Tagovi

Javni projekti i procesi u doba krize - profesionalni naglasci (1/3)

(polliti?ko-profesionalni rad, 1/3 dio dulji i teži a 2/3 i 3/3 kra?i i pitkiji)

U nekoliko nastavaka malo o duhu, primjerima i modelima javnih projekata i poslova, sa naglaskom "u doba krize".

Javni projekti i procesi se u propulzivna doba vode gotovo isklju?ivo kulturnorevolucionarno, kardeljsti?ko-maoisti?kom tehnikom, kao i u proteklom dobu kada je izvoz revolucije prožeo svijet. Iz pozicije profesionalnog vo?enja ta razdoblja propulzivnosti su razdoblja osnovne krize a ono što ve?ina zove razdobljem krize, kao sada, to je u profesionalnom smislu razdoblje normalizacije. Tako smo u profesionalnom smislu ve? ozbiljno u razdoblju normalizacije.

Nisu problem Kardelj, Mao, Tito, Staljin, Tu?man, Ra?an ... ili glumci što ih glume, jer su pretežno glumci, mrtvaci ili se daju neutralizirati. U propulzivno doba problem je krdo. Svaki napuhani minorni pojedinac u krdu od milijarde istih ?lanova kemijski proradi više nego kemijski Ali, kao da je Džingis kan, najve?i od najve?ih, onaj što je za njim ?eznulo pola žena Azije i Evrope u doba kada nije bilo tv-a, knjiga, novina, mobitela i interneta a ?ak ni živih priredbi i prigoda, ve?i frajer nego Savao aka apostol Pavao, najopaljeniji.

Za doba krize kulturne revolucije, kao sada, je posve druga pri?a. U profesionalnom smislu re?eno, pomalo se bude preživjele anonimne i poluanonimne "indijanske" mreže, raspore?ene sve i svuda pa i me?u beskrajnim revolucionarnim divizijama, elitnim i štabovima naro?ito. Te kontrarevolucionarne sile infiltiraju neizvjesnost i muk u beskrajne revolucionrane procese, što omogu?uje profesionalcima da kao suvereni polako po?nu kontrolirati procese i poslove te još nježnije dirigirati njima, obzirom da su jedini na bojištima i svi od njih o?ekuju poteze.

O tome vlada potpuni konsenzus svih snaga, ve?i nego oko Isusa, Staljina i druga Tita. No time nije ništa rješeno nego je tek otvoren problem, jer od takvog bu?enja mreža i suverenog profesionalca se o?ekuje ono što Isus, Muhamed i Buda nisu mogli ni htjeli zajedno, Mojsije ni blizu, i što nitko nije nikad obe?ao, o ?emu stratezi USA, Kine, Rusije a EU još manje nikada nisu ni sanjali.

Da bi malo približili tu dramu iz profesionalnog aspekta, ovde ?e se iznijeti tek jedna od više strana toga - profesionalni naglasci. Najmanje tri epske razli?ite pri?e paralelno teku i vjerojatno su klju?nije od ove. Ovdje ?ete možda samo malo osjetiti te druge da teku, a saznanja i naga?anja o njima u nedostatku svježije stru?ne literature ?itajte u djelima starijih autora, npr:

Ivan Slamnig: Kako god nas je rezalo, navek je nekak bilo
Danil Haarms: Babe padaju
Miahil Bulgakov: Majstor i Margarita
Ante Kova?i?: U registraturi
Milivoj Solar: sve novije o postmodernizmu a starije po izboru

1. Vrste

Upravljanje i organizacija javnim poslovima, projektima i procesima po gruboj podjeli se može svrstati na manjinske profesionalne i ve?inske predominantne.

Profesionalni model je zanovan na skupu pravila i zakona koji daju okvir za rješavanje odre?ene teme na što je mogu?e bolji na?in, za što bolju cijenu, kakvo?u, rok i ostalo što bolje po javni interes a sve podvrgnuto stvarnim nadrealisti?kim okvirima i mogu?nostim, npr. u doba krize do stupnja da sa 30 % toga možeš više i bolje nego sa 100% toga u doba propulzivnosti, ali ne i nadrealnije od toga (mnogi se zanesu i misle da je sve mogu?e te nikada ne dosegnu prosvjetljenje nivoa jednog Ivana Bezuhova a Ivana Slamniga uop?e ne shva?aju ni 1 %). To kod nas ide kada se nikako druk?ije ne može, a doba krize je doba kada se nikako druk?ije ne može pa pretežno ni tako, tim više što taj jedini legalni na?in u praksi nije doživljen kao normalan i zakonit, dok su svi nezakoniti i ilegalni na?ini po shva?anju prakse normalni i zakoniti.

Dominatni modeli su razli?iti, kod nas koegzistiraju svi a ne samo sovjetski kako izgleda. Za naše prilike je najbolje govoriti o jedinstvenom domintanom modelu, koji se na ograni?en i selektivan na?in bavi složenim javnim poslovima i procesima, koji sintezom modela iz svih vremena i na sve na?ine pokušava izvu?i što više "soka" iz toga, na neki na?in je destilerija, nezakonito superprofitno poslovanje sa lošim alkoholom u doba prohibicije, uspješno do stupnja da cijedi prave sokove iz suhe i davno likvidirane materije. Najsustavnije pojave, one koje imaju najviše upliva kod nas, npr. henesijevci, i dalje rade tako da tijekom jednog jutra o istom uspiju sa nekoliko veoma razli?itih varijacija najprije izvozati sami sebe pa onda dalje sve druge, nikada ništa nije obavljeno s glavom i repom te da ne puca i curi i da se time bavi najmanje 200 puta više, iako su svi uvjereni, pa i oni, da su neki sustavni razra?en model na kojem po?iva ve?ina toga. Da ne bi bilo zabune, cijelo stolje?e je tako moralo biti, unutar istog modela su se snalazili jer profesionalni model nikada nije imao šanse biti dominantan, pa su iste snage stalno tražile i mijenjale saveznike i modele ne bi li se održale, u normalnoj konkurenciji su bez ikakve šanse za opstati a o ne?em više od pukog opstanka kao socijalni slu?aj nema govora ni teorijskih mogu?nosti. Malo takvog razumijevanja nikada ne škodi, smanjuje glavobolje i probavne smetnje.

Politi?ke stranke i njihovi modeli upravljanja na državnoj i lokalnoj razini nisu ni blizu nešto dosljedno i jedinstveno, nego zbrka varijacija tog dominatnog modela destiliranja, nužni i pomo?ni ogranak i varijacija toga. U tom smislu nisu iznimka, pa u smislu zbilje ne postoji nešto kao model HDZ, SDP itd., ali ni henesi, IGH, ?a?i? i HNS model, model INA, model u turizmu itd. Postoji dominantni model, smjesa svega, komplementaran sa svim u svijetu i kao takav u biti nije model.

Profesionalni model je minornog udjela ali u teku?oj duljoj krizi ?e taj udio rasti, jer i bez krize može nešto a u krizi još lakše uvjeriti ostale sudionike da je dominantni model pušiona, oni znaju još bolje da jest pa nije stvar uvjeravanja nego igre.

Igra nije mito i korupcija nego prodaja derivata prognoza dobitaka i gubitaka na lutriji i sve zakonito. Kažeš ovdje ima neke šanse za tvoje preživljavanje i kao bingo jednog dana zaradiš 100-200 €, ja te ne?u siliti pa ?ak ni pisati službeni dopis ali sam vidiš, s tim jebivjetarskim maglama okolo i u tvojoj glavi sam procijeni šta ?eš, brzo jer vidiš da vremena nema. Taj potencijalni akter izenena?uju?eg iznimnog ?ina po svim pravilima još bolje zna da je tako, nevoljko zbog nostalgije za "zlatnim vremenima" i zbog dramatike (stiš?u ga i ljubavnica i žena i partija i svi) se znoji i gr?i ali nema kuda, brz popušta i upušta se i u ono što mu nikada nije bilo na pameti, npr. da ?e zakonito, uredno, za manje novaca od tržišne cijene službeno na ra?un javne tvrtke te bez mita pa i jela i pi?a realizirati kakav rutinski priklju?ak. Ne samo to, nego ?im u to krene ve? je prisiljen suo?iti se sa razjarenim pajdašima, ženom, ex ljubavnicom, partijom i svima bliskima, ve? je duboko u kontrarevolucionarnom ritmu.

2. Varijacije aktualnosti

Upravljanje i organizacija prostora i društvenosti s tim u vezi, kao dio toga, kakvih 50 % ukupnih novaca i resursa, btw moja specijalizacija, stidljivo malo pomalo je od sve ve?eg društveno-politi?kog interesa u doba napuhavanja derivata nekretnina i financija. Ovo razmatranje ?e možda biti zanimljivo za sporedne lokalne situacije i orjentacije (izbori u svibnju) kojima je to 80 % pri?e, a i kao uvo?enje u temu koja ?e u krizi sigurno igrati ve?u ulogu nakon dugo vremena. Nakon krize prije 70 godina to je bila tip top tema, koja je odlu?ivala. Roosevelt, Staljin, Hitler i Zagreb su bili najuspješniji i to do poprili?no odre?uje svijet i danas, kada su USA - Njema?ka - Rusija na koljenima a i Zagreb se ljulja a la Dubai i Peking, ni bog ne zna šta ?e sada odlu?iti. Zbunjeni su ?ak po Srbiji i BiH, pa rekoh "hajdmo malo mi oko toga", navodno je kriza iako je po svim logikama normalizacija trebala ve? te?i punom parom.

Elementarno (shva?anje-opredjeljivanje-ponašanje-znanje-snalaženje-rad-društvenost -...) je klju?ni ?imbenik u ovoj krizi, koja traje dugo i trajati ?e još bar kakvih desetak godina. Ali ?e vjerojatno nijanse odlu?ivati, pa ?emo u ovoj tekstovnoj zbrci tragati za nijansama elementarnog.

Ako malo na noge uspije stati Zagreb, dovoljne bi bile vijesti da malo hoda, ve? to bi bilo dovoljno da jadni i zbunjeni svijet dobije samopouzdanje, Peking uvijek prati prvi a Moskva potpuno, nakon ?ega bi vrlo brzo ?uli da po EU rade kao ludi, opet ima milijardi (za posu?ivanje ...). Iz toga proizilazi da bi se baš ljubitelji i ovisnici milijardi ovaj put trebali raspasti, i poginuti ako treba, za rehabilitaciju Zagreba. Najlakše im je da zamole nešto ostataka ostataka indijanskih mreža te profesionalaca za milost i od cca 50 mrld kuna koje bi iskrcali od samo u zadnje doba maznutih 500, samo 10 %, manje od prireza, bi se moglo navedeno. Naravno, ne baš sigurno ali bi se dalo oko toga ozbiljno raditi na rehabilitaciji. Pravi razlog je zapravo da u svim drugim razvojima doga?aja prolaze puno lošije, gube svih 500 mlrd kuna i ono od prije te im dodatno za glavom vise vlastiti frankenštajni. Vrijeme koje te?e ?ini ?uda u navedenom smislu, iz puste i nemo?ne zemlje naglo izbijaju davne klice ...(a travanj je najokrutniji mjesec u godini, što .... iz puste zemlje ...).

3. Pouzdanosti i nepouzdanosti

Nema nekih naro?itih dvojbi i upitnika na razini referentne teorije i prakse te odnosa stanja i potencijala, sve bitno se je znalo ve? u drugoj polovici sedamdesetih i po?etkom osamdesetih i to isto se predosadno ponavlja i ništa bitno ne mijenja, ?ak ni likovi.

O?ekivanja da ?e internet i mobiteli promjeniti sve su jalova kao tadašnja o?ekivanja da su preintezivna i puno življa miješanja i kretanja svijetom te konzumacije svega i sva?ega ve? bitno promjenili sve. I danas su mnogi uvjereni da je sve promjenila ?injenica što je više djevojaka bilo sa ?onijem Štuli?em, nakon što godinama ni jedna od tih istih nije s njim htjela niti popiti kavu a niti je mogao u kakvo ugodno društvo (Teško vrijeme - za matore), dok su se ostali intezivno i masovno ?astili i društvom i me?usobno. Drugi su masovno uvjereni u bezbrojne masovne stereotipne varijacije o iznimnim osobnostima, npr. varijacije o nedoljivosti Marine MD i Luke Bebi?a, ?ak do stupnja vjerovanja u velika ?uda od nijansi estetskih promjena kakvih stereotipnih višedesetljetnih javnih i nejavnih politikanata, pri ?emu ne znaju da klošarski izgled sa ofucanim jaknama i kapulja?ama nije nova moda raznoraznih likova koji okre?u najviše toga nego baš stara otrcana sfrj moda onih koji grabe najviše "pravim se blesav pa i jesam".

S druge strane sve elementarno je puno upitnika i dvojbi. Ne iz neznanja i slabosti nego baš iz objektivno prekomjernog i dugog sustavnog znanja te opredjeljenosti za postmodernisti?ke kulturno-revolucionarne igre, a posljedi?no još više od vezanosti i navika.

Dakle, pitanja rastu više na razini dokolice nego na razini znanja, bitnog i živog, tu je skoro pa duga dosada, ništa se ne doga?a osim što manje snage rade što ina?e rade, to po?inje shva?ati i filzof Boris Buden pa bi uskoro mogli i mnogi ipak prakti?nijih zanimanja. ?ak i kada su prvi procesi povjesno krenuli u dobrom smjeru i nezdrživo, opet su zbog dokolice upitnici kako ?e i?i - npr. cijeli sustav zbivanja po Jadranu i vezano za ostali dio društva i države nezadrživo se povjesno okre?e ka tradiciji i suvremenosti pameti, složenosti, rada, ljubaznosti, redukciji pijanke i kokošarenja uz fekalije ... Nagomilano znanje o svemu, stotine doktorata i minucioznih istaživanja kako vrdanjem elektri?nog brojila i struje posti?i najve?e svjetske rekorde muljanja, volja i opredjeljenost za fors na zajedni?ki / tu?i ra?un, i na silu kada ne?e bez sile, to su i dalje težišne koncentracije i sile, koje ovaj put izazivaju više sile na dvoboj pa umjesto to?nosti procjena treba stavljati sve više upitnika.

4. Profesionalna regrutacija je desetlje?ima slu?ajna - pravilo dugih revolucija

Manji dio nas je, to se sada bolje vidi, za naše prilike na žalost (non stop prekomjerna davež) više nego dobro školovan i obu?en za profesionalna upravljanja javnim projektima u prostoru i organizacijom njihove provedbe u uvjetima krize - mati?no obrazovno, društveno još bolje a kasnije kroz praksu i "doškolovavanje" i previše, stalno je kriza, stalno se jedan manji dio radi krizno, jer osim jako propulzivnih kardeljisti?kih poslovanja stalno ima previše i takvih kriznih te za takve uspiju upecati specijaliste za to.

Selekcija je išla veoma pomno nenamjerno i slu?ajno. Neki manjinski profesori, mentori i razni su još bili vi?ni a sve više im je trebalo sve rje?ih "žrtava" i "suradnika", pa je i u eri potpunog pada poslovanja na dno dna osamdesetih logi?no dolazilo do toga da i najneambiciozniji i najnezgrapniji brzo postaju "glavni". Modno atraktivnije selekcije kao SK i razne druge ih nisu uzele u obzir a ovi manjinci i tržišne potrebe su ?ekali i promovirali ih u "glavne".

Onaj dio koji poznam, redom nismo društveno-politi?ki uredniji nego posve neuredniji dio, u bilo kojem pogledu, više u biti društveno neadaptirani na sve. Ve? kao studenti smo se preintenzivno družili i sura?ivali sa najširim spektrom, pa i "ološom" svih vrsta, previše se orjentirali na rad i zaradu te trošenje zarade, nekim ?udnim slu?ajem nitko se nikada nije srodio ni s ?im elitnim a samo frajerska izgra?enost i poprili?na beskrupuloznost oko profilacije i ponašanja je bila i ostala razlog zašto se nitko nije pretvorio u lopinu najve?eg kalibra, iako smo po karakteru stvari stalno prvi krug kandidata za to - samo osje?aj da je kraj ako i ti kreneš, da je za godinu dana sve gotovo, da se tada i sam trebaš odlu?iti za trajni poziv ugroženog diktatora ili neki drugi kontinent, odakle su naši izravno poslani delegati javljali da ni tamo nije prebajkovito, je sprije?io najgore.

Za svo to vrijeme naši slabiji (u u?enju, radu, raznovrsnosti) ali puno pažljiviji i uredniji kolege, prijatelji, ro?aci, zemljaci, sugra?ani ... su pomalo kukali i malo pomalo diskretno, nikada ni milimetar izravno, po?eli pokazivati znakove uspjeha i ponekad greškom znake da su oni u pone?emu glavni, iako naravno nisu - nad Jackom uvijek ima Jack ili viša sila, a nama ne možeš prodavati foru da ne znamo. Taj stalni raspored da smo mi glavni a da su razna krda navodno glavna, zaplotnja?ki i iza zida, je odavno uspostavio i održava situaciju divljeg zapada, u kojoj stalno lebdi pretvaranje zajednice u Dogville ili u smjeru da se uklanjaju sve sitnora?undžijske kulise kasaba i pušiona u kojima ordiniraju krda te cijela pozornica postaje življeg tijela i duha.

5. Uvodno drvljenje po "konkretnom" primjeru

Sada primjer zrelijeg razdoblja profesionalnog bavljenja kriznim projektima i procesima, nakon raznih prethodnih "uhodavanja" na na?in da te odmah gurnu u najgore, dok sva nadgradnja najbliže što prilazi jest na sigurnu udaljenost gdje se ne mogu uprljati cipele i ukupna estetika, gdje ih sigurno ne mogu zahvatiti obveze dulje od sat vremena bilo kakvog rada i razmišljanja, ako i to, ali odakle može stalno pomalo moderirati procese, ako ne druk?ije jezikom i sli?nim dramatskim alatima.

Primjer se iznosi radi pipanja nepoznatih nijansi koje slijede u ovoj duljoj dionici krize, koja ?e jahati bar 10 godina.

Sa složenih poslova i procesa po turizmu i naseljima na Jadranu preko no?i 1989.g. ulazim u složeni sustav stambene gradnje devedesetih u Zagrebu, najve?i i nasjloženiji tada u Zagrebu, po logici da je najbolje iskoristiti ?isti trenutak ?iste dovršenosti dvaju jako neizvjesnih i iscrpljuju?ih projekata i svega što se urušava te odmah ovo preuzeti, jer najviše toga i u najsloženijem stanju neizbježno donosi dovoljno prijeko potrebnih izazova za cijelo desetlje?e. Sama zbilja daje jasnu procjenu da ?e to novo, i ako ide najlu?e i najgore, biti lakše nego Jadran i turizam i raspad, rekreacija u odnosu na to gdje sam jedini uspio niz toga od sezone do sezone (i opet sve pada) + prethodno sam uhodan po najzaga?enijim i najsloženijim poslovima po industriji po Žitnjaku u Zagrebu pa je to prijelaz na gospodski dio + na prijelazu sedamdesetih na osamadesete sam kao rijetki imao priliku upoznavati u živo sve djelove stambene gradnje po Zagrebu, zajedno sa dva tip top profesora, po op?oj ocijeni to je bio iznimni svjetski laboratorij paraznanstvenih samoupravnih fora i živa rekreacija.

Prethodno sam adaptiran na puno nemilosrdnija pocesna pravila i iznimni ritam, sve pretvrdo i prelegendarno napunjeno pravim dnevnim i duljim prijetnjama i nezgodama više nego dvilji zapad + stalno "one man show" svirka kao zamjena za filharmonije i zborove itd., na istom ?ime se po samoupravnim pravilima bavilo po 200-300 ljudi dramati?no moderno i živo (a ja i sli?ni po svima veoma neobi?no, a i kako bi druk?ije).

Me?utim, iako je sve tako i tako lako ide, ni?im vidljivo sve je druk?ije, prava kriza. Nije uspjela brza preadaptacija na preintenzivnu i presloženu kardeljisti?ku sporost, u kojoj bezbroj samo upravnih sudionika po cijelom složenom bojištu Zagreba uvijek ima vremena bar po godinu dvije sa ne?eg apstraktnog prije?i na malo konkretnije i npr. obaviti neki dogovor od kojeg ništa ako sam ne rješiš sve, ni velike promjene ni rat ni bilo šta tu ne pomaže, ni kada u uniformi i s kalašnjikovom moram zaustavljati u rano jutro pomno skrive?ki po?etu devastaciju ne?eg što se mukotrpno radi 4 godine. Preadaptacija na to nikada nije dovršena. Ni samo na to adapatirani ne mogu to izdržati a ja i sli?ni izdržavamo samo zato što smo na žalost prerano normalno školovani i na to pristali, pa ne možemo na?i ni milimetar razloga da nismo znali (ili da me je netko konkretno i pobliže na bilo šta zaveo i natjerao, sve je bilo suvereno osobno i normalno, sve su to moja "djeca" po punoj svijesti i savjesti, razne mogu?nosti alternativa su stalno bile mogu?e i stalno odba?ene ...).

6. Primjer se pretvara u krizni

Dakle, profesionalnu operativnu koncepciju sam sa režima "ide" odmah morao promjeniti u režim "rok je vje?nost a kako ide sve je predmet dnevnih prestrukturiranja", i kada i ako bude kraj eho i repovi ?e trajati jako dugo (i dulje), pa je to epsko zbivanje u kojem paralelno trebam osim toga i nešto drugo (društvena previranja, rat), tre?e (žena, djeca i razno), ?etvrto ... + pregledi svega se moraju non stop mijenjati, uz ostalo "papirnatim" i živim promjenama i derivatima se rade puno ve?a ?uda nego bilo ?ime drugim, i po 250 % gore dolje a kombinirano sa malim u?inkom na živo i konkretno se jedino tako može nositi sa tim širokim veleimperijalnim inertnim sustavom + na to sve je raspoloživo 50 % snage i vremena a 50 % mora biti stalno raspoloživo za beskrajne raznovrsne žive iznena?uju?e konkretnosti, koje stalno izviru i blokiraju puteve (kriza, rat, povremeni djelomi?ni ratni angažman itd.).

Sve to je i više nego logi?no postavljeno, vo?eno i realno preuspješno nadrealisti?no izvu?eno i rješeno, samo je do danas i za ovu krizu ostao nerješen ponovljeni problem, meni i svima, da su i zbog toga svi još i više otklizali po tko zna koji put, da sada ne vrijede nikakve operativne koncepcije i rješenja ako se ne rješe uzroci stalnog ve?eg proklizavanja od bilo ?ega što se uspješno rješi i napravi.

Btw, ad teku?e drame stambeno naselje Sopnica-Jelkovec, gdje najja?e hrvatske snage dramati?no nadziru gradnju za trošak nadzora cca 3 mlrd kuna i velike kamate od kašnjenja, ja sam sam više puta kao lakši dio posla obavio ukupno vo?enje i kontrolu takvog ne?eg u uvjetima kada nema novaca puno bolje i mirno za kakvih 0,01 % troška, bez sazvanog sastanka i bilo ?ijeg gubljenja vremena zbog mene, bez da itko osim 2-3 profija išta zna kako i šta radim, svi potpisali sve kako sam priredio da jest, tisu?e i tisu?e potpisa i pe?ata pa i protivni?kih strana, sve 100 % komplet i uporabno bez kasnijih reklamacija, ne zato što sam ja toliko Jack a oni nisu nego sve posve obrnuto (?itajte u nastavku).

U ovome primjeru i sli?nima na daleko najuspješnijim i najreferentnijim djelovima toga za sadašnju krizu treba tražiti kakve takve odgovore za bilo šta. Znamo ih jako puno referentnih, samo ne stižemo obraditi i prezentirati, dodatno i zato što to svima ili smeta ( npr. bolje za 0,01 % cijene) ili nikoga ne zanima, i dalje vole i pla?aju puno za slušati Juru Radi?a, neodoljivu Marinu MD, a Ljuštinu, Bandi?a, Mesi?a, Sanadera i ?a?i?a da ne spominjem (bolje se zaradi od tih pla?anja i/ili su takve nade i o?ekivanja od tih predragocijenih verbalnih znanja i držanja).

Sebi i drugima skre?em pažnju na pitanje kako ?e tako funkcionirati sada drugi ljudi, koji nisu imali nikakvu priliku niti za 10 % obuke i pripreme kao ja i drugi, kojima ni ja ne mogu pružiti niti 10 % toga što su meni drugi i prilike, a sli?no ?e voditi i vode jako velike i složene projekte i procese o kojima ovisi jako puno toga. Dok je meni bilo omogu?eno tada u duljim dionicama doslovno se poigravati sa beskrajnim divizijama i pojavama doslovnih lu?aka i jebivjetara sustava, po pola Jadrana i cijelom Zagrebu, ove mla?e su doslovno sa manje od 40 godina u?inili trajnim invalidima na poslovima i angažmanima u kojima zamjenjuju po 50 do 100 profesionalnih stru?njaka (po pravilima Evrope i našim nekad kad se je radilo najbolje, tridesete i šezdesete), a gdje svaki od njih veže tisu?e drugih pa i puno više toga, te gdje im dodatno nad glavama vise isti oni lu?aci samo u gorem stanju. Šta ?e se tu zbivati, šta po Jadranu, šta bilo gdje, kada takvi "generali" i "dirigenti" sa takvim vojskama po?nu rješavati krizu na rok od deset godina tako da svi modificiraju takve "generale" i "dirigente" a ne obrnuto?

Let 's go my friends!

(za nagradu - u 2/3 nastavku ekstrakt profesije i primjera te slabost i ljudski "faktor" kakve niste poznavali)

Komentari

Nema se što dodati; daleko

Nema se što dodati; daleko od toga da širim defetizam ali ili me ovaj predugi period bez sunca ubija ili je realno teško sranje!!

A u osnovi to su tako jednostavne, elementarne postavke...

No, na nažalost po ne znam koji put jedini zaključak je: few good people (za mrzitelje stranih jezika: malo dobrih ljudi!)! I još ih nebrojeno mnogo modificira...

Ma, kojih deset godina...40 godina kroz pustinju!

Statistička pogreška

Tko je glasao

U profesionalnom smislu ovaj

U profesionalnom smislu ovaj "omekšivač" u tri nastavka šalje signale u uši i mozgove prilično velikog broja čitatelja koji to razumiju drukčije.

Oni jako dobro znaju da su se procesi izvlačili jako puno puta te da su se oni ponašali nedolično i taj tren kada su se ukazale prilike, kada je nešto napravljeno, i ono malo discipline mašte su odmah zamjenili halapljivm naguravanjem na kazane.

Sada jako dobo znaju da slijedi opet malo dulje vrijeme u kojem će biti podvrgnuti profesionalnim pristupima i poimanjima moje malenkosti i sličnih, to im teško pada ali ih naravno najviše zanima kada će doći i hoće li doći trenutak kada će opet biti kako oni zamišljaju život i kako su navikli.

Zbilja je red da ih ja pomalo uvodim i neizbježnu činjenicu da taj trenutak više nikada neće stići i da se polako pripremaju na koncentraciju zadvoljstva sa svim, naročito sa tim kako će ići. Ja im moram pomoći jer ipak nešto znam o njihovim tokovima svijesti i svemu tome a drugi koji znaju nemaju vremena niti moći ni verbalnog izražavanja, zaboravili su hrvatski i bilo kakve jezike a za pisano izražavanje će biti spremni tek nakon nekoliko godina rehabilitacije (život na granici je surov i tvrd, život rpeko granice još tvrđi i suroviji a dulji život pod kulturnom revolucijom zahtjeva rehabilitaciju).

Ne bih ja to radio da je Deng Xiao Ping tu. Kako ga nema moramo to zamjeniti širim nastojanjima više ljudi.

P.S. Iako je sivo, zahvaljujući snazi velikih valova "stvar" je ovaj put pod najjačom disciplinom mašte i nitko se ne može žaliti na neke velike mogućnosti kulturne revolucije i njezinih divizija, ovaj put su krotki kao janjad i ništa nema ni na vidiku šta bi im opet napuhalo snagu. To oni bolje znaju od nas i zato su tihi. Problem je više obrnut, humanistički, šta sa toliko maoizma sve i svuda?

Tko je glasao

Ivan Slamnig: Kako god nas

Ivan Slamnig: Kako god nas je rezalo, navek je nekak bilo
Danil Haarms: Babe padaju
Miahil Bulgakov: Majstor i Margarita
Ante Kovačić: U registraturi
Milivoj Solar: sve novije o postmodernizmu a starije po izboru
punjači blagajne : hehe

Tko je glasao

SSSR-Samo sex situaciju

SSSR-Samo sex situaciju rješava:)

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci