Tagovi

Intervju s Geraldom Celenteom

Gerald Celente je prognosti?ar trendova, autor i direktor "Trend Research Institute", kojeg je osnovao 1980. Postao je slavan sa svojim to?nim prognozama svjetskih doga?aja, kao pad burze 1987., raspada Sovjetskog Saveza 1990., predvidio je azijsku krizu 1997., pad ruskog gospodarstva 1998., eksplodiranje internet balona 2000. i recesiju 2001. Osim toga, predvidio je i po?etak pomame za zlatom 2002., pad tržišta nekretnina 2005., recesiju 2007. i paniku 2008. Obzirom da smo pred krajem godine, želio sam saznati od gospodina Celentea, kakvu nam prognozu daje za godinu 2009. Slijedi intervju, koji sam sa njim vodio 12.12.2008.:

Kako vidite trenutnu situaciju u SAD?
Financijski sistem je kompletno kolabirao. Jedine dvije stvari, koje vlada radi, da bi održala zemlju na životu, su ili štampanje još više novca ili spuštanje kamata. Mi to nazivamo "Bernankeov dvokorak", jer postoje samo dva koraka koje šef FED-a može u?initi. Ni jedna od ove dvije mjere ne može promijeniti kurs i zaustaviti pad privrede. Potreban je novi produktivni kapacitet, kao u 1990tim, kad smo ušli u recesiju, izašli smo zahvaljuju?i tehnologiji interneta. Sve je bilo preba?eno na internet. To je bilo realno. Naravno da je na tržištima bilo spekulacija, ali to nije imalo nikakve veze sa postojanjem proizvoda. Radilo se o proizvodnom kapacitetu. Tako nešto ne može se izazvati monetarnim ili fiskalnim nadražajima. Danas, na primjer, imamo novog predsjednika, koji, kako sam kaže, želi stvoriti 2.5 milijuna novih radnih mjesta. Odakle ?e uzeti novac za to? Jedino ga može naštampati. Ono, sa ?im smo danas konfrontirani, jest hiperinflacija kao iz vremena Weimarske Republike. To se može, tako?er, dogoditi i dolaru. Ja sam politi?ki ateist. Ne vjerujem u bajke, ja sam odrastao ?ovjek. Ako netko vjeruje da ?e nas politi?ari spasiti, ili je dijete ili se samozavarava. I ovo samozavaravanje je vrlo izraženo u SAD. Ljudi su puni nade da ?e novi predsjednik nekako stvoriti promjenu.

Pogledamo li tim, koji je Obama do sada izabrao, ne vidimo promjenu.
To?no, ali ne samo to; kako može biti promjene, ako je izabrao iste ljude, koji su i prouzro?ili krizu? Kao, primjerice Larry Summers, koji ?e biti ekonomski savjetnik i ovaj Timothy Geithner, direktor njujorškog FED-a. Oni su protežei Roberta Rubina. Summers je u Clintonovoj administraciji bio ministar financija nakon Rubina. To su ljudi koji su uništili Glass-Steagall-Act.

Ukidanje tog zakona 1999. koje je izveo Clinton , glavni je uzrok ove krize, jer se tim ukidanjem izbrisala i razlika izme?u poslovnih i investicijskih banaka i uvela se totalna liberalizacija, što je bankama ponovo omogu?ilo da nekontrolirano spekuliraju.
To je to?no. O?igledno znate o ?emu je rije?. To su ljudi koji su stvorili klimu, u kojoj su nastali svi ti derivati, kao Credit Default Swaps, SIVs, CDOs, takozvani egzoti?ni financijski instrumenti, koji nisu ništa drugo nego opklade, to je igra kao u kasinu.

Vjerujete li da je kriza namjerno prouzrokovana ili je u pitanju nešto drugo?
U pitanju je pogreška. Pri?a se puno o iluminatima. Ako su to napravili iluminati, onda su opet iluminati ti, koji moraju ispraviti pogrešku. Ne postoji ni jedna jedina stvar, koju je bilo tko od ovih ljudi s uspjehom doveo do kraja. Ni jedan jedini u svojoj karijeri. Oni još nikada nisu ništa uradili kako treba. Dospjeli su na vrh isklju?ivo putem inkompetencije i dupeuvla?enja. Tako se to doga?a u državnoj administraciji. Da Vam dam nekoliko informacija: karijeru sam zapo?eo u državnoj službi u Yonkersu , NY , nakon što sam diplomirao 1971.; Yonkers je solidno velik grad sa 300.000 stanovnika. Nakon toga bio sam poslan u glavni grad države New York , Albany , gdje sam radio kao asistent senatskog sekretara države New York . Zatim sam predavao politologiju na St. John 's University. Od 1973. do 1979. radio sam kao specijalist za državna pitanja u Washingtonu za kemijsku industriju. Zbog toga jako dobro razumijem državni aparat. Radio sam i za Reagana i Connolyja, bio sam zajedno sa ... Ljudi žive u iluziji, da su ovi tipovi pametniji od svih ostalih. ?injenica je, kad neko radi za državu, potrebna mu je potvrda da je gluplji od svih ostalih. Druga realnost je, a to sam vidio na poslu koji sam imao u Albanyju, kako politi?ari gmižu da bi dospjeli do vrha. Oni se usisavaju naviše u hijerarhiji. I zbog toga vjerovati da su ovi politi?ari u stanju riješiti problem - to je samozavaravanje. Osim toga, sve su politi?ke organizacije u suštini kriminalne organizacije, što ne kažem olako.

Ali, zar oni nisu znali da ?e ?itav financijski sistem implodirati, kad Greenspan bude pojeftinio novac?
Mislili su: ako želimo sprije?iti da ljudi - to jest veliki igra?i- izgube novac zbog pucanja internet mjehura, možemo jednostavno spustiti kamatne stope, što su i uradili nakon ožujka 2000. Od tada smo upozoravali u našem institutu, i to stoji u dokumentima, što bi se moglo dogoditi, ali nitko nije želio vjerovati. Kad smo napisali da ?e do?i do pada, dobivali smo mnoga pisma sa zahtjevom da kažemo i nešto pozitivno, da izvijestimo i o ne?em lijepom. Tako je bilo i sa ratom. Prije po?etka ira?kog rata rekli smo ljudima da ?e SAD izgubiti. Bit ?e mogu?e bez ve?eg otpora brzo u?i unutra i ukloniti Sadama, ali nakon toga ?e otpo?eti gerilski rat, koji se ne može dobiti. Ali, nitko to nije želio ?uti, to bi bilo nepatriotski. I? Nakon gotovo 8 godina rata, nismo se pomjerili niti jedan korak. Dakle, kad govorim o kriminalnim organizacijama, ne mislim to kao klevetu, ve? kao ?injenicu. Amerika vodi rat koji bazira na pogrešnim razlozima. Jesu li ljudi to znali ili ne, je u suštini akademsko pitanje. U pitanju su jednostavno pogrešni razlozi i nevini muškarci, žene i djeca ginu, što je apsolutno protiv mojih moralnih na?ela. I oni danas plja?kaju ljude do gole kože, u sred bijelog dana, sa svim ovim što danas rade. Postoji taj mentalitet (previše velik da bih propao), što u konsekvenci zna?i da smo mi suviše mali da bi bili spašeni. To je tipi?no engleski "Titanik" na?in razmišljanja. Bogati smiju u ?amce za spašavanje, siromašni ostatak je zaklju?an u potpalublju i dozvoljeno mu je da potone zajedno s brodom.

Što mislite da ?e se dogoditi nakon što "bailout" za automobilsku industriju nije prošao?
To uop?e nije relevantno i ne ?ini nikakvu razliku. U pitanju je mrtvoro?en?e od samog po?etka. Novac bi bio ionako samo ba?en kroz prozor. Osim toga, bilo tko, tko kupi ameri?ki auto, nema tri ?iste u glavi, ameri?ki automobili su jednostavno sme?e. A menadžeri su nesposobnjakovi?i. Potpredsjednik upravnog odbora General Motorsa, Lutz, je 2005. rekao: bilo tko, tko misli da ?e visoka potrošnja goriva sprije?iti ljude da kupuju SUV-ove, nema pojma o ?emu govori. Totalno je pogriješio. Ti ljudi govore i proizvode sme?e ve? desetlje?ima. Bilo je doba, kad su SAD proizvodile odli?ne automobile, ali to je ve? odavno prošlost. Njima je uvijek profit bio najvažniji, koliko novca mogu zaraditi sa najjeftinijim sme?em.

Financijska kriza prešla je Atlantik i stigla je u Europu. Sada uništava cijeli svijet.
Da, u pravu ste. Na svojim putovanjima primje?ujem, nažalost, da Europljani i Azijati jednostavno preuzimaju svaku glupost iz SAD. Tako su i Credit Suisse i UBS podlegli istoj glupoj pohlepi i manipulaciji novca, kao i ovdašnje banke. Prije godinu dana još je bilo pitanje ho?e li se i inozemstvo zaraziti. Sad ?itav svijet ima upalu plu?a. Pogledajte samo što se doga?a u Španjolskoj sa ?itavom nesuzdržanom produkcijom u gra?evinskom sektoru, oni su proizveli jedan ogromni deponij nekretnina. Zemlja je bankrotirala. Ista stvar je i sa bivšim državama Isto?nog bloka. Sreo sam ljude odatle i sa zaprepaštenjem sam slušao kako brbljaju o investicijama i marketingu, kao da oduvijek žive u kapitalizmu. Govorili su sa mnom, kao da to?no znaju o ?emu je rije?. Ponašali su se više kao grabljivci, kao domoroci sa Zapada. Ove zemlje i mnoge druge imaju sada vlastiti privredni horor i svi su pali izravno na nos.

Kako vidite 2009.? Kako sad izgleda, do?i ?e do potpunog zastoja gospodarstva.
Upravo smo objavili našu prognozu za 2009. Predskazujemo totalni kolaps privrede. Ve? 7. studenog 2007. predvidjeli smo financijsku propast i paniku 2008., koja se i dogodila. Sljede?e godine vidjet ?emo propast trgovinskog sektora na malo, zatim propast komercijalnih nekretnina, itd. dožvjet ?emo najve?u depresiju ikada, puno težu od takozvane 1930tih godina.
Re?i ?u Vam i zašto. Tada nije toliko ljudi imalo tako visoko zadužene nekretnine, tako?er, nisu bili pod tolikim kreditnim obavezama kao danas, nisu postojale kreditne kartice, nisu bili u dugu od 14.000 milijardi. Tada je postojao trgovinski suficit, danas su SAD u minusu od više od 700 milijardi na godinu. Državni budžet bio je izbalansiran, sad imamo nevjerojatan deficit i državni dug od 13.000 milijardi, pri ?emu je samo ove godine novo zaduživanje bilo 1.000 milijardi. Na po?etku Drugog svjetskog rata SAD bile su motor ?itave svjetske industrijske produkcije, imali smo najvišu produktivnost. To je odavno prošlost. Mi smo nacija u propasti. Ulazimo u najve?u depresiju i ona ?e biti svjetska.

Što mislite, ho?e li do?i do masovne nezaposlenosti sa nemirima?
Da, mi tako?er vidimo trend ka revoluciji. Ono što se trenutno doga?a u Gr?koj, može eksplodirati bilo gdje drugdje. Tamo nije posrijedi ubojstvo 15-godišnjeg dje?aka, ve? o pobuni ljudi protiv te totalno nekompetentne, korumpirane politi?ke kaste, koja je svuda ista. Bio sam zaposlen kod države, poznajem razmjere korupcije. U Washingtonu se sve vrti samo oko lansiranja projekata, kojima ?e se obogatiti inicijatori i njihovi ortaci, ruka ruku mije, novac za prijatelje, sistem je od vrha do dna korumpiran.

Zna?i li sve ovo da ?emo pro?i kroz bolnu depresiju, koja ?e trajati godinu-dvije, i potom iza?i iz doline?
Kako da iza?emo iz doline? Što ?e nam pomo?i u tome?

Onda govorimo o dugotrajnoj depresiji? Da!

To uop?e ne zvu?i na dobro. Kako ?e depresija pogoditi Europu?
Europa ?e bolje pro?i, jer ljudi tamo nisu toliko zaduženi i u boljoj su poziciji da se sami izvuku iz problema. SAD su se pretvorile u zemlju mlakonja, koji sami više ne mogu raditi ništa, mogu samo konzumirati, žive u velikim ku?ama, voze ogromne automobile i sami su postali veliki i gojazni. Jednostavno ne mogu prestati da žive iznad mogu?nosti. Troše previše hrane, energije i prostora. Ne znaju kako da žive skromno. Sad je tulum gotov i pritezanje remena bit ?e vrlo bolno. Imamo rastu?i sloj potpuno osiromašenih, što na takav na?in nikada nismo imali. Užasavaju?e je to. Imat ?emo veoma visoku nezaposlenost, ve?u nego kod zadnje depresije..

Prema tome, Vi ne vidite rješenje za izlazak iz krize?
Iza?i ?emo samo u slu?aju ako budemo u stanju pokrenuti novi proizvodni kapacitet, koji ide dalje od novih tehnologija za alternativne energije.. To mora biti nešto sasvim revolucionarno, što ?e biti novi motor za gospodarstvo, ravno otkri?u vatre ili pronalasku kota?a.

Povijest pokazuje: kad su mo?nici konfrontirani sa velikim privrednim problemima, oni ih ne rješavaju, nego misle da ?e rat riješiti sve probleme. Postoji li mogu?nost velikog rata?
Nakon posljednje velike depresije (Drugi svjetski) rat vi?en je kao izlaz. Danas živimo u drugom vremenu. Sljede?i rat bio bi rat sa oružjem masovnog uništenja. Današnje ratove je mogu?e voditi samo protiv nerazvijenih zemalja. Više nije rije? o ispaljivanju interkontinentalnih raketa, ve? o gerilskom high-tech ratu, kakvog vidimo u Iraku ili Afganistanu. Samo, politi?ari su spremni na sve.

Mislite li pod tim na "operaciju pod lažnom zastavom" (false flag).
Da, oni neprekidno lažu o svemu, kao na primjer da je Sadam posjedovao atomsko oružje i njegove veze sa Al Qaidom. Tko danas može politi?arima vjerovati i jednu jedinu rije??

Pisali ste da SAD idu putem Velike Britanije. Jeste li pri tom mislili da si SAD više ne mogu priuštiti Imperij i stacioniranje trupa u 130 zemalja?
Da, ameri?ka Imperija nestaje, oti?i ?e istim putem kao i britanska. Jednostavno nemamo više novaca.

Jedini politi?ar, koji to kaže u SAD, i koji želi restaurirati ustavna prava i voditi razumnu privrednu politiku, je Ron Paul. Što mislite o njemu?
Ja bih ga izabrao za predsjednika. Umjesto toga morao sam glasovati za Nadera, jer Paul nije bio na glasa?kom listi?u. Ne?u podržavati nijednu od kriminalnih organizacija, koje dijele mo? u Washingtonu. I veoma sam jasan po tom pitanju. Bilo tko, tko je glasao za kriminalce, podržava produžetak ubijanja i plja?ke. To se ne može re?i ni na bilo koji drugi na?in . Oni ubijaju nedužne ljude svaki dan.

Koliko krivice u trenutnoj situaciji nose mediji. Oni se ponašaju još samo kao organi propagande.
Mediji nose veliki dio krivice. Oni su u krevetu sa mo?i. Samo treba pogledati koje bliske veze postoje izme?u predstavnika medija i službi, ministarstava, Pentagona i Bijele ku?e. Mediji tamo svakodnevno ulaze i izlaze. Možemo se zahvaliti New York Timesu da nam je prodao ira?ki rat. NYT je 2007., tako?er, napisao da je problem sa gospodarstvom samo obi?na štucavica i da ce pro?i, iako smo ve? vidjeli pad. Mediji su na strani gospodarstva i vlasti, ni na koji na?in ne ispunjavaju svoju pravu funkciju.

Što možete poru?iti mojim ?itaocima, kako da se pripreme za nadolaze?u depresiju?
Mi u institutu govorimo odavno, da ne treba trošiti ni centa više nego što se ima. Morat ?emo živjeti novu skromnost, koja ce se manifestirati u kupovini isklju?ivo stvari koje su neophodne i imaju duži vijek trajanja. ?itav ciklus potrošnje je prošao, ciklus kupovine i dostizanja sre?e kroz materijalizam. Razumite me, i ja volim lijepe stvari, samo sada je posrijedi kvaliteta, ili koncept . Štednja i zbog obrazovanja djece. Ovdje u SAD svi žele poslati svoj pomladak na visoke škole i univerzitete. To košta bogatstvo. I za što? Da bi mogli studirati ekonomiju ili pravo i da naprave MBA? Bolje uštedite novac. Imamo više nego dovoljno bankara i pravnika. Bolje obrazovanje je prakti?no i korisno, kao inženjer, tehni?ar ili svi zanatski pozivi.. Do?i ?e do velike promjene. Sve po?inje ve? na lokalnoj razini. Potrebno je brinuti se o svojoj zajednici i biti aktivan u njoj. Pitanje je: kako mogu biti koristan mojim sugra?anima? Budite sretni, jer u Švicarskoj imate izravnu demokraciju i možete sudjelovati u odlu?ivanju. Ovdje u Americi nemamo više ništa za re?i, oni rade što žele. Ljudi su protiv financijskih paketa, ali što rade politi?ari? I dalje rade po svojem

Mojim ?itateljima kažem: ?uvajte svoje gradove i komune, borite se za održavanje javne infrastrukture, sprije?ite privatizaciju i rasprodaju svih vrijednosti.
Postoje službe koje su esencijalne i koje trebaju biti javne, kao transport, energija i snabdijevanje vode.. Ovdje je u pitanju globalna vlada, ja nisam teoreti?ar zavjere, ali svatko zna kuda vodi ovo putovanje. Cilj je kontrolirati sve i upravljati centralno.

Mislite li da ?e se zbog financijskih problema mediteranskih zemalja i novih ?lanica na istoku EU i euro raspasti?
Da, u to smo uvjereni. Mi smo to predvidjeli još prije uvo?enja eura. Jedino što je potrebno za ostvarivanje tog scenarija je nacionalni populist u nekoj od zemalja ?lanica, koji je uvjeren da samo kroz izlazak iz EU financijska kriza može biti zaustavljena, i Unija ve? pada. Berlusconi je to ve? najavio, sa prijetnjom istupanja iz Šengena zbog brojnih imigranata. Masovna migracija veliki je problem. Zapadne zemlje su preplavljene ljudima koji žele bolji život ili bježe iz nužde. Tu ne pomaže altruizam, tko ?e to sve platiti? Odakle osigurati smještaj, namirnice i posao, kad se više nema novaca ni za brigu o vlastitim gra?anima?

Mislite da je mogu?e formiranje Sjevernoameri?ke Unije izme?u Meksika, Kanade i SAD?
Da, to smatramo mogu?im, samo su izgledi sada ve?i da ?e do?i do raspada. Svjedoci smo raspadanja SAD kao što se nekad raspao SSSR. Pojedina?ne regije uvidjet ?e da ?e lakše pro?i kroz krizu bez savezne vlade. Za što im treba daleki Washington ? Pogledajte samo kakvi se politi?ari tamo motaju. To su sve korumpirani nesposobnjakovi?i koji misle samo na vlastiti probitak. Svjedoci smo raspada Sjedinjenih Država.

Je li funkcija središnjih banaka prevazi?ena? Na kraju krajeva one su izazvale krizu i potpuno zakazale.
Da, zakazale su. Ali, trenutno je u tijeku borba za mo?, veliki žele uništiti male, kako se ve? toliko puta ponovilo u povijesti. Jedan od trendova, koje promatramo, nazivamo "skidajte im glave". To ?e se sigurno dogoditi.

Kažete da ?e do?i do prave pobune?
Apsolutno. Pogledajte samo svu tu bagru na Wall Streetu, ili ono, što izlazi iz sveu?ilišta kao Yale i Harvard. Oni nikada u svom životu nisu zaprljali ruke. Nemaju pojma što zna?i živjeti na ulici, potpuno osiromašen. Kad uzmete sve ljudima i kad nemaju više ništa za izgubit, spremni su na sve.

Ovo, što predskazujete, ne zvu?i baš optimisti?no.
To nema veza sa optimizmom ili pesimizmom, ve? sa realizmom. Kao kad odete kod doktora i dobijete dijagnozu raka u zadnjem stadiju. Treba li Vas doktor slagati ili kazati kako stvari stoje? Lažni optimizam ne mijenja ništa na ?injenici da ?ete uskoro umrijeti.

Mislite li da je dobra ideja za pojedinca ili za ?itave zajednice i komune, da postanu samodobavlja?i i da se skinu sa mreže?
Apsolutno. Sigurno. Treba ispitati mogu?nosti za postizanje nezavisnosti od sistema, za uzgajanje vlastitih namirnica i proizvodnju elektriciteta. To je ono, što sam spomenuo ranije, sa novim tehnologijama to postaje mogu?e. Kad se to dogodi, onda ?e se ljudi udaljiti od majke države i korporacija. Godine 1997. objavio sam knjigu koja obra?uje upravo ovu temu. Centralni sistem trebao je pu?i ve? odavno. Održava se samo kroz jeftin novac. Ali, to više ne funkcionira. Što ?e nam središnja vlada, koja ionako samo proizvodi probleme i nema rješenja? Najšira samostalnost i decentralizacija, to je budu?nost. Copyright C 2008 Alles Schall und Rauch / link na izvornik

izvor informacije:Hrvatska akademska udruga Split-?ovjek nadasve
Gra?ansko-eti?ki forum Hrvatske

Komentari

Ovaj tekst, kao i drugi koji

Ovaj tekst, kao i drugi koji kolaju mrežom, a ne pripadaju "oficijelnoj" struji monetarnih komentatora apologeta kapitalističkog monetarnog sustava tipa Keynes ili Friedman, ove druge se difamira obično na način (za čije škude radite, dok se nitko ne pita u međuvremenu za čije bilijune škuda Greenspan radi...). Od 17-og stoljeća netko se domišljat u Britaniji dosjetio pa je "pravi" novac suvišan, pa su zlato i srebro zamijenili komadom običnog papira sa nečijim likom ( najčešće općepoznatom ikonom liberalizma. Ili svevidećim okom, koje sve vidi, jedino ne vidi tko je mazno ovoliku lovu :)). Nedugo nakon tog briljantnog izuma, malo vremena trebalo da se netko dosjeti, hej, pa mi možemo puno više štampati novca, nego što smo mogli iskopati zlata, kada nam love ponestane zbog ratova, suše ili nam industrija slabo radi, tiskare rade prekovremeno. Kapitalizam je, kako su me učili još na socijalističkom fakultetu u svojoj srži krizni sustav, koji stalno generira krize, a osnovni generator te krize je upravo kreiranje i baratanje virtualnim novcem koji nema veze sa onom klasičnom shemom koju učismo u školama tipa... radnik za 8 sati rada napravi 12 cipela i zaradi 100kn, troškovi, materijal, novostvorena vrijednost,uloženi rad, cijena, kalkulacija... bla bla bla. Bankar potezom pera zaradi milijune (ili ih izgubi), nije se motike ni dotakao, a kada se majmunarije razbiju o glavu, opet prvo saniraju banke, pa onda privredu, ako dodje na red. (Mi smo sanirali banke, pa ih prodali po nižim cijenama, i to treba znati....).
Sustav kakav je izmišljen u Britaniji funkcionirao je dobro, i onda se razbio u paramparčad, pa je prenesen u Ameriku, gdje je našao još plodnije tlo, a vrhunac hoštapleraja, i vjerojatno najveći tihi puč u modernoj povijesti je donošenje Federalnog akta o rezervama 1913 koji je štampanje novca prenio privatnicima. Nevjerojatno je da se jedna "suverena" vlada lišila najvažnije stvari koju treba raditi-štampati novac svojim podanicima....
Da nije toga, i da su države potpuno izgubile kontrolu nad bankarskim sektorom, dokaz je posljednja lupeština
http://www.poslovni.hr/104788.aspx
http://www.javno.com/hr/svijet/clanak.php?id=227658
Bernarda Madoffa, koji je utajio sitnicu od 50 mrld usd, najveća Ponzijeva piramida u povijesti...Postoji li ekvivalentna kazna u pravnom sustavu za nekoga tko uzme 50mrld dolara, i milijunima obitelji uzme kruh iz usta? Ako opljačkate 1000 dolara bančinog novca, zbajboče vas na 10 godina federalne kaznionice, a ovaj će smijerni Židov, vjerojatno dobiti nekih 2 godine narukvicu, i provesti u kućnom pritvoru.
Indikativan je i ovaj dio članka:
"I još jedna vrhunska ironija za kraj. Naime, francuska banka Société Générale još je početkom 2003. stavila Madoffovu tvrtku na “crnu listu” potencijalno opasnih fondova, ali je tu informaciju zadržala za sebe. To je ista ona banka koja je početkom 2008. zabilježila gubitak od gotovo pet milijardi eura koje je pronevjerio njihov broker.
"
Ovdje govorimo o tzv. priznatim i pouzdanim svjetskim bankama, koje imaju kao vrhunske headhuntere, pravnike, savjetnike, basnoslovno plaćene,a ne neke lijeve banke ko ona Marčinkova i izrade ih ko ljevake. Postavlja se normalno pitanje, tko je ovdje lud?
Ovaj lopovluk i nedavni krah burzi izazvao je isti uzrok, i ne treba biti ekonomski genij pa zaključiti da je problem u sustavu, da je iznutra iskvaren, da su taj isti sustav i pravila igre napravili oni koji su sustav izmislili, upravljaju njima, održavaju ga i na njemu zarađuju. Zlatna osovina Političari-Bankari su vezani pupčanom vezom, a Liberalizam-kapitalizam je tu samo naljepnica za mase, od početka je to kontrolirana igra, svojevrsna Ponzijeva piramida u kojoj oni na vrhu beru maslo, a oni na dnu piramide puše, i sve funkcionira dok više pušača ulazi u igru od onih koji igru napuštaju, kontrolirani kaos i kontrolirani gubitak, bilo je pitanje samo KADA će doći do kolapsa, a ne da li će do njega doći. Naš narod bi rekao three bad Miloš dead....

Tko je glasao

Keynes ili Friedman su pojam

Keynes ili Friedman su pojam koju naša elita odbacuje od onog dana kada je uvedena sveta Kuna,a i prije toga.Tečaj koji se očekivao u krugovima poduzetnika iz proizvodnih grana je bio oko 800-900kn/100DEM.Oni su se odlučili za tečaj od cca.375kn/100DEM.Naša politička elita i HNB je time sebi otvorila preko noći veliku trgovinu zvanu Lijepa naša.Kako?Tako jer je potpomognuta od strane svjetske elite kroz MMF i WTO.Zašto? Da se preko noći svi zajedno obogate jer je domaći proizvod postao nekonkurentan,a uvozni konkurentan.Radnička klasa postaje višak ljudi u vlastitoj zemlji.Kada bi ljudi čitali o ekonomskim doktrinama onda bi shvatili da administrativno kontrolirana inflacija s realnim tečajem stvara zaposlenost a prejaki tečaj stvara nezaposlenost i tada se isplati trgovati(na veliko).Hiperinflacija je također produkt korumpiranosti na samom vrhu i to je činila jugoslavenska elita.Kako?Povlaštena informacija.Uglavnom,kada oni govore o domoljublju meni je zlo... Tekstove o Keynesu su mi često brisali po fejsu :)))...samo nestanu.??.U srednjoškolski program obrazovanja trebamo zahtjevati učenje o Keynesu ili Friedmanu tj. o osnovnim pojmovima makroekonomije i također o ljudskim pravima...O tome se ne uči jer elita hoće da viječno manipulira narodom.To je kao da u matematici zabranimo učenje Pittagore....drago mi kada ljudi se dotaknu ovih tema...znam da ih to jako boli....

Tko je glasao

Sve je on lijepo izvracao,

Sve je on lijepo izvracao, pravi shaman.Sve bu propalo a prvo $.Ali drug trazi $ za svaki posao koji napravi.Katastroficna verzija podgrijanog marksista Zizeka.Nadam se da dobro zaradjuje.Jasno u $.

Tko je glasao

Ima u ovom interview-u

Ima u ovom interview-u nadrobljenog svega i svačega. Što se tiče prognostičkih sposobnosti gospodina Celentea, treba ih prihvaćati cum grano salis. Evo, ja sam pred svoje nedavno putovanjem vlakom u Osijek rekla da nisam sigurna za točno vrijeme dolaska vlaka, jer se s Hrvatskim željeznicama nikad ne zna. Zbog puknuća električnog voda, vlak je u Osijek stigao s tri sata zakašnjenja. Da li ja dobro prognoziram ili sam samo izračunala vjerojatnost točnog dolaska na temelju iskustva i malog poznavanja Murphyjevih zakona?

A što se tiče ovoga
Da, u to smo uvjereni. Mi smo to predvidjeli još prije uvođenja eura. Jedino što je potrebno za ostvarivanje tog scenarija je nacionalni populist u nekoj od zemalja članica, koji je uvjeren da samo kroz izlazak iz EU financijska kriza može biti zaustavljena i Unija već pada.
mogu samo reći da europske zemlje, uz svo brundanje u bradu zbog nelagoda koje ponekad izaziva briselska administracija, imaju već dovoljno iskustva (povijesno nije na zadnjem mjestu) da znaju kako bi raspad Unije za svaku od njih pojedinačno bio katastrofa. Štoviše, znaju da u trenucima krize ovakvih razmjera trebaju uložiti dodatne napore da ostanu zajedno i nađu zajednička rješenja.

Slažem se s Celenteom da je paradigma ekscesivne potrošnje došla svom kraju. Budućnost će biti u znaku povećanja kompleksnosti društvenih pod-sustava i iznalaženja modela stabilnog razvoja primarno na lokalnim i mikro razinama. A za to će biti potrebno revitalizirati, kako kaže zoc, oblike direktne deliberativne demokracije. Dakle, stara anti-politika mora otići u ropotarnicu povijesti. Na njezino mjesto mora doći novo-pronađena politika s javnim dobrom kao svojom središnjom vrijednosti i slobodom kao svojim pravim razlogom.

nemesis

nemesis

Tko je glasao

Inače, "razgovor" o GEF-u

Inače, "razgovor" o GEF-u je poduži...

Tko je glasao

Volontiram...

Volontiram...

Tko je glasao

Hvale vrijedan pronalazak

Hvale vrijedan pronalazak intervjua !
Bravo Franka !
Mediji nose veliki dio krivice. Oni su u krevetu sa moći. Samo treba pogledati koje bliske veze postoje između predstavnika medija i službi, ministarstava, Pentagona i Bijele kuće. Mediji tamo svakodnevno ulaze i izlaze.

. Ljudi žive u iluziji, da su ovi tipovi pametniji od svih ostalih. Činjenica je, kad neko radi za državu, potrebna mu je potvrda da je gluplji od svih ostalih. Druga realnost je, a to sam vidio na poslu koji sam imao u Albanyju, kako političari gmižu da bi dospjeli do vrha. Oni se usisavaju naviše u hijerarhiji. I zbog toga vjerovati da su ovi političari u stanju riješiti problem - to je samozavaravanje. Osim toga, sve su političke organizacije u suštini kriminalne organizacije, što ne kažem olako.

Ono što se trenutno događa u Grčkoj, može eksplodirati bilo gdje drugdje. Tamo nije posrijedi ubojstvo 15-godišnjeg dječaka, već o pobuni ljudi protiv te totalno nekompetentne, korumpirane političke kaste, koja je svuda ista. Bio sam zaposlen kod države, poznajem razmjere korupcije. U Washingtonu se sve vrti samo oko lansiranja projekata, kojima će se obogatiti inicijatori i njihovi ortaci, ruka ruku mije, novac za prijatelje, sistem je od vrha do dna korumpiran.

Izaći ćemo samo u slučaju ako budemo u stanju pokrenuti novi proizvodni kapacitet, koji ide dalje od novih tehnologija za alternativne energije.. To mora biti nešto sasvim revolucionarno, što će biti novi motor za gospodarstvo, ravno otkriću vatre ili pronalasku kotača.

Problem nikad ne može biti riješen istim načinom razmišljanja kojim je i stvoren, rekao je Einstein. Trule korumpirane strukture stvorile su problem i one ga ne mogu i ne znaju rješiti.
Izlaz je u izravnoj (umreženoj) demokraciji. To bi bilo definitivno revolucionarno, ravno otkriću vatre ili kotača.

Zoc
http://hijerarhija.blogspot.com/

Tko je glasao

Izravna ili umrežena

Izravna ili umrežena demokracija, sloboda izbora, sloboda odlučivanja, demokratsko stjecanje novca za život i slične teorije su potpuno bezživotne iluzije dok god su ljudi ispranih mozgova i duša, nesvjesni bilo čega, a prije svega sebe samih. Svijesnost je rješenje. Svijesnost i ništa više. Svijesnost čini sve mogućim, a tehnike pri svjesnosti malo ili nimalo ne znače. Za upravljanje vlastitim životom vam ne treba nikakva demokracija. Za uživanje blagodati života ne treba vam ni vlast ni država. Buđenje je puno više od vatre i kotača zajedno.

Ovo će vam reći svi manipulatori svijeta, uključujući navodno duhovne ljude koji su se predali religiji, ali vam nitko od njih neće reći kako se postiže svijesnost. Zašto? Zato što bi za globalnu manipulaciju ljudskim umovima svijesnost ljudi značila konačnu propast svakog oblika manipulacije. Kratko rečeno, ne bi se više zaspale i hipnotizirane budalo moglo musti do besvjesti.

Einstein je rekao i da mu je najveći problem u životu i znanstvenom radu- obrazovanje. Obrazovanje ga je ometalo u slobodnom razmišljanju i zaključivanju. Obrazovanje je planski osmišljeno tako da ubija ljudsku prirodu, ograničava i ukalupljuje i olakšava manipulatorima posao. A njihov osnovni posao je kontrolirati što i na koji način ljudi misle. Kada sustav obrazovanja uništi ljudsku individualnost, spontanost, pa i intuitivnost, stvara robote i budale nesposobne misliti svojom glavom. I tu je problem, ali je tu i njegov ključ. Obrazovanje se mora radikalno promijeniti. Prioritet će izgubiti profesionalna edukacija, a dobiti će na značaju duhovna i financijska. Time će biti riješeni svi problemi ovoga svijeta.

Tko je glasao

Ovaj intervju nije moj

Ovaj intervju nije moj pronalazak.Samo sam prisustovala sjednici Građanskog etičkog foruma i oni su bili ljubazni pa su mi poslali taj intervju.Prilkom GEF-ovih sjednica mogu i građani prisustvovati i iznositi svoja mišljenja.Odluke donose članovi udruge.Osim toga i predstavnici drugih udruga ili sindikata su dobrodošli.Bilo mi je vrlo zanimljivo i poučno slušati njihovu diskusiju.U kontakt sam došla preko njihove web stranice Hrvatska akademska udruga http://www.hau.hr/ i napisala sam im jedno pismo, bez kompleksa, o potrebi građenja civilnog društva gdje bi se građani više aktivirali u izgradnji boljeg socijalnoosjetljivog građanskog društva,tj.da na neki način volontiramo.Također u kontaktu mi je javljeno da je svaka sugestija dobrodošla.

Tko je glasao

Franka, nema građenja

Franka, nema građenja civilnog društva, niti će volontiranje nešto promijeniti, dok se ne probudi svijest ljudi. Međutim, svijest se ne mijenja naporom, odlukom ni primjenom modela izvana prema unutra. Pojedinci moraju sami "progledati", a kako ih nitko u tome ne educira niti potiče, ispada da je to nemoguća misija.

Svijesnost je isto što i duhovnost: dubok uvid u stvarnost i razumijevanje svega. Sebe- prije svega.

Tko je glasao

Ajoj...daj im reci da

Ajoj...daj im reci da promijene taj Comic Sans MS font na web stranici. Od njega se svakom web dizajneru diže kosa na glavi (čak i onima koji je nemaju).

Tko je glasao

Najveća VRIJEDNOST sastanka

Najveća VRIJEDNOST sastanka kojemu sam bio nazočan, samo zbog poziva gospođe Valli, na tom GEF-u - bilo je pitanje koje je postavio njezin suprug!!! Zašto? Zato da uočim kako su svi nakon njegova, dijelom drhtava pitanja (zbog uvažavanja ETIČARA) skrenuli pozornost na BIT GEF-a, a to je PROBLEMATIKA SVIJETA.

Poslao sam Govor Zagrebačkog treće puta - i tom donu Ivanu, naravno - ne izravno.

NEMA TEORIJE DA ZAKAŽE SJEDNICU GEF-a zbog GOVORA ZAGREBAČKOG TREĆEG PUTA.

Ma - bez veze. Zanima Nas Stanje u Hrvatskoj i u Svijetu.
A mene osobno zanima isključivo stanje u JEDNOM GRADU, koje se slučajno "zove" Metropola Hrvatstva, Metropola Hrvatskog građanskog društva, Metropola Hrvatskog gospodarstva.
Razlikujemo se? Poprilično.

U čemu je bit? Pa bit je u tomu da "dokoni pope i jariće krste".
GRUBO - DA !

SPUSTITE SE NA MAJČICU HRVATSKU ZEMLJU, samo to tražim - i zahtijevam - a to znači - č i n i t e - a ne prosvjećujte.

JEDAN KORAK važniji je od TISUĆU SASTANAKA, i 100.000 GEFOVA.

Tko je glasao

Vrijeme vam je da se

Vrijeme vam je da se počnete pridržavati vlastitih savjeta, Zdravko moj dobri i dragi. Spustite se na zemlju i počnite misliti. Inače će stvarnost s vama tako zamlatiti o pod da neće ostati ni iverja.

Jedan korak u lutanju da je važan? Kako to može biti istina? Nisu li GEF i don Grubišić taj korak već napravili?

Kako Franka zaslužuje puno više komentara na njen dnevnik, evo ću malo dignuti prašinu i uzburkati emocije. Svrha mog postupka je da se zabavim i usput nekoga i nešto naučim. Držim da bi Zdravko mogao imati najviše koristi od toga. Na točno određen način, sve što u ovoj raspravi kažem je oblik podrške i poticaja Zdravku i njegovom Trećem putu.

Prilično pouzdan znak da je nekome ispran mozak je kada nam neko nametnuto mišljenje, koje nije originalno i nije naše, netko napadne. U ovom slučaju ja ne vidim da je don Grubišić napao Zdravka i njegovo mišljenje. Što znači da je Zdravku mozak ispran u većoj mjeri nego drugima. Zato reagira vrlo emocionalno, jer sve što se ne slaže s njegovim mišljenjem, a koje on doživljava vlastitim i za koje bi i poginuo ako treba, njega zapravo šokira.

Emocionalna reakcija onemogućava slušanje drugih s razumijevanjem, ali, što je još gore, onemogućava učenje. Zapravo, slušanje emocijama se svodi na slušanje u stanju programiranosti i hipnotiziranosti. Sve što programiran čovjek radi prilikom slušanja je da sve rečeno, po uputama svog programa prilagođava programu, a ne stvarnosti. Što god se od rečenoga ne slaže s programiranošću, program ogorčeno odbacuje, proklinje i proglašava bezveznim. Tako nastaje patnja i bol. Kad god program ne miruje, patnja se povećava.

Slušati s razumijevanjem znači učiti i uspoređivati svoje stavove s tuđim. I samo tako je moguće doći do Istine. Usporedbom i provjerom, a nikako odbacivanjem.

Svi znaju za priču o susretu dvoje prijatelja poslije dugo vremena. Jedan od njih nije imao naviku slušanja. Oduševljeno se javio prijatelju i u bujici riječi održao monolog: Kako si se promijenio Ante! Bio si tako visok, lijep, plave kose, dobro građen, a vidi te sada: nizak, ružan, crn i mršav!
Što se dogodilo s tobom Ante? Nisam ja Ante, ja sam Ivan! odgovori ovaj. "O, pa i ime si promijenio"- nastavi svoj monolog prvi. Takav nikada neće naučiti slušati.

Mogućnost da se Zdravko probudi iz hipnotičkog sna je razmjerna količini istine koju može prihvatiti, a da ne pobjegne od nje. Koliko je Zdravko spreman odbaciti tuđih stavova i razmišljanja, bez obzira koliko ih smatrao vrijednima i vlastitima, a da ne pobjegne, ovisi o njegovoj spremnosti da razmišlja o nečemu što ne poznaje.

Zdravkova reakcija na GEF je strah. Ne strah od foruma ili don Grubišića, jer on očito njih ne razumije, a nitko se ne može bojati nepoznatog, nego strah da mu netko ne bi ugrozio njegov Treći put. A sve što se, makar neizravno, ne slaže s programom Trećeg puta, Zdravko emocionalno doživljava kao mogućnost gubitka onoga što mu je poznato.

Zdravko ozbiljno pati od pogrešnih uvjerenja, jer nije svjestan da su ta uvjerenja tuđa, a nije svjestan ni da su pogrešna.

Tko je glasao

poveznik citiram, Prilično

poveznik

citiram,
Prilično pouzdan znak da je nekome ispran mozak je kada nam neko nametnuto mišljenje, koje nije originalno i nije naše, netko napadne.

Poveznik, ovdje ne govorimo o ničijim mozgovima, i mene osobno ne zanima stanje tvojega mozga bilo neispranoga, poluispranoga, frtaljispranoga, ili kakvim već raspolažeš. Ali mozak koji se bavi sa stanjem drugih mozgova očito pati od vlastitih mozgovnih "problema".

citiram:
Zdravko ozbiljno pati od pogrešnih uvjerenja, jer nije svjestan da su ta uvjerenja tuđa, a nije svjestan ni da su pogrešna.

Zdravko odgovara da Poveznik očevidno pati od neznanja. Naime "pogrešna uvjerenja " koja sam ovdje potpisao na preko 12 članaka u seriji Protiv Milana - Za slobodan Zagreba , nisu očitovana pogrešnim u niti jednom javljanju Poveznika, primjerice, s komentarom kojima bi na to uputio.
Nadalje, ovdje sam predočio konkretna određenja. Odgovaraš "pričama o pogrešnim uvjerenjima", s time da svoja "točna" uvjerenja maskiraš u što?

citiram:
Slušati s razumijevanjem znači učiti i uspoređivati svoje stavove s tuđim. I samo tako je moguće doći do Istine. Usporedbom i provjerom, a nikako odbacivanjem.

Kada čujem s čime se ne slažem - tada pitam, odnosno komentaram. Ako s druge strane odgovara šutnja, meni je tada stvar podosta jasna? Nadalje, upućujem te na to da je Istina kategorija Etike, a ne Politike. Stoga tebi preporučam ne da slušaš, već da čitaš ono što je napisano.

citiram.
U ovom slučaju ja ne vidim da je don Grubišić napao Zdravka i njegovo mišljenje.

A tko tvrdi da je don Grubišić napao mene, točnije - moje mišljanje. Dapače!
Temeljem čega možeš tvrditi da sam ja osobno napao don Grubišića, posebice iz ishodišta uvaženog intelektaualca (osoba najviših stručnosti), ili kao osobu iznimnih visokih i u Hrvatskoj na žalost iz crkvenih krugova rijetko javno očitovanih etičkih i moralnih vrednota. Jasno sam nabrojao institucije akademiizma. Točno je, jer ne čitaš, da sam s Grubišićem kao članom takvih institucija ovdje izravno konfrontirao i to zato što sam (i) ovdje predstavljen kao promotor konkretnog političkog programa i konkretnog izbornog programa - a ne kao hrvatski intelektualac. Akademski možemo razgovarati - akademski (naravno, ako imam interes za takve razgovora - a sada s razlogom nemam, a što sam jasno očitovao.

citiram:
Na točno određen način, sve što u ovoj raspravi kažem je oblik podrške i poticaja Zdravku i njegovom Trećem putu.

Ovdje ti odgovoram u duhu prethodnoga a na ovoga tvojeg komentara. Naime, odbijam bilo kakvu potporu Zadravku, a osobito ovakvu predočenu tvoju "podršku"!
Naime, razvidno ne uočavaš da "dajem sve od sebe" upravo da afirmiram ono što piše u političkom programa (6 članaka), i zasebno ono što piše u izbornom programu. To je "svjetlosnih godina" daleko (točno zbog onoga što si ispravno uočio u prethodnom komentaru) od prihvaćanja i to upravo zato što zahtjeva odbacivanje postojećih uporišta, koje i ti očituješ, privaćam, po svemu sudeći nesvjesno.

Zdravko kao fizička osoba je na posljednjem mjestu. Naime, ključno što sam uočio u tomu je da nakon gotovo tri mjeseca rada nisam uočio da je netko javno podržao Zagrebački treći put, "nepoznatog autora", i istaknuo da je u Zagrebačkom trećem putu predočena skupina određenja na području: 1. Institucionalnih promjena, 2. Decentralizacje, 3. Odgovornog poduzetništva, a što MOŽE BITI UPORIŠTE za promjenu postojećega prije svega kriminalnog društveno političkog sustava na Nacionalnoj razini, ako Zagrebački treći put, kao politički i izborni program ostvari izbornu pobjedu na izborima u svibnju u Zagrebu. T O Č K A.
Ali zato stotine i stotine rečenice "kakav je Zdravko" ? Oprosti, to je klasičan larpurlartizam namjernog ili nesvjesnog skretanja, pa i bježanja od stvarnosti, temeljne i ključne konfrontacije s konkretnim - u uvjetima sve teže faktičke institucionalne i gospodarske krize.

Tko je glasao

Evo ga: bujica ogorčenja i

Evo ga: bujica ogorčenja i diskvalifikacija, a sve zato što nema- slušanja. Nema razumijevanja. Nisam li u prvom ovdje objavljenom komentaru upravo na ovo upozorio?

Programirani kompjuter naših uvjetovanosti svi nosimo u svojim glavama i ako ga nismo svjesni i ne razumijemo kako nam tuđa programiranost upravlja životom s nama je gotovo. Nema nam spasa.

Poveznik, ovdje ne govorimo o ničijim mozgovima, i mene osobno ne zanima stanje tvojega mozga.....

Ovo je temeljno pogrešno uvjerenje. Vi Zdravko ne morate brinuti o stanju moga mozga i tu ste u pravu. Međutim, bez obzira što ni jedan vaš članak nisam pročitao, jasno mi je da vi hoćete na silu mijenjati stanje mozga svih zagrepčana. Dakle, nije istina da se ovdje ne govori o ničijim mozgovima. Itekako se govori, ali vi toga niste svjesni.

Ne znate kako ljudi funkcioniraju, a mislite na većinu utjecati, kako bi vašim poštenim i hvalevrijednim naporima mijenjali njihovu sudbinu? Ne, nisam ciničan kada kažem da ste vi kao osoba, jednako kao i vaši napori vrijedni. Međutim, stvari ne mogu funkcionirati onako kako bi vi željeli. Da je problem samo u logici ili dobrim namjerama, pa mi ne bi ni imali problema, zar ne? Ali osim logike, reda, rada i zakonitosti postoje emocije, koje mnogo toga odvedu u neočekivanom i neželjenom smjeru.

Da ne bi ostali nedorečeni i nejasni, ajde molim vas izaberite jednu osobu u koju imate povjerenja i koju poštujete i uvjerite je u ispravnost vašeg Trećeg puta. Koliko god se potrudili, koliko god to radili dobronamjerno i objašnavali, vjerujte mi da nećete uspjeti. Ljudi ne vole prihvaćati tuđe odrednice za svoj život, koliko god to u konačnici za njih bilo bolje i korisnije. Osim toga, ljudi rađe grle svoju nesreću i poniženje, jer su na njih navikli i poznati su im, nego prihvatiti nešto nepoznato. Već samim tim što im vaš program i namjera nisu poznati, ljudi će sa zazorom i sumnjom odbijati sve što im kažete. Tamo gdje su sumnja i nepovjerenje, tamo je i strah.

Drugo pogrešno uvjerenje vam je da ne morate poznavati svoje glasače bolje od njih samih. Točno je da se nikada nisam oglasio ni jednim komentarom na vaše članke, ali nije točno da je to zato što nisam imao "municije". Obrnuto, unatoč "eksplozivnom punjenju" nisam želio miješati se, jer mi je odmah bilo jasno da to nema nikakve svrhe ni koristi. Članak ni jedan nisam pročitao, niti sam pratio rasprave po njima. Ali navika da prvo razumijem druge, a tek potom nastojim i sam biti shvaćen, te navika čitanja između redova reaktivnog govora, omogućavaju mi da iz svega nekoliko rečenica nekog teksta mogu nepogrešivo isčitati ono što nije ni napisano. To je jedini razlog što sam se sada javio. Mene ne zanima vaš Treći put, niti bi o njemu htio raspravljati, ali sada se otvorila rasprava o nečemu što je u samim temeljima uspjeha ili neuspjeha svake inicijative- percepcija stvarnosti.

Nema u mene maskiranja uvjerenja. Sve što kažem sam temeljito provjerio u praksi i životu. Kako znam da su moja uvjerenja ispravna? Duga je to priča, ali može stati u par rečenica. Točno 40 godina ja sam bio Zdravko Gracin. Ja sam radio, mislio i živio 40 godina onako kako to danas čini Zdravko Gracin. Dakle, kada Zdravko Gracin zine, ja se prepoznam u saznanju kakav sam bio i kako sam griješio. Ne mogu pogriješiti.

Prije desetak godina sam započeo s avanturom duha. U početku nisam znao da je to to. Samo sam počeo istraživati zašto se stvari ne odvijaju onako kako su me učili da bi bilo logično očekivati. Što sam ja radio više i kvalitetnije, rezultati su bili sve slabiji, a problemi su se sve više gomilali. Umjesto da bude obrnuto. Zanimljivo, kome god sam rekao što sam odlučio saznati, me uvjeravao kako je sve u redu. Kako to tako mora biti. Kako je to normalno. Svi su se slagali kako to ustvari nije pošteno, ali je u redu. U redu je. Sve je u redu. Samo ništa ne funkcionira u redu.

Meni to nije zvučalo uvjerljivo i logično. Stoga sam umuknuo i počeo istraživati. Danas znam što nije u redu. Nije bilo u redu što me nitko nije podučio što je život i kako se smisleno i pametno živi. Gurnuli su me u ono što su smatrali životom, a da mi nisu omogućili pripremu za život. Nisu mi omogućili polaganje, već padanje životnih ispita.

Kada sam u središte mog života stavio ispravna duhovna načela stvorio sam čvrstu osnovu za razvitak četiri faktora za održavanje života i ispravnih uvjerenja. To su sigurnost, usmjerenje, mudrost i moć. Duhovna načela nisu isto što i religijska, jer se ja nikada nisam bavio religijom. Radi se o univerzalnim zakonitostima ljudskog funkcioniranja i dubokim, temeljnim istinama. Usred ljudi i okolnosti uvijek znam da su prirodna načela veća i od ljudi i od okolnosti. Ne govorim da sam sveznajući i da za mene ne postoje ograničenja, već da u poplavi pomodnih teorija i filozofija, mogu prilično precizno otkriti prolaznost bilo koje zamisli utemeljene na pogrešnim pretpostavkama. Dovoljno je da ih usporedim s ispravnim duhovnim načelima, koje sam usvojio kao izvor iz kojeg proizlaze moja gledišta i moje ponašanje. Dakle, kada god govorimo o uspoređivanju stavova i uvjerenja, moja su itekako provjerena i ne ovise ni o čemu.

Nevjerojatna je vaša tvrdnja da je Istina etička, a ne politička kategorija. Točno je!! Zašto onda vi mislite da Istinu možete tražiti u politici?

Jednom je jedan mudrac organizirao prosvjedni marš. U trenutku kada je marš trebao otpočeti, mudrac je odustao i nije bilo načina da ga se uvjeri kako će time naškoditi svojoj vjerodostojnosti. Odgovorio je svojim suradnicima: Ja nisam odan vjerodostojnosti, već Istini!

Sve što ja napišem ili zastupam je promišljeno i ciljano, a ne slučajno. Znao sam da vam se moja kritika neće dopasti, ali to nema veze sa mnom. Naime, mudri ljudi dobro znaju da je kritika oblik podrške i priznanja iz kojega se može učiti. Nažalost, vi kritiku doživljavate pogrešno: kao opasnost i uvredu.

Ja nisam tvrdio da je don Ivan vas napao ili da ste se vi konfrontirali. Ne razumijete smisao napisanog. Ja sam tvrdio da vas je don Ivan razočarao jer vam nije odgovorio na vaše pitanje onako kako ste vi željeli. Što bi tek bilo da vas je napao ili da vam je pokušao objasniti u kakvim ste zabludama? Naravno, čovjek je mudar pa to nije ni pokušao. A baš iz iskustva don Ivana i GEF-a bi upravo vi morali besplatno izvlačiti pouke, ako želite uspjeti sa svojim političkim programom. Ili vi već znate u čemu su bile greške i zašto inicijative don Grubišića ne postižu željene rezultate? Zašto ljude iz GEF-a ne pitate pitanja koja bi vam mogla promijeniti život? Ne volite takvu "podršku?

I na kraju nešto o vjerodostojnosti. Ostane li Zdravko Gracin kao fizička osoba na posljednjem mjestu, slobodno može i prije izbora okačiti kopačke o klin. Na izbore ne treba ni izlaziti niti se kompromitirati. Onaj tko ne cijeni sebe, neće dobiti povjerenje drugih. Mislim da se radi o lažnoj skromnosti i iskrenoj sebičnosti. S tim pod hitno treba prekinuti. Vjerodostojnost programa može osigurati samo vjerodostojnost osobe koja je program osmislila i koja ga najviše zastupa.Štoviše, vjerodostojnost osobe je puno značajnija od samog programa, pogotovo na direktnim izborima. Zato pitanje, kakav je Zdravko, nije ni malo umjetničko ili akademsko. Ono je ključno, a ne bježanje od stvarnosti.

Tko vam je rekao da je kriza sve teža? Nije li ovo stanje koje predstavlja idealnu priliku za ljude poput vas?

Tko je glasao

Citiram: Evo ga: bujica

Citiram:
Evo ga: bujica ogorčenja i diskvalifikacija, a sve zato što nema- slušanja.

Ne dopuštam slobodne umjetničke "improvizacije" na osobnu temu. Citirao sam ono na što sam odgovorio. Nadalje, na tvoj komentar na koji sam odgovorio, nastavno sam zaključio kako je kontradiktoran s upravom tim prvim tvojim ovdje objavljenim komentarom. I to ne samo da je kontradiktoran već je izravno suprotan. A ovaj sada - pogotovo.

Ja, na tvoju žalost, kritiku "doživljavam" točno onako kako se pozitivna ili negativna kritika doživljava kada je upućena na tekst i sadržaj. No, ti ne "čitaš" jer ti je "nepogrešivo" jasno ono što nije ni napisano. Ma - fenomenalno, konačno imamo "Mesiju". Pa tako, umjesto da objaviš svoj kvalitetan politički program i izborni program, jer o tomu ovdje govorimo, ti "otkrivaš" kakav je to Zdravko Gracin, i vidim nastavno i don Grubišića, i koga još ne? I to bi mi se, valjda, "trebalo dopasti". Oprosti, pa nisam umjesto tekstova objavio svoje vlastito poprsje!

Uzmi sliku druga Tita, ili gospodina Tuđmana, ili od novih, primjerice druga i gospodina Milana Bandića, ili gospodina Ive Sanadera - pa ih "analiziraj" do mile volje. Pa njima dijeli svoje vehementne mudrosti tipa, citiram.
"… jasno mi je da vi hoćete na silu mijenjati stanje mozga svih zagrepčana. Dakle, nije istina da se ovdje ne govori o ničijim mozgovima. Itekako se govori, ali vi toga niste svjesni."
Ili, primjerice, i dalje da ne nabrajam iz tvoje "plodne" radionice:
"Ne draga moja, Hrvatska nema karaktera, znanja i sposobnosti. Zbog toga katastrofa ne može biti veća. Pobrkali ste pojmove."

S ovime završavam ovo mrcvarenje s larpurlartizmom i prosvijećenosti, ne znam ni sam čega.
U redu, nosim cipele broj 41 i pol, čarape su mi plave boje, preferiram tamne košulje, ali ponekad nosim i šarene, kravatu uvijek nosim na javnim skupovima, u stanu sam u trenerki ili kućnim hlačama, volim svaku vrstu glazbe jer postoji samo lijepa i loša glazba, ljubitelj sam životinja, joggiram svaki dan kako bih za predstojeće odgovorne dužnosti imao kondiciju da mogu što bolje "služiti" vama - uključivo i tebi, sa svakim se slažem - nikoga ne lažem ...

Tko je glasao

Baš krasno. Samo vam nije

Baš krasno. Samo vam nije trebalo ovo posljednje: nije li to opis Milana Bandića? I on trčkara naokolo održavajući kondiciju i on pazi na izgled i imidž i on ima sklonost uživati život, a drugima servirati iluzije.

sa svakim se slažem

Da je ovo istinito, slagali biste se vi i sa mnom i sa don Grubišićem, a vrlo vjerojatno uzročno- posljedično i sa samim sobom.

nikoga ne lažem ...

Iskreno i točno rečeno, ali niste svjesni kako i koliko lažete sama sebe.

Masa zabluda i predrasuda vam hara glavom ( opet se vraćam na izvor svih naših problema- mozak). Ne postoje pozitivne i negativne kritike. Sve su pozitivne, ako ih se iskoristi pametno. Sve su negativne kada se um zatvori. Ne postoje Mesije na način kako to vi zamišljate. Jedan čovjek ne može promijeniti svijet ( pa ni Zagreb), ali jedan čovjek može prenijeti poruku , koja će promijeniti svijet ( kada se promijeni Zagreb, promijeniti će se i svijet). Mudri ne analiziraju smeće i smetlare, jer je to siguran put da postanu isti kao i oni. Mudri analiziraju sebe i svoje mogućnosti, kako bi postali svijesni svojih neograničenih mogućnosti. Sve što može zamisliti i povjerovati da je moguće, svaki čovjek može i ostvariti. Ali treba točno znati kako. Inače se sve pretvara u neodgovornu maštariju. Mudri i svijesni ljudi, oni koji imaju dubok uvid u stvarnost, ne izrađuju izborne programe i ne nude ih biračima. Svjesni su da to nije put. Tako nešto se uvijek pretvara u manipulaciju. To je ono što vi ne razumijete u djelovanju GEF-a i don Grubišića. Oni su potpuno svjesni ove istine, a kako ne žele djelovati na način manipulatora, nemaju željeni rezultat i utjecaj u društvu. Zapravo, ne vide način i put kako pošteno a masovno utjecati na ljude da shvate manipulativnu i štetnu prirodu društva i politike.

Dakle, postanite svjesni svojeg sadašnjeg stanja kakvo god ono bilo. Nemojte više biti diktator. Prestanite gurati sami sebe, jer ćete jednoga dana shvatiti da se ono što ste htjeli postići guranjem, puno bolje i lakše ostvaruje svijesnošću. U svojoj potrazi za svijesnošću nemojte postavljati zahtjeve i ulagati napore. Svijesnost će vam izmicati što se više budete trudili. Potreba da budete u pravu će vas uništiti. U pravu može biti samo onaj kome nitko drugi nije potreban. Ne vidite li kako su ljudi poludjeli: svi misle da su sami sebi dovoljni i da im nitko nije potreban? Zašto bi vi bili jedan poludjeli iz tog jata? Osvijestite se. Probudite se. Prestanite sve raditi spavajući i nesvjesno.

Nitko nikome ne može pomagati. To je razlog što su sve Mesije uvijek bili prevaranti. Vi ne možete otvarati vrata promjena smještena duboko u unutrašnjosti svakog čovjeka. Pristup tim vratima ima samo njihov vlasnik i nitko više. Na ljude se može samo utjecati, ali im se ne može pomoći da se mijenjaju i shvate. Oni su to oduvijek radili i raditi će sami. Međutim, ako nisu svjesni što i kako rade, tada postaju predmetom manipulacije, jer uvijek oko nas vrebaju manipulatori koji odlično znaju kako se efikasno ljude vara.

Mnogi se ljudi u svojoj nemoći i očaju bacaju na posao samo zato da stvari učine još gorima. Djeluju iz osjećaja krivnje, ljutnje, mržnje, dužnosti, odgovornosti, jer vide nepravdu. Morate biti sigurni da jeste prije nego se bacite na posao. Trebate biti sigurni tko ste prije nego počnete djelovati. Međutim, kada se ljudi koji spavaju bace na posao , jednostavno mijenjaju jednu okrutnu stvarnost za drugu; jednu nepravdu za drugu. I tako se to ponavlja čitavu ljudsku povijest.

A baš nam ta ista povijest stalno ukazuje na naše zablude, ali ne možemo shvatiti niti jednu jedinu riječ od onoga što nam poručuje dok se ne probudimo. Pogledajte apsurda: ljudi koji spavaju ne uče iz povijesti već razapinju sve što im smrdi na Mesiju i mesijanstvo samo da se ne bi probudili.

Život je velika tajna, moj Zdravko, a to znači da ga vi ne možete osmisliti. Zato se morate probuditi i tek tada ćete shvatiti da nije problem u stvarnosti, nego u vama.

Ako kojim slučajem ovo pročita DEMOS, ja mislim da će ga uhvatiti mala snaga i mučnina. On je ovu golgotu larpurlatizma i prosvijećenosti već progutao i jednako kao i vi- nije razumio.

Tko je glasao

Ha,ha,ha...drhtavi...pa meni

Ha,ha,ha...drhtavi...pa meni nije tako uopće zvučalo,nimalo...osim toga moj (lijepi)suprug je naviknut na javni nastup jer se bavi muzikom.. .A što da sam ja nešto rekla jer imam ma..malu govornu manu jer me pokupio auto,ozljeda glave...ha,ha,..Dobar je ovaj internet,mogu reći misli ravnopravno....ali uvjerena sam da sam i tamo sugerirala nešto,ne bi me podcjenili jer imaju u nazivu "etički"...Poslala sam govor svojim poznanicima i sad čekam i nemam pojma gdje ćemo se naći ako se eventualno neko javi...
..Savjet:govornik mora komunicirati s publikom i važna je iskrenost,a ne predavati kao u razredu...a biti vođa...malo takta...
Vjerujem da ste dobili otvoreno pismo GEF-a i nimalo nije plašljivo...treba pričekati dan,dva da ga objave jer oni odlučuju udruženo i svaki član ima pravo sugerirati...ja mogu samo volontirati i to je moja osobna odluka....i osobno mi se više sviđa građanske inicijative nego sudjelovanje u političkom radu.Ubilo bi me u pojam to okruženje i ozračje...

Tko je glasao

bilo je pitanje koje je

bilo je pitanje koje je postavio njezin suprug!!! Zašto? Zato da uočim kako su svi nakon njegova, dijelom drhtava pitanja (zbog uvažavanja ETIČARA) skrenuli pozornost na BIT GEF-a, a to je PROBLEMATIKA SVIJETA.

Ovo nema veze sa pitanjem mog supruga.Pitao je ovo i to na samom KRAJU sastanka:Da li je GEF spreman organizirati prosvijede ukoliko vlada ne ispuni postavljene zahtjeve?Na što su oni odlučno odgovorili da jesu...Vi ste gospodine Gracin izgleda pobrkali lončiće i osim toga treba znati slušati i druge a ne samo sebe...(a joj oko čega ja moram komentirati...ovo je primjer hrvatske sloge)

Tko je glasao

Franka Valli, upravo i jeste

Franka Valli,

upravo i jeste riječ o tome da pozorno slušam druge!

Vaš suprug je postavio konkretno pitanje, kojega sam sada "spomenuo" temeljno zato što je pitanje egzistencije temeljno HRVATSKO PITANJE.

Vi ste dobronamjerno slušali ono što govore gospoda iz GEF-a, koji su svatko pojedinačno izvrsni ljudi, uključivo i don Grubišić. Dapače, ne postoji niti jedan među njima koji nije vrhunski (i osobno dio nazočnih osoba poznajem "ponešto godina"), i koji ne raspolaže razvidnim etičkim i humanističkim integritetom visoke i najviše razine.

Središnje pitanje, koje vam možebitno nije poznato - upravo je u tomu da ne možemo govoriti o ostvarivanju te tzv. "hrvatske sloge" na paradigmi "etike". Naime, na tom sastanku, a što je i javno poznato, GEF se pojavljuje u novom kombiniranom pakiranju Rimskog kluba, Pokreta za demokraciju, Europskog doma itd. Riječ je o "akademskim" skupovima izvan političkog realiteta.

Na moje konkretno pitanje TKO ĆE IZVRŠITI PROMJENE (jer pitanje promjena nije dvojbeno), i na kojoj to političkoj opciji - odgovara š u t nj a. Pri čemu se nastavno odvija "monolog" o nekakvoj "baršunastoj revoluciji". Koga? Zar GEF-a? Od kada je to GEF - politička stranka? (Uostalom, čuli ste moje jasno pitanje.)

Itekako pozorno "slušam", i itekako "pozorno" uočavam "odgovore" i odgovore. Naime, itekako brojni žele i priželjkuju demonstracije, kako bi preko "tuđih leđa" objavili svoje vizije "hrvatske sloge".
Pritom se na konkretna pitanja (i vašega supruga, ali i na moja) ne "čuju" odgovori?

Naravno, dopuštam da je moja "opservacija subjektivna", vidjet ćemo dalje. Stoga itekako ja nisam "pobrkao lončiće". :)

Tko je glasao

Kakve kolosalne zablude! Na

Kakve kolosalne zablude! Na temelju čega bi vi Zdravko ostvarili hrvatsku slogu, ako to nije moguće na etici? Nije vam jasno da je etika karaktera, baš zato što je izvan političkog realiteta, spasonosna? Naravno da vam nije jasno o čemu je riječ, a u tome nerazumijevanju se krije i vaše razočaranje GEF- om, jednako kao i svim ostalim što se ne da prilagoditi vašoj uvjetovanosti i programiranosti.

Vama se sviđa politički realitet? Vama se sviđa politički realitet posljednjih pedeset godina? Vidite, meni se ne sviđa. Čini se da se ne sviđa mnogima. I mnogi bi, izgleda, mijenjali taj realitet za bilo što drugo, samo da više nema pridjev "politički". Znate zašto je to tako? Ljudima je dosta svega što uopće naginje politici i političkom. Premda većina ljudi nije na svijesnoj razini načistu zašto imaju averziju prema svemu što obilježava političko, sasvim ispravno osjećaju da im je politički realitet nanio previše zla i da apsolutno ništa političko nas iz nevolja i krize ne može izvući.

Promjene koje su nužne nikada nisu, a i neće doći iz pravca politike. Promjene će doći temeljem izgradnje i primjene etike karaktera u svakodnevnom životu svakog pojedinca i u toj promjeni ključnu ulogu će odigrati potpuno drugačiji sadržaj odgoja i obrazovanja u školama. To ćemo sada ostaviti po strani.

Pitanja s kojima jednako srčano mučite i sebe kao i druge, su potpuno promašena. Očito je da vrlo malo znate o promjenama, da ih ne pratite, da vam nisu jasne i da vam nisu poznate zakonitosti po kojima se promjene događaju. Otud i pitanja, na koja nije moguće odgovoriti. Nije riječ o "šutnji". Pitanje TKO će provesti promjene je djetinjasto. Pitanje je KAKO će se promjene provesti i ŠTO će ih omogućiti.

Svaka promjena ikada ostvarena u povijesti čovječanstva, uvijek je bila prvo raskid s tradicijom i uvriježenim načinom razmišljanja. Bez toga promjene nema. Uzaludna je svaka dobra volja, najbolje namjere i silne odluke: promjena se neće dogoditi ponavljanjem istih postupaka, ideja, koje su se nebrojeno puta dokazale lošima i neuspješnima.

Dakle, osim što se izlazak iz krize mora tražiti van političkog konteksta, mora se prestati ponavljati greške. Rješenja nisu ni nove ideologije, ni novi putevi, a još manje kampanje i izbori.

Jedino što može dovesti do promjena na bolje je promijeniti temeljnu ili dominantnu društvenu paradigmu izvana prema unutra. Naime, previše loše i neproduktivno je promjenama ljudi, politika, reformi i stalnim mijenjanjem i izmišljanjem novih zakona tjerati ljude da rade protiv vlastitih interesa. To nikada nije dalo očekivane rezultate, jer nije prirodno. Ta paradigma je totalno pogrešna i zato što je izraz nerealnih očekivanja politike da će se ovim ili onim trikom stvari promijeniti u željenom smjeru. Tom paradigmom to jednostavno nije moguće ni očekivati, ni ostvariti.

Jedino što nam je priroda omogućila da uspješno i u potpunosti možemo kontrolirati su vlastite misli. Zato je velika zabluda uvjerenje da se putem ideologije, politike, vjere može utjecati na ljude i mijenjati ih u nastojanju da ih se kontrolira. Ne može se nikoga kontrolirati. Čak ni članove vlastite obitelji, pa ni djecu. Međutim, zato što su ljudi podložni negativnim utjecajima, tim putem se vrlo lako može raditi manipulacije. Umjesto da sami kontroliraju vlastite misli, stavove i živote, ljudi se masovno prepuštaju manipulaciji. Netko drugi misli umjesto njih.

Zdravorazumski se nameće jedan zaključak. Promjene mogu osigurati samo nova društvena paradigma iznutra prema van. Ona nije nova u smislu nekakve inovacije, već u smislu praktične primjene u svakodnevnom životu. To znači da sustav obrazovanja i odgoja mora potaknuti i razviti ljudske karaktere, usaditi ljudima vrijednosti i pokazati načine na koji se karakter i vrijednosti prakticiraju. Time bi se preventivno riješili svi duboki i bolni društveni i pojedinačni problemi i znatno olakšalo rješavanje problema koje život i sve ostale promjene oko nas donose.

Ukoliko se društvo ne odluči na ovu promjenu paradigme izvana prema unutra, sudbina nam je zapečaćena: postati ćemo žrtve i robovi globalne manipulacije, jer će netko mudriji od nas iskoristiti našu neobrazovnost i manjak duha.

Naravno da su vam opservacije subjektivne i pogrešne te zato niste u stanju vidjeti budućnost danas. Kao što niste u stanju shvatiti da ste lončiće pobrkali- temeljito.

Tko je glasao

Evo još informacija o

Evo još informacija o GEF-u:
DON GRUBIŠIĆ ZA PRIJEVREMENE IZBORE

Hrvatskoj trebaju prijevremni izbori, tvrdi to splitski teolog i predsjednik Građansko-etičkog foruma, don Ivan Grubišić, optužujući Vladu za nesposobnost rješavanja financijske krize. Da izađemo iz tog kaosa potrebni su nam kompetentni, stručni ljudi, ljudi s biografijom čistih ruku, poručuje don Grubišić, koji ne isključuje ni potrebu javnog bunta i građanskog neposluha. Grubišić poziva Vladu da promijeni izborno zakonodavstvo, kako ne bi opet imali namještene, nelegalne izbore. Prema njegovim tvrdnjama, prošli izbori bili su upravo takvi, jer je na popisu birača, kako kaže Grubišić, bilo čak 133 tisuće više birača nego je punoljetnih hrvatskih građana. Zlatko Zeljko, pak, iz Juris Protecte poziva na zakonsku regulaciju odvjetničkih tarifa, zbog kojih našim sudstvom vladaju mladi, nesposobni suci. Zeljko stoga tvrdi da su hrvatski sudovi i do 10 puta neučinkovitiji od onih njemačkih.

http://www.hau.hr/
Adresa: ulica Glagoljaša bb 21000 Split Tvrđava Gripe
Telefoni: +0385/21/342-006
Fax: +0385/21/342-006
e- mail: hau@hau.hr
Matični broj: 0617431
Osobe za kontakt:
1. Dr. don Ivan Grubišić
2. Dr. Mirjana Nazor
3. Maja Jelaska
4. Ivan Tomac
Objavljeno: 5.2.2009 13:24:33
http://www.facebook.com/ext/share.php?sid=53834436229&h=rmbHe&u=W8MHF

Tko je glasao

Prijevremeni izbori u

Prijevremeni izbori u Hrvatskoj ne mogu ništa kvalitetno promijeniti. Nema teorije da bi se putem izbora, od lokalnih do predsjedničkih, moglo na sceni pojaviti kompetentni, stručni i moralni ljudi koji bi bili sposobniji od Vlade riješiti i financijsku krizu i krizu identiteta. Naprosto, Hrvatska nema karakterne ljude, jer ih jako dug nije ni odgajala ni educirala u tom smjeru.

Nije problem ni izborno zakonodavstvo, jer kakvo god ono bilo, problem čine ljudi koji ga provode. I najsavršenije zakone će par kriminalaca izigrati i obrnuto.

Inicijative GEF-a su dobronamjerne i u osnovi poštene. To je van svake sumnje. Da je don Grubišić htio, besposlen kako mu predbacuju, krstiti jariće, tada mu ne bi padalo na pamet društveno i politički se angažirati mimo volje Crkve i izlagati se neugodnostima zbog plivanja u suprotnom smjeru od glavne struje. Međutim, don Ivan nije kapitalizirao svoj utjecaj, znanje, iskustvo pa i nespornu duhovnost u mjeri u kojoj bi to pomoglo društvenim promjenama u Hrvatskoj. Previše živi akademsku, a premalo praktičnu stranu duhovnosti. Kao da se koleba kome se prikloniti: društvu ili Crkvi. Istu dilemu sam uočio kod još nekih svećenika i taj njihov unutarnji sukob čini da u djelovanju više pažnje poklanjaju retorici, a manje praksi. Držim da je to velika pogreška, jer u svojem razočaranju, umjesto da pojačaju i osmisle svoje napore, pomišljaju na javni bunt i protest. Najmanje što nam treba i najmanje što bi nam pomoglo je nasilno rušenje vlasti. Od toga nitko ne bi imao koristi, a najmanje građani. Naravno da javni bunt i neposluh nisu sami po sebi nasilje, ali se u datim uvjetima tako nešto vrlo lako može oteti kontroli i pretvoriti u nasilje.

Tko je glasao

Ovo sam prekopirala s

Ovo sam prekopirala s Peratovićevog bloga...Na sastanku se nije spominjao nasilni bunt građana nego organizirani aktivizam građana.Građani imaju pravo na javno okupljanje jer nam to dopušta zakon...Mislim da je članak nije dobro sročen.Evo opisa kako se treba djelovati,zakon nam omogućava slobodu a na nama je da budemo malo kreativniji u okupljanju a ja osobno nikad nisam bila praktična osoba i ne znam kako da nacrtam ljudima ovo jer je to bio početak,a na nama je da završimo u tom stilu:http://www.youtube.com/watch?v=xfYVO5gfRRc&feature=related

GRAĐANSKI AKTIVIZAM
Građanski aktivizam je javno zagovaranje građanki i građana za ostvarivanje svojih i tuđih prava i interesa, uvažavajuci postojeće zakone i kulturu nenasilnog rješavanja sukoba.
CIVILNO DRUŠTVO
Pod civilnim društvom se najčešće podrazumijeva prostor besprisilne kolektivne akcije okupljene oko zajedničkih interesa, ciljeva, vrijednosti.. Civilno društvo se smješta u prostor drugačiji od onog države, tržišta i obitelji. Civilno društvo se sastoji od formalnih i neformalnih organizacija - građanskih inicijativa. Razvijeno civilno društvo je osnovni preduvjet za nastajanje i održavanje pravne i demokratske države. Civilno društvo najčešce obuhvaća organizacije kao što su: registrirane humanitarne organizacije, organizacije za zaštitu (ženskih, dječjih) ljudskih prava, religijske, ekološke, profesionalna udruženja, poslovna udruženja, sindikati, grupe samopomoći, društveni pokreti, zagovaračke grupe, koalicije...
Ustav Republike Hrvatske:Clanak 43. http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/232289.html

Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji
Članak 7.
HR i HTV su dužni: trajno, istinito, cjelovito, nepristrano i pravodobno informirati javnost o činjenicama, događajima i pojavama u zemlji i inozemstvu od javnog interesa, poštovati i poticati pluralizam političkih, religijskih, svjetonazorskih i drugih ideja te omoguciti javnosti da bude upoznata s tim idejama; HR i HTV ne smiju u svojim programima zastupati stajališta ili interese pojedine političke stranke, kao ni bilo koja druga pojedinačna politička, religijska, svjetonazorska i slična stajališta ili interese, nepristrano obrađivati politička, gospodarska, socijalna, zdravstvena, kulturna, obrazovna, znanstvena, ekološka i druga pitanja, omogučujući ravnopravno sučeljavanje stajališta različitih izvora.

Tko je glasao

Naprosto, Hrvatska nema

Naprosto, Hrvatska nema karakterne ljude, jer ih jako dug nije ni odgajala ni educirala u tom smjeru.

Ne bih se složila s tobom! Hrvatska ima i karaktera i znanja i sposobnosti i...da tome nije tako razmjeri katastrofe bili bi daleko veći! To su oni brojni bezimeni ljudi koji svakodnevno krpaju svenove rupe i trude se držati glavu iznad vode. I uspjeva im...samo su, zaokupljeni svakodnevnim preživljavanjem, propustili laktaroše i besposlene najveće tumpleke u prve redove i to im se teško sveti! Al' svakom zlu dođe kraj...

Statistička pogreška

Tko je glasao

Zašto mislite da je važno

Zašto mislite da je važno ne slagati se sa mnom? Zašto se ne slažete sama sa sobom?

Ne draga moja, Hrvatska nema karaktera, znanja i sposobnosti. Zbog toga katastrofa ne može biti veća. Pobrkali ste pojmove.

Što je karakterno u pristajanju na golo preživljavanje i grčevito držanje glave iznad vode? Što je vrijedno u tome? Zar nije ponižavajuća situacija zbog preživljavanja dopustiti idiotima da vam unište budućnost djece? Je li to uspjeh?

Vidite, ne govorimo o istome. Za mene karakter nije sposobnost preživljavanja ili pristajanje na ponižavanje. Karakter je nešto puno više.
Sve što vi ističete je nažalost samo potencijalna sposobnost. A nerealizirani potencijal je isto što i ništa. Za razliku od karaktera, koji ne može biti nerealiziran i koji sam po sebi znači materijalnu i duhovnu ispunjenost života. Zašto se u školama ne uči etika karaktera i da li je moguće izgraditi i prakticirati čvrst karakter u životu, ako vas tome nitko i nikada ne podučava?

Tko je glasao

Naravno da nije uopće

Naravno da nije uopće važno ne slagati se s Vama. Slažem se sa sobom da izrazim neslaganje s Vama, što sam i učinila.

Katastrofa može na žalost biti i veća! Da nema tih koji su svoj karakter, znanje i sposobnost ugradili u svaku minutu svog radnog života danas ne bismo imali niti ovaj broj zaposlenih, koji ugnjeteni i iscjeđeni na svakom koraku i dalje priskrbljuju svakodnevno za sebe i brojne druge. Smatram se jednom od tih, koja je svojim karakterom pokazala da i takav minimalistički pristup može dati rezultat..i davao je i daje i dalje!! Minimalistički jer se mjeri ne materijalnim, jer to je najlakše postići, nego ispunjenošću duše. I ne, nitko nije niti može uništiti budučnost moje djece, jer ono što oni mogu uzeti, moja djeca ne prepoznaju, a ono što moja djeca imaju oni ne poznaju.

A ja sam svoj karakter izgrađivala otvorenim stavom u životu, slušajući svakoga tko je imao što za reči, dograđujući i obogačujući svoje stavove u stalnoj interakcij sa svojom okolinom i ne pristajući na isključivost bilo koje vrste. I cijeneći ljude!! I ne, nisam to slušala u školi, nitko me tome nije podučavao, ali sam imala sreće da mi sredina ostavlja prostora...za uspone i padove...za greške i promašaje...za vlastite spoznaje. A moj potencijal je ogroman...i još nije (na moju sreću) realiziran i ne, moj život još nije ispunjen...ali punim ga svakim udisajem, svakim otkucajem srca i preživljavam...jer to je ipak osnova za daljnje borbe!

Statistička pogreška

Tko je glasao

Velika je greška, draga

Velika je greška, draga moja, ne slagati se sa mnom. Naravno da na to imate pravo, ali će vas u životu greške i promašaji, usponi i padovi vrlo skupo koštati. Vašu djecu još više. Naravno da će vam sredina ostaviti dovoljno prostora za greške i promašaje. Zadatak društva i jest da vas i sredinu ostavi bolesnima.

A potencijal vam je isto što i ništa. Bez realizacije, potencijal je breme, teret, ali ne i korist. Baš zbog toga ćete u životu materijalizirati svega 6% svojeg potencijala, dok će 16 cijelih i 2/3 biti - opljačkano.

Svaka riječ koju ste napisali u ovom komentaru vam je totalno pogrešna i što je još gore, uopće nije vaša. To nisu vaše misli. Za svaku misao bih vas mogao slobodno pitati: "Odakle vam ova rečenica? Dolazi li vam od mame, tate, bake, djeda, prijatelja, rodbine, političara?".

Tko to živi u vama, dok ste vi življeni? Zastrašujuće je razmišljati na ovakav način i zato ljudi to izbjegavaju. Misle da su slobodni, ali nema ni jedne misli, geste, osjećaja, stava ili vjerovanja u vama, a da ne dolazi od nekoga drugoga. I toga niste svjesni. Otuda i snažan osjećaj kako vam je jako stalo do nekih stvari, a stvarnost vas stalno i uporno demantira. Živite tuđe scenarije, a oni vas nisu dostojni. Štoviše, ti scenariji više nisu funkcionalni i preneselite li ih na vašu djecu, to će biti s tragičnim posljedicama.

Tko je glasao

Ja znam da je teško

Ja znam da je teško priznati da netko ipak živi život vrijedan življenja. I da mu je to uspjelo bez puno pompe i galame. Jednostavnije je vlastite neuspjehe pripisati općem stanju duha, i pomiriti se s mišlju da se puno više nije ni moglo.

Moje greške i promašaji, usponi i padovi su cjeloviti dio mene i zbog svega toga sam upravo takva kakva jesam. I ne zavidim Vam ni malo na Vašem putu lišenom svega toga.

Moje misli naravno da nisu moje...u svima njima zrcale se svi oni dragi ljudi koji su ostavili traga u mom životu i pratili me do ove točke. Pa i oni meni nepoznati čije sam misli baštinila kroz pisanu riječ...

I nije me strah i nema razloga niti da se Vi bojite...

Statistička pogreška

Tko je glasao

Jako malo znate o životu, a

Jako malo znate o životu, a netko je dobro rekao: neistražen život nije vrijedan življenja.

Namjerno sam u prethodnim komentarima objašnjavao nešto više nego bi trebalo nekome tko je svjestan. I opet kao da govorim turski. Gdje sam ja to izjavio da moj životni put nisu pratili usponi i padovi? Gdje sam ja to izjavio da su za moje greške i propuste krivi drugi, pa još ih pripisao općem stanju duha? Sve ste pobrkali. Sve što sam rekao jest to da u mene više nema grešaka, propusta i padova. Otkad sam postao svjestan, stupio sam na uzlaznu spiralu kojom, da bih napredovao, moram učiti se, obvezivati i djelovati i to stalno ponavljati. Nema padova.

Tko je glasao

A gdje sam ja rekla da ste

A gdje sam ja rekla da ste Vi rekli :-) ?

Od nekoga tko se samoprozvao poveznik, očekivala sam malo malo više - barem povezivanja...

Ugodan i uspješan put spiralom čegagod Vam želim od srca!

Statistička pogreška

Tko je glasao

Ne samo da niste ničega

Ne samo da niste ničega svjesni, nego patite i od zaborava. Kada bi pretpostavke bile pouzdane, kao što nikada nisu, onda bi znali što znači samoprozvani (a kakav bi inače bio?) nick poveznik. To vam je isto kao da ja komentiram vaš nick: Sanjar koji ne zna sanjati i ostvarivati velike snove.

Čini mi se da sam to već napisao u ovoj raspravi: čovjek može ostvariti sve ono što može i zamisliti, ako zna kako i ako svoju vjeru oboji pozitivnim emocijama. Zašto tako ne razmišljate i zašto ste izgubili velike snove? Možda zato što su vas uvjerili da su veliki snovi neostvarivi i da njihova realizacija ovisi o dubokom i punom novčaniku? To vam je još jedna zabluda koju živite.

Ne možete mi iskreno željeti ni ugodan ni uspješan put, kada nemate pojma o čemu je riječ. Kako može biti ugodno mijenjati životne scenarije generacija poslije mene, pa još u ovako blesavom društvu? Ali da ću uspjeti, budite sigurni. Isto bih preporučio i vama.

Tko je glasao

Prema njegovim tvrdnjama,

Prema njegovim tvrdnjama, prošli izbori bili su upravo takvi, jer je na popisu birača, kako kaže Grubišić, bilo čak 133 tisuće više birača nego je punoljetnih hrvatskih građana.

Izbore ovaj put treba promatrati GOCG umjesto GONG-a.Vjerojatno se ne bi cak ni njima potkrala greskica sa tih mizernih 133.000 glasaca - fantoma.

*GOCG= Gradjani organizirano cugaju gemiste.

Tko je glasao

Ajoj! Sve je ovo "ap" već

Ajoj!
Sve je ovo "ap" već odavno napisao.

Tko je glasao

Odlično! Samo, da li nam je

Odlično! Samo, da li nam je stvarno potreban netko sa strane, da nam kaže istinu? Zašto autor nije postavio pitanje kako da se u ovoj situaciji postave male i otprije propale države poput Hrvatske? A ne bismo li mi sami mogli naći prave odgovore?

Tko je glasao

Konačno nam ide na

Konačno nam ide na ruku.

Kardelj je radi mućku od najlošijeg staljinističkog i američkog instanta, što se je jako svidjelo snagama jer se je sve ovo štancalo i štanca još prije i gore.

U nekoj ograničenoj dozi smo preživjeli i sada konačno i prisiljeni, a ne samo u mogućnosti, za odvajanje od toga i vraćanje na kolosjeke kako se je vozilo nekad kod nas i sada vozi po sposobnijim djelovima svijeta.

Ovo što ovaj tip kaže kod nas je skraćeno podsjetimo se od Slovenaca a zapravo, još bolje, sve ono što se je radilo i zadnji put obnavljalo šezdesetih kod nas.

Za puno manje novca smo vični rješavanju puno više i raznovrsnije toga što je korisno. Jednostavno treba što prije i odlučnije otkačiti 70 % svega, a što je posve kontraproduktivno, nekorisno, nepotrebno, što se nikada nigdje nije radilo niti hoće a ne bi ni kod nas da nije prolupalo.

Usudio bih se na dnevni red posataviti i pitanje - da li nam je baš krajnje nužna vrhovna internet JOT kontrola gale? Ako nije, ako imamo volje i znanja izdržati i bez toga, oslobodimo se i toga. Jer ako smo spremni i za tak korak samostalnosti, možemo se osloboditi još tko zna koliko toga i te snage pregrupirati na druga korisnija bojišta.

Neka intuicija mi govori da težišni promjena kod nas ide oko zadnjih kuna (kako to navodi ovaj tip - ključna je svaka kuna, da li za našu korist i stranu ili za neprijatelja) a zemljopisno Zagreb i Dalmacija.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci