Tagovi

HSU ni lijevo ni desno već svjesno i savjesno

U PANORAMI Zadarskog lista od 1. rujna 2007. objavljen je razgovor novinarke Željane Gardijan sa predsjednikom HSU-a Vladimirom Jordanom, koji u cijelosti prenosimo, a objavljen je i na internet portalu HSU-a

VLADIMIR JORDAN, PREDSJEDNIK HRVATSKE STRANKE UMIROVLJENIKA, U
ZADRU NAJAVIO POČETAK PREDIZBORNE KAMPANJE

Jordan : HSU neće biti prodan

Ocjenu o šefu SDP-a gospodinu Milanoviću ne mogu dati, kao ni to da li je on nova snaga s obzirom da ga ne poznajem. Prekratko je vrijeme njegovog djelovanja. Za ono što sam pročitao iz medija mogu reći da je dao neke neprimjerne ocjene o starijoj generaciji

Razgovarala: Željana Gardijan

P redsjednik Hrvatske stran­ke umirovljenika Vladimir Jordan boravio je ovih da­na u Zadru kako bi na terenu, sastajući se sa članstvom do­govorio dinamiku predizborne kam­panje koja mora biti skromna i učin­kovita jer sredstava za preveliko tro­šenje nema, što je inače u skladu s umirovljeničkim džepovima.

S obzirom da se pokazalo kako ova stranka svojim programom vuče ve­liku, milijunsku interesnu skupinu umirovljenika te da je stoga rado žele "kupiti" obje velike stranke HDZ i SDP, bilo je zanimljivo čuti hoće li Jordan dopusti da bude "pro­dan" i s kakvim stavovima on i nje­gova stranka kreću u predizbornu kampanju".

Jezičac na vagi

* Hrvatska stranka umirovljenika postala je važan čimbenik, u odnosima snaga na hrvatskoj poli­tičkoj sceni, Štoviše postala je svo­jevrstan "jezičac na Vagi" kada je riječ o premoći HDZ-a, odnosno SDP-a, kao vodećih stranaka. U više navrata vašu su stranku politačari okarektizirali kao onu koja ide uz vlast. Kako će biti na predstojećim izborima?

- Idemo samostalno, a poslije iz­bora ćemo koalirati s onom stran­kom ili strankama koje će prihvatiti naša izborna načela. Naša izborna načela jamče unutarnji mir, gospo­darski razvoj, povećanje standarda svih građana, a time i smirivanje socijalnih tenzija i razlika koje su se posebno obrušile na umirovljenike. To se može postići vraćanjem do­stojanstva radu i radniku odnosno otvaranjem prostora za povećanje zaposlenosti što znači zamah po­duzetništva, a onda i općenitio više sredstava za mirovine.

* To je zasigurno prioritet Vaše stranke kada je riječ o programima? Je li to ono što će Vaš eventualni koalicijski partner morati uvaža­vati?

- Naš partner, ako do toga dođe, morat će uvažavati naše inzistiranje da se. osigura jednakost i ravno­pravnost u raspodjeli novostvorene vrijednosti.

* Postoji li točno definiran program po kojemu bi umirovljenici u Hrvatskoj prestali biti socijalni slučajevi?

- Postoji naš program za to. Njime je predviđeno da se valorizira sva dosadašnja imovina koja je stvarana tijekom prošlog vremena i osnivanje više fondova. To smo i do sada predlagali ovoj Vladi, ali nismo naišli na razumijevanje.

* Možete li izdvojiti neke stranke i neke programe koji su vam jako bliski i one koji se nikako ne ukla­paju u Vašu političku viziju?

- Ne možemo to jer njihove pro­grame u cijelosti ne poznajmo. Njihove paušalne deklaracije koje u javnosti čujemo ili čitamo za nas nisu prihvatljive jer nisu konkretne. Još nismo imali priliku čuti i vidjeti kompletan, cjelovit program. Sve se svodi na nedefinirane 'isječke tzv. stra­tegija:

O Sanaderu i Milanoviću

* Podržavate li postupke premi­jera Sanadera kada je riječ o pregovorima sa Slovenijom, a vezano za otvorena pitanja s tim našim susjedom?

- Kada je riječ o pregovorima sa Slovenijom, podržavamo premijera Sanadera. Kao predsjednik parlamentarne stranke HSU i sam sam direktno sudjelovao u usuglašavanju stavova oko rješavanja tih problema, kao i drugi predsjednici stranaka.

* Upiti koji se odnose na druge, čimbenike na političkoj sceni javnosti su zanimljivi stoga što se pred­viđa kako će naklonost Vaše stranke opet biti i te kako korisno zadobiti?

- HSU ima svoj cilj da ispravi krivo poimanje starosti, predrasudo o njoj i s time povezane stranputice od­nosno pogrešan stav o ljudima treće dobi. Zelja nam je da ostanemo sastavni dio našeg.društva i da ak­tivno sudjelujemo u tvorbi i provedbi politike koja izravno utječe na naše blagostanje. Želimo podijeliti naše znanje i iskustvo mlađim genera­cijama. Drugim riječima mi još mno­go toga možemo dati našem društvu jer naš moto je "sretna mladost - zadovoljna starost".

Naša stranka neće koristiti jumbo plakate, nego će sredstva usmjeriti na zajednička druženja kako bi javnost neposredno uvjerila da po­litičkoj sceni želi dati pečat poštenja i sen­zibilnosti za najugroženije u Hrvatskoj

* Vidite li u šefu SDP-a Zoranu Milanoviću novu snagu ili samo no­vo lice? Osjećate li se kao "prirodni" partner njegove političke opcije ka­ko ponekad ističu u toj stranci?

- Ocjenu o šefu SDP-a Milanoviću ne mogu dati, kao ni odgovoriti je on nova snaga s obzirom da ga ne poznajem. Prekratko je vrijeme nje­govog djelovanja. Za ono što sam pročitao iz medija mogu reći da je dao neke neprimjerne ocjene o sta­rijoj generaciji. Očekujem da ćemo to u dogledno vrijeme razjasniti.

* Je li se SDP-ov kandidat za premijera Ljubo Jurčić po Vašem mišljenju "zaletio" u desno ili ga politička konkurencija pokušava tamo locirati, diskreditirajući ga kao nevjerodostojnog? Ima li kapital ne­poželjnu nacionalnost? Mislim na nespretnu izjavu Jurčića o srbijan­skom kapitalu u Hrvatskoj.

- Izjavu gospodina Jurčića neću komentirati, ali znam iz iskustva da pravi kapital nema nacionalnih pre­dznaka.

Brakovi iz interesa

* Možete li prokomentirati naj- noviju političku krizu, onu u Osijeku između Đapića i Glavaša? Trebaju li hrvatskoj političkoj sceni takvi koa­licijski brakovi, trenutačno razvo­di?

- Ono što se događa u Osijeku između gospode Đapića i Glavaša je žalosno za građane Osijeka jer se ne bave razvojem grada, a time i poboljšanjem standarda građana, nego rješavaju svoju sujetu. Na Hrvatskoj političkoj sceni trebaju se stvarati koalicije koje će imati u vidu pr­venstveno razvoj svoje sredine, a ne stvarati političke brakove koji su od interesa za pojedine političke skupine.

* U posebnu skupinu izdvajaju se visokim primanjima, a onda i mi­rovinama saborski zastupnici. Mis­lite li da treba ukinuti saborske, povlaštene mirovine?

- Da, to smo već davno predlagali, međutim nije bilo razumijevanja ni od jedne opcije na vlasti.

* Jeste li izabrali Zadar za sam početek svoje kampanje stoga što je Vaša stranka upravo na zadarskom području u usponu i sve zamjetnija?

- Točno je da je zadarska jedna od respektabilnih organizacija Hrvatske stranke umirovljenika, a mi svoju kampanju provodimo istodob­no na cijelom području Hrvatske.

* I službeno ulazite u kampanju. Možete li je već usporediti s kampanjama drugih stranaka?

- Kampanju ćemo voditi za razliku od ostalih stranaka, skromno, racionalno i dostojanstveno. Naša stranka neće koristiti jambo plakate, nego će sredstva usmjeriti na zajednička druženja kako bi javnost neposredno uvjerila da političkoj sceni želi dati pečat poštenja i senzibilnosti za najugroženije u Hrvatskoj - zemlji koju kao preduvjet svemu, najprije treba gospodarski
uspraviti.

Razvoj Hrvatske na moralnim načelima

* Što smatrate najvećim predižbornim adutom Vaše stranke?

- Najveći adut HSU-a su programska načela gospodarskog razvoja Hrvatske jer smatramo da treba okrenuti leda lošim primjerima i -usmjeriti pogled prema dobrim uzorima. Osim toga, medu političke ciljeve naše stranke spada razvoj Hrvatske na moralnim načelima istine i pravde, što je do sada, kako je vidljivo, u sjeni.

Jasno je dakle da HSU nije ideološki opredijeljen i da još uvijek nije dovoljno informiran o željama i programima SDP-a. Pitanje je jedino hoće li SDP u ovo predizborno vrijeme sa HSU-om ukrštavati koplja ili otvarati vrata za postizbornu suradnju. Ono prvo bi naime mogla biti vrlo skupa avantura!!!???.

Komentari

...ukrštavati koplja ili

...ukrštavati koplja ili otvarati vrata za postizbornu suradnju. Ono prvo bi naime mogla biti vrlo skupa avantura!!!???.

Prvo bi moglo bit skupa avantura za SDP, a drugo će bit skupa avantura za porezne obveznike RH.

Tko je glasao

Prvo bi moglo bit skupa

Prvo bi moglo bit skupa avantura za SDP, a drugo će bit skupa avantura za porezne obveznike RH.

Znači li to da opljačkani umirovljenici trebaju šutjeti i biti zadovoljni sa onim što (mnogi od njih) nađu u kontejerima, i to nakon 35 ili 40 godina poštena rada.

Tko je glasao

HSU je interesna udruga,

HSU je interesna udruga, koja je postala politička stranka. Po definiciji, oni će uvijek biti uz vlast, bez obzira koju, jer samo vlast može odobriti odnosno ostvariti njihove interese.
Umirovljenici su opljačkani, i pljačkaju ih i dalje. Štoviše, pljačkaju unaprijed, i ljude, poput mene, kad postanem penzić, za koju deceniju, već ću biti opljačkana, a HSU je bio na vlasti kad su takvi zakoni donešeni.
Postavlja se drugo pitanje, da li za izborne glasove penzinera treba bezuvjetno ispunjavatei njihove zahtjeve, nauštrb budućnosti Hrvatske.
Umirovljenici imaju puno pravo tražiti svoje dugove, ali država mora brinuti i o svojoj budućnosti, a ne kratkoročnim interesima stranke na vlasti.

Tko je glasao

Umirovljenici imaju puno

Umirovljenici imaju puno pravo tražiti svoje dugove, ali država mora brinuti i o svojoj budućnosti, a ne kratkoročnim interesima stranke na vlasti.
Možda se nađe riješenje koje će zadovoljiti sve, jer ni penzići koliko zanm nisu nerealni u svojim zahtjevima..... pa stvorili su toliko toga da ovi ni u 17 godina još nisu uspjeli sve rasturiti, a da pri tom baš i nisu napravili nešto potomke...

Tko je glasao

Nažalost, više manje da.

Nažalost, više manje da. Oni sami ne moraju šutjeti, ali bi sve relevantne instance ih trebale više manje ignorirati jer demografski jednostavno ne možemo podnijeti veće solidarne mirovine (plaće su već i previše opterećene izdavanjima), dok su direktni transferi iz proračuna bacanje novca koje treba svesti na što manju razinu, jer ne donosi nikakav razvojni potencijal. S obzirom da već sada ti direktni transferi predstavljaju značajan udio u proračunu (13,7% je podatak iz 2000., nisam uspio naći podatak iz 2006., ali s obzirom na sve reforme i promjene u međuvremenu siguran sam da je i veći) jednostavno se ne mogu više povećavati.

Izrazito je žalosna ta činjenica, ali to je jednostavno činjenica - sustav solidarnosti je zakazao primarno zbog demografije, a ovi umirovljenici sa 35-40 godina poštenog rada nisu uplaćivali u individualne fondove, stoga dobivaju minimalne mirovine koje sustav solidarnosti uz značajnu infuziju iz proračuna može pokriti.

Zato HSU smatram izrazito opasnom interesnom skupinom (ajmo biti realni, njihov jedini ozbiljni program je mirovinski, ostali uopće nisu važni, ako uopće postoje) - svojoj potencijalnoj biračkoj populaciji obećavaju nebo i zemlju, a i sami valjda znaju da se ovoj generaciji kojoj je mirovina bazirana na solidarnosti jednostavno ne može puno pomoći u današnjim okolnostima bez ozbiljnog narušavanja razvojnog potencijala zemlje koji nam je nužan. Najsretniji bi bio kada slijedeća vlada, za koju se nadam da će biti sastavljena od strane SDP-a i koalicijskih partera, ne bi sadržavala HSU u koaliciji.

Tko je glasao

Nažalost, više manje da.

Nažalost, više manje da. Oni sami ne moraju šutjeti, ali bi sve relevantne instance ih trebale više manje ignorirati jer demografski jednostavno ne možemo podnijeti veće solidarne mirovine
...Ali možemo podnijeti povlaštene mirovine ZAŠTO?
...Ali možemo podnijeti da se prodaju "dukati" i da pojedinci uzmu na stotine milijuna Eura, ČIJIH?
...Ali možemo podnijeti pljačku imovine koju su oni strali,a radi se o milijardama.. ČIJIM?
...Ali možemo strusiti u škverove milijarde bez ikakva efekta, ali penzičimadug varatiti ne možemo.. ZAŠTO?
... Ali možemo opraštati milijunske dugove klubovima za neplačene poreze, a pezniću ćemo isključiti struju ako zakasni koji dan platiti račun.. ZAŠTO?
...Ali možemo dati Njemcima T-Com koji nam uzimaju milijarde godišnje, ali to isto nećemo sami uzeti..ZAŠTO?

.......Ali ne kažem ni da imaju ili nemaju pravao na išta, ...no valjda imaju na dostojanstven život... IMAJU LI GA?

Tko je glasao

Ti misliš da se ja s i

Ti misliš da se ja s i jednom od navedenih radnji slažem? Pa naravno da se ne slažem! I zato mislim glasati za onu stranku za koju se nadam da će raditi manje takvih gluposti i kriminala. Ali nijedan od navedenih problema nema veze sa mirovinskom reformom, osim eventualno onog prvog, no u tom slučaju se više radi o simbolici - makar se i tu slažem da treba biti rezova, osobito u načinu stjecanja baš zbog te simbolike, ali je to manje važno - par tisuća ljudi da ima ne znam kakvu mirovinu nije ništa, državno-financijski gledano, nasuprot skoro milijun (lupam napamet, molim korekciju ako treba) ostalih umirovljenika.

Molim te drži se teme. Ovo je jednostavno pozivanje na emocije. Iskreno baš i ne vidim poveznicu sa mirovinskim sustavom osim ako ti želiš tvrditi da svi novci koji su bačeni kroz tvoje primjere bi trebali biti preusmjereni u mirovine, s čime se ne slažem. Ili možda misliš, po sistemu "kad je bal, nek je bal", da kad se već rade sva ta bacanja novaca, zašto se ne bi malo bacilo i umirovljenicima, u kojem slučaju moj odgovor je "two wrongs don't make a right".

Tko je glasao

Ne radi se o samo nekoliko

Ne radi se o samo nekoliko tisuća povlaštenih mirovina već o puno većem broju,.....
nije trebalo napraviti ni jednu grešku p ajepo logici nepotrebno greškom isparavljati grešku,..
i ne slažem se sa logikom koja kaže da ubojici ne treba suditi jer ubijenog ne možeš oživjeti...
i nisam ja zastupnik jedne političke opcije u ovom dnevniku već pokušavam kazati da postojii drugi način razmišljanja koji se izgleda jednomdijelu ne sviđa,.. ali bože moj,.. ljudi imaju pravo misliti i kazati što žele, a posebno akda se bore za nešto na što imaju pravo,... a penzići imaju na ono što traže, pa ma koliko se to nekomene sviđalo ili ne.

Tko je glasao

Nadam se da su sad svi

Nadam se da su sad svi vidjeli odnosno pročitali: mi penzići smo politička budućnost Hrvatske. Blago vama i nama.

Tko je glasao

HSU je i nastao kao odgovor

HSU je i nastao kao odgovor opljačkanih, a traje i rasti će dijelom i zbog nepoštena sustava koji im oteto ne vraća.

Tko je glasao

Djelomično će rastii i na

Djelomično će rastii i na Mirogoju...

Tko je glasao

A što ako uskoro budu imali

A što ako uskoro budu imali i mladež HSU-a?..... a sve su pretpostvke tu...

Tko je glasao

Obzirom kojom brzinom se

Obzirom kojom brzinom se mjenjaju mirovinski zakoni i to na štetu umirovljenika, ja se predbilježavam.

Tko je glasao

Za mladež ili seniora ???

Za mladež ili seniora ???

Tko je glasao

Pa mladež HSU. Sad sam u

Pa mladež HSU. Sad sam u najboljim godinama, taman za mladež HSU

Tko je glasao

Mladež HSU? Pa to su oni

Mladež HSU? Pa to su oni ispod 65 godina:)

Peregrine Falcon

Tko je glasao

Mladež HSU? Pa to su oni

Mladež HSU? Pa to su oni ispod 65 godina:)

Ispravka,.... mladež HSU-a je ispod 40 godina -:)

Tko je glasao

Razmislit ćemo koga

Razmislit ćemo koga primamo... ne ide to tek tako... možda uvedemo imovinski cenzus...:) Nismo mi mrak pa da pripuštamo skoro pa svakoga...

Tko je glasao

Pa da, sve se nešto mislim

Pa da, sve se nešto mislim predložiti da to bude jedina stanka u koju se ne mogu učlaniti sa stjecanjem punoljetnoti kao u svim drugim strankama. Možda uvjet bude min..... pa recimo bar +21

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci