Tagovi

Hrvatski usud, ili ima li još nade? (DRUGI dio)

NASTAVAK PRVOG DIJELA:
Da, ljeto je, a stara je izreka: tko ima para, kupa se u moru, tko nema, kod ku?e, u lavoru. Pitanje je gdje su danas hrvatski gra?ani, tko si može priuštiti more u vremenu zlokobnih vijesti? Mada, istine radi, ima i vijesti koje bude nadu, a to je relativno popunjeni Jadran, iako, iskustvo nam govori, izvještaji o turisti?koj sezoni retuširali su se ovisno o politi?koj situaciji u zemlji, ranije Jugoslaviji, danas Hrvatskoj.
Vratimo se analizi hrvatskog usuda, pitanju koliko je u nas demokracije, a koliko ostataka starog, ne baš demokratskog, jednostrana?kog , socijalisti?kog sustava.
A kako bi «bolje sutra» trebalo izgledati, kakva bi trebala biti ta demokracija po mjeri hrvatskog ?ovjeka i onih nekoliko stotina tisu?a manjinaca (Srba, Talijana, Bošnjaka, Ma?ara, Roma. Židova…) koji su nekim ?udom u okolini, «da me ubijete, ne znam vam odgovoriti». (kako iskreno re?e Dorica Nikoli?, donedavna državna tajnica za socijalnu skrb, odgovaraju?i na pitanje kako to da je socijalna situacija sve teža, a isplata socijalne pomo?i, sve manje). Znam više što nije demokracija, iako sam jedan od onih, koji je uz rizik da izgubim posao u Soc. savezu, u svibnju l989., izišao za govornicu osniva?ke skupštine HSLS-a u Zagrebu, i biranim rije?ima poželio novoosnovanoj stranci mirnu plovidbu uzburkanim politi?kim morem. Na neki na?in stalo mi je da HSLS preživi i ovu buru i da nam Sabor i druge razine upravljanja ne ?ine predstavnici samo dvije stranke jer to ne?e biti pluralizam kako smo ga mi, inicijatori, zamišljali. Samo dvije politi?ke stranke nedovoljne su da iskažu razli?ite politi?ke opcije u stanovništvu Hrvatske, isto kao što i desetak stranaka u Saboru je druga krajnost.

JOŠ POKOJA O VARŠAVSKOJ
I vjerujem da nitko nije l989. zamišljao da nam središte Zagreba izgleda jednako kao l97l. kada nije bilo tolike policijske sile u središtu Zagreba, kao što je danas, 20l0. u i oko Varšavske ulice. Smotra policijske sile nije slu?ajna, vježbanje strogo?e policije kada je uhi?eno ?ak l50 osoba, ne sluti na dobro, mnogi bi voljeli znati tko je i zašto naredio prekomjerno granatiranje gra?ana Zagreba, može li na izborima za predsjednika RH potu?eni Bandi? tražiti od Karamarka asistenciju i uhi?enje MIRNIH prosvjednika…?? I ono što najviše brine je vika da je SVE PO ZAKONU, mada znamo da se najve?e svinjarije u povijesti daju pokriti i jesu se pokrivale zakonima – od rasnih zakona do drugih odluka. Intervencija interventne policije u Zagrebu znak je da se guši i ono malo demokracije u nas. Jer, Skupština grada nije skupština Mrduše donje, skupština je to HRVATSKE METROPOLE, Zagreba kao glavnog grada Hrvatske. I znak je to crne represije koja se provodi nad gra?anima, hapšenjima i zastupnika u Skupštini grada primjerice prof. dr. Kregara, hapšenjima Urške Raukar, Vilima Matule i drugih kojima se posebnom odlukom zabranjuje prilaz Varšavskoj. Ali, nije isklju?eno da ?e se tom Varšavskom ili u njenoj blizini šetati kriminalci upleteni u atentat na Zorana ?in?i?a ili bosovi narko lanaca, ili sitni dileri…Hrvatskom mazohizmu, o?ito, nema kraja, kao što to pokazuje reagiranje Milana Bandi?a koji se oglušuje na poziv Skupštine grada da se prekinu radovi u Varšavskoj i da podnese ostavku. Na ostavku ni ne pomišljaTomislav Karamarko, glavni hrvatski policijot, nesvjestan kako je policija asistirala ne gra?anima nego – krupnom, bezobzirnom kapitalu, a u ?avoglavama, pokazala primjernu slijepo?u.
Gradona?elnici izvan Zagreba ne priznaju, da zapravo svaki grad u Hrvatskoj ima svoju Varšavsku, bilo u samom gradu, ili blizu njega.

IMA LI NAŠ ANGAŽMAN IKAKVA SMISLA?
Da li je demokracija, taj vje?ni ideal življenja i ?ovjekova djelanja, uop?e dohvatljiva, želimo li je mi , kao i ljudske slobode i prava, koja ih to politika omogu?ava, koji politi?ari, koja vlada…? Teorijski još ima nekih odgovora, ali praksa na hrvatski na?in uvelike nas dovodi do pesimisti?kih zaklju?aka, sve do onog IMA LI MOJ ANGAŽMAN IKAKVA SMISLA, IMA LI JOŠ NADE?

Politika bi trebala biti umije?e vladanja, realno upravljanje op?im poslovima, a ne poricanje realnosti, što je, ?ini se, hrvatski usud, usu?ujem se napisati, stolje?ima. NE PRIMAMO DRŽAVU NA OBJEKTIVAN, TREZVEN NA?IN, ona nam je a priori izvanjska sila, neprijatelj kojeg valja danono?no kritizirati, orobiti, prevariti ili izmusti, ona je podre?ena egoizmu bahatih pojedinaca, a ne uravnoteženi kontrolor egoizma, pohlepe, gramzivosti radnih i drugih individua nastanjenih na odre?enu tlu. Kao da nam svima nije u interesu na?i MODUS VIVENDI izme?u potreba gra?ana i potreba zajednice, kao da se ni biblijske zapovijedi ne vide u tom obzorju, a ako se vide onda ?emo upravo nastojati da ih uz pomo? države, satremo usprkos pojedincima iz crkava, džamija, sinagoga…koji ?e upu?ivati na moralan put i poštivanje državnog ustrojstva, posebno, zakona. Uz naglašeni nacionalizam devedesetih prošlog stolje?a i puna usta Hrvatske, hrvatska država perpetuira egoizam, bahatost i svedržavlje, najgrublji makijavelisti?ki nemoral koji se zrcali u svim podru?jima djelanja - od gospodarstva preko pravosu?a do hrvatske (ne)kulture.

Vidjeti spas u savezu država i ekonomskom bloku zvanom Europska zajednica, a istovremeno ne preispitati zamalo sve dosadašnje (ne)vrijednosti, a prije svega odnos prema znanju, radu (maksimalna stimulacija obrazovanja, inovativnosti, kreativnosti) i državi, jedna je od pogubnih iluzija hrvatske politike koja ima previše svekolikih amalgama u sebi, zatim foteljaša, a premalo realnog pogleda, osmišljenosti i strateške dalekovidnosti. Politi?ka dužnost uglavnom ne shva?a se kao obveza prema gra?anima ve? mogu?nost korištenja privilegija sve do bahatog, samoljubivog prenemaganja i nadigravanja raznolikih egomana (egomanki) kojima je do interesa nacije stalo koliko do lanjskog snijega.

OPSJENE KOJE ?INE CRNU OGRLICU HRVATSKIH USUDA
Vizionarima i zdravim autoritetima oskudijeva me?unarodna zajednica, kamoli ne Hrvatska, etnocentri?na kraljevina s kraljem JALOM i kraljicom NEPOVJERENJE, uz pobo?nike NEPOŠTENJE I NERAD, kao vidljive, dijelom i stereotipne, etnopsihološke odrednice. U takvim okolnostima mogu?e je da gubernator Like (dr.Milinovi?), k tome i lije?nik, ima obraza tražiti smanjenje ionako malih pla?a u bolnici u Gospi?u za još l5 %… Mogu?e je da netko zaore JAVNI, GRADSKI PROSTOR kao privatnu njivu, da se stanaru oduzme pogled i zabetonira ga se kao u sarkofag, a da one koji se tome suprotstavljaju spreme u «marice», kao da su prosvjednici u Varšavskoj uistinu stoka sitnog zuba.
Ili, da nas se tretira kao stoku sitnog zuba, i da to rade mediji svjedo?i i jedan iritiraju?i detalj: svaki izlazak osumnji?enih za krivi?na djela iz zatvora u Remetincu bilježe TV kamere a tim osumnji?enima daje se prilika da nam se obra?aju srcedrapaju?im rije?ima i pobu?uje sažaljenje ili suosje?anje. A tko ?e suosje?ati s onima koji su zbog njihovih (ne)djela danas na prosja?kom štapu?

Hrvatski je usud i osje?aj da je alternativa vladaju?ima slabašna, da biraju?i oporbu hrvatski zoon politikon bira manje zlo, vjerojatno dok se ne profilira HRVATSKI TRE?I PUT kao jedna od mogu?ih, kvalitetnih varijanti «uklete zemlje». Po svemu, Lesarova stranka rada, u prvi mah nada, to, sve je o?itije, nije - osnovao ju je ?ovjek da sebi produži mandat, okružio se ili isluženim politi?arima sumnjive reputacije, ili anonimnima te ponekom nadobudnom osobom uvjerenom u mogu?nost društvenih promjena legalnim na?inom. S takvom oporbom izuzetno je važno da predsjednik dr. Josipovi? postavlja prava pitanja institucijama sustava, osobito policiji koja po drugi puta, ve? jednom ukorena zbog Varšavske, koristi silu nesrazmjerno dimenzijama povoda.
Dio hrvatskog usuda su i doga?aji u Srbu, a vezano za otkrivanje ranije porušenog spomenika, ipak, antifašisti?koj borbi, no to je ipak zasebna tema u koju, u ovom, prostorom ograni?enu tekstu, nije mogu?e ulaziti.

"?AVOLJEVA U?ENICA"
Vlada Jadranke Kosor, HDZ, bez legitimiteta u po?etku, bez legitimiteta i na rubu legaliteta ovog trenutka, UCIJENILA JE Hrvatsku tvrdnjama da svaki nacionalni referendum, prijevremeni izbori i sli?ni važni stupovi demokracije, nisu potrebni dok se vlak približava cilju – Europskoj zajednici. Istraživanja javnog mnijenja u Hrvatskoj nikada nisu bila nepouzdanija nego ovih tjedana - nadu ne budi ?injenica da ve?ina ispitanika misli da program gospodarskog oporavka J.Kosor ne?e Hrvatsku izvu?i iz krize. O?ekivati ikakve ozbiljnije rezulate od vlade «?avoljeve u?enice» kako nazivam malo slobodnije premijerku, misle?i da je bila zapisni?arka dr. Ive Sanadera, ali i ostala SUODGOVORNA za današnji kaos i siromaštvo, još jedna je u nizu opsjena koje ?ine crnu ogrlicu hrvatskog usuda u kojoj su loše vo?e, uz pokoji izuzetak, pravilo.
Dio hrvatskog usuda su vje?ni politi?ari, nezamjenljivi, oni koji o sebi misle da bez njih propada Hrvatska, da narod vapi za njima i ne želi ih u mirovini. Tipi?an primjer takvog tipa politi?ara je Stipe Mesi? koji se eto, spominje kao vo?a nekog tre?eg bloka. Što Mesi? i što tre?i blok mogu NOVOGA ponuditi, kakvu nadu oni mogu pobuditi, a da ne bude ve? "deja vu" pri?a?

DOSTA?
Postoji, u životu, kao i u politici vrijeme kada se mora re?i DOSTA. Postoji prvo DOSTA, kao upozorenje, pa drugo,… postoji zadnje DOSTA, postoji kao vje?no pitanje: koliko je NOVCA U KASI, te pitanje NADE.
Omiljena mi je poslovica (iz židovske kulturne tradicije) na te tri teme, koja glasi:
«TEŠKO JE KADA SE IZGUBI NOVAC, JOŠ JE TEŽE KADA SE IZGUBI VRIJEME, NAJTEŽE JE KADA SE IZGUBI NADA…»
Nadajmo se da Hrvatska nije pred politi?kim, gospodarskim i socijalnim sunovratom, nadajmo se da NADA nije izgubljena.

Napomena:
Dijelovi ovog dnevnika podudaraju se sa sadržajem zadnje kolumne istog autora, na portalu www.virovitica.info. Pretisak te kolumne ispod mog prvog dnevnika na ovom portalu držim pomalo zlonamjernim, ali me, naviklog na svakojaka iznena?enja, ovo kopiranje previše ne smeta.

Komentari

samo se nadam da hrvatski

samo se nadam da hrvatski usud nije davanje podrše Ljubi Rubenu Weissu i njegovoj ideji da se u Hrvatskoj ponovno vrate aveti prošlosti koji su se okupljali pod bojama zastave koju je krasio pozdrav Smrt fašizmu - sloboda narodu! S.F-S.N.!

Moje strahovanje ima polazište u javno iznesenim mislima Ljube Rubena Weisa:

"Jaki smo i zato što je Hašem iza vas, iza svih nas koji razumijemo što je to više od 5 milijuna MRTVIH!!"

"Pitali su me do kada ćemo mi o tome govoriti i pisati? Zar ne bi bilo vrijeme da se podvuće crta!? Odgovor: još najmanje TISUĆU godina!"

"I sam sam ovih mjeseci objavio 6-7 članaka za koje sam sspecijalista pa zainteresirani mogu saznati amkko mise izravno obrate gdje se mogu naći moji ali i tekstovi drugih koji se bore za “našu stvar”."

"ŠALOM, i puno uspjeha profesore!
Uz to stara ali opet aktualna poruka: S.F-S.N.!
Ljubo Ruben WEISS, publicist"

Tko je glasao

1. Stranački sustav u

1. Stranački sustav u Hrvatskoj je propisan (prostituiran) i važi za sve – ISTI

2. Prihvaćanjem igre postojeće „gamadi“, postaješ i sam gamad
Ako javno priznaš da si gamad kako od te iste javnosti tražiti glasove

3. Predstavnike u Sabor moraju birati građani poimence a ne stranke odnosno šefovi stranaka

Ovo dodajem tvom tekstu.

Tko je glasao

Ljubo definira u svom clanku

Ljubo definira u svom clanku ,po mom misljenju, srz problema: potreba za zdravim autoriteteima i za vizionarima.
To bi znacilo da ljudi neokaljane proslosti sa svojim zdravim idejama su u stanju, ostale povesti,da bi te ideje bile realizirane.

Vladati televizijom i ostalim medijima je korak dalje u tom procesu.

Tko je glasao

ma reci ti meni miro?? ili

ma reci ti meni miro?? ili miiro?? ILI ?.R.? što misliš na ovakve vizionare koji prave sataraše od copypasta priloga sa drugih portala i blogova. evo mene vizionara koji sam pokupio tekstove svojih kolega malo promučkao, ispreturao i evo zeca iz šešira. nemoj mi samo reči da ovo što dolje piše nije žestica iz septiče naše velike vizionarske.

Napad na ekipu HRT-a i dijelom ustaška ikonografija na koncertu M.P. Thompsona u Čavoglavama znalce teme ne trebaju iznenaditi - događaji su posve logična posljedica događanja koji sežu sve do devedesetih godina i brojnih revizionističkih ideja, a u svezi tumačenja biti tzv. NDH.
Čak i oni koji su skloni amneziji ne mogu a da se ne prisjete mnogih, u najmanju ruku kontroverznih tumačenja nastanka i funkcije tzv. NDH, a koje su dobile zamaha knjigom «Bespuća» dr. Franje Tuđmana, ali i nizom drugih njegovih očitovanja kao i njegovih papagaja.
Istina, mislim dijelom kao i moji prijatelji, da Hrvatska i Virovitica, ovog trenutka ima jako važnih pitanja za rješavati, da ove Čavoglave i Thompson ne zavređuju preveliku pažnju. Međutim, kako je u svezi Čavoglava spomenuta i Virovitica (rakija-žestica sa slikom Pavelića, navodno je iz Virovitice), a kako mislim da valja objašnjavati povijesna zbivanja prvenstveno zbog mladih, pišem ovaj komentar.
Počelo je u vrijeme dr. Franje Tuđmana
Inicijativa prekrajanja povijesti ogledala se u nekoliko diskutabilnih teza:
1. da je NDH bila izraz, također, povijesnih težnji hrvatskog naroda,
2. da je zločinački karakter tzv. NDH vezan isključivo za srpsko-četničku promidžbu,
3. da je antifašistički pokret Hrvata jednak komunističkom otporu Hrvata nacističkim Njemačkoj i Italiji itd..
Revizija povijesnih činjenica išla je toliko daleko da se tvrdilo (i još tvrdi) kako su u vrhu ustaškog pokreta bili i - Židovi, da je Jasenovac bio «oporavilište» za zatočenike, da su njime upravljali Židovi itd. Malo-malo pa mi netko od neupućenih gura pod nos «spisak» ustaških generala Židova i priča bajke o ženama ustaških glavešina - Židovkama. Sve bi ovo tražilo pomniju i širu analizu, i možda je jednog dana i učinim.
Posljedice ovakvih nakaradnih i ishitrenih teza ogledale su se i praksi novostvorene Tuđmanove Hrvatske, pored ostaloga u masovnom preimenovanju ulica i trgova (pa su «padali» i trgovi žrtava fašizma, ulica u kojoj sada živim, izgubila je naziv Otokara Keršovanija ( hrvatskog intelektualca, koji je napisao pored ostalog i «Povijest Hrvata») i postala Mihanovićeva, sve do novih naziva kao što su Mile Budaka, l0. travnja itd.).
Prva hrvatska zastava, grb Hrvatske, naziv valute, primjena naziva zamalo svih važnih institucija od Televizije do hrvatskih cesta, hrvatske elektroprivrede, hrvatskih šuma, jezični purizam, pa do protjerivanja «Jazavca» iz Zagreba itd. asocirali su na tzv. NDH.. Masovno su rušeni antifašistički spomenici, a iz Gradskog parka u Virovitici preseljen je antifašistički spomenik na Gradsko groblje samo zato što figura partizana s puškom i uzdignutom rukom pokazuje - tri prsta, pa su ga tadašnji vlastodršci prepoznavali kao - srpskog partizana....(cccc..)
Opravdana potreba da se povijest ipak piše i čita uz nužne korekcije, rezultirala je poplavom revizionističke literature, prerasla je u manipulacije i falsificiranje i neospornih povijesnih činjenica.
Vrhunac te poplave, pod krinkom slobode govora i mišljenja, je masovno izdavanje neonacističke i antisemitske literature koje se ogledalo u tiskanju i distribuciji Hitlerova «Mein Kampfa»(usput, koji integralno nije preveden i objavljen ni u vrijeme tzv. NDH), «Protokola sionskih mudraca» na hrvatskom jeziku i sličnog političkog šunda koji u mnogim zemljama Europe spada u političko podzemlje i sankcionira se.
Naravno, u takvom ozračju, posebno u Domovinskom ratu, prirodno je bilo da se navuku crne majice s natpisima Crna legija, s crtežima granica Velike Hrvatske te glava pokrije kapama sa znakom «U».
Isto, kao što ne treba zaboraviti da je ratni zločinac Slobodan Milošević i njegov režim, svoju manipulaciju hrvatskim Srbima, temeljio na lažima, ali i na istinama i poluistinama, a Tuđmanova ekipa uveliko podcijenila povijesnu memoriju srpskog naroda i drugih manjina u svezi Drugog svjetskog rata.
Čavoglave – logična posljedica

foto: Jutarnji.hr
Zato, ovi događaji u Čavoglavama, posve su logična posljedica trendova od ranije, koje omogućava i «slijepa» policija i represivni aparat ( državna odvjetništva, sudovi), iako su te institucije zadnje koje su najodgovornije za poplavu ultradesničarskih, populističkih, pa i antisemitskih poruka. Ove zadnje vidljive su ispod svakog članka u kojima se spominju Židovi, sukob na Bliskom istoku...a Internet je eldorado za takva iživljavanja. Mojoj malenkosti je nepoznat ijedan slučaj sankcioniranja ovakvih vrijeđanja, sve do drastičnih prijetnji anonimaca, ali i osoba koje prijete pod punim imenom i prezimenom.
Identificirati samo dva-tri ustašoida, od nekih tristotinjak, zaista je skroman učinak hrvatske policije i čini se, vježbanje strogoće u Varšavskoj kada je privedeno l50 osoba, očigledno je bila vježba bez dugoročna učinka. Kao što glasnogovornici PU u Šibeniku ne služi na čast pokušaj izbjegavanja činjenica, jer tek nakon objavljivanja snimaka na HRT-u policija je «progledala».
Obrazovni sustav, mediji, hrvatski kulturnjaci, sve do neodlučnog ili kalkulantskog držanja državnog vrha (uz časne iznimke) nedovoljno su upozoravali na štetnost ovakvih ponašanja. U nedostatku energičnog djelovanja policije i pravosuđa sve su glasniji i hrvatska čaršija, provincijalni ridikuli i besposleni tračeri raznih vrsta koji daju dobrog materijala onima koje takve vijesti posebno zanimaju. Tako se i može dogoditi da u Čavoglavama, na «čuvenoj» smotri domoljuba i «domoljuba», kojima je glazba Perkovića Thompsona samo paravan za iskazivanje nezadovoljstva aktualnim političkim postavama - od Sabora do Vlade - a u vrijeme posve izgubljene oporbe, posebno hrvatske socijal-demokracije, napad na ekipu HRT-a.
Njeno je prisustvo znak da seoski cirkus neće se odvijati po geslu « neka ostane među nama» a i sramotno «U» te drugi znaci filoustaštva neće ostati samo u okviru oko 60 000 prisutnih na «koncertu» koji ni Europska zajednica neće pozdraviti. Jer, TV je ipak opasnost da poruke odaslane u domaću javnost, ali i svjetske medije, ne vrate se kao bumerang Hrvatskoj.

U ne na zadnjem mjestu, kolika je odgovornost organizatora manifestacija svjedoči i 295. sinjska alka gdje je bilo očito posve legitimno iskazivanje domoljublja, no s mjerom, na kulturan način, na ponos Hrvatske i hrvatskih građana, priredba koja je istinska dika ove zemlje, atrakcija i za pokazivanje međunarodnoj zajednici, dok, naravno, Čavoglave to nisu. One su, sa ustaškom ikonografijom (i rakijom s Pavelićevim likom za koju se u Virovitici ne može saznati tko je iza nje) i lažnim rodoljubljem, čavao u glavu kulturnog hrvatskog čovjeka.
Zaključak:
Ako siješ vjetar, žanješ oluju. Duboka socijalno-ekonomsko-politička kriza koja potresa Hrvatsku već nekoliko godina, sporo izlaženje iz nje ili pak tapkanje u mjestu, drastičan pad životnog standarda odnosno socijalno raslojavanje po nejasnim kriterijima, velika nezaposlenost, mito i korupcija kao rak-rane društva, nefunkcioniranje pravne države, izostanak sankcioniranja «desnih skretanja», bolećiva oporba odnosno izgubljena hrvatska socijal-demokracija u vremenu i prostoru, svjetska kriza za koju se ne zna ima li još jedno dno, sasvim su solidne podloge za bujanje raznih «čavoglava» i razmah desničarskih,

OVO ŠTO SADA FALI IZA ZAREZA MI JE NEŠTO USFALILO COPYPASTANJA ILI SAM SE NEŠTO ZAGUBIO U VIZIJAMA, NEMAM BLAGE VEZE, VAŽNO DA SE LJEPI.

Tko je glasao

Pitanje za @mraka, da li

Pitanje za @mraka,

da li ovaj dnevnik znači da je @Danimir nepovratno nestao, a vratio se reinkarniran u osobi @Ljube Česića Rojsa, pardon, @Ljube Ruben Weissa
ili ćemo nadalje čitati uratke i @Danimira i @LJRW.
Da otvorim i ja još jedan alias? Možda me onda nećeš banirati?
Pozdrav,
Molotov

Tko je glasao

Molotov1, danimiru je

Molotov1, danimiru je zabranjeno pisanje, a dozvoljeno samo pod punim imenom i prezimenom (LJRW) i to od kada mu je prošla zabrana(ban).

pozdrav,
grdi

Tko je glasao

Što je sada ovo? Zar je

Što je sada ovo?

Zar je pollitika.com postala besplatni oglasnik i njuškalo virovitice info?

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

sa ovime se uopće NE

sa ovime se uopće NE SLAŽEM!
''Vizionarima i zdravim autoritetima oskudijeva međunarodna zajednica, kamoli ne Hrvatska, ..[LJ.r.w.]

Vizionara i zdravih autoriteta ima puno, jako puno, ali im se oduzima pravo i mogućnost da budu medijski javno dostupni.
Dajte mi Javnu Televiziju u ruke i samo NARUČITE što želite da učinim sa javnim mišljenjem tijekom slijedećih godinu dana!

Glavna bitka za demokraciju vodi se i sada, (a voditi će se još više) na polju javne TV kuće.
O tome ovisi budućnost Naše Male Zajednice.
HTV je ključ demokracije/nedemokracije Naše Male Zajednice.

[:o)
*a za stranke i partije će pitanje ''televizičnosti'' njihovih nastupa biti odlučujuće!
show must go on (a politika je show business).. i kao što smo naučili u ovom periodu to je već dio svakodnevice koju je Narod prihvatio

DuroPula@gmail.com

Tko je glasao

@Duoriću Puljiću

@Duoriću Puljiću
Povećao se značaj medija u profiliranju političkih osoba i političke prakse, ali ključ promjena (demokracije) nije u HTV. Osobno je sve manje gledam, vjerujem i drugi jer postoje i alternativni TV kanali. Ključ promjena je u pokretanju kreativnih snaga Hrvatske (Naše Male Zajednice) i korekcijama svemoći kapitala koji brutalno gazi volju naroda, ali i kreira, većinom, medijske poruke.
Inače, da je zdravih autoriteta i vizionara u Hrvatskoj puno, i da su oni istinski, budi bez brige, probili bi medijsku blokadu.

Lj.R.Weiss

Tko je glasao

radi preciznosti poimanja

radi preciznosti poimanja stanja 'prije' ja bih rađe ovu rečenicu:
''Vratimo se analizi hrvatskog usuda, pitanju koliko je u nas demokracije, a koliko ostataka starog, ne baš
demokratskog, jednostranačkog , socijalističkog sustava.[Lj.R.W.]'' napisao ovako:

Monostranački totalitarno autoriratno klijentelistički jednoumno unificirano socijalistički podobnog sustava.*¨[:o)

Jedan moj usputni poznanik iz kafića u Dalmaciji reče mi tamo negdje tijekom '96. ovako:
Ma... sve je ovo dobro prijatelju, samo nije u redu da samo ovi gori kradu, a nama niš ne daju da i mi malo. Prije se lipo znalo. Veliki su krali puno, a mi malo malo manje.. pa smo si i Brode i Kuće lipo izgradili.

Sve je isto, samo se nekako disperzija pristupa Izvorima smanjila.
.. zericu pa skoro Drastično rekao bih¨*!:o)

[:o)
DuroPula@gmail.com

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci