Tagovi

Jadranka suspendirala zakone, Zoki samo statut

Nekad davno dok su naši preci živjeli u pe?inama, sude?i prema prona?enim dokazima poput pe?inskih crteža, u primjeni je bio zakon ja?ega. Taj ja?i odredio je pravila po kojima se živjelo ali i pravila koja su sankcionirala one koji nisu poštivali pravila. Nešto sli?no postoji i kod nekih životinjskih vrsta koja žive u ?oporima.
Za primjer, tako se ponašaju u životinjskom svijetu, majmuni, a u ljudskom svijetu Hrvati.
Za razliku od nas, životinje u ?oporu ne pri?aju da imaju demokraciju i demokratske zakone.

Recimo Statut gra?anske udruge ili politi?ke stranke bi trebao biti temeljni zakon po kojem se utvr?uju sva ostala pravila ponašanja i rada te udruge ili stranke.
Me?utim poštivanje Statuta za SDP je mogu?e samo kada se to njenom predsjedniku u?ini korisnim. Zakon ja?ega.
Primjer za nepoštivanje strana?koga statuta upravo imamo priliku gledati ovih dana. Odgo?eni su unutar strana?ki izbori iako to Statut ne predvi?a. Razlog odgode po ?elnicima SDP-a je priprema za Predsjedni?ke izbore i podrška njihovom kandidatu, Ivi Josipovi?u.
Po drugima razlog odgode je strah od kandidature Milana Bandi?a za predsjednika RH i predsjednika zagreba?kog sdp-a.
Svim zainteresiranim ?lanovima SDP-a nije bilo omogu?eno kandidiranje za predsjednika RH na unutar strana?kim izborima. Omogu?eno je bilo samo Josipovi?u i Jur?i?u. Rezultat takve "demokracije" je mogu?e Bandi?evo vanstrana?ko kandidiranje u predsjedni?koj kampanji.

Pored toga ve? duže vremena zagreba?ki sdp nije pod kontrolom vrha stranke i predsjednika im, Milanovi?a. Na posljednjim lokalnim izborima, odnos zagreba?kog sdp-a i centrale bio je kao loša koalicija u kojoj svi varaju.
U takvom okruženju ju?erašnji izlazak Milanovi?a i Josipovi?a pred javnost izgledo je poput prvog izlaska komi?ara pred publiku.
Da zna ispri?ati vic, onaj Milanovi?ev 'Spremni smo preuzeti odgovornost i vlast u svakom trenutku i na tome radimo svaki dan i svaki tjedan,' bi stvarno nasmijao publiku. Umjesto smijeha, vic je izazvao, podsmjeh. Pa preuzmte vlast i odgovornost, za po?etak,od Bandi?a u Zagrebu.Ako možete?
Na unutar strana?kim "demokratskim" izborima izabran kandidat Josipovi?, ispri?ao je vic o svojoj pobjedi na izborima za predsjednika RH. Bio je uvjerljiv poput Bandi?a kada pri?a o svom poštenju.

Ne poštivanje Statuta, unutar strana?ka "demkracija", rascjep i gubitak Zagreba uglavnom je problem ?lanova te stranke.

Za razliku od Milanovi?a, Kosor je suspendirala zakone RH i vratila gra?ane u pe?ine.

Eto primjera.
HEP, utvr?ene nepravilnosti. Smijenjena samo, uprava. Nadzorni odbor nagra?en.

Podravka, utvr?en milijunski manjak. Traži se rješenje problema.
U oba navedena slu?aja policija i odvjetništvo, zbog veli?ine kaznenog djela, morali su staviti u pritvor sve osumnji?ene sa svrhom zaštite svjedoka i dokaza.
Vlada je morala smijeniti svoje predstavnike u skupštinama tih trgova?kih društva i imenovati nove. Skupštine su morale smijeniti Nadzorne odbore i imenovati nove. Nadzorni odbori morali su imenovat privremenu upravu, smijeniti postoje?u i raspisati natje?aje za novu upravu.
Sve navedeno proizlazi iz odredba Zakona o trgova?kim društvima. Primjer procedure dala je koalicijska vlada Ivice Ra?ana. Nažalost nije i u cijelosti provela.

Klikni za cjeli dokument

Ovako je kriminal rješavala Ra?anova vlada

Odgovornost za kriminal u tim firmama definirana je u zakonu o trgova?kim društvima. Iz zakona jasno proizlazi da je uprava odgovorna za uredno vo?enje poslovnih knjiga i vo?enje unutarnjeg nadzora.
Pored toga, Uprava je odgovara za izradu financijskih izvješ?a društva. Ona je dužna izra?ena financijska izvješ?a i izvješ?e o stanju društva bez odga?anja dostaviti nadzornom odboru i skupštini društva. Po potrebi, uprava je dužna, uz izra?ena spomenuta izvješ?a i uz izvješ?e o stanju društva dostaviti i izvješ?e revizora.

Dakle, zakon je jasan, to?no se zna što je dužna napraviti uprava, što skupština i nadzorni odbor.
Ukoliko uprave, u spomenutim firmama, nisu dostavljale propisana izvješ?a, ili su ta izvješ?a bila lažna, uprave za to moraju odgovarati u skladu s Kaznenim zakonom.

Iz Zakona o trgova?kim društvima

?lanak 428.

(1) Uprava društva odgovara za uredno vo?enje poslovnih knjiga.

(2) Uprava odgovara za izradu financijskih izvješ?a društva. Ona je dužna izra?ena financijska izvješ?a i izvješ?e o stanju društva bez odga?anja dostaviti nadzornom odboru i skupštini društva. Ako je potrebno da se obavi revizija financijskih izvješ?a društva, uprava je dužna uz izra?ena spomenuta izvješ?a i uz izvješ?e o stanju društva dostaviti i izvješ?e revizora.

Koliko je poznato uprave se ne tereti da nisu podnoslile izvješ?a ili da su izvješ?a bila lažirana.
Slijedom navedenog, Skupštine i nadzorni odbori bili su upoznati s financijskim izvješ?ima i stanjima u društvu. Nisu poduzeli mjere za spre?avanje kriminala i zajedno s upravom moraju odgovarati, barem, za kaznena djela zlouporabe položaja i nesavjesnog poslovanja.

U samim firmama, pored Nadzornog odbora, postoji kao obaveza interna kontrola, postoji radni?ko vije?e. Angažiraju se vanjski revizori.

Što je s njima? Gdje je njihova odgovornost? Što su oni kontrolirali i nadgledali? ?ije interese zastupali.

Slu?aj fiktivnog zapošljavanja otkrivenog u HEP-u, otkriven je i u HAC-u. Umjesto suspenzija odgovornih u HAC-u, proganjaju se oni koji su ukazali na nepravilnost.

"Neovisno" odvjetništvo i policija ignoriraju zakone, ne provodi istrage po važe?im procedurama. Djeluju selektivno, primjenjuju samo one zakone koji pogoduju ili najmanje štete okrivljenima. Ne pritvaraju osobe koje se sumnji?e za milijunske pronevjere. Ne štite svjedoke i dokaze. Za razliku od kriminalca s kravatom, sitni prevarant barem no? provede u pritvoru.

Otkriveni kriminal samo je mali dio kriminala koji se odvija u državnim tvrtkama. Organizacije u tvrtkama nisu u skladu s potrebama proizvodnog ili uslužnog procesa, ve? prema potrebama organiziranog kriminala. Suspendiran je zakon, korupcijom, ucjenom i strahom se kupuje šutnja.

U provedbu kriminalnih dijela angažiraju se: "stru?njaci", kvazi povjerenstva, odabiru kvarni direktori...

Javno se "nagra?uju": sindikalni ?elnici, ?lanovi nadzornih odbora, ?lanovi raznih povjerenstva za odabir roba i usluga, radni?kih vije?a...

Zapošljavaju se rashodovani: generali, policajci i špijuni. Oni su zaduženi za sre?ivanje prijava i sudskih postupaka protiv kriminala u firmama. I ovo su zataškali.

Osobno sam prijavio sindikalne ?elnike zbog korupcije. Za odvjetništvo to nije prekršaj.
Znam za slu?ajeve kada je trgova?ko društvo poklonilo carini, policiji i ministarstvu prometa osobna vozila.

Znam za slu?aj kada je osoba pla?ena u jednoj firmi a radi u ministarstvu prometa.
Svjedoci smo nezakonitih otpremnina. Otpremnine se ispla?uju podobnima, istovremeno se na poslove zapošljavaju nove osobe, protivno odredbi Zakona o radu.

Isplate se otpremnine a podobni i dalje rade...

Istovremeno na radu ostaju podobni koji su ispunili sve uvjete za mirovinu, preko 65 g. starosti.
Ima primjera gdje se radi i do sedamdeset godina starosti...

Sve to, ali i mnogo više, odvija se zajedno s hara?em. Odnosno sve to hrani se hara?em, pred nosom oporbe koja ne poduzima ništa, osim ve? spomenutog pri?anja šala.
Spremni smo preuzeti vlast! Haha haha hahahahaha

Komentari

Mucke, čestitam na velikom

Mucke,

čestitam na velikom trudu i radu u svezi predmeta Zračna luka Zagreb. Tužno je, ružno je, i jadno je kako "glume proljeće" svi oni koji znaju ovo što ti znaš, i što si javno predočio. Takvih primjera kao što je Zračna luka Zagreb ima u Hrvatskoj gotovo bezbroj!

Naravno da onda kada se čovjek suoči s potpunom "gluhoćom", razvidno nije riječ u tomu što su "svi gluhi i slijepi". Očevidno je riječ o suočenju s društveno političkim sustavom. Kojim? Zar građanskim, zar kapitalističkim? Ne, očevidno je riječ o suočanju s tajkunskim k r i m i n a l n i m društveno političkim sustavom, koji ima svoju točno takvu i "legalnost" i "legitimnost". Konačno o njemu čak i Predsjednik Reublicum Croatorum Latifundum - Stjepan Mesić - š u t i. Tako pisanje Predstavki i njihovo slanje na Panthofčak predstavlja "igramo se primanja Predstavki" za Mesićevu brojnu svitu. To sam i osobno provjerio i utvrdio.

A glede SDP nije potrebno trošiti više ni "r" od riječi.
U konkretnom primjeru točno je da je i Josipović član SDP Hrvatske, a jednako tako i Zorano Milanović. No, jesu li oni članovi "opće" SDP Hrvatske ili su oni članovi određene osnovne tj. temeljne organizacije SDP Hrvatske. Pa ako jesu - koja je to onda, i gdje se ona nalazi, tj. kojoj gradskoj odnosno teritorijalnoj organizaciji SDP Hrvatske ona pripada? Dakle za stanje u GO SDP Hrvatske - Zagreb, niti najmanje nije odgovoran Milan Bandić kao fizička osoba. Dapače, Bandić ima pravo kazati da je to stanje i z v r s n o, a za razliku od Zorana Milanovića koji to nema pravo kazati, barem kada je riječ o rezultatima lokalnih izbora u svibnju ove godine.

Nadalje, točno je da na nacionalnoj razini raste politički bonitet SDP Hrvatske, ali ne zbog političke kvalitete - d a p a č e. Uzrok porasta političkog boniteta SDP je isključivo u krahu gotovo dvadeset-godišnje politike HDZ koja je od Reublike Hrvatske proizvela Republicum Croatoru Latifundum, i pod dva - i u nepostojanju "treće opcije". Naime, da postoji "treća opcija", dakle da postoji stvarna hrvatska demokratska stranka, s političkim programom Treće Republike, jer ovo postojeće je Republika Bande Lopovske, SDP bi završio jednako kao što je završio u Splitu.

Naime, ako "nešto znam" o socijaldemokraciji, a itekako z n a m, SDP Hrvatske nema ni veze, ni sveze sa socijaldemokracijom, i potpuno je stručno insuficijentna kao cjelina neovisno o stanovitom dijelu stvarno kvalitetnih osoba ali per se. Pa da Josipović nije programirano zbog političke karijere ušao u SDP Hrvatske, danas ne bi bio predsjednički kandidat.
Da, točno je uočeno, čak i stanoviti unutarnji pomaci u snaženju demokratskog ustroja, Zoran Milanović je maknuo - jer mu sada više nije potreban. Naime, kao što i sam kaže: Spreman sam da preuzmem VLAST. I kao da gledam budućega DrIvu - s tom razlikom što je potonji razvijao "hadejizaciju", a Zoran će na vlasti razvijati "socijaldemokraciju", a za što stvarno ni sam nema pojma što to znači zajedno sa svojim "stručnjacima socijaldemokracije". Objektivno se SDP Hrvatske predstavio kao skupina građana, koji su sebe nazvali socijaldemokratima, zato što je to "brand" preko kojega oni drže da mogu lakše osvojiti vlast, a to znači lakše doći do love za osobne potrebe, a poneki i zbog osobnih ambicija.
Naime, nekadašnja raspuštena SKH imala je love i nekretnine, i imala je nekadašnjeg predsjednika Ivicu Račana, i na tomu je nastala "hrvatska socijaldemokracija". Dakle, lova plus Predsjednik plus oni koji su se kasnije uključili zbog "infrastrukture", plus - brand koji je pronađen u "socijaldemokraciji".
Naravno da u SDP Hrvatske postoje brojni čestiti ljudi. No, za političku aktivnost to je i više nego li ništa jer su jednako tako čestiti i pošteni - i brojni drugi hrvatski građani. Tvrdim da su brojni čak i poštenji od brojnih stranačkih dužnosnika SDP Hrvatske, pa i onih koji sjede u Saboru, s "bolom u preponama" ili bez "bola u preponama" - glavno da curi lova, i da se imaju funkcije.

Tko je glasao

Kao što je Zoran Milanović

Kao što je Zoran Milanović instaliran od strane HDZ-a da razbuca SDP, što je i učinio, izgleda da je Jadranku Kosor na čelo HDZ-a ubacio SDP. Jer sve ovo što ona u zadnje vrijeme čini, na tragu je politike SDP-a. Čitam najnoviju vijest na Jutarnjem, da će dekriminalizirati lake droge, ono što HDZ nikad nije htio učiniti dok je bio pod vodstvom Sanadera. Ponovno je uvela pušenje u kafiće, a sumnjivo je i što je dala Slovencima, kad se SDP-ovac na čelu Slovenaca onako podsmijava. Bude li provodila ovakvu politiku, HDZ će izgubiti sljedeće izbore, jer Kosorica ovakvom politikom može računati samo na glasove SDP-ovaca čiju politiku provodi. Nije dugo trebalo čekati da se otkrije. Čude me samo bedasti saborski zastupnici koji su nasjeli na sve to, pa kao ovce dižu glas malo za ovo, malo za ono, a nemaju pojma da im SDP vodi politiku.
http://www.jutarnji.hr/vijesti/clanak/art-2009,9,27,,177785.jl

My Soul

Tko je glasao

Bude li provodila ovakvu

Bude li provodila ovakvu politiku, HDZ će izgubiti sljedeće izbore, jer Kosorica ovakvom politikom može računati samo na glasove SDP-ovaca čiju politiku provodi.
potzezi koje jadranka vuce nisu samo sdp-ovi, to je ono sto zeli vecina gradana. ali i tim potezima se skrece pažnja s haraca, kriminala i gospodarskih problema.
ne treba se jadranka bojati da ce izgubiti izbore. milanovic je strucnjak za gubljenje ali je i spreman za preuzimanje vlasti :-) nakon ovakve izjave i sdpove neaktivnosti ispada da obespravljeni radnici i opljackani gradani trebaju srusiti vlast a zoki ce je preuzet. Pa nejde to bas tako.
otkrio nam je zoki i tko je kriv za njegove probleme. Novinari udbaši
ne bi li se zbog takvog vode trebali clanovi sdp-a crveniti?

Tko je glasao

ako se sukob između

ako se sukob između milanovića i bandića nastavi
josipović sigurno gubi
milanović gubi, ponovo, bitku koja se mora dobiti
u ovom trenutku, ne računajući one koji uopće ne izlaze na izbore,
a koji predstavljaju dvije petine građana s pravom glasa, odnosno najbrojnija su politička grupacija
parlamentarne političke stranke imaju podršku manje od 50% građana spremnih da izađu na izbore
50% ljudi koji će izaći na izbore ne prihvaća niti jednu od postojećih političkih stranaka
za josipovića i bandića jedina je šansa, što prije van iz sdp-a
realno, budući je sdp još uvijek jedina ozbiljna alternativa adezeu
bilo bi dobro da se malo sredi
ako je bandić najveći problem milanovića i sdp-a
odgoda sdp izbora da se zaustavi bandića u zagrebu
govori o kukavičluku i nepoštenju u vrhu sdp-a
kukavičluk je izbjegavati sukob s bandićem, a tvrditi da je on korumpiran, bandit i što sve ne ...
jer on ipak vlada zagrebom kao socijademokratski političar
nepoštenje je odgađati izbore, jer bi ih bandić mogao dobiti, pobjedu ako je zasluži, nepošteno je
oduzimati dekretom

poruka nije dobra
tu josipoviću ni mrak ne može pomoći
predsjednički kandidat i njegov šef poručuju
da oni najveće probleme rješavaju
kukavički i nepošteno
to je poruka koju apsolutno nitko ne želi slušati

luka

Tko je glasao

Stranke (bez razlike) pate

Stranke (bez razlike) pate od manjka unutarnje demokratičnosti, što se logično reflektira na manjak demokracije u politici općenito i u vođenju države posebno. U SDP-u su vidljiva nastojanja da se takvo stanje mijenja. Na žalost, nakon svakog koraka prema demokratizaciji stranačkih odnosa, slijede dva koraka u suprotnom smjeru. Ovo je jedan od pragmatičnih poteza koji, naravno, puno više otkriva slabosti stranke, nego što svjedoči o "mudrom" vođenju. SDP je u krizi i suspenzija unutarstranačkih izbora je pokušaj upravljanja tom krizom. Bilo bi sve u redu, da istovremeno ne treba voditi kampanju za predsjedničkog kandidata. To bi bio prevelik zalogaj i za bolje stranke, a SDP-u mogu pomoći samo nepredviđene povoljne slučajnosti. Jednako kao što mu nepredviđeni nepovoljni slučajevi mogu jako naštetititi.

nemesis

nemesis

Tko je glasao

malo je glupo da ja sada

malo je glupo da ja sada idem braniti SDP no letimični pogled na statut SDPa kaže da si totalno u krivu i to kao prvo zato jer nije milanović taj koji je bilo što napravio, nego je to napravio glavni odbor

a u statutu piše:

Članak 39.
U slučaju potrebe, Glavni odbor može donositi odluke sa statutarnom snagom, koje ne
mogu umanjiti statutarna prava člana/ice Stranke, nadležnost oblika djelovanja članstva i
organa Stranke na svim razinama političkog organiziranja.
Iznimno, u slučaju promjene teritorijalnog ustroja Republike Hrvatske može se
statutarnom odlukom drugačije urediti status i uloga organizacija.
Odluke sa statutarnom snagom Glavni odbor donosi dvotrećinskom većinom od
ukupnog broja članova/ica Glavnog odbora.
Glavni odbor odluke sa statutarnom snagom podnosi na verifikaciju idućoj Konvenciji.

ne znam kako tebi, no meni se čini da je GO donio odluku u skladu sa svojim ovlastima

Tko je glasao

Mrak, nekaj si ovde pobrkal

Mrak,
nekaj si ovde pobrkal - i to dvostruko. GO u subotu nije donesel odluku sa statutarnom snagom (koja by the vaw iz tvog čl. 39. nemre derogirati temeljna prava organa stranke - a to su napravili demokrati na Ibleru povodom unutarstranačkih izbora) nego je donio "redovnu odluku" koja je posvađana s mozgom jer baca u out odredbe čl.65. i 79. Statuta koji glase;

Članak 65. (općinke i gradske konvencije)
...
Izborna konvencija organizacije održava se u pravilu svake četiri godine, a obavezno do
90 dana nakon izbora za predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave.

Članak 79. (županijske konvencije)
...
Konvencija županijske organizacije može biti izborna i izvještajno-tematska.
Izborna konvencija županijske organizacije održava se u pravilu svake četiri godine, a
obvezno 120 dana nakon izbora za županijsku skupštinu.

A lokalni izbori su ti bili 17.5.09. pa ti računaj 90 i 120 dana od tog datuma...
A ćuj cinizma od Leke i Šprema - ti članci su samo instruktivnog karaktera jer kao ne određuju kaj u slućaju ak se ne postupi po tome - i to su budući ministri, kaj god...

Tko je glasao

A lokalni izbori su ti bili

A lokalni izbori su ti bili 17.5.09. pa ti računaj 90 i 120 dana od tog datuma...

iz ovoga ja samo mogu iscitati da su lokalne organizacije kasnjenjem same prekrsile odredbe statuta. a kad se vec i tako kasni, onda je politicki korisnije pricekati kraj kapmanje za predsjednika.


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

Hatz, počel bum sumnjati u

Hatz,
počel bum sumnjati u tebe...

Tko je glasao

a gle, nisam ni ja

a gle, nisam ni ja najsretniji sa ovom situacijom, ali cinjenica je da je glavni odbor najvise tijelo stranke izmedju dvije konvencije, te da ima pravo, legitimitet i legalitet donositi i odluke sa statutarnom snagom.


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

Hatz, donosite odluke sa

Hatz,

donosite odluke sa statutarnom snagom, i to s obrazloženjem koje je prozirno doslovno kao "flispapir". Formalno je sve i "pametno", i "mudro", te "svrhovito" i "učnikovito". Najzanimljivije da to čak tako i izgleda, naravno, "ispranom mozgu".
Pa u Statutu kada je nešto točno određeno u konkretnom roku, pogotovo u danima, tada to nije učinjeno "slučajno". I to se ne mijenja "statutarnom odlukom" već izmjenom Statuta.
Osim toga, dani kada su izbori znaju se unaprijed, i to godinama.

To što ste i vi farizeji, najtočnije - politikanti, nije ništa novo. A što ide ravno još od Ivice Račana. Naime, od političara se traži da ima "muda", a ne samo pamet. Pa ako nema pamet, a hrvatski političari nemaju političku pamet jer su neobrazovani (neovisno o fakultetima i titulama), onda je barem za očekivati da se ima "muda". Primjerice, umjesto da je kazao da je HDZ - stranka "opasnih namjera", mogao je kazati "barem" da je riječ o stranki ZLOKOBNIH namjera (od "zla kob", ili "kobci"). No, ni to.

Konačno, i njemu nije sprečavao nitko da pokrene Ustavnu tužbu zbog neobjave rata od strane Ustavom određenih fizičkih osoba, a temeljem bjelodane činjenice ratnog napada države Srbije na državu Hrvatsku u jesen 1991. godine. No, ni on TO "nije vidio"!
Jednako kao što danas "nitko ne vidi" od svih tih osam, ili desetak tisuća članova GO SDP Hrvatske - Zagreb, da je Milan Bandić - Veliki Šogun Zagrebački. A kakve to veze ima sa socijaldemokracijom. znaju svi oni, kao - "prosvijećeni socijaldemokrati". I to punih 10 godina!!!

Pa za to vrijeme vas je barem 10 moglo doktorirati na socijaldemokraciji, i barem 100 magistrirati. No, nema potrebe - Milan ima "pamet", a Zoran ima "mudrost", posebice u "tumačenju statutarnih odredba".
Pre-pre-pre žalosno čak i za ovu šaku jada pod nazivom hrvatska socijaldemokracija "na čelu" SDP Hrvatske. Samo dokaz više da "novac ne čini sve".

Da spremni ste za VLAST. A gdje to, molim lijepo? U Republicuim Croatorum Latifundum. I dobit ćete ju, jer hrvatska socijaldemokracija SDP Hrvatske može imati VLAST samo u Zagrebu (za sada, zahvaljujući Kregaru i Srići) i u Republicum Croatorum Latifundum.

Tko je glasao

iz ovoga ja samo mogu

iz ovoga ja samo mogu iscitati da su lokalne organizacije kasnjenjem same prekrsile odredbe statuta. a kad se vec i tako kasni, onda je politicki korisnije pricekati kraj kapmanje za predsjednika.
cudna logika, nalazite se u prekršaju pa ajde idemo još dublje u prekršaj.
svašta se bude doznalo o "najdemokratskijoj" i "najinteligentnijoj" stranci
pa sdp se ne može nositi sa svojim statutom a kamoli sa ustavom i državom.
kaže moj prijatelj da ce na predsjednickim izborima sigurno glasati za jednu od kandidatkinja:
pusic, skare ožbolt ili josipovic :-))

Tko je glasao

ma mrače dragi, mrače...pa

ma mrače dragi, mrače...pa nećemo se igrat' skrivača...stoji ovo što si ti rekao, no, ne misliš li da je Zoki to "predložio" svojim podanicima, onak' bajdvej, na kavici...a kad Zoki nešto kaže...

u SDPu kao i u svakoj drugoj stranci...igraju se igre već kako kome odgovara u datom trenutku; a Zokiju i ekipi ODGOVARA da se interni izbori pomaknu, itd. nitko ne dovodi u pitanje legitimnost te odluke, no, da li bi do nje došlo da nije case Bandić na tapeti? Ne bi. Štoviše, rekli su negdje (da sad ne tražim), ajmo požurit s tim izborima da se možemo fokusirati na našeg kandidata i predsj. izbore, itd.

ne cijenim Milanovića (već na samim počecima sam ga krenula "pljuckat" baš ovdje na pollitika.com jer mi je intuicija govorila, something is very wrong with that guy...) a bogme niti SDP. Žalim samo što se onih par pristojnih likova (Jurčić, Mimica, Grčić, Mrsić...i još neki) ne makne iz te stranke luzera. Eto.

btw. nisam stigla čestitati ti na uspjehu (odmah sam snimila vijest) jer me baš i nije bilo. pollitika.com postaje pomalo dosadnjikava pa rijeđe svraćam, a kad i svratim, to je samo da provjerim jel ima što epohalno novog ili genijalnog, da poberem kakvu dobru ideju za svoj posao ali ne bih mogla reći da sam se nešto okoristila :))

CC

Tko je glasao

Checkpoint Charlie, dapače,

Checkpoint Charlie,

dapače, Mrak za ovo što tvrdi nema uporište ni formalno, a još više sadržajno. Postoji proceduralna demokracija i sadržajna demokracija. Naravno, u politici jeste dopušten oprtunitet. No, ovdje nije riječ o razumnom političkom oportunitetu, već je riječ o hipokriziji.
Povrijeđene su i jedna, i druga, i proceduralna i sadržajna. no, Mrak "nerijetko" nalazi "objektivno" formalno pravno uporište, u smislu "nisam član SDP Hrvatske", dakle "neovisan sam", ali držim da je u "osnovi sve u redu".
Primjerice, "šteta" što to s Milanom nije "prekinuto" ranije. Pa nije riječ uopće o Milanu, već o unutarnjoj vlasteli "barunima i baronesama socijaldemokracije".

Tko je glasao

zdravko, pojma nemam o čemu

zdravko, pojma nemam o čemu ti pričaš
no, moje je mišljenje (nastalo doduše nakon letimičnog pregleda statuta) da je doista moguća ovakva odluka i da se takvom odlukom ne krši statut, niti umanjuju prava

sasvim je drugo pitanje da li je to bilo mudro tražiti ili još bolje, što je do toga uopće dovelo; no problem o kojem ja diskutiram je čisto pravne prirode, a ovo o čemu ti (vjerojatno) pokušavaš diskutirati je čista politika

Tko je glasao

mrak, itekako imaš pojma o

mrak,

itekako imaš pojma o čemu "ja pričam".

A što decidirano tvrdim jer si uz frederika, ali ti osobno - na Prvom mjestu, koliko sam uočio, apsolutno najčitaniji autor pollitika.com.
I to u najpozitivnijem smislu.

Nadalje, kvaliteta tvojih objava je uz frederika - apsolutno najveća, promatrano u o p ć e m smislu. A ovo je opći portal - najkvalitetniji u Hrvatskoj zbog vrhunskog softwera, kojega nije stvarala informatička struka per se, već i vrlo, vrlo lucidna osoba. Što si potvrdio.

No, meni osobno može 1 članak vrijediti više od stotine i stotine članaka, pod pretpostavkom da on nije nastao iz "inspiracije" - već ima uporište u nečemu što se nerijetko mjeri godinama, i godinama rada, i pritom je potpuno "nečitljiv". Naravno, sada razbacujem riječi, jer se to itekako o d m a h vidi.

Ono što je KLJUČNO, a to i ti "znaš" - nije samo objaviti taj "1 članak", jer je on NEVAŽAN, ako se ne objavljuje k o n t i n u i r a n o k v a l i t e t n o. To uz tebe, frederika, i još s a m o nekoliko osoba, održava standardnu vrlo d o b r u kvalitetu o p ć e g političkog portala Pollitika.com. To postići "nije malo". U to je uložen rad i rad, vrijeme i vrijeme, i novac i novac, u cjelini.

Ovo kažem zato što time DOKAZUJEM da savršeno dobro znaš na što mislim, jer si to predočio svojim postojećim javnim legitimacijama. A na čemu imaš i moje nedvojbeno priznanje. Naravno, drugo je sada pitanje što niti ti nisi napisao i objavio taj "1 članak", jer sada ne govorimo o tomu. No, to ne znači da nisi vrhunsko lucidan, s vrlo kvalitetnim znanjima, i s vrlo kvalitetnim poslovnim obrazovanjem ili samoobrazovanjem, tako svejedno iz motrišta relevantnog dobro rezultata. A na čemu valja čestitati.

Prema tome NEMOGUĆE je da nisi uočio činjenicu da ovdje UOPĆE NIJE RIJEČ O STATUTU SDP Hrvatske, u formalno pravnom smislu. Jer je to nebitno. Riječ je o farizejstvu, hipokriziji, i o politikantstvu u SDP Hrvatske, a koju oni koji na to ukazuju JASNO UPIRU PRSTOM. Naravno, i pokazivanjem na Statut, koji je "flispapir" - jer je Statutarna "odredba" mnogo "relevantnija".

A ako ovo ti "ne vidiš", tada očevidno i tebi trebaju "naočale za maglu".)))
No, i bez šale, odličan pokušaj "glume", a u smislu "ja ne znam", "ja držim kako u pravnom smislu je sve u redu".

Možebitno da "angažiramo" pravne stručnjake, pa da oni tebi dokažu da si ti u pravu? A što, konačno, i sam znaš da jesi.:)

Tko je glasao

nije mi baš jasno koji to

nije mi baš jasno koji to članak sam trebao napisati a nisam?

nego, da skratimo stvar i ogolimo do daske:
a) ja doista smatram da ovime nije pregažen statut jer je ovakav mehanizam (u odgovarajućim uvjetima, a mislim da ovo jesu takvi uvjeti) predviđen tim istim statutom
b) ne vidim da je bilo koje pravu umanjeno ili ukinuto, jer izbori nisu zaustavljeni nego samo privremeno odgođeni, ljudi će birati i biti birani, ako su kandidature predane one vrijede, ako ih tek treba predati one će biti predane

c) no, mislim da je pribjegavanje ovoj odluci dio puno većeg problema i stoga se slažem s donjim dijelom tvog komentara (slažem se i s gornjim ali ga tumačim kao kompliment i priznanje pa je malo bedasto)

no mene smeta kada svi nahrupe i viču da je problem što je pregažen statut, dok su istovremeno neke daleko veće vrijednosti na kocki - eh, to je meni farizejstvo, hipokrizija i politikanstvo

Tko je glasao

mrak, u stvarno sada

mrak,

u stvarno sada najkraćem smislu, ako je tebi sve jasno, meni je pogotovo sve jasno.

Tko je glasao

pitanje zašto je to na

pitanje zašto je to na tapeti je u stvari cijeli problem, i tu se apsolutno slažemo
ne vidim dakle ništa spornoga u tome kako je to sada riješeno (ako gledamo samo kratkorični problem, u stvari je rješenje i mudro), no ničega od toga ne bi bilo da se problem riješio sustavno i na vrijeme

Tko je glasao

Upitna je mudrost rješenja

Upitna je mudrost rješenja kojim se u društvu otvara rasprava o tome da li i kako SDP primjenjuje vlastiti statut i samo je pitanje vremena kada će i Josipović biti upitan za komentar u kojem kako god da odgovori neće moći izbjeći neke vrste kompromitaciju svog programa "Nova pravednost".

Da se kladimo da će u kampanji to biti jedna od tema?

Nerješavanjem stvarnog problema i sada ovom krajnje upitnom vatrogasnom mjerom je Milanović uspio zabiti gol, samo u pogrešnu mrežu.

B-52

Tko je glasao

e, sad a million dollar

e, sad a million dollar question is: zašto Zoki, od milja zvan Der Raucher nije riješio case Bandić još na samim počecima svoje vladavine?

tri su odgovora:

a) jer nema muda
b) jer nema pameti
c) jer nema viziju (razvoja SDPa ali i cjelokupnog rvackog carstva (carstvo je njegova riječ, molim lijepo)

...a da se ekipa ovdje ne muči - sva tri odgovora su točna, ahahaha....

CC

Tko je glasao

ovo pod a) je jedini razlog,

ovo pod a) je jedini razlog, a mogao je to vrlo jednostavno riješiti i to statutarno.
3. 6. Raspuštanje organizacijskog oblika SDP-a
Članak 100.
"Glavni odbor SDP-a na prijedlog Predsjedništva SDP-a može donijeti odluku o raspuštanju temeljnih i interesnih oblika organiziranja SDP-a u
slučajevima:
• djelovanja koje je suprotno osnovnim političkim i programskim ciljevima SDP-a;
Članovi/ice raspuštene organizacije imaju pravo žalbe Nadzornom odboru SDP-a u roku od 15 dana od dana donošenja odluke Glavnog odbora.
O žalbi Nadzorni odbor mora odlučiti u roku od 15 dana.
Odluka Nadzornog odbora je konačna".

Tko je glasao

ok, kako definirati što su

ok, kako definirati što su to statutarna prava člana/ice Stranke i da li se odgodom izbora umanjuju prava članica i članova.
Privremeno je članovima onemogućeno da biraju i budu birani, istovremeno je omogućeno onima koji te dužnosti obavljaju, da ih obavljaju i nakon isteka njihovog mandata

Tko je glasao

pročitaj statut, no koliko

pročitaj statut, no koliko ja razumijem mandati nisu vremenski ograničeni nego jedni istječu i trenutku odabira drugih tako da se čini da je sve sasvim ok i u okviru pravila

Tko je glasao

Ustvari, ako se Statut

Ustvari, ako se Statut doista pročita, lako je uočiti da su mandati i tek kako vremenski ograničeni:

Članak 66.
Konvencija organizacije:
• odlučuje o izvještaju o radu organizacije, općinskog odnosno gradskog odbora koji
podnosi predsjednik/ca organizacije;
• odlučuje o izvještaju o radu nadzornog odbora organizacije;
• donosi program rada organizacije;
• posebnom odlukom utvrđuje broj članova/ica i sastav općinskog, odnosno gradskog
odbora;
• bira na četiri godine potpredsjednike/ce, općinski odnosno gradski odbor i nadzorni
odbor, te predsjedništvo;
• bira predstavnike/ce organizacije za županijsku konvenciju;
• bira predstavnike/ce organizacije za Konvenciju SDP-a Hrvatske, sukladno odluci
sazivača/ica;
24
• po potrebi odlučuje o povjerenju izabranim članovima/icama organa organizacije;
• donosi Poslovnik;
• razmatra i ostala pitanja od interesa za SDP na razini jedinice lokalne samouprave.

Također, zagovornici odluke o "zamrzavanju" izbora propuštaju citirati i kraj odredbe o nadležnosti Glavnog odbora na koju se vole pozivati:

Članak 39.
U slučaju potrebe, Glavni odbor može donositi odluke sa statutarnom snagom, koje ne
mogu
umanjiti statutarna prava člana/ice Stranke, nadležnost oblika djelovanja članstva i
organa Stranke na svim razinama političkog organiziranja.

Iznimno, u slučaju promjene teritorijalnog ustroja Republike Hrvatske može se
statutarnom odlukom drugačije urediti status i uloga organizacija.
Odluke sa statutarnom snagom Glavni odbor donosi dvotrećinskom većinom od
ukupnog broja članova/ica Glavnog odbora.
Glavni odbor odluke sa statutarnom snagom podnosi na verifikaciju idućoj Konvenciji.

Dakle, osim što odluke sa statutarnom snagom ne mogu umanjivati statutarna prava članova stranke, ne mogu se ni nadležnosti oblika djelovanja članstva i organa stranke na bilo kojoj razini.

U konkretnom je slučaju Glavni odbor i tek kako zadro u nadležnost organa stranke (predsjednici, gradski i općinski odbori) na nižim razinama, jer:

Čl 65. st 3:
Konvenciju saziva predsjednik/ica organizacije na temelju odluke općinskog odnosno
gradskog odbora.

Prethodno je pitanje održavanja Konvencija u gradskim i općinskim organizacijama definirano obvezujućim rokom do 90 dana nakon izbora za predstavničko tijelo lokalne smouprave.

Iz navedenog je vidljivo da se odluka Glavnog odbora može dovoditi u pitanje po više osnova ali je najvažnija ta da je isti uzurpirao nadležnost organa stranke u općinama i gradovima što predstavlja zapreku za primjenu instituta odluke sa statutarnom snagom.

Naravno, samo kod onih kojima taj Statut doista predstavlja temeljni akt kojim se definira stranka i uređuje njeno funkcioniranje, odnosno ne predstavlja tek poštapalicu na putu realizacije vlastitih želja i ciljeva.

Rekao bih da je vrlo sličan problem općenito sa zakonima u hrvatskom društvu, kad nam odgovara ih poštujemo a kada ne, onda ih izvrćemo, tumačimo kako hoćemo ili ih jednostavno ignoriramo.

Niti malo dobro za kampanju koje se slogan veže "za novu pravednost" koja bi, između ostalog, trebala riješiti baš taj problem.

B-52

Tko je glasao

Članak 39. "U slučaju

Članak 39.
"U slučaju potrebe, Glavni odbor može donositi odluke sa statutarnom snagom, koje ne mogu umanjiti statutarna prava člana/ice Stranke."
"Stranačke konvencije se moraju održati najkasnije tri mjeseca poslije lokalnih izbora".

Tko je glasao

nemam namjeru polemizirati

nemam namjeru polemizirati dalje jer nisam član stranke niti me to osobito briga, ali:

ne vidim da je GO prekršio statut jer nije umanjio prava, umanjiti prava bi značilo totalno zaustaviti izbore, ovako se samo odluka prolongira na određeno vrijeme, a obzirom da je taj rok definiran statutom, a GO ima pravo donijeti odluku sa statutarnom snagom to je ekvivalent promjene neke od odredbi statuta

i da se odmah nadovežem na ovo što je Mućke napisao u komentaru ispod; da, slažem se - odgoda izbora ukazuje na jedan drugi problem u SDPu, no ovdje diskutiramo o tome da li je odluka u skladu sa statutom ili nije (tj. da li je legalna ili ne), a ne diskutiramo o razlozima i u stvari o opravdanosti razloga zbog kojeg se to sve skupa desilo

Tko je glasao

Griješiš, kao uostalom i

Griješiš, kao uostalom i mnogi drugi, što odluku glavnog odbora tumačiš kao samo odgodu a ne i umanjivanje prava drugih.

Bit je u tome što je odlučivanje o vremenu održavanja konvencija u isključivoj nadležnosti organa stranke u općinama i gradovima pa u predmetno glavni odbor uopće nije imao prava zadirati.

Eventualno preporučiti ali nikako odlučivati.

Ovako je prava drugih organa ne samo umanjio već suspendirao, nema veze što je na određeno vrijeme.

To je kao da raspravljamo o tome da li je nogometni sudac ispravno dosudio jedanaesterac, a ne pitamo se ima li taj uopće licencu za suđenje.

SDP-ov je Glavni odbor za "suđenje" o konvencijama općinskih i gradskih organizacija nije imao.

B-52

Tko je glasao

ja bih rekao da odluke

ja bih rekao da odluke lokalnih organizacija o terminima ovisi o odredbi koja proizlazi iz statuta, te ako je GO odlučio napraviti promjenu onda se ona odnosi i na one stvari koje proizlaze IZ statuta

Tko je glasao

He, he, u pravu to baš i ne

He, he, u pravu to baš i ne ide tako.

Odluke sa statutarnom snagom, baš kao i one vladine uredbe sa zakonskom imaju točno određenu svrhu, premostiti situaciju u kojoj se stvari ne mogu riješavati primjenom statuta ili zakona, odnosno ukoliko postoji pravna praznina ili se nadležna tijela ne mogu se sastati da bi riješila stvar iz svoje nadležnosti (ne funkcioniraju).

Radi se dakle o izvanrednoj mjeri koja se može primijeniti samo u krajnjoj nuždi a nikako za izigravanje statutarnih ili zakonskih ograničenja koja i postoje da bi se spriječila samovolja pojedinaca i interesnih grupa.

U SDP-ovom se slučaju ne radi ni o jednom od dva moguća opravdana razloga, statut je materiju jasno regulirao (nema pravne praznine) i nadležna tijela (općinski i gradski odbori) funkcioniraju.

To što bi odluke nadležnih eventualno bile u neskladu sa željama pojedinaca, u ovom slučaju predsjednika stranke, nikako nije opravdanje za suspenziju unutarstranačke demokracije (statutom propisane procedure) i uzurpaciju tuđih ovlasti.

U dlaku bi bila ista situacija kad bi glavni odbor na prijedlog predsjednika donio odluku da funkciju predsjednika, umjesto od članstva izabrane osobe, u nekoj organizaciji privremeno obnaša netko drugi.

U oba bi se slučaja radilo o odluci sa statutarnom snagom koja je privremena ali bi u drugom vjerojatno svatko prepoznao da se radi o uzurpaciji ovlasti gradskih i općinskih organizacija. Za prepoznati to u aktualnoj, slažem se, valja nešto bolje poznavati statut i pravila pravne struke.

Bojim se da Leki i Špremu, pripisuje im se da su tvorci statuta, nedostaje barem nešto od toga.

Ili im nije dovoljno važno.

U odnosu na volju stranačkog predsjednika.

B-52

Tko je glasao

Što je zapravo gradski

Što je zapravo gradski odbor htio učiniti znalo bi se da se pitanje postavi javno, a glasovanje da bude tajno! onda bi se znao stav članstva. no ono što se radi, a tobože zbog brzine, je kad se mora javno glasovati, a mnogi savjesni članovi ne žele izazivati incidente, pa javno glasuju po prijedlogu predsjednika. Za moj pojam to je potpuno nedemokratski. kao i predložiti jednog kandidata. Ja bih zabranila unutarstranačke izbore na kojima se nije kandidiralo najmanje dva kandidata. Da se razumijemo, ovo mislim za sve stranke.

My Soul

Tko je glasao

He, he, već sam ti mislio

He, he, već sam ti mislio gurnuti pod nos "izbor" atualnog HDZ-ovog vodstva (aklamacijom) kad naiđem na ovo:

Da se razumijemo, ovo mislim za sve stranke.

Dakle, da budemo jasni, SDP se načinom sprečavanja da gradske i općinske organizacije iskoriste svoje statutom im dane ovlasti, u ovom slučaju po metodama izjednačio s HDZ-om.

Na moju i žalost mnogih.

B-52

Tko je glasao

a mnogi savjesni članovi ne

a mnogi savjesni članovi ne žele izazivati incidente, pa javno glasuju po prijedlogu predsjednika

zanimljivi stav jer kada si komentirala sabor HDZa onda je ono glasanje bilo sasvim ok?

Tko je glasao

Nakon toga se dogodilo jedno

Nakon toga se dogodilo jedno drugo javno glasovanje, nakon kojeg sam drastično promijenila svoje mišljenje. Čovjek ima pravo učiti i mijenjati se.

My Soul

Tko je glasao

Nažalost ja jesam i to

Nažalost ja jesam i to dugogodišnji član.Pozdrav!

Tko je glasao

pravo da biraju i budu

pravo da biraju i budu birani svakako je statutarno pravo, a odgoda izbora je umanjenje tih prava.
pogledao sam Ustav, i on predviđa privremena ogranićenja prava građana ali u posebnim uvjetima, recimo rat ili prirodne nepogode. nadam se da sdp nije u ratu :-)
U slučaju SDP, odgoda izbora pokazuje slabost stranke. Da je stranka homogena a vodstvo stranke sigurno u svoje odluke, odgoda ne bi trebala.
Oćito se glavni odbor nećeg boji, recimo podrške novo izabranih.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci