Tagovi

Izbori 2009.

Kada Vlada (najvjerojatnije po?etkom travnja mjeseca) raspiše lokalne izbore koji ?e se održati 17. svibnja, zapo?eti ?e utrka za mjesta op?inskih na?elnika, gradona?elnika i župana.
Biti ?e to veoma zanimljiva kampanja jer ?e se po prvi puta lokalni ?elnici birati neposredno od strane bira?a. Kampanja ?e vjerojatno biti jako personalizirana ali zasigurno ne?e izostajati i velika obe?anja o mega-projektima koji ?e se po?eti provoditi „?im mene izaberete za ...“.

Temeljem ?ega bira?i mogu ocjeniti imaju li ta obe?anja podlogu u novcu (prora?unu) op?ine, grada ili županije? Vrlo je rijedak primjer gdje lokalne vlasti gra?anima neposredno dostavljaju prora?une ili izvještaje o realizaciji prora?una te stoga bira?i ne mogu objektivno ocjenivati predlagane ili nu?ene projekte.
Zbog toga smatram da bi za kampanju bilo veoma važno da se objave prora?uni op?ina, gradova i županija za 2009., posebice STRUKTURA prihodovne strane kako bi bira?i na temelju tih podataka mogli realnije ocjeniti programe pojedinih kandidata.
Naravno da politi?ke stranke, posebice one koje su sada na vlasti u pojedinoj jedinici lokalne samouprave to ne?e u?initi. Objavom tih podataka došli bi do takozvanih „fiskalnih kapaciteta“ jedinica lokalne i regionalne samouprave. A „fiskalni kapaciteti“ odre?uju i realnost predizbornih obe?anja.

Kao po?etnu pomo? u snalaženju, objavlujem podatke o fiskalnim kapacitetima lokalne i regionalne samouprave za 2007. uz napomenu da su iznosi prora?una po županijma ZBROJ prora?una svih op?ina, gradova i županije, dakle radi se o zbroju prora?una na podru?ju županije.

http://www.lesar.info/bloger/fiskalni_2007.jpg

Ovi podaci otkrivaju zapanjuju?u razliku fiskalnih kapaciteta pojedinog dijela Hrvatske.
Ako se UKUPNI prihodi prora?una prera?unaju na prihod po „glavi stanovnika“, ispada da je prosjek za RH 5.397 kuna godišnje. No, u Gradu Zagrebu taj iznos po glavi stanovnika je ?ak 9.049 kuna, u Primorsko-goranskoj županiji 7.632 kune a u Istarskoj 7.631 kuna.
S druge strane Brodsko-posavska županija ima svega 2.480 kuna po glavi, Požeško-slavonska 2.490 kuna a Me?imurska 3.066 kune.

Ako pak se analiziraju samo POREZNI prihodi, prosjek je po glavi stanovnika u RH je 2.990 kuna godišnje. No, i tu su strašno velike razlike. Grad Zagreb ostvaruje 5.836 kune poreznih prihoda po glavi, Istarska županija 3.637 a Primorsko-goranska 3.475 kune po glavi godišnje.
S druge strane Požeško-slavonska ima samo 1.322 kune poreznih prohoda po glavi stanovnika, Viroviti?ko-podravska 1.527 a Vukovarsko-srijemska 1.561 kunu.

Prosje?ni udio poreznih primanja u ukupnima primanjima je 55,6%
Ali... Grad Zagreb ima udio poreza u ukupnim primanjima ?ak 64,5%, Brodsko-posavska županija 63,5% a Krapisnko-zagorska 59,5%.
S druge strane, Li?ko-senjska županija ima samo 41.3% udjela poreznih prihoda ukupnim prihodima, Primorsko-goranska županija 45,5% a Koprivni?ko-križeva?ka 45%.

Zašto je ova analiza bitna?
Prvo, doista nije svjedno imate li prihode po glavi stanovnika 9.049 kao Zagreb ili 2.480 kune kao Brodsko-posavska županija. Naravno da se sada postavlja pitanje kakav je to sustav finaciranja lokalne i regionalne samouprave ako su prihodi po glavi u raspunu (naniži:najviši) ?ak 1:3,6?

Drugo, bitan je i podatak udjela poreznih prihoda u ukupnim prora?unima.
Ako vam porezni prihodi donose ?ak 64,5% ukupnog prora?una kao u Zagrebu, imate sigurniji i stabilniji prihod nego ako vam je taj udio svega 41,3% kao što to ima Li?ko-sensjka županija. A o poreznom finaciranju lokalne i regionalne samouprave najbolje govori podatak da je raspon (najniži:najviši) udjela poreza u ukuponom prora?unu ?ak 1:4,4.

Ako želite imati sliku o visini realnih prora?una vaših op?ina, gradova i županije za 2009. iznose ukupnih prihoda iz 2007. uve?ajte za 15% i ne?ete puno pogriješiti.

Komentari

Statistika je uvijek

Statistika je uvijek korisna, ali ponekad može dati i sasvim pogrešnu sliku. Prihod ( i dohodak i dobit ) za velika državna poduzeća (INA, HT, Hž, HEP, ali i brojna poduzeća čije je središte u Zagrebu uključujući banke, osiguravajuće kuće i sl.) bilježe dohodak u gradu Zagrebu. Dohodak Inine benziske u opatijskoj marini povećava prosjek zagrepčana. Zamislite da je u Opatiji registriran HEP? Kakva bi onda bila statistika?

Tko je glasao

Kada Vlada (najvjerojatnije

Kada Vlada (najvjerojatnije početkom travnja mjeseca) raspiše lokalne izbore koji će se održati 17. svibnja...

Mislim da ce do tada Vlada imati staratelja u obliku MMF-a pa ako ih budu dobro slusali, mozda im izbroje koji cvonjak za organizaciju izbora.Sumnjam da imaju i sada za kiki-riki.Tj. imaju, ako ih se ne pita kad ce tocno to platiti.

Tko je glasao

U novcu još je prihod/novac

U novcu još je prihod/novac loklanih komunalnih i drugih tvrtki (čuveni Zg holdnig je jača karta nego gradski proračun koji sa 7,5 mld kuna ode na troškove aparata).

Ali ni sav tak silni novac nije jedini pa ni jedini ključni. Po gradovima, na Jadranu i raznom jači alati iznimnih zarada su prostorni planovi i politika, spregnutost sa državom i raznom državnom politikom (npr. preko HAC-a, APN i sličnog su Čačić, Kalmeta i Marina MD iskrcali više novaca o kojima se može odlučiti amo ili tamo nego državni i lokalni proračuni ...).

Tako da je to ipak složenija igra, koja sada tendira ubrzanom preobražaju revolucije u kontrarevoluciju i tragikomediju, jer država i ovi lokali su središta mobilizacije sve većih snaga, koje kao turski sejmeni hapaju i zadnju kunu i do izbora ... Ključno je da izdrže na pravom putu, prestali su plaćati i geodete, pala je zadnja linija obrane i u kontakt sa pameću i svijetom izvan tog moblizacijskog kruga se ne naručuje više ni 1 kuna, prihodi i uz takvu navalu nezadrživo padaju i povlače sve za sobom ... Vlast i s njome povezne napredne snage su se potpuno odmetnule.

Tko je glasao

Iako nije direktno vezano za

Iako nije direktno vezano za ovaj post, definitivno je vezano za lokalne izbore i za nezavisne kandidate kojima se otvaraju vrata neposrednim izborom. U ovom slučaju riječ je o kandidatkinji sa mojeg Lošinja, Snježani Kučić - Krstaš!
Pogledajte: http://www.snjezana.net/
_____________________________________________________________________________________________
"Narod je de facto i de jure najviša vlast iznad koje nema drugih vlasti, izvor je svih drugih vlasti i odgovoran je samo pred Bogom."
Johann Gottlieb Fichte

_____________________________________________________________________________________________
"Narod je de facto i de jure najviša vlast iznad koje nema drugih vlasti, izvor je svih drugih vlasti i odgovoran je samo pred Bogom."
Johann Gottlieb Fichte

Tko je glasao

drlesar, iskrene čestitike

drlesar,

iskrene čestitike na ovakvom pristupu. Ne samo da je inovativan za domaću politiku, nego pogađa u srž pojma lokalne demokracije: dobra informiranost građana i građanki, realno planiranje javnih investicija i odgovornost u upravljanju javnim poslovima i trošenju zajedničkog novca. Još kad biste uveli i participativno budžetiranje, bio bi to ogledni model jačanja legitimnosti lokalne samouprave i uspješan recept za osvajanje povjerenja birača i biračica. Mislim da je to jedini ispravni put revitalizacije politike. Svaka čast!

nemesis

ps
o participativnom budžetiranju govori se na ovim mjestima:
http://www.participatorybudgeting.org/
http://www.participatorybudgeting.org.uk/
http://www.peopleandparticipation.net/display/Methods/Participatory+Budg...
http://www.internationalbudget.org/resources/library/GPB.pdf

nemesis

Tko je glasao

Bojim se da predočavanje

Bojim se da predočavanje strukture proračunskih prihoda i pojašnjavanje razlike između poreza na dobit i dohodak neće impresionirati birače. Sumnjam da puno njih zna i protumačiti te podatke.

Puno je zornije podsjetiti ih na sve veću centralizaciju države ali je i to mač s dvije oštrice budući da baš HDZ igra na kartu "veze" s njihovim ministarstvima putem kojih će oni najlakše dobiti novac za projekte. U općoj krizi i krizi povjerenja je uopće upitno koliko se isplati igrati na kartu velikih projekata, bez obzira na izvor prihoda.

Nije bez šanse minimalizam koji će građanima pošteno reći da će se raditi i napraviti koliko se bude moglo i bez rasipanja na bezvezne stvari. Ovdje kod mene je to upalilo već 2005.godine, SDP pobijedio i dobio čak vijećnika više a da ništa konkretno osim poštenog rada nije obećao. Spušili su oni koji su obećavali kule i gradove i da baš oni najbolje znaju, mogu i hoće.

Uvijek se, pa i s minimalno novaca, može nešto nogostupa, rasvjete, dječjih igrališta, zelenila, klupa, košara za otpatke i raznog što građani vole da je oko njih. Nagrade to svojim povjerenjem i više nego se općenito misli.

Nije u šoldima sve. ;)

B-52

Tko je glasao

sm= mislim da se nismo

sm= mislim da se nismo razumjeli. Naravno da podaci iz proračuna nikoga neće impresionirati. To ni nije ideja. Ali, ako i kada će barem 10% birača znati s koliko navaca raspolaže općina, grad ili županija, doista neće prolaziti preizborna Pomenkinova sela ili kako ti pišeš kule i gradovi.
Nadalje, iznjeti podaci govore i o cenralizaciji na koju ti upozoravaš ali i na loš sustav preraspodjele poreznih prihoda.
Posebno je pak bitno ono što na kraju svog komentara pišeš: mali ili manji projekti koji
poboljšavaju kvalitetu života. Ali, podaci istovremeno mogu razotkriti i idejni minimalizam kandidata koji mandat misle provesti u skladu s onom " A kaj moremo , nemamo više novaca"
Nije u šoldima sve. U pjesmama i ljubavi !Ali bez njih se baš puno i ne može.

Tko je glasao

porezni prihodi lokalne

porezni prihodi lokalne samouprave 2007 godine su dolazili iz poreza na dobit a sada iz poreza na dohodak

mislim da postoje gradovi i općine čiji su budžeti u značajnom raskoraku s njihovim poreznim prhodima, od čega neki razliku pune zaduživanjem (na različite domšljate i ostale načine) a neki su nedostatak poreznih prihoda nadomjestili različitim rentama i ostalim aktivnostima kojima se bave

Tko je glasao

"porezni prihodi lokalne

"porezni prihodi lokalne samouprave 2007 godine su dolazili iz poreza na dobit a sada iz poreza na dohodak"

I 2007. lokalna i reginoalna imala je prihode i iz poreza na dohodak .
Razlika je u tome što sada više nema prihoda iz poreza na dobit.
Zato i jesam napisao da bi bilo važno objaviti prihodovnu stranu, da se vidi struktura prihoda.
Ali ukupni iznosi poreznih prihoda 2007. i 2009. nebi se trebali puno razlikovati, barem ne po obečanju HDZ-a koji je prilikom promjene "jamčio" da nitko ništa neće izgubiti. Sjeti se Šukera!

Tko je glasao

Izvod iz jedne analize

Izvod iz jedne analize (uređeno radi lakšeg čitanja):

Jedinice lokalne i područne samouprave u 2007. godini ostvarile su 2.1 mlrd kuna više poreza na dohodak te 2.5 mlrd kuna manje poreza na dobit, odnosno 456 milijuna kuna manje nego što bi to bio slučaj da Zakon o financiranju nije bio mijenjan.

U prvih 6 mjeseci 2008. godine, jedinice lokalne i područne samouprave ostvarile su 1.2 mlrd kuna više poreza na dohodak te 1.8 mlrd kuna manje poreza na dobit, odnosno 527 milijuna kuna manje nego što bi to bio slučaj da Zakon o financiranju nije bio mijenjan.

Iz navedenog se može zaključiti da su, u 18 mjeseci od izmjena Zakona, jedinice lokalne i područne samouprave ostvarile 983 milijuna kuna manje nego što bi to bio slučaj da Zakon o financiranju nije bio mijenjan.

U analizi su korišteni konsolidirani prihodi svih jedinica lokalne i područne samouprave što znači da su pojedini gradovi, općine i županije vjerojatno ostvarili dobit zbog izmjena Zakona, dok su drugi ostvarili gubitke koji za 983 milijuna kuna premašuju ukupnu dobit pojedinih jedinica.

Tko je glasao

dobar podatak, jel postoji

dobar podatak, jel postoji link na izvor?


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

nemam link, ali imam

nemam link, ali imam e-verziju, samo ne znam gdje da je okacim.
jucer je izasla revidirana verzija za razdoblje do rujna 2009. i ukupan gubitak je sada na razini 1.04 mlrd kuna.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci