Tagovi

Idu?i mjeseci su klju?ni

Idu?i mjeseci ?e, htio to tko ili ne, odlu?iti o ve?ini toga.

Spirale osvajanja i derivata te lokalni izbori kao rutinska a najednom sve samo ne rutinska partijska stvar su, vode?i beskrajne "avangradne" divizije u snažnim pokretima prema neodoljivim premetima žudnje, doveli društvo na sam rub zatvorenog obru?a.

Studenti to nisu osjetili odjednom. Ozbiljnost, pristojnost, pamet i jedinstvo što prate pokretanje za obrazovanje svima pod jednakim uvjetima nije palo sa neba i tek tako. Kao što se jasno vidi na otvorenoj sceni, prvi dani su ve? pokazali da su sve bulumente ne samo nespremne za desetlje?ima automatizirane i izlizane titovsko-kardeljisti?ke trikove nego da još agresivno navaljuju sa tisu?ama agresivnih iracionalnih tehnika, uklju?uju?i legitimiranje i osporavanje prava na rje?, što je fantasti?nim rješenjem (plenum) izbacilo za sva vremena iz igre i najve?e zvijezde društvenih manipulacija. Studenti, za razliku od ve?ine društva a naro?ito obrazovanih te društveno-politi?ko svjesnih i angažiranih snaga, znaju da konkretno i stvarno i sada klike sveu?ilišta i ministarstva mažnjavaju bar 3 x više nego sve školarine te, što je klju?no, da se sli?no radi na nivou cijelog društva i da društvene elite u nesvijesti ne bez razloga ne razlikuju stvarnu praksu od bezbroj fikcija i do daske forsiraju fikcije (npr. i kampanja za lokalne izbore te?e kao trošenje novaca i živaca za 99,9 % fikcija).

Ve? sada je stvorena velika gužva i provalija u odnosima fikcija i prakse. A samo ?e rasti, pa tko ?e mo?i prije?i na koju stranu, kako ?e se uop?e komunicirati i tko je uop?e u prilici i volji za to te ?emu da se trudi ako od toga raste šteta!?

Kome zvono zvoni? Ne zvoni stvarnim stru?njacima i radnicima - bilo kako bilo, nakon desetelje?a kulturne revolucije te rada pod njezinim jakim udarima, otvara se toliko posla i toliko drugi ne znaju niti bilo šta mogu da svatko što bilo šta zna i može, pa i kada ne hoda i na dnu je dna, dugo ne?e biti višak nego traženi uvaženi sudionik poslovanja. Kao ozebli sunce trebati ?emo svakog takvog ?ovjeka makar ima 80 godina. Snage "tržišta" hapanja pod vodstvom partijskih frakcija tek sada pokazuju da su u takvom zabrinjavaju?em stanju da ne znaju ništa a mogu još manje, toliko su dugo i tako farsi?no divljali da je sve s tim beznadežno.

U vezi lokalnih izbora i svega, valjda je svima jasno kako i šta, nakon što su studenti pokazali i nakon što po cijeloj Evropi i svijetu teku sveop?a društvena pokretanja oko va?enja iz gliba.

Došlo je kona?no doba da je i vrapcima jasno da je opojna i preprivla?na kradeljisti?ka pijanka osvajanja i trošenja na zajedni?ki i tu?i ra?un došla kraju i da se treba platiti nešto za otetih i potrošenih nekoliko desetaka tisu?a mlrd kuna, da mi manjina nemamo za to jer nismo maznuli ništa i umjesto da možemo oko toga pomo?i više smo nego nemo?ni, potražujemo i mi i možemo nešto jedino ako se pla?a. Ništa tu nije neo?ekivano pa ni dramati?no, svi sve znaju oko toga samo eto, stiglo je i to doba.

Idu?i mjeseci su klju?ni.

Ako ne znate kako odlu?ivati i ako ste u poslovnim nedoumicama, organizirajte se u plenume i po?nite raditi. Nemojte pitati mene i upirati smjer na mene, pitajte sebe i nadležne kojima ste dali lovu, vodstvo i povjerenje, desetlje?ima se taj saobra?aj usmjerava u krivom smjeru i na krive mete pa nije valjda tko lud da to radi i sada.

Komentari

Mene zanima ,da mi netko

Mene zanima ,da mi netko objasni, jedna stvar,svaka čast studentima, svi ih hvale ,svi ih podržavaju,
svi (osim njih) govore kako je to super(ali samo govore),zašto se nitko dalje ne uključuje i proširuje preblematiku.
Da li je moguće kako je kod nas sada jedini problem sa studentima ,pa jedino oni moraju u štrajk.
Sve ostalo , kao nije ni približano važno kao te stvari,molim bez negativnih konotacija,zar nije isto tako velik problem i korupcija,nepotizam,privatizacija,itd.. zašto se ne povezuju stvari?
Zar se takvim pristupom neće dogoditi da je i taj ,opravdani bunt ,samo jednokratno potrošna roba?

ZAGOR

Tko je glasao

Prepuštanjem financiranja

Prepuštanjem financiranja kampanje interesentima, uštedilo bi se dosta novaca poreznih obveznika.
Apsurdno je da se iz proračuna financira refundiranje troškova nečije kampanje.
Uopće je veliki apsurd opterečivati troškovima građane koji ionako ignoriraju izbore.
Građanima Lijepe Naše, bi trebalo prepustiti na volju;žele li uplaćenim porezima financirati nezbrinute životinje, uređenje okoliša ili kvazipolitičare iluzioniste.

Tko je glasao

Fantastični dio studentske

Fantastični dio studentske inicijative - sustavno nasilno društvo naviklo na da se sve zna proklizava jer se najednom ne zna

Sada se već zna da se ne zna do kada će trajati, šta otvara i kako će završiti i teći.

Također se već dosta zna da je kihnula duga sustavna agresivnost elitnih snaga kroz znanje i sposobnosti da se procesi odvijaju po tom znanju, u praktičnom smilu tako da se dogovore se koliko kome od pljačke i ako ne ide tako onda trguju i rade bilo šta samo da opet bude u skladu s tim vrhunaravnim avangradnim znanjem, pratće snage također omaste brk. Što se više zna sada se to više kliza.

I šta sada? Pa ništa. Nitko više ne može kontrolirati procese ni znanje a i čemu. Ne radi se tu o studentima i prosvjedima, i da sada stanu i ničega nema više otkazivanje dugih znanja i sposobnosti bi teklo još brže jer nema goriva, kočnica, volana i čega sve ne.

Normalno stanje je da se radi, misli i igra i da zbivanj i rezultati ovise o tome, da se ne zanju unaprijed. Tako npr. teku lokalni izbori za koje se je po dugom običaju sve vrhunaravno znalo, praktički i ne treba ništa osim tih tako namdoćnih znanja i sposobnosti. A sada izbori tu i šta se to tako točn zna za izbore i potom - nema ni elementarnog znanja, svi prostorni planovi, a koji su loklna osnova, su nakon donošenja sada u 589. remontu i ni jedan ne funkcionira niti bilo koja lokalna jedinica elementarno zna šta i kao će s tim, o znaju i sposobnsotima kada novci od nekud ne dotiču potocima da ne pričam ...

Studenti su fantastično pomogli da se pokaže ono što se jako dobro zna i vid ali se vječnsot ne da znati i vidjeti - da su ta famozna dominantna znanja i sposobnosti kokošarska, da ih tu nema. Npr. znanje da iza prosvjeda stoje SDP pa i Žarko Puhovski i Ivo Goldstein su za krepati pod smijeha, jer su prosvjedi već sahranili mit i o njihovim znanjima i sposobnostima i osobnostima, i još toliko toga.

Tko je glasao

Pogodan trenutak za povratak

Pogodan trenutak za povratak znanja u stvarni život je iskorišten

Kada je prije režim stisnuo kao i sada, znanje je bilo tako cijenjeno da nije bilo teško i nije bilo prepreka koje mogu zaustaviti ljude da dođu do znanja sa svih strana, naravno i svijeta. Jer kada se je nabavilo znanja za to se nije samo dobivala pusa i zahvala nego su se u živom životu pomoću toga organizirala i značajnija zbivanja.

Sada je trenutak uočen i precizno odigran. Elitne snage koje su do sada desetljećima i vječnost navodno više nego sve znale i tim znanjem mogle, nadsvjetski kao avangrada vangrada i kao revolucvija, najednom su samo na trenutak bile malo u skrivenim slabostima. Taj skriveni trenutak i skrivena slabost su precizno uočeni i precizno je odgirana simultanka sa beskrajnim elitnim snagama znanja, osobnosti i sposobnosti.

Osobe bez imena i prezimena, ne samo nevjerodostojne nego za čisto gađenje, su nadigrale najjače "šahovske" veleimpoerijalne snage, prepune znanja, osobnosti i sposbnosti.

I šta sada slijedi. Šta bi drugo nego opet što jednostavnije i brže dolaženja do znanja što šira implemenatacija u živi život te s tim u vezi konačno opet malo trenutaka pravog osjećanja, zašto ne i malo svečanosti. Ad velikih enigmi kako i šta, kladim se da se niti za godinu dana pa i više neće moći uspostaviti kontrola, a i čemu i kako nas se može kontrolirati oko znanja.

Tko je glasao

Viktor Ivančić je konačno

Viktor Ivančić je konačno progledao, nakon dugog gledanja zdravim očima otkrio je da su režim i strahovlada širi od onoga što je stalno vidio, i odmah čim je progledao vidi da je sve režim i strahovlada i daj to neolibiralizam, kao da staljinizma i partija nikada nije bilo i kao da je davno uveden samo neolibiralizam (u idućem pogledu će još vidjet i sebe i oko sebe i tu je kraj)

http://www.slobodnifilozofski.bloger.hr/post/ekskluzivno-za-sf-blog--nov...

Šta li tek slijedi idućih dana, obzirom da su ovo dani kada se strelovitom brzinom najenom vidi ono što se nikako nije uspjevalo desetljećima i desetljećima:

- najprije su Ljubo Jurćić i Nadan Vidošević otkrili da se je do sada sve ekonomski pogrešno gledalo i vidjelo te da naša ekonomija dugo nije orjentirana na stvarnu zaradu (nisu rekli na šta je orjentirana - to će netko otkriti idućih dana kada pročtaju G-news-a na polltika.com)

- onda je Mesić otkrio da je metak na Pukanića metak na sve nas

- onda se sve političke opcije otkrile da se je bolje dogvoriti i zajedno oteti i ono milijardi što je ostalo nego se oko toga natezati i riskirati da se ostane bez toga

- onda su razne napredne grupacije otkrile da se to i njih tiče i da nije dovoljno samo baviti se lookom Sanadera i Bandića;

- onda se je nebo otvorilo, slijepi progledavaju, oktrića pljušte, Hrvatskom se šire požari demistikacija i uočavanja prizora koji su stalno bili pred čima svima ali se nikako nisu uspjeval uočiti.

Sustavni napori i sustavne agresije kulturno-revlucuionarnih snaga počinju davati kontrarezultate. Još par dana i beskrajne magle koje su dugo prekrivale sve i priječile poglede će nestati kao da ih nije bilo. Estetski prividi i beskrajne fikcije koje su oči i mozgove držali prikovane na tretmanu pranja mozga sve više se ukazuju kao nešto posve drugo, kao duboko dužna i bankrotirana nedoljivost bez pokrića, zadnje smeće.

U očima i mozgovima burne promjene ...

Kišo, padni s visoka!

Tko je glasao

Hrvatska i

Hrvatska i (neo)liberalizam

Poslovi do zadnjeg poslića, radna mijesta do zadnjeg (čistač), sve po upravi i prvosuđu a anročito po Sveučilištima i kuna do zadnje se čvršće dogovaraju partijski i među avangardnim snagama pomoću lista podobnosti nego sedamdesetih, sa više avangarde i snaga aparata te višom potrošnjom na to.

Kakav (neo)liberalizam i zašto i tipovi kao Viktor Ivančić spinaju da je to!? I ako je to nenamjeenro i namjerno, dođe isto, zabrinjavajuće je.

Uzmimo npr. izbore u Zagrebu, najvećem sveučilišnom gradu koji za visoko obrazovanje nesebično odvaja 75 stipendija, manje od Kalrovca da ne bi bilo bahato ali zato više od Sinja i Županje. Šta sa neoliberalizmom u Zagrebu kada nova/stara Skupština sa svim partijskim frakcijama počne razmatrati bezbroj odluka vezanih na bezbroj puta od svih nafilani GUP sa 550 mlrd € obveza i desetlje tisuća pravnih i fizičkih osoba sa liste podobnosti, kada se ne može podmiriti niti 2 % toga i navika a snage koje su izvan toga "neoliberalnog" "tržišta", koje to financiraju tako da im se nije platilo niti 10 % obavljenog niti im se pristup "tržištu" desetljećima pomakao dalje od čekanja po godinu dana na potvrdicu, nemaju više snage ni intresa za takav "neoliberalizam"?

Dakle, "neliberalizam" ne da jača i vlada svime nego je pao, ako ga je i bilo u tragovima.

To su nako paradoksi i kontradikcije koje ovih dana lome mozgove i zbunjuju. Samo naoko, svima je jasno da smo na prijelazu iz sedamdetih na osamdesete, traži se Milka Planinc da održi ekspoze o stanju poslovanja ... i kako toga nema šta drugo nego se što pomoću studentske inicijative što na sto načina čita taj ekspoze.

Ovo je samo mali prilog čitanju ekpozea, prilog o "(neo)liberalizmu" u društvu u kojem je raskorak između potreba takvog "tržišta" i mogućnosti društva svakim danom sve veći, do mjere da i mladi studenti apstraktnih disciplina jako dobro znaju da ni u teoriji to ne mogu isfinancirati, taj partijski "neoliberalizam" podobnih, da su već sada čvrsto namjenjeni za "smeće" koje nema šanse nahraniti potrebe od uništvanja milijardi podbuhlih akademika (Kincla, Jure Radića, Barbića, Josipovića ...) i beskrajnih partijsko-avangardnih snaga, koje se puno više od njih mobiliziraju za odlučno osvajanje svega što se da osvojiti.

Tko je glasao

Dakle, "neliberalizam" ne

Dakle, "neliberalizam" ne da jača i vlada svime nego je pao, ako ga je i bilo u tragovima.

Neoliberalizam u ekonomiji podrazumijeva zestoku trzisnu utakmicu.Ukoliko itko vjeruje da su se nasi poslovni imperiji izgradili na taj nacin onda je jucer stigao s Marsa.Ovdje se nitko normalan ne javlja na tzv. "javne" natjecaje iznad 5 mil. kuna, jer su to proforme placeni ogasi za umiruce tiskovine.
Zasto socjaldemokratskoj ili narodnjackoj ili srednjackoj ( osrednjoj) opciji ne odgovara zlocesti neliberalizam vidi se iz ovog primjera:
Neoliberalna je ona ekonomija koja u Njemackoj izgradi stadion za 40.000 gledatelja za 80 mil€, a socijaldemokratska je ona koja napravi roh-bau manji stadion za 260 mil€.
Jer nije u soldima sve...

Tko je glasao

Političke opcije i

Političke opcije i studentski prosvjedi

http://www.vecernji.hr/home/index.do
http://www.slobodnadalmacija.hr/Split/tabid/72/articleType/ArticleView/a...

http://www.javno.com/hr-hrvatska/foto--u-splitu-jutros-blokiran-i-pravni...

- Komentirajući učestale optužbe da su studenti politički izmanipulirani , dekan Boris Buklijaš kaže:- Mislim da je potpuno pogrešno mišljenje da su studenti izmanipulirani od strane bilo koje političke opcije . Kad se nema pravih argumenta, i kad stvarna pogreška postoji u planovima i projektima, onda je najlakše reći da je to netko politički izmanipulirao.

Nagradno pitanje teško desetke milijardi kuna - koja je to politička opcija na "tržištu", uključujući strane plaćenike sorošovce i razno, i kilometar blizu percipiranja i bar načelnog prihvaćanja onoga šta zahtjev za jednakim uvjetima školovanja za njih podrazumijeva, pri čemu kao orjentir treba uzeti u obzir da je npr. i jedan fini i ozbiljni kandidat za predsejdnika RH Ivo Josipović već desetljećima bitni akter sustavnog branja i reketaranja u deset vidova te da su i najpristojnije klike akademske zajednice navikle da im režim osigurava slobodnu pašu?

Forsiranje priča o političkim opcijama u studentskim prosvjedima je trenutno glavni društveno-politički tzv. spin, nabijanje privida da postoje poltičke opcije kojim bit nije kokošarenje i skretanje pažnje sa činjencice da je u tijeku opća mobilizacija i invazija političkih opcija na ostatke ostataka jednog veleimperijalnog carsatva osvajanja i kokošarenja.

Forsiranje priča o svemu i svačemu samo ne o zhatjevima i šta oni otvaraju, a otvaraju velike promjene, beskrajne nekretnine i njihovi osvajači su na putu ..., i nehotce spinanjem pokušavaju zaustaviti proces, bar dok se najšire mobilizirane snage režima i "tržišta" ne konsolidiraju po položajim.

Međutim, kao što se vidi iz priloženog, i pravnici su krenuli. Zamislite šta će se desiti kada krenu, a pokrenule su se, i najčvršće tvrđave režima - zagrebački pravni, ekonomski, građevinski i arhitektonski punktovi?

I love this game!

Tko je glasao

Uprkos impresivnim

Uprkos impresivnim različitim pristupima oko izjalovljivanja gibanja za jednake uvjete školovanja, dok se donji dogovor o odvajanju društvene "elite" težak 400 mlrd € ne pripremi i realizira studenti FF u Zagrebu i ostali nastavljaju blokadu nastave a sve se širi.

Pisana i druga fizička podrška studentima od strane građanstva,

koja do sada išla hodočašćenjem pojedinaca na FF u Zagrebu i sličnim malim donacijama sapuna, kave i peciva, jutros se, jako protivno progonozam u potcjenjivanju građanstva, u čemu tradicijski prednjače "najprogresivnije" snage društva na čelu sa udbaškim konfidentima

jutros se razvija u općegrađansku plebiscitarnu podršku. Pred FF u Zagrebu, koji je čisšćenjem i pripremom od 6.00 na dalje bio potpuno spreman za sve, stižu raznovrsne snage APF (amorfnog pučkog fronta).

Da li se Zagreb i Hrvatska opet pokreću kao nekad, kada su se u turbulentnim tridesetima oko HSS-a sa smušenim dr Vladkom Mačekom okupljale najšire snage - staljinisti i fašisti su opet manjina iako je do jučer izgledalo da su neodoljivi i drže sve konce? Da li će režim bit prisiljen na nagodbu (Cvetković-Maček) ili će započetim legitimiranjem, pljuvanjem npr. (udabški Jutarnji kroz usta konfidetskog smeća Ante Tomića i Čička) i već histeričnom prodajom kostiju ustaša, patizana i običnog naroda pokušati razbijati gibanja? Da li će velike sile, obzirom da su im to vjerni psi a vraćanje dugova im je sada veoma zanimljivo, čvrsto stati iza režima i tako riskirati još jednu destabilizaciju Balkana ili će prevladati razum?

Da li se stigne uočiti kako za lokalne izbore još uvijek domniraju staljinističk planovi i prakse tridesetih o gradnjam pod svaku cijenu da bi revolucija time imprsionirala i pokorila svijet i sve, te da je to sve u vezi?

Da li su već idući dani ključni a ne mjeseci (ovaj dnevnik)? Da li smo konačno opet na putu odlučivanja o svojoj i sudbini društva, nakon vječnost partijske i kulturno-revolucionarne uzurpacije? Šta zapravo hoće građanstvo koje se je drznulo dati podršku uprkos drukčijih prognoza i uputa onih koji sve znaju?

Tko sada zna odgovoriti, od toliko snaga koje vječnost sve znaju, mogu i imaju najviše derivata nekretnina i financija te pratećeg u svijetu?

Tko je glasao

Na pomolu je rješenje

Na pomolu je rješenje plaćanja školovanja.

Kako je Hrvatska prepuna ljudi u godinama koji i uz teškoće da su svi besplatno školovani i dobili bonuse znaju i deklariraju ovih dana da se sve plaća i da ništa nije besplatno a imaju novaca i imovine te kako ostala grupacija nema novac i imovine za najednom iskrsle potrebe, dogovoreno je da se iziđe u susret ovoj sposobnijoj pametnijoj grupaciji te da, nakon što plate svoja neplaćena školovanja i dugove, 40 mlrd € + dio unutarnjih dugova u iznosu 250 mlrd € ili ukupno 390 mld €, predaju šešir i značku te potom mogu slobodno sebi zidati i organizirati bolje plaćene fakultete.

Dogovor još neće biti objavljen, da bi se prije objave mogle izvršiti potrebne provedbene razrade i pripreme, kao bi se nakon saopćenja sve moglo nastaviti normalno, pa i nastava.

Kako neslužbenmo saznajemo, središte novog kampusa boljh i plaćenih fakulteta u Zagrebu će biti u Predsjedničkim dvorima a na moru na Brijunima, uz najam državi u skromnom podsticajnom iznosu od 100 mlijuna €. Za početak rada tih boljih plaćenih studija na dogovoru okupljena akademska, politička i poslovna elita je iz džepova izvadila 1 mlrd € a očekuje se da će idućih dana od tekućih provizija i zarada te iz BiH stići još 5 mlrd €, tako da će se i ta nastava moći održati brzo - Ivica Todorić će voditi katedru ekonimije, Ivo Josipović i akademik Barbić prava a Jure Radić i akademik Kincl graditelstvo i arhitekturu, dok katedra menadžmenta čeka Čačića ili Ljuštinu a teatrologije Sanadera kada napusti dužnost. Filozofski fakultet će vodti udbaška elita (Miomir Žužul, Stipe Mesić, Milutin Baltić ...).

Sve se može, pa i lako, kada se hoće.

Tko je glasao

Plenum studenata FF u

Plenum studenata FF u Zagrebu je odlučio nastaviti blokadu nastave radi jednakih uvjeta školovanja.

Obzirom da je odluka Fakultetskog vijeća FF o prekdu nastave do kraja tjedna istekla, ujutro bi se nastava trebala nastaviti.

Da bi blokada bila uspješna i bilo sve uredno kao i do sada, u 6.00 studenti počinju čistiti zgradu fakulteta i raspoređivanje za blokadu. Zbog toga u priličnom broju ostaju noćas na fakultetu.

Dvije noći prije su ih pohodili pijani i ideološki pripremljeni nepoznati provokatori, koji su bili uporni i zadržavali se satima. Upjeli su izdržati i izbjeći incidente s njima. Nadajmo se da se takve pojave neće ponoviti te da će noć i jutro proteći mirno.

Tko je glasao

Kardelj bi bio zadovoljan Da

Kardelj bi bio zadovoljan

Da se spusti iz božanskih visina, Kardelj bi bio zadovoljan.

Nakon Srbije (koja se vraća na prave staze), i u Hrvatskoj su otklonjene nedoumice zadnjeg doba.

Vlast i sve sastavnice sustava su se konsolidirali i skladnije dišu nego 1979.g.

Tako sav trud pisanja kamiona i kamiona toga te beskrajne seanse sa drugovima daju zrelog ploda.

Društvo predvođeno širom avangardom, za razliku od nestabilnosti dok je avangarda bila puno uža i malobrojnija, pokazuje svoju vitalnost, naprednost i nadasve privlačnost za široke slojeve i mase.

Opet se potvrdilo, dok svijet stenje u problemima i mobilizacija najšireg društva teče i u nabogatijim i najstabilinijim evropskim zemljama, u Zagrebu i inače, i kad je zastoj i ništa se ne radi, i obični referenti beru više od 1.000 € crkavice i bar toliko na znakove pažnje, a sve napredne snage su ili se približavaju vratima hramova. Akademici su vitalniji nego ikad.

Tako kriza i ovaj put nije mogla prodrijeti u čvrstu SFRJ tvrđavu, tek neke sitne pojave recesije ili kako već zovu taj mali prolazni kašalj.

ONO i DSZ i u ovim trenucima funkcioniraju besprijekorno. Tko i pomisli odbiti legitimirati se taj tren je u ONO i DSZ sustavu i tretmanu.

P.S. O provedbenim detaljima se obratiti pouzdaniku sustava Dušku Ljuštini. O svim idejnim i sličnim pitanjima Zdravku Tomcu, neka nikoga ne buni njegova vanjska raznovrsnost.

Tko je glasao

Apsolutno bih se složio da

Apsolutno bih se složio da su idući mjeseci ključni. Odavno nije bilo ovako važnog trenutka. Studentski prosvjedi oduševljavaju načinom na koji su postavljeni jasni zahtjevi, načinom na koji se provode, pameću i organizacijom. Ali isto tako se kotrlja pobjeda liste Kregar-Srića u Zagrebu. Mrak je povukao priču o izbornim popisima po kojima ispada da je sastav Sabora u najmanju ruku friziran, ako ne i nelegitiman.

Iako su se priče o stalnim podizanjima školarina, načinu upravljanja Zagrebom i biračkim popisima već pojavljivale do sada ovo je prvi put da se cijela javnost senzibilizirala za te probleme. I prvi put da su ljudi spremni učiniti nešto sa problemima koji ih muče.

Samo kada bi se uklonile eksternalije tipa WC-a od 12 000 eura po kvadratu (i tolikih drugih primjera posvuda po Hrvatskoj) mogli bi živjeti u državi blagostanja koja bi imala 300 milijuna za besplatno visoko obrazovanje.

hatepogodak

Tko je glasao

Najbriljantniji sažetak

Najbriljantniji sažetak maloumnih umotvorina - veliki korak velikog prosvjetljitelja, svjetlo u tami, kako bi da nam nije njega i takvih rijetkih genijalaca i zarađivača novaca, koliko su Škegro i takvi genijalci zaradili ne mogu svi skupa vratiti tko zna koliko dugo, čitajte i divite se, nakon čitanja nije potrebno ništa više
http://www.vecernji.hr/newsroom/news/croatia/3283101/index.do

Tko je glasao

Vrhunsko saopćenje

Vrhunsko saopćenje politikantima i potpuno dezorjentiranim čelnim službenicima, koji su previše plaćeni za loše izvršenje Ustava i ostalog

http://www.slobodnifilozofski.bloger.hr/post/izjava-za-medije-od-2504200...

Tko je glasao

Jedna od najinteligentnijih

Jedna od najinteligentnijih izjava za medije koju sam čitao u zadnje vrijeme. Zadnjih par godina :)

Studenti, svaka čast!

# Jedan neprijatelj pametnom čovjeku više vrijedi nego hiljadu prijatelja

# Jedan neprijatelj pametnom čovjeku više vrijedi nego hiljadu prijatelja

Tko je glasao

A propos definicije

A propos definicije Puhovskog "njihove metode su legitimne, ali nisu demokratske "

http://www.h-alter.org/vijesti/kultura/mrznja-demokracije

Znači, demokracija je moguća, ali van institucionalnih formi. Ako demokratska politika uopće nešto znači, znači utemeljenje kolektivne organizacije koja jasno ne želi osvojiti državnu moć, odnosno javnu demonstraciju moći nezavisne od institucionalnog aparata. Riječ je o vrsti kontra-moći u odnosu na moć države, i ako hoćete- antagonističke moći.

Plenum studenata pokazuje i dokazuje koliko ta djeca instiktivno pronalaze prave načine i izričaje...

Statistička pogreška

Tko je glasao

Plenumu akcije za jednake

Plenumu akcije za jednake uvjete obrazovanja FF u Zagrebu

Poštovani!

Uz dužni izraz iskrenog divljenja za vašu ozbiljnost i pamet, molim vas da primite na znanje da su vaši kolege studenti Građevinskog i Arhitektonskog fakulteta praktički zarobljenici na tretmanima šikaniranja i ispiranja mozga od jednih te istih povezanih višedesetljetnih staljinističkih klika.

Te klike su javno višekratno potvrđenim biografijama ključni akteri partijskih čistki i progona osoba svjetske reputacije sa tih fakulteta i svega što i malo misli svojom glavom. Ali tu nije ni blizu kraj niti razlog takve maoističke kulturne revolucije na tim fakultetima .

To su ujedno klike veleimperijalnih vodećih profesora i akademika koji predvode sve ključne višedesetljetne afere najvećih gradnji sa potpunim ili velikim promašajima i svjetski rekordnim pljačkama novaca i troškovima, koju revoluciju su navikli izvoziti po prilično beskrajnim područjima istoka i jugogoistoka.

Nije čudno da su i u zadnje doba, nakon ključne uloge u vodećim veleimperijalnim zgradama, auto-cestama i naročito egzbicijama na kampusima i zgradama sveučilišta za 300 mlrd kuna troška, dali oduška na natječaju za aerodrom Zagreb. Veoma neozbiljnim copy paste sličicama nekih spirala nekog fiktivnog mosta uz 100 € milijuna veću cijenu i svjetski rekordnu bahatost vodećih likova Jure Radića i akademika Kincla i Neindharda su, po njima, "pobjedili" i "ponizili" vodeću svjetsku stručnu i poslovnu elitu sa ozbiljnim i detaljno razrađenim rješenjima za 100 € milijuna manju cijenu.

Time su, nakon svrstavanja Zagreba i Hrvastke na prvo blam mijsto po besmislenom pročistaču za 10 mlrd kuna, bolnici koja se gradi 30 godina i ništa dok su tridesetih tri ogromne proradile komplet, blam stadionu, iznimno pogrešnoj sanaciji otpada Jakuševec ... dodali završnu ključnu točku za poziciju Zagreba kao vodećeg evropskog blam središta.

Već samo vaše primanje na znanje je klučna pomoća vašim kolegama te ideji i praksi jednakih uvjeta obrazovanja. I milimetar nečega dalje u tom smjeru, a vi ste ti koji ste sada sposobni više nego itko drugi, bio bi povjesni doprinos povratku Zagreba i Hrvatske na puteve evropske doličnosti.

Tridesetih godina dvadesetog stoljeća je Zagreb sa malim ali svjetski doličnim snagama bio vodeće razvojno graditeljsko središte u Evropi. Prije čistki svega za Holjevca i nakon 1971.g. je bio evropska prva liga i bez ikakve mogućnosti konkurencije od Triglava do Vladivostoka, pa su zbog toga izvršene čistke do zadnjeg čovjeka, tehnolgije i prakse, da se ne bi slučajno i malo povratilo. Sve snage koje drže moć i sada su tada instalirane kao staljinistički jurišnici za čistke i hapanja sedamdesetih, slična ovima kao u zadnje doba, pa su kroz više desetljeća više nego prekaljeni u tome.

Tko je glasao

http://www.slobodnifilozofski

http://www.slobodnifilozofski.bloger.hr/post/clanak-4-stavak-2-/1385536....

U članku 4. stavak 2. zakona pojam na koji se odnosi je "prostor". I tko ne zna nikakve druge zakonske odrebe i pravila, a po njima je prostor po kontinuiranoj vječnoj tradiciji rimskog prava o jedinstvu nekretnine (sve što je na zemljišno-katastarskoj čestici i što je s time povezano, pa npr. i hopoteke i razna prava i tereti, čini jedno, jedan prostor i povezano) i sve izvan zgrade a što pripada zgradi pa i prakiralište i travnjak itd., posve logično i kako bi drukčije.

Nije prvi put da se u javno važnim prilikama iznose dvojbe o tom čvrstom civilizacijskom pravilu koje je svima u memoriji i kada o tome ne misle.

Koja je razlika između represija prije 40 i danas? Očito nikakva ili zapravo ima , pogoršalo se - ide predsjednik sa još više rezidencija, policije i afera nego čelni čovjek SRH i najbolje policisjek snage su prisiljene biti dramatično nervozne na najbenignije i najuobičajenije izražavanje protivljenje nečemu, ovdje k tome najjačem vojnom savezu u svijetu.

Kada je Šuvar bio na vrhuncu moći, naučio je beskrajni broj studenata i mladih da se prema njemu odnose sa puno puno ozbiljnijim provokacijama od ovoga. Uz ostalo uvoj zgradi ga nepažljivi studenti prosvjednim naguravanjem i provociranjem sruše na pod, on ustane i ništa, nastavi komunikaciju i grupno i pojedinačno. Igor Šuljić je nekoliko puta kao predstavnik studenata obarao njegov izbor u zvanje profesora i ništa. Osobno sam morao biti na metar dva u nekoj javnoj prigodi npr. pri otvorenju neke izložbe i nečeg dok uvodno netko govori a neki kolege i prijatelji pred svim nama neprimjereno osobno prvociraju i vrijeđaju Šuvara osobno a on ništa. Šuvar i ovaj predsjednik RH su bili studentski kolege. Početkom devedesetih je pri izglasavanju smjene hrvatskog člana Predsjedništva ex SFRJ u raspadu iz jednog Stipe u drugog priređen show vrijeđanja Šuvara i standing ovations (svepći pljesak uz ustajanje sa stolica, kao znak esktaze) za ustoličenje drugog. Već tada se je dosta znalo kakve su evolucije i kuda to vodi.

Obratite pažnju na čin kada prvi dan prosvjeda tajnica fakulteta, činovnik, histerično napada neku pristojnu studenticu da se legitimira imenom i prezimenom i ne uvažava strpljiva i pristojna objašnjenja da su se dogovorili da to nitko ne nikome ne daje da bi očuvali koncepciju plenuma i demokratskog odlučivanja te sumjeravanje na temur a ne na osobe.

Obratite pažnju da na stranicama pollitika. com uporno teče sličan napad na većinu.

Kako to da je cijelo jedno društvo dopustilo da se staljinizam u najgorem obliku vraća na velika vrata u vremenima kada su do jučer rigidne Rumunjska i Bugarska u Evropi? To nije išlo samo uzurpacijom klika, jako puno toga je išlo uz jaku podršku i standing ovations raznih snaga.

Došlo je doba plaćaja velikog ceha od jako velike količine milijardi i raznog za tu više nego veleimperijalno bahatu i skupu pijanku. Ceh nikako nije u stanju platiti onaj dio drštva koji inače plaća i tegli, on nema ni kune ni ram vlje za to, pa će ceh plaćati oni koji su ga napravili.

Dame i gospodo, epoha nabijanja ceha je prošla i kreula je duga epoha plaćanja ceha.

Po G-news-u, koji je tu mjerodavniji, to će trajati dulje i bolnije nego pijanka, kao sa svim pijankama, dakle dugo i bolno.

Tko je glasao
Tko je glasao

Došlo je konačno doba

Došlo je konačno doba da je i vrapcima jasno da je opojna i preprivlačna kradeljistička pijanka osvajanja i trošenja na zajednički i tuđi račun došla kraju i da se treba platiti nešto za otetih i potrošenih nekoliko desetaka tisuća mlrd kuna, da mi manjina nemamo za to jer nismo maznuli ništa i umjesto da možemo oko toga pomoći više smo nego nemoćni, potražujemo i mi i možemo nešto jedino ako se plaća. Ništa tu nije neočekivano pa ni dramatično, svi sve znaju oko toga samo eto, stiglo je i to doba.

6743561 put pisem da je osnovni problem u tome sto se politicari drze za grofove, svete krave i nepogrijesive polubogove.A istina je da su profesionalci i javni sluzbenici.Placeni i zaduzeni za sluzenje onima koji ih placaju.
Izmsljavanje idola, i sl. gluparija je krajnje prozirno, a ako su studenti kao sutrasnji glavni jamci koji ce vracati sve ove dugove gerontokrata iz starog SKJ, bedasti onda nam se svima crno pise.Mozda bi oni jos nekako i primili kakvog politickog nadobudnika koji bi na njima gradio karijeru, ali su im ledja vec opterecena sa 40 mld € duga i vrlo izvjesnom besperspektivnosti.
Ako imas vremena i volje malo izaci iz labosa za trazenje penicilina protiv kronicnog SKJ_HDZ_SDP kardeljizma i vidjeti jednu drugaciju svrhu: tko, radi koga postoji i cemu sluzi, onda se samo ubaci na ovaj link.
Knjiga "Unlocking Public Value - Achieving Performance in Public Service" je tu free online ( istina na engleskom) ali objasnjava magiju kako se to u Njemackoj sagradi stadion za 40.000 ljudi za 60 mil € dok nesto manja maksimirska gargantua treba najmanje 260 mil€.
The value delivered to shareholders is the private sector's ultimate measure of a company's success. However, in the public sector, where citizen stakeholders replace shareholders, there is no single or simple "bottom line" for measuring success.
Clearly, common performance criteria must exist before verifiable performance enhancement can be achieved.
Unlocking Public Value takes that all-important first step, providing public managers with a framework for evaluating and improving the performance of themselves, their employees and the organizations they serve. This breakthrough book introduces the Accenture Public Service Value Model, a new methodology that gives public policy strategists, financial managers and operational managers—not to mention students, politicians and other interested parties—the knowledge and hands-on tools they need to:
* Accurately identify and measure outcomes, i.e., the social impacts, benefits or consequences of an organization's efforts
* Filter existing metrics, determine those that tie directly or indirectly to outcomes and assign weights to each
* Use the Public Service Value Model to assess performance and to graphically depict changes in that performance over time
* Arm public managers with the information they need to make better, more informed decisions about what can be done to meet public needs
* Link value creation to projects and activities, measurably improving the delivery of public services
* Identify how specific changes an organization makes can deliver increased public value, better use scarce resources—and drive results
* Create managerial processes, which accommodate and reward experimentation, and enable successful innovative organizations to thrive
Unlocking Public Value is packed with detailed, real-life examples and case studies of the proven value of Public Service Value analyses. From a German retirement pension insurance carrier and a U.S. Medicaid agency to European intelligence and labor agencies, it illustrates how performance information from Public Service Value analyses has been successfully used to inform strategic decisions, enhance public service results and dramatically improve performance.
The realities of today's lean operating environment demand strong public service management. Unlocking Public Value introduces an authoritative methodology for proactively relating results to costs, tracking that relationship over time—and uncovering and unleashing value in public organizations of every type.

Dakle knjiga vrlo konkretno i nedemagoski objasnjava kako je za iskapanje rupe od 1 x 1 metar dovoljan jedan sljaker i 1h rada i sve to samo sa 2 alatke.Upravo cudesno!
Dakle bez kod nas nuznog izravnog TV prijenosa, usiljenih viceva, presjecanja vrpce, citiranja svih od 7 stoljeca do danas, prigodne zakuske gdje ce se izjesti 2-3 stada ovaca i 10-15 pajceka uz 2-3 gredice luka i cisterene vina.Tako da tu lezi odgovor na pitanje svih pitanja.
Kao npr: zasto je za novu zgradu Hitne sa opremom dovoljno 10.000 kuna/m2 a za Push WC treba barem 80.000 kuna/m2.

Tko je glasao

Stakeholders vs.

Stakeholders vs. shareholders je put koji počinje prevladavati i u tzv. realnoj ekonomiji!!

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=968141

Da te citiiram: nije u šoldima sve...

I zaboravih dodati: nemoj me shvatiti pretencioznom, ali meni ne treba nikakva knjiga da mi objasni načela koja predstavljaju ništa drugo do common sence...pitanje je samo htijenja i odabira strane!

Prođoh (više puta) i Accenture i BSC i sva čuda ovoga svijeta...bez čistog srca nema pomoći!

Statistička pogreška

Tko je glasao

studentski

studentski

prosvjedi samo pokazuju da je došlo vrijeme za korjenite promjene koje su potrebne da se naprave u hrvatskom društvu a kada to kreće iz buduće intelektualne elite koja po svojim godinama ne pripada generacijama koje su opterećene prošlošću daje za nadu da če se iz ove i svih budućih generacija iznjedriti nove generacije političara i vođa koje će znati i htjeti potrebe društva i građana staviti ispred svojih vlastitih interesa a retorika HDZ-a i njegovog predsjednika pokazuje samo da oni žive u nekom svom svijetu koje je daleko od današnje hrvatske zbilje koja je svakim danom sve gora a takve su i večina stranaka koja danas participiraju u vlasti i zastupljene su u SABORU RH.
Žalosno je da se jedna politička stranka poistovječuje sa državom i da mi građani koji činimo tu državu to i dalje toleriramo.

Tko je glasao

slijedeci mjeseci su, ne

slijedeci mjeseci su, ne samo kljucni, vec i presudni za do sada, potpuno nedodirljivu hrvatsku politicku "elitu"!
sasvim je logicno da su taj prvi fitilj upalili upravo studenti, kao sto je to i do sada bilo(68g.!), jer uz to, sto su mladi inace po vokaciji buntovni,sam sistem ih ne drzi za jaja, kao njihove roditelje koji u suludom egzistencijalnom zvrnju u kom se moraju srkrbiti o obitelji, itekako moraju dobro promisliti prije nego sto se suprostave sistemu!
sama prijetnja otkazom ubija svu "revolucionarnost" starijih!
ap, sadasnji studentski prosvjedi samo su uvertira u socijalne nemire koji ce nas sigurno zahvatiti i prije ove jeseni,te od kojih itekako strahuje sadasnja politicka elita!
kako od one na vlasti,tako nista manje.. ni one u "opoziciji"!
hrvatsku ocekuju turbulentna politicka vremena u kojima ce se mnogo toga promjeniti i samo se nadam da cemo iz njih izaci ipak korak naprijed, a ne natrag, kao sto je u novije vrijeme sa nama bilo!

Tko je glasao

@edi3, Daniel Kohn-Bandit

@edi3, Daniel Kohn-Bandit i Joschka Fischer su odlicno unovcili svoju revoluciju.Kohn zvuci kao turbo neoliberal, a Fischer je imao izvjesnih zasluga kod transfera HT u zagrljaj DT-a.Place su im ohohoooooooooooo.
Cijeli svijet se nalazi u tranziciji.Tehnologija je naprosto pojela i socijalizam i kapitalizam u bukvalnom razumijevanju tih pojmova.
Demagogija presjecanja vrpci za najgluplje i najbesmislenije objekte, naprosto padne uvijek na ledja poreznih obveznika.Nije zato ni cudo da su i drzavni tzv. desni ili (o)srednji HDZ i tzv. lijevi zagrebacki SDP proizveli jednaki rezultat: bankrot.
Uzrok je sasvim jednak:
-netransparentno trosenje tudjeg novca
-otvorena vrata za sve diletante,
-zatvorena vrata struci i znanju
-vanjski dug
-unutrasnji dug i neplacanje
Treba osim toga jednom i reci da niti zdravstvo pa ni obrazovanje i kad budu besplatni, to zapravo nisu.Jer se i dosadasnje financira iz poreza kojim se puni budjet drzave.A ako se govori o "drzavi znanja" onda je primarno jos i dodatno stimulirati ova podrucja.
Ulaganje u znanje i nauku NIJE trosak, nego investiranje.Neshvatljivo je da se o tome uopce raspravlja negdje na podrucju Europe u 2009. godini. p.n.e.
Sasvim je jasno da oni koji zive od demagogije vec 60 godina, nemaju razloga ulagati u takve stvari, jer su tecajem kune pretvorili cijelu drzavu u jedno sajmiste tipa Jakusevac, a sve sto ne znaju naprosto - prepisu, ili kad su projekti u pitanju posluze se shemom copy/paste.

Tko je glasao

Nenamjerno si napisao

Nenamjerno si napisao platformu stranke HDP (Hrvatskog Drugog Puta ili još bolje PHO - Prave Hrvatske Oporbe). Kakvi bolan ZTP, Starčević, Milane PUSH i ostale majmunarije. Treba samo okupiti skupinu poštenih, ali i SPOSOBNIH ljudi koji će osnovne smjernice provesti u djelo i okupiti sve voljne i sposobne ljude u ovoj zemlji da rade u korist svih, a ne samo u korist 200 stranačko-ratno-mafijaško-odljuđenih profiterskih klanova.
Uzrok je sasvim jednak:
-netransparentno trosenje tudjeg novca
-otvorena vrata za sve diletante,
-zatvorena vrata struci i znanju
-vanjski dug
-unutrasnji dug i neplacanje
Stranka koja to riješi će voditi HR (ali samo kao vodeći partner, ništa više, na vlasti ili u opoziciji, ovaj put svejedno) u bolju budućnost.
Zaboravio si jedino spomenuti deliberativnu demokraciju, ali ako su studenti to već naučili onda i ti stigneš :)

# Jedan neprijatelj pametnom čovjeku više vrijedi nego hiljadu prijatelja

# Jedan neprijatelj pametnom čovjeku više vrijedi nego hiljadu prijatelja

Tko je glasao

Delgado (Sub, 25/04/2009 -

Delgado
(Sub, 25/04/2009 - 12:46)

kada se nešto ne razumije onda objavljeno mora ispasti majmunarija. (Upozoravam, ti rabiš takve "termine", a ne ja osobno!).
Hrvatski narod, hrvatski intelektualci, hrvatski gospodarstvenici su sve drugo samo n i s u nepošteni i nesposobni. Prema tome, tvoje određenje da, citiram, "

Treba samo okupiti skupinu poštenih, ali i SPOSOBNIH ljudi koji će osnovne smjernice provesti u djelo i okupiti sve voljne i sposobne ljude u ovoj zemlji da rade u korist svih, a ne samo u korist 200 stranačko-ratno-mafijaško-odljuđenih profiterskih klanova.

dakle, ne predstavlja ništa. Dapače, ono je duboko uvredljivo upravo za poštene i za sposobne, kakvih je većina i veliki broj u Zagrebu, i u Hrvatskoj!
Temeljno "hrvatsko pitanje" u tomu je kako definirati "paradigmu" za iskorak iz postojećega tajkunskog kriminalnog društveno političkog sustava - a ne u "poštenju ili nepoštenju".

U stručnom smislu pitanje deliberativne demokracije možemo ostaviti za akademske rasprave, jer je to politički promašeno. Ovdje si u mojim objavama imao praktična određenja političke doktrine (što nije ideologija), i suočio si se s njihovom materijalizacijom u izbornom programu ZTP: 1. institucionalne promjene, 2. decentralizacija, 3. gospodarske promjene. Naravno, riječ je o Zagrebu.

Pitanje političke doktrine, što je ključno - a ne izborni program, ne može "lebdjeti" na deliberativnoj demokraciji, jer je to akademiizam. Ona tj. pol. doktrina, a oblikuje se zato da bude u p o r a b lj i v a u konkretnom vremenu i prostoru (tradicija, kultura itd.) mora imati uporište upravo u njemu - u hrvatskim ljudima, kao živim bićima. A "ruku na srce" - to jesmo "još uvijek". Dakle, ovo što je u Hrvatskoj nije nastalo "samo od sebe", već ima svoju g e n e z u. I dalje da ne tumačim ...

Stoga "ne podcjenjuj" Antu Starčevića. Nadalje, "neke stvari" koje sam predočio, tumačiš u svojoj "interpretaciji" - na vrlo pogrešan način. Politička stranka ne nastaje na način na koji ti misliš da nastaje. Konačno, takvih u Hrvatskoj postoji "na kile". Doslovno "dave" same sebe u traženju vlastite "paradigme". Počam i od deliberativne demokracije, pa nadalje.

Glede deliberativne demokracije skrećem ti pozornost na činjenicu da je neispravno učiniti dva koraka naprijed ! a da nije prethodno učinjeno pola koraka iz postojećeg stanja. Prema deliberativnoj demokraciji dugačak, dugačak je put. Postoji postupnost, suprotno je utopizam koji nitko od birača ne će s razlogom prihvatiti, jer zadaća politike je da odgovori zadaćama u realnom vremenu.

Ne možemo biti "najpametniji" na svijetu, a da prethodno nismo apsolvirali čak ni "srednju školu". Deliberativna demokracija je jedan od mogućih modela institucionalnog ustroja najrazvijenih postindustrijskih država. Ja nemam toliko luksuza i komfora da zastupam i raspravljam o takvom institucionalnom ustroju, jer sam ("smo") u vremenu i prostoru klasične neokolonije, pod političkom presijom HDZ i SDP - koji "deliberativno mudruje", a faktički drži štangu krupnom kapitalu, ne znajući ni sami što bi sami sa sobom u procjepu vlastite političke i stručne insuficijencije odnosno nedoraslosti.

Tko je glasao

Čuj Zdrafkec, kad se

Čuj Zdrafkec,

kad se ostaviš brojanja krvnih zrnaca onda možemo hladne glave sjesti i o svemu popričati. Ali ako želiš s nekim surađivati onda moraš poštivati i njegove stavove, moraš naučiti slušati. Pročitaj za početak barem moj dnevnik Pasana, pa će ti neke stvari o meni biti jasnije. Ti si nestručan ekonomist, jer ne poznaješ Algoritam kapitala, zato prvo prouči Vugrina i Reformu proračunskog sustava. Dobro bi ti bilo porazgovarati sa dr. Laucom, izuzetno je pošten i pametan čovjek (iako malo previše u svemirsko-duhovnim sferama za moj ukus).
Ako tako postupiš ima šanse da se nađemo oko projekta nove stranke, za koju se nadam da će uskoro u javnost. 90% programa je kompatibilno s tvojim, zato postoji mogućnost da se nađemo, ali obavezno prestani brojat zrnca i ostavi se ibermenš odnosa prema sugovornicima. To je ključno za bilo kakvu suradnju. Ne želim ti popovati, govorim ti dobronamjerno, mislim da si pošten, marljiv i vrijedan čovjek. Samo se moraš osloboditi te ksenofobije.

# Jedan neprijatelj pametnom čovjeku više vrijedi nego hiljadu prijatelja

# Jedan neprijatelj pametnom čovjeku više vrijedi nego hiljadu prijatelja

Tko je glasao

Delgado, shvati a što ne

Delgado,

shvati a što ne shvaćaš, da smo na području političke b o r b e, a ne akademskih razgovora. Ne znam za tvoju stručnost, ali moja je nedvojbena. Ona nije očitovana u broju objavljenih znanstvenih radova, ili u mojem osobnom bogatstvu, kao ipak stanovitih kriterijuma vrednovanja stručnosti, ne ulazeći u kvalitetu.
Ja očevidno nisam znanstvenik, i nisam bogataš u imovnom smislu. Moje reference su objavljene na < a href= http://www.zagrebacki-treci-put.hr > O nama. Naravno, ispod predočenih očitovanja u rubrici O nama - Zdravko Gracin, a i ovdje objavljenih članaka, i komentara postoji "podulja priča". Kazao sam da jesmo jednaki, ali nismo isti. A "traži" se da budemo - i isti. Slučajno sam "sui generis". Da, ima i takvih tipova., koji su i kod "istih" - duboko različiti. Konačno, neprirodno se služim hrpetinom uskličnika, krupno pisanih riječi itd. Naravno, "teži" se "uprosjećivanju" ... :))

No, glede "reforme proračunskog sustava", skrećem ti "vrlo blagu pozornost" na činjenicu da onda kada "klikneš" na objavljeni link, tada možeš uočiti s doslovnom lakoćom, da po TVOJEM odabiru recenzenata, a na s mojim odabirom, mogu oboriti čitavu "reformu proračunskog sustava"!

Lauc kojega vrlo, vrlo cijenim, predočio je recenziju i zalaže se za "spomenuti rad" zato što je riječ o dobrom akademskom radu. Od akademskog dobrog rada zahtjeva se da promišlja. A je li on i primjenjiv, to nije zadaća akademskog dobrog rada. Onoga trenutka kada se akademski rad , čak da je i izvrstan, "gura" u politiku, dakle u izvršno područje, tada smo na "drugom terenu". Sticajem "okolnosti" z n a m čitatati i "čitati", neovisno o tomu što nemam znanstvene reference kao Lauc, Kregar, Srića, Kulić .... i da te dalje ne "mučim".
Znanstvenici meni ne mogu prodavati znanost onda kada smo na području politike, upravo da je riječ i o Laucu. Odgovornost je prevelika. Skrećem pozornost na činjenicu da "praktičari" u "ponekad" nisu "g l u p e", pa i "neobrazovane" osobe. :)

Barem "mene" se ne može "blasfemirati" s riječima "deliberativno". Jako sam jednostavan. Pa sam se, eto, "sjetio" "jednostavnoga" Starčevića. Doduše, tek nakon objave političke doktrine i izbornog programa pod "nazivom" Zagrebački treći put. :)

Tko je glasao

Nije mi bila namjera ničim

Nije mi bila namjera ničim te blasfemirati.
Nemam ja ništa protiv Starčevića (otkud ti to uopće?).

I ne želim nikakvu borbu recenzenata, želim suradnju i nadam se da ćeš jednog dana shvatiti da je osnovno u politici, normalnoj politici, širenje kohezije, širenje suradnje. Nadam se da ćeš jednog dana osloboditi svoj vrijedni, kreativni duh okova agresivnog alter ega.

Toliko. Izvini, ali ne bih dalje ulazio u nekakvo nadjebavanje i nadpametovanje. Imam i pametnijeg posla.
Ako jednog dana uvidiš nekakve povezne točke među našim političkim platformama, slobodno se javi. Za konkretan razgovor i zajedničko traženje praktičnih rješenja sam uvijek raspoložen.

# Jedan neprijatelj pametnom čovjeku više vrijedi nego hiljadu prijatelja

# Jedan neprijatelj pametnom čovjeku više vrijedi nego hiljadu prijatelja

Tko je glasao

Delgado, Prvo. Promotri

Delgado,

Prvo. Promotri svoje objave, promotri moje objave, počam od članaka do komentara.!

Drugo. Nikada nisam "išao" na osobu - već sam uvijek konfrontirao sadržaje, tekstove. Tamo gdje sam vrlo, vrlo, rijetko išao izravno na osobu, učino sam to jednako beskompromisno - ali ne zbog o s o b e, kao osobe! Dapeče, to sam činio zbog čitatelja. Naime, ovo nije privatan prostor, i ovo nije "kafana" ili kavana.
Valja uočiti i shvatiti, ako ti je to moguće, meni su zapriječeni javni mediji za ono što je apsolutno superiorno pod "nazivom" ZAGREBAČKI TREĆI PUT ! (Priznajem javno da nije dorađeno, što ne mogu učiniti s a m.)

Treće. U definiranju "paradigme", dakle iskoraka, valja se držati "HRVATSKOG JEZIKA". Sve drugo je potpora HDZ i SDP, odnosno to je a m a t e r i z a m u suočenju s profesionalcima koji prodaju m a g l u.

A hoćemo li se - ili se ne ćemo "nadjebavati" ili "nadpametovati" - to prepuštam tvojim točno takvim - "inspiracijama". Naime, time se ne bavim, IMAMO Zagrebački treći put.

Inače, jedan neprijatelj pametnom čovjeku NE vrijedi više od hiljadu tj. TISUĆU prijatelja. TO JE NAPISANA I POTPISANA G L U P O S T !
I ovo nije moje niti "nadjebavanje" niti "podjebavanje", već čitaj svoje objave.

Tko je glasao

Na FF u Zagrebu vezano za

Na FF u Zagrebu vezano za podršku peticiji hodočaste najraznovrsniji građani i stvar se razvija u općegrađanski plebiscit.

Obzirom da su državne, sveučilišne i gradske vlasti te ostale strukture političkog života više nego neozbiljne, pred večerašnjim plenumom je teški zadatak odlučivanja - ako se prosvjed nastavlja i nastave nema to može trajati unedogled i podstaći slično a to studenti ne bi htjeli, ako se prekine a nije došlo ni do razgovora plenum bi preuzeo teret odluke za to i sve slično.

Nadajmo se da će plenum naći izlaz iz te situacije.

Tko je glasao

Plenum na FF u Zagebu u

Plenum na FF u Zagebu u približno istom broju je elegantno rješio nastale dvojbe o duljini akcije.

Odlučeno je da ništa nije gotovo ni izvjesno i da se nastavlja po dnevnom pravilu - akcija ide sutra, pa će sutra vidjeti šta dalje i tako dan za danom.

Prvi put je bio rektor.

Otvorena su razna pitanja koja prije nisu došla na red a sada, kada se radi već zrelo, bilo je moguće raspraviti i odlučiti i o detaljima.

Noćas na fakultetu ostaje najveći broj do sada, logistika i sve je bolje pa se već radi o volji da se druženjem i noću bolje međusobno uživi u sve što se sve više otvara.

P. S. Uočeni stariji borci, malobrojni ali ...

Tko je glasao

Nakon pollitika.com i

Nakon pollitika.com i najčitaniji medij je shvatio da je plenum FF u Zagrebu odmah za javiti i to na vrh

http://www.vecernji.hr/newsroom/news/croatia/3282337/index.do

P.S. Čini li vam se da je time partijska epoha kihnula?

Tko je glasao

Nije još, al bude tek kad

Nije još, al bude tek kad hrvatska dalekovidnica kapitulira.
Ajmo curice, ajmo dječaci s prisavlja, vi ste na redu..malo sloge nebi vam bilo na odmet ;)

Tko je glasao

P. S. Uočeni stariji borci,

P. S. Uočeni stariji borci, malobrojni ali ...

I borkinje!

nemesis

nemesis

Tko je glasao

Hvala Bogu da netko prati

Hvala Bogu da netko prati natjecanje za nagradu 'Dr Ivan Šreter'!

cogito ergo sum

Tko je glasao

kakve veze ima nagrada dr.

kakve veze ima nagrada dr. ivana sretera sa ovom temom?:)

Tko je glasao

kakve veze ima nagrada dr.

kakve veze ima nagrada dr. ivana sretera sa ovom temom?:)
Izravne baš i ne, ali riječ borkinja koju kolegica 'nemesis' uporabi je trećeplasirana nova hrvatska riječ s ovogodišnjega natjecanja, a znači ženski borac.
Ako nekoga zanima više...
http://www.totalportal.hr/article.php?article_id=188489

cogito ergo sum

Tko je glasao

Uži izbor Uz tri

Uži izbor

Uz tri pobjedničke riječi, u užem su izboru bile, primjerice, i riječi: raskolnica (crta koja razdvaja kolnik na dva dijela), brzogriz (engl. fast food), samoskrbni roditelj (samohrani roditelj), tjelobranitelj (tjelohranitelj), smećica (vrećica za smeće), kavovar (džezva), okvirnica (paspartu), nastolnik (engl. desktop), lučnik (laser), kroativno (hrvatsko i kreativno) te slavnik (engl. celebrity). Ako netko nema pametnijeg posla od izmišljanja ovakvih gluposti bolje mu je da mete ulice.

Tko je glasao

A za one koji ne znaju što

A za one koji ne znaju što je borac, to je muška borkinja.

My Soul

Tko je glasao

isto kao sto ljustinovo

isto kao sto ljustinovo "tajno" potpisivanje potpore kregaru, ima veze sa nekom stvarnom podrskom njemu?:)
banditos je ipak lukaviji nego sto bi se to od njega moglo ocekivati i ova manipulacija sa ljustinom mu je gotovo za 5!:)

Tko je glasao

ne vjeruj danajcima ni kad

ne vjeruj danajcima ni kad darove nose!:)

Tko je glasao

U vezi komentara šta bi

U vezi komentara šta bi trebalo, oni ne vrijede.

Kao što je javnost više nego uvjerljivo informirana, odlučuje se raspravom i glasanjem većine na plenumu. Plenum dopušta da dođu i sudjeluju i oni koji nisu studenti FF u Zagrebu, ali je takvih manje od 1 % i praktički nemaju nikakvog uticaja. Plenum radi jako na tome da klasičnu politiku isključi iz odlučivanja i očito je uspio.

Ovo je posve druga priča od naviknute politike, koja je više nego zatečena.

Tko je glasao

Najveći uspjeh je što se

Najveći uspjeh je što se nisu dali podijeliti i što nisu nasjeli na priču da izaberu predstavnike za pregovore.
Studentima svaka čast.

Tko je glasao

Najgora je situacija "ni

Najgora je situacija "ni vrit ni mimo", i ne treba odustajati od zahtjeva, odluka je na mladima, kao i budućnost čitave nacije.
Rektorova odluka neće biti autonomna kako se najavljuje, zato pamet u glavu.
U budućnosti će biti bogati samo oni sa znanjem. (W. CHURCHILL)

Tko je glasao

esperanza, ovdje se nisam

esperanza,

ovdje se nisam "oglašavao" u svezi postojećeg protesta studenata, upravo zato da mi netko ne "inputira" ono što možebitno pogrešno tumačim iz rečenica nemesis. :)
Naime, pitane visokoškolskog obrazovanja, konačno, čitavog školskog sustava temeljno je pitanje hrvatske stvarnosti i budućnosti. I to ne u smislu dvadeset ili pedeset godina, već u smislu deset godina. Onda kada se fizlozofira, tada je to znak da se ne želi činiti.

Problematika je savršeno poznata, i to "decenijama". Ono što se mora činiti i učiniti hitno, savršeno je dobro poznato. Konačno, imamo svjetska iskustva, mi naša nemamo jer smo zaostali. No, ne će se č i n i t i. Otpor je u zaposlenicima na fakultetima, i otpor je u HDZ i u SDP. Promjene na Sveučilištu ne mogu doći od sveučilišta, to je nemoguće, a još manje mogu doći od političara koji su sa Sveučilišta.
Samo malo podsjećam na to da su SAD bile podignute na noge kada su uočili da američko obrazovanje u jednom trenutuku gubi primat u odnosu prema japanskom sveučilišnom obrazovanju. Obama pitanje obrazovanja stavlja u nacionalne prioritete, premda su SAD superobrazovane u odnosu prema Hrvatskoj. HDZ obrazovna politika je da na fakultete šalje specijalce sa šmajserima, a SDP politika je da mudruje o "društvu znanja".
Kvaliteta studija određuje kvalitetu društva, jer se iz krugova diplomiranih kreiraju budući nositelji "društvene odgovornosti" - kako se to lijepo u nas kaže.

Tko je glasao

U budućnosti će biti

U budućnosti će biti bogati samo oni sa znanjem. (W. CHURCHILL)

Stari je pijanac Churchill bio u pravu.Jer tko nema znanja o tome kome treba dati 5-10%, tesko ce nesto postici.

Tko je glasao

Nadajmo se da će plenum

Nadajmo se da će plenum naći izlaz iz te situacije.

E, sad bi dobro došli oni na koje si se pozivao kad si govorio da "djeca tj. studentice i studenti nisu sami i da ih starci ovaj put neće gurati prve na barikade" (citirano po sjećanju i razumijevanju). Dilema je strašna, ali nije da nemamo iskustva s istim takvim dilemama u sličnim ili jednakim situacijama.

Intuicija (majčinska, kćerinska i sestrinska) mi govori da je trenutak da se nastavnici i nastavnice aktivno uključe u blokadu i da počnu zajedno sa studentima i studenticama kreirati alternativni obrazovni proces (manje grupe, interaktivnost, e-učenje, praktična nastava, istraživački projekti itd.) na open source paradigmi, odnosno, na paradigmi dijeljenja znanja i informacija.

Dilemu treba razriješiti takvim jednim zajedničkim činom kreativne hrabrosti boljeg dijela akademske zajednice. Tako će se pokazati da je dilema zapravo lažna i da tertium datum est tj. da postoji i treći način (ne ZTP, da ne bi bilo zabune :-) kojim se ide van iz stagnacije, kleptokracije i anti-politike općenito.

nemesis

nemesis

Tko je glasao

nemisis, za razliku od tebe

nemisis,

za razliku od tebe ja uočavam upravo suprotno, a to je da studenti traže treći put!
Sa Zagrebačkim trećim putem dobili bi onaj odgovor koji oni ne mogu definirati, i to zato što ZTP nije nastao "sam od sebe", a još manje je nastao mojim "intelektualiziranjem".

Društvo znanja NE temelji se na zahtjevima studenata u smislu "besplatnog obrazovanja" na Zagrebačkom sveučilištu. Držim da takva percepcija predstavlja duboko nerazumijevanje onoga što studenti traže, premda su im s razlogom (brojnima, a ne svima) u primarnom interesu materijalna pitanja. Međutim, brojni zahtjevi koje postavljaju tiču se iskoraka iz postojeće sveučilišne žabokrečine koja u Hrvatskoj postoji od 1990. godine do danas. A "Bologna" nije samo "imati male grupe" i "jedan profesor na deset studenata" - besplatno za sve.

Kao što je poznato obrazovanje je u vlasništvu Ive Sanaderam odnosno gotovo je punih 16 godina u vlasništvu HDZ! Stoga je u njegovom vlasništvu i Zagrebačko sveučilište.
Kao što je poznato, Sanader je nedavno strojnicama jurio profesore po Sveučilištu.

Zagrebačko sveučilište je zatvoreno po katedrama, znanstveno osoblje na Zagrebačkom sveučilištu (svaka čast dr. mr. i drugim titutalama, i znanjima) je samo sebi samodostatno. Stručna i svekolika vrijednost cjeline pod nazivom Zagrebačko sveučilište dramatično pada. Nije riječ o tomu da "nema novaca", i nije riječ o tomu da nema prostora itd. itd. itd. Riječ je o konceptu koji je naslijeđen iz ranijeg vremena, i koji je danas osnažen od profesionalnog kadra. Naravno da postoje rješenja - ali za to mora postojati političko uporište. Ono danas ne postoji. Zar će ga pružiti HDZ, zar će ga pružiti SDP?
Ako to nisu u stanju pružiti ni HDZ, ni SDP, što misliš tko ga je onda u stanju pružiti, te djelatno i konkretno osigurati?
Ja osobno to nisam u stanju osigurati, zato što ja n i s a m ZTP, i nastavno Hrvatski treći put.
Primjerice, ti ne ćeš institucionalne promjene, ti ne ćeš decentralizaciju, ti ne ćeš gospodarske promjene. A to je upravo ZTP, točno tako postavljen, ali i itekako razvijen, i razrađen (Naravno, ne do kraja, jer je to nemoguće u jednoj osobi) :)

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci