Tagovi

Jedinstvena Tržnica Usluga I Proizvoda U Galaksiji

Naj Tržnica Roba, Proizvoda I Usluga U Galaksiji

Novootvorena tržnica, ponuda i potražnja u susretima bez granica, kupnja i prodaja dobara, nekretnina, ideja, proizvoda i usluga u alternativnoj valuti!

"Rast cijena je dovoljno loša vijest i kad si zaposlen, kad je tvoj najve?i strah zatražiti od gazde povišicu, a on ti odgovori 'ne', što zna?i da ?eš to morati re?i svojoj ženi, koja ?e misliti da si ti veliki, glupi gubitnik, baš kao što ?e isto pomisliti i njezini otac i majka i svi njeni prijatelji; ali to je dvostruko lošija vijest kad nemaš ni osnovnih prihoda s kojima bi mogao platiti ve?e cijene, i tako?er, nema ni radnih mjesta na kojima bi mogao zaraditi neku pla?u s kojom bi mogao platiti više cijene! I sada su svi, uklju?uju?i i tre?inu stanovništva koju još uvijek nisu zamijenili roboti i koja još uvijek može održavati ostale dvije tre?ine stanovništva, u velikoj, velikoj nevolji. Razlog zbog kojeg smo toliko fanati?no osu?eni na propast je prosta jednostavnost: kad jednom krenete nizbrdo cestom visoko polugovanog bankarskog sistema djelomi?ne obvezne pri?uve koji stvara novac bez podloge kao dug, nije se tako lako zaustaviti, najviše zbog toga jer ako se pokušate zaustaviti, onda ?ete umrijeti strašnom smrti, što je razlog zašto to i nije toliko popularno. Od nikuda ne stižu dobre vijesti, i nikad više ih ne?e ni biti, jer ne postoji nikakav izlaz iz ekonomskog kaosa uzrokovanog stvaranjem previše kreditnog novca u predugom vremenskom periodu, osim masovnih ste?ajeva i gubitaka, bijede i patnje, sve dok nas vlada zbog odvla?enja pažnje ne uvu?e u neki novi razorni rat, nakon ?ega ?e sve postati još gore. Srce mi puca pri pomisli na o koliko previše novca pri?amo, govorimo o 40 službenih dugova, i iako nitko ne voli matematiku, nije potrebno biti raketni inženjer da bi se shvatilo da je 13,3 trilijuna dolara pomnoženo s 40 mnogo novca za dugovanje, pogotovo kad je ?itav BDP cijele fanati?ne države samo nešto više od 14 trilijuna dolara, ako i to", Mogambo Guru.

Pravi neprijatelj, govorio je ameri?ki poeta, glazbenik, satiri?ar i politi?ki mislilac Ezra Pound, je internacionalni kapitalizam.
"Svi su ljudi posvuda bili njegove žrtve. Oni rade i danju i no?u na punjenju svojih džepova, svaki dan i cijeli dan i cijelu no? na pražnjenju naših džepova. Kapital je živi pijesak pod nacijama, jednog po jednog - uništava sve narode, uništava sve zakone i sve vlade. Lihvarski sustav je uzrok ratovanja kroz povijest. Dok ne znaš tko je posudio što i kome, ništa ne znaš o politici, ne znaš ništa o povijesti, ne znaš ništa o me?unarodnim sva?ama".

Svima nam je poznato da je u novcu korijen sveg zla, no tu kao za?arano nekim ?arobnim štapi?em, završava svaka pri?a o novcu.
Me?utim, ako je to toliko o?ito, koji je onda korijen novca? Zašto niti jedan u?enik, student, profesor, radnik, umirovljenik, službenik, trgovac, doktor, voza?, smetlar, gra?anin, vije?nik ili gradona?elnik nikada ne upita zbog ?ega je svakoj zemlji nametnuta nadnacionalna neovisna institucija-središnja banka, i zbog ?ega je u svakoj državi bilo koja vrsta valute osim one koju izdaje u opticaj ta ista centralna banka, izvan zakona?
Bertolt Brecht, njema?ki dramaturg, poeta i redatelj, gledao je na novac s ovog stajališta: "Plja?ka banke nije ništa u usporedbi s osnivanjem jedne"!
Postoji razlog zbog kojeg je obrazovanje trulo, a iz istog razloga bi trebalo zaudarati do vje?nosti.
Korijen novca je u dugu.
Daleko od o?iju javnosti, krije se nevidljiva strašna sila i ogromna mo? bez premca u povijesti postojanja ove planete, emisiona dobit ili takozvani seigniorage, sredstvo zlonamjernih ekonomskih umova putem kojeg onaj tko kroz zakonski monopol izdaje i propisima name?e prihva?anje valute nesvjesnoj naciji, odlu?uje o njenom životu ili smrti.
Talijanski dnevni list Il Giornale, jedne od novina s najve?om tiražom, nedavno se ipak usudio svojim ?itaocima staviti do znanja da je globalna monetarna suverenost u privatnim umjesto u javnim rukama.
Johann Wolfang Goethe, njema?ki pisac i poeta, dramaturg, definirao je davno princip koji osobito vrijedi za današnji monetarni sustav, ovim rije?ima: "Nitko nije ve?i rob od onoga tko je uvjeren da je slobodan iako to nije".

Kada središnja banka izdaje valutu u opticaj posu?uju?i je, ona navodi nesvjesnu društvenu zajednicu da toj valuti stvara vrijednost samim prihva?anjem. U istom trenutku, središnja banka em što oduzima od društvene zajednice isto toliko, em što zadužuje društvenu zajednicu za još isto toliko.
Iako su mu u stvarnom svijetu dužnici, gra?ani žive u iluziji da su novcu kojeg imaju u džepu, vlasnici.
Banke naime izdaju novac samo u obliku zajma, tako da je novac koji cirkulira u optjecaju dug optere?en kamatama.
Jasno prepoznatljivi znak ropstva leži u ?injenici da se imovina ra?a u rukama banke, zbog toga što novac izdaje posu?uju?i ga, a nekome nešto posuditi je prerogativ vlasnika.
Osnivanjem Engleske Banke i sustava središnjih banaka, svi narodi svijeta su od vlasnika pretvoreni u dužnike za vlastiti novac.
Društvene bolesti koje je izazvao novac-dug, degradirale su ?ovje?anstvo na niske nivoe, niže i od najnižih, zvijeri naime nemaju imovinu, ali ni dugove.

Imovina od milijun kuna ne?eg ili ni?eg?
Dug od milijardu eura ne?eg ili ni?eg?
Biti ili ne biti, što bi rekao William Shakespeare, danas je silom prilika postalo imati, nemati ili posuditi.
Ionako samo teorijska podloga novca ve? nekih tri stotine godina od osnivanja Bank of England, 1971 godine je zbog neizbježnog ste?aja Sjedinjenih Ameri?kih Država zakonom Richarda Nixona o ukidanju "Zlatnog standarda" i službeno, u praksi pretvorena u pepeo i prašinu.
Svim ljudima svijeta, na najbrutalniji na?in je stavljeno do znanja da su prevareni, da su novac, podloga, pokri?e, konvertibilnost i vrijednost sasvim razli?ite stvari.
Od tada pa do danas, najprljavijim trikovima na svim nivoima, kroz zakon, obrazovanje i medije, od ljudi svijeta se sakriva gola istina da novcu bez ikakve materijalne podloge kojem je bez obzira na velike znamenke vrijednost isprazna nula, vrijednost ne stvaraju potpisi guvernera središnjih banaka ve? oni koji ga kao takvog, apsolutno bezvrijednog, prihva?aju, što je još gore, potpuno nesvjesno, u obliku duga.

Banci je kroz zakon, na štetu cijele društvene zajednice, neka viša sila osigurala monopol na stvaranje neograni?ene koli?ine novca bez ikakvog rizika, doslovce iz ni?eg. Banci je time, iako osim zabluda ne proizvodi nikakve stvarne vrijednosti, pružena beskrajna kupovna mo?.
Eto zašto je pitanje monetarne suverenosti majka svih pitanja, pitanje nad pitanjima, tko je vlasnik valute u trenutku njenog stvaranja?
Sve je drugo, svaki prijedlog, svaki zakon, referendum, kandidatura, teorija, ekonomska mjera, teorija ili obe?anje, sasvim nebitno u odnosu na ovo monetarno pitanje, tko god tvrdi da razmišlja i djeluje u zajedni?kom društvenom interesu, prvo napokon mora odgovoriti na pitanja s vrha liste, tko je u trenutku njegovog izdavanja vlasnik novca, na koji na?in ga treba izdavati i kako njime upravljati?

Naravno, pojavit ?e se neki s tvrdnjama da postoje središnje banke i u narodnom vlasništvu, no to treba shvatiti samo kao uvredljivu šalu na koju treba odgovoriti jednako uvredljivom mjerom: ako i postoji ikakav razlog zbog kojeg društvena zajednica u takvom sustavu putem državnih institucionalnih duhova i centralnih banaka sama od sebe posu?uje bezvrijedne komade papira, zadužuju?i se time do smrti sama prema sebi za iste komade bezvrijednih papira plus kamate, pla?aju?i ih stvarnim radnim satima, mukom, trudom i imovinom, onda je taj razlog svakako bolestan.

Suludi korporativno-profitni globalni financijski model cijelo vrijeme o?ajni?ki treba pronalaziti nove naivce, ali svijetu sve više nedostaje idiota, sve je ve?i broj ljudi koji se odri?u financiranja korporativnog ratnog stroja svojom djecom i porezima.
S obzirom na to da je društvena zajednica ta koja stvara realno, opipljivo bogatstvo, i budu?i da su oni ti koji mu samim prihva?anjem stvaraju vrijednost, novac se mora ra?ati u vlasništvu gra?ana.
Izvor najve?e, klju?ne mo?i ne leži u stvaranju zakona nego u stvaranju novca; ništa, ni pravosudne, izvršne i zakonodavne odluke zajedno, nema ve?i utjecaj na naše živote od nov?anog sustava.
Za svaku društvenu zajednicu je vlasništvo nad nov?anim sustavom temelj postizanja trajnog prosperiteta.

Gdje si ro?en? Gdje je tvoj dom? Što radiš? Kamo ideš? Ako ikada namjeravamo stvoriti bolje sutra za sve nas, svako pojedina?no mora nau?iti letjeti da bi napustio unutrašnjost ovih nevidljivih zidova u kojoj sporo umire porobljen.
Zašto odbaciti mogu?u budu?nost, ti si uvijek slobodan promijeniti svoje mišljenje i odabrati druga?iju budu?nost.
Ne postoji takva stvar kao problem, za svaki problem postoji rješenje kao što za svaku želju postoje sredstva kroz koja ju ostvariti.
Tko je taj koji umjesto u iluziji duga prihva?enoj u neznanju i ignoranciji, iluziji koja se ve? predugo vremena koristi za porobljavanje i kontrolu ?itavih naroda, razaranja, smrt, glad, ratove, genocide i samoubojstva, ne bi volio živjeti u stvarnom, najboljem mjestu u cijeloj galaksiji?
Izgraditi najbolje mjesto u galaksiji nije nemogu?a misija, ali se treba malo potruditi i poraditi na tome.

Dobra, imovina, nekretnine, ideje, proizvodi i usluge... ponuda i potražnja na jednom mjestu u susretima bez granica.
Pogledaj ono o ?emu se ne smije govoriti, umjetnost preživljavanja u kontinuiranom kolapsu:

Novootvorena Naj Tržnica Roba, Proizvoda I Usluga U Galaksiji, Kupnja I Prodaja U Alternativnoj Valuti!

U slu?aju da i nisi uspio baš najbolje shvatiti o ?emu se ovdje radi, evo šta predstavlja ova nova tržnica, evo šta zna?e monetarna suverenost i financijska neovisnost kroz alternativnu valutu:

Nije li ti ve? voze?i se, dosadila policija skrivena s kamerama i radarima iza svakog grma, nije li dosta više svih tih besmislenih kazni? Nije li ti ve? dozlogrdila birokracija državnog aparata koja se zbog javnog duga svaki dan pojavljuje s novim, sve smušenijim zakonima ?ijim kršenjem utažuje glad za novcem? Doista ti se toliko svi?aju nadzorne kamere na svakom koraku, zaštitari ispred svakog objekta, teroristi u svakom prolazniku? U društvenoj zajednici u kojoj se novac pravedno distribuira, ulice i radna mjesta su puni prijatelja, a ne neprijatelja, umjesto da se me?usobno mrze, ljudi se vole. Tamo gdje postoji ekonomska pravda, zdravstvenom sustavu nije potrebno izmišljati nepostoje?e epidemije i pandemije zbog opstanka. Kad društva za zaštitu životinja nisu financijski ugrožena, onda ni ljudi nemaju problema s životinjama, ni životinje nemaju problema s ljudima. Na medijima ne?eš više gledati, slušati i ?itati orgijanje novinara u manipuliranju infomacijama. Nestankom straha za osobni dohodak, nestaje i strah od gazde, zašto bi za milostinju proizvodio robu nikakve kvalitete u koli?inama koje ni populacija cijele galaksije nije sposobna potrošiti? Kona?no ?e ulicama prometovati i nebom letjeti revolucionarna prevozna sredstva bez zaga?ivanja okoliša. Ne?e više biti nepremostivih prepreka za ostvarenje dobrih ideja. Ne?e ti više faliti slobodnog vremena ni za sebe, ni za obitelj. Ni ti, ni tvoja djeca, ne?ete više ginuti na nekim dalekim frontovima u besmislenim ratovima. Na policama ?eš kupovati zdravu hranu, a ne plastiku koja uzrokuje karcinome, ako i nisi dobar kuhar, mo?i ?eš prijatelje izvoditi na ve?ere u restorane. Zašto si ne bi mogao priuštiti putovanja u krajeve o kojima si do sada samo sanjao, za turizam ti ne?e faliti ni novca ni vremena. Najvjerojatnije ?eš i dalje umirati, tko bi ga znao, no ne umjetno od dosade ili iz o?aja kao do sada, nego uslijed prirodnog procesa starenja.

Komentari

Novi projekt? Pravnici,

Novi projekt?
Pravnici, mrak?
Međutim, isto takav i minus zbog neinformiranosti.
Da stvari ne bi bile tako baš jednostavne, država se pobrinula donijeti zakone...

Evo jedan plus za informiranost, odnosi se na zakone, ako može onako u prolazu :)

"Ako smo po zakonu sjebani samo zato što se nitko nije pojavio, onda je stari problem napokon riješen:
Ovo je krivična prijava protiv globalne elite zbog zločina protiv čovječanstva.
Nakon 20 stoljeća evolucije i društvenog napretka, današnja financijska, politička i moralna situacija u svijetu je više nego nesumnjiv dokaz da je zakon prevara...
'Krivična prijava protiv globalne elite zbog zločina protiv čovječanstva' sljedećim institucijama: Interpol, FBI, Irska Policija, Srpska Policija, Policija Crne Gore, Policija Bosne i Hercegovine, Španjolska i Slovenska Policija".

Evo i jedne teme o zakonu s Crom Foruma, koja, "nije jasno zbog čega", bilježi daleko najveći broj posjeta na cijelom sajtu:
Čovjek, Fizička Osoba, Pravna Osoba, Sud I Zakon

Pozdrav

Tko je glasao

Ups. Sori, nisam vidio ovaj

Ups. Sori, nisam vidio ovaj dio Čovjek, Fizička Osoba, Pravna Osoba, Sud I Zakon

Stvarno je kul, zabavno, i totalno zen.

Tko je glasao

Novi projekt? Pravnici,

Novi projekt?

Pravnici, mrak?

Tko je glasao

Ogromni plus za ideju, čija

Ogromni plus za ideju, čija god da je, a tebi za entuzijazam, uloženi trud i prateća čuda. Međutim, isto takav i minus zbog neinformiranosti.

Da stvari ne bi bile tako baš jednostavne, država se pobrinula donijeti zakone. Dvadeset minuta brauzanja po http://narodne-novine.nn.hr/ i čini mi se (nisam pravnik) da su faulirani Zakon o platnom prometu, Zakon o platnom prometu u zemlji, Zakon o kreditnim institucijama, Zakon o institucijama za elektronički novac.. zato da bi bilo dobro konzultirati pravnike i napraviti sve ovo u formalno prihvatljivom obliku. Ili preseliti udrugu u .tk ili neku drugu državu..

Kako funkcionira Pay-pal? - svima nama pitanje za guglanje i vježbu.

Tko je glasao

Kako tvojem odličnom

Kako tvojem odličnom dnevniku netko i nešto ne dozvoljava upisati + , upisujem na ovaj način.
Savršeno si pogodio i locirao osnovni tumor-karcinom koji razara ovu civilizaciju.
Postoji mogućnost da te proglase teoretičarem zavjere i 100% luđakom kao mene (koji sam govorio o istom problemu), ali nemaj straha - ne boli....
Nemoj spominjati kreatore ove "monetrane globalne politike" bez novca...
Oni su zaštićeni svojom "bolnom prošlosti". ::):):):)

Tko je glasao

Meni osobno idu na živce

Meni osobno idu na živce ljudi koji druge ljude proglašavaju teoretičarima zavjere.
Sve što izgleda na prvi pogled teško zamislivo, odmah autor bude proglašen teoretičarem zavjere.
Pa zavjere su svuda oko nas. Čim dvojica o nečem govore i planiraju što ostali ne znaju, eto ti zavjere.
A bilo bi stvarno neopisivo glupo vjerovati da oni koji posjeduju izvore novca, izvore nafte, koji nadziru političare i medije - stvarno bi bilo glupo vjerovati da takvi "magnati" ne kuju nešto na štetu ostalih.

Evo i moj prilog naporima da me se proglasi luđakom i teoretičarem zavjere:

Da li je nafta stvarno "oskudni resurs". Da li je nafta stvarno "fosilno gorivo"?.
Ni jedan fosil nije pronađen na dubinama iz kojih se danas vadi nafta. Pa kako je onda nastala? Možda ona "neprekidno nastaje"?
Kome je u interesu da se nafta proglasi "oskudnim resursem"?

Da li je nuklearna energija stvarno opasna? Da li je? Pa i vatra je opasna, može opeći...Eh, da je Prometej znao da je vatra opasna, nikada nam nebi vatre dao!

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci