane centre političke moći koja je drmala svakim aspektom društvenog života pa i time hoće li MZ kupiti bubanj za igranku Na plavom morskom žalu.

Tko je glasao

Centralni komitet i mjesna zajednica

Veoma sam razočarana vašim odgovorm kolega @Urban jednostavno zato jer ste isti uopćili na razini CK-a (koji vam je valjda poznat) a uopće se ne osvrćete na postojanje ili nepostojanje participativnosti u mjesnim zajednicama iz čega ja zakljućujem da vi institut bivših MZ-a uopće ne poznajete tj o istom dajete paušalne ocjene insinuirajući obrnutu piramidu partijske moći.
Dakle da utvrdimo činjenice;
U mjesnoj zajednici građani su odlučivali o ostvarivanju zajedničkih interesa i solidarnom zadovoljavanju zajedničkih potreba u svim pitanjima od neposrednog i svakodnevnog interesa za život i rad ljudi i njihovih obitelji. Temeljni kriterij po kome se mjesna zajednica osnivala je kompaktnost teritorija i povezanost lokalne zajednice na njemu. Prema ZMZ – u, mjesna se zajednica osnivala za područje koje predstavlja prostornu cjelinu na kojem su građani povezani u svakodnevnom životu i radu, te se mogu neposredno dogovarati, sporazumijevati i odlučivati u ostvarivanju svojih zajedničkih interesa i zadovoljavanju potreba.
Dakle participat svih građana i stanovnika (uključiv i radne asocijacije na podrućju MZ-e) je bilo ono što danas zahtijeva čl. 9. Konvencije EU o lokalnoj upravi i samoupravi koja inzistira na izvornoj participativnosti i solidarnosti. To je konkretna realizacija plenuma u praksi. I nije točno da su zborovi građana i njihov organ "savjet MZ-e" funkcionirali po diktatu CK-a iako je takvih pokušaja bilo. I stoga kolega @Urban to što ste vi čuli o feleru participativnosti u MZ-i kao temeljnoj čeliji samoupravnog socijalizma jest politički falsifikat na kojega ne treba nasjedati i kojega treba raskrinkavati činjenicama. A o tome kako danas funkcioniraju mjesne zajednice i koje se tu zlouporabe dešavaju na štetu te participativnosti bolje da ne trošim riječi...

Tko je glasao

Molim pozornosti dok se čitamo 3

Veoma sam razočaran vašim odgovorom kolega sjenka jer od drveta, puke birokratske činjenice kao što je opis poslova i nadležnosti MZ, ne vidite šumu, skup međuzavisnih činjenica obuhvaćenih konfliktnim socijalnim procesom (tako se nekada govorilo). Što se tiče stava SKJ o ulozi partije u razvoju tadašnje države - procesom uzurpacije političke moći čiji je neželjeni sveti gral bio Komitet. Ako imate prilike, čitajte materijale sa kongresa SKJ, odličan izvor za proučavanje tadašnjeg političkog sustava.

Znate sjenka, jugoslavenska teorija razvoja socijalizma oko koje su se jugoslavenski komunisti razišli '48. sa Staljinom a koja se pripisuje Kardelju (samoupravni socijalizam) nije bila baš jednostavno štivo, kao što nije ni metoda dijalektičkog materijalizma. Nema tu nekih zamišljenih točkastih centara moći niti točkastih intervencija (to bi bio liberalizam) već više mreže i međuzavisnosti svih razina društvenog djelovanja, jasno sagledani konfliktni proces koji je zahtijevao neprestani razvoj i nadogradnju. Zato je i osnovana politička škola u Kumrovcu na kojoj se nije obavezno učio ruski kao za vrijeme školovanja partijskih dužnosnika tijekom NOB-a i malo poslije niti je primarno služila indoktrinaciji već savladavanju malo težeg štiva koje je polaznicima škole trebalo poslužiti za dokazivanje vodeće uloge avangarde SKJ u praksi (zbog ove su kompleksnosti teško bolovali od dugačkih rečenica).

MZ nije u takvom dinamičnom društvenom modelu bila nepomična stijena socijalizma - participativne demokracije već sastavni dio konfliktnog prakticiranja socijalizma, vrlo često na način kojeg je opisala Luna. Znate, kad Kardelj 1945.g. govori o "nedopustivoj partizanštini u vođenju ekonomije", "žandarmisanju prema seljacima" i bahatosti partijskih moćnika, i to u vrijeme kada je u Bosni još uvijek po šumama bilo 12 tisuća četnika i drugih izroda, onda to nije bio opasni skandal mlade države današnjeg tipa već realna opservacija započetog društvenog procesa.

Šta ćete, tada su tvrdili kako je i misao proces koji sadrži potenciju i negaciju. Nisu u tome vidjeli ništa loše ali jesu u idealiziranim fetišima koje su doživljavali kao političke falsifikate. Nešto kao opijum građanske demokracije. Vjerujem da bi se slatko nasmijali vašom argumentacijom, bez ljutnje.
Takvo je bilo vrijeme, sloboda se osvajala preko spoznaje društvenog konflikta.

Tko je glasao

aha.. i tak su se tri mjesne

aha.. i tak su se tri mjesne zajednice dogovorile izgraditi jedno, zajednicko groblje jer je svaka imala premalo i neadekvatno.. bila je javna rasprava, prikupila se sredstva, odabrao polozaj.. urbainisticki uvjeti, ucrtalo se u plan..

a onda je umrla mater predsjednika opcine i sk funkcionera.. koja nikako zbog velicine funkcije sina nije mogla biti na tom nekom novom.. bezveznom mjestu vec iskljucivo na onom starom.. koji su svi, ukljucujuci i "funkcionera" odbacili kao neadekvatnu jer je prosirenje devastaija okolisa itd itd... sve logicno..

pa se malo zasjedalo u suzenoj, manjoj grupi pod pokroviteljstvom predsjednika i sve javne rasprave i ostalo postalo je nevazece... zna se gdje je bio pokop, a zna se i da je to groblje unatoc i usprkos zdravoj logici i mjesnoj samoupravi te svim raspravama pucanstva.. naprosto dogradeno i prosireno u kratkom roku a ono rjesenje zajednickog, dovoljno velikog groblja ostalo je za sljedece stoljece, za neku daleku buducnost i novu samoupravnu raspravu nekih novih samoupravljaca mjesne zajednice..

amen

lunoprof
(Luna)

Tko je glasao

Načelo ili presedan kao etalon participativnosti inst MZ-e

Aha kolegice@,

vi to iz presedana stvarate načelo, vjerojatno je zbor građana svake MZ-e "participirao" samovolju "uske grupe" glede ukapanja "partijskog boga"!?

Tko je glasao

pa sad.. da li je presedan

pa sad.. da li je presedan ili ne, sami zakljucite svi vi iza nika @sjenka.. samoupravno naravno..

a do tada ostaje da skoro svako selo svoje "groblje" ima, kao i "nacelnika"

lunoprof
(Luna)

Tko je glasao

o presedanima...

a mozda i hamleta... (toliko o presedanima)

evo malog intervjua kao uvod i kratak isjecak iz predstave... aktualna, nepromjenjena i postojana prica o nama (ili "mjesnim zajednicama" ako vam tako izgleda adekvatniji komentar)... jedna od onih predstava koje ce "vjecno" trajati i biti stalno suvremene.. jer se nista nece promijeniti dok se sami ne promijenimo.. a to ne izgleda uskoro vjerojatno..

„ Jedna od najsubverzivnijih hrvatskih drama napisanih u komunizmu preživjela je raspad jednopartijskog sustava, jer nikad i nije bila drama o sustavu, nego o ljudima koji ga čine: Bukara, Puljo i Mačak, najživopisniji karakteri hrvatske dramatike dvadesetog stoljeća, preživjeli su zajedno s ovom dramom pad komunizma.“
Jasen Boko, Slobodna Dalmacija

lunoprof
(Luna)

Tko je glasao

Trešnjevka Rebubljik

Ne znam... Znam samo da je recimo Trešnjevka još uvijek jedna od najvećih, ako ne i najveća "općina" u RH, pa ako recimo želiš vidjeti primjer nebrige ovih, kak se već zovu, gradskih vijećnika koji glume lokalnu samoupravu, dovoljno se samo prošetati Trešnjevkom. Tu, na pješkomet od Trga, od rata (domovinskog) naovamo nije napravljeno doslovno ništa, osim svekolike devastacije ljudi i prostora.

Kapitalistička logika lokalne samouprave pada u vodu i dokazuje da se lova pljačka, jer gdje ima toliko puno ljudi koji rade i plaćaju svoje komunalije, poreze i prireze, kao i velik broj respektabilnih tvrtki koje isto tako obilato pune lokalni proračun, moralo bi biti i love za unapređenje javnog prostora kvarta u kojem mnogi žive, a mnogi i gravitiraju...

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

Intelektualni trol

Na najnižoj najvećoj organizacijskoj razini stranke politika je na užem stranačkom forumu već stvorena za stranačku bazu a prethodno okvirno zacrtana u stranačkoj platformi pa članovi stranke i njeni simpatizeri glasovanjem samo iskazuju čin lojalnosti stranci kojoj pripadaju.

Ja o cukoru, a ti o mravima koji vole cukor!
I u Weberovoj konstrukciji stranačkog poslanja iste nemaju zadatak vladati već pomoći u servisu služenja iliti ministriranja pri vladavini demosa samim sobom. Stranke nemaju ama baš nikakvo pravo delegitimirati demos na način da preuzmu ulogu tog demosa izborom-namještanjem svojih pijuna kao legitimnih predstavnika demosa i isto im servirati kao legitimnu demokratsku opciju i potom još isti čin kapitalizirati ne kao dobro većine te stranke već partikularni interes patoloških pojedinaca čijim činima demos postaje vulgarna lovina.
Glede participativne demokracije nisi se potrudio jer slijediš obrazac mnogih mladih djećaka sada uhljebljenih kroz aktualni predstavnički kokošinjac koji bi sve i sada po Friedmanovom modelu 1:99. Pogledaj dostignuća plenuma FF-a Zagreb. I veoma me interesira kaj je to po tebi loš idejno participativni model u samoupravnom socijalizmu. Možda funkcija MZ-e, funkcija skupština općina ili 3-domni sabor...
Hajde veli nam svima da si se samo šalio!!!

Tko je glasao

Intelektualni trol 2

I k tome bezobrazan ili samo bez dovoljno znanja ili samo zbog toga bezobrazan. Ono o čemu ti "hrabro intelektualno" tupiš je zanovijetanje sustavu kojeg podržavaš samo bi ti malo hrabro šarafio njegove "devijacije" iz kauča. Devijacije reprezentativnog modela su upravo ono što on je a za gornji tupež ti treba više znanja a manje salonske "intelektualne hrabrosti". Sorry ako si ispod razine rasprave. Nisam te mislio navući da trkeljaš još gluposti, jednostavno sam alergičan na prodavanje muda pod bubrege. Btw, čitaj postove a ne ono što ti se vrti na blesimetru,ili još bolje, pažljvije čitaj literaturu, metoda je važnija od citiranja onoga što nam se sviđa.

Tko je glasao

Još nešto

Da stvarno razumiješ plenum FF Zagreb onda bi znao o čemu je prethodni post i o čemu plenum FF uopće priča i piše.

Tko je glasao

Tako zbore hrvatski intelektualci

Ovo sa felerom samoupravnog socijalizma si izvrsno elaborirao kao i stranačkog prava na dominaciju vladanja u ime nekoga. Auditorij je sve razumio.Sorry na smetnji, pa - pa...

Tko je glasao

Samo zbog podmetanja

Gdje si ti to pročitao u postu kako je participativni model samoupravnog socijalizma "idejno loš", riječ je o farsi u njegovoj primjeni koja je dobro dokumentirana i na nekoliko kongresa SKJ, ali kako bi ti to mogao znati ako se držiš samo light literature i prigodnih parola? Koji ti to auditorij predstavljaš? Uostalom, pa-pa.

Tko je glasao

a di su u tom tekstu:

caritas, prvo milijunče i križina koji taj grišnik mora na svojim leđima iznit na Marjan?

Tko je glasao

Nominalno i de facto

Za iskreni pristup ovoj temi zaslužila si pohvalu međutim pratim ove komentare ( s kojima se mnogima i slažem!) ali ne nalazim operativnu poantu. A znaš zakaj - zato kaj je hrvatska država (ili bar ono kaj je donekle ličilo na državu po temeljnim konstitutima) prestala postojati 1991.g. Jel to hereza, možda - al ne vidim ni jedan smisleni alat za liječenje dolje (i gore) opisane bolesti osim reseta a ti se stim ne slažeš. EU super država - kaj god...
http://www.dnevno.hr/vijesti/hrvatska/hrvatska_ce_za_deset_godina_biti_s...

Tko je glasao

Gogi, opet ću ti reć...

(osjećam potrebu pisati velikim slovima)

Prije će do tog reseta doći u EU nego kod nas. Jel' tako teško malo razmisliti o ovoj jednostavnoj tvrdnji?!

Ako misliš da je tvrdnja netočna, daj molim te opiši zašto misliš da bi se kod nas pozitivne promjene više mogle očekivati ako ne uđemo u EU? Na osnovu čega temeljiš tu nadu?

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

Suša kao ograničavajući faktor funkcije sive mase

Prije će do tog reseta doći u EU nego kod nas. Jel' tako teško malo razmisliti o ovoj jednostavnoj tvrdnji?!
Moram priznati da postajem suhoparan u prezentiranju "tople vode" i to me pomalo vuće ka ironiji i da ne velim čemu još...stoljetna indoktrinacija ka poželjnom znanju i određenom tipu razmišljanja je veoma teško lomiti ćak i kod grupacije ljuda koji se smatraju intelektualcima. Drago mi je vidjeti dolje da tu malu pozitivnu promjenu uočavam kod Nemesis čiji come back na pollitika.com možda doprinese dizanju razine osobnih želja za većim naporom u pokušaju razotkrivanju stvarnih istina u vladanju demosa samim sobom te trasiranju rehabilitacijskih puteva van ustaša i partizana...
Kada govorimo o EU i alternativnoj nadi, nemam ja nade - ja sam siguran da je to put u dokidanje mini cro države i ustrojavanje NWO mega EU države. Ja znam da "Milanović" nije Hrvatski igrač već pijun NWO-a. A model vladanja (o kojem govori i Nemesis) ne određuju pijuni već carevi. Odnos 1:99 nije nastao preko noći već stoljetnim kuhanjem žabe koja izborni proces vidi i doživljava iz te žablje perspektive a ne ptičje - dakle ne vidi cjelinu već mantra isljučivo samo svoje dvorište. Kaj hoću reći - rastakanje hrvatske državnosti nije proces inercije već planska aktivnost "mjenjača novca" i čuvara svetoga grala ne bi li biološku opstojnost homo ljuda podredili isključivo odabranima - i tako stoljećima...
Obrazac države kakvu poznaje 20.st. postaje ometajući čimbenik NWO-a i stoga ona biva rastakana na razne načine tako da obrazac utapljanja malih u velike mega sustave jest neminovan u konačnom cilju masovne kontrole svake homo jedinke. Ja nisam nikakav Yugo nostalgičar međutim rastakanje Zida te "bratstva i jedinstva" s naoružanim narodom jest bio prepreka u penetraciji tog NWO-a na strateško podrućje Balkana i zato je posijana klica razdora tipa nacionalne i vjerske nesnošljivosti. To kaj su si Hrvati umislili da sad mogu samostalno upravljati državom iz stoljeća sedmog je još jedan dokaz da hrvatske intelektualne elite nepravedno nose taj epitet.
Nije bilo za očekivati da će režiseri balkanske krčme dozvoliti samostalan daljnji razvoj hrvatskog elementa koji bi samo smetao u konačnom oblikovanju svjetske vlade. Utapljanje tog istog korpusa u projektu EU korporatizma nosi prividne privilegije elitama i oligarhiji ali samo privremeno. Većini običnog svijeta nosi još više rada za manje naknade, nosi oskudicu temeljnih bioloških resursa - jednom rječju nosi pritajeni fašizam i ropstvo zaogrnuto u celofan zajedničke brige o masovnoj sigurnosti. I te dokaze ja sam vidio osobno na operativnoj razini a koje posljedice pokušavam riječima upozorbe prenijeti drugima. Ne vjerujte onima koji poklanjaju demokraciju, to je samo carevo novo ruho - car je zapravo gol. Sve njemu a nama obveza da to sve njemu netko ne otme... Može li se sustav i model mirno promijeniti - ne može. Amen!

Tko je glasao

Kad je teško komentirati jednostavne istine

Nije samo kolegici @Bigulica teško komentirati neke istine - u istom čorsokaku se našla vlada by "21" glede slijedećeg fejs upisa;

"Ima na Balkanu jedna zemlja koja se graniči sama sa sobom. Gdje žive najljepše žene a natalitet opada. Gdje nezaposleni najviše rade. Gdje na najplodnijoj zemlji žive ljudi koji gladuju. Gdje vlakovi kasne po redu vožnje. Gdje svi igaju nogomet, a pobjeđuju u vaterpolu, košarci, rukometu ili odbojci. Gdje svi žure na posao, a nitko ne stiže na vrijeme. Gdje osmosatno radno vrijeme traje 12 sati. Gdje je zdravstveno besplatno, a liječenje skupo. Gdje su novinari slobodni da napišu što god im se naredi. Gdje su javne nabavke tajne, a državne tajne javne. Gdje se ratovi nikada ne završavaju. Gdje se povijest ponavlja svaki dan. Gdje su najbogatiji oni koji nikada nisu radili. Gdje je strana valuta uzeta za domaću. Gdje pametne zbog nerazumjevanja proglašavaju ludima, a lude sposobnima. Gdje nepismeni pišu povijest. Gdje su zakoni nezakoniti, a anarhija normalno stanje. Gdje se živi od budućnosti jer na sadašnjost nemamo pravo. Gdje se svatko svakom smješka, a nitko nikome ne želi dobro. Gdje sudski postupci traju duže od života. Gdje su samo poplave način navodnjavanja zemljišta. Gdje smatraju da će zemlja duže napredovati ako se što više nazaduje. Gdje normalni nisu potrebni, i zapošljavaju se podobni a ne sposobni. Ima na Blakanu jedna zemlja u kojoj poštenjem, iskrenošću i marljivošću nikad nećeš stići do željenog cilja..."

Tko je glasao

Nije meni teško komentirati, daleko od toga...

samo mi je besmisleno komentirati nešto što sam već 100x komentirala upravo tebi i Golgoti. Nit ste vi rekli nešto novo, niti ja imam bog zna što za dodati.

Dijelim vašu brigu, doista da, mnoga su nam razmišljanja i zaključci slični, samo što izgleda drugačije vidimo i uzroke naših problema, kao i rješenje. Zapravo, ja rješenje ne znam premda o tome često razmišljam, tješi me što u neznanju nisam usamljena, a tješi me i to što i u potrazi za rješenjima nisam usamljena i ohrabruje zapravo zaključak da ljudi diljem EU slično promišljaju i u sve većem broju. To ovdje ne vidim, ovdje vidim samo kuknjavu a la ovaj tekst koji si priložila, to bi otprilike bio domet. Možebitne pametne ideje lokalna politička elita ne želi slušati, a kamoli provoditi, pa ne znam zbog čega se nade polažu u nju, a van EU...

Ja bih bila jako sretna da smo mi stabilna i perspektivna zemlja u usponu, ali eto nismo, a ne vidim niti naznake promjene trenda. Kriza koja vlada nije kriza EU, već je to kriza zapadnog svijeta u koji smo se već davno sami ugurali pjevajući. Uključenjem u EU barem će lakše kolati ljudi, dobra, ideje, a ova nam naša začahurenost i ksenofobičnost nije iznjedrila nikakvu novu kvalitetu, to smo se već valjda uvjerili (ovo ukratko rekapituliram radi možebitnog čitatelja, vama sam to već puno puta pokušala objasniti...).

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

samo, prva rečenica bi trebala promjenu

na Balkanu ima takvih bar par zemalja

Tko je glasao

Brojček i spinanje

Politički zaključak tjedna, štos ti je dobar!
Ko ono nekad - "brigama"!!!

Tko je glasao

upitnik

spin? brigama?

kad smo kod zaključaka i spinanja:
a što bi sa onim lijesovima za olimpijadu ..... možda su poslužili kao praktikabli?

p.s.
samo nas Srbija brije u svemu onome što citira @sjenka

Tko je glasao

A Bosanci... a Makedonci...

a i Slovenci će se uskoro pridružiti... Crnogorce su kupili Rusi, a Kosovo Ameri, njih se više ni ne sjetimo...

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

jeli i dalje ostala neugoda priznavanja Balkana

Balkan je poluotok, dio kopna sa tri strane "opkoljen" morem .... zapadna obala mu je na Jadranskom moru
Balkan je pojam vezan uz istočnu kulturu .... i tu dolazi do one miteleurope do Save

dakle jesmo li ili nismo dio Balkana, bar većim dijelom?

Moje zadnje proputovanje govori o tome da su Rusi dominantni i na ostaloj zapadnoj obali Balkana .... ali mi se čini da nije značajka da li Rusi, Talijani, Mađari.... značajka je u prehandlavanju i preprodajama uzurpiranog

Tko je glasao

sjetih se

misliš yu je bila "opkoljena" BRIGAMA
ako tako gledaš, ipak Grčka prednjači

Tko je glasao

Olakotna okolnost ili...

Kolegice @,
jel to utjeha ili argument koji mijenja u bitnome sadržaj!!!

Tko je glasao

nažalost,

samo tužna istina.....

Tko je glasao

Svugdje gdje su resursi

Svugdje gdje su resursi oskudni (bilo da je oskudnost/ograničenost inherentna, kao u slučaju prirodnih dobara, ili od ljudi generirana, kao u slučaju društveno proizvedenih dobara), postoji rizik korupcije kao metode pribavljanja, zadržavanja i korištenja tih dobara. U kapitalističkom modelu proizvodnje i raspodjele dobara i vrijednosti, kako onom baziranom na privatnom vlasništvu tako i onom u kojem je dominiralo državno vlasništvo, oskudica resursa je nužna posljedica otuđenja/uzurpacije javnih i zajedničkih dobra. Profit nije ništa drugo do li rezultat otuđenja i/ili uzurpacije.

Ako radno mjesto (ili zaposlenje) shvatimo kao jedno od javnih dobra čiju je oskudicu izazvao niz objektivnih okolnosti i subjektivnih odluka (među kojima ona o modelu vladavine nije najmanje važna), onda nas ne treba čuditi da se njegovo pribavljanje u sve većoj mjeri može osigurati jedino korupcijom. Možemo se mi zgražavati nad nemoralom i kriminalom kojima je obilježeno zapošljavanje, ali od toga nema vajde, jer se radi o zakonitoj (nužnoj) društveno uvjetovanoj pojavi. Štoviše, moraliziranje samo odvraća pažnju od bitnih uzroka korupcije, a onda i od pronalaženja lijekova za tu opaku društvenu bolest. I nemojmo se zavaravati, radi se o bolesti čiji krajnji ishod je smrt bolesnika (društva).

Sve ove afere oko zapošljavanja u državnim i javnim službama novoizabrane vlasti vidim kao njihovo neznalačko koprcanje u pokušajima provođenja deklariranih izbornih ciljeva. Zapravo, oni nisu niti svjesni da time stavljaju omču oko vrata ne samo društvu i njegovim regenerativnim sposobnostima, nego i samima sebi na funkciji obnašatelja javne vlasti. Njima jest stalo da se nešto promijeni, ali ne znaju kako. Oni prije njih željeli su samo održavanje statusa quo i jako su dobro znali kako se to radi, bez obzira što je nakon njih stigao potop. Ironija života je da potop nosi i krive i prave jednako pa su svi koji misle da se mogu izvući pojedinačno i sami za sebe jednostavno glupi. A takvih je većina. Sve dok većina ne shvati da se možemo spasiti samo zajednički, stvaranjem nove baze društvene solidarnosti i povjerenja, oskudica će biti sve veća, a korupcija dominantna.

nemesis

Tko je glasao

nezavisna ali naivna

nemesis,
Profit nije ništa drugo do li rezultat otuđenja i/ili uzurpacije.

da
ali
neizbježan

Njima jest stalo da se nešto promijeni, ali ne znaju kako.

ne bih rekao da činjenice potvrđuju ovu tezu.

točnije bi bilo

postoji mogućnost učenja na greškama, u sdpa i milanovića
mogućnost koju, vjerujem da se oko toga slažemo, hdz nije imao do sada,
i ne čini se da će je izborom novog vodstva steći

dakle, mislim da je stanje loše, jako loše, ali da udarajući našom kolektivnom
hrvatskom glavom u zid, i slušajući jauke i uzvike negodovanje
neke će stvari sdp promijeniti
izbjegavat će one aktivnosti koje izazivaju najviše otpora
smanjit će ukupnu količinu aktivnosti koje izazivaju otpor

korupciju bi u hrvatskoj mogao značajno smanjiti već i ovaj sdp
kad bi bio svjesniji svoje snage
ali nije
postat će svijestan svoje snage kada suočen s protestom osjeti svoja ograničenja, svoju slabost
kasno za ozbiljnije promjene

luka

Tko je glasao

(baš te je lijepo ponovo vidjeti:)

Repliku koja se dijelom može odnositi na ovaj tvoj komentar možeš vidjeti niže (http://pollitika.com/kadroviranje-korupcija-kriminal-krivicno-djelo#comm...), a u svakom slučaju slažem se stobom da je problem puno dublji i kompleksniji, a ja sam opisala samo manifestaciju, bez ulaženja u meritum.

I dakako da ta manifestacija nije nimalo veća nego što je bila u vrijeme prethodne vlasti, možda je čak i naoko manje štetna po svojim kratkoročnim posljedicama, ali ono što me zabrinjava je to što, za razliku od prethodne vlasti kojoj je jedino doista bilo u cilju onako bizarno ostvariti vlastite interese i napuniti džepove, kod ove primjećujem i ono neoliberalno guštersko oko, ono hladno uvjerenje kako oni doista znaju što rade, dok im kritičari samo smetaju svojim nekakvim zanovijetanjem...

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

Tako je: uvjereni da znaju, a

Tako je: uvjereni da znaju, a zapravo ne znaju. U tomu je naša najveća poteškoća s ovom vlašću i ujedno njezina najslabija strana. Odbijaju praktički svaku kritiku svojih odluka i postupaka floskulom o odgovornosti koja proizlazi iz činjenice da su izabrani. I dok je takvo razumijevanje političkih procesa još i moglo prolaziti u prošlom stoljeću, u suvremenoj eri informatizacije i ubrzanja svih društvenih komunikacija koje ona sa sobom donosi, četverogodišnji izborni ciklus naprosto ne omogućava da se promptno propituje legitimitet vlade, odnosno, da se izbjegnu negativne društvene posljedice pojedinih odluka i politika, usprkos činjenici da su one predvidljive, mjerljive i praktički neposredne. Zato nam je potreban drugačiji model vladavine i drugi ekonomski model. Korupcija je prvi simptom disfunkcionalnosti sustava društvo.

nemesis

Tko je glasao

Kadroviranje, korupcija,

Kadroviranje, korupcija, kriminal ... krivično djelo
Naravno sve je to usko povezano.
Kadroviranjem i stavljanjem na pozicije podobnih a ne sposobnih uz zadrzavanje divizija ako ne i cijelih armija guzolizaca i tvrdih birokrata koji uz nedostatak ikakve odgovornosti vladaju nama i cijelom drzavom dovodimo stanje na jos nizu ljestvicu ispod koje se Milanovic nece moci provuci. Naravno da je sve to dobra osnova korupciji i lopovluku.
S druge strane imamo pitanje efikasnosti takvog sustava i iz velikog broja primjera vidimo da je stanje svagdje slicno ako ne i isto.
Uostalom o tome sam i napisao dnevnik kad sam i sam trazio gradjevnu dozvolu.
No sada cu iznijeti jedan primjer koji pokazuje svu problematiku sustava ovog puta socijalne skrbi.
Jedna obitelj ima dijete sa vecim teskocama u razvoju. Podnose zahtjev Centru za socijalnu skrb za priznavanje prava na osobnu invalidninu. Centar u prvostupanjskom vjestacenju zakljuci da prema pravilniku nema takvih teskoca zbog kojih bi donijelo pozitivnu odluku. No evidentno je da je dijete s vecim teskocama i da bi po svim pokazateljima trebalo ostvarivati pravo na osobnu invalidninu. Pored toga od samog pokretanja postupka pa do donosenja prvostupanjskog rjesenja prosli su mjeseci. Na upit prema jednom clanu PTV- dobili smo slijedeci odgovor. Znate prava je puno a novaca je malo. S ovim rijecima pocinje korupcija jer se odluke povjerenstva zasnivaju na diskrecijskom pravu kome ce se odobriti a kome ce se odbiti. Nakon trazenja drugog misljenja u jednoj specijaliziranoj bolnickoj ustanovi koja je pobila navode PTV-a i zalbe na drugi stupanj dobijeno je pozitivno rjesenje te dijete ostvaruje pravo na osobnu invalidninu.
Da stvar bude potpuno cista danas u upravnom vijecu Centra za socijalnu skrb sjede i clanovi prvostupanjske komisije. Isti oni koji koriste diskrecijsko pravo za odbijanje ostvarivanja zakonskih mogucnosti nadziru rad zaposlenika Centra.

Tko je glasao

Mali ispravak netočnog

Mali ispravak netočnog navoda:

Za razliku od starog sustava u Jugi, kojega se često proziva zbog ovog krimena, gdje se partijski kadroviralo pretežno na višim razinama, dok su sitnozubani većinom bivali pošteđeni političarenja - danas , u višestranačkom parlamentarizmu i demokraciji, a to je svima poznato, niti čistačica ne možeš postati bez neke članske iskaznice, niti učitelj, niti grobar...

Jamčim - niti je bilo, niti ima ikakve razlike. Posao se na brdovitom Balkanu oduvijek dobija, dobivao se, i nažalost dobivat će se, po babi & stričevima. Javni natječaji su bili i ostali farsa - čovjek već radi godinama, a onda objeve "natječaj" da ga zaposle i formalno, samo da zadovolje slovo na papiru. Ili se "natječaj", ahm, "prilagodi" tako da na njemu "pobijedi" unaprijed izabrani ponuđač.... ili od ponuđača pobijedi, gle čuda, rođak/ljubavnik/stranački kolega... i tako oduvijek i dovijeka, naš Balkan boj smrdi na znoj, i još je na to ponosan.

I svi to znaju, i vide, i u tome sudjeluju, ali čim se kamere i mikrofoni uključe, krenu se zubima i noktima "boriti protiv korupcije". Kod onih drugih, naravno.

------------------
[ Lux Veritatis ]

Tko je glasao

Naravno da je toga bilo u starom sustavu...

Naprotiv, dobar dio kritike prošlog sustava i zasniva se na kritici politike partijskog kadroviranja. Meni se samo čini da toga sad ima još i više, kao i da se spustilo čak i na najniže razine zapošljavanja. Tj., žešća je iluzija misliti kako sad toga ima puno manje nego prije.

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

Tko je to rekao? Tvrdim da je

Tko je to rekao? Tvrdim da je stanje kvantitetom isto. Iz perspektive kvalitete, recimo javnog morala, moglo bi se reći da je čak i gore, jer je ovo demokracija, a ne diktatura. No, izgleda da je na Balkanu sve to samo mrtvo slovo na papiru.

------------------
[ Lux Veritatis ]

Tko je glasao

Imam o tome jednu teoriju

ali je neću sad iznositi jer bi me optužili za feminizam, a pošto idem spavati, ne bih se mogla adekvatno braniti od neopravdanih napada ;)

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

laku noć

bigulice,

genijalno

luka

Tko je glasao

Rugaj se ti...

Šala ili ne, zemlje u krizama krasi još i pojava da su se dečki "zaigrali", "je.u ko hektori", cvjeta patrijarhat i općeniti primitivos gard uz uzdizanje prostodušnosti i jednostavnosti običnog čovjeka... Glass ceiling širokog spektra i niskog svoda...

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

Vow

Je li to iz tebe progovorio, višeneprisutni, "ap" ?!? :D

Pozdrav, i gledajte oko sebe !

Tko je glasao

Sa više od četvrtine stoljeća

Sa više od četvrtine stoljeća iskustva u projektiranju, odnosno jednako toliko dugo u „srazu“ sa uredima za izdavanje lokacijskih i građevinskih dozvola, mogu reći da se baš ništa nije promijenilo

Samo svojih predmeta imam toliko da se može ispisati desetak tomova na temu odgajanja ustroja bez mozga i čuvanja struktura od stvarne odgovornosti.

U Zg na primjer imamo famoznu koordinaciju ponedjeljkom u jedan sat. Kao da Zakoni i planovi ne postoje. Diktira se što se može – što ne. Tumači se odozgora sad gup ovako, sad onako. Glavnih par stranaka se uspješno dobacuju prostorom, nekretninama, izgrađenošću... – svima ostalima STOP

Izvan Zg slično

Primjer 1: prije 9 goduna u Novalji sve suglasnosti skupljene, stranka dobila račun za plaćanje doprinosa nakon čega treba izdati samu dozvolu. Stranka plaća u cjelosti sve - ni dan danas nije isprintana dozvola

Primjer 2; jedan ured je izdao rješenje bez prava na žalbu odbijajući građevinsku dozvolu čovjeku jer nije platio 90 kn pristojbe, unatoč što su sve suglasnosti za projekt bile donešene.
Nije bilo druge nego obratiti se uredu Pučkog pravobranitelja
Naime i tih 90 kn se protuzakonito tumačilo
Pučki pravobranitelj je nazvao u roku od 7 dana. Veli slučaj za povijest. Pita hoćemo li krivično goniti referenta i šeficu koja je prekršila nekih 5 ključnih zakona.

Na žalost nismo (pa je napredovala u šeficu za šireg područje)

Danas se to po stoti put obija o glavu – jedan drugi raferent na nekoj klijeti traži desetak nebuloznih zahtjeva, potpuno protuzakonitih. Ucjenjuje ne izdavanjem rješenja. Investitor moli da ga poslušamo, nacrtamo u Idejnom projektu pilote koje je GEOLOG ucrtao – čini mi se 5 komada. Sitnica je što ovaj ima firmu za pilotiranje, što geolog nema ovlaštenje izračunavanja temeljenja, što je izračun konstrukcije stvar Glavnog i Izvedbenog projekta, što osim pilotiranja ima puno prikladnijih načina temeljenja klijeti, što okolnepuno veće kuće ni slučajno nisu na pilotima .... paralelno traži i ostalih 9 točaka potpuno protuzakonito, od načina parceliranja, obračuna i razno drugo
Investitor moli da se udovolji zahtjevima

Znači stvar ne treba tražiti samo u partijskim uguzivačinama kao izrazitom pojmu IZVRSNOSTI.
Izvrsnost ima sto lica
kao razne kronične bolesti
a na njih utječu uvjeti i cijelo tijelo odnosno duh bez volje da se digne

Tko je glasao

Opisano...

dovodi do pljuvanja po struci, pojave kvazistručnjaka, izjava "svi su isti", gubitka povjerenja, prvo u sustav, potom i u samog sebe i zaključka kako je ovo narod debila koji nije bolje niti zaslužio.

S razlogom...

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

razni narodi, odnosno građani drugih zemalja su slični

naglasak je u onemogućavanju manipuliranja, uzurpiranju vlasti, apsolutističkom zastrašivanju

što je niži referent, što manj zna, skloniji je takvom manipuliranju sa neukom strankom
investitor je neuka stranka
ali i onaj koji donosi odluku

namjerno onemogućavanje stručnjaka u borbi protiv toga govori o kontinuumu sranja dugog pola stoljeća

zato i imaš pojavu ala Zviždači. Jebote pravne države gdje moraš zviždat da bi ukazao na stručna sranja bilo kod donošenja zakona, bilo kod greški i manipulacija u upravnim postupcima

Komore arhitekata, građevinara, odvjedničke.... na žalost služe za cementiranje stanja u kojem se održava vlast na dokazivanjima apsolutizma najnižih činovnika

a zakon o komorama je takoav da se tu održava apsolutizam, farsična igra izmjene vladajućih i "oporbe", demokracija "aktivista" i intelektualaca "ljevičara" kojih je rasadnik u raznim VIP klubovima sada i od prije (pa je Slavenka Drakulić na naglo osvještena priznala da su bili jeftino kupljeni krpicama)

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci