Tagovi

Imperija uzvraća udarac, trilogija o Nibelunzima

Kao ljudi rađamo se sa individualnim osobinama koje nas međusobno razlikuju, a civilizacijski napredak se odražava pravom da društvo omogućava i potiče ljudima da žive slobodno, sa što manje interferencije u život pojedinca. Civilizacijski napredak neke zajednice bi se mogao ugrubo mjeriti u odnosu prema slobodama pojedinca, pravom da izražava svoju individualnost; nasuprot tome cijeli sustav obrazovanja, institucija braka, organizirane religije, rada i funkcioniranje jedinke u zajednici je saćinjen kako bi pojedinca "socijalizirao" i učinio ga korisnim pojedincom te iste zajednice; pojedinac se svjesno odriče dijela vlastite slobode u korist javnog interesa. Fini balans između socijalizacije i individualizacije bi mogla biti gruba vrijednost stupnja demokratizacije nekog društva. Nažalost, kada bi otvoreno postavili pitanje, da li je i kada u ljudskom društvu ostvaren ideal pravednog društva moralnog i ispravnog, teško da bi mogli odgovoriti na to pitanje pozitivno.

U ovom dnevniku sloboda će biti definirana obratno;

Početak je XX stoljeća, koje je prema svim pokazateljima napretka znanosti, industrije, filozofije, uređenja društva trebalo biti stoljeće napretka, pretvorilo se u svoju suprotnost sa dva najveća rata i stotinama milijuna ubijenih i unesrećenih na razne načine. U tom stoljeću nastao je vjerojatno jedan od najmalignijih društvenih sustava koji je ikada postojau u ljudskoj povijesti - nacizam.

Uzroci nacizma se u literaturi vezuju najčešće uz:

- da je Njemačka izgubila I svjetski rat i da je prisiljena na goleme repatrijacije i sramne uvjete predaje versajskim ugovorom, što je izazvalo kontrareakciju njemačkog naroda; no nijemci nisu prvi u povijesti koji su izgubili rat, i drugi su gubili ratove pa nisu proizveli nacizam; sa druge strane Italija je bila na strani zemalja Antante, pa je prihvatila fašizam;

- drugo poznato objašnjenje svodi se na ekonomsku krizu koja je reakcionirala mase u Njemačkoj, no kriza je pogodila cijeli svijet, pa je nacizam nastao i izrastao samo na ograničenom području zemljinog globusa;

- treće objašnjenje iznosi da je Njemačka nacija u prirodi genocidna i sklona militarizaciji, što je prilično uvredljivo za Nijemce i svodi se na rasističko reduciranje izvora nacizma. to bi bio nacistički pristup materiji;

-sljedeće objašnjenje je da je nacizam direktna posljedica razvitka sredstava masovnog komuniciranja koje omogućuje da se politička poruka relativno ograničene grupacije može proširiti na cjelokupne zajednice ili globalno;

-postoje objašnjenja koja se uzroke nacizma traže u psihopatološkoj osobi njezinog vođe, Adolfa Hitlera ( otac pijanac i zlostavljač, blaga i dominantna majka, latentna homoseksualnost, kompleks manje vrijednosti, psihička bolest,narkomanija, sklonost fatalizmu i okultnom.);

-zašto je nacizam nekim narodima pored njemaca bio primamljiv, recimo "Mein Kampf" je bio bestseler u Turskoj, da li to znači da su turci prirodno genocidni; da li su to bili narodi čiji su režimi pristupili trojnom paktu kao Hrvati, Mađari, Rumunji...

Općepoznato nastanak nacizma se vezuje uz svojevrsni nacistički puč, zaboravljajući činjenicu su nacisti na vlast došli demokratskim putem, preko redovnih izbora. 1920. godine kada je nastala ta stranka bila je šačica idealista i pustolova, koja je nedugo zatim postala dominantna snaga u parlamentu. U to vrijeme Njemačka je bila najobrazovanija zemlja na svijetu, sa najdužim prosječnim vremenom školovanja, intenzivnog političkog i kulturnog života, razvijene izdavačke djelatnosti, tipično razvijeno društvo zapadne demokracije, ni bolje ni lošije od Velike Britanije, SAD-a, Francuske i sl. Da li su oni bili prevareni, ili su vrlo dobro znali za koga glasaju i da su bili uvjereni da će nacionalsocijalistička stranka biti najbolji izbor za Njemačku.

Za nastanak nacizma kao pokreta jedan od ključnih elemenata bila je filozofska misao u Njemačkoj dvadesetih godina XX stoljeća; za nastanak nekog političkog pokreta nije dovoljno operacionalizirati "ulični" rad u prezentaciji programa zajednici, već je daleko bitniji "duh vremena" koji formiraju nacionalne ideje, težnje i mitove. Grupacija u društvu koja je odgovorna za to su intelektualci koji formatiraju idejni trenutak nekog društva koji se putem sustava masovnih medija i sustava obrazovanja, transmisijom prenosi do običnog naroda.

Taj njemački "zeitgeist" dvadesetih godina su formirali poznati njemački znanstvenici i intelektualci poput Gottlob Frege-a, oca moderne matematičke logike i analitičke filozofije, zatim Gerharda Hauptmanna, nobelovca, Philippe Lenarda nobelovac fizičar, Johannes Stark, također fizičar, Oswald Spengler, filozof i književnik, Moller Wandenbruck, intelektualac koji je 1923. izdao knjigu "III Reich", koja je imala utjecaj na formiranje ideologije nacizma, sve su to bili najistknutiji ljudi toga razdoblja u Njemačkoj. Tu je i Karl Schmidt, vjerojatno najbriljantniji politički mislilac toga vremena, njegove knjige se još uvijek čitaju i smatraju se politički klasici, te na vrhu liste filozof Martin Heidegger, koji se u to vrijeme smatrao najbriljantnijim filozofom svoga vremena, i jednim od pet najvažnijih filozofa XX stoljeća.

Ti ljudi su najutjecajniji umovi njemačke dvadesetih godina XX stoljeća, koji su na različite načine određivali tadašnju njemačku duhovnu stvarnost su bili simpatizeri i popagandisti ideje koja se naknadno otjelovila kao nacionalsocijalizam. Filozofiju nacizma proizveli su upravo ti intelektualci koji su bili na vrhu intelektualne elite Njemačke XX stoljeća, i koji su uvjerili milijune Nijemaca da je to upravo najbolji izbor za njih. Smatrali su da je dotadašnji svijet i civilizacija na rubu kraja, te se očekuje konačna revolucija koja će promijeniti čovječanstvo. Sebe su vidjeli kao plemenite idealiste koji će preobraziti taj postojeći svijet i ljudsku prirodu sa kojim nisu bili zadovoljni, bez obzira što su bili svjesni njegove okrutnosti.

U to vrijeme na početku prošlog stoljeća javlja se u Njemačkoj filozofiji razočarenje zapadnim demokracijama i vladavini većine i smatrali su da je vrijeme za vladavinu izabranih snažnih pojedinaca i odlučne jedinstvene države.
Paralelno tome postaje prihvatljiva ideja da postoje države koje su prirodno superiornije u kulturi, obrazovanju, znanosti od ostalih. Dodajte tome shvatanje da u okrutnom svijetu koji nas okružuje preživljavaju samo oni koji su najsnažniji, da mir ljude omekšava, čineći ih slabim, te da rat iz njih vadi ono najbolje, uz spremnost umiranja za više ideale kolektiva.
Ovo su glavni sastojci smrtonosnog virusa koji je prohujao umovima milijuna običnih Nijemaca pretvarajući ih u poslušne jedinke odane fuhreru. dovoljno je sjetiti se euforičnih, gotovo opsjednutih lica ljudi u nacističkim propagandnim filmovima sa kojim esktatičkim ushićenjem prate tog namrgođenog, uštogljenog i dozlaboga patetičnog čovječuljka smiješnog izgleda. No, taj čovjek je donio čovječanstvu teror kakav će se stoljećima pamtiti.

Početci nacističke stranke vezani su za grupaciju ljudi koji su bili povezani oko društva Thule ( thule-gesellschaft), organizacije koja je sponzorirala malu njemačku nacionalističku stranku osnovanu od strane Anton Drexlera imena Njemačka radnička partija (DTP).
O Thule društvu i njegovom nastanku mogao bi se napisati vrlo zanimljiv post, no najbitnije je da je učenje te okultne grupacije poslužilo za nacističku pseudoreligiju prema kojoj su germani izabrani narod, direktni potomci Arijevaca koji potiču iz drevnih vremena Lemurije, Atlantide i da su bili obdareni nadnaravnim moćima. opet na nastanak Thulea su utjecali okultne grupacije društva vril i reda teutonskih vitezova, koji bi se mogli povezati sa radovima okultnog društva "Zlatna zora" i templarskog reda. Što se tiče njihovih "zemaljskih interesa, jedan od osnivača dtp-a Gottfried Feder je iznio da je njihov cilj "nacionalizam" i "socijalizam".
1919. godine mladi je kaplar došao u kontakt sa šačicom tih političkih idealista i promijenio sudbinu svijeta. DAP su činili trijumvirat Anton Drexler, Hitler i Feder - 1920. godine su promijenili ime u Nacionalsocijalistička njemačka radnička partija; uskoro su donijeli svoj partijski program, a ključne odrednice tog programa su:

http://www.historyplace.com/worldwar2/riseofhitler/25points.htm

-odricanje individualizma i jačanje kolektivizma-apsolutno najvažnija točka njihovog programa i sjeme totalitarne kontrole
(t.25. In order to carry out this program we demand: the creation of a strong central authority in the State, the unconditional authority by the political central parliament of the whole State and all its organizations.), potom potenciranje rada u interesu općeg dobra (t.10),

Nacizam odbacuje svaki oblik individualizma, čedo liberalnog kapitalizma koji je začet davno prije u radovima John Lockea, već preuzima kolektivizam kao glavni ideal novoga društva. Individualac treba podrediti svoj privatni život kolektivu, poput mravlje zajednice, i ako treba krajnja žrtva nije isključena.
sljedeći bitni aspekt nacionalsocijalističkog programa je prihvaćanje socijalizma i odbacivanje kapitalizma; 14. točaka programa ističe socijalističke ideje konfiskacije, nacionalizacije i redistribucije nacionalnog blaga.
Hitler u svom ranom govoru ističe da su oni socijalisti, da su oni neprijatelji današnjeg kapitalističkog društva koje je nepravedno i izrabljivačko te da ga treba uništiti po svaku cijenu.
Od marksista su se distancirali u pojmu privatnog vlasništva kojega su negirali, dok su nacionalsocijalisti prihvatili ideju privatnog vlasništva. Goebbels je bio daleko najobrazovaniji pripadnik stranke koji je studirao na 5 fakulteta prije no što je obranio doktorat na Heidelbergu, bio je čovjek briljantnog uma, i on je bio još odaniji ideji socijalizma sa kojom se susreo ranije tijekom školovanja, gdje je proučavao ideje Marxa i Engelsa, posebno dijelove koji su se ticali kapitala i otuđenju radnika u proizvodnom procesu. Rješenje problema je vidio u jačanju kolektivizma i centraliziranju države, koja će zaštititi i zadovoljiti potrebe pojedinca, nasuprot kapitalističkom lassez faire sustavu.

Ključna teza njihovog poimanja socijalizma je da individualci pripadaju naciji i da je nacija i rasa su ti koji definiraju njihov habitus, čime su posvetili 7.točaka njihovog programa i definirali tri glavna neprijatelja nacionalsocijalizma:

Marksistički socijalizam i sve oblike socijalizma koji ističu ekonomske grupe; podjednako su mrzili kapitalizam i marksizam, po njima se marksizam pretjerano bavio novcem, dok se po njima glavna bitka odvija između kulturno-bioloških grupa, koje se bore za prevlast, a u toj borbi samo najbolji mogu pobijediti.
Nacisti su nacionalisti i odbijali su totalno bilo koju ideju kozmopolitizma, te stava da su svi ljudi isti koja su u temeljima većine društava i religija modernih civilizacija. Time i ovim prije navedenim su se eksponirali kao duboko anticivilizacijiski pokret koji je sebe osudio na izolaciju i propast. Dapače u srži nacizma se da prozrijeti i duboko suicidna i anihilacijska tendencija koja je maligna ne samo za okolne narode već za same Nijemce. Mnoge kasnije Hitlerove odluke su uključivale žrtvovanje vlastitih postrojbi, naroda, a na kraju rata je naredio kompletno uništenje Njemačke, koje na njihovu sreću nisu izveli.
Simbolički - boje njihove zastave su ukazivale na crvenu-socijalizam, bijela- nacionalizam i swastika kao simbol arijevaca, izokrenuti drevni simbol sunca.

Treći najveći neprijatelj nacista, pored marksista i kapitalista su bili Židovi, koji u početnom programu nisu bili toliko istaknuti, samo marginalno no izlaskom "Mein Kampfa" 1925. godine Židovi su dobili "glavni zgoditak" u suludom imaginariju Hitlera koji nedvosmisleno navodi "mi moramo istrijebiti Židove". Taj njegov zaokret bi se mogao objasniti pristupanjem Hitlera u podzemnu antisemitsku internacionalu koja je imala prilično sljedbenika, a zajedničke su im teze da Židovi tajno preko bankarskog sustava i sustava tajnih društava kontroliraju cijeli svijet.

Glavni ciljevi nacizma - socijalizam, nacionalizam i kolektivizam - kako to postići?

Odgovor je razaranjem postojeće demokracije, liberalizma i republikanizma.

Točka 23., programa se odnose na cenzuru i t. 24. ograničenje svih religija koje nisu kompatibilne sa nacizmom t. 25 zaziva centraliziranu totalitarnu vlast koja ima bezuvjetni autoritet nad državom.
na ovaj način uspostavljen je sustav koji kontrolira pojedinca u svim aspektima njegovog života - klasični totalitarni sustav.

Goebbels je govorio "ljudi ne mogu sobom vladati, ta ludost je izmišljena od strane liberalizma. organizirat ćemo snažnu grupu koja će nemilosrdno vladati državom, koristeći sva njezina ovlaštenja, te da je često puta u povijesti mala organizirana grupa razbila korumpiranu vlast većine, uspostavljajući diktaturu i uvodeći nove ideje."

Dakako da je to vrhunska, besramna propaganda; u partijskom programu se ističu ideali jedinstva, zajedništva i žrtvovanja za domovinu, svojevrsnog križarskog rata.
Ovakva intenzivna propaganda imala je golem odjek među Nijemcima posebito mladoj populaciji koja je uskoro činila gotovo najveći dio stranke, a to su mladi ljudi ispod 30 godina, dok je Goebbels koncentrirao propagandu nacizma prema sveučilištima koja su listom prihvatila nacizam kao ideologiju.

Intenzivna propaganda i pogođeni puls nacije su se pokazali kao pun pogodak; broj mjesta u Reichstagu:
1928-12;
1930-107;
1932 - 230;
1933-288;
Hitler je postao kancelar demokratskim putem, porazivši hametice sve svoje političke protivnike,prvenstveno socijaliste i komuniste. Odmah nakon dolaska na vlast ustavnu demokraciju su poništili i pretvorili je u totalitarnu diktaturu, proganjajući političke protivnike i zabranjujući nastanak novih stranki.
1935. godine započela je čistka u vlastitoj stranci, i to nakon pobune Ernst Rohma, zapovjednika SA, paramilitarnog krila partije, koji su pokušali stranački puč protiv Hitlera. On je nakon dojave da mu rade o glavi streljao 43 pripadnika pobunjeničke frakcije. Nakon smrti Hindenburga, koji je bio simbol "stare" Njemačke Hitler je ujedinio sve funkcije i više mu ništa nije stajalo na putu. U nadolazećim godinama nacisti su intenzivirali svoju aktivnost u obrazovanju preoblikujući školski sustav prema vlastitom interesu u cilju preoblikovanja njemačke nacije.

Dolaskom na vlast 2,5 milijuna ljudi je bilo član nacističke stranke, 7% gornje klase, 7% seljaka, 35% radnika u industriji, 51% je činila državne službenike i srednju klasu, a među njima vodeću ulogu i najveći broj činili su učitelji u osnovnim školama.
Nacistička hobotnica je nakon zauzimanja političkih pozicija kao svoj sljedeći cilj postavila ka sljedećem totalitarnom cilju-preoblikovanja mladih i kreiranja novog njemačkog društva, mladih zdravih indoktriniranih članova zajednice, sa naglaskom na fizički aspekt, a manje na duhovni.
Ovakav inženjering je trebao rezultirati stvaranjem očvrslih, snažnih pojedinaca koji će prema Hitlerovim riječima biti strah za cijeli svijet. Ta omladina treba biti brutalna, neustrašiva i spremna na sve, lišena slabića kako bi izgradila novi svjetski poredak, puštajući zvijer sa lanca nakon godina pripitomljavanja.
Posebna pažnja je posvećena organizaciji nacističke mladeži, koja je osnovana 1922.god., a kasnije dobila ime Hitlerove mladeži, paramilitantne organizacije mladih ljudi nezavisno od sustava obrazovanja.

Polagali su zakletvu ispod nacističke zastave, zaklinjući se u bezuvjetnu odanost Adolfu Hitleru, spasitelju nacije."spreman sam dati život za njega, tako mi Bog pomogao" riječi su koje je mladi inicijant u hitlerjugend izjavljivao. Armije zombija su sistematski pripremane za ono što će uslijediti niti desetljeće kasnije. Puni odgoj je započeo u 14, i podrazumijevao je brutalno obrazovanje koje je uključivalo fizičko kažnjavanje, uz poticanje međusobne brutalnosti, svojevrsni pseudospartanski odgoj po uzoru na tu diktatorsku ratničku Grčku državu. Dječaci koji to nisu uspjeli izrugivani su, a najbolji su dobijali specijalni nož sa nacističkim insignijama kao nagrada za uspješnu obuku.
Djevojčice su programirane da budu dobre majke, nositelji obitelji, obučavane u militarističkom duhu, uniformama, redu, i konstantno ideološki preparirane za proizvodnju malih arijevaca.
1932. hitlerjugend je činio preko 100.000 dječaka i djevojčica, nakon par godina je dostigao broj od 2 milijuna, 1939.njihov broj je iznosio nevjerojatnih 8 milijuna članova.
Identičan postupak je provođen među studentarijom, i u to vrijeme nije bilo neobično vidjeti studenta u smeđoj košulji, sa swastikom na ruci; i to su najčešće bili najbolji studenti u grupi. Profesori su im se pridružili, a židovski profesori su nasilno izbačeni sa fakulteta, bez obzira na rang i akademsku vrijednost. 1933 godine veliki broj profesora na čelu sa Heideggerom su izjavili javno lojalnost nacističkom režimu. Propaganda je dostizala svoj vrhunac;

Paralelno izgradnji sustava, aktivirana je cenzura na svim nivoima društva, 1933. su 20.000 nepodobnih knjiga spalili na lomači, uključujući djela Thomasa Manna, Einsteina, Jack Londona, Hellen Keller, Wellsa, Prousta, Zole i drugih koje su prema nekom kriteriju izabirane kao "nepodobne".
Goebbels je kao ministar kulture taj "posao" briljantno odradio, kako bi spriječio pojavu bilo kakvu druge ideje ili kulture koja bi protuslovila važećoj "germansko-arijskoj" kulturi.
Započele su čistke među novinarima, u masovnim medijima koji nisu pisali onako kako je partiji odgovaralo.
Nacisti su također provodili organizirane propagandne akcije protiv pušenja, i propagirali eugenička načela u spolnoj edukaciji, kako bi se samo najsnažniji množili u cilju održanje vrste i čistoće rase. Rudolf Hess je jednom prilikom rekao da je nacionalsocijalizam esencijalno primjenjena biologija.
Izdavale su se knjige u kojima se opravdavalo istrijebljivanje mentalno zaostalih, a sa druge strane propisivana su načela koja su trebala ostvariti čistoću rase. Njemački fakulteti su imali preko 20 profesora tzv. rasne higijene. medicina i reprodukcija je služila državi, kao puki proizvođač bezumnih radilica. Eugenika je radila u dva smijera, poticanju "čistih" rasnih brakova i eliminaciji "nečistih" zajednica. Odredili su tri kategorije ljudi, "čiste Židove" sa preko 3 člana u obitelji, "miješani" koji su imali 1 ili 2 Židova pretka i čisti Arijci bez Židova u obitelji. Stimulirali su rađanje takve djece socijalnim mjerama, a parovi bez djece ili sterilne žene su izolirane. Za taj dio u nacističkoj njemačkoj je bio angažiran Heinrich Himmler, zapovjednik SS- a i Gestapoa.

Upravo je on započeo sa projektom Lebensborna, mjesta gdje su "arijci" mogli proizvoditi male naciste. Kao rezultat takvih aktivnosti rodilo se 12-16.000 djece, što je strašnije 250.000 djece starosti ispod 6 godina, koji su imali "arijski" izgled je oteto u okupiranim zemljama i dovedeno u Njemačku kako bi bili odgajani u nacističkom duhu.

http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Holocaust/Lebensborn.html

Nurnberški zakon je omogućio eliminaciju nearijaca, prisilne sterilizacije, i tom prilikom je 400.000 ljudi prisilno sterilizirano; za stupanje u brak tražila se potvrda o arijskom porijeklu, interrasni brakovi su zabranjivani, a od 1935 je započelo istrijebljenje onih koji nisu bili rasno podobni, u početku mentalno bolesni i zaostali, kasnije sve one koji se sa njima nisu slagali, da bi na kraju završili sa cijelim narodima. Ove aktivnosti opravdavane su činjenicom da su na ovaj način prirodna dobra pravednije i efikasnije raspoređena, kako bi najsnažniji dobijali najviše i najbolje.

Ekonomska kontrola nacije ostvarena je socijalizacijom i nacionalizacijom njemačke industrije koja je prema njihovim riječima pripadala "narodu"; kako bi to postigli nacionalizirali su imovinu Židova i komunista; njemačka industrija je kartelizirana, i stavljena pod kontrolu države, mali poduzetnici su nestali, ukinuti su sindikati, organizirani su golemi radovi, pretežito u cestogradnji kako bi se eliminirala nezaposlenost. Centralizirana je potpuno proizvodnja svega, prema vrsti, količinama. Opći interes je isključivao osobni interes, pojedinac je žrtvovao svoju ekonomsku slobodu u cilju javnog interesa, koji je opet bio interes nacije.
No potpuna nacionalizacija u društvu nije provedena, a pojedinim privatnim korporacijama je ostavljena sloboda aktivnosti, a to su bili proizvođači iz vojnog kompleksa, iz čistih praktičnih razloga.
U tom vremenu njemačka je ostvarila gotovo 100.-tni rast ekonomski rast, smanjujući nezaposlenost na 1 milijun.
1936. njemačka je opet postala ekonomska velesila, 98% aktivnog stanovništva je izašlo na izbore i gotovo isti taj postotak je glasao za Adolf Hitlera, što znači da je 44 milijuna Nijemaca glasalo za, a 500.000 protiv.

Militarizacija je pratila ekonomski oporavak; pod Goeringom započela je tajna militarizacija, potpisan pakt sa Italijom i pomagan Francov režim u Španjolskoj. 1938 pripojena je Austrija, 99% je glasalo za, u Njemačkoj je također imao gotovo isti rezultat. Saveznici su mirno promatrali zahuktavanje nacističkog stroja, zadovoljavajući se Munchenskim sporazumom koji je Hitlera trebao ostaviti u njegovom dvorištu. Zanimljiv podatak je da je Hitler je 1938. kao rezultat svega navedenog proglašen čovjekom godine prema "Timeovoj" anketi, i da je time postao jedan od glavnih "celebrityja" na svijetu.
No izvan uglađene fasade, Nijemci su bili vrlo dobro pripremljeni za rat fizički i psihički, vjerovali su u "Lebensraum", pravo na širenje njemačke nacije- i to prema istoku "Drang ach Osten", tražili pravo da svi etnički Nijemci žive u jednoj zemlji, tvrdili su da imaju moralnu božansku misiju koju trebaju pokazati svijetu i konačno uništiti kapitalističke države zapada.

Do napada na Poljsku Hitler je inteligentno i beskrupulozno vodio politiku koketirajući paralelno sa Staljinom i Britancima, prisiljavajući ih na diplomatsku defenzivu. No nakon napada na Poljsku, bilo je jasno da više nema odlaganja i da se sa Hitlerom mora ući u sukob, uništiti njega i njegovu malignu ideologiju.

Komentari

Tko je glasao

Robot toliko si netočnosti i

Robot toliko si netočnosti i gluposti napisao da mi je iskreno krivo što sam ovo i pročitao, a plusevi govore da ljudi ne znaju povijest niti žele učiti povijest već slušaju i čitaju ono što im se po diktatu napiše...

Da te malo ispravim :

1. Nacizam u Njemačkoj nije imao svoj bum zbog naroda koji ga je slijedio , nego zbog neviđene cenzure i propagande sličnoj današnjoj oko npr. Libije , Sirije i drugih zemalja.

Malo je poznato da su vlast u Njemačkoj trebali nakon izbora 1932 godine osnovati socijaldemokrati i komunisti. Na zadnjim izborima u jesen 1932. godine pokazao se da je Njemačka oštro podijeljena na ljevicu i desnicu. Nacisti su imali oslonac u financijskoj oligarhiji (da bi to dobili odbacili su puk i proveli noć noževa te SA odrede zamijenili SS odredima...) i osvojili su 11.800.000 glasova. Socijaldemokrati su osvojili 7.200.000 glasova, a komunisti 5.900.000 glasova. Hitler i Nacistička stranka bili su pobjednici izbora, a socijaldemokrati i komunisti mogli su mu se suprotstaviti samo zajedno, no te dvije strane nisu u dobrim odnosima još od oružanog sukoba iz 1919. godine. Sukob sa SSSR i zategnuti odnosi sa Rusijom su bili odlika socijaldemokrata...

2. 1933 se događa paljenje Reichstaga za koje bivaju optuženi komunisti.

SS-ovci su po Hitlerovu naređenju 1933. godine podmetnuli požar u parlamentu. Zastupnici se nakon požara više nisu imali gdje sastati, a za požar su optuženi komunisti. Sud je otkrio da komunisti nisu imali ništa s tim, ali nacistima su optužbe bile dovoljne da podignu hajku na komuniste. Hitler je zato počeo osnivati koncentracijske logore za komuniste.

3. Kako možeš navoditi izbore u Njemačkoj od 1936 kada su to bili sve samo ne IZBORI. Citiram :

Hitler je ubrzo, nakon smrti njemačkog predsjednika Hindenburga, postao i predsjednik Republike pa je dobio i zapovijedanje nad vojskom. Budući da parlamenta više nije bilo, Hitler je lagano ukinuo demokraciju i zabranio sve političke stranke osim Nacističke. Sami izbori su bili ideja jačeg marketinga, asimilacije preostalog stanovništva (kako to ide narod se uvijek pribije uz onog jačeg... - isto ko što danas npr. veliki demokrati tvrde bili protiv Tite , a prije se zbog egzistencije gurali u prve redove kada bi Tito dolazio i nosili slike i vodili eskurzije :)) i probitka u svijetu kako bi se ideja nacionalnog kapitalizma proturila i u SAD , Englesku i ine države.

4. već sam pisao da u drugim zapadnim državama su izrazito bili jaki nacisti i bili su podržani od cijele kapitalističke elite (razne elitne obitelji...) Windsdori, Rockfelleri , Fordovi, Waltoni, pa čak i stanovita židovska obitelj Rotschild koja je izbjegla "slučajno " progon u Njemačkoj...

Pa nije valjda da nisi čuo za Oswalda Mosleya, pregovore Rudolfa Hessa i let avionom u Englesku za vrijeme rata, Lindberga i američku nacističku elitu koja je organizirala skupove u tada najprestižnijoj i najvećoj dvorani svijeta Madison Square Gardenu...

5. Novi parlament Hitler je sazvao u Potsdamu gdje su sahranjivani njemački carevi još od srednjeg vijeka. Mogli su doći samo nacisti jer su ostale stranke bile zabranjene. Taj parlament je prenio svu svoju vlast na Hitlera i nakon toga je Hitler preuzeo naziv führer i u Potsdamu proglasio osnivanje Trećeg Reicha. 1934. godine u Njemačkoj je zavladala potpuna nacistička diktatura.

6. Francov režim su pomagale sve države Zapada , a na suprotnoj strani je bio IStok predvođen komunistima. Sam španjolski građanski rat je najbolji pokaz da je ideja elite bila ugaziti komunizam i spojiti kapitalizam i nacizam. Franco je otvoreno podržavao nacizam pa iza 2 svjetskog rata mu nitko sa Zapada nije to zamjerao... Vjerovatno bi do tako i završilo da se nije desio napad Japana na SAD... koji je jedan od najzagonetnijih događaja drugog svjetskog rata. Razlog napada i dan danas je jednostavno neobjašnjiv...

7. Pročitaj novine iz tog doba , a ne se vezati za dirigirane enciklopedija i posebno katastrofalnu wikipediju... Nažalost za cijele tekstove treba se platiti većinom

http://spiderbites.nytimes.com/pay_1936/index.html

http://historische-zeitung-1936.de/Bild/zeitung-vom-geburtstag

http://www.vecernji.hr/kolumne/camusov-tekst-1939-godine-poziv-je-pruzan...

Naše novine iz tih godina - na žalost nema ih na netu...

8. Amerikanci su nakon rata zaštitili većinu nacista osim vrha političke elite . Svi znanstvenici i intelektualna elita je spašena i to u raznim tajnim operacijama tipa Operacija spajalica...

http://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Paperclip jednostavnije pošto volite jednostavno ...

http://www.conspiracyarchive.com/NWO/project_paperclip.htm komplicirano , ali i vrlo zanimljivo...

Zanimljivo je da sami Židovi koji su izuzetno utjecajni u SAD-u nisu mogli ama baš ništa protiv toga, pa su se odlučivali na samostalne korake i progone pojedinaca... nekada i neuspješno je su npr. ko Josef Mengelea uvijek tajne službe na vrijeme informirale...

http://www.blic.rs/Vesti/Svet/75442/Nacisticki-doktor-Jozef-Mengele-stvo...

http://www.blic.rs/Vesti/Svet/75442/Nacisticki-doktor-Jozef-Mengele-stvo...

...

Dalje ću ti odgovoriti već pisanim tekstom ovdje, neda mi se ponavaljati u učiti ljude povijesti i sagledavanju povijesti...

Justice for all !

Tko je glasao

letu štuke

o bože čega li si ti ovdje nadrobio; post ti izgleda kao da si se probudio iz hibernacije i onda čvaknuo pejotla. ok, mogu razumjeti moj dnevnik je dug i dosadan, no nisam ti kriv što ne razumiješ ono što si pročitao.
vjerojatno ne bi pisao ovakve postove, da si se uopće potrudio pročitati koji post iz rasprave sa red calvaryjem i dijela o financiranju hitlera; tema teksta je totalitarizam, uspon nacionalsocijalističke partije, a ovdje vidim samo navođenje podataka koji potvrđuju teze o kojim govorim.
nacionalsocijalistička partija je imala 1928 12 ( dvanaest) mjesta u parlamentu. što su zapalili ( kao da je bit u paljenju), da bi za četiri godine imali u srpnju 1932 golemih 230 mjesta? hitler je prije paljenja reichstaga postao kancelar, no nije imao većinu u parlamentu pa su raspisali nove izbore i tek onda su učinili ono što navodiš, mada je to samo posljedica svega onoga što je davno prije učinjeno. mene je zanimalo nešto drugo, što si ti očito debelo propustio razumijeti. o dijelu stvari koje si naveo u točkama iza 4. sam djelomično i sam pisao, no barem malo racionalnije.
ovo mi je svakako nejasno:
"
Vjerovatno bi do tako i završilo da se nije desio napad Japana na SAD... koji je jedan od najzagonetnijih događaja drugog svjetskog rata. Razlog napada i dan danas je jednostavno neobjašnjiv...
"
vidiš meni je daleko neobjašnjivije zašto japan nije napao rusiju koordinirano sa hitlerom što je logično, pa valjda su bili u nekom trojnom paktu, čime je omogućio da staljin u ključnom trenutku bitke za moskvu povuče sa istoka sibirske divizije u rezervi. kako to da staljin nije vjerovao richard sorgeu koji mu je dojavio točan dan početka operacije barbarossa, a vjerovao mu je u tvrdnji da japan ne namjerava napasti sovjetski savez.

uostalom, izvoli napisati suvisli dnevnik pa ćemo vidjeti što možemo odgovoriti. ovako, šteta...

Tko je glasao

vidiš meni je daleko

vidiš meni je daleko neobjašnjivije zašto japan nije napao rusiju koordinirano sa hitlerom što je logično, pa valjda su bili u nekom trojnom paktu, čime je omogućio da staljin u ključnom trenutku bitke za moskvu povuče sa istoka sibirske divizije u rezervi.

Za ovo prije ne vrijedi objašnjavati , jer vidim sve znaš pa ne razumiješ uspon nacističke stranke i ko im je pomogao. Što se tiče Japana i napada na Rusiju ajde zamisli se koliko bi trebalo sirovina da se preko sibira dođe do europskog dijela CCCR-a ... Da li si ti ikada otvorio atlas i pogledao koje je to bespuće. Pa jedna Sjeverna Afrika je bila prevelik zalogaj Nijemcima , a kamoli Japancima Sibir...

Kako Staljin nije vjerovao , e to pitaj elitu svjetsku ko što i američki predsjednik nije vjerovao Dušanu Popovu da će Japan napasti SAD ili možda je znao i nije htio vjerovati (puno vjerovatnije...)

Justice for all !

Tko je glasao

poučak atlasa

pa baš gledam atlas i vidim da se japanci mogu popišat do vladivostoka, no oni su radije išli do singapura; japanaca se nisu dotakli
ili to ima veze sa nečim što su potpisali 13.04.1941. još jedan "sporazum o neagresiji";
http://en.wikipedia.org/wiki/Soviet%E2%80%93Japanese_Neutrality_Pact
kojega su se držali do staljinovog upada u mandžuriju 1945.
premda kažu da je priča o sibirskim divizijama mit činjenica je da je od početka operacije barbarossa do 31. prosinca 1941. staljin povukao 28 divizija sa dalekog istoka; to se možda čini malo no u kasnijim bitkama za staljingrad i moskvu svaka puška viška je zlata vrijedila.
nijemci su rusiju napali klasičnim kliještima iz dva smijera, crnog mora i baltika; osvajanjem moskve i rudnih bogatstava urala rusija bi bila slomljena; to mu je za dlaku uspjelo; kako je rekao jedan vojni analitičar, da hitler nije žurio staviti zastavu sa swastikom na partenon, stavio bi je na crveni trg. koji će mu se k. zajebavati sa losovima u sibiru kada imaš u svojim rukama glavni grad, naftne izvore na crnom moru i ural...

što se tiče pearl harboura, glavnina američke flote je bila van luke, amerikanci su mjesecima unaprijed znali da japanci treniraju avionski napad na luku, poput engleskog napada na taranto, čak bi i trećerazredni obavještajni analitičar mogao zaključiti da se spremaju napasti havaje. amerima je trebao "casuss belli", da mogu malo "prodrmati" svoju industriju, japanci nisu imali nikakve šanse protiv amerike; što je jamamoto uzaludno govorio...

no ti imaš za sve svoje objašnjenje, gubitak vremena je tebi predočavati neke podatke.

Tko je glasao

Faktografija

Unatoč savjetima generala Hitler je Rusiju napao u tri smjera (a ne klasičnim obuhvatom u dva smjera). Zbog toga je i formirao tri armijske grupe - sjever, centar i jug - s krajnjim ciljevima prema Lenjingradu, Moskvi i naftnim poljima na jugu. Paulus je zapeo u Lenjingradu, tenkovi Guderiana izgubli su vrijeme vozikanjem prema Kijevu i natrag a armijska grupa jug uspjela je nakon neočekivano žestokih borbi za Krim stići tek nadomak naftnih polja. Četiri do pet tjedana koliko je Barbarossa kasnila Hitler je izgubio na osiguranju boka - prvo u kratkom ratu sa Jugoslavijom (nakon puča Simovića) a zatim spašavajući Italijane debakla u Grčkoj.
Koliko je Hitleru bila važna nafta svjedoči i kasnija obrana naftnih polja oko Budimpešte za koju je u operaciji Frühlingserwachen bila angažirana u okviru 6. SS tenkovske armije (udarna oštrica u ofenzivi na Ardennima) i njegova omiljena Leibstandarte SS Adolf Hitler divizija, u vrijeme dok su Rusi praktički bili nadomak Berlina.

Čisto zbog faktografije, mada nisam namjeravao komentirati prvi dio trilogije (ako sam dobro shvatio: 1. nacizam=zlo, 2. komunizam=zlo, 3. zlo=zlo).

Što se tiče "marksizma" dalje u komentarima, preporučujem knjigu Alfreda Schmidta, Pojam prirode u Marksovom učenju, analiza postavke Marxove filozofije - lijek za otrov vulgarnog marksizma (mada ne vjerujem da tako nešto još postoji u knjižnicama).

Tko je glasao

Najveći strateški minus

Najveći strateški minus Njemačke 1933. ( kao i danas) je bio nedostatak benzina(nafte).U vrijeme "seven sisters" nijedna "sestra" nije bila njemačka, kao što ni danas ni jedna od velikih internacionalnih ili nacionalnih naftnih kompanija nije njemačka. Za bilo kakvu podnošljivu stratešku ravnotežu sa Britanijom Hitler je imao ratni plan: što prije izbiti na Kavkaz. U to vrijeme Baku je crpio 170 milijuna barela nafte godišnje, a Nijemci su se mučili s proizvodnjom benzina iz ugljena, koji je bio preslab za avijaciju ( premali oktanski broj). Moskva nikada nije bila strateški cilj. Pravi cilj je bio Azerbajđan, dolina Volge sa gradom Kujbiševim (danas Samara), južni dio Kavkaza (Grozny, Majkop i Baku) i izlaz na Kaspijsko jezero. Zato je Moskva možda i mogla pasti, ali Staljingrad ne.
Kad se plan nije ostvario, operacije Barbarossa i Fall Blau su propale, i 1942 godine rat je za Hitlera praktički završio.

Tko je glasao

baš i nije tako - SSSR je gadno porazio Japan

Japanci nisu napali SSR jer su se bojali poraza. Naime, bili su vojno angažirani u Indoneziji, na Filipinima, i najviše u Kini gdje su stvorili i svoju NDH u Madžuriji. No jednom su 1938 pokušali iz Madžurije napasti SSSR i tamo ih je dočekao vreli odgovor Crvene armije, pa su bili teško poraženi. Poraz im je nanio poznati general Žukov. Bitka kod Khalkin Gola je bila prve uspješna sovjetska vojna operacija u II svjetskom ratu. Sovjetska Mongolska Armija pod komandom general pukovnika Žukova potpuno je okružila i uništila 6tu Japansku armiju. Žukov je primjenio potpuno novu taktiku korištenja tenkova i novih lovaca-bombardera. Za svoju pobjedu proglašen je herojem sovjetskog saveza,.Poslije tog poraza japanci se više nisu usudili ni proviriti na ogromne sibirske prostore SSSR-a.

Tko je glasao

zahvala

urbanu, hladu i žakiju na iznošenju mišljenja; premda ovo nije post o II svjetskom ratu, zaslugom busole malo smo se dotakli nekih važnih događaja u II svjetskom ratu;
prvo urbanu; točno je faktografski da je operacija barbarossa izvedena iz 3. smijera; neke postove pišem prema sjećanju, pa se zna desiti faktografskih pogreški. kada bi za svaku rečenicu koju bi ovdje napisao vadio enciklopedije, za post bi mi trebalo pola godine.
no nadam se da je broj takvih pogreški minimalan, posebno glede busolinog viđenja mog posljednjeg dnevnika. u svakom slučaju to je i bit pisanja na forumu, suprotstavljanje mišljenja.

zanimljivo nitko nije primjetio namjernu grešku iz naslova, prsten nibelunga je tetralogija, a ne trilogija-trilogija je zato što je ovo treći post koji se dotiče totalitarizma. post je napisan kao pokušaj da se napravi nacistički digest, sa krajem nakon osvajanja vlasti, jer ostalo je predvidljivo. najvažniji dio posta nitko nije komentirao, a po meni je ključ priče-to je stav intelektualaca i pravi uzroci nacizma, jer se manje više svi koncentriraju na hitlerove brkove i "arbeit macht frei". namjerno sam izbjegao komparacije i značenje termina "socijalizam" kako bi izbjegao još jednu besplodnu raspravu u kojoj bi zaključili da je nacizam zao jer je zao, a da je komunizam dobar jer nije zao. jako lijepe paralele bi se mogle potegnuti sa "načertanjima" i "memorandumom" i jednom drugom zemljom, te zanimljivom komparacijom o utjecaju intelektualaca na formiranje maligne ideje koja postaje credo nacije.

-hitler je inače bio poznat po miješanjima u vojne stvari koje su karakteristične za diktatore koji misle da su bogom dani i da su najbolji vojskovođe, političari, ekonomisti; upravo je on oslabio blockovu špicu prema moskvi i rasporedio je na drugo krilo i izgubio ključni moment; a popis njegovih budalaština je predug čak i za ovaj forum; da je recimo veću pažnju posvetio nuklearnim istraživanjima umjesto raketama, mogućno da bi povijest II svjetskog rata bila drugačije ispisana.

ovako je imao "dobre" rakete, ali ih nije imao čime puniti. odluka da meserscchmit me 262, revolucionarni mlazni avion, koji je performansama nadilazio sve avione II svjetskog rata, izričitom hitlerovom naredbom pretvori od klasičnog lovca presretača u noćnog lovca, za što je izgubljeno dragocjeno vrijeme za preuređenja, i kada je poletio bilo je prekasno za okretanje kotača rato. on je naredio prestanak bombardiranja neobičnih "željeznih konstrukcija" tijekom bitke za britaniju, kojima nijemci tada nisu znali svrhu, a što su bile radarske postaje pomoću kojih su britanci navodili svoje lovce.
svakako najgora odluka nakon koje je mogao staviti ključ u bravu III reicha je bilo žrtvovanje von paulusa, nakon koje je wermacht bio drugorazredna vojska. može se reći da je i bitka za britaniju bila naznaka kraja prije početka, jer je luftwaffe izgubio 5 posada na jednu britansku.
no istine radi, treba reći da je operacija barbarossa vojno gledajući izniman vojni poduhvat; block je došao na 60 km od moskve, i da nije bilo "generala zime" tko zna kako bi ta avantura završila. fascinantna činjenica je koliki je to bio front i koliko je ljudi bilo angažirano, koliko je bilo žrtava. fascinantna je glupost njemačkog generalštaba ( bazirana vjerojatno na balkanskom "lako ćemo" geslu), koja je zamislila operaciju takove veličine, a nije mislila na banalnu stvar - zimskim odorama za wermacht.

što se tiče nafte, oni su stvar dobro zamislili no patton i montgomery su rommela istjerali iz afrike;
iskreno govoreći, zanemario sam bitku kod khalkin gola, no ne vjerujem da su se japanci uplašili rusa i da su se zbog toga usmjerili na amerikance, jer bi im bilo bolje da su se borili protiv svih nego protiv amerikanaca. ruska armija je u godinama prije II svjetskog rata bila katastrofa, nisu mogli poraziti čak ni fince, a tijekom operacije barbarossa jedino je timošenko koliko toliko bio na razini zadatka. prije bih rekao da je japanski cilj bio kina, singapur i australija.
smiješne su pretpostavke da se zbog bitke japan okrenuo americi, kada je poznato koliku je japan izgradio mornaricu, nosače aviona, mornaričke avione i dva najveća bojna broda sagrađena ikada yamamoto i mushashi; sa njima se tojo sigurno nije spremao za sibirski permafrost.

usput, rat na dalekom istoku bi sigurno dulje trajao da u bitci za midway, da admiral nagumo nije katastrofalno odradio svoj posao, i u ključnom trenutku kao stari kalkulant na avione stavio bombe umjesto torpeda, vjerojatno bi duže čekali amerikance da nalupaju "čarlije"...

Tko je glasao

Crvena armija loša? Baš i ne!

Nije pošteno govoriti o SSSR-u da je armija bila loša. Armija je onoliko dobra koliko su talentirani i sposobni njeni generali. Žukov je to najbolje pokazao. Problem je bio u tome da je Staljin vjerovao Hitleru pa se nije pripremio za rat a njegovi generali i maršali u zapadnom dijelu SSSR-a nisu dobili njegov pristanak da se pripreme za rat.
Japanci, naravno, nisu napali SAD zato jer su ih Rusi porazili 1938, ali su pokušali osvojiti takozvanu Unutarnju Mongoliju i u tome su teško poraženi. Zato nisu dirali SSSR. Ja sam dugo živio u Japanu i dobro ih poznam. Vjeruj mi i danas se boje Rusije iako su carskoj Rusiji 1905 nanijeli težak poraz na moru.

Tko je glasao

Zima je stari izgovor

iz njemačke vojno-memoarske literature.
Ispada da Rusi ili Sovjeti kada im zatreba pozovu zimu i tako sj.ebu svakog protivnika.
Smješno!

Istraživanjem metereoloških izvještaja u Tajfun fazi Barbarose bavio se holandski istoričar Ten Kate.

Guderijan je npr.. 5.12. u svom dnevniku napisao da je ofanziva na Moskvu propala, ne zbog zime, nego zbog toga što je brojno stanje ljudstva u jedinicama spalo na u prosjeku 40%.
40% je bilo manje i tenkova, u odnosu na početak ofanzive, dvije sedmice ranije, a takođe su i gubici avijacije bili ozbiljni - preko 30%, jedino je artiljerija bila na prihvatljivom nivou.

Ono čega su se Njemci bojali bile su oktobarske kiše i blato, a te godine, umjesto prosjeka od 600ml, kao za inat Sovjetima padavina je bilo samo 50ml.
Temparatura u novembru je bila oko -5C što je nešto manje od prosjeka, koji je -2.5C. Tako da je od 15. nov. (-8C) i početka konačne njemačke ofanzive tlo bilo idealno (blato se zamrzlo) za napredovanje oklopnih jedinica.

Pravi pad temperature desio se onda kada je njemačke ofanzive već bila na izdisaju 2 i 3.12 .., tako npr. na dan početka ofanzive Sovjeta temp. je pala na -38C.

Ali i da su stvari bile i drugačije, meni bi pozivanje na neku zimu svejedno bilo apsurdno. Ja koliko znam Nijemci nisu južnjaci, a opet kod Sovjeta je skoro polovina vojnika bila iz krajeva koji su južno od teritorije Njemačke.

Ako je opet sovjetska tehnika bolje funkcionisala u tim uslovima, to je samo dokaz da je ona i stvarno bolja (ako ništa onda barem za ruske uslove).
Ako su oni bili bolje opremljeni za zimu, to je pokazatelj pravovremenih odluka sovjetske Vrhovne komande.

To što su vozovi sa zimskom opremom kasno natovareni jeste posljedica neutemeljenog optimizma Hitlera i njegovih generala, e ali to što su stajali u Varšavi, e tome su razlog bili partizani kojima je broj do kraja '41. porastao do 90.000.
Na teritoriji djelovanja Grupe armija «Centar», znači one koja je napadala Moskvu, digli su u vazduh oko 120 mostova i preko 100 km pruge.

Guderijan pred tzv. generalnu ofanzivu piše Generalštabu da će u napad morati poći nepotpuno snabdjeven, jer njegova 2. tenkovska armija, zbog partizanskih sabotaža, dobila ispod 50% onoga što joj je bilo potrebno da bi bila optimalno operativna (o tome koliko su Nijemci ozbiljno shvatali problem partizana, dovoljno govori i podatak da je pred i u toku bitke za Moskvu preko 200 hiljada njemačkih vojnika bilo zauzeto, čuvanjemsaobračajnica, kaznenim ekspedicijama i naravno borbom protiv partizanskih jedinica).

Zima je konstanta tih prostora i onaj ko na nju ne računa taj je diletant.
Njemački vojnik je nesporno sposoban da izdrži tu zimu, ali pod jednim uslovom - da je adekvatno opremljen.
A zima koju je on osjetio do pred samu propast ofanzive nije bila ni "z" od tzv. ruske zime - bila je to zima samo za onoga ko je bio slabo odjeven za bilo kakav oblik kontinentalne zime.

Njemački tenkovi su postali neupotrebljivi ne zbog zaleđenog benzina, nego zbog kašnjenja benzina i municije, rezervnih djelova, zbog amortizacije. Vojnici su gubili snagu i moral zato što im je hljeb kasnio po 4 dana i zato što im je hrana iz istog razloga dolazila već pokvarena.
A ratovati kada te tjera dijareja jako je teško..

E a razlog tog kašnjenja bilo je već pomenuto blato, kojem njemački kamioni nisu jednostavno bili dorasli. Sa tim blatom su se mučio (ali naravno ne toliko) i sovjetski autotransport, no sovjetsko rukovodstvo je takvu situaciju predvidjelo, pa je krajem septembra i početkom oktobra u armiju ubacilo 180 hiljada konja.

Tko je glasao

@Ž & RC

http://www.climate4you.com/ClimateAndHistory%201900-1949.htm#1941; Operation Barbarossa, the German invation of USSR

ovdje gore su svi podatci o tadašnjim temperaturama;
"general zima" je ipak bio u sastavu crvene armije
"
October 1941, however, brought a very early onset of Winter in Russia, a few days earlier than experienced by Napoleon in 1812. On 7th October the first snow fell in western Russia. It melted rapidly, but it provoked Generaloberst Heinz Guderian to send the German Armed Forces High Command (Oberkommando der Wehrmacht; OKW) an enquiry for winter clothing. He was told that he would receive it in due course, and "not to make further unnecessary requests of this type". Guderian's army group never received any winter clothing.
"
očito je blato bilo golemi problem,
a kiše je bilo
"
During the last three weeks of October adverse weather conditions with heavy rain, snow showers, damp and penetrating mists made movement almost impossible on two days out of three
"
"
Russian meteorologists at that time were among the world leaders in long-range weather forecasting, and it is very likely that the Russian High Command (the Stavka) understood to make use of this meteorological knowledge. At least, from a meteorological point of view, the timing of the Russian counter-offensive at Moscow was perfect.
"

"
A sudden frost in late October cemented one of the German 6th Panzer Division's crippled panzer columns in frozen mud, and it never again moved (Raus 2003). For the still operational units, however, the frost once again made mobile operations possible, and the German Army resumed the advance towards Moscow. Blizzards and the increasing cold, however, made the conditions for the ordinary German line divisions verging on the impossible. Many of the German soldiers were without any clothing to supplement their uniforms except denim combat overalls. The impact of the cold was intensified by the complete absence of shelter; the ground was impossible hard to dig, and most of the buildings had been destroyed in the fighting or burned by the retreating Russians. The engines of the German Panzers and other vehicles has to be run more or less continuously, in order to protect them from freezing. The state of the German fuel supplies rapidly became wretched.
"
"
Hard Russian resistance and the cold winter finally brought Operation Barbarossa to a halt in the vicinity of Moscow, early December 1941. On 2 December 1941, the German 5th Panzer Division had penetrated to within 14 km from Moscow and 24 km from Kremlin, standing at the villages Dmitrov and Jokroma shortly north of the city (Raus 2003). At that time the Wehrmacht was still not equipped for winter warfare. Just like in Napoleon's campaign, frostbite and disease now caused more casualties than combat. Some of the German divisions were now at only fifty percent strength. The bitter cold also caused severe problems for their guns and equipment, and weather conditions grounded the Luftwaffe, to make a difficult supply situation worse.
"

e sad, nijemci nisu baš mediteranci, no u običnoj odori se boriti u ovim uvjetima gore vjerojatno mogu jedino eskimi ili čukči.
što se tiče opskrbe nijemci su imali isti problem koji su imali amerikanci u "pustinjskoj oluji", ( koja je u biti kopija njemačkog "blitzkriega") ili pattonova armija 1945 u njemačkoj, kada je patton poslao znamenitu poruku eisenhoweru; "ike, pišam u rajnu. stop. šalji benzin.stop."
u principu, čelne postrojbe su otišle predaleko da bi ih stigle popune iz pozadine. dakako da je 90.000 partizana u pozadini nijemaca odrađivalo dobar posao.

i dalje se ne slažem da je dogovor molotov ribbentrop pobjeda ruske diplomacije, u cjelokupnoj raspoloživoj literaturi, osim ruske, taj se sporazum označava kao sraman. kada je toliko uspješan, zašto ga nikada nisu objavili u sovjetskom savezu prije pada željezne zavjese.
politika II svjetskog rata je bila prilično ambivalentna, trojni pakt nije izdaleka bio toliko čvrst, prvo jer je hitleru bilo bolje da je bio bez mussolinija, iza kojega je uvijek morao "pospremati"; japanci se nisu uklapali prema standardima arijevske čistoće krvi, i bili su "počasni arijevci", podatak da im nisu dojavili pakt molotov ribbentrop ne čudi jer oni nijemcima nisu dojavili vrijeme napada na pearl harbour. amerikanci su do ulaska u rat bili neutralni, no intenzivno su pomagali britancima; britanci su pomagali poljacima, a potom su sa sovjetima pristali na prekrajanja poljskih granica, međunarodni komunizam je šutio dok hitler nije napao sovjetski savez; budimo realni, njemačkim ratnim strojem je upravljao poremećeni tip koji je više slušao astrologe i osteopate nego svoje generale, dok je na suprotnoj strani postojao tim udruženih načelnika generalštabova čija je strategija proizlazila iz nekoliko konferencija koje su održali njihovi predsjednici vlada. daleko da među saveznicima nije bilo trzavica, no nisu imali problema tipa "čekamo naredbe hitlera jer još spava".

što se tiče "bojanja" japanaca, moguće je da žaki poznaje japance, no da amerikanci na japan nisu bacili atomske bombe, rat bi potrajao tko zna koliko. japanski plan je bio uništenje američke mornarice, prvenstveno bojnih brodova ( što je tada bila zastarjela ideja, jer kao što su britanci avionskim napadom na taranto razbili talijansku mornaricu, ključni brodovi su postali nosači aviona), te osvajanjem tajlanda, burme, malaje i singapura. nakon toga bi postavili branu prema američkom kontranapadu. nijemci i japanci su bolovali od kronične bolesti, nedostatka strateških sirovina, tako da su ratni planeri imali prvo u vidu ta osvajanja, a potom druga. japancima bi bilo daleko bolje da su napali ruse nego amerikance.
što se tiče ruske armije dovoljno govori podatak da je do konca rujna staljin izgubio 2.500.000 ljudi, 22.000 topova, 18.000 tenkova i 14.000 aviona. nijemci su kasno shvatili da rusi mogu primiti gubitke 5:1, i da gubitke nadoknađuju stanovništvom trostruko brojnijim od njemačkog.

Tko je glasao

I ovim

http://www.climate4you.com/ClimateAndHistory%201900-1949.htm#1941; Operation Barbarossa, the German invation of USSR
ovdje gore su svi podatci o tadašnjim temperaturama;
"general zima" je ipak bio u sastavu crvene armije
"October 1941, however, brought a very early onset of Winter in Russia, a few days earlier than experienced by Napoleon in 1812. On 7th October the first snow fell in western Russia. It melted rapidly, but it provoked Generaloberst Heinz Guderian to send the German Armed Forces High Command (Oberkommando der Wehrmacht; OKW) an enquiry for winter clothing. He was told that he would receive it in due course, and "not to make further unnecessary requests of this type". Guderian's army group never received any winter clothing.

si ti znači mene pobio!?

Pao snijeg 7. oktobra i brzo se otopio i Guderijan se žali na nedostatak tople odjeće i opravdava sebe za onaj čuveni tzv. Guderijanov intermeco.

I gdje su gore na onom linku temperature?
Ima samo za decembar, a u dec. je, kao i što sam rekao, temperatura naglo i pala.

Dalje piše bilo mrazeva ... moš' mislit!
I to u oktobru ... ala!

Sve ono što sam ja napisao samo je potvrđeno - najniža temperatura do kraja nov. se vrtila negdje oko -8.
To Robote nije ni "r" od ruske zime.

Ali bez zimske odjeće ne možeš se boriti ni na toj temp. (to je tačno) ... pogotovo kada si gladan, kada su ti motoresursi tenkova istrošeni, kada djelova nema, kada nema goriva i kada ti je (što je najvažnije) brojno stanje spalo na 40% ... i to demoralisanih vojnika.
i dalje se ne slažem da je dogovor molotov ribbentrop pobjeda ruske diplomacije, u cjelokupnoj raspoloživoj literaturi, osim ruske, taj se sporazum označava kao sraman. kada je toliko uspješan, zašto ga nikada nisu objavili u sovjetskom savezu prije pada željezne zavjese.
Ne samo da je najveći diplplomatski uspjeh SSSR-a, nego u XX v. i najveći poraz engleske diplomatije, kao strateškog centra u kojem je formirana opšta linija Zapada.

I Robote ono o "neobjavljivanju" već drugi put ponavljaš, a nije tačno to što govoriš. Dogovor ... je objavljen u svim novinama svijeta .., nije objavljen njegov dodatak - Dopunski ... .

Takođe imaš čudna mjerila i za uspješnost - odvratiti potencijalnog agresora od napada, završiti rat sa drugim neprijateljom i još ga pride prisiliti da preispita cijelu svoju strategiju, za tebe je očito nedovoljno.
Tvoje po svemu sudeći iznimno visoke kriterije izgleda bi zadovoljila samo opcija bespogovorne kapitulacije i Njemačke i Japana.

Osim toga nije tačno ni ono za literaturu (nemoj na taj način pričati o stvarima koje ne poznaješ dovoljno) - samo "onako iz glave" ja mogu da nabrojim dovoljno autora da se ta tvoja kategorička izjava raspe k'o kula od karata.

Dalje kažeš
međunarodni komunizam je šutio dok hitler nije napao sovjetski savez
Ma ni to nije tačno.
O tome sam govorio u onom svom prvom dnevniku.
I je l' to majke ti Dogovor ... spriječio francuske komuniste da se odazovu mobilizaciji i da poslije kapitulacije prvi i odu u ilegalu i da zatim iz ilegale počnu pružati otpor?
što se tiče "bojanja" japanaca, moguće je da žaki poznaje japance, no da amerikanci na japan nisu bacili atomske bombe, rat bi potrajao tko zna koliko.
Mogu samo zamisliti šta bi se sada pričalo da je SSSR bacio te bombe.

Tko je glasao

sami su si krivi

Njemcima nitko nije kriv što su napali SSSR. Očito su bili loši vojnici kada nisu predvidjeli što će im se dogoditi kada svoje linije snabdijevanja produže za hiljade kolimetara. Osim toga, zasljepljeni svojim bajkama o "superiornoj rasi" zaboravili su da su Slaveni otporni i žilavi i da se neće predati. Staljin je provodio staru obrambenu taktiku spaljene zemlje, a da nije sumnjao u svoje odlične generale i da je slušao njihove savjete (kao i informacije koje mu je slao Richard Sorge iz Japana) izgubio bi mnogo manje vojnika i tehnike. Staljin je nanio više štete sovjetskoj armini od Njemaca.
Što se tiče Japana, dva su razloga zašto je SAD morao pribjeći upotrebi atomskog oružja. Prvi je projekcija gubitaka. Kada su u Pentagonu analizirali ogromne gubitke Amerikanaca i još veće Japanaca u osvajanju relativno minornog i slabo naseljenog otočja Okinawa (japanski Ryukyu), transponirali su da bi u osvajanju četiri glavna japanska otoka izgubili do milijun vojnika, dok bi se japanski gubici brojali u desecima milijuna što je bilo neprihvatljivo i sa vojne i sa političke razine.
Drugi je razlog politički. Naime, amerikanci su saznali da će SSSR napasti Japan čim američka vojska potpuno skrši japansku obranu (zračna je već bila uništena 1945) te da će se sa Sahalina, Kamčatke i Kurila iskrcati najprije na Hokkaido a zatim vjerojatno i na najveći otok Honshu. Tako bi po uzoru na Njemačku i Koreju bio stvoren Istočni Japan (komunistički) i Zapadni Japan (pod američkom okupavijom. Poučeni problemima sa sovjetskim okupacionim zonama u Njemačkoj i Koreji, amerikanci su odlučili završiti rat brzo i uz to uplašiti SSSR atomskim oružjem. Čak i japanski stručnjaci priznaju da su dvije atomske bombe ubile manje ljudi i počinile daleko manju štetu nego što bi bilo klasično osvajanje Japana a pogotovo podjela zemlje na komunistički i kapitalistički sistem.

Tko je glasao

Veliko je zadovoljstvo

čitati komentare koji su toliko informativni!

Tko je glasao

Razumijem ja temu dnevnika.

Razumijem ja temu dnevnika. Nisam namjeravao spamati dnevnik ni zalaziti u drugi svjetski rat. Namjera mi je bila proširiti temu na neke uzroke pojave nacionalsocijalizma, Hitlera i njemačke ekspanzije na istok, temeljem ekonomskih i geopolitičkih činjenica, koje ne moraju nužno biti ideološke.
Hitler je došao na vlast 1933, iste godine kad i Roosewelt, u vrijeme Velike depresije, koja je Njemačku pogodila jače nego Sjedinjene Države. Američki kapital, koji je preplavio Njemačku od 1923 do 1928 je naglo iščeznuo. Njemačke vlasti su se pokušale suočiti sa katastrofalnom krizom paketom mjera, koji bi se danas zvao "austerity package", a to je dovelo do još veće krize, uostalom, kao i u Americi.
Njemačka parlamentarna demokracija se kompromitirala do te mjere da je pojava autoritarnog vođe postala samo stvar vremena. Sve ono što su njemački socijaldemokrati mogli učiniti, a nisu, Hitleru je uspjelo. Pod državnu kontrolu došle su sve banke i industrijski karteli, a izvoz kapitala je postao ravan veleizdaji. Njemački ustav je "glajšahtovan". Počeli su veliki infrastrukturni radovi, nacionalni projekt proizvodnje narodnog automobila, obnova industrije čelika i vojne opreme, uz veliko zapošljavanje. 1938. godine Njemačka je bila stabilna i efikasna industrijska i vojna sila.
Sve to Rooseweltu nije uspjelo. 1933, 1934, pojavila se nada da bi se na keynesijanskim temeljima i fiskalnim stimulusima mogla obnoviti američka ekonomija, ali je 1938 nada umrla sve do američkog ulaska u rat, kad su fiskalni stimulusi proradili u punoj snazi, a ekonomija se vratila na staze slave.
Njemačka je kontinetalna država, za razliku od europskih država s kojima se Nijemci vole uspoređivati. Britanija, Francuska i Italija su pomorske zemlje, a to uvijek donosi jednu presudnu geopolitičku prednost: opskrbu energijom uz mnogo manji rizik nego kontinentalne države, koje su osuđene na naftovode ili plinovode. Hitler je sve to dobro znao. Damoklov mač eventualne naftne blokade njemačke privrede stalno mu je visio nad glavom. Od tuda i njegova uzrečica da "....njegovi generali nikada nisu razumjeli ekonomske uzroke rata...".
Tako je nastao i koncept ekspanzije prema istoku, Rusiji i Rumunjskoj, Kavkazu, Azerbajđanu..
Kako je to sve završilo, to znamo.

Tko je glasao

Nemam

većeras vremena, pa ću biti kratak .., a inače ima mnogo šta i ovde, a i drugdje što bi trebalo komentarisati.

Sada samo ovo o Japanu.
Japanci su poslije Halhin Hola ozbiljno počeli razmatrati svoju orijentaciju ka SSSR-u.
Poraz koji su tamo doživjeli bio je za njih strašan udarac - Žukov i Čojbalsan su bukvalno razvalili elitnu 6. armiju.
I što je glavno to je bio drugi poraz Japanca u nepunoj godini - na ljeto '38. Sovjeti su ih porazili i kod jezera Hasan.

Tako da je to bilo sasvim dovoljno da se kod Japanaca pojave kompleksi.

Međutim još važnija bila je jedna druga stvar, a to je Dogovor Ribentrop-Molotov.
Vijest o Dogovoru je Japance šokirala. Japanski ministar vanjskih poslova Hatiro je Ribentropu preko njemačkog ambasadora uložio protest u kojem se govorilo kako je Dogovor ... kršenje odredbi Antikominterna pakta.

Ribentropov odgovor je bio takav da je nekoliko dana poslije njega Vlada Hiranume podnijela ostavku. Japanski istoričar Teratani kaže da je to apsolutno "vanserijski" događaj japanske istorije, jer nikada do tada nijedna japanska vlada nije dala ostavku zbog sporazuma druge dvije države.

No i to nije ono najvažnije - Hiranumu je naslijedio Abe, istaknuti predstavnik tzv. "Morske partije" kojaj e smatrala da je budućnost Japana ne na zapadu, nego na jugu i Pacifiku, a to je značilo konflikt sa SAD.

Već 4. sept. nova japanska vladaje izdala je saopštenje u kojem je rečeno da se Japan ni u kakvoj formi neće mješati u rat u Evropi.

Možda će nekom nakon ovoga biti jasnije zašto danas većina ruskih istoričara Dogovor ... smatra najvećim diplomatskim uspjehom SSSR-a.

No poslije napada Njemačke na SSSR o učešću Japana u ratu protiv Sovjeta se ipak raspravljalo.

Na imperijalnom savjetovanju od 2. jula odlučeno je da se još sačeka, da bi 10. augusta bilo odlučeno da napad bude 29. augusta (plan „Kantokuen“), ali se zbog njemačkog zastoja kod Lenjingrada, Smolenska i Kijeva, kao i neznatnog smanjenja sastava RKKA na Dalekom istoku odustalo od tog datuma.

Daljna odlaganja su bila diktirana stanjem na njemačko-sovjetskom frontu, koje po mišljenju Japanaca nije bilo zadovaljavajuće, tako da je na kraju 5.nov. 1941. (ne 1940.) donijeta odluka o napadu na SAD-e i V. Britaniju.

Tko je glasao

Twin city

Zanimljivo je da sami Židovi koji su izuzetno utjecajni u SAD-u nisu mogli ama baš ništa protiv toga, pa su se odlučivali na samostalne korake i progone pojedinaca... nekada i neuspješno je su npr. ko Josef Mengelea uvijek tajne službe na vrijeme informirale...
http://www.blic.rs/Vesti/Svet/75442/Nacisticki-doktor-Jozef-Mengele-stvo...

Nedavno je bio dokumentarac na National Geographicu u kojem su znanstveno objasnili uzroke skoro deseterostruko vecoj stopi blizanaca u gradu Candido Godoiu. Zakljucili su da su svi imali nekoliko istih predaka imigranata iz Njemacke koji su nosili mutaciju i tako stvorili tzv. Founder effect.
Pricu oko Mengele-a je provjeravao i Mossad i u dokumentarcu prica tip koji je sa svojom ekipom uhvatio Eichmanna koji je rekao da to nema veze s Mengeleom.

Isprika zbog malog otklona s teme dnevnika.

Tko je glasao

Pricu oko Mengele-a je

Pricu oko Mengele-a je provjeravao i Mossad i u dokumentarcu prica tip koji je sa svojom ekipom uhvatio Eichmanna koji je rekao da to nema veze s Mengeleom.
Isprika zbog malog otklona s teme dnevnika.

Da odgovorim i na ovo i to studiozno.

Citiram knjigu Kuća u Ulici Garibaldi-Isser Harel:

Suđenje Adolfu Eichmannu-čovjeku kojega je izraelski sud proglasio krivim zato što je pobio milijune ljudi s namjerom da "zbriše cijeli jedan narod s lica zemlje"- održano je pod prodornim okom svjetskoga publiciteta.Izuzetna priroda suđenja i bura emocija što se tada oslobodila, privukla je u Jeruzalemu stotine novinara i suradnika radija i televizije iz mnogih zemalja.Svaki je od njih na svoj način pokušao prikazati dramatičnu atmosferu sudnice - užas i gnušanje ljudi koji su ponovo proživljavali najmračnije godine svoje povijesti. Suđenje su pratile stotine milijuna ljudi.Ali pojedinosti događaja koje su mu predhodili-traganje, hvatanje i dovođenje Adolfa Eichmanna u Izrael- bile su poznate samo nekolicini odabranih.Ovdje vam predajem vjeran izvještaj o toj operaciji, a koja je okrunjena Eichmannovim izručenjem izraelskoj policiji.U operacijama ovakve prirode različite tehničke pojedinosti koje su zapravo od sporednoga značenja za tok pripovijesti, ne mogu se otkrivati čak ni poslije toliko godina.Isto vrijedi i za identitet ljudi koji su sudjelovali u operaciji: oni se u knjizi spominju pod pseudonimom, a mjestimično je izmjenjen poneki detalj da bi im se sačuvala anonimnost.samo jedan od njih nosi pravo ime, a to je Shalom Dani koji je, nažalost, umro u proljeće 1963, u cvijetu života. Izrael je bio u to vrijeme jedina zemlja u svijetu koja je odlučila da ne propusti ni jednu zakonsku mogućnost da Eichmannu sudi bez okolišanja i političke računice.Isto tako zakonski, logički i historijski opravdano-Izrael je bio najkompetentnijia sudi čovjeku odgovornom za izvršenje "Konačnog rješenja jevrejskog problema". Ovdje je, dakle, sve što se sada može ispričati o OPERACIJI EICHMANN.

E sada ako se i dan danas skrivaju svi ljudi koji su sudjelovali u operaciji osim umrlog Shalom Danija pitam se kako je National Geografic kontaktirao tipa iz ekipe koja je sudjelovala u hvatanju Eichmana... Čisto sumnjam da bi neki agent Mossada direktno o tome pričao..., a istragu nije pokrenuo Mossad nego čovjek Židov koji se nakon rata zavjetovao da će hvatati najveće odbjegle naciste... Da nije bilo tih pojedinaca Mossad i ekipa ne bi našli Eichmana za 100 godina...

Justice for all !

Tko je glasao

Iskreno kada se ljudi uhvate

Iskreno kada se ljudi uhvate "dokumentaraca" sa National Geografica i sličnih stvari koji su do prije koji mjesec tupili (ne tupe sada toliko puno...) o globalnom zatopljenju, zavjeri komunista u SAD-u, vojnim bitkama sa krivim interpretacijama, broju žrtava u Vijetnamu, američkom putu na Mjesec onda se zapitam da li će ikada progledati.

Te tvrtke su odavno uhvaćene u lažima i to ne jednoj nego konstantno te vjerovati nekom ko stalno laže i njihovim priopćenjima postaje stvar mazohizma.

Da li moram linkati vijesti iz Libije sa Gadafijem u Mercedesu u bijegu ili bijeg Osame bin Ladena u Afganistanu nakon intervencije SAD na motoriću sa lovom , nalaženju putovnice rušitelja Twin towersa sutra dan normalno neoštećene i nezapaljene...

Ostavite se wikipedije , plaćenih tv kuća i počnite gledati i druge alternativne stvari. Ovako ne mogu razgovarati.

Justice for all !

Tko je glasao

http://pollitika.com/bleiburg

http://pollitika.com/bleiburg-najgore-politikanstvo-pod-casnim-hrvatskim...

Tu možeš naći moje komentare na sličnu temu 2 svjetski rat.

Da nacizam nikada nije umro dajem ti slike i dokaze :

Ovo su otkrili teoretičari zavjera (po kojima se stalno pljuje...) bolje rečeno teoretičari istine...

http://www.youtube.com/watch?v=biq2H8geWEo

Zgrada prepravljena nakon intervencije , a pitanje je kako toliko veliki kompleks uopće je prošao sve provjere arhitekata i američkog odjela za prostorno uređenje... Inače to ti je začudo vojna baza...

Ili ovo

http://www.americannaziparty.com/

Ja kažem ovako da je Njemačka izubila iz razloga što nije pridobila skroz na svoju stranu financijsku elitu (elita je izgleda koliko god ih podržavala imala druge planove...) , nego je financijska elita vidjela priliku da SAD učini nakon 2 svjetskog rata prvim igračem svijeta i svjetskim policajcem.

Sam rat je stvorio neke nove organizacije i omogućio nevjerotan krajnji uzlet elite koja je nakon rata doslovno osim Istoka (koji je isto bio upitnik čiji su igrači bili Tito i Staljin npr...) imala sve u šaci. Nakon rata kreće korporativno zauzimanje Južne i Srednje Amerike i početak stvaranje ideje o neoliberalnom kapitalizmu i novom svjetskom poretku...

Justice for all !

Tko je glasao

što pisac (ni)je htio reći

ime dnevnika je parafraza lucasove sekstologije i obratna naracija jer bi ovo trebao biti prvi dnevnik, nakon kojega su trebala slijediti druga dva. i to je jedina zafrkancija, sve ostalo je smrtno ozbiljno; namjerno sam izbjegavao komentiranje, i koncentrirao sam se samo na činjenice u svezi nastanka pokreta i osvajanje vlasti, ostalo mi nije interesantno jer je manje - više poznato, posebno holokaust. marksizma sam se morao dotaknuti, no spomenut je marginalno upravo radi izbjegavanja klasičnog pollitikinog crno-bijelog folklora;

nažalost, dežurni higijeničari su pronašli soj bakterija u sterilnom predavanju, pa su objasnili čitateljima foruma što sam ja mislio kada sam pisao dnevnik. nažalost senekini, fomini, a posebno red calvaryjevi komentari pokazuju da ne poznaju dovoljno materiju koju kritiziraju. ili nisam bio dovoljno jasan; zato sam opet svira; play it sam again;

hitler odnosno ideolozi nacional socijalizma, bolje rečeno čvrsta jezgra koja je kasnije zavladala njemačkom su bili praktični demagozi, koji su iza vanjske priče i isprazne ideologije maskirali običnu grabež vlasti baziranu na masovnoj propagandi. kao što je njima pucao prsluk za svime osim vlasti i diktaturi manjine nad većinom.
kao što je hitler vrlo brzo u proljeće 1921.godine eliminirao osnivača njemačke radničke partije drexlera, tako su preuzimajući thule društvo, uskoro iz njega izbacili jednog od osnivača rudolfa von sebottendorfa, i kasnije od thulea napravili himmlerovu okultnu igračku ( himmler je ss organizirao prema načelima družbe isusove, sa kojima thule ima veze koliko i marksizmom ( opet koristim ključnu riječ za pavlovljev efekt, prvi mi pada na pamet),

nadalje, hitler i društvo su u početku trebali privući mase, a "socijalizam" i "radnička" su imena koja su tisućama nezaposlenih nezadovoljnih njemačkih radnika udarali u oči, tim više što je socijalizam ideja koja je bila vrlo popularna u njemačkoj nakon I svjetskog rata.

kada pročitate govor:

"We are socialists, we are enemies of today’s capitalistic economic system for the exploitation of the economically weak, with its unfair salaries, with its unseemly evaluation of a human being according to wealth and property instead of responsibility and performance, and we are determined to destroy this system under all conditions."

teško biste zaključili da je to govor adolfa hitlera iz 1927., prije bi očekivali da je to izgovorio lenjin ili neki poznati marksist-lenjinist. manje je poznato da je nacionalsocijalistička partija njemačke 1921.godine gotovo ujedinila sa njemačkom socijalističkom partijom. socijalizam je bila ključna teza nacističke partije kroz cijele dvadesete godina, no ne zavaravajmo se hitler nikada nije bio socijalist, jer je socijalizam podrazumijeva jednakost svih građana, što njemu nikada nije padalo na pamet; socijalizam se odnosio samo na arijevce i izgovor za totalitarizaciju sistema.
demagogija se odnosila na antikapitalizam, no nikada nije napravio ono što je obećavao, nacionalizaciju i konfiskaciju. to je bio pamflet smišljen kako bi privukao radništvo i socijaliste za vrijeme krize.
također je kartelizirao njemačku industriju i podredio je državnoj upravi, no nije je nacionalizirao, već je određenoj grupaciji privatnika dozvolio rad; nadalje velika kriza natjerala je mnoge kapitalističke države da posegnu za državnim kapitalizmom, no naknadno su reprivatizirale, za razliku od nacionalsocijalista koji su zadržali kontrolu. to je bila esencijalno država jakog državnog kapitalizma.

na kraju ovo nije dnevnik koji je napisan radi odgovora na prijašnje komparacije sovjetskog i nacističkog režima, ovo je dnevnik koji je trebao ići prije dnevnika o korijenima totalitarizma, no tako je ispalo.
nažalost po rebela, jednostavno sam se ovdje privikao pisati kao "mali marinko" i naročito ne mislim na formu.

Tko je glasao

također je

kartelizirao njemačku industriju i podredio je državnoj upravi, no nije je nacionalizirao, već je određenoj grupaciji privatnika dozvolio rad; nadalje velika kriza natjerala je mnoge kapitalističke države da posegnu za državnim kapitalizmom, no naknadno su reprivatizirale, za razliku od nacionalsocijalista koji su zadržali kontrolu.
Kada naknadno?

III Republika npr. nikada nije izašla iz tzv. dirižizma.
to je bila esencijalno država jakog državnog kapitalizma.
Tačno!

Tko je glasao

hitler odnosno ideolozi

hitler odnosno ideolozi nacional socijalizma, bolje rečeno čvrsta jezgra koja je kasnije zavladala njemačkom su bili praktični demagozi, koji su iza vanjske priče i isprazne ideologije maskirali običnu grabež vlasti baziranu na masovnoj propagandi. kao što je njima pucao prsluk za svime osim vlasti i diktaturi manjine nad većinom.

Da, i zbog toga su izmedju 1942. i 1945. napravili sve da vlast izgube, ali prije tog kraja ostvare svoje 'ideoloske' ciljeve...

Tko je glasao

Znači

ispalo je da nije da mi ne poznajemo dovoljno materiju, nego da si ti bio nedovoljno jasan.

Da si odmah tada stavio ovo
no ne zavaravajmo se hitler nikada nije bio socijalist, jer je socijalizam podrazumijeva jednakost svih građana, što njemu nikada nije padalo na pamet; socijalizam se odnosio samo na arijevce i izgovor za totalitarizaciju sistema.
demagogija se odnosila na antikapitalizam, no nikada nije napravio ono što je obećavao, nacionalizaciju i konfiskaciju. to je bio pamflet smišljen kako bi privukao radništvo i socijaliste za vrijeme krize.
također je kartelizirao njemačku industriju i podredio je državnoj upravi, no nije je nacionalizirao, već je određenoj grupaciji privatnika dozvolio rad; nadalje velika kriza natjerala je mnoge kapitalističke države da posegnu za državnim kapitalizmom, no naknadno su reprivatizirale, za razliku od nacionalsocijalista koji su zadržali kontrolu. to je bila esencijalno država jakog državnog kapitalizma.

primjedbi (bar sa moje strane) ne bi bilo.

I da - obično se navodi 7 socijalnih tačaka programa NSDAP iz 1920 (11,12,13,14,15,16 i 17.). Neki autori dodaju (kako koji) još maksimalno četiri (7, 18, 19 i 21.)

Tako da ih najvišee može biti 11 .., 14 nikako.

Tko je glasao

analiza

"
18. We demand a ruthless battle against those who, by their activities, injure the general good. Common criminals, usurers, profiteers, etc., are to be punished by death, regardless of faith or race.

ili zazivamo bitku protiv svih koji se protive općem dobru

19. We demand that Roman law, which serves a materialist world order, be replaced by German law.

-tražimo promjenu rimskog prava njemačkim pravom ( pravo - skup pravnih normi jedne države )

20. To open the doors of higher education—and thus to leading positions—to every able and hard-working German, the state must provide for a thorough restructuring of our entire educational system. The curricula of all educational institutions are to be brought into line with the requirements of practical life. As soon as the mind begins to develop, the schools must reach civic thought (citizenship classes). We demand the education, at state expense, of particularly talented children of poor parents, regardless of the latters’ class or occupation.

-trebamo promijeniti školstvo ( opet razina države )

21. The state must see to it that national health standards are raised. It must do so by protecting mothers and children, by prohibiting child labor, by promoting physical strength through legislation providing for compulsory gymnastic by the greatest possible support for all organizations engaged in the physical training of youth.

trebamo poboljšati fizičko zdravlje nacije

22. We demand the abolition of the mercenary army and the creation of a people’s army.

tražimo stvaranje narodne armije

23. We demand legal warfare against intentional political lies and their dissemination through the press. To facilitate the creation of a German press, we demand:

(a) that all editors of, and contributors to, newspapers that appear in the German language be racial comrades;
(b) that no non-German newspaper may appear without the express permission of the government. Such papers may not be printed in the German language;
(c) that non-Germans shall be forbidden by law to hold any financial share in a German newspaper, or to influence it in any way.
We demand that the penalty for violating such a law shall be the closing of the newspapers involved, and the immediate expulsion of the non-Germans involved.
Newspapers which violate the general good are to be banned. We demand legal warfare against those tendencies in art and literature which exert an undermining influence on our national life, and the suppression of cultural events which violate this demand.

tražimo čistku njemačkog medijskog prostora i formiranje cenzure na državnoj razini

24. We demand freedom for all religious denominations, provided they do not endanger the existence of the state, or violate the moral and ethical feelings of the Germanic race.

tražimo slobodu svih religija, osim onih koji vrijeđaju moral i etiku germanske rase ( čitaj zabrana svih religija, zamjena religije na državnoj razini germanskim neopaganskim kultom)

The party, as such, stands for positive Christianity, without, however, allying itself to any particular denomination. It combats the Jewish-materialistic spirit within and around us, and is convinced that a permanent recovery of our people can be achieved only from within, on the basis of

THE COMMON INTEREST BEFORE SELF-INTEREST

25. To implement all these points, we demand the creation of a strong central power in Germany. A central political parliament should possess unconditional authority over the entire Reich, and its organization in general.

-ovo na kraju valjda govori samo za sebe...

Tko je glasao

Kakve

veze 22, 23, 24 i 25 imaju sa socijalom?

p.s. A dobro si primjetio za 20. tačku ... ebga ja sam je zamijenio sa 19.

Tko je glasao

sa socijalom

nemaju ali imaju sa socijalizmom i etatizmom;
(Etatism appears in two forms: socialism and interven­tionism), mislio sam napisati par riječi o socijalizmu u nacionalsocijalizmu, no busola me udavi. drugi put.

Tko je glasao

I po kojoj logici

si ti izabrao da ovo ima veze sa socijalizmom, a ne sa intervencionizmom?

Tko je glasao

Recimo,

kada se kao pijan plota uhvatimo za ono "socijalizam" u nazivu Hitlerovog pokreta, i kada ga koristimo kao argument za olako svođenje na isti zajednički nazivnik - onda zenemarujemo cijelo čudo konkretnih uvjeta i okolnosti koje ne možemo zanemariti bez teških posljedica po naše zaključke!

Neka me isprave oni koji o tome više znaju od mene, ali - radnički, socijalistički, komunistički pokret je u to vrijeme bio najsnažniji upravo u Njemačkoj. Tako sam barem učila u školama.

A Hitlerova skupina je bila skupina totalnih luzera, probisvijeta iz minhenskih pivnica, koji su se dovijali načinima na koje bi uopće mogli iz tih pivnica stupiti na političku scenu....

Pa su se nazvali "nacional-socijalistima", što ne znači apsolutno ništa, ili ako znači - onda znači samo jedan bastardni oblik prilagodbe aktuelnoj političkoj sceni na koju su željeli stupiti.

"Socijalizam" u Hitlerovom "nacional-socijalizmu" nema nema u sebi ni jednog jedinog atoma one misli od Saint-Simonea, i prije, i poslije, koja se podrazumijeva pod pojmom socijalizma.

Socijalisti i komunisti su upravo bili - internacionalisti, a ne nacionalisti.

(Neka me isprave oni koji znaju o tome više od mene!)

Tko je glasao

socijalizam, komunizam su samo nazivi

Nema se tu što ispravljati. Socijalizam, komunizam, demokracija su samo termini koje koriste političari. Ti nazivi vrlo često nemaju ništa sa stvarnošću. Sjeverna Koreja nije u "komunizmu" nego u gadnom feudalizmu u kojem postoji plemstvo (nomenklatura) i kraljevi (već je treća generacija nasljednih vladara, dakle obilježje feudalizma). Nacional-socijalizam je također samo ime, a Njemci su i kasnije izmišljali termine. Što je bilo demokratsko u DDRu koji se nominalno zvao Demokratska Njemačka? Janšina stranka u Sloveniji se zove Socijal Demokratska stranka, a sigurno nije "socijalistička" nego je desna. Što je bilo demokratsko u Hrvatskoj Demokratskoj Zajednici u kojoj su aklamacijom proglašavali predsjednicu umjesto da je izaberu? Što je bilo liberalno u trgovačkoj stranci koja se nazivala Socijalno Liberalna Stranka? Što je bilo seljačko u Seljačkoj stranci u kojoj su samo birači bili seljaci, a partijski lideri profiteri? I konačno. Zašto kriviti Marxa za ono što se krivo nazivalo marksizmom? Pa on je bio filozof i ekonomist i mnoge njegove ideje su bile dobre. Neka njegova predviđanja su se 150 godina kasnije ostvarila, kao što je ova kriza koja i danas traje, a on ju je prilično točno predvidio. Ni Sovjetski Savez ni SFR Jugoslavija nisu stvarno provodile Marxove ideje iako su se "komunisti" zaklinjali u njih. Uostalom, većina nije ni znala tko je Marx i što je pisao. Kada sam 1963 služio vojni rok u Bitoli moj kapetan prve klase je govorio da "tako dobro govorim ruski da sam čitao Marxa na originalu".

Tko je glasao

nije baš tema, no

što se tiče marksa, svaka mu čast, no sowell je to prilično jezgrovito sažeo:
"
But what did Marx contribute to economics? Contributions depend not only on what was offered but also on what was accepted, and there is no major premise, doctrine, or tool of analysis in economics today that derived from the writings of Karl Marx. There is no need to deny that Marx was in many ways a major historic figure of the nineteenth century, whose long shadow still falls across the world of the twenty-first century. Yet, jarring as the phrase may be, from the standpoint of the economics profession Marx was, as Professor Paul Samuelson called him, "a minor post-Ricardian."

Thomas Sowell

Tko je glasao

Marx naprosto -

nije bio "marksist"! Paušalni kritičari to zaboravljaju.

Tko je glasao

Povijest se ne ponavlja!

S neba je palo mnogo više snježnih pahulja, nego što je bilo "događaja" u povijesti ljudskog roda - pa se, kažu, još uvijek nisu dogodile dvije identične pahulje snijega!....

Moderno vrijeme su obilježili neki događaji, čije rezultate i posljedice je osjetilo cijelo čovječanstvo, izravno ili neizravno.

Prvi svjetski rat, Oktobarska revolucija, Drugi svjetski rat, Hitler, Staljin.....

Većinu onoga što navodiš u dnevniku znam, pa ga nisam pomno čitala....

Pitanje koje mi se nameće: zašto, odakle, ta potreba da se raznolikost povijesnog zbivanja reducira na isti nazivnik? Što se želi postići time da se dođe do zaključka: sve je to isto?

A nije isto!

Što Staljina i Hitlera čini "istima"?

Istima ih čini mjera patologije koju uočavamo kod njih kao pojedinaca koji su snažno obilježili povijest 20. stoljeća.

I dalje? Dalje više ništa! Zato jer su to dvije vrlo RAZLIČITE patologije koje je zanimljivo USPOREĐIVATI upravo zbog njihove RAZLIČITOSTI!

Što dobivamo time što te dvije patologije svodimo na isti zajednički nazivnik? Ništa! Možemo samo konstatirati da to izjednačavanje predstavlja bijeg od razumijevanja!

Kako sa tim osobama - tako i sa povijesnim događajima!

Tvoj diskurs je ideologijski, koliko god ti mislio da nije!

Tko je glasao

pametan si i informiran

pametan si i informiran čovjek, volim te čitati al daj brate ta velika slova koristi i pravi pasuse a ne cigle od teksta, nemožeš reći da za caps lock i enter nemaš vremena, znam da to bitno ne mijenja sadržaj ali čisto zbog estetike i lakšeg čitanja..

sugestija samo..

Tko je glasao

Ma

nije ovo loše .., mnogo stvari koje bi trebalo tražiti na raznim mjestima sabrano je na jednom, mada opet sve je to u suštini poznato.
No bez obzira na sve ovo gore evidentno je da je u dnevnik uložen značajan trud, što je sasvim dovoljno da mu se da plus.

I dao bih majke mi taj plus da nije bilo "silovanja" koje počinje otprilike odavde:
sljedeći bitni aspekt nacionalsocijalističkog programa je prihvaćanje socijalizma i odbacivanje kapitalizma; 14. točaka programa ističe socijalističke ideje konfiskacije, nacionalizacije i redistribucije nacionalnog blaga.
Jesu li robote svega ti nacisti ispunili tih 14 tačaka, a posebno me interesuje ovo o konfiskaciji i nacionalizaciji?
hitler u svom ranom govoru ističe da su oni socijalisti, da su oni neprijatelji današnjeg kapitalističkog društva koje je nepravedno i izrabljivačko te da ga treba uništiti po svaku cijenu.
I jesu li ga uništili?
od marksista su se distancirali u pojmu privatnog vlasništva kojega su negirali, dok su nacionalsocijalisti su prihvatili ideju privatnog vlasništva.
Ništavna distinkcija, što jest' - jest'.

Tko je glasao

Citiram Robota: hitler u svom

Citiram Robota:

hitler u svom ranom govoru ističe da su oni socijalisti, da su oni neprijatelji današnjeg kapitalističkog društva koje je nepravedno i izrabljivačko te da ga treba uništiti po svaku cijenu.

Pa zatim citiram ovo glupo pitanje:

I jesu li ga uništili?

Jesu, uništili su turbokapitalizam, a on se je vratio na mala vrata i to preko globalizacije.

Čudno da se nazovi socijalisti i krupni kapital globaliziraju i to paralelno.

Ko to sve financira?

Imamo na primjer neke multimilijardere koji gule na sve strana a financiraju navodno socijalne projekte..

Tko je glasao

A ja

na ovaj nebulozni odgovor na glupo pitanje pitam onoga koji somnabulno odgovora - ako je uništen nekakav turbokapitalizam zašto su onda Krup, Tisen, AEG i ostala raja za vrijeme naci ere sticali najveći profit u svojoj istoriji?

Je l' to znači da je sjeban turbo, a uveden ultra-mega-hipokapitalizam?
E ako je tako onda je to stvarno strašan uspjeh Skviki .., ma šta "strašan", ma to je fenoomeenaalan uspjeh Skviki.

Da mi je samo znati ko ti to trese kavez i ko te uopšte tjera da se javljaš

Tko je glasao

Red Cavalry, Pametno mamino,

Tko je glasao

Meni se

Tko je glasao

Red Cavalry, Kakav ba Made in

Red Cavalry,

Kakav ba Made in Germany prije WWII?

Extra samo za tebe, jel neznaš čitati.

Ja sam napisal da se je uvel naziv Made in, a Njemačku sam samo dal ko primjer i to u drugoj rečenici citata.

Citiram:
Vidiš pametno mamino, to ti je bila posljedica uvađanja made in to i to. Ljudi su vidjeli šta je kvaliteta, pa su kupovali ono kaj je vredilo. Tu su se neki dobro zeznuli kad su mislili da če made in Germany odvratit ljude od kupnje.

Vidiš, ono poslje tačke ti je druga rečenica, no pijani vide duple tačke.

Evi ti bre malo istorije o Made in:
Englezi su još u 19-om stolječu uveli naziv Made in radi zaštite svoje proizvodnje mašina, no za vrijeme WW I su pooštrili te zakone radi ratnih protivnika.

Tko je glasao

Ej Skviki

'ajd' matere ti mani mi se - reći ću ti svašta pa će me Robot opet spamovat.

Eto priznajem, pobijedio si.

Tko je glasao

To si ti

to Robote moj komentar spamovao?

Skviki znači može bubati o turbokapitalizmu, koji ti nigdje nisi pominjao, brkati istorijske periode i vrijeđati, a kada mu ja tako odgovorim onda je to spam.

Trebao sam znači i ja tako na svom dnevniku da radim.

Aferim Robote, al' baš aferim.

Tko je glasao

objašnjenje

"
Nije u redu da pripit dolaziš pisati na portalu .., nije brate nikako.
"
ovo se u principu banira na većini portala. ljudi imaju pravo na greške i neznanje, ali se nećemo vrijeđati.

Tko je glasao

A ovo

Pametno mamino, kaj si ti doručkoval sve te godine. Sigurno je i černobil igral velku ulogu na te nore gljive.
se inače toleriše?

Tko je glasao

principijelno

je onda obojicu kliknit. obzirom da skvikijev rad poznam njegova reakcija je bila predvidljiva jer je koliko mi je poznato nešto i radio u trulom kapitalizmu, vi ste ionako osebujna pojava; vaše metode diskusije mi se osobno ne sviđaju, kao što ste demonstrirali u vašem dosadašnjem radu, no kao što ste vjerojatno primjetili gotovo nikada nikome ne dajem minuse jer smatram da svatko ima pravo na svoje mišljenje, osim kada ljudi pišu sa zlom namjerom.
već kada me potegoste za jezik, rasprava koju ste poveli sa skvikijem je nepotrebna i služi samo kao vaš egotrip jer sam valjda objasnio demagoški karakter nacionalsocijalističke vlasti koja se deklaratorno služila antikapitalističkom propagandom, a u praksi tolerirala taj isti kapitalizam, no uz ograde koje sam opet naveo. postoje još neki društveni sustavi koji su deklaratorno promovirali određene ideje, a u stvarnosti je stvar izgledala drugačije. pitanje "jesu li ga uništili" je iz vašeg klasičnog seta alata za diskusiju, i analogno pitanju dobit ćete odgovor kapitalizam nije nitko do sada više uništio od njega samoga, uključujući i vašu omiljenu ideologiju.

Tko je glasao

Ne Robote,

riječ “principjelno” bi se mogla upotrijebiti u slučaju da je odmah “kliknuto” i na mene i na Skvikija, a ovako to je samo glumljenje principjelnosti.

A ono šta ti se kod mene ne sviđa neću ni da komentarišem, jer me apsolutno ne zanima .., kao što vjerujem da i tebe ne zanima šte se meni kod Robota ne sviđa.

U vezi ego tripa - jeste tačno je, ne volim kada neko moje komentare naziva glupim (a ti voliš?) i nije bitno da li to radi Skviki ili to radi Robot.

Takođe je tačno i to da si objasnio demagoški karakter NS antikapitalizma .., ali naknadno, u obliku pojašnjenja one prve (dnevničke) verzije, u kojoj si upravo oko tog karaktera bio blago rečeno nedefinisan.
I meni se čini da sam ja i priznao da je to pojašnjenje, kada je riječ o meni, zadovoljavajuće i da mojih prethodnih primjedbi ne bini ni bilo da je to tako bilo izloženo u dnevničkom tekstu.

Znači za mene je praktički ta stvar tada bila završena, e al ‘ (ne lezi vraže) onda se pojavio Skviki i svojim komentarom inicirao onu raspravu, u koju ja, zbog svog ogromnog ego tripa, požudno ulećem.

Što se tiče onog pitanja “I jesu li ga uništili?”- pitanje tog tipa nije nužno iz mog “seta alata za diskusiju”, njega kao “alat” ja upotrebljavam samo onda kada za to postoje predpostavke, a u ovom slučaju su postojale.
Kada se kaže da je neko rekao da nešto “treba uništiti po svaku cijenu” i kada se u vezi sa tim ne daje nikakvo objašnjenje, nego se ostavi da to visi u vazduhu i kada zbog toga cijela ta konstrukcija dobije jednu indiskretnu perfidno-tendenciozno-sugestivnu glazuru, tada Robote (htio ti ili ne) to pitanje će elementarna logika jednostavno neminovno izbaciti na površinu.

I odgovor na moje pitanje nije da ga niko nije više uništio do njega samog.
Odgovor bi trebao biti – nisu, jer nisu ni pokušali … za razliku od onih, koji su se pozivali na moju “omiljenu ideologiju” i koji su u jednom “momentu” to i uspjeli.

Tko je glasao

glede principijelnosti

ja ovdje mogu napisati "kapital" dobit ću redovitu porciju minusa od ljudi koji vjerojatno nisu razumjeli pola napisanoga, no percepiraju me kao nekakvog desničara, jer su moji komentari "konzervativnijeg" stanovišta. na ovom forumu postoji "partizanska eskadrila" koja minusira sve što se ne uklapa u njihov svijet, i posljedica toga je da je većina ljudi koji nisu uvjetno govoreći ljevičari su digli ruke.
vaši postovi pokazuju da vi barem pročitate ono na što odgovorite, što je barem napredak.
da se slažem sa vama u većini slučajeva i nisam; no vi i svi ostali imate pravo na mišljenje.
ovaj dnevnik je barem minimalno pokušao ukazati na neke pojmove i mitove koje imamo o nacizmu; daleko od toga da je remek-djelo, no da diskusije ne odu u smijeru tipa "skviki tupan", "rc lažov", dalo bi se još ponešto napisati...
ja osobno ne volim marksizam jer smo ga bili prisiljeni učiti cijelo školovanje; čak sam i diplomirao na temu "eurokomunizam" jer je to bila jedna od najlakših tema; u tom smislu nisam ljubitelj panegerika marksu, engelsu, lenjinu , socijalizmu i velikim vođama.

Tko je glasao

To su, dakle,

obične, male, traume iz djetinjstva! :))

Tko je glasao

marksistički talibani

marksizam je bio univerzalni smokvin list kojim se sve moglo pokriti. "marks je rekao ovo...", "marks je rekao ono...". vrhunac je bio kada u romčevoj knjizi rimskog prava, mislim u dijelu gajevih institucija naleti svemoćno "marks je rekao...".

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci