Tagovi

I još nije gotovo...

Napisao sam nedavno post “Nije gotovo kad je gotovo …” znajući (iz jadne prakse) da se Kim neće završiti kao ni jedan drugi skandal u Hrvatskoj. Turit će se pod tepih, otvoriti novi i tako do besvjesti. Doduše, karlovačko Županijsko odvjetništvo pokrenulo je istražni postupak da ustanovi o čemu se je tu radilo (a mogli su samo pročitati novine, sve je pisalo negdje). Karlovačko županijsko državno odvjetništvo poznato je po svojoj poslovičnoj ažurnosti, pa je npr. kaznenu prijavu protiv Branka Vukelića za marifetluke u gradnji trgovačkog centra Kaufland u Karlovcu za njegovog gradonačelnikovanja držalo u ladici dvije godine. Iz ladice ju je izvadilo na dan njegovog izbora za ministra i s gnušanjem ju odbacilo kao neosnovanu. No, to kazneno djelo još nije zastarilo, pa bi se prijava možda mogla bolje obrazložiti i ponoviti.

Kako god, vidim da se po istrazi ne događa ništa, barem javnost ne zna ništa, pa sam odlučio ipak sam pokrenuti kaznenu prijavu za pokušaj (spriječen javnim djelovanjem, i ovog foruma, između ostalog) kriminalne privatizacije KIM-a. Kaznenu prijavu temeljim isključivo na javnim podacima, dostupnim svim građanima Republike Hrvatske. Nemam svoje tajne informatore ni agente. Ovo napominjem zato jer je za takva djela (a u Hrvatskoj ih vjerojatno ima stotine) svaki građanin ovlašten (i dužan, ako nešto zna) pokrenuti kazneni postupak protiv štetočina i lopova. Kad već Državno odvjetništvo neće samo, predlažem da mu se pomogne.

Moja kaznena prijava glasi ovako:

Nikola Vuljanić, saborski zastupnik
Antuna Gustava Matoša 14b
47000 Karlovac

Državno odvjetništvo Republike Hrvatske
Gajeva 30a
10000 Zagreb

KAZNENA PRIJAVA

protiv:
Damira Polančeca, predsjednika UO HFP-a,
Ivana Šukera, člana UO HFP-a,
Božidara Kalmete, člana UO HFP-a i
Petra Čobankovića, člana UO HFP-a.

zbog pokušaja pogodovanja prodaje tvrtke KIM (Karlovačka industrija mlijeka), nesavjesnog postupanja prilikom provođenja javnog natječaja, zloporabe ovlasti u gospodarskom poslovanju i nepoduzimanje mjera od strane gore navedenih odgovornih osoba u svrhu zaštite državne imovine, te pokušaja da se jednom od ponuđača na predmetnom javnom natječaju omogući preuzimanje tvrtke KIM bez odgovarajućih garancija da će ispuniti uvjete natječaja i moći sa tvrtkom postupati marom dobrog gospodara.

Nakon provedenog trećeg (a po ničim potvrđenoj javnoj izjavi Damira Polančeca šestog) javnog natječaja za prodaju poduzeća KIM Karlovac, u lipnju ove godine i javno pročitanih ponuda od strane 3 ponuđača Hrvatski fond za privatizaciju pozvao je ponuđače pismenim putem da dostave „nadopunu“ obvezujuće ponude. Ustaljena praksa traženja “nadopuna”, odnosno ispravaka, dane ponude ne samo da je u izravnoj suprotnosti s načelima fer poslovanja već je i direktnom nesuglasju sa Zakonom o javnoj nabavi, a takvim se postupcima u potpunosti obezvrjeđuje tajnost ponuda i mogućnost jednakopravnog konkuriranja na natječaju. Upravo kroz takvu nadopunu tvrtka Chemoderm, vlasnika Ivana Šimića, svoju ponudu popravila je na takav način da je nominalno (po razini sredstava koje nudi za dokapitalizaciju) izbila na vrh i postala najboljim ponuđačem u ovom natječaju. Prisutna je opravdana sumnja da se je natječaj trebao “nadopunjavati” sve dok unaprijed odabrani ponuđač ne izbije na prvo mjesto i legalizira se pogodovanje u kupnji upravo njemu.

U korektnoj i zakonom propisanoj proceduri ne postoji institucija “nadopune” obvezujuće ponude. Ukoliko se smatralo da pristigle ponude koje su otvorene na javnom natječaju ne zadovoljavaju natječaj, smatram da je trebalo natječaj poništiti i raspisati novi, a ne pozvati na „nadopune“ ponude. Poziv na „poboljšanje“ ponude NAKON što su one javno otvorene i pročitane nije u skladu s propisima HFP-a i podložno je manipulacijama.

Kao kriterije za donošenje odluke o najboljoj ponudi prodavatelj (Fond) je naveo najveću ponuđenu cijenu, najveći iznos dokapitalizacije, socijalna jamstva za uposlenike i kooperante, te kvalitetu jamstva (prvenstveno bankovnih), kako za kupnju tvrtke tako i za dokapitalizaciju.

Odabrani ponuđač, tvrtka Chemoderm, ponudila je u “dopunjenom natječaju” najvišu cijenu i najveći iznos dokapitalizacije (49 mil. kuna), a ponuditelj je javno, na Hrvatskoj televiziji izjavio da “radi ozbiljnosti ponude bankovno jamstvo temelji na svojoj imovini i dionicama tvrtke koju kupuje”. Upravni odbor Fonda je (s glasom predstavnika sindikata protiv) glasovanjem 4:1 prihvatio takvu ponudu, unatoč upozorenju predstavnika sindikata da takva ponuda ne jamči niti kvalitetnu kupnju, a još manje dokapitalizaciju tvrtke.

Na poslovnu nesposobnost tvrtke Chemoderm Upravi odbor Fonda upozoren je od sindikata KIM-a još u travnju ove godine, a kad su ponude izišle u javnost (u lipnju) na konferenciji za tisak i sam sam upozorio na neodrživost takve trgovine i javnosti pokazao podatke o poslovanju tvrtke Chemoderm, po kojima ona ni na koji način ne udovoljava uvjetima za kupnju KIM-a kako ih je propisao Fond.

Uprkos svemu, Upravni odbor fonda donio je predmetnu odluku. Nakon donošenja odluke uputio sam otvoreno pismo Predsjedniku Vlade i Predsjedniku RH, tražeći da zaustave takvo štetno postupanje i sankcioniraju vinovnike.

Postupkom koji je pomno praćen u javnosti prodaja KIM-a zaista je zausrtavljena i ovih je dana natječaj poništen. Dakle, prodaja je zaustavljena, ali tek nakon intervencije javnosti, dok je u svom prvom nastupu nakon donošenja odluke o prodaji gosp. Polančec izjavio da ostaje kod svoje odluke i da je odabran najbolji ponuđač.

Odgovorne osobe u Hrvatskom fondu za privatizaciju, u ovom slučaju četiri člana Upravnog odbora, propustile su obaviti funkciju koju imaju prema Zakonu. Najprije su nakon otvaranja obvezujućih ponuda od ponuditelja zatražili “nadopune”, čime je preferiran onaj ponuditelj koji je pristao na takav nezakoniti postupak i svoju ponudu “poboljšao” da dođe na prvo mjesto, a onda su odabrali ponuditelja za kojeg su u svakom trenutku bili svjesni da ne može ispuniti uvjete, niti kupnje niti dokapitalizacije, te da neće moći ispuniti uvjete predloženog ugovora o kupnji.

Posebno treba zamijetiti upornost odgovornih osoba u provođenju privatizacije na opisani način. Upozorenja zainteresiranih (sindikata) i saborskih zastupnika oni su u potpunosti ignorirali i inzistirali na odlukama štetnim za interese Republike Hrvatske. Time su pokazali da predmetna odluka nije donešena slučajno, već kao dio dobro osmišljenog plana, koji je pokvaren tek intervencijom javnosti.

Mada se radi o djelu u pokušaju, smatram da postoji ozbiljna društvena opasnost od takvog postupanja Upravnog odbora Fonda, te osnovana sumnja da su Damira Polančec, predsjednik UO HFP-a, Ivan Šuker, član UO HFP-a, Božidar Kalmeta, člana UO HFP-a i Petar Čobanković počinili u pokušaju kaznena djela Zlouporabe ovlasti u gospodarskom poslovanju iz čl. 292. Kaznenog zakona, Zlouporabe položaja i ovlasti iz čl. 337. Kaznenog zakona i Nesavjesnog rada u službi iz čl. 339. Kaznenog zakona, pa predlažem da Državno odvjetništvo Republike Hrvatske poduzme sve zakonom predviđene radnje i protiv osumnjičenika pred nadležnim sudom pokrene kazneni postupak.

U Karlovcu, 03. rujna 2007. godine
Nikola Vuljanić

Komentari

Simbolička vrijednost .

Simbolička vrijednost .

Delete

Tko je glasao

Pravo kao "visoka profesija"

Pravo kao "visoka profesija" ili pravo za građane, to je dilema koja u praksi pravne države ne postoji, ustvari ne smije postojati! Ne vidim zašto bi uopće postojala neka pravna forma koju bi običan građanin ili zastupnik u Saboru morao ispunjavati kad poduzima korake kao što je npr. prijava Državnom odvjetniku.

Pravo u pravnoj državi ne postoji radi pravnika nego radi građana, a procedure u pravnoj državi i pravim postupcima postoje samo da bi se građani zaštitili. Izgledi pravnih akata su naravno važni za pravnu struku, da u njima ne bi bilo dvosmislenosti i krivih tumačenja, ali se najčešće i mistificiraju kako bi postojali temelji naplate "visoko stručnog rada". Pravo je logika i ništa više, pa ako su u prijavi stvari logično postavljene DORH mora postupati.
Ja sam za to da se pravo zadrži pristupačnim običnom građaninu i bez advokatskih formaliziranja.

Dakle ako je u formalnoj prijavi dobro opisana sumnja i traži se intervencija, ona mora biti stručno obrađene i odrađena od strane DORH-a bez obzira na pravnu formu dokumenta kojim je inicirana. Uostalom, DORH je već sam po službenoj dužnosti morao pokrenuti postupak, čim su uočene pojave koje Vuljanić opisuje u prijavi.

Ono što smatram najvrjednijim u Vuljanićevoj prijavi jest problematiziranje "prakse" dodatnih "poboljšavanja" ponuda nakon već dovršeng javnog natječaja. Gledajući proceduralno javni natječaj se dovršava sada nejavnim dodacima - pa se postavlja pitanje čemu je onda služio javni natječaj. A javni natječaj je bio obvezan jer se radi o javnim državnim poslovima, i kako se radi uglavnom o međunarodnim natječajima, svako nepravno postupanje izaziva sumnje, i obično jesu razlog za intervencije pravnih institucija države. Zahtjev za "poboljšavanjem" ponuda je ustvari otvaranje novog natječaja ali sada zatvorenog tipa, tj. koji više nije javan u pravom smislu, pa se onda lako može pogodovati dodatnim informacijama (i glede sadržaja ponude i glede drugih sudionika). Takva praksa je nanijela mnogo štete međunarodnom ugledu Hrvatske, a obično su sve takve "poboljšane" ponude bile i ostale problem po sebi (i Leko u Srebrenome je dobio "posao" kroz poziv na poboljšanje ponude).

Tko je glasao

Potpuno se slažem i

Potpuno se slažem i ističem da je jedna od glavnih prepreka za pokretanje postupka nečije odgovornosti upravo procedura koja bi zahtijevala posebne forme prijavljivanja nedjela za koje se sazna.

Prijava služi da se ovlaštenim tijelima skrene pažnja i potakne ih da slučaj istraže i eventualno sankcioniraju. Pa kud bi se stiglo kad bi za to trebalo posebno pravničko znanje i kolikim bi se članovima društva zapriječilo da kriminal prijave.

Neki će reći da postoji policija pa da se prijaviti može tamo. No tad dežurnog policajca stavljamo u poziciju da odluči treba li i od njega ovisi hoće li. Iskustva s policijskim postupanjima postoje i koliko li je negativnosti bilo u tome.

Naprimjer, je li vas udario, je li vas ubo ili pokušao daviti? Nije.
Ne možemo mi tu ništa, dođite kad vas ozljedi.

Dobro da nije, dođite kad vas ubije.

B-52

Tko je glasao

ovo je smješno, dječji

ovo je smješno, dječji sastavak gdje klinac A tuži klinca B svojemu tati: "tata, onaj mali je ovo i ovo, daj ga kazni nekako".

Ajme sramote na kojem nivou je ovaj nvuljanic koji nas kao zastupa u saboru.
Jadno državno odvjetništvo ako iz ovoga mora napraviti kaznenu prijavu, netko je prije dobro primjetio - kaj nemate nekog pravnika u stranci - ili unajmite jednoga...ako vam je zbilja stalo da se nešto dogodi po tom pitanju...

Ovo je osim toga politički pamflet koji se bavi ministrima u HFP-u, i jedini cilj mu je njih ocrniti

Jadno...okvih gluposti DORH može dobiti na desetke dnevno, i ako ih sve mora uzeti za ozbiljno onda stvarno ništa ozbiljno ne mogu napraviti

--
youtube.com/bijesdrugi

Preporučam i
youtube.com/HDZzna
youtube.com/PokrenimoHrvatsku

Tko je glasao

Vidiš, ja nisam advokat

Vidiš, ja nisam advokat niti neki drugi pravnik, pa svoje stavove ne izražavam kao advokat. Isto tako, ne raspolažem nikakvim tajnim podacima koje bi mi dostavila neka tamo služba. Nisam ni policajac ni agent. Običan sam građanin ove zemlje i raspolažem javnim podacima. Javni podaci govore da je netko (četvorica navedena u mojoj prijavi) počinio kriminal u privatizaciji KIM-a. Kad to vidim, a vidim, moja je obveza da to prijavim nadležnim organima. Riječima i tekstom kako najbolje znam i umijem. Za pravne formulacije imam državno odvjetništvo (koje zastupa i tebe i mene) i koje je DUŽNO pokrenuti formalni postupak i na inicijativu građana, kad to već ne radi na vlastitu. Tu je smisao kaznene prijave koju podnosim, a ne u tome da pokažem kako u HNS-u rade sjajni pravnici. Ne bavim se pravom, navim se politikom. A i ti. Samo tebe smeta što se diraju ovi koji se diraju. Na to imaš pravo, a imaš pravo i pokušati diskvalificirati onog tko napada tvoje pulene. S tim da mene ne zanima jesi li ti kompetentan da ocijeniš kaznenu prijavu koju ja napišem. Zanima me kaznena prijava.

nvuljanic

Tko je glasao

E moj nvuljanic, baš

E moj nvuljanic, baš inzistiraš na tom utvrđivanju kaznene odgovornosti. No tebi je lako, nisi morao prijaviti Hebranga pa te sigurno nitko neće tužiti.Ili si i ti množda dirnuo u osinje gnijezdo?

Tko je glasao

Izgleda da Nikola nije vidio

Izgleda da Nikola nije vidio moj upit. Pa cu te ja pitati istu stvar.

Imate li vi pravnike u HNSu koji bi vam pomogli da sastavite kvalitetne kaznene prijave? Ili ovo nema nikakve veze sa HNSom? Ako nema, za koga cemo onda glasati, pobogu?

Tko je glasao

Puna podrška na ovom činu.

Puna podrška na ovom činu. Ali nekako ne vidim velike šanse, ako ikad, ili barem za naših života dođe na red. Bilo bi lijepo da nas izvještavate o događanjima povodom ove tužbe.možda nam razbije sumnje unaš pavosudni sustav.

Tko je glasao

Sa zadovoljstvom.

Sa zadovoljstvom.

nvuljanic

Tko je glasao

Hehe, interesantno je da

Hehe, interesantno je da Mrak ovaj konkretan primjer razlucivanja politike od pravosudja nije ocjenio pozitivnom praksom.

Nu, Mrak. Sta ti stvarno mislis da stvari koje su po definiciji pitanje pravosudja, stvari koje su vec davno legitimno prebacene na pravnu drzavu, da cin koji samo potvrdjuje nasa dostignuca i to sa strane saborskoga zastupnika, ne smatras stvarima koje treba konacno pozitivivno ocjenit?

Pa hebem mu misa, kad cemo vise stvari koje su po definiciji kriminal prebaciti na pitanje pravne drzave, kako bismo u politicku sferu prebacili stvari koje ovo drustvo jos uvijek nije utvrdilo kroz legitimnu proceduru?

Do kada Mrace? Sta je moguce da si upravo ti osoba koja sputava najuobicajeniju demokratsku praksu? Ovo fakat ne razumijem.

Tko je glasao

??? ja pojma nemam o čemu

???

ja pojma nemam o čemu ti pišeš, uopće te ne razumijem

Tko je glasao

Pobogu, bitno je jasno dati

Pobogu, bitno je jasno dati do znanja kada se neki potez podrzava, a kada se neki potez ne podrzava.

Ako ti mislis da ovo sto je Vuljanic ucinio ne zasluzuje podrsku, OK.

Ali stvarno bih volio znati koji je razlog zbog kojega Vuljanicu ne dajes podrsku za ovaj vrlo jasan i nedvosmislen potez. Volio bih znati, jer Vuljanic mozda ide grlom u jagode potezuci tesku artiljeriju, a da covjek nije svjestan nekog detalja zbog kojeg si mu ti odlucio ne dati podrsku, detalja zbog kojeg bi Vuljanic mogao suvisno fasovat.

Hoces li podjeliti s nama svoj razlog? Pomoces i Vuljanicu i svima ostalima koji u njegovom potezu vide smisao.

Tko je glasao

Glede fasovanja - ne beri

Glede fasovanja - ne beri brigu. Toliko sam u životu fasovao zbog jezika da me uopće više ne brine. A osim toga, ako sam u pravu država će poduzeti svoje, ako nisam - neće. A dečki me, eventualno mogu tužiti za uvredu. Pa neka. Valjda me neće čekati u mraku. Nisu oni takvi.

nvuljanic

Tko je glasao

Da sve stane na tome, to ne

Da sve stane na tome, to ne bi imalo previse smisla.

Ono sto ima smisla, ili ga bar ja vidim, jeste razlucivanje politike od pravne drzave, odnosno, ukoliko pravna drzava ne funkcionira, da se politika pocne baviti uspostavom pravne drzave, a ne politikanstvima kakva cesto vidimo u redovima tvojih kolega iz SDPa (Pancic, Stazic i ekipa), politikanstva koja namjerno ili ne namjerno pitanje funkcioniranja pravne drzave prebacuju u medijski ping pong bez bilo kakvog rezultata.

Da se stvari maknu s mrtve tocke, tvoj primjer je vrlo bitan.

Lijep pozdrav.

Tko je glasao

pojma nemam otkuda ti ideja

pojma nemam otkuda ti ideja da ja ne podržavam g. vuljanića? na temelju čega si došao do takvog zaključka?

nadalje, ne vidim zašto bih ja bilo kome morao (ili nebi smio, sasvim svejedno) dati svoju podršku? ja nisam niti na poziciji, niti sam osoba od nekog osobitog društvenog ugleda da bi moja podrška (postojala ona ili ne) dala neku osobitu težinu bilo kome, a osobito jednom uvaženom saborskom zastupniku kao što je g. vuljanić (koji je uzgred, rečeno, po mojem iskustvu jedan iznimno fini gospodin za kojeg mi ja jako drago da je u saboru i iskreno se nadam da će tamo biti i dalje i štoviše da će u slijedećem sazivu tamo biti više ljudi poput njega)

u konkretnom slučaju KIMa, g. vuljanić kao uostalom i svaka druga osoba koja ima želju i mogućnost razotkriti što se tamo doista dogodilo ima moju apsolutnu podršku

Tko je glasao

Mrace, znacajan si jednako,

Mrace, znacajan si jednako, ako ne i vise od svih nas pojedinaca na ovom sajtu. Tvoja javna podrska kao neovisnog intelektualca kojeg citaju mnogi i s kojim se slazu mnogi, intelektualca koji ima vrlo izrazen javni utjecaj u internet sferi, sto i nije zanemarivo, itekako je bitna.

Jer tvoj potpis ne predstavlja samo tebe, vec predstavlja i sve one na koje ti imas snazan utjecaj, a kojih nije malo. I tako, kada se iza Vuljanica potpise 30 blogera, kada Vuljanic zna da iza njega uz sve druge stoje i blogeri united, cesto i vrlo utjecajni blogeri, tada se Vuljanic ne mora brinuti oko zaledja, jer u tom slucaju zaledje nedvosmisleno postoji.

I tu je na tebi, na meni, na svima nama da jasno damo do znanja hocemo li drzati ledja Vuljanicu ili necemo. Podrzavamo li Vuljanica ili ne podrzavamo. I to nije nicija intimna stvar, vec javna, politicka gdje je nuzno jasno dati do znanja gdje si.

To je na kraju krajeva i osnova javne politike koja u slucaju nepostivanja jednostavnih pravila podrske vise nije politika, vec intelektualna mastrubacija. I zato nema nam druge nego da podrzimo one koji zasluzuju podrsku i to javno, nedvosmisleno.

Tja, ti si i napravio takav sajt gdje to nije problem za napraviti i gdje ekipa to radi svakodnevno. Cemu izbjegavati mogucnosti koje nas cine jakima i koje nasu neznacajnu malu rijec pretvaraju u rijec snazne javnosti?

Kuzis me sad?

Tko je glasao

E pjesničkih li

E pjesničkih li izraza:

...vec intelektualna mastrubacija.

Mašalah!

Od "ap"-ovog izraza "impotentni kritičar" i tvojeg gore citiranog se da složiti lijepa rečenica. :))

Valja zapamtiti.

B-52

Tko je glasao

Da se slozit svasta, ali

Da se slozit svasta, ali cemu se bavit pucnjevima u prazno, kad nam se ukazala prilika da konkretizirano neke stvari.

Tko je glasao

Kuzis me sad? ne, jer ne

Kuzis me sad?

ne,
jer ne vidim gdje sam ja to uskratio g. vuljaniću podršku? g. vuljanić to najbolje zna i uvjeren sam da nema niti najmanje dvojbe ima li moju podršku ili nema

p.s. nemam namjeru ovdje o tome više diskutirati jer skrećeš temu s bitnoga na doista nebitno, no pozdravljam ideju da napišeš jedan dnevnik o tome u kojem ćeš nam svima objasniti kako se podrška daje i zašto je davanje podrške važno

Tko je glasao

Tvoja privatna podrska

Tvoja privatna podrska potpuno je irelevantna, jer em nitko ne zna za nju (tako da privatno mozes podrzavati i Sanadera i Karadjica, sto je jednako irelevantno), em ti ako nisi spreman javno covjeka podrzati, to dovodi ozbiljno u sumnju bilo kakvu naznaku tvoje volje da i konkretnim cinom podrzis Vuljanica, sto je uobicajena nuzda prilikom bilo kojeg politickog cina.

Jedino sto jeste relevantno tebe kao javne osobe, jeste tvoja JAVNA podrska, tvoja javna referenca koju ce ljudi procitati i znati da si i ti iza. A sto se tice nacina davanja podrske, najjednostavnije je dati bod dnevniku, te na taj nacin jasno dati do znanja da taj dnevnik treba biti politicki relevantan, da je to tvoje jasno javno misljenje.

To je uobicajena praksa, pomalo me cudi da nisi upoznat s njom. No, slozit cu se s tobom da ovu temu prebacimo negdje drugdje, jer tko je shvatio, shvatio je, a ko nije, imao je za to razloga :-P

Tko je glasao

A sto se tice nacina davanja

A sto se tice nacina davanja podrske, najjednostavnije je dati bod dnevniku, te na taj nacin jasno dati do znanja da taj dnevnik treba biti politicki relevantan, da je to tvoje jasno javno misljenje.

pa tako reci, sada je malo jasnije

no pogledaj često postavljana pitanja koja govore o bodovanju dnevnika, bodovanje dnevnika ne služi za davanje podrške, to si ti totalno krivo shvatio

Tko je glasao

I nakon svega, ti jos uvijek

I nakon svega, ti jos uvijek nisi dao plus dnevniku. Ccc.

Tko je glasao

Znam da glasovanje nema za

Znam da glasovanje nema za cilj iskazati podršku nečijoj inicijativi, ali imamo presedan pa i tako možemo gledati na glasovanje - Zoran Šprajc je dobio 34 glasa zbog onoga što je glasno i javno rekao i tako zaslužuje i Nikola...

PS Ali me zbilja zanima ovo pitanje - imate li pravnike u HNS-u - naime vas dvojica Lesar i Vuljanić uistinu kao dva mušketira nešto radite, dok izgleda ostali "intelektualno masturbiraju" što je netko ovdje napisao.

Tko je glasao

Bravo! BTW, imate li vi

Bravo!

BTW, imate li vi kakvog pravnika u HNSu?

Tko je glasao

Kao da će to nešta

Kao da će to nešta promijenit... Samo će usporiti one kaznene prijave koje bi možda i prošle. Ovako će to Ivo i njegov poslušnik Bajić to lagano staviti na dno kao što je i ovaj prije stavljao

Tko je glasao

Ukoliko je ekipa iz HNSa i

Ukoliko je ekipa iz HNSa i SDPa nacelno postena, sto ih sprecava da konacno izvuku stvari iz ladice kada dodju na vlast? Jer sve ostalo bilo bi sudionistvo kroz prikrivanje kriminala.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci