Tagovi

Imperator je gol

Gotovo svakog dana unazad 20 godina slušamo vijesti kako Hrvatska želi uspostaviti povoljno ozra?je i okružje za strane ulaga?e, jer su joj nužno potrebne strane investricije za brži gospodarski oporavak, te da je nužno provesti reforme koje bi omogu?ile smanjenje investicijskih troškova u praksi. Na po?etku stranih ulaganja u Hrvatsku, u prvom redu iz zemalja EU-a, prednja?ila su ulaganja u bankarski sektor, posebno iz Austrije,Njema?ke, i Italije, te iz SAD-a, a ulaskom Hrvatske u EU još ?e više biti zapadnih stranih ulaga?a.Na podru?jima bivše SFRJ,najve?i investiticije su porijeklom iz SAD . SAD kontroliraju najve?u prijetnju svojoj ekonomiji: put kaspijske nafte jer su amri?ke naftne tvrtke intenzivno ulagale u naftna postrojanja uz Kaspijsko more nakon bombardiranja Srbije i Kosova….

U ovim gore rije?ima se krije naša tužna i surova prošlost,gorka sadašnjost i neizvjesna budu?nost. U tim ponavljaju?im propagandnim apelima svih dosadašnjih vlada,svih triju predsjednika i svih saziva hrvatskog sabora krije se tužna realnost da smo bez imalo oklijevanja ,bez imalo sumnje predali svoje vrijeme života na upravljanje ljudima koji su u službi samo vlastitih interesa i prvenstveno u službi interesa velikih sila koje su im omogu?ile pozicije mo?i unutar našeg društva predratnim investiranjem i kasnije netransparentnim financiranjem predizbornih kampanja.Ukratko:prevareni i izdani,prepušteni slu?ajnosti .Prevara,uz mnoštvo nerealnih obe?anja, krajem osamdesetih, koja nam se uporno srevirala kao put u “demokratske promjene”.Istiniti izraz “demokratskih promjena” je,sada znamo,samo najobi?nija “promjena vlasnika” iz koje slijedi ?udna moralna poruka:”Svi za jednoga,jedan sve za sebe i samo sebi!” To je bila briljantna pobjeda nad radništvom bivše Jugoslavije jer su uspjeli prastarim metodama instrumentalizirati snagu radništva u isklju?ivo ostvarivanje svojih zgrta?kih interesa.Okrenuti radnike jedne na druge ,zadojiti ih mržnjom,da bi malobrojna kasta postala vlasnikom svega onog što su generacije Titove Jugoslavije stvarale svojim udruženim radom i udruženim investiranjem jer su težili stvaranju društva objektivne slobode i objektivne demokracije. Titovu Jugoslaviju,koju danas reakcionarne snage uporno žele prikazati i svrstati uz blok totalitarnih “komunisti?kih” zemalja poput Staljinovog Sovjetskog Saveza, ili ?ak u kategoriju totalitarizama genocidnih Crvenih kmera,njihove laži kvazilijeva parlamentarna opozicija nikada ne demantira,taje?i da u prošlom sistemu su postojali demokratski izbori gdje se svaki pojedinac mogao kandidirati bez obzira da li je iz partije ili ne!Dakako,ta opozicija se javno ogra?uje od “jednoumlja” bivšeg sistema,što je dokaz da su kreatori zajdeni?ke predstave koju nazivamo “višestrana?ki pluralizam”,dok ostatak Svijeta SFRJ još uvijek pamti kao simpati?nu multietni?ku i mirnu državu “kojoj se nešto dogodilo”nakon smrti Tita.Kako je mogu?e da nam se to desilo unato? dosegu visokog stupnja razvoja znanosti iz podru?ja psihosocilogije? Koji su to “duboki mislioci “ koji su nam,i koji nam i dan danas, racionaliziraju silovanje bivše Jugoslavije?Tko ih je podu?io svim mogu?im metodama pranja mozga masa da bi pri tome sakrili svoj cilj koji nije birao sredstva?

Propaganda,znamo svi,postoji oduvijek,no u širu i planiranu upotrebu došla je tek nakon prvog svjetskog rata .U to vrijeme koncentracija kapitala i proizvodnje su ve? stvorili monopolisti?ke forme kapitalizma iz kojeg se formirao najve?i stadij kapitalizma-imperijalizam,za kojeg opsjenari masa upotrebljavaju termin-neoliberalizam.

Propaganda je bila i biti ?e „dimna zavjesa „ imperijalizma kojemu je glavna karakteristika izvoz kapitala!Taj financijski kapital se plasira putem kredita i investicija i cilj mu je preuzeti prevlast u nekoj državi,prevlast u me?unarodnoj poziciji i potla?iti domicilni narod u svrhu što ve?e eksploatacije ljudskih, materijalnih i prirodnih resursa.

Zato su ameri?ke analize psihosocijalnih aspekata „ispiranja mozga“ u pravilu toliko zasi?ene antikomunisti?kom propagandom da predstavljaju same po sebi sredstvo za „ispiranje mozga“ svojih ?italaca odnosno gledatelja tv- informacija .
(U toj antikomunisti?koj histeriji netom nakon završetka rata nije apsurd ?injenica da pod pokroviteljstvom CIA-e, Hitlerov šef tajnih službi Reinhard Gehlen (Org) postaje šef zapadnonjema?ke tajne službeBND ,sve do umirovljenja 1968.godine.Tijekom Drugog svjetskog rata, Gehlen je nadgledao sve njema?ke vojno-obavještajne operacije u isto?noj Europi i SSSR-u.Gehlen je uspio snažno utjecati na ameri?ku politiku prema sovjetskom bloku. Nakon rata, Vatikan, ostaci OSS-a, SS-a (Schutzstaffel, elitni ?uvari nacisti?kog inteligencije) i raznih grana SMOM-a (Sovrano Militare Ordine di Malta)udružuju se u borbi protiv zajedni?kog komunisti?kog neprijatelja i radi o?uvanja i transporta ogromnog ratnog plijena. Te organizacije omogu?uju bijeg ex- nacista .Katoli?ki samostani su poslužili kao sigurne ku?e za ratnim zlo?incima na putu u Latinsku Ameriku. Ta ruta se popularno zvala “ratline”.Tim rimskim “ratlinima” je upravljala mala, ali utjecajna mreža hrvatskih sve?enika, ?lanovi Franjeva?kog reda.Krunoslav Draganovi? je bio hrvatski sve?enik ,tako?er savjetnik Ante Paveli?a,sudionik ustaškog pokreta i ?lan Papinskog odbora za pomo?, pomo? i preseljenje agencija Svete Stolice. Draganovi? je organizira preseljenje30.000 Hrvata, uklju?uju?i i ve?inu Paveli?eve vlade i njega samog koji je pobjegao Argentinu. Svoj trud u sklanjanju najve?ih ratnih zlo?inca opisuje kao “humanitaran “ rad.)

“Primjera radi,u Indoneziji je 1965. godine pobijeno oko pola milina ljudi u roku 6 mjeseci.U periodu poslije oslobo?enja od nizozemskog kolonijalnog jarma 1949.godine razvio se u toj mladoj nezavisnoj državi izuzetno snažan lijevoorjentirani pokret,a komunisti?ka partija Indonezije postala je glavna politi?ka snaga u zemlji,iako nije neposredno držala vlast u svojim rukama.U takvoj situaciji reakcionarne snage u samoj zemlji,uz maksimalnu pomo? i potporu SAD,pripremale su svoj plan za fizi?ko uništenje komunista i svih onih koji imaju ikakve i ?esto i nikakve veze s komunisti?kim pokretom. Pokolj pola miliona ljudi se zbio pred o?ima cijele sv. javnosti ali je brzo bio zaboravljen,pa su ?ak izostali neki ve?i protesti.Za tu uspješnu kampanju zataškavanja tog ?udovišnog doga?aja zaslužna je prije svega propagandna mašinerija SAD i drugih kapitalisti?kih zemalja,ali tako?er i prili?na "pospanost" lijeve i komunisti?ke propagande.Zato je R.Nixon mogao izjaviti sa zadovoljstvom 1967.g. da je Indonezija "najve?i zgoditak SAD u jugoisto?noj Aziji..”(MZ)

Unato? tom iskustvu,ponovila se ponovno bez otpora i prekasnom kritikom kobna 1970.godina, rat u Vijetmanu,a prije toga su se nizali vanjski politi?ki pritisci i igranje sa emocijama katolika i budista zbog tobože “nedostatka vjerskih sloboda”. A posebno Nixonova odluka da 1970. godine prošire rat i na Kambodžu. Toj dotad mirnoj zemlji to je donijelo užasne patnje, ne samo ameri?ko bomardiranje, nego i zbog onoga što je uslijedilo u gra?anskom ratu: dolazak na vlast genocidnih Crvenih Khmera bio je izravna posljedica mra?ne uloge Amerikanaca u uništenju mira u Kambodži..Tako je stvoren propagandni “dokaz” kako je komunisti?ka ideologija-totalitarna,socijalzam neodrživ. Pa da navodimo dalje:kako je Pinochet u rujnu 1973. vojnim udarom došao na vlast u ?ileu?Ameri?ka administracija je itekako pomagala ?ileanskim desni?arima kako bi sprije?ili dolazak na vlast socijalisti?kog predsjednika Salvadora Allendea.Za tu svrhu postoji posebni vojni centar za obuku sa posebnim priru?nicima koji upu?uju polaznike kako se iznu?uju priznanja,provode troture,lin?evi,organiziraju “slu?ajni” pogromi,metode širenja glasina i stvaranja panike.To je Western Hemisphere Institute for Security Cooperation kojeg su mnogi,sa pravom preimenovali u “škola diktatora”.U razdoblju od 1946.do2001., obu?eno je više od 61.000 latinoameri?kih vojnika i policajaca. Posebnu ulogu imaju te tzv.specijalne postrojbe.
(Popis zemalja Latinske Amerike i broj polaznika specijalnih postrojbi vojnog centra Western Hemisphere Institute for Security Cooperation(škola diktatora Argentina -931,Bolivia -4049 ,Brazil - 355 ,Chile - 2405 ,Kolumbija -8679 ,Costa Rica - 2376 Dominikanska Republika – 2330, Ekvador – 2356, El Salvador -6776, Guatemala - 1676 Honduras -3691, Nikaragva -4693 ,Panama -4235 Paragvaj, - 1084, Urugvaj - 931 ,Venezuela -3250.)
Zatvarani su, mu?eni i ubijeni mnogi Pinochetovi politi?ki protivnici u ?ileu. Sredinom 70-ih šest južnoameri?kih država, kojima su na ?elu bili autoritarni režimi, potpisalo tajni sporazum o zajedni?koj borbi protiv politi?kih protivnika. Tako je pokrenuta operacija “Kondor” u sklopu koje su se Argentina, Bolivija, Brazil, ?ile, Paragvaj i Urugvaj dogovorili da ?e ubijati disidente i politi?ke protivnike. Pa nije niti ?udo što se bivši ameri?ki ministar vanjskih poslova Henry Kissinger toliko suprostavljao osnutku Me?unarodnog kaznenog suda, možda i stoga što bi i on sam na njemu mogao završiti, posebno s obzirom na velike patnje ljudi u Kambodži i ?ileu.Prošle godine,pokušaj atentata na dopredsjednika i na predsjednika Bolivije Eva Moralesa!?
(To su strani pla?enici, me?u njima o?ito nema Bolivijaca", rekao je Morales na skupu ?elnika ljevice u Cumani, na istoku Venezuele." Atentatori na Moralesa oružje i eksploziv su držali kod ustaške grupe koja pruža uto?ište me?unarodnim fašisti?kim grupama.U pucnjavi protiv hrvatskih, irskih, ma?arskih i bolivijskih pla?enih terorista, policija je pogubila Eduardo Rózsa Floresa, Irca Michaela Martina Dwyera i Ma?ara Árpád Magyarosi,druga dve ubojice su uhi?eni - Hrvat Mario F. Tadi? i Ma?arski Elod Toazo.”(Nacional/17.04.2009)U pretrazi njihovih prebivališta prona?ene su tiskovine fašisti?ke ideologije u kojima se poziva na rušenje bolivijskog socijalisti?kog vodstva.Prona?eni su i popisi budu?ih ciljeva i žrtava. Drugovi iz Bolivije poru?uju da Ustaški pokret ja?a više nego ikad zahvaljuju?i Luburi?evoj pomirdbi svih Hrvata ?iju ideju je oživio Franjo Tu?man.Poru?uju da bahatost ustaškog pokreta su štitile SAD. Bolivijski predsjednik Morales je upozorio da ista organizacija još uvijek postoji i djeluje u Boliviji, isti?u?i da ?e policija i dalje tražiti njene ?lanove..)

Možda bi detaljnije odgovore znala Madeleine Albright kojoj je politi?ki mentor bio taj isti Zbigniew Brzezinsky, savjetnik ameri?kog predsjednika za nacionalnu sigurnost,koji je prije 31 godinu,ili prije 13 godina prije “Rata za ulazak u NATO” ,kojeg mi nazivamo,viješto nametnutim terminom, “domovinski” rat, dakle 1978. god. u Švedskoj, u gradu Uppsali, na skupu sociologa i studenata sociologije , uskom krugu Amerikanaca izjavio onu staru težnju velikih sila za kontrolom ovih prostora, a ovaj materijal, u prijašnjoj državi, neko vrijeme bio je proglašen državnom tajnom(!?):

“ Krajnji cilj SAD u Jugoslaviji jest uklanjanje komunisti?ke vladavine u bilo kojoj formi. Taj cilj se u dogledno vrijeme ne može ostvariti i njegova realizacije zavisi kako od stanja u toj zemlji, tako i od stanja u globalnim, svjetskim okolnostima. U okviru konkretne strategije statusa quo potrebno je poduzimati ove mjere:
a)stalno i dosljedno ukazivati na staljinisti?ke tendencije u sovjetskoj politici i time zastrašivati jugoslavenske komuniste i druge ljevi?are u zemlji i svijetu;
b)sistematski pomagati i davati publicitret raznim opozicijskim grupama u Jugoslaviji, u vezi s tim treba mnogo više reklamirati razne jugoslavenske disidente. (...)
c)u interesu je SAD da pomažu one centralisti?ke snage u Jugoslaviji koje su spremne na otpor SSSR-u. Istodobno, jednako je važno pomagati i sve separatisti?ko-nacionalisti?ke snage, jer su one prirodni neprijatelj komunizma kao ideologije. Iako je proturje?na ta taktika istodobnog pomaganja i centralisti?kih i separatisti?kih tendencija, ima svoje duboko opravdanje, što se ve? pokazalo i u drugim prilikama (razbijanje komunista u Indoneziji);
d)posljednjih desetak godina ?ini se da povijest jasno pokazuje kako je ideja nacionalizma ja?a od ideje komunizma. Za to nisu dokaz samo trvenja unutar pojedinih komunisti?kih zemalja (Rusi i Ukrajinci u SSSR-u, Srbi i Hrvati u Jugoslaviji, ?esi i Slovaci u ?SSR itd.) nego još više trvenja i sukobi, pa i ratovi izme?u pojedinih komunisti?kih zemalja (SSSR –Kina, Vijetnam – Kambodža). Zato na tu kartu treba igrati na dugi rok i kad je Jugoslavija u pitanju, kako bi se angažiranjem raznih nacionalisti?kih tendencija oslabila otpornost komunizma;
e) izuzetnu važnost u ideološkoj borbi protiv komunizma u Jugoslaviji i drugdje ima kulturno-ideološka infiltracija putem sredstva masovnih komunikacija (štampa, radio i televizija) (...)
f) u ideološkoj borbi protiv komunizma poticanje potroša?kog mentaliteta, a tu Jugoslavija tako?er predstavlja povoljno tlo, nije bez zna?enja. Iskustvo pokazuje da je taj mentalitet gotovo nemogu?e zaustaviti, kad se jednom pojavi, on probija sve sve teorije komunisti?kog egalitarizma bolje nego mnoge politi?ke akcije. (...)
g)veliki su jugoslavenski dugovi zemljama Zapada, naro?ito onima u Europskoj ekonomskoj zajednici. Ti dugovi, zajedno s onima koje ?e Jugoslavija i ubudu?e uzimati, izuzetno su pogodno sredstvo ekonomskog i politi?kog pritiska na tu zemlju. Stoga je porast jugoslavenskih dugovanja, dugoro?no gledano, koristan za ameri?ke interese, te Jugoslaviju ne bi trebalo spre?avati da uzima nove kredite, makar to privremeno imalo i negativne efekte za zajmodavca, jer se to lako kompenzira ekonomsko-politi?kim mjerama.
h)ve?u pažnju treba posvetiti jugoslavenskim gra?anima koji se vra?aju u zemlju sa svog boravka u inozemstvu, to ne zna?i da ih treba pretvarati u teroriste, ?emu teže ekstremne grupacije jugoslavenske fašisti?ke emigracije, negio ih teba koristiti kao nesvjesne i svjesne propagatore ameri?kog i zapadnog na?ina života.
i)na me?unarodnom planu treba i dalje cijepati pokret nesvrstanih, na tom planu još bolje bi se mogao iskoristiti blok latinskoameri?kih zemalja koje su najbolji „trojanski konj“što ga SAD imaju unutar pokreta nesvrstanih, kao što SSSR ima Angolu, Kubu itd.

Takvi zadaci politike SAD prema Jugoslaviji zahtijevaju i odre?ene politi?ke saveznike unutar zemlje. Iskustvo pokazuje da se najbolji saveznici nalaze me?u imu?nijim slojevima jugoslavenskog društva, a to su u prvom redu pripadnici liberalne inteligencije koji su zaineresirani za individualne slobode, neograni?enu slobodu štampe, umjetni?kog stvaranja itd. Svima njima treba pružati maksimalnu podršku koja ?e ohrabriti i njih i njihove potencijalne pristaše pa makar takva politika izazvala i represalije od strane vladaju?ih komunista.“
Sadržaj iz dijela ?lanka što ga je Zvonimir Krstulovi? (sada urednik iz Metro-portala.hr) 22. XII. 1990. objavio u listu Slobodna Dalmacija pod naslovom "Prirodni neprijatelj komunizma".Z. Krstulovi? ih je objavio dva puta, prvi put u splitskoj "Omladinskoj iskri" ?iji je tada bio glavni urednik, prvo objavljivanje spomenutih materijala bilo je sredinom svibnja 1987. god. tako?er u "Omladinskoj iskri" koja je zbog toga zabranjena jer se radilo o državnoj tajni.

Na internetu su objavljeni tajni vladini dokumenti Reaganove administracije pod rednim brojem (NSDD 133) - "ameri?ka politika prema Jugoslaviji. koji potvr?uju vjerodostojnost gore navedenog dokumenta.Tako?er u zborniku iz 1973.godine ”Osnovi vojne psihologije” A.Loši? navodi 12 “posebnih,ali trajnih”ciljeva agersora i povezuje pojmove sa današnjim informacijama o stvarnom postojanju tih ameri?kih centara za obu?avanje vojnika (“Ispiranje mozga”-Psihologija propagande,M.Zvonarevi?,izdanje 1981. godine ).Autori spominju kanadske centre povezane sa tzv. projektima -MKULTRA .Uz pomo? Pavlovljevih refleksa mi bi trebali kona?no shvatiti i promjeniti crno bijelu sliku nedavne povijesti jer na žalost neki su upozoravali ali ih nitko nije uzeo za ozbiljno, ili su bili marginalizirani,ili gurnuti pod tepih zbog politike “nezamjeranja”:

a)Razbijanje unutrašnjeg jedinstva naroda i njegovih obrambenih,posebno oružanih snaga;kakve to može imati implikacije po našu jugoslavensku,mnogonacionalnu zajednicu nije teško predpostaviti;
b)Rušenje ugleda i vrijednosti date društvene zajednice i omalovažavanje njenih uspjeha i mogu?nosti,s težnjom izazivanja inferiornih osje?aja i sudova da je neminovnost osloniti se na “ja?e i superiornije”,na agresivne sile.U tome sklopu naro?ito ?e se podcjenjivati obrambena mo? i sposobnost uspješnog suprostavljanja agresiji;
c)Glorificiranje društvenih,ekonomskih,vojnih i politi?kih vrijednosti vlastitog sistema,veli?anje vlastite mo?i;
d)Omalovažavanje i klevetanje-insinuacijama i podvaljivanjem-državnog,politi?kog i vojnog rukovodstva,njegovih namjera,sposobnosti,ljudskih i profesionalnih kvaliteta;
e)Maskiranje i pravdanje pravih ciljeva agresije,odnosno hegemonisti?kih aspiracija,falsificiranjem “argumenata” i premisa zaklju?ivanja;
f)Ukazivanjem svestrane podrške emigrantskim i opozicionim,petokolonaškog i drugog karaktera,snagama u zemlji i u inostranstvu,s namjerom njihovog aktiviranja i uklju?ivanje u op?u skalu pritisaka i mjera izazivanja stanja i tendencija koje slabe protivnika;
g)Ubacivanjem “klina u to?kove” savezništva,omalovažavanjem,pozivanjem na “stare grijehe” pojedinih savezni?kih sila i na nesuglasice iz bliže i dalje prošlosti,siju?i tako nepovjerenje me?u udruženim snagama otpora;
h)Pridobivanje vlastitih saveznika i njihovog mnijenja za ciljeve agresivne i hegemonisti?ke aktivnosti;
i)Zastrašivanje novim i nepoznatim rušila?kim sredstvima naoružanja i isticanja besmisla pružanja otpora takvoj mo?i;
j)Izazivanje straha i panike u slu?aju primjene suvremenih borbenih sredstava,negiranjem sposobnosti društva,njegovih obrambenih vojnih i sigurnosnih snaga i njihovih mogu?nosti da ih uspješno zaštite;
k)Izazivanje nostalgi?nih osje?aja i zabrinutosti za svoje najbliže,za svoj zavi?aj;
l)Izazivanje pobuna,dezerterstva iz oružanih snaga,diverzija unutar zemlje i obrambenog sistema.”

(tekst gore izdvojen iz “Osnovi vojne psihologije)

Pridobivanje svijetskog javnog mnijenja za svoju hegemonisti?ku i agresivnu politiku i utjecanje na to mnijenje i na realne potecijalne sveznike da agresiju prihvate kao „neophodnu“ akciju,kao”oslobodila?ku misiju”,“humano bombardiranje“,“borba protiv terorizma“je postao glavni zadatak ameri?ke propagande. Nije teško zamisliti da su i zapadnoeuropske,a posebno ameri?ki vojni krugovi svim žarom nastavili istraživati mogu?nosti propagandnog i psihološkog rata da bi ostvarili svoju dominaciju i u onim zemljama koje su odlu?ile uspostaviti socijalidemokratsko ure?enje jer ne smije postojati nigdje takav uzorak za uspore?ivanje. Odavno su shvatili da se otpor naroda ne može slomiti samo konvencionalnim oružjem.Zato više cilj rata nije bio osvajanje teritorija izvana,ve? osvajanje ljudskih duša unutar te države. Shvatili su da se otpor naroda najbolje ruši tako da se slomi podrška naroda prema vlastitom vodstvu tj.ideološkom uvjerenju,bilo da se radi o živim, ili povijesnim, ili idejnim vo?ama.Svaka vojna intervencija je pateti?no branjena rije?ima “da je to moralni zadatak” svakog ?ovjeka. Dakle,što nije po ukusu i apetitu ameri?kih imperijalista i militarista postaje “krizna to?ka”.

Socijalisti?ka Jugoslavija u svojoj regiji je imala važnu ulogu zbog svog industrijskog razvoja i ekonomskog uspjeha.U dva desetlje?a prije 1980.-te godine,godišnji BDP je u prosjeku iznosio 6,1 %,uvedeno je društveno tzv.besplatno zdravstvo ,obrazovanje,stanogradnja,stopa pismenosti iznosila je 91%,a životni vijek je bio 72 godine. 1980, nešto prije smrti maršala Tita,SAD su privukle Beograd me?unarodnim kreditorima uvjetovaju?i ve? u prvom krugu investicija makroekonomske reforme.To je bio po?etak kraja.Ubrzo je slijedio sporiji rast, akumulacija inozemnog duga, a posebno troškova za servisiranje duga,umjetno kreirana hiperinflacija koja je uzrokovala pad životnog standarda od prosjeka.Javljaju se secesionisti?ke tendencije koje izrastaju iz socijalnih i etni?kih razlikosti.,upravo tijekom razdoblja tog brutalnog osiromašenje stanovništva!Te reforme, uz potpisivanje sporazuma o restrukturiranju duga sa službenim i komercijalnim vjerovnicima, tako?er su služile slabljenju institucija savezne države i stvaranja politi?kih podjela izme?u Beograda i vlada republika i autonomnih pokrajina. Premijerka Milka Planinc, da uop?e program provede, morala je obe?ati MMF-u neposredno pove?anje diskontne stope i još mnogo toga za Reaganomic arsenal mjera! I tijekom ‘80-ih, MMF i Svjetska banka povremeno propisuju daljnje doze njihove gorke ekonomske doktrine tako da jugoslavenska privreda polako pada u sve dublju provaliju . Nakon “reformi” iz ’80.-ih, stopa industrijskog rasta pada na 2,8 posto u razdoblju 1980-87,sve do nulte stope 1987-88 i tako sve do -10% negativnih stopa rasta do 1990.godine. Taj proces pod pokroviteljstvom MMF-a i SB umjesto da ozdravljuje,on je inficirao i tako destruirao tu socijalnu državu Jugoslaviju, sa svim predvidljivim društvenim posljedicama.

Imperijalizam svoju konstrukciju nastavlja graditi na destrukciji nad svim “neovisnim” novonastalim državicama bivše SFRJ.

Gospodo,na trulim temeljima gradite ku?u!

No pasarán!!!

Komentari

Barel nafte u proizvodnji u

Barel nafte u proizvodnji u Rusiji košta samo 3 $.Kod Arapa 2 $!Oko 3 kune košta litra benzina u USA.Stručnjak za naftu koji radi u Rusiji objasnio mi je da bi sa svim troškovima litra benzina kod nas trebala iznositi oko 50 lipa:).Rekao je da se ulog u platformu povrati za 6 mjeseci!!!!I Prisjetio se da je bivša Yu pokrivala 70 % energetske domaće potrošnje.Zašto su naši HDZSDPHNSIDSHSSDBHSPHLSLSŠLJAM... parlamentarni intelektualci odlučili da se proda naša INA?

Tko je glasao

Zašto !??

Za kurčevo zdravlje tj. da mi ovdje trošimo sebe dok neki drugi troše naše pare !
A "inteligencija" šuti li ga šuti...
Ili joj možda novinari ne dopuštaju da govore !??
Jesmo li možda Robovi i na druge načine, a ne samo u dužničkom ropstvu !??

Provinciopolis

Tko je glasao

http://www.naturalnews.com/02

http://www.naturalnews.com/024128.html
http://cromalternativemoney.org/index.php/en/media/news/kodeks-alimentar...
Pogledaj ovaj video iz susjedstva...a ja idem na dijetu:(

http://vimeo.com/18720200

Mi smo kao zabranili proizvodnju GMO hrane.A kaj ovo znači?
http://hr.wikipedia.org/wiki/Hrvatski_zavod_za_norme

Hrvatski zavod za norme obavlja poslove informativne središnjice za Sporazum o tehničkim zaprekama u trgovini Svjetske trgovinske organizacije i poslove kontaktne točke za Codex Alimentarius.

Trenutno je u članstvu 180 zemalja i EU...hm,hm...to je ukupno 207 članica
http://pl.wikipedia.org/wiki/Codex_Alimentarius

Ukupan broj država je 236 država
http://hr.wikipedia.org/wiki/Dodatak:Popis_dr%C5%BEava_po_stanovni%C5%A1tvu

Treba otkriti koje su u članstvu Codex Alimentariusa i zabraniti uvoz te hrane. Samo 29 država nije,a ja mislim da naši nas muljaju i to na veliko.Većina hrane je iz uvoza.Trebati ćemo i mi kukom i motikom....ili tko ima...

http://www.youtube.com/watch?v=rKg9SoVyE9g&feature=related

Tko je glasao

Franka Valli

VOLIM TE.

Tko je glasao

Tvoj nedjeljni komentar i

Tvoj nedjeljni komentar i Jonny Štulićev Nedeljni komentar" imaju sličnu potku.

 
Nedeljni komentar - Azra

Tko je glasao

Crno-bijelo

Previše crno bieli prikaz događaja iako bogato fundiran.

Z.Brziezinski se bavio i bavi se geostrategijom u najboljem interesu svoje zemlje tj stvaranja i održavanja prikrivenog imperija.
To što su na ovim prostorima nedostajali ljudi koji razmišljaju na taj način ili su takvi bili marginalizirani nije njihov problem.

Nema tu nikakve zavjere, carstva su se oduvijek širila pod egidom pronošenja svjetla civilizacije,napretka,blagostanja ili demokracije od Džingis Kana
preko Rimskog carstva oficijelna priča je ista.Dubinski tok jest uvijek pa i sad kontrola resursa,energije(robovi-nafta-plin),pristupa geostrateškim pivotima
za kulturološki utjecaj ili propagandu,ograničavanje pristupa ostalim pretendentima itd.

http://sandiego.indymedia.org/media/2006/10/119973.pdf

Bivša država jednostavno nije imala kapacitet niti dovoljno inteligentnih ljudi sa zdravorazumskim poimanjem geostrateških pojmova jer su ključni
donosioci odluka uvijek bili opterećeni ideološkom indoktriniranošću ne prateći pritom uopće duh vremena i prilagođujući se istom.

Ništa bolje nije bilo ni 90-ih mada je na vrhu bio čovjek koji je sav bio u nekim povijesnim silnicama.

Reanimator

Tko je glasao

Brzezinski je radio, i radi,

Brzezinski je radio, i radi, u kombinaciji sa ovdašnjim europskim krugovima na stvaranju svjetskog imperija. samo što taj imperij nije imperij niti jedne države niti u interesu bilo kojeg naroda, nego, kao i SVAKI imperij, u interesu onih koji njime upravljaju.

Ako netko radi na stvaranju "prikrivenog imperija" to nije zavjera?

je li tebi poznato što ta riječ znači? očito ne.

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

Točno

EU jest projekt pod patronatom SAD-a i moguć je jedino uz njihov sigurnosni -vojni "kišobran"
Krajnji cilj proširenja - Ukrajina (geostrateški pivot)
Misija - utjecaj na zemlje oko kaspijskog bazena gdje i jest krajnja nagrada u vidu resursa.

Prikrivenost-samo za one koji ne žele znati a složit ćeš se takvih je ogromna većina koja vjerojatno uključuje i one koji bi morali znati.

Reanimator

Tko je glasao

Kod adresa moraš biti nedvosmislen

EU jest projekt pod patronatom SAD-aJesi li mislio na Sjedinjene države ili na korporaciju SAD. Osobno znam da Sjedinjene države nemaju veze kako sa ovim projektom tako i mnogo drugih i to ih čini "sretnima".

Tko je glasao

Zar to nije isto

mislim da je to istoznačno Golgota -nemoj to shavtiti kao da nešto opravdavam ali ovo gore su činjenice.

Tko je glasao

Ljutiš me

Nisi ni pokušao provjeriti moju opasku već guraš svoju priču kao početak i kraj. Dragi moj, velika je razlika između ta dva pojma i nije sramota to ne znati kao što mnogi u Americi to ne znaju, ali je sramota ne provjeriti. Ako će franka dozvoliti malo trolanje vrlo rado ću ti opisati suštinsku razliku, ok!

Tko je glasao

Daj linkove

Linkovi bolje nego cijeli ekspoze 8))

Tko je glasao

Michael Parenti

Ukratko:prevareni i izdani,prepušteni slučajnosti .Prevara,uz mnoštvo nerealnih obećanja, krajem osamdesetih, koja nam se uporno srevirala kao put u “demokratske promjene”

U sklopu “demokratskih promjena” jedna dio naših uvoditelje demokracije nije bio prevaren. Mnoga u svijetu poznata imena misle da se radilo o planiranom projektu. Jedan od njih je Michael Parenti.

Prenosim dio mog komentara na raniji dnevnik:

Različita su viđenja o planiranom projektu. Jedno od njih je Michael Parentijevo "The Rational Destruction of Yugoslavia" gdje tumači ponašanje Amerike u svijetu i tvrdi da je raspad Jugoslavije projekt Amerike, na:

http://www.thirdworldtraveler.com/Parenti/RationalDestruc_Yugoslavia.html

Video s predavanja "Michael Parenti - The U.S. War on Yugoslavia" u flv formatu se može lako naći na internetu, jedna od adresa (s titlom na srpskom, latinica) je :
http://www.ivantic.net/Ostale_knjiige/Michael%20Parenti%20-%20The%20U.S.... . Od 49-e minute govori o Jugoslaviji, Hrvatskoj, Kosovu itd.

Michael Parenti je autor knjiga 'Against Empire', 'Dirty Truths', 'America Besieged', te 'History as Mystery' i 'To Kill a Nation. The Attack on Yugoslavia' .

Nešto malo drugačije je u knjizi Fools` Crusade - Diane Johnstone

Tko je glasao

District of Columbia - ključ razumijevanja globalnih zavjera

Vrlo dobar upis Franka, al ima jednu sustavnu manu - traži analitičko čitanje i još gore, traži potrebu provjere. A to je napor, a stakalca će i dalje ostati ružičasta. Ljudi jednostavno nisu skloni gledati drugačije na aktualna događanja jer im obrazovno isprani mozak to ne dozvoljava a kaj veliki igrači koriste da bi manipulirali čitavim zajednicama. Na onu priču o Brzezinskom&Co i njegovoj ulozi u vrućem Balkanu već poduže upozoravam kroz obrazac PROBLEM-REAKCIJA-RJEŠENJE , ali onda akademski građani relativiziraju problematiku svojim mantrama o teorijama urote. A koliki je politički problem promišljanje i djelovanje intelektualnih elita svojevremeno je pokazao Šuvar u svojoj Bijeloj knjizi - aktualno štivo i danas - više no prije.
A glede ovih globalnih jebivjetara, naravno da su postigli cilj - okupirali su zemlju bez ispaljenog metka, "na traženje domicilnog stanovništva"! I tu priču nam servirali kao demokraciju, moš mislit..

Tko je glasao

Preporučam knjigu Open Veins

Preporučam knjigu Open Veins of Latin America - Eduardo Galeano. Strašno je što su sve SAD, Svjetska banka, MMF radili u Južnoj Americi još u prvoj polovici 20.stoljeća.
A još strašnije je koliko sličnosti ima sa našom situacijom.

Tko je glasao

Loši igrači

Franka Valli
Amerikanci su uvijek bili loši političari. Bogatstvom i silom nastojali su postići što politikom nisu znali. Dok su vodili borbu protiv komunista kod kuće im je cvao rasizam. Istinu na vidjelo još živi u pojedinim državama. ( incognito). A rasizam je sto puta gori od komunizma.
Dao sam + tvom dnevniku jer je dobar. Zamisli samo ovo: Njihove tajne službe raspolažu s ogramnim sredstvima i tehnologijom, a nemaju ljude, prave analitičare, koji bi tu hrpu prikupljenih podataka znali pravilno obraditi ( za razliku od Mosada i KGB-a ). Socijalistička Jugoslavija htjeli mi to priznati ili ne imala je fantastične kadrove na tom području.
Da stvar za Ameriku a posebno za Europu bude lošija Rusijom upravlja " brilijant " KGB-a.
Europa je u energetskoj ovisnosti Rusije.
Amerikanci pomoću GMO hrane nastoje staviti Europu pod kontrolu.
NATO je samo vojna konstrukcija za spas američkih života i financiranja ratova potrebnih samo njima.
Stoga sve njihove analize i promišljanja treba uzimati s ogromnim rezervama.

Tko je glasao

ne postoji Amerika, Europa,

ne postoji Amerika, Europa, Rusija kao odvojeni politički entiteti. Kao narodi da, ali na vrhu je integracija odavno dovršena

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

Da. "Jugoslavija je imala

Da. "Jugoslavija je imala fantastične kadrove". Upravo ih zato Njemci traže za provjeravanje njihova znanja.

Tko je glasao

Tako razmišljaju sluge.Da si

Tako razmišljaju sluge.Da si razgovarao sa intelektualcima kojima nije bila priznata diploma u Njemačkoj odgovorili bi ti ovo:"Išao sam na dodatne studije u Njemačkoj i nisam ništa novo naučio...čak sam imao i veće znanje."A to govori dovoljno da se radi o političkoj odluci,a ne o znanju.

Tko je glasao

Da istina

Pavle Jelovicu
Ne govorim o ideologiji ni da li su nam se sviđali ili ne. Govorim o osposobljenosti u čuvanju Tita i ondašnjeg poretka. O načinu i sredstvima ne mislim raspravljati jer svugdje su u zaštiti režima, bilo lošeg ili dobrog. Spriječiti desetke atentata na Tita, ubacivanja raznih režimu neželjenih grupa, likvidacije pojedinaca i skupina a da te svijet ne osudi, zbilja je sposobnost. Druga je stvar što nam se to ne sviđa.

Tko je glasao

Najgore je kad netko stekne

Najgore je kad netko stekne uvjerenje da je neznanje znanje.
Sve to što si nebrojao su zasluge CIA-e.

Tko je glasao

Franka

sjedi 5 !! :)

Provinciopolis

Tko je glasao

teroristi - idoli

Pridobivanje svijetskog javnog mnijenja za svoju hegemonističku i agresivnu politiku i utjecanje na to mnijenje i na realne potecijalne sveznike da agresiju prihvate kao „neophodnu“ akciju,kao”oslobodilačku misiju”,“humano bombardiranje“,“borba protiv terorizma“je postao glavni zadatak američke propagande.
Prošla sam nekoliko programa ispiranja mozga međutim sam na vrijeme izbjegla centrifugu.
Sve to što navodiš je prošlost s fragmentima istine, ali navijanje za neki propali sustav i državu je besmisleno kao i traganje za nekim izgubljenim vremenom.
Sadašnjost nam govori da se moramo oduprijeti MMF-u i ulasku u bilo kakve integracije jer ćemo ostati bez budućnosti, a koja nam je već dobrim dijelom ukradena, odnosno koju su ukrali naše drugarice i drugovi.
Ulogu ispiranja mozga preuzeli su medijski karteli a KGB i CIA usmjerene su na traženja novih platformi gospodarskog razvoja.
Socijalna revolucija se odvija u svakom kutu svijeta i globalizacija će u slijedećoj fazi humanije povezati ljude ukoliko se budu znali oduprijeti krupnom kapitalu i oligopolu. Ovdje posebno mislim na:
- velik broj gladnih u svijetu s jedne strane i obrada zemlje za bio-goriva s druge strane. To tako ne ide u razvoj humanog društva i vodi nas k mračnim vremenima. Budućnost je u nuklearnoj energiji.
- Osnovni preduvjet za bilo kakav razvoj su hrana i energija, a tek poslije toga dolazi na red sofisticirana industrija.
- U tom redoslijedu vrijednosni lanac dobiva svoju prvobitnu dimenziju, priroda se ponovo spaja s društvom i svijest s potrošačkog mentaliteta mijenja se, rekli bi na primitivne oblike razmjene roba i života u zajednici.
Bliža budućnost neće ukinuti kapitalizam, već ga učiniti humanim, visoko produktivnim, razvojnim socijalnim društvom.
Danas se ljudi koji čvrsto zastupaju takve ideje nazivaju teroristima jer narušavaju neoliberalizam, neokolonijalizam i financijsku oligarhiju a čija je najveća moć koncentrirana u medijima i na taj način manipuliraju masama, ili pak specijalnim agentima koji narušavaju nacionalnu sigurnost zemlje.
Sve tako dugo dok će većina nasjedati pričama o red-bullu i njegovim krilima, nema spasa i nema naprijed!
Vrijeme je za neke nove idole

Tko je glasao

komunizam naravno nikako nije

komunizam naravno nikako nije imperijalistički. inače, gore opisana metoda specijalnog ratovanja je KGB-ova specijalnost, a ovaj devnik prilično dobro odgovara definiciji jedne od metoda, a to je udaranje u ideološke temelje.

kako su na vlasti u HR (i drugdje) bili i ostali miroljubivi komunisti iz miroljubive SFRJ, nikakvo čudo da nam se događa to što nam se događa. Zanimljivo je u svakom slučaju kako ti komunisti jako dobro funkcioniraju u svijetu "kapitalizma". Novaca im izgleda ne fali..

kako to? pa vrlo jednostavno. komunisti su oduvijek bili financirani od mega-kapitalista..

ili je narodnoslobodilačkoj borbi pofalilo imena narodnih junaka, pa su nam tako ostavili Britanski i Rooseveltov trg, pa i Rockefellerovu ulicu?

Što se tiče ustaša i četnika. ili ti nacional socijalista i internacional socijalista, i jedni i drugi su bili socijalisti.

Što se tiče Reagana, on je 1985 potpisao sa SSSR-om sporazum o "harmonizaciji" obrazovanja

Kad su Sovjeti napali Afganistan, dovezli su se po cestama koje su izgradile američke korporacije..

i tako dalje i tako bliže. Ne jedan istoričar je utvrdio kako je ladni rat bio dimna zavjesa. a i drug Gorbačov je u zadnjem govoru kao komunist (dok nije postao zeleni) rekao: drugovi, čut ćete priče da je komunizam mrtav. Nemojte u to vjerovati.. pa je pak rekel da je EU novi Sovjet.

Drug Lenjin je rekao da će se za jedno 70ak godina kapitalizam i komunizam spojiti.

UN je svjetski Sovijet, a plaćaju ga Ameri

Početkom 20. stoljeća Ford fondacija tražila je način kako da promijene kulturu u SAD-u u toj mjeri da se može ugodno spojiti sa Sovjetskim savezom.

Što imamo u današnjem "kapitalizmu"? jel ostala još koja točka komunističkog manifesta neispunjena?

Što je zajedničko "kapitalizmu" i komunizmu?-->globalizam

današnji komunisti uhljebljeni su po principu privatno-javnog partnerstva---> fašizam. Uzgred rečeno, i Mussolini je bio socijalist.

što se tiče Štićenja "američke" ekonomije, odlično su je zaštitili premještajući svu proizvodnju u komunističku Kinu. I tamo komunisti i kapitalisti jako dobro surađuju. i to još od vremena kad su John Dewey i Bertrand Russell, okorjeli kapitalisti, predavali komunizam Kinezima u 1920-ima..

Također su ti kapitalisti održavali Sovjetsku Rusiju na životu kroz "Belgian relief comission" g. Hoovera ako se ne varam..

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

dobro da je propala

dugo
netočno
pristrano

milka planinc je predstavljala vladu zemlje koja je bila dužna
realno govoreći, bankrotirala
provodila je reforme koje se kratko mogu opisati kao
stezanje kajiša/remena/okolotrbušnogpanatalonodržača
jer je to bio jedini izlaz
budući je duga povijest pokazala da se u principu živi od svog rada
ako nisi u stanju zajahati nekog da radi umjesto tebe
ili prodati nešto što drugima treba, a ti imaš bez rada

na našu žalost, našim krajevima, dakle hrvatskom, bosnom, hercegovinom, vojvodinom, srbijom, sandžakom, kosovom ...
dugo i predugo vladali su sila oružja a ne sila znanja ili rada

zadnja takva sila, miloševićeva jugoslavenska narodna armija, toliko je bila izvan kontakta sa stvarnošću
da je vraćena u realnost onim načinom
kako se histerične muškarce i žene vraćalo stoljećima
šamarom, šamarčinom
čuveno bombardovanje srbije i čačka
bio je šamar, pljuska, kojoj je cilj bio da
prekine i probudi
i uspjelo je
i uštedilo srbiji mnoge muke, na kosovu spasilo mnoge živote
a mnoge ljude spriječilo da učine zločine
koje bi poslije bilo teško oprostiti, čak i samom sebi

neka nama srbije kao normalne zemlje
i srba kao normalnih građana
a ako je zbog toga trebala propasti jugoslavija
dobro da je propala

luka

Tko je glasao

Joj, nepristrani,hvala ti na

Joj, nepristrani,hvala ti na podsjetniku da je Milošević bio itekako njihov igrač.Ma kako ja to do dana današnjeg nisam primjetila!?Nikad čula da je on neš' kriv,sve dok nisam naletila na tvoje fantastično objašnjenje u gornjem postu!!!Ajde,pogodi tko se još krije iza točaka a),b),c)....ajde napiši...!?
I daj ne trambunjaj bezveze o svetosti MMF-a.Dokazali su se uvođenjem precjenjjene kune.Sjećam se MMF-ovog napora i naravno,slijepe poslušnosti naših veleizdajnika!Da li ti shvačaš kaj je to značilo za proizvodnju za jednu zemljicu u građanskom ratu?
Reaganu je u svojoj "savršenoj" USA povećao javne rashode pa se njihov javni dug popeo sa 700 milijardi na 3000 milijardi.Naravno da ih je mogao spasiti samo stari dobri imperijalizam:)Oko dugova,čitaj upis svjedoka broj 2:
@bube:
"dug Jugoslavije za to razdoblje je:
http://content.screencast.com/users/Bube/folders/Snagit/media/7f41433e-8...
U razdoblju vladavine Reagana 1981-1989 neka je prosječan vanjski dug u Jugoslaviji 19,94 milijarde USD i rast duga je bio 2,2-0,8%. 1987 godine Jugpslavija ima 23,35 milijuna stanovnika
Ronald Regan ( ‘81. – ‘88. god.) za osam godina diže deficit na 1,34 hiljada milijardi dolara.
Dug Amerike od 3000 milijardi
http://www.infoplease.com/ipa/A0104572.html
u odnosu na dug Jugoslavije je tada bio cca 150 puta veći, dok je broj stanovnika Amerike prema broju jugoslavena bio cca 11,7 puta veći. Prema podacima za 2008 godinu dug USA je prema 1980 godini povećan oko 10 puta.
Amerika je koristila svoj položaj i snagu velesile te svoj razvoj temeljila na vanjskom dugu – bio je to jedan od načina da se bogatstva stvarana u svijetu manje razvijenom nego Amerika koriste za razvoj upravo tada “najbogatije” Amerike. Bilo je to vrijeme kada se velik novac ulagao u projekte koji su donosili rezultate u namjeri rušenja socijalizma u svijetu, posebno u Europi.
Tako je Amerika pomogla stvaranju EU."

Na ovom blogu već dvije godine pratim naše EU "uzore".Kada ću imati vremena,potražiti ću linkove po svom PC-iu kako su gospoda iz EU netransparentno financirale svoje kampanje na uštrb nas iz tranzicije i ostatka trećeg Svijeta.Ovdje čitajte tko je koliko dužan i koliko su sklerozirani sa svojim državnim aparatima.

http://edwardhughtoo.blogspot.com/

Tko je glasao

i tako je imperijalizam

i tako je imperijalizam spasio SAD od 3000 milijardi duga na kolko, 14000 milijardi? službeno tojest

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

U tome i je

U tome i je bit.Bravo.Propaganda."Mi smo prvaci Svijeta"..čiribU-čiri bA!Da li se ti zapitaš,ikada, kako putem medija stvaraju umjetnu i prenapuhanu cijenu zlata i nafte-pomoću stvarnih i "stvarnih" zaliha jer cijena raste kada je potražnja veća?Zašto nameću svoj NATO savez i koga oni čuvaju i koga to oni "oslobađaju"?Da li si svjestan da smo nemoćni bez svoje vojske?Koji su to troškovi tog Saveza i koliko rastu i čije kompanije imaju prevlast u ostvarivanju NATO profita,a tko je kupac.?Čiji radnik u tom Savezu ima 5000 USD,a čiji 100 USD?Ne radi se tu više o geografskoj USA, već o državnoj administraciji USA, i o USA multinacinalnim kompanijama koje stvaraju svojom pohlepom recesije i ratove.Multinacionalne kompanije postavljaju vlade i njima upravljaju,a one su instrument njihove pritajene propagande.USA država se zadužuje iz jednakog principa kao i naši:guraju smeće pod tepih radi socijalnog mira kod kuće.Npr. pogledajte Grčku i koliko se ona nakupovala oružja i koliku je imala "zaštitu" u tom NATO savezu,povijesno gledajući?Čak je i napuštala članstvo,iz protesta?A danas je dužna "k'o Grčka".Kome?
Pogledajte nas!Čije banke danas zarađuju na razlici kamata?Tko je pozvao Bechtel i tko je sagradio prvi srušeni most,a navodno ga je srušio neprijatelj proleterijata,a ne ono što su nam prezentirali:)))Svemu tome je predhodila snažna propaganda i financiranje domaćih izdajnika u našem Saboru.

USA kompanijaadministraciju može spasiti samo povijesno ponavljanje.A to bi moglo imati kobne posljedice za čovječanstvo.

Tko je glasao

tvoji su zaključci savršeno

tvoji su zaključci savršeno logični i očito si vrlo pamenta osoba. Problem je jedino što raspolažeš ograničenim informacijama. Dovoljno je da fali par ključnih i slika izgleda bitno drugačija.

USA kompanijaadministracija nije ni po čemu više "USA" (niti je ikad i bila), niti je ikad radila u interesu USA u smislu tamošnjih stanovnika. i nije u pitanju samo "USA" nego i Siemens, Phillips, Sony, Samsung, Roche, Bayer itd. itd. Nije USA (u geografskom smislu) neprijatelj.

Nema tu više profitnog motiv (na vrhu), cilj je kontrola.
E, sad, oni koji najglasnije viču protiv tih korporacija s istom "globalnom" paradigmom rješavanja "korporativnog problema" (komunističkom jelte, u širem smislu riječi) su jednako tako financirani od Svjetske banke, EBRD-a, raznoraznih korporacija, fondacija i sličnih.
UN, koji donosi zakone za cijeli svijet od San Francisca naovamo i pomaže ovim onima samo je još jedna privatna korporacija, u kompi sa najvećim "lošim" korporacijama, pogotovo sa MMF-om i WB-om. Oni su s druge strane ideološki marxisti. I jednima i drugima je zajednički- globalizam/internacionalizam. Isti novčić-dvije strane, dijalektika.
Jedini način za rješavanje nastalog problema je odsjecanje udova globalizmu- tojest "izolacionizam", što je u biti samo prosta riječ za samostalnost. Zato danas svaki pokret u tom smjeru nazivamo rasizam, šovinizam, netolernacijom i drugim prostim riječima.

Tu doduše nastaju problemi. Valjalo bi se odreći šarenih stakalaca koje te međunarodne korporacije snabdijevaju. od tastature na kojoj tipkaš, preko mobitela do auta koji voziš.

Bila na vlasti nominalno "diktatura proletarijata" ili "neoliberalni kapitalizam", sve dok stakalca visoke tehnologije i dalje teku, računica se ne poklapa..

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

http://webcache.googleusercon

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:rrgjTuW2POMJ:www.li...

Ne znam da li će ti raditi ovaj link jer često imaju problema,ali istina je da nemam dovoljno informacija a često ih sve ne znam dobro predočiti .
Evo ukrtko što je napisao zloguki proprok:
"Vlasnici kapitala će kod radnika poticati kupnju skupe robe, stanova i tehnologije, obvezujući ih pritom na skupe kredite do razine neizdrživosti. Neplaćeni dugovi će izazvati bankrot banaka koje ce se morati nacionalizirati, pa ce država onda krenuti putem koji vodi u komunizam." Karl Marx, 1867.

Evo,zar to nije istina oko cijene nafte.Zar ne podstiču kupovanje precjenjene nafte,tj. njenih derivata.Realna cijena nafte bi trebala biti oko 35 $ po barelu na što upozoravaju stručnjaci.Cijena nafte je samo odraz špekulacija sa zalihama,špekulacija na burzama i političkih igrica.Nije odraz stvarnih troškova proizvodnje.Kada cijena pređe 100 USD onda nastaju recesije jer je ta cijena psihološka barijera i pada promet,sve se umrtvi,jednako tako se igraju sa zalihama zlata (koje ponekad uopće ne postoje ili su lažne pozlaćene poluge).Na ovom gornjem linku se spominju pozlaćene zlatne poluge.

http://www.inflationdata.com/Inflation/images/charts/Oil/Inflation_Adj_O...

Cijena zlata ovisi o ljudima koji nemaju povjerenja u papirnati novac pa štede u zlatu.Cijenu zlata određuje to povjerenje u stabilnost valute(papirnatog novca).Godišnja proizvodnja i potrošnja zlata iznosi oko 2 % sveukupnog svijetskog zlata.Ako se proizvede 10% manje ili više,jednako tako i ako se proda,ne utječe bitno na cijenu zlata.Ali kada se spominje devalvacija i inflacija,dakako u medijma,dakle prikrivena psihološka propaganda,tada cijena zlata raste.Zato muljatori unaprijed i javno preko medija najavljuju prodaju zlata što izaziva psihološki efekt da je dolar u krizi pa se podstiče prodaja dolara kojeg netko/neki kupuju jeftino,i kada skupe zalihu dolara,skupo ih prodaju zbog potražnje.To ukratko izgleda ovako nekako:za neku količinu zlata treba izdvojiti i 10 puta više dolara,a zato postoji 30 puta više dolara u opticaju.Znači da ameri muljaju na veliko sa svojim federalnim "rezervama"...

Gledaj,cijeli ovaj dnevnik je u biti pokušaj da objasnim da je naše bivše radničko samoupravljanje do krajnosti stigmatizirano upravo iz tog razloga da se ukloni jedan jedini uzorak na ovoj jadnoj zemaljskoj kugli,uzorak za uspoređivanje jer bi se radnici i intelektualci drugih zemalja upitali zašto oni funkcioniraju na drugačiji način.Znam da će mi netko na nos pogurnuti primjer kapitalističke Norveške koju su MMF-ovci vrlo solidno financirali.Ali ,po mom mišljenju,to je ipak samo jedno Potemkinovo selo i iz tog razloga ona i ima poseban status.Njenim stanovnicima je bilo omogućeno pravo na referendumsku odluku.

Dakle,ukratko,kapitalizam,globalizacija, nema nikakvog smisla,niti za ljudsko biće,niti za prirodu.Kad tad će se morati pristupiti nekom planu tj. planskoj ekonomiji,tzv.samoodrživom razvoju.Voljela bih kada bi se prestali gložiti oko ustaša,četnika i partizana jer je to imperijalistima sredstvo kojime nas drže u pasivnom psihološkom stanju.Trebamo sami sebi pružiti ruku ....za početak

http://www.youtube.com/watch?v=gGkbWN8_GCc

Tko je glasao

vrijeme rada

franka,
gotovo je
krepao je imperijalizam, kakav smo poznavali
anglosaksonski (ovako ili onako dva su stoljeća bili najjači na svijetu)
cijenu zlata, bakra, rijetkih elemenata već danas određuje potražnja u kini i indiji
opet dolazi vrijeme rada

luka

Tko je glasao

a rad oslobađa, zar ne?

a rad oslobađa, zar ne?

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci