Tagovi

Je li putokaz do boljeg sutra u RH ve? odavno poznat svima nama?

Kada se govori o pravaštvu, ve?inu ljudi asocijacije vežu uz politi?ku stranku HSP koja je na današnjoj politi?koj sceni RH. Zašto?

Ako pogledamo ?injenicu da ve?ina gra?ana automatizmom povezuju „pravaštvo“ sa tom politi?kom strankom u RH mislim kako bi mogli korektno zaklju?iti kako je tako iz jednog jedinog razloga, a taj jedini razlog to što je HSP parlamentarna stranka. Kao takva ta stranka dobiva neku medijsku pozornost i naravno tu se dešava jedan fenomen u kojem se „mo? medija“ pokazuje i dokazuje u tome što „Pravaštvo se izjedna?uje sa jednom od 101 politi?kih stranaka u RH“.

Kada bi pogledali malo kroz povijest sve do jedne te politi?ke stranke pa ?ak i udruga koje se pozivaju na „Pravaštvo“ vidjeli bi kako na žalost politika koju vode pod svojim nekakvim „neo-pravaškim organizacijama nema nikakve veze sa pravaštvom, osim ?asnoga imena koje ta stranka/udruženja nosi.
Koliko sam ja uspio prona?i u silnim satima pretraživanje na internetu nisam mogao na?i niti jednu jedinu „Pravašku“ organizaciju koja provodi i prakticira onu „politiku“ koju je Dr. Ante Star?evi? provodio a to bi se moglo svesti u par re?enica; beskompromisno i ustrajno zastupanje i zalaganje za realizaciju volje svih naroda koji osje?aju povezanost i ljubav prema svom narodu i naravno nacionalni ponos, odanost narodnim interesima i zaštita ponosa tog istog naroda.
Naravno ima onih koji bi voljeli Star?evi?a ocrniti… ali ne pate mene takvi, više me pate oni koji ga blate i još se koriste njegovim imenom kao i ideologijom koju poznajemo pod nazivom „Pravaštvo“.

Republika Hrvatska, koju danas imamo kao me?unarodno priznatu državu, je jako mlada zajednica u kojoj se vodi jedan spor integracijski proces koji sam upravo ovdje na PoLLitici nazvao „demokratizacijom“. Možemo po nekim statistikama zaklju?iti kako stanovništvo RH još ni izbliza nije spremno za „slobodnu demokraciju“!

Kako to mogu tvrditi a i sam pripadam toj zajednici?
1. cca 50% ljudi još uvijek ne shva?a kako je izlazak na izbore jedna jedina gra?anska dužnost kojom mogu utjecati na tijek doga?aja. Da upravo to, na budu?nost!
2. ti isti 50% ne gledaju na tij 20 minuta svog života kao „gra?anska dužnost“ ve? bi se moglo ?ak re?i kako je to njima i nekakva gnjavaža koja je „bez veze“ ili „bez vrijedna“.
3. Od onih cca 50% koji izlaze na izbore pretežno glasaju za te iste opcije koje su dovele ovu RH do ovakve situacije u kojoj sam Premijer slikovito ali pažljivo kako ne bi spomenuo privatne organe muškog spola …. „Mi smo u Banani“!

Osobno mislim da nije potrebno nabrajati dalje, imamo razno razne izvore za daljnje informiranje o tome kako nismo još zreli za „slobodnu demokraciju“…. Od blogova poput onog od našeg kolege hdz-ekonomije, pa da blog hrvstsko bratsvo pa ?ak i do one senzacijske stranice necenzurirano.com…. sve govore na svoj na?in nešto o temama a sve te teme vode do gore navedene zaklju?ke.

U ovom trenutku se možda i pitate:
O ?emu on to ovdje piše?
Ili još važnije pitanje je: ZAŠTO?

Evo iskreno re?eno, potaklo me to što sam malo pregledavao stare dnevnike (neke nisu tako stare, ali ipak nisu više teme o kojima raspravljamo), me?u kojima su bili i dnevnici jednog našeg kolege blogera pod imenom „Zdravko Gracin“. On je znao ?esto puta se pozivati na tekstove i pouke koje je nama ostavio Otac Domovine, Dr. Ante Star?evi?. Pa sam rondao po netu da vidim koliko upravo ima takvih organizacija u RH…. Mogu re?i otvoreno kako ih ima podosta i svi više-manje se koriste sa nekim dijelovima „pravaštva“ koje njima paše za njihove nekakve ciljeve! Neke ?ak i zlonamjerno vrše otvorenu malverzaciju „Pravaštva“ za neke sasvim umno bolesne politi?ke izjave itd!.. o takvima ne želim niti razmišljati a kamoli još pisati!

Što sam do sada mogao vidjeti kroz to kratko istraživanje teme „Pravaštva“?

?esto sam naletio na argumentirane stavove kako do sadašnje vlasti u RH doslovce jedno govore, drugo rade a ni sam Bog možda ne zna što stvarno misle ili smjeraju (neka mi Bog oprosti što svjesno koristim njegovo ima uzaludno). Razno razne dokaze za takva stajališta
Što me opet dovelo do jedne konstatacije kako nema ništa glupljeg od toga da gra?anin iza?e van na izbore i sa ?vrstom odlukom uz sasvim svjesno znanje glasa za opcije koje ga otvorenu lažu, svojim djelima su dokazali da ?e opet napraviti od nas budale i što je najgore zna kako ?e Narod opet biti oplja?kan ako ta opcija koju ?e zaokružiti (birati) pobijediti na izborima.

Pa sam malo se pozabavio i sa analizom situacije u kojoj se Ante Star?evi? nalazio tada, sa usporedbom današnje RH. I nije tribalo puno da vidim kako se ista pisma tada pivala jedino što se onda vrtjela plo?a na gramafonu a danas imamo mp3 (da i to mislim mp3 u onom dvosmislenom kontekstu, ako se slu?ajno pitate).

Malo možda sada zvu?im kao osoba koja je na rubu predaje. Hajde da se ovako predstavim sa ovim dnevnikom, „na rubu sam sa su?eljavanjem sa ?injeni?nim stanjem u RH“. Ako je to nekima predaja onda neka me tako osude, a ja još uvijek vjerujem u onu teoriju „in order to fix the problem you need to know what is broken“ u prijevodu, da bi popravili nešto moramo zanti što je uzrok kvara!

Demokratizacija kao i sama sloboda ?e do?i s vremenom, jer vrijeme lije?i sve rane, i tako isto s vremenom do?i ?e do prepoznavanje ljudi i stranaka u toj našoj politi?koj sceni. Mana ovoga što sam ovdje konstatirao je to što je to je dug proces za koji treba strpljenja i razumijevanja, ljubavi i srca.

„Pravaštvo“ koliko sam se upoznao sa onime što je Dr. Ante Star?evi? propagirao, pisao i svojim djelima prakticirao i provodio nije sigurno bila tzv. Politika današnje tzv. „desnice“. Po svemu sude?i ne može se niti etiketirati niti pod politikom današnje tzv „Ljevice“.
Narod i zaštita interese naroda, spašavanje tih dobara koja se nalaze u našoj državi je bila hajdemo re?i „politika“ Dr. Ante Star?evi?a. Ponosno i ?asno se borio za spašavanje to malo „ugleda“ koji je taj narod koji je tada imao neku povezanost sa Hrvatskom to je bio temelj takvog njegovog rada i žrtve.

Pa se stvarno pitam puno toga kao pripadnik ove si?ušne zajednice koja živi na teritoriju koja je priznata kao RH. Vidim dobru volju kod puno ljudi, ali rijetko vidim dovoljno volje da se provodi ta dobra volja u djelo.

?ak i ovdje u našoj online zajednici u našoj „PoLLitici“ ?itam i ?esto puta vidim dobre namjere, dobre ideje koje se odbacuju zbog nekakvog etiketiranja ili klasificiranje pod kojekakvim krvavim ideologijama.

I eto sjetio sam se rije?i jednog našeg kolege, i njegovog spominjanje Oca Domovine, pa sam i sam se odlu?io napisati dnevnik upravo o tome. O ideji koja ne dijeli nas na razno razne grupacije ve? ideja koja nas sve prihva?a kao ljude i kao pripadnike ove naše zajednice u kojoj živimo da li bila na nivou sela, grada, op?ine, županije, regije pa sve do države.

Je li mogu?e provesti takvu jednu ideju koju je Dr. Ante Star?evi? pokrenuo i zbog ?ega je proglašen „Otac Domovine“?

Ja nisam dovoljno pametan da odgovorim na ovo moje pitanje, priznam ponizno i iskreno da je tako.
U Australskoj vojsci su nam tupili kako je jedino glupo pitanje ono koje se ne pita!

Pa sam se odlu?io pitati Vas, moje kolege i kolegice na PoLLitici, me?u kojima ima svakakvi ideja i pogleda na životu i sve što je vezano za život a po malo i o politici.

Nadam se iskreno da ?e ova ideja otvoriti raspravu u kojoj ?emo ste?i bolje razumijevanje jedni drugi i je poštovanje jednima prema drugima… ako ne onda nisam uspio! A i to ne bi bio prvi put!

Prepuštam Vama a ja ?u skromno kao osoba koja nije uspjela na?i odgovore na svoja pitanja pratiti pozorno i u?iti.

Vaš
Mr. Jaks

Komentari

rmarino69 (Ned, 21/06/2009 -

rmarino69
(Ned, 21/06/2009 - 14:28)

U tom smjeru: da li je Ante Starčević razmatrao ulogu obitelji u razvoju Hrvatskog naroda/društva?

Odgovorit ću zato da mr. Jacks "ne misli" da mu odvlačim raspravu s njegovoga - na "svoj" članak. :))

Dopuštam si u kontekstu ovoga članka odmah skrenuti žalosnu pozornost na dubinu postojeće hrvatske društvene tragedije, a kroz uočavanje jedne prividno banalne činjenice. Pitanje si objavio 21.06.2009. godine, i do danas, 25.06.2009. godine, protekla su puna četiri dana. I da danas nisam odgovorio na tvoje pitanje, proteklo bi nebrojeno dana, i nitko na ovo pitanje ne bi odgovorio! No, možebitno to upućuje meni na sve uočljiviju činjenicu da je portal Pollitika.com. ipak mjesto za "razbibrigu", ili "udri brigu na veselje"? Tj. da itekako nepotrebno trošim vrijeme na ovom mjestu za ozbiljnije teme, i razgovore. No, da odgovorim "kad" sam se već javio.

U članku kojega sam objavio pod nazivom Hrvatska društvena kriza, a kojega imaš pored sebe, s doslovno malo pomaknuti mish - i učiniti dva ili tri "click", Molotov mi je u svojem komentaru (Sub, 20/06/2009 - 21:31), uz neka pitanja, na kraju postavio slijedeće pitanje/konstataciju, citiram:
"I još nešto, potpuno se slažem da nije narod ili građani kreativna jedinica, ali mislim da je temeljna jedinica obitelj, jer i kreativnost pojedinca je potaknuta iz obitelji."

Na to sam odgovorio komentarom od ned, 21/06/2009 - 20:38, i to sa samo tri kratke rečenice (ono prije toga je bilo "malo" dulje), citiram:
"Dopuštam uvjerenje da se misli kako je temeljna jedinica obitelj. Međutim, to nije točno. Temeljna jedinka je uvijek ČOVJEK. S tim u svezi podsjećam na to da je i žena - ČOVJEK.:)"

Kao što je poznato, Molotov se zadovoljio s tim odgovorom, dakako, s razlogom.

Tebi naravno ne mogu izvoditi elaboraciju o tomu zašto je temeljna jedinka društva ČOVJEK, a posebice iz ishodišta moje DRUŠTVENE I POLITIČKE reinterpretacije Starčevića. Uostalom, o tomu imaš moje ovdje objavljene članke, koji te jako "umaraju", i u kojima za poneke - "nema ništa", ili najviše ako nečega ima - ima "oldtajmerizma".:)
Naime, o ovome nemam što ni interpretirati, kao ni reinterpretirati Starčevića, jer je to i više nego li jasno samo po sebi. Sloboda i sve ono što čini sadržaj slobode odnosi se na pojedinca - ČOVJEKA - a ne na obitelj.

Pa ako si kojim slučajem pravi Hrvat, mislim religiozan kao što su "svi Hrvati", jer su svi drugi, u suprotnom - ateističke, pederske, lezbijske, ili komunističke sotone, onda je meni za pretpostaviti da se TEBI kao vjerniku, i ljudskom BIĆU obraća Bog, i da TI kao (pojedinačno) ljudsko BIĆE vjeruješ s razlogom u Boga. Nadam se da uočavaš kako se stalno govori o TEBI, a ne o obitelji.

Glede obitelji imaš definicije gdje hoćeš, i leddevet je, držim, p o g r i j e š i o s predočenim linkom dotične studentice, ili što li je već.
Obitelj je osobna ZAJEDNICA, naglašavam OSOBNA zajednica, i to nije društvena skupina odnosno društvena grupa, odnosno temelj društva. Naravno, da s razlogom brojni ustavi ŠTITE OBITELJ - i ona je s razlogom NEDODIRLJIVA, jer je to čovjekova OSOBNA zajednica koja se temelji na tomu, i tomu … (da ne duljim).

Porodica je bila nekada temeljna društvena grupa jer ju je činilo više osobnih zajednica tj. obitelji. Naravno, u tadašnjem rodovskom društvu, a čiji su derivati bili i u Hrvatskoj jako izraženi čak i u periodu prije II. svjetskog rata, odnosno sve do završetka II. svjetskog rata. Tako su porodične zadruge s nekoliko obitelji, kao osobnih zajednica, nerijetko bile udružene u seoske zadruge (poznat je u govornom smislu izraz seoski klan).

I sada da "malo skrenem", jer na ničije pitanje ili komentar s razlogom ne odgovara samo da odgovorim!
Naime, i dakako da su u vrijeme nacifašizma, kao i u vrijeme "nezavisne i slobodne" NDH, nacifašisti "tamo", a ustaše "ovdje" - također su štitili obitelj. Pa su u Buchenwaldu, primjerice, i u sličnim "mjestima" okupljali "obitelji", pa su onda tata, mama i djeca složno radili jer je u "arbajtu - spas". U Jasenovcu su uzgajali salatu i drugo povrće, što su tadašnje brojne hrvatske obitelji toliko zavoljele, da nije čak bilo ni mjesta, pa je Pavelić slao "višak" u Treblinku i drugdje na rad, jer je u "arbajtu - spas". Doduše, nešto kasnije na Golom otoku su brojni tucali kamen, s ipak velikom razlikom!!! Tito je, naime, cijenio osobnost, pa je tamo slao samo osobe, a ne i vagone obitelji, za razliku od Hitlera i Pavelića. No, zato su u Rusiji složno čitave obitelji gradile pruge, ceste, hidrocentrale itd. itd. itd. Uglavnom, bilo je podosta društava u kojima je "obitelj" bila baza, kamen "temeljac", a ne pojedinac tj. osoba.

Crkva u Hrvata s razlogom ne voli "one" izvan obitelji, dakako, zbog drugih razloga što je i normalno. Naime, za Crkvu je obitelj temeljac života, odnosno temelj društva je obitelj, po mogućnosti ćudoredna i odana Bogu. Razlika je "samo" u tomu što se Bog obraća svojem slugi - čovjeku, pri čemu je muškarac nešto vredniji od ženskijeh, ali i on ima odgovornost prema ženi osim "da ju plodi". Dakle, Crkva u tom pogledu "malo šire gleda", vjerojatno zato što je ona ipak na zemlji.:)
Zato imamo vjerske škole, a i u državnim školama, dapače - u Zagrebu i u Milanovim dječjim vrtićima, tete i učiteljice odgajaju "prinčeve i princeze" da žive u obitelji - a ne, primjerice, na ulici. S razlogom je zbog toga Crkva "stup hrvatske obitelji". Konačno, znamo kako je od 1990. godine do danas "zaštitila" brojne hrvatske obitelji!!! Vjerojatno nije stigla zaštiti Ankicu Lepej - jer je odnosna možebitno lezbača, ili komunistkinja, i tu je Crkva s razlogom principijelna. Dapače, sada traži povrat nekih 45.000 nekretnina, kako bi nastavila sa zaštitom brojnih hrvatskih obitelji … (ima tu i zemlje, konačno, Crkva je uvijek voljela hrvatsku grudu).

Stoga držim kako je u cjelini hrvatska obitelj prihvatila činjenicu da nije od majmunske obitelji, i da se nije evolucijom razvila do ovakve postojeće UZNOSITOSTI u Hrvatskoj državi, već izravno od Boga. Pritom ja ne hulim Isusa Krista!!! Naime, za brojne Hrvate - Bog je Franjo Tuđman i HDZ, a danas njegovi nasljednici, kako u HDZ, ali i u SDP, kao i na nižim partijskim dijecezama. Kao što znamo tu ima i sukoba, mislim, između prvoga Crkvenoga, i ovoga drugoga - partijskoga svećenstva. No, kao što svi znamo, političari prolaze, a Crkva ostaje. Stoga prije ili kasnije svi ćemo u Hrvatskoj biti JEDNA OBITELJ. A kao vjernik dobro znaš da su to zadruge, ili za druge u duhu izvornoga "kršćanstva".

Pa ako mi osobno ne vjeruješ, mislim ti kao ljudsko biće - provjeri ovo što kažem. Naime, nekada su pojedinci davali djeci ime Tito, međutim u Tuđmanovo vrijeme mnogo je veći broj djece dobio ime Franjo. Premda je Franjo, derivat od Frantz, to s razlogom nije nikoga smetalo. Brojni zato danas obilježavaju dva rođendana u vlastitoj obitelji, kaj ne?

(No, oprosti malo sam morao i "dosoliti". Ne možeš, baš tako, dobiti "za badave" točan odgovor kako na pitanje obitelji pojedinca gleda Starčević. Inače, itekako veliki vjernik, samo od "takve vrste" kojemu nisu ni katolički, a ni tadašnji partijski svećenici mogli prodavati "rog za svijeću". Stoga je, i za razliku od drugih, uvijek tvrdio da čovjek i obitelj koja vjeruje u ljudskoga Boga - jeste izvornoga podrijetla od majmuna. Valjda je zato u Hrvatskoj i ponestalo "banana". Sanader sve potrošio!
Konačno, on je i sam kazao da "smo u Banani", zar ne? I što sada kad banana nema, hm, stvarno ne znam ni sam! Doduše, ja sam u Zagrebu, i u Zagrebu će se već Milan za sve pobrinuti, a što će biti s ostalima u Hrvatskoj, i uz najbolju volju nije mi poznato. Stoga mi nastavno ne postavljaj takva pitanja, to znaju Umovi i Veleumovi. Ja sam ipak od "cvaj dojče maraka" ili od 1 eura. (pa i manje, kad se objektivno sagleda).

Tko je glasao

S predočenim bih sada

S predočenim bih sada završno opetovao pitanje iz naslova: Je li putokaz do boljeg sutra u RH već odavno poznat svima nama?

Tko je glasao

Ako je prije 100 godina Ante

Ako je prije 100 godina Ante Starčević bio i putokaz, danas, u postkomunističkoj europi i svijetu je to Lustracijski Zakon. Ovaj zakon je europska civilizacijska stečevina i alfa i omega tranzicije u svim zemljama izašlim iz komunističke diktature, društvenog sustava koji je svojim iskrivljenim vrijednostima od generacija napravio invalide u svakom pogledu. Ovi koji nam danas uvode demokraciju i humanije društvo, pa sve i da nisu bili komunisti, ljudu su trajno osakaćenog vrijednosnog sustava koji je ostavio dubokog traga čak i na vjerskim službenicima. Pedesetogodišnje mentalno silovanje uklonilo je cijelom narodu, bez izuzetaka, prirodni ljudski rezon i osjećaj za zdravu zajednicu koju nažalost često vide samo ljudi koji su više godina živjeli u inozemstvu.
Čast svaka i dužni respekt Dr. Anti Starčeviću, ali jedini pravi putokaz u budućnost je Lustracijski Zakon, što kvalitetniji i primjereniji,i koji bi sankcionirao jugoslovensku, kao i komunističku opredjeljenost i zabludu zadnjih 60 godina.
Zapitajmo se jesmo li svi kolektivno ponorili da to ne vidimo?

Tko je glasao

rush, lustracijski zakon ne

rush,

lustracijski zakon ne može odgovoriti na pitanje izbornog sustava, na pitanje gospodarskog modela, na pitanje korupcije, na pitanje likvidnosti ili nelikvidnosti, na pitanje agrara, na pitanje obrazovanja , i toliko i toliko još toga. Prema tome, nije točna tvoja tvrdnja, citiram:
"Ako je prije 100 godina Ante Starčević bio i putokaz, danas, u postkomunističkoj europi i svijetu je to Lustracijski Zakon." To i zasebno, bez spominjanja Starčevića - jednostavno nije istina.

Tko je glasao

Uh. Ideologija i ideje neće

Uh. Ideologija i ideje neće riješiti hrvatske probleme, već netko - ili nešto - tko će imati mandat za veće promjene, ali ne u revolucionarnom smislu, hajdemo svima suditi, nego u smislu zavrtanja silnih pipa kroz koje cure silni novci. To će dovesti do priličnih potresa, još ljudi koje su napali "nepoznati maskirani muškarci", prijetnji itd., ali danas toga nema ni na vidiku.

Jedino ako se ne misli na neku ideologiju koja je će propagirati rad 11 sati dnevno i žrtvovanje za domovinu i generacije koje će doći iza nas. Ostalo, lijevo... desno... istobračne, raznospolne, ovo, ono... to je presipanje iz šupljeg u prazno, prava -- svakako, ali prava se ne mogu jesti.

Inače su ljudi podijeljeni u svakoj zemlji i društvu. Jedino iz naše optike nam izgleda da su svi drugi narodi složni, a mi jedini razjedinjeni. Sama podijeljenost nije loša, što bi bilo kad bi svi mislili i radili isto, ali je i istina da smo otišli u krajnost, da je to postala kočnica napretka. Ali što žrtvovati?

Tko je glasao

Daniel K. držim kako si u

Daniel K.

držim kako si u pravu, samo stalno se zaboravlja u zagovornika takvog stava da se ne može dobiti mandat temeljem "ničega".
Prvo je potrebno osigurati uvjete da se izađe pred birače (ja ih nisam osigurao i odmah sam otpao u Zagrebu), i tek nakon toga slijedi borba "na život i smrt" da se osigura mandat u birača. Postojeće "tržište" nije prazno, dapače, ono je danas itekako zaposjednuto - faktički m o n o p o l n o.

Tko je glasao

Nekoliko sam dana proveo u

Nekoliko sam dana proveo u „Svetoj Zemlji“ (neki sa ovih stranica znaju gdje je to!!??) pa sam danas prelistao nove dnevnike. Razgovarao sam sa otprilike 100 ljudi i tih prošlih par dana na različitim druženjima i sastancima. Zanimljivo! – i poučno!
Uočim ovaj Jakšin dnevnik danas. Naravno da je putokaz do boljeg sutra u RH već odavno poznat svima nama!
Jakša je pogodio „u sridu“!
Problem je u tome što se neki svojski trude da te putokaze maknu i preusmjere. Pa slušali ste valjda govor u Brezovici?:):):):) Ustaše i partizani ponovo „jurišaju“ – barem tako tvrdi „prvi čovjek“ ove zemlje. Tu se nama, na ovim stranicama, spočitava ponavljanje te teme a inicira ju uvijek ista osoba ( i pri(o)padajuća kamarila) sa razine svoje funkcije. No, kako narod kaže: „Ničija nije do jutra trajala!“
Pročitao sam i sve komentara ispod Jakšina dnevnika. Bože mili, neki misli da su političari, neki bi to htjeli postati i time „kruh svagdašnji“ zarađivati a još su u „političkim pelenama“! Tvrde da je Starčević „zastario“, da su druga vremena, da ovo da ono... Kako može netko biti političar koji smatra da je politika, ozbiljna politika – hit sezone; kao minica ili midi haljina! Svake sezone druga moda.
Politika je već stotinama godina uvijek ista, tisućama godina čak. Osnov i baza politike je sublimirati volju svog naroda, objasniti/pojasniti mu što predlažete, narod to prepozna, podrži vas na izborima (ili nadvikivanjem na nekoj poljani vas izabere za kralj ispred ostalih plemića!!??), postupak već ovisi od godine do godine ili od stoljeća do stoljeća.
Tako ste u prilici da povedete narod, on vas slijedi i na vama je da tom narodu služite (uz neke i počasti i uvažavanja tog istog naroda) te da uredite narodu uvjete za život u toj kraljevini/carevini, republici... To je osnov politike.
Jakša je pravilno uočio da je Starčević, pojednostaviti ću do kraja; -Hrvatima rekao da su Hrvati. Dodajem, braća Radić su odmah iza njega objasnili i predložili Hrvatima kako da kao narod urede i stvore svoju zemlju i državu.
Znamo kao je završilo: Starčević se razboljela duša (što me uopće ne čudi gledajući oko sebe, pa im ove stranice), a Radića su ubili divljaci s istoka kada je postao opasan čak i za njih jer je već i u njihovom dvorištu imao ne mali broj sljedbenika pa čak i glasova.
Što danas znamo o Starčeviću? Gotovo niša, poglavito mlađi naraštaji. Što je HAZU „dao“ o Starčeviću?? Ništa ili skoro ništa. I svi ti ostali „sama pamet“ elitisti?! Bože sačuvaj!
Što današnji političari znaju o Starčeviću (i Radićima) pa čak i oni koji se pokušavaju na tim istinski velikim strankama i njihovima osnivačima „šlepati“? Ništa! Ne primjenjuju baš ništa od onog što je rekao Starčević – tko smo i što smo i od onoga što su rekli Radići – kako!
Radići? Tu se ponešto više zna samo zato što je dobar dio sljedbenika braće Radić 1941., tj. koju godinu kasnije ušao u partizanski pokret inače bi i o njemu znali kao i o Starčeviću – gotovo ništa!
Nisu li prije par godina pučkoškolci imali udžbenik iz povijest u kojem je pisalo da je Stjepan Radić umro od - šećerne bolesti? Jesu, jesu!!
Franjo Tuđman je objedinio (sa više ili manje uspjeha Hrvate) iniciran i natjeran SANU idejama i planom neposredno nakon što je njihov pijun Milošević počeo provoditi taj plan. (Gdje je bio HAZU? - listom protiv Tuđmana!!??)?

15.01.1992. je Tuđman uz presudno pomoć hrvatskih branitelja stvorio državu.

Iiiii, što sad? Znaju li Hrvati ka kako dalje? Možda neki znaju, možda su neki shvatili da je Starčević već odavna pokazao „putokaz boljeg sutra u RH“, možda neki istinski razumiju što su iza njega razradili i dopunili Radići ali urlatori iz brezovički šume su još uvijek jako, jako glasni, moćni i dobro raspoređeni. ... i uspješno miču „putokaze“!
I na kraju: Naravno da Hrvatska ima „putokaz“ još od Starčevića!
Naravno da je micanje putokaza uvijek bilo kažnjivi djelo!
Naravno da Hrvati još nisu naučili kako se kažnjavaju „drumski razbojnici!“

P.S: Poštovani Jakša -uzalud, sve tvoje misli i htijenja poštena čovjeka kakav već jesi su uzalud!
Urlatorima treba gubicu začepiti i putokaze vratiti tamo gdje su bili i usmjereni već davno.
Bez toga plutamo "po bespućima povijesne zbiljnosti" kao "ukleti Holandez"!

Tko je glasao

jelenska, odličan

jelenska,

odličan komentar.
Naravno, osim činjenice, citiram, da je 15.01.1992. Tuđman uz presudno pomoć hrvatskih branitelja stvorio državu. To jednostavno nije istina.

Tko je glasao

Naravno, osim činjenice,

Naravno, osim činjenice, citiram, da je 15.01.1992. Tuđman uz presudno pomoć hrvatskih branitelja stvorio državu. To jednostavno nije istina.
Eto Zdravko, tu je ključ svega! Samo rijetki razumiju o čemu govorim! Želiš li se stvarno baviti politikom i postati "čimbenik"; shvati da je to jedna i jedina istina o stvaranju Republike Hrvatske.

Sve ostalo su političarska trkeljanja kao i u prošlih 1000 godina BEZ države.

Tko je glasao

Ooops, nisam uočio da si i

Ooops, nisam uočio da si i ti "vjernik", no, možebitno sam pogriješio? :))

P.S.
Naravno, možeš biti i više od 101 posto siguran da jako, jako dobro znam u čemu je tzv. "ključ svega". Konačno, a uz do sada predočeno, imaš od jučer ovdje i moju javnu "čestitku".

Tko je glasao

Starčević, pojednostaviti

Starčević, pojednostaviti ću do kraja; -Hrvatima rekao da su Hrvati.
Kvaka 22 je u tome, da je i Srbima rekao da su Hrvati. :)

Starčević sam dobro je procjenjivao da njegove ideje nisu politički operativne. To se ubrzo nakon njegove smrti i pokazalo: pravaši se razišli kao rakova djeca, posvađali se oko osobnih interesa i liderstva, prigrlili sve moguće proturječne politike,: sluganstvo Beču, mržnja prema Srbima, savez sa Srbima i stvaranje Jugoslavije (Izvjesni dr. Ante Pavelić čitao izjavu prihvaćanja dinastije Karađorđević u Beogradu :)), klerikalizam...

Vrijedi to i danas. Dakle, odgovor na pitanje iz naslova dnevnika glasi: ne. Ne možete naći nikakveodgovore u Starčevićevom učenju.

Zoran Oštrić

Tko je glasao

Za razliku od mr. Jacksa

Za razliku od mr. Jacksa koji je po svemu sudeći čitao, ili barem pogledao moje članke o Starčeviću, ovdje se pojavljuju vrlo suvereno "vrhunski znalci" odgovora na pitanje koje postavlja mr. Jacks.
Za razliku od takvih "umova", mr. Jacks je vrlo oprezno nastupio, uočljivo se opravdavajući da ne zna odgovore, po meni - ne zato što je manje pametan, kako je kazao, već zato što nije uložio rada, rada i rada u učenje. Naime, ne mogu se znati odgovori na temeljna pitanja koja se ovdje postavljaju, temeljem slabog znanja, ili čak i neznanja. Pritom, i da budem jasan - ja razumijem da Mr. Jacks nije mogao uložiti rada, rada i rada u učenje kako bi odgovorio na svoja postavljena pitanja. To tim više što je na jednostavna pitanja najteže dati jednostavan odgovor. Znači, traži se gotovo profesionalan rad da bi se na njih odgovorilo, a to mnogi ne mogu zbog objektivnih razloga. No, oni koji mogu, dapače, čak su i plaćeni da daju takve odgovore - jednostavno š u t e.
O čemu je riječ?
Očevidno je riječ o tomu da odgovori na Mr. Jacksova pitanja - nisu jednostavna.

Ja sam u članku Suočenje s istinom katastrofe hrvatske inteligencije, vrlo jasno na to odgovorio. Nadalje, ovdje sam kazao da "osim" Starčevića u Hrvatskoj nemamo n i š t a!

Zbog toga nisam htio ulaziti u raspravu o odnosu Starčevića i pravaštva. Naime, Starčević je sebe držao prije svega misliocem, a ne političarem. Osnovao je Hrvatsku stranku prava zato što je morao imati političku organizaciju da nastupi na izborima, i da kroz Hrvatski sabor, i operativni političke aktivnosti osigura stvaranje institucije pod nazivom Hrvatska država. A kako bi ona, kao institucija, tj. kao Hrvatska država ostvarila društvenu i političku misao koju je definirao.
Nije dvojbeno, barem meni, da je mnogo lakše okupiti pristalice s ciljem "doći na vlast", od toga da se okupe pristalice temeljem sadržaja onoga što će se učiniti onda kada se "dođe na vlast". I nije zato neobično da su upravo preko Starčevića, brojni koristili mogućnost da dođu na vlast "za badave". Naime, vlast bez uporišta u ničemu - osim u vlasti, predstavlja ništa. Pa je s razlogom i morala završiti kako je završila ona kvislinška Pavelićeva, tako i ova Tuđmanova "demokratska" (premda na drugi način - ali u osnovi zbog istog razloga).

I u promišljanju na postavljeno pitanje u članku, pomislio sam na slijedeće. Kada bi postojao "transkript" posljednjeg razgovora Starčevića i Kvaternika, mislim da bismo tada bili očevici najdublje drame u hrvatskoj povijesti!!!

Malo možda sada zvučim kao osoba koja je na rubu predaje. Hajde da se ovako predstavim sa ovim dnevnikom, „na rubu sam sa sučeljavanjem sa činjeničnim stanjem u RH“. Ako je to nekima predaja onda neka me tako osude, a ja još uvijek vjerujem u onu teoriju „in order to fix the problem you need to know what is broken“ u prijevodu, da bi popravili nešto moramo zanti što je uzrok kvara!

Ne moraš, mr. Jacks, biti osoba na rubu predaje. Naime, ako si pročitao citirani članak Suočenje s istinom katastrofe hrvatske inteligencije, ali i s cjelinom komentara na pollitika.com, uključivo i ove ovdje, koje potpisuju pod pseudonimima i one osobe koje za sebe drže da su inteligencija: 1. bilo u smislu akademskih intelektualaca koji će napisati sve što treba - ali za biblioteku, 2. bilo u smislu osoba koje život oko sebe gledaju svojim očima - ali kroz dioptrije svojih političkih idola, 3. bilo iz ishodišta onih koji znaju SVE - redovito pročitano ili popabirčeno iz inozemnih knjiga - a da nemaju pojma o tome da takvi vrhunski autori (i stručnjaci) stvaraju iz sredine u kojoj žive - a to nije Hrvatska, 4. ili ponekih koji traže "paradigmu", ali iz svojeg stručnog i u pravilu vrlo, vrlo plitkog motrišta, pa i još poneki nespomenuti u čitavoj ovoj hrvatskoj kakofoniji, i kukurikanju - dakle, u cjelini MOŽEŠ BITI STO POSTO SIGURAN u činjenično stanje u RH. Nalazi se pred tobom!
A ono glasi da "osim" Starčevića - ne postoji N I Š T A, dakako, u smislu uporišta kao IZVORA!

Naravno, i ovdje postoje osobe koje kao i ti iskreno traže odgovore. No, o tomu - i za takve, i s takvima će biti riječi i razgovora na novom portalu, kako sam i najavio (barem se nadam).

Nije dvojbeno kako imamo vrhunske stručnjake za određena područja. Ali promišljatelje, društvene i političke mislioce u cjelini kao što je to bio Ante Starčević - toga nema na "kilometre". Stoga nije neobično da se o Starčeviću - š u t i. A kada se čita, onda se čita jednosmjerno, a nerijetko i veleumno, a nerijetko i - jednoumno.
Ja osobno čitao sam Starčevića veleumno, sve dok nisam, srećom, naišao na studiju Pave Barišića. I o tomu sam objavio iskreni iskaz.

No, kao što se uočava, postoje brojni i ovdje koji su "stostruko" od mene obrazovaniji, i "misaoniji" (unatoč tomu što sam jasno predočio svoje atribucije i stručne legitimacije) Pa poneki ispadnu kao zadnji intelektualni kreteni, jer se konfrontiraju, umjesto da p i t a j u. I onda su "uvrijeđeni" što koristim njihova pitanja. No, i to je ljudski, i ljudski se i ispričati, kada i ja ponešto pretjeram.
Oni pametniji, i prefriganiji - šute. I dalje po svomu voze: "treba nam paradigma", ili "trebamo Lidera". A paradigme, i Lideri - inače padaju kao s "kruške", točnije, s "hrvatske kruške". I to, ni više, ni manje na njihove pozive!

Odgovor na izvorno tvoje pitanje, citiram "…in order to fix the problem you need to know what is broken" predočio sam u članku Hrvatska društvena kriza.

Tko je glasao

E dragi moj Zorane...; a

E dragi moj Zorane...; a koga mi preporučaš da bi ja ovako tupast konačno našao koga i čiju ideju treba slijediti?

Ili je vrijeme za novog? Koga?

Tko je glasao

koga mi preporučaš da bi

koga mi preporučaš da bi ja ovako tupast konačno našao koga i čiju ideju treba slijediti?

Mene i moje. (Ideje u pluralu, jer imam ih puno).

Za mene funkcionira. :) Istina, ne mogu garantirati ni za koga drugoga. :(

Ili je vrijeme za novog? Koga?

A da probamo s idejom da nema ljudi koje bi trebalo "slijediti", pa čak ni ideja?

Surfati okolo i birati, što ti odgovara. Eklektizam je vrlina.

Zoran Oštrić

Tko je glasao

Lukavao Zorane, vrlo lukavo!

Lukavao Zorane, vrlo lukavo! Ima jedan mali problem - ne slijedim nikog i ništa da bih tek na sred ili kraju puta saznao kuda put vodi!

Prestar sam Ti ja za "svijetlo na kraju tunela" ali da će mladi, gladni i stambenim kreditima nekih već 20% i više posto sve skupljim ratama te bez posla pokrenuti tvrdu, oštru i žestoku akciju... hoće!
Zamisli čovjeka koji je rođen 1973.; otišao u ZNG umjesto u JNA,; oženjen, dvoje male djece koje voli više od bilo čega na svijetu, kupio stan na kredit , vezan uz ŠF(ranak) te mu rata svaki mjesec raste; Živi krajnje SKROMNO, vozi "daciu" jer i on i žena rade u tri smjene...

Moj Zorane kada takvi izađu na ulice..
Spašavaj se tko može! Kakvi blindirani automobili, tenkovi, BOV-ovi i slična sranja. Ni 15.000.000 gumenih metaka ne zaustavlja takve;

- oni dolaze po svoje, znaju kod koga je, znaju kako to uzeti i uzeti će!

Ne postoji sila koja će roditelje spriječiti da nahrane svoje djecu i da im osiguraju topao stan i odjeću ove i slijedećih zima. Tko ima previše - uzet će mu se! Točka! Može i - Amen! ako im se bilo tko suprostavi!

Ni sam Krist sa neba u to se mješati neće! Neće, jer je po pravdi Boga i čovjeka došao red da ovaj narod vrati u svoje ono što mu opljčkaše tzv. "veliki Hrvati"!
Biti će opet sječe knezova, ali u Hrvatskoj ovaj put!

I tu je Stipe Šuvar u svom posljednjem intervjuuu bio u pravu!

P.S. Tko misli da ćemo mi "starci" stajati po strani..; - alaj se je zajebo!

Tko je glasao

Živi krajnje SKROMNO, vozi

Živi krajnje SKROMNO, vozi "daciu" jer i on i žena rade u tri smjene...
Moj Zorane kada takvi izađu na ulice..

Neće se dogoditi baš ništa spektakularno. Naime, u mom kvartu na desetke, pače stotine automobila postoji samo jedna dacia!

My Soul

Tko je glasao

OK, @My Soul, možda je tako

OK, @My Soul, možda je tako na Pantovčaku ili sličnim destinacijama ako Ti tamo živiš.
Međutim, ja živim među običnim ljudima i oni sve više šute i šute..., sve su zamišljeniji..., nešto mrki i čvrsta koraka hodaju i zamišljeno u zemlju gledaju.

Meni se čini da to nije dobra "vibra" koju odašilju! Netko bi mogao ostati i bez položaja, i bez love i bez tvornica i svega onoga čega su se domogli za "nula kuna" ili članskom iskaznicom određene partije i stranke.

(Danas sam gledao vodu u planini nakon "proloma oblaka"...
Alaj je grdo kada poplava krene, i najdeblja stabla otplivaju i pucaju kao čačkalice!)

Tko je glasao

Živim u radničkoj

Živim u radničkoj četvrti.

My Soul

Tko je glasao

Ko ni u Lenjinovu,

Ko ni u Lenjinovu, Oštriću.
Pozdrav,
Molotov

Tko je glasao

Pa nemaš valjda nešto

Pa nemaš valjda nešto protiv Vladimira Iljića!? A imaš tako lijepi nick. :(

U iskušenju sam da ti odgovorim prema Žižeku: "Da, baš u Lenjinovom!", ali zapravo se s Žižekom ne slažem. :(

Lenjina, kao i Tita, štuju danas oni koji ih mrze. Mi ljevičari smo naprosto otišli dalje i ne pokušavamo naći uzore u ljevičarima iz doba Starćevića ili Radića.

Zoran Oštrić

Tko je glasao

Zorane, reci i meni (nama)

Zorane, reci i meni (nama) koji su toi današnji ljevičari? U RH Mesić i Milanović?:):)
U svijetu Chavez i Gadafi.. Bin Laden? Kastro?

Reci mi jednog jedinog ljevičara koji uopće nešto znači? (Možeš zanemariti "akademske ljevičare", ne zanimaju me jer ti su niš koristi kak i uvijek...)

Tko je glasao

Reci mi jednog jedinog

Reci mi jednog jedinog ljevičara koji uopće nešto znači?

Ja. Meni je to dovoljno. :) Naravno, ne garantiram za nikoga drugog. :(

Možeš li ti navesti nekog desničara koji nešto znači? Možeš navesti čak i akademske, meni ne smeta. :)

Skicirao sam jedan nešto širi tekst tome što je (sve) danas ljevica, pa ću valjda jednom to finiširati i objaviti.

Zoran Oštrić

Tko je glasao

Zorane, pa to i jest problem

Zorane, pa to i jest problem ove države:
Ne postoji ni jedan jedini ljevičar koji nešto znači baš kao što ne postoji ni jedan jedini desničar koji nešto znači!

Ne čini li se tebi da zbog toga ova zemlja tapka u mraku i vrti se u krug?

Tko je glasao

Pa nemaš valjda nešto

Pa nemaš valjda nešto protiv Vladimira Iljića!? A imaš tako lijepi nick. :(
U iskušenju sam da ti odgovorim prema Žižeku: "Da, baš u Lenjinovom!", ali zapravo se s Žižekom ne slažem. :(
Lenjina, kao i Tita, štuju danas oni koji ih mrze. Mi ljevičari smo naprosto otišli dalje i ne pokušavamo naći uzore u ljevičarima iz doba Starćevića ili Radića.

ma ne. meni je osobno najzanimljivije to što dobar dio ljevice (ne mogu govoriti o svima) u biti nije našao ideal u ljevičaru, nego baš u osobi koja je bila živo otjelotvorenje svega protiv čega se ljevica, bar na izgled zalaže. naravno, govorim o diktatoru josipu brozu titu.
to mi nekako dodje kao kad neki homoseksualci nose majce sa likom che guevare.

Tko je glasao

Kao što ni ti Zorane,

Kao što ni ti Zorane, nemaš ništa protiv Starčevića!? Po toj logici mogu i ja tebi kazati : "Da, baš u Starčevićevom!"
Šta ćeš, nije mi lep samo nick, lep sam po celom telu.:) :)
Nije problem u ljevici, već u ljevičarenju radi ljevičarenja, a to je sve što radi ljevica u RH danas, da, osim pljuvanja po svemu što ima hrvatski prizvuk, naravno, jer je to valjda cool.
I, još nešto, ako nekog mrzim, onda ga ne mogu poštovati. Druga je stvar što ja nikog ne mrzim, nije me naučila mater, ali me naučila da ne lažem i ne kradem. A, život me naučio da ima ljudi i "ljudi", ali da ima i neljudi za koje treba kazati da su neljudi. Najveći neljudi u povijesti su oni koji su svjesno ubijali pripadnike prvenstveno svog, a onda i tuđih naroda.
Da si malo bolji katolik, znao bi da se štuje samo Bog.
Pozdrav,
Molotov
"Riječi su kao pčele, one su istovremeno i med i žaoka."

Tko je glasao

Da si malo bolji katolik,

Da si malo bolji katolik, znao bi da se štuje samo Bog.

Odakle ti ideja da sam katolik!? Nisam čak ni kršćanin (nego univerist)

Naravno, znam razliku između "poštovati" i "štovati". Upravo sam zato upotrijebio gore potonji pojam:
.Lenjina, kao i Tita, štuju danas oni koji ih mrze
Za mene je Tito osoba iz prošlosti. Štuju ga oni koji ga bjesomučno mrze i nastoje mrtvoga iskopati pa ponovo pokopati. Ima to, PMSM (Po Mom Skromnom Mišljenju), neke veze s psihoanalizom: frojdovska figura Oca kojeg nisu stigli ubiti, jer je umro u časti i slasti, pa ne mogu odrasti dok ga ne ubiju... Hm, dobro, ne inzistiram osobito na tome, ali ta fascinacija njegovim likom kod njegovim mrzitelja je, hm, fascinantna. :) Ja sam imao 22 godine kad je umro; nije mi nikad bio otac - recimo, više kao neki dobar ujak, za kojeg se poslije pokazalo da ima hrpu kostura u ormaru. :( No, biva to i u boljim familijama.

Inače, da se vratim na Starčevića: ni slučajno ne kažem da ga ne treba čitati (ja sam ga čitao, naravno, vrlo je zanimljiv!), ali kod njega ne možete naći putokaze za suvremenu političku praksu.

Zoran Oštrić

Tko je glasao

Dobro, ja sam pogrešio,

Dobro, ja sam pogrešio, tvoje je pravo vjerovati u što god želiš i u koga god želiš, ti bar vjeruješ, za razliku od onih koji u ništa ne vjeruju.
Možda se čak mogu složiti s tobom u pogledu Tita, iako je tvoj pristup malo nadrealan.
Nu, oko Starčevića, je naš prijepor i dalje jasan, jer u svakom tko se bavio politikom, filozofijom, pa i sociologijom uvijek možeš naći putokaze.
Pitanje je samo kako ćeš ih protumačiti i uklopiti u svoje osobno razmišljanje i djelovanje.
Pozdrav,
Molotov

Tko je glasao

u svakom tko se bavio

u svakom tko se bavio politikom, filozofijom, pa i sociologijom uvijek možeš naći putokaze.
Pitanje je samo kako ćeš ih protumačiti i uklopiti u svoje osobno razmišljanje i djelovanje.

Pa, ako se riječ "putokaz" koristi ovako u pluralu, onda bih se i složio. Samo što onda nema neki osobiti značaj, možeš čitati i Platona ili Stephena Kinga i nalaziti putokaze. U naslovu ovoga dnevnika je riječ u jednini, dakle misli se na bitni putokaz, onaj prvi i najvažniji, a tu se ne slažem.

Zoran Oštrić

Tko je glasao

Ne znam jel po pravilima,

Ne znam jel po pravilima, ali "plusić" za iskrenost!

ehhhhh Zoki, Zoki.... daleko smo mi svi od realnosti... pogotovo kada smo u virtualnom svijetu!

Ali kao što vidimo kroz ovaj tvoj primjer to nije razlog da budemo neiskreni jednim prema drugima!

Jakša
"volim svoje i poštujem tuđe"
http://www.youtube.com/watch?v=OkO8qa3V5gg

Obrisan

Tko je glasao

Ako već postoji zabrana

Ako već postoji zabrana primanje privatni poruka od strane nekih... onda se snađu pa trabunjaju po dnevniku o temi koju bi najrađe zabranili kao pravi borci za demokraciju!

Kolega Molotov.... ne daj se zapaliti... jer kada mu baciš taj "molotov koktejl" na glavu onda možda shvati zašto ga nitko ne firmla niti za 1%... bez obzira tko taj bio da bio....

Bez veze trošiš svoju enegiju i vrijeme... jer nikad ne znaš je li novinar, historičar, povjesničar, pesnik ili skladatelj neke novokomponirane ideologije koja se uklapa sa idejama i retorikom kojom su ga njegovi vlastiti članovi stranke kako je on to rekao... "zamrznuli"... ja se pitam samo koja ga to budala dala odmrznuti da opet pljuje po Hrvatskim Velikanima...

A mene on osobno ne voli jer mu uvijek kažem direktno ono što mislim... zašto da gubim svoje živce na oberbudaletine koji bi svima nešto zabranili i koji su protiv svega.... pa čak i protiv sebe!.... pitam se jesu li takvi tipovi ikada saznali što to znači "pozitivno" ili "afirmativno"... jedino što jesu saznali kada nemogu nikoga gnjaviti privatnim porukama onda krenu gnjaviti po dnevnicima!

Jakša
"volim svoje i poštujem tuđe"
http://www.youtube.com/watch?v=OkO8qa3V5gg

Obrisan

Tko je glasao

Meni se uvijek može poslati

Meni se uvijek može poslati privatna poruka. Čak ni moj broj mobitela nije tajna, uvijek me se može pozvati na pivo. :)

Bez veze trošiš svoju enegiju i vrijeme... jer nikad ne znaš je li novinar, historičar, povjesničar, pesnik ili skladatelj neke novokomponirane ideologije

Sve od toga, i još par stvari. :) Je, komplicirana sam osoba, a imam i dosta godina, svačim sam se bavio i sve me zanima (nedostatak fokusa mi je mana). Neko sam vrijeme ovdje stavljao uz potpis razne oznake (B2 ih naročito voli :)) nastojeći ukazati, s kojeg gledišta nešto pišem.

Dakle, kao političar i ideolog, smatram: ne, ne možete naći putokaz za današnjicu kod Ante Starčevića.

Kao filozof (mudroljub), smatram: eklektičan je i površan, ali ima zanimljivih elemenata

Kao povjesničar i književnik, smatram: vrlo zanimljiv i intrigantan!

Kao novinar: nema tu štofa!

Zoran Oštrić

Tko je glasao

Zoki, izvoli +1! 1. Uporan

Zoki, izvoli +1!
1. Uporan si dečko!
2. Imaš mnogo čika kureta u svom životu.
3. Naporan jesi, ali i zabavan kada si najnaporniji.
4. Zato što smo stari pajdaši na PoLLitici :)

Drž se stari, ja te ne želim mijenjati, jer jesi to što jesi i takav si kakav si!

PS. Di su ti 1.001 potpis od B2? nije valjda da je ponestalo mjesta za tu kobasicu od potpisa! :)

Jakša
"volim svoje i poštujem tuđe"
http://www.youtube.com/watch?v=OkO8qa3V5gg

Obrisan

Tko je glasao

Već sam Jakša, negdje

Već sam Jakša, negdje napisao da očito imam sado-mazo sklonosti, jer ulazim u raspre na dnevnicima. Te raspre mi nikako neće donijeti ništa nova, uostalom, mišljenja sam da ako netko ima argumente, neka ih podastre, vrlo ću rado na argumente odgovoriti, pa ako sam u krivu, nikad nisam bio od onih koji ne priznaju krivicu.
Međutim, nažalost moram reći da za većinu posjetitelja ove stranice, postoji objektivno i subjektivno samo jedna istina, ona njihova, pa zapravo ne postoji mogućnost smislenog dijaloga, a kamoli korekcije uvjerenja.
Ovdje postoje zapravo tri opcije, desna, lijeva i ona kako ja to kažem "ni vrit ni mimo", nijedna ne popušta ( pa i ja sam takav, ako ćemo pravo ).
Pozdrav,
Molotov

SIDERA CAELO ADDERE - Dodavati nebu zvjezde (Mučiti se jalovim poslom).

Tko je glasao

Znam kako ti je! Ponekada i

Znam kako ti je!

Ponekada i meni dođe da jednostavno ne mogu bit da nekome ne odgovorim..kao što si ti u ovom primjeru a i moje reagiranje je također živi dokaz toga o ćemu pišeš.... nisam mogao izdržati da ne napišem tebi onako iskreno... "Nemoj se mučiti jalovim poslom" jer takvi liovi koji su "anti SVE" živo imrtvo... su "jalovi"...

Sorry ako ispada da sam ja tebi davao lekciju, na kraju je ispalo da sam ja od tebe dobio lekciju po istoj temi... jer ipak koliko god smo svi mi različiti... imamo neke sličnosti u tim našim ljudskim karektiristikama i također učimo jedni od drugi... a to je ovdje možda najveće bogatstvo aktivnog djelovanja blogera!

Jakša
"volim svoje i poštujem tuđe"
http://www.youtube.com/watch?v=OkO8qa3V5gg

Obrisan

Tko je glasao

Sve u redu, sve 5+. Uvijek

Sve u redu, sve 5+. Uvijek prihvaćam dobronamjeran savjet.
Pozdrav,
Molotov

Tko je glasao

Ima dva citata koje sam

Ima dva citata koje sam zapamtio (i još nekoliko, ali za potrebe ove teme samo ova dva su bitna u ovom trenutku):

1. "Čovjek koji zaboravlja svoju prošlost, zalaže svoju sadašnjost i prodaje svoju budućnost"

a druga glasi:

2. "Narod koji nije spreman podnjeti žrtvu kako bi postigao svoj cilj nije ni zavridio imati svoju državu"

oba citata sigurno nisu izmišljena u prošlom stoljeću (to je moja predpostavka), sigurno je bilo i nekoliko slični izreka još iz doba Rimljana i njihove kulturne i političke prebogate povijesti, poput:

Ad honorem = Časno, časno bez materijalne koristi!

Difficile est tenere quae acceperis nisi exerceas = Teško je zadržati ono što si naučio osim ako prakticiraš/koristiš to što si naučio!

Malum quidem nullum esse sine aliquo bono = Niti jedno zlo nije bez razloga a na kraju mora nešto i dobro izači iz toga svega.

itd itd itd.... tako da topla voda se nije izmislila, već jednostavno izgleda kako je nama i dalje ona stara Haravatska vojna navika ostala u našoj kulturi.... to da se stalno kupamo i tuširamo u hladnoj vodi!

Jakša
"volim svoje i poštujem tuđe"
http://www.youtube.com/watch?v=OkO8qa3V5gg

Obrisan

Tko je glasao

Mr. Jacks, (Uto, 23/06/2009

Mr. Jacks,
(Uto, 23/06/2009 - 14:59)

gotovo sve izrijeke koje si objavio supotpisujem temeljem vlastitih životnih iskustava i onoga što sam uočio na vlastitoj koži.

Tko je glasao

Zahvaljujem

Zahvaljujem na:
http://www.cpi.hr/download/links/hr/6103.pdf

A glede Starčevića, ovdje sam objavio 3 članka:

http://pollitika.com/ante-starcevic-ususret-svibanjskim-zagrebackim-izbo...

http://pollitika.com/nasa-bastina-ante-starcevica#comment-128276

http://pollitika.com/zbog-cega-stanoviti-dipl-oecc-zdravko-gracin-zamara...

Ukupno je riječ o 27 stranica, u formatu A4, jednostruki prored, Times 12.

Zašto sam to učino? Pa, eto, zato što, kako ovdje jedan bubne - i ostade živ sa svojom veleumnom konstatacijom, citiram: "Starčević je zaostao, a i nije otac domovine."

Pritom i taj dotičan, i brojni drugdje, a ovdje na pollitika.com - posebice, danima, tjednima, mjesecima, godinama će poput pokvarenih ploča vrtjeti jedno te isto. Otprilike u smislu da oni na vlasti ne valjaju (što je točno), da narod zaslužuje takvu vlast (što nije točno), da nam se ne piše dobro (što je točno), da nam država ne valja (što nije točno - ali je točno da oni koji upravljaju Republikom ne valjaju), da "moramo" učiniti "nešto" (što je točno), i da ne nastavljam. Naime, kada se dođe do kraja, onda se vraća na početak, i tako u beskraj.

O ideji koja ne dijeli nas na razno razne grupacije već ideja koja nas sve prihvaća kao ljude i kao pripadnike ove naše zajednice u kojoj živimo da li bila na nivou sela, grada, općine, županije, regije pa sve do države.

Ovo što sam sada citirao iz tvojeg članka, predstavlja odgovor na pitanje koje si postavio u naslovu, a koje glasi: Je li putokaz do boljeg sutra u RH već odavno poznat svima nama?
U tom smislu postavlja se pitanje koja je koja to ideja (misao)?
Kao što si uočio u mojemu dan prije ovoga objavljenom članku (čet, 18/06/2009 - 20:44): Hrvatska društvena kriza, upravo se s time "bavim". Naime, u prethodnih oko 50 objavljenih članaka, time se nisam bavio. No, objavio sam Starčevića, i još nekoliko članaka koje sam nazvao "strukturnim", ili temeljnim člancima, i to zato što na kojima "leži" sve ono što sam objavio pod nazivom politička doktrina Zagrebački treći put, i izborni program ZTP.
Hrvatska društvena kriza je prvi članak iz predviđene serije članaka pod nazivom Hrvatski treći put. I naravno da svi "temeljni" članci Zagrebačkog trećeg puta jesu i temeljni članci Hrvatskog trećeg puta, i da Hrvatski treći put gradim na političkoj doktrini Zagrebački treći put, s uporištem na poznata tri određenja: "Bogovi su pali na tjeme", "Misliti globalno - djelovati lokalno", i "Biti svoj na svomu".
Na definiciju takva tri određenja presudno je utjecalo moje čitanje Starčevića, uz doslovno pregolemu važnost studije dr. sc. Pave Barišića o Starčeviću, kojemu se opet zahvaljujem. Naime, Starčević se nalazi u svakom od ta tri određenja! Toliko o Starčeviću.

Iz prvog članka, na ovom mjestu bih citirao prvi od tri zaključaka koje sam u njemu objavio:
1. Nemoguća je bilo kakva promjena hrvatske stvarnosti, nemoguće je spriječiti sve što će ona, takva kakva je danas, proizvesti i u budućnosti, bez redefinicije političke misli dr. Ante Starčevića. Tek nakon toga pripadnici matičnog hrvatskog naroda, i svi hrvatski građani bez obzira na njihovu narodnosnu genetsku pripadnost (etnos), mogu biti sigurni u izvjesnu duhovnu, i materijalnu bogatu stvarnosti i sutrašnjicu u vlastitoj Hrvatskoj državi … itd.

U članku Hrvatska društvena kriza, u biti, nastavljam tada prekinuti razvoj ovih članaka o Starčeviću, a što sam morao prekinuti jer je u središtu pozornosti bio izborni program Zagrebački treći put, i moj pokušaj da s time nešto učinim u Zagrebu. Naravno, nije neobično što nisam mogao ništa učiniti. O čemu je riječ? Pa riječ je jednostavno o tomu da u posljednjih dvadeset godina, od 1990. godine do danas, ni u Zagrebu, ni u Hrvatskoj ne postoji odgovor na temeljno pitanje: KOJI JE SADRŽAJ DEMOKRATSKOG HRVATSKOG DRUŠTVA.

Naime, u spomenutom članku govorim o tomu da smo s Hrvatskim ustavom uveli demokratsko društvo, a u kojoj je funkciji Hrvatska država. No, koji je njegov sadržaj? Odmah odgovaram da to u Ustavu ne piše, jer i ne može pisati. Znači, nemamo sadržaj hrvatskog demokratskog društva. (Ovo sada pišem zato što se to mora uočiti!)

Naime, ako je sadržaj demokratskog hrvatskog društva ovo što je odredio HDZ - tada očevidno to ne valja. Valja li ovo što je odredio SDP? Očevidno ne, kada je riječ o Zagrebu. Dapače, to je čak i gadljivo. No, valja li ovo što je odredio HSS, barem za one članove demokratskog hrvatskog društva koji žive na području ruralne Hrvatske? Pa HSS ih izravno uništava ... itd. itd. itd.
I da sada s time privremeno završim.

Na što želim skrenuti pozornost s ovim relativno kratkim komentarom. Pa u tim člancima sam objavio da je Starčevićeva DRUŠTVENA MISAO razvijana i javno poznata kao politička misao, stavljala na POSLJEDNJE MJESTO DRŽAVU! Točno je da je u to vrijeme njegova politička aktivnost bila usmjerena na pitanje HRVATSKE DRŽAVE, zato što ona nije postojala u formalno pravnom smislu. Ona mu je "trebala", upravo zbog sadržaja, a ne u smislu Fikus Države, ili ove današnje postojeće Banana države.

Prema tome središnje pitanje Starčevića i danas "visi u zraku". Točnije rečeno, ono je "otpuhano" zato što je Starčević "zaostao", a i čemu se vraćati u prošlost kad je pred nama b u d u ć n o s t.
Naravno - j a l o v a!!!

Tko je glasao

Evo da ne bude nejasno ja

Evo da ne bude nejasno ja sam taj koji smatra da je Starčević zaostao a zaostao je jer ga takvi interpretatori kao ti iskorištavaju kad god treba pokupiti glasove tj. pričati biračima o divnom i krasnom.
Nigdje od vas tzv.silnih znalaca Starčevića nema pomaka samo ponavljate kao papige već 200 godina što je on napisao.
Unaprijedite već jednom tu Starčevićevu misao ako znate...u da zaboravio sam smetaju HDZ i SDP vjerojatno jer se Tuđman na njega pozvao još devedesetih a btw. i HDZ ga ima u svom programu.
I ti si jedna obična kukavica kad se ne udostojiš spomenuti mi ime,još govoriš da sam i preživio.
Što bi ti ,ti bi mene prvi streljao kad bi došao na vlast jer kritiziram da se od njega niste pomakli ni milimetar.
Jadne papige...i imao je pravo kada je zatražio da mu ne treba spomenik.

Tko je glasao

TitoTuđman, da sam te htio

TitoTuđman,

da sam te htio i želio citirati, to bih i učinio. Konačno, tvoja objava ne bi bila prva s kojom se ovdje konfrontiram. Itekako je poznato, a slobodno mogu reći da je ovdje i predobro poznato, da onda kada se želim konfrontirati s nečijom objavom - tada to i činim jasnim citiranjem rečenica, i skupina rečenica. Pa čak i osobno, ako nastavno baš netko inzistira i na osobnoj konfrontaciji.

Zato atribuciju obična kukavica uputi svojem moralu - ako znaš što ta riječ znači, ili odgoju. To tim više što, ako je itko u Hrvatskoj nastupio tako otvoreno kako sam to JA učinio u proteklom periodu, onda zasigurno pripadam u tu nekolicinu. Ti - NE !

A glede strijeljanja i ostaloga, stidi se.

Odgovor na tvoje objede objavit ću još danas na svojem Dnevniku, pod nazivom: Odgovor na objede o Starčeviću.

I odmah da bude jasno, to činim zbog ovog članka, i u izravnoj je funkciji ovog članka, autora Mr. Jacks, pod nazivom: Je li putokaz do boljeg sutra u RH već odavno poznat svima nama?

Da li time zlorabim u svoje "pokvarene" političke svrhe ovu takvu "časnu" tvoju objavu? DA! I naglašeno sam zbog toga zadovoljan.

I naglašeno nastavno odlazim s Pollitika.com., pa se vi nastavite dopisivati i komentirati, ali međusobno - na sličan "častan" način u takvom vašem vlastitom "medijskom svijetu", čiji je smisao točno takva legitimacija. Odbijam biti dio toga, i prepuštam vas u vašem daljnjem snaženju takve, ali samo vaše - "hrvatske paradigme".

Tko je glasao

Mr. Jacks, početno sam

Mr. Jacks,

početno sam pripremio kratak odgovor na predočene tvrdnje TitoTuđman, međutim, uočio sam iz toga da se to može uporabiti jako dobro iz ishodišta funkcije ovog članka, pa i tvojih postavljenih pitanja u članku.
Problem koji se pojavio u tomu je što sam odgovor ponešto razvio. Međutim, on i nadalje ima oblik polemike, što znači da predstavlja dio ovoga članka. Htio sam ga zato objaviti kao komentar nastavno na ovom tvojem članaku, međutim, zbog duljine teksta moram ga ipak objaviti kao zaseban članak. U suprotnom bih zagušio moguće i druge komentare, koji, nadam se ne će biti takve "snage izražajnosti" kao komentar TitoTuđman.
Ovo napominjem zato što članak kojega ću objaviti na svojem Dnevniku, kao što sam kazao, pod nazivom Objede na objave o Starčeviću, NE predstavlja zaseban članak. On čini sastavni dio ovoga tvojeg članka. Ovaj komentar ću objaviti u obliku napomene na tom članku.

Tko je glasao

Isprava, uočavam da sam u

Isprava,

uočavam da sam u komentaru, Ned, 21/06/2009 - 22:39 — zdravko.gracin, unio upis pogrešnih linkova. S obzirom na to da takvu tehničku grešku ne mogu više popraviti, objavljujem da točni linkovi objava glase:

ANTE STARČEVIĆ - ususret svibanjskim zagrebačkim izborima
Naša baština Ante Starčevića
Zbog čega stanoviti dipl. oecc. Zdravko Gracin zamara sa Starčevićem?

Tko je glasao

Tebe brine banana-nebanana,

Tebe brine banana-nebanana, a narod misli po principu "bolje manju bananu, nego veću", pa tako bira. Kužiš, ili?

My Soul

Tko je glasao

My Soul, podsjećam te na to

My Soul,

podsjećam te na to da su u 5 od 10 izbornih jedinica državni izborni u 27.11.2007. bodine - bili nezakoniti. No, izborni pobjednici se nisu žalili. Očevidno da im je to (s razlogom) odgovaralo.
Prema tome, narod ne misli tako kako kažeš, dapače, podosta tog "naroda" ne izlazi na izbore jer zna da su krivotvoreni.
Objektivno danas imamo nezakoniti Hrvatski sabor, i nezakonitu Vladu Republike Hrvatske.

Tko je glasao

nije točno da se nisu

nije točno da se nisu žalili, no problem je što su s jedne strane žalbe bile pisane od nekompetentnih ljudi a s druge strane ustavni sud je odlučio legalizirati problem

Tko je glasao

Dušo, To bi se moglo reči

Dušo,
To bi se moglo reči za onih cca 35 do 50% koji glasaju! Definitvno si u pravo za te građane.

A što reči za onih cca 50% do 65% koji uopće ne glasaju?
i ne mislim na to da definiramo samo razloge za njihov ne izlazak već kako i to popraviti, jer to je naj osnovnija građanska dužnost i građansko pravo da bira sebi sudbinu... ipak kada malo bolje pomislimo nije demokracija pala sa neba u RH, krvavo se zaradila... a danas se tako lako odbacuje!

Jakša
"volim svoje i poštujem tuđe"
http://www.youtube.com/watch?v=OkO8qa3V5gg

Obrisan

Tko je glasao

Onih ostalih 50% se slažu s

Onih ostalih 50% se slažu s odlukama ovih prvih 50%, dakle, raster glasova bi bio proporcionalan, a ne bitno drukčiji, ne zavaravaj se. Ljudima je pun kufer izbora svakih godinu dvije dana i svakog dana će ih sve manje i manje izlaziti na izbore i ničim to nećeš moći promijeniti. S tim trebaš računati. I to je određeni vid demokracije. Nismo više u Jugoslaviji pa da je političko pitanje MORATI izaći na izbore. U vrijeme Jugoslavije je onaj tko nije izašao na izbore, iako su rezultati bili potpuno izvjesni zbog djelovanja UDBE, bio je politički neprijatelj broj 1. Ne želiš valjda vratiti to vrijeme. Pusti ljude neka sami slobodno odlučuju hoće li ostvariti svoje biračko pravo ili neće. Nemoj ih potcjenjivati ni držati glupima, ako se oni ne žele bakćati politikom zato jer ti to želiš. Koga briga za tebe i tvoje puste snove? Ako pomnije proučiš tu stvar, shvatit ćeš da ljudima i nije toliko loše, koliko ti misliš da im jest, ili koliko bi im ti sugerirao da im je loše. Većinu ljudi koje znam, politika apsolutno ne zanima. Žive svoje živote, dijametralno suprotno udaljene od politike. Njima je potpuni gubitak vremena nedjeljom izlaziti na izbore, umjesto popeti se na neko brdo i odatle promatrati plavetnilo mora i neba, presječeno bjelinom paškog kamenjara. Ajde ti njima dokaži da su materijalne vrijednosti, o kojima ti pričaš, važnije od toga.

My Soul

Tko je glasao

Dušo, Obrazloženje koje

Dušo,
Obrazloženje koje daješ drži vodu!

i mudro izbjegavaš jedan vrlo bitan dio mog pitanja, čak ga uspoređuješ sa nekim sustavom koji je donekle i kriv za ovakvo stanje svijesti koje vlada među tim ljudima....

ima jedan komentar doje od nekoga di piše nešto poput "ne vide svrhu tome da izlaze na izbore"... i tu bi se morao složiti da sam osobno ćuo upravo to obrazloženje najčešće.... ili "nemam za koga glasati" to bi mogao biti drugo najčešći razlog zašto ne izlaze na izbore.....

a sugestije o tome tko ima kakve snove je vrlo mudra predpostavka za tvoj slijeeći odgovor... ali si fulala... jer možda su moji snovi da u ovoj RH svaki građanin živi dostojanstveno i sa nadom kako će uspjeti nešto bolje stvoriti za sebe i svoju obitelj na sasvim regularan i pošten način.... i upravo to da ne mora biti politički aktivan ali definitivno svjestan svojih mogućnosti i vrijednosti kao pripadnik Lijepe Naše!

Što misliš o tome da je glasanje jedna osnovna "građanska dužnost"?

Što misliš o tome kakva je to pljuska onima kojima su se borili da bi svi mi u RH mogli imati pravo da sebi biramo... a onda cca 50% ne šiša to pravo i žrtvu koja stoji iza tog prava niti za 1%?

Što misliš o tome kako u nekim dugogodišnjim demokracijama postoji prekršajna kazna za one koji ne ispunjavaju svoju građansku dužnost i odgovornost prema svojoj zajednici... i ne izađu na izbore (pa makar dali nevažeči glas "Donkey vote")?

Kada si već krenula sa jednim vrlo prihvatljivim tonom razgovora (i drago mije da ne napadaš).... baš bi volio ćuti Vaše cijenjeno mišljeje po pitanja ova tri pitanja... ili možemo reči ove tri pod-teme koje su vezane za jedan dio ovog dnevnika!

Jakob Matovinović - Jakša
"volim svoje i poštujem tuđe"
http://www.youtube.com/watch?v=OkO8qa3V5gg

Obrisan

Tko je glasao

Što misliš o tome da je

Što misliš o tome da je glasanje jedna osnovna "građanska dužnost"?

Ne mislim da je to osnovna građanska dužnost. Mislim npr. da je osnovna građanska dužnost stvaranje obitelji i imanje djece.

Što misliš o tome kakva je to pljuska onima kojima su se borili da bi svi mi u RH mogli imati pravo da sebi biramo... a onda cca 50% ne šiša to pravo i žrtvu koja stoji iza tog prava niti za 1%?

Mislim da su se branitelji prvenstveno borili protiv četnika i da im ni na kraj malog mozga nije bilo nekakvo glasovanje svakih godinu i pol-dvije. Mislim da bi oni da ih se već jednom pusti na miru i prestane prozivati za ovo ili ono opravdanje nečijeg stava.

Što misliš o tome kako u nekim dugogodišnjim demokracijama postoji prekršajna kazna za one koji ne ispunjavaju svoju građansku dužnost i odgovornost prema svojoj zajednici... i ne izađu na izbore (pa makar dali nevažeči glas "Donkey vote")?

Mislim da nam je represije bilo preko glave u vrijeme Jugoslavije i da s takvim idejama nećeš biti uspješan političar. Ako išta na ovom svijetu mrzim, onda su to prekršajne kazne običnim građanima za ovo ili ono. Zacijelo nikad ne bih dala glas političaru koji stvari misli rješavati represijom.

My Soul

Tko je glasao

1. Slažem se kako je to

1. Slažem se kako je to osobna odluka svakog građanina, na žalost ima ljudi koji nemogu imati dice itd itd... ali na kraju definitvno ovakav stav ne može škoditi razvoju stvari ovdje u RH.
Ali vidiš ja na to gledam kao svoju osobnu stvar, koja nije "građanska dužnost" već jedna privatna obiteljska odluka o načinu života. Obitelj u smislu pod svaku cijenu pa čak i "nasilja" itd... se osobno ne slažem... rastava braka se ne slažem ali slažem se time da ako dvije osobe ne mogu zajedno... bolje razdvojeno i sretni nego zajedno i krvavi!

Osim povećanje braja stanovnika, koje možemo odraditi i na više načina, kao npr. poticati povrat Hrvata i Hrvatica iz dijaspore (što mislim da ne bi štimalo niti jednoj od ovim aktualnim političkim strankama).... ja sam stava da u svakoj demokraciji je to onaj osnovni element jedne te iste demokracije... "Neka se ćuje glas Naroda".... i na tememlju činjenice kako je demokracija i sloboda izbora temlejena na izražavanje volje Naroda.... "glasanje" je tada jedna osnovna dužnost svakog građana koji želi imati pravo na slobodu i slobodu izbora tzv. "demokraciju"

2. Ne prozivam branitelje, već doslovce stojim iza toga kako je njihova žrtva bila velika! A pljujem po svakom onom koji ne cijeni tu njihovu žrtvu. A čovjeka cijenim po onome što (ne)čine a ne po tome što blebeče okolo.
Prozivanje onih koji svojim djelima pokazuju i dokazuju koiko cijene borbu za slobodu, žrtvu mladosti kako bi buduće generacije živjele slobodno i slobodno i bez straha imali prava koja do tada nisu postojala.... NIJE PROZIVANJE BRANITELJA..... već one kojih svojim djelima dokazuju da nisu u stanju niti pri toj svijesti da shvate neke stvari, pljujem po onima kojima svojim djelima dokazuju kako nemaju ni trun poštovanja za te branitelje.
(Lijep pokušaj da izvrtiš moje riječi, ali evo ovdje sam doslovce nacrtao!)

3. Represija nije uvođenje nove zakone koje potiću građane na to da shavte kako je više nego potrebno njihovo sudjelovanje i to da izraze svoje mišljenje putem legalnim sredstvima poput izbora.... poticanje građane na to da postanu dio svoje zajednice i da nauče kako su oni više nego potrebni svima i za sve.
Ako takvi zakoni važe i funcioniraju u demokratskim državama gdje je demokracija već na snazi priko 100 godina... onda se moram pitati kako to da mi uvijek mislimo da znamo i možemo bolje.... a u biti .... drugi su već pojeli tu gorku večeru (da ne budem vulgaran) 101 put... i pokazali svima nama kako se to radi učinkovito, pošteno i pravedno!...

PS. Slažem se da sigrno nije nito mislio da će mu se nametnuti izbore svakih godinu i pol dana (u prosjeku).... i sigurno nisu mislili kako će imati ovakve uvjete... bez obzira koliko im netko tupio da im je dobro!
A također ne dajem glas takvom političaru kakvom ti opsiuješ.. jer od kako je proračun "u banani" vidim na svakom koraku milicajce kako po naređenju zaustavljaju... i to po zakomu po kojem je prioritet sve samo što još nije nacrtano u njemu... "morate puniti državni proračin".... a priko čiije grbače? ZNA SE... stoka sitnog zuba neka plaća!
i tu se slažemo.. jedino što tebi je represija kada se zakonom potiće demokracija..... a meni je represija kada se silom kažnjava i dere Narod!

Jakša

"volim svoje i poštujem tuđe"
http://www.youtube.com/watch?v=OkO8qa3V5gg

Obrisan

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci