Tagovi

JOT fond

U zadnje vrijeme u pozadini se aktualizirala pri?a o financiranju javnih inicijativa. Tako se da primijetiti da se ekipi ne da (naj?eš?e jednostavno ne stignu uz sve životne obaveze) participirati u javnom politi?kom životu Hrvatske, s obzirom da je tematika prili?no zahtjevna, te padobranski ?ir nema pretjeranog smisla.

Zatim je Oštri? nedavno primijetio u jednom komentaru ?ini mi se, kako u Hrvatskoj civilni sektor ne financira narod, gra?anstvo, javnost, ve? je financiranje utemeljeno na donacijama Države ili stranih politi?kih fondova. Tako i cijeli civilni sektor umjesto da se može slobodno boriti za javni interes, nužno mora uvažavati ?injenicu da tko te pla?a, tko ti omogu?ava da postojiš, jeste stvarni sef iliti grana koja se ne reže.

U Hrvatskoj tako ne postoji niti obi?aj, niti praksa javnog financiranja društvenih i politi?kih projekata sa strane onih za koje takvi politi?ki projekti i služe. A nema džaba ru?ka.

Tako opet da se referenciram na Oštri?evu izjavu, karijera jednog društvenog aktiviste traje obi?no koliko traje studij. Nakon studija ?ovjek/dama, ako je sa filozofskog fakulteta za primjer (po prirodi je ta ekipa najja?i pull aktivizma), zaposli se u državnim institucijama, javnim agencijama ili civilnom sektoru financiranom upravo sa strane Države.

Stvori se prirodna ovisnost koja i zadnju želju za slobodnim politi?kim i društvenim angažmanom naj?eš?e u?ini besmislenom. Tako nam je i cijeli civilni sektor, a i onaj politi?ki i tako dalje, ovisan o onima koji pare daju. Državi i stranim interesnim skupinama. No gra?anskog, javnog interesa više naravno nema.

Dalje.

Kao promatra? nebrojenog broja inicijativa koje su isfurane bez kune ili sa vrlo skromnim budžetom (Natonarefenedum je imao prora?un od 10 000 kuna!), uvidio sam prili?no ozbiljan problem. ?isto za primjer, Naronareferendum. Ekipa volontira, voditelji se ne usude održat bukvicu ako ekipa loše radi (pa tako na primjer ekipa ode sa štanda u 17 umjesto 20h), a voditelj štanda mora šutjet jer je i ove volontere prili?no teško nabavio.

Da je prora?un bio recimo 100 000 kuna, bez problema su se mogle isfurati dnevnice, profesionalna organizacija, dežurni štandovi, kvalitetnije lobiranje i promocija i tako dalje. No, prije svega bi se stvorio znatno ozbiljniji dojam koji na kraju krajeva osigurava i vjeru ljudima da ne potpisuje nešto bez veze, nešto što predstavlja nužan detalj kod motivacije i uklju?ivanje širih snaga.

Ili recimo HBO. Mu?imo se oko prevoda, oko registracija ra?una, oko hladnog pogona. Naravno da se nikome ne da petljati oko tih neinteresantnih stvari, no inicijativa trpi. Naravno da se nikome ne može prigovoriti jer svatko ima mogu?nost pripomo?i, a nitko to ne u?ini. Kada bi HBO imao jednu zaposlenu osobu koja bi obavljala stvari tehni?ke prirode, kada bi HBO imao lovu da pla?a prijevode i lekture, da pla?a dnevnice za rad na terenu (dolazak na ro?ište Damira Finti?a, opa), tada se ekipa ne bi toliko gubila oko teku?ih problema i mogla bi se orijentirati na dalje, s obzirom na kvalitetnu podlogu.

Ovako je HBO osu?en na amaterizam, skromne doprinose i stalno štekanje organizacije oko raznih detalja.

Uglavnom, ?ini mi se da bi raznim inicijativama od javnog interesa itekako dobro došla sre?ena financijska infrastruktura.
Tako se mogu pozvati i na idejni koncept vlade u sjeni, koja je uistinu megalomanski koncept kako god ga zamislili, koja nema šansu (osim ako poveznik ne?e sve solo napraviti : -)) bez one tri stvari:

1. ljudi
2. znanja
3. finacija

Dalje.

Na pollitika.com-u, ekipa se lagano isprofilirala u zagriženije aktiviste, manje zagrižene aktiviste i hajmo to tako re?i kazališnu publiku. Ove zagriženije aktiviste život je jednostavno odveo u tom smjeru, tako da su oni de facto full time igra?i. Ali, ti ljudi isto tako moraju od ne?ega živjeti.

Recimo famozni Zoran Oštri?. Nu, ko pla?a Zoranu, taj može od Zorana i zahtijevati da radi ono što doti?ni želi. Ako Oštri?a pla?a Vlada RH, zaboravite da ?ete kod Zorana otkriti njegov puni potencijal. Ili bilo kojeg drugog društvenog/politi?kog aktivistu kojem je aktivizam profesija.

Ili recimo Vesna Škare Ožbolt. Tko financira hladni pogon DCa? S kime to Vesna mora biti dobra da bi postojala? Ili bilo tko drugi. Njih dvoje sam uistinu izabrao paušalno s obzirom da smo imali nedavno prepisku pa su mi pali prvi na pamet.

Nema džaba ru?ka.

Ako gledamo politi?ku situaciju u Hrvatskoj, o?ito je da Hrvatska nužno treba vrlo ozbiljan pristup problematici i da se takav pristup ne može temeljiti na ?istom amaterizmu. Odnosno, ako netko misli da može, neka skupi 100 pojedinaca i neka vidi kako stvari funkcioniraju.

No višegodišnje mi iskustvo kaže da kada val napetosti pro?e, nestane motivacije i više se nikome ne da pretjerano mu?iti sa akcijama osim par zalu?enih voditelja koji tada imaju preogromne probleme od najbizarnijih stvari (nabava spajalica, prijevodi, printanje 10 000 letaka za 0 kuna), pa da manje bizarnih stvari široke promocije, ja?anja mreže pritiska, etc.

Nema džaba ru?ka.

Mi možemo i dalje ovisiti o amaterskim pokušajima tih veselih kreatura, vampirski crpiti njihov entuzijazam dok na kraju ne padnu i naprave poluriješenje koje služi samo njima za alibi debakla. No možemo po?eti raditi i na kreiranju financijske potpore.

Sve u svemu, moje mišljenje je da dokle god JAVNOST, to jest svi mi skupa sa pollitika.com-a i znatno šire ne po?nemo percipirati politi?ku stvarnost koja je itekako ovisna o financijskim strukturama, dok ne prihvatimo jednostavno ?injenicu da je svako zagovaranje, svaka borba za op?i politi?ki interes nešto za što je potrebna iznimna koli?ina rada KOJI KOŠTA i da je upravo na nama koji prosperiramo iz realizacije tog interesa da financiramo i podršku grupama koje rade na njegovom ostvarenju, dokle god mi ne percipiramo taj detalj, mi jednostavno ne?emo imati na koga ra?unati da nam i realizira taj interes.

Svaka stvar iole ozbiljna može se teoretski isfurati za nula kuna, ali samo teoretski. Praksa nam ipak pokazuje da tako stvari ne funkcioniraju, odnosno osu?ene su na padanju projekata zbog vrlo bizarnih stvari (nemati lovu za pravnu podršku, za platiti štand za prikupljanje potpisa i tako dalje).

No, ovo je samo moje mišljenje.

Stoga me interesira što vi mislite o tome? Jeste li svjesni loše konstelacije financijskih tokova u financiranju javnih inicijativa? Jeste li voljni sudjelovati u promjeni te konstelacije? Ima li ovo o ?emu sada pišem uop?e smisla?

Namjera mi je naime kod kolege Delgada (ponukan našim diskursom i pokre?em ovu temu) na stranici http://delsocn.ning.com/ pokrenuti idejni projekt JOT fond, no prije svega je možda ipak dobro da vidim jesmo li Delgado i ja malo krivo zabrijali, ili stvar ima smisla?

Slažu se i Zvone, Katarina, Mate Kapovi?, Mrak i Nikola da stvar ima smisla. No, jesmo li usamljeni u tome? Molim, dajte nam 5 centi oko pitanja utemeljenja ovakvog idejnog projekta.

Hvala unaprijed.

PS. 100 ljudi puta 100 kuna mjese?no je ve? 10 000 kuna mjese?no. To mi se ne ?ini neizvedivim, a predstavlja više love nego što su javne inicijative potrošile u godinu dana ovih burnih vremena. 10 000 ljudi puta 100 kuna, a vjerujem da postoji u Hrvatskoj i izvan Hrvatske tih 10 000 ljudi, i govorimo o 1 000 000 kuna mjese?no, dovoljno ?ak i da one kvalitetne aktiviste koji odu putem posla ne izgubimo, ve? pridobijemo za javnu stvar. To me ne izgleda nemogu?e, a otvara prostore za ?uda.

Komentari

@TT nije potrebno da meni

@TT nije potrebno da meni vjeruješ - prouči sve rezultate izbora od 1990.
Njima vjeruj.
(Smajlić zadrži!)

Tko je glasao

TT, Ja te nisam niš razmel,

TT,

Ja te nisam niš razmel, no ak misliš na moje stajalište o EU, onda te moram razočarat.

Od šezdesetih godina sam bil zagovornik te iste i u tom projektu več onda videl nekaj velikog.

Svi ratovi su se pokrenuli u njoj i bolje se nije moglo dogodit nego ta EU.

No ko i svi projekti, tak i taj se zlo upotrebljava od pojedinih, a to su obično jedni te isti.

Mi se dva osobno poznamo i znam da si mlad čovjek i zbog toga nemreš znat kaj se je događalo i kak su se socijalisti postavili kad je Hrvatska napadnuta.

Kad više nisu mogli se delat Englezi, su reagirali i to pod pritiskom USA.

Tko je glasao

@skviki samo sam se

@skviki samo sam se nadovezao u priču sa jelenskom i tobom.
@jelenska tvrdi da je gazda onaj koji daje novce.
To moze biti točno no vrlo je bitno kako se stvari postave,pogotovo u pogledu eu fondova.
Slažem se sa tobom i poprilično su mi jasna tvoja stajališta vezano za eu (što si i obrazložio) i sve ok.
No ne slažem se sa @jelenskom i njegovom tvrdnjom da ako se financira iz eu da si automatski njihov vazal.
Drugo, činjenice govore da novce iz fondova koriste samo odabrani tj. oni koji su ciljano bolje informirani dok se druge dezinformira sa ovakvim parolama tipa:
"ma njih financira eu oni su ti prodane duše".....dok uglavnom ti isti koriste tu lovu tj.ne bi preživjeli bez tuđe love---MMF i ostali.
Ovako eliminiraju konkurenciju...kao dežurne selske alapače

Tko je glasao

TT, Ja sam mišljenja da se

TT,

Ja sam mišljenja da se ljudi moraju nač, gledat se u oči i o nečem važnom raspravljat.

Ovo što mi radimo na pollitika.com je dobro, no dolazi do puno nesporazuma i do nepotrebnih prepirki, a primjeri su:

Ko bu vođa
Ko bu dal novce
Jel bu nas 25 ili 50, pa možda 26 ili 48

Ima među nama sposobnih ljudi, treba se upoznat i smireno o svemu razgovarat.

Ne mora značit ak mi je neko stal na žulj, da je loša i ne sposobna osoba.

Tko je glasao

Ovo na pollitika.com je meni

Ovo na pollitika.com je meni dovoljno.Ljudi čitaju i sami prosuđuju a nemaju predrasuda....npr.koliko imam godina:)

Tko je glasao

Ispričavam se @TT - nisam

Ispričavam se @TT - nisam Te imao namjeru uvrijediti. Upravo obrnuto - Tvoje godine su ogromna prednost pred mojih 53.
Možda sam samo bio malo "ljubomoran" na tvoju mladost!
Jel bi pomoglo ako "zalijepim" smajlića?

Tko je glasao

ne osječam se nimalo

ne osječam se nimalo uvrijeđenim nego obratno.
čudim se tvojoj promašenoj logici...ustvari saznavši da si drilan u specijalnoj postrojbi JNA koja se raspala kao kula od karata ne bi se ni trebao čuditi.

Tko je glasao

@TT to moje drilanje u

@TT to moje drilanje u specijalnoj postrojbi spasilo je mnoge hrvatske glave 1991. - između ostalih i moju.

Usput, daleko prije 1991. sam izbačen iz rez. sastava te postrojbe zbog "štrajka" kojeg sam organizirao u sred vježbe na kojojo je kao "punilo" bilo 5.000 običnih JNA rezervista i vojnika na redovnom odsluženju vojnog roka.

P.S. Reci molim Te, gdje sam "promašio logiku"?

Tko je glasao

U startu ove polemike

U startu ove polemike rekavši:
"Nisam važan kao pojedinac, ali koga EU financira taj za njihove prljave ciljeve i radi."

Politika se ne vodi ako misliš da sa druge strane imas neprijatelja, pogotovo RH politika.

Tko je glasao

@TT, politika se upravo ZATO

@TT, politika se upravo ZATO vodi što s druge strane imaš "neprijatelja"!

Da nije tako - politike uopće ne bi bilo i ne bi imala svrhe jer bi se sve dobro za sve narode i države događalo samo od sebe - "po Duhu Svetom"!

Pojednostavljeno, politika je vođenje rata drugim sredstvima za dobrobit vlastita naroda i vlastite Domovine.

.... i tako je bilo i biti će od kad je svijeta i vijeka.

Tko je glasao

ne slažem se sa tom

ne slažem se sa tom staljinističkom doktrinom,bliži mi je Tito a i Tuđman.
za mene su sa druge strane pratneri

Tko je glasao

@TT znaš li Ti što znače

@TT znaš li Ti što znače navodnici?

Tko je glasao

ajde reci što bi po tvojem

ajde reci što bi po tvojem to bilo

Tko je glasao

@TT po mojem bi to bili oni

@TT po mojem bi to bili oni koji su upravo suprotno od tvoje ili moje političke opcije. Znači stranke i pojedinci koji na potpuno drugi način gledaju na rješenje problema i načina vođenja države u svim segmentima.
Naravno - svim sredstvima se "bore" da tvoju opciju potisnu u drugi plan i nametnu svoju.
Nadam se da sam bio jasan.

Tko je glasao

Recimo ovak: Hrvatskoj neki

Recimo ovak:

Hrvatskoj neki u EU nisu skloni, a dokazali su ne samo jedamput.

Tko je glasao

TT, Prelaziü na javni

TT,

Prelaziü na javni linč, jel si toga svjestan.

Tko je glasao

TT, Izvini moje spominjanje

TT,

Izvini moje spominjanje tvoje mladosti, nije bilo zlo namjerno.

Tko je glasao

znam,nisam bitan ja kao

znam,nisam bitan ja kao osoba(iako više i nisam mlad) nego predrasude općenito koje također konkurencija lažno plasira da bi eliminirala suprotnu stranu.To se događa na svim poljima i kvalitetna razmjena informacija je nemoguća.Pisana riječ je za to najbolji lijek,pogotovo kada se raspravlja o ozbiljnim stvarima.

Tko je glasao

OK @Skviki - razumio sam.

OK @Skviki - razumio sam.

Tko je glasao

"Fond" je institucija koja

"Fond" je institucija koja ne ne provodi svoje projekte, nego na osnovu nekih kriterija financira projekte koje izvode drugi. Nije to ono, što je potrebno za reformiranje civilnoga društva u Hrvatskoj. Čini mi se, iz opisa, da naprosto koristiš krivu riječ.

Moja ideja (koju sam iznio prvi put 1994. - godina koju spominjem dolje u opasci Pavlu) jeste nevladina organizacija (udruga), koja se bavi razvojem osnova demokracije i ljudskih prava (može i drugim stvarima - generalno, u okviru vrednota definiranim člankom 3 Ustava RH - opće načelo može biti: "vratiti politici njeno časno ime brige za opće dobro" - "politika je previše ozbiljna stvar da bi se prepustila političarima" ), a financira se ISKLJUČIVO privatnim donacijama, i to uz definiranje koliko najviše pojedinačna donacija smije biti. Dakako, može ulaziti i u suradničke projekte, gdje svojim novcem financira eventualno i rad drugih udruga (recimo, HBO).(Najzad - poticanje razvoja novih građanskih inicijativa, klubova, udruga isl. može biti jedan od projekata. Ili recimo, želiš znanstveno istraživanje o nečemu, neki institut kaže da to mogu napraviti za 200.000 kuna, ti imaš para to platiti). Organizacija mora imati svoja sredstva i kad krene u neki projekt ili program napraviti troškovnik i biti spremna sve svojim sredstvima pokriti - onda se može prihvatiti i posredna institucionalna pomoć, da ti netko besplatno ustupi dvoranu za tribinu ,tiska materijale isl. Dakako, štediti ondje gdje se može (npr. kad se negdje putuje organizirati, ako je moguće, spavanje kod nekog prijatelja a ne u hotelu, itd. - ali imati sredstva da se ono, što treba, i plati.)

Takva se organizacija onda ne mora sustezati kad se radi o oštrom sukobu sa vlastima, koje djeluju protivno tim vrednotama.

Iznesena je ovdje ideja da se može iskoristiti postojeći Pokret za demokraciju i socijalnu pravdu, koji se može pozivati na ime Ivana Supeka. Iskreno - ta mi mogućnost ne uliva baš povjerenje.

100 kuna mjesečno vrlo je velika svota - ne bi mnogo ljudi moglo toliko izdvajati. 100 kuna u prosjeku godišnje je realno - a cilj najmanje 10.000 donatora.

Moglo bi se ovdje, pa među ljudima koji su još aktivni na facebook grupi "Stegnite vi svoj remen..." naći nekoliko desetaka ljudi, koji priču mogu pokrenuti. (Pokretači facebook grupe, danas sajta prosvjed.org, na čelu s našim Jakšom, rekli su: "nema nikakvih udruga, radimo i dalje neformalno" i izbrisali tu i neke druge rasprave - pokazujući odmah kako vladavinu Naroda zamišljaju: nema demokratskih struktura odručivanja, pojedinci sebi uzimaju pravo govoriti u ime Naroda, što Narod želi i što osuđuje; opasnost od retorike "antibirokratske revolucije" na koju sam bio upozorio ubrzo nakon pokretanja grupe. Strukturalizacija je nužna, ako se pozitivna energija želi dalje razvijati i ako se riječ "demokracija" ozbiljno shvaća.)

Onda, sustavno i ciljano tražiti ljude, koji mogu svojim donacijama osigurati inicijalna sredstva, te ljude koji mogu biti u nekoj vrsti savjeta udruge - ljudi koji izričito NEMAJU nikakav financijski interes, ne mogu dobivati ništa od udruge, mogu samo davati - ljudi sa znanjima, položajima, ugledom, moralnim integritetom, koji mogu davati opću potporu i usmjeravanje. Rigidno pratiti, da oni koji su u savjetu zaista nemaju "sukob interesa", što je u ovako maloj državi teško. Nešto slično ima HHO, spomenuti Pokret je zamišljen kao slično okupljanje uglednih intelektualaca. HHO je naglo urušio svoj ugled - i ostao bez novca; Pokret je ostao bez novca... Nitko se nije odlučio na ovu stratešku inovaciju: odreći se tog primamljivog financiranja od institucionalnih donatora - jednostavne prilike, da napraviš jedan projekt i dobiješ 100.000 kuna, umjesto da moraš uvjeriti 1000 ljudi da ti daju po 100 kuna.

Napisati jasne i jednostavne ciljeve, napraviti stratešku analizu (tu je proces važan kao i sam rezultat) - vizija, misija, program rada okvirno za tri godine, detaljniji ciljevi za prvu godinu.

Ne zanositi se iluzijama - riječ je o potrebi duboke društvene, strukturalne promjene koja ne ide preko noći, ne o političkoj revoluciji. Riječ je o reformi civilnoga društva ("trećeg sektora"), stvaranjem nove institucije, koja bi onda mogla utjecati na promjene i u prvom sektor (država) pa i drugom (privreda). (Ja sam osobno sudjelovao u osnivanju niz udruga i drugih organizacija, od kojih neke i danas postoje, prolazeći kroz razne mijene tijekom godina i desetljeća. To je "socijalno poduzetništvo", dugoročno. Iako sam kasnije otišao, dio je mojeg rada u temeljima nekih današnjih institucija civilnoga društva.)

Napraviti nacrt potrebnih ljudskih resursa u profesionalnoj jezgri i volontera, optimalni i minimalni, te početi raditi na njegovom stvaranju (imenovati "izvršnog direktora" ili tako nešto). Onda, ići u sustavnu javnu promociju i uporno pozivati ljude da uplate novac za udrugu, kako bi se ona mogla nezavisno boriti za svoje ciljeve; za to će trebati godine, da se onih 10.000 puta 100 kuna godišnje ostvari.

Zoran Oštrić

Tko je glasao

Onda, ići u sustavnu javnu

Onda, ići u sustavnu javnu promociju i uporno pozivati ljude da uplate novac za udrugu, kako bi se ona mogla nezavisno boriti za svoje ciljeve; za to će trebati godine, da se onih 10.000 puta 100 kuna godišnje ostvari.

Mislim da nema potrebe stvarati još jednu udrugu. Organizacije civilnog društva samo su jedan aspekt (i to samo manji broj njih) političkog djelovanja. Ovdje pokuašavamo osmisliti specifičnu organizaciju civilnog društva, a to je fond ili zaklada. Osim toga, čini mi se da bi fokus djelovanja fonda trebao biti na političkom sustavu kao takvom i njegovoj transformaciji iz partitokracije u participativnu demokraciju. Uz tako postavljen cilj, vrlo brzo bi nastajali za demokraciju prijeko potrebni projekti (od razvijanja modela deliberacije na lokalnim razinama do utilizacije interneta i još puno preko toga....) čije financiranje bi omogućio takav jedan fond, a danas ih u Hrvatskoj gotovo i nema.

nemesis

nemesis

Tko je glasao

mislim da nije nužno

mislim da nije nužno govoriti o fondu ili zakladi, nego o organizaciji koja ima ciljeve koje bi građani bili voljni financirati

Tko je glasao

mislim da nije nužno

mislim da nije nužno govoriti o fondu ili zakladi, nego o organizaciji koja ima ciljeve koje bi građani bili voljni financirati — @mrak

Upravo tako sam ja shvatio ovaj dnevnik. Fond i zaklada me uopće ne zanimaju a neće zanimati ni "široke narodne mase"! Financiranje takvih još i manje!

ZANIMA me financiranje točno toga što @mrak govori i ja jedino u to vjrujem. Nitko nikada nije razrješio problem u "tuđoj obitelji" pa tako neće ni EU u "našoj", najmanje svojom lovom koja je zapravo nama oteta.

Neki me uopće nisu shvatili jer ja sam govorio o financiranju upravo onog o čemu govori @mrak, dok su drugi odmah "zabrijali" u 1001 fond i zakladu koju financira neka EU ili neki novi Soroš.

Nikada, ali apsolutno nikada u kapitalizmu nije moguće dobiti ni dolara za ništa, tj. mora onaj koji daje dolar imati od toga "nešto".

Uostalom, EU pretpristupni fondovi i sav taj novac koji EU nama "daje" je u stvari naš novac. To je ekstra profit nekada naših a sada njihovih banaka. Izvlače nam ga kroz kamatu veću nego li je u matičnim zemljama tih banaka + enormna kamata na onih 8 milijardi dozvoljenih i nedozvoljenih minusa.
To nije lova za podcijeniti - veće je zarada banaka na tih 8 millijardi nego li na redovnim kreditima. Tako je bar bilo prošlu godinu po izvješću tih istih banaka.

Prema tome, dragi moji euroljupci (srebroljupci) - to je prije svega vaš vlastiti novac i nitko vam ništa ne poklanja.
Drugo, to su "Judine škude" i ništa više.

(Elaboraciju ove zadnje rečenice bih trebao opisati u zasebnom dnevniku. To bi opet izazvalo orekestrirano pljuvanje po meni jer bih morao prepričati neke zatvorene sjednice Vlade i kako je "kapnulo" npr. 2 milijarde za uređivanje gruntovnih i katastarskih knjiga i ZAšto je kapnulo (pod mus i odmah)... - pa sve do "golferskog zakona... e sada se svi čudom čude!!??
A sve je tako lijepo povezano i kristalno jasno onom koji je imao prilike vidjeti, čuti, raspravljati i dići ruku na Vladi "protiv".
No neki mudrac reče, ili čak Krist, jel tako: "... ne bacajte bisere među svinje..."

Znači tekstove a la @Demos i " @jelenska se samo hvali..." bi prouzrokovao dnevnik u kojem bi pobliže pokazao činjenicama što su to EU euri koji dolaze iz "čiste ljubavi" prema Hrvatskoj!
Glupo da gluplje nije moguće.
Nije mi do rasprave sa onima koji pojma nemaju i čiji je domet biti vijećnik u nekom gradiću kojeg ni gimnazijalac na karti nije u stanju pronaći. Važno je i to, ali žablja je perspektiva!
Nemam vremena - boli me glava.. i još ponešto.
E pa hebite se gladni moji fondo-zakladaši... Samo vi navalite na te euriće...

Ja ZNAM njihovu pravu cijenu!
Saznati čete i vi njihovu pravu cijenu.

Ja sam za OPCIJU @MRAK, i sam ju predlažem već barem mjesec dana kroz razne komentare.
"Strah" me bilo napisati dnevnik o tome. Zašto? E pa zato šro je očito da ovdje ima previše onih koji čekaju "manu s neba" u vidu EU eurića nego li onih koji vjeruju u vlastiti narod i njegovu moć. I još bi htjeli biti oni koji bi smjenili "bandu lopovsku"... Moš mislit! - a kao to izvesti bez vlastita naroda i vjere u njega?
EU eurićima? Ljudi, očito neki među nama sanjaju nešto što se nikada i nigdje dogodilo nije, čak ni u snovima.

USPUT: Jutros od 05:30 sam malo surfao "okolo", u neko pristojnije vrijeme pp-om se obratio čovjeku na ovim stranicama sa prijedlogom da predloži 10-12 (od najlijevijih do najdesnijih - uvjetno rečeno) ljudi te da se sastanemo sutra ili slijedeću subotu ili nedjelju. Tema - priprema za širu grupu sa "zadatkom" kojeg gore predlaže i @mrak i koji je jedini moguć.
Ništa! Otpilio me bez pardona ali u svilenim rukavicama!
Ali Eu euriće, mutne fondove i zaklade "sisati" , eeee to je već nešto zanimljivije...

Rad u narodu i za narod, sa narodom? eeee to je za "nižu klasu" i za @jelensku i tamo neke šljakere i provincijalce.
Mi smo samo za EU dom u Jurišićevoj, kaj ne? Kaj bi se mi blatili po nekakvoj provinciji, kaj ne?

Da ne bi bilo NAGAĐANJA, NE RADI se o @mrak-u,

nisam njega zamolio da predloži tu inicijativnu grupu a sve ostalo oko mjesta i organizacije je bilo moje i vrlo blizu ZG.
Ja se samo nisam smatrao pozvanim da sam "odaberem" tih 10 -12 koji pokrivaju cijeli politički spektar barem prema onome kako ja "čitam" što ovdje pišu pa sam eto zamolio našeg vrlo uvaženog kolegu sa ovih stranica da on učini odabir.

Ništa!
Nema veze, bude već netko "pokosio livadu" i pokupio onih 30 pa i do 40% posto koji niti izlaze na izbore niti su članovi a još manje simpatizeri bilo koje nam 120 i nekoliko registriranke stranke i nezavisne liste.

Samo Vi spavajte tipkovnica-političari!

Drugi rade! - i svi će vam poslije biti krivi... samo mi/VI ne! Sačuvaj Bože! "...pa mi smo toliko vremena potrošili i sve rekli, puno "radili" na pollitika.com-u i svojim blog stranicama...
Smiješna li političa korpusa sa još smješnijom mu "Vladama u sjeni"!

- ne ciljam na onoga koji je napisao dnevnik Vlada u sjeni; ni slučajno!

Tko je glasao

Nikada, ali apsolutno nikada

Nikada, ali apsolutno nikada u kapitalizmu nije moguće dobiti ni dolara za ništa, tj. mora onaj koji daje dolar imati od toga "nešto".
Uostalom, EU pretpristupni fondovi i sav taj novac koji EU nama "daje" je u stvari naš novac. To je ekstra profit nekada naših a sada njihovih banaka. Izvlače nam ga kroz kamatu veću nego li je u matičnim zemljama tih banaka + enormna kamata na onih 8 milijardi dozvoljenih i nedozvoljenih minusa.
To nije lova za podcijeniti - veće je zarada banaka na tih 8 millijardi nego li na redovnim kreditima. Tako je bar bilo prošlu godinu po izvješću tih istih banaka.
Prema tome, dragi moji euroljupci (srebroljupci) - to je prije svega vaš vlastiti novac i nitko vam ništa ne poklanja.
Drugo, to su "Judine škude" i ništa više.

Puno drvlja i kamenja po EU... a NATO podržavaš. Što, oni nemaju veze s našim bivšim bankama, oni ne traže od svega toga "nešto", njihove škude nisu Judine,...? IMO:
1. nekonzistentan si.
2. pljuješ po onima koji podržavaju ulazak u EU, a da o njihovim razlozima ne znaš ništa, nego imputiraš da očekuju da će EU samo bezgranično davati pare bez pokrića.
Puno pare ti je ovdje izletjelo na uši van, ali većina skroz promašeno...
--
Ne zove se to za džabe "politics", gdje "poli" znači "mnogo", a "tics" su "krpelji". ;-)

--
Političari su zainteresirani za ljude. No, nije to nužno dobra stvar. I buhe su zainteresirane za pse.
(P. J. O'Rourke)

Tko je glasao

@Charon, "pozabavi" se

@Charon, "pozabavi" se tražilicom u gornjem lijevom kutu i možeš naći moje objašnjenje zašto sam za NATO a protiv EU.

Tko je glasao

Osvrnut cu se samo na detalj

Osvrnut cu se samo na detalj koji se tice dnevnika.

Naime, cini mi se da se mjesaju kruske i jabuke. Kruske bi bila prica o fondu vs udruzi, a jabuke bi bile izvor financiranja odnosno javnost vs EU fondovi.

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

Točno moj @gale, miješaju

Točno moj @gale, miješaju se!
Što misliš zašto?
Moje je skromno mišljenje da neki JEDNOSTAVNO NE ŽELE ono što sam predložio a čini mi se da su neki vrlo dobro razumjeli što!
Neki bi kroz fondove i zaklade popravljali u vlastitoj zemlji vlast i to stranim novcem? Misliš li možda i Ti da tu ima nešto "mutno" da ne govorim koja je to uvreda za građane ove zemlje?
Ja osobno mislim da je to izdaja vlastita naroda, veleizdaja čak; jer u čemu je razlika ako sadašnje financiraju od građevinskih lobija pa do možda čak prave mafije i nas koji bi htjeli biti čisti i pošteni a financira nas EU? Govorim o političkoj opciji, novoj političkoj opciji!
(Više volim koristiti riječ NAROD ove zemlje ali onda to neki stavljaju u krive konotacije... Znaš ono "Hrvatski narod i sve nacionalne manjine koje žive u RH...", - pa me odmah proglase nacionalistom, ustašom i Bog te pitaj čime sve ne).

P.S. Oprostite svi za hrpu gramatičkih pogrešaka u gornjem komentaru - umoran sam i razočaran kao rijetko kada.

Tko je glasao

Financiranje isključivo od

Financiranje isključivo od građana bitna je strukturalna inovacija. Glede ciljeva i načina rada, ne može se ništa radikalno novo izmisliti.

Govorim o političkoj opciji, novoj političkoj opciji!
To je pogrešno - govorimo o instituciji civilnoga društva, ne o političkim opcijama. Ja recimo već imam svoju političku opciju, ne trabam neku novu - a inače, nove političke opcije nastaju, na nivou Europe, otprilike dvije u stoljeću. Trenutno ih ima šest, sve su zastupljene u Hrvatskoj (svaka s najmanje pet postojećih stranaka) i ne vidim potencijale da nastane neka sedma.

Zoran Oštrić

Tko je glasao

Financiranje isključivo od

Financiranje isključivo od građana bitna je strukturalna inovacija. Glede ciljeva i načina rada, ne može se ništa radikalno novo izmisliti. -@Zoran

Dobro Zorane, ako sam ja ovako blentav shvatio kako i od kuda je krenuo Obama onda su to valjda shvatili i drugi. Od čovjeka do čovjeka - po svim pitanjima pa i financija.

Govorim o političkoj opciji, novoj političkoj opciji!-@jelenska
To je pogrešno - govorimo o instituciji civilnoga društva, ne o političkim opcijama.Ja recimo već imam svoju političku opciju, ne trabam neku novu - a inače, nove političke opcije nastaju, na nivou Europe, otprilike dvije u stoljeću. Trenutno ih ima šest, sve su zastupljene u Hrvatskoj (svaka s najmanje pet postojećih stranaka) i ne vidim potencijale da nastane neka sedma. -@Zoran

Nisam bio dovoljno precizan - ne govorim o novoj političkoj opciji u smislu ideologije i ostalog što ona sa sobom nosi - govorim o novom (u RH) načinu vođenja, financiranja i ponašanja politike, političara i vlasti.
Da nabrajam dalje ili da o tome napišem dnevnik?

Političke opcije spadaju u Sabor i tamo će uvijek biti.
Vlada je operativno tijelo, izvršno tijelo koje provodi programe i vodi, prije svega gospodarsku politiku jer iz jakog gospodarstva proizlazi mogućnost za sve druge djelatnosti i odgovornosti/nadležnosti Vlade.
Vlada može biti sastavljena od 6 ideologija - nebitno svuda u svijetu (gdje takvih primjera ima i u najjačim zemljama) osim kod nas.
U RH Vlada je i zakonodavno tijelo (kroz svoje stranačke poltrone u Saboru) i izvršna vlast.
No, to je malo šira tema za ovo doba noći i nije primjereno početi pisati dnevnik sa takvom temom.

Tko je glasao

Moguće da si u pravu, ali

Moguće da si u pravu, ali to je onda nekaj čistam drugega :-) Gale, naime, u postu sasvim specifično govori o problemu financiranja projekata korisnih (i neophodnih, čak) za razvoj demokracije i revitalizaciju političkog. Za rješenje tog problema najprikladniji oblik organizacije je fond ili zaklada s vrlo specifičnom misijom, ciljevima, kriterijima itd. Građani i danas mogu financirati koje god projekte ili udruge požele. Dakle, to nije problem i tako treba ostati. Ovaj prijedlog, kako ga ja vidim (a to je samo moje viđenje), adresira dva momenta krize političkog: (1) nedostatak efikasnih projekata i (2) nedostatak financija za projekte koji su u nastajanju.

nemesis

nemesis

Tko je glasao

da, ali i udruga s nekim

da, ali i udruga s nekim (jasnim) ciljem je također projekt, zašto projekt ne bi financirao sam sebe?
tako se naime financiraju mnogobrojne udruge vani

Tko je glasao

Zbog cega uopce postoje onda

Zbog cega uopce postoje onda fondovi?

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

gledaj to ovako: jedna

gledaj to ovako:

jedna mogućnost je da oformiš organizaciju koja ima neki jasni cilj, primjerice (lupam bezveze) oformimo organizaciju čiji je posao da ukazuje i dokumentira laži koje vladajući lansiraju u dnevnom ritmu; imaš jasan cilj, napisao si program kako to napraviti i treba ti xy kuna da bi projekt živio slijedeće četiri godine (treba ti hosting, programiranje weba, minimalni honorari za studente koji pronalaze priču i traže argumente... dakle imaš dovoljno da formiraš prijedlog budžeta) i potom tražiš podršku od donatora

fond je nešto drugo, moraš uvjeriti donatore da si ti prava osoba da dijeli te njihove novce nekome drugome po kriterijima ili ciljevima koje si predstavio donatorima

nekako mi se čini da je daleko lakše krenuti s ovim prvim, nego drugim

Tko je glasao

Dobro si uočio specifinu

Dobro si uočio specifinu razliku koja određuje što je fond/zaklada. Problem "uvjeravanja" rješava se sastavom upravnog i nadzornog odbora kojeg trebaju činiti ljudi besprijekornog integriteta i javnog ugleda (i naravno rezultatima koje fond postiže).

S te strane gledajući, udrugu ili organizaciju je lakše osnovati, ali to će biti još jedna u nizu udruga čiji javni kredibilitet i legitimitet je uvijek i teško steći i teško očuvati (kaže Oštrić da treba najmanje tri godine). Hipertrofirano civilno društvo je jedan od problema, nikako ne i rješenje. IMO

nemesis

nemesis

Tko je glasao

to je dakle chicken and the

to je dakle chicken and the egg problem; da bi dobio novce u fond moraš imati rezultate, a da bi imao rezultate moraš imati novce (jer je to temeljna funkcija fonda)

lakše je onda krenuti s vlastitom inicijativom za čije financiranje onda tražiš podršku od donatora

naravno, ovdje se cijelo vrijeme govori o mehanizmu no ne i o inicijativu koju želiš financirati

Tko je glasao

Kad se pišu projekti, onda

Kad se pišu projekti, onda postoji dio u kojem se navode očekivani rezultati. Oni moraju biti izraženi kvalitativno i kvantitativno. U slučaju osnivanja fonda, mogu se navesti neki rezultati koji su već postignuti s minimalno ili nula financijskog ulaganja (natoreferendum, facebook inicijative, HBO, pollitika.com itd). Na njima se, između ostalog, gradi kredibilitet projekta.

Teško je očekivati da bi jedna udruga ili inicijativa mogla obuhvatiti rješavanje problema devastacije političkog procesa ili krizu legitimiteta predstavničke demokracije. Fond omogućava upravo takvo široko postavljanje i njegovo javno djelovanje (advocacy), poduprto odgovarajućim portfeljem omogućilo bi zbiljsko zaživljavanje punovrijednih inicijativa na mikro i makro razini.

Naravno članovi/članice upravnog i nadzornog odbora ne bi mogli biti nositelji tih inicjativa, jer bi to bio sukob interesa. No to ne znači da fond nema definiran skup vlastitih aktivnosti (istraživanja, organiziranje konferencija, edukacijskih programa, izdavaštvo itd.). Sve navedeno su btw osnove poslovanja svake zaklade ili fonda.

nemesis

nemesis

Tko je glasao

IMO, uopce nije pitanje jeli

IMO, uopce nije pitanje jeli teze ne izvesti nista, nego izvesti nesto.

No, logika smisla postojanja fonda mi vuce na logiku smisla postojanja banke. Mozes ti posudit i od prijatelja lovu, ali banke su napravljene zato da bi proces posudjivanja bio znatno olaksan.

Ista stvar je i sa fondom. Moze se nabavljat lova i bez fondova. No sa fondovima, pogotovo ciljanim fondovima sto je moj osobni interes (naravno, potrebno je utvrditi legitimimtet) stvar se iznimno olaksava i moguca je orjentacija na znatno ozbiljnije projekte s obzirom na raspolaganje kapitalom.

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

"Fond" je institucija koja

"Fond" je institucija koja ne ne provodi svoje projekte, nego na osnovu nekih kriterija financira projekte koje izvode drugi. Nije to ono, što je potrebno za reformiranje civilnoga društva u Hrvatskoj. Čini mi se, iz opisa, da naprosto koristiš krivu riječ.

Upravo na to pucam.

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

Zato je važno odrediti ŠTO

Zato je važno odrediti ŠTO će se financirati sredstvima fonda, KRITERIJE financiranja, TKO će upravljati fondom i TKO će nadzirati to upravljanje. Moje je mišljenje da bi to morao biti fond za razvoj demokratskih političkih procesa i građanske participacije u vođenju javnih poslova.

nemesis

nemesis

Tko je glasao

@Zorane, ja sam očito krivo

@Zorane, ja sam očito krivo razumio što @gale želi financirati.
Moje je mišljenje da članovi Pollitika.com trebaju sebe organizirati kao grupu građana, udrugu, "glas naroda", vanstranačku političku opciju sa oštrim zadiranjem u politiku...
Za sve to tražiti podršku naroda ako nas narod uopće podrži.
Kratko:
- organizirati se
- jasno precizirati ciljeve
- prezentirati ih javnosti
- vidjeti podršku naroda
- jasno i transparentno finaciranje predočiti javnosti
- predložiti narodu da se uključi i idejama, zahtjevima, prijedlozima i donacijama pa makar one bile i 1 kunu po simpatizeru naše incijative pomaka hrvatske politike boljitku

PROTIV sam ubacivanja novca u neke projekte za sve i sva. Projekat kojeg sam već predložio 25+25x100 je jedini koji me zanima u svakom pogledu pa tako i po pitanju financiranja.

Tko je glasao

@gale nije problem u

@gale nije problem u 100kn/mj. Mislim da za nas puno nije.
Problem je u nečem drugom - korištenju, nadzoru nad trošenjem i u koje svrhe.
Npr. 100 ljudi sa ovih stranica su imali sigurno sasvim različite poglede na NATOreferendum. Moje je mišljenje bilo da jesam za NATO (ali sam protiv EU) i isto takom jesam bio za NATOreferendum.

Danas ljudi više nikom ne vjeruju, pa evo ni mi sebi na ovim stranicama jedno drugom ne vjerujemo.
Znači nije problem u novcu - problem je u kontroli i svrhi trošenja.

Tko je glasao

Jel to znaci da dnevnik

Jel to znaci da dnevnik zasluzuje plus?

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

Apsolutno +, moj

Apsolutno +, moj @gale!
Problem je u tome što imam tri računala. Logirao sam se na pollitika.com na jednom koje mi nije u stanu te nisam u mogućnosti dijeliti pluseve i minuse ovih dana.
Lijepo molim informatički pismene: Mogu li nešto (ja) učiniti da sa dva ili tri računala koja koristim omogućim nekim radnjama da sa sva tri mogu dijeliti pluseve i minuse?
Kako da to tehnički izvedem?
Unaprijed zahvaljujem!

Tko je glasao

Ako si "problematična"

Ako si "problematična" računala koristio prije zadnje izmjene sustava ocjenjivanja, moguće je da ti treba obnova cachea. Meni je tada proradilo kad sam napravio force-reload (ako to ne znaš napraviti, počisti cache... a gale će ti ionako počistiti cash >-) ;-)).
--
Ne zove se to za džabe "politics", gdje "poli" znači "mnogo", a "tics" su "krpelji". ;-)

--
Političari su zainteresirani za ljude. No, nije to nužno dobra stvar. I buhe su zainteresirane za pse.
(P. J. O'Rourke)

Tko je glasao

Ne kužim u čemu je

Ne kužim u čemu je problem? Nema veze s kojeg se računala logiraš, kad jednom uneseš svoj nadimak i lozinku.

Zoran Oštrić

Tko je glasao

Na IE ne funkcionira

Na IE ne funkcionira glasanje.

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

Barem ti imas mogucnost doci

Barem ti imas mogucnost doci do lijeka. Zasto oklijevas? Negativan bod si utefterio rush-ovom dnevniku. A vidi, za tog covjeka o kojemu rush govori bi trebalo osnovati fond, a ne za kojekakve trutove.

Tako nam je i cijeli civilni sektor, a i onaj politički i tako dalje, ovisan o onima koji pare daju.

Exellent, tu smo dosli. Govorio sam poodavna da Ostric, opinioiuris, nemesis, griota, hyenorimus pisu tekstove po narudzbi.

Tko je glasao

@Pavao Jelovic: Da živiš u

@Pavao Jelovic: Da živiš u ovom svijetu, umjesto u vlastitim opsesijama (kao, nažalost, znatan broj ljudi koji se nakon 28 godina panično boje sablasti Tita), znao bi da je problem "trećeg sektora" nešto, od čega smo krenuli. Moji prvi tekstovi o tom problemu, koje doduše ne možeš znati, potiču iz 1994..

Naravno, to s pisanjem nekakvih naručenih tekstova na pollitici nema nikakve veze.

Zoran Oštrić

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci