Tagovi

Je li blog sljede?i na meti ZAMP-a!?

Je, je, znam, malo sam „iš?eznuo“ zadnjih par tjedana :-). Što re?i nego – work is to blame! Rokovi su gadni, tempo ubita?an na više frontova i ne ostaje dovoljno „šuga“ za bloganje. Da je tome stvarno tako, ne treba boljeg dokaza od ?injenice da se (još ;-) nisam osvrnuo na rezultat nedavno održanih ameri?kih izbora (a i sam završetak kampanje nisam baš nešto popratio)!!!

Nažalost (u stvari, nasre?u - jer to zna?i da ?e biti posla, što u ovo doba krize nije nešto što svatko može re?i ;-) tako ?e biti i sljede?ih tjedana, tako da ne o?ekujte navalu novih postova i osloba?anja akumulirane kreativne energije. Al' ipak, neke teme svakako zaslužuju osvrt.

A dogovor „ZAMP-a i novinara“ (preciznije: „ugovor o poslovnoj suradnji u ostvarivanju i zaštiti novinarskih autorskih prava koji su potpisali Društvo za zaštitu novinarskih autorskih prava (DZNAP) i Hrvatsko društvo skladatelja (HDS)“) je svakako tema koja zaslužuje pozornost a koju je prije par dana prvi „potegnuo“ Denis Avdagi? na svom blogu u postu „Blogovi pod nametima ZAMP-a? ZAMP u zaštiti blogova?“ (@hadzi – hvala na linku).

A doti?ni dogovor po?inje vrlo mo?no:

„Suradnja se odnosi na kolektivno ostvarivanje novinarskih autorskih prava kod korištenja novinarskih djela od strane tzv. press-clipping agencija, internet portala i sl.“

Ako vam baš nije jasno što to zna?i, može i jasnije („for the Dummies“ verzija ;-):

„Drugim rije?ima, sve one pravne ili fizi?ke osobe koja ve? objavljena novinarska autorska djela iskorištavaju na na?in da ih umnožavaju, distribuiraju ili priop?avaju javnosti, dužni su pribaviti odobrenje autora odnosno udruge koja ih okuplja i platiti odre?enu naknadu.“

Tu smo malac!!!

Ukratko – nema više copy-paste, malo prilagodi naslov, promijeni prvu re?enicu i voila, evo ?lanka za moj portal(?i?)! Vvvvvrlo nezgodno! Kako ?e nam sad preživjeti raznorazni monitori i indexi :-))))

„Ma pusti ti njih, nego reci ti nama doti?e li se to kako bloganja?“

Relax :-). Jer, kao što Denis koncizno pojašnjava:

„... sadašnja rupa u zakonima po pitanju regulacije bloga, pruža odre?enu "zaštitu". Blog se vjerovali ili ne za sada smatra sredstvom osobne komunikacije pa ga se Pravilnikom o o?evidniku nakladnika elektroni?kih publikacija svrstava u red sa SMS-om!“

Huraaaa!!! Free for all :-)

Iliti, kako ja to volim re?i – „Divlji Zapad“ (analogija koja, usprkos svoj svojoj nostalgi?noj privla?nosti, svoje ružno lice pokazuje kad se pojavi lokalni mo?nik s bandom revolveraša by his side, a Johna Waynea niotkuda :-)

Me?utim, koliko god traljavost našeg zakonodavca pogodovala razvoju slobode izražavanja (a ?esto i bezo?nog kopiranja!) u hrvatskoj blogosferi, ?injenica je da pravila igre moraju postojati. U osnovi cijele pri?e su, naravno, autorska prava, i tu u stvari nema i ne može biti puno mrdanja – poštivanje autorskih prava je temelj za izgradnju modernog (da ne kažem post-industrijskog ;-) društva i tu su u biti stvari zakonski ve? i sada ?iste :-).

Pa ?emu onda gungula (odnosno njen za?etak)?

E, pa jedno je „zakonska regulativa“ a drugo je provedba te regulative :-). Ukratko, kopiranje sadržaja na internetu je uzelo toliko maha i postalo toliko rašireno da se nekome o?ito isplati organizirati da se na to odere „porez“ :-).

Plain and simple as that!

Dok se kopiralo malo i sporadi?no i dok se to odvijalo izvan mainstream-a stav je bio - „koga briga“. Danas je manje više svim relevantnim ljudima u „informacijskoj“ industriji jasno da se internet ne smije zanemariti, da je internet tu da ostane, i da je internet (manje više) jedino perspektivno mjesto za daljnji rast!

U takvoj situaciji prva, a reklo bi se i elementarna :-) stvar je „skinuti s grba?e“ free ridere i tu nema ništa sporno! Ako je copy paste jedino što znaš, onda tu nema „dodane vrijednosti“, a ukoliko se ide na „selekcijski pristup“ (ie, agregiranje sadržaja), onda bi i kratki uvod uz link na originalni ?lanak trebao biti sasvim zadovoljavaju?i!

Naravno, CITIRANJE JE I DALJE DOPUŠTENO i tu tako?er ne bi trebalo biti ništa sporno! Bile su neke pri?e u Americi da bi se blogerima napla?ivalo po rije?i citiranog teksta (ono, nešto kao 10 centi, iliti pola kune po rije?i!!!) ali, da budem maksimalno koncizan, to su budaleštine i trkeljanja! Iako po tom pitanju ima i „dubinskih“ tema za diskusiju (kriteriji dopuštene „razine“ citiranje, recimo?) u osnovi stvar mora biti postavljena jasno – dakle, DA, mora se mo?i prenijeti citat s nekog portala ili internet stranice, dati svoj manje ili više kvalitetan osvrt ili izraziti mišljenje i oti?i mirno spavati bez brige da ?e te netko tužiti zbog kršenja autorskih prava.

Druga?ije nego tako i ne može biti!

Stoga, kad se stvar onako suštinski pogleda, u biti se sve to blogera baš i ne ti?e previše :-)))

A ?ak bi im (nam) moglo biti i na korist!!! Jer, u cijeloj ovoj pri?i oko kršenja autorskih prava na internetu, ?esto se posve zanemaruje jedan drugi aspekt, a to je kršenje prava autora koji svoja „stvarala?ka djela“ objavljuju na internetu, bilo da se radi o postovima, fotografijama ili ne?em tre?em!

Mnogi blogeri su doživjeli da se njihov tekst mirakulozno pojavi u tiskovnom izdanju nekih novina a od objavljiva?a ni a ni b!? Ja osobno imam iskustvo svog „fajta“ s Narodnim listom koje je ?ak i dobilo jedan svoj ajmo re?i prirodan završetak, ali o tome u posebnom postu.

Naravno, ne da ?e se sad blogeri nešto obogatiti prodaju?i prava na svoje tekstove tiskanim novinama (ili internetskim portalima, zašto ne!), ali da ih se prestane tretirati kao besplatan izvor za popunjavanje novinskih stupaca bi svakako predstavljalo dobrodošao bio napredak.

Naravno, ima i onih koji smatraju da je sam koncept „autorskog prava“ fundamentalno pogrešan, ali avaj, na društvenu organizaciju ala Zvjezdane staze ?emo (nažalost!?) ipak još malo pri?ekati ...

Komentari

Razmišljajući o blogu kao

Razmišljajući o blogu kao javnom dobru ili nečemu na što netko ima autorsko pravo podložno bilo kojem obliku naplate, pala mi je na pamet zanimljiva usporedba s pjesmom i njenim izvođenjem. I jedno i drugo je namijenjeno javnosti i oblik je izražavanja autora.

Kod pjesme je sasvim normalno da za ulazak na koncert platiš ulazninu ali i to da slušaš li je na ulici ili drugom mjestu sa slobodnim pristupom ne moraš platiti ništa. Primjerice, sasvim je normalno platiti ulazninu i slušati Ibricu Jusića u Lisinskom, ali i to da se od prolaznika i slušatelja ne naplati ništa zapjeva li on npr. na dubrovačkim skalinama.

Nastojanje ZAMPA ili koga drugog da naplati autorska prava za korištenje bilo kakvih sadržaja na Internetu bi bilo ravno pokušaju naplate prolaznicima za slušanje Ibrice dok pjeva na nekoj klupi u parku ili na rivi.

Internet je javno mjesto, pristup je slobodan i takav treba ostati a svaki sadržaj na njemu objavljen isti je kao pjesma koja se izvodi na ulici da je svaki prolaznik može slobodno čuti. Oni koji žele zaraditi mogu pjevati u zatvorenim dvoranama i naplaćivati ulaz a na Internetu se osigurati raznim oblicima registracije (uz naplatu) za ulazak na svoje stranice.

Jedino što tako blog više ne bi bio blog a ni novine na Internetu mnogi više ne bi čitali pa je upitno isplati li se uopće pokušavati s time.

B-52

Tko je glasao

U nedjelju 9.10. su na

U nedjelju 9.10. su na Radiju 101 pročitali @betov i moj prijevod pobjedničkog govora Baracka Obame. Nisu naveli ni pollitika.com kao izvor, a kamoli nas kao prevoditelje. Naravno da mi je bilo drago čuti prvo, Obamin govor, drugo svoj prijevod i da u tom trenutku nisam mislila na nikakva autorska prava. Vjerojatno bih dopustila reprodukciju i bez navođenja mog imena, da su pitali. Ali nisu i tu vidim problem.

Naime, u nas je dosta niska razina poslovne (i svake druge) komunikacije. Prevladava manjak pristojnosti, a višak bahatosti (što zbog financijske moći, što zbog monopola, što zbog samopripisane društvene važnosti), a to onda rezultira regulacijom koja ima učinak slona u staklani. Zato se ne bih začudila da je DZNAP pristupio ZAMPU zbog njegova "uspjeha" u nametanju poreza, a ne zbog stručnih kvaliteta.

Ukoliko bi se i u slučaju autorskih prava novinara išlo na neki slični namet, a pogotovu ako bi se on primjenjivao neselektivno, držim da bi se HBO zbilja trebala umiješati i zatražiti izuzeće te inzistirati na provođenju dobre prakse poštivanja autorskih prava, koja se temelji na jednostavnom traženju dopuštenja objave uz navođenje razloga.

nemesis

nemesis

Tko je glasao

Kad smo već kod ZAMP-a ovo

Kad smo već kod ZAMP-a ovo je dječja igra. ZAMP je ogroman problem u nekim drugim granama. Jučer mi govori direktor jednog hotela da ZAMP naplaćuje posebne takse na sve televizore u sobama. U početku su to bile bijesne svote, ali su se u međuvremenu dogovorili na nečemu snošljivom, Sada kad je kriza i kad gostiju nema taksa se i dalje plaća na televizore koje nitko ne gleda. Krizi se treba prilagođavati.

Slična stvar je i s praksom da se sve naplaćuje po gradovima - parkinzi, komunalije, voda, smeće i sl. Lijepo je "nakesati" ogromni novac za gradski proračun ali ako se smanjuju prihodi tvrtki i građana nije li vrijeme da se i za naše građane i naše tvrtke učini nešto na tom pogledu. Ako budu svi vozili ko dosada a prepustili umirovljenike, radnike i socijalno podržavane građane da se snalaze sami kako znaju neće se dobro završiti, jer ljudi na granici preživljavanja to ne znaju činiti er nikakve prisilne instrumente u rukama nemaju.

Ove naddržavne institucije, kao što su ZAMP, ali i Gospodarska komora ili Turistička zajednica (vjerojatno ih ima još) trebaju se zamisliti nad vlastitim reorganizacijama - novac treba najprije negdje zaraditi da bi ga oni silom oduzimali.

O PDV-u neću govoriti, jer očekujem da na proračunu padne Vlada jer prihvatljivih rješenja nema.

Tko je glasao

Cijeli jedan dnevnik može

Cijeli jedan dnevnik može se posvetiti ZAPM-u. Od analize jedne gotovo monopolne pozicije, pa do osoba koji su u interesnom krugu. Ivo Josipović (SDP) može mnogo o tome reći.
Nadalje, sudska praksa zadnjih godinu dana znatno je suzila tumačenje Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima u smislu obveza korisnika i prekršajne odgovornosti i to u dva pravca:
1) Što je glazba
2) Pitanje sudskih troškova
Po pitanju glazbe Visoki prekršajni sud RH zauzeo je stav da "narodnjak" uopće nije povreda autorskog prava, jer ako se radi o stvarno narodnoj glazbi, onda je to narodno djelo pa nije ni autor definiran. Ako se radi o "narodnjaku", onda to nije umjetničko djelo koje treba zaštitu. (Trenutno tražim po arhivi tu odluku).
TV u hotelskim sobama treba promatrati dvojako i ne treba se miješati TV pretplata, s sadržajem programa na TV-u. Ako hotel ima u sobi TV, onda se plaća TV pretplata, ali po dosadašnjoj praksi plaća se i naknada za izvođenje glazbe. Vidio sam i najnevjerojatniju sudsku odluku po kojoj i u slučaju ako se slučajno na TV-u pojavi reklama s glazbom, postajete obveznik plaćanja naknade za izvođenje glazbe. Sada je i to suženo.

Po pitanju sudskih troškova, znatno se promijenila situacija. Uspio sam ishoditi jednu sudsku odluku, koja je postala i presedan, da je onaj koji je inicirao prekršajni postupak dužan je platiti i trošak vođenja pekršajnog postupka, ako je okrivljenik oslobođen. Do tada su se nekritički podnosili optužni akti, bez opasnosti da podnositelj optužnog akta snosi troškove. Sad razmišljaju.

Tko je glasao

posebno sam alergična na

posebno sam alergična na HGK i TZ. tu su uhljebljeni uvijek isti ljudi već stoljećima. jedina im je briga da "financijskom pomoći" odobrovolje lokalne zajednice i da ih nitko ne dira! zašto ja ne mogu birati da li hoću ili neću njihove usluge? naprosto zato što osim nekakvih statističkih podataka nemaju što za ponuditi i što bi vrlo brzo pali na prosjački štap da imamo mogućnost biranja.
onako kako poveznik bjesni na HAK, ja bih tukla TZ a vjerujem da bi gospodarstvenici mlatili HGK.

Tko je glasao

Kako je rekla ona baka iz

Kako je rekla ona baka iz nekog (partizanskog?) filma: samo da vidim more, pa mogu mirne duše umrijeti.
Ja velim: samo da vidim da je tim (i brojnim sličnim) parazitima odzvonilo, pa mogu mirno umrijeti :)

# Jedan neprijatelj pametnom čovjeku više vrijedi nego hiljadu prijatelja

# Jedan neprijatelj pametnom čovjeku više vrijedi nego hiljadu prijatelja

Tko je glasao

baka iz nekog

baka iz nekog (partizanskog?) filma: samo da vidim more, pa mogu mirne duše umrijeti.

Mislim da je "Kapetan Mikula mali".

Tko je glasao

Ja velim: samo da vidim da

Ja velim: samo da vidim da je tim (i brojnim sličnim) parazitima odzvonilo, pa mogu mirno umrijeti
Eto recepta za viječni život!

leddevet

leddevet

Tko je glasao

na Blogeru.hr u par navrata

na Blogeru.hr u par navrata je raskrinkano nekolicina blogera koji su koristili tuđe članke (što novinske, što dnevnike pojedinaca) neznatno ih prepravljajući. izgubili su račun i javno raskrinkani na naslovnici. koliko je to djelotvorno , ne znam. ip broj možeš mijenjati, svatko ima više mail adresa, zapravo sam računalni korisnik koji ima tek nadograđenu osnovu korištenja osobnog računala. bojim se kako će u ovom slučaju ZAMP uspjeti provući presumpciju krivice za svakog blogera kao u slučaju naknade glazbenicima bez obzira što na ovom portalu ja još nisam vidio niti jednu krađu, korisnici uvijek zalinkaju druge članke, citiraju i navedu izvornik i dr.

na nama je poštovati intelektualno vlasništvo i tako spriječiti ZAMP da sa pozicije sile donese sporan pravilnik.

Tko je glasao

u pravilima postoji

u pravilima postoji definirano načelo fair-use-a koje koliko je meni poznato nije dio našeg zakona no opće je prznato u svijetu

načelno, ne vidim zašto ne bi citirali i navodili linkove na druge siteove (što većina ljudi aktivno radi) ako ne kopiramo cijeli njihov sadržaj
puno je problematičnje sa slikama, jer njih ne možeš "citirati" u fair-use-u jer one ili jesu ili nisu na stranici

Tko je glasao

Dobro, a koja je onda

Dobro, a koja je onda praktična vrijednost ove fussnote na ovom portalu:
Sav sadržaj ovih web stranica (c) 2006-2008 je vlasništvo individualnih autora. Sva prava pridržana.

Tko je glasao

hm, copyright - vrlo

hm, copyright - vrlo složena problematika

iskreno, kada sam dizajnirao pollitiku sam napravio u ovome grešku, i ja bih htio promijeniti oznaku copyrighta u creative commons share alike licencu (dakle da bilo tko smije prenositi stvari s pollitike ako navede izvor)
priroda pollitike je da kreiramo sadržaje koji su podloga za štošta i imalo bi smisla o tome razmisliti

nikako da tu tematiku stavim na red tako da je ovo prilika dobra kao i bilo koja druga pa me zanima mišljenje ostatka ekipe? da li razumiju svi razliku između copyrighta i creative commons-a i koji je opći stav na tu temu?

Tko je glasao

> dakle da bilo tko smije

> dakle da bilo tko smije prenositi stvari s pollitike ako navede izvor

to dozvoljava creative commons attribution licenca. share a like zahtijeva da ako se modificira originalno djelo da se derivat ponudi ponovno pod share a like.

> nikako da tu tematiku stavim na red tako da je ovo prilika dobra kao > i bilo koja druga pa me zanima mišljenje ostatka ekipe?

moje je mišljenje da pojave plagiranja treba rješavati van sudova. kultura. kad se nekog skuži da samo kopira jednostavno ga ljudi odjebu.

glazba je pokazala s drm-om i sličnim pokušajima da tehnologija ne može rješiti problem koji u osnovi višei i ne postoji. zaštita autora je imala smisla kad je na putu distribucije djela od autora do krajnjeg konzumenta stajala skupa tehnologija proizvodnje. onaj tko je imao tiskarski stroj je bio u bitno boljoj poziciji od autora. danas autor svoje dijelo nakon što je digitalizirano i postavljeno na mrežu direktno distribuira krajnjem konzumentu.

ono što je problem da ljudi po defaultu žele novce tako da ako bilo kojeg blogera/glazbenika pitaš da li želi novce on će ne samo potvrditi već će se u času izfantazirati kao slavnog i potkoženog poput madonne. to da mu statistika ide u korist otprilike kao da dobije na lotu nikoga ne zabrinjava. oni misle da ako zamp igra loto za njih zašto ne bi dali zampu legitimaciju da to onda i čini.

problem s tom legitimacijom je da zamp vozi u smjeru društva s toliko kontrole komunikacijskih kanala i tehnoloških resursa da je to cijena koja je za društvo prevelika, a da bi se igrali lota za mali broj glazbenika i još manji broj blogera koji će fakat nešto zaraditi.

ono što nam je činiti je nalaziti nove poslovne modele (što je napravio google, amazon, ebay i yahoo! (sic!)), a ne pokušavati restriktivnim zakonskim i tehnološkim rješenjima vraćati stvari na doba prije pojave digitalnih mreža.

jedan od rijetkih načina kako se može sačuvati i beneficije digitalne mreže i poduprijeti autore je paušalno prikupljanje sredstava od potencijalnih korisnika na primjer kao dio cijene pristupa internetu. profesor terry fischer sa stanforda se dosta bavio s tim. http://www.law.harvard.edu/faculty/tfisher/Music.html je članak iz 2000. ako bude potrebe mogu naći recentnije stvari..

nakon toga treba vidjeti kako to distribuirati nazad autorima. zvuči kao komunizam? eh.. baš zajebano.. bauk kruži nad evropom i amerikom.. bauk kiber komunizma ;)

ispočetka je industrija naravno bila apsolutno protiv takvih prijedloga.. no nakon gomile nasukavanja, od korištenja flomastera za skidanje zaštite do izjava steve jobsa da drm nikad neće uspjeti, izgleda da se i njima čini da će to biti jedini način.. nemam sad pri ruci ali mogu naći izjavu nekoga iz warner brossa koji sad upravo to žele...

digitalne mreže i digitalna sredstva za proizvodnju pretvorile su nekad limitirani resurs intelektualnog stvaralaštva u nepotrošivi resurs. poput zraka. nikada u povijesti znanje nije bilo dostupnije, no njegova razmjena je pod paskom zaštite autorskih prava postala ilegalna. tehnološki i praktično nikad lakše. pravno nikad teže s tendencijom da prava komercijalnog iskorištavanja nikada ne isteknu.

uf... kako ćutim neslaganja ;)

Tko je glasao

ja bih htio promijeniti

ja bih htio promijeniti oznaku copyrighta u creative commons share alike licencu
Tu ulazimo u temelje prisustva pojedinog člana ove zajednice na ovom sajtu. Čini mi se da je nonprofitnost negdje startna pozicija za sve autore postova i komentara, što znači da bi dostupnost i sloboda prenošenja tekstova trebala biti logični mod.
Pitanje je samo dali licenca "CC share alike" treba imati i "Non commercial" atribut?

leddevet

leddevet

Tko je glasao

Pitaj ekipu iz Narodnog

Pitaj ekipu iz Narodnog lista :-)

Naravno, slažem se s tobom da je u vezi s tom rečenicom (i njenim posljedicama) sve jasno. Ali, barem koliko mene sjećanje služi, bio je više nego jedan slučaj plagiranja sadržaja na ovim stranicama.

Očigledno imamo "neslaganje" teorije i prakse :-)

Tko je glasao

Da, plagiranje sam i ja u

Da, plagiranje sam i ja u par navrata uočio, i to je bilo dvostrano. Ili su komercijalne novine prepisale cijeli odlomak nekog blogera, ili je bloger prepisao nekog profesionalnog novinara. U svakom slučaju - nekorektno.
Sve se ipak svodi na pitanje statusa blogera. Kad bude jasna definicija blogera i njegov status, odnosno izjednačavanje njegovog statusa s statusom novinara, bit će izjednačena i njegova prava i obveza. To bi trebao biti prvi i osnovni pravac djelovanja.
Inače, usput ZAMP mi je bio 5 godina gotovo svakodnevno stranka u poslu.

Tko je glasao

Naravno, CITIRANJE JE I

Naravno, CITIRANJE JE I DALJE DOPUŠTENO i tu također ne bi trebalo biti ništa sporno! Bile su neke priče u Americi da bi se blogerima naplaćivalo po riječi citiranog teksta (ono, nešto kao 10 centi, iliti pola kune po riječi!!!) ali, da budem maksimalno koncizan, to su budaleštine i trkeljanja! Iako po tom pitanju ima i „dubinskih“ tema za diskusiju (kriteriji dopuštene „razine“ citiranje, recimo?) u osnovi stvar mora biti postavljena jasno – dakle, DA, mora se moći prenijeti citat s nekog portala ili internet stranice, dati svoj manje ili više kvalitetan osvrt ili izraziti mišljenje i otići mirno spavati bez brige da će te netko tužiti zbog kršenja autorskih prava.

Hm, nevezano uz ZAMP, ali nisam znao gdje to drugdje komentirati, naime može se dogoditi da netko tekst s pollitike.com prenese na facebook, kao što je to učinjeno ovdje. E sad, je li tekst na pollitici vlasništvo individualnog autora (u ovom slučaju mene, a nisam konzultiran) ili je javno dobro pa je slobodan za puno prenošenje (što nije isto što i citiranje) ?

Tko je glasao

mislim da se ne radi o

mislim da se ne radi o "punom prenosenju" jer zbog znakovnog limita cijeli tekst nije stao u post na facebooku :)

no, moras priznati da je korektno naveo izvor, i na pocetku i na kraju teksta.


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

To priznajem, kao što sam i

To priznajem, kao što sam i ja naveo izvor pravog teksta, a moj dio je samo prijevod i izbor.

Tko je glasao

Kad bude jasna definicija

Kad bude jasna definicija blogera i njegov status, odnosno izjednačavanje njegovog statusa s statusom novinara, bit će izjednačena i njegova prava i obveza. To bi trebao biti prvi i osnovni pravac djelovanja.

Nije to baš tako jednostavno, kad je medij interneta u pitanju. Budući da se internet razlikuje i od novina i od televizije i od oglasne ploče, stavljanje blogera i svih drugih koji se kroz razne druge forme izražavaju i komuniciraju pa i djeluju na internetu u položaj novinara, bilo bi vrlo štetno reduciranje potencijala komunikativne prakse na internetu. Moje je mišljenje da prioritet mora biti ustavno-pravna zaštita interneta kao slobodnog medija s najvišim standardima zaštite slobode izražavanja i privatnosti.

nemesis

nemesis

Tko je glasao

Kako god nas je rezalo,

Kako god nas je rezalo, navék je nekak bilo.

Nikada oni ne mogu smisliti niti stići kontrolirati i realizirati koliko mi možemo proširiti granice slobode izražavanja i drugog te odgvornosti.

Sada se igra čak i mijenja. Mene osobno brine obrnuto - već krenula beskrajna patnja, lomljenje u mozgovima i svemu, beskrajnih "elitnih" divizija koje vide da se svi njihovi pokušaji i navike okreću protiv njih samih i da su sada oni predmet jedne duge i beskrajne moderacije.

Toliko patnje svijet vjerojatno nije doživio niti će u mirno doba.

Tako da je uloga blogera i interneta već sada obrnuta - ne obrana i borba za slobodu nego beskrajno složeni i dugi naporni terapeutski i drugi rad i bavljenje beskrajnim zbunjenim i jadnim "elitnim" divizijama.

Jedan od najžurnijih pomoći koja im treba je novac. Beskrajne dovizije prekrcane teretima beskrajnih milijardi tonu u živom blatu i žurno trebaju akcije spašavanja njih i tereta iz toga gliba. Mlađa facebook generacija nema sluha za te vapaje pa vapaje moraju čuti nesšto iskusnije snage. Ako se žurno ne reagira, sutra bi već moglo biti kasno, jer nove i nove divizije sve sluđeno evakuiraju milijarde i nagrću u živo blato.

Malo prigodne pjesme
http://www.matica.hr/MH_Periodika/vijenac/1999/136/tekstovi/05.htm

Tko je glasao

Moje je mišljenje da

Moje je mišljenje da prioritet mora biti ustavno-pravna zaštita interneta kao slobodnog medija s najvišim standardima zaštite slobode izražavanja i privatnosti.
Slažem se, ali tada treba odustati od ekskluziviteta. U tom slučaju, moj članak je javno dobro i na njega ne mogu imati autorsko pravo. Ili vice versa, ako imam copyright zaštitu, onda moj članak nije više javno dobro, pa je i sloboda distribucije ograničena. Zapravo treba činiti razliku između Interneta kao sredstva izražavanja i autora. Internet je novinski papir kao sredstvo izražavanja u modernom obliku, pa bi i načela trebala biti ista.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci