Tagovi

Japanci + sposobniji + staljinizam za spajanje u ZAKLJUČAK

JAPANCI SVOJATAJU OTOK, KOJI KINEZI SVOJATAJU,

Japanci svojataju otok,
Kinezi svojim ratnim brodovima obilaze otok, koji Japanci svojataju,
Sjeverna Koreja dalekoMetnim raketama prelijeta Japan,

A LANČANA POSLJEDICA U „DOMINO UČINKU“?

NE SPOSOBNI UMIRU...
jer ponavlja se...
sposobniji razmnožavaju bogataše,
razmnoženi bogataši razmnožavaju potrošnju,
razmnožena potrošnja razmnožava proizvodnju,
razmnožena proizvodnja razmnožava plaćoDavce i plaćoPrimce,
plaćoDavci i plaćoPrimci razmnožavaju sposobnije,
NE sposobni umiru...

a potom?
i opet iznova...

sposobniji razmnožavaju bogataše,
razmnoženi bogataši razmnožavaju potrošnju,
razmnožena potrošnja razmnožava proizvodnju,
razmnožena proizvodnja razmnožava plaćoDavce i plaćoPrimce,
plaćoDavci i plaćoPrimci razmnožavaju sposobnije ,

a potom?
i opet iznova...

NE sposobn umiru...
sposobniji razmnožavaju bogataše...
sposobniji razmnožavaju bogataše...
sposobniji razmnožavaju bogataše...

A LANČANA POSLJEDICA U „DOMINO UČINKU“?

STALJINIZAM HARA KAO (PLANETARNI) REZULTAT,
jer
Staljinov SSSR NIJE - bio pokopana država Hitlerova „munjevitovog rata“
kao što su bile pokopane države

01 Austrija,
02 Belgija,
03 ĆehoSlovačka,
04 Francuska,
05 Grčka,
06 Holandija,
07 Jugoslavija,
08 Luksemburg,
09 Norveška,
10 Poljska,

staljinizam kao sistemska konstanta bio je bedem, koji je slomio HITLEROV „munjeviti rat“,

staljinizam
stvorio je staljinističku državnu hijerarhijsku strukturu koja jamči ŠEFovima (naredboDavcima) totalnu diktaturu za pokornost i poslušnost državnih sluga (naredboPrimaca)

prepoznajte i komentirajte...

staljinizam proizvodi
a... staljinističku državnu hijerarhiju ŠEFova (naredboDavaca) koja
b... staljinističkom državnom diktaturom
c... staljinistički proizvodi pokornost i poslušnost državnih sluga (naredboPrimaca)

STALJINIZAM ZA POKORNOST I POSLUŠNOST SLUGA (NAREDBOPRIMACA)
DANAS hara kao globalizacija za pokornost i poslušnost svih hijerarhija jednoj vladajućoj hijerarhiji u SVEMU postojećem,

A LANČANA POSLJEDICA U „DOMINO UČINKU“?

adfilantrop

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci