Tagovi

Inicijativa za spomenik bosanskom radniku na crno u Makarskoj

Ima jedna zemlja u našem susjedstvu koju svi stalno gaze, svojataju ili ismijavaju, na kojoj tako ?esto lije?imo našu malogra?anštinu i hranimo sujetu. Bosna ponosna. Ovaj dnevnik posvetit ?u njezinim stanovnicima, koje ?u narodski nazvati Bosancima. Pod Bosancima smatram sve stanovnike te zemlje, bez obzira na nacionalnu i vjersku pripadnost, pa tako i Hercegovce. Nadam se da ?itatelji koji pripadaju Hercegovcima ne?e „istrolovati“ ovaj dnevnik dokazuju?i razlike, jer srž problema o kojem ?u govoriti mu?i i njih. Probao sam pisati malo „vickasto“, iako tema baš i nije smiješna, kao ni zaklju?ak, a on je - ništa bez Bosne i Bosanaca.

Prošli tjedan održana je sjednica Upravnog odbora naše male obiteljske firme. ?lanovi odbora, moja supruga, moja k?erka i moja malenkost kao predsjedavaju?i, na toj smo sjednici donijeli važne odluke u vezi predstoje?e turisti?ke sezone. To?ke dnevnog reda bile su sljede?e:

1. Intenziviranje marketinških aktivnosti i osmišljavanje akcija za goste pojedinih europskih zemalja
2. Radovi na preure?enju apartmana i dvorišta te traženje izvo?a?a

Marketinške su nam aktivnosti postale prava poslastica budu?i da s nama sura?uje mali, ali vrijedan internacionalni tim prijatelja i suradnika, a odnedavno nam se pridružio i jedan novoste?eni prijatelj s ove stranice. Svi zajedno prionuli smo osvježivanju i oboga?ivanju sadržaja internetske stranice. Za nas doduše ne vrijedi ono „brzina je naša vrlina“, nova stranica osvanut ?e mjesec dana kasnije od predvi?enog roka, ali naši su gosti navikli na ležernost i opuštenost. Pokazalo se ve? da nam obostrano odgovara takva atmosfera. No kao pravi kampanjci zapeli smo punom parom i nova stranica samo što nije gotova. Ne?u vam ovdje otkrivati sve novo što ?e se na njoj na?i, re?i ?u vam samo da smo za predstoje?u sezonu osmislili nekoliko akcija prilago?enih tržištima s kojih nam dolazi zna?ajan broj turista. Najoriginalnijom mi se ?ini akcija koju smo pripremili za naše susjede Slovence. Budu?i da ?emo mi Hrvati dolaze?e svjetsko nogometno prvenstvo pratiti kod ku?e u papu?ama, radovat ?emo se svakoj pobjedi slovenske reprezentacije i za svaku ?emo im pobjedu dati 10% popusta. Odigrat ?e najmanje tri utakmice pa im šanse za uštedu nisu male. Držat ?emo im pal?eve. S Nijemcima i Austrijancima je lako. Kao štedljivim narodima ponudit ?emo im 10% popusta za uplatu pune cijene ljetovanja prilikom rezerviranja. S nama Hrvatima je ve? malo teže, zahtjevni smo i izbirljivi, nije nas lako privu?i, a još je teže ugoditi nam. Pokušat ?emo ipak s obe?anjem kako ?emo doma?e goste maziti i bedinati više od ostalih, a ponudit ?emo im i popust u iznosu hara?a. Ekstra akciju pripremili smo i za sve vas koji mi na ovoj stranici dijelite minuse, 5 % popusta za svakog od vas (minusi se ne?e zbrajati, nemojte misliti da ?ete za dvadeset udijeljenih minusa besplatno ljetovati kod mene).

http://img19.imageshack.us/img19/6575/spomenikturistuns2.jpg
http://img205.imageshack.us/img205/1498/2gn9.jpg

Dolazimo i do druge susjedne države, Bosne i Hercegovine, i tu nailazimo na problem. Što da ponudimo Bosancima? Iako ?ine najve?i udio me?u našim gostima, turisti?ki djelatnici ne vole puno Bosance. Nerijetko ih se podcjenjuje, govori se za njih da smo im jedina dostupna destinacija, pa bi oni trebali biti zahvalni nama što nas posje?uju i ostavljaju nam svoj novac. Naziva ih se rolling stonesima, a plaže koje pohode i na koje sa sobom nose brdo hrane dobivaju epitet paradajz plaže. Na Makarskoj rivijeri Bosanci ?ine više od tre?ine gostiju. Apsurdno je da se turisti?ka regija tako odnosi prema gostima koji joj pune odli?no pune prora?un. Prolazio sam neki dan makarskom rivom i zastao kraj spomenika turistu. Za one koji nisu upu?eni, Makarani su se prije dvije-tri godine dosjetili originalnoj ideji i postavili na svojoj rivi dva spomenika turistima. Od tri lika koje spomenici prikazuju, pitam se koji je iz Bosne. Statisti?ki, jedan svakako mora biti Bosanac ili Bosanka. No, Bosanci nisu samo ti koji spašavaju našu sezonu ljetuju?i kod nas. Bosanci su nam i jeftina sezonska radna snaga, ljeti u turizmu, zimi u gra?evini. Nešto ih radi legalno, ve?ina radi ilegalno, a što je posao prljaviji, teži i lošije pla?en, to je njihov udio ve?i. Apsurdno je da se u zemlji koju trese nezaposlenost radna snaga u gra?evini i turizmu ne može kompletirati iz redova doma?ih poreznih obveznika te korisnika socijalnog i zdravstvenog osiguranja. Kojom akcijom privu?i Bosance, to pitanje zasad ostavljamo otvorenim, a s Bosancima smo zapravo prešli na drugu to?ku dnevnog reda, traženje izvo?a?a za radove na preure?enju apartmana i dvorišta. U Baškoj Vodi, ako vam npr. treba o?istiti žljebove na krovu, iskopati par metara kanala ili zazidati par metara zida, teško da ?ete uspjeti na?i nekog tko bi bio voljan prihvatiti se takvog posla. U to sam se i sam zadnjih par godina više puta uvjerio. Budu?i da se kod mene radilo o ve?im gra?evinskim radovima, a usto sam i u sustavu PDV-a, tražio sam doma?e izvo?a?e koji legalno posluju. Kad bih teškom mukom našao doma?eg legalnog izvo?a?a koji je usto i slobodan da prihvati posao, pokazalo bi se da i taj ima bar nekoliko Bosanaca koji rade na crno. Tim je Bosancima i sam boravak u Hrvatskoj crn. Kao da nije dovoljno što su mnogo manje pla?eni od hrvatskih radnika za iste i teže poslove, ?esto se na najprljavije mogu?e na?ine iskorištava njihova ranjivost pred zakonom. Doga?a se da ih naru?itelji radova nakon izvedenog posla prijave inspekciji ili policiji kako bi izbjegli pla?anje. Ali se rijetko doga?a da se pritom sankcionira netko tko od rada Bosanaca na crno ubire korist. Najružniju pri?u koju sam ?uo ispri?ao mi je prije par godina jedan Bosanaca koji je radio na crno. Ispri?ao mi je kako s još ?etvoricom Bosanaca živi u iznajmljenom stan?i?u. Otkrio mi je kako ih redovito po?etkom mjeseca posje?uje inspektor rada i ubire odre?en iznos novca, a zauzvrat ih pušta na miru. Ne provjeravaju?i je li ta pri?a istinita ili je izmišljena, ja sam u nju povjerovao. Še?u?i neki dan Baškom Vodom pitao sam se postoji li u mjestu ijedna ku?a, a da u njezinoj gradnji nisu pomogli radnici na crno iz Bosne. Napravio sam usmenu nasumi?nu anketu me?u prolaznicima. Nema takve ku?e. Ponovno mi na pamet padaju spomenici turistima u Makarskoj i u isti ?as mi sine ideja o podizanju tre?eg spomenika, posve?enog onima koji su gradili i još danas grade naše ku?e i turisti?ke objekte, onima bez kojih ne bi bilo mogu?e odra?ivanje predstoje?e sezone, o ?ijem pak uspjehu ovisi naš državni prora?un. Podizanje spomenika bosanskome radniku na crno!

Znam kako ?e ve?ina ?itaoca na prvi pogled biti zbunjena, neki ?e u tome vidjeti samo marketinški efekt, no ja u ovoj inicijativi vidim prvenstveno ljudski aspekt. Znate kako sam se i u prijašnjim dnevnicima najviše bavio ljudskim pravima i pravima manjina, kao i smirivanjem tenzija me?u državama izdvojenim iz bivše Jugoslavije. Tako mislim da i ova mala inicijativa može veoma pozitivno odjeknuti i mnogima navu?i osmijeh na lice. A što na kraju ima ljepše od toga?

Komentari

Ovaj komentar nije osobno

Ovaj komentar nije osobno upućen splići, kao autoru ovoga dnevnika.
Odnosi se na poimanje autorstva i shvaćanje prava komentiranja svoga dnevnika, kao privatnoga prostora.
Ipak, iako znam da moj komentar vjerojatno neće biti dobro primljen, smatram da bez obzira sviđa se to autoru dnevnika ili ne, pravo na komentiranje imaju svi. Dnevnik je samom svojom objavom izložen kritici javnosti na privatnom portalu kojemu vlasnik nije autor dnevnika.
Stoga, bez obzira, koliko neki autor ne želi nečije komentare i pitanja koja mu se ne sviđaju, treba im ostati izložen sve dok ne napravi svoju vlastitu privatnu stranicu sa svojim pravilima igre.

"Dižući spomenike onima koji ne plaćaju poreze podjednaka je ludost poput one koju čini čovjek koji pili granu na kojoj sjedi." (blade 777).

Slažem se s ovime i smatram da je u svezi s pitanjem bosanskih radnika na crno opravdano u Hrvatskoj podići spomenike, ne samo u Makarskoj, već i širom Hrvatske, hrvatskim inspektorima rada, hrvatskoj građevinskoj inspekciji, te hrvatskom pravosuđu.

U Makarskoj bi trebalo podići prvi takav spomenik, jer nisu "Bosanci" zaslužni za izgradnju Makarske, već su "istinski junaci" toga poduhvata hrvatski inspektori.

Imam i prijedlog za naziv spomenika:
“Hrvatski inspektor Clouseau”
http://www.youtube.com/watch?v=ZPyDY5aZyXs&feature=related

Tko je glasao

Ovaj prvi dio se jedino

Ovaj prvi dio se jedino može odnositi na moj komentar Skvikiju u kome nikako nisam htio ni pomisliti nekome zabranjivati pisati komentare već sam rekao ako postoji veće neslaganje izraženo u par kartica teksta treba ga izdvojiti u obliku posebnoga dnevnika što dosta članova i čini. Možda sam i bio preoštar prema njemu,ispričavam se u tom slučaju, ali je mene zanimalo i moje pitanje njemu pošto u Njemačkoj radi na crno Hrvata približno koliko Bosanaca u Hrvatskoj i mislio sam da može u tom pogledu doprinjeti diskusiji što je na kraju i dijelom učinio.
Blade 777 i ja smo usuglasili kako nitko ne podržava rad na crno već se traži regulacija istog. Spomenici se podižu za ranije ostvarena dijela a neosporna je činjenica kako su ovi radnici jako puno toga izgradili.
Da i inspektori su im jako malo odmogli a još manje njihovim poslodavcima.

Tko je glasao

Splica imam jedno

Splica imam jedno pitanje.
Koji su sve inspektori odgovorni (u kojim službama)?

grdi

Tko je glasao

U zemljama s jakim

U zemljama s jakim sindikatima, "najopasniji" inspektori kojih se poslodavci koji krše zakon boje ko vrag tamjana, su sindikalisti koji imaju zakonsko pravo nadzirati kako se poštuje radno pravo (plaće u skladu sa kolektivnim ugovorom, i ostali radni uvjeti koji spadaju pod taj ugovor). Oni su "opasni" zato jer njihov rad direktno ocjenjuje sindikalno članstvo čije oni interese štite. Neprojavljeni strani radnici, koji rade za višestruko manju plaću i pod neprimjerenim uvjetima smještaja i sigurnosti, su nelojalna konkurencija organiziranim domaćim radnicima.

Razne državne i općinske inspekcije (ispekcija rada, poreznici, itd.) najčešće izlaze na teren tek na prijavu sindikata.

The Observer

Tko je glasao

Kod nas je dozvoljeno

Kod nas je dozvoljeno anonimno prijavljivanje građevinskoj inspekciji i ona je, mislim, obavezna izaći na teren. Primjer kako sam ja to vidio u praksi je da izvođači iz osobnih i niskih razloga prijavljuju jedni druge. Najviše gube investitori.
Primjer je jedan Stipe Marasović koji je napravio dosta štete kod mene, imao je nadglednika poslova na papiru i na tabli na gradilištu, ali taj se niti jednom nije pojavio. Bosance je na neku foru prijavljivao kao zaposlene, a naše nije (taktika potpunog zbunjivanja). Taj isti čovjek je prijavio sljedećeg izvođača kod mene, pod sumnjom da mu radnici rade na crno, što je, možda i bilo točno za jednog radnika. Sve u svemu, baruština koju nitko ozbiljno ne pročišćava.
Ova ideja sa sindikatima bi se mogla razviti. Naime, ako ne možeš naći zidara ili kuhara, obratiš se sindikatu, a ako ni oni ne mogu naći nekog kvalificiranog, imaš pravo zaposliti stranca. Šteta što sindikati kod nas više zastupaju neke političke stranke, nego radnike i struku.

Tko je glasao

oni kojih sasvim slučajno

oni kojih sasvim slučajno više nema od kako su avio snimke pa teško dobiju mito. (misli se na građevinske inspektore i gradnju na crno)
Te avio snimke upravo govore o nad inspektirijatu koji to sve "slučajno" pušta.
Što se tiče inspektora na radu ovkva je praksa u zagrebu povezana sa velikim firmame:
prime se radnici na crno (uglavnom iz rumunije i bosne), da im se par plaća onda im se par slijedećih ne daje i na kraju sasvim "slučajno" dođe inspekcija, u pravilu odmah sa policijom i dva kombija.
deal is deal

Tko je glasao

napiši imena i nazive. My

napiši imena i nazive.

My Soul

Tko je glasao

nemam što posebno pisati,

nemam što posebno pisati, to ti je stari zanat ko kurvanje.
jedino što tu slučajno oko sebe imam desetak gradilišta (dok nisu stali) i svako toliko ista scena sa maricom.
Mogu pisati nazive, ali ima i tu kvaka - oni svi uglavnom rade sa kooperantima, tako da ako napišem to je bilo na tom i tom gradilištu nije sigurno koja je firma unutar toga - jedna betonira, druga izvodi žbuku, treći stolariju.....ukratko jedna uhodana opća pojava.
Inače murija te radnike opet pusti, onda ide krug ponovno. Ako su i radili za male plaće još im se recimo skoro 4 mjeseca ništa ne plaća....kad crkavaju od gladi ni ne pitaju, a prava nikakva nemaju. Kineski sindrom.

Tko je glasao

ma..znaš, dok ne počmemo

ma..znaš, dok ne počmemo pisati o nazivima firmi i o imenima, ništa od pravne države...paušalno opisivanje pojava nema težinu, kao imenovanje. ne znam bi li mrak mogao omogućiti potpunu anonimnost na pollitici pa da se počme prozivati po imenima, bez straha od odmazde. tada bi se štogod moglo učiniti. ovako ništa. kako misliš da bi neiskvareni inspektor mogao što poduzeti, ako nema ništa konkretno za početak. pa nisu inspektori vidoviti, da bi znali što ti misliš u svojoj glavi, ne čitaju ljudi misli. ako daš konkretne podatke, tada se nitko neće moći izvući i reći, nisam znao, a bilo je javno izrečeno.

My Soul

Tko je glasao

glej beba, ja ti mogu reći

glej beba,
ja ti mogu reći da je prizor zadnji bio na gradilištu recimo tehnike. ali ne mogu dati sigurnu tvrdnju jer je tehnici kooperant Matina tesarska firma bila u istom trenu na gradilištu sa osječkim vododvodom koji je izvodio instalacije, a tu se našla i samoborka sa ekipama za strojno žbukanje...... nakon mjesec dana tako nešto je bilo na industrogradnjinom, pa pionirovom, pa kamgradovom.....ali najbolje ti informacije mogu dati oni u mupu, ja ti nisam ta adresa. Ono što sa sigurnošću znam inače imenujem
capito?

Tko je glasao

to što su kooperanti bili

to što su kooperanti bili na gradilištu, ne znači istovremeno da su radnici radili nelegalno. u svakom slučaju, ako imaš saznanja da netko radi protivno zakonima ove države, prijavi to nadležnim tijelima, ne zbog zloće, već zbog nas, koji muku mučimo poštenim radom. to je građanska dužnost svih nas, koji želimo pravnu državu.

My Soul

Tko je glasao

ako je došla marica (a to

ako je došla marica (a to se odvija svako toliko) onda je netko svakako prijavio. drago mi je da si jedna od onih za novu pravdu i svjetlost, samo ta pravda ide kada poslodavac izbjegava platiti radnicima, rad na crno. Njegova kazna je manja nego li on po dogovoru duguje ekipi (tako da je jasno da je on prijavio, pitanje je da li mu kazna uopće i slijedi, mislim da uredno potplati). Ekipa naravno povremeno iscipelari "poslodavca" kad izađe iz pritvora, odnosno više manje redovno, ali on uglavnom preživi.
capitto?

Tko je glasao

Po meni graditeljstva i

Po meni graditeljstva i rada. Inspektori graditeljstva trebali bi obavezno pohoditi gradilišta i rad na crno nadgledaju. Mislim kako je jedan izvođač imao problema kada su kod mene radili jer mu je inspektor našao jednoga radnika na crno.
Investitor, odnosno ja, je skoro potpuno isključen i ne podliježe odgovornosti ako ima pravovaljani ugovor sa izvođačem. Ja teško mogu i znati da li netko radi na crno jer nemam pravo legitimirati radnike a ni provjeravati da li ih je gazda prijavio ili ne. Izvođač će me ubijeđivati kako je sve regularno
U praksi se mogu kontrolirati samo vanjski radovi dok kod unutarnjih ne treba građevinska dozvola a treba i vlasnikova suglasnost za ulazak u objekt.
Novi zakon o gradnji je dosta suzio prostor manipulacijama jer graditeljski obrt mora imati određen broj (više od 10) zaposlenih stručnih radnika plus najmanje jednog visokostručne spreme..Nisam baš sve dobro proučio jer me je cijela priča sa mojom gradnjom užasno izmorila, najviše kroz svoju nesređenost. Sve što sam doživio i vidio je mali horor gdje se ne zna tko koga j.... Zapravo svi su mene barem pokušali.
Moraš imati nadzornog inžinjera koji to jako skupo naplati a skoro ništa ne uradi.
Izvođač mora imati stručnog voditelja, isto građevinskog inžinjera, koji se nikada niti ne pojavi ali to izvođaču naplati. Ova dvojica su zaštičeni zakonom kao bijeli medvjedi. Onda česti ni izvođač ne radi. Zato što ima visoke troškove jer je pravno zaposlio sve što treba uzima povoljno podizvođača a sebi stavlja razliku u cijeni u džep. Te podizvođačke firme su čista kaubojština koji zapošljavaju najviše radnike na crno za bijednu plaču (cca 2 000kn plus spavanje) i visoke norme rada (po EU). Oni znaju da će kad tad "pasti" ali već pokupe toliko gotovine da su i to iskalkulirali a i briga ih ako firma d.o.o. propadne brzo otvaraju drugu. Lanac nezakonja.

Tko je glasao

Splica djelomično si točno

Splica djelomično si točno odgovorio. Želim te navesti na još nekoga tko radi na tim problemima a to je MUP. Aj sad malo sve poveži. Koja služba pri MUP-u je zadužena za strance? Priča je nteresantna.

Pozdrav,

Grd & lin

Tko je glasao

E sad kad si povezao i njih

E sad kad si povezao i njih sve je jednostavnije. Budi siguran da oni znaju svakog poduzetnika i više manje ljude koji za njega rade. Za puštanje na miru normalno da se neke stvari trebaju obavit.
E sad ako imaš neku reklamaciju za rad tog poduzetnika, a njega ne možeš uhvatiti ni za glavu ni zaa rep onda se to sređuje na fin način:):). Npr. kod mene su spavali i dogovorio sam kompenzaciju za neke radove u vrijednosti par tisuća eura. Znači ja tebi spavanje i hranu a ti meni u toj vrijednosti neke radove. I nije bilo problema čekati par mjeseci jer mi se nije žurilo, ali kad je to došlo do godine dana i pustih obečanja pogodi što sam poduzeo. :):):)

Grd & lin

P.S. Poslovi su bili završeni u roku odmah, super kvalitetno uz njihov naklon do poda. Našli se mene zajebavat:):):)

Pozdrav

Tko je glasao

Vidim da si održao

Vidim da si održao obećanje i napisao dnevnik o Bosancima na moru (u daljnjem tekstu BNM) i paralelnoj ekonomiji u Hrvata. Jasno ta paralelna ekonomija koja postoji od pamtivijeka zapravo i nije nekakav naš specijalitet nego je ima svugdje na svijetu i npr. onoj u Njemačkoj smo i mi dali značajan doprinos, a ima toga i u Italiji sa sitnom razlikom da njihovi Bosanci dolaze mahom iz Afrike i, kao što Berlusconi vispreno primjećuje, imaju izvrstan ten. Sve su to BNM, samo raznih provenijencija i boja kože, no osnovni razlog je identičan.

Ono što tu još treba razlikovati su dvije osnovne grupacije, i to su oni koji isključivo rade na crno od onih kojima je to dopunski izvor prihoda. Ovi drugi predstavljaju zapravo nelojalnu konkurenciju onim prvima budući da im je socijalna sigurnost bazirana na legalnom zaposlenju, a time i mjesto u društvu.

Ono što, kad govorimo o toj sivoj, paralelnoj, ekonomiji ne smije zanemariti, je duga tradicija i debela usidrenost u našu, a i ne samo našu, kulturu. Svima nama je potpuno normalno kad si uzmemo nekog BNM da nam odradi neki poslić oko naše kuće ili na vikendici. Stvar je jeftinija, a garancija je ista kao kad uzmemo nekog "pod račun" - nikakva (no garancija je problem pravne države i neću zaspamati ovaj dnevnik tom temom).

Jasno da BNM neće nikad u potpunosti nestati, no uloga države je da pronađe način da to svede na što manju mjeru i to ne samo upotrebom batine. Možda bi najjednostavniji način bio kad bi svaki građanin imao naku poreznu olakšicu za bilo koji račun iznad npr. 1.000 kn. Naravno, trebao bi postojati i neki način da svatko od nas može izdati neki račun za uslugu koju će napraviti bio taj negdje drugdje zaposlen ili nezaposlen.

Sigurno mislim da je ovaj današnji represivni način kontraproduktivan jer je stvorio paralelni porezni sustav kojeg razni inspektori, a i poslodavci, naplaćuju od tih nesretnih BNM. Zapravo je taj paralelni porez vjerojatno svima poznat pod pojmom "reketarenje".

leddevet

leddevet

Tko je glasao

Kad već daješ 5% za

Kad već daješ 5% za minusare, mogao bi dat i 10% za plusare. Ili su ti "neprijatelji" draži od "prijatelja".
NHF
:-))))))))))

Tko je glasao

10% popusta za sve

10% popusta za sve registrirane članove pollitika.com plus 1 % tko prepozna autora stihova nas početnoj strani.
SLUŽBENA I PRIJATELJSKA PONUDA

Tko je glasao

Evo Splica neću ni

Evo Splica neću ni pogledati stranicu ali ću znati čije su fotografije:):):)

grdi

Tko je glasao

Ha, ha. Tonči Čorić.

Ha, ha. Tonči Čorić. Kasno sam odgovorio na tvoj komentar ali da ga malo reklamiram. Ima izložbu 24.2. u foto klubu Split.

Tko je glasao

čini mi se da je to

čini mi se da je to pravednička muza ;)

Tko je glasao

Ja bi prije rekel da je tu

Ja bi prije rekel da je tu My Soul imala prste.

Tko je glasao

Nisam, Skviki. Ali moram

Nisam, Skviki. Ali moram priznat da me stranica očarala, odiše toplinom i gostoljubivošću. Dobra ideja fotke "odgovornih osoba"... Ja bih je još malo doradila stavljanjem fotografija soba i ostalog, pa još puno fotki okoline, mjesta za kupovinu, odmor, izlaske, kupanje.... i da, nije na službenoj stranici naznačio popust za pollitičare....pa nema garancije :)))))

My Soul

Tko je glasao

My Soul, Kaj se tiče

My Soul,

Kaj se tiče okoline, stvarno ih je dragi Bog bogato podaril. Ja sam bil u Baškoj Vodi, Brelima, Tučepima, Makarskoj, na Biokovu a i u zaleđu tog istog. Kakvu tropicu imaju, a da ne govorim o pršutu.

Tko je glasao

Uhhh nisam bila. Morala bi

Uhhh nisam bila. Morala bi otić, uvalit se pod maslinu, s dobrom knjigom, kruvom, pršutom i čašom crnjaka, a da mi more oplakuje stopala....hehhh niš mi drugo ne bi trebalo za dobar odmor :))

My Soul

Tko je glasao

Fali još samo pozadinsko

Fali još samo pozadinsko cvrčanje cvrčaka na čvoru crne smrče.
Tamo negdje krajem rujna kad padnu vručine i mine gužva.

Tko je glasao

Obradovalo me je što su me

Obradovalo me je što su me neki ljudi već kontaktirali sa konstruktivnim i pozitivnim idejama u vezi moje inicijative pa da bih zainteresiranima olakšao komunikaciju, stavljam link na stranicu moga turističkoga obrta:
http://www.prvamaslina.hr/
Na stranici imamo i forum, na kojem ćete se za koji dan također moći javiti (trenutačno je u završnoj fazi izrade).
Po mom proračunu realizacija ove ideje mogla bi koštati do 10 000 eura, a marketinški efekt (razumije se da je ljudska dimenzija na prvom mjestu) sigurno bi nadmašio mnoga nesuvisla oglašavanja po medijima ili jumbo plakatima.
Još jedanput, biti ćemo vam zahvalni za bilo kakvu ideju ili drugu vrstu pomoći.

Tko je glasao

Bez uvrede, mislim da

Bez uvrede, mislim da stranicu treba redizajnirati, i to od temelja, a i fali ti bosanski jezik.
No moje mišljenje će te koštati barem jedno pivce :)

leddevet

leddevet

Tko je glasao

Na crno se radi...a život

Na crno se radi...a život nam siv,
koruptni političar...u nas je div.

Država nam liči na crknutu ragu,
sve vrijednosti davno...ošle su k vragu.
Bosanac je u nas ... potrošna roba,
crtica kratka...do hladnog groba.

Interesantan, ipak... za sve nas postade,
efektno sa skele ... kad u ambis pade.

Tko je glasao

Ako Vam treba dobar radnik u

Ako Vam treba dobar radnik u Baškoj Vodi, onda je jedini dobar izbor Glavor (pod tim ga imenom svi znaju - pravo ime nije nužno navoditi), naravno Bosanac, bez ikakvih papira, ali jedini će bilo kakav fizički posao obaviti pošteno. Ostali, obrtnici i vlasnici firmi, su vrlo nepouzdani, pa usudio bi se reći i neodgovorni (što se tiče rokova - prije svega), a o cijenama da i ne govorim (čast rijetkim izuzecima).
Dakle, za model spomeniku Bosanskom radniku na Makarskoj rivijeri - Glavora.

Tko je glasao

Mislim da je Blavor (vrsta

Mislim da je Blavor (vrsta zmije). Trenutno pokušava proturiti da ga se zove,mislim, Antonio. Veoma originalan lik koji ljeti radi po vlastitim riječima puno teži posao u privatnoj klaonici. Inače i roditelji mu boluju od baš gadnih bolesti pa njima šalje dosta novaca. Zadovoljava skoro sve uvjete ali je mnogo velik pa ovisi o jačini donacija.

Tko je glasao

Najružniju priču koju sam

Najružniju priču koju sam čuo ispričao mi je prije par godina jedan Bosanaca koji je radio na crno. Ispričao mi je kako s još četvoricom Bosanaca živi u iznajmljenom stančiću. Otkrio mi je kako ih redovito početkom mjeseca posjećuje inspektor rada i ubire određen iznos novca, a zauzvrat ih pušta na miru. Ne provjeravajući je li ta priča istinita ili je izmišljena, ja sam u nju povjerovao.

Kaj ti nije palo na pamet napravit jednu prijavu? Tolko nezakonitih radnji, a ti mirno gledaš.

Tko je glasao

Dragi moj skviki, griotta ti

Dragi moj skviki, griotta ti je već jednim dijelom odgovorila a što ja poduzimam i o rezultatu toga nadam se kako ću ti ubrzo moći odgovoriti.
Tvoj sistem brumavanja pitanjima već je svakom poznat no ovom prilikom mi je čudno zašto se ne uključiš u raspravu konstruktivnije kao gastarbeiter iz Njemačke i pozabaviš se osnovnom tematikom dnevnika a to je :
- odnos Nijemaca prema radnoj snagi iz Hrvatske i ostalih zemalja
- pitanje radnih dozvola
- uvjeti u kojima naši ljudi rade na crno u Njemačkoj
- odnos poslodavaca i inspektora prema njima
- doprinos stranaca izgradnji Njemačke
itd.
I na kraju jedno pitanje. Bi li ti prijali i bi li se radovao kada bi u Njemačkoj bio postavljen jedan mali spomenik svim Hrvatima (i ne samo njima) koji su doprinjeli izgradnji te države u svjetsku ekonomsku velesilu poslije skoro potpunog uništavanja njene ekonomije nakon drugog svjetsko rata ? Kaj veliš o tome ?

Tko je glasao

Spilca, Tvoj sistem

Spilca,

Tvoj sistem brumavanja pitanjima već je svakom poznat no ovom prilikom mi je čudno zašto se ne uključiš u raspravu konstruktivnije

Daj ti meni objasni kaj je krivo u mojem pitanju. Pa tvoje provokativne teme su isto svakom poznate. Jel ti je poznato da nema glupih pitanja. Odgovori na njih ak hočeš, ak ne je isto dobro.

Tema dnevnika je rad na crno u Hrvatskoj i o Bosancima. U dnevniku nisam nigdje našel nešto o Njemcima. Rad na crno je svugdje zabranjen i strogo se kažnjava, a pogotovo poslodavci.

Jel buju u Njemačkoj postavili spomenik ili nebuju je meni sve jedno. Ko je dobro radil, taj je i dobil dobre novce za to.

Tko je glasao

Skviki, svi se oni zaklinju

Skviki, svi se oni zaklinju u poštenje i čestitost, ali kad treba na svojim leđima podnijeti skuplji rad prijavljenog obrtnika, koji ovoj državi uredno plaća porez, onda im ta čestitost ispari u vidu magle. Tako je i SDP-ov župan ugrađivao sebi jaccuzzi u dom, pa je majstora platio na crno. A majstoru-crnjaku glavna referenca rad na crno za župana. I sad taj župan ima petlje provoditi županijske zakone, ma moš mislit poštivanja zakona!!!

My Soul

Tko je glasao

kaj ti nije palo na pamet da

kaj ti nije palo na pamet da su ti ljudi tamo iz nužde i da će ako on podnese prijavu oni ostati bez tog posla i njihove obitelji bez prihoda? (najlakše je tuđim *!)

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

@griotta, nakon tvoga

@griotta,
nakon tvoga komentara, prvo što mi je palo na pamet je da ti radiš u hrvatskom pravosuđu, te da se zalažeš za vladavinu prava u RH, kao u tvome dnevniku:"Žuto novinarstvo i kamo s njim?".

Ili je vladavina prava rastezljiva kategorija, koja se odnosi samo na male Hrvatiće, dok za sve ostale vrijede ljudski, socijalni i suosjećajni kriteriji?

Tko je glasao

kad si već toliko

kad si već toliko nacionalno zalažeš, trebaš znati da Makarskoj 99% gravitiraju ljudi iz Hercegovine.
U eri kada svi vidimo kako naše novce porezom uplaćene na zajednički račun vukovi slažu pak na svoje privatne (Sanki je "uhvaćen" sa dva kuferčeta eurića) nameće se pitanje ko je tu lud, ko lopov, ko prevarant, ko proba prehraniti obitelj da ne crkne od gladi. Dodatna napomena da se "elita" u Hrvatskoj ponaša još gore nego ona u Bosni i Srbiji

Tko je glasao

@3103, samo konstatiram kako

@3103,
samo konstatiram kako ima ljudi koji se zalažu za vladavinu prava, kada im to odgovara, a kada ne, onda su pristalice drugih kriterija.

Pogotovo je apsurdno ( u RH, očito ne ), kada takve ideje i opravdavanja dolaze iz redova upravo onih koji bi trebali provoditi zakone i sankcionirati njihovo neprovođenje - ljudi iz hrvatskoga pravosuđa.
Ni karitativne namjere, ne mogu opravdati takve nakaradne stavove.

I za one koje navodiš, trebala bi vrijediti vladavina prava.

Ako si uzmemo pravo da postoje iznimke i da se prava odnose samo na posebne situacije, a ne za sve, onda si i ti s koferčićima s pravom, uzimaju za pravo, da se njih ne tiče nikakvo pravo, nego samo njihovo ekskluzivno pravo, a tu spada vlastiti probitak na račun države.

Ako ćemo gladnima pomagati, neka to bude legalno.

Ne opravdava nezakonje, "dobre namjere", već cementira "slobodno tumačenje" i "elastičnost zakona i pravde" prema nečijim potrebama.

Svejedno je koji su to radnici, koje nacionalnosti i koje vjere. Svi oni predstavljaju nelojalnu konkurenciju radnicima i obrtnicima iz RH, koji moraju imati veću cijenu rada zbog podmirivanja zakonskih obveza.

Griotta, svojim zalaganjem za relativnost zakona i prava, a i ti, pogoduješ upravo takvima o kojima pišeš, jer "što je dozvoljeno volovima, pogotovo je dozvoljeno bogovima", a teret zajedničkih potreba pada na sve manji broj legalno zaposlenih hrvatskih građana, a tada njihovim propadanjem propada cijelo društvo.

Tko je glasao

Ti si učiteljica što je

Ti si učiteljica što je očito u tvojim tekstovima koja se i pozabavila nasiljom među djecom. Za dječju agresivnost i probleme koje oni izazivaju teretiš li i optužuješ li samo ili prvo djecu ili njihove roditelje? Kao što su ta djeca, većinom, posljedica nesređenih odnosa u obitelji što bi se dobilo kažnjavanjem njih umjesto rješavanja uzroka problema. To bi bilo samo ludo iživljavanje koje bi problem samo uvećalo.
Kada bi vlast regulirala problem rada na crno, onemogućila iskorošćavanje radnika na crno i pokažnjavala ljude koji se tim radom bogate bilo bi logike udariti po zadnjima u tome lancu, radnicima. Isto tako ako se vidi da nema problema u obitelji i sredini ostaje nam individualni problem djeteta slično kao i radnika na crno. Do tada je to samo čisto nekonstruktivno pokazivanje mišića.

Tko je glasao

Krivo, nisam

Krivo, nisam učiteljica.
"Kao što su ta djeca, većinom, posljedica nesređenih odnosa u obitelji što bi se dobilo kažnjavanjem njih umjesto rješavanja uzroka problema."(splica)
Bio bi to dobar primjer nasilnicima, kako nesređeni odnosi u obitelji ne opravdavaju počinitelje, te da ovo društvo ima odgovore i načine zaštite pojedinaca, a ne samo saniranje šteta koje donose nasilnici.
Kazna znači i odvraćanje budućih počinitelja nasilja, dok mlaki ili nikakvi odgovor na nasilje postaje ohrabrenje drugim potencijalnim nasilnicima.

Nemam ništa protiv zadnjih u lancu, kao što kažeš, radnika, ali što je s predzadnjima, mogu li i oni izbjegavati zakonske obveze? Što je s onima prije njih? Tako lanac ide do samoga vrha gdje je puno više toga dozvoljeno. Ne možemo veličati kroz spomenike svoju nesposobnost za organiziranjem države, a pogotovo tržišta rada.

Ako bi tim vrijednim radnicima netko trebao podizati spomenike, onda su to mjesta iz kojih dolaze, jer svoj teško zarađeni novac donose u te zemlje.
Već sam napisala kako mi trebamo podići spomenike samo svojim inspektorima, jer je njihov (ne)rad uzrokovao procvat mjesta poput Makarske , produbio dobrosusjedske odnose sa susjednim državama i omogućio mnogima preživljavanje.
Nije ti loša ideja podizanja spomenika našim gastarbajterima. Njihov rad i sada preko njihovih njemačkih, austrijskih, francuskih i ostalih stranih mirovina, ne hrani samo njih, nego i veliki broj njihovih nezaposlenih potomaka. Isto tako njihov početni kapital i inicijativa predstavljali su začetke prvih privatnih turističko-ugostiteljskih kapaciteta širom Hrvatske.
Taj spomenik ne bi trebali podići ni u Njemačkoj, ni bilo gdje dalje, nego u Hrvatskoj.

Kako se čisti hrpa smeća?
Bagerom s vrha, a bez bagera prvo okolo dok se ne stigne do vrha gomile. Tada malo s vrha, malo bočno, a povremeno i od dna. Sve ovisi o tome kako se smeće urušava nakon što se počne čišćenje i same baze.
Ovako, možemo se samo žaliti što nema bagera i trpjeti hrpe smeća oko sebe.
Put nikako nije podizanje spomenika samom smeću.
(Smeće = nezakonitost, krađa, prijevara, izbjegavanje zakonskih plaćanja, nelojalna konkurencija.
Ovo objašnjenje je zbog moguće krive interpretacije.)

Vrijednim i sposobnim graditeljima svaka hvala.
Nisu oni ni malo krivi što su zbog gole egzistencije upali u naš prljavi lonac.

Tko je glasao

Tu moramo prvenstveno

Tu moramo prvenstveno početi od sebe samih u cijelosti kao društvo (a onda i pojedinačno, pa i Griotta)
Ovo je u odnosu na Bosnu "razvijena" država. Bar je bosanci takvom vide, čisti zapad (kao što je Bosna vjerovatno za Kurde).
Naš prosječni građanin ima razna "prava" na bezzakonje, a ima jako puno da i sami zakoni u sebi sadrže takve zavrzlame ili se donose tako da slučajno nisu bili objavljeni u novinama ili čak samo na 1 don (to je po uzoru na Tita). Uglavnom, davno je to nazvao nadbiskup (ali na žalost nije se konstruktivno vratio na takvu kritiku) grijehom struktura.
Paralelno nam se pred očima odvija ovo što se odvija sa aferama državnih poduzeća, banaka, XXXL cijenama svake gradnje - sve skupa ne bi li se naši zajednički novci koje stalno iplaćujemo u državnu kasu (za vrtiće, staračke domove, škole, infrastrukturu, zdravlje, obrazovanje.....) pred očima svih nas, kroz prozirnu pretstavu, prekrcavali na privatne račune naše "elite>" spregnute sa mafijama na potezu Srbija, Crna Gora, Italija, Njemačka, Francuska, Austrija, Švicarska.
Teško možemo nahraniti te bolesne psihopate, nezajažljive u bahatosti i pohlepi, kojima ništa nije sveto.
Na ovim stranicama se već vodio rat oko toga fij kako mi hranimo srpsku djecu (to su djeca, sada mladi i njihova djeca, rođeni u Hrvatskoj, ratno protjerani, ostali u Bosni ili Srbiji). Sva ta djeca a sada su dijelom i oni bosanci o kojima govori ovaj post (mada uglavnom gravitiraju makarskoj hercegovci) ne pokupe nama ni crno ispod nokta koliko nas ovi "naši" oderu.
Dakle sada mi:
Velika većina ljudi koji žive na moru, a i drugdje, na primjer imaju sagrađene kuće koje nisu skromne vikendice neg uglavnom apartmani za iznajmljivnje. Ali recimo da su vikendice. Uzmimo za primjer Vir. Pogledaj Vir na googlu. To ti ništa , bar 90 % nema građevinsku dozvolu. To znači da nije platio nikakav doprinos za ulice, strujnu mrežu, vodovod. Nije platio ni hrpe toga drugoga što ide uz to, eventualno je poreznoj upravi prijavio malu vikendicu i plaća mjesečno stotinjak kuna poreza.
Na crno je dobio priključka vode i struje. Mi ostali njemu plaćamo zapravo infrastrukturu u cijelosti. Kad je Bandić krenuo u prdsjedničku kampanju nije slučajno počeo sa Virom i još dodatno obećao brda i doline na naš račun.
80% ljudi prima plaću po gradskoj i državnoj upravi a ne radi ništa, za to vrijeme razni u fušu još pokšaju zaraditi bar 2 do 3 x više nego im je plaća, ako ne uspiju prepuste se čarima sitne korupcije.....
uglavnom taj bosanac i dječji doplatak srpskoj i bosanskoj djeci nije kap od svega ostalog.
Ko se pravi da to ne vidi ili je bivši udbaš ili sadašnji uskokovac, mutikaša i mutivoda a sve na mlin "elite".
Slažem se sa tobom da bi trebali svi misliti kako i priliči, po pravu i slovu zakona, plaćati svoje obveze.
Ali u ovom trenutku taj je zadnja budala dok god vlada na čelu sa premjerkom, predsjednik & co ne pokažu da su zbilja za borbu protiv korupcije, za povrat opljačkanog, za novu pravdu i svjetlost.
Dok vladaju zakoni barba luke i rojsa, a bojim se da je nažalost tako i da je ovo sve zavaravanje "neprijatelja" (ovo oko pravde i borbe protiv korupcije) a ti zakoni su u našim zakonima, onda nema nade da će se i ljudi početi drugačije ponašati.
Uglavnom oni su na potezu da dokažu da nisu farsa, da vrate opljačkano (nažalost, Šimonović je več odredio datum od kada se opljačkano mora vratiti, 01.01.2009., i time potvrdio farsu).
Ja sebi stvaram posao, plaćam državi porez, živim ovdje, moja djeca imaju želju tu ostati - nikako mi ne odgovara da su ovi u 10 godina udvadeseterostučili dug a da nisu meni osigurali starost - recimo nema staračkih domova) mene su ogulili do toga da je luksuz školovati djecu, ostalo ništa...
Pozdrav Skvikiju i njegovoj djeci (i moguće unucima) u Njemačkoj.

Tko je glasao

A tebi nije palo na pamet da

A tebi nije palo na pamet da ti ljudi ne plačaju porez ni socijalna osiguranja, od čega zavisi socijalni sistem Hrvatske. Plus toga je zapošljavanje na crno ne zakonito.

Tko je glasao

skvikač buš ti nama rekel

skvikač buš ti nama rekel gde ti plačaš porez
koliko znam svi pristojni gastriči penziči su se vratili
ti dođeš na ljetovanja
(ili si po starim dobro poznatim zadacima u njemačkoj)

Tko je glasao

3103, skvikač buš ti nama

3103,

skvikač buš ti nama rekel gde ti plačaš porez
koliko znam svi pristojni gastriči penziči su se vratili
ti dođeš na ljetovanja

Vidiš, ja plačam porez u njemačkoj i u domovini. Živimo u slobodnom svijetu i svako živi tam gdje želi i kolko mu to paše. Ti radiš u Zagrebu i ideš na ljetovanje nekam drugam. Ja ne radim niš, živim od onog kaj sam zaslužil i kad dojdem u Hrvatsku kupujem sve hrvatsko i u Hrvatskoj. Kaj smo tak daleko došli da bu se ljudima određivalo gdje če sprovodit godišnji i kak dugo.

A po čemu ja nisam pristojan? Jel zbog toga kaj postavim par pitanja?

Kakvi su to zadatci koje ja imam?

No da se vratimo na dnevnik. Ti koji rade na crno, samo štete hrvatskom gospodarstvu. Ja mu ne škodim, nego sa mojih 5 do 7 tisuča kuna koje potrošim mjesečno, samo koristim.

Onak na kraju:
Ti ja smetam, ti uzimam radno mjesto ili nekom od tvoje obitelji, jel ti štetim sa nečim. Ja sam Hrvat i imam sva prava ko i ti, a nisam nikom na teretu.

Možete vi sve Bosance zaposlit i Hrvate poslat po svjetu, ipak nebute nikad zadovoljni.

Tko je glasao

tvoji se komentari možda

tvoji se komentari možda slučajno zlobno shvaćaju jer zapravo živiš u uređenom svijetu gdje plaćanje poreza je vidljiva stvar u društvu uopće (skoro pa je ipak nekako uspjela zapadna izvući istočnu nakon rušenja zida).
Nama pak nakon rušenja zida i nakon DR kad je dug države udesetorostručen u odnosu na ono prije dr a pojedinci se debelo omastili, malo zaasfaltirali i stavili nove tramvaje, nigdje škola, nigdje vrtića, staračkih domova, studentskih domova, a prosječan hrvat sve siromašniji unatoč tome što vozii 3 auta i ima stan kuću apartman - zapravo to ništa nije zaradio a porez koji je plaćao je otišao u nepoznatom pravcu.
Tako gledajući ti bosanci veoma koriste ovovj zemlji i regiji. Većina ih je iz hercegovine pa tamo nose novce tako da će hrvatska manje morati uskoro odvajati za pomoć hrvatima u bosni. Drugo ne plaćaju porez - i bolje jer bi i tako već otišao u neko prolupavanje. Treće hrvatska im nije dužna mirovine a oni su toliko toga sagradili i to mahom ljudima koji nisu prolupali nego su jaako pazili na troškove prilikom gradnje.
Ja sam svakako za spomenik nepoznatom bosancu.

Tko je glasao

Kad več skrečemo sa teme

Kad več skrečemo sa teme dnevnika koji se ne bavi sa Skvikijem i njegovoj penziji i pripadnosti hrvatskoj nacionalnosti, bumo onda nastavili.

tvoji se komentari možda slučajno zlobno shvaćaju jer zapravo živiš u uređenom svijetu gdje plaćanje poreza je vidljiva stvar u društvu uopće

Moji komentari su realni i ukazuju na puno stvari koje se pišeju, a nemaju blage veze sa logikom.

Nama pak nakon rušenja zida i nakon DR kad je dug države udesetorostručen u odnosu na ono prije dr a pojedinci se debelo omastili,

sljedeči citat sa ubacil uz ovaj drugi po redu, jel u prvi ne spada.

(skoro pa je ipak nekako uspjela zapadna izvući istočnu nakon rušenja zida)

Njemački dug je više nego udvostručen od pada berlinskog zida i usprkos dodatnog poreza na plače, je Njemačka platila velku cijenu.

Zapadni dio ili stare zemlje bunda, su osiromašile. Ceste su im u lošem stanju, ljudima ide sve gorje ko i drugdje u svijetu a i kod nas.

Tako gledajući ti bosanci veoma koriste ovovj zemlji i regiji. Većina ih je iz hercegovine pa tamo nose novce tako da će hrvatska manje morati uskoro odvajati za pomoć hrvatima u bosni. Drugo ne plaćaju porez - i bolje jer bi i tako već otišao u neko prolupavanje. Treće hrvatska im nije dužna mirovine a oni su toliko toga sagradili

Kolko sam vide u mojoj okolini su večina radnika na crno iz BiH muslimani. Njima Hrvatska ne daje nikakvu pomoč, a Hrvatima i dalje plača taj isti. Jel ti je poznato kolko se nalazi Bosanaca u Hrvatskoj i primaju penzije, a nisu nikad uplačivali u mirovinski fond. Bilo bu ih još više, samo se strpi.

No na kraju malo šlaga.

Ja ti smetam jel dolazim ko penzioner preko ljeta u Domovinu, trošim svoje pošteno zarađene novce i plus toga još ne uzimam svoje pravo na hrvatsku penziju. Izgradil sam i ja nešto, dal i nekakav prinos za Domovinski rat, omogučavam nekim ljudima iz sela nekakvu zaradu, i pomažem im financijski kad zatreba. Plus toga sam Hrvat, rođen sam u Zagrebu, moji preci su svi rođeni u Hrvatskoj i to u Zagrebu ili u bližoj okolini.

Ma radi ti spomenike kome želiš, pljuj i dalje po kome ti je čef. Živimo u zemlji sa pravom slobodnog izražavanja i opredjeljenja, no kak vidi se nekima pokušava to uskratit.
Smeta Jakša, smeta Jedinohrvatska, smeta Pavao Jelavić a bogme i Skviki. Neki ne smetaju, no ti pušeju u isti rog, pa makar su i građani drugih zemalja.

Ma sve za deset, živjela sloboda govora

Tko je glasao

Stvarno je sloboda govora.

Stvarno je sloboda govora. Dodao si deset komentara a da se nisi dotakao teme a to je što dovodi do rada na crno i kako ga regulirati. Mislio sam kako će ovaj dnevnik Hercegovci trolovati kojih isto jako puno radi na crno jer ne nalaze za shodno registrirati obrte i ne vole papirologiju kada ono naš gastarbeiter koji je jedini i u Hrvatskoj postavio do zadnje pločice preko računa. Stvarno sam maler da naletim na takvu moralnu vertikalu koja mi je na dnevniku stavila nekoliko kartica teksta ne shvačajući osnove kulture pisanja na pollitika.com a to je ako se u nečemu ne slažeš u cijelosti i na nekoliko kartica odgovoriš vlastitim dnevnikom.

Tko je glasao

Kaj ti nije palo na pamet

Kaj ti nije palo na pamet napravit jednu prijavu? Tolko nezakonitih radnji, a ti mirno gledaš.

Postavil sam to pitanje i počelo se je diskutirat o Njemačkoj i mojoj malenkosti. Tema tvog dnevnika je rad na crno i jel treba radit spomenike Bosancima.

Rad na crno je zakonski zabranjen i onaj ko zna za njega, bi ga trebal prijavit. Zna se da ak nema domačih ljudi koji su na burzi za taj posel, se može tražit dozvola za zapošljavanje strane radne snage. Ti dobivaju radnu i boravišnu dozvolu i sve je u redu. Plačaju porez i socijalu.

Ak ti ne želiš komentare na tvojem dnevniku, onda to fino i napiši. Ako želiš da samo izabrani to rade, onda ih i navedi ili imena onih, kojima to zabranjuješ.

Tko je glasao

zbilja za rasplakat se nad

zbilja za rasplakat se nad komplotom tvoje gluposti, samohvale i zloće
ipak si ti nama skvikač osveženje kad imamo vremena baciti pogled na tvoje komentare
to rijetko radim, ali evo desi se
oprosti

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci