Tagovi

JOT kao ideologija

"Postoji jedna stara indijska pri?a koje kaže kako je nekada davno jedan kralj naredio da mu dovedu pet ljudi koji su od ro?enja bili slijepi. Kada su ih našli i doveli u njegov dvorac, kralj ih je skupio i rekao im kako ?e sada imati priliku da opipaju nešto što se zove - slon, a nakon toga ?e morati podrobno da mu opišu kako taj slon izgleda.

Me?utim, kralj je udesio tako da se svakom od ovih pet slijepaca dozvoli da opipa samo jedan dio slona, tako da je prvi opipao surlu, drugi - glavu i kljove, tre?i - noge, ?etvrti - lijevu stranu slonovog tijela a peti - rep.

Onda ih je kralj opet okupio i zamolio da mu opišu kako slon izgleda. Nije prošlo dugo, ovih pet slijepaca su se po?eli ve? toliko da sva?aju da umalo nije došlo i do tu?e. Prvi je tvrdio da je slon sli?an zmiji sa veoma hrapavom kožom, drugi se odmah usprotivio tvrde?i kako slon nema nikakve veze sa zmijom nego je to nešto zaobljeno i veliko sa dva povinuta koplja koja iz toga vire, tre?i je tvrdio kako ova dvojica nemaju pojma, jer slon izgleda kao ?etiri debela kolca zabijena u zemlju itd. itd…

Svaki od sljepaca je tvrdio da slon izgleda upravo onako kako ga je on opipao, a nikome nije palo na pamet da sasluša i ostale, odnosno da predloži, da svako od njih opiše ono što je opipao – pa ?e tako svi biti u stanju da sklope kakvu takvu sliku slona i saznati kako bi on mogao izgleda."

Više puta sam spominjao kako informati?ka revolucija u kojoj smo se našli u biti poništava ?itav ideološki spektar iz industrijske revolucije koji je u politi?kom mainstreamu dominantan i danas, mada nao?igled svih ubrzano propada.

Dakle, ljevica, desnica, konzervativci, liberali, socijalisti, komunisti, svi ovi ideologijski spektri de facto bivaju utemeljeni na zatvorenom kontekstu. Postavlja se slika svijeta (oštar intelektualni prijestup),
gdje su relacije jednozna?no postavljene i gdje se tada dogmatski pristupa implementaciji takvih neupitnih istina (prava radnika, individualne slobode, zaštita tradicionalnih vrijednosti, odnos prema kapitalu, etc) u politi?ki proces.

Ovdje nema previše mjesta za OTVORENU javnu raspravu, jer su stavovi unaprijed definirani ideološkim nao?alama, to jest svaka javna rasprava se de facto svodi na raspravu s figom u džepu iliti u neravnopravnom okruženju gdje je kontekst unaprijed postavljen i gdje kontekst nije mogu?e širiti, jer se tim ?inom urušava cijeli na?in razmišljanja, što je neprihvatljivo.

Tako razni pripadnici liberala, socijalista, komunista, konzervativaca u biti kvalitetno postavljanju tezu da rasprava me?u tim skupinama zapravo i nije mogu?a, jer svatko forsira svoj kontekst, bez sklonosti da se kontekst po?ne širiti. Kada forsiramo isklju?ivo svoj kontekst, kada nismo spremni ili u mogu?nosti proširiti kontekst i integrirati i drugi kontekst u širu sliku, tada niti komunikacija nije mogu?a.

Sve ideologije koje unaprijed utvr?uju svoje partikularne interese, bez sklonosti holisti?kog pristupa politici tako u JOT mediju mogu prona?i neprijatelja, jer JOT ultimativno širi kontekst i postoje?e pristupe prokazuje kao bespredmetne. Ono što ?esto volim spomenuti jeste da se s ljudima politi?ki ne nalazim po pitanju zaklju?aka, ve? po pitanju samog pristupa politici. Otvorenosti, spremnosti da dijalog, spremnosti na širenje konteksta, spremnosti na prihva?anje jednakopravnosti argumenta. I taj pristup, takvo mišljenje u biti možemo proglasiti ideologijom JOTa.

JOT tako mada je isklju?ivo komunikacijska platforma, upravo zbog stroge kompatibilinosti sa takovim otvorenim pristupom na temelju jednakosti, postaje savršen alat za demokratsku opciju, nešto što je prije informati?ke revolucije bilo ukratko nezamislivo uop?e za definirati. Naime, sam aspekt komunikacije nije bio zna?ajan, jer se komunikacija do sada svodila prvenstveno na uske kružoke istomišljenika na mikroplanu, politi?ku trgovinu na planu visoke politike i PRu na planu masovne komunikacije. Sama pak misao širenja konteksta tako nije bila nešto opipljivo, pa tako niti prepoznato kao klju?an parametar definiranja opcije.

U informacijskoj eri, u informacijskoj revoluciji, tako u pravi plan upravo dolazi pitanje komunikacije i temelji definiranja rasprave na kojima po?iva i proces politi?kog odlu?ivanja. Ne dogmatski stavovi (informati?ka revolucija oštro gazi dogmu), ve? pristup raspravi.

Tako mogu zaklju?iti da nova ideološka podjela na kontekstualno zatvorene i otvorene, postaje temeljna podjela gdje su prvi nekompatibilni sa novim trendovima, te polako is sigurno gube svoj utjecaj, dok su drugi po svojem temeljnom uvjerenju upravo demokrate, sposobni da sudjeluju u javnoj raspravi BEZ FIGE U ?EPU i da tako generiraju mo? javnosti koja bi uskoro mogla postati alfa i omega politi?kog procesa.

JOT tako mada nije ideologija, zbog stroge kompatibilnosti sa na?inom mišljenja jednog ideološkog grozda i inkompatiblinosti sa na?inom mišljenja drugog ideološkog grozda, tako se može smatrati i ideologijom nove informati?ke ere.

Komentari

temeljna zabluda

Tako razni pripadnici liberala, socijalista, komunista, konzervativaca u biti kvalitetno postavljanju tezu da rasprava među tim skupinama zapravo i nije moguća, jer svatko forsira svoj kontekst, bez sklonosti da se kontekst počne širiti.

Sve ideologije koje unaprijed utvrđuju svoje partikularne interese, bez sklonosti holističkog pristupa politici tako u JOT mediju mogu pronaći neprijatelja, jer JOT ultimativno širi kontekst i postojeće pristupe prokazuje kao bespredmetne.

JOT je zabluda je pretpostavlja kako će dobro informiranje, a to nose sa sobom novi mediji, osigurati društvenu harmoniju i boljitak.

Do prije kojih 200 godina kada je rođen parlamentarizam i tzv. demokracija u područje upravljanja društvom i izražavanja svojih interesa pripušteni su do sada isključeni slojevi društva, prvenstveno buržoazija kao nova klasa na obzoru civilizacije. Antagonizmi unutar zajednice (liberali, socijalisti, komunisti, konzervativaci...) se raspliću u parlamentarnoj borbi. Sama tehnika te borbe podrazumijeva manipulaciju, podvaljivanje, PR, politički marketing, zaglupljivanje nacijom i religijom, samo sa svrhom osiguranja prevlasti u parlamentu, tj. mogućnost vladanja pod krinkom demosa (narod) i republike (javna stvar).

JOT ne može biti ideologija, on je samo tehnika u procesu (de)manipulacije, doduše na višoj razini nego li su to novine ili jednosmjerni elektronički mediji. Može li uopće jedna tehnika informiranja poništiti društvene antagonizme o kojima dnevno svjedočimo. Radi se, kao što vidimo, o životnim interesima pojedinih društvenih slojeva.

Pohvalio bih dijalektički pristup. Uviđaš da nas informatička tehnologija uvodi u novo društvo, kao što je to učinio i izum parnog stroja. Potakao bih razmišljanje o promjenama u temeljima društva, zatim o promjeni odnosa u zajednici kao posljedice robotičkog i informatičkog napretka, a onda možemo otvoriti priču o tehnikama upravljati takvom novom društvenom stvarnošću.

Tko je glasao

JOT je zabluda je

JOT je zabluda je pretpostavlja kako će dobro informiranje, a to nose sa sobom novi mediji, osigurati društvenu harmoniju i boljitak.

Ako nemas upliv u informaciju, po definiciji ne mozes biti ravnopravan sudionik politickog procesa. Prica o demokraciji tako do sada je bila de facto bespredmetna. Sada je predmetna. Interesira me ovaj novi predmet. I to je to. Jesam li negdje fulao?

Tko je glasao

imaš dobre manjere, Gale

Ali mislim da su mehanizmi demokracije, odnosno njena sama bit, a to je borba suprotstavljenih interesa (politika) - nešto što ne ide uz JOT.
Podržavam te...

Tko je glasao

Tako je. Javna rasprava i

Tako je. Javna rasprava i politika ne mogu ici skupa da se na trepavice postavimo. Pustimo mi stare primjere uspjesno provedene direktne demokracije ui obliku, Vijeca, Plenuma, Agora i Foruma, jer kao sto mozemo primjetiti to ne ide jedno s drugim pod ruku skupa. Tako je. Apsolutno si u pravu.

Tko je glasao

Znanje se može koristiti i

Znanje se može koristiti i koristi se u interesu neke politike, biznisa, općeg dobra, karijere...ili već čega. Posjednik vještine upotrebe znanja je ujedno i posjednik nekih od stanja svijesti: sigurnost, strah, iskrenost, hrabrost, pohlepa, laž, podlost....
Pravo je pitanje kako imati povjerenje u neku stručnu informaciju, kako znati što je manipulacija, kako ne zloupotrebiti znanje ili kako da tvoje znanje i stručnost nije zloupotrebljena ako je plasiraš u internetski prostor, onda što je zloupotreba a što nije, da li je to samo političko pitanje ili postoji neki drugi odgovor na to a da nije uobličeno u fraze: suživot, ekologija, zaštita okoliša, održiva gradnja.... Da li to prepuštamo intuiciji sukladnoj sa našim saznanjima i težnjama ili ćemo očekivati neku jaču regulativnost koja bi provedbom JOTa bila neizostavna čime bi u konačnici jot pobio sam sebe.
Na karti (prikazanoj na faceu između ostalog) namjenjenoj američkom medijskom prostoru Egipat je smješten između Irana i Sirije, odnosno umjesto Iraka piše Egipat. Da li je copy-paste greška, da li svjesno nije bitno. Da li to na koncu uopće 80% amera stvarno i zanima? Da li je manipulatorima informacija isplaćen honorar? Da li je naručitelj zadovoljan? Da li je postigao očekivani cilj? Da li je to bacanje bumeranga u prostor bez cilja? Da li samo šala mala urednika
Možda je ova mačka prikupila neka saznanja

Tko je glasao

malo je nesadržajna ta

malo je nesadržajna ta ideologija, naime, nema sadržaja..

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

Jep. Indijska filozofija.

Jep. Indijska filozofija.

Tko je glasao

Informacija o informacijama

Ona tvoja priča navodi kao glavni problem nedostatak razmjene informacija, no mogli bi lako zamisliti i situaciju gdje je tih 5 slijepaca razmijenilo informacije nakon što je svatko od njih opipao po jednu nogu. Slijepci bi mogli zaključiti, nakon razmjene prikupljenih informacija, da slon ima pet nogu isto kao i da ima samo jednu nogu.

Očito da informacije nisu dovoljne same po sebi nego je potrebno razumijevanje, odnosno znanje. Ovo što danas imamo je jedna nevjerojatna lakoća dobivanja informacija koja lakoća stvara lažni dojam vladanja svijetom.

Zgodna je priča, kad već imamo priče, kako je opisao Bug-ov kolumnista gledanje filma u svojoj (američkoj) obitelji. Sin dok gleda film ima u ruci iPad i cijelo vrijeme pretražuje informacije o filmu koji je na TV: tko je režiser, tko su glumci, kad i gdje je snimljen, koliko je zaradio, koje je nagrade dobio, što kažu kritike itd. Na kraju od silnih podataka klinac uopće nije vidio film.

Bit je znanje a ne gomilanje podataka, a znanje se ne stječe čitanjem enciklopedije ili surfanjem po Wikipediji i drugim stovarištima informacija. Jednostavno dolazimo do toga da je uz gotovo svaki podatak važna i interpretacija tog podatka i tu leži glavni problem. Kako znati koja je interpretacija točna i sigurno nije neko rješenje uzimanje aritmetičke sredine.

Zapravo mislim da postoji ovdje kao i šire stav da internet može riješiti sve moguće probleme što je krivo jer internet je samo alat, a kao i svaki alat može raditi dobro ili loše obzirom na korisnika ali i obzirom na proizvođača.

leddevet

Tko je glasao

Slažem s Vama i mislim da je

Slažem s Vama i mislim da je problem interpretacije podatka u vrlo uskoj vezi s mogućnošću individualnog lučenja konotativnog/denotativnog značenja neke informacije. To nas dovodi do pitanja tko proizvodi (odnosno gdje se proizvodi) prva informacija koja ulazi u taj nizoslijed JOT-a.

Tko je glasao

Bojim se da to politicarima

Bojim se da to politicarima ne odgovara.
Sad su ostali bez kostiju za bacanje sitnozubanima, pa ce negdje iskopati kosti iz price 1941.-1945,
Kod nas jos traje 2. svj. rat.
Nista novo....
I tema je uvijek ista: tko je bio veci demokart Pavelic ili Tito.
A tamo od demokracije ni "D".
To njih i ne zanima nego zadrzavanje ugrabljenog 1945 ili 1991-1995.
Vrlo jasno i vidljivo iz svemira....
Treba nam kad smo vec kod toga netko kao Stjepan Radic koji je poradio na opismenjavanju i zaposljavanju seljaka i lumpenproletera.
Danas bi se trebalo raditi na opismenjavanju u koristenju interneta i postavljanja politicara u poziciju javnog servisa svih koji ih hrane i finaciraju.
Ali za sve promjene tu treba prvo doci MMF jer skoro nece biti ni mirovina ni placa.
To je dijagnoza, a na prazan zeludac,,,,
Vijece staraca ne moze osmisliti buducnost, a stalno trkeljanje o proslosti je samo strah od buducnosti.
Danas ne moze nitko ozbiljno nuditi buducnost, ako nema pojma o jezicima i internetu.
A niti sto raditi u politici.
Pogotovo ako je toliko plitak da mu kojekakvi ulicari rastjeruju strane investitore.
Medijska poplava mediokriteta, "pjevaca", "performera-umjetnika", te davanje prostora najludjim teoreticarima zavjera svih profila, oblika i dijagnoza, a istodobno kapanje na miligrame vijesti o mladim naucnicima i poduzetnicima je vrlo zabrinjavajuce za stanje duha
u ovoj nesretnoj zemlji.
.

Tko je glasao

Tebi se sve "zmešalo" ;)

Tko je bio veći demokrat, Pavelić ili Tito, za mene nije nit' tema, nit' dilema...
Kad dođe MMF, valjda će oni donijeti mirovine i plaće...
A i ovo o uličarima koji rastjeruju investitore... valjda tipa HOTO i HYPO... ti će nas fakat upropastit...mislim - uličari!
(inače, ostalo, među redovima, stoji ;)

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

ako će JOT postati alfa i

ako će JOT postati alfa i omega novog političkog poretka zašto ga ne probati provesti u praksi, što nas košta ?

evo moj prijedlog

osnuje se stranka javno otvoreno transparentno skraćenica JOT (evo ja cu osigurat 10 osnivača od sto a vjerujem da će i drugi s pollitike pomoći da vide da li JOT funkcionira) u praksi

napravi se web stranica

skupštinu stranke čine svi registrirani članovi web stranice,
predlagati odluke ima svatko (biranje predsjednika, prijedloga zakona, drugih odluka) ukoliko ga jos podupre minimalno 10% registriranih članova (s tim da možemo članove podijeliti na aktivne i inaktivne - oni koji se logiraju bar jednom tjedno, da ntko ne bi ukucao 100 000 lažnih članova, no isto tako možemo tražiti kod registracije sve podatke oib itd)
biračke liste za sabor će se birati random među aktivnim članovima (nije bitno tko će prenositi odluke u saboru kad će one biti donesene na web swtranici na JOT način)

odluke stranke će se birati glasanjem na web stranici nakon JOT rasprave

saborski zastupnik JOT (koji će u stvari biti samo oruđe cijele JOT stranke) će kod sebe imati Iphone. Članovi stranke će gledati prijenos Sabora na televiziji i istovremeno preko neta donositi obvezujuće odluke za saborskog zastupnika kojm će se one pokazivati na Iphone

Članovi stranke se nikada neće sastati uživo radi donošenja odluka (jesti i piti će uživo) već će se odluke donostiti isključivo preko preko weba

evo mislim da bi to zadovoljilo JOT principe, te se može vidjeti da li ideologija ima osnove u praksi, te se ma vrlo lak načim može doznati da li je gale vizionar ili sanjar

Ja osobno mislim da takva stranka nema nikakve šanse, budući da je ideologija, onako kako si je ti iznio, zaboravila na jednu vrlo bitnu stvar - prirodu čovjeka

većina ljudi danas se ne želi baviti politikom, briga ih za desnicu jot ljevicu, ne žele biti dio procesa koji odlučuje,
Problem sa kadrovima imaju i hdz i sdp a kamo ne drugi. Ljudi ne izlaze na izbore jednom u dvije godine, a kamo da bi aktivno satima dnevno pratili jednu web stranicu

no akom želiš ja ću ti pomoć da JOT probaš isfurati u praksi

Tko je glasao

evo ja cu osigurat 10

evo ja cu osigurat 10 osnivača od sto a vjerujem da će i drugi s pollitike pomoći da vide da li JOT funkcionira

Tesko da bih bio voljan prebacivati legitimitet odluka osobama u koje nemam barem neko osnovno povjerenje. Da se razumijemo, u tebe imam osnovno povjerenje. Ali deset no nameova mi djeluje kao friziranje procesa.

Problem sa kadrovima imaju i hdz i sdp a kamo ne drugi.

Znaci, nije problem JOTa, vec je univerzalni problem? OK. Tu se slazemo.

Tko je glasao

ako će JOT postati alfa i

ako će JOT postati alfa i omega novog političkog poretka zašto ga ne probati provesti u praksi, što nas košta ?

tebe nista, ali galeta bi puno kostalo.

provodjenje i krah JOT-a (kakvim ga gale definira) u praksi znacio bi gubitak temelja na kojem gale gradi svoju poziciju - a to je pozicija samoproglasenog vrhovnog arbitra JOT-a. i sam je eksplicitno u vise navrata napisao da ne misli ulaziti u pitanja prakse, vec da najveci doprinos radi kao teoretski ideolog pokreta (sto ovim dnevnikom i dokazuje). znas ono, samoproglaseni legitimitet za kritiku (koja se uglavnom svodi na pljuvacinu na osobnoj razini, cesto neutemeljenu, buduci gale ima obavezu demistificirati javne uloge primjerice ljudi koji pisu na pollitika.com), bez ikakve obaveze - kako prema legitimnosti svoje pozicije (buduci je samoproglasena), tako i prema praksi.

osim toga, iz onoga sto sam imao prilike vidjeti, gale u prakticnim projektima djeluje prvenstveno destruktivno (HBO, poliwiki), tako da bi ga ta tvoja JOT stranka najvjerojatnije izbacila unutar godine dana. :-) "heroje danasnjice" okolina u pravilu ne prepoznaje. znas onu o tome kako prorok prolazi u svom selu?

saborski zastupnik JOT (koji će u stvari biti samo oruđe cijele JOT stranke) će kod sebe imati Iphone. Članovi stranke će gledati prijenos Sabora na televiziji i istovremeno preko neta donositi obvezujuće odluke za saborskog zastupnika kojm će se one pokazivati na Iphone

gle ovo zvuci totalno neozbiljno. koja to ozbiljna politicka opcija dolazi na sjednicu sabora da prije toga nije usuglasila stavove oko politickih pitanja koja ih cekaju?

uostalo, zasto cekati da dobijete zastupnika u saboru?
postoji dnevni red sjednica sabora sa kompletnim predlozenim zakonskim rjesenjima: http://www.sabor.hr/Default.aspx?sec=2148

ako skupis deset (ili vise) ljudi - ne za osnivanje stranke - vec da aktivno rade na formiranju JOT rasprave o svim temama - i to rezultira JOT odlukama (pa makar bile i neprovedive zbog manjka zastupnika), napraviti ces puno vise za politicku scenu od bilokakvog osnivanja (jos jedne, pa makar i "drukcije") stranke.

no problem je u tome da javnost generalno nije zainteresirana za takvu vrstu politickog rada - jednostavno ih ne zanimaju detalji i dubinske analize zakonskih rjesenja. kad god sam osobno u nekim svojim dnevnicima usao dublje u meritum (zakonskih) problema, redovito sam se susretao sa primjedbama da pisem "prestrucno". ne daj boze da jos u tekst ubacis par brojeva - onda si vec matematicar koji zloupotrebljava svoju struku kako bi "sakrivao, a ne rjesavao" problem. :-)

te se ma vrlo lak načim može doznati da li je gale vizionar ili sanjar

hm, ja bi se priklonio nekoj trecoj opciji, ali necu sad u to.

većina ljudi danas se ne želi baviti politikom, briga ih za desnicu jot ljevicu, ne žele biti dio procesa koji odlučuje,
Problem sa kadrovima imaju i hdz i sdp a kamo ne drugi. Ljudi ne izlaze na izbore jednom u dvije godine, a kamo da bi aktivno satima dnevno pratili jednu web stranicu

apsolutno tocno.
cak se i velik dio zainteresirane javnosti ne zeli baviti dubinskim analizama.

tako da u konacnici, ne smatram takav model rjesenjem, buduci prvenstveno nije realan.
dugorocno rjesenje po mom misljenju moze biti tek sustavna drustvena edukacija kojom se javnost malo po malo uvlaci u proces odlucivanja kroz institut stvarne javne rasprave (a ne pandana koje danas imamo za taj pojam) - a to je velikim djelom odgovornost politke, buduci je ona odgovorna za generiranje dugorocnih trendova i strategija.


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

cudi me kako ti je u

cudi me kako ti je u definiranju ove tvoje jot-ideologije, kojoj si samo zbog kompatibilnosti sa načinom mišljenja jednog ideološkog grozda i inkompatiblinosti sa načinom mišljenja drugog ideološkog grozda,

promaklo da je u nastupu vlastite skromnosti bar ne prozoves nekom "nad ideologijim"!?

Otvorenosti, spremnosti da dijalog, spremnosti na širenje konteksta, spremnosti na prihvaćanje jednakopravnosti argumenta. I taj pristup, takvo mišljenje u biti možemo proglasiti ideologijom JOTa.

u mom selu se za takvo misljenje kaze da je ono demokratsko i cemu sad izmisljati neku novu toplu (JOT)vodu?

Tko je glasao

Vidim da na ovu temu (JOT)

Vidim da na ovu temu (JOT) ima puno dnevnika na ovom portalu. Probao sam vidjeti od čega je nastao naziv JOT ali nisam uspio. (Journal of Orthopaedic Trauma (hahaha), Journal of Object Technology) Što je JOT?

Tko je glasao

Po mojoj skromnoj procjeni i

Po mojoj skromnoj procjeni i dosadašnjim rezultatima JOT-a uključujući i akciju PolliWiki, JOT tumačim kao skraćenicu Jaja Od Tovara.

Narodski rečeno JOT mi je celofanska prodaja m... pod bubrege, čak i sa lukom, jer sam kod mnogih diskusija o JOT-u nasmijao do suza.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

kuki

Nasmija si me dobro. hehehehe.
JOT- Jaja od tovara.
onda bi mi dalmatinci prominili skračenicu JOT u MP (nije Marko Perković)
MP- Magareča puzdra.

heheheh

Tko je glasao

JOT =

Javno Otvoreno Transparentno

Tko je glasao

Ti si sretan čovjek

Jedino Otajstvo Tvoje :)

Tko je glasao

Sad vidim da se svi smijete,

Sad vidim da se svi smijete, evo i ja hahaha..

Tko je glasao

Ti si čisti JOT, pa je to bilo malko smiješno, oprosti

Ulazimo u petu godinu povijesnih rasprava na pollitici oko JOT-a, tako da je sam po sebi već zaslužio mjesto u enciklopedijama. U glavnom ti ide ukratko: jedan dio zagovara da svtko jasno i glasno kaže što misli i da se zna o kome se radi, što ti, mrak i razni činite (Balenović, Gajski, Sladoljev...). Međutim puno je više ljudi koji uočavaju nepravilnosti i govore o tome (pogotovo iz svog područja), ali pod nickom, što uvijek otvara prostor lažnim tvrdnjama. Međutim dobro znamo da i ime i prezime ipak ne priječi lažne tvrdnje. Tako da je jedan dio jako za, jedan jako protiv (smatra ga svojevrsnom kontrolom) i jedan dio nije ni sim ni tam.

Tko je glasao

s time da bih ja dodao da ja

s time da bih ja dodao da ja nisam pobornik JOTa jer ne vidim kako to može funkcionirati makar je jedna od temeljnih metoda koje koristim upravo javno, otvoreno i transparentno; no ne za sve i ne uvijek

gale smatra da sve mora biti JOT cijelo vrijeme

Tko je glasao

Politika koja ne operira u

Politika koja ne operira u mediju javnosti, nije politika, nego antipolitika. Političko koje nije konstituirano kao res publica (javna stvar) ne može isporučivati ciljeve funkcionalno diferenciranog društvenog podsustava. Trenutno svjedočimo odumiranju antipolitike (WikiLeaks je samo jedan od simptoma koji su se pojavili u zadnje vrijeme, i neki već sad, poput Clay Shirkya, govore da ćemo inormatičku eru moći dijeliti na razdoblje prije i poslije WikiLeaksa). Važno je brusiti pojmovni aparat, da bismo ne samo mogli razumijeti, nego i da bismo znali djelovati u ovim zanimljivim vremenima. Svaki otpor evoluciji društva društava je na dulje staze uzaludan, a kratkoročno štetan.

nemesis

Tko je glasao

Manipulacija kao konačni rezultat

Politika koja ne operira u mediju javnosti, nije politika, nego antipolitika. Političko koje nije konstituirano kao res publica (javna stvar) ne može isporučivati ciljeve funkcionalno diferenciranog društvenog podsustava. Ti si sigurno happy jer si velila sebi i nama kaj je politika a kaj antipolitika. Čudno da se stolječima neki likovi poput Aristotela, Hegela pa i Hajdegera nisu uspjeli definitivno dogovoriti kaj je kaj. Res publica... dragom bogu svejedno kako će se nešto nazivati kad je sadržaj smrdljiv. A smrdljiv je zato kaj je temeljna hrana i jednog i drugog pojma manipulacija. Naravno takav odgovor nisam smio dati na ispitu jer bih roknuo. Eh, ta akademska zajednica...
Svaki otpor evoluciji društva društava je na dulje staze uzaludan, a kratkoročno štetan.Akademski rašireno i usvojeno - praktički još jedna mantra koja ne govori ništa.
Može jedna hereza - evolucija društva društava je alibi za utrošenu energiju i napor koji ima za rezultat da društvo u osnovi uopće nije evoluiralo već životari i šlepa se na kakti grandioznim rezultatima tehnike i tehnologije, prema tome o kakvoj uzaludnosti je riječ!?
Kratkoročna štetnost? Ovisi o kvalitativnom trendu "evolucije" koja definitivno oscilira

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci