Tagovi

Jesmo li sigurni s našim pravosuđem?

Nevjerojatan je odnos sudova prema „neprijateljima“ sistema i kriminala. Imam strahovitu nesreću da jeadnajstu godinu pokušavam sudski riješiti otkaz ugovora o radu. Do sada sam napisao i poslao, na stotine stranica, pritužbi, žalbi, dopisa podnesaka, telefonskih upita ...Foto: Darko Mihalić i Roberto Orlić (Globus)

Globus potvrdio, USTAVNI SUCI ULOVLJENI U NERADU

Posljednje u nizu je Ustavna tužba za suđenje u razumnom roku. Uputio sam je Ustavnom sudu u veljači ove godine. Ubrzo nakon podnošenja tužbe dobio sam, na znanje, da je glavni tajnik preusmjerio predmet Vrhovnom Sudu koji je nadležan za „razumni rok“.

Bilo mi je neobično da glavni tajnik odlučuje što će s tužbom ali, mislio sam, ok, dobiti ću Rješenje kojim se Ustavni sud proglašava nenadležnim i s tim rješenjem ću zadovoljiti uvjete za sljedeći korak, Europski sud za ljudska prava.

I tako, 9. svibnja nazovem ja Ustavni sud da pitam kako moj predmet. Kad eto odgovora, Glavni tajnik je Ustavni sud proglasio nenadležnim i predmet prebacio Vrhovnom sudu.
Dobro, hoću li dobiti Rješenje kojim se sud proglašava nenadležnim a što su dužni učiniti po zakonu. Odgovor je bio, ne, predmet više nije kod njih.

Od šoka koje je izazvalo saznanje da Ustavne tužbe odbacuje tajnik bez suđenja, još se ne mogu oporaviti. Jednostavno se bojim. Bojim se izaći na ulicu, ići na posao, pogledati kroz prozor. Može moje kretanje ili aktivnosti uvrijediti nekog iz kriminalnog, pravosudnog ili političkog miljea i jednostavno će me izbaciti iz posla, oteti imovinu, prebiti, osakatiti, ubiti. A za to neće odgovarati.

To se već događa, u Slavoniji policija prebila mladića koji je kasnije umro. Policija se proglasila nevinom, i to je to.

Puno ljudi ostaje bez imovine, kuća, stanova, vozila. Prisilne naplate sumnjivih dugova, po odlukama hrvatskog "pravosuđa" čine od građana beskućnike i sirotinju

Državno odvjetništvo neće poduzeti ništa za otkrivanje istine. Državno odvjetništvo je tu da stvara istinu koja njima odgovara. Da oprašta krivcima i "montira", nevinima.

Koliko su hrvatske presude poštene? Koliko nevinih odrađuje kazne za nedodirive.

U nastavku je prikazano kako je Ustavni sud Republike Hrvatske pokušao riješiti Ustavnu tužbu. Dakle, na ovu Ustavnu tužbu

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Trg sv. Marka 4

10 000 Zagreb

USTAVNA TUŽBA

zbog povrede ustavnog prava na donošenje sudske odluke u razumnom roku
na temelju članka 63. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske
("Narodne novine", broj 99/99., 29/02., 49/02.-pročišćeni tekst)

PODNOSITELJ USTAVNE TUŽBE

Osobno ime: Ivan Hrvačić

JMBG: xxxxxxxxxxx

Prebivalište: Velika Gorica
Adresa stanovanja: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

PODACI O OSPORAVANIM AKTIMA

1. Rješenje Vrhovnog suda Republike Hrvatske, Broj Gzp 840/10-5, od 20.listopada 2010. godine

U pravnoj stvari predlagatelja Ivana Hrvačića iz Velike Gorice Braće Radića 8, protiv Republike
Hrvatske, radi zaštite prava na suđenje u razumnom roku.

Osporavam i sljedeće akte donesene u istom predmetu:

Rješenje Vrhovnog suda Republike Hrvatske, Broj Gžzp 462/10-3, od 5.srpnja 2011. godine

Zaštita prava na suđenje u razumnom roku, odgovor na žalbu.

USTAVNO PRAVO KOJE SE SMATRA POVRIJEĐENIM

Pravo na suđenje u razumnom roku, zajamčeno člankom 29. stavkom 1. Ustava Republike Hrvatske
("Narodne novine", broj 41/01. - pročišćeni tekst)

ČINJENICE I RAZLOZI NA KOJIMA SE TEMELJI TVRDNJA O
POVREDI USTAVNOG PRAVA


...

Ustavna tužba s prilozima

Ustavni sud je preko Glavnog tajnik Ustavnu tužbu nazvao podnesak i problem rješio poslavši je Vrhovnom sudu na rješavanje. Pritom je zanemario Ustavni zakon koji kaže da:" Ustavni sud će rješenjem odbaciti ustavnu tužbu: ako nije nadležan".

Odgovor na ustavnu tužbu

Nakon saznanja da je temeljem dopisa Glavnog tajnika Ustavnog suda odbačena Ustavna tužba upućena je slijedeće Predstavka Predsjedniku Ustavnog suda:

Ustavni sud Republike Hrvatske

Predsjednik Ustavnog suda

Trg sv. Marka 4

10 000 Zagreb

PREDSTAVKA

radi odbacivanje Ustavne tužbe bez suđenja, odlukom tajnika

Ustavnom sudu Republike Hrvatske uputio sam Ustavnu tužbu zbog povrede ustavnog prava na donošenje sudske odluke u razumnom roku, u skladu s važećim zakonima i prema uputama i obrascima Ustavnog suda. Tužba je u sudu zaprimljena 19. veljače 2013. Godine.

Dopis kojim se predmet prosljeđuje vrhovnom sudu, a mene se stavlja na znanje, primio sam 12. ožujka 2013. godine.
Dana 9. svibnja na telefonski upit o stanju predmeta, doznao sam da se predmet ne rješava jer je proslijeđen Vrhovnom sudu koji je nadležan za suđenje u razumnom roku.

Smatram da je Ustavni sud prosljeđivanje predmeta bez razmatranja suda, samo odlukom Glavnog tajnika, postupio suprotno članku 72. Ustavnog zakona o ustavnom sudu Republike Hrvatske kojim je utvrđeno: „Ustavni sud će rješenjem odbaciti ustavnu tužbu: ako nije nadležan; ako je ustavna tužba nepravodobna, nepotpuna, nerazumljiva ili nedopuštena. Tužba je nedopuštena: ako nije iscrpljen dopušteni pravni put, odnosno ako podnositelj tužbe u prethodnom postupku nije koristio dopušteno pravno sredstvo, osim iznimke predviđene u članku 62. ovoga Ustavnog zakona, ako je tužbu podnijela osoba koja nije ovlaštena za njezino podnošenje, te ako je tužbu podnijela pravna osoba koja ne može biti nositelj ustavnih prava“.


Pored toga, Vrhovni sud je razmatrao o „nerazumnom roku“ u dva stupnja donio dva rješenja još 2010. Godine a da do danas predmet nije riješen. Predsjednik Vrhovnog suda, na predstavku od studenog 2012. nije odgovorio. Zbog navedenog, Ustavni sud je nadležan.


Isto tako i, zahvaljujući nezakonitom postupanju vašeg tajnika, predmet razumnog suđenja nije riješen niti bilo koji sud poduzima ikakve radnje da bi se to riješilo.


Molim Vas da temeljem svojih ovlasti osigurate pravedno suđenje koje jamči ustav i zakoni RH.

Ivan Hrvačić

Prilog: Ustavna tužba od 15. veljače 2013.

I tako su Ustavni suci, napokon ulovljeni da rade. Nažalost, krivo.

Komentari

kroz komentare sam shvatio da

kroz komentare sam shvatio da dolazi do nesporazuma.
naime, suđenje u razumnom roku regulirano je zakonom o sudovima.
sve mogučnosti po tom zakonu su iscrpljene. postoje dva rješenja Vrhovnog suda, upućena je predstavka Ministru pravosuđa i predstavka predsjedniku vrhovnog suda.
ništa o navedenog nije polučilo donošenje presude.

kao slijedeći korak, upućena je Ustavna tužba Ustavnom sudu.
Ustavna tužba temelji se na ustavnom zakonu o ustavnom sudu.
prema tom zakonu u Članaku 62., stavak 2 piše: "Ako je zbog povrede ustavnih prava dopušten drugi pravni put, ustavna tužba može se podnijeti tek nakon što je taj pravni put iscrpljen"

Smatram da je pravni put iscrpljen i očekujem da se ustavni sud očituje.

Tko je glasao

Posljednje u nizu je Ustavna

Posljednje u nizu je Ustavna tužba za suđenje u razumnom roku. Uputio sam je Ustavnom sudu u veljači ove godine. Ubrzo nakon podnošenja tužbe dobio sam, na znanje, da je glavni tajnik preusmjerio predmet Vrhovnom Sudu koji je nadležan za „razumni rok“.

Bilo mi je neobično da glavni tajnik odlučuje što će s tužbom ali, mislio sam, ok, dobiti ću Rješenje kojim se Ustavni sud proglašava nenadležnim i s tim rješenjem ću zadovoljiti uvjete za sljedeći korak, Europski sud za ljudska prava.

I tako, 9. svibnja nazovem ja Ustavni sud da pitam kako moj predmet. Kad eto odgovora, Glavni tajnik je Ustavni sud proglasio nenadležnim i predmet prebacio Vrhovnom sudu. Dobro, hoću li dobiti Rješenje kojim se sud proglašava nenadležnim a što su dužni učiniti po zakonu. Odgovor je bio, ne, predmet više nije kod njih.

Od šoka koje je izazvalo saznanje da Ustavne tužbe odbacuje tajnik bez suđenja, još se ne mogu oporaviti. Jednostavno se bojim. Bojim se izaći na ulicu, ići na posao, pogledati kroz prozor. Može moje kretanje ili aktivnosti uvrijediti nekog iz kriminalnog, pravosudnog ili političkog miljea i jednostavno će me izbaciti iz posla, oteti imovinu, prebiti, osakatiti, ubiti. A za to neće odgovarati. (Podebljao MKn.)

Iskreno, teško je ovdje reći bilo što, a da se ne uleti usred tuđeg sukoba s vjetrenjačama... ali neke stvari jednostavno moram pojasniti. Naime, iz tog dopisa Vrhovnom sudu je jasno vidljivo da tajnik Ustavnog suda uopće nije odlučivao o "ustavnoj tužbi", ni na koji način, nego ju je samo preusmjerio sudu kojemu je trebala biti upućena. Ustavni sud se već godinama ne bavi povrjedama prava na suđenje u razumnom roku, a je li zahtjev podnositelja utemeljen, ili nije, odlučit će Vrhovni sud.

To je posve zakonit i uobičajen postupak s podnescima koje neuke stranke upućuju pogrješnim instancama, "krivim" sudovima itd - primjerice, pošalju privatnu kaznenu tužbu sudu na kojemu se kazneni postupak ne provodi. Taj se sud neće odlukom oglašavati nenadležnim, nego će samo običnim dopisom dostaviti takvu tužbu sudu koji se bavi kaznenim pravom, i koji će o njoj odlučiti. Za stranku nema nikakvih štetnih posljedica, jer se rokovi računaju kao da je podnesak odmah dostavljen "pravom" sudu.

Zapravo, takav postupak ide u korist stranke, jer bi "krivi" sud inače morao osnivati predmet, dodjeljivati ga sucu, ovaj mora pisati odluku, na nju obično ima i pravo priziva... a sve to samo zato, da tužba završi tamo kamo je na početku trebala biti upućena. Radi se o golemom gubitku vremena i sredstava, a sve zbog nečije neukosti.

Dakle, vidimo da nema razloga za silni "strah", zar ne? :-)

------------------
[ Lux Veritatis ]

Tko je glasao

@MKn to bi sve bilo u redu da

@MKn
to bi sve bilo u redu da se u ustavnoj tužbi ne osporavaju upravo rješenja vrhovnog sud prvog i drugog stupnja suđenja o razumnom roku.
dakle imamo presudu i presudu na žalbu vrhovnog suda.
država je isplatila 10 000 kuna naknade prema presudi vrhovnog suda
prije tri godine prošao je rok od četiri mjeseca koji je vrhovni sud odredio za donošenje presude
u drugom stupnju traženo je izuzeće suca jer je presudom branio suce koji su odgovorni za štetno suđenje.
vrhovni sud je odbio prijedlog a rezultat takvog suđenja je, presude nema. da je vrhovni sud adekvatno reagirao do ovog ne bi došlo.

može li vrhovni sud tri puta suditi o razumnom roku?
ne može. prema ustavnom zakonu, kada se iskoriste dva stupnja na nižim sudovima, nadležan je Ustavni su.
molim, pročitati http://ivan-hrvacic.iz.hr/dokumenti/ustavnatuzbakomplet.pdf u dokumentu su priložena rješenja vrhovnog suda prvog i drugog stupnja kao i ostalo pripadajuće

Ipak ima razloga za "silni" strah

Tko je glasao

Ja dajem plus

jer podržavam tvoje pravo da se boriš za sebe svim dopuštenim sredstvima ,ali se bojim da bi netko mogao pomisliti da ovime na neki način vršiš pritisak na mjerodavne.

Malko daje na ono kad nezadovoljnik kaže: dat ću vas u novine.

sve dobro...

Tko je glasao

Malko daje na ono kad

Malko daje na ono kad nezadovoljnik kaže: dat ću vas u novine.
mislim da nema ničeg lošeg u tome da se nešto da u novine ako za tu vijest postoji interes javnosti i razlog.
smatram da u opisanom slučaju postoji razlog jer se javnost upoznaje s nezakonitim djelovanjem u pravosuđu. samom objavom pokušavam vrši se i pritisak na pravosuđe da radi po zakonu.
ukoliko sud utvrdi da se koristim nedopustivim pritiskom može me zakonski kazniti.
nažalost, kažnjen sam na nedopušten način, jedanajst godišnjim suđenjem nečeg što je prema zakonu moralo biti gotovo za šest mjeseci

Tko je glasao

Quis custodiet ipsos custodes?

Dakle, Ustavni sud ne poštuje postupak propisan Ustavnim zakonom!?

Zaista nečuveno u civiliziranom društvu.

Tko je glasao

Dakle, Ustavni sud ne poštuje

Dakle, Ustavni sud ne poštuje postupak propisan Ustavnim zakonom!?
Zaista nečuveno u civiliziranom društvu.

Opće poznata stvar , a još je poznatija da suci ustavnog suda praktički ništa ne rade... Pijavice koje su već 500 puta mogle proglasiti neke tužbe države i tajkuna neosnovanima tj. protuustavnim.

Npr. ja sam se isto u zadnjoj kazni za baklje pozvao na Ustav, jer prema Ustavu smo svi jednaki, a npr. ja dobio kaznu od 2000 kuna i traže da je platim , a Čobanković npr. dobio kaznu zamijenjenu za dobrotvorni rad , a napravio štetu od par desetaka milijuna kuna. Zamolio sam žalbom da želim da i meni se kazna zamijeni za dobrotvorni rad i da odradim kaznu kad i Čobanković (stručan sam , ako i ne stručniji od njega u brdo poslova...) , jer ako se ne ispoštuje moja odluka poslati ću žalbu na ustavni sud da institut dobrotvornog rada se koristi za neplaćanje i neodsluženje kazni elite...

Kako uopće po USTAVU RH baka zbog duga od 600 kuna u zatvoru završi ,a npr. brdo hrvatske "elite" za kriminalne radnje dobija tako smješne kazne da je to strašno...

http://www.24sata.hr/sokantno/sramota-zbog-duga-od-600-kuna-baku-72-strp...

Uz to još je gora stvar što sudovi ni ne znaju što se događa u državi , pa oni šalju obavijesti o kaznama nezakonitoj instituciji HNS koji su sami sudovi proglasili nezakonitim. I sve normalno i sve ide dalje iako NEMA LOGIKE dok se ne RAZRJEŠI SUD da uopće takve organizacije rade , a kamoli da vode evidenciju (ko policija...) o navijačima... Ionako im ne idem na repku pa ne znam šta će im evidencije , možda kada stavimo u Vinkovcima transparent stop MAFIJI U HNS da mene automatski optuže,...

USTAV u HRvatskoj je MRTVO SLOVO NA PAPIRU !

Justice for all !

Tko je glasao

Dakle, Ustavni sud ne poštuje

Dakle, Ustavni sud ne poštuje postupak propisan Ustavnim zakonom!?tocno tako. Ali mislim da je to povezano sa drugim sudovima. U mom primjeru ustavi šalje vrhovnom ustavnu tuzbu na postupanje. Nemam informaciju da je vrhovni vratio ustavnu tuzvu ustavnom sudu jer nij nadlezan za ustavne tuzbe

Tko je glasao

To vjerojatno može biti jedna

To vjerojatno može biti jedna od podloga za ustajanje tužbom kod Europskog suda za ljudska prava u Strasbourgu.

Premda, Strasbourg može tvrditi da se Ustavni sud još nije oglasio (jer nije donio rješenje), pa da prema tome nisu iscrpljena sva nacionalna pravna sredstva.

Pokojni je Kafka bio očito naivac, realnost moćno nadilazi njegovu imaginativnost.

Tko je glasao

Premda, Strasbourg može

Premda, Strasbourg može tvrditi da se Ustavni sud još nije oglasio (jer nije donio rješenje), pa da prema tome nisu iscrpljena sva nacionalna pravna sredstva.
Predpostavljam da sudovi ne misle riješiti moj predmet, rješavaju ga već jedanajstu godinu, i raznim manevrima sprečavaju me da ispunim uvjete za Strasbourg.

Tko je glasao

Stari moj, sabotiras se ti

Stari moj, sabotiras se ti sam.
Kao prvo, slanje tone podnesaka i dokumentacije u najmanju ruku kontraproduktivno.
Kao drugo, saljes nesto a da ni ne pogledas tko ti je nadlezan i onda se cudis sto je upuceno nadleznom sudu na rjesavanje.
Da ironija bude jos veca, ljudi te sazalijevaju i podrzavaju, a ni ne uzimaju u obzir kakvo su opterecenje sustavu ljudi poput tebe koji kopiraju sadrzaj svakog fascikla kojeg imaju i posalju ga nenadleznom tijelu kao sto si ti ucinio i onda istovremeno nepotrebno stvaraju dodatni posao bez da se ista rjesava dok ti s druge strane njorgas.

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

Stara moja, drago mi je

Stara moja, drago mi je pročitati tvoje mišljenje. Bilo bi zgodno kada bi argumentirala to što govoriš. Koliko te razumijem, Ustavni sud je iz sažaljenja prema meni protivno zakonu poslao Vrhovnom sudu Ustavnu tužbu?
Pored toga smatraš da je u redu jedanajst godina tražiti presudu za otkaz ugovora o radu.
Isto tako smatraš da mi je vrhovni sud dosudio, iz sažaljenja, suđenje u razumnom roku?
za tebe je normalno da me gaze i ponižavaju ali je nije normalno da se ja, i ostali koji smo ugroženi ovim nesposobnim pravosuđem, žalimo
Znam da znaš, jer sve znaš, ustavni sud je nadležan za suđenje u razumnom roku kada su izpucana dva stupnja na nadležnom sudu. Kod mene je upravo takav slučaj. Na vrhovnom sudu odrađena su dva stupnja kao i predstavka predsjedniku vrhovnog suda zbog ne rješavanja nakon razumnog roka.
pored toga, ako sud nije nadležan, rješenjem će me odbiti a ja ću svoja prava potražiti dalje
inače ti si me savjetovala za razuman rok i zahvalan sam ti zbog toga.
sve što sam napisao, napisao sam i u http://ivan-hrvacic.iz.hr/dokumenti/ustavnatuzbaPdf.pdf
.

Tko je glasao

krvio razumiješ. kakvo

krvio razumiješ. kakvo sažaljenje? jedno je omašiti ceo fudbal, a posve drugo zaslužiti nečije sažaljenje. prema tome, ostavi te fraze za komentare s kojima imaju veze.
meni nije normalno da se ikoga ponižava ni gazi, kao što mi nije normalno niti da se neka institucija ponižava i gazi zato što se nekome tko ne razumije problematiku nadležnosti ne sviđa način na koji je u stvari riješeno.
iz tvojega se izlaganja vidi da si podnio zahtjev, da si podnio zahtjev nenadležnom tijelu, da je nenadležno zahtjev proslijedilo nadležnome na daljnje postupanje, da je to tijelo postupilo po tvome zahtjevu, da je tvoj zahtjev usvojen i dostavljen ti odgovor, sve u roku od najviše 4 mjeseca od dana kad si (pogrešnom tijelu) podnio zahtjev.
sad kao idemo napadati sustav jer ti i dalje nisi zadovoljan. svašta.
od našega razgovora do podnošenja prošlo je par godina za koje se vrijeme nadležnost za postupanje po zahtjevu promijenila, sada evo i po drugi put baš nedavno.
svakako, tebi je očigleno cilj stići do ESLJP i htio si preskočiti par stepenica i sad si razočaran. nezgodno, ali čitav ovaj niz zaključaka o tvojim strahovima za vlastiti život ("Bojim se izaći na ulicu, ići na posao, pogledati kroz prozor. Može moje kretanje ili aktivnosti uvrijediti nekog iz kriminalnog, pravosudnog ili političkog miljea i jednostavno će me izbaciti iz posla, oteti imovinu, prebiti, osakatiti, ubiti. A za to neće odgovarati.") pri čemu prejudiciraš jedan drugi slučaj i povezuješ dvije situacije koje nemaju nikakve veze jedna s drugom ("To se već događa, u Slavoniji policija prebila mladića koji je kasnije umro. Policija se proglasila nevinom, i to je to.") te na općeprihvaćeni paušalni način pokušavaš proširiti bazu pljuvanja ("Puno ljudi ostaje bez imovine, kuća, stanova, vozila. Prisilne naplate sumnjivih dugova, po odlukama hrvatskog "pravosuđa" čine od građana beskućnike i sirotinju") zaista ne upućuje na problem u pravosuđu nego na problem neke posve druge naravi.

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

ja bih kao potpuni laik rado

ja bih kao potpuni laik rado pročitao nekoliko rečenica zašto ovo gore zeleno ipak ne smatraš ustavnom tužbom već zahtjevom

Tko je glasao

žao mi je ali ti ne razumiješ

žao mi je ali ti ne razumiješ osnovno. da sam i "fulao fudbal" odnosno da sam uputio krivom sudu ustavnu tužbu, taj sud je, prema ustavnom zakonu morao rješenjem odbaciti tužbu.
s tom tvrdnjom se slažu i u ustavnom sudu i tužba bude išla u razmatranje. tražili su da im ponovo dostavim.
s obzirom na navedeno, svi tvoji zaključci nakon "krivog fudbala" su krivi fudbal
ja ču dobiti rješenje pa kakvo ono bilo.
cilj mi je pravomoćna presuda a kako ću doći do nje ne ovisi o meni.
ne znam da li si dio pravosudnog sistema ali ako ga braniš, pokušaj uzeti u obzir i njegove loše strane. ljudi koje pravosuđe siluje jedanajstu godinu sigurno ne mogu isto misliti kao oni koji su na strani silovatelja.

ovim stavovima me podsjećaš na bjesa1, on je također branio ono što je neobranivo :-). vjerujem da je sada negdje dobro uhlebljen :-)

no, svatko od nas ima pravo na svoje mišljenje, ja sam napisao što mislim o pravosuđu i zašto. stvarno nemam razloga vjerovati mu i živjeti bezbrižno.
ne trebamo mu suditi po meni. pogledajmo stanje u zemlji. korupcija nas izjeda godinama. po krupciji smo treći u svijetu. srebrna medalja nam je sigurna.na su državna poduzeća, poklonjene tvornice, radnici izbačeni na ulice...
tko je sada tu kriv? mogu li političari to raditi bez pravosuđa. ne mogu. pravosuđe bi provedbom zakona trebalo dovesti državu u red. ovo i ovakvo. neće.
ne krade samo sanader. znam. nije to sve od pravosuđa. pravosuđe radi i druge stvari. recimo jedanajst godina pokušava riješiti otkaz ugovora o radu.

ti misliš drugaćije, drago mije je bilo pročitati tvoje mišljenje :-)

Tko je glasao

s tom tvrdnjom se slažu i u

s tom tvrdnjom se slažu i u ustavnom sudu i tužba bude išla u razmatranje. tražili su da im ponovo dostavim.
s obzirom na navedeno,

ima li neki dokument u prilog ovome

Tko je glasao

ima li neki dokument u prilog

ima li neki dokument u prilog ovome
razgovor je bio telefonom a ja sam odgovorio predstavkom predsjedniku ustavnog suda.
nakon predstavke, opet telefonom, rečeno mi je da ću dobiti odgovor

u svakom slučaju sud mora razmatrati tužbu, nema tog suda koji će tužbu prebaciti drugom sudu. ovo je samo jedna od hr prevara.
sud, ako nije nadležan proglasiti će se nenadležnim i mora mi vratiti dokumente. uz tužbu se moraju priložiti orginalni dokumenti.
moja tužba sadrži zahtjev za procesuiranje sudaca koji su odgovorni za suđenje u nerazumnom roku, sadrži zahtjev za izuzeće suca koji je sudio u "razumnom roku" . U to vrijeme bio je predsjednik udruge sudaca (sukob interesa), znači trebao je braniti suce, što je presudom učinio. Zahvaljujući toj presudi postupak nije dovršen. od presude izvršena je samo isplatila 10 000 kuma odštete. ja sam tražio da to plate suci. odbijeno je.
sva ta rješenja i dokumenti su dio ustavne tužbe i o tome trebaju ustavni suci razmatrati.
to se može vidjeti http://ivan-hrvacic.iz.hr/dokumenti/ustavnatuzbakomplet.pdf

Tko je glasao

Oho dakle stvar postaje jos

Oho dakle stvar postaje jos bolja. Nadlezan za izuzece sudaca je ustavni sud. Sessa valjda uopce ne bi smio suditi jer je predsjednik udruge sudaca pa onda kao po defaultu stiti suce. Predlazem da onda predsjednik udruge sudaca bude baustelac da bi se izbjegao sukob interesa.
Fakat, voljela bih da nam se i seneka javi.

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

evo sam uspio nelogiran

evo sam uspio nelogiran poslati jedan komentar, valjda će se pojaviti kao komentar anonimnog korisnika

Tko je glasao

ne pojavljuje se taj komentar

ne pojavljuje se taj komentar pa ću ponovo, malo opširnije i malo drugačije.

Kad bi netko mogao odgovoriti na jednostavno pitanja je li ovaj podnesak Mućke kojega on naziva ustavnom tužbom ustavna tužba ili nije, i ako nije zašto nije bio bi mu zahvalan. Griota taj podnasak zove zahtjevom, RoseParks kaže da nije svaki podnesak koji se nazove ustavnom tužbom ustavna tužba, a ako dobro razumijem MKn kaže da je uobičajeno i zakonito ustavnu tužbu proslijediti drugom sudu (čini se da je za njega to ustavna tužba). Je li ovo ustavna tužba ili nije, u kojim zakonskim odredbama je utemeljena zakonitost prosljeđivanja ustavne tužbe drugom sudu?

Mene to kao neupućenog zanima samo da utažim svoju radoznalost. Ali u ovim materijalima ima nešto drugo što me čini tužnim i nesigurnim. Mućke je javnom tijelu poslao predstavku, a javno tijelo tri mjeseca nije odgovorilo. A Ustav kaže da Mućke ima pravo na slanje predstavke kao i na odgovor na nju. Koliko bi bio razuman rok za odgovor na predstavku. Šest mjeseci, ili šest godina. jesu li suluda moja očekivanja da će neki sudac ustavnog suda jednog dana zaštiti moje pravo na odgovore na predstavke koji nisu godinama stigli ako vidim da ni Ustavni sud ne odgovara na predstavke, tj. ne odgovara u razumnom roku, tj. ne odgovara u očekivanom roku?

Kada bi Mućke trebao i kojim pravnim putem krenuti da ostvari svoje pravo na odgovor? Koliko bi ga to moglo koštati? Tko bi bio stručnjak za pokretanje postupka kojim bi se iznudio odgovor? Što bi uopće radio sa odgovorom koji bi uslijedio nakon višegodišnje borbe ili možda posmrtno? Koliko bih glava, ruku i nogu trebao imati da zaradim novce koji bi mogli namiriti sve odvjetnike koje bi trebao da kao običan građanim dobijem ono što mi pripada? Ažurni i argumentirani odgovor tijela javne vlasti u ovom bi slučaju, baš kao i u svakom drugom slučaju, srezao krila Mućki, ovoga dnevnika ne bi uopće bilo, ili bi sasvim drugačije izgledao. Kada bi tijelo javne vlasti na mrežnom središtu učinilo svoj odgovor na predstavku vidljivim, kao i kada bi učinilo "pretražljivim" druge odgovore, tada bi preveniralo pisanje stotina drugih predstavki, žalbi i tužbi. Šutnja tijela javne vlasti, kao neažurni i neargumentirani odgovori na predstavke potiču daljnje krive poteze i daju vjetra rasipanju općedruštvene energije.

Ipak nekako čini mi se da me najtužnijim i najnesigurnijim čini što vidim da nema tko prepoznati ovaj problem.

Tko je glasao

čitam ponovo ovu žutu

čitam ponovo ovu žutu predstavku, to je ipak sasvim friški dokument, star svega par dana.

Tko je glasao

Na stranicama ustavnog suda

Na stranicama ustavnog suda postoji obrazac za pisanje ustavne tuzbe. U potpunosti sam zadovoljio njihove uvjete. Poret toga ustavni zakon je jasan, ako tuzba ne zadov9ljava uvjete suda, sud ce ju vratiti na dopunu ili odbaciti rjesenjem. Ja jednostavno ocekujem da sud postupi po ustavnom zakonu. Ovo sto je sud napravio ne postoji u zakonu.
Pored toga je nelogicno slati ustavnu tuzbu vrhovnom sudu na sudemje kada je taj sud donio presudu o tom predmetu u dva stupnja.

Tko je glasao

Na stranicama ustavnog suda

Na stranicama ustavnog suda postoji obrazac za pisanje ustavne tuzbe. U potpunosti sam zadovoljio njihove uvjete. Poret toga ustavni zakon je jasan, ako tuzba ne zadov9ljava uvjete suda, sud ce ju vratiti na dopunu ili odbaciti rjesenjem. Ja jednostavno ocekujem da sud postupi po ustavnom zakonu. Ovo sto je sud napravio ne postoji u zakonu.
Pored toga je nelogicno slati ustavnu tuzbu vrhovnom sudu na sudemje kada je taj sud donio presudu o tom predmetu u dva stupnja.

Tko je glasao

Na stranicama ustavnog suda

Na stranicama ustavnog suda postoji obrazac za pisanje ustavne tuzbe. U potpunosti sam zadovoljio njihove uvjete. Poret toga ustavni zakon je jasan, ako tuzba ne zadov9ljava uvjete suda, sud ce ju vratiti na dopunu ili odbaciti rjesenjem. Ja jednostavno ocekujem da sud postupi po ustavnom zakonu. Ovo sto je sud napravio ne postoji u zakonu.
Pored toga je nelogicno slati ustavnu tuzbu vrhovnom sudu na sudemje kada je taj sud donio presudu o tom predmetu u dva stupnja.

Tko je glasao

sve sam te ja to već razumio

sve sam te ja to već razumio ali ovdje već tri osobe koje mi izgledaju vrlo stručne tvrde da si u krivu. Iz citiranog članka 72. Ustavnog zakona proizašlo bi da su nenadležnost suda, nepravodobnost, nepotpunost, nerazumljivost ili nedopuštenost žalbe baš razlozi da se ustavna tužba odbaci rješenjem. A baš iz nekog od tih razloga sud prosljeđuje tužbu drugom sudu. Kao laik pokušavam zbrojiti 2+2 i doći do objašnjenja zakonitosti takvog postupanja. Jedno bi vjerovatno bilo da tvoj podnesak ipak nije ustavna tužba (iz nekog razloga), tada se ni članak 72 ne bi na njega odnosio.

Tko je glasao

Jedno bi vjerovatno bilo da

Jedno bi vjerovatno bilo da tvoj podnesak ipak nije ustavna tužba (iz nekog razloga), tada se ni članak 72 ne bi na njega odnosio.

evo što kaže ustavni zakon ako podnesak ne zadovoljava

Članak 19.
(1) Podnesci upućeni Ustavnom sudu moraju biti razumljivi i moraju sadržavati sve što je potrebno da bi se po njima moglo postupiti.
(2) Ako je podnesak nerazumljiv ili ne sadrži sve što je potrebno da bi se po njemu moglo postupiti, Ustavni sud će vratiti podnesak podnositelju radi ispravka, odnosno dopune, uz određivanje roka za ponovno podnošenje podneska.
(3) Ako podnesak vezan za rok bude ispravljen, odnosno dopunjen i predan Ustavnom sudu u roku određenom za dopunu ili ispravak, smatrat će se da je podnesen onog dana kad je prvi puta bio podnesen.
(4) Smatrat će se da je podnesak povučen ako ne bude vraćen Ustavnom sudu u određenome roku. Ako bude vraćen bez ispravka, odnosno dopune, odbacit će se.

Tko je glasao

Da, puno je pitanja...

Jednostavnih odgovora nema. Prije puno godina rekoše mi:"...stari moj, pravo i pravda nisu isto, zapamti to dobro...". Od te godine plaćam sitni paušal prijatelju odvjetniku kako bi mi bio svakodnevno dostupan za svaku nejasnu opomenu ili nešto drugo. Nije to rješenje za svakog pojedinca ( financije,poznanstvo,udaljenost...) ali je poželjno za svakog privatnika, javnu osobu... u začetku saniraš moguću štetu.
Teško je ući u ovu problematiku od @Mucke jer dugo i traje i čini mi se puno improvizacija u vjeri kako se zna procedura. Meni je ovdje najviše sporno što je to bio radni spor a "oštećeni" je vraćen na posao na koji godinama odlazi i ne radi ništa ( sam autor to navodi u jednom svom komentaru ) ??!!

Za ovo na linku koji stavljam ne znam stvarno što da mislim.

http://www.novilist.hr/Vijesti/Zagreb/Izbrisani-profesor-Ni-20-godina-od...

Tko je glasao

plaćam sitni paušal

plaćam sitni paušal prijatelju odvjetniku kako bi mi bio svakodnevno dostupan

lako je zamisliti Predsjednika kako okružen sa pet šest osoba zaduženih za njegovu sigurnost hoda kroz neku gužvu. Teško je zamisliti društveno aktivnog građanina kako hoda gradom okružen sa 6-7 odvjetnika koji će mu osigurati pravnu pomoć u rješavanju problema koji čekaju iza svakog kantuna. Od kojih je najveći dio potpuno nepotreban, generiran iz nekog od sustava. Teško je zamisliti jer građani nemaju novaca, a kad bi imali.... a onda bih izabrao nekoliko najboljih, platio im solidni paušal, pa krenuo u šetnju gradom, dišući punim plućima,...

Tko je glasao

I griota gore i Roseparks

I griota gore i Roseparks dole izgleda tvoju Ustavnu tužbu ne smatraju Ustavnom tužbom. Ja sam laik koji želim čuti jednostavan odgovor je li to Ustavna tužba ili nije, i ako nije zašto nije. To nisu napisale. Čini mi se da razlozi nenadležnost suda, nepravodobnost podnošenja, sadržajna nepotpunost, nerazumljivost i nedopuštenost ne bi bili dovoljni razlozi da se tvoj podnesak ne smatra ustavnom tužbom pa bi me interesiralo koji bi bili drugi razlozi.

Ako dobro razumijem na predstavku tijelu javne vlasti nisi dobio odgovor duže od 3 mjeseca. Ima li zakonski rok za ostvarenje ustavnog prava na odgovor na predstavku, koliko znam nema, ali od Ustavnog suda bih ipak očekivao da u recimo 15 dana osigura realizaciju tvoga ustavnog prava na odgovor na predstavku, u tako jednostavnoj problematici.

Tko je glasao

I griota gore i Roseparks

I griota gore i Roseparks dole izgleda tvoju Ustavnu tužbu ne smatraju Ustavnom tužbom.
ne razumijem njihovu reakciju. nastupaju s visokog a da nisu dobro pročitale ili namjerno žele obezvrijediti nešto što ne radi odvjetnik. strašno ih ljudi jer radim posao odvetnika a nisam odvjetnik. boje se da će i drugi shvatiti da oni nisu bogom dani.
u mom slučaju iskorištene su sve mogućnosti predviđene zakonom o sudovima a vezano uz suđenje za razumni rok. griota i roseparks nisu shvatile ili to ne žele shvatiti da je ta mogućnost iskorištena.
ustavna tužba, ovakva kakvu sam napisao i poslao, dopuštena je kada
Ako je zbog povrede ustavnih prava dopušten drugi pravni put, ustavna tužba može se podnijeti tek nakon što je taj pravni put iscrpljen.
to je citat Članaka 62.stavak ustavnog zakona o ustavnom sudu

Tko je glasao

@Mucke Ti stvarno ništa ne

@Mucke
Ti stvarno ništa ne razumiješ. To što sam napisala nešto o temi koju poznajem bolje nego ti ne znači da pišem "s visokog" ili da želim obezvrijediti tvoje napore u samozastupanju. Rekla sam ti i ponoviću: ne znaš, nisi stručan u tom području. Kao što nisi stručan ni u medicini. Da li se sam liječiš, vadiš zube, operiraš? I kakva je to uvreda? Postoje ljudi koji su stručni u zastupanju i kojima je to posao. Ja koja nisam pravni laik koristim, privatno, usluge odvjetnika u postupcima u kojima su oni stručniji od mene. Ne zato što ne znam kud bih s novcima nego zato što je neznanje košta više.
Da se vratim na tvoju ustavnu tužbu. Kada bih ju ja rješavala, odbacila bih ju bez pardona. Zašto? Zato što je neuredana ( u pravnom smislu) i ne sadrži sve što je potrebno za postupanje.
Uporno pričaš o "razumnom roku" a ne razumiješ šta je to. Tako se pozivaš na čl. 63. Ustavnog zakona, a malo niže u tekstu navodiš rješenja Vrhovnog suda s kojima vjerojatno nisi zadovoljan, što bi bio članak 62. Jedno s drugim ne ide, a Ustavni sud te nije dužan pitati šta si mislio i šta si htio.
Osim toga, ako podnosiš ustavnu tužbu po članku 62, Ustavnog zakona jer smatraš da su ti povrijeđena Ustavom zajamčena prava, moraš tužbu podnijeti u roku od 30 dana od primitka odluke za koju smatraš da su ti njome povrijeđena ustavna prava. Moraš decidirano navesti članke Ustava i obrazložiti u čemu se povreda sastoji. To nije "obična" tužba kao pred redovnim sudovima. U ustavnoj tužbi ne možeš isticati netočno ili nepotpuno utvrđeno činjenično stanje ili pogrešnu primjenu zakona već jedino i isključivo povredu Ustavom zajamčenih ljudskih prava i prava zajamčenih EU Konvencijom.
Veliki broj odvjetnika ne želi raditi takve postupke jer su izuzetno komplicirani, odnesu puno vremena..i sl. Zato ne vidim razloga da budeš iskompleksiran zbog mojeg pisanja.
Nisu svi koje ne razumiješ protiv tebe.

Tko je glasao

Itekako sam svjesna losih

Itekako sam svjesna losih stvari pravosudja; zivim s njima 24/7 i upravo mi zato i ide na zivce ovakvo "problematiziranje" poput tvojega.
Kritike koje ovako javno izlaze poput tvoje nemaju veze s pamecu i zbog toga i onih par posto koje su utemeljene u startu budu odbacene kao nesuvisle.
Kao bitno jeda se o svemu prica pa makar to nemalo veze s vezom.
Evo, idem i ja pisati o zdravoj prehrani. Uzmes zimsku gumu od auta, dinstas pa polijes preko pola kile krumpira i zapeces u pecnici. Mozda nema veze sa zdravom prehranom nito sa prehranom uopce ali eto barem se pise o zdravoj prehrani. Usto se i bojim cola cole i dukata jer oni ocito sprjecavaju da se zna za ovakve recepte i maloprije mi je pukao net sto upucuje na to da su htjeli sprijeciti i objavu ovog komentara.

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

Mucke potpisujem sve što ti

Mucke potpisujem sve što ti je Griotta napisala, i zajedno se s njom čudim ovima koji ti daju pluseve.

1. Predmet se prvo požuruje na sudu na kojem se vodi. Pisanjem požurnice sucu, pa predsjedniku odjela, pa predsjedniku Suda.

2. Potom se možeš obratiti Ministarstvu pravosuđa, reći gdje se predmet nalazi koliko si ga puta požurivao itd...Onda resorno ministarstvo zatraži očitovanje Suda, pa se otvara Su broj i sudac se mora očitovati predsjedniku suda koji se mora očitovati ministarstvu, a to je vrlo neugodno za suce. U Ministarstvu te mogu primiti mislim četvrtkom prije podne u Dežmanovom prolazu, ali dovoljno je pisati.

3. Ako je predmet došao na Županijski sud, tamo također primaju stranke koje požuruju predmete, u Zagrebu je to ponedjeljkom ujutro.

4. Nakon toga pišeš Vrhovnom sudu i tražiš suđenje u razumnom roku.

5. Ustavni sud nema nikakve veze s ovim i postupili su ispravno poslavši tvoj predmet Vrhovnom na daljni postupak.

No prije svega ovoga moraš imati odvjetnika koji ovo zna, možeš sam požurivati predmet u dogovoru s njim, a on bi te trebao znati uputiti od kakvog je smisla tvoje pisanje Ustavnom sudu.

Prihvati ovo što ti Griotta i ja pišemo prijateljski i dobronamjerno, ipak se mi u to razumijemo, netko po profesiji, a netko po okolnostima.

Tko je glasao

Ako nesto komentiras i

Ako nesto komentiras i savjetujes procitaj dokumentaciju. U pdf tuzbi lijepo je sve napisano. S moje strane sve je napravljeno prema zakonima.
Nego, uz to silno znanje zasto se nisi sam zastupao?
No, bez obzira sto je sve sto si napisao beskorisno i ima svrhu uzdizanja tebe, zahvaljujem se na komentaru.

Tko je glasao

Ako nesto komentiras i

Ako nesto komentiras i savjetujes procitaj dokumentaciju. U pdf tuzbi lijepo je sve napisano. S moje strane sve je napravljeno prema zakonima.
Nego, uz to silno znanje zasto se nisi sam zastupao?
No, bez obzira sto je sve sto si napisao beskorisno i ima svrhu uzdizanja tebe, zahvaljujem se na komentaru.

Tko je glasao

Ako nesto komentiras i

Ako nesto komentiras i savjetujes procitaj dokumentaciju. U pdf tuzbi lijepo je sve napisano. S moje strane sve je napravljeno prema zakonima.
Nego, uz to silno znanje zasto se nisi sam zastupao?
No, bez obzira sto je sve sto si napisao beskorisno i ima svrhu uzdizanja tebe, zahvaljujem se na komentaru.

Tko je glasao

Dragi Lastane.

Znaš što kažu za odvjetnika koji samog sebe zastupa?
- Da ima budalu za klijenta.

A slažem se da ako smatraš da je sve što sam napisao beskorisno, da onda takvo i jest.

Tko je glasao

Svakako da je beskorisno. Da

Svakako da je beskorisno. Da si vidio ustavni zakon procitao bi da svaki građanin ima pravo napisati ustavnu tužbu. To pravo sam iskoristio. Da si procitao ustavnu tuzbu vidio bi na koji clanak kojeg zakona se pozivam. Isto tako bi vidio da sam ispucao dva stupnja na vrhovnom sudu po pitanju razumnog sudenja cime sam u potpunosti ispunio uvjete za prihvacanje.
Tuzbu sam napisao prema predloscima suda.
Prema navedenom zakonu sud mora tuzbu uzeti u razmatranje te ju moze odbaciti, traziti da se dopuni ili se proglasiti nenadleznim. Ne postoji zakonska mogucnost da tajnik prebaci ustavnu tuzbu u vrhovni sud. Isto tako vrhovni sud ne ne rješava ustavne tužbe.
U tom dijelu su napravili, po meni nezakoniti manevar da bi izbjegli ocitovanje o 11 godina sudenja i hrpu nepravilnosti u tom sudenju. Vec zbog duzine sudenja uskraceno mi je prabo na pravednu presudu.
Nasmijao si me do suza savjetom da odem na sud i trazim ubrzanje procesa. Čovječe prije tri godine vrhovni sud je naredio zupanijskom da donese presudu. Oglusio se. Vjeruj mi, ne bi slusali nti mene. Isto tako nisu odgovorili ministru na njegov upit.
I na kraju ovaj radni spor treba biti gotov za 6 mjeseci a zalbeni rok je mjesec dana. Ovo traje jedanajstu godinu.
I sada se ti nades udariti po meni i svima koji su dali plus. Svaka ti cast. Genijalan si
Imam pravo zastupati samog sebe i to pravo koristim.
Molim te lijepo da nam objasnis od kuda tebi pravo da ljudima odredujes kome ce dati plus. Smatras li da su ljudi maloumni?

Tko je glasao

Da, svatko ima pravo

Da, svatko ima pravo podnijeti ustavnu tuzbu.
Ali.
Slijedi jednostavnu proceduru:
1. Pogledaj ustavni zakon o ustavnom sudu, cl. 62., st. 2. koji kaze da se ustavna tuzba ne podnosi ako je za zastitu prava predvidjeno drugo sredstvo.
2. Pogledaj zakon o sudovima i nadji zahtjev za zastitu prava na sudjenje u razumnom roku.
3. Primijeti rupicu.
Fakultativno: 4. Zapitaj se da li je informacija koju si pronasao prije par godina nuzno i danas relevantna.

Nadalje, ovdje nastupas s figom u dzepu.
Kazes da je VSRH odredio ZS-u rok za rjesavanje te da se ovaj na to oglusio. S druge strane, iz podataka koji se vide cini se da je predmet upravo na VSRH. Pitam se onda da li je predmet prebacen po duhu svetome ili je ipak ZS odlucio.
Nadalje, rok od 6 mj koji stalno navodis u opreci sa trajanem spora od 11 godina ne odnosi se na cjelokupni postupak s kojim ga usporedjujes nego na prvostupanjski postupak. Ipak, vjerujem da postupak zaista predugo traje, pogotovo stoga sto je hitan, ali to ne stoji na nacin kako ti argumentiras.
Ako sam dobro shvatila da je predmet nq VSRH, vjerujem da je tamo povodom revizije sto po definiciji znaci da je pravomocno okoncan.
Vjerujem da je situacija frustrirajuca i tu imas moje puno razumijevanje i podrsku ali nazalost to stvarno izuzetno lose i kontraproduktivno kanaliziras pa se tu na kraju natezemo oko toga jel macka crna ili bijela.

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

hvala ti na trudu za

hvala ti na trudu za objašnjenje- još te molim da mi navedeš pravnu osnovu po kojoj glavni tajnik ustavnog suda može prebaciti Ustavnu tužbu vrhovnom sudu? zatim koja je pravna osnova po kojoj će vrhovni sud rješavati ustavnu tužbu? ustavna tužba poziva se na ustavni zakon o ustavnom sudu.

ti ovdje nastupaš kao sudac. donosiš presudu iako nisi nadležna za predmet.
navela si da imam pravo pdnjeti ustavnu tužbu, samim tim imam pravo dobiti i rješenje suda.
ne razumijem zašt mi želiš oduzeti pravo na rješenje suda. to rješenje može biti: tužba se odbacuje, tužba se dopunjuje, prihvaća ili sud se proglašava ne nadležnim.

dakle, ti možeš biti u pravu ali to treba sud utvrditi. zato i postoji sud. gdje stoji da su na sudovima samo predmeti koji u potpunosti odgovaraju zakonu? onda se ne treba suditi.

bez obzira što ti smatraš da sam nesposoban, da radim krivo, do sada sam uspio sam:
1. revizijom vrhovnog suda poništiti presude opčinskog i županijskog suda
2. dobiti presudu nižeg suda u svoju korist
3. dobiti presudu vrhovnog suda za suđenje u razumnom roku
...

i na kraju možda najvažnije. otkaz sam dobio kao sindikalni povjerenik koji je prijavio vladi kriminal na zračnoj luci zagreb. moju tvrdnju potvrdila je revizija a vlada je smjenila upravu. nažalost, bandić, koji je bio predsjenik nadzornog odbora u vrijeme kriminala, uspio je zaustaviti istragu i vratiti veliki dio uprave na njihova mjesta. otkaz je bila osveta za prijavu kriminala. a suđenje je samo demonstracija moći kriminalaca koji su bili ugroženi mojom prijavom.

jedanajst godina dolazim na posao a da ne radim ništa. sudovi su odbili sve moje podneske zbog provođenja mobinga poslodavca.

Tko je glasao

Zašto si tako prgav? Nitko ti

Zašto si tako prgav? Nitko ti nije rekao da si nesposoban.

Pitanje je što ti hoćeš. Da li se želiš natezati s Ustavnim sudom ili riješiti svoj radni spor. A postupak pred Ustavnim sudom ti jednako tako može trajati godinama i to nema nikakvog utjecaja na ishod radnog spora.

Ja sam prošao sve to što si i ti prošao. I to više puta od tebe sam išao od Općinskog do Vrhovnog i trajalo je dulje od ovog tvog postupka. I na kraju sam došao do nekog konkretnog mjerljivog rezultata. I dajem ti ljudski savjet nekoga tko ima iskustvo. Isto to radi i Griotte.

No koji je stav tvog odvjetnika o postupcima pred Ustavnim sudom?

Tko je glasao

Ne razumijes. Ustavna tuzba

Ne razumijes. Ustavna tuzba je redovna stepenica u ovom slucaju. Sve sto je bilo moguce do sada je ucinjeno. Ovom tuzbom ispunio sam uvjete za tuzbu europskom sudu za ljudska prava. Normalno ako prije toga ne bude presuda. Vec sada s ovom manipulacijom imao bi sanse na e sudu. Ovo prebacivanje se moze smatrati kao odbijanje tuzbe. Razmisljam da idem s tim.
Nemam odvjetnika i smatram da mi ga ne treba. Da su odvjetnici obaveza to bi pisalo u zakonu. Sudovi bi trebali biti strucni, od stranke u postupku traziti dokaze i temeljem toga donositi presudu. Barem je tako zamisljeni.
Molim te shvati da svojim savjetoma koji nisu dobri nanosis pomutnju u ionako tezak slucaj. Da si bio siguran u sebe sam bi se zastupao. Tebe je zastupao odvjetnik a ti si dajes pravo da savjetujes druge. Presmjesno.

Tko je glasao

Bravo!

Ovo još nisam pročitao na ovom portalu, a bilo je tu svega. Hahahahahaha.

1. Ustavna tužba je redovita stepenica u ovom slučaju. Hahahahahahahahahahaha. Nazdravlje!

2. Ispunio si uvijete za tužbu Europskom sudu za ljudska prava. Hahahahahahahahahaha.

3. Nemaš odvjetnika. Hahahahahahahahaha.

4. Sudovi bi trebali od stranke u postupku tražiti dokaze i temeljem toga donositi presudu, barem tako ti to zamišljaš. A ti si tužitelj. I nemaš odvjetnika. A tražiš da ti sud traži dokaze. Alo momak, sud ne smije biti pristran, ne može sud raditi posao stranke. Hahahahahahahahahhahahahahahahahhahahahahahahahhahahahahahahahahaha.

5. Ja svojim savjetima, koji nisu dobri nanosim pomutnju, u ionako težak slučaj. Hahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha. A uuuuuuuu!

6. Da sam siguran u samog sebe, sam bih sebe zastupao na sudu. Hahahahahahahahahahahahahahaha. Ajme, evo zbog ovakvih stavova imam razumijevanja za stanje u sudstvu. A kako napraviti reda u državi sa takvim strankama. Kako? Nema druge nego dignuti sudske pristojbe da se sustav otarasi ovakvih usijanih glava koje zatrpavaju sustav besmislicama.

7. Ja sebi dajem za pravo da savjetujem tebe. Hahahahahahahahahahhaaha. Evo povlačim sve što sam rekao, hahahahahahahahahaha. Mucke u pravu si, smo udri, juriš!!!

Tko je glasao

@Mucke

Zaista ne razumiješ bit stvari o ustavnoj tužbi, nadležnosti Ustavnog suda RH, nadležnosti redovnih sudova, nedopuštenosti, ustupanju na rješavanje......Kada bi stvari bile jednostavne, ljudi ne bi imali potrebe za stručnom pomoći. Čini mi se da svatko misli da zna pravo. Rijetkima će pasti na pamet da tvrde kako znaju medicinu. Kao što u medicini postoji specijalizacija i subspecijalizacija tako isto postoji i u pravu. Suci za radne sporove ne sude u kaznenim stvarima. Odvjetnici specijalizirani za kazneno pravo, u pravilu, se ne bave drugim granama prava.
No, da se vratim na tvoj slučaj. Prvo, nije svaki podnesak nazvan "ustavna tuižba" po svojem sadržaju ustavna tužba. Iz tvoje ustavne tužbe nije jasno da li se ista podnosi po članku 62. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu RH , u kojem slučaju maraš dokazati i pravodobnost, ili pak po članku 63. u kojem slučaju se mora ukazati na konkretan propust u donošenju sudske odluke konkretnog suda. Npr.: "Pred Vrhovnim sudom RH nalazi se predmet taj i taj, u kojem je Županijski sud donio presudu tad i tad, protiv koje je izjavljen pravni lijek tad i tad.... Kako do dana....Vrhovni sud RH nije riješio pravni lijek a postupak je započeo..tad i tad...dakle traje...godina, mjeseci, dana....to ne predlaže da....." ( neću dalje...)
Dakle žališ se na tzv. razumni rok..zbog ne donošenja sudske odluke a istovremeno pobijaš rješenje Vrhovnog suda...nešto tu ne štima.

Ovo ustupanje ( o tome pogledati: Poslovnik o radu Ustavnog suda) je u funkciji ubrzanja postupka. Ustavni sud, koji je nadležan za odlučivanje o ustavnim tužbama po striktno propisanim uvjetima, nije nadležan u konkretnom slučaju jer nisu ispunjene tzv. procesne pretpostavke ( neću ulaziti u razradu istih).
Tebi je očito stalo da ispuniš formalne uvjete za obraćanje Europskom sudu. Pri tome misliš da takvo, strogo formalizirano, postupanje možeš izbjeći u matičnoj državi?!
Ti smatraš da si ovom tužbom ispunio uvjete za Strasbourg. Time dokazuješ da baš ništa ne znaš o pravilima za postupanje pred tim sudom. Po Poslovniku suda, tajništvo te obavještava o nedopuštenosti pritužbe i o brisanju predmeta iz evidencije suda...i ti nemaš nikakve mogućnosti žalbe na takvu odluku/dopis.
Treba napomenuti da tužbu protiv Hrvatske Europskom sudu može podnijeti svako...kome je ....(propisani su uvjeti obraćanja ..... kao i pred Ustavnim sudom...)
Ako kojim slučejem Sud/Tajništvo ne proglasi zahtjev "očito nedopuštenim" obratiće ti se pismom/podneskom u kojemu će te upozoriti da MORAŠ IMATI ODVJETNIKA ( sugeriraće ti da se za pomoć obratiš Hrvatskoj odvjetničkij komori...u Zagrebu, u Koturaškoj ulici...), upozoriće te da se SVAKA DALJNJA KOMUNIKACIJA IZMEĐU TEBE I SUDA ODVIJA PREKO ODABRANOG ODVJETNIKA na jednom od jezika suda; engleskom ili francuskom..... U protivnom sud će brisati tvoj predmet iz registra bez daljnje obavijesti.
Vidiš, mora se imati stručna pomoć, ne može se zbog neznanja stranaka trošiti vrijeme europskih sudaca, oni ne pružaju pravnu pomoć već sude...
Zašto se to akceptira kod "stranaca" a kod nacionalnih sudova ne?
Još bih ti puno mogla napisati o toj temi ali i ovako zlorabim prostor duljinom ovog komentara.
Zaključno, tvoj slučaj definitivno traje užasno dugo. Međutim, čini mi se da je on pravomoćno okončan jer si naveo da dolaziš na posao a ništa ne radiš. To znači da problem nije u okončanju radnog spora pred redovnim sudovima...
Jako dobro poznajem gotovo sve segmente pravosudnog sustava i ustavnopravnog poretka...zato ti, uz svo razumjevanje tvoje životne drame, nisam mogla prešutjeti ove netočnosti, uzrokovane nedovoljnim poznavanjem ustavno/pravne materije.

Tko je glasao

Hvala, ne slazem se u

Hvala, ne slazem se u cijelosti s tobom i dalje mislim da idem u pravom smjeru.
Svoj smjer provjerio sam sa strucnjacima, koliko toliko znam citati i uvjeren sam u ispravnost postupka.
Prema tvom savjetu trebam se ubiti jer vise nemam druge opcije.
Moj predmet pun ie krminalnih radnji sudova i vrhovni sud je morao utvrditi odgovornost sudaca za takav njihov rad.
Ministar pravosuda moraonje zatraziti istragu nako sto mu nisu odgovorili na upit o predmetu.
Predsjednik vrhovnog suda ie morao pokrenuti istragu nakon sto predmet nije presuden i nakon presude za nerazumni rok i nakon sto nije dobio odgovor na upit o predmetu.

Vrhovni sud je o razumnom roku donio rjesenja u dva stupnja i vise nema mogucnosti suditi pa makar mu ustavni sud prepusti ustavnu tuzbu. :)

SUd ima pravo proglasiti me maloumnim i tako sprijeciti da se sam zastupam. Do tada ostajem svoj klijent, odnosno svoja budala ;)

Tko je glasao

...... to bu išlo sve do

...... to bu išlo sve do Prizivnog galaktičkog suda.....

Tko je glasao

plus hibiskus

Plus je išao kao neki znak podrške "borbi protiv sustava" (govorim u svoje ime). Dok se nije griotta javila, nisam ni shvatio (vjerojatno ni mnogi drugi) različite propuste.

Kada budem dovoljno pijan, onda ću nagovarati recimo tebe i griottu da napišete "Priručnik za obične građanine s primjerima iz prakse" :)

Tko je glasao

I moj je plus bio znak

I moj je plus bio znak podrške borbi Davida s Golijatom.

Kakve god da Mucke napravio proceduralne propuste, na koje u raspravi naši kvalificirani kolege ukazuju, potpuno je neprihvatljivo da stranka nema konačnu odluku ni nakon 11 godina suđenja.

Tko je glasao

Njegov predmet je pravomocno

Njegov predmet je pravomocno rijesen, koliko god izbjegavali to priznati.

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

Isto tako...

moj plus je minus sustavu koji je namjerno konstruiran tako da ga običan građanin, zbog kojeg sustav kakti i postoji, uopće ne može konzumirati bez stručnog posrednika (u vidu odvjetnika, bilježnika i sličnih stručnjaka), koji pak snagom svoga ceha postaju sve nepristupačniji tom istom prosječnom građaninu.

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci