Tagovi

Izrazi za sakrivanje štetnih gadljivosti građanima

Alat za udaljavanje od istine
Pogrešan izbor i korištenje jedne riječi često izazove nerazumijevanje ili eksces.
Pogrešno obrazloženje pojma kojim se obrazlaže riječ također.
Pogrešan izbor i korištenje izraza u kojem je jedna riječ pogrešno korištena često izazove nerazumijevanje ili eksces.
Ako su dvije riječi pogrešno izabrane i korištene u jednom izrazu možete li razumjeti:
* glupost koju taj izraz pokušava opisati ili
* sadržaj istine koji je izraz namjeravao prikriti ili pogrešno prikazati?
Možete samo ako želite i ako ne prihvatite izraz zdravo za gotovo.

Što ako se neki izraz često koristi, a ljudi na njega ne reagiraju ispravno? Jesu li ljudi površni pa o izrazu ne razmišljaju nego se prema izrazu odnose poput papiga, ili su se navikli na gluposti i vjeruju da se izrazu nije potrebno suprotstavljati? Ili umjesto lošeg izraza za situaciju koriste ispravan, onaj koji odgovara sadržaju događanja? Ili je ljudima svejedno?
Čini se da je većini građana svejedno jer se ne sprdaju s «izrazotvorcima». I u tom grmu leži zec propadanja većine građana.

Pogledajmo izraz «politička trgovina».

Nagađanje što bi to moglo značiti «politička»
To bi moglo biti:
1. trgovina koju obavljaju političari ili
2. trgovina koja se obavlja zbog neke javne politike..
3. nešto treće.

1) Političari je zasigurno preširoko određenje subjekta koji obavlja vrstu djelatnosti koja se obavlja pod izrazom «politička trgovina». Neki običan član stranke ili aktivist ne mogu utjecati na odluke koje se skrivaju pod tim izrazom., zasigurno.
Subjekt bi analitički trebao obuhvatiti samo utjecajne ljude u vlasti, strankama, one izvana (vladajući) i one koje kao «šahovske figure» njima služe.
Dakle, umjesto političaritrebalo bi biti vladajući i sluge, neki državni dužnosnici i službenici. Opa, to je preblizu prave teme i moglo bi se postaviti pitanje tko to radi osobno i zašto radi to, a ne prema zakonskoj proceduri ili kako to može uopće raditi «politički trgovati» ako postoji zakonska procedura.

Kod državnih dužnosnika i službenika te upravljača u državnoj upravi uvijek postoji potencijalna opasnost sukoba interesa kada je osoba istovremeno državni dužnosnik, službenik, radi u parlamentu ili je samo član stranke i namještenik te kada djeluje na temelju stranačke koristi umjesto na temelju državne koristi.
Pravni sustav koji ne razlikuje ove dvije različite i međusobne isključive uloge ljudi u vlasti je loš i ukazuje na niski stupanj demokracije odnosno nerazvijenosti države.

2) Da bi se neka aktivnost proglasila javnom politikom mora biti pravno formalizirana, dogovorena i izglasana na državnom tijelu i mora biti u skladu s državnim koristima, a izvršavanje mora ići prema identičnim načelima i pravilima.
Dakle, ako to nije slučaj nije riječ o javnoj politici iako se može nazivati tako zbog neznanja ili obmane.

Oprez! Pridjevi koji ukazuju na nejasno određene subjekte (izmišljene ili preširoko/preusko određene) su nevjerodostojni i ukazuju na pokušaj obmane ili niske intelektualne sposobnosti onoga tko koristi izraz.

Nagađanje što bi to moglo značiti «trgovina»
Trgovina je razmjena dobara/usluga prema zakonu. Bilo koji čin koji nije po zakonu, a ima elemente trgovanja je nezakonita trgovina.
U trgovini jedan pojedinac razmjenjuje s drugim pojedincem stvar/uslugu/novac za stvar/uslugu/novac koji su njihovo vlasništvo i dobrovoljno, bez ucjene.
Razmjena na koju se ne plaća porez i koja nije ostvarena po minimalnim standardima sigurnosti i kvalitete koje država određuje ne može biti trgovina.

U «političkoj trgovini» dva pojedinca se dogovaraju i pri tome najčešće taje predmet/e, dogovora, uočljiv je samo dio dogovora. Oni to rade na granici loše definiranih zakona ili čak protivno njima. Oni se dogovaraju o dobru i razmjenjuju dobro koje nije njihovo već državno-građana.
Time se izbjegava demokratska procedura ili izbjeći povećanje kvalitete zakona za područje koje se naziva «politička trgovina», a trebala bi biti procedura po demokratskim i stručnim načelima.

Zakoni i nezakonito
Izraz politička trgovina nije izraz koji se nalazi u zakonima. Već to je sumnjivo. Državni dužnosnici govore «izmišljenim» riječima i izrazima o državnim poslovima koju su zakonom određeni?? Halooo??

Sudcima zakon nalaže da se koriste riječi i izraze iz zakona. jer je riječ o pravu. A «političari» «bježe» od korištenja riječi i izraza iz zakona kao vrag od tamjana. Ili je riječ o neznanju ili pokušaju manipulacije da se izbjegne zakon ili da se zakon ne definira..
Kako to da se o jednoj od najvećih teškoća države uopće ne piše niti na njenom otklanjanju radi. Time se podriva demokracija.

Demokracija počiva isključivo na zakonima koji moraju biti potpuni i kvalitetni i tumačiti odvijanje svih demokratskih procesa države i građana. Svrha zakona je da uređuju odnose između ljudi. Ako su odnosi građana i vlasti loše uređeni u zakonima, vlast se otuđuje i postaje režim, a država propada.

Jedno od osnovnih načela demokracije je izabrati najbolje ljude da rade u korist državne koristi. I to načelo mora biti razrađeno u zakonima sa mnogo pravila.
Primjerice «Svaka osoba može u vrhovima vlasti (izraz je potrebno definirati) provesti samo dva mandata najviše.» To pravilo sprječava jačanje režima i mafije i omogućuje sudjelovanje većeg broja građana u vlasti. A nema ga.

Primjerice izbor sudaca za ustavni sud treba biti baziran na demokratskoj proceduri sa javnim i jasnim stručnim kriterijima, pa tek onda glasanjem stranaka o kandidatima ako ih ima više i ako dva ili više kandidata imaju jednak broj poena.
Primjerice prema proceduralnim kriterijima koji uključuju i plan rada kandidata koji se izlaže građanima te mogućnost da se svaki pojedini građanin opravdano suprotstavi njegovu izboru.
Ako je procedura izbora kandidata za ustavni sud stručno loša, onda se narušavaju demokratska načela pa je procedura izbora nedemokratska, a ne «politička trgovina.»

Državni tužilac bi trebao reagirati i pitati zašto se ne govori o demokratskoj proceduri izbora kandidata nego «političkoj trgovini».

Znači li «politička trgovina» = vladajući i sluge, neki državni dužnosnici i službenici čineći sukob interesa postižu stranačke koristi koje im omogućava loša procedura zakona umjesto da po demokratskoj proceduri i po stručnim kriterijima tj. kvalitetnoj proceduri biraju i odlučuju.?

Ako je procedura zakonska, to ne znači ni da je moralna, ni pravedna, čak ni pravna. Ne mora biti ni stručna, ni demokratska, niti prema državnim interesima oblikovana

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci