Tagovi

Jel netko vidio hobotnicu

Jel ovo hereza, za osviještene sve manje. Hrvatska treba katarzu – veoma bolnu katarzu. A boli nema bez zla. Da, Hrvatskoj treba prepoznatljivo zlo koje ?e biti inicijalni detonator – eksplozije drasti?nih promjena bez kojih nema ni budu?e države, a bogme ni sada izumiru?eg naroda. Jesam li ovom hereti?kom tezom otkrio toplu vodu, ne – otkrio sam ledenu santu koju svi vide ali koju nitko osvijestiti ne želi, jer pretpostavlja strah i neizvjesnost, a stado žudi za mirom i sigurnoš?u. Ali, i sad mora biti taj ali – i ova „demokratska rješenja“ donose još ve?u koli?inu straha i neizvjesnosti jer odugovla?e i prolongiraju katarzi?ni „pakao“ na puno duže vrijeme. A vrijeme radi protiv države i naroda koji tako voli svoju državu. Voli ju tako posjedni?ki da bi ju najra?e požderao po obrascu – posle mene potop. To se zove domoljublje. I oni kaj šute su tako?er domoljubi – ne bi se šteli miješati u gozbu kanibala iz ?iste solidarnosti. Jel situacija zaista takva da je potrebno zazivati primjerenu silu ozdravljenja koja se name?e kao alternativa „parlamentarnoj demokraciji“ i pri?i o demokratskom rješenju puzaju?eg ropstva. Jel to pesimizam! Jel pesimizam ?injenica ako se konstatira da je kompletna pravna infrastruktura na kojoj je sazdana ova tvorevina što se naziva državom (a koja to više nije) falsificirana u nelegalnom parlamentu u kojem se detaširani predstavnici partitokracije besramno predstavljaju kao legalno izabrani predstavnici naroda (?l.2. Ustava) iako ni jedno ime cijepljenih od naroda izabrano nije. Jel pesimizam ?injenica da taj nelegalitet i nelegitimitet izvire iz ?injenice besramnog falsificiranja broja bira?a u odnosu na broj živu?ih državljana. Jel pesimizam ?injenica da taj nelegalitet i nelegitimitet izvire i iz ?injenice da su bira?ka mjesta u inozemstvu inprovizirana na mjestima i prostorima koji veze nemaju sa službenim konzularnim prostorima RH-e. Jel pesimizam ?injenica da taj nelegalitet i nelegitimitet izvire iz demokratskog prava mrtvih da glasuju. A te sve pri?e koje idu za nasilnim uga?anjem lakomih individualnih ega koštaju. Koštaju svako nero?eno dijete per futuro toliko da ta djeca unaprijed odustaju od ro?enja. Zato ovaj narod izumire brzinom jednog Ivani? Grada na godinu.
Mogu li se domoljubi koji iz patološke ljubavi žderu svoju domovinu jer je to cijena religije globalnog individualizma i demokracije razvlastiti nelegalnom polugom zakonodavne vlasti. Teoretski mogu ali na na?in da misle?e i osviještene jedinke poput Igora Mandi?a imperativno ne žele do?ekati osamdeseti ro?endan. Oni koje žele vidjeti van konjskog okulara odmah ?e primijetiti da oni koji su jamili mo? ne?e tu mo? olako prepustiti raznim novim pravednostima koje se recikliraju na argumentu samo i samo - doktorskih predikatura. Ali kad doktor veli da postoji stara i nova pravednost, onda je to aksiom – samorazumljiva ?injenica koja ne trpi preispitivanja posebice ne ona tipa da je pravednost apsolutna – il je ima, il je nema. Pravda i pravednost nije kategorija koju odre?uje narod ve? dostignu?e odabranih demokrata koji svoj legitimitet crpe iz 30%-ne podrške sustavno podu?enih da uvijek treba birati manje zlo, ako dobrog nema. A dobrog nema bez 50%+1 glas živih – ne mrtvih! Zato su ovi izbori zlo koje se deklarira kao dobro jer kao 1/3 populusa tako misli. Ali i ako i je zlo, nije dovoljno veliko zlo koje bi generiralo takvu koli?inu boli u bi?u hrvatskom koja bi za posljedicu imala najprije biološku, a potom i mentalnnu katarzu toliko neophodnu za ro?enje fenixa potomaka naroda iz stolje?a sedmog.
Zato ja u prvom krugu glasao nisam jer nijedan kandidat za „prijestolonasljednika“ nije deklarirao potentnost za stvaranje te koli?ine boli koja bi navijestila ro?enje fenixa. Neki tu apstinenciju nazivaju zatrovanoš?u dostignu?ima 20-togodišnje demokracije. A Mrak pita jel uzrok vrijeme ili kampanja – ko u prvom razredu!!!
Drugi krug kao reducirana izvjesnost nudi nam dva osvjedo?ena socijaldemokrata – jednog koji je pod rednim brojem dva stvarao socijaldemokraciju i drugog koji je tu socijaldemokraciju razvio u kategoriju Nove pravednosti. Stara pravednost je nesretnim slu?ajem zagubljena...
Zašto Hrvatska ne bi trebala glasati za Josipovi?a – zato jer je deklariran kao dobro budu?e Hrvatske, a dobro iz prije navedene pri?e o dnu dna ne može donijeti toliko potrebnu bol za prolazak kroz katarzu i ro?enje fenixa. Zato treba birati zlo – kuma Bandi?a koji je medijski deklariran kao velika nesre?a i zlo budu?eg Pantov?aka. Po meni, taj kum Bandi? je još uvijek premalo zlo za forsirano akumuliranje energije potrebne za katarzu, ali je zlo koje osigurava kra?e vrijeme onih nero?enih s po?etka da iza?u iz zato?enišva domovinske demokratske maternice - od Josipovi?a koji nudi op?e dobro i pravednost te novi festival demokracije. Nikad narod sa Josipovi?em eksplodirati ne?e – ostat ?e taoc demokracije partitokratskih lu?aka koji propisuju etalone vrijednosti van gra?evinskih parcela Vrap?a i Jankomira, demokracije dužni?kog ropstva. Ne jam?i ni Bandi? eksploziju osviještenih masa – ali on je Kum i može zasigurno svojim vezama sa raznim Kerumima prizvati vraga ranije ako nikako druga?ije, a ono poho?enjem Kamenitih vrata i puzanjem do pijedestala grotla jada i ?emera.
Stoga apeliram na nevjerni?ku Hrvatsku da skrušenom molitvom koncentrira sve negativne energije prema drugom izbornom krugu kako bi hobotni?ka kumska opcija postala demokratska ste?evina od koje ?emo riknuti prije 80-tog ro?endana Igora Mandi?a.
Moli se Hrvatsko za autohtonu gastronomsku deliciju - potetntnu i trudnu hobotnicu na uli?nom žaru!

Komentari

Golgota [:o) tekst dnevnika

Golgota [:o) tekst dnevnika mi je pomalo izazovan, pa ću se malo baviti kreativnim seciranjem(misaone gimnastike radi, jer odavno nisam, pa sa se ne zapustim..), a to mi je inače hobi iz doba radoznale mladosti:o)))

Hrvatska treba katarzu – veoma bolnu katarzu.
*
Ne. Hrvatska ne treba katarzu. Još manje bolnu katarzu. Hrvatska treba liječenje od boli. Liječenje od bolnih karatzi od stoljeća 21 prije nove ere pa do danas. Pa zar nije već jednom dosta bogamu! Od Vučedola do danas se Hrvatska iskorištava kao poligon za uvježbavanje svjetskih silnica!?!
A nasuprot - na suprotnoj zemljinoj akupunktrunoj točki su sve poklopali pa je pustoš!
A mi se još držimo!
Žilavi smo, nema šta.
Hrvatskoj treba puno toga Golgota, pa je zato ova početna teza neprihvatljiva kao konstruktivni doprinos promišljanju o temi: kako danas i kako sutra. Teza je zapravo ponavljanje nekih starih, tuđih misaonih obrazaca. Vatra i sagorijevanje u katarzi su iz doba VJEŠTICA - a to je poprilično zastarjeli misaoni sustav i poprilično krut u svojoj suštini. Čak destruktivano nazadan.

Osim bolnih katarzi (koje najčešće ne rješavaju problem, nego služe samo kao sigurnosni ventil na expres loncu - da malo para izađe, da kotao ne pukne) ... dakle u životu osim bolnih katarzi, postoje i ugodne katarze.
Ljubavne katarze(ovo ljubavne u najširem smislu).

Čovjek je biće ugode i 1000 puta veće rezultate postiže primamljuva ugoda, od bolne katarze(osim za više manje sado mazo tipove). Dakle, u suštini je problem u osnovnom poimanju da je politika nešto odvojeno od nečega, a nije, jer je dio ljudskih aktivnosti, aktivnosti grupe ljudi. A mi smo mala grupica od 4,5 miliona ljudi i nama je potrebna ljubavna, ugodna, nadajuća 'katarza' (znači i tu riječ katarza treba jednostavno izbaciti).

Nama jednostavno treba ugodno promišljanje u tome što i kako dalje. Bez toga je sve ovo političko bavljenje samo bezlična trgovina dušama, bezočna LAGAČINA i prenemaganje oko _ničega_s_ničim_.
Besmisao na žaru, umjesto mirisnih ribica, vina i gitare. Politika je pre ozbiljna stvar da bi je ostavili u rukama ovih _ukravatiranih_ozbiljnih_"$%##"%#štaplera_boja_raznih:o))))

DuroPula@gmail.com

Tko je glasao

DuorPula, prihvaćam tvoj

DuorPula,
prihvaćam tvoj izazov verbalne ekvilibristike glede dileme poimanja katarze kao okidaća nužnih promjena u hrvatskom društvu.
Teza je zapravo ponavljanje nekih starih, tuđih misaonih obrazaca. Vatra i sagorijevanje u katarzi su iz doba VJEŠTICA - a to je poprilično zastarjeli misaoni sustav i poprilično krut u svojoj suštini. Čak destruktivano nazadan.
Kakve veze ima teza o zastarjelom misaonom sustavu u odnosu na njegovu učinkovitost. Jel samo zato što je nešto staro je po defaultu loše! Ljude na akciju guraju emocije, a strah je ključna emocija barem ja osjetio u ratu. A maksimalni strah možeš generirati samo kroz katarzu. Generiranjem energije ljubavi (za koju usput samo da znaš nema dovoljno kapaciteta) u okolnostima totalne neizvjesnosti i eksploatacije većine ti ne možeš potaknuti dramatične promjene a samo dramatične promjene mogu izliječiti ovo društvo. Stoga princip što gore tim bolje jest recept za buđenje uspavanih i komotnih. Oni koji su nasilno hapili resurse od svih nas neće zbog ljubavi te resurse dijeliti s nikim. Stoga, radi njih i pravnog sustava koji štiti zločinačku organizaciju (stranačke makroe) mora se generirati povelika količina straha koja bi potom zavaljala masu. Hoće li biti mrtvih, hoće - i u ovom ratu sam se nagledao mrtvih tjelesa koja su poginula ni kriva ni dužna. Ti mrtvi su okidać katarze i toliko priželjkivanih promjena nabolje. Ja to zovem konstruktivnom silom i konstruktivnim rješenjem. Pjevanje i ljubljenje u ovom slućaju ne donosi osvještenje i oslobođenje...

Tko je glasao

nema sta propaganda vam je

nema sta propaganda vam je dobra mora se priznati..

Tko je glasao

Promijenio sam naslov objave

Promijenio sam naslov objave iz protesta spram medijskog licemjerja u oslikavanju stanja i uzroka ukupnih društvenih odnosa u državi. Mora li se baš uvijek pojaviti jedan Miklenić koji će reći - gospodo, car je gol...

http://www.jutarnji.hr/crkva--hrvatskom-vlada-nevidljiva-hobotnica---ni-...

Tko je glasao

Crkvi, a i Mikleniću očito

Crkvi, a i Mikleniću očito odlično leži relativizacija odgovornosti. Piše da su sve stranke krive za ovakvu situaciju u zemlji, a krivica je na "nevidljivoj hobotnici". Očito je da ima problema s vidom i sluhom kad ne može vidjeti ili čuti tko je kriv. Od 19 godina, samo 4 nije na vlasti bio HDZ. Prema tome ZNA SE tko je prvookrivljeni.

Tko je glasao

nema to veze sa HDZ-om i

nema to veze sa HDZ-om i SDP-om kao takvima.. oni su vidljivi, a hobotnica je nevidljiva onima koji se dobro ne zagledaju

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

varaš se ti. hobotnica nema

varaš se ti. hobotnica nema stranački predznak. prisjetimo se samo kako je na vlast došla velika koalicija s namjerom da je utamani, pa nije, jer je unutarstranački krak te iste uspio to spriječiti. deset godina je i mesić bio predsjednik i nije ništa učinio. dakle, od lijeva na desno i od desna na lijevo, nevidljiva hobotnica harači. da se ovog trena bira sdp na vlast, opet ništa ne bi učinio. jer ne može sam sebe izrezati. kao ni ovi drugi. međutim, tko najbolje kuha hobotnicu na salatu? žesko! za nadati se. (s oprezom, naravno)

My Soul

Tko je glasao

Slažem se s tobom My Soul -

Slažem se s tobom My Soul - ne radi tepanja već zbog trubljenja nećeg kaj je toliko vidljivo ali stado to osvijestiti ne želi po cijenu da dobije još 10 novih harača. To sa ženskom je i moja priča - nagovarali smo jednu uglednu psihologicu (iako je ovo psihijatrijski slućaj) da uleti među ovu bagru, nismo uspjeli skupiti 10 000 potpisa. A Jaca bulazni o 50 000 potpisa - i dobit će potporu Iblera. Tako preživljava partitokracija i njeni sponzori!

Tko je glasao

Bolje i umrijeti pa se

Bolje i umrijeti pa se ponovo iz pepela dizati, nego umirati polako, a nikada ne umrijeti što nam jamči drug i natifašista Josipović na tragu njegovog prethodnika.

"SMRT FAŠIZMU i JOŠ VIŠE ANTIFAŠISTIMA"

Tko je glasao

Što je uspaljeni pisac htio

Što je uspaljeni pisac htio reći?Čija je ova parola na dnu?

Tko je glasao

Postoji velika vjerojatnost

Postoji velika vjerojatnost da Bandić postane predsjednik RH. Mislim da bi to zapravo bilo dobro, prvenstveno zbog toga što on baš nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Njega ili vole ili mrze a to znači da ga uočavaju, što je za političara od presudne važnosti.
Nije bezličan, bezbojan i apsolutno nesipatičan kao što je to njegov protukandidat. Još manje je aparatčik partije!
Bandić iza sebe ima 1000 loših i 1001 dobar potez. Taj 1 je ulazak u drugi krug izbora za predsjednika RH.
O njemu se više-manje sve zna (barem tako mnogi tvrde????) i izborom Bandića za predsjednika možemo prilično dobro predvidjeti što će i kako nastupati i raditi.
To nije čovjek koji bi bio niti može biti fikus! On je stvarno u stanju probuditi i prodrmati Hrvatsku. Iz temelja!
Takva probuđena Hrvatska još ima nekakve šanse da pogleda i pregleda sama sebe te spasi što se spasiti može.

Tko je glasao

Taj "čovjek" je zvijerka

Taj "čovjek" je zvijerka stjerana u kut i koja očajno traži izlaz u barem petogodišnjem političkom azilu predsjedničke fotelje i nemoći ikoga da ga pravno dohvati dok je u njoj.

Tko je glasao

@zoc, a koju je to "zvjerku"

@zoc, a koju je to "zvjerku" u ovoj zemlji dohvatila pravda?
Pa čega se onda treba bojati Bandić?

I još jedan detalj: Politički ring nema ni jednog jedinog kuta - ring je okrugao - onaj kružić sa glasčkog listića.
Sve se neprestano vrti u krug, pogledaj pažljivije.

Tko je glasao

Jelene, niš ovaj narod iz

Jelene, niš ovaj narod iz stoljetnog prokletstva naučio nije! On je stvarno u stanju probuditi i prodrmati Hrvatsku. Iz temelja! To bi trebala biti poanta, a ne bakrači o 4 ustavne ovlasti koje su mu dodijeljene. Predsjednik ima direktni izborni legitimitet (to sad nekima smeta koji bi taj izbor zgnječili u Sabor!) i opću odgovornost za funkcioniranje sustava - dovoljno za razdrmavanje i provociranje naroda za aktivnijom participacijom u ograničavanju igara odabranih. Naravno pod pretpostavkom da se ne boji za opće dobro dobiti metak...

Tko je glasao

On je stvarno u stanju

On je stvarno u stanju probuditi i prodrmati Hrvatsku. Iz temelja.
Prosim lepo gospodo, ako može bez buđenja i drmanja, jerbo mi je dosta
buđenja, drmanja i svitljenja.

Tko je glasao

onda ni josipović "svjetlo"

onda ni josipović "svjetlo" nije za tebe

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

Čoviku svaka čast, ali

Čoviku svaka čast, ali stranka mu je manja sekica HDZ-a.
Srićom i sekica se raspada.

Tko je glasao

@tomy82, lucidna si

@tomy82, lucidna si osoba!
To jest veliki problem Hrvatske - raspadaju se dvije najveće i najbolje organizirane stranke.
Zapravo je vrlo neobično da na ovom blogu koji sebe ponosno zove Pollitika.com ama baš nitko nije napisao nešto o tome (osim tebe i mene i to samo u naznakama) a itekako bi trebalo.
Ovaj problem zaslužuje ozbiljan i vrlo precizan dnevnik (uzrok - stanje - posljedice). Još ga ovdje ne vidjeh.
Ne radi se o tome što bih ja plakao za te dvije stranke i nad sudbinama njihovim, već se radi o tome da da će neki i netko dokazati i poentirati kako Hrvati nisu sposobni ni imati ni voditi državu.
Vrlo izgledan raspad tih dviju stranaka (a on je očigledno u tijeku) dovodi Hrvatsku u situaciju određene političke anarhije makar je i sa njima bila sve prije nego li politički i društveno uredno uređena zemlja. Ali ipak, postajale su dvije stranke koje su mogle oko sebe okupiti koalicije i formirati Vladu i većinu u Saboru.

Tko će je sada formirati? Khuen Hedervary? Nadvojvoda Karl od Austrije Habsburški? Henry Kissinger?
Globalna vlada? Korporativna vlada?

Hrvatska je u pravoj političkoj zbrci a glavni krivac je zapravo Stipe Mesić. Njegovo inzistiranje na "kontinuitetu Pantovčaka" je poziv na boljševizaciju Hrvatske.

Tko je glasao

& jelenska To jest veliki

& jelenska

To jest veliki problem Hrvatske - raspadaju se dvije najveće i najbolje organizirane stranke.
Zapravo je vrlo neobično da na ovom blogu koji sebe ponosno zove Pollitika.com ama baš nitko nije napisao nešto o tome

Netočno !
Pisalo se mnogo, ali neki ne čuju na to uho. Ne da se raspadaju samo dvije najjače partije (ne stranke), već nam se raspada cijelo državno ustrojstvo (pravosuđe, uprava, policija ....)

Ako ljudima oduzmeš mjerila vrijednosti, onda pojedinac nije u stanju odrediti svoj položaj u društvu. Ako instaliraš kao jedino mjerilo vrijednosti - novac, onda način prikupljanja te vrijednosti postaje nevažan (oduzete su vrijednosti morala, ćudoređa, bogobojaznosti , poštenja, itd), što je odavno poznato (još iz biblijskih vremena), čime lopine postaju predvodnici.
Znači oduzmeš li narodu mjerila vrijednosti, onda narod gubi moć organizacije društvenih struktura i određivanja pozicije pojedinca u društvu (tako i svoje privatne pozicije) - i slijedi raspad društva ....

Tko je glasao

Odlično @zoc! Sada samo

Odlično @zoc! Sada samo još doradi komentar, molim lijepo, događa li se to samo u RH ili u cijelome svijetu, taj raspad?
Je li to slučajno? Događa li se to samo od sebe ili iza svega toga "ima neki vrag"?

Potiho, skrivečki, sam tu i tamo naznačio na ovim stranicama da "zlatno tele" i novac nadvladava duhovno a to nas svodi na razinu životinja.
(Ako si ikada bio na svinjskoj farmi mogao si vidjeti kako su zadovoljne i mirne kada dobiju svoj napoj!!??)

Ne čini li se tebi kako je ljudska pasmina postala zadovoljna i dostatan joj je samo "napoj", tj. novac?
No, jesu li to još uvijek ljudi? Koriste li um u duhovnoj sferi ili se sve svelo na "želudac"?
Upravo to "duhovno" nas je uzdiglo iznad drugih vrsta i kome je u interesu da se vratimo "na granu"?
Kome je u interesu da ne mislimo slobodno?

Kome je u interesu da materijalizam vlada nad duhovnošću?

Tko je glasao

& Jelenska Priča o zlatnom

& Jelenska

Priča o zlatnom teletu je simbolična priča, eho davnih spoznaja i predanja.
više o tome na http://hijerarhija.blogspot.com/

Tko je glasao

Jelene, prosim ne vrijeđati

Jelene, prosim ne vrijeđati životinje!!!

Tko je glasao

materijalizam je samo

materijalizam je samo prelazna faza

što se tiče ovog dole

Odlično @zoc! Sada samo još doradi komentar, molim lijepo, događa li se to samo u RH ili u cijelome svijetu, taj raspad?
Je li to slučajno? Događa li se to samo od sebe ili iza svega toga "ima neki vrag"?

predlažem ti da pogledaš ovo ako imaš sat vremena

http://www.youtube.com/watch?v=u80_1o13Gsc

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

Da je prica o demaskiranju

Da je prica o demaskiranju SDPa na stranicama pollitika.com-a nova, bas i nije pretjerano tocno. Od samog pocetka pollitika.com-a osobno sam bio jedan od zescih kritizera oligarhije, preciznije politickog duopola kojeg je SDP jedna od sastavnica. Nije da sam sam bio u toj prici, upravo naprotiv, clanovi SDPa koji su branili poziciju SDPa bili su u manjini, a nakon nekog vremena tesko da bih se mogao sjetiti nekoga tko bi se uopce usudio braniti neobranjivo.

Cak i clanovi poput Hadzija su prestali drukati tamo gdje prostora za drukanje uistinu nema.

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

gale, nisi u

gale,
nisi u pravu...filozofčino... gale;
upregni, pobogu...svoje vijuge male.
Iz sdp-a bježe... iskompleksirani dripci,
hobotnica bolesna...i njeni pipci.

Tko je glasao

Iz sdp-a bježe...

Iz sdp-a bježe... iskompleksirani dripci,
Iz SDP- a bježi svako malo pametniji, bez obzira na vjersku, nacionalnu
ili moralnu pripadnost.

Tko je glasao

tomy82, nitko pametan...iz

tomy82,
nitko pametan...iz stranke ne bježi,
u koju se pošten... narod bilježi!

Tko je glasao

nitko pametan...iz stranke

nitko pametan...iz stranke ne bježi,
u koju se pošten... narod bilježi!
Dosadija mi je ovi nesvrstani život poštenog sobnog ljevičara , moga bi
se bilježit u SDP. Misliš da je vrime da se javim Baji ili Ostojiću?
Možda da pričekam ovu novu Bandićevu stranku??
Oš ti u SDP ili ćeš i ti čekat ???'

Tko je glasao

tomy82, a sad

tomy82,
a sad ozbiljno...
prošle sam godine pisao na blogu velike ljudine Marina Jurjevića ali me razočarao jedan neprincipjelni bloger iz Splita koji je mrzio sve furešte,posebno mene iz Vž, pa sam odustao od borbe.
Možeš se mirne duše pribilježit kod Marina to ti je čovik i po!
Ja nisam član SDP-a ali ih biram kao i cijela moja familija a ima nas fala Bogu;)
Pozdrav i sretna Nova tebi i tvojoj obitelji.

Tko je glasao

Gale, Prije par mjeseci sam

Gale,

Prije par mjeseci sam u jednom komentaru napisal, da se ljevica raspada.

Tko je glasao

Istina je da si to napisa ,

Istina je da si to napisa , ali ti SDP nije ljevica pa nisi upravu.

Tko je glasao

osobno si mislim da kad mi

osobno si mislim da kad mi jedan mandat ne bi imali vladu, da bi se potpuno preporodili. svi novci iz proračuna fino u otplaćivanje duga i za 3 godine smo ko novi

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

@Golgota Evo, imaš čast

@Golgota
Evo, imaš čast - tvoj čudni dnevnik, ponukao me da napišem svoj, iako mi nije bila, u prvi mah, namjera...Treba Hrvatska katarzu, a za katarzu treba boli, a boli nema bez ZLA...Gledam na to tvoje mazohističko očitovanje, ipak drugačije...I ne razumijem zašto bi Hrvatska trebala prvo eksplodirati, da bi došla do katarze. Ona ne može eksplodirati jer se već događa IMPLOZIJA, Hrvatska se počela urušavati sama u sebe...
Ako već neka katarza, onda sa SVJETLOM, ne sa kumovima tame...
Danimir

Danimir

Tko je glasao

Govoreci seksualnim

Govoreci seksualnim rijecnikom, onaj ko poziva da ga se jace zajase, nakon toga nece preuzet inicijativu, vec ce pocet uzivati u novom odnosaju.

Po pitanju sustine problema ovog zagovaranja autodestruktivaca, postoji problem, a to je sto dno ne postoji. Uvijek moze biti bolje i gore, a kada pocnes rapidno ici u gore, tada i malo bolje dozivljavas kao odlicnu promjenu.

Kako bilo da bilo, samo zdravi, konstruktivni pristup jamci buducnost. Razne pak deformacije licnosti zbog nezdravog okruzenja stvari ne popravljaju niti najmanje. Mogao bih spominjati bezbroj primjera koji pojasnjavaju ovaj proces, no doslovno NITI JEDAN primjer gdje su se stvari odjednom urusile i gdje je odjednom postalo bolje.

Osim eventualno u Njemackoj, ali ISKLJUCIVO ZATO sto kad izlazis iz garezi i opceg nestanka cijelih generacija,nije tesko napraviti velik skok, pogotovo za zemlju sa takvom kulturom. Ali tesko da ce jedan normalan Njemac ikada zazivati ovaj karmicki krug.

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

Gale, Po pitanju sustine

Gale, Po pitanju sustine problema ovog zagovaranja autodestruktivaca, postoji problem, a to je sto dno ne postoji.Odakle ti potreba za upotrebom obrasca "autodestrukcije" kao još jedne mantre kojom se guši spoznaja da lošim možeš činiti dobro. Da bi niknuo novi grah moraš starog ubiti i zakopati. Ali je problem što nas takvoj logici nisu učili, a sve što nismo učili je jednostavno hereza. Zato i je potreban i pojam autodestrukcije kako bi se začepila i sama pomisao na promišljanja koja odstupaju od indoktriniranog naukovanja koje preferira stabilnost i kontinuitet odnosa pastira i stada.
U tom kontekstu naravno da je dno dna nedostižno bez fizičke smrti, ali o tome ovdje nije riječ. Ja govorim o katarzi kao procesu i putu gdje sazrijeva kritična masa - nekad je to bliže površini, nekad bliže dnu ovisno o društvenim okolnostima. Ja plediram na početak promišljanja koje daje nadu u ovom životu - ne za dvije tri generacije...

Tko je glasao

Logika o kojoj govoris

Logika o kojoj govoris prilicno je poznata. Utemeljena je na oportunom izbjegavanju odgovora na pitanje, STO POSLJE TOGA?

Precizinije, unistio si sve. Recimo da ti je to bio politicki cilj, kako bi bolje moglo rasti. Recimo da smo sada u toj poziciji gdje vise nicega nema. Koja je to ideja, koja je to stvar, koja je to shema, koji su to ljudi, sto je to sto nam sada odjednom omogucava da izgradimo nesto suvislo?

U trenutku potpunog unistenja imas IDENTICNA pitanja kao sto ih imas u ovome trenutku, a ne postojanje odgovora na ova identicna pitanja, ne daje ti nikakvu buducnost, vec dapace, osigurava klasicni ciklus gdje divlji tjeraju pitome, a gdje je u unistenom politickom sustavu despotizam najprirodnija pojava.

Na koji se ti to grah pozivas Golgota kada zazivas ciscenje korova, bez da sjeme bilo cega imas u ruci?

Gdje je to sjeme i zbog cega UPRAVO SADA ne progovoris o tom sjemenu? Zbog cega upravo sada ne pokrenes proces LEGITIMACIJE onih ideja koje nam mogu vratiti buducnost?

Ili se kao svaki hazarder nesposoban da NAMETNE svoje fantazije nadas da u opcem kaosu moze proci bilo sta, pa cak i tvoja zelja, cak i tvoj san?

Uistinu. Pricu o unistenju da bi izrastao grah je uobicajena prica svih mogucih i nemogucih ekstremista i fantazista, od ufoljubaca, klera, fasista, komunista, anarhicara, kmera, mantrasa, ultrasa, apsolutno svake pojave koja je nesposobna kroz demokratski proces i REZON doci u poziciju da se izbori kao ideja.

U toj prici naravno, ne pobjedjuje snaga ideja, vec obicna vojna moc i beskrupuloznost, iliti najprljaviji od svih, a to definitivno tesko da moze predstavljati bilo kakvu pozitivnu viziju. Upravo naprotiv.

Jasno. Nije potrebno boriti se protiv toga, potrebno je samo biti KREATIVAN i priznati neka temeljna nacela politickog. Naravno, ako se ne zelimo vratiti u predpovijest.

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

Gale moj

Gale moj "ljubljeni"!
...apsolutno svake pojave koja je nesposobna kroz demokratski proces i
REZON doci u poziciju da se izbori kao ideja.
...Nije potrebno boriti se protiv toga, potrebno je samo biti KREATIVAN
i priznati neka temeljna nacela politickog.
Prvo, ne govorim o čišćenju korova već o "ubijanju" roditelja da bi dijete moglo naprijed, korov je kolateral. I znaš zakaj smo "mi" stalno u konfliktu poimanja biti! Tvoja percepcija okoline temelji se na usađenoj šabloni kroz obrazovni indoktrinirajući mlin dok ja pokušavam osvijestiti podražaje i izvan "konjskog" okulara. Klasičan primjer je ta koji spominješ a odnosi se na društveno-politički ustroj koji se naziva demokracija. Odnos onih koji imaju i onih koji služe tima kaj imaju je 2:98 u korist onih kaj imaju - i to zahvaljujući i dominaciji demokracije tj onih kojima isti služi samo kao smokvin list.
Sami demokrati su po prirodi stvari obični ljigavci koji se nisu u stanju odreći ni djelića vlastitog komoditeta za opće dobro, pritom lamentirajući o svemu i dovodeći u pitanje sve i sva pod uvjetom da se ne propituje demokracija.
I kada govoriš o nekim načelima političkog moraš biti eksplicitniji inače samim takvim formulacijama spamaš sam sebe.

Tko je glasao

mislim da golgota prije

mislim da golgota prije govori iz tradicije flagelanata, nego SM igrica :-)

Tko je glasao

Ve-ka, jesil ti to namjerno

Ve-ka, jesil ti to namjerno zatomila moj izričaj dramatičnog vapaja za osvještenjem. Mogu li bičevaoci iliti disciplinati čiju tradiciju serviraš mojoj poanti biti alibi za odmahivanje rukom. Ali draga Ve-ka ak imaš djecu il unučad nemreš odmahnuti rukom radi kompenzacije savjesti nečinjenja i reći - to je iz potrebe tradicije. Upravo na takvom poimanju nekritičkog doživljaja okrutne stvarnosti koju baštini hrvatska "intelektualna elita" likuje programirano i dozirano zlo odabranih. Mantra o svjetlu koje donosi dobro po defaultu je upravo ona mantra koju naše uho i naš um žele ćuti radi sigurnosti i anuliranja straha, a koje u konačnici kapitalizira zlo. A Hrvatska danas je zlo, a ćemu je izumiranje "domoljuba" konkretna manifestacija. O tome se može i šutjeti... i ne činiti - jer su nas stoljećima tome podućavali.
Zakaj ženski princip dobrovoljno pristaje na takvu manipulaciju!?

Tko je glasao
Tko je glasao

a ti misliš da u

a ti misliš da u samo-bičevanju nema autoerotike?

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci