Tagovi

Istina o kojoj se u Hrvatskoj - ne govori!

Ve? nekoliko mjeseci tekst maila jednog doma?eg analiti?ara ?ami u "ladici" Sjenke o?ekuju?i da ?e osvanuti na stranicama tiska kojima je i dostavljen. Obzirom da je na pp Sjenke i došao s oznakom kao nepodoban za tisak - Sjenka je udovoljila zahtjevu i isti ovdje objavljuje.

Voza? kamiona iz Slovenije je negdje na TV-u rekao kako radi dnevno po 16-18 sati za golu pla?u, bez pla?enih prekovremenih sati, bez pla?enog toplog obroka. Kad bi se pobunio, kaže, to njegov gazda jedva ?eka, jer bi ga poslao na burzu i uzeo Rumunja koji bi mu vozio u pola cijene, ali gazda istovremeno pri?a kako je u EU super, jer svaki mjesec kupi novi kamion.Bugarin (poslovni partner) pri?a kako je Bugarska živjela od izvoza vo?a i povr?a, a sada sve uvoze iz EU, dok se država sve više zadužuje. Ma?ari pri?aju kako su postali najamni radnici u (do ju?er svojim) vinogradima, jer su ih Francuzi najprije uništili s niskim (dampinškim) cijenama, da bi, kada Ma?ari nisu više mogli vra?ati banci kredite, od banaka kupili za sitan novac gotovo sve vinograde. Tako se sada najpoznatiji ma?arski vinogradi (Tokajac) nalaze u vlasništvu Engleza.U ?eškoj je EU prisilila vlasnike še?erana da zatvore tvornice, dok su radnici završili na burzi, a sve zato jer EU ima previše še?era, a previše še?era ima zato jer ga EU uvozi iz Kube i na njemu je puno ve?a zarada. Njema?ka je zbog prekora?enja kvote dozvoljenog zaga?ivanja, prema sporazumu iz Kijota,veliki dio prljave industrije prebacila u ?ešku.
Jedini ?ovjek koji je zbrojio dva i dva je ?eški predsjednik Klaus koji
tvrdi da je ulazak Republike ?eške u EU ?isti promašaj i u znak protesta ne dozvoljava da se zastava EU izvjesi na njegovu rezidenciju. Prošle godine u velja?i sam jedne nedjelje u vijestima na radiju u osam sati ?uo u špici krajnje uznemiruju?u vijest - U Ma?arskoj gra?ani nezadovoljni s EU izišli su na ulice i krenuli prema parlamentu, policija napravila barikade, o?ekuje se ono najgore. Uklju?io sam radio da ?ujem vijesti, me?utim Ma?arska se nije više spominjala. Nave?er sam s nestrpljenjem ?ekao dnevnik na TV, o spomenutom doga?aju ni rije?i. Zna?i da je saborska komisija za informiranje ve? reagirala. Nakon par dana stjecajem okolnosti sreo sam se s nekim Ma?arima pa sam upitao što je to bilo. Najprije nisu shva?ali na što mislim, a kada sam im objasnio što je bilo na vijestima, odmahnuli su rukom i rekli 'Ma kod nas su stalno neke demonstracije protiv EU'. E pa sada se pitam gdje je demokracija, gdje je sloboda štampe, kojom se toliko busamo u prsa. Tvrdim da je to zato jer bi protiv EU bilo ne 50% gra?ana RH, ve? 90%da ovakve vijesti prikažu na našoj televiziji. Bojim se da na kraju gra?ani ne?e niti glasovati o ulasku u EU, ve? ?e do tog vremena Sabor promijeniti Ustav, pa ?e Sabor mjesto nas donijeti najbolje rješenje, a to je ulazak u EU, jer znaju da su im izgledi da narod glasa za EU veoma mali.
Tako je bilo u Nizozemskoj i Sloveniji, kada su kroz ispitivanje javnog mijenja shvatili da ?e narod biti protiv ulaska u EU. Kada se puk pobunio što se nije izišlo na referendum, odgovor je bio:" Vi ste glasali za našu stranku, koja je u svom programu imala ulazak u EU i mi sada samo izvršavamo ono što smo vam u predizbornoj kampanji obe?avali". Nadalje, zašto Ustav EU nije prošao u Francuskoj i Nizozemskoj, zašto su pribjegli Lisabonskom sporazumu, zašto Lisabonski sporazum prihva?aju parlamenti, zašto ga ne daju na referendum? Zato jer bi prošli kao u Irskoj, a u Irskoj znamo nisu prošli.
Da li su naši politi?ari svjesni toga što ?ine ovom narodu? Da li su svjesni toga da ?e ulaskom u EU u vrlo kratkom roku sva dobra prije?i
u vlasništvo bjelosvjetske mafije i da ?e naš narod biti najamna radna
snaga, bolje re?eno robovi. Oni nisu svjesni da kada vlasnik plati porez na dobit, ostatak dobiti završava van granica RH Samo ako je vlasnik Hrvat ta dobit se opet investira u RH.
Znam dobro o ?emu pri?am, jer sam donedavno radio u stranoj tvrtci i znam koliko novca je svake godine vlasnik odnosio iz RH. Što je to potaklo sve naše stranke da u svojim programima gotovo svi (osim nekih malih stranaka) imaju ulazak u EU. Kao jedini logi?ni odgovor name?e mi se misao da su kupljeni, jer bogatoj EU (s velikim osje?ajem za pronalaženje zlatnog rudnika) nije problem podijeliti našim politi?arima stotinjak milijuna eura da bi ovi napravili sve što se od njih traži. Njima investirati taj novac je kao meni dati prosjaku 5 kuna. Zar nitko ne vidi da su vode?e ?lanice EU (Engleska,Francuska,Nizozemska, Portugal, Španjolska i Njema?ka), sve od reda bile kolonijalne sile, da su kolonije osvojili ratom, da su u tim ratovima poubijali milijune ljudi ioplja?kali sve što se oplja?kati moglo. Ali sve što su oružjem dobili, oružjem su i izgubili. Sada imaju muzeje pune umjetnina, zlata, bjelokosti i dragulja, ali imaju i izdajnike (one koji su za njih ratovali u vlastitoj domovini protiv vlastitog naroda), koji su im sada problem (U Francuskoj: Marokanci, Tunižani, Alžirci, Mauri i.t.d.
London ima preko 50% obojenog stanovništva, a da ne pri?amo o tome na što li?i Nizozemska) i izvor su kriminala. Sada imaju i jedno veliko iskustvo, pa su pou?eni Aljaskom, koju su SAD kupile od Ruskoga cara došle do zaklju?ka: što se otme oružjem, oružjem se može vratiti, ali što se kupi, može se samo kupnjom vratiti, pa su sada krenuli osvojiti svijet na novi na?in: globalizacijom.
Pro?itajte malu plavu knjižicu EU-a, koja se zove Ustav EU-a, u kojoj sve piše...
I sada su te zemlje lansirale pri?u o globalizaciji. Što se to krije iza globalizacije? Globalizacija je kolonizacija bez ispaljenog metka. I mi nasjedamo tim hohštaperima, koji nas u?e što je to demokracija, što je dobro, a što je zlo, a do ju?er su sijali smrt širom svijeta. Istrijebili su cijele civilizacije. Najve?i demokrati na ovome svijetu, SAD, donedavno su imali robove, a do ju?er se nisu vozili u istim autobusima sa crncima, dok je Dubrova?ka republika 1642. Godine donijela zakon o ukidanju ropstva, dakle u vrijeme kada je Sjeverna Amerika još bila engleska kolonija i nije postojala kao država (SAD su oformljene kao država 1776. godine).
I sada im je taktika da žrtvu najprije bace na koljena (naj?eš?e kroz financijska zaduženja), a onda dolaze s kov?ezima novca,odvjetnicima i ugovorima, pa sve vrijedno kroz kratko vrijeme promijeni vlasnika, naravno za sitan novac, jer i kralj u pustinji, kada umire od že?i, daje kraljevstvo za kap vode.
Ja jesam za EU, ali ne EU s ovakvom politikom, politikom koju vode
kapitalisti, a ne politi?ari. Kakva je to politika kada su kapitalisti zbog svoje gramzljivosti, pohlepe i nepresušne želje za što ve?im bogatstvom svoj kapital radi ve?e zarade prebacili u Kinu (gdje radnik radi za 1 $ dnevno), a radnike uz ?iju pomo? su stekli taj isti kapital šalju na burzu, da bi robu proizvedenu u njihovim tvornicama u Kini dopremili u EU da je prodaju svojim doju?erašnjim radnicima, koji sada žive od socijalne pomo?i. Tako su do sada uništili tekstilnu industriju u EU, obu?arsku industriju, na?eli drvno- prera?iva?ku industriju, automobilsku industriju i.t.d.
Tvrdim da ovakva politika EU nije dobra, da se bazira samo na kapitalu, a za ?ovjeka više nitko ne brine. Sada više nije dovoljno raditi
radnim danom što bi rekli Zagorci od ve do ve, ve? je potrebno raditi i
subotom i nedjeljom, ali to samo kod nas, dok ti isti centri u svojim
mati?nim državama nedjeljom ne rade (Austrija i Njema?ka). No, ta politika je politika rezanje grane na kojoj se sjedi, jer kada 50% radnika u EU završi na burzi, a druga polovica više ne bude mogla pla?ati socijalu radnicima na burzi, ponovo ?e pote?i krv potocima. Da li ?e se to krvoproli?e zvati Oktobarska ili Francuska revolucija nije bitno, ali to je s ovakvom politikom EU neminovno. Bogataše u EU kod nas najviše zanima Slavonska ravnica, izvori pitke vode i naša obala zajedno s otocima. Industrija ih ne zanima, to imaju kod sebe u Koreji, Kini, Vijetnamu, Turskoj i Indiji. Njih naša industrija koja im konkurira smeta. Nju treba uništiti. Pogledajte samo kakav pritisak rade na našu vladu u vezi brodogradilišta. Naša brodogradilišta im smetaju jer konkuriraju Korejskima, koja su u njihovom vlasništvu. To opravdavaju slobodnim tržištem i zaštitom tržišnog natjecanja.
Kad smo ve? kod slobodnog tržišta, da kažem i to da je njihova teorija da sve što nije profitabilno, dakle što ne može na tržištu opstati, treba propasti. Ali to pravilo važi samo za neke, iako tvrde da smo svi jednaki (sve svinje su jednake, samo su neke jednakije, Orwell), pa pitam se zašto onda sada u ovoj krizi nisu pustili da propadnu sve banke u EU i SAD-u, jer su po toj logici trebale propasti, zašto su automobilskoj industriji dali financijsku injekciju, zašto je samo Amerika, da spasi svoje gospodarstvo, žrtvovala preko tisu?upetsto milijardi USD? Zar mi dotacijama ne spašavamo svoje gospodarstvo? Zar nije bolje da im pomognemo sa dva tri milijuna USD, nego da ti radnici završe na burzi, gdje ?e koštati prora?un desetak puta više? Dakle mi sve slijepo vjerujemo tim bjelosvjetskim lažovima. Možda ?ete re?i da sam pregrub u iznošenju svojih ocjena. Ne nisam pregrub, ja sam o?ajan, mogu ovo pismo poslati i u novine ali one ga ne?e objaviti. Goebbels, Hitlerov šef propagande je za ove današnje managere propagande bio dje?ji vrti?. Ovi danas su u?enici Ameri?kog agresivnog marketinga ro?enog u potroša?kom društvu (Marketing, što je to ustvari? Jedna definicija kaže da je potroša?ko društvo izgradilo marketing, koji je sposoban ?ovjeka uvjeriti da kupi nešto što mu ne treba, za novac koji nema-karticu). To pak zna?i da ?ovjeka treba nagovoriti da se što više zaduži, jer je onda s njime lakše vladati.
Ako ?ovjek nikome ništa ne duguje, tada si može puno toga dopustiti, ali ako duguje, za auto, za ku?u ili stan, dovoljno mu je priprijetiti otkazom i ?ovjek šuti, jer ako ostane bez posla, ostat ?e bez svega, a nitko ne želi ostati bez egzistencije i dobara koja je stjecao mukotrpnim radom, pogotovo kada iza sebe ima obitelj, koja je svakom radniku svetinja. Koliko su lažljivi, sjetit ?ete se i sami, kada Vas podsjetim na obe?anja stranih banaka. Dok nisu imali pristup u RH, onda su nas uvjeravali da ako im otvorimo vrata, da ?emo imati kamatu istu kao i u njihovim mati?nim državama (kod njih je sada kamata 3%, a kod nas 13%). Kada su ušli obe?avali su tvrtkama, koje pre?u k njima iz tadašnjeg SDK, da ?e im platni promet raditi besplatno. No naše tvrtke na to nisu nasjedale, pa su onda dr. Šoši? i dr. ?odan javno popljuvali SDK, nazvavši SDK komunisti?kim mastodontom, koji treba ukinuti (jer takvo što ne postoji
nigdje u svijetu), a poslovne subjekte prebaciti u poslovne banke. Napokon su donijeli zakon koji je tvrtke prisilio da ra?une i novac prebace u poslovne banke, ali tog ?asa više nijednoj banci nije palo na pamet održati obe?anje o besplatnom platnom prometu, štoviše
cijena platnog prometa je poskupjela otprilike pet puta.
U tim istim bankama danas možete dobiti kredit za auto, kamion ili bilo što drugo proizvedeno na zapadu u roku par sati do par dana, dok za recimo farmu krava kredit ?e naš seljak ganjati par godina.
Naša vlast je po meni u?inila najve?i propust 1992. godine, kada je u pretpristupnim ugovorima s EU potpisala da ?e otvoriti naše tržište europskim proizvodima i da ?e prodati banke. Tim potezom smo uništili doma?u industriju, poljoprivredu i tržište novca - ili re?eno šahovskom terminologijom, poklonili smo protivniku kraljicu i topove.
Da nastavim sa šahovskom terminologijom: naša vlada igra šah s EU, a ima znanje po?etnika, koji zna samo kako se vuku figure, dok protivnik zna desetak poteza unaprijed i unaprijed zna gdje ?e nas navu?i na tanki led i matirati, odnosno posti?i sve ono što su naumili.
Za ulazak u EU najprije su nam uvjetovali suradnju s Haškim sudom. Zatim smo morali izru?iti generala Gotovinu, pa smo morali prihvatiti
ZERP, sada ?emo morati dati Slovencima 90% onoga što traže i tako malo po malo,najednom ?emo se na?i na koljenima bez hla?a. Ako se samo malo suprotstavimo, izvu?i ?e asa iz rukava, a to je da ?e preko no?i zatražiti povrat svih dugova, što je ovoga ?asa oko 60
milijardi USD.
I što mislite što nas onda ?eka? ?eka nas jedino mogu?e, a to je uvo?enje maksimalnih poreza na sve mogu?e i nemogu?e, od poreza na rogatu stoku za seljake, porez na višak stambenog prostora, porez na vikendice, aute (neke od tih poreza ve? imamo, ali ?e sada biti nekoliko puta ve?i), porez na porez - i do ?ega ?e to
dovesti? Dovest ?e do drasti?nog pada cijena nekretnina i do op?eg kolapsa u zdravstvu, školstvu i trgovini. I sada je jasno zašto EU inzistira na brzom sre?ivanju gruntovnice i zemljišnih knjiga.
Prošle godine, naš bivši premijer je rekao da je Hrvatska jedna
velika obitelj, s ?ime se ja u potpunosti slažem, samo se pitam da li je u njegovu malu obitelj dolazila policija i centar za socijalni rad raditi reda ili je taj red radio sam, pa se pitam zašto mu u velikoj obitelji EU treba raditi reda? Nadalje, mnogi besplatni programi EU su izmišljeni za to da pripreme teren za dan D. Npr. program po kojem emisari EU u?e naše lumene kako gospodariti "društvenom" imovinom, a za to im trebamo dati popis te imovine s procjenom vrijednosti. Da li Vam to što govori?

Komentari

Tekst "domaćeg analitičara" :)))

To je već

1. objavljeno na Pollitici: http://pollitika.com/buducnost-nasih-tzv-rvata

2. argumenti u pismu su vrlo jednostrani, vidi http://pollitika.com/strah-od-svijeta

3. ja sam već analizirao to pismo i njegovu cirkulaciju Internetom, te našao ranu verziju gdje je jasno da se ne radi o nikakvom "analitičaru": http://pollitika.com/analiza-quot-euroskepticnog-pisma-quot

Evo vjerojatno najranije verzije: http://www.ipazin.net/?p=2018

Završava sa: "Zato još jednom, izađite na izbore, glasujte za male stranke, one za koje mislite su pošteni i da su zavrijedili Vaše povjerenje, kako bi «Lijepa naša, ostala lijepa i naša»."

Dakle, treba glasati za...?

Tko je glasao

Taj mail "neznanog junaka"

Taj mail "neznanog junaka" sam dobio i pročitao prije cca 2 godine.

"Od sudbine se dalje ne može, a ja bi da promenim te uslove" S.T

Tko je glasao

Taj mail "neznanog

Taj mail "neznanog junaka".
Greška Rebel. Lijepo ti piše "analitičara".
Prvo-ovaj nije ni "a" od analitičara.
Drugo-tekst je stavljen pod sjenkin dnevnik iz njene "kolekcije" "tajnih " dokumenata kojom se opet insuinira postojanje neke pseudo-obavještajne zajednice koja bi bila potpuno ilegalna i samim tim širi nespokoj kod članstva i posmatranje prave obavještajne zajednice.
Treće-radi se o staroj masovnoj poruci što je u definiciji spama i mislim da ga je mrak takvim trebao označiti i eventualno ukloniti u za to predviđeno mjesto.

Tko je glasao

Prvo-ovaj nije ni "a" od

Prvo-ovaj nije ni "a" od analitičara.
Drugo-tekst je stavljen pod sjenkin dnevnik iz njene "kolekcije" "tajnih " dokumenata kojom se opet insuinira postojanje neke pseudo-obavještajne zajednice koja bi bila potpuno ilegalna i samim tim širi nespokoj kod članstva i posmatranje prave obavještajne zajednice.
Treće-radi se o staroj masovnoj poruci što je u definiciji spama i mislim da ga je mrak takvim trebao označiti i eventualno ukloniti u za to predviđeno mjesto.

Sjenka pokazuje da ne prati redovito pollitiku jer je (su) zadubljen(i) u vlastitu mrežu teorija zavjere pa se propušta da se u nekoliko dnevnika već razmontirao ovaj spam. Jedan od njih je npr. ovaj:

http://pollitika.com/strah-od-svijeta

Tko je glasao

javio nam se i dežurni dr.

javio nam se i dežurni dr. šarl. svojom "analizom".

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

s obzirom da se ispod ovog

s obzirom da se ispod ovog dnevnika, a i ispod pripadajućeg Crnom biseru raspravlja o ZA i PROTIV EU, moram reći da me to ne čudi s obzirom na činjenicu da nas naši mediji, a po uputi vladajuće kaste, nisu ama baš ni o čemu informirali (ni o ZA, ni o PROTIV), te je ulazak u EU odlučen bez referenduma.

Prepušteni smo samoinformiranju, ali kako se nitko ne buni na ovakve enormne "demokratske" gafove naše vlade, onda bih samo molila i EUfile da nas prosvjetle o tome zašto ZA.

Hvala.

Tko je glasao

Veli Jože, s obzirom da se

Veli Jože,

s obzirom da se ispod ovog dnevnika, a i ispod pripadajućeg Crnom biseru raspravlja o ZA i PROTIV EU, moram reći da me to ne čudi s obzirom na činjenicu da nas naši mediji, a po uputi vladajuće kaste, nisu ama baš ni o čemu informirali (ni o ZA, ni o PROTIV), te je ulazak u EU odlučen bez referenduma.

Ja sam mislil da si ti osoba sa svojim osobnim mišljenjem.
Svaki građan Hrvatske treba imat svoj stav o ulasku u EU, a kak sam videl baš ni nismo neinformirani. U medijima ima dosta informacija.

Tko je glasao

Ne bih se složio Skviki. U

Ne bih se složio Skviki. U medijima ima svega osim pravih i potpunih informacija o EU.
Čak ni na stranicama MVPEI to nije iscrpno odrađeno(nema tamo čak ni hrvatskih pregovaračkih stajališta po poglavljima).

U ovom trenutku hrvatski radnik ne zna što za njega kao radnika znači ulazak RH u EU.
Hoće li moći otići u neku drugu zemlju EU i tamo potražiti posao i kad će to biti moguće?

U ovom trenutku hrvatski seljak ne zna što za njega kao seljaka znači ulazak RH u EU.
Hoće li smjeti peći rakiju na starinski način?

U ovom trenutku hrvatski ribar ne zna što za njega kao ribara znači ulazak RH u EU.
Koliko mjesečno ribe će smjeti izloviti?

Slažem se s tobom da svatko od nas treba biti znatiželjan i zainteresiran, ali posao Vlade je da nas o tome informira. Posao. Dakle, nešto za što su plaćeni da rade. A ne rade.
Veći dio života si proveo u zemlji koja nečiji rad itekako cijeni i plaća. Kako tamo završavaju oni koji primaju plaću, a ne rade? Odnosno, koliko dugo mogu biti plaćeni za svoj nerad?

silverci

"Isto i jednako nisu ni isto ni jednako."
silverci

Tko je glasao

Silverci, Imamo

Silverci,

Imamo pregovaračku skupinu ili kak se to več zove, na čijem je čelu Vesna Pusić (ak se ne varam).

Od njih ni A ni B, a trebali bi nešto ljudima predočit.

Hrvatski radnik neče par godina smjeti radit u EU, no u iznimnim slučajevima gdje če biti pomanjkanje u nekoj branži, če smjeti a Hrvatskoj če ti ljudi falit.

Naš seljak nema šanse na tržištu EU, jel je neproduktivan. Među njima nema sloge, a mogli bi sa zdravom hranom pokrit jedan dobar dio potražnje.

Ribari več i sad prodaju veči dio ulova u EU, no kak su neorganizirani i nesložni, puno gube.

Kaj se tiče pečenja rakije, kolinja i domačeg sira, pa u EU su za muslimane i židove olabavili zakon o klanju živadi i stoke. Oni mogu na svoj tradicionalan način to radit.

Ak je neko to za njih progural, zbog čega nebi mogli i mi. Sve je stvar pregovarača.

Tko je glasao

Ne, na čelu pregovaračkog

Ne, na čelu pregovaračkog tima je Vladimir Drobnjak.
Vesna Pusić je predsjednica saborskog Povjerenstva za praćenje pregovora.

Vidiš, i ti koji pratiš intenzivnije od prosječnog građanina imaš krivu informaciju.

Hrvatski radnik neče par godina smjeti radit u EU
Koliko je to par godina?
Neke zemlje su dobile rok od tri godine, a neke sedam.
Vlada taj podatak ima. Ako nema taj onda barem ima podatak koje je hrvatsko stajalište o tom pitanju.
To i slična pitanja su ona na temelju kojih bi građanin trebao odlučiti na referendumu kad se bude odlučivalo o ulasku u EU.
EU je imala i nekakav pravilnik o zakrivljenosti banana. Takvim glupostima nas bombardiraju iz medija, ali na pitanje kad će Hrvat moći ići tražiti posao u EU odgovora nema. Kao da ćemo na temelju zakrivljenosti banana odlučivati hoćemo li ući ili ne.

Kaj se tiče pečenja rakije, kolinja i domačeg sira, pa u EU su za muslimane i židove olabavili zakon o klanju živadi i stoke. Oni mogu na svoj tradicionalan način to radit.
Ak je neko to za njih progural, zbog čega nebi mogli i mi. Sve je stvar pregovarača.

Potpuno se slažem, sve je stvar pregovarača. A naši su loši jer neke stvari nisu progurali. Probaj otići kupiti kotao za rakiju. Već sada dućani koji prodaju to moraju uzeti sve podatke o kupcu kako bi se napravio registar onih koji imaju opremu za pečenje rakije. E, da bi ti jednog dana baš u trenutku kad budeš pekao onih svojih 100 šljiva da bi imao rakiju za sebe i svoje društvo samo pokucali na vrata i rekli da si prekršio odredbu tu i tu i da je kazna tolika i tolika.

silverci

"Isto i jednako nisu ni isto ni jednako."
silverci

Tko je glasao

I još samo da dodam: koliko

I još samo da dodam: koliko bi holandski, njemački ili švedski radnik trpio ne primanje plaće za svoj rad (iz mjeseca u mjesec)?

Oštrica noža (ljutog građanina) se otupljuje na način da im se tu i tamo baci koja mrvica začinjena hrpom uvjerljivih obećanja (laži).

Tko je glasao

A referendum? Je li netko

A referendum? Je li netko možda pitao građane što oni misle o tome da li žele ili ne u EU?

Tko je glasao

A referendum? Je li netko

A referendum? Je li netko možda pitao građane što oni misle o tome da li žele ili ne u EU?

A zašto bi se organizirao referendum, kada to pitanje još uopće nije aktualno? Nitko u ime Hrvatske zahtjev za učlanjenjenije u EU još nije podnesao, a i da jest, ne bi postojala nikakva "opasnost" da ga EU prihvati (i sve članice ratificiraju), jer Hrvatska još nije ispunila postavljene uvjete.

Za pokretanje postupka pripreme za eventualno članstvo (što uključuje pregovore s EU i ostale vezane aktivnosti) Vlada nije dužna pitati gradjane. I u tome postoji koncenzus velike većine političkih stranaka, čije su predstavnike izabrali ti isti gradjani.

Referendum će se organizirati tek kada se stvore formalni uvjeti za članstvo i kada postane jasno da sa strane EU nema nikakvih prepreka, pa će gradjani imati priliku izreći svoje mišljenje.

The Observer

Tko je glasao

A zašto bi se organizirao

A zašto bi se organizirao referendum, kada to pitanje još uopće nije aktualno?
Kako nije? Pa kriza je, a oni već desetljećima troše silne novce na taj projekt za koji trebaju i dozvolu stanovništva. Uobičajeno: prvo dozvole pa onda gradnja.
A ZERP, Arbitraža? Zašto su Slovenci imali referendum, a mi ne?
Jednostavan odgovor: znaju da ne rade po volji svoga naroda, pa je zaobilaze u širokom luku.
Za pokretanje postupka pripreme za eventualno članstvo (što uključuje pregovore s EU i ostale vezane aktivnosti) Vlada nije dužna pitati gradjane.
Ako su ti postupci štetni poput ZERPa i Arbitraže, ocrnjivanja Domovinskoga rata kao Organiziranoga i Zločinačkoga poduhvata, Vlada nije dužna, ali može i treba pitati svoje građane.

Tko je glasao

Kako nije? Pa kriza je, a

Kako nije? Pa kriza je, a oni već desetljećima troše silne novce na taj projekt za koji trebaju i dozvolu stanovništva.

Gledaj, demokracija je komplicirana stvar. Ti imas pravo misliti da za to pitanje Vlada treba dozvolu stanovnistva, ali je cinjenica da Vladu na to nista formalno ne obavezuje. Ako zelis da te se takve stvari pitaju, onda ti i tvoji istomisljenici morate osigurati politicku vecinu i izabrati neku drugu Vladu koja ce dijeliti to vase misljenje.

S obzirom na notornu kompromitiranost politicke i vladajuce elite korupcijom i nekompetencijom, svakako je upitno je li to zdrava situacija ili nije, i ne nosi li u sebi opasnost od strateski pogresnih odluka protivnih interesu naroda, ma koliki formalni legitimitet tih odluka bio. U to se uvjeravamo svakodnevno po razlicitim pitanjima gdje su odgovori puno jednostavniji i jasniji. Po pitanju clanstva u EU, osigurac je referendum, koji ce se svakako dogoditi.

S druge strane, taj isti narod (u obliku birackog tijela) mazohistickim biranjem istih usprkos katastrofalnim rezultatima vec je bezbroj puta dokazao svoju iracionalnost, odnosno nesposobnost razlucivanja "zita od kukolja" kada se radi o kompleksnim pitanjima. Tako je i po ovom pitanju - raspolozenje se mijenja po manje-vise iracionalnim osnovama.

Po mom misljenju, referendum o pridruzivanju EU nakon zavrsenih pregovora je najpostenije rjesenje, jer ce se dogoditi u trenutku kada svi detalji oko polozaja Hrvatske u EU budu poznati i sve cinjenice na stolu. Treba se nadati da ce nakon zavrsenja pregovora, a prije samog referenduma, doci do siroke zdrave i racionalne javne rasprave.

Referendum prije pocetka pregovora ili u toku samih pregovora tek bi bio prava manipulacija, jer bi odgovor bio zasnovan na emocijama izazvanim aktualnim dogadjajima, a ne na relevantnim cinjenicama koje su u tim fazama nepotpune i maglovite. Uostalom, da je pocetku pregovora prethodilo raspisivanje referenduma, uopce ne sumnjam da bi odluka bila jedno veliko DA, s obzirom kakvo je raspolozenje tada vladalo.

Istina da je tu ugradjen rizik (u slucaju propasti referenduma) od nepotrebnih napora i troskova koje sami pregovori i implementacija iziskuju, ali ne treba zaboraviti da je to u dobroj mjeri kompenzirano novcem iz pristupnih fondova na koje Hrvatska ima pravo koristenja.

The Observer

Tko je glasao

Uopce ne razumijem

Uopce ne razumijem inzistiranje 'euroskeptika' na refrendumu prije pocetka pregovora buduci da je u Hrvatskoj (kao i svim ostalim drzavama koje su prosle isti proces) broj onih koji bi glasali protiv rastao prema kraju pregovora. Refrendum prije pocetka pregovora bi donio plebiscitarno ZA dok ce se Vlada na refrendumu nakon zavrsetka pregovora uistinu morati potruditi i predstaviti javnosti razloge zbog kojih je drzavljanima u interesu da glasuju za prikljucenje.

Tko je glasao

Mora negdje biti zabiljezeno

Mora negdje biti zabiljezeno kako se neki hdz-ovac (seks, bebic, hebrang??) pohvalio da je u godini dana sabor donio/izmijenio par stotina propisa radi prilagodbi eu.
I tako 10 godina.
Ako te netko nakon toga pita jesi li za ili protiv, zar neces uzvratiti protupitanjem "jel ti to mene zajebavas"?
Otprilike kao da ti netko okreci srusi zid i onda te pita sto mislis o tome.
Bit ce dnevnik o jednom tocno odredjenom segmentu za par dana (prigodno).

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

ne, prvo trebamo sve

ne, prvo trebamo sve implementirati, pa ćemo onda pitati.. pošto vidim da tražiš objašnjenje za miuse, to je zato brate jer si mnogo glup i pokvaren.

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

@debe, vidim da ti se opet

@debe, vidim da ti se opet dize tlak, a u tom stanju ocigledno nisi u stanju niti pristojno se ophoditi niti razumjeti napisano. Nijedno ni drugo ne cudi, jer si vec odavno jasno pokazao da si obicna neodogojena nistarija kojoj nije mjesto medju normalnim ljudima, samoproglaseni znanstvenik bez pokrica i neznalica.

The Observer

Tko je glasao

Molim objašnjenje za minus.

Molim objašnjenje za minus. Koja od mojih tvrdnji ne stoji?

Valjda si već naučila da iznošenje činjeničnog stanja, bez obzira svidjalo se to tebi ili ne, ne može biti razlogom za minus.

The Observer

Tko je glasao

Dogodi se ponekad da na

Dogodi se ponekad da na više strana moram pisati isti odgovor, pa linkam. Minus zato jer bi to bilo točno u slučaju demokracije u RH. No, ovo se stanje ne može nikako nazvati demokracijom:

http://pollitika.com/nespremna-hrvatska-u-eu-nema-perspektive#comment-25...

Tko je glasao

Minus zato jer bi to bilo

Minus zato jer bi to bilo točno u slučaju demokracije u RH.

O (lošem) stanju demokracije u Hrvatskoj se može (i treba) diskutirati, ali to nema veze s točnošću tvrdnje da referenduma o tome treba li pregovarati s EU ili ne nije trebalo biti niti po kojem osnovu. Ustavom je propisano kada i zašto Vlada mora raspisati referendum, pa je prozivanje Vlade za navodnu podvalu narodu (jer kao nije bilo referenduma, a trebalo je) deplasirano i politikantski.

The Observer

Tko je glasao
Tko je glasao

Ko ti brani skupljat podpise

Ko ti brani skupljat podpise za referendum, po ustavu imaš pravo na tak nekaj.

Tko je glasao

Dajem pravi domaći gemišt

Dajem pravi domaći gemišt svima koji su spremni ponuditi donekle smislenu strategiju izlaska društva iz postojeće žabokrećine. Ovakvi i slični uradci me uopće ne motiviraju da postanem fan dobrodušnih slikarskih egzibicija. Svaki umjetnik drugačije oslikava tog godota. Kako prepoznati pravog!

Tko je glasao

strategija jest uništavanje

strategija jest uništavanje društva.. nije uopće problem "nedostatka strategije", nego cilj strategije, akoji je potpuno porobljavanje, pljačka, i otimačina.. i ta strategija je razrađena do savršenstva.

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

postoji i ono da čovjek

postoji i ono da čovjek snuje, a Bog odlučuje. tvoj stav ne uvažava činjenicu postojanja Boga, a to nas i košta ove situacije. kada vjera postane dovoljno čvrsta, tada dobro probija sve granice i zločinačka moć slabi. na žalost, ovo društvo se odmetnulo od Boga (dobra). na vraćanju Bogu svatko može sam poraditi i doprinijeti. što je veća ta skupina ljudi/uvjerenih vjernika, zlo će biti sve nemoćnije. kužiš?

My Soul

"Bolje je naučiti nepotrebno, nego ništa."

Tko je glasao

tvoj stav ne uvažava

tvoj stav ne uvažava činjenicu postojanja Boga,

Da bi se nešto proglasilo činjenicom, mora biti dokazljivo eksperimentima. Eksperiment dokazvanja Boga ?

što je veća ta skupina ljudi/uvjerenih vjernika, zlo će biti sve nemoćnije. kužiš

Kužim, u Vatikanu su 100% vjernici. Postoji Vatikanska banka, koja pere lovu i postoje na pr. pedofilske afere. Zlo je sve nemoćnije stvarno. Što će biti kada u Vatikanu bude više od 100% vjernika ?

Tko je glasao

baviš li se jednako

baviš li se jednako dokazivanjem činjenice da ti je u jednom trenu misao ovdje, a u drugom trenu na pločniku sjevernoameričkog grada koji si posjetio, baš na onoj betonskoj ploči gdje si čekao bus. koji eksperiment bi to mogao dokazati? a tu ploču tako vjerno vidiš.

My Soul

"Bolje je naučiti nepotrebno, nego ništa."

Tko je glasao

Možemo mi pričati o

Možemo mi pričati o negativnom stavu, katastrofičnosti i sl., ali, nažalost, gotovo sve napisano stoji. A da ne bi mislili da je "otkrivena topla voda", možete pročitati jednu brošuru od V. I. Lenjina: "Imperijalizam kao najviši stadij kapitalizma" (1916) gdje opisuje gospodarska kretanja u svijetu na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće. Čak i ako zanemarimo ideološke odrednice (pa i neke osobne nesuglasice Lenjina i Kautskog), lako je vidjeti da je ekonomski kaos u svijetu tada gotovo identičan, i uzrocima i posljedicama, današnjem kaosu (kako smiješno zvuči ono da je "povijest učiteljica života"). "Socijalizam" kao sustav kontrole, a ne kao društveno uređenje, je najveći protivnik takvog kaosa i zato je uvijek bio najveći neprijatelj krupnim kapitalistima (vidljiva je količina otpora prema Obaminim namjerama da pojača sustav kontrole financijskih institucija). Međutim, treba napomenuti da u ovakvoj vrsti kaosa, ne prolaze najbolje čak ni radnici (tj. niža, pa i srednja klasa) u razvijenim zemljama - bitan je samo i jedino interes najbogatije kaste (iako i oni teško mogu shvatiti koji će im vrag sve to u životu)...

Tko je glasao

Sa nekim stvarima se

Sa nekim stvarima se slažem, sa nekim stvarima se ne slažem u tvom dnevniku ali načelno si u pravu o strategiji kojom danas kapital kupuje jeftino.

Ali zaboravila si reći da i mi imamo "maršalsku palicu u svom telećaku " (kako bi rekao Napoleon) tj samo smo si krivi što uzimamo kredite. Nitko nas ne tjera da budemo uvozna država a ne proizvodna. Nitko one sindikate ne tjera da idu đonom na uštede (jer mi novac koji trošimo ne zaradimo), nitko ne tjera prosvjetare da prijete štrajkom, nitko ne tjera seljake da izađu na ulicu, nitko nije tjerao sve vlade da penzioniraju 70% države itd itd.

Ako je sve ovo što si rekla istina (a dio toga je sigurno) onda je jasna strategija kojom Hrvatska treba ići a to je jaka i gospodarski neovisna država.

neki dan sam dao link na članak o njemačkom gospodarstvu.

http://noir.bloomberg.com/apps/news?pid=20601087&sid=aPeroTIkB7mQ&pos=3

pročitaj kako ih kritiziraju radi štednje i izvozno orijentirane državr...

Tko je glasao

London ima preko 50%

London ima preko 50% obojenog stanovništva, a da ne pričamo o tome na što sliči Nizozemska) i izvor su kriminala.

Ovo je jednostavno smijesno. Sve dok opoziciju prema EU predvode oni koji su u stanju pisati ovako maloumne rasisticke recenice nece biti pametne javne rasprave o EU s oba stajalista.

Tko je glasao

Slažem se s ocjenom

Slažem se s ocjenom citirane rečenice, ali se ne slažem da je prisustvo ovakvih i sličnih "argumenata" u javnom prostoru razlogom nepostojanja objektivne rasprave o Hrvatskoj u ili izvan EU.

Prije će biti da je su stvari obrnute, tj. ovo i slični “biseri” su posljedica nepostojanja prave rasprave i prepuštanja inicijative neprirodnoj alijansi ektremista i s lijeva i s desna koji se po ovome pitanju jako dobro slažu, jer oni koji bi trebali jasno i s autoritetom argumentirati (politička i akademska elita) u očima su se većine prenisko srozali , a da bi uopće bili uzeti u obzir kao nekakvi autoriteti. Prvi iz poznatih razloga (korupcija, kriminal i opća nekompetencija) a drugi zbog provincijalizma, iracionalne uronjenjosti u prošlost i zabavljenošću samima sobom.

The Observer

Tko je glasao

zanimljivo, nešto slično

zanimljivo, nešto slično sam i ja napisao.. svakome sa pola mozga jasno je kako ova vlada ne ostavlja nikakv izlaz iz bankrota nikome, osim onim izabranima

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

Mjesecima već na fejsu ima

Mjesecima već na fejsu ima grupa Istina o kojoj se šuti u Republici Hrvatskoj

silverci

"Isto i jednako nisu ni isto ni jednako."
silverci

Tko je glasao

S minimalnom količinom

S minimalnom količinom paranoje, ali u sridu. Kako to da sličnih komentara nema po novinama :? Nisam anti-EU ali jesam anti-gluposti.

Tko je glasao

Sjenka, vaš pogled na

Sjenka, vaš pogled na stvarnost je jedan od mogućih. I po mom mišljenju je točno na tragu onoga što treba globalnim manipulatorima. Ajde da vidimo drugu stranu medalje.

U promijenjenom svijetu, globaliziranom svijetu, stvari više ne funkciniraju onako kako su funkcionirale posljednjih sto godina. Zadnjih dvadeset godina klasičan novac se pretvorio u elektronski, a mogućnosti stvaranja elektronskog novca su nevjerojatne i dostupne svakome. Danas svatko može stvarati svoj novac, a da ne ulaže novac. Danas se ljudi preko noći bogate na vrlo jednostavan način: svoje rashode, legalno i uz pomoć poreznih zakona, pretvaraju u vlastitu aktivu. Do ogromnih kapitala se dolazi prodavajući ideje.

Molim vas da mi objasnite tko je nama kriv što ne shvaćamo što se događa oko nas, što ne uočavamo i ne koristimo promjene za napredak i što smo financijski totalno nepismeni? U svijetu biznisa i kapitala postoje tri vrste ljudi: oni koji uzrokuju događaje, oni koji ih prate i oni koji se sa sto godina zakašnjenja pitaju što se ono dogodilo.

Na vaše opise kako se drugi ne snalaze u promjenama se može dodati tisuće primjera. Što se time dobiva? Ništa. Stvarnost se ne mijenja kuknjavom i optuživanjem drugih. Prije deset godina su financijski geniji predvidjeli da će učenici srednjh škola u cijelom svijetu po zarađenom bogatstvu nadmašiti studentariju, koja se tada naglo bogatila. Sada se ta predviđanja obistinjuju. Ako mogu učenici, kako to ne može Hrvatska država? Zato što je Hrvatska država imitacija države Industrijskog doba, dok su učenici osobe Informatičkog doba. I na tisuće puta su financijski inteligentniji od ministra financija. Jedino što on zna je zaduživati se, a oni znaju stvarati novasc.

Međutim, veliki naš dodatni problem je što nam školski sustav sistematski djeci ubija kreativnost i maštu, pa se naši učenici i studenti ni teoretski ne mogu u poslovnim pothvatima mjeriti s vršnjacima iz zapadnog svijeta. Način razmišljanja koji se ovdje ulijeva u glave je sve samo ne vrijedan. Prečesto je to zločin protiv čovječnosti.

Zauzeti brigama oko pukog preživljavanja, mnogi ne vide znakove vremena i najnovije promjene trendova. Ogromna nezaposlenost širom svijeta je blagoslov, a ne razlog za paniku. Da nije tako, ljudi se nikada u životu ne bi pokrenuli i promijenili način razmišljanja. Da im je i dalje bilo davati minimalnu sigurnost i ponižavajuće plaće, nikada ne bi došli na ideju da promijene svoj život radeći manje, a zarađujući više. Zona komfora je smrt za kreativnost i maštu.

Tko je glasao

Bogataše u EU kod nas

Bogataše u EU kod nas najviše zanima Slavonska ravnica, izvori pitke vode i naša obala zajedno s otocima.

hrana i voda, da - ako nam to uzmu, onda je definitivno gotovo. i zato mislim da je ona moja priča o raštiki točna. a mi se svađamo oko partizana i ustaša...moramo se složiti i oduprijeti.

štoviše, čak mi i te vječne svađe na istu temu polako liče na njihovu manipulaciju. prvo su ljude izmanipulirali na osnovu nacionalne netrpeljivosti i izazvali rat. i sad nas ovakve bijedne, nakon 20 godina "demokracije", nježno okivaju u vječno sužanjstvo...

Tko je glasao

Veli Jože živi vječno od

Veli Jože živi vječno od kako se oslobodio sužanjstva ali i pohlepe (i ideologije op. 3103)
bez obzira što su nam jednu njegovu reminiscenciju neki dan ispilili u rezalištu :(

Tko je glasao

točno. da nisam luknula u

točno. da nisam luknula u Glas Istre, ne bih ni znala. Naglasak bi stavila na "pohlepe" - tada se oslobodiš i sužanjstva. Bravo, 5+ za komentar.

P.S. nevjerovatno dobro povezivanje. viš' ti kreativnog uma.

Tko je glasao

ipak je spašen zadnji

ipak je spašen zadnji tren
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture dalo je nalog NCP brodogradilištu da zaustavi daljnje aktivnosti na rezanju brodske dizalice „Veli Jože“.
http://www.slobodnadalmacija.hr/Split/tabid/72/articleType/ArticleView/a...

Tko je glasao

Za socijalizam je potrebna

Za socijalizam je potrebna svijest o sebi kao drštvenom biću i osjećaj za drugog čovjeka, što znači prevazilaženje egoizma i pohlepe.

U današnjem svijetu kojim vlada mantra individualizma i egoizma, malo je teško raspravljati o socijalizmu osim u filozofskim okvirima.

Međutim, filozofska misao može, itekako, poslužiti kao vodič kako bi se u stvarnosti postigao minimalan korak ka socijalnoj i demokratskoj državi u punom smislu značenja tih riječi.

Tko je glasao

pa, imaš i slučajeva toga

pa, imaš i slučajeva toga u kapitalizmu
kada se pod "javnim interesom" vrši otimačina....odnosno to može biti zajedničko u bilo kojem sustavu

Poznata dizalica je po svojim junačkim zahvatima diljem sredozemlje zaslužila veću počast od starog željeza
svejedno, ministri se ovim činom ne mogu iskupiti za npr. rušenje prve tiskare ili za podmazivanje tračnica

Kulturna, prirodna i ostala dobra i resursi prežive razna carstva ako se o njima brine i štiti ih se od dnevnih politika i kratkoročnih uskih privatnih interesa kojima se doda epitet napretka, a pravno ih se "ozakoni" javnim interesom

Tko je glasao

Kulturna, prirodna i ostala

Kulturna, prirodna i ostala dobra i resursi prežive razna carstva ako se o njima brine i štiti ih se od dnevnih politika i kratkoročnih uskih privatnih interesa kojima se doda epitet napretka, a pravno ih se "ozakoni" javnim interesom

suština stvari, da. upravo nešto pišem što vodi u tom pravcu razmišljanja. no, potrebno je izraditi dugoročne planove, a za to je potrebno znanje i svijest o gore navedenome. čovjek je na neki način "hendikepiran" prolaznošću i to mnogima, na žalost, diktira upravo taj sebični, kratkoročni pristup - bez previše razmišljanja ni odgovornosti prema ostalima i budućim generacijama.

Tko je glasao

http://www.tportal.hr/biznis/

http://www.tportal.hr/biznis/gospodarstvo/83418/Kalmeta-ne-pita-koliko-k...
Na apel građana za spas Velog Jože u Ministarstvu mora nisu reagirali sve dok na njegov značaj u hrvatskoj pomorskoj tradiciji ministru Božidaru Kalmeti nije ukazao ministar kulture Božo Biškupić. Zbog njihove zakašnjele reakcije bit će spašeni samo dijelovi broda koji je tvrtka Brodospas prodala šibenskom brodogradilištu NCP-u za 200.000 eura, i koje ga je već marljivo počelo pretvarati u staro željezo.

ah, kako im se to desilo - zakasnili, pa ne misle o novcu.....

Tko je glasao

Evo primjera, na neki

Evo primjera, na neki način, buridanovog magarca - neodlučni, ne znaju, a narod ne slušaju, pa iz jedne pogreške u drugu: A TO KOŠTA! No, kad se radi o keširanju za spašavanje života nečije bebe u inozemstvu, onda novaca nema...non plus ultra, dragi 3103!

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci