Tagovi

Ima ljudi, ali nema ?ovjeka (pravog)

Kako u životu pojedinca, tako i u životu naroda, nastupaju prijelomni trenuci poslije kojih više ništa nije isto, a ho?e li po završetku tih procesa biti bolje ili lošije obi?no ovisi o onome tko je "mijesio tijesto" koje se zove narod.

Hrvatski narod je u novijoj povijesti imao nesre?u da su mu ili voljom drugih ili vlastitim pogrešnim izborom na ?elo dolazili najgori koji su se u datom trenutku uop?e mogli na?i.

Usudio bih se re?i da poslije bana Jela?i?a, koji je bio na ?elu Hrvatske u jednom takvom prijelomnom trenutku (1848.) i koji je ispravno procjenjivao sve okolnosti trenutka i povla?io prave poteze, poteze koji nisu naciju odvodili u sunovrat, pa sve do Josipa Broza Tita jednostavno nismo kao narod iznjedrili nikoga tog "kalibra".
O da, bilo je silnih zamjerki na ra?un bana Jela?i?a, prvo zato što je s hrvatskim trupama ugušio Kossuthovu revoluciju u Budimpešti, a potom zato što je spašavao krunu Habsburgovcima guše?i nemire u Be?u, samo on je dobro znao Kossuthove velikoma?arske, a time i duboko antihrvatske aspiracije, dok bi abdikacija Habsburga vodila dezintegraciji carevine, a time i Hrvatsku vjerojatno u gubitak državnosti i ?vrsti Ma?arski zagrljaj.

Sljede?i prijelomni trenutak bila je godina 1918., godina koja je nudila bar dva izlaza, transformciju A-U Monarhije u konfederaciju, dakle savez država, pri ?emu bi Hrvatska sa?uvala svoju državnost, ideja koju se teško moglo realizirati prvenstveno radi silnog protivljenja T. Masaryka ?eškog politi?ara koji je imao silan upliv na politi?ku elitu u hrvatskom nacionalnom korpusu, a bio je zakleti neprijtelj bilo kakvog povezivanja zemalja bivše carevine.
Samo on je imao ideju povezati ?ehe, Slovake i Moravce u zajedni?ku nezavisnu državu ?ehoslova?ku, što je bilo prihvatljivo za "gospodare svijeta" W. Wilsona i L. Georgea, dok sli?no rješenje, Kraljevina SHS, nije prepoznato kao dobrodošlo.
Najmo?niji dvojac toga vremena u poratnom preure?enju svijeta, na tragu jugoslavenske ideje, zahtijeva ujedinjenje Kraljevine SHS s Kraljevinom Srbijom u novu državnu tvorevinu.

Hrvatska toga vremena jednostavno nema politi?ara od formata koji bi ispravno ocijenio politi?ke prilike i poveo narod putem napretka.
Najutjecajniji hrvatski politi?ar toga vremena, S. Radi? je protiv ujedinjenja, ne nudi nikakvu alternativu, ali zdušno radi protiv uspostavljanja nove države stvaraju?i u narodu protivjugoslavensko raspoloženje u uvjetima kad bi Kraljevina SHS, kasnije preimenovana u Kraljevinu Jugoslaviju, bila formirana i silom.
Svojim odbijanjem ujedinjenja a time i u?eš?a u delegaciji NV ("Ne idite gospodio kao guske u maglu!"), koja je trebala ispregovarati sve uvjete sa srpskom stranom, S. Radi? bitno slabi njenu pregovara?ku poziciju, ne nude?i ništa zauzvrat.
On zna što ne?e, ali ne zna što ho?e.

S druge strane najmo?niji srpski politi?ar i predsjednik kraljevske vlade, N. Paši?, je veliki protivnik "prisajedinjenja", bio je prezadovoljan, jer je Srbija kao ratni plijen dobila Vojvodinu.
Me?utim kad je shvatio da ?e nova država biti i silom uspostavljena, pragmati?an kakav je bio, po?inje me?u Srbijancima zdušno zagovarati uspostavu nove zajedni?ke države, koju je prije anatemizirao, a sada govore?i Srbijancima da "prisajedinjenje" promatraju kao "proširenje otadžbine od bugarske granice do Karavanki".

Za razliku od i nesudjelovnjem S. Radi?a, osaka?ene delegacije NV, N. Paši? se za pregovore dobro priprema, te koriste?i i poziciju ratnog pobjednika, "izbija" za srpsku stranu maksimum koji se mogao posti?i.
Delegacija NV pristaje na uspostavu Kraljevine SHS kao unitarne države pri ?emu Hrvatska gubi status države a hrvatski narod, kao malobrojniji od srpskog, postaje neravnopravan.

Ulogu vrlo slavljenog S. Radi?a u tom prijelomnom trenutku, procesu ujedinjenja, smatram izuzetno štetnom za hrvatski narod i njegove interese.

Sve ono što je S. Radi? svojom sva?ala?kom politikom upropastio popravlja, po mojem sudu poslije Tita najve?i hrvatski politi?ar, dr. Vladko Ma?ek, koji politikom "malih koraka" uspijeva za hrvatski narod "izbiti" dotad u uvjetima unitarne države nezamislivu stanovitu politi?ku autonomiju u vidu Banovine Hrvatske. Šteta što dr. V Ma?ek nije imao šansu dovršiti svoj projekt.
Odnosno možda je i imao ali pod uvjetom da je on pokrenuo oružani ustanak protiv okupatora.

U sljede?em prijelomnom trenutku, a to je bio po?etak 2. Svjetskog rata, na ?elo hrvatskog naroda, istinaibog ne njegovom voljom, nego "Božjom providnoš?u i voljom našeg saveznika", kako je to lijepo formulirao "vojskovo?a" Slavko Kvaternik proglašavaju?i tzv. NDH, dolazi najve?i šljam koji jedan narod može iznjedriti.
Taj šljam, bez ikakvog uporišta u hrvatskom narodu, ustaše, na ?elu sa svojim poglavnikom, po?init ?e stravi?ne zlo?ine, sve u ime obrane hrvatskog naroda i njegovih interesa i prouzro?it ?e ne samo silne traume u hrvatskom nacionalnom korpusu, ve? umalo i trajni gubitak državnosti za hrvatski narod.

Što se to nije dogodilo možemo zahvaliti jedino Titu i KPJ i njenoj ispravnoj politici nacionalne ravnopravnosti, što je kroz priznanje hrvatskog naroda kao nositelja izvornog suvereniteta dovelo do uspostave Hrvatske kao nacionalne države hrvatskog naroda, pobjednice nad silama fašizma.

Godina je 1990., na globalnom politi?kom planu dolazi do velikih promjena, najmo?nija sila svijeta kona?no slama SSSR, kao svojeg najopasnijeg suparnika, jer njegova gospodarska mo? nije više mogla pratiti utrku u naoružanju koju je nametnuo Reagan kroz više izmišljeni nego stvarni "rat zvijezda".
To dovodi i do raspada ne samo VU nego i SSSR-a samog, ruši se "Berlinski zid", ujedinjenje Njema?ke je na vidiku, doga?anja prestižu jedono drugo, samoupravni sustav u SFRJ se demonizira, jer kao nema demokracije bez višestrana?ja, krucijalne promjene o?ekuju se i u SFRJ.

U tom povijesno prijelomnom trenutku, hrvatski narod, ne prepoznaju?i opasnost retrogradnih ideja, izabire i vodstvo povjerava, ne prvi puta, najve?em šljamu koji u to vrijeme u Hrvatskoj postoji.
Franjo Tu?man, rigidni komunisti?ki aparat?ik, karijerist par excellence, budi ono najgore u hrvatskom narodu, nacinal-šovinizam, na valovima kojeg odvodi hrvatski narod u nepotrebni rat, stradanje i bijedu, što ?e re?i da je umjesto znoja hrvatskom narodu ponudio krv i suze, a narod to objeru?ke prihvatio, opijen podvalama i floskulama kojim je bio neštedimice obasipan.

Snage, poražene u 2. Svjetskom ratu, hrvatski fašisti i klerofašisti, prepoznali su svoju šansu, stje?u pravo gra?anstva i pišu neku novu povijest, jer su u nikom potrebnom ratu kao oni pobijedili, proglašavaju?i lokalni rati? za teritorije i provedbu etni?kog ?iš?enja ne?im veli?anstvenim, daju?i mu ime "Domovinski rat".

Ne ulaze?i sada u razglabanje o tome kamo je ta pogubna politika Hrvatsku dovela, a dovela ju je na prosja?ki štap, ali unato? tome hrvatski fašisti i klerofašisti nastavljaju derati svoju kozu, optužuju?i za tu katastrofu sve oko sebe, šire?i i nadalje mržnju, posebno prema Srbima, „krivcima“ za sve hrvatske neda?e.

To su ti kojima smeta i Tadi?ev posjet Vukovaru, i njegova isprika, pa i sama ideja stišavanja strasti i smanjenju napetosti izme?u dva naroda, a da o suživotu Hrvata i Srba i ne govorim.
To su ti koji ne dopuštaju ranama da zacijele, to su ti koji pokušavaju hrvatski narod pretvoriti u taoca mržnje i na taj na?in u?initi ga inkompatibilnim svojoj okolini.

Ja jednostavno odbijam vjerovati da u hrvatskom narodu nema snage da se tim "dušebrižnicima" zahvalimo jednom za svagda jer nas vode putem mržnje i nepovjerenja, a poznato je da mržnja i nepovjerenje razaraju ljudski rod.

Mislim da je danas, 20 godina nakon „demokratskih“ promjena, kad je Hrvatska ba?ena na koljena, kad je uništeno gotovo sve što je hrvatski narod postigao pod „nenarodnim“ režimom, ponovo nastupio prijelomni trenutak, trenutak koji traži lidera, ?ovjeka koji bi znao motivirati narod, trgnuti ga iz letargije i ponuditi rješenja za izlaz iz sveop?e gospodarske i društvene krize i bezidejnosti.

Takvog ?ovjeka u postoje?oj politi?koj nomenklaturi danas u Hrvatskoj ja ne prepoznajem. Prepoznaje li ga itko?

Komentari

Pitanje za Feniksa

http://pollitika.com/subjekt#comment-271381

iz razgovora s Rebelom ispod njegovog dnevnika, opet smo došli na temu Feniks. Možeš li objasniti situaciju navedenu u komentaru i na osnovu čega tvrdiš da je Rebel u krivu?

Tko je glasao

Dovoljno..

...si inteligentna, pa vjerujem da ćeš s vremenom znati razaznati i otkriti (ako imaš volje i vremena) što je najbliže istini, ja opisujem događaje kojima svjedočim i pritom ne očekujem da ti ili bilo tko drugi to prihvati kao jedinu i apsolutnu istinu.

O Vukovaru je napisano na desetke tisuća tekstova, svjedočanstava, dokumentaraca pa se opet dolazi u situaciju da zapovjednik Arbanas demantira sveznadara Galića koji u svom dokumentarcu donosi "istinu" premda je Vukovar gledao isključivo na TV-u...

No kako rekoh duga je to priča, ja je pričam bez želje za mržnjom i bez zle krvi, tko mi vjeruje dobro, a tko ne, ne mora.

Moja duša i savjest su čiste.

Tko je glasao

@Veli Jože

Ne nasjedaj na provokacije razno-raznih mlatimudana, jer ne raspolažu niti znanjem niti obrazovanjem.
Vidiš da to sve što oni pišu nema ni glave ni repa, to je obično napucavanje, tipa Skviki.

Ne da mi se uvijek ponovo od Poncija i Pilata, zato pročitaj jedan moj raniji uradak na temu Vukovar:
http://www.forum.hr/showpost.php?p=11330202&postcount=8515

Tko je glasao

Građanska revolucija je mimoišla Hrvatsku

Što može jedan vođa sa neosvještenim građanima? Možda ne bi trebali kriviti naše vođe za sve promašaje. Hrvatski građani se nikad nisu uistinu izborili za svoju slobdu i čini mi se da niti ne postoji svijest što je to. Naši građani gledaju na vođe kao na monarhe kojima je sve dopušteno. Hrvatskim vođama ili bolje rečeno balkanskim jer to se odnosi na sve države balkana građani prepuštaju vlastitu sudbinu u ruke. Možda tu leži razlog zašto kod nas ne uspijevaju prosvjedi protiv vlasti.

Tko je glasao

ne možda, sigurno! zato i

ne možda, sigurno! zato i čekaju da se opet iznjedri nekakav hrvatski novi Tito sa doživotnim mandatom.

Tko je glasao

Grdilinu

Grdi,

malo promišljam o svemu tome i uzimam u obzir da ti nije svejedno tko što govori i piše, te kako će jednog dana DR biti prikazan.

ove rasprave na portalu su za tebe beskorisne, a i malo je ljudi koji prate te stvari o kojima govoriš. međutim, ti imaš intelektualnog kapaciteta da u obliku istraživačkog rada prostreš svoju istinu, naravno, to mora biti potkrijepljeno činjenicama (podacima) i lansiraš ju u svijet kao odgovor na www.jasenovac.com, a istovremeno ćeš povijesničarima koji će sklapati njige za naše unuke, ostaviti pisani dokument.

na takav način, dat ćeš dignitet i satisfakciju onom dijelu povijesti za koji misliš da je nepravedno izostavljen sa povijesne scene, a i ti ćeš možda pronaći malo mira.

Tko je glasao

Veli Jože,

Kažeš da promišljaš, pa promisli još malo!

Grdilin, koji sam sebi voli tepati "Grdi" & "lin", misleći valjda kako su te karakteristike u Hrvata same po sebi popularne i garancija vjerodostojnosti, pače Hrvatstva, nema nikakvu namjeru, a pogotovo ne potrebu razotkrivati istinu.

On se cjenka sa mnom pozivajući se na "njegove" izvore (koje opet proglašava spsko-židovskom propagandom) i suprostavlja im "moje" izvore, koji su zapravo službeni stav Hrvatske po pitanju Jasenovca. Prema tim izvorima (http://www.jusp-jasenovac.hr/Default.aspx?sid=6284), umlaćeno je od strane ustaša, citiram:

Ukupno: 80914
djece 19911
muški 38236
ženski 22767

Ove podatke on dovodi u pitanje klasičnom manipulacijom u vidu citiranja izvora (kojeg osporava), a prema kojem žrtava ima čak 10x više, prikrivenom tezom tipa - ako su ovi izvori prenapuhani, onda bi mogli biti i ovi službeni.

Svoje teze poentira kakti uzgrednom konstatacijom (vlastitom) prema kojoj žrtava nije bilo više od 10000 ("ali mora provjeriti").

Ako uzmemo njegove brojke (koje ne može potkrijepiti dokazima, jer "mora još provjeriti"), prema numeričkom ključu gore, žrtava je zapravo bilo "samo":

Ukupno: 10000
djece 2500
muški 5000
ženski 2500

Prema Grdilinu, dakle, ove su (njegove, podlom manipulacijom podvaljene) brojke zapravo PD* u odnosu na službene, a pogotovo na one koje navodi srpsko-židovska propaganda. Ustaše su zatukli maljem i nožem "samo" 2500 djece! To je zapravo ništa!

O takvom ti se istraživanju kod Grdilina radi (i o takvom "intelektualnom kapacitetu"), pa nemoj previše očekivati!

*PD - Pičkin Dim

P.S. I kakve to ima veze s DR-om?

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

Bigulice

Nenadmašna si u laganju.
Zar ne vidiš da sam stavio link na www.Jasenovac.org gdje se broj žrtava od strane nekih Srba i nekih Židova dovodi do broja od preko 700 000 tisuća.
Zar nisam fino napisao da se slažem sa današnjim procjenama žrtava koje su navedene na adresi Jasenovačkog muzeja (jasenovac.hr)
Ono od desetak tisuća žrtava je bio broj koji je dojavljen SSR-u odmah po oslobađanju Jasenovca.
I to je bilo napravljeno jer se nije znalo za stvarni broj žrtava. I ništa drugo. To je bio neki procjenjeni broj. Tko je mogao i zamisliti ili točno reči točan broj žrtava. Znači to je spomenuto samo uzgredno.
Nije mi palo na pamet da umanjujem broj. Samo sam to stavio kao jedan podatak.
Dakle želio sam ukazati na jednu nesmiljenu propagandu od strane onih koji taj broj namjerno preuveličavaju.(od 70 000 do 700 000)
I fno sam te pitao što misliš koja stranica se više čita.
Pa oni su otvorili spomenik sa popisom žrtava od 700 000. I onda čovjek nađe ime svojih koji nikad nisu bili u Jasenovcu.
Kapiš Bigulice?
U tom kontekstu sam spomenuo i JBT. Dolje sam ti naveo sve, ali ti zaista ne čitaš kako treba ili se praviš luda.
Kao da ne znaš da se brojkom od 700 000 do 1 000 000 žrtava baratalo cijelo vrijeme pa i kroz rat.
A tim brojevima mnogi barataju i danas.
Eto Bigulice.

p.s. Vidim da ti je pristojnost na nivou, a površnost još jača strana

grdi

Tko je glasao

Grdilin

Tko tebe pita, i koji si ti kurac da se slazes ili ne slazes oko broja zrtava.To ostavi strucnjacima,a ti se bavi veselijim temama.Recimo ,kako se grupno "bare" "friske" udovice i slicno.
Pozdrav sa suncanog divljeg zapada.

Tko je glasao

Grdi,

Ja sam za tu stranicu doznala od tebe. Imam dojam da su tvoji "Favorites" prepuni stranica takvog tipa. Ne propuštaš priliku promovirati ih na pollitici. Preporučam šetnjicu rivom i vjetar u kosi.

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

1848 godina prelomni trenutak

Te prelomne godine u velikom dilu europe seljacima,zanatlijama
i svekolikom nižem stališu je puka film. Loše su živili dok su se oni
na vlasti bahatili nemilice. Niži stališ procjeni da su oni ka potlačeni
i da je vrime za promjene. Kako ti stalež kad mu dopizdi puno ne priča
nego radi, krv se lije na sve strane. U susidnoj i danas prijateljskoj
mađarskoj ti stališ je temeljito pobija prike od tvoga bana . Taj stališ
koji je genocidira mađarsku valastelu bija je totalno nezainteresiran
za lipu našu. Ali je tvoj pametni ustani bane bija zainteresiran za
događaje u lipoj njihovoj mađarskoj, jerbo mu se to ludilo nižijeh stališa moglo preselit u lipu njegovu i doć mu glave.
Ustani bane je lipo izagitira svoje seljake i lipo ih posla da ubijaju
mađarske seljake jerbo je normalno da kad si seljo, bliži i dražiti je tvoj
ustani ban nego tamo neki tuđi seljo.
Kad si ustani ban ondak je normalno da ti je draži neki austriski
car i barun nego tvoj seljo što je sasvim uredu . Kad si ustani ban
ondak ćeš poslat selju da ratuje za tebe di god triba . Seljo nek gine
neka gubi nogu ,ruku,oko,muda i ostale nevažne dilove svog seljačkog
tila , i triba tako da bude .
Tako Feniks sin sina tog selje koji je ubija za ustani bana , more bit da je i invalidira prilikom tih slavnih pothvata za hrvacku i ustani
bana, sad piše da je ti smrad od ustani bana veliki čovik, toliko veliki
da većeg nismo imali.
Da još nesto razjasnim tebi i ovima ustani banovcima.

Većina onih koje je ustani ban pobija u svojim slavnim pohodima
nisu ni znali za hrvacku a kamoli da su bili mađaroni.

Tko je glasao

Uzalud ti trud

Svi lijepo znamo tko je bio ban, imamo pjesme o njemu, imamo ga na Trgu našeg Bana Jelačića i lijepo vidimo da je brkat i stasit čovjek, na rasnome konju!

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

klerofašisti

"....Snage, poražene u 2. Svjetskom ratu, hrvatski fašisti i klerofašisti...."
Često spominješ te hrvatske fašiste i klerofašiste.
To su bile uobičajeni izrazi u jugoslovenskim sudskim presudama
i političkom žargonu sljedbenika UDBAe i partijskih sekretara.
A u NDH su fašističke stranke čak bile zabranjene!
A pak kovanica klerofašist je posebno glupa ali je mnoge odnijela
pod zemlju ili samo na robiju.
Moj stariji kolega je čak bio optužen i samo kao "klerikalac ".
Ostani na Ustašama, barem njih poznajemo a neki ih slave !

Bert

Tko je glasao

vas dvi :-)

a vi znate što je to klerofašist ?

Bert

Tko je glasao

googlaj i ti :)

klerofašist je pripadnik klera koji je i fašist.

A što je to klerikalac?

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

i to

Klerofašist je KNOJeva i KOSova i UDBAina nakaradna konstrukcija za koju nije trebalo definicije
ali se koristila za optužbe svećenika i svih VJERNIKA koji su bili protiv komunizma
ali ne i nužno fašisti jer je i izraz fašist korišten daleko izvan prave pripadnosti toj partiji.
A mislim da niti tadašnji pravosudni sustav NIJE imao ZAKON koji je sadržavao odredbe
o tim pojmovima nego se koristio kolokvijalno u presudama ali sa krvavim osudama.
Klerikalcima su isti nazivali i osuđivali VJERNIKE koji su vjeru prakticirali malo previše,
a to praviše je bila mjera pojedinog lokalnog komesara i selovođe.Uobičajeno
su tako optuživani vjernici-članovi župnih vijeća, zvonari i sl.

Bert

Tko je glasao

Bert Kovač što se trudiš

Bert Kovač što se trudiš objašnjavat što znači klerofašizam.
Bilo je bolje to pitanje postaviti Feniksu i on će ti odmah sastaviti spisak ovdje nazočnih klerofašista.
Evo jedan primjer:
Veli JOže:
"Zasto ne pollitika.com? Sto je potrebno za takvu zajednicu, a da pollitika.com nema? Koja je dodatna vrijednost takvog sajta?
Feniks:
Pollitika.com to ne može, jer se, radi ideološkog opredjeljenja vlasnika (klerofašizam), nije kadra riješiti fašistčkog čopora koji mantra svoju "domoljubnu" a ustvari ustašku mantru.
I umjesto da te dame i gospodu uputi u njihovo prirodno stanište crnalegija.com, on im dopušta da se ovdje iživljavaju i truju sredinu svojim opstruiranjem svake konstrutivne rasprave na teme koje život znače.

grdi

Tko je glasao

:-))))))

Ljudi, pa jel' to vama nije smiješno?

Ma koliko god neki to ozbiljno shvaćali, čim krenem pod Feniksov ili Krsnikov dnevnik, već se u sebi cerim 'ajd' da vidim šta je škvadra novoga smislila po pitanju uvreda?

Te uvrede su upravo komične i do te mjere da sudionike više nitko ozbiljno ne shvaća. I možda je nekima to skandalozno, ali ja umirem od smijeha svaki put!

A tek @jelen i @Weiss, a onda uleti @Tomy82 ili @Bert Kovač sa komentarima koji su za tisak! :))))

Ja više ništa drugo ni ne čitam - živjela pollitika.com!

:)))))

Tko je glasao

Veli Jože

Vidiš to je samo jedan mali dio Feniksovih etiketiranja.
Nu, njemu je Mrak ovdje GLAVNI KLEROFAŠIST.
To mu je više puta napisao otvoreno.
Tebi može biti komično ali meni nikako nije.
A vrlo dobro se zna da Feniks ovdje piše "istinu" i samo "istinu".
Pa se sada ponovo vrati na prvu Bertovu rečenicu gdje čovjek piše tko je počeo upotrebljavati riječ "klerofašist".

"pasji je primati udarce i lizati ruku"

grdi

Tko je glasao

Grdi,

pa jel' moguće da si se zaboravio smijati? Daj, nemoj od života križ praviti. Ima i dobrih stvari...

Tko je glasao

Veli jože

Možda nečeš vjerovati ali i te kako se znam šaliti. Meni pola dana prođe u smijehu i šali.
To je dobro za čovjeka i okolinu.
No kad sam ozbiljan onda tu nema mjesta zajebanciji.
A na razno razna etiketiranja sam i te kako osjetljiv.
Ne samo što se mene tiče nego i na ostale ljude.

Nadam se da su pojedinci to shvatili ozbiljno.
A ako nisu uozbiljit će se kad za to dođe vrijeme.

grdi

Glas naroda je razapeo Krista (ruska)

Tko je glasao

Feniks, Feniks...

Tvoji dnevnici meni su zanimljivi i vidi se da poznaješ relevantnu literaturu.
Slično mislim kada je u pitanju vođenje hrvatskog naroda - uistinu, uz neke iznimke, nemamo sreće s izborom vođa. Inače, sva ozbiljnija literatura U EVROPI pa i SVIJETU, negativno sudi o banu Jelačiću. Treba njegovu uloiguu gledati s aspekta buržoaskih revolucija l848. gdje je on, objektivno, na strani snaga (i dinastije Habsburgovaca) koje su bile protiv radikalnijih promjena, u smislu vrijednosti francuske revolucije. Gledao sam jednu izložbu u Beču gdje se bana Jelačića, dokumentima, prikazalo pozitivcem a onda su uslijedile oštre kritike prikazujući ga izrazitim kontroverznim političarem, pa i negativcem.
Mislim da je ipak njaveća šteta što l99l. nismo imali na čelu Hrvatske neku drugu osobu, a ne generalčinu i nacional-boljševika Tuđmana koji je zaorao krivu brazdu. Ne u smislu osamostaljenja Hrvatske, nego u smislu lošeg odabira suradnika, nikakve ekonomije i nedostatka demokratskih sadržaja Hrvatske. A ovo sa Sanaderom i Jadrankom Kosor kao hrvatskim liderima, moš mislit...
I rasprava se vrti previše oko Tita, tim više što on nije bio tipičan hrvatski lider, nego lider Jugoslavije.
Zaključno: zamalo uvijek u tvojim vrlo dobrim dnevnicima, nađe se nekoliko isforsiranih ocjena koje kvare ukupan dojam. Kada uspiješ prepoznati te ocjene i otkloniš ih, tvoji bi dnevnici mogli biti šire prihvaćeni. I zbog tih nekoliko ocjena teško mi je ocijeniti tvoje dnevnike i mislim da je slično i s dosta drugih pollitičara..
Ali, ako bi izostale te PMSM oštre, rogobatne ocjene onda ti ne bi bio Feniks, drugi ne bi bili to što jesu, a ja ne bi bio ja...hm,hm.,hm???

Lj.R.Weiss

Tko je glasao

@LJRW

Ja dobro znam zašto je tko i kako ocjenjivao bana Jelačića, ali ja sam se ograaničio, a to sam i napisao, na njegovu ulogu kao lidera hrvatskog naroda u prijelomnom trenutku, a naveo sam dvije ključne stvari kroz koje je spasio hrvatski narod i očuvao njegovu državu. That counts!

I ne, na trudi se, ja neću mijenjti ni stil, ni riječnik ni retoriku.
A najmanje ću to učiniti radi mraka.

Tko je glasao

Prepoznavanje,

Pa kako ga ne prepoznaješ? S obzirom na tvoju urođenu "skromnost", ja ću uskliknuti:

@PTIČURINU ZA PREDSJEDNIKA!!!!

Čega? BILO ČEGA!!!!

Za kralja i Otadžbinu
Molotov

PS ( Majke ti, koje ti to knjige čitaš? Daj mi javi da i ja pročitam ta govna.)

Tko je glasao

Molotovljev koktel literature

A zar ti nisi preokupiran čitanjem i citiranjem, pače kreiranjem lažnog Talmuda?
(http://pollitika.com/tadicev-posjet-nova-podvala-beograda-uz-izdaju-josi...)

Sumnjam da je u tvom pomračenom mozgu ostalo još kapaciteta za pročitati, a pogotovu razumijeti išta drugo osim klero-nacističke ustaške tvrde pornografije!

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

Kapaciteti

Hvala na pitanju, u mom mozgu, još ima nešto kapaciteta, za tu "klero-nacističku ustašku tvrdu pornografiju", ali svakako nema za faši-socijalističke egzibicije @Ptičurine i njemu sličnih.
Ja ne kreiram, Talmud, ali niti kreiram novu komunjarsku kvazi-literaturu.

Pozdrav,
Molotov

Tko je glasao

@Mltv

Sv s gvnjv,
Gvnm t hrn,
T smrd šrš
N sv svjt strn

Tko je glasao

S obzirom da sam ja iz Istre

S obzirom da sam ja iz Istre i da sam se prvi put sa RH desnicom susrela na ovom portalu, voljela bih da mi se na pristojan način iznesu razlozi o tome gdje , kada i na koji način se po vama Tito toliko ogriješio?

Za mene je on lik koji je uspio naša plemena (jer drugo nismo) održati na okupu i mislim da je atmosfera u društvu prije bila puno zdravija, pogotovo ako u obzir uzmemo činjenicu da nas upravo proždire strani kapital.

Glupo je pričati o stvarima koje su bile i koje više ne možemo promijeniti, ali vidim da je potrebno, u ime budućnosti, neke stvari posložiti.

U današnje vrijeme, hrvatska bi desnica trebala biti čuvarem nacionalnih vrijednosti (tradicija, duh naroda, prirodno i kulturno-povijesno naslijeđe) u odnosu na globalizirani svijet kojemu je glavno trenje upravo nacionalna država, a ne promotorom crnih momenata hrvatske povijesti. To je prošlost i besmisleno je.

Lijepo molim promišljanja, a ti Feniks, malo se suzdrži ako im ne možeš pristojno odgovoriti.

Tko je glasao

desna Istra

"....S obzirom da sam ja iz Istre i da sam se prvi put sa RH desnicom susrela
na ovom portalu, ..."
S obzirom da si ti iz Istre :-))))
Istra jest jako lijevo- na zemljopisnoj karti.
Na ovom portalu i nigdi drugdi :-)))
Imaš ti u Istri šovinističke desnice koliko oćeš samo ne vidiš kad imaš
naočari marke "IDS" koje ju filtriraju u pomalo autističnu nazovidemokraciju :-)))
A misliš da bi vidila Desnicu i da je Thompson održao koncert u Areni :-)))

Bert

Tko je glasao

moj "problem"(jer to u RH

moj "problem"(jer to u RH zacijelo i jest) je da nemam naočale. a naša desnica je mačji kašalj.

Tko je glasao

Tito nije bio cvijeće...

i o tome bi se moglo napisati kilometar komentara, premda ja za to možda nisam najbolja osoba, jer sam zadnjih 10 godina Juge bila bezbrižna srednjoškolka, pa studentica i moš' mislit' koliko me je zanimala politika. A i bila su bezbrižna vremena...

Činjenica je da se s neistomišljenicima oštro obračunavalo - mojem su ujaku koji je odbio ući u partiju (a bio je javni radnik) oduzeli putovnicu, što je zbog njegovog zvanja bilo kao da su ga živog pokopali.

Sjećam se da sam se čudila jednom članku iz Večernjaka u kojem je otprilike stajalo kako je broj boraca NOB od prethodne godine porastao za xx%. Kako je bila godina 80 i neka, s čuđenjem sam se pitala - zar ne bi bilo normalno da ih je sve manje, čisto zbog prirodnog odljeva - ukućani su me brzo upozorili da mi je pametnije da to ne komentiram.

Moram usput dodati da je osoba koja je bila zaslužna za oduzimanje putovnice mome ujaku postala Predsjednik Hrvatskog Sabora.

Primjetna je i paralela s brojem boraca NOB-a i brojem branitelja danas.

Ono što je bilo drugačije, prema mojoj percepciji, je to što mi se činilo da u Jugi ipak ide na bolje (sve do nesretne 89.), dok mi se za Hrvatsku čini kako ide na gore.

Eto tako, jako kratko...

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

@Bigulica

je da se s neistomišljenicima oštro obračunavalo - mojem su ujaku koji je odbio ući u partiju (a bio je javni radnik) oduzeli putovnicu, što je zbog njegovog zvanja bilo kao da su ga živog pokopali
Zanima me gdje li samo nalazite ove nedotupavne primjere ...
Dušo draga, zapitaš li se nekad nije li ti ujak možda lagio, naime za ulazak u članstvo SK pisala se molba, nitko nikoga nije tjerao, ali je istina da su neki poslovi bili uvjetovani članstvom u SK. Tako npr. nisi kao V. Krsnik mogla biti dopisnikom Tanjuga, ako nisi bila član SK, ali zato nisi morala biti partijski ideolog kao V. Krsnik.
Nisi mogla biti niti direktor nekog velikog poduzeća, ali te nitko nije tjerao da se učlaniš, kao što danas rade ovi iz HDZ-a.

Hoću reći da ti ujak nije mogao ni započeti raditi posao koji je bio uvjetovan članstvom u SK.
Eto, istine su vrlo jednoastavne.

Nisi bila član SK, nisi se ni kandidirala za mjesto generalnog direktora TPK npr.

Tko je glasao

Ništa nije baš jednostavno niti jednostrano...

a pogotovo ne istine za vrijeme Juge. Tako je kako sam napisala!

Niti danas ne možeš biti na nekim funkcijama ako nisi član partije, ali, koliko znam, ne oduzimaju ti zbog toga putovnicu.

Možeš li si uopće zamisliti da ti danas netko oduzme putovnicu zato jer nisi član HDZ-a?

A uloga mog ujaka uopće nije bila društveno-ekonomsko-političko-ideološkog karaktera, već znanstvenog. To što je i takva uloga bila ideološki uvjetovana, već puno govori.

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

@Bigulica

Ne ljuti se, ali sad ću ti, nakon ovog ni na čemu utemeljenog inzistiranja, otvoreno reći da lažeš.
Ili je tvoj ujak lagao.
Tražeći opravdanje tko zna za što.
U članstvu SK bilo je oko 10 % građana, što znači da bi ih 90 % bilo bez putovnice.

Možemo mi ne voljeti politički sustav koliko god nam drago, ali zato ne trebamo lagati ili od drveta ne vidjeti šumu.

Tko je glasao

Feniks, ja ne lažem.

A ako ja ne lažem, lažeš ti.

Oduzimanje putovnice u ovom konkretnom slučaju bila je kazna za ideološko-politički neposluh. Cilj je bio disciplinirati neposlušnog, ili ga pak moralno (pa i ekonomski) slomiti. Ova je odgojna mjera bila rezervirana za one koje je partija jako željela vidjeti u svojim redovima, a ne za onih xy% koji su im bili manje bitni (to ti valjda ne moram nacrtati).

Moj ujak nije želio pisati nikakvu "molbu" za prijem u partiju, premda su ga na to silno "nagovarali", između ostalog i oduzimanjem putovnice. Ista mu je vraćena 68., s istim obrazloženjem kako mu je i oduzeta - nikakvim.

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

Pročitajte ovo i prosudite malo

"Komunistička partija Jugoslavije 1941. godine je bila brojčano veoma mala.Uoči samog rata brojala je 12 000 članova i oko 30 000 članova Saveza komunističke omladine Jugoslavije (SKOJ))( ukupni broj stanovnika 1939. je iznosio cca.13,5 milona)
Partija je imala utjecaja na radničke i narodne mase,koji je bio mnogo veći od njezina brojčanog stanja.Zahvaljujući njihovom utjecaju i pravilnoj politici Josipa Broza Tita pokrenut je ustanak najšire narodne mase.To je bio ustanak protiv okupatora i protiv kapitalističkog društvenog uređenja,iako je zbog taktičkih razloga to ponekad imalo krivudave političke putove.
Borba je bila okrunjena uspjehom,ali taj uspjeh je preživjelo svega 3000 predratnih članova KPJ i nešto preko 10 000 članova SKOJ-a."
-------------------------------------------------------------------------------
http://pollitika.com/revolucijaaaaaaaaa-tooooo


" Godine 1968. istaknuti makedonski revolucionar i komunist je pisao ovo u listu "Komunist"
"Snažan prodor malograđanskog mentaliteta u redove Saveza komunista
Formiranje društvenog subjekta u komunistu-borcu trpi sve veći pritisak tendencije ka zatvaranju u privatnu egzistenciju;dosta široka pojava ravnodušnosti i pasivizacije potiskuje revolucionarnu osjetljivost i reagiranje;"strah od neposrednog ulaženja u akciju protiv pojava i njihovih nosilaca koji drže neke komandne pozicije;"filozofije nezamjeranja"itd."

(Prodor takvog mentaliteta objašnjavan je nekritičkim omasovljivanjem Saveza Komunista,to jest time što je u redove komunista ušlo dosta "idejno nezrelih" i čak idejno tuđih ljudi!)

"Gubimo iz vida da je tim fenomenom zahvaćen i komunist iz redova klase i komunist visoko marksistički obrazovan,i komunist prekaljen u ilegali i revolucionarnoj borbi.Nije dakle stvar u tome što je SK postao masovniji,već u privatizaciji i u odnosu snaga s birokratskim tendencijama u svakoj ćeliji društva."
-----------------------------------------------------------------------------

U ovoj bilješci o KPJ piše da je 3000 komunista preživjelo rat i preko 10 000 SKOJ-evaca.Većina je ubijena ili su poginuli u borbama.Mogu si zamisliti tko se sve prekaputario kasnije u redove komunista.Tipičan primjer je Franjo Tuđman i jedan moj susjed koji je radio popise nehrvata 71' da bi sav zasjao u doba stvaranja Tuđmanistana iako mu ništa nije nedostajalo ranije,a njegovu aktivnost 71' su riješili običnim informativnim razgovorom kod njegove kuće uz čašicu i roštilj.90.-tih je pričao sasvim obrnuto što mi govori da su mnogi ljudi teški patološki lažljivci.Npr.Hebrang i njegov otac.Kako mogu vjerovati više išta oko tog slučaja kada je taj čovjek izrekao trilijun laži o tekućem vremenu o kojemu mi možemo suditi i procjenjivati.

U drugom djelu bilješke makedonski komunist uozorava na omasovljenje SKJ a da članovi nisu ideološki osviješteni pojedinci.Socijalizam je pravedniji društveni sistem jer je omogućio većini i posao i time nekakvu egzistenciju.Omogućio je ravnopravnost svih naroda i narodnosti.Svako tko je bio diskriminiran mogao se obratiti sudovima a ne dopustiti pa kasnije kukati jer znam primjere gdje su se ljudi izborili za pravdu u onom sistemu.
U Ustavu bivše SFRJ piše da "vlast pripada radnicima" a da je partija "usmjerivačka snaga" .To što su neki članovi partije shvatili ako su u SKJ da su i time nosioci vlasti nisu bili ideološki oblikovani pojedinci na što su mnogi upozoravali.Uglavnom tu pljačku fondova,firma... proizveli tehnomenadžeri u firmama i menadžeri po bankama.Oni su bili samo FORMALNO u SKJ ali ideološki nisu bili marksisti.Oni su danas najveći neprijatelji marksizma i socijalizma jer se boje da ostanu bez svog plijena.Preko noći su od "druga" postali "gospodin".

Poslije drugog sv. rata mnoge su zemlje bile izložene snažnom ideološko kulturnom pritisku koji je dolazio iz SAD.Na to se i dan danas posmatra vrlo ravnodušno.Prvo preko filmova,zatim preko odjevanja,u svim oblicima "masovne kulture".U SFRJ je preko 80% filmskog repertoara je bilo američkog porijekla.Nije se nikada pokušao imunizirati taj utjecaj time što bi se pariralo.Preko tih utjecaja i još nekih se provode metode modernog psihološkog rata.Uvijek se radi o manipulaciji sa onim osnovnim ljudskim motivia koristi,štete,straha,vlastite vrijednosti i sl.
Cilj je:rušenje unutrašnjeg jedinstva naroda i njegovih obrambenih snaga,rušenje ugleda omalovažavanjem.Izazivanje inferiornosti i sl..Glorificiranje američkog načina života i njenih vojnih i političkih vrijednosti.Omalovažavanje i klevetanje,insinuacijama i podvaljivanjem..npr. Holbrook u svojo knjizi Završiti rat piše u opisu Bosne da nikada nije vidio veće lažljivce.Pitam ja njega o čemu je pisao Chomsky..o tvornici laži koju upravo SAD provodi i to bez imalo srama.Iza svega stoji američki,njemački itd. interesi.Zar se ne možete prisjetiti čija je firma gradila ponovno maslenički most.A i znam neke sočne detalje oko starog mosta.http://www.bechtel.com/
Znači radi se uvijek o imperijalističkim interesima velikih korporacija.

Što bi bilo da se Rusi ili Kinezi počinju koristiti Američkim metodama psihološkog pritiska na am. stanovništvo.Za par mjeseci bi svi mi vidjeli kakva je to čvrsta "nacija" USA-Amerikanaca.(zapamtite da su oni samo mix nacija i rasa i zato toliko forsiraju svoju zastavicu i taj američki osjećaj pripadnosti toj hibridnoj "naciji" jer im je to ahilova peta.Znali su zaigrati na našu hibridnu naciju "Jugoslaven".Mnogi ljudi iz mješovitih brakova su se tako izjašnjavali jer se nacionalnost često uzimala po liniji oca.To je trebalo zakonski urediti pa ne bi Tuđman i ostala nacistčka žgadija izvukla tu zbrku iz povijesnog konteksta o velikosrpskom inetresu buržoazije iz doba Kraljevine SHS jer u ono vrijeme nisu postojale republike,tj postojala je drugačija teritorijalna podjela koja je omogućavala srpski hegemonizamhttp://cro-eu.com/galerija-fotografija/albums/userpics/10001/9-Kraljevina_Jugoslavija_-_podjela_na_banovine_1931.jpg)

Što da se njima (SAD-eu) počinje klevetati i uveličavati i ukazivati na pogreške sistema koju svaka zemlja svijeta više manje ima jer raja nigdje nema.SAD imaju smrtnu kaznu,do nedavno čak i za maloljetnike,imaju tisuće i tisuće nevino pogubljenih ili krivo procesuirane i sankcionirane,imaju rasnu diskriminaciju i to čak u zakonima do 1956. godine itd.

Što mogu onda tvrditi da su amerikanci stvorili totalitaristički sistem)Nastao bi totalni građanski rat.
http://nemacenzure.7.forumer.com/a/u-americi-ukinuta-smrtna-kazna-za-dje...
Vidite,da li smo mi imali smrtnu kaznu za djecu a toliko nam se nameće da smo mi imali totalitaristički režim?

SAD i njeni bliski saveznici svojom politikom obožavaju rušiti jedinstva nekih država upravo time što isfinanciraju one snage koje potpiruju nacionalističke osjećaje a gotovo da uopće ne postoje etnički homogene države.To im je omiljena karta na koju igraju.Za vrijeme 2.sv.rata Njemci su istovremeno pomagali i ustaše i četnike i mnoge druge kvislinge.Sedamdesetih su jednako tako pomagali neofrankovce koji su vikali Bosna je hrvatska kao što su odobravali i neočetnicima da je Bosna srpska.

Otaviti ću sa strane političku tupavost i moral onih koji su pristali biti piuni takve političke igre.

A pogotovo ostavljam one koji aboliraju povijesnu odgovornost ustaša ili četnika i koji kažu:nema veze jesmo li lijevo ili desno.Kod nas se zna kako diše desnica jer mi nismo Švicarska...Izlika takvih intelektualnih lelujavaca je ova:važno je da smo protiv ovih na vlasti i da nas bude što više.Time unaprijed pokazuju i otkrivaju svoju osobnost.Zamislite ih kao svoje osobne prijatelje.Pravi dvoličnjaci koji će vam iza leđa kopati jamu.

Tko je glasao

nema veze jesmo li lijevo ili

nema veze jesmo li lijevo ili desno.Kod nas se zna kako diše desnica jer mi nismo Švicarska...Izlika takvih intelektualnih lelujavaca je ova:važno je da smo protiv ovih na vlasti i da nas bude što više.Time unaprijed pokazuju i otkrivaju svoju osobnost.Zamislite ih kao svoje osobne prijatelje.Pravi dvoličnjaci koji će vam iza leđa kopati jamu.

ja u ovom trenutku stojim iza takvog stava jer u današnje vrijeme ljevice i desnice moraju biti usredotočene na katualne probleme, ne na prošlost. svugdje u zapadnjačkoj civilizaciji postoje ljevice i desnice, ali nije upitan nacionalizam - on je jak i u jednih i u drugih. ovdje je, međutim, sve izvrnuto - ljevičarima se smatraju jugokomunisti, a desničarima ustaše. i jedno i drugo je krivo, pogotovo u ovom trenutku kada je jedinstvo naroda više nego potrebno. mi imamo vrlo ozbiljnih problema koji će se odraziti na našu djecu koja neće imati puno izbora ako nastavimo s ovakvim dijalozima.

desno i lijevo moraju se ažurirati s obzirom na probleme koji su aktualni u današnjem svijetu i na tom valu uspostavljati dijalog.

ako je povijest prepreka, o tome treba razgovarati.

ponavljam: bogati i siromašni, manje lijevi i desni.

Tko je glasao

Feniks, Možemo mi ne voljeti

Feniks,

Možemo mi ne voljeti politički sustav koliko god nam drago, ali zato ne trebamo lagati ili od drveta ne vidjeti šumu.

Pametna reöenica, ko bi rekel da si ju baü ti napisal.

Hrvatska je izdavala putovnice i za vrijeme rata, a u Jugoslaviji si do 61. moral biti politiöki podoban da bi ju dobil.
Tadaünja vlast je poöela izdavat pasoše običnim smrtnicima kad je bil socijalni mir ugrožen, a uz to su pobrali dobre novce od Njemačke za te radnike.

Sredinom 60 ih je njemački biro rada imal svoje ljude u Zagrebu i u to doba je otišlo preko 20 000 mladih Zagrepčana na rad u Njemačku.

U 60-im nije svako mogel dobit posel u Končaru, no podobni, neki od manjina a iz drugih republika su mlade primali u končarev dom i na školovanje. U Nikola Tesli nije bilo niš drukčije.

Tko je glasao

razlika između onda i danas

razlika između onda i danas je samo u suptilnosti kako skembati pojedinca. vidljivo u Istri: ako nisi član bilo kojeg klana (sad ih imamo dva), zaboravi!

Tko je glasao

da, Biggy, i koliko nam još

da, Biggy, i koliko nam još treba da shvatimo da je politika bila kurva čije smo svi žrtve i da je vrijeme da to promijenimo sebi u korist ?

Tko je glasao

Veli Jože, S obzirom da sam

Veli Jože,

S obzirom da sam ja iz Istre i da sam se prvi put sa RH desnicom susrela na ovom portalu, voljela bih da mi se na pristojan način iznesu razlozi o tome gdje , kada i na koji način se po vama Tito toliko ogriješio?

Plus žrtava Križnog puta, je zatvoril ili pogubil sve slobodno misleče antifašiste i osnoval je prekrasan hotel na Golom otoku za sve slobodno misleče ljude.

Za mene je on lik koji je uspio naša plemena (jer drugo nismo) održati na okupu i mislim da je atmosfera u društvu prije bila puno zdravija, pogotovo ako u obzir uzmemo činjenicu da nas upravo proždire strani kapital.

Nema nikakvih plemena, to su mali narodi koji imaju isto pravo na život . Držal je sve pod strahom i policijskim nadzorom. Mlade su zastrašivali sa lovom na njih i premlaćivanju po zagrebačkih haustorima.
Nas ne proždire niko, nego su radnici prodali svoje dionice i pokupovali luksuznu robu, koja se kod nas ne proizvodi.

Kaj se tiče ostatka tvojeg komentara: naj lakše je nekog prozvat desničarem i ustašom.

Tko je glasao

hvala, skviki

Plus žrtava Križnog puta, je zatvoril ili pogubil sve slobodno misleče antifašiste i osnoval je prekrasan hotel na Golom otoku za sve slobodno misleče ljude.

a Jasenovac? to se više i ne spominje. tko su bili slobodnomisleći ljudi? što su zastupali i koliko ih je bilo?

Držal je sve pod strahom i policijskim nadzorom. Mlade su zastrašivali sa lovom na njih i premlaćivanju po zagrebačkih haustorima.

razumijem da je bio režim, znam priču po mojim Talijanima, ali način života i rada bili su daleko kvalitetniji nego danas iako smo bili siromašniji. hoću reći, postojala je nekakva društvena solidarnost.

kako to misliš da nas nitko ne proždire? imamo li možda svoje banke?

Tko je glasao

način života i rada bili su

način života i rada bili su daleko kvalitetniji nego danas iako smo bili siromašniji. hoću reći, postojala je nekakva društvena solidarnost.

relativno točno. naime, ovisi sa koje strane nišana si bio. Einstein je zakon.

Tko je glasao

Veli Jože

Onako da ti napomenem, možda nisi znala.
J.B.T. NIKADA nije posjetio Jasenovac.
Znaš li zašto?
Što misliš jel znao ono što mnogi tada nisu znali i sa čim su Srbi manipulirali.
Vidi upravo je taj podatak vrlo značajan.
Onaj u kojeg su se svi kleli nije bio u Jasenovcu.

grdi

Tko je glasao

Što misliš jel znao ono što

Što misliš jel znao ono što mnogi tada nisu znali i sa čim su Srbi manipulirali.
Vidi upravo je taj podatak vrlo značajan.

naravno da je znao...zato je i išao u Jasenovac skoro pa inkognito i bez novinara...

________________________________________
"where ignorance is bliss, 'tis folly to be wise"

Tko je glasao

A što je to? Ja znam samo ono

A što je to?

Ja znam samo ono što smo učili u školi. jer doma se baš i nije pričalo o politici, pa, s obzirom da je Tito nama bio jedno, a vama drugo, pitam se , jel' mi pričamo o istom čovjeku?

možda jedan dnevnik na tu temu, a ne ovako isprekidano. vjerujem da bismo onda dobili objektivnu sliku.

Tko je glasao

@Veli Jože

E sad ćeš biti prosvijetljena kad ti drug čakmak objasni, prosvijetlit će te do Karpata.

Tko je glasao

a kako da drugačije doznam?

a kako da drugačije doznam? reci, zašto Tito nije bio u Jasenovcu?

Tko je glasao

@Veli Jože

Mislim da će to pitanje ostati bez odgovora, jer bi na njega samo Tito mogao odgovoriti.

Ono što ja znam je da je Jasenovac bio u partizanskoj terminologiji isto ono što je pakao u kršćanskoj.
Mjesto koje treba izbjegavati pod svaku cijenu.

Tko je glasao

ne kužim kako se od par

ne kužim kako se od par takvih događaja stvorila toliko velika fama koja još danas, kada ništa ne možemo promijeniti nego oprostiti i naučiti da ne ponovimo, može dijeliti ove naše ljude do te mjere da tonemo i nećemo imati ni za hranu još malo, ali i dalje smo u Bleiburgu i Jasenovcu. Ili nam još uvijek nije tako loše? Ili ne volimo svoje malene dovoljno da bi normalno funkcionirali i ujedinili se protiv ovakvih vlasti kakve imamo (lokalno i na nacionalnoj razini)?

to mene muči. što mi hoćemo? kakav bi čovjek sve nas zadovoljio? kao da druge zemlje nemaju svoje traume i žrtve...

ne kužim, samo pokušavam gledati naprijed uza sve vas, ma što god mislili i zastupali, budimo fer prema klincima. nisu ništa krivi, a što ćemo im ostaviti na ovakav način?

nema lijevih i desnih u Hrvatskoj. nego bogati i siromašni u omjeru 2:98.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci