Tagovi

Igre oko Fonda hrvatskih branitelja

Nedavna izjava predstavnika Zbora braniteljskih udruga iz Domovinskog rata Grada Zagreba i zagreba?ke Hvidre o tome kako je Vlada RH iz Fonda hrvatskih branitelja uzela 1,4 milijarde kuna izazvala je njenu o?ekivano oštru reakciju a osudi „urotnika“ se pridružila i središnjica Hvidre. Osim klasi?nog demantija, Jadranka Kosor nije propustila dometnuti kako se hajka na ?elništvo Fonda pokre?e „prema nalogu najve?e oporbene stranke“.

Koliko god se Vlada i ?elništva udruga ?iji predstavnici sjede u Upravnom odboru Fonda upinjali da lopticu prebace na sebi bliži, dakle politi?ki teren, obzirom na gospodarsku krizu i kroni?an manjak milijardi u državnom prora?unu, opravdano je zanimanje branitelja i šire javnosti o tome kako se recesija odrazila na poslovanje i vrijednost Fonda. Budu?i su kasnile isplate braniteljima koji su prije dva i više mjeseci prodali svoje udjele u Fondu, u najmanju ruku je nepristojan odgovor onih koji su zaduženi za ukupno poslovanje Fonda i uredno izvršavanje obveza prema ?lanovima istog.

U prili?no naelektriziranoj atmosferi su s jedne strane zaredale optužbe o netransparentnom poslovanju Fonda a s druge da zagreba?ka Hvidra neodgovorno unosi nemir u braniteljske redove što bi navodno moglo dovesti do pani?ne rasprodaje udjela i u kona?nici do gašenja Fonda.

Nedvojbeno je da ?lanovi Fonda imaju pravo na informaciju o poslovanju istog ali nije bez osnova niti bojazan za sudbinu Fonda, posebice ako se prisjetimo reakcija burze nakon što je predsjednik Vlade „bubnuo“ kako se ukida drugi mirovinski stup.
Zato bi ministrici Kosor koja je i predsjednica Upravnog odbora Fonda bilo mnogo uputnije da umjesto optuživanja SDP-a svoju energiju usmjeri na pripremu kvalitetnog izvješ?a o poslovanju Fonda.

Uostalom, ?lankom 26. Zakona o Fondu hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i ?lanova njihovih obitelji (NN br. 163/2003) je Društvo za upravljanje Fondom obavezano da sastavi i objavi upravo takvo izvješ?e:

VI. OBVEZE IZVJEŠ?IVANJA I PRIOP?AVANJA O OBVEZAMA
?lanak 26.
Društvo za upravljanje Fondom ?e najkasnije do 31. ožujka svake godine izdati informativni prospekt Fonda s informacijama do 31. prosinca prethodne godine.
Informativni prospekt Fonda sadržava osobito:
1. podatke o Fondu,
2. datum osnivanja Fonda,
3. portfelj Fonda,
4. podatke o Društvu za upravljanje Fondom,
5. podatke o na?inu obra?unavanja troškova upravljanja Fondom,
6. godišnja financijska izvješ?a Društva za upravljanje Fondom revidirana od strane ovlaštenog revizora,
7. na?ela i strategija ulaganja,
8. i druge informacije.
Pod podacima o Društvu za upravljanje Fondom u smislu stavka 2. to?ke 4. ovoga ?lanka podrazumijevaju se sljede?i podaci:
1. tvrtka, pravni oblik i sjedište,
2. ime i prezime te dužnosti ?lanova Uprave i Nadzornog odbora,
3. pobliže odre?ivanje odgovornosti kod donošenja investicijskih odluka,
4. visina temeljnog kapitala te imena i adresa vlasnika udjela i veli?ina njihovog udjela,
5. godišnja financijska izvješ?a revidirana od strane ovlaš¬tenog revizora,
6. na?ela i strategija ulaganja.
Informacije se objavljuju u »Narodnim novinama« i u najmanje dva dnevna lista koja se prodaju na teritoriju cijele Repub¬like Hrvatske.

Rok za objavu je, kako vidimo, ionako blizu. Evo kako izgleda Informativni prospekt za 2007.godinu (dokument-prilog br.2 u PDF formatu). Da li je u najboljem obliku i razumljiv onima kojima je namijenjen, prosudite sami.

Zagreba?ka Hvidra je pokrenula još jedno važno pitanje, tko i kako upravlja Fondom. Po njima, Upravni odbor je pod direktnim utjecajem Vlade umjesto da na njegovo poslovanje najviše utje?u ?lanovi.

Evo što kaže Zakon:

II. UPRAVNI ODBOR FONDA
?lanak 7.
Upravni odbor ima 7 ?lanova koje imenuje i razrješuje Vlada Republike Hrvatske s tim što je ministar nadležan za pitanja hr¬vat¬skih branitelja iz Domovinskog rata po položaju predsjednik Upravnog odbora.
U Upravni odbor imenuju se predstavnik ministarstva nadležnog za gospodarstvo, predstavnik iz radnog tijela Hrvatskoga sabora mati?nog za pitanja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata te ?etiri predstavnika hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata.
O na?inu izbora predstavnika hrvatskih branitelja u Upravni odbor Fonda registrirane Udruge branitelja iz Domovinskog rata posti?i ?e sporazum kojeg ?e dostaviti Ministarstvu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.
U slu?aju da sporazum iz prethodnog stavka ne bude donesen u propisanom roku isti ?e biti zamijenjen odlukom Vlade Republike Hrvatske.
?lanovima Upravnog odbora mandat traje do opoziva.
O sazivanju sjednica, glasovanju i drugim pitanjima bitnim za njegov rad Upravni odbor donosi poseban poslovnik.

?ini se kako su sporna upravo ?etiri braniteljska predstavnika koji pri odlu?ivanju imaju ve?inu.

Nije mi poznat eventualni sporazum „registriranih Udruga branitelja iz domovinskog rata“ ali znam da iste niti približno ne uklju?uju sve branitelje, ma koliko se udruge hvalile brojem ?lanova. Tako ispada da su, umjesto da se osmisli i provede neki oblik izjašnjavanja svih branitelja, odluku o tome tko ?e u Fondu zastupati njihove interese donijela rukovodstva udruga, odnosno njihova republi?ka Koordinacija.

Iako manje ili više svi znamo na?in funkcioniranja udruga, prije svega njihovog financiranja, podsjetimo se kako stvari stoje. Dodatno, kao ilustracija odnosa ?elništava braniteljskih udruga i aktualne Vlade može poslužiti i ovo.

Dakle, na hrpi imamo HDZ-ovu Vladu kojoj nasušno trebaju milijarde, HDZ-u sklona ?elništva braniteljskih udruga i od njihove strane imenovane predstavnike u Upravnom odboru Fonda u kojem se, nadajmo se, milijarde još uvijek nalaze.

Ako možemo zamisliti situaciju u kojoj Upravni odbor Fonda donaša odluku o investiranju u „dužni?ke vrijednosne papire koje je izdala Republika Hrvatska, HNB i za koje garantira Republika Hrvatska“ (?lanak 14. Statuta to omogu?ava u cjelokupnom iznosu imovine Fonda), bit ?e da zabrinutost zagreba?ke Hvidre i dijela branitelja nije bez osnove.

Kao jednom od branitelja koji nije prodao svoje udjele, nije mi drago ni pomisliti da bi (i moja) imovina Fonda možda mogla poslužiti za namirivanje neutaživih apetita i u krajnjem, za održavanje na vlasti Vlade za koju držim da je spremna na sve kako bi to postigla.

Komentari

Uffffff dotakanu si me u rak

Uffffff dotakanu si me u rak ranu kako veli narod. Osobno smatram da je Panđa dobro ućinio kad je obznanio "prste u medu" aktualne vlasti. Razvidno je da se pokušavalo i pokušava manipulirati Fondom, Đakić, HDZ-ov zastupnik u Saboru, sukob interesa, Predsjednik G.O. Periša također u HDZ-u. Skoro svi članovi G.O. članovi vladajuće stranke. Da ne napominjem da se ni jedna Županijska ili gradska HVIDR-a nije oglasila o tome. Interesantna je ta šutnja ili govori sama za sebe. Puno bih mogao o članovima nadzornog odbora,zašto baš Erste a ne npr. HPB kao domaća banka itd itd. Neki put me je sram što sam bio branitelj.

Tko je glasao

Lovac Dečak, ponosni

Lovac Dečak, ponosni Đakić, i poštenjačine, poput Pandže,
preko udruga bajnih, lovu strpali , u svoje su kandže.
Međusobno se kolju i grizu, po naredbi zle babe,
časnih branitelja, krvavo zarađene dionice, zlorabe.
Iz pozadine, vračara se baba krevelji i smije,
zašto baš nitko, osim HDZ-ovaca, nad tom lovom ne bdije???
Svi su oni, gle čuda! iz istog slavnog tabora, zna se,
grdnu lovinu hrabro prigrabili, naravno, samo za se.

Tko je glasao

Naopaka ti je logika. Moze

Naopaka ti je logika. Moze te biti sram eventualno samo zato sto nisi ostao branitelj.

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

Možda bih i razmišljao o

Možda bih i razmišljao o prodaji da se novci dobiju odmah, ali sa počekom od 60 dana mišljenja sam da smo zakasnili svi koji nismo tražili isplatu. Jednostavno ne znam odakle vladi novci za plaće, penzije i dječji doplatke za peti mjesec...
Razbiće i tu kasicu-prasicu kao što razbijaju sve što stignu...Dugoročno gledano...

Put za pakao je popločen dobrim namjerama...

Tko je glasao

Mislim da problem nije u

Mislim da problem nije u tome što se novci dobiju nakon 60 dana od dana podnošenja zahtjeva već što je u trenutku prodaje nepoznata vrijednost udjela.

Osim što je vjerojatno zamišljeno kao destimulativna mjera i "faktor odvraćanja" od prodaje, to je i presedan u trgovini. Primjerice, kako bi bilo da netko mora prodati stan danas ali ujedno pristati na cijenu koja će vrijediti za 60 dana?

Bilo bi zanimljivo znati kakav bi interes za prodaju bio da se cijena određuje u visini vrijednosti udjela na dan podnošenja zahtjeva.

Još bi zanimljivije bilo znati na temelju čije volje i interesa su predstavnici branitelja u Upravnom odboru digli ruke za ovakav način prodaje, većine branitelja u ime kojih tamo sjede ili ministra financija, odnosno Vlade.

B-52

Tko je glasao

Mislim da problem nije u

Mislim da problem nije u tome što se novci dobiju nakon 60 dana od dana podnošenja zahtjeva već što je u trenutku prodaje nepoznata vrijednost udjela.

Slažem se, i po meni je to svojevrsni presedan jer prodaješ nešto svoje, a ne znaš pošto i koliko ćeš za svoju imovinu dobiti na dan D.

Navodno je to da se sprijeće eventualne manipulacije i zbog očuvanja likvidnosti u slučaju da odjednom veći broj branitelja odluči prodati svoje udjele.
No ta odluka može nanijeti znatnu štetu prodavatelju jer u 60 radnih dana se uvjeti na tržištu kapitala mogu znatnije promijeniti (na štetu prodavatelja) zbog kojih vaša odluka možda ne bi bila ista. Nisam siguran jel postoji mogućnost odustajanja od prodaje, ali svakako bi je trebalo uvesti i odrediti nekakav krajni rok do kojeg bi se moglo podnijeti i takav zahtjev.

Tko je glasao

Nisam siguran jel postoji

Nisam siguran jel postoji mogućnost odustajanja od prodaje, ali svakako bi je trebalo uvesti i odrediti nekakav krajni rok do kojeg bi se moglo podnijeti i takav zahtjev.

"Zahtjev je moguće povući isključivo isti dan i u istoj poslovnice Banke/FINA-e u kojoj je
Zahtjev i podnesen u radnom vremenu poslovnice.
Zahtjevi podneseni putem Erste NetBanking usluge mogu se povući u bilo kojoj poslovnici
Erste&Steiermarkische bank, isključivo isti dan kad je Zahtjev i podnesen."

http://www.erste-invest.hr

Tko je glasao

Zahtjev je moguće povući

Zahtjev je moguće povući isključivo isti dan i u istoj poslovnice Banke/FINA-e u kojoj je

ma ovo je krajnje smiješno i nelogično. isplatu ČEKAŠ 60 dana, a promijeniti odluku možeš samo u istom danu...uopće ne vidim poantu ovakve odredbe?! to su valjda mislili na one koji su zahtjeve podnosili pijani pa se u medjuvremenu otrijeznili i shvatili što su učinili :)))

zahtjev bi se morao moći povuči do pred samu isplatu ili neko kompromisno rješenje po meni bi bilo unutar mjesec dana. a čak sam siguran da bi se sada trebao skratiti i period čekanja jer je najgore za Fond prošlo i više mu ne prijeti opasnost od naprasne likvidacije. OIF-ovi mislim da imaju rok iplate od mjesec dana premda u praksi isplatu vrše u roku par dana.

Tko je glasao

gle, nisam ja pisao zakon -

gle, nisam ja pisao zakon - ja sam samo jedan od onih koji kusaju tuđa da oprostite sranja. pitao si da li se zahtjev može povući i ja sam ti odgovorio ono što znam.

zapravo je najstupidnija stvar da prodaješ nešto za što ne znaš koliko će zapravo vrijediti.

a što su zapravo mislili možda da pitaš Kosor, Đakića, Merčepa i ekipu ako imaš načina doć do njih :-)

Tko je glasao

Kako Fond branitelja

Kako Fond branitelja kontrolira HDZ završiti će u minusu kao i sve ostalo.Nebi bilo čudno da za par godina spoznamo da smo kao branitelji dužni uplatiti HDZu vrijednost paketa dionica.

Tko je glasao

Šta reći ogromna muljaža

Šta reći ogromna muljaža ogromna sramota... ŠTo je najžalosnije država zabranila i emisiju Zatvoreno sa tom temom... Valjda ni njihova udarna emisija Zatvoreno nemože toliko lopovluka skriti pa se odlučili na ovako drastičan potez...
Inače najsmješniji i najžalosniji je dio kada se javlja "autoritet" za braniteljske udruge Đakić (slučajno član HDZ-a i zastupnik u Saboru...) koji kaže da je sve to jedna laž i pokušaj diskreditiranja države...

Justice for all !

Tko je glasao

Ja sam odavno frknia svoje

Ja sam odavno frknia svoje udjele, to je bilo onog momenta kad sam shvatio da HDZ postavlja upravni odbor, kad sam doznao kolike su naknade pripadnicima istog, kad su prodali INU (jer fonda bi trebao u svom portfelju imati pakete najvećih hrvatskih tvrtki, bez obzira na situaciju na tržištu kapitala), te kad sam bio upoznat da će se fond ugasit ako 50% udjelničara frkne svoje udjele, iako to ne mora biti istina jer kako će se znati s obzirom na netransparentnost rada koliko je udjelničara i love u njemu.

Tko je glasao

Zato je kao što vidimo sve

Zato je kao što vidimo sve je to bila bura u čaši vode.

Razlog je sasvim jednostavan, svi ti zborovi braniteljskih udruga iz Domovinskog rata i Hvidre su pod kontrolom HDZ-ovih jurišnika i lažnjaka, koji su u potpunosti zaplašili i marginalizirali sve one istinske branitelje koji su u vodstva braniteljskih udruga iz Domovinskog rata i Hvidre izabrani samo da fingiraju i služe kao marionete onima kojima su, po partijskom zadatku HDZ-a, vodstva braniteljskih udruga iz Domovinskog rata i Hvidre povjerena na fingiranim izbornim skupštinama, a za čega su kao i svi izdajnici naroda i žrtava Domovinskoga rata, obilato nagrađeni.

Ovakva ili slična izlijetanja iz "državotvornog" okvira, poneke čestite i poštene duše u vučjoj jazbini će se sigurno korigirati na idućoj izbornoj skupštini.

Žalosno je ali istinito da su istinski i pošteni hrvatski branitelji odustali ne samo od borbe za svoja prava, već i od borbe za istinom, pa stoga ne treba čuduti što im Jace, Dakići, Merčepi, Dečaki, ratni bjegunci, ratni profiteri, lažni branitelji, lažni invalidi Domovinskog rata i slična politička, profiterska i plaćenička smeća kroje sudbinu i upravljaju onim bijednim ostatkom našeg obola i doprinosa u Domovinskom ratu.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

NARAVNO OVO NIJE OGOVOR NA

NARAVNO OVO NIJE OGOVOR NA VLASTITI KOMENTAR, VEĆ NA "ANONIMNE" TELEFONSKE PRIJETNJE, A KOJE SU PRIJETNJE NESUMNJIVO VEZANE ZA MOJE ZADNJE KOMENTARE NA OVIM STRANICAMA.

Moj odgovor na te prijetnje je jednostavan: Gospodo bio sam među prvima u obrani Domovine, a kako neprijatelj nikada ne spava i danas sam u prvim redovima obrane prava na mišljenje. Stoga poručujem svim kukavicama i kopilanima, kada već imate moj telefonski broj za prijetnje, onda imate i moju adresu, pa očekujem od vas da pokažete muda i predstavite se osobno, ovako me samo zasmijavate, do suza!

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Kako je moguće da netko

Kako je moguće da netko dođe do tvog telefonskog broja kad ne pišeš pod punim imenom i prezimenom ?

Tko je glasao

Pravo pitanje @krrrrekani!

Pravo pitanje @krrrrekani! Naravno da može doći do telefonskog broja ako je u pitanju veliki novac i pljačka državne razine i razmjera.
Tada Ti padaju u vodu, duboku i mutnu, svi Zakoni koji štite inače od takvih radnji.
Osim toga, treba imati poprilično hrabrosti ovako manipulirati branitelje i to samo uvjetuje da se oni koji su "umočeni" moraju i morali su se na vrijeme pripremiti da ih se ne razotkrije prije nego li obave posao.

Zar misliš da bi hrvatski politički šljam dozvolio da taj Fond sa najkvalitetnijim dionicama raste i uvećava svoju vrijednost? Nemoj biti naivan i razmisli.... zašto branitelji ni pod koju cijenu ne smiju doći do financijske neovisnosti?
Npr. postoji realna opasnost da branitelji dio novca iz fonda skrenu u organizaciju izbora neku recimo braniteljsku stranku i izlazak na izbore. Naravno da to izgleda kao SF ali i braniteljima može doći "iz dupeta u glavu"! Ili je to nemoguće? Ovisi kako će se dalje odvijati gospodarsko-politička situacija u zemlji.
Misliš li da nije netko i na to mislio? Uvjeravam Te da je!
Sadašnja organizacija Fonda i upravljanje Fondom zapravo onemogućuje braniteljima slobodno raspolaganje dionicama kako je to pravilo kod drugih vlasnika dionica.
Stvarna je istina da branitelji u punom smislu riječi i nisu vlasnici svojih vlastitih dionica.

Tko je glasao

Npr. postoji realna

Npr. postoji realna opasnost da branitelji dio novca iz fonda skrenu u organizaciju izbora neku recimo braniteljsku stranku i izlazak na izbore.

S praktične strane gledano

za ovu opciju "skretanja" novca iz Fonda u neku hipotetsu braniteljsku stranku, nakon što su prestali važiti svi navedeni moratoriji na raspolaganje vlastitim udjelima, trenutno nema nikakvih zapreka. Prodajom udjela se dobije novac s kojim se isti dan kad bude isplaćen, na burzi kupuju željene dionice, npr. HT-a ili Ine (ili bilo koje druge po želji), ali zbog atraktivnosti i obilne dividende pretpostavimo da će to biti HT. Preduvjet za tako nešto bio bi da svi članovi te hipotetične braniteljske stranke pristanu da svoje dionice "udruže" u neki novi fond; pogodan oblik za takve slučajeve bio bi neka vrsta ZIF-a (zatvoreni investicijski fond) ili jednostavnije d.o.o. ( i jedan i drugi oblik su korišteni u pljački imovine stradalnika dom. rata iz tzv. PIF-ova). Kad bi to napravili više vam nitko ne može naređivati kako ćete raspolagati svojom imovinom i prihodima od nje (DIVIDENDOM).

A upravo to raspolaganje dividendom je trenutno najveći kamen smutnje Fonda HB. Trećina dividende se navodno reinvestira, trećina se poklanja socijalno ugroženim braniteljima i za učeničke stipendije, dok preostala trećina biva isplaćena (ako) svim članovim Fonda.
A svake godine se po osnovu dividende u Fond HB slijeva 150-200 mil kuna, dakle kada bi ta hipotetska braniteljska stranka uspjela pridobiti samo 5% od preostalih branitelja koji nisu prodali svoje udjele FHB-a, godišnje bi se u vaš novoosnovani fond slijevalo 7,5-10 milijuna kuna, što je suma dovoljna za financiranje svih aktivnosti neke manje političke stranke.

Najljepše od svega je da prebacivanjem svojih udjela u dionice, ne prestajete biti članovi Fonda HB i ostavrujete pravo na nove udjele kada u Fond sjednu i ostale predviđene dionice: HEP-a, HC-a, HŠ-a, HŽ-a, HRT-a.
A kao politička stranka možete se boriti da se dionice spomenutih firmi čim prije prebace u Fond HB ili direktno na ruke braniteljima i prije nego li te javne firme budu privatizirane (razlog je naravno dividenda, ako je ima).

I sad sam ga zakomplicirao do kraja, ali nadam se da ćete skužiti što je pisac htio reći.
:))

Tko je glasao

Ništa ni nisi

Ništa ni nisi zakomplicirao, stvari su prilično jasne. I valjda baš zato što jesu, digla se tolika bura.

Ne vjerujem da eventualno osnivanje Stranke branitelja ima ikakve veze s događanjima oko Fonda. Usput, skeptičan sam prema stranci branitelja, ukoliko bi ista težila igrati ulogu nekadašnjeg SUBNOR-a a sudeći prema nekim izjavama onih koji se za to zalažu, postoji realna mogućnost da je tako.

Međutim, spomenuo si raspodjelu prihoda na trećine (Zakon):

Članak 29.
Prihod od realizirane kapitalne dobiti i prihodi od kamata dijelit će se članovima Fonda sukladno veličini njihovih udjela do 1/3 dobiti Fonda.
1/3 prihoda od realizirane kapitalne dobiti i prihoda od kamata namijenjena je za razvojne socijalne i humanitarne mjere u svrhu poboljšanja statusa hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji.
Realizirana kapitalna dobit i prihodi od kamate automatski se reinvestiraju do 1/3 dobiti Fonda.

Ovo je također jedan mogućih od kamena spoticanja zato jer je zakonodavac regulirao kako će se raspoređivati dobit, a ne vlasnici.

Uvažavajući ostalu regulativu, nije sporno da zakonodavac (država) može odrediti koliko će dobiti zahvatiti na ime davanja sebi (porezi, prirezi, doprinosi i razno drugo), ali se ovdje radi o uzurpiranju vlasničkih prava (raspodjela dobiti).

Nastavno, vlasnici nemaju nikakvog utjecaja ni na to koje i kakve " razvojne socijalne i humanitarne mjere u svrhu poboljšanja statusa hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji" će se financirati a na to ide čak trećina dobiti. Neki govore da i na tom polju ima nepravilnosti, odnosno da pomoć nekima ide a nekima ne pa se sumnja u kriterije, posebno kod dodjela jednokratnih pomoći.

U uvjetima kad je nedvojbeno da najveći dio branitelja nije imao i nema mogućnost utjecaja na upravljačku strukturu a ista donosi odluke o upotrebi zajedničke dobiti svih, bilo bi zanimljivo znati što bi na takvo rješenje rekao Ustavni sud, ako bi netko pokrenuo pitanje ustavnosti odredbe o unaprijed raspodjeli dobiti na trećine.

B-52

Tko je glasao

ali se ovdje radi o

ali se ovdje radi o uzurpiranju vlasničkih prava

bilo bi zanimljivo znati što bi na takvo rješenje rekao Ustavni sud, ako bi netko pokrenuo pitanje ustavnosti odredbe o unaprijed raspodjeli dobiti na trećine.

upravo na to sam i mislio. u ime branitelja netko drugi je odlučio način na koji će se raspolagati njegovom imovinom i pravima koja iz nje proizlaze, pravo na dividendu u punom iznosu.

npr. zašto bi branitelj bez mogućnosti da participira u pravima koja se odnose na socijalnu komponentu (onaj koji nema djecu ili zbog materijalnog statusa (situiran)) morao glumiti socijalnu ustanovu i trećinu svoje dividende poklanjati socijalno ugroženim braniteljima? mislim da bi u tom pogledu bilo korektno barem zatražiti suglasnost svakog branitelja ponaosob, slaže li se da se njegova trećina dividende prebaci u Zakladu koja financira socijalno ugrožene.

baš sam bešćutan

:)))

Tko je glasao

Nisi TI uopće besćutan

Nisi TI uopće besćutan nego pametan i razuman moj @krrrrekani. Ma molim Te lijepo tko to i na temelju čega procijenju koja obitelj je socijalno slaba a koja to nije? Uopće ne postoji institut koji zna i može definirati nečije imovinsko stanje i sve prihode svih vrsta u jednoj obitelji. Jasno je da tu ima mogućnosti nepreglednih manipulacija i kladio bih se da školujemo svojim novcem puno onih koji su bogatiji od nas, da ne kažem kako su vjerojatno npr. "najsiromašniji" baš HDZ-ovi studenti.

Tko je glasao

npr. zašto bi branitelj bez

npr. zašto bi branitelj bez mogućnosti da participira u pravima koja se odnose na socijalnu komponentu (onaj koji nema djecu ili zbog materijalnog statusa (situiran)) morao glumiti socijalnu ustanovu i trećinu svoje dividende poklanjati socijalno ugroženim braniteljima?

Izvrstan pokušaj da skreneš priču na nešto o čemu ja uopće nisam govorio.

Ponavljam, radi se o tome da ja i svaki drugi branitelj moramo imati pravo da se izjasnimo o tome kako će se raspodijeliti dobit, dakle ne zakonodavac i ne predstavnici koje ja i mnoštvo branitelja nismo imali niti mogućnost birati.

O tome da li, kako, koliko i na koji način sredstvima Fonda pomagati braniteljima možemo raspravljati u okviru teme o zbrinjavanju branitelja koja je vrlo zahvalna za jedan drugi dnevnik, ne nužno moj ("hajte vi" ;) )

B-52

Tko je glasao

Izvrstan pokušaj da

Izvrstan pokušaj da skreneš priču na nešto o čemu ja uopće nisam govorio.

Što bi sad ovo trebalo značiti?! da rasprava mora biti naslonjena isključivo na ono o čemu ti govoriš, a ja bih za sve što želim reći izvan tvoga toka misli, valjda trebao otvoriti vlastiti dnevnik?! Ok, ako je tako, ubuduće odgovaram samo sa da i ne odn. s +/- .

dakle ne zakonodavac i ne predstavnici koje ja i mnoštvo branitelja nismo imali niti mogućnost birati.

eto, ja ti nudim još jedno "oružje" s kojim možeš napadati i rušiti/mijenjati Zakon o FHB, a ti me optužuješ da skrećem s teme.
u vezi tvog prijedloga kako bi Ti riješio problem kojega ističeš, sam se već izjasnio i načelno ga podržao. dakle, nema potrebe jednu te istu stvar, iznova i iznova reciklirati. idemo dalje, ne?! :)))

u okviru teme o zbrinjavanju branitelja koja je vrlo zahvalna za jedan drugi dnevnik, ne nužno moj ("hajte vi" ;) )

samo izvoli, ja sam ovdje "nepozvani gost" i nemam takovih ambicija, ali ću se rado uključiti u raspravu bude li mi zanimljiva, kao, kako bi to lijepo rekao naš precjednik građanin, korektivni faktor, ili "jezičak na vazi".
:)

Tko je glasao

Rasprava bi trebala biti u

Rasprava bi trebala biti u okviru teme dnevnika, moram reći da sam vrlo zadovoljan dosadašnjom.

Pitanjem da zašto bi branitelji članovi Fonda uopće morali izdvajati trećinu prihoda na socijalno zbrinjavanje drugih si ukazao na problem koji je znatno širi, odnosno tiče se ukupnog zbrinjavanja branitelja reguliranom mahom u Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz domovinskog rata.

To je iznimna tema, vrlo široka i propituje ukupan položaj branitelja i odnos društva prema braniteljima. Zato sam mišljenja da, ukoliko se želi kvalitetno raspraviti, je bolje napisati novi dnevnik i kroz raspravu pokušati cjelovitije obraditi problematiku.

Nastavak rasprave u tom pravcu, na ovom dnevniku, nužno bi zamaglio njegovu svrhu, tj. ukazivanje na probleme oko Fonda.

P.S.

Ovdje nisi nikakav nepozvani gost. Sasvim suprotno, značajno si i korektno sudjelovao u okviru teme. Vrsta stava je u korektnoj raspravi irelevantna, najbolje rasprave su mahom one kad sugovornici imaju različite stavove a suzdržavaju se od ad hominem argumenata. Ova je bila vrlo korektna, kamo sreće kad bi sve na Pollitici bile takve.

B-52

Tko je glasao

@sm,nastavi li se u ovoj

@sm,nastavi li se u ovoj zemlji ovako - SUBNOR je sve realnija opcija.

Tko je glasao

Žao mi je ako ti netko

Žao mi je ako ti netko prijeti ali od trollanja po mom dnevniku će sigurno više koristiti obraćanje policiji.

Podržavam tvoje pravo na mišljenje i slobodu da ga izneseš ali te molim da ga u ovom slučaju ostvariš u vlastitom ili dnevniku koji je s tim u vezi.

B-52

Tko je glasao

@sm sory, u buduće ću

@sm sory, u buduće ću napraviti ogroman luk oko tvog dnevnika i tvojih komentara.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

@Kukljica, ostani! @sm

@Kukljica, ostani! @sm vjerojatno nije ništa loše mislio.

Tko je glasao

Razumijem Te @sm, ali mislim

Razumijem Te @sm, ali mislim da je čovjek dobro učinio što je ovdje javno obznanio da mu prijete. Ja mu vjerujem jer znam jako dobro o kakvoj se ekipi radi.
Neće imati velike vajde od prijave policiji. Koliko ono prijava protiv sebe imaju Đakić i njegov sin? Iiiiii?

Tko je glasao

Imam dosta udjela u Fondu

Imam dosta udjela u Fondu branitelja ali niti razumijem kako Fond funkcionira niti znam koliko moji udjeli vrijede. A ne kanim ih prodavati ni pod koju cijenu. Ako ništa drugo moći ću pokazati mojim unucima da sam imao udjele u Fondu.

Tko je glasao

Točno @periruke, i ja imam

Točno @periruke, i ja imam nekoliko dokumenata koji ptvrđuju da je moj pradjed kupio ne male udjele zemlje i šume (daleko prije II WW). Mogu ih samo gledati i pokazati opet svojim unucima.
Tvrdim - i to ima svoju vrijednost i to uopće ne malu.

Tko je glasao

Iako manje ili više svi

Iako manje ili više svi znamo način funkcioniranja udruga, prije svega njihovog financiranja, podsjetimo se kako stvari stoje. Dodatno, kao ilustracija odnosa čelništava braniteljskih udruga i aktualne Vlade može poslužiti i ovo.

Javljaju da je za rad udruga potrošeno 8 milijuna kuna 2008. od države te da su samo tri najveće braniteljske udruge - Hvidra, Udruga veterana dragovoljaca i Udruga dragovoljaca za svoje programe dobile sedam milijuna kuna, što je gotovo polovica iznosa namijenjenog svim braniteljskim udrugama na državnoj razini.

Đakić, Dečak, Merčep i Pandža imaju razloga braniti i u miru Hrvatsku koja im baš ovakva najbolje odgovara - još će, ako budu imali volje i htjeli dobiti novac za poticanje malog poduzetništva u okviru recesijskih protumjera.

Tko je glasao

40.000.0000 eura (nekoliko

40.000.0000 eura (nekoliko eura manje), su do danas dobile Udruge iz Domovinskog rata i to samo iz državnog proračuna.
Za "hladni pogon" im je prije ostajalo 20% a koliko je to sda - nemam pojma. Manje nije sigurno. Znači 80% moraju "opravdati programima"! :)

Tko je glasao

kako je Vlada RH iz Fonda

kako je Vlada RH iz Fonda hrvatskih branitelja uzela 1,4 milijarde kuna izazvala je njenu očekivano oštru reakciju

kako je 1,4 milijarde gotovo polovica vrijednosti fonda, da je netko uzeo te novce to bi se moralo odraziti na vrijednosti udjela, a svjedoci smo da nije. vrijednost udjela je fluktuirala u skladu s oscilacijama (na tržištu) vrijednosnih papira koje fond posjeduje, poglavito dionice HT-a kojoj je vrijednost u zadnje vrijeme znatno opala. vrijednosti udjela imaš na grafu na stranicama erste investa koji upravlja ovim fondom, ali i na linku kojega si priložio (poslovni dnevnik).

Nedvojbeno je da članovi Fonda imaju pravo na informaciju o poslovanju istog ali nije bez osnova niti bojazan za sudbinu Fonda,

S ovime se slažem i stvarno bi trebalo poraditi na transparentnosti poslovanja i pravovremenom i valjanom informiranju. I sam sam se nedugo nakon što su u Fond sjeli novci (1,96 mlrd kn) od prodaje dionica Ine, interesirao u što su ih uložili. I naravno da nisam mogao dobiti informaciju, loptali su se s menom na relaciji Erste invest - Ministarstvo branitelja i nitko od osoba zaduženih da nešto znaju, nisu imali pojma.
Da su uveli praksu koju imaju neki OMF-ovi pa čak i OIF-ovi; listu s prvih deset po količini (vrijednosti), vrijednosnica u koje su uložili, koja se periodično (recimo mjesečno) ažurira, uopće do ovog "nesporazuma ne bi moralo doći.

Uostalom, člankom 26. Zakona o Fondu hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN br. 163/2003) je Društvo za upravljanje Fondom obavezano da sastavi i objavi upravo takvo izvješće:

Društvo za upravljanje to i čini i financijsko izvješće imaš na onom linku zajedno s prospektom i njegov je sastavni dio, a imaš ga i na stranicama Društva za upravljanje (Erste investa: http://www.erste-invest.hr/default.aspx?id=345 ). Erste invest radi i polugodišnja financijska izvješća koja uredno objavljuje, pa s obzirom na taj detalj možemo reći da ipak postoji kakvo takvo informiranje Članova, ali svakako bi bilo još bolje kad bi uvažili i onu moju sugestiju.

Zagrebačka Hvidra je pokrenula još jedno važno pitanje, tko i kako upravlja Fondom. Po njima, Upravni odbor je pod direktnim utjecajem Vlade umjesto da na njegovo poslovanje najviše utječu članovi.

Skoro je nebitno tko upravlja Fondom HB jer način ulaganja je striktno uređen Statutom fonda (kojega takodjer imaš na stranicama Erste investa) koji propisuje koliko u koje papire ulagati. Kako je Zakonom o Fondu HB naglasak na konzervativnu ulagačku politiku s minimalnim rizikom, Fond najviše ulaže u najsigurnije vrijednosne papire na tržištu s fiksnim prinosom, a to su DRŽAVNE obveznice . I mislim da je to najveći kamen spoticanja jer nekome očito smeta takva ulagaćka politika, netko bi radije te pare preusmjerio u nešto "unosnije", možda u korporativne obveznice stranih kompanija ili obveznice drugih država, npr. Njemačke, da se siromahi pomognu.

:)))

Tko je glasao

Sve ok, ali nesto se je ipak

Sve ok, ali nesto se je ipak dogodilo. Imali su problema sa isplatom. Kako je to moguce, kakvih tocno problema, napose kad bi trebali plivati u likvidnosti?
To treba ustanoviti HANF-a. Njihova je obveza nadzirati najmanje jednom godisnje. Ovo je idealna prilika za novi nadzor. Manje vise sve sto treba znati je ovdje http://www.poslovni.hr/90827.aspx
Treba znati da je trenutacno vrijeme kada je sve moguce. Ljudi, fondovi, banke, ... gube nevjerojatne iznose. Novca neki trebaju jako jako puno. Svjedoce o tome i prekonocne kamate koje su na 30% Kao nikad do sada treba se bojati raznih oblika otudivanja, ovog onog.
U statutu ima problematicnih clanak npr 16.
Fond je ocigledno prezivio tri godine i dodatnih 6 mjeseci unutar kojih njegova masa nije smjela pasti ispod 50%.
To je dobra vijest.
Mislim da su ova natezanja u funkciji borbe za fotelje u nadzoru fonda, a i izbori su blizu. Sve je to to.

Tko je glasao

Sve ok, ali nesto se je

Sve ok, ali nesto se je ipak dogodilo. Imali su problema sa isplatom. Kako je to moguce, kakvih tocno problema, napose kad bi trebali plivati u likvidnosti?

Pa rekoše, tehničkih problema. Likvidnost nije bila upitna.

Drugi je par opanaka što "mi" njima ne vjerujemo.
:)

Fond je ocigledno prezivio tri godine i dodatnih 6 mjeseci unutar kojih njegova masa nije smjela pasti ispod 50%.
To je dobra vijest.

Da, to je definitivno dobra vijest, da bez obzira koliko branitelja proda svoje udjele, Fondu ne prijeti opasnost od gašenja osim ako gotovo svi barnitelji prodaju svoje udjele i imovina padne na neku beznačajnu vrijednost. Dobra vijest je i da prodajom udjela i dalje ostajete član Fonda i vlasnik novih udjela kada u Fond budu prebaćene preostale dionice javnih poduzeća na koje imamo pravo.

˘°˛l¸°˘

Tko je glasao

Nad glavom je visilo onih

Nad glavom je visilo onih 51% u tri mjeseca. Sada fond moze i ispod, a da ne propadne. Sada je fond zasticen cijelom ovom situacijom na trzistu jer (ii) em ima dosta love u gotovini na racunu a gotovina je danas (kao i jucer ;-)) pobjednik, (ii) em je sve ostalo - fondovi, dionice, obveznice jako nisko pa nitko kome nije neka osobita frka ne bi trebao imati u interesu prodaju, (iii) em je u igri i dionica HT-a koj jos treba dodati 10% dividende ... sve to su po meni 3 dobra razloga za ne prodaju, odnosno za opstanak fonda.
S druge pak strane doista treba imati na umu da fond u slucaju likvidacije moze biti jako interesantan onima koji bi od toga imali velike koristi, te da takvih mozebitno doista ima napose u ovim vremenima. Dakle umjesto da se pristaje na histeriju koja rusi fond treba sve stvari raditi sa paznjom. Mozda je kod kriterija o raspodjeli bodova, udjela ovog i onog bilo mjesta za braniteljska natezanja i sve sto je vec videno i sto se dogodilo, ali danas kada je fond prezivo, radi treba ga staviti sa strane ponovnog maltretiranja svim braniteljima i ovim i onim. Mislim da su tu najvise krive braniteljske udruge, te pojedinci koji stalno igraju na kaoticno i losu atmosferu.
PS Od Glavasa iz izjava sam i ja cuo "tehnickih" problema, ali bi volio znati sto to tocno znaci. Tehnicki bi znacilo da se nesto pogubilo, privremeno pao sistem na nekoj poslovnici, ..., ali da se lova nije isplatila neko vrijeme duze od tjedan dana to je cudno.

Tko je glasao

kako je 1,4 milijarde gotovo

kako je 1,4 milijarde gotovo polovica vrijednosti fonda, da je netko uzeo te novce to bi se moralo odraziti na vrijednosti udjela, a svjedoci smo da nije.

To jednostavno ne odgovara istini, prodajom 7% udjela INE, fond je na račun dobio 1.960.000.000,00 kuna.
Gdje su sad ti novci i na kojem se kontu oni vode, to treba doznati. Ne znači da su na računu fonda, ako su udjeli ostali isti.

Tko je glasao

To jednostavno ne odgovara

To jednostavno ne odgovara istini, prodajom 7% udjela INE, fond je na račun dobio 1.960.000.000,00 kuna.
Gdje su sad ti novci i na kojem se kontu oni vode, to treba doznati. Ne znači da su na računu fonda, ako su udjeli ostali isti.

Dio tog novca (preko milijardu kuna) je isplaćen braniteljima koji su prodali svoje udjele (1/3 od ukupnog broja), preostala imovina Fonda ima trenutnu vrijednost od 2,4 milijarde kuna (to je izjavio predsjednik Uprave Erste investa J. Glavaš u onoj TV emisiji), u te 2,4 milijarde kuna imovine ubraja se i ca 5,7 milijuna dionica HT-a, čija trenutna vrijednost na tržištu je oko 230 kuna. Dakle 230X5 700 000= 1,3 milijarde kuna, preostaje 1,1 milijarda kuna koja je vjerujem dijelom položena na račune poslovnih banaka (oročeno), a dijelom u dugoročne (drž. obveznice) i dijelom u kratkoročne (trezorske zapise MF-a) vrijednosne papire. Do tehničkih problema u isplati po mojoj slobodnoj procjeni je došlo jer je Fondu pofalilo cashovine i trebalo im je malo vremena dok ne prodaju nešto od "papira". U onoj emisiji se moglo čuti i da Fond učestvuje u operacijama na Tržištu novca Zagreb (repo aukcijama HNB-a) na kojemu su dosada navodno zaradili lijepe pare (spominjano je 60-70 mil. kuna ili čak više) i vjerojatno će biti da su se fond manageri malo preračunali i zajebali stvar što je uzrokovalo spomenute tehničke probleme.
Još jedan podatak koji se mogao čuti je kako će do 17. svibnja Fond postati bogatiji za novih ca. 170 milijuna kuna koje će mu HT uplatiti po osnovi dividende, što bi se nakon te transakcije trebalo odraziti na vrijednost udjela, ukoliko dionica HT zadrži postignutu vrijednost i nakon Glavne skupštine dogovorene za kraj travnja.

I to bi otprilike bilo to, a vezano uz imovinu Fonda iz moje perspektive. Ako netko ima neke druge informacije/pretpostavke, slobodno me demantira.

Tko je glasao

Tvoja je priča čisti

Tvoja je priča čisti hadezeovski spin, klasična lopovska bajka, sad već osma verzija kojom se hadezeovski lopovi pokušavaju oprati.

Što ćemo s ovim:

Branitelji već danima bruje o tome kako je Vlada uzela novac iz Fonda branitelja od prodaje Ine, a riječ je o 1.4 milijarde kuna. Čelnici Erstea koji upravljaju Fondom jučer su rekli kako je taj novac sada sjeo na račun te da nema afere.

"ISPLATE kasne zbog rada na Registru Fonda HB-a te je iz tih razloga došlo do tehničkih problema. O svim nastalim problemima obaviještena su sva nadležna tijela - od HANFA-e do Ministarstva branitelja", stoji u odgovoru Erste-investa na upit Indexa zašto pojedini branitelji koji u prosincu odlučili prodati udjele u braniteljskom fondu nisu još uvijek dobili svoj novac.

"Po zaprimanju Vašeg upita kontaktirali smo Društvo za upravljanje imovinom Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji koje nas je obavijestilo da se radi o tehničkoj grešci u njihovom informatičkom sustavu", potvrdila je glasnogovornica Banić.

Na kraju mogu samo reći, svaka čast Pandži.

Tko je glasao

da se radi o tehničkoj

da se radi o tehničkoj grešci u njihovom informatičkom sustavu", potvrdila je glasnogovornica Banić.

Ovo nisam znao, hvala za informaciju, više nema potrebe razbijati glavu što je bio razlog kašnjenja isplata. Ako slučajno nije tako kako kaže glasnogovornica Banić, vjerujem da će nadležna tijela za kontrolu poslovanja Fonda, odraditi svoj dio posla.

:)

Tko je glasao

Ovo nisam znao, hvala za

Ovo nisam znao, hvala za informaciju, više nema potrebe razbijati glavu što je bio razlog kašnjenja isplata. Ako slučajno nije tako kako kaže glasnogovornica Banić, vjerujem da će nadležna tijela za kontrolu poslovanja Fonda, odraditi svoj dio posla.

Znači, odustao si od svojih pobrojanih razloga zašto fond nije isplaćivao lovu? Ok, sve pet.

Da, bilo bi zanimljivo vidjeti kako je, eventualno, tehnička greška informacijskog sustava izvan fonda mjesecima, eventualno, držala 1,4 ili 2 milijarde kuna, i gdje su, eventualno, završile kamate. :)

No, nemojmo se zavaravati. Ako je sad u fond sjelo 1,4 ili 2 milijarde kuna zbog pritiska, one su od nekuda uzete, znači da sad negdje drugdje fale. Možda u nekom mirovinskom fondu....

Tko je glasao

No, nemojmo se zavaravati.

No, nemojmo se zavaravati. Ako je sad u fond sjelo 1,4 ili 2 milijarde kuna zbog pritiska, one su od nekuda uzete, znači da sad negdje drugdje fale. Možda u nekom mirovinskom fondu....

Čak i da si u pravu, u Fond nije moglo "sjesti" više od 1,1 milijarde kuna. 1,3 milijarde kuna odnosi se na vrijednost 5 732 197 dionica HT-a koje nisu mijenjale vlasnika. Da jesu to, bi bilo evidentirano u izvješćima o trgovanju vrijednosnim papirima na ZSE. Isto tako bi negdje morao biti evidentiran promet od milijarde kuna u cashovini u slučaju da je točna tvoja sumnja o držanju para negdje sa "strane" i ubiranju nezasluženih kamata. Trag novca najlakše je pratiti, rekao je to jednom zgodom drug predsjednik Mesić, i ako nitko drugi, On bi mu sigurno ušao u trag. :)))

btw. kad smo već kod Mesića, simtomatično je kako On na sve ovo, nema nikakav komentar, inače su mu branitelji i sve vezano uz, jako omiljena tema, pored toga što ima patološku potrebu da "svakom loncu, bude poklopac".

:)

Tko je glasao

Da jesu to, bi bilo

Da jesu to, bi bilo evidentirano u izvješćima o trgovanju vrijednosnim papirima na ZSE. Isto tako bi negdje morao biti evidentiran promet od milijarde kuna u cashovini u slučaju da je točna tvoja sumnja o držanju para negdje sa "strane" i ubiranju nezasluženih kamata.

Da, inače se u Hrvatskoj odmah otrkije kad netko nešto popali, zamrači ili utopi, i sve je uvijek evidentirano. :) Koliko sam čitao, nitko ne spominje HT, nego INA-u.

I što kažeš na ovu izjavu:

Branitelji već danima bruje o tome kako je Vlada uzela novac iz Fonda branitelja od prodaje Ine, a riječ je o 1.4 milijarde kuna. Čelnici Erstea koji upravljaju Fondom jučer su rekli kako je taj novac sada sjeo na račun te da nema afere.

Pa ti i dalje drži stranu Jaci i Ivi, braniteljčino. :)

Nema potrebe, pokraj žive Kosorice i još življeg Sanadera, u pričicu uvlačiti i Mesića.

Tko je glasao

Đed šumom, baba drumom.

Đed šumom, baba drumom.

Branitelji već danima bruje o tome kako je Vlada uzela novac iz Fonda branitelja od prodaje Ine, a riječ je o 1.4 milijarde kuna. Čelnici Erstea koji upravljaju Fondom jučer su rekli kako je taj novac sada sjeo na račun te da nema afere.

Kao prvo ta izjava se nije odnosila na navednih 1,4 milijardi, navodno otuđenih kuna, već na novac koji je braniteljima isplaćen sa zadrškom zbog tehničkih problema kako je rekla glasnogovornica Banić.
Kad bi ova izjava bila točna, to bi značilo da čelnici Erstea priznaju da je u Fondu falilo navedenih 1,4 mlrd. kuna, koji su bili negdje dalje (nebitno jel kod Sanadera ili na nekom bankovnom računu) a pošto takva transakcija nije nigdje evidentirana i nije se odrazila na vrijednost udjela, to "priznanje" bi ujedno bila potvrda da je transakcija odrađena "ispod stola", a u nju pored Erste investa kao Društva za upravljanje, Sanadera (ili nekog trećeg)kao "zajmoprimca" bi bila upletena i depozitarna banka u ovome slučaju Societe Generale- Splitska banka.

Što radi depozitna banka?
Depozitna banka izračunava:
• vrijednost Fonda
• vrijednost udjela Fonda dnevno,
• izdaje dokumente o udjelu,
osigurava da sredstva od prodaje udjela odmah budu uplaćena na račun Fonda, (članak 22. Statut Fonda HB)

Daklem to bi morala biti zavera većih razmera s puno sudionika profesionalaca i ne vjerujem da bi si dopustili banalnu tehničku pogrešku zbog koje bi bili "provaljeni".
Kako vidimo da depozitarna banka vrši izračun vrijednosti udjela i uplaćuje novac na račun Fonda HB, ona bi u ovom slučaju bila "najslabija karika".

Pitam se pitam, zna li drug Pandža za taj detalj???

:)))

Tko je glasao

Krrrkane, možda bi ti na

Krrrkane, možda bi ti na nekom pismu koje nije latinično bilo lakše shvatiti. Idemo ispočetka.

Citat iz dnevnog tiska:

Branitelji već danima bruje o tome kako je Vlada uzela novac iz Fonda branitelja od prodaje Ine, a riječ je o 1.4 milijarde kuna. Čelnici Erstea koji upravljaju Fondom jučer su rekli kako je taj novac sada sjeo na račun te da nema afere.

Dakle, prema pisanju Indexa, branitelji su postavili pitanje gdje je 1,4 milijarde eura od prodaje INA-e. Na to pitanje gdje je 1,4 milijarde kuna iz fonda odgovaraju da je taj novac SADA sjeo na račun. Na to se postavlja pitanje gdje je novac bio do SADA.

Na to kaže naš Krrrkan, bez glave, repa i smisla, gluplje da gluplje biti ne može:

Kao prvo ta izjava se nije odnosila na navednih 1,4 milijardi, navodno otuđenih kuna, već na novac koji je braniteljima isplaćen sa zadrškom zbog tehničkih problema kako je rekla glasnogovornica Banić.

Krrrkane, zar ne možete smisliti nikakvu bolju strategiju laganja?

Tko je glasao

Dakle, prema pisanju Indexa

Dakle, prema pisanju Indexa

ahahahaha....misliš li ti to na portal onog smiješnog lika koji se u javnosti slikaje u majicama sa srpom i čekićem i natpisom CCCP ???

ma daj ne zajebaji...pa on nema niti jednog novinara koji o ovim stvarima kuži koliko je crno pod noktom i ono što su oni čuli pa prenijeli, slobodno okači mačku o rep.

Ja se pozivam na STATUT Fonda i na izjave predsednika uprave Erste investa dane zakjučer na našoj dalekovidnici, koje su se odnosile upravo na navedeno. J. Babić je priznao da je zbog tehničkih razloga došlo do zastoja u isplati samo jednom dijelu branitelja i nakon što je problem riješen, novci su im (dakle mislio je na branitelje) sjeli na račun.

žikiš???

;)

Tko je glasao

ahahahaha....misliš li ti

ahahahaha....misliš li ti to na portal onog smiješnog lika koji se u javnosti slikaje u majicama sa srpom i čekićem i natpisom CCCP ???

Vanja Sutlić nosi takve majice?

ma daj ne zajebaji...pa on nema niti jednog novinara koji o ovim stvarima kuži koliko je crno pod noktom i ono što su oni čuli pa prenijeli, slobodno okači mačku o rep.

Što se ima kužiti, PRENIO JE IZJAVU IZ FONDA DA JE SADA NOVAC SJEO NA RAČUN.

Ja se pozivam na STATUT Fonda i na izjave predsednika uprave Erste investa dane zakjučer na našoj dalekovidnici, koje su se odnosile upravo na navedeno. J. Babić je priznao da je zbog tehničkih razloga došlo do zastoja u isplati samo jednom dijelu branitelja i nakon što je problem riješen, novci su im (dakle mislio je na branitelje) sjeli na račun.

Mogao si se pozvati i na ratni put Ivice Sanadera, hrvatstvo Jadranke Kosor i poštenje Damira Polančeca.
Revizija, pa se onda vi pozivajte i na Pupovca ako vam je volja. :)

Tko je glasao

Što se ima kužiti, PRENIO

Što se ima kužiti, PRENIO JE IZJAVU IZ FONDA DA JE SADA NOVAC SJEO NA RAČUN.

ma gle, uopće nema potrebe da se tu natežemo jel novac sjeo na račun i kome i koji novac, koliko... jer nas dva to sa sigurnošću nijedan ne možemo dokazati analizirajući izjave tko je što rekao.

sam Pandža je demantirao napise koji su se pojavili u tisku i zanijekao da je rekao, kako je netko iz Fonda otuđio spominjanih 1,4 milijardi kuna, te optužio novinare da su tu izjavu izvukli iz konteksta.
i zašto nakon tog demantija inzistirati na nekoj nepostojećoj pljački ili nezakonitom posuđivanju pa vraćanju u blagajnu ili ne znam postoji li neka novija verzija ove već zastarjele afere.

idemo dalje, ne?

:)))

Tko je glasao

ma gle, uopće nema potrebe

ma gle, uopće nema potrebe da se tu natežemo jel novac sjeo na račun i kome i koji novac, koliko... jer nas dva to sa sigurnošću nijedan ne možemo dokazati analizirajući izjave tko je što rekao.

Ja se ni najmanje ne natežem s tobom, dapače, ti samo služiš kao klackalica u izbacivanju hadezeovskih laži da ih svi vide. :)

sam Pandža je demantirao napise koji su se pojavili u tisku i zanijekao da je rekao, kako je netko iz Fonda otuđio spominjanih 1,4 milijardi kuna, te optužio novinare da su tu izjavu izvukli iz konteksta.

Naravno, učinio je sasvim dovoljno da se hadezeovci ukakaju i počnu pričati gluposti o tome kako je novac SADA sjeo na račun. Nema nikakvog demantija, para bilo nije, a zašto nije otkrit će se jednog dana. :)

Tko je glasao

Zanimljivo je da ti znaš

Zanimljivo je da ti znaš što je čovjek mislio. ;)

Ako su početne izjave spominjale tehničke poteškoće s registrom branitelja u MOMBS-u, a problematičan je tijek novca, njegovo "sjedanje", možeš li pojasniti kakve veze ima MOMBS s novcem?

Također, kakve veze ima MOMBS s Društvom za upravljanje Fondom i Erste investom kad isti imaju svoje podatke iz Registra o članovima Fonda?

I konačno, što se MOMBS uopće ima očitovati oko navedenog ako nije involviran?

Da pojača uvjerljivost neuvjerljivog objašnjenja?

B-52

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci