Tagovi

Jan Palach - 41 godinu poslije...

Svake godine u ovo vrijeme prisjetim se Jana Palacha. I nakon svih ovih godina njegov prosvjedni ?in u meni izaziva pomiješane osje?aje: poštovanje, ?u?enje, mu?ninu...

Ovdje postoji i jedna sasvim osobna pri?a. Više puta sam putovao u Prag u posjet svom vršnjaku, Janu i njegovim roditeljima, Maruski i Josefu kojeg svi zovemo Pepik. Pepik, tada student medicine iz ugledne praške obitelji bio je prijatelj mog oca, godinama je dolazio svako ljeto k nama, a moj otac je uzvra?ao posjet svake jeseni. Josef je upoznao Marusku upravo u autobusu na povratku iz Dubrovnika u ljeto 1967., a sljede?e ljeto su se vjen?ali u Dubrovniku. Kum je bio moj otac. Maruska je studirala u grupi s Palachom tri semestra na praškom Ekonomskom fakultetu, potom se Palach prebacio na politologiju. Na vijest o Palachovom spaljivanju Maruska, premda u visokom stupnju trudno?e, odlu?ila se pridružiti kolegama koji su zapo?eli štrajk gla?u pored spomenika Sv.Vjenceslava. Netko je to dojavio Pepiku, koji je dotr?ao s obližnjeg medicinskog fakulteta i zapo?eo višesatnu raspravu s Maruskom kako u tom stadiju trudno?e ne smije štrajkati gla?u na hladno?i nego misliti na bebu. Nakon što joj je obe?ao da ?e on štrajkati umjesto nje Maruska se odlu?ila vratiti ku?i - no bilo je kasno - Marusku su prevezli u bolnicu gdje je mjesec i pol dana prije termina rodila sina 16. sije?nja 1969.

Otprije je dogovor bio da ?e se dijete, ukoliko bude sin, zvati Vaclav po Pepikovom ocu, ipak dan poslije Pepik i Maruska su odlu?ili nazvati sina Jan. Josef je nakon Palachovog sprovoda par dana zajedno s brojnim drugim prosvjednicima proveo u zatvoru. U zatvor je dospio i Pepikov otac, profesor na medicinskom fakultetu, jer je odlu?io odgoditi ispite zakazane u subotu, na dan Palachovog sprovoda. Kod upisivanja imena djeteta Jan u mati?nu knjigu ro?enih, isprva su mladi roditelji bili upozoreni da se "igraju s djetetovom sudbinom" - Maruska i Pepik su morali dokazivati da su dijete otprije odlu?ili nazvati po Maruskinom stricu...

Maruska bi nerado pri?ala što se doga?alo tog sije?nja 1969. Josef bi samo šutao. Sje?am se da je Maruska jednom ispri?ala pri?u o praškom sije?nju 1969 mojim roditeljima. Bio sam klinac i prisluškivao sa strane, zajedno s Janom. On je gledao u pod a ja sam bio šokiran, nisam mogao vjerovati. Pred nekoliko godina, bio sam u Pragu upravo u ovo doba. Obišao sam zajedno s Janom i njegovim roditeljima Palachov spomenik i otišao do crkve Sv.Pankraca. Uz ve?eru uspjeli smo nagovoriti Marusku da nam ponovno sve ispri?a. Tog sije?nja je tragi?no izgubila dva jako dobra prijatelja, a još jedan je nestao pod nerazjašnjenim okolnostima nakon ispitivanja u miliciji. Zbog toga je s bebom u naru?ju tri dana dežurala ispred gradskog zatvora dok je Josef bio unutra na ispitivanju.

Maruska i Pepik danas su umirovljenici, a Jan je (a što drugo) lije?nik pedijatar. I danas ?e Maruska u 15:00 sati, kao i svake godine 16. sije?nja, zajedno s Josefom i Janom oti?i do trga Sv. Vjenceslava i zapaliti svije?u, a potom se uputiti na ve?ernju misu u crkvu Sv.Pankraca koja se nalazi u blizini istoimenog praškog zatvora u kojem su ispitivali Pepika. Maruska je s Janom po danu bila ispred zatvora a no?i bi provodila u ovoj crkvi mole?i, kako bi bila ?im bliže zatvoru..

Prošle godine je bila ?etrdeseta obljetnica Palachovog nepojmljivog ?ina. Mislim da vrijedi podsjetiti se, iz udobnosti naših fotelja, nevjerojatne politi?ke angažiranosti pojedinaca u vrijeme totalitarnog režima. U nastavku prenosim dnevnik koji sam napisao pred godinu dana.

Jan Palach - 40 godina poslije
U jeku rasprava na pollitici o potrebi organiziranja i akcije, nakon Bande lopovske a prije Tre?eg puta, htio bih ovim dnevnikom podsjetiti na po meni najja?e studentske demonstracije ikada održane u Europi: prosvjede u ?ehoslova?koj protiv normalizacije odnosa sa SSSR, odnosno prešutnog prihva?anja okupacije. 40 godina kasnije raspale su se obje države zbog kojih se prosvjedovalo: i ?ehoslova?ka i SSSR. ?eška trenutno predsjeda EU a Rusija predsjeda Europom na na?in da odlu?uje kada ?e Europljanima biti toplo a kada hladno. To nisu mogli ni u ono vrijeme. Tekst je moj komentar, uz nekoliko sitnih promjena, napisan pred godinu dana na Lenonov dnevnik "Za što su se borili" pa je možda zato „nešto kra?i“ ;-)

Na današnji dan, 16. sije?nja. 1969 to?no u 15:00, student filozofije Jan Palach polio se zapaljivom teku?inom i spalio usred Praga, pored spomenika Sv.Vjenceslava. I danas mi je to nepojmljiva žrtva za domovinu. Nakon Palachovog protestnog ?ina, i njegove smrti tri dana kasnije, ?SSR je zahvatio val pokušaja protestnih samoubojstava: u ?etiri mjeseca ukupno 26, od kojih je 7 završilo fatalno!

Spomen plo?a s odljevom Palachovog licaPalach je prevezen u bolnicu a grupa studenata, koja se na tu vijest okupila pored spomenika zapo?ela je štrajk gla?u koji je trajao do Palachovog sprovoda, 25. sije?nja. Me?u štrajkašima gla?u bio je i Jan Zajic, koji ?e se i sam spaliti na istom mjestu mjesec dana kasnije. Palach je umro 19. sije?nja. Student s likovne akademije uspio se kradomice uvu?i u mrtva?nicu i napraviti otisak Palachovog lica te izliti reljef kojeg su studenti pri?vrstili na crnu plo?u i odmah sutradan ju postavili ispred Narodnog muzeja (nasuprot spomeniku pored kojeg se spalio - plo?u je milicija nakon nekoliko dana uspjela skinuti, a nakon demokratskih promjena postavljena je nova - vidi sliku). Okupljeno mnoštvo nosilo je crne zastave i zastave ?SSR-a te velike Palachove slike. Nastala je kilometarska kolona koja je prolazila ulicama Praga u potpunoj tišini: na ?elu kolone istaknut je transparent „Ostat ?emo vjerni“. Isti dan spalio se još jedan student, Josef Hlavaty (umro je 25.01.). 22.01. spalio se Miroslav Malinka, a Blanka Nachazelova se u znak protesta ugušila plinom.

Pogreb Jana Palacha, se pretvorio u op?i prosvjed protiv tadašnje politi?ke situacije u kojem se nalazila ?ehoslova?ka. Uz Palachov odar smjenjivali su se akademici, umjetnici i studenti, održane su brojne mise zadušnice, sve pod stalnom paskom milicije. Služba sigurnosti pozorno je provjeravala fotografije s demonstracija, pogreba i održanih misa i naknadno „obra?ivala“ sudionike.

25.02. spaljuje se Jan Zajic u znak protesta jer, kako je napisao u oproštajnom pismu, život se u Pragu, usprkos Palachovoj žrtvi vratio na staro. Mjesec dana kasnije spaljuje se Evžen Plocek. Osim trenutnog šoka, samozapaljenja nisu imali drugog u?inka na politi?ko stanje u zemlji.

Sovjetski tenkovi na ulicama i smjena partijskog vodstva u travnju 1969, kada je Alexandera Dub?eka na mjestu prvog sekretara Komunisti?ke partije zamijenio Gustav Husak (stariji se sje?aju rime sa Gusak), izazivali su u javnosti osje?aj apatije i straha, koja je potrajala još dugo u no?… Nekoliko godina kasnije, a kako bi sprije?ila okupljanja i manifestacije nezadovoljnika, partijska vrhuška natjerala je Palachove roditelje da sinovljeve posmrtne ostatke prenesu sa praškog groblja Na Olsanech u njegovo rodno mjestašce Všetaty. Nakon pada komunisti?kog režima Palachovi posmrtni ostaci vra?eni su natrag u Prag.

?eškim doga?ajima prethodio je prosvjed u Poljskoj u studenom 1968. kada se u Varšavi spalio Ryszard Siwiec u znak protesta zbog napada ?lanica Varšavskog pakta na ?SSR i sudjelovanja Poljske u istom. Siwiec je umro nakon ?etiri dana u bolnici. Palach vjerojatno nije znao za taj ?in, jer je doga?aj bio u potpunosti zataškan. Prvu vijest o tom poljskom prosvjedu emitirao je Radio Slobodna Europa tek dva mjeseca poslije smrti Jana Palacha.

1989. godine, obilježena je 20. godišnjica smrti Jana Palacha. Višednevne demonstracije u Pragu, u još uvijek komunisti?koj ?SSR, vlast je brutalno ugušila i uhapsila preko 1400 ljudi, izme?u ostalih i kasnijeg ?eškog predsjednika Vaclava Havela. Niz prosvjeda u jesen 1989. naposljetku je doveo do pada komunisti?kog režima, a 29.12.1989. godine Havel je izabran za prvog demokratskog predsjednika ?SSR (premda je cijeli život tvrdio kako ga politika ne zanima).

***
P.S. Janko, všechno nejlepší k narozeninám! (ili tako nešto)

Komentari

Samospaljivanje je u

Samospaljivanje je u kontekstu tadašnjeg vremena ipak razumljiv čin. Palach je imao usporednice, a vjerojatno i uzore u istom vremenu i dosta sličnom kontekstu:

http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,875098,00.html

Tko je glasao

Vjerujem da takvih primjera

Vjerujem da takvih primjera ima još. Ali ja i dalje ne razumijem čin samospaljivanja... Nepojmljivo...

Tim više što Maruska u dvije godine zajedničkog studiranja nikada nije Palacha doživjela kao fanatika, isključivog i sl.

Tko je glasao

Ova priča i prisječanje na

Ova priča i prisječanje na Jana Palacha ponukala me da se prisjetim jednog svog doživljaja na tu temu
Negdje u kolovzu 1978. godine nas četvoro sa suprugama odlučimo organizirati putovanje u nekoliko evropskih zemalja.
Prvenstveno istočnog bloka jer za zapad nismo baš bili financijski potkovani.
Dogovorimo se i sa dva automobila prođemo kratko Austriju te preko Bača i Bratislave uđemo u Čehoslovačku
Par dana u Bratislavi ,zatim u Brnu .naravno u dobrim hotelima jer smo za Istok mi u ondašnjoj Jugi ipak bili bogataši.
Nakon nekoliko dana prispijemo u Prag negdje popodne smjestimo se u hotel pa neka večera u restoranu ,neznam kojem. Kupimo usput sve cvijeće od neke prodavačice koja je hodala među gostima .Lamentirajući usput o "istoku i
zapadu" prisječamo se ulaska Rusa ,te kad je bilo,i kako, prisjetimo se i Jana Palacha i njegovog čina .
U svojoj naivnosti (Ipak kod nas nije bila takva represija ili mi svoju nismo osječali)odlučimo sve to cviječe koje smo kupili suprugama ostaviti na mjestu njegovog spaljivanja. Kako nismo bili sigurni gdje se to točno dogodilo zapitkivasmo ljude po,mislim,Waclavskim namestima ili sl. za taj događaj .Ljudi naravno ,iako mi to nismo shvačali gledaše nas zabezeknuto i s nepovjerenjem.Npr., mi pitamo Jan Palach a oni kažu "hotel Palace "ili samo šute i slično Misliše vjerojatno ,a to smo kasnije shvatili da smo ili provokatori ili budale . Na kraju stavimo sve to cvijeće ispred spomenikai bezbrižno odemo niz te Namesti .
Nije prošlo ni par minuta kad nas najednom okruži 4 ili 5 mislim "lada " sa natpisom VB ,bez riječi nas potrpaše u aute
i odvedu bog zna gdje.U nekim prostorijama nas razdijeliše u nekoliko grupa bez reda i sad čekaj (2 ili 3 sata )
Mi naravno još uvijek ne shvačamo što se događa. Uglavnom prestrašeni ,vojnici ili policajci sa šmajserima se prešetavaju svako malo .U neka doba noći jedan od njih pronese ono naše cvijeće i po malo počmemo shvačati što
smo napravili.
Da skratim priču, ispitivanje ,uz tumača zapisnici od 5 stranica ,te tko vas je poslao ,koja organizacija i sve slično.
Prepostavljam da su na kraju shvatili da nije nikakva teška urota ,uglavnom dobili smo izgon iz Čehoslovačke republike i to do sutra u 12 sat točno na prijelazu Rozvadov prema Zapadnoj Njemačkoj.
Ne trebam ni opisivati naše oduševljenje i sreču kad smo se dokopali Njemačke.Zemlju smo ljubili.
Ostavili smo na granici uz neku mjenicu i dobar iznos Čeških kruna koje nismo imali kad potrošiti a bojali smo se ne prijaviti ih na izlasku.
Tako dadosmo svoj obol borbi protiv totalitarizma a Jana Palacha nikad ne zaboravismo.

Tko je glasao

Vrlo lijep i poučan

Vrlo lijep i poučan dnevnik, hvala ti.
On pobuđuje katkad zaspale vrline u čovjeku, osjećaje dostojanstva i ponosa koji su jači od smrti.
Jednako korisno, on obnavlja i pamćenje, pri čemu uvijek iznova imamo priliku i svoju prezentnu povijest promotriti u obnovljenom svjetlu.
Tako, primjerice, i kod nas u RH već nekoliko godina traje val samoubojstava dragovoljaca Domovinskoga rata, a veliki broj tih samoubojstava bez sumnje je jedan vid protesta na globalni totalitarizam koji neumitno zaposjeda našu domovinu.

Možda bi, kao pandan svjetskome cinizmu uz pomoć kojega se to događa, trebalo , kao Stavrogina u ''Demonima'' Dostojevskoga, privoljeti naše dragovoljne žrtve da to učine javno, kako bi njihov čin dobio makar neki odjek u ''javnosti''?

Ovako, naši mnogobrojni Jani Palachi, kojima je sloboda domovine bila čak dvaput, dvostruko , draža od vlastita života, danas su dvostruko zataškani, i jedva da ima itko osim tužne obitelji da im zapali svijeću.

Tko je glasao

Moje poštovanje prema

Moje poštovanje prema autoru ovog članka, i prema Ian Palachu.
Ljubav prema Domovini nije uvijek pragmatična i racionalna stvar.
Domovina se može i voljeti.
U Domovinu se možete i zaljubiti.
Posljedice su znane.
Kad se zaljubite u Domovinu, to je isto kao da se zaljubite u prekrasnu ženu, pa vas onda - prevari.
Prijatelj iz Češke/Moravske mi je upravo napisao da od 10 Čeha, 3 njih znaju tko je Ian Palach.
Pitanje: Koliko Hrvata znaju tko je Blago Zadro?
What´s a diference?

Tko je glasao

Prijatelj iz

Prijatelj iz Češke/Moravske mi je upravo napisao da od 10 Čeha, 3 njih znaju tko je Ian Palach.
Pitanje: Koliko Hrvata znaju tko je Blago Zadro?

ništa čudno Tonči. žalosno je što tako malo Čeha zna za Jana Palacha. iako nisam rođen za vrijeme Praške revolucije stari mi je sve ispričao. on je tada mobiliziran, kao i većina njegovih vršnjaka zbog obrane bivše države jer je luđak Brežnjev zapovjedio zemljama Varšavskog pakta obranu na granicama gomilanjem tenkova. žrtva Jana Palacha nakon 20 godina je rezultirala famoznom Baršunastom revolucijom (sjeća li se itko zveckanja ključevima i bojanje ruskog tenka u roza boju) koja je dovela do sloma komunizma u Čehoslovačkoj. ne čudi me nimalo zaborav Čeha, u ljudskoj prirodi idealiste smatrati simpatičnim luđacima, ne i razumjevati njihove postupke. zapravo, sjeća li se još netko samospaljivanja budističkih svećenika u Vijetnamu?

sad, nije mi ni na kraj pameti se baviti anketom koliko Hrvata zna tko je bio Blago Zadro. kao odgovor bi dobio protupitanje "znaš li ti tko je Ante Gotovac, Dolores Lambaša, Modni Mačak?" i ostala bagra koja samo glumi nekakav jet set. samo bi izgubio ono malo živaca i podivljao za Crnu Kroniku.

sjećam se jednog dokumentarca njemačkog ZDF-a o rušenju Željezne zavjese. za podsjećanje, počelo je masovnim egzilom istočno njemačkih turista koji se nisu htjeli vratiti u domovinu, zatim bježanjem iz DDR-a u zemlje Varšavskog pakta sa oslabljenom komunističkom vlašću. ovdje su svoje mjesto u povijesti odigrali mali i nezamjetni ljudi koji su ljudskost stavili ispred ideologije vlastodržaca i onih koji si umišljaju da vladaju svijetom. treba se podsjetiti dežmekastog mađarskog graničara koji nije htio državljane DDR-a deportirati natrag jer je znao što bi im se moglo desiti. na svoju sramotu, zaboravio sam njegovo ime i prezime ali tisuće tadašnjih Istočnih Nijemaca mu duguju živote. valjda ću ga se sjetiti kada bude objavljeno da je umro, poput Miep Gies. ionako su mali ljudi sa svojim idealima potrošna roba bez obzira na njihovu hrabrost i ljudskost.

Tko je glasao

Počivao u miru. Sve osim

Počivao u miru.

Sve osim toga je suvišno za reći, meni i iz moga kuta gledanja.

"Ljudi praštaju sve osim iskrenosti" - A.G Matoš

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci