Tagovi

Ima li dovoljno fotelja za sve???

Ne možemo proturje?iti želji bilo koga za politi?kim uspjehom, a ?ak kada se radi i o otvorenom iskazivanju politi?kih ambicija za obnašanje nekih visokih dužnosti u izvršnoj ili pak predstavni?koj vlasti Republike Hrvatske….
To dakle ne možemo, ali i te kako imamo što za kazati ako su, i odmah kažimo potpuno jasno, takve ambicije produkt izmišljenih teza iliti nebuloza bez doslovno ikakvog realnog pokri?a. Da, da, odmah ste pogodili da je ovdje mogu?e rije? o gospodinu Hrelji i njegovoj bez i malo srama iskazanoj želji za ni manje ni više no „samo“ ?etiri ministarske foteljice u koaliciji „Kukuriku“, jer kako lijepo kaže, „oni“ su eto naglo postali tre?a snaga u državi. A kako i kada, ne zna se!

Sve napri?ane odnosno objavljene trkeljarije prije neki dan u tjedniku Globus o tobože njegovoj politi?koj dosljednosti, dobrom programu njegove stranke, i raznih drugih nebuloza ne bi uop?e zaslužile naš osvrt da se u tekstu opet i po ne znam koji put nije na uvredljiv na?in „o?ešao“ i o koaliciju BLOK „umirovljenici zajedno“ stavivši neke ?elne ljude ?lanica još jednom u kontekst nekakvih negativaca koji su navodno morali napustiti ni manje ni više no njegovu stranku radi opet navodnog nepridržavanja odredbi Statuta, što je naravno bedasto?a i notorna laž koja je izgleda u panici koja ga je uhvatila svakim danom sve svojstvenija Hrelji….
Da bi valjda sve bilo još efektnije, koalicija BLOK „umirovljenici zajedno“ je u krajnje „profesioanlno obra?enom“ (?itaj naru?enom) tekstu Globusa nazvana „plavim umirovljenicima“, valjda kako bi se prikrio ili barem ublažila Hreljina sramotna izdaja i pokušaj prodaje umirovljenika lijevom „Kukuriku“ bloku, ali i gorak okus jeftine rasprodaje vlastite stranke samo radi sitnih osobnih interesa, ili preciznije, sve samo kako bi se domogao pod svaku cijenu tre?eg saborskog mandata iz kojeg odmah može u povlaštenu mirovinu. Tvrditi stoga da se BLOK „umirovljenici zajedno“ udružio (protiv takozvanih crvenih) kako bi se priklonio HDZ-u jest nebuloza koja ?e Hrelju i HSU skupo stajati, prvenstveno jer su time uvrijedili sve one koji zdušno rade na okupljanju svih umirovljenika i koji pri tome nemaju niti žele imati bilo kakve ideološke okvire u koje ih Hrelja svojom promašenom politikom i pod prozirnom krinkom tobožnjeg poziva na jedinstvo, u stvari želi uvu?i i isporu?iti, ovaj put lijevom bloku, a sve kako bi mogao još jednom trgovati njihovim glasovima, no kako sada stvari stoje ovaj put mu to ne?e pro?i.

Svjestan je on dakako da je pogrešnom politikom svoju stanku gotovo u potpunosti rasturio, no osobna ambicija je o?ito bila puno ja?a, posebno od neke iskrene borbe za umirovljenike kojih se odrekao rekavši da on ne treba stranku starih ljudi, i kojih zanimljivosti radi napomenimo, nema ni u jednom od ona ?etiri ministarska mjesta koje bi on u slu?aju izborne pobjede „Kukuriku“ koalicije ponudio iz svoje „kvote“. Skromnosti radi navodi kako on osobno ne želi biti ministar, no nije teško iš?itati da sebe vidi na poziciji jednog od nekoliko potpredsjednika Vlade…. Mašala, rekli bi naši susjedi!
On nakon svega navedenog, a o?ito i sa glavom duboko u pijesku još uvijek mašta da mu još itko od umirovljenika ima razloga vjerovati. A o tome kako se sve u?estalije i bombasti?nije izjave, posebno o nekoj tobožnjoj „težini“ u sigurnom broju glasova, pa onda slijednom i u saborskim mandatima iz kojih opet proizlaze i navedeni neutaživi apetiti za raznim funkcijama, do?ekuju njihovi partneri unutar koalicije „Kukuriku“ nemam namjeru raspravljati jer ?e to oni zasigurno znati riješiti u svojoj „ku?i“.

?lanovi BLOK-a „umirovljenici zajedno“ su sve do nedavno na doslovno svakom svom skupu, odaslanim priop?enjima ili tiskovnoj konferenciji redovito upu?ivali i otvoreni poziv HSU-u da se priklju?i našoj koaliciji BLOK „umirovljenici zajedno“ kao logi?nom, potrebitom i prirodnom udruživanju svih umirovljeni?kih organizacijskih oblika, no od dana kada je Hrelja objavio savez sa HNS-om odnosno ulazak u koaliciju „Kukuriku“, naši pozivi na suradnju odnosno priklju?enje se više ne upu?uju, niti ?e jer bi to zna?ilo zadiranje u unutarnje odnose „Kukuruku“ koalicije što naravno ni u kom slu?aju ne želimo. Sa druge pak strane odnosno za neke poteze ?lana ili ?lanova „Kukuriku“ koalicije se to nikako ne bi moglo kazati…..

Ovo je zgodna prilika da se javnost još jednom upozna sa Hreljinim licemjerjem koji sa jedne strane nevješto u javnim istupima glumi neku tobožnju želju za „jedinstvom“ svih umirovljenika, a u stvarnosti sve poduzima kako bi ih razjedinio, što mu naravno nije ni prvi put.
Samo nedobronamjerna i politi?ki potpuno dezorijentirana osoba ili stranka bi uputila dopis sadržaja kojeg su od njega – njih dobili pojedini ?lanovi koalicije BLOK „umirovljenici zajedno“. Za ovakve nebuloze ispisati, a onda ih i nekome poslati, pošiljatelj stvarno treba biti,…. uz veliko suzdržavanje re?i ?u samo beskrupulozan do srži.

Stoga je i odgovor koji smo im uputili sasvim primjeren njihovu „dubokoumnom“ politi?kom promišljanju, a nadasve želji da ostanu na „površini“ pa u ma koliko mutnoj bari bili.

Ovo ispod je cijeli tekst našeg odgovora
Poštovani,
Na sastanku ?lanova BLOK „Umirovljenici zajedno“ smo sa pažnjom razmotrili dopis koji ste nam uputili te zaklju?ili da je primjereno odgovoriti vam na slijede?i na?in.
Izuzetno nam je drago da ste kona?no i vi na tijelima HSU-a, pola godine nakon sklapanja koalicijskog sporazuma umirovljeni?kih stranka poduprtih umirovljeni?kim udrugama na ?elu sa MUH-om došli do istog zaklju?ka, odnosno kako je potrebno udružiti sve snage umirovljeni?kog predznaka kako bi tako ujedinjeni nastupiti sa zajedni?kom listom na slijede?im parlamentarnim izborima.
Za razliku od vas, mi pak sa radoš?u možemo konstatirati da je usprkos mnogim pokušajima ranije, ovaj puta udruživanje u potpunosti uspjelo, naravno ne ra?unaju?i vas koji ste, da vas podsjetimo, tako?er sudjelovali u svim razgovorima i pregovorima nakon ?ega ste odlu?ili ne pristupiti koaliciji BLOK „Umirovljenici zajedno“. Za pretpostaviti je da vas pam?enje služi dovoljno dobro da razloge znate i da ih možete obrazložiti svom ?lanstvu, javnosti odnosno umirovljenicima posebno.
Tim ?inom ste se jasno opredijelili što je prepoznalo i mnogo vaših (sada ve? i bivših) ?lanova koje je nezadovoljno vašim politi?kim odlukama ovog trenutka u fazi masovnog prelaska u SU ili neke od drugih stranaka ?ime ste i formalno izgubili status exluzivnih predstavnika umirovljenika u Hrvatskom politi?kom prostoru. Vašu ste priliku za „predvodnika“ umirovljeni?kih stranaka tijekom prošlih osam mjeseci propustili u više navrata, a nakon potpisivanja koalicijskog sporazuma koalicije BLOK „Umirovljenici zajedno“ u prosincu 2009. i definitivno, jer sadašnji politi?ki realiteti kažu da bi ste se istoj samo mogli pridružiti vi, kažemo mogli, jer budu?i ste pristupili koaliciji „Kukuriku“, više o?ito ni to nije mogu?e, kao što nije korektno niti je realno mogu?e odnosno prihvatljivo da druge stranke, k tomu i potpisnice koalicijskog sporazuma BLOK „Umirovljenici zajedno“ pretpostavljamo bez znanja svojih koalicijskih partnera pozivate u koaliciju ?iji ste ?lan.
Tako?er vas moramo izvijestiti da unutar naše koalicije BLOK „Umirovljenici zajedno“ postoji i više no dovoljno pravnih i ostalih stru?njaka koji i te kako dobro poznaju zakonsku regulativu vezanu uz provo?enje svih radnji vezanih uz pripremu i provedbu samih parlamentarnih izbora, no u pravu ste kada kažete da naša koalicija možda nije još uvijek dovoljno profilirana ili prepoznatljiva što ?e mo svakako u predstoje?em razdoblju nastojati maksimalno popraviti, do te mjere da ?e gotovo svi umirovljenici potpuno jasno razlikovati BLOK „Umirovljenici zajedno“ od ostalih politi?kih opcija ili pak neke druge stranke sa umirovljeni?kim predznakom. Bilo kako bilo moramo ovom prigodom spomenuti i neke relevantne ankete koje vašoj stranci u pravilu daju rejting od 2 – 3%, do?im je BLOK „Umirovljenici zajedno“ pojavljuju?i se prvi put u jednoj anketi zauzeo tre?e mjesto sa 4,4% podrške bira?kog tijela. Pretpostavljam da vam je i više no jasno kako ?e ovaj rejting samo rasti proporcionalno našoj zastupljenosti u medijima koji nas o?ito je više ne mogu, a kako stari stoje i ne?e zaobilaziti.
Zbog svega gore navedenog, a imaju?i u vidu vaše iskrene namjere BLOK „Umirovljenici zajedno“ vam predlaže:
1. S obzirom da ste ve? za umirovljenike uradili niz veoma štetnih politi?kih poteza ?ime ste izgubili vjerodostojnost a poprili?no i rejting, bilo bi za vas možda najbolje da se uz odre?ene uvjete, a jedan od njih je i izlazak iz „Kukuriku“ koalicije, zatražite od potpisnika otvoren razgovor i tako se pokušate priklju?iti BLOK-u „Umirovljenici zajedno“ ?ime bi na najbolji na?in pokazali da doista želite zajedništvo.

2. Tim svojim ?inom tj. eventualnim ulaskom u BLOK „Umirovljenici zajedno“ bi doista istaknuli razumijevanje svoje trenutne politi?ke pozicije te na taj na?in pokazali da prestajete sa omalovažavanjem i diskreditiranjem Stranaka odnosno potpisnika koalicije BLOK „Umirovljenici zajedno“, te da ste spremni svoje osobne ambicije podrediti op?em cilju odnosno borbi za boljitak svih umirovljenika kao naše zajedni?ke ciljane bira?ke skupine.

3. Ujedinjenjem svih u zajedni?ki politi?ki BLOK „Umirovljenici zajedno“ bi doista sa velikom sigurnoš?u ve? sada mogli kazati da bi naša opcija bila vrlo, vrlo blizu prvoj, no realno gledaju?i zasigurno možemo ostati najmanje tre?a politi?ka snaga u nacionalnom parlamentu koja bi bila u poziciji sukreatora jedne nove Hrvatske politike. Naši bi dakle Zakonski prijedlozi imali i dovoljno ruku za prolaz pri glasovanju što vjerujemo i vi kao trenutno parlamentarna Stranka znate jako dobro.

4. BLOK „Umirovljenici zajedno“ i te kako zna što mu je cilj, kao i to da samo se koristili i da ?e mo se koristiti svim pozitivnim iskustvima, me?u ostalim i onih naših susjeda umirovljenika iz Slovenije koji su se na sli?an na?in udružili, a bira?i kao što ste i sami kazali prepoznali. Upravo na svijest naših umirovljenika, odnosno bira?a i ra?unamo kada im u predstoje?em vremenu predstavimo našu politi?ku platformu i program u kojem su umirovljenici naša centralna figura. Ve? ovoga trenutka sa velikom uvjerenoš?u mi sami isto kao i vi, jako dobro znamo kome i u kolikoj ?e mjeri umirovljenici pokloniti svoje povjerenje odnosno glas na predstoje?im parlamentarnim izborima.

5. Ovim odgovorom vam dajemo jasno do znanja, a svojim djelima to svakodnevno i dokazujemo da nas parole ne zanimaju ve? isklju?ivo djela od kojih ?e imati koristi oni za koje se zalažemo, a oni sami u ulozi bira?a ?e najbolje znati prosuditi tko je parolaš, a tko njihov istinski zastupnik.

I na kraju zbog same važnosti teme radi koje ste nam se obratili osje?amo potrebu navesti i slijede?ih nekoliko opservacija.
Politi?ki je vrlo nekorektno na bilo koji na?in pokušavati destabilizirati ve? postignutu, potpisanu, dakle i javno objavljenu koaliciju kojoj vi niste željeli pristupiti….. još je nekorektnije to raditi kao ?lan neke druge koalicije, no ako je sve to što ste napisali uz njihovo znanje onda je stvar još i poraznija… a najžalosnije od svega je što se u neskrivenoj namjeri za klasi?nom opstrukcijom politi?kih ?imbenika pozivate na jedinstvo……
Duboko smo uvjereni da ?e bira?i znati ispravno valorizirati i ovakve vaše „napore“.
Zagreb, 11.08.2010.
BLOK „Umirovljenici zajedno“
Koordinator
Lazar Gruji? dipl.oec.

Komentari

ne mogu ne povući jednu

ne mogu ne povući jednu paralelu.

u vrijeme predsjedničke kampanje, bandić mi je poslao propagandno pismo u kojemu je nezakonito (po naknadnoj odluci agencije za zaštitu osobnih podataka) koristio moje osobne podatke. na tu nezakonitu radnju milana bandića, napisao sam otvoreni odgovor.

ti si tada napisao slijedece:

ne vidim razlog da se uopće obratimo na ovaj dnevnik a posebno radi činjenice da je netko privatno dobiveno pismo objavio javno.
Po meni to spada u iznimno nepristojnu gestu a još veća nepristojnost je na isto javno odgovarati
, a naj gluplje od svega je da su ovdje naj žešći Bandićevi protivnici njegovi do jučerašnji naj bliži suradnici koji će se nakon 10. siječnja trpati u prvi vagon računajući na oprost i milost predsjednika...predsjednik je milostiv i milosrdan...

evo nas osam mjeseci kasnije. i ti javno objavljujes prepisku sa HSU-om.
koliko vidim, njihovo pismo nije javno, tj. tocnije nije upuceno javnosti, nego vama.

sto to govori o tvojoj dosljednosti i vjerodostojnosti tvoje rijeci?


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

Ne mogu ne povući

Ne mogu ne povući paralelu:
Tvoj odgovor na "privatno pismo" ne izgleda mi kao tvoj otvoreni odgovor, već odgovor dogovoren u svim detaljima na partijskom sastanku SDP-a, gdje se dobro promišljalo kako se obračunati, preko tebe, sa svojim neposlušnim kadrom. Bio je to medijski napad SDP-a, na kandidata koji se usudio suprotstaviti stranačkoj stezi.

Ti si bio samo zgodan medij, a na sastanku je precizno odvagivana svaka riječ koja je u tvome dnevniku.
Taj dnevnik je primjer odrađenoga partijskoga zadatka.

Dakle Lesar očigledno u Saboru djeluje prilično samostalno. Važnije od tog jednog slučaja jest indikacija da je to uobičajen način postupanja Dragutina Lesara, čime on sam svoju stranku svodi na – smokvin list.
http://pollitika.com/moj-pogled-na-laburiste

Samostalnost saborskoga zastupnika, tebi je smokvin list?! Kome on odgovara: stranci ili izbornoj bazi i građanima RH? Kome priseže?
http://pollitika.com/prisega

Taj kriterij odmaka od klijentelističke strukture po mom mišljenju u samom startu eliminira dva kandidata - Jelušića i Bernardića. Obojica su, svaki u svojoj mjeri, bila preblisko vezana uz taj Bandićev model, bez da se ikada od njih čula ijedna riječ suprostavljanja ili barem propitivanja. Takvi ljudi jednostavno ne mogu vjerodostojno predstavljati odmak od Bandićeve ostavštine.
http://pollitika.com/moj-glas-za-zeljku
Nisam primijetila da si zbog odmaka od Bandićeve ostavštine, bio principijelan i odmakao se od stranačke poslušnosti, te djelovao tako da
to govori o tvojoj dosljednosti i vjerodostojnosti tvoje rijeci?
Ili se izabrani promijenio, ili si ti pragmatičan, ili ...?

O vjerodostojnosti tvojih stavova i zalaganja, evo primjera:
Činjenica jest da je Bandić unutar zagrebačkog SDPa imao aktivnu oporbu, što se manifestiralo i prilikom izglasavanja famoznog DPUa kojim je omogućena izgradnja rampe za privatnu garažu na javnoj površini – tada je osam zastupnika SDPa (među kojima je bio i današnji predsjednik Jospivić) bilo suzdržano – i tako de facto uskratilo potrebnu glasačku potporu. Sam DPU je prošao zahvaljujući glasovima oporbe, tj. HDZa.
http://pollitika.com/isprika-sdpa
Čisto intelektualno muljanje:
DPU je prošao zahvaljujući onim članovima SDP-a koji su glasali ZA taj DPU, jer da oni nisu tako glasovali, glasovi oporbe bili bi samo zabilježeni u zapisniku sjednice, a građani Zagreba ne bi imali slučaj Varšavske.

SUZDRŽANI su oni koje boli briga za odluku o kojoj je riječ, koji ne razumiju problem ili koji su svjesni da je odluka loša, ali se neće zamjeriti svima onima kojima je trebala ta odluka. Takvi ni ne bi trebali sjediti na sjednicama, a bilo bi bolje da nisu bili ni nazočni jer bi svojim nedolaskom napravili više nego prisustvom.
Ovako sve mi liči na međupartijski dogovor "Nitko nije kriv": HDZ jer je oporba, a evo slaže se u slučaju "korisnom" za građane sa SDP-om, SDP ima odstupnicu jer nisu baš svi glasovali za taj projekt, a malo je, ili sasvim, kako kažeš, kriv HDZ -jer bez njega ne bi bilo odluke, suzdržani se nisu zamjerili stranci i ostaju dalje u igri koja će im zatrebati (a pokazalo se da je taktika i bila dobra jer se trebalo ispričati).
.
http://www.nacional.hr/clanak/79910/isprika-zagrepcanima-sdp-preuzeo-odg...
http://pollitika.com/isprika-sdpa
"Mi se kao klub ispričavamo građanima i građankama za sve pogreške koje smo do sad napravili, a koje su nanijele štetu. Razlog donošenja loših odluka nije bila samo slijepa politička poslušnost već i loša informiranost. Možda su neki bili obmanuti", kazala je Holy dodavši kako će današnja tematska sjednica o urbanizmu biti prekretnica u odnosu prema razvoju grada.
Ovom isprikom SDP je preuzeo odgovornost za sve Bandićeve postupke, među kojima je i oduzimanje dijela pješačke zone u Varšavskoj za gradnju ulazne rampe u kompleks Hoto-grupe.
Ipak, zanimljivo je kako se građanima glavnog grada nije ispričao šef SDP-a Zoran Milanović, koji je također član zagrebačke Skupštine, već je tu 'čast' prepustio svojoj mladoj kolegici."

ps.
malim strankama velike žele uskratiti svaku medijsku pozornost ili ih unaprijed blatiti , kako bi nametnule jedini izbor: ili "ZA nas" ili " PROTIV njih*"
- u tom tonu su tvoji dnevnici i komentari o malim strankama i njihovim predsjednicima

*"protiv njih" = opet za nas - ako su njima dovoljno nezadovoljni; ta nemaju nikoga drugoga ; glas za male je izgubljeni glas - dobro ih 4 godine uvjeravaju mediji zapostavljanjem svih, osim odabranih

Tko je glasao

minus zbog ove recenice: Ti

minus zbog ove recenice:

Ti si bio samo zgodan medij, a na sastanku je precizno odvagivana svaka riječ koja je u tvome dnevniku.

u ostalo mi se ne da ulaziti (niti imam vremena, upravo sam izmedju stemanja grbe na podu hodnika i farbanja knaufa).
bar ne s tobom.


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

Samo ti nastavi "farbati" na

Samo ti nastavi "farbati" na svim poljima.
A što se tiče štemanja grba, jednu veliku pokušao si ištemati dnevnikom o isprici. Nije baš najbolje ispalo, ali "plusić" za tvoj trud oko grba.

Tko je glasao

@ hatzivelkos, evo nas osam

@ hatzivelkos,
evo nas osam mjeseci kasnije. i ti javno objavljujes prepisku sa HSU-om.
koliko vidim, njihovo pismo nije javno, tj. tocnije nije upuceno javnosti, nego vama.

Dopis je upućen stankama koalicje BLOK "Umirovljenici zajedno" kao posljendica odluke tijela (predsjedništva ili kojeg već) HSU-a.... dakle javno, jer djelovanje Stranke i jeste javno...

sto to govori o tvojoj dosljednosti i vjerodostojnosti tvoje rijeci? Baš to što sam i napisao, a ti bi trebao razlikovati privatno pismo fizičke osobe od dopisa jedne stanke....

SU - Stranka umirovljenika

Tko je glasao

Djelovanje stranke je javno,

Djelovanje stranke je javno, a predsjednika je tajno. Interesantna logika koja zasluzuje minus zbog forsirane proizvoljnosti.

gpgale blog

Tko je glasao

@gale, kada ti ja osobno

@gale,
kada ti ja osobno uputim pismo onda je to privatno,
a kada ti ga uputim u ime neke stranke onda nije...
što ti ovdje nije jasno???

SU - Stranka umirovljenika

Tko je glasao

posve se slažem s

posve se slažem s tobom.
bandić je u biti istresao svoju intimu na papir sastavivši pismo za pojedinca koji je onda bezobzirno stavio pismo na net i time u biti povrijedio bandićevo pravo na privatnost.

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

@griotta, ne vidim da je

@griotta,
ne vidim da je potrebno troalti ovaj dnevnik takvim (upiši po želji)....
Zar nemate mogućnost napisati svoj dnevnik o Bandiću i do mile volje trkeljati što god hoćete... Ovo što ste započeli (ne i prvi puta) nema nikakve veze sa temom dnevnika stoga ....... odlepršaj dalje na neki drugi cvijetak... ako već o temi nemaš što za napisati... pa makar bilo i .....

SU - Stranka umirovljenika

Tko je glasao

Praksa. Naime, cak su i

Praksa. Naime, cak su i koalicijski ugovori tajni, a dogovaraju se izmedju stranaka. Pa tako, mozemo mi nacelno reci da bi to trebalo biti javno, bas kao i komunikacija izmedju predsjednickog kandidata i Hadzija, po istom principu, ali nije.

Pa tako, ukoliko nema pristanka izmedju dvije strane da nesto bude javno, tada mi ne govorimo o javnom, bila stranka, bio pojedinac, kandidat u igri. O istom metru se radi.

gpgale blog

Tko je glasao

@gale, netko može biti

@gale,
netko može biti javna osoba ali njegova osobna komunikacija bilo kime jest privatna.... i ništa drugo. Milan Bandić je kao građanin sa imenom i prezimenom želeći ostvariti svoj politički cilj poslao pismo xy-u, a ne ga objavio na oglasnoj tabli. To što je on u isto vrijeme bio i gradonačelnik ne znači da je pismo javno...
A to što je kandidat za bilo što opet ništa ne mijenja glede osobne komunikacije sa bilo kojom drugom osobom.... jer je to ono što i jest, privatna komunikacija....

Dopis starnke tremeljen na odluci njena tijela i upućen drugoj stranci nije niti može biti privatna korespodencija..... @gale što ti tu nije jasno???

SU - Stranka umirovljenika

Tko je glasao

OK. U pravu si. To sto

OK. U pravu si. To sto opcenito vecina dokumenata (ala koalicijski ugovor i slicno) nisu javno dostupni, nije problem SU. Nego, postoji li iti jedan dopis, odluka i slicno, iti jedan dokument koji SU krije od javnosti? Jer sta jes, jes, rad stranke mora biti u potpunosti javan.

I jos jedan detalj. Pitanja koja je Bandic potezao u privatnoj komunikaciji su isto tako pitanje javne, a ne privatne stvari. Jel se slazes s time?

gpgale blog

Tko je glasao
Tko je glasao

Jeli onda prikladna odluka

Jeli onda prikladna odluka Hadzija da ono sto pripada u javnu sferu tamo i prebaci? Pobogu, to se tice svih nas, imamo zato pravo da znamo sta se dogadja, bez obzira sto bi neki htjeli stvari drzati iza kulisa, jeli.

gpgale blog

Tko je glasao

Milan Bandić je bio

Milan Bandić je bio predsjednički kandidat.

Tko je glasao

@vosak, Milan Bandić je bio

@vosak,
Milan Bandić je bio predsjednički kandidat.
Da točno tako, sa punim imenom i prezimenom svojim,... dakle kao osoba ... jedan jedni čovjek ... kužiš?

SU - Stranka umirovljenika

Tko je glasao

Jedan jedini čovjek,

Jedan jedini čovjek, predsjednički kandidat, gradonačelnik, javna osoba. Kužim ja, kužite li Vi?

Tko je glasao

@vosak, da en duljim, Ili

@vosak,
da en duljim,
Ili nisi upoznat o čemu mi divanimo ili trolaš.... što god da jest od anvedenog, molim te da prestaneš. OK?

SU - Stranka umirovljenika

Tko je glasao

Dao sam plus dnevniku iako

Dao sam plus dnevniku iako mu nedostaje dokument na kojem se temelji (pozitivno je što je naknadno dodan u komentaru).

Bio bih presretan da se odgađanje potpisa koalicijskog sporazuma "Kukuriku koalicije" temelji na, ovaj put ispravnoj, prosudbi Zorana Milanovića da prvo mora raščistiti s kim i s kojim biračkim potencijalom potpisuje predizborni sporazum. To je važno znati prije bilo kakvih razgovora o podjeli fotelja, pogotovo kad se radi o umirovljenicima.

Javnosti je još nepoznata struktura i jačina stranaka koje polažu pravo na glasove umirovljenika. Od ranje već znamo da umirovljeničke stranke vole poistovjećivati broj umirovljenika sa svojim članstvom, svjesno izjednačujući brojne umirovljeničke udruge sa strankom. Kad se u igru uključi još i više stranaka umirovljenika, konfuzija je potpuna.

Zato bi umjesto prepucavanja ovdje, o liku i djelu Silvana Hrelje ovdašnju javnost nije potrebno dodatno informirati, bilo uputnije pružati informacije o strukturi članica i članstvu vaše koalicije. Nećete uspjeti samo prisvajanjem sada svima primamljivog postotka iz posljednje ankete koja je skrenula pozornost na umirovljeničku populaciju. Svojatati jednako može i Hrelja a valjanih argumenata nemate ni vi ni on.

Pokušajte nas malo informirati o razlikama kako bi postale uočljive "iz aviona", prvo nama pa onda i biračima. Anketa će biti još "milijun" a od njih neće biti nikakve koristi dok ne stvorite jasnu sliku "ovo smo mi a ono su oni" i dok se neće znati koji se broj glasova na koga odnosi.

U drugom bi koraku trebali izaći sa svojim izbornim programom, jer ako uspijete biti prvi u tome jer drugi ga još čuvaju kao zmija noge, osigurat ćete si nemali publicitet.

B-52

Tko je glasao

@sm, suglasan sa iznesenim u

@sm,
suglasan sa iznesenim u potpunosti....

O tome što će Zoran Milanović odnosno SDP raditi unutar koalicije "Kukuriku" je apsolutno njihova stvar i mi se u tako nešto ni u kom slučaju ne želimo mješati, no pitanje je da li je HSU uputio navedeni dopis uz znanje ili pak ne svojih koalicijskih partnera, a dopis je, to je valjda jasno, uperen na rušenje koalicije BLOK "Umirovljenici zajedno"

Javnosti je još nepoznata struktura i jačina stranaka koje polažu pravo na glasove umirovljenika. Od ranje već znamo da umirovljeničke stranke vole poistovjećivati broj umirovljenika sa svojim članstvom, svjesno izjednačujući brojne umirovljeničke udruge sa strankom. Kad se u igru uključi još i više stranaka umirovljenika, konfuzija je potpuna. Da u pravu si glede saznanja same javnosti o snazi biračkog tijela pojedine stanke odnosno u ovom trenutku HSU-a i BLOK-a "Umirovljenici zajedno", no ne toliko da se i iz samih rezultata pulsove ankete ne vidi tko koliko teži u ovom trenutku. Ipak, slažem se da još uvijek prema javnosti to nije dovoljno jasno stoga i započinjemo akciju "pojašnjavanja" tko je tko u umirovljeničkom političkom spektru.
Da su nam mediji bili malo skloniji to bi već i do sada bilo potpuno jasno svima, a ne samo dijelom unutar umirovljeničke populacije, kažem dijelom jer ni cijela umirovljenička popualcija još u dovoljnoj mjeri ne zna razliku između "nas" i "njih", .... a dijelom je to i radi toga što smo ih "čekali",... sve dok nisu otišli.... Sada se priča okreće jednom n ovom smjeru pa će vrlo skoro svima biti jasno tko je tko.

Zato bi umjesto prepucavanja ovdje, o liku i djelu Silvana Hrelje ovdašnju javnost nije potrebno dodatno informirati, bilo uputnije pružati informacije o strukturi članica i članstvu vaše koalicije. Nećete uspjeti samo prisvajanjem sada svima primamljivog postotka iz posljednje ankete koja je skrenula pozornost na umirovljeničku populaciju. Svojatati jednako može i Hrelja a valjanih argumenata nemate ni vi ni on. glede svojatanja rezultata ankete je stvar gledanja, no jasno je da obje "strane" polažu pravo na skor, a koliko je čiji dio će se vidjeti u nadolazećem razdoblju kada se i same ankete budu radile na možda malo jasniji način. Bilo kako bilo mi se uopće ne zanosimo nekakvim rezultatima raznih anketa već sve nade polažemo u naš rad i program koji će uskoro biti predstavljen široj javnosti. Povratne informacije sa terena jasno nam kažu da smo na dobrom putu da ostvarimo i dobar rezultat na čemu će mo raditi punom parom... a rezultat našeg svakodnevnog rada će dijelom biti još vidljiviji i široj javnosti u onoj mjeri koliko nas budu pratili mediji. Evo i ovih dana će se zbiti još jedan veliki događaj koji dodatno jača rejting i političku snagu SU-a a samim time i BLOK-a "Umirovljenici zajedno",....naravno da će za isto toliko netko i oslabiti...

Pokušajte nas malo informirati o razlikama kako bi postale uočljive "iz aviona", prvo nama pa onda i biračima. Anketa će biti još "milijun" a od njih neće biti nikakve koristi dok ne stvorite jasnu sliku "ovo smo mi a ono su oni" i dok se neće znati koji se broj glasova na koga odnosi. Da u pravu si, zato u ovih nekoliko dnevnika i želim predstaviti neke osnovne značajke HSU-a i BLOK-a "Umirovljenici zajedno". Moguće je da zbog razno raznih razloga i tema na pollitici naši dnevnici o "penzićima" baš ne pobuđuju neku osobitu pažnju, a moguće se radi i o nečem drugom, no kako god, do izbora je sasvim dovoljno vremena da se predstavimo u potpunosti. Naravno da se ovo što radimo mnogima ne sviđa i da već imamo mnoštvo akcija sa namjerom da se naša koalicija razbije ili unese razdor, no njihovo je da rade to što rade, a naše da sve to osujetimo i javnosti se prikažemo onakvima kakvi jesmo. Bili bi smo možda zabrinuti da nas ignoriraju (kao što neki i rade) no po svemu što vidimo sasvim smo sigurni da radimo dobar posao, i to na zadovoljstvo svih umirovljenika.

U drugom bi koraku trebali izaći sa svojim izbornim programom, jer ako uspijete biti prvi u tome jer drugi ga još čuvaju kao zmija noge, osigurat ćete si nemali publicitet.
Kao što već rekoh, mislim da će mo biti prvi koji će sa time izaći pred javnost.... a do tada svima unaprijed hvala na svakoj konstruktivnoj (pa i onoj koja to nije) kritici ili pak prijedlogu....

SU - Stranka umirovljenika

Tko je glasao

a rezultat našeg

a rezultat našeg svakodnevnog rada će dijelom biti još vidljiviji i široj javnosti u onoj mjeri koliko nas budu pratili mediji.

S ovim se ne mogu u potpunosti složiti.

Mediji jesu važna spona između vas i građana ali nikako jedina. U smislu izbora je još važnija ona izravna, s građanima. Ne znam što vas priječi da vaši aktivisti obiđu sve umirovljeničke udruge po općinama i gradovima, to obično nazivamo bazom ili terenskim radom, i na licu mjesta pojasnite o čemu se radi. Gostovati na lokalnom radiju ili se obratiti lokalnom novinaru je također važno, a nije tako teško kao kod državnih medija.

Ako bi to radili organizirano i masovno, mislim da bi i državnim medijima postalo interesantno. Ako ništa drugo, putem lokalnih podružnica drugih stranaka bi informacija o vašoj, nazovimo to sad tako, snazi relativno brzo došla do njihovih središnjica i putem njih do državnih medija.

Opcije su brojne, samo se treba odlučiti i delati.

B-52

Tko je glasao

@sm, dobro si citirao no

@sm,
dobro si citirao no promaklo ti je da sam napisao "dijelom",

Sve ostalo što si naveo je točno ono što radimo već više od 8 mjeseci, što je dijelom vidljivo i po (moram opet) rezultatima one pulsove ankete. Ako ja u pola godine prijeđem cca 50 000 kilometara obilazeći općine i gradove onda to doista jest terenski rad, e sad to što nas mediji ne prate u mjeri koliko bi željeli jest dijelom i zato što im kao nešto novo i nepoznato baš i nismo bili posebno "zanimljivi", no i te kako hodami i pričamo... i činiti ćemo to i dalje.... i još žešće...

I da ne bude zabune, jest da želimo medijsku pozornost no ne ljutimo se zbog izostanka jer vjerujemo da će naš rad biti zamiječen u dostanoj mjeri.... sve u svoje vrijeme.
I naravno da koristimo i još niz drugih mogućnosti... sve u okviru svojih skromnih financijskih mogućnosti.

Dakle radi se i shodno tome uskoro očekujemo nagli uzlet (za javnost) u svakom smislu.....

SU - Stranka umirovljenika

Tko je glasao

@sm, dobro si citirao no

@sm,
dobro si citirao no promaklo ti je da sam napisao "dijelom",

Mislio sam da nećemo sitničariti, ali kad već hoćeš:

Između ovog,

a rezultat našeg svakodnevnog rada će dijelom biti još vidljiviji i široj javnosti u onoj mjeri koliko nas budu pratili mediji.

(dio rezultata će biti vidljiviji)

i ovog,

a rezultat našeg svakodnevnog rada će biti još vidljiviji i široj javnosti dijelom i u mjeri koliko nas budu pratili mediji.

(rezultat će biti vidljiviji dijelom i zbog medija)

Možda biste imali bolje rezultate da ne iritirate čak i dobronamjerne ljude insistiranjem na tome da baš nigdje niste pogriješili, u konkretnom da sam propustio uočiti dijelom pa da zato ne stoji kritika kako previše očekujete od medija.

No priznajem, iako nisam propustio uočiti "dijelom" i ispravno sam pročitao ono što piše, očito sam pogrešno shvatio ono što ste mislili reći.

Uzgred, kod političara najviše mrzim ono kad nakon što nešto urade, kažu ili napišu, a što netko izloži kritici, poslije kažu "nije tako bilo", "jesam možda rekao ali je bilo u sasvim drugom kontekstu" ili "jest da sam to napisao ali niste shvatili što sam mislio reći".

Komunikolozi kažu da bi političari čak i da jesu u pravu, ako se radi o banalnoj stvari, barem ponekad trebali dati za pravo i sugovorniku, čisto da unaprijed ne prekidaju komunikaciju.

Ako mi išta nije promaklo, onda to da iz vaših rasprava mogu zaključiti kako se s njima ne slažete.

B-52

Tko je glasao

@sm, Ako mi išta nije

@sm,
Ako mi išta nije promaklo, onda to da iz vaših rasprava mogu zaključiti kako se s njima ne slažete. Uvjeravam te da je stvar upravo suprotna!

Možda biste imali bolje rezultate da ne iritirate čak i dobronamjerne ljude insistiranjem na tome da baš nigdje niste pogriješili, u konkretnom da sam propustio uočiti dijelom pa da zato ne stoji kritika kako previše očekujete od medija. Možda prepotentno zvuči no doista radimo puno, a kada netko radi puno onda je logično i da ponegdje i pogriješimo,... i nigdje i nikada nismo kazali suprotno,... a da jesmo samouvjereni i sigurni, to doista stoji...
Glede medija ću pojednostaviti i to objasniti ovako:
Bez medijske pozornosti smo kod potencijalnih birača uradili toliko koliko jesmo, a smatramo da bi uz njih (medije) uspjeh bio i veći... SU - Stranka umirovljenika

Tko je glasao

Kako vidim, tema je pobudila

Kako vidim, tema je pobudila tako veliki interes da je doista neophodno linkati i na onaj dopis HSU-a na koji je otišao odgovor iz ovog dnevnika...
... a vidim i da je ukupan zbroj ocjena za dnevnik 0 mada se ni u kom slučaju matematički ne slaže sa zbrojem ocjena ...... no Ok, ocjene ionako nisu važne.

SU - Stranka umirovljenika

Tko je glasao

Hrvatskom se siri

Hrvatskom se siri mljackanje:

Mljac, mljac, mljac cuje se mljackanje sa Brijuna

Mljac, mljac, mljac cuje se mljackanje kukuriku koalicije koja se prezderava na gastro turneji " Zderimo rvacko!"
od Buja do Vukovara

Mljac, mljac, mljac cuje se mljackanje iz Zagreba gdje tramvajska gusjenica klopa Holding

MMF odmah!

Tko je glasao

Josipović je ponovno

Josipović je ponovno kritizirao i pretvorbu i privatizaciju u Hrvatskoj te se zauzeo za njezinu, kako je rekao, 'barem djelomičnu korekturu u moralnom smislu'.
http://www.tportal.hr/vijesti/hrvatska/82074/Josipovic-za-djelomicnu-kor...

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci