Tagovi

Josip Boljkovac ili svi jadi jednog izdajice

Ovaj intervju (tj. njegov prijevod) sam pronaša na http://www.dayline.info/index.php?option=com_content&task=view&id=16937&... .
Da bi privuka one kojima je teško oti?i na taj link evo ga prenosin ode cilog. Men je interesantan zbog onog odlaska Stpana i Josipa X2 tamo negdi iljadu devesto devedeset ?etvrte. Prvo je bilo ka da su to u?inli zbog Bosne (jer su uni puno emotivna bi?a), a sada je to o?ito i nešto drugo.
Jedan od nji (Stipan mali) je posta i precjednik, ova dva vuku konce iz prikrajka i s vrimena na vrime se javu. Evo ka i ova stara sotona. Samo da zakuva i sebi da zeru na forci.

Prvo moj mali UVOD iliti uvod po mojem izboru:

Iako ni Kraja?i? niti Manoli?, nisu direktno radili u hrvatskoj UDB-i od 1971. godine, oni su mogli preko svojih starih veza izgraditi "ku?u u ku?i". U svim odjelima sjedilo je nekoliko ljudi, koji su bilo pod njihovom kontrolom djelatni kao jedna paralelna agentura prema oficijelnoj UDBI. U me?uvremenu su tako?er bili poboljšani inozemni kontakti, prije svega s njema?kom i austrijskom tajnom službom, koje su zatražile i omogu?ile ciljanu povezanost ustaških vo?a u inozemstvu uz projekt.
Pod novim upravljanjem 1. Odjela u BND-u, Richardom Meierom, konspirativnog imena Dr. MANTHEY, operativno umetanje agenata u isto?noj Europi po?etkom sedamdesetih godina, ionako je bilo forsirano. I u Jugoslaviji je njema?ka inozemna tajna služba poja?ano nastavila izvi?anje i utjecajni rad agenata. Jezgru posla na secesijskom frontu ?inio je pripadnik BND-a Klaus DOERNER, koji je od po?etka sedamdesetih godina bio angažiran u Jugoslaviji i održavao intenzivne kontakte s Kraja?i?evim krugom.
Zbog uznapredovale starosti i bolesti, Kraja?i? je svoje nasljednike naru?io u povjerljiv krug: Josipa Manoli?a, Josipa Boljkovca, Franju Tu?mana i Stjepana Mesi?a - Stipu, iz podmlatka jedne Kraja?i?u dobro poznate obitelji. Ta ?etvorica su dakle bili glavni nositelji hrvatskih secesionisti?kih težnji.
DOERNER je preuzeo nove ?elnike kao kontakte i organizirao je u Hrvatskoj samoj, ali i Njema?koj i Austriji, brojne tajne susrete kako bi skovao savez izme?u nacional-komunista i ustaške emigracije.
Aktivnosti toga BND-eovca je jugoslavenska kontrašpijunaža pozorno i to?no kontrolirala. U kavani "Corzo" u Tkal?i?evoj u Zagrebu, DOERNER je susretao politi?ki podmladak MASPOKA, kao Ivana Zvonimira ?i?ka i Dražena Budišu, ali i Ivana i Branka Jeli?a, koji je poslije, kao ?lan CDU-a sjedio u berlinskom Senatu i - prema spoznaji UDB-e - održavao kontakte i s KGB-om. Pak po odluci politi?kog vodstva, protušpijunska obrana se nije smjela miješati, jer se željelo izbje?i aklat (?) sli?an razotkrivanju Hansa-Petera Rullmama, kao agenta BND-a 1972. godine.

A sada INTERVJU:

Prvi Tu?manov ministar policije Josip Boljkovac u ekskluzivnom intervjuu za frankurtske „Vijesti" ju?er je izjavio da je Hrvatska 1991. planski napala Srbe u Hrvatskoj i namjerno izazvala rat. Boljkovac tvrdi i da su se Tu?man i Miloševi? svo vrijeme rata dogovarali i zajedno donosili odluke!

Boljkovac je najprije rekao da su hrvatski mediji cenzurirali izvještaje sa njegovog svedo?enja na su?enju bivšem gradona?elniku Osijeka Branimiru Glavašu, optuženom za zlo?ine nad tamošnjim Srbima:

- Glavaš me je za vreme svjedo?enja optužio da sam ga gonio zbog rušenja mosta na rijeci Dravi u Osijeku. On je rekao da je most srušio da bi se grad zaštitio od tenkova JNA, a ja sam rekao da je JNA tog momenta bila regularna vojska jedne me?unarodno priznate države, a Hrvatska, koja tada još nije bila priznata, dio Jugoslavije. Potom sam obrazlagao ko je tada po?eo sa oružanim sukobima u tom dijelu Slavonije...

Pa, dobro, tko je po?eo rat?

- Tada, 1991. godine, prvi su napadnuti Srbi, napadnuta je Jugoslavija, a ne Hrvatska! Gojko Šušak, Branimir Glavaš i Vice Vukojevi? protutenkovskim oružjem, „armbrustima" su napali Borovo Selo da bi isprovocirali rat. Iz istog razloga srušen je i most u Osijeku.

Vaš stav o karakteru rata razlikuje se od stava hrvatskih zvani?nika?

- To je bio gra?anski rat koji je nastao kao posljedica dogovora izme?u Miloševi?a i Tu?mana o podjeli Bosne i Hercegovine i razmjeni stanovništva pomo?u etni?kog ?iš?enja. Tu?man je Miloševi?u prepustio Bosansku Posavinu, a Miloševi? njemu pomogao da se rješi Srba u Krajini. Imam materijalne dokaze da je bivši general JNA i kasnije general hrvatske vojske Milivoj Petkovi? organizirao povla?enje Hrvata iz Bosanske Posavine.

Imate li opipljiv dokaz o Miloševi?evom i Tu?manovom dogovoru?

- Naveš?u samo dva za koja mislim da su prili?no upe?atljiva. Kad je u Osijeku ubijen šef policije Josip Rajhl Kir, odmah sam donio odluku o hapšenju ubice i onih koji su to ubistvo organizirali, ali sam istog trena smijenjen. Franjo Tu?man je tu moju smjenu ovako objasnio: „Joža, Slobo tako?e misli da ti više ne bi smio da budeš na ?elu MUP-a". Mene je zapravo Tu?man smjenio u dogovoru s Miloševi?em! Evo vam i drugog dokaza. Kada sam u lipnju 1991, nešto prije nego što je ubijen Kir, bio na razgovorima u Ba?koj Palanci sa tadašnjim srpskim ministrom unutrašnjih poslova Radmilom Bogdanovi?em i Mihaljem Kertesom, Bogdanovi? mi je rekao: „Šefovi su se dogovorili". Uostalom, pa šta je kod Miloševi?a cijeli rat radio najbliži Tu?manov saradnik Hrvoje Šarini?? Bio je kod njega najmanje 40 puta!

Kakva je uloga Vladimira Šeksa u ubistvima osje?kih Srba?

- Ja ne znam da li je tu bilo nekakve njegove neposredne uloge kad je rije? o likvidaciji srpskih civila. Ali, jako dobro znam da je on tada bio glavni u Osijeku. On je bio nadre?eni Glavašu. Zato ga sada na sudu kao svjedok i brani.

Šta je od toga znao Tu?man?

- Sve! Iz stenograma se može vidjeti da on, kad je bilo rije?i o mojoj smjeni, nije ni pomenuo ubojstvo Kira. Njegov cilj je bio rat po svaku cijenu. Rat nije bio nužnost, ve? namjera. Po tom njegovom konceptu trebalo je da Srbi nestanu iz Hrvatske, a Kir je ubijen po naredbi iz samog vrha hrvatske države.

Zna?i, po Tu?manovoj naredbi?

- Sami zaklju?ite!

Na sudu ste rekli da su vas krajem 1990. i po?etkom 1991. pripadnici KOS-a, obaveštajne službe bivše JNA, htjeli da likvidiraju u Zagrebu. Otkud vam taj podatak?

- Od moje tadašnje obaveštajne službe. Pa, bože moj, radili su i oni svoj posao. Ipak, ja sam bio hrvatski ministar, a Jugoslavija se raspadala. Ali, ne samo oni, i pripadnici ustaške emigracije koji su se vratili u Hrvatsku htjeli su me ubiti.

Zbog ?ega?

- Zbog toga što sam bio protiv rata i što u vrijeme dok sam bio ministar unutrašnjih poslova nijedan Srbin nije otpušten iz tadašnje hrvatske policije.

Kakvo je vaše mišljenje o Tu?manu?

- Ovog puta ?u na to pitanje odgovoriti jednim primerom. Javiše meni moji policajci da je ispred Tu?manove ku?e na Tuškancu nestao spomenik Vladimiru Nazoru. Nazovem ja Tu?mana i pitam ga: „Franjo, vidiš li ispred svoje ku?e Nazorov spomenik". On ode do prozora i, umesto da mi jasno odgovori na to moje pitanje, po?e da se, onako pritajeno, kiko?e: „Hihihihi". Ali, ?im su tu informaciju o nestanku spomenika objavili neki svjetski mediji, Nazor je vra?en gdje je i bio...

Jednom prilikom ste izjavili da je Tu?man bio kukavica?

- Da, bio je, i on i sva ta bulumenta oko njega. I to ?u objasniti jednim primjerom. Kad su se, još u vrijeme dok se nije pucalo, a napetost sve više rasla, niški specijalci spustili na zagreba?ki aerodrom „Pleso", poslao sam tamo svog ?ovjeka da mi dogovori sastanak sa komandantom te jedinice. Proširila se vijest da ?e specijalci JNA nakon „Plesa" zauzeti i TV Zagreb i „Gradsku toplanu". U dogovoru sa državnim vrhom otišao sam na taj sastanak i sa njega se vratio jedino uvjeren da je aerodrom stvarno zauzet. Moji sagovornici nisu htjeli ništa da mi kažu o svojim planovima. Ali, i to je izgleda bilo dovoljno da me?u onima koji su me tamo poslali do?e do velike pometnje.

O ?emu se radilo?

- To je, ina?e, bilo u vrijeme kada je zarobljen i spušten na taj aerodrom avion pun oružja, u kojem je bio hrvatski emigrant Josip Kikaš. Kad sam potom otišao na Beci?eve stube, gde je tada bilo sjedište HDZ-a, imao sam šta da vidim... Okupilo se oko 300 ?lanova familija hrvatskih politi?ara. Svuda naokolo kuferi, torbe, ranci, vaze sa cvije?em... Vidim, sprema se bježanje! ?im sam izašao iz automobila, sa udaljenosti od otprilike 50 metara obratio mi se prodornim glasom Stipe Mesi?: „Jooožaaaaa, jesu li se spustili specijalci". „Jeeeesuuuu", odgovorim mu ja. Kad masa krenu, pravi stampedo! Padaju žene i djeca preko torbi, glinene vaze pucaju, a zemlja iz njih i cvije?e svuda pršte, drvene vaze sa fikusima kotrljaju se niz Beci?eve stube. Jedva nekako zaustavismo te izbezumljene ljude. Dobro da žrtava nije bilo...
( integralni intervju Boljkovca frankurtskim Vijestima, sa dodatnim komentarima, objavio je srpski dnevni list Press, što možete pogledati na www.pressonline.rs )

Komentari

ZLOČINAC IZNAD HRVATSKOG SUSTAVA

12.03.2013., utorak
GDJE JE ŠOKANTNI FILM OD NAČELNIKA MILE ĆUKA I SZUP-a?!

SZUP JE SVE UREDNO SNIMIO

Zašto nikada nije prikazan film otkapanje žrtava komunističkog zločina u šumi "Lug" Bjelovar? Koji je SZUP snimio s video kamerom. Uostalom gdje je taj film završio i zašto nikada nije prikazan Hrvatima i Hrvaticama?! Prošlo je i više od 20-tak godina, otkako su otkopana četiri velika masovna grobišta. No, to baca sjenu na svjetlo i na krv, koja je ovlažila crnu zemlju u toj šumi. U kojoj je partizanski major OZN-e Josip Manolić, poubijao bez suđenja 228 ljudi. Nađeni su leševi a kraj njih još dobro sačuvani predmeti: ženska ukosnica, haljina, kosa,.., čak kostur djeteta, čizme i cipele zarobljenih vojnika NDH-a i civila. Mile Ćuk (SZUP) je došao kući kod prim.dr. Rudolf Miculinića i zaplijenio sve materijale, tj. zapisnik i dnevnik vođenja otkapanja. To mi je osobno rekao Miculinić, prije nego što je umro. No, navodno se i sumnja da mu je kćer otrovana u Zagrebu.

Ono što je zanimljivo u to vrijeme otkapanja 1991.-1992., Josip Manolić je bio ravnatelj SZUP-a. A još i danas Josip Manolić, zvani "Joža" gotovo svakodnevno se šeće od zagrebačkog Tuškanca, pa preko Ilice prema Trgu Bana Jelačića. Nitko ga ne pita za njegove zločine iz drugog svjetskoga rata 1941.-1946. godine. Valjda ćemo (taj) film pogledati onda kad Manolić umre, ako film bude još uvijek postojao. Josip Manolić će za nekoliko dana navršiti 93. godine svoga života. (22.03.1920.-22.03.2013.), a ovo je prava sramota od sustava koji ga štiti... To je dokaz da smo mi još uvijek zarobljenici UDB-e, KOS-a,.., Stjepana Mesića, Ive Josipovića, Mladena Bajića i Zorana Milanovića,i dr. .

HRVATSKI POKRET “ŠTIT”
BRANKO STOJKOVIĆ
Adresa: Đurđevačka cesta 159
Bjelovar / 09.03.2013.
HRVATSKA
Kućni telefon: 00 385 43 231 297
Mobitel: 00 385 95 814 82 90
Žiro-račun: 2340009-1100203086
Privredna banka Zagreb
http://crostojkovic1958.blog.hr
brankostojkovic152@yahoo.com
URED: Masarykova 8

Tko je glasao

Boljkovac je zaključio da

Boljkovac je zaključio da bi Glavaš već 1991. bio u zatvoru da Tuđman nije njega smijenio s mjesta ministra policije, a kako je rekao, na traženje Slobodana Miloševića.Ovdje imate objavljene transkripte:

http://www.domovinskirat.hr/content/view/2637/984/

Tko je glasao

S tim transkriptima si

S tim transkriptima si možemo obrisat rit. Napisat ih je mogel svako ko ima doma staru pisaču mašinu, a nisu ni podpisani.

Tko je glasao
Tko je glasao
Tko je glasao

- To je bio građanski rat

- To je bio građanski rat koji je nastao kao posljedica dogovora između Miloševića i Tuđmana o podjeli Bosne i Hercegovine i razmjeni stanovništva pomoću etničkog čišćenja.
Mislim da bi netko napokon trebao demistificirati pojam podjele Bosne.
Ovo što priča Boljkovac je obično sranje, a to je plasirao Mesić svojim svjedočenjima u Haagu. Njegove navode je čak i sud uvrstio u presudu gen. Blaškiću od 3. ožujka 2000 (koji je jedva dočekao takve izjave još k tome od 'visokoga' dužnosnika).
Međutim, malo je poznato da je zapravo cijelu stvar zakuhao D. Paraga još 1992., a poslije ponovno 1997. je to učinio u suradnji s I. Z. Čičkom tvrdeći kako posjeduje transkripte s famoznoga sastanka u Karađorđevu gdje je 'čujno' kako dvojica predsjednika dogovaraju 'podjelu Bosne'.
Jedini je problem što ti transkripti poslani u Haag prije više od desetljeća još do današnjega dana nisu stigli.
Dezinformatori mita o 'podjeli Bosne' (čiji je glasnogovornik bio izdajnik Mesić koji je vrhunac dostigao davanjem iskaza i kasnijim svjedočenjima haaškom sudu) namjerno preskaču sastanak trojice predsjednika- Milošević, Tuđman i Izetbegović- u Splitu u vili 'Dalmacija' 12. lipnja 1991. gdje se razgovaralo o budućem uređenju BiH kada se spominjala i kantonizacija, između ostalog, kao moguće rješenje i gdje se na kraju nije ništa dogovorilo.
Od tada Muslimani svako uređenje BiH koji nije unitarističko unaprijed proglašavaju 'podjelom BiH'.
Uzalud je i potpisana izjava Tuđman- Milošević iz Ženeve od 17. 7. 1993. u kojoj stoji:
U potpunosti su neutemeljene spekulacije o podjeli BiH između Hrvatske i Srbije.
Nu, dobro netko će se pitati: Zašto njima vjerovati ako je sve bilo 'dogovoreno'?
Nemojmo njima, ali možemo li onda vjerovati članovima 'ekspertnih skupina' Hrvatske i Srbije (sastali se još 3 puta poslije Karađorđeva) u kojima su bili akademik Dušan Bilandžić i dr. Smilja Avramov koji su kao haaški svjedoci (dakle pod prisegom) odbacili bilo kakvo sudjelovanje u izradbi zemljovida ili elaborata za 'podjelu Bosne'?
Možemo li vjerovati B. Joviću najbližem suradniku Miloševića i predsjedniku predsjedništva sfrj za vrijeme Karađorđeva koji opisuje te dane po sjećanju u svojoj knjizi Posljednji dani sfrj ?
On je također u Haagu svjedočio i potpisao izjavu o kojoj, između ostaloga, piše:
... da je takav dogovor o 'podjeli Bosne' Mesićeva izmišljotina putem kojim je namjeravao da diskreditira Tuđmana s kojim se bio sukobio.
Hoćemo vjerovati ljudima koji su sudjelovali u samim razgovorima ili Mesiću koji nije nazočio niti jednom od njih?
Prosudite sami.

cogito ergo sum

Tko je glasao

Svjedočenje Boljkovca,

Svjedočenje Boljkovca, Šeksa,Manolića o događajima 1990-1995 bacaju svkako više svetla na te događaje iako svjedoci prema osobnim interesima ne govore potpunu istinu.Uloga UDBE i KOS-a u ratu 1990-1995 je apsolutno obavijena velom tajni pa je ovo svjedočenje bivšeg ministra i sudionika od neprocjenjive važnosti.
Ono što je neosporno je da današnji vlastodržci legitimiraju svoju vlast na "srpskom agresoru", "Domovinskom ratu", "antifašizmu" i slobodnim i demokratskim izborima, veličinama koje su podložne kritici. Obzirom da nije bilo lustracije i da neznamo tko sve ima putra na glavi, sa sigurnošću nemožemo davati kvalificirane ocjene.Daklen u sve gore navedene "Veličine" moramo sumnjat pogotovo u one koje vlast najčešće ponavlja.

Tko je glasao

˘°˛l¸°˘ pa je ovo

˘°˛l¸°˘

pa je ovo svjedočenje bivšeg ministra i sudionika od neprocjenjive važnosti.

apsolutno, sada će valjda svima biti jasno tko ju u stvari drug Boljkovac i za koju stranu je navijo.

Tko je glasao

@rush, budi malo konkretniji

@rush,
budi malo konkretniji u komentarin. Niko te ni kurca ne razumi. osim što znaju da oćeš lustraciju.
"As you have violated our land and our honor, (we) will violate everything, even your children."

"As you have violated our land and our honor, (we) will violate everything, even your children."

Tko je glasao

Baš me zanima kakva će

Baš me zanima kakva će birti reakcija ovdje na ovaj komentar jedinohrvatska.

Tu ima temelja za razvijati pravu diskusiju ali sumnjam da će biti zainteresiranih - mržnja prema Tuđmanu će prevagnuti, isto tako i maloumna ekipa koja svoja životna stajališta formira po manipulacijama iz mainstream medija (kao da ne znamo da mediji upravljaju javnim mjenjem - da vidim tko će to osporavati)....

I kad bi nastavili to što jedinohrvatska iznosi pa došli do Bihaća i naše zasluge za oslobađanje i jedne Srebrenice manje (da ne govorimo pokušaj na Banja Luku i dalje - a tu su nas zaustavili - plus operacija Una gdje smo teško nastradali, Gromovi pogotovo) - samo maloumni iz svega mogu prihvatiti teze o podjeli Bosne između Hr i Srbije

Naravno, trebalo bi još diskutirati o engleskim špijunima u Bosni - što li su oni radili uvijek na mjestu događaja itd itd itd

youtube.com/bijesdrugi | 4hdz.com
Preporučam: youtube.com/maxprvi | Lion Queen

Tko je glasao

Ne vidim zašto bi

Ne vidim zašto bi prejudicirali, zašto teza o dogovorenom ratu nebi bila ravnopravna tezi o domovinskom ratu koji Srbi nazivaju Otačbinski.Ako se već današnji vlastodršci legitimiraju "Srpskom agresijom na Hrvatsku", srpskim okupatorom, demokratskim izborima, etc. pustimo argumente nek govore. a ko je malouman vidje će se kasnije. U svakom slučaju jutro je pametnije....

Tko je glasao

@rush, Srbi nazivaju

@rush,
Srbi nazivaju Otačbinski

od kad nedilje ti?
avnopravna tezi o domovinskom ratu koji Srbi nazivaju Otačbinski
na čemu si, majke ti?
a ko je malouman vidje će se kasnije. U svakom slučaju jutro je pametnije....
malouman si, vidljivo. Koliko si popio nije bitno, al da je od lošeg vina nije- neg je prija od puno vina.

Daj mi reci di živiš?
Ako si amer svaćan te!

"As you have violated our land and our honor, (we) will violate everything, even your children."

"As you have violated our land and our honor, (we) will violate everything, even your children."

Tko je glasao

Hvala na uvredama, od tebe

Hvala na uvredama, od tebe nisam bolje ni očekivao, mada...fali onaj faken smrad iz usta!

Tko je glasao

Ono što si ti prija izreka

Ono što si ti prija izreka su bile UVREDE, a ja san na njii (tvoje uvrede) samo reagira.
Što se tiče smrada iz usta: kako znaš;)

"As you have violated our land and our honor, (we) will violate everything, even your children."

"As you have violated our land and our honor, (we) will violate everything, even your children."

Tko je glasao

Baš me zanima kakva će

Baš me zanima kakva će birti reakcija ovdje na ovaj komentar jedinohrvatska.
Pa vidiš i sam: 0 bodova (komentara).
Traže nekakve argumente, a kada ih uputiš na istinite onda svi junaci nikom ponikoše
Njima je dovoljna izjava Mesića, Puhovskoga, Čička; nekoliko stotina napisa Kuljiša, Jergovića i ostalih kao i izjave vodećih ljudi 'goljp-a', 'documente' i onaj Grubišićev 'forum' (zaboravih mu naziv, ali mi nije niti važan u životu).
Tu ima temelja za razvijati pravu diskusiju ali sumnjam da će biti zainteresiranih
Nema diskusije kada treba obznaniti istinu.
...mržnja prema Tuđmanu će prevagnuti...
A di ti živiš?
Ti jedini, valjda, ne znaš da je Tuđman opkljačkao državu, dijelio Bosnu i dogovorio rat sa Srbima :)
Tako svi kažu, ne bismo li trebali tome vjerovati?

cogito ergo sum

Tko je glasao

Neupitno se svi slažemo da

Neupitno se svi slažemo da je Boljkovac radio za jugo tajnu službu. Nadam se da se oko toga nema što komentirati. Samo ta činjenica je meni dovoljna da taj čovjek prima penziju od 2200kn , da se poklopi ušima i šuti.
Da živimo u normalnoj zemlji takav čovjek bi po svojim zaslugama vjerovatno bio tamo gdje je slao Tuđmana i Budišu.
Isto mislim i o Perkoviću i ostaloj ekipi. Budući da živimo u nenormalnoj zemlji oni su tamo gdje jesu ( gdje su i bili do 91). Za njih se ništa nije promjenilo...A zašto se za njih nije ništa promjenilo? E to se i ja pitam. Možda da odem na kavu s predsjednikom, ne znam što bi on o tome rekao...

Put za pakao je popločen dobrim namjerama...

Tko je glasao

Ne ulazeći u "žutilo"kojim

Ne ulazeći u "žutilo"kojim ovaj interview obiluje, a pod dojmom nedavno odgledanog dokumentarca na B92 o genezi Đinđićeva ubojstva, nekoliko stvari je evidentno; i u jednoj i u drugoj državi koje su se našle preko nišana obavještajno-vojni kompleks je odigrao ključnu ulogu u bilo u bivšoj zemlji, zatim njezinom raspadu, a potom u zemljama-satelitima koje su se odvojile od bivše matice, što daje naslutiti da je riječ, ne samo o pukom dogovoru FT-SM, već o brižljivo isplaniranom scenariju, koji su izveli djelatnici bivše "službe", razumije se u dogovoru sa sestrinskim službama zainteresiranih zemalja, koje su na kraju spojile rigidne komuniste, tzv. "ustaše", rojaliste, četnike,tzv. nacionaliste, klasične kriminalce, tzv. liberale u grupacije iz koje su se regrutirali novi-stari vlastodršci. Događaji u Srbiji su drastični pokazatelj kako se vlast od komunističkog dinosaurusa Stambolića, preko Miloševića pretvorila u pijuna jednog od najvećih kriminalnih gangova u ovom dijelu Europe, a iza svega su konce vukli mozgovi "službe" koji su dirigirali iz pozadine sa svima. Nešto takvo, možda malo "kulturnije",je izvedeno na ovim terenima, opereta sa bivšim komunistima-konvertitima, hordama "emigranata", transformiranih komunista-sada kapitalista, novostvorenih "tajkuna" i tko zna kakvih tipova koje bi u normalnoj zemlji krasila jedino odijela sa prugama i brojevima na leđima, a la Daltoni. Nažalost, budale poput mene i slične su se navukle '91 na udicu "novog režima", koje su ti tipovi poslali kako bi ginuli, dok su njihove guzice ostajale podalje od dima baruta....Na kraju, još veći, pravi, igrači su zajebali i te naše male warlordove, i pospremili ih manje-više u arhive, bilo groblja ili zatvore....Idemo dalje....

Tko je glasao

Josip Boljkovac tvrdi da je

Josip Boljkovac tvrdi da je intervju u kojem tvrdi da je RH kriva za rat izmišljen

Boljkovac: Mesić nije bježao, Hrvatska nije napala
http://www.vecernji.hr/newsroom/news/croatia/3237697/index.do

Tko je glasao

Svi oni potjeću iz famozne

Svi oni potjeću iz famozne barake.
Sad svak od njih, kenja drugačije kvake!!!

Tko je glasao

nakon svega

nakon svega pročitanog
nisam siguran da li naslov odgovara tekstu
ako je izdajica onda su njegovi navodni TOČNI ili ako njegovi navodi nisu točni onda je LAŽLJIVAC
pa sad odluči što je ..............??

Tko je glasao

Zbog tog što naslov navodi

Zbog tog što naslov navodi čitatelja da je intervjuirani zbog laži koje je iznija u svom intervjuu jopet dokaza (po ko zna koji put) da je mučka izdajica. Izdajica sebe, svoji riči, svoji nadređeni, svog naroda, svoje vire........
Jednostavno, elda.

"As you have violated our land and our honor, (we) will violate everything, even your children."

"As you have violated our land and our honor, (we) will violate everything, even your children."

Tko je glasao

Kak je ono bilo u jednom

Kak je ono bilo u jednom komentaru o razmišljanju.

Tko je glasao

Generalska ekipa koja je

Generalska ekipa koja je smjenila Ivana Stambolića i instalirala Slobodna Miloševića radi ovladavanja cijelomex SFRJ (Nikola Ljubičić, Mamula, Kadijević. Boljkovčev šogor Petar Gračanin ...) je mislila jednokratno upotrijebiti Miloševića, Tuđmana i Jožu Manolića i tako disciplinirati i Slovence.

Međutim, poučen iskustvom kako je on instaliran umjesto kuma i stalnog šef Stambolića, Milošević je naravno izvozao i njih i sve međunarodne i srpske moderatore Antu Markovića kada se je neočekivano u proljeće 1991.g. složio sa samostalnošću Slovenije a i Hravatske nakon što se Srbi u Hrvatskoj izjasne o ostanku u SFRJ (Karlobag- Karlovac-Virovitica).

Tako je on njh, a usput i Boljkovca i razno, izbacio iz sedla i pomalo podvrgnuo disciplini mašte te je otvoreno neprecizno poslovanje za mira i slično, u kojem su sudjelovale sve ex SFRJ i međunarodne snage.

I iz ovoga razgovora ni milimetar nije jasno šta je očekivao i kako milsio rješiti stvar Boljkovac i njegove struje, šta je još tko odgovarao, kakve su šanse (npr. trajni rat u SFRJ, svakih 15 dana miting istine u Ljubljani i dramatične bitke da li će istina i laž peuzeti kontrolu ...).

P.S.

Veliki borac za mir i promjene Boljkovac je, zajedno sa svim snagama, dao doprinos tome cipelarenjem suca Vrhovnog suda Vjekoslava Vidovića i puštanjem Arkana iz pritvora, jer je nakon toga eksplodirao mir i sve ostalo. Također podrškom sucu Boljkovcu i pravosuđu u Karlovcu za reketarenje krimosa i slično.

Boljkovac je dio užeg tima kojeg optužuje. Time vjerojatno uzdiže i Tuđmana i Miloševića, a što ima neke logike jer su ovi drugi borci igrom slučaja stekli više iskustava oko operativnih pomoćnih radnji potrošnje/ulaganja ljudi za potrebe viših ciljeva. U svakom slusčaju i on nud izbor amo iz istog revolucionranog kruga, pa se vidi da ni teorjski nije dolazilo u obzir da se stvar prepusti diletantima (kao npr. Drnovšek u Sloveniji, a što je bio živi dokaz da se tako ne smije).

Tko je glasao

Istina je ko porod. Mučna,

Istina je ko porod. Mučna, teška, ali na koncu olakšava i oslobađa. Od svih bajki-balalajki koje je naše pućanstvo popušilo i još uvijek puši, počinju pričice iz kojih stidljivo proviruje kako su Balkan-komunisti, da bi ostali na vlasti i maznuli lovu, žrtvovali 200.000 Srba, Hrvata Bosanaca i Albaneza. Projekt u komu je Štit i Mač SKJ ostvario sve svoje ciljeve, dok se u međuvremenu stoka sitvog zuba klala i pjenila oko pitanja jeli Srbija do Karlobaga i Hrvatska do Subotice? Jeli Zerp treba ili ne, i dali se Piranski zaljev zove Savudrija, i bili Bihać... Čudo, niko nije pokušao odrediti koji su stupanj gluposti kod Hrvata i Srba a i braće Muslimana, za 45 godina vladavine postigli komunisti. Koliko su moždane vijuge popeglane i koliko tu vidi onaj koji na brdu baš nimalo ne stoji?

Tko je glasao

@rush, Mučna, teška, ali

@rush,
Mučna, teška, ali na koncu olakšava i oslobađa. Od svih bajki-balalajki koje je naše pućanstvo popušilo i još uvijek puši, počinju pričice iz kojih stidljivo proviruje kako su Balkan-komunisti, da bi ostali na vlasti i maznuli lovu, žrtvovali 200.000 Srba, Hrvata Bosanaca i Albaneza.

Iz ovi tvoji riči govori amer- glup, zatupljen i sebičan. Jednome san prija misec i nesto dana poprucija da dodje u nasa sela i priča priče koje ti ovdje pričaš. Isto savjetujen i tebi. Ne truj internetski i dodjin u naša sela i propovijedaj svoju istinu.
Jer govoreći da san se borija i izgubija dija tila za komuniste, Srbe, Albance, Balije.....jedino što ti mogu reći je ........dabogda te ne vidija;)
Bud tamo di jesi, slušaj što ti gazde govoru i pazi u čii dvor ulaziš!
Ovo ti ne govorin rad tebe, neg rad žene ti i dice ako ii imaš.

"As you have violated our land and our honor, (we) will violate everything, even your children."

"As you have violated our land and our honor, (we) will violate everything, even your children."

Tko je glasao

Ja tebi sve da hoću nemogu

Ja tebi sve da hoću nemogu pomoći. Samo vidim da mi opasno prijetiš i to mojoj obitelji. Za šta si se borio to ti najbolje znaš. Za šta si se izborio, pogledaj oko sebe pa ćeš vidjeti. Ako ti i to nije dosta, raspitaj se ovdje na portalu kakvu to danas Hrvatsku imamo.Misliš li ti meni određivati što je istina, ili misliš da je istina samo ono što ti kažeš?

Tko je glasao

To što iman moje je. To

To što iman moje je. To što se piše na ovom portalu je OVAJ poprtal. Postoje i drugi i drugačiji. A ja baš volin ode reći što mislin. Očito te smeta...... malo;)
Istina je ono što objektivno jest, a svi u nju volimo unosti svoj subjektivni dio. Zato se i razlikujemo.
Eto, tako moja istina meni govori da ti nisi u RH, a volija bi doć i bit velki Boss i prosvijetitelj nas neuki i glupi. Doesn't it?

"As you have violated our land and our honor, (we) will violate everything, even your children."

"As you have violated our land and our honor, (we) will violate everything, even your children."

Tko je glasao

Istina je čisto

Istina je čisto jednostavna.

Srbijanski nacionalisti su uz pomoč JNA napali sve republike nekadašnje jugoslavije i to s namjerom se proširit na tuđe teritorije.

Popušili su oni koji su toj politici vjerovali i mislili da je taj nacionalizam koji je od 1918 njegovan, ne pobjediv.

Tko je glasao

kuća HDZa nije bila na

kuća HDZa nije bila na becićevim stubama nego u mallinovoj ulici (blizu ali ne dovoljno blizu), kuća ima izlaz na ulicu (iako se mora po stepenicama popesti do same kuće)

nema šanse da tamo stane 300 ljudi

Tko je glasao

Ni Kikas nije Josip, nego

Ni Kikas nije Josip, nego Anton.

Tko je glasao

E to tribaš reć

E to tribaš reć Josipu.
Vidiš da se čovik ne može ni skoncetrirat ili sitit, al da oće zavuć ga- oće. Stoka bije stoka osta.

"As you have violated our land and our honor, (we) will violate everything, even your children."

"As you have violated our land and our honor, (we) will violate everything, even your children."

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci