Tagovi

iz povijesti školstva

tekstovi su prepisani iz školskih novina

Napredak iz 1904.

Prema čl. 46 Zakona o narodnim školama za učitelje i učiteljice može biti postavljeno ono lice koje je služilo kao pripravnik ili pripravnica najmanje dvije godine i položilo učiteljski ispit. A za pripravnika ili pripravnicu u osnovnim školama može biti postavljeno ono lice koje je redovno završilo učiteljsku školu ili koje je položilo ispit zrelosti u kojoj srednjoj školi. Mjesečna neto plaća učitelja iznosi 54,63 dinara, a kontrolori duhana imaju po 100 dinara, pismonoša 80 dinara, a služitelji trošarina 80 dinara.

Švicarska-šestogodišnji mandat učitelja

U Švicarskoj bira općina učitelja na šest godina. Kad prođe to vrijeme, preduzimlje se izbor učitelja iznovice, i sada može da bude isti učitelj opet izabran. Novi šestogodišnji rok počinje sa 1. siječnja 1904. godine. Učitelji koji nisu ponovno izabrani imadu često velikih neprilika, jer se događa da ne mogu odmah dobiti službe u drugoj kojoj općini.

SAD-tjelesne kazne u školi

Učitelji grada New Yorka podnijeli su molbu na gradsko poglavarstvo da im dopusti upotrebljavati šibu. To je, kako piše dopisnik jednog njemačkog lista, veoma uzbudilo duhove slobodoumnih Američana. Prije deset godina izišla je naime naredba, koja oštro zabranjuje tjelesnu kaznu, a budući da njujorškom učeniku, što se tiče drskosti i bezobrazluka nema para na cijelom svijetu, to je došlo do nevjerojatnih nepodopština. Učitelji koji bi lupili učenike, bili si kažnjeni, dok bi učenici, koji su tukli svoje učitelje, bili rješavani od optužbe.

Budimpešta-10.000 djece bez školske obuke

Po izvještaju školskog nadzorništva seže broj takove djece do 10.000. Čim se to ustanovi bit će glavni grad obavezan podignuti više pučkih škola. Priopćujem tu vijest bez komentara i moram uskliknuti: Divan li si, moj mili rodni grade Zagrebe, tvoji stanovnici-uz veoma rijetke izuzetke-šalju svoju djecu rada u školu!

Bugarska-učiteljice i udaja

Po sadašnjem zakonu o narodnim školama ne može u Bugarskoj učiteljica, kad se uda, dalje vršiti učiteljsku službu kao ni kod nas. Ministar prosvjete spremio je međutim prijedlog za narodno sobranije, da se taj propis, članak 172 ukine, pa da učiteljice, koje se udadu, mogu i dalje ostati u učiteljskoj službi.

Nizozemska-školske papuče

U Amsterdamu se osnovalo društvo, komu je zadaća da se brine kako bi djeca za mokra vremena imala suhe i tople noge. Budući da djeca nižih slojeva veoma rijetko imadu dobru obuću, budu im noge za kišnjava vremena na putu do škole skroz mokre. Sasvim je jasno da je zdravlje takve djece u opasnosti. S toga je to društvo nabavilo veći broj papuča za onu djecu koja dolaze u školu mokrih nogu. Kupljen je prve godine 231 par papuča, a druge 958 pari.

Njemačka-liječnici o tjelesnoj kazni

Njemački liječnik dr. Karlo Hennig iz Lipska piše u časopisu Schulgesundheitspfege:Mi ćemo uzgojiti pokoljenje, kojim ćemo moći teško upravljati, ako tjelesnu kaznu iznovice sasvim odstranimo. Tako će nestati poštovanja spram roditelja i spram odraslih uopće. Prerano probuđeno samočuvstvo stvara surove mladiće.

Trst-tek svaki treći đak pohađa školu

Zubati tršćanski Talijani rado ističu da je Trst s okolišem u pogledu pučkog školstva jedna od prvih pokrajina u državi, a u istinu je to najzapušteniji kraj. I u zanemarenoj i zapuštenoj Galiciji je bolje nego li u Trstu. Prema službenoj statistici o austrijskom pučkom školstvu za godinu 1899./1900. bilo je u Trstu i okolišu 25.755 djece, koja bi bila morala polaziti u školu. Školu je pak pohađalo ili je privatno podučavano samo 19.393, dok 6323 djece nije dobivalo u opće nikakve obuke.

Dugo selo-kazna umjesto nagrada

Petorica učitelja kotara dugoselskog predali su svom narodnom zastupniku molbu, da im se ustanovi nagrada za orguljanje. Gospodin narodni zastupnik je tu molbu osobno predao i preporučio visokoj vladi. Dva mjeseca poslije toga dobili ti učitelji od kr. poreznog ureda u Zagrebu platežni nalog na 16 K za nebiljegovanu molbu, dotičnu predstavku. Od svega se dakle znade samo to, da je predstavka ipak došla do poreznog ureda. Tako dragi učitelju, plati pa šuti.

kad je naš prvi

Danas je treći ožujka, a učitelji glinskoga kotara nijesu dobili svoje plaćice. "Prvi" sviće najnižemu činovniku kao i najposljednijem službeniku zemaljskom i privatnom, pače za "prvi" znade i u najmanjoj općini općinski pandur. I isti crkveni poslužitelj dobiva od svoje crkve nagradu prvoga, samo učitelj krajišnik je ne dobiva; on nema prvog, on iz milosti nečije iščekuje mučno zasluženu krunicu.

Napredak iz 1905

hrvatske škole s njemačkim nastavnim jezikom

U Hrvatskoj i Slavoniji ima 32 škole, u kojima je nastavni jezik njemački. Takve škole polaze sva djeca katoličke vjeroispovijesti u mjestu, dakle ne samo djeca njemačke narodnosti, nego i druga djeca, a ponajviše hrvatska. Tako su hrvatska djeca u Hrvatskoj prisiljena, da ih Hrvat učitelj u prvom razredu podučava u njemačkom jeziku i uči njemački čitati.

nevolje hrvatskih đaka

Jedan učitelj iz Rume pita zašto djeca u prvom razredu pučke škole moraju učiti njemački kada ionako većina prvaša govori hrvatski. On piše: imam I b razred, piše učitelj Rudolf Laškarin, sa 73 učenika. Od tih su 24 Hrvata, 1 Srbin, 2 podrijetlom Mađari, ali pohrvaćeni te i ne govore mađarski. Ni jedno od navedene djece ne zna ni riječ njemački. Ostatak 46 jesu Nijemci, ali od tih 20 njih vrlo dobro govore hrvatski, i to poradi saobraćaja s Hrvatima i Srbima. Ruma ima naime preko 10.000 stanovnika, a od tih 7000 Nijemaca, 2.500 Srba i oko 800 Hrvata, te kako su im kuće ispremiješane, to djeca njemačka družeći se s ostalom djecom nauče tako dobro hrvatski da ga govore kao materinski jezik. Samo 26 djece govori vrlo slabo hrvatski.

u prilog učiteljskim kćerima

Na prijedlog skupštine Saveza hrvatskih učiteljskih društava, Visoka kraljevska zemaljska vlada preporučila je 9. travnja 1905. svjema velikim županima i svjem gradskim načelnicima, da pri postavljanju učiteljica uzmu na što veći obzir, pa da svakom mogućom prilikom između natjecateljica jednakih sposobnosti dadu prednost učiteljskim kćerima.

gimnastika u pučkim školama

Ministarstvu prosvjete predalo je ovih dana odaslastvo jednoga gimnastičkog društva spomenicu, u kojoj traži, da se u pučke škole uvede gimnastika od dvije minute. Spomenici je priložen cio niz prostih gimnastičkih vježbi, koje se mogu ovršiti u dvije do tri minute u klupama. Gimnastika od dvije minute uvedena je već u Udruženim državama američkim, pa je pokazala nenadano povolljan utjecaj na tijelo i dušu učenika.

novine umjesto čitanke u školi

Školska oblast država Queenslanda bavi se mišlju, kako bi se u školi dokinule čitanke, a umjesto toga uvele novine. To nastojanje hoće da opravda time, što tvrdi, da djeca pročitaju čitanku, pa su je onda site, te ne mare više za nju. Mjesto čitanke treba dakle uvesti novine, koje bi svakog mjeseca izlazile i dolazile u ruke učenika. Ta misao, koju je školska oblast države Queensland potaknula, već je provedena u državi Viktoriji, zatim u južnoj i zapadnoj Australiji.

Francuska, 30 sati nastave-napredak 1903.

Pariske pučke škole rese zemljovidi, slike i poučne rečenice. U svakoj školskoj zgradi imade u prizemlju duga dvorana u koju se mladež skuplja prije i poslije obuke. Ovdje se drže školske svečanosti. osim toga objeduju tu također mnoga djeca. Obuka traje prije podne od 8,12 do 11,12, a popodne od 1 do 4 sata. Četvrtak je školski praznik. Većinom su šestorazredne škole. Svaki je učitelj dužan obučavati 30 sati.

Njemačka, učitelj-noćni stražar-napredak 1903.

U jednom seocu pokrajine hesenske, gdje je blaženi običaj, da seljaci redomice vrše službu noćnog stražara, donese učitelju najbliži mu susjed štap i rog s primjedbom, da je sad na njemu red ići na stražu. Učitelj nije htio primiti te časne službe, nego se pritužio pretpostavljenoj oblasti, i ona je odlučila, da je učitelj slobodan od svih komunalnih poreza, ukoliko se tiču njegove plaće, no ako ima privatnoga imutka, onda da mora snositi i sve komunalne terete, dakle i noćnu straže obavljati, ili za to nekoga platiti.

SAD, dječje pamćenje-napredak 1903.

Profesor Lough govorio je u akademiji u Njujorku o pamćenju školske djece. On je pratio pokuse na 682 djevojčice u dobi od 9 do 15 godina. Pročitao im je naime rečenicu od deset riječi, a one su morale napisati onoliko, koliko su upamtile. Lough je ustanovio čudnovat pojav, da naime u nižim razredima bolje pamte plavojke, a u višim crnke.

Ženidbena taksa učitelja-napredak 1895.

Najnovijom naredbom kr. zem. vlade određeno je , da nam učitelji ne moraju uplaćivati ženidbene takse, no čim budu imenovani pravim učiteljima, imaju platiti tu taksu, ali su onda dužni od takse uplatiti 6% zatezne kamate računajući od dana, kad su kao oženjeni nastupili službu namjesnog učitelja.

O zdravstvenom stanju u pučkim školama-napredak1895.

Gradski fizik dr. Šverljuga bijaše u ugodnom položaju, što je mogao ško. odbor izvijestiti, da je dobio povoljno izvješće od kotarskog liječnika o zdravstvenom stanju puč. škola. Izim dva tri slučaja hripavca i četiri do pet slučajeva difterije zdravlje je školske mladeži povoljno. Kao preventivno sredstvo raznim zarazama preporuča gradski fizik što ćešće čišćenje, te bude uz ostalo zaključeno, da se pod škol. godinu najmanje 2 puta podovi škola izribaju.

...dobar polazak škole...-napredak 1895.

Da se postigne dobar polazak škole upotrebljavaju se razna sredstva. Tako se u Norveškoj jošte god. 1817. ustanovljuje zakonom, da nitko ne smije da preuzme posjed zemljišta ili da se ženi, ako ne zna čitati i pisati. U sjeveroameričkoj državi Connecticut uređeno je zakonom g. 1838., da će počevši od 1840. svaki onaj građanin izgubiti svoja građanska prava, ako ne bude znao čitati i pisati. U Italiji je pako u najnovije doba ustanovljeno, da javno glasovati smiju samo oni muževi, koji dokažu da znadu čitati i pisati.

Broj škola u europskim zemljama-napredak 1897.

Dok u saveznim državama sjeverne Amerike ima poprijeko jednu školu 210 stanovnika, dolazi jedna takova u Norveškoj na 270 stanovnika, u Švicarskoj 366, u Švedskoj 443, u Francuskoj 473, u Italiji 546, u Španjolskoj 560, u Danskoj 727, u Njemačkom carstvu 826, u Portugalskoj 848, u Nizozemskoj1015, u Belgiji 1070, u Velikoj Britaniji 1203, u Grčkoj 1245, u Austro-Ugarskoj 1350, u Hrvatskoj 1712, u Rumunjskoj 1754, u Ruskoj 2196, u Srbiji 3115 stanovnika.

Broj analfabeta u Europi-napredak 1897.

Od 1000 u vojsku stavljenih novaka bilo ih je, koji nisu znali čitati i pisati: u Švedskoj 1, u Njemačkom Carstvu 2, u Danskoj 5, u Švicarskoj22, u Nizozemskoj 50, u Francuskoj 55, u Belgiji144, u Austro-Ugarskoj 220, u Grčkoj 300, u Italiji 390, u Rusiji 708, u Srbiji 793.

Škole u željezničkim kolima-napredak 1897.

U ruskoj pokrajini Turkestanu nema još nikakovih škola. Ruska je vlada s toga dala nekoliko željezničkih kola urediti za škole i u njih smjestila potreban broj učitelja. Te putujuće škole zaustavljaju se samo kratko vrijeme na stanovitim postajama. Tu djeca već čekaju, a učitelj ih sada stane podučavati u čitanju, pisanju računanju i slovnici. Kad je obuka gotova, otputuje i škola i učitelj do bližnje postaje, gdje se nastavlja posao.

Oglas kad će započeti škola-napredak 1897.

Općinsko poglavarstvo u okolišu Majne izdalo je slijedeći oglas: ocima obitelji na znanje! Školaska je obuka ustanovljena na 15. listopada. Tom zgodom opominje općinsko zastupstvo roditelje, da svoju djecu od prvog dana šalju u školu i da razred bez prekidanja nastavljaju. Samo je početak težak, a onda ide sve samo po sebi. Dosta je već budala (Schafskope) među vama i drugdje, pa nije nužno, da se njihov broj još više umnaža. Zapamtite dobro jedanput za svagda, i nigda ne zaboravite, da vaša djeca bez marljiva polaska škole ne mogu drugo postati nego magarci. To vam se daje na znanje. Za zastuptvo X.

Koliki je poprečni život različitih staleža-napredak 1897.

Kako djeluje stalež na vijek ljudski, svjedoče najbolje ovi brojevi: 70 godina doživi 42 posto teologa, 40 posto seljaka, 35 posto viših činovnika, 29 posto odvjetnika, 28 posto umjetnika, 27 posto učitelja i 24 posto lječnika.

Učitelj i grobar-škola 1900.

U Graslizu u Češkoj raspisan je natječaj za učitelje sa 1200 Kruna a za grobara sa godišnjih 1900 Kruna. Istinito, ali žalosno.

Djevojački internat u Zagrebu-škola 1900.

Dne 1. rujna o.g. otvara se u Zagrebu djevojački internat za učenice, koje polaze ženski licej i žensku stručnu školu. Internatom će upravljati upraviteljica, a glavni nadzor nad njim imat će posebni gospodarski odbor. Učenice će nadzirati i pratiti u školu i na šetnje prefektica. Takav nam je internat i trebao, da naša djeca ne idu u tuđinu uzgojilišta.

Pušenje djece i njihove posljedice-napredak 1900.

Po jednoj naredbi gradskoga suca u Mount Vernonu valja svakoga dječaka odmah uhapsiti ako se nađe pušeći i na ulici. I tu ne pomaže nikakvo posredovanje njihovih roditelja: momčić mora da dosuđeno vrijeme odsjedi u zatvoru o suhom hljebu i vodi. Poslije takove kazne obično se mladi duhandžija izliječi.

Škola za služavke-napredak 1900.

Od godine 1895. postoji u Upsali (Švedska) javna škola za kućanstvo, u kojoj se želi djevijkama iz puka podati stanovita obrazovanost za zvanje služavke. Zavod se širi sve više, te ga je posljednje godine pohađalo 88 djevojaka pučkih škola, dok ih je 22 školu već završilo.

Kako se obrazuju učitelji u Emgleskoj?-napredak 1900.

Tko hoće da u Engleskoj postane učiteljem, mora u dobi između 13. i 16. godine učiti kao pokusni učitelj kod ispitnog učitelja. On amije pod nazivom učitelja do polovice školskoga vremena podučavati u najlakšim predmetima.

Italija: Škola u štali-škola 1900.

U Italiji ima 21 univerzitet, što ih uzdržava Italija ogromnim novce, ali kako je tamo sa narodnim školama dokazuje ovaj slučaj. U Berleziju je osnovna škola u štali. Ta je štala doduše velika, mora da je velika, kad u njoj ima 30 konja, krava, mazga i drugih životinja. Ali u njoj ima mjesta i za 30 učenika. Učenici sjede na zemlji, a za noge su im iskopali jamice.

Sveučilištarci u Austriji-škola 1900.

Glasom službenog izvješća imala su austrijska sveučilišta 1. siječnja tek.god. ovakovu frekvenciju. Bečko sveučilište polazilo je 6111 đaka, praško češko sveučilište 3102, lavovsko 1996, gradačko 1591, krakovsko 1293, praško njemačko sveučilište 1281, insbručko 1022 i černovičko 379. U Hrvatskom sveučilištu u Zagrebu upisano je ovog semestra 769 đaka, pa odbiju li se medicinski fakulteti, nadkriljuje ono svojom frekvencijom krakovsko, praško njemačko, insbruško i- dakako černovičko sveučilište, koje tog fakulteta nema.

Tagovi

Komentari

A da tekst ne bude samo

A da tekst ne bude samo povijesna remiscencija, pokušajte ispitati kakvo je stanje danas i usporedite cca 1.900.god. s 2007. Zašto ne?

Tko je glasao

slažem se

slažem se

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci