Tagovi

Jesam Vam rekao !

Posjetite Otvoreni Blog i na Facebooku. Hvala na podršci :)

Sa "Jesam Vam rekao !" zapo?eo je Ljubo Jur?i?, predsjednik Hrvatskog društva ekonomista, svoje izlaganje na posljednjem godišnjem skupu hrvatskih ekonomista, politi?ara i "gospodarstvenika" prije bankrota koji ?e neizbježno uslijediti. U porezima za popunjavanje prora?unske rupe naveli smo neke od mjera koje su neophodne za preživljavanje hrvatskog društva.
Iako politi?ari, bankari i njihovi mediji bitno zamagljuju ove ?injenice sa praznim pri?ama, skandalima, "obra?unima sa korupcijom" koji nikog ne šalju na višegodišnju robiju i ne oduzimaju ukradenu imovinu, Šeherezadama, Mami?ima i top modelima, narod sve više osje?a nemar i plja?ku vladaju?e elite na svom trbuhu. Slijedi nam kriza ništa manja od one iz 1989. kad su kolabirali društveno vlasništvo i partijsko "samoupravljanje", Jugoslavija i SEV (najve?i trgovinski partner). Sje?ate se, zar ne ?
Vra?aju li se štrajkovi, otkazi, inflacija, devalvacija, redukcije (plina skoro sigurno), bankroti i sanacije banaka, rasprodaja državne imovine, zemljišta i uvo?enje do tad nepoznatih "trošarina, prireza, PDV-a" i sli?nih pojmova kojih u "mra?nim vremenima" nije bilo ? Usput, USA ni dan danas nema PDV.
Rohatinski je za Slobodnu Damaciju potvrdio navode Jean-Claude Tricheta, predsjednika Europske centralne banke kako srljamo u katastrofu. Evo nekoliko navoda:

Najkra?e, ako Vlada sada ima plan za smanjenje 5000 zaposlenih u državnoj upravi, a to ne provodi, za nekoliko godina bi morala otpustiti 10 do 20 tisu?a ljudi, a ostalima smanjiti pla?e.
Ako ne bi sada provela reviziju povlaštenih mirovina i smanjila ih za 10 do 20 posto, kasnije bi morala smanjiti ne samo povlaštene mirovine za 40 posto ve? bi i mirovine iz rada morala umanjiti za desetak posto.
Ako sada trebala otpustiti od 10 do 20 tisu?a ljudi u javnim poduze?ima, za dvije do pet godina ?e ih morati otpustiti 30 do 40 tisu?a.
Ako sada ne provede blažu reformu tržišta rada i mirovinskog sustava, za nekoliko godina ?e morati provesti najtvr?e neoliberalne ekonomske mjere.

Gdje ?e biti otpuštanja ? Pa ministar gospodarstva ?uro Popija? kaže da u prora?unu za 2011. brodogradilišta ne?e dobiti ni kune potpore jer je od 2006. to zabranjeno.
O realnosti hrvatske Vlade
Vlada predlaže prora?unske rashode od 122 milijarde kuna, a predvi?aju se prihodi od 108 milijardi kuna uz rast BDP-a od 1,5 posto.

Nema nulte stope PDV-a. S tim ("pregovori" sa EU) smo prihvatili i rokove, a to je najkasnije 1. sije?nja 2012.

Kaže Friš?i? jasno najavljuju?i poskupljenje kruha, mlijeka i lijekova tijekom 2012. !
Devizne rezerve su u ovom trenutku na svom rekordu od 11,1 milijardu eura. 2011. Hrvatskoj dospijeva na naplatu 9,5 milijardi eura kredita, tu su i najmanje dvije milijarde eura prora?unskog deficita, uz potpuno nerealno zamišljenu stopu rasta od 1,5 % BDP-a, iako su i HNB i nezavisni ekonomisti ve? upozorili kako nam i dogodine slijedi PAD BDP-a od najmanje 1 % !!!
Odakle ?e vlada namaknuti manjak od najmanje 31 milijardu kuna ?
Sve navedene dionice vrijede manje od pola milijarde kuna (490 mil.kn) !
3,5 % T-coma iznosi oko 780 milijuna kn.
Tržišna vrijednost dionica INA d.d. sada iznosi oko 18 milijardi kuna od ?ega je 44 % u vlasništvu RH. To je oko 8,5 milijardi kuna.
Croatia osiguranje (81,2 % vlasnik je Fond za privatizaciju) vrijede oko 1,3 milijarde kuna.
Hrvatska poštanska banka najnovijom dokapitalizacijom ostat ?e u državnom vlasništvu (Fonda, Pošte, HZMO) sa temeljnim kapitalom od milijardu kuna i bi?e spremna za me?unarodni IPO idu?e godine, barem za manjinski udio (25-49%).
 
Naravno, ako se vlada ipak odlu?i (privremeno) oporezovati i aktivu banaka po stopi od 0,5 % ?ime ?e im umanjiti dobit (koja je višestruko ve?a od europskog prosjeka) mogla bi ubrati još 1,9 milijardi kn.
Sve navedeno iznosi oko 14 milijardi. Što bi još država mogla prodati ? A da za to postoje zainteresirani kupci ?
Prihodi od prodaje nekretnina i zemljišta, legalizacija gradnje i pove?anje razli?itih koncesija (minerali, ceste, tv&telekom) ne postoje, jer jednostavno trenutno nemaju kupaca.
Što bi onda to moglo zna?iti za ekonomsku sliku Hrvatske ?
Scenarij koji ja nazivam: 10-10-10 ili "Redukcija-Devalvacija-Inflacija"
Detonator: pad kreditnog rejtinga ?e podi?i kamatne stope prvo za obveznice, a zatim i za kredite. U svijetu vlada nestašica kapitala, pa ?e prvo nastradati gubitaši: "Zbog EU" slijedi ukidanje državnih subvencija i jamstava brodogradnji, te pooštrenje uvjeta za isplatu poljoprivrednih poticaja i obustava kapitalnih investicija.
Posljedice:
Prvo, Vlada ?e morati zamrznuti pla?e i mirovine, ali to ne?e biti dovoljno. Potrebno je reducirati masu pla?a i mirovina za 10 % ! To je mogu?e serijom mjera:

  • poja?ati otpuštanja/umirovljenja iz državne/javne službe umanjuju?i iste za najmanje 10 000 radnih mjesta.
  • Ograni?avanje visina državnih pla?a, mirovina i bonusa tako?er je vrlo vjerovatno kako bi se ublažile socijalne nepravde. Npr. u SAD ni jedan državni službenik ne smije imati ve?u vla?u od Predsjednika.
  • Vrlo je vjerovatno kako ?e povlaštene mirovine biti umanjene za 10 %.

Drugo, HNB ?e koristiti devizne rezerve kako bi ublažila devalvaciju kune prema euru, ali koja bi do kraja idu?e godine mogla biti i 10 %.

Tre?e, inflacija cijena energenata, industrijskih i prehrambenih proizvoda koji ?e poskupiti do 10 %. Sve preko toga izazvalo bi socijalne nemire.

Za skeptike slijedi ilustracija sa linkom.

Sve ovo se može izbje?i, ali samo uz oštre i brze reforme i potpunu promjenu na?ina financiranja države i društva. A kome je to ovdje u interesu ? Politi?arima, bankarima, tajkunima, državnim ?inovnicima/službenicima/povlaštenim umirovljenicima ili bilo kome tko prima poticaje ili neku drugu pomo? od države ?
Bojim se da u ovoj zemlji postoji premali broj od države ne-ovisnih gra?ana kako bi je spasili od sebe same. Nadam se da griješim, a istinu ?e pokazati skori parlamentarni izbori.
 

Komentari

Za skeptike slijedi ilustracija sa linkom.

Takav scenarij istopio bi bankarske rezerve približno 2 posto, ali one bi i dalje bile natprosječno visoke jer stopa adekvatnosti kapitala hrvatskih banaka iznosi 19 posto, što je 7 postotnih poena iznad minimuma koji traži EU.

Prije svega ispravak netočnog navoda u linkanom textu s večernjaka. Minimalni zahtjevi za kapitalom kojega traži EU, a koji su nedavno dogovoreni na satanku u Baselu (lll) jesu 8% i to tek od 2013. godine: http://www.basel-iii-accord.com/
Minimum koji je pred naše banke postavio Rohatinski je 12% dakle 50% veći zahtijev nego to traži EU pa je opravdano postaviti pitanje ZAŠTO druže Rohatinski?!
Točno je da je trenutna kapitaliziranost "hrvatskih" banaka visokih 19% i da zbog toga najveći teret snose svi oni koji su se zadužili na domaćem tržištu kapitala. U jednoj analizi koju je ranije objavio HUB tvrdilo se da je trošak regulatornih mjera u koji spada i obvezna pričuva čak 2 postotna poena i da je i to jedan od razloga što su banke navodno prisiljene držati tako visoke kamatne stope.
Indirektni krivac za lihvarenje prema tome je guverner HNB-a i njegova prekonzervativna monetarna politika. Da, zbog toga je Rohatinski dobio nagradu i proglašen je najboljim guvernerom na svijetu. Zbog takvog pristupa banke su stvorile ogromne rezerve koje je on oslobodio da bi spasio guzicu HDZu i Sanaderovoj vladi prije 2 godine. U nedavnom obraćanju javnosti Rohatinski se posipa pepelom baš zbog toga što je napravio i što nije ostavio Sanadera na cjedilu koji bi tada bio prisiljen pozvati MMF za kojim u zadnje vrijeme mnogi vape kao ozebli za suncem. Prizivaju ga čak i oni (sindikati, umirovljenici (hrelja)) koji su se toliko pjenili kad je uveden harač, a koji bi da MMF dođe bili najviše pogođeni. Otvoreni zahtjevi MMF-a su smanjivanje plaća i smanjivanje mirovina pa je opravdano postaviti pitanje pred prodane sindikalne i umirovljeničke duše, za koga oni rade i za koga se bore? Zbog čega sva ta strka oko Zakona o radu i izmjena kolektivnih ugovora, peticija za referendumom kad s druge strane djeluju u sasvim suprotnom smjeru!?
Prvo, Vlada će morati zamrznuti plaće i mirovine, ali to neće biti dovoljno. Potrebno je reducirati masu plaća i mirovina za 10 % ! To je moguće serijom mjera:
•pojačati otpuštanja/umirovljenja iz državne/javne službe umanjujući iste za najmanje 10 000 radnih mjesta.
•Ograničavanje visina državnih plaća, mirovina i bonusa također je vrlo vjerovatno kako bi se ublažile socijalne nepravde. Npr. u SAD ni jedan državni službenik ne smije imati veću vlaću od Predsjednika.
•Vrlo je vjerovatno kako će povlaštene mirovine biti umanjene za 10 %.

1. Na primjeru harača smo se mogli uvjeriti u negativan efekat ovakvih mjera. Šuker je to nabolje mogao pratiti na punjenju proračuna i jedino pozitivno u ovom novom proračunu je što nije dirao plaće i mirovine.
2. 10 000 radnih mjesta je beznačajno zbog minimalne uštede. No prije bilo kakvog otpuštanja treba stvoriti uvjete za nova radna mjesta.
3. Slažem se, a pogotovo bi trebalo uvesti reda u plaće na lokalnoj razini jer tamo vlada čista samovolja i nerijetko lokalci za isti posao kao i državni namjesštenici dobiju duplo veće plaće.
4. Povlaštene mirovine su već smanjene 10% (one iznad 3 500) i vidimo da efekta uopće nema. Čak i kad bi se iste u potpunosti uklonile, ako bi taj novac otišao u rupu bez dna, npr. za podmirenje pristiglih kredita, a ne u razvoj, efekat bi opet izostao.

Naš problem i nije toliko u novcima jer ih ima i u HNBu i u bankama ( obvezne pričuve su opet narasle na razinu prije smanjivanja, a devizne rezerve su na vrhuncu), već u projektima koji bi se tim novcem pokrenuli i koji bi jamčili ekonomski rast.
Zato mi se za promjenu umjesto mazohističkog pristupa ( kresanja, stezanja, ukidanja...) svidja ovaj novi Šukerov pristup koji najavljuje neke nove vjetrove.
:)))

Tko je glasao

Prazna kasa

Do redukcije ne očekujem da će doći kao do planske mjere za gospodarski razvoj, već će neimaština (podbačaj punjenja proračuna, veći teret za mirovine, socijalu i zdravstvo od planiranog) natjerati vladu na istu.
Jedino skladište novca u ovoj zemlji čuvaju Rohatinski i četiri velike banke (kontroliraju mirovinske obavezne i dobrovoljne fondove, privatne zdravstvene, investicijske fondove, osiguravajuća društva), a ni jedni ni drugi neće dati ni lipe. Ne moraju. Oni su gazde političarima, a ne obrnuto.
Dakle, manjak od najmanje 15 milijardi kn u proračunu će prouzročiti povećanje nelikvidnosti: kašnjenje isplate plaća, mirovina, neplaćanje lijekova HZZO. Plaće iz proračuna mjesečno iznose oko PET milijardi, mirovine preko DVIJE.
U smjesu dodaj inflaciju, pad tečaja i sačekaj da se kuha do izbora... Revoluciju dodati po želji...:)

Tko je glasao

Jedino skladište novca u ovoj

Jedino skladište novca u ovoj zemlji čuvaju Rohatinski i četiri velike banke.

Upravo navedeni i jesi ključ rješenja, a ne tamo nekakovi političke želje i željice. Stvarnu vlast ima onaj tko u rukama drži novac, a to su banke i HNB. Zato se i jesam u gornjem postu okomio upravo na njih. Možemo se jedino nadati da će potonji shvatiti da sve ovisi o njima i njihovoj sposobnosti prilagođavanja novonastalim situacijama. No s obzirom na iskazano do sada, baš se i nisu pokazali u najboljem svjetlu.

Dakle, manjak od najmanje 15 milijardi kn u proračunu će prouzročiti povećanje nelikvidnosti: kašnjenje isplate plaća, mirovina, neplaćanje lijekova HZZO.

Deficit se može pokriti novim zaduženjima i rješen problem. No, s druge strane, rezanje plaća, mirovina, socijale.. kroz pad potrošnje direktno bi utjecalo na punjenje proračuna ali i na gospodarstvo zbog pada potražnje. Slijede novi stečajevi i otpušatanja radnika pa ulazimo u začarani krug iz kojega je još teže doći do izlaza.
S obzirom da ključni igrači nisu prepoznali dubinu ove krize, kako na lokalnoj tako i na globalnoj razini, malo sam skeptičan oko toga hoće li i sada prepoznati ključni momenat.
Ako ništa drugo Šuker je barem izvukao pouku glede nekih loših poteza (harač) dok sive eminencije i dalje inzistiraju na nekim novim haračima. I to u tržišno i potrošačko orjentiranom društvu. Idioti.

Tko je glasao

OVI JE NAJVEĆI-A ČA SAN VAN REKA !

U ovom prigodnom ekonomskom sunovrat trenutku (novi nazovi proračun) ,prigodna je taman uz temu,karikatura besmrtnog Otta Reisingera,di par penzića sjedi tik do obale i gledaju valove kako bjesne na pučini i idu k njima.Jedan manji,jedan veći i svi im završavaju pod nogama,dok odjednom jedan od penzića ne veli :"Ovi je najveći !".Eto ti valčine,zapljusne i okupa ih sve,na šta starina poslije povlačenja vala doda : "A ča san van reka !"
Isto je s našom ekonomskom zbiljom-vidimo tsunami,valja se na pučini,ide k nama,samo svi u Vladi misle valjda da imaju Nojevu barku,pa će se tsunami pretvoriti u klokotave valiće,dok dođe do nas. Zadani proračun je nemoguće ispuniti iz nekoliko prozaičnih razloga,poput neuračunavanja nedospjelih poreza i prireza na ime skorašnjih 30-40.000 nezaposlenih ,gašenja 8.000 obrta kao i stečaja oko 25-35.000 tvrtki,a da ne govorim o katastrofalnim rezultatima tvfrtki koji će tek biti prezentirani u završnim računima za ovu godinu.Takva indolencija spram realnosti zapanjuje,tim prije jer ti ufoteljeni pametnjakovići iz Vlade nemaju tri čiste što raditi,dsa li uopće raditi dalje,nego se vesele svome sijelu i rektalno-alpinističkim sposobnostima svih u vlasti.
Očito je da će se HNB naći između čekića i nakovnja-vlast će tražiti otpuštanje dijela deviznih rezervi za plaćanje dugova,guverner će tražiti sredstva za obranu tečaja kune,a privrednici će jaukati za novcem,jer im je ionako mininmalna potpora u narednom proračunu srezana ponovo,posebice za mala i srednja poduzeća.Ništa od temeljnih pitanja nije riješeno,vrijeme prolazi,a kamate rastu.

Ono što bi pro-aktivnom ekonomskom politikom mogli učiniti,jeste da se te devizne rezerve,koje su zaista 3 puta (sad već i 4) veće od potrebnih,uporabe na dobrobit zemlje,a ne nečijeg ega ili politike.

Moj prijedlog bi bio da se 2 milijarde eura iz dev.rezervi uporabi za direktnu investiciju malih i srednji tvrtki,ali po instrukcijama nevladinih i neovisnih privrednih stručnjaka,recimo CRANE grupe.Dodatnih 1 milijardu eura bi iskoristili za programe masovna zapošljavanja ljudi u mikro-tvrtkama,te aktiviranje opocije prinudne naplate dodatnih jamstava gradova i općina iznad dopuštena cenzusa kroz poslovne prostore i industrijske zone u tom pogledu i davanje istih besplatno investitorima koji se obvežu na najmanje 5-godišnje zapošljavanje ljudi.

Narednih 3 milijarde eura bih iskoristio za kupnju našeg ino duga na tržištu,jer će vrijeme za to biti jako povoljno,pa ćemo moći dug kupiti za znatan rabat u odnosu na nominalnu vrijednost (cca 60-70 % rabata),a što bi kod drugih kreditora i investitora imalo za posljedicu vraćanje barem dijela povjerenja u nas.

HNB bi trebao odustati od politike čvrstog tečaja,ali usporedo s tim,iskoristiti svoje ovlasti i ukinuti devizne klauzule u ugovorima građana i tvrtki ,primoravši banke da aktivno sudjeluju u krediranju boljih uvjeta za privredu i građanstvo .

Uvesti strogu kontrolu,odnosno ukinuti mogućnost zaduženja gradova,općina,županija,itd. do daljnjeg,posebice za one projekte koji nemaju nikakovu financijsku konstrukciju.

SAD nema VAT sad,ali po Paulu Krugmanu moraće ga uvesti kad-tad,i to u par godina,kako zbog svoga duga,tako i zbog troškova novog zakona i Medicare-u,jer se faktički radi o nekoliko procenata američkog GDP-a kojeg trenutno uopće nemaju .

Tko je glasao

Bojim se da u ovoj zemlji


Bojim se da u ovoj zemlji postoji premali broj od države ne-ovisnih građana kako bi je spasili od sebe same. Nadam se da griješim, a istinu će pokazati skori parlamentarni izbori.

Donekle si u pravu ali i u krivu. Tvoja rečenica je sada istina. Ali, uvjeti se mijenjaju. Sve više građana će morati biti ne-ovisno ne zato što tako hoće, nego zato što dalje ovako ne ide. Na budućnost će više utjecati stvarne ekonomske okolnosti nego osjećanja građana.
Zato HDZ nema budućnosti, njihov način vladanja ne može opstati ni na koji način jer nije ekonomski održiv.
Sada je samo problem kako ih uništiti prije nego naprave još više štete.
Već duže vremena se vidi njihov plan, a to je po svaku cijenu ( ekonomsku i demokratsku ) izgurati do pridruživanja EU. Nadaju se da će onda opet moći posuđivati i nastaviti po starom.
Treba li reći da su se njihovi planovi uvijek, ama baš uvijek pokazali kao štetni i glupi.
Prva glupost je da će ovakva država ući u EU. Niz nedavnih vijesti između redova sugerira da je i EU progledala i da ne nasjeda na HDZ-ovske bajke o progonu korupcije. Maksimum na koji je HDZ spreman ni na koji način ne može dati zadovoljavajuće rezulate po broju osuđenih, njihovim ulogama i iznosu vraćenih opljačkanih novaca.
Druga glupost je će unutar EU moći nastaviti po starom. Čak i da EU pripusti ovakvu državu, položaj građana se neće popraviti, morati će biti sve više ne-ovisni. Pomoć EU će biti blokirana iz istih razloga kao sada (zamisli, hoće li EU dati svoje novce u resor kojim gospodari jedan Kalmeta?) a kako neće biti istinske promjene u upravljanju i gospodarstvu, krediti će i dalje ostati skupi.

Tko je glasao

Esseker , ova recenica sjajno

Esseker , ova recenica sjajno opisuje stanje uma u HR "Bojim se da u ovoj zemlji postoji premali broj od države ne-ovisnih građana kako bi je spasii od sebe samih."

Vecini gradjana potpuno je nepoznat koncept stvaranja dodatne vrijednosti i funkcioniranja odrzive ekonomije i zbog toga se oslanjaju na drzavu, a ne kuze da se ona oslanja na njih, odnosno gospodarstvo. Razumljivo je zasto je to tako ali to razumjevanje nece smanjiti opasnost od gospodarske kataklizme cije posljedice vec zivimo.
Trebamo vodstvo koje ce se jasno obratiti, doslovno nacrtati, gradjanima kratkim prikazom funkcioniranja ekonomije i mjera koje treba poduzeti da prezivimo.

-spiralu drzavnog zaduzivanja u kratkorocnom razdoblju nemoguce je zaustaviti i moramo moliti za milost rejting agencija i vjerovnika (ovo ce vjerojatno biti MMF), na ruku nam trenutno ide stampanje novca u USA i UK kao i niske referente kamatne stope na sve valute

-spiralu rasta nezaposlenosti takodjer je trenutno nemoguce zaustaviti, da bi premostili sljedece razdoblje i kupili vrijeme kod kreditora, otpustanja u drzavnim sluzbama je nemoguce izbjeci, privatno poduzetnistvo je ionako u slobodnom padu i te zaposlene ionako gubimo, kako ne mozemo angazirati inozemnu potrosnju, naprosto nemamo dovoljno konkurentnih proizvoda, ne preostaje nista drugo nego svjedociti daljnjem padu domace potrosnje a time i rastu nezaposlenosti

-dakle prvi korak je pod hitno pokusati amortizirati rastucu nezaposlenost (ona direktno utjece na pad potrosnje i opterecenje drzavne blagajne), jedini trenutno moguci nacin je skinuti gace i pustiti u zemlju sve invesitore koji imaju namjeru zaposljavati, sve im podrediti (ovo nije najsretnije rjesenje ali trenutno jedino moguce)

-uz gornje odmah rjesiti konkurentnost u gospodarstvu, ona je jedini garant da cemo s vremenom stvoriti subjekte koji ce se moci natjecati i u inozemstvu, drzava je ogromni potrosac ali do te potrosnje uglavnom dolaze odabrani, potpuno trzistu otvoriti sve natjecaje za drzavnu potrosnju

-potezom pera i niskim kaznama prebaciti sto vise sive ekonomije u legalnu, (siva ekonomija - primjerice - ugostitelji, mehanicari/lakirnice, graficari, odvjetnici..),omoguciti im jeftin ulaz u legalnu ekonomiju kroz niske pausalne poreze, time stvoriti trzisno natjecanje i omoguciti rasterecenje legalne ekonomije

-instant uskladjenje pravnog sustava sa zahtjevima konkurentene ekonomije, strogo penaliziranje placanja van rokova i pogotovo neplacanja, tko ne moze pratiti propada i otvara mjesto za druge

-za industrije (prehrambena, osiguranje, informatika..) koje imaju sansu sirenja u regiji stvoriti gospodarsku diplomaciju koje ce osluhnuti njihove potrebe i provesti prilagodbe, za drzavne tvrtke iz tih industrija raspisati javne tajecaje za izbor uprave i dati joj potpunu slobodu upravljanja ili, vjerojatno bolje, prepustiti vecinske udjele, po trzisnim uvjetima, domacem privatnom kapitalu

-odmah uvesti obaveznu besplatnu ekonomsku edukaciju za sve gradjane, seminare odrzavati vikendom,praznicima, radnim danima u vecernjim satima u skolama, faklultetima, drzavnim objektima, prikazati sto znaci efikasna ekonomija, stvaranje vrijednosti i sto se sa drzavom i gradjanima dogadja u izostanku iste

Na kraju, ni sam vise ne znam zasto ovo pisem, znam da vladajucoj eliti ne odgovaraju gornje promjene a vecina gradajana ionako ne zna sto ih je snaslo, ali valjda, koliko god sam svjestan katastrofalnog stanja jos uvijek vjerujem da se mozemo izvuci, ali preduvjet je da misleci gradjani izvuku glavu iz pijeska i izvedu ostatak iz mraka neznanja na svjetlo spoznaje.
Tek nakon toga mozemo poceti terapiju..

Tko je glasao

Vrijeme pročišćenja katarzom

odmah uvesti obaveznu besplatnu ekonomsku edukaciju za sve gradjane,...prikazati sto znaci efikasna ekonomija,...
Ajde bolan ne bio, reci ti meni ekonomski neukom supstrat sadržaja te ekonomske edukacije i tko bi po tebi trebali biti edukatori efikasne ekonomije. Jel to priča o "imati" pod svaku cijenu i gdje je u toj priči čovjek. Jel ti zaista misliš da je sustav hapanja akcelerirao zbog neukosti stada ili je režija ipak malo drugačija. Živio ti meni 99 godina - za početak!

Tko je glasao

Jednočinka u tri čina

Zbunjuješ ljude,... Naravno, pripremam ih za slijedeći čin predstave pod naslovom: lud hebe zbunjenog! :)

Tko je glasao

Usput, USA ni dan danas nema

Usput, USA ni dan danas nema PDV.

Iako mlađi (po nastanku) od oporezivanja u našim krajevima, porezni sustav u USA je s jedne strane jednostavan a opet i kompliciran.

Detaljnije na http://en.wikipedia.org/wiki/Taxation_in_the_United_States

ili stariji tekst na hrvatskom sa zanimljivim podacima na
http://www.voanews.com/croatian/archive/2001-08/a-2001-08-10-18-1.cfm

iz koga izdvajam zanimljivost da je Gettysburg address, govor koji je Abraham Lincoln održao nakon bitke građanskog rata između Sjevera i Juga u istoimenom gradicu u Pennsylvaniji imao 269 riječi, Američka Deklaracija o nezavisnosti - 1.337, Biblija ima oko 773.000, ovisno već o verziji, dok je Porezni zakon imao 1913. godine, 11.400 riječi a danas, oko 7 milijuna!

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci