Tagovi

izbori sve su ih ukrali planski

ibori sve su ih ukrali planski
Zakone koje navodim možete na?in na internetu http//www.nn.hr navodi u zakona ozna?eni su sa što zna?i propis.
P-1 NN. br. 7/1990 ?lanak 11 Odre?uje da nijedna politi?ka stranka ne može imati više od jedne tre?ine ?lanova bira?kih tijela ( tada nije bilo mnogo stranaka) Zna?i izborna tijela bila su višestrana?ka i izbori su bili pošteni i to prvi i jedni u Hrvatskoj.
P-2 NN. 22/1992 ?lanak 29 Odre?uje da ?lanovi tijela za provo?enje izbora ne mogu biti ?lanovi ni jedne politi?ke stranke, ali nigdje nije odredio da oni moraju to dokazati, a u praksi ?lanovi bira?kih tijela bili su ?lanovi HDZ-a 1990 na izborima je pobijedio Franjo Tu?man, osoba sklona zlo?inu i kriminalu i takve okupio oko sebe, zato su donijeli takav zlo?ina?ki zakon. Tada su ankete davali HDZ-u 8 % glasova a oni su uzeli dvotre?insku ve?inu i tako je bilo 1996 mogli su uzeti i 100 % nisu jer bi to ipak mogli i glupi posumnjati.
P-3 NN.116/1999 ?lanovi koalicije su znali za naprijed navedeno, nisu o tome javno govorili, ali su uz pomo? tzv. Me?unarodne zajednici uspjeli prisiliti HDZ na pregovore, ali ih HDZ uvukao u svoje kolo zlo?ina lopovluka i kriminala i našli su rješenje, kako oni i oni da kradu glasove, donije li su ovaj zakon koji je još više zlo?ina?ki od prethodnog.
U ovom zakonu u ?lanku 53 piše da državno izborno povjerenstvo ?ine suci koje imenuje tzv. Ustavni sud iz redova sudaca Vrhovnog suda, pažnja ovdje je prijevara, i drugih istaknutih pravnika. Tek se mora sumnjati, tak u neko tijelo u?e sudac, jer moral hrvatskog suca je 0 poštenje 0 ?ast 0pitanje ?iji su ti suci, Suci ne bi trebali biti ?lanovi stranke, a posebno je pitanje ?iji su istaknuti pravnici, vjerojatno HDZ-ovi.
P-4 ?lanak 55 odre?uje da prošireni sastavi državnog izbornog povjerenstva ?ine stranke sukladno strana?kom sastavu sabora, onda ?e oni krasti glasove onih stranaka, koji vjerojatno, zbog prethodnih kra?a nisu u saboru. Stranke koje nisu u parlamentu nemaju nikakvu kontrolu nad izborima.
P-5 ?lanak 56 to?ka 2 Odre?uje da Državno izborno povjerenstvo imenuje Izborno povjerenstvo Izborne jedinice.
P-6 ?lanak 58 Odre?uje da stalni sastav izbornog povjerenstva izborne jedinice imenuje iz redova sudaca i istaknutih pravnika, treba postaviti ista pitanja kao i pod P-3.
P-7 ?lanak 60 Odre?uje da se prošireni sastav izbornog povjerenstva imenuje u skladu sa strana?kim sastavom sabora.
P-8 ?lanak 61 to?ka 3 Odre?uje da izborno povjerenstvo Izborne jedinice imenuje op?inska i gradska povjerenstva, to?ka 4 imenuje bira?ke odbore.
P-9 ?lanak 68 Op?inska i gradska izborna povjerenstva predlažu imenovanje bira?kih odbora.
P-10 ?lanak 69 Odre?uje da predsjednik bira?kog odbora i njegov zamjenik ne smiju biti ?lanovi ni jedne politi?ke stranke, a njih ?e imenovati oni istaknuti pravnici. Državno izborno povjerenstvo je krivotvorilo rezultate izbora, jer nije propisalo obavezu, davanja izjave onih koji ne smiju biti ?lanovi niti jedne politi?ke stranke. Radimir ?a?i? je rekao na TV da ankete daju rezultate da ?e pobijediti male stranke, a kao vidite ni niti jedna tzv. mala stranka nije prošla u sabor, niti jedna nezavisna lista, osim nacionalnih manjina, kako ?e pro?i kad su sve stranke odlu?ne, da okradu one druge, bez obzira dali su bile na vlasti ili u opoziciji.
P-11 NN. broj 19/2007 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izboru zastupnika u Hrvatski sabor u ?lanku 32 propisuje u stavku 1 da stranke koje su bile u saboru po prestanku mandata imaju pravo na nov?ana sredstva to je bilo negdje oko 50 000 EUR-a a u stavku 3 da i druge stranke i, nezavisne liste koje nisu bile u saboru mogu dobiti sredstva, ako pre?u prag, ali kako vidimo da nije ni jedna prešla i izme?u ostalog i zbog novca
P-12 U NN 19/2007 Donesen još jedan zlo?ina?ki zakon, koji je u funkciji kra?e izbora a to je Zakon popisu bira?a, koji dozvoljava da ?ovjek može provjeriti po mati?nom broju, da li je upisan u bira?ke spiskove, ali ne može za nekog poznatog, koji je umro po adresi stanovanja. A ako netko krši odredbe ovog zakona nema kazne, Zakon o izboru predsjednika države i Zakon o izboru ?lanova predstavni?kih tijela lokalne samouprave isto su takvi. Treba na?i ?itavi zakon.
Zagreb, 6.9.2008
borko

Tagovi

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci