Tagovi

Humanitarni konvoj - provokacija Hamasa i drugih ekstremista?

Uvodna napomena: Ovaj dnevnik traži vrijeme za ?itanje, strpljenje, hladnu glavu, više RATIA nego EMOCIJA.
Izraelci s dozvolom za ubijanje, židovski fašizam na djelu, cionisti kao nacisti, nevi?eni zlo?in nad humanitarcima, državni terorizam, Izrael kao piratska država .. samo su neke od ocjena i komentara koji su se ovih dana mogle ?uti ili pro?itati u nekim doma?im i dijelu svjetskih medija.
Što se dogodilo i još doga?a?
Izraelskih komandosi spustili su se na jedan od šest brodova koji su se kao flotila uputili prema Gazi s humanitarnom pomo?i, na putu od Turske preko Cipra do Izraela. Došlo je do sukoba u kojem je poginulo, po prvim informacijama l9, zatim l5 pa ll i nakon što se koprena propagandnih vijesti podigla, 9 osoba. I jedan mrtvi je previše i svakom razumnom ?ovjeku treba biti žao žrtava koje su nastale tijekom ove vojne akcije. Devet života je ugašeno, ne ra?unaju?i izraelske komandose, a za pretpostaviti je da je i me?u njima bilo mrtvi, mada je izraelski obi?aj da se u javnost ne daju odmah podaci o gubicima na izraelskoj strani.

DOPREMA HUMANITARNE POMO?I – INTERES IZRAELA
Doprema humanitarne pomo?i u pojas Gaze je i u interesu Izraela jer se na taj na?in umanjuje napetost izme?u izraelskih vlasti i stanovništva pojasa Gaze. U zadnjih l8 mjeseci, do ovog incidenta s tragi?nim posljedicama, u pojas Gaze dopremljeno je oko milijun tona humanitarne pomo?i. Ona se doprema po odre?enoj proceduri, a klju?no je da izraelske vlasti imaju kontrolu nad dopremljenom humanitarnom pomo?i. S organizacijom Crvenog križa zamalo da i nije bilo nesporazuma jer ova organizacija poštuje pravila njene dopreme.
No, otkako su uglavnom blokirani brojni podzemni tuneli kojima je u pojas Gaze dopremana hrana i oružje, ( tuneli su bili i unosan posao za Hamas grupaciju jer se prolaz kroz tunele napla?ivao), preostali su pomorski putovi kao mogu?nost dopreme i pomo?i, ali i oružja. Konvoji koji su kretali iz Turske u pet slu?ajeva su zaustavljeni i vra?eni na polazište, upravo zbog nepoštivanja procedure dopreme humanitarne pomo?i.
Ovaj zadnji pokušaj dopreme pomo?i ve? je u startu izazivao neka pitanja. Jedno od njih je zar je zaista potrebno 680 osoba kao pratnja flotili od 6 brodova, ako se zna da se istovar robe obavlja uglavnom mehanizirano? Sam naziv konvoja – Flotila slobode – pokazuje da u prvom planu aktivista nije bila humanitarna pomo?, nego slanje politi?kih poruka. Ujedno, ovako velik broj humanitaraca i «humanitaraca», me?u kojima su bili brojni novinari, politi?ari, književnici i drugi, pokazuje da je za neke to zanimljivo, avanturisti?ko putovanje, nekima ?ak i stvaranje imagea humanih, dobronamjernih ljudi. Nema podataka o tome da li su «humanitarci» u ovom slu?aju bili pla?eni odnosno nagra?eni dnevnicima, ali iz iskustva se zna, u vrijeme dopreme humanitarne pomo?i u ex-Jugoslaviju, u vrijeme rata, nekim aktivistima pratnja konvoja je honorirana.
Da su namjere nekih u pratnji brodova, me?u kojima je bio i jedan ameri?ki, bile svakjake, samo ne dobronamjerne, svjedo?i i to da su na brodu Mavi Marmara od samog trenutka spuštanja izraelskih komandosa bile uklju?ene TV kamere turske televizije, ali i spremne metalne šipke, noževi... Ve? u polasku konvoja, koji je ispra?en iz Turske na spektakularan na?in, i uz prisustvo Hamas aktivista, može se zaklju?iti da je dostava humanitarne pomo?i bilo pokri?e za, možda, provokaciju. Što se sve doga?alo, pokazala bi detaljna istraga u koju bi valjalo uklju?iti ve?i broj stru?nih osoba, te s uklju?enim me?unarodnim promatra?ima.

ODBIJENA PONUDA IZRAELA I IZRAELSKE VOJSKE
Nejasno je prije svega, s obzirom na to da su posade brodova u flotili bile obaviještene da prilaze obali gdje je proglašena pomorska blokada od strane Izraela te im ponu?eno da dostave pomo? u luku Ashdod, zašto su organizatori konvoja tu ponudu odbili? Naime, Izrael se obvezao, nakon pregleda tereta, dostaviti ga na odredišta koje organizatori odrede. Odgovor je bio: mi nastavljamo plovidbu prema Gazi…
Pitanje: postoji li ijedna zemlja na svijetu koja bi dozvolila da 6-7 brodova bez kontrole u?e na teritorij suverene, neovisne zemlje, pogotovo Izraela koji je zapravo u stalnom (polu)ratnom stanju, 62 godine, i koji iza sebe ima 4 rata s arapskim susjedima od kojih je jedan zvan JOM KIPURSKI RAT, zapo?et l973. neo?ekivanim napadom egipatskih trupa u vrijeme najsvetijeg blagdana židovskog naroda?
Ima li država u (polu)ratnom stanju pravo znati što se dovozi u njene luke?
Ako se uzme u obzir kada se dogodio ovaj tragi?ni incident, valja primijetiti da se dogodio u vrijeme prijelomnih odluka vezano za nastavak pregovora o rješenju konflikta koji je jedan od najstarijih i najkompliciranijih me?unarodne zajednice, u zadnjih sto godina. Nije stoga za razumjeti one analiti?are koji incident, kao i dugotrajni sukob na Bliskom istoku, gledaju kroz crno bijele nao?ale. Naime, pregovori su otpo?eli i izme?u Sirije i Izraela, ljutih suparnika, a susret premijera Netanyahua i ameri?kog predsjednika Baracka Obame, trebao je te pregovore pospješiti - izme?u izraelskih vlasti i predstavnika palestinske autonomije pregovori su bili u velikom zastoju.

Iranu i Hamasu, takav razvoj situacije najmanje odgovara jer u slu?aju uspješnog nastavka tzv. Oslo procesa, Hamas nema više reason d etre, i preostaje mu samo povla?enje u agresivni Iran koji ne krije plan o uništenju Izraela i svijetu ga ponavlja preko predsjednika Mahmouda Ahmanidejada. S obzirom na ja?anje oporbe u Iranu, njemu je najviše u interesu da se izazove jedan ovako delikatan vojni incident s Izraelom. On je potreban i stoga da se ubrza udaljavanje Turske (koja nažalost tone u vode islamskog fundamentalizma) od Izraela koje traje ve? najmanje dvije godine. Javna je tajna da Turska s negodovanjem prati doga?aje u ira?kom Kurdistanu koji bi uskoro mogao biti Pijemont za budu?u kurdsku državu, a Kurde pomaže, više tajno nego javno – Izrael.
Sukob oko flotile dobro do?e i mnogim zemljama u svijetu da se skrene pažnja javnosti sa svjetske krize koja u svijetu ipak se ne prevladava onim tempom kako je zamišljeno i najavljeno.
Nije prvi puta da se potez legitimne obrane teritorijalnog integriteta jedne države, kao što je ovaj potez Izraela, ocjenjuje s mnogo emocija i da se mediji u svijetu nakon odre?ene pauze, opskrbe gledljivim materijalima koji, nažalost, pove?avaju kvote gledanosti.

VIŠE STRPLJIVOSTI I VOJNE I DIPLOMATSKE UMJEŠNOSTI IZRAELA?
Ostaje pitanje, nije li se od izraelske strane moglo pokazati više strpljivosti i diplomatske i vojne umješnosti da doprema humanitarne pomo?i ne eskalira u prvorazredan me?unarodni incident, u koji se uklju?uje velik broj država, sve do Ujedinjenih naroda i njena Vije?a sigurnosti? Nije li upotrijebljena prekomjerna sila da bi se zaustavilo brodovlje na putu prema Gazi?
Suzdržanost svih involviranih ?initelja u konflikt, put je ka smirivanju situacije, a dugoro?no, put ka pregovorima Izraelaca i Palestinaca koji jedini su pozvani da prona?u modus vivendi za oba bliskoisto?na naroda.
Me?utim uz sve žaljenje što je u sukobu poginulo najmanje 9 osoba, valja trezveno postaviti još neka pitanja.
Jedno je i to da li je misija s ciljem olakšanja životnih situacija Palestinaca u Gazi, mogla, od strane organizatora konvoja biti bolje organizirana? Kako to da su se na glavnom, najve?em brodu našli, kao putnici, samo Palestinci, Turci, Pakistanci, Alžirci...? Što ima tražiti na brodu, u rizi?noj misiji, mala beba od godinu dana koju je sa sobom vodio jedan jordanski par? Što bi se dogodilo da je u puškaranju poginula beba, da su poginuli dobitnica Nobela za mir, švedski pisac Hening Mankell, poznati autor krimi-romana, europski parlamentarci?
Nisu li ?ak 42 nacionalnosti u konvoju trebale dobro do?i da se u slu?aju sukoba u njega involvira ?ak 40-tak zemalja?
Znamo li tko je organizator konvoja i da ti humanitarnu organizaciju ne prate najbolje reference – IHH je organizacija koju se spominje u kontekstu me?unarodnog terorizma, njene filijale i aktivnosti sežu sve do Sarajeva i Zagreba - nije slu?ajno da su prve i najve?e demonstracije na našim prostorima protiv Izraela održane upravo u – Sarajevu.
Zašto dio humanitaraca se nije želio legitimirati kada su privedeni u izraelske luke? Istinski humanitarac se ponosi svojim identiteom, nema ga potrebe skrivati.

Zna se od ranije da s Izraelom nema šale, da je to zemlja koja je ve? ?etiri puta branila svoju opstojnost, moglo se pretpostaviti da ?e Izrael oštro reagirati na pokušaj proboja blokade, no u nju se, po svemu sude?i, išlo s ciljem provociranja.
Istraga ?e pokazati sve detalje ovog doga?aja jer Izrael, tradicionalno država s pravnim ustrojem i najrazvijenija demokracija na Bliskom istoku, kao i ranije, osnovat ?e najvjerojatnije parlamentarnu komisiju koja ?e ispitati sve okolnosti ovog nemilog oružanog incidenta. U Izraelu, ali i u židovskom svijetu, nisu rijetki glasovi pobornika mira koji osu?uju krvoproli?e kao i onih koji upozoravaju da bi nakon ovog doga?aja mogao porasti antisemitizam u svijetu.
Ina?e, reagiranje hrvatskih državnih tijela, predsjednika RH dr. Josipovi?a, te medija u vezi opisanih doga?anja mogla bi biti tema posebnog dnevnika.

NADA - NASTAVAK MIROVNOG PROCESA
I najvažnije, za nadati se je da ?e se mirovni proces nastaviti i da ?e u krajnjem rezultirati onime što se i u samom Izraelu nevoljko, ali ipak smatra gotovom stvari – osnivanjem palestinske države. One, koja, da je bilo više mudrosti od arapske strane, mogla je biti osnovana još davne l948. godine nakon što su Ujedinjeni narodi donijeli odluku o formiranju dvije države – Izraela i Palestine. I dalje ?e se koplja najviše lomiti oko dva otvorena pitanja: prava na povratak svih arapskih (palestinskih) izbjeglica u Izrael i statusa Jeruzalema.
Na kraju, za nadati se je da ekstremisti, jastrebovi, fundamentalisti ma kako se zvali ni ovom, najvjerojatnije provokacijom, ne?e zaustaviti ono što su zapo?eli i provodili, pored ostalih, Anvar El Sadat i Itzak Rabin, Shimon Peres i drugi, znani i neznani pobornici mira.

Komentari

Zanimljiv i odlican

Zanimljiv i odlican komentar, Danimire.

Citava ova situacija sa napadom na konvoj smrdi do neba. Naravno, moguce je da su izraelski komandosi pogrijesili, onako nabrijani, spustili se na brod i krivo protumacili neke poteze ljudi na brodu, krivo shvacajuci da su napadnuti. I eto djavla....

Moguce je.....ali mi ovdje govorimo o komandosima. I to izraelskima. Mozda i o Golanima, jednoj od najelitnijih postrojbi na svijetu. Mogu li oni napraviti takvu pogresku. Mogu, ali......
Citava ova situacija odlicno ide na ruku Hamasu. On je tvrd, on je sad zrtva, svi Palestinci su zrtva, a Izrael ispada krvnik. Po meni, ovdje je jako velika mogucnost psiholoskog rata od strane Hamasa, sada ubiru plodove odlicno organizirane operacije.
Je li moguce da su obavjestajne sluzbe Izraela pogrijesile? Najbolje na svijetu? Kako je moguce da drzava koja je u konstantnom sukobu napravi krivu procjenu o jednoj najobicnijoj, maloj vojnoj operaciji? Ovo se ne moze cak ni nazvati operacijom.

Previse je tu pitanja. A odgovori ce se znati kad situacija padne u zaborav, a do tada istina vise nikoga nece zanimati.

Vec vidjeno i na ovim prostorima.

Tko je glasao

Ovo što se sada događa na

Ovo što se sada događa na ovom dnevniku sada sve više liči na sprdačinu.

Čini mi se da će se regrutacija klonova nastaviti toliko dugo dok dnevnik ne dobije glas plus.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Odlicno napisano. Well done

Odlicno napisano. Well done Danimir.

and you will know my name is The Lord

and you will know my name is The Lord

Tko je glasao

Nakon desteljeća i

Nakon desteljeća i desteljeća svega i svačega nekom još uvijek nije jasno da je Izraelsko oružje jedini garant kakvog takvog bijednog suživota na tim prostorima.
Alternativa tomu je guranje Izraela u more. Treće opcije nema. Mogućnost mirnog suživota putem dogovora je nemoguća , odnosno moguća je samo u nečijim fantazijama jer nema teoretske šanse da se Izrael odrekne cjelovitog Jeruzalema kao što nema teoretske šanse da Arapi odustanu od istočnog Jeruzalema. Samim time mir dogovorom je nemoguć jer je Jeruzalem ključ mira na tim prostorima.
I da, Izrael je pretjerano brutalan i nepotrebno dokazuje svoju dominaciju no, zar mislite da bi se bilo koja druga nacija ponašala drukčije od njih u njihovom položaju?
U ovom sukobu ljude vode emocije. Neki su po defulatu proizraelski, a drugi po defaultu proarapski i ne zanima ih nikakva razumna argumentacija.
Realnost je onakva kakvu sam napisao na početku posta. Razoružani Izrael značio bi neminovan pokolj što je 1000 puta gora situacija od sadašnje.
Da me netko krivo ne shavti. Nisam nikakav prožidovski fanatik. Jednostavno pokušavam hladne glave shvatiti kakva su alternative sadašnjem stanju i bilo koja alternativa jer gora od ovoga danas.
Također mi nije jasno višegodšnje izraelsko oklijevanje oko formiranja i priznavanja palestinske države ali opet, to je više stvar oklijevanja svjetskih sila.

Tko je glasao

Kao prvo, ne razumem zašto

Kao prvo, ne razumem zašto ovaj članak ima minus dva boda?! Tekst je kvalitetan, kao i uvek kada je reč o Danimiru, i on je jedan od retkih koji uvek pišu argumentovano, pravično, posmatra problem sa svih strana - nije subjektivan - i zna puno o onome što piše. Nedavni dogadjaj je strašan i tu nema diskusije, svaki normalan čovek, bilo koje vere, to smatra. Medjutim, prvo o nečemu treba sve znati da bi se sudilo. Neki kao da jedva čekaju da ceo jevrejski narod bace na kolena i kazne, zarad kolektivne krivice koja ne postoji, kao takva! Ne može se ceo jedan narod osuditi za bilo šta što načini šaka pojedinaca ili čak i politička garnitura koja često postupa mimo volje naroda...Osim toga, još uvek je posve nejasno šta se dogodilo, i dok sve ne bude jasno, ne treba suditi! Mislim da se Danimir samo trudi da rasvetli neke stvari, ma kako one ispale na kraju, on ostaje nepristrasan,ali jednostavno navodi činjenice u želji da se stigne do sitine. Ma kakva ta istina na kraju bila, zločinci će uvek biti samo pojedinci i grupe, koje nisu definisane jezikom, verom i nacionalnošću, već željom za zlom i za uništenjem. A ta želja, kao i ona za dobrim i stvaranjem, nema na sebi Davidovu zvezdu, one podjednako pripadaju svima, i svako će sam snositi svoju krivicu...Jedan narod nije samo dobar ili samo loš, ali može itekako biti anatemisan i lomljen, a kao da nikada nećemo znati zašto...

Tko je glasao

Zbog ovoga ima

Zbog ovoga ima minuse:
"Tekst je kvalitetan, kao i uvek kada je reč o Danimiru........"

Bert

Tko je glasao

@nekoliko rechi

@nekoliko rechi (neprovjereno) koliko je tekst kvalitetan govore ocjene koje ti neće da razumiješ.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

We are alienating country

We are alienating country after country. We are isolating ourselves in the world, creating new enemies everyday, forgetting that we belong to the world, and that we cannot survive in this world on our own, without friends.

We are so obsessed with our own victimhood, that we do not see how we are victimizing others. We see threats and dangers at every turn, and dismiss our actions as self defense against the evil forces that would destroy us. We are militarily strong, but psychologically very, very weak.

We have become so indifferent and blind to the suffering of the Palestinians that our hearts have turned to stone.
Julia Chaitin, Ph.D., teaches in the Dept. of Social Work - Sapir Academic College and lives on Kibbutz Urim, Hanegev, Israel.

cijeli članak
http://www.alternet.org/world/147141/israeli_professor_living_near_gaza_...

također zanimljiv članak na tu temu
http://www.alternet.org/world/147132/7_questions_for_defenders_of_israel...

Tko je glasao

eeeh kad ćemo vidjeti takvu

eeeh kad ćemo vidjeti takvu palestinsku samokritiku ??? bojim se nikad!

Tko je glasao

@superhik minus ti je za

@superhik minus ti je za pokušaj da staviš kola ispred konja.

Za rat je kao i ljubav potrebno dvoje, tako da ni Palestinci sigurno nisu bez grijeha, ali ne treba kako kažeš palestinsku samokritiku obezvrijeđivati "superhik" komentarima.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

malouman komentar, blago

malouman komentar, blago rečeno.

Tko je glasao

@superhik očigledno nije

@superhik očigledno nije kada si ga ti razumio.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

@superhik a što ćeš kada

@superhik a što ćeš kada sam naučen da uvijek spuštam na razinu onoga s kojim komuniciram.

Moža ti je promaklo, ali treba znati komunicirati na svim razinama i sa svakom osobom.

To ti je kao kod skoka u vis ljetvicu moraš postaviti tako da je i najslabiji može preškočiti. Zato se pajdo kod mojih prepona nemoj zalijetati ako nisi siguran da ćeš preskočiti letvicu bez da prosipaš sirće.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

samo se ukopavaš, trolu!

samo se ukopavaš, trolu!

Tko je glasao

@superhik nnnemmoj ssse

@superhik nnnemmoj ssse uuuzbuđđđivati.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

@ira unatoč "engleštini"

@ira unatoč "engleštini" komentaru sam dao plus. Hvala na vrijednom doprinosu raskrinkavanja onih koji na priznaju da je svaki zločin, ZLOČIN!

Međutim smatram da je tekst zalužio truda da ga se preveda na službeni jezik pollitike.

Mi smo zemlja otuđujući po zemlji. Mi smo sami izoliraju u svijetu, stvarajući nove neprijatelje svakodnevno, zaboravljajući da pripadamo svijetu, i da ne možemo preživjeti u ovome svijetu sami, bez prijatelja.

Mi smo toliko opsjednuti vlastitim žrtava, da ne vidim kako smo viktimizirati drugima. Vidimo prijetnje i opasnosti na svakom koraku, i odbaciti svojim djelima, kao samoobrana protiv zle sile koja bi nas mogla uništiti. Mi smo vojno jak, ali psihološki vrlo, vrlo slab.

Mi smo postali toliko ravnodušni i slijepi na patnju Palestinaca koji su naša srca pretvorila u kamen.
Julia Chaitin, dr.sc., uči u Zavod za socijalni rad - Sapir College akademska i živi na Kibbutz Urim, Hanegev, Izrael.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Konac djelo krasi: More

Konac djelo krasi:

More importantly, it brought this immoral and inhumane blockade into the homes of millions of Israelis, who, for the last three years, have chosen to ignore this destructive act that our government has inflicted on an innocent population. This may be the light at the end of the tunnel(s). This might be the beginning of the end of a government and military policy that was borne in vengeance, and has been carried out with a vengeance.

iliti Još važnije, tako je donešena ova nemoralna i nehumana blokada u domove milijuna Izraelaca, koji su, za posljednje tri godine, izabrali ignorirati sve destrukcije koje je naša Vlada nanijela nevinom stanovništvu. To može biti svjetlo na kraju tunela. To može biti početak kraja države i vojne politike koja se rodila u osveti, i saživjela s osvetom.

Tko je glasao

@Golgota ma cijeli komentar

@Golgota ma cijeli komentar je de facto priznanje zločina kojeg izraelska vlada godinama provodi nad domicilnim stanovništvom, a sve samo radi toga da bi američka ratna industrija imala gdje istresati svoje smrtonosne potencijale iza kojih opet stoji prljavi novac ratnih zločinaca koje se nitko ne usudi spomenuti.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

NAJNOVIJA VIJEST, NAJNOVIJA

NAJNOVIJA VIJEST, NAJNOVIJA VIJEST
Ovo je humanitarna pomoć?
http://www.terredisrael.com/wordpress/?p=22059
Hrana za palestinsku djecu?
Danimir

Danimir

Tko je glasao

@Danimir zar ne misliš da

@Danimir zar ne misliš da je izraelskoj terorističkoj bandi trebalo malo predugo da smisle ovo opravdanje za svoj teroristički i zločinački čin!?

Međutim čak i da je tako, a u čega sumnjam, školovani teroristi i ubojice nisu morale poubijati devet nenaoružanih ljudi, a ti Danimir nisi smio stati u obranu i pravdati teroristički čin.

No možda će se uskoro pojaviti i video na kojem će se vidjeti da su ubijeni ispod svoje odjeće bili naoružani do zuba i opasani dinamitom.

Treba Izraelcima dati samo malo više vremena, jer su brži i školovaniji u osvajanju tuđih teritorija, bombardiranju, protjerivanju i rušenju i nasilju naspram domiilnog stanovništva, nego u fabriciranju videa kojim bi pravdali svoje zločine.

Do sada im je pod zaštitom prljavog i krvavog kapitala, bilo dovoljno pozivati se na holokaust i sve im je bilo oprošteno.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Pitanje: postoji li ijedna

Pitanje: postoji li ijedna zemlja na svijetu koja bi dozvolila da 6-7 brodova bez kontrole uđe na teritorij suverene, neovisne zemlje

Slažem se s većinom, ali je pitanje je li Gaza teritorij Izraela. Taj teritorij je u nekakvom limbu. Ne zaboravimo i da je prepad bio u međunarodnim vodama.

Mislim da je jako dobro čitati malo turski tisak (npr. Zaman na engleskom) da se vidi dublja pozadina. U Turskoj je pitanje Gaze već dugo jedno od prioritetnih, pa i unutrašnjopolitičkih. Pitanje odnosa prema Iraku, Siriji i Izraelu (Libanon je naravno premali igrač) je jedno od prioriteta turske vanjske politike (drugi prioritet su Armenija/Azerbajdžan, a treći Cipar, Grčka i EU...)

http://www.todayszaman.com/tz-web/news-212460-rabbis-visit-injured-call-...

U svakom slučaju ovo je jako, jako loš PR za Izrael. Ako uskoro doleti neka raketa iz Gaze vrlo je malo ljudi na svijetu koji će simpatizirati Izrael. Nažalost po Izrael, morat će naći neko kompromis s Hamasom, ovdje Izrael jednostavno ne može pobijediti 100%.

Tko je glasao

@Daniel N. Terotorij

@Daniel N.
Terotorij pojasa Gaze je dio izraelskkog teritorija u statusu dijela palestinske autonomije koji čine Zapadna obala i pojas Gaze.
Slažem se s tobom da držanje Turske prema Izraelu ovisi o mnogim vanjskopolitičkim i unutrašnjim problemima s kojima se Turska suočava.Ona nema riješene probleme zamalo sa svim susjedima a kurdski problem joj je najteži. Ovo s Izraelom čak dobro dođe da se skrene pažnja svjetske javnosti od tlačenje dijela kurdskog naroda, koje je mnogo veće nego što Izrael pritišće Hamas. Jer, Izrael pritišće Hamas, a Turska cijeli kurdski narod koji većinom živi u Turskoj.
PR je važan, ali za Izrael ne i presudan. U obrani svoje opstojnosti Izrael ne misli prvenstveno na PR i nema potrebe nekome se dodvoravati i prikazivati boljim nego što jest. Izraelu je dovoljno da se uviđaju činjenice, a to, nakon prvog vala nezadovoljustva javnog mnijenja ipak diplomatski (politički) svijet najviše zanima. Prednost za palestinsko-arapsko-muslimanski svijet u PR domeni zamalo je u potpunosti neutralizirana jednom parodija pjesmom na Yu tube-u.
loo % pobjede nema ni u jednom konfliktu.
Danimir

Danimir

Tko je glasao

Sorry Danimire, klanjam se

Sorry Danimire, klanjam se prvoj ženi koja "ima muda"...
Kako je pičkin dim iz Gaze konačno došao i do Hrvatske

Tko je glasao

@Golgota Ako se možeš

@Golgota
Ako se možeš podići na razinu pristojnog dijaloga, mogu komentirati tvoje upise. Na ovaj mogu reagirati samo neizravno, uz žaljenje da si se priklonio vokabularu ekscentrične širiteljice mržnje Mračnjakinje Rudan.
Žao mi je da ne možeš razumjeti da mi Židovi smo zamalo dvadeset stoljeća sanjali o tome da imamo ponovo svoju državu, i da smo je nakon nesreće što je bio holokaust, konačno i stvorili. Nikakvi "jelenske"i nikavke flotile pa pokrivale se i plaštem, humanitarnosti, neće tu državu, na brojnim žrtvama i odricanjima stvorenu, nikakve prijetnje,provokacije i napadi, dovoditi u pitanje. Motivacija Izraelaca pa i pomoć iz galuta, da se Izreal razvija, brani na sve načine, je izuzetno snažna. Izrael NEĆE NA KOLJENIMA nikada i nikoga više za ništa moliti, što ne znači da nije spreman za mirovni sporazum s Palestincima. Postignut je sa svim zemljama okružennja (osim s Libanonom i Sirijom) a i tu ja ne putu pomirenja. Naravno, militantnom,terorističkom Hamasu, produženoj ruci Irana, to ne odgovara i uvlači Palestince u nepotrebne sukobe.
Volio bih da Hrvatska i Hrvati vole svoju domovinu i brane je, kao što Izraelci brane svoj Izrael.
Jučer su objavljene fotografije dvojice pretučenih izraelskih komandosa, znak da su se spuštali na brod i namjeri samo da ga preusmjere. Imali su naređenje da ne pucaju, sve dok im životi nisu ugroženi.Sami su bili šokirani razmjerima divljanja nabrijane, fanatične grupe koja ih je dočekala.
A ti Golgota, mogao bi u Jeruzalem, do Golgote, da shvatiš što je što i tko je tko na Bliskom istoku.
Danimir

Danimir

Tko je glasao

Moram ti priznati da sam

Moram ti priznati da sam gruntal da li reagirati na ovaj tvoj upis. Al obzirom da sam po životnom opredjeljenju humanist i ne pripadam fanovima ove il one vrste reći ću ti slijedeće: Iskreno mi je žao da ti ne prepoznaješ svoj slugansko-vojnički odnos spram očite manipulacije koju "vaši" jastrebovi primjenjuju prema najprije onima kaj su primorani živjeti u državi-kasarni, a bogme i onda prema svjetskom poretku od kojega rade svoj matrix. Obrazac semita i antisemita koji se pritom isfurava kao obranbeni mehanizam je ljigavi alibi odvraćanja očite krivnje u segmentiranim aktivnostima koje provode diljem svijeta a posebno na palestinskim podrućjima. I to nema veze sa domoljubljem kojega uspoređuješ sa rvackom - rvacka u zaleđu nema razne Kisingere, Bushe i ine bankarske protuhe. Mi nismo izabran narod od boga i zato ćemo uvijek biti na koljenima i bespomočno promatrati obijesne balove raznih jebivjetara. Ali to što tim promatranjem vidimo - pa nećeš valjda tvrditi da nam je i dioptrija sjebana i da ne prepoznajemo što je dobro a što loše.
I još jedna opaska glede savjeta koje mi daješ,a kojeg prosim te ubuduće izbjegavaj.
Golgota nije Izrael - Golgota je čovjek. Kome ili čemu bi se ja to trebao pokloniti u Izraelu. Ja sam se poklonio životnoj havariji, "domovinskom" ratu i ta Golgota mi je i više no dovoljna. Nisam od onih što kleće pred autoritetima makar i pucali u glavu izbliza - a ja to preživio. I svjestan sam prokletstva istočnog grijeha i u ime te svjesnosti dragi moj akademski Danimire - non pasaran.

Tko je glasao

@Golgota Pojma nemaš o

@Golgota
Pojma nemaš o tome što je vojničko-sluganski odnos kada moj dnevnik svrstavaš u takav kontekst.
I ne brini za moj kritički odnos prema jastrebovima, s bilo koje strane dolijetali. Bojim se da kod tebe nije bilo takvog kritičkog odnosa jer onda ne bi skakao kao oparen ako te pozovem do Jeruzalema i Izraela pa da vidiš tko je tko tamo. O nikakvom pozivu na poklonjenje nije riječ - to je tvoja potpuno proizvojlna konstrukcija, obično fabuliranje.
Kao što je i fabuliranje nekakav obrazac semita i antisemita - "ljigavi alibi". Postoje znanstveno obrazložen obrazac antisemite i ako se netko uklapa u taj obrazac, to nema veze samo sa Židovima. Notornog antisemitu prepoznat će, srećom, i Hrvati i drugi.
Ohladi malo Golgota, vrućina je...
Danimir

Danimir

Tko je glasao

Za Mraka... skužio sam da

Za Mraka...

skužio sam da autor može sam glasovati za svoj dnevnik što baš i nema smisla...

Tko je glasao

skužio sam da autor može

skužio sam da autor može sam glasovati za svoj dnevnik što baš i nema smisla...

Ma to pokazuje jad i bijedu čovjeka , neka se pokaže i dalje u pravom svjetlu Danimir...

Justice for all !

Tko je glasao

@Busola Jad i bijedu

@Busola
Jad i bijedu čovjeka pokazuje ovaj tvoj upis, kao i onih koji nesposobni dovesti dnevnik u pitanje, sada okreću raspravu na perifernu temu. Lijepo ti piše "mrak" da je to LEGITIMNO: baš kada sam bio na minus jedan, videći tko mi je dao minuse, tko je sve SKARADNOGA I UVREDLJIVOGA naposao na račun Izraela, Izraelaca, Židova itd. što ne bi glasao za svoj dnevnik?
Pa i glasanjem potvrđujem da stojim iza teza u njemu.
Danimir

Danimir

Tko je glasao

glasanje za vlastiti dnevnik

glasanje za vlastiti dnevnik je feature softvera i pokrivene je pravilima ponašanja

to se rijetko koristi ali eto ima ljudi koji to rade i to je legitimno

Tko je glasao

Chaos više puta je o tome

Chaos više puta je o tome ovdje pisano. Aj donekle se može i prihvatiti jer vrijedi za sve jednako. Međutim, gadno je to ako netko ima više registriranih nadimaka sa različitih adresa pa se koristi i tim načinom ocjenjivanja ili komentiranja. A definitivno ih ima. Npr. ja sam u mogučnosti se logirati sa najmanje dvadesetak čistih adresa ne koristeći nikakve programe za skrivanje ip-a. Da ne govorim o prljavim prikapčanjima na druge korisnike koji ne koriste zaštitu. Dovoljno ti je proći autom kroz grad sa laptopom i uloviti tko zna koliko nezaštičenih adresa. Da ne govorim o tome ako imaš dobru antenu onda ne moraš izlaziti iz kuće za to napraviti.
I tu te nitko ne može provaliti. I sam Mrak ima oko toga problema kako to donekle riješiti.
pozdrav,
grd&lin

Tko je glasao

@Grdilin, Kukljica

@Grdilin, Kukljica
Širite portalom, sada, kao i odranije, LAŽI o meni. A ti Grdi baš si mudrac, daješ meni, ali i drugima ideje, čime, prljavim sredstvima, da se služe.
Širiš sumnju u sve one koji mi daju podršku, to te jedi, Grdi, hm, hm?
A ti "kukljica" pogledaj još jednom sliku svoju i ne bavi se perifernim - tko kome daje glasove. I ponavljam po DESETI put: nikave duge nickove, osim Danimir, ne koristim, niti mi to treba.I ne podcjenjujte "mraka".
A oni koji me plusiraju, slažu se s mojim pisanjem, da tebe kukljica možda pitaju kako će me ocjenjivati?
Dalje? I ovo je previše...
Danimir

Danimir

Tko je glasao

Danimire sa tobom nema vajde

Danimire sa tobom nema vajde raspravljat. Sad mi uvaljuješ laži. Argumentiraj i ukaži na njih. Pročitaj moj komentar. U njemu ukazujem na probleme sa višestrukim nadimcima. Ako ti je zadovoljstvo logiraj se koliko hočeš puta.
Nego dali je laž Danimire da si pojedinim članovima pollitike.com. slao p.p. tražeći od njih podršku za svoje pojedine dnevnike i komentare?. Mislim da nije laž jer mi je to nekoliko osoba reklo osobno, a vjerujem im.
Eto ja bih predložio Mraku da ti specijalno imaš pravo i na ocjenjivanje vlastitih komentara i to samo pozitivnom ocjenom.
Mislim da bi to bio daljni pozitivni iskorak u demokratizaciji ovog portala. Takvo pravo bi moglo imati još par osoba. Dakle pozitivna diskriminacija pojedinca nad ostalima, jer ti si to zaslužio ako ničim drugim ono bar pripadništvom manjinskom narodu i iz pijeteta prama žrtvama istog kroz povijest.
Dakako to bi imalo velikoga utjecaja i na dobre pozitivne bilateralne odnose između dviju država što bi uvelike olakšalo skorašnji posjet našeg predsjednika Izraelu.
Dakako da si Ti zalsužio biti uz njega što si i dokazao kako u pred izbornoj kampanji tako i prekrasnim panagericima u svojim dnevnicima i komentarima posvečenim njemu.
Sve to naš predsjednik vrlo dobro zna i ima te u vidu:):):)

grd & lin

Tko je glasao

@Grdilin Mislim, kada bi

@Grdilin
Mislim, kada bi se otvorio natječaj za "najlažov portala pollitika.com" bojim se da bi mogao ući u najuži izbor. Pa kako ti ne dosadi već mjesecima sipati žuć na moju malenkost, i fabulirati, fabulirati...
A da sam pitao kolege na portalu što misle o dnevniku jest kao i neke zamolio da mišljenje i napišu, KAO ŠTO RADIŠ TI I DRUGI, i ne vidim ništa sporno u tome. No sporno mi je ČAK TELEFONSKO DOGOVARANJE MINUSIRANJA mojih dnevnika i upisa, što ti i tvoja netolerantna grupa radi, mjesecima.
Ako tebe informiraju "moji", ne zaboravi da i mene informiraju "tvoji", ha, ha..
Ajd, vrati se na sadržaj dnevnika, ako imaš još što za reći.
Danimir

Danimir

Tko je glasao

@grdilin podržavam

@grdilin podržavam prijedlog, a za ovo s Josipovićem te uzimam za riječ da ćeš koliko danas taj prijedlog osobno prenijeti gospodinu predsjedniku države.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Dakako Kuki i to direkt u

Dakako Kuki i to direkt u glavu ne pitajući savjetnike prije toga. Možda već i danas.

grdi

Tko je glasao

@Danimir je nevidim da je

@Danimir je nevidim da je netko ovdje spominjao tvoje ime, niti da je drugima davao ideje, da se služe prljavim sredstvima, a ti ako si se već prepoznao i smatraš nemoj glasovati protiv onih koji ukazuju na činjenicu da se neki služe prljavim sredstvima.

Najbolje je opovrgnuti i otkloniti svaku sumnju, te umjesto korištenje PP za prijetnje, zamoliti i predložiti kompanjonima da se ulogiraju u isto vrijeme, čime bi se bar donekle otklonila sumnja u to da oni koji ne napisaše niti jedan jedini komentar, ili oni koji u par minuta u akordu daju glasove jednom te istom korisniku nisu atrape i obrisguzi tog korisnika.

Pogotovo kada se ti čudnovati svati i pomagaći nikada ne logiraju u isto vrijeme. Jednostavno je dokazati nevinost onima koji nemaju što da kriju i ovdje su čistog obraza i ruku.

Za razliku od takvih koji ocijenjuju iz busije, nikovi drugih korisnici se svako malo mogu pročitati na popisu Članovi online dok se oni iz noćnih smjena i akord trupe pojavljuju kao da su u bjekstvu, ili bolje recimo kao zmije koje kriju noge i upravo na taj način ostavljaju vidljive, prepoznatljive tragove da se radi o istim osobama.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

@grdlin, daj molim te ma

@grdlin, daj molim te ma što ti pada na pamet. Ma nemamo mi ovdje nikakvih kloniranih nickova. Mene je mrak prosvijetio i pojasnio da sam u zabludi. Evo kao ovca koja više ne luta u zabludama želim moje oslobođenje od krivih pogleda izvesti i tebe na pravi put. Za sve imam pojašnjenje samo mi reci na koji klon misliš:

Misliš li na onaj klon koji u samo 19 minuta, slovima DEVETNAEST MINUTA; konkretno od 17:09-17:28 uspije, na zna se čijem dnevniku, pročitati tri stranice komentara, napisati komentar hvalospjeva autoru dnevnike i potom čak 13, slovima TRINAEST PUTA, glasovati za jednog te istog korisnika, a možeš si misliti kojega, ili misliš na;

onaj nick koji u gotovo pola godine nije napisao niti jedan jedini komentar, ali je dao 16 glasova za i 5 protiv. Recimo da je samo u prošlu subotu taj udarnik i noćna ptica od 2:42-2:49 glasovao čak puta 11, slovima JEDANAEST PUTA, , a možeš si misliti za koga, ili misliš na:

na neki drugi udarnički nick iz noćne smjene koji dok si rekao keks lupi 13 glasova za i četiri protiv, a ti se sada pajdo misli tko je slavodobitnik

Svaka slučajnost s bilo kojim korisnikom je naravno slučajna, neutemeljene su i sve eventualne sumnje da se recimo u isto vrijeme nikada ne pojavljuju dva nicka istovremeno, ili da se sve ove slučajnosti slijevaju pod istu kapu, odnosno na mlin jednog jedinog korisnika su naravno rezultat pukih slučajnosti, a gdje takva argumentacija ne pije vodu onda ostaje pojašnjenje da je sve produkt zla namjera, ciljane urote i netrpeljivosti prema, prema, prema, ……. e hebiga zaboravih o kome je bila riječ.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Kuki ma znamo mi sve to. Ali

Kuki ma znamo mi sve to. Ali Mrak je u nekim slučajevima zaista nemočan jer nema dokaza. Već sam pisao o tome kako se može imati više nadimaka sa različitih adresa, a da to sve bude isti čovjek. I to vrlo jednostavno. Postoje i drugačiji načini sa korištenjem više proxya. Ma ima toga koliko hočeš.
Nadam se da će bar neke pozitivne promjene biti donesene, a Mrak ih najavljuje več duže vrijeme.
Ovako ostaje na nama da ostanemo pošteni ili postanemo govna kao što neki već odavna jesu.
Biram prvo bez daljnjega jer ne mogu uživati niti se naslađivati sa lažima.

grd & lin

Tko je glasao

Da,da u pravu si..ti

Da,da u pravu si..ti "picoki" su pravi fakini!

Tko je glasao

Eto i Mrak se javio te

Eto i Mrak se javio te pojasnio.
Osobno mi je još degutantnije kad netko kao Danimir šalje p.p. u kojima predstavlja sebe kao cvečku te u njima poziva na davanje podrške plusiranjem svojih dnevnika ili komentara.
Simpatično mi to djeluje od nekih koji otvoreno to isto traže za svoje dnevnike i ja takve onda ne minusiram. Aj mislim neka se vide bar što se mene tiće.
Baš bi me interesiralo koliko je ljudi nagovorao do sada za ovaj dnevnik. Kad je vidio da je još u minusu, da dođe na pozitivnu nulu dade sam sebi plus.
Ljudskost i karakter malo puta viđen na ovim stranicama.

grd & lin

Tko je glasao
Tko je glasao

Poslušajte, pročitajte,

Poslušajte, pročitajte, ako već niste: http://www.facebook.com/latma.co.il
POSLIJE, PREBACITE NA ZID, U GORNJEM DIJELU LIJEVO IMATE LINK NA PJESMU IZRAELSKIH UMJETNIKA-treći odozgo, s engleskim prijevodom, KOJU JE VIDJELO VEĆ BLIZU MILIJUN LJUDI....
( može se vidjeti i na You Tube)

Danimir

Tko je glasao

SVIM DOBRONAMJERNIMA Pitaju

SVIM DOBRONAMJERNIMA
Pitaju me ovih dana kako bih definirao odnosno prepoznao antisemiztizam. Obično tada prepričan slijedeću priču:
---------------------------------
Postoje dva jednostavna primjera koja mogu objasniti što je antisemitizam.
Prvi primjer je iz Ujedinjenih nacija i nije daleko od svakodnevice, a drugi primjer je sa Harvardskog sveučilišta:

PRIMJER broj 1:
„Ajde da se kladimo. Ako arapske delegacije iznesu prijedlog rezolucije Ujedinjenih nacija kojom se osuđuje Izrael zbog posljednjeg zemljotresa na Filipinima, dve trećine članica UN bi glasale za tu rezoluciju, 10-15 država bi glasalo protiv, a Švedska bi se suzdržala.” (Amos Oz, najpoznatiji izraelski pisac)

PRIMJER broj 2:
Jedna jasna definicija je da se uzme jedna osobina ili neko djelo ili djelovanje koji su vrlo rašireni ako ne i univerzalni i da se za to optuže SAMO Židovi. To su obično radili Hitler i Staljin. To je isto uradio i raniji predsjednik uprave Harvardskog sveučilišta A. Lorens Lovel, dvadesetih godina prošlog stoljeća kada je pokušao ograničiti broj židovskih studenata JER Židovi "zabušavaju i prepisuju ispite”. Kada su predstavnici studenata govorili o tome da i ne-Židovi zabušavaju i prepisuju ispite, Lorens Lovel je odgovorio: “Ne mijenjajte temu, ja govorim o Židovima!
Isto se i danas ponavlja kada se izabere samo Izrael za kritiku a ne kritiziraju se neprijatelji Izraela: „Ne mijenjajte temu, mi govorimo o Izraelu.”
(iz knjige Alana D. profesora: The Case For Israel.)
Danimir

Danimir

Tko je glasao

Potpuno te razumijem. Jedan

Potpuno te razumijem. Jedan od najgorih antisemitizama danas se događa i Hrvatima. Evo kako ja to doživljavam, na primjeru broj 2.

Jedna jasna definicija je da se uzme jedna osobina ili neko djelo ili djelovanje koji su vrlo rašireni ako ne i univerzalni i da se za to optuže SAMO Hrvati. Kad Hrvati pjevaju domoljubne pjesme, naziva ih se ustašama i šovinistima. A kad mi kažemo da svi ljudi na planeti, svojoj zemlji pjevaju domoljubne pjesme, tada se nama odgovara: "Ne mijenjajte temu, govorimo o Hrvatima"!

My Soul

Tko je glasao

@My Soul Protiv sam svih

@My Soul
Protiv sam svih stereotipa.
Danimir

Danimir

Tko je glasao

@Danimir ma oni s dva

@Danimir ma oni s dva zvučnika su sasvim normalni, ili se ja ne razumijem u muziku?

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Pa kak to,vrabca mu,Kuki-Ti

Pa kak to,vrabca mu,Kuki-Ti veliki 'Rvat a pises "muzika"-Kaj si zaboravil nasu "domobransku"- glazbu......?

Tko je glasao

izrael je država u realnom

izrael je država
u realnom vremenu rješava realne probleme
moraliziranje ako pomogne, dobro
ali obraniti se treba i ako ne pomogne

svi židovi, prijatelji i saveznici izraela
priznaju opstanak izraela za
najviši moralni zakon

i u tome, osim onih najljudskijih, najpjesničkijih duša, najboljih vojnika
često zaborave, da su, dolaskom u palestinu
svoje 2000 godina lutanja i progonstva
i stečenog moralnog autoriteta žrtve
podijelili bratski s jednim drugim narodom
narodom kojeg su, neizbježno, morali istjerati
iz njegove domovine,
dakle, da su u moralnom pogledu
podjednaki

s palestinske strane, jasno
mir će moći sklopiti
tek onaj, koji bude u stanju
umjesto priče o moralu
donijeti realno preživljenje, opstanak palestinske države
čak i nasuprot ogromnoj snazi izraelske vojske, tajnih službi
međunarodnih mreža saveznika
hamas je u gazi na dobrom putu

na židovima, kao jačima u tom sukobu
je veća moralna odgovornost za pravedno rješenje
ali tu se ne radi o moralu
nego o realnoj snazi

imaju li izraelci dovoljno realne pameti
da ne unište hamas
ima li hamas dovoljno realne snage da preživi
i pameti da pregovara

luka

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci