Tagovi

JOT fond

U zadnje vrijeme u pozadini se aktualizirala pri?a o financiranju javnih inicijativa. Tako se da primijetiti da se ekipi ne da (naj?eš?e jednostavno ne stignu uz sve životne obaveze) participirati u javnom politi?kom životu Hrvatske, s obzirom da je tematika prili?no zahtjevna, te padobranski ?ir nema pretjeranog smisla.

Zatim je Oštri? nedavno primijetio u jednom komentaru ?ini mi se, kako u Hrvatskoj civilni sektor ne financira narod, gra?anstvo, javnost, ve? je financiranje utemeljeno na donacijama Države ili stranih politi?kih fondova. Tako i cijeli civilni sektor umjesto da se može slobodno boriti za javni interes, nužno mora uvažavati ?injenicu da tko te pla?a, tko ti omogu?ava da postojiš, jeste stvarni sef iliti grana koja se ne reže.

U Hrvatskoj tako ne postoji niti obi?aj, niti praksa javnog financiranja društvenih i politi?kih projekata sa strane onih za koje takvi politi?ki projekti i služe. A nema džaba ru?ka.

Tako opet da se referenciram na Oštri?evu izjavu, karijera jednog društvenog aktiviste traje obi?no koliko traje studij. Nakon studija ?ovjek/dama, ako je sa filozofskog fakulteta za primjer (po prirodi je ta ekipa najja?i pull aktivizma), zaposli se u državnim institucijama, javnim agencijama ili civilnom sektoru financiranom upravo sa strane Države.

Stvori se prirodna ovisnost koja i zadnju želju za slobodnim politi?kim i društvenim angažmanom naj?eš?e u?ini besmislenom. Tako nam je i cijeli civilni sektor, a i onaj politi?ki i tako dalje, ovisan o onima koji pare daju. Državi i stranim interesnim skupinama. No gra?anskog, javnog interesa više naravno nema.

Dalje.

Kao promatra? nebrojenog broja inicijativa koje su isfurane bez kune ili sa vrlo skromnim budžetom (Natonarefenedum je imao prora?un od 10 000 kuna!), uvidio sam prili?no ozbiljan problem. ?isto za primjer, Naronareferendum. Ekipa volontira, voditelji se ne usude održat bukvicu ako ekipa loše radi (pa tako na primjer ekipa ode sa štanda u 17 umjesto 20h), a voditelj štanda mora šutjet jer je i ove volontere prili?no teško nabavio.

Da je prora?un bio recimo 100 000 kuna, bez problema su se mogle isfurati dnevnice, profesionalna organizacija, dežurni štandovi, kvalitetnije lobiranje i promocija i tako dalje. No, prije svega bi se stvorio znatno ozbiljniji dojam koji na kraju krajeva osigurava i vjeru ljudima da ne potpisuje nešto bez veze, nešto što predstavlja nužan detalj kod motivacije i uklju?ivanje širih snaga.

Ili recimo HBO. Mu?imo se oko prevoda, oko registracija ra?una, oko hladnog pogona. Naravno da se nikome ne da petljati oko tih neinteresantnih stvari, no inicijativa trpi. Naravno da se nikome ne može prigovoriti jer svatko ima mogu?nost pripomo?i, a nitko to ne u?ini. Kada bi HBO imao jednu zaposlenu osobu koja bi obavljala stvari tehni?ke prirode, kada bi HBO imao lovu da pla?a prijevode i lekture, da pla?a dnevnice za rad na terenu (dolazak na ro?ište Damira Finti?a, opa), tada se ekipa ne bi toliko gubila oko teku?ih problema i mogla bi se orijentirati na dalje, s obzirom na kvalitetnu podlogu.

Ovako je HBO osu?en na amaterizam, skromne doprinose i stalno štekanje organizacije oko raznih detalja.

Uglavnom, ?ini mi se da bi raznim inicijativama od javnog interesa itekako dobro došla sre?ena financijska infrastruktura.
Tako se mogu pozvati i na idejni koncept vlade u sjeni, koja je uistinu megalomanski koncept kako god ga zamislili, koja nema šansu (osim ako poveznik ne?e sve solo napraviti : -)) bez one tri stvari:

1. ljudi
2. znanja
3. finacija

Dalje.

Na pollitika.com-u, ekipa se lagano isprofilirala u zagriženije aktiviste, manje zagrižene aktiviste i hajmo to tako re?i kazališnu publiku. Ove zagriženije aktiviste život je jednostavno odveo u tom smjeru, tako da su oni de facto full time igra?i. Ali, ti ljudi isto tako moraju od ne?ega živjeti.

Recimo famozni Zoran Oštri?. Nu, ko pla?a Zoranu, taj može od Zorana i zahtijevati da radi ono što doti?ni želi. Ako Oštri?a pla?a Vlada RH, zaboravite da ?ete kod Zorana otkriti njegov puni potencijal. Ili bilo kojeg drugog društvenog/politi?kog aktivistu kojem je aktivizam profesija.

Ili recimo Vesna Škare Ožbolt. Tko financira hladni pogon DCa? S kime to Vesna mora biti dobra da bi postojala? Ili bilo tko drugi. Njih dvoje sam uistinu izabrao paušalno s obzirom da smo imali nedavno prepisku pa su mi pali prvi na pamet.

Nema džaba ru?ka.

Ako gledamo politi?ku situaciju u Hrvatskoj, o?ito je da Hrvatska nužno treba vrlo ozbiljan pristup problematici i da se takav pristup ne može temeljiti na ?istom amaterizmu. Odnosno, ako netko misli da može, neka skupi 100 pojedinaca i neka vidi kako stvari funkcioniraju.

No višegodišnje mi iskustvo kaže da kada val napetosti pro?e, nestane motivacije i više se nikome ne da pretjerano mu?iti sa akcijama osim par zalu?enih voditelja koji tada imaju preogromne probleme od najbizarnijih stvari (nabava spajalica, prijevodi, printanje 10 000 letaka za 0 kuna), pa da manje bizarnih stvari široke promocije, ja?anja mreže pritiska, etc.

Nema džaba ru?ka.

Mi možemo i dalje ovisiti o amaterskim pokušajima tih veselih kreatura, vampirski crpiti njihov entuzijazam dok na kraju ne padnu i naprave poluriješenje koje služi samo njima za alibi debakla. No možemo po?eti raditi i na kreiranju financijske potpore.

Sve u svemu, moje mišljenje je da dokle god JAVNOST, to jest svi mi skupa sa pollitika.com-a i znatno šire ne po?nemo percipirati politi?ku stvarnost koja je itekako ovisna o financijskim strukturama, dok ne prihvatimo jednostavno ?injenicu da je svako zagovaranje, svaka borba za op?i politi?ki interes nešto za što je potrebna iznimna koli?ina rada KOJI KOŠTA i da je upravo na nama koji prosperiramo iz realizacije tog interesa da financiramo i podršku grupama koje rade na njegovom ostvarenju, dokle god mi ne percipiramo taj detalj, mi jednostavno ne?emo imati na koga ra?unati da nam i realizira taj interes.

Svaka stvar iole ozbiljna može se teoretski isfurati za nula kuna, ali samo teoretski. Praksa nam ipak pokazuje da tako stvari ne funkcioniraju, odnosno osu?ene su na padanju projekata zbog vrlo bizarnih stvari (nemati lovu za pravnu podršku, za platiti štand za prikupljanje potpisa i tako dalje).

No, ovo je samo moje mišljenje.

Stoga me interesira što vi mislite o tome? Jeste li svjesni loše konstelacije financijskih tokova u financiranju javnih inicijativa? Jeste li voljni sudjelovati u promjeni te konstelacije? Ima li ovo o ?emu sada pišem uop?e smisla?

Namjera mi je naime kod kolege Delgada (ponukan našim diskursom i pokre?em ovu temu) na stranici http://delsocn.ning.com/ pokrenuti idejni projekt JOT fond, no prije svega je možda ipak dobro da vidim jesmo li Delgado i ja malo krivo zabrijali, ili stvar ima smisla?

Slažu se i Zvone, Katarina, Mate Kapovi?, Mrak i Nikola da stvar ima smisla. No, jesmo li usamljeni u tome? Molim, dajte nam 5 centi oko pitanja utemeljenja ovakvog idejnog projekta.

Hvala unaprijed.

PS. 100 ljudi puta 100 kuna mjese?no je ve? 10 000 kuna mjese?no. To mi se ne ?ini neizvedivim, a predstavlja više love nego što su javne inicijative potrošile u godinu dana ovih burnih vremena. 10 000 ljudi puta 100 kuna, a vjerujem da postoji u Hrvatskoj i izvan Hrvatske tih 10 000 ljudi, i govorimo o 1 000 000 kuna mjese?no, dovoljno ?ak i da one kvalitetne aktiviste koji odu putem posla ne izgubimo, ve? pridobijemo za javnu stvar. To me ne izgleda nemogu?e, a otvara prostore za ?uda.

Komentari

Sa

Sa http://delsocn.ning.com/profiles/blogs/razrada-ideje-jot-fonda

Prva stvar.

Ovo je moj prijedlog koji nije potpuno uoblicen. No, cak i da jeste, taj prijedlog ima smisla samo ako se ostatak zainteresirane ekipe slaze sa konceptom. Ako se ne slaze, moramo se usuglasiti. Ako se ne mozemo usuglasiti, nista niti od projekta.

Projekt je naime preobiman da bi se mogao uspjesno realizirati bez kvalitetne podrske.

Stoga mi je osnovni cilj da se usuglasimo i da pronadjemo kompromis koji ce ici u zajendicku korist.

I tu su vasi prijedlozi, vase vizije fonda nuzni kako bismo pronasli najbolje rjesenje.

JOT fond

Sto znaci JOT uopce? JOT za one koji eventualno ne znaju predstavlja kraticu javno, otvoreno, transparentno, a sustina JOTa je da se cijeli proces donosenja odluka, kao i vodjenja organizacije, vodi pred ocima svih. Na taj nacin sumnju oko vodjenja fonda zamjenjuju cinjenice, sto je izrazito znacajno u vrijeme opce medijske manipulacije i srodnim spinovima koji jednostavno delegitimiraju i znatno vece i etabliranije institucije i inicijative od jednog fonda u nastanku. No, kada se sve radi javno, mjesta za sumnju nema.

Drugi dio sintagme - otvoreno i transparentno znace da se svatko moze ukljuciti u rad (naravno, struktura odlucivanja je unaprijed definirana i legitimirana) kroz savjete, prijedloge i pracenje rada organizacije. Cijelokupni rad je trajno dostupan javnosti. Kroz otvorenost omogucavamo najboljim idejama da nadju mjesto u unaprijedjenju organizacije, dok nam transparentnost osigurava i naknadnu evaluaciju, te korekciju ukoliko se lose odluke ipak donesu.

Ukoliko je sam fond JOT, to fondu osigurava olaksano stjecanje povjerenja, onemogucava zagadjenje dezinformacijama, olaksava ukljucenje novih zainteresiranih pojedinaca i grupa i uspostavlja izrazitu dinamiku organizacije potrebnu za plivanje u novim vremenima.

Lose strane su naravno cinjenica da se svako zabusavanje lako uoci, da pojedinci koji nisu navikli na ovaj vid djelovanja lako mogu izgubiti fokus kroz bavljenje nebitnim, te naravno strah od javnosti i istinskog javnog djelovanja.

No, ako radimo dugorocan, strateski projekt, JOT onemogucava kompromitiaciju, odnosno ako do kompromitacije elemenata i dodje, ti elementi mogu se relativno jednostavno odstraniti, a da ostatak organizacije ne izgubi kredibilitet.

Uglavnom, prijedlog je da fond bude JOT . - )

Za tu svrhu jasno je da je potrebno uspostaviti odredjen groupware koji bi uspjesno ukljucio i osigurao transparentno odlucivanje i ostalo poslovanje.

Drugo pitanje je KOJE inicijative?

Tu bih se slozio sa Katarinom aka Nemesis:

„...fond za razvoj demokratskih političkih procesa i građanske participacije u vođenju javnih poslova.“

To bi predstavljalo inicijative poput NatoNaRefendum, s obzirom da poticu participaciju. Ali mi se cini i da bi razni infrastrukturalni projekti javnog djelovanja isto tako trebali tu spadati. Primjer je PoliWiki. Uglavnom, okvirno govoreci, svaka inicijativa koja se moze smatrati poticajnom za ukljucenje javnosti, ulazi u taj dijapazon.

Trece pitanje je TKO su financijeri?

Mada se opcenito zalazem za potpuno slobodno ulaganje, s obzirom da je ovdje vazno da javnost bude financijer, sto cini osnovnu razliku izmedju ostalih fondova u Hrvatskoj, cini mi se da je potrebno orjentirati se na znacajan broj malih uloga. Tako bi recmo ogranicenje od 500 kuna onemogucilo nekom Kerumu da uplati 2 000 000 kuna, te da demotivira gradjanina X da uplati 20 kuna, s obzirom da je 20 kuna uistinu neznacajan ulog, kao i utjecaj u odnosu na Keruma, sto je prilicno demotivirajuce. No, ukoliko govorimo o podjednakim ulozima, tada se moze reci da javnost ili barem dio javnosti kreira financijsku snagu potrebnu za unaprijedjenje politickog procesa.

Dakle. Pojedinci i pojedinke, privatne osobe sa limitom od recimo 500 kuna.

Cetvrto pitanje je TKO odlucuje?

S obzirom da se potice neovisnost i sloboda pojedinaca, osnova stvar je da pojedinci mogu sami slati namjenski sredstva. No, sredstva koja se prepustaju fondu na odluku predstavljaju veci dio sredstava. Onaj manji ce ionako vjerovatno zavrsiti direktno bez posredovanja fonda.

Tijelo koje bi odlucivalo moralo bi imati najveci moguci kredibilitet u javnoj sferi. Meni omiljena ideja je da sastavimo komisiju od 5+2 (rezerva) arbitra na temelju prijedloga clanova sa pollitika.com-a nakon poduze rasprave. Pojedinci koji bi imali najmanje negativnih bodova bi mogli predstavljati javnost. Ovo je naravno prijedlog, no cini mi se da je vrijeme da iskoristimo i malo propitamo utemeljenje uspostavljenog povjerenja u cyber politickoj sferi.

Peto pitanje su KRITERIJI.

Nemam puno iskustva sa fondovima, pisao sam samo par projekata u zivotu uz pomoc znatno pametnijih i iskusnijih. Tako se ne osjecam ni najmanje kompetenentim osmisljati kriterije. No, nije pitanje da bi bilo korisno postaviti ljestvicu visoko na nivou kvalitetne artikulacje idejnog projekta (previse se projekata vrti okolo koji su vrlo nekvalitetno postavljeni, a taj detalj znatno ugrozava i razradu ideje, sto je suvisno).

Katarina je spomenula kvalitativne i kvantitativne kriterije. Imamo i trajanje i jos stosta, ali cini mi se da ako se slazemo oko toga, KOJI projekti, TKO donira i TKO odlucuje, da cemo imati najmanje problema oko usuglasavanje ove tocke.

Uglavnom.

Bilo bi mi drago da procitate i da malo promislite. Isto tako, umjesto da se nadovezete na sitne detalje, ala 500 ili 1000 kuna, bilo bi mi prije svega drago da predlozite svoju viziju koja bi pomogucnosti bila sto razlicitija od ovog predloska, jer sada je vrijeme za velike lomove. Poslje toga bit ce znatno teze.

Tako bih ostavio ovu temu na citanje, a vas bih zamolio da pozovete potencijalne zainteresirane osobe da se ukljuce u startu u ovaj projekt kako bismo na kraju imali dovoljno jako rjesenje koje ima realne temelje i da se ostvari. Projekt je naime gotovo megalomanski, tako da nam nema druge nego temelje pripremiti najbolje moguce.

Zato vas molim da si uzmete koji tjedan i da pozovete ekipu da se ukljuci sa prijedlozima.

Nakon toga cu pokusati moderirati raspravu, a kako ne bih dosao u sukob interesa, nuzno cu se morati odreci lobiranja za svoj predlozak kojem naravno prirodno tezim. Naravno, ako sam nesto vazno ili manje vazno propustio, molim reagirajte sto prije : - )

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

Mada se opcenito zalazem za

Mada se opcenito zalazem za potpuno slobodno ulaganje, s obzirom da je ovdje vazno da javnost bude financijer, sto cini osnovnu razliku izmedju ostalih fondova u Hrvatskoj, cini mi se da je potrebno orjentirati se na znacajan broj malih uloga. Tako bi recmo ogranicenje od 500 kuna onemogucilo nekom Kerumu da uplati 2 000 000 kuna, te da demotivira gradjanina X da uplati 20 kuna, s obzirom da je 20 kuna uistinu neznacajan ulog, kao i utjecaj u odnosu na Keruma, sto je prilicno demotivirajuce. No, ukoliko govorimo o podjednakim ulozima, tada se moze reci da javnost ili barem dio javnosti kreira financijsku snagu potrebnu za unaprijedjenje politickog procesa.

ovo ti je totalno pogrešni stav
tvrtke ako žele morale bi moći nešto uplatiti i imati neki jasni ali suvisli limit, 500kn tebi je i dalje manje nego 50.000kn kerumu - no nije poanta uopće u tome, poanta je da udio financiranja pojedinca (bila to osoba ili tvrtka) ne smije nikada biti toliko velika da bi odustajanje od uplate u slijedećem razdoblju ugrozilo postojanje projekta

a što se tiče 20kn, to su ti najvrijednija ulaganja; to je ulaganje osobe koja ne može dati više i koji je te novce dao zato jer vjeruje u čin koji radiš - šansa da od onoga koji je dao 20kn dade ponovno još 20 je neusporedivo veća o osobe koja ti je dala 5.000 i od koje očekuješ još 5.000

Tko je glasao

Slažem se s mrakom – ja

Slažem se s mrakom – ja ne bih bio toliko kritičan po kriterijima primanja šoldi, odnosno, mislim da je postaviti limit na 500 (ja bih rađe 1000) kuna za FIZIČKE osobe (čije donacije su po defaultu ANONIMNE) sasvim u redu, ali bih omogućio/dopustio JAVNE donacije i drugih subjekata (i to možda čak i bez ograničenja).

Naime, ukoliko je sve JOT (A MORA BITI!), onda nije nikakav problem i da Kerum da 2.000.000 kuna :-)))) jerbo nakon toga će ekipa ne kroz povećalo nego kroz Hubble teleskop proučavati i secirati svaki pa i najsitniji detalj rada fonda (a pazi, ako smo JOT to je vrlo zajebano :-) i tu u stvari i nema „prostora za grešku“, iliti da „Kerum dobije nešto zauzvrat“ :-).

Tko je glasao

zašto bi donacija fizičke

zašto bi donacija fizičke osobe bila anonimna?
ja mislim da donacije moraju biti transparentne i svima mora biti jasno točno tko i kako financira određeni projekt

Tko je glasao

Zakon o zaštiti osobnih

Zakon o zaštiti osobnih podataka?

Odnosno, možda sam se krivo izrazio. Kad sam rekao da donacija bude "anonimna", mislio sam prema javnosti, a ne da se ne zna tko je uplatio novce.

Dakle, fizičke osobe doniraju do određenog limita, ali podatke o donatorima ne stavljaš na internet, dok "institucije" doniraju bez limita, ali to onda mora biti "po JOTu".

Tko je glasao

Zvone, neki ljudi žele da

Zvone, neki ljudi žele da se javno zna da su donirali neki projekt ili društveno korisnu akciju. Zašto im uskratiti tako nešto? Neki drugi pak žele ostati anonimni. I njima treba udovoljiti, ali naravno, samo do određenog iznosa donacije. No, jedno je sigurno, nitko ne želi da se s njegovim ili njezinim novcima posluje netransparentno.

nemesis

nemesis

Tko je glasao
Tko je glasao

a koliko želiš donatora,

a koliko želiš donatora, koliko novaca želiš sakupiti, koliki će ti biti troškovi pogona...

moraš imati puno konkretnih odgovora da bi mogao doći do toga što je limit, a osim toga, limit je slatka briga, imaš puno veće, primjerice kako zainteresirati mene da ti uplatim 20kn

Tko je glasao

OK. Nu, sada govorimo o

OK. Nu, sada govorimo o okvirima.

Koliko donatora? 10 000. Jel to suvislo?

Koliko novaca? 100 000. Jel to suvislo?

Troskovi? Minimalni, administratirvni.

Sad. Sta nije ipak malo prerano govoriti o ovom djelu, dok ne postoji podrska niti postojecem okvirnom modelu? Iliti, cini mi se da bi stvar ipak za pocetak trebala imati okvirni amen da mozemo dalje raditi. Sta ne?

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

gale, citiram tvoje riječi:

gale,
citiram tvoje riječi: Ako gledamo političku situaciju u Hrvatskoj, očito je da Hrvatska nužno treba vrlo ozbiljan pristup problematici, i da se takav pristup ne može temeljiti na čistom amaterizmu.

Zašto sam ovo citirao? Naime, nisi utvrdio sadržaj definicija, pa tako nitko ne zna koja to Hrvatska "nužno treba vrlo ozbiljan pristup problematici …itd.!" Imaš Gong, imaš HHO itd. koju su financirani i iz proračuna, i od donatora itd. I ne može se reći da baš ništa ne rade. Da li bi mogli i bolje raditi? Po svemu sudeći, i s obzirom na razinu financijskih sredstava - to bi one i mogle, no … itd.
U Hrvatskoj, inače, postoji veliki broj udruga - neke su specijalizirane, a neke se bave onime što bismo mogli nazvati građanskim inicijativama. U pravilu nitko od "ozbiljnijih" osoba ne želi na to gubiti vrijeme zato što je taj posao vrlo skup, zahtjevan, i naglašeno je konfliktan prema onima koji su na vlasti - a zbog poznatih razloga. Konačno, sve dobro "znamo".

Što je to borba za opći politički interes? Točnije rečeno, što je to borba za javni interes, jer borba za opći politički interes ne postoji - osima ako pod tim ne podrazumijevamo danas stvarnu borbu za snaženje demokratskih institucija, ali i državnih institucija da obavljaju zadaće po Ustavu, a ne po nalogu partijskih šefova koji temeljem "povjerenja građana" naređuju administraciji i drugima da rade ono što im je naređeno,. Inače, u suprotnom - "nekvalitetno rade svoj posao", s pratećim šikaniranjima itd.
Dakle, kada je riječ o borbi za javni interes isti smo trenutak na tzv. civilnom društvu, odnosno na udrugama. Naime, to političke stranke N E Ć E (provjereno i dokazano).

Jedini politički program jedne političke skupine u nastajanju, koji sam osobno vidio, i koja daje javno obećanje da će financirati rad udruga za snaženje civilnog društva a zbog razloga koji su jasni (naime, ta politička skupina pod nazivom Zagrebački treći put ne može sama dobiti političku borbu protiv svevlasti političkih centralistički ustrojenih stranaka u Hrvatskoj, i politički definiranih državnih institucija!) - doživljava u sklopu javne promocije gotovo "muk", da ne kažem i "nerazumijevanja" upravo od ponekih predstavnika tog istog civilnog društva ???

A javno je obećano financiranje, i javno je predočena participacija predstavnika udruga u vijećima gradskih četvrti i Gradskoj skupštini grada Zagreba - što je gotovo revolucionarno u postojećim partijskim definiranim i zacementiranim odnosima ??? Javno je predočen model agencija (što je "netko" - ovdje "pročitao" kao "centralizacija"!) i to u sastavu predstavnika stručnih udruga, a kao jedini instrument (kroz agencije) razbijanja svevlasti administracije koja je u značajnoj mjeri postavljena po podobnim partijskim ključevima itd. itd. itd. ???

Konačno, javno je predočena od Grada Zagreba, onda kada dobijemo ovlast upravljanja društvenim procesima razvitka - financijska potpora virtualnim medijima ???

O čemu je riječ :)
(Naravno @gale, koristim ovaj toj članak kao povod za postavljanje ovih nekoliko nimalo "teorijskih" pitanja ???)

Tko je glasao

Naime, nisi utvrdio sadržaj

Naime, nisi utvrdio sadržaj definicija, pa tako nitko ne zna koja to Hrvatska "nužno treba vrlo ozbiljan pristup problematici …itd.!" Imaš Gong, imaš HHO itd. koju su financirani i iz proračuna, i od donatora itd. I ne može se reći da baš ništa ne rade. Da li bi mogli i bolje raditi? Po svemu sudeći, i s obzirom na razinu financijskih sredstava - to bi one i mogle, no … itd.

Potpuno si u pravu. Nista nije definirano, vec sam koristio neartikulirane apstrakcije koje je nuzno artikulirati kako ne bi bilo pogreske u komunikaciji. No, neka sira podloga za daljnju artikulaciju postoji.

Po pitanju organizacija s kojima si stupio u kontakt, meni osobno se cini da si se pozvao na krivu adresu fino uhljebljenu i financiranu sa strane drzavnog proracuna.

Tako mi se cini da u toj prici ti dodjes ekipi koja prekrasno funkcionira i nudis joj nesto sto moze funkcionirati samo ako si ti tolika faca sposobna da izgura pricu. No, samom cinjenicom da zoves one kojima je lijepo, umjesto one koji nemaju tako puno za izgubiti, nije bas previse obecavajuca.

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

S kojim sam to ja

S kojim sam to ja organizacijama stupio u kontakt a da su one "fino uhljebljene i financirane sa strane državnog proračuna", i u čemu to nalaziš "činjenicu" da ja "zovem one kojima je lijepo" ? :)))

Tko je glasao

U pravu si. Nisi napisao na

U pravu si. Nisi napisao na koje si skupine pucao. Tako sam pretpostavio da si se usmjerio na standard, gore naveden. Gong, HHO i tako dalje.

No, kako je vrlo moguce da grijesim, mozel li biti precizniji u tome cije je reakcija bila "muk".

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

Ne mogu :)

Ne mogu :)

Tko je glasao

Čitajući vaše komentare

Čitajući vaše komentare ispod pala mi jedna ideja, možda zaista glupa, a možda osnova za razradu koja će biti duga i komplicirana, ali djeluje ostvarljivo...
Lova. Za rad civilnog sektora. Izravno financiranog. Slično koncepciji financiranja javne televizije. A opet suprotno njoj nakaradnoj (o tomu neću :), ali nije ni to tema za odbaciti, o financiranju svih elektronskih medija kroz financiranje njihovih projekata od javnog interesa, a u početku znači izbiti HRT-u pola od onih mojih 70 kuna i podijeliti lokalnim medijima za financiranje javnih projekata kroz javne natječaje, ali s velikom mogućnošću ispravljanja mojih eventualno krivih odluka na taj način što ću sljedeće godine pola od 70 kn decidirati recimo nekoj slavonskoj TV, a onda nezadovoljan njihovim projektima, naredne godine uplaćivati nekoj drugoj, koja se bavi javnijim i potrebnijim temama...)
Izravno financiranje civilnog sektora. Za početak - polurješenje: što iz plaće dajemo svaki mjesec, a imamo pravo ne davati u taj fond, što opet znači imamo pravo usmjeriti na drugo mjesto? Sindikalna članarina? Drugi ili ne znam koji stup osiguranja? Ako imamo viziju boljeg društva kroz pojavljivanje novih ljudi i nove kvalitete... možda je isplativije umjesto tih stupova financirati razvoj civilnog društva. I nadzirati ga. Imati mogućnost svake godine preusmjeriti nekim trećim udrugama, organizacijma, fondacijama...
Je, lova je najbitnija. Može se tražiti i skoro sigurno dobiti na način na koji je to radio pokojni Đinđić (to mi ovako prvo palo na pamet, pa se onda sjetih i dragog nam predsjednika :), a može se i osmišljavati gornja ideja, pa jednog sretnog dana imati treće ili ne znam koje čitanje kvalitetnog Zakona o financiranju civilnog sektora u Saboru...

Tko je glasao

Budući da se do sada

Budući da se do sada pokazalo da organizacija (to je to u svezi JOT, ili se varam?) stubokom protiv provedbe lustracije iliti rasvjetljavanja prošlosti, a uz to je sklona sugeriranju progona političkih neistomišljenika sudskim putem, mislim da nema zime za izdašna financijska sredstva načelno iz jednog izvora, ali prividno iz više njih. Na žalost, transparentnost u ovom slučaju nije poželjna.

Stoga je fond odlična ideja kako bi se stvorio privid transparentnosti, makar bi se u biti omogućila netransparentnost.

Tko je glasao

stubokom protiv provedbe

stubokom protiv provedbe lustracije iliti rasvjetljavanja prošlosti, a uz to je sklona sugeriranju progona političkih neistomišljenika sudskim putem, mislim da nema zime za izdašna financijska sredstva načelno iz jednog izvora, ali prividno iz više njih. Na žalost, transparentnost u ovom slučaju nije poželjna. -@hdz-ekonomija

Odlično, eto uspio si me nasmijati do suza a uopće mi nije do smijeha zadnjih 30 sati.
Još se pitam kako sam ja to "pomiješao" kruške i jabuke? Dobro, znam da nisam toliko bistar kao neki ovdje, ali ipak...
Svi pričaju o nekim fondovima i zakladama a ja i još neki "tupimo" nešto sasvim drugo lustracije mi priželjkivane radi.

Nikako da "popušim" to sa civilnim društvom koje nam financiraju EU imperijalisti i pojma nemamam što to znači - ta riječ JOT?

Lijepo molim, neka netko pomogne, stvarno pojma nemam što to znači - JOT?
(Moja je žena kuhala danas jelo sasvim druga naziva.)

Tko je glasao

kolega jelenska, slažem se

kolega jelenska, slažem se u potpunosti s vama..
EU gubi kredibilitet ubrzano, a mi se silom guramo (čak iako bi vjerojatno ulazak u EU na referendumu)..

danas sam čuo pankretićev plaćeni oglas na ZG radio i smučilo mi se za volanom..

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

Znaš, ako planiraš

Znaš, ako planiraš pokretati raznorazne projekte civilnog društva, a istovremeno se zalažeš za brutalni grupni seks bez ikakvih ograda i skrupula kao stil života, imaš realne šanse da će te izdašno financirati Zaklada "Josef Fritzl."

Kako ne bi bilo baš zgodno da se to sazna, ubaciš i neki fond između Zaklade "Josef Fritzl" i svojih projekata, kako bi ipak, in the case of crap, poslije bilo "Stvarno? Nisam imao pojma!". Oba smjera protoka financija mogu biti savršeno transparentni, a da se ipak zadrži dovoljno gusta magla.

Ko s onom polarizacijom svjetla. Uzmeš dvije tegle s otopinom glukoze, naizgled su obje transparetne, ali ako gledaš kroz obje uglavnom vidiš tamu. ;)

Tko je glasao

E puno si mi pomogao

E puno si mi pomogao @hdz-ekonomija...
Svejedno - zabavno je.

Tko je glasao

Jedan od ključnih razloga

Jedan od ključnih razloga društvene i političke prakse u Hrvatskoj jest dulja nedoljiva privlačnost elementarnog odbacivanja bilo kakvih činjenica, logika i svega s tim u vezi, što kao nehotičnu posljedicu ima elementarno nepoznavanje, neinformiranost, laži te naročito kontraproduktivnost većine najvrijednijih javnih inicijativa i praksi, naročito onih koje su značajne i afirmirane na nivou Hrvatske i šire, uključujući evropski.

Ne odgovara ovo "U Hrvatskoj tako ne postoji niti običaj, niti praksa javnog financiranja društvenih i političkih projekata sa strane onih za koje takvi politički projekti i služe.".

Kroz 30 godina sam osobno upoznao jako puno toga iznimnog što je iznimno financirano, praktički većina najvrijednijeg je tako financirano a ostalo sa 10 mlijuna puta većim troškom jest neodvojivi dio sustava samo upravljanja na zajednički/tuđi račun, samog režima. Osobno sam kao student sudjelovao sa bar alikvotno 2 godine natprosječnog rada a zatim i osobnim profesionalnim radom što novcem što radom sa novčano izraženo više od 200.000 EUR-a samo osobnog a u drugim vidovima još više, više od mogućeg, i to u vezi javnih "projekata" koji su bili resepektabilni na nivou ex SFRJ te dio evropski. Jako puno ljudi je plus minus odradilo slično u vezi jako puno toga.

Kontraproduktivnost, koja prati produktivnost, se sastoji u tome da samo radili i radimo za naše kolege prijatelje, javno veoma istaknute osobe, uključujući veoma uticajni dio "publike" i korisnika, koji su od toga prilično proklizali, deformirani ... gdje nije problem samo laž i dezinformiranost nego loši uplivi i blamovi za dalje. Npr. i dalje se na ugledni međunarodnim manifestacijama kod nas dešava da sve to 3x pokriveno financijama i mogućnostima uz visoka pokroviteljstva sve do zadnje kune i stvari ispari te uz vlastita privatna prijateljska spašavanja novce, radom pa i krađama javnih dobara za te svrhe opet ostaju neugodni balm dugovi ljudima iz Evrope za elementarne troškove, do stupnja da nikoga ne šljivi što su pristojni i gladni dok gledaju izobilje žderačine i napijanja naši vrlih snaga, i to tip top obrazovanih i javno uglednih.

Hrvatska je zrela za obrnuto - veiku redukciju financiranja i prakse, tako da bi jako smanjeni dio financiran od države i ovdje naznačeni "altruistički" dio konačno došli do daha od toliko duge i beskrajne inflacije daveži, potrošnje, pijanke ...

Tko je glasao

Plus za opis problema, ali

Plus za opis problema, ali ne i za pristup. Sorry, nekom općenitom fondu koji će nekome dijeliti novce... teško da će ljudi davati novce. Također, 100kn/mj (tj. 1200kn/god) je nerealno. Dodatno, taj tvoj proxy bi nužno trošio dio novca na vlastiti pogon, što mi se čini kao razbacivanje, dok je dijeljenje novca na puno strana obično razvodnjavanje. Pitanje je i imaš li kome dijeliti novce, kad silne civilne udruge te novce nisu znale/mogle/htjele same skupiti.

Udruga (ili nekakvo udruženje) s jasnim ciljevima nekako treba krenuti. Vjerujem da se tu financiranje može isfurati već na razini članova Pollitika.com. No, nakon toga, pare skupljaš za određeni cilj. (Skoro) nitko ti neće dati lovu za "borbu za civilno društvo", ali hoće za - recimo - razne ciljeve koje je imao prosvjed 5.12 ili NATOnaReferendum inicijativa.

U početku bi vjerojatno trebao ići populistički, niz dlaku onome što javnost (a ne ti) percipira kao interesantno, graditi reputaciju i stvarati zalihu love.

Izmišljamo toplu vodu. Kako su takve stvari krenule na Zapadu? Nisu niti oni oduvijek imali jaku civilnu scenu. Dakle: kako?

Ovo zadnje bi možda mrak znao pojasniti, no i drugi upućeni su pozvani da ispričaju.
--
Ne zove se to za džabe "politics", gdje "poli" znači "mnogo", a "tics" su "krpelji". ;-)

--
Političari su zainteresirani za ljude. No, nije to nužno dobra stvar. I buhe su zainteresirane za pse.
(P. J. O'Rourke)

Tko je glasao

E da, to sam zaboravio

E da, to sam zaboravio napomenuti. Milja godišnje ok, to je donekle realno, ali mjesečno? Halo?

I slažem se da je ideja općenitog fonda možda promašena. Jednostavno preširoka i preteška za progutat (nešto poput bulažnjenja s vladom u sjeni), pogotovo za još neuhodanu ekipu. S vremenom možda da, ali o tom, potom...

# Jedan neprijatelj pametnom čovjeku više vrijedi nego hiljadu prijatelja

# Jedan neprijatelj pametnom čovjeku više vrijedi nego hiljadu prijatelja

Tko je glasao

I slažem se da je ideja

I slažem se da je ideja općenitog fonda možda promašena.

IMO ne radi se o "općenitom" fondu, nego o fondu čiji cilj i zadaća bi bili promocija i razvoj demokracije i političkog (nasuprot anti-političkom tj. koruptivnom koje je ugušilo našu zajednicu). Sličnih fondacija ima jako puno u svijetu, a neke su operirale i u Hrvatskoj. Ovo bi bila prva takva domaća fondacija ili fond, financiran od građanstva i korporativnog sektora u privatnom vlasništvu koji imaju interes da se razvija i nametne JOT paradigma (ne samo u političkom procesu, nego i u drugim javnim sferama kao što su javna poduzeća, javne politike itd.).

nemesis

nemesis

Tko je glasao

Sličnih fondacija ima jako

Sličnih fondacija ima jako puno u svijetu, a neke su operirale i u Hrvatskoj.
Nemesis, možeš li (ili netko drugi), za dobrobit kvalitetne rasprave koja me vrlo zaintrigirala, poimence navesti

  1. Koje su to fondacije
  2. Gdje djeluju
  3. Kako su osnovane?
  4. Kako rade? (odnosno, po čemu su slične)

Postoji li neka literatura na tu temu? Može neki link?

koji imaju interes da se razvija i nametne JOT paradigma

Tko ima interes za JOT paradigmu osim potlačenih od netransparentnih procesa? Tko bi bio taj koji bi financirao, da se tako izrazim, rezanje grane na kojoj sjedi? Ako ima takvih da su toliko puni para, IMHO, kod nas sjede na njima, pa me zanima tvoje mišljenje (ne samo tvoje, naravno) tko je ciljana skupina donatora takvog fonda? Tko bi osnovao taj fond, pravna osoba (udruga, kompanija), neka javna osoba (puna para, tipa Todorić), tko? Gale i Delgado? Neka banka? Neki dokoni engleski plemić koji je doselio u Motovun i u duši je komunista i bori se za potlačene? Volio bi vidjeti konstruktivne odgovore na to.

Da se razumijemo, slučajno sam kliknuo na tvoj komentar jer su me konkretno pokrenule neke rečenice, a vidim da ti zagovaraš fond, ali komentar se odnosi na općenito cijelu priču o fondu. Pita se Gale, da li stvar ima smisla. Mislim da ima, ali me kopkaju ove tehnikalije koje sam gore spomenuo - ne znam koji su mehanizmi da se to ostvari.

Tko je glasao

Na brzinu sam našla jednu

Na brzinu sam našla jednu fondaciju koja trenutno financira političke projekte u Hrvatskoj:

http://www.fes.hr/index-16.html

i jednu tipičnu inozemnu fondaciju koja potpomaže razvoj demokracije

http://geniehost25.inmagic.com/dbtw-wpd/searchFunding.html

Tko bi u Hrvatskoj bio zainteresiran donirati u domaći fond za razvoj političkih procesa? Težište bi (iz više razloga), naravno, bilo na individualnim građanskim donacijama i za to je nužno oblikovati posebni program (motivacije, poticanja, komunikacije itd.) namijenjen cjelokupnoj populaciji. Što se tiče privrednog sektora, normalno da monopolisti ili oligopolisti neće biti zainteresirani, ali oni koji su, kako si se ti točno izrazio, potlačeni od netransparentnosti i korupcije u poslovanju, svakako da. O drugim tehnikalijama drugom prilikom, a sada te molim da razmisliš bi li rado pomogao u kreiranju fonda i zahvaljujem ti što si diskusiju vratio on topic again. :-)))

nemesis

nemesis

Tko je glasao

Kod nas su ustaše i

Kod nas su ustaše i partizani još uvijek gorući problem. Koliko će "potlačenih od netransparentnosti i korupcije" uopće uvidjeti svoj interes u ovome? Ne zaboraviti da glavni akteri sjede u Vladi, što će reći da imaju podršku >%50% politički minimalno aktivnih građana (tj. onih koji izlaze na izbore).

Dapače, HDZ+SDP imaju ukupno (čak i bez bez trgovačke koalicije) 84% Sabora (122 od 145 mjesta). Iskreno sumnjam da će ti glasači bit zainteresirani za podršku ovakvom fondu. Sorry, brojim i SDPovce, čiji je predsjednik višestruko izrazio podršku Bandiću.

Dakle, pitanje je podrške takvom fondu. (Samo) aktivni članovi pollitika.com nisu dovoljni za uspješnost projekta.
--
Ne zove se to za džabe "politics", gdje "poli" znači "mnogo", a "tics" su "krpelji". ;-)

--
Političari su zainteresirani za ljude. No, nije to nužno dobra stvar. I buhe su zainteresirane za pse.
(P. J. O'Rourke)

Tko je glasao

Tvoja skepsa je sasvim

Tvoja skepsa je sasvim opravdana, Charon. Tom broju nezainteresiranih treba dodati i sve one koji misle da je politika kurva i koji se ne bi šteli mešati itd. itd. I tako, kad bismo zaredali sve moguće i nemoguće razloge zbog kojih ne valja raditi ništa, nego je bolje čekati da dođe smak svijeta ili civilizacija iz svemira, imali bismo o čemu lamentirati do sljedeće nove godine.

Za promjenu, mogli bismo početi misliti o onomu što ide u prilog realizaciji ideje. Primjerice, koliko i kako se u Hrvatskoj koriste socijalne mreže? Ima li prostora za uvoditi neke inovacije u postojeću praksu s tim, a na korist širenja javnosti i transparentnih informacija i, naravno, internet providera i mrežnih programera? Kako stojimo s e-vladom? Jesu li lokalne samouprave zainteresirane više od onih državnih na razvijanju transparentnosti svog djelovanja? Itd. itd. Imali bismo o čemu diskutirati do sljedeće nove godine, zar ne? A možda nešto korisno i napraviti u međuvremenu. :-)

nemesis

nemesis

Tko je glasao

Drago mi je da se slažemo

Drago mi je da se slažemo kako nam treba fokus na konkretnu akciju. Kako sam već rekao: mislim da je još prerano za općeniti fond, ali je (barem) krajnje vrijeme za konkretne akcije.
--
Ne zove se to za džabe "politics", gdje "poli" znači "mnogo", a "tics" su "krpelji". ;-)

--
Političari su zainteresirani za ljude. No, nije to nužno dobra stvar. I buhe su zainteresirane za pse.
(P. J. O'Rourke)

Tko je glasao

Evo, ja vec furam konkretne

Evo, ja vec furam konkretne projekte, ali mi fale pare. A nisam jedini. Pa sam stoga ponukan situacijom na terenu predlozio koncept fonda.

Mislim, mozemo mi stalno i odvojeno prolazit kroz birkratske i tehnicke probleme prikupljanja love bez koje ne mozemo suvislo funkcionirati, a mozemo isfurati i zajednicki projekt koji nam svima opako treba.

JOT fond.

I sve najbolje u Novoj :-)

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

Evo i meni fale pare i što

Evo i meni fale pare i što sad? Cendraćemo za nekakvim imaginarnim fondom? Ako je ekipa nesposobna isfinancirati neku malu konkretnu akciju, onda je još manje sposobna za stvaranje fonda. Ako se skupimo i odradimo neku malu akciju kako treba (ideja, kadrovi, financije) onda možemo razmišljati dalje. Glupo je zagristi cijelu lubenicu a ne možeš ni višnju zahvatiti kako spada.

# Jedan neprijatelj pametnom čovjeku više vrijedi nego hiljadu prijatelja

# Jedan neprijatelj pametnom čovjeku više vrijedi nego hiljadu prijatelja

Tko je glasao

Sve pet. Evo, isplaniraj

Sve pet. Evo, isplaniraj akciju, pridobij ekipu i isfuraj je. Ako stvar padne na financiranju, vrati se na ovu temu. Ako ne, deri dalje. I sve zadovoljni. :-)

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

A ne ne, ovaj put Gale

A ne ne, ovaj put Gale pridobija ekipu. Ja ću se baviti tvojim poslom (a našlo bi se još takvih poput tebe), a to je: podmetanje klipova pod noge.

# Jedan neprijatelj pametnom čovjeku više vrijedi nego hiljadu prijatelja

# Jedan neprijatelj pametnom čovjeku više vrijedi nego hiljadu prijatelja

Tko je glasao

Upravo tako. Tu cemo Ap, ti

Upravo tako. Tu cemo Ap, ti i ja jedni drugima podmetat klipove za 0 kuna jer nas to zabavlja (a opravdavamo se da radimo kakti pametne stvari :-D), dok se nikome ne da stvari postavljati konstruktivno, odgovorno, suvislo.

Jer te stvari zahtjevaju RAD, muku, odricanje, to su stvari koje nekada nisu zabavne niti najmanje, a samo nas odgovornost tjera da ih napravimo do kraja.

Nu. U medjuvremenu mozda mozemo nastaviti podbacivati si klipove, a i ne moramo.

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

Eh, jesi ti neka faca. Zbog

Eh, jesi ti neka faca. Zbog par klipova u najavi ti odmah u defenzivu?

# Jedan neprijatelj pametnom čovjeku više vrijedi nego hiljadu prijatelja

# Jedan neprijatelj pametnom čovjeku više vrijedi nego hiljadu prijatelja

Tko je glasao

Delgado, kako si se usudio i

Delgado, kako si se usudio i pomisliti dovesti sebe u razinu JOT-a i JOT fonda?

Svi smo naučeni baš oko financija i svega stvarnog i ne pomisliti se dovoditi u vezi partije i šire avangrade te da takvi pokušaji misli i u najbližim okruženjima u blagdanskim prigodama nailaze na odlučne i sve čvršće kontranapade naprednih snaga i ideja.

A JOT je nešto iznad toga, pa nije ni red tako nešto pomisliti. Odmah se pospi pepelom i briši tragove pomisli. Ne možemo sa takvim opterećenjima u nove (kontra)revolucionarne izazove i prakse.

Tko je glasao

Ma ok, kužimo se. I slažem

Ma ok, kužimo se. I slažem se. Jedino što sam skeptičan prema provedbi tako zahtjevnog projekta u ovom trenutku. Ne znam, možda griješim jer je i priča zasad samo općenita pa ne mogu pojmit što bi to točno bilo i jeli to stvarno tako zahtjevno ili se meni čini...

# Jedan neprijatelj pametnom čovjeku više vrijedi nego hiljadu prijatelja

# Jedan neprijatelj pametnom čovjeku više vrijedi nego hiljadu prijatelja

Tko je glasao

Je zahtjevno. Sigurno da se

Je zahtjevno. Sigurno da se novci ne mogu tražiti na lijepe oči. Međutim, ako se u startu razradi nekoliko (dva ili tri maksimalno) projekta čiji rezultat bi bila, primjerice, mjerljivo uvećana participacija građanstva u kreiranju neke javne politike uz pomoć korištenja interneta i ako fond u svoj program stavi poticanje takvih i sličnih projekata (za koje se na prvi pogled može reći da jesu u interesu zajednice), ne vidim razlog da se za takvo društveno korisno ulaganje ne pronađu zainteresirani subjekti.

nemesis

nemesis

Tko je glasao

Nadam se da cu pridobiti

Nadam se da cu pridobiti Albatrosa da nam doprinese oko artikulacije projekta. Imali smo nedavno brifing pa me cova zasamaro samo tako. Stvar obecava :-)

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

@gale U kraju sam s

@gale

U kraju sam s ograničenom ponudom interneta :) Čut ćemo se kad se vratim, 4.-5.1. cirka.

Tko je glasao

Sorry, nekom općenitom

Sorry, nekom općenitom fondu koji će nekome dijeliti novce...

To je IMO pitanje kvalitete samog projekta i povjerenja javnosti u takav fond i naravno efektivnost takvog fonda.

No, razmatranje tog detalja rado cu ostaviti sa Delgadov sajt, s obzirom da naokolo plesu razne interesantne ideje koje bi udruzene mogle IMO cak i rjesiti uoceni problem.

(Skoro) nitko ti neće dati lovu za "borbu za civilno društvo", ali hoće za - recimo - razne ciljeve koje je imao prosvjed 5.12 ili NATOnaReferendum inicijativa.

I to je opcija, cini mi se vrlo jednostavna za izvesti kroz ciljane donacije.

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

Odlično si sažeo problem

Odlično si sažeo problem financiranja u jedan dnevnik. Bilo je oko toga i par usputnih prijedloga (Zoran, ja...) ali je dobro da si cijelu problematiku uobličio u posebnu raspravu. Evo pršte i sjajni komentari (pod tim mislim vrlo konstruktivni, koje osobno obožavam) od Zorana, nemesis, mraka, jelenske...

Dva su osnovna problema sa okupljanjem zdravih snaga (iliti principijelnih snaga, trećeg puta, građanske snage, ruže, demokratskog fronta...):
1. Ljudi (osnovni nukleus inicijative)
2. Financije (administracija, marketing, stručni suradnici...)

Oko prvog problema jelenska je dao odličan prijedlog za vikend okupljanje.
Oko drugog, evo ti si ovdje dao početni impuls raspravi. Mislim da će rasprava ovdje biti dovoljna. Ako će biti potrebe lako se preselite na ning (na delsocn ili vam otvorim posebni sajt - na ningu je to gotovo za 5 minuta - i dam vam sva prava - možda tako i bolje da opet netko ne bulazni kako navlačim ljude na neki svoj mlin).

Ja sam o obje teme dosta razgovarao i sa mrakom i sa nemesis, bile su načete vrlo zanimljive diskusije ali nikad dovršene. No, sad je prilika da svi skupa sjednemo i promućkamo, razmijenimo dosadašnja iskustva i napokon pokrenemo nešto konkretno i ozbiljno. I opasno :)

# Jedan neprijatelj pametnom čovjeku više vrijedi nego hiljadu prijatelja

# Jedan neprijatelj pametnom čovjeku više vrijedi nego hiljadu prijatelja

Tko je glasao

gale,napravi projekt i trazi

gale,napravi projekt i trazi lovu od EU--oni razumiju koliko je bitan civilni sektor i razvoj demokracije

Tko je glasao

@TT ja ne mislim da od EU

@TT ja ne mislim da od EU treba tražiti bilo kakvu lovu za naša posla ako nam je posao značajno redizajnirati političku scenu i ponašanje vlasti na svim razinama.
Nisam važan kao pojedinac, ali koga EU financira taj za njihove prljave ciljeve i radi.
Program mora biti takav da je njima u interesu a to znači na našu štetu.... - u konačnici!

Tko je glasao

Nisam baš 100% tvojeg

Nisam baš 100% tvojeg mišljenja.

Treba stvorit vjerodostojnosti i biti prepoznatljiv u cilju. To se postiže radom i rezultatom tog istog.
Šponzori buju došli sami od sebe, a EU nebu mogla zatvorit oči.

Tko je glasao

Dragi moj @Skviki ja niti

Dragi moj @Skviki ja niti želim niti hoću pobjeći od svojih korijena. Vjerujem samo u projekte koji se financiraju iz mog "šlajboka".
Volim biti "gospon pod svojim škrljakom" ma koliko on bio star i šupalj, ali nek je moj.
Posebno kada se radi o stvaranju i financiranju nke političke udruge ili inicijative!
EU financira samo sebe ali ja ne želim da to ide preko mene.

Tko je glasao

Jelenska, Poznam tu Evropsku

Jelenska,

Poznam tu Evropsku uniju prilično dobro, vjeruj da nam nisu svi neskloni. Da socijalistima nismo po volji je s te strane više nego jedamput dokazano, a i neke zemlje to ne skrivaju.

No vjeruj mi na duge štreke smo sami izgubljeni. Švicarska bu isto jedan dan krenula tim putem.

Mi trebamo ko prvo imat poštovanja spram sebe ( nekima je to sporedno i na ovim stranicama to i dokazuju ), onda buju i drugi to poštivali.

To ti je ko u braku: Onaj partner koji ne drži do sebe, bude prije ili kasnije žrtva te veze.

Tko je glasao

e sad je i eu kao

e sad je i eu kao neprijatelj,pogotovo kad se treba lova izvuć iz fondova...
bolje da samo neki koriste ta sredstva a najlakše je druge optužiti za izdaju i tako eliminirati konkurenciju....ovo je inače selska/seljačka fora koja sigurno upali ako se dogovoriš sa župnikom:)

Tko je glasao

@TT, ?? - što Ti bi

@TT, ?? - što Ti bi čovječe?

Ja jesam stariji i prilično "zaništen" ali, koliko čujem Ti si mlad pa bi trebao imati bolje živce i prosudbu.
Naročito Ti je krivo "pucanje" u selo i selske župnike jer je ta kombinacija donijela HDZ SVE IZBORE DO DANA DANAŠNJEGA i na svim razinama.
Vjeruj mi, znam o čemu govorim.

Tko je glasao

ma ako ti to kažeš onda ti

ma ako ti to kažeš onda ti ja vjerujem:)

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci