Tagovi

Hrvatski jezik

Hrvatski jezik
Prijedlog zakona o javnoj uporabi hrvatskog jezika
Nisam se upuštao u rasprave na Pollitka.com oko prijedloga ovog Zakona, iniciranog (pripremljenog) po zastupniku i predsjedniku Hrvatskih laburista – Stranke rada Dragutinu Lesaru u Saboru RH. Uostalom, raspravu su proveli mnogo pozvaniji od mene za tu temu, a na poziv Stranke.
Zanimljivi su oni koji odmah procijeniše kako to „ne spada“ u djelokrug rada i interesa Stranke. Hrvatski laburisti – Stranka rada, trebala bi se, po njima, baviti samo i jedino valjda Zakonom o radu. Samo radnicima? Sve ostalo spada valjda u djelokrug rada HDZ-a i priljepaka i SDP-a i priljepaka?
Takav na?in razmišljanja i zaklju?ivanja upu?uje kako u mnogim glavama još uvijek „spava“ Partija. Daleko, vrlo daleko je za mnoge spoznaja o tome što to zna?i politi?ka stranka i što zna?i djelovanje iste u demokratskom svijetu. Zato i jesmo tu gdje jesmo.
Polako i sam gubim volju za bilo kakvo pisanje na ovim stranicama. Naime, ja ovdje više nisam samo @jelenska, ve? puno ime i prezime sa odre?enom funkcijom u gore navedenoj Stranci. To nije sporno niti mi smeta. „Smetaju“ me „boljševi?ki sudovi i presude“ na ovim stranicama. Stranice na kojima bi navodno trebali pisati ljudi (ili pišu) koji znaju što je politika. Znaju li?
Otrpio sam kritike „drugova“. Kritike koje mi govore da ja više nisam @jelenska, da moram pisati i govoriti druga?ije „strana?ki“, da se moram promijeniti iz temelja… Jednom rije?ju – moram postati „vojnik Partije“ i ne smijem imati svoje mišljenje. Ni manje ni više, samo „toliko“.:):):):)
Zanimljivih li „demokrata“. :):):)

Kako je @jelenska uvijek bio „sam svoj“, uvijek imao svoje mišljenje i uvijek ga rekao, kako u Stranci tako i ovdje, teško je o?ekivati od mene „vojnika Partije“, poslušnika i poltrona. Oni koji smatraju da ulaskom u neku Stranku morate odmah postati izri?ito i samo glasnogovornik te iste Stranke zapravo podržavaju partitokraciju u RH te otkrivaju u sebi „neprežaljenu Partiju“ koja je itekako živa i živahna u njima ma koliko oni sebe predstavljali „demokratima“ i promijenjenima. U glavama mnogim još Titova vlada. Jedino vo?a misli, odlu?uje, nare?uje… Ostali su samo izvršne sprave. U što potrošismo 20 godina?

Kolega Ilija mi iz Švicarske poslao zanimljiv tekst u svezi spomenutog Zakona. Imam dozvolu za objaviti ga pa to i ?inim bez ikakvih mojih zadiranja u isti. Naravno, ne slažem se baš sa svime što je napisano, možda bih puno toga druga?ije po zna?aju vrednovao, ponešto potpuno uklonio, ali to ne bi tada bilo izvorno mišljenje potpisana autora.
Svakako, zanimljivo je kako ljudi koji godinama žive izvan Hrvatske gledaju na pravo Hrvata na zaštitu hrvatskog jezika.

Zakon o javnoj uporabi Hrvatskog jezika
Nekoliko uvodnih pripomena
Urednica i voditeljica Hloverka Novak Srzi? je nastupila u emisiji HTV 1 Otvoreno s jednim od najvažnijih pitanja vezanih za donošenje Zakona o javnoj uporabi Hrvatskog jezika. Namjerno ga pišem s velikim slovom "H" jer se i Sveto pismo piše s velikim slovom "S", a Hrvatski jezik je ugrožen, što nije slu?aj sa Svetim pismom pa radi zaštite, poštivanja i ve?eg skretanja pozornoti na njega, pišem Hrvatski jezik s velikim slovom "H". Uostalom, naslovi novina, naslovi tvrtki, naslovi politi?kih stranaka, naslovi udruga... se pišu velikim slovom pa je red da se i Hrvatski jezik piše s velikom "H".
Iz Teleteksta HRT od 14.04.2010.
Ugrožava li sve u?estalija uporaba tu?ica identitet hrvatskog jezika? U drive inu kupujemo fast food, što se dogodilo, ?itamo u Varaždin news.
Treba li u Hrvatskoj, po ugledu na neke europske zemlje donijeti zakon o javnoj uporabi hrvatskog jezika?
Gosti: Dragutin Lesar, Hrvatski laburisti; Milan Ivkoši?, komentator Ve?ernjeg lista; dr.sc. Mate Kapovi? filolog; Josip Pavi?i?, književnik, Dunja Brozovi? Ron?evi?, ravnateljica instituta za jezik; Mirela Priselac Remi, pjeva?ica grupe Elemental.
Odgovaram prije reflexa na raspravu u "Otvorenome"
Zakon o javnoj uporabi Hrvatskog jezika mora Hrvatski sabor bez odga?anja jednoglasno obznaniti. Tko u Hrvatskome saboru ne dade svoj glas za ovaj Zakon ili mu se protivi taj je neprijatelj Hrvatske i Hrvatskog naroda i treba ga izbaciti iz Sabora.
Taj Zakon po svome zna?enju treba biti prvi u redu najvažnijih hrvatskih zakona jer mora štititi hrvatsko ime i sadržaj Hrvatskog jezika i svega što spada u hrvatsko jezikoslovlje, znanstveno njegovati blago hrvatskog jezika, vra?ati u živi jezik hrvatske rije?i, koje je vukovština pretvorila u arhaizme, bdjeti nad svima sustavima hrvatskog jezikoslovlja i znanstveno unaprje?ivati sve što spada u Hrvatski jezik i jezikoslovlje. Me?u stavkama toga Zakona o javnoj uporabi Hrvatskog jezika istaknutim na?inom treba zaštititi Hrvatski pravopis Ljudevita Gaja, skinuti s njega robstvo arhai?nosti uz uvjet, da ga uvedemo u Hrvatsko jezikoslovlje i uklonimo iz Hrvatskog jezikoslovlja pohrva?eni srbski pravopis Vuka Stefanovi?a Kara?i?a i ?ure Dani?i?a. Pravi najbolji, najjasniji, najkra?i, najhrvatskiji i najsavršeniji europski pravopis je Hrvatski pravopis na etimologijskim, a ne fonetskim osnovama. To je onaj Hrvatski korienski pravopis "ustaški pravopis", što ga je skladao Ljudevit Gaj 1830. godine, a izbacio iz službene uporabe Khuen Hedervary i hrvatski vukovci: Broz, Ivekovi? i Mareti?... O tome ?e biti rije? tijekom slijede?e rasprave, potaknute emisijom "Otvoreno".
Hrvatski pravopis isto kao i Hrvatski jezik nisu Zakonom zašti?eni
Zgrozio sam se, kad sam to ?uo u "Otvorenome" jer sam živio u uvjerenju, da je Hrvatski jezik i sve što ga ?ini Zakonom zašti?eno. Zato izražavam zasluženo hvala sindikalnom ?elniku i predsjedniku Hrvatskih laburista Dragutinu Lesaru, koji je predložio ovaj Zakon. Ujedno kritika cjelokupnom Hrvatskom jezikoslovlju, koje do sada nije isposlovalo Zakon o zaštiti Hrvatskog jezika, iako je Hrvatski narod bio i danas je najugroženiji u svome nacionalnom identitetu baš kroz trajnu ugrozu Hrvatskog jezika.
Dakle, jadni Hrvatski jezikoslovci svih stupnjeva od hrvatskih vukovaca do današinjaca. Ove današnje treba poslati u Slavoniju da pomažu seljacima uzgajati žitarice i povr?e ili u Slunj da love pastrve pa ?e barem pošteno zaslužiti svoj kruh i od obi?nih ljudi u?iti Hrvatski jezik.
Moja pokojna majka Francika Pribani? je imala samo dva razreda Pu?ke škole, a mogla je po ?isto?i i pravilnoj uporabi svih oblika rije?i podu?avati visokotitulirane hrvatske jezikoslovce, pretežno ?lanove HAZU ex JAZU et SANU.
Ovo ne isti?em radi svoje majke, nego kao prilog kritici uvažene ravnateljice instituta za jezik, da se svi Hrvati smatraju stru?njacima za Hrvatski jezik i nogomet.
Dodat ?u još samo ovo, da ima mnogo Hrvata, koji bolje govore Hrvatski jezik i brižnije ga ?uvaju, nego hrvatski jezikoslovci. To je pokazao u "Otvorenome" gospodin Milan Ivkoši? sa svojim stavovima i ispravljanjem filologa dr.sc. Matu Kapovi?a i voditeljicu, koja je uporabila jednu nepotrebnu srbsku rije?, a prva do nje jezikoslovka, gospo?a Dunja Brozovi? Ron?evi? nije to niti primjetila. Nota bene.
Od Broza, Ivekovi?a i Mareti?a do današinjaca
Upravo hrvatski jezikoslovci, vukovci od Broza, Ivekovi?a i Mareti?a... do današinjaca su najve?i kapitulani u ?uvanju Hrvatskog jezika. Hrvatski seljaci su ?uvali Hrvatski jezik, s njim i pravopis kroz ?itavu povijest do danas, a Khuen Hedervary i vukovci su se podredili srbskom pravopisu.
Nije nam jezik ugrožen samo navalom tu?ica, koje hrvatski jezikoslovci objeru?ke prihva?aju i nazivaju ih hrvatskim rije?ima.
Nije nam Hrvatski jezik tako strašno ugrožen ni dvojnim nazivima Hrvatskosrbski ili Srbskohrvatski bez ili s crticom (osobno sam protiv svih takovih naziva!), nego je najviše ugrožen s pravopisom Vuka Stefanovi?a Karadži?a i ?ure Dani?i?a, koji je i danas u službenoj i op?oj uporabi u Hrvatskome jeziku i tu jezikoslovnu kancerogenost njeguju hrvatski jezikoslovci, a mi Hrvati ih moramo slijediti jer nas u suprotnome proglašavaju nepismenima i ustašama. Ako je u pitanju borba za najbolji Hrvatski jezik, onda sam ja ustaša.
Taj pohrva?eni srbski pravopis nazivaju hrvatski jezikoslovci hrvatskim pravopisom isto kao što u "Otvorenome" tvrdi gospo?a Dunja Brozovi? Ron?evi?, da je vatarpolo pisano s "v" umjesto s "w" hrvatska rije?, što nije to?no jer waterpolo ili vukovski vaterpolo tu?ica u Hrvatskom jeziku. Poi toj logici konj pod volovskim jarmom kroz dulje vremena bi postao vol.
Jadna Hrvatska i njeno jezikoslovlje s ovakovom ravnateljicom instituta za jezik (za koji jezik?!). Vaterpolo je anglizam u Hrvatskom jeziku, a nije hrvatska rije?: Jadno je da ga pišemo po Vuku s "v" umjesto izvorno s "w". Uskoro ?emo poput Srba, po logici gospo?e Brozovi? pisati Viktor Igo pa se gospodin Francuz Victor Hugo ne ?e prepoznati, ako (ne daj Bože!) ustane iz groba.
Imali smo najbolji pravopis u Europi
Ljudevit Gaj uredio je 1830. na etimologijskim temeljima najbolji Hrvatski pravopis svih vremena, ujedno jedan od najboljih pravopisa u Europi. Kratak je, jasan je, to?an je u izražavanju i "ustaški" je pa ga ne ?e Srbi prihvatiti niti ugrožavati.
Hrvatski jezikoslovci su kroz Gajev "ustaški" pravopis poustašili Ljudevita Gaja.
Sre?om nije više na vlasti Dr. sci. Ivo Sanader, koji bi u no?nim satima poslao specijalnu policiju da ukloni spomenik ustaši Ljudevitu Gaju.
Znamo, kako je Ivo Sanadr kukavi?ki no?u uklonio spomenik Juri Franceti?u, najuspješnijem bojovniku protiv velikosrbskih fašisti?kih ?etnika i nadgrobnu plo?u ponajboljem hrvatskom književniku Mili Budaku.
Tko je sahranio Gajev Hrvatski korienski pravopis?
Zna se: Hrvatski korienski pravopis na etimologijskim, a ne foneti?kim osnovama sahranili su jezikoslovni kapitulanti ili hrvatski vukovci od Broza do Brozovi?a...
U emisiji "Otvoreno" najlošijom se je pokazala gospo?a Dunja Brozovi? Ron?evi?, ravnateljica instituta za jezik (Koji?!) i dr.sc. Mate Kapovi?, filolog. Najzreliji nastup pripada gospodinu Milanu Ivkoši?u, komentatoru Ve?ernjeg lista. Književnik Josip Pavi?i? je bolju ocjenu pokvario uobi?ajenim napadom na "ustaški" pravopis, a mlada i lijepa pjeva?ica Mirela Priselac Remi je hrabro iznijela istinu o saborskim zastupnicima, koji ne znaju Hrvatski jezik. Zaista ga ne znaju!
To je to?no jer od tih skupo pla?enih svadljivaca se može ?uti i ovakav jezik: "Ja sam ekonomista i zam kako je bez para." Ili: "Ja sam jurista i poznam juristi?ke regule!" Ovakove re?enice sa srbskim oblikom ekonomista, jurista, optimista, pesimista umjesto hrvatskih oblika: ekonomist, jurist, optimist, pesimist nije rijetkost ?uti iz usta zastupnika u Hrvatskom saboru, iz kojeg su iz nasova izbacili "državni". Ovim i ovakovim srbizmima i obilatim "dakanjem", uporabom "da" po srbskom govornom modelu ?asti nas i HRT. Isto tako u promicanju jedne knjige slušamo s HTV 1 "fašista" umjesto fašist.
Bojazan u "Otvorenome"
Malne svi sudionici u "Otvorenome" izrazili su bojazan, da zastupnici u Hrvatskome saboru ne ?e usvojiti, odnosno ne ?e izglasati Zakon o javnoj uporabi Hrvatskog jezika. Pisatelj ove rasprave je izrazio svoje mišljenje ve? u uvodu pa ne ?u ponavljati.
Doduše nisam jezikoslovac, nego umirovljeni znanstvenik farmaceutske i biokemijske struke, ali sam na polju promicanja Hrvatskog jezika na me?unarodnom polju i ovdje u Švicarskoj, u?inio više, nego brojni hrvatski jezikoslovci okrunjeni titulama HAZU ex JAZU et SANU.
Poštedit ?u eventualne ?itatelje ove rasprave od nabrajanja, što sam sve u?inio za promicanje Hrvatskog jezika u ono vrijeme, kad su se nad njim nadvili crni oblaci u Hrvatskoj.
Umjesto nabrajanja pojedinosti, spomenut ?u da sam, potaknut Deklaracijom o Hrvatskom književnom jeziku pokrenuo ili i supokrenuo osnivanje oko 30 Ogranaka ili Društava ptijatelja Matice hrvatske u dijaspori (od 1967. nadalje) i Hrvatsku akademiju znanosti i umjetnosti u Dijaspori (Hazud, 1978).
Sve te i druge hrvatske udruge i institucije u dijaspori i suradnja sa Slavisti?kim institutima i drugim stranim institutima i pojedincima su imale i imaju danas jedan od temeljnih zadataka, brigu za njegu, ?isto?u, ?uvanje i uporabu Hrvatskog jezika, odnosno Hrvatskog jezikoslovlja.
Evo u privitku samo jedan me?unarodni mjese?nik, u kojeg je uveden "Croatian" i zadržan Serbo - Croatian jer to zna?i srbsku varijantu Hrvatskoga jezika.
Bojazan i u dijaspori
I mi Hrvati u dijaspori se bojimo, da Hrvatski sabor ne ?e izglasati (zašto: izglasovati?!) Zakon o javnoj uporabi Hrvatskog jezika.
U Hrvatskome saboru je zadržano malne sve iz vremena komunisti?ke (srbske i hrvatske!) okupacije, ?ak i komunisti?ka partija SDP bez "H" u svojoj sintagmi. S protuhrvatskim djelovanjem predstavlja se gospodin/drug Prof. Dr.sci Ivo Josipovi?, ?ak istaknutije od dvomandatskog i doživotnog predsjednika RH Stjepana Mesi?a, a velikosrbin Milorad Pupovac zavodi "hrvatske guskane i guske" uspješno poput svoga uzornika Svetozara Pribi?evi?a. Uostalom Prof. Dr. Milorad Pupovac sam sebe naziva nasljednikom Svetozara Pribi?evi?a, koji je hrvatske guskane 1918. odveo u srbsko gnijezdo, u kojem smo od 1918. do 1991. odnosno 1995. platili najve?i povijesni danak u živim i svima drugim oblicima.
Teško je vjerovati, da ?e današnji Hrvatski sabor izglasati Zakon o javnoj uporabi Hrvatskog jezika jer u tome Hrvatskome saboru ima mnogo statisti?kih Hrvata, ali malo Hrvatica i Hrvata sa srcem hrvatskim.
Najve?i kamen smutnje u hrvatskom jezikoslovlju je pravopis
Hrvati su kroz vukovce preuzeli Vukov i Dani?i?ev pravopis na fonetskim osnovama "Piši kako govoriš i govori kako pišeš". Time su zaboli nož u srce, kasnije nazvanom "ustaškom" pravopisu, kojeg je Ljudevit Gaj skladao 1830. na etimologijskim osnovama.
Doduše, Hrvati su taj Vukov i Dani?i?ev pravopis prilago?avali Hrvatskome jeziku s neznatnim promjenama, ali ono osnovno ostalo je do danas. Hrvatski jezikoslovci nazivaju tu pravopisnu šatru Hrvatskim pravopisom, isto kao što ravnateljica Instituta za jezik Dunja Brozovi? Ron?evi? naziva anglizam vaterpolo hrvatskom rje?ju.
U jednome razgovoru Miroslav Krleža je izjavio da se izmijenilo trinaest pravopisa otkako on piše, a piše sveudilj jednako, po svome vlastitom pravopisu, i nitko to ne opaža. Doduše, vjerodostojnost te izjave postaje upitnom kad se usporede razli?ita izdanja koja svjedo?e o pravopisnim mijenama u Krležinim tekstovima.
Kako je mogu?e opažati promjene, kad se one svode na pojmove poput: ne ?u ili ne?u, ako i kad, pogrešno ili pogrješno, s ili sa, k ili ka, ? ili ?, na rastavljanje rije?i po slogovima i ovima sli?ne "sitnice".
Ono osnovno u hrvatskom i srbskom (pardon srpskom) pravopisu ostaje isto: "Piši kako govoriš i govori kako pišeš"
"Nalegoše na jazik hrvatski"
Pravopis je, kako piše Stjepan Težak "Uz pretisak Hrvatskog pravopisa F. Cipre i A. B. Klai?a" u našim politi?kim zaokretima i preokretima preuzimao ulogu jezika i nametao se kao bitni rezlikovni element nacionalne osvještenosti i na onoj crti koja jezik poistovje?uje s narodom, kao na primjer pop Martinac kada zapisuje da Turci "nalegoše na jazik hrvatski", pa se uz prihva?anje Gajeve misli, "da pravopis spada >med temelje vkorjenjenoga slovstva< jednadžbi: jezik = narod lako zamijenio prvi jednadžbeni ?lan pravopis= narod.
Tako je i Gaj pravopisom, zvan i gajicom, postao svojevrsnim nacionalnim simbolom. Unato? težnji da se ilirskim imenom pridobiju svi južni Slaveni gajica nije zna?ila prekid s hrvatskom tradicijom te nije ?udo da je postupno postala osnovicom hrvatske pravopisne prakse koja je dugo odolijevala hrvatsko-srpskim pritiscima iniciranim u Be?u i850. godine. ?ak je potpisnik be?kog književnog dogovora Ivan Mažurani? svojom naredbom školama 1862. propisao pravopis proizašao iz Gajeve Kratke osnove...1830.
Što je ozakonio zloglasni Khuen Hedervary i hrvatski vukovci 1892. to imamo i danas. Iako su Hrvati skloni mijenjati zakome, propise i razna pravila malne preko no?i, ovaj nakaradni zakon Khuena Hedervary-a ne mijenjaju do danas, uz ?asnu iznimku za vrijeme Nezavisne Državce Hrvatske.
Hrvatsko ljekarništvo ima svoj zakonik od 19. stolje?a
Kao hrvatski ljekarnik (i biokemi?ar) s ponosom isti?em da hrvatsko ljekarništo ima svoj zakonik Hrvatsku farmakopeju od 19. stolje?a naovamo, a najpotrebnije zakone i druge propise ima od 12/13. stolje?a kroz ?itavu povijest, a Hrvatsko jezikoslovlje nema do danas Zakon o javnoj uporabi Hrvatskog jezika. Nikakvo ?udo uz takovu slabost i nebrigu, da srbski jezikoslovci vode hrvatske jezikoslovce "žedne preko vode"!!! Nota bene!
Molim sve primatelje ove rasprave da je šire dalje jer Hrvatska mora Zakonom o javnoj uporabi Hrvatskog jezika zaštiti Hrvatski jezik da bi njime štitila i Hrvatski identitet, a taj je u najve?oj ugroženosti od Europske Unije, u koju hrvatski politi?ari ulije?u poput gusaka u maglu.
Mr.sci. Dragan Hazler
Basel - Slunj, 15. travnja 2010

Komentari

Da li nam treba Zakon o

Da li nam treba Zakon o javnoj uporabi hrvatskog jezika? U svakom slučaju, po meni DA. Iz jednostavnoga razloga. Naši vladajuči političari i večina oporbe svim silama nas guraju u novu državnu tvorevinu EU. Hrvatski jezik kao i hrvatski narod doživio je tijekom povjesti razne okupacije, kako fizičkog tipa tako i kulturološke. Htjeli su nas mađarizirati i nametnuti nam mađarski jezik, germanizirati, srbizirati, sada nam nameču englezaciju itd. Ako i kada uđemo u EU, kao mali narod nestačemo i fizički i kulturološki, ako ne donesemo Zakon o javnoj uporabi hrvatskog jezika. Maternji jezik nekoga naroda je njegovo obilježje i dok taj narod ima svoj jezik tada i postoji. Djeca nam u školama uče razne jezike drugih naroda, ali da li djeca tih naroda uče hrvatski jezik u svojim školama? Ovu konstataciju nazivam kulturološka diskriminacija. Sačuvajmo svoj hrvatski jezik da bi sačuvali svoju opstojnost.

Tko je glasao

Ovo što je napisao g.

Ovo što je napisao g. Hazler — jednim dijelom stoji, a drugim je malo previše pojednostavljeno. Ionako se spremam napisati članak na ovu temu.

Zakon nam ne treba (osim to tome da npr. ugovori moraju biti na hrvatskom), ali nam treba detaljna, duboka rasprava o ovim stvarima.

Tko je glasao

s ili sa, k ili ka, č ili

s ili sa, k ili ka, č ili ć, na rastavljanje riječi po slogovima i ovima slične "sitnice".
Ono osnovno u hrvatskom i srbskom (pardon srpskom) pravopisu ostaje isto: "Piši kako govoriš i govori kako pišeš"

Ja sam za da se to osnovno srbsko-hrvatsko čika jovino pravilo počme polako napuštati i to polazeći od promjena na ovdje navedenim "sitnicama". Prvo bih sve ove naše hijeroglife s kvačicama zamijenio dvoslovnim odn. troslovnim znakovima. I tu bih u potpunosti kopirao engleze. glede veznika sve one koji su jednoslovni poput "a", "i", "s" ...takodjer bih učinio barem dvoslovnim ili najbolje troslovnim pa više nikad ne bi bilo zabune. Ove perverzije s "ije", "je" potpuno bih izbacio uvođenjem korienskog izričaja samo za ovaj specifikum, a možda i u još nekim slučajevima ako se to pokaže kvalitetnim riešenjem.
Dakle, to bi bio spoj modernog s utjecajem stranjskog i starogovora kojim su nekada govorili naši stari.

Tko je glasao

Jezik je jedno veliko živo

Jezik je jedno veliko živo biće, složeno

....ne razumijem, ti sada svoju osobnost pokazuješ "slučajnim" reklamiranjem egzemplara koji misli da nitko na svijetu nema bogatiji domoljubniji, obiteljskiji pozdrav nego onaj endehaovski, (valjda se tu nadmeće sa četničkim ssss (cccc)), ili takvoga opet dovodiš u vezu sa lesarovom inicijativom (i na koncu sa mladom strakom koja se baš nije ekstremno desno orijentirala), to sve više liči na autogol

Tko je glasao

Imam prigovor na ovaj tekst

Imam prigovor na ovaj tekst izvjesnog magistra znanosti Dragana Hazlera. Naime, nitko mu ne osporava da ima pravo na svoje mišljenje i na svoj politički stav. Ako je hrvatski državljanin, na to ima i ustavom zagarantirano pravo, a ne samo moralno pravo. Ali u ovom tekstu ima više spornih, pa čak i protuzakonitih elemenata.

1. Tko gospodinu Hazleru daje pravo da osporava legitimitet Ive Josipovića, aktualnog izabranog predsjednika Republike Hrvatske? S njim se ne mora slagati. Ali osporavati mu legitimitet i proglašavati ga protuhrvatskim, njega, koga su usprkos svemu hrvatski birači izabrali na to mjesto? To pokazuje da autor teksta nema dobre namjere.

2. Autor teksta automatski dijeli Hrvate na one tzv "statističke" i one " s pravim srcem". To dijeljenje ukazuje na loše namjere.

3. Zašto se u tekstu NDH prikazuje u pozitivnom svjetlu? Zašto se pozitivno prikazuju notorni zločinci Francetić i Budak? To ne pokazuje dobre namjere.

4. Autor teksta automatski proglašava da zakon "mora" biti izglasan u Saboru, jer svi oni koji imaju svoje vlastito mišljenje i glasaju protiv su "neprijatelji Hrvatske". Na stranu sad da u Saboru ionako postoje glasačke mašinerije velikih političkih stranaka i interesnih lobija - o tome se ovdje ne radi. Radi se o tome da je u Hrvatskoj, još uvijek, i barem formalno, Sabor najviše zakonodavno tijelo i simbol parlamentarne demokracije. Možda bi autor teksta radije da imenujemo nekog tamo "poglavnika" pa da se svi njemu pokoravamo? Ma kaj god, molim vas lijepo, kaj god (-> napisano lijepim kajkavskim hrvatskim).

5. Očito se u tekstu izražava otvoreni prijezir prema jezičnim pravilima hrvatskog jezika, između ostalog. Hrvatski jezik naime ima svoja pravila, i svako mijenjanje pravila nasilnim putem zbog neke političke ideologije jest, otvoreno govoreći, silovanje jezika. Ako se autor teksta tuži da su jugoslavenski jezikoslovci mijenjali hrvatski jezik zbog političke ideologije komunističke partije, kako se to pobogu razlikuje od njegovog pisanja hrvatskog jezika s velikim h?

Pravilo jasno kaže: svi pridjevi u hrvatskom jeziku koji završavaju na -ski pišu se malim početnim slovom, osim kad su na početku rečenice ili kad su sastavni dio imena. Pridjev "hrvatski" označava skupni naziv za jezik i jezične inačice kojim govore Hrvati, a ne sastavni dio imena kao što je to recimo u nazivu "Hrvatski Sabor" ili sl.

To sve dakle ne upućuje na dobre namjere. Osim toga, ovakvo otvoreno podržavanje protuzakonitih pa čak i protuustavnih elemenata moralo bi zabrinuti jednu političku stranku koja bi, kao trebala poštovati zakone i Ustav Republike Hrvatske. Ili? Gospodine Jelenska, jeste li tog svjesni?

I na kraju , još par riječi o hrvatski laburistima. Naime, bili su mi simpatični. Jedino je gospodin Lesar govorio o potrebi promjene ovog korupcijsko-klijentelističkog sistema u Hrvatskoj. Jedini je govorio o pozitivnom vrednovanju rada kod nas (a ne da nas se sustavno proglašava neradnicima i pretvara u neradnike, ili u one kojima je onemogućen pošteni rad). A sada, ta stranka poteže pitanje zakona o uporabi hrvatskog jezika?! Oprostite, ali ako radnici dobivaju ugovore na stranim jezicima, to je već riješeno u zakonu o radu. Ili bi trebalo biti riješeno. Ako pak se kafići nazivaju engleskim imenima, i to se može riješiti u okviru nekog drugog zakona. Ali donositi posebni zakon o jeziku?

I to upravo u vrijeme ove gospodarske i političke krize? Da predstavimo to slikovito: nije problem što se fast foodovi zovu fast foodovi, nego je problem što em ti fast foodovi propadaju, em kad su otvoreni koriste samo uvoznu hranu jer je domaža poljoprivreda na koljenima. NIje problem što se trgovački centar zove shopping mall, nego je problem što takvi mallovi em propadaju, em imaju samo uvoznu robu, em nas Hrvate pretvaraju u naciju trgovaca i konobara, a obrazovanje, školstvo i znanost se sustavno uništava. Problem je i onima koji rade a ne dobivaju plaću. Problem je i u onima koji dobivaju otkaze i koji se ne mogu zaposliti, jer industrija i gospodarstvo propadaju.

Dakle, gospodo hrvatski laburisti, hoćete li se konačno početi baviti pravim problemimam ove nacije? I hoćete li prestati objavljivati tekstove na rubu protuzakonitosti i protuustavnosti? Hrvatskom narodu nisu neprijatelji oni koji imaju vlastito mišljenje - neprijatelji su oni koji bi uvodili opet različite diktature, koji bi opet zveckali oružjem, koji bi imali jedan neobrazovan narod pod njihovim "vodstvom" kako bi Hrvatska i slijedećih 100 godina mogla biti nerazvijena zemlja na rubu Europe.

Dakle, gospodo hrvatski laburisti, poštujete li Ustav i zakone Republike Hrvatske ili ne? Jeste li spremni početi nešto konkretno raditi za prave probleme? Ili ne?

Ja osobno sam se htjela i učlaniti u tu stranku. Sada od toga odustajem. Moj muž i moj brat nisu u Domovinskom ratu poginuli zbog ovakvih, da prostite na izrazu, sranja.

Tko je glasao

g. Hazler redovno koristi

g. Hazler redovno koristi pravila koja nisu u pravopisnim priručnicima koji se koriste u Hrvatskoj.

Pravopis ovdje, u ovom predmetu rasprave, nije ni sekundardno, već tercijarno pitanje. Mnogo su bitnije stvari na stolu.

ovakvo otvoreno podržavanje protuzakonitih pa čak i protuustavnih elemenata

Mislim da je kritizirati Josipovića itd sasvim u skladu sa slobodom govora. Glasao sam za Josipovića, ali mi je draža sloboda.

Tko je glasao

@Viktorija F., S večinom

@Viktorija F.,

S večinom Vašeg komentara, draga kolegice, se ne slažem, osim u nekim nijansama. Naš je problem, što sve shvaćamo površno. Pitajte, recimo Francuza, što misli o svom jeziku i kada bi dozvolio, da se u poduzeću koje posluje u Francuskoj, po francuskim zakonima, govor recimo njemački?
Nu, meni nije jasno nešto drugo. Zašto bi, a to ste naveli u komentaru, ili sam ja nešto krivo shvatio, bilo koji od navoda iz pisma bili protuustavni?

Tko gospodinu Hazleru daje pravo da osporava legitimitet Ive Josipovića, aktualnog izabranog predsjednika Republike Hrvatske?

Svatko ima pravo na verbalnoj razini, osporavati bilo čiji legitimitet, naravno, mora biti spreman to potkrijepiti argumentima, kao što je jednako tako pravo opet, nekog drugog da se s takvom prosudbom ne složi.

Autor teksta automatski dijeli Hrvate na one tzv "statističke" i one " s pravim srcem".

Ni ovo, nije upitno, jer u hrvatskoj praksi, stvarno postoje statistički Hrvati.

Zašto se u tekstu NDH prikazuje u pozitivnom svjetlu? Zašto se pozitivno prikazuju notorni zločinci Francetić i Budak?

Tu bih se jedino mogao složiti s Vama, ali iz potpuno različitih razloga. Pošto je u NDH vrijedilo koriensko pismo, ja sam svakako protiv inkorporacije tog pisma u hrvatski jezik, iz više razloga, ali neću ih sada nabrajati. (osnovni razlog je zastarjelost, jer jezik je živ, a korienski jezik i pravopis su naprasno prekinuti ustupivši mjesti nametnutim srpsko-hrvatskim-srpskim tvorbama u Jugi). Što se tiće Vaše opservacije o Francetiću i Budaku, ne želim povesti raspravu, jer sam rekao da to više neću na pollitika.com.

Autor teksta automatski proglašava da zakon "mora" biti izglasan u Saboru, jer svi oni koji imaju svoje vlastito mišljenje i glasaju protiv su "neprijatelji Hrvatske"

Vidite, draga kolegice, tu se u potpunosti slažem s gospodinom Hazlerom, za razliku od Vas, jer je jezik najistureniji i najvidljiviji element suverenosti uz domaću valutu, za koju još predstoji teška bitka. Jedino što ja ne bih napisao, kvalifikaciju o "neprijateljima", ja bih prije rekao da su oni koji ne glasaju za Zakon, glupani i neznalice i statistički Hrvati.
Pozdrav,
Molotov

Tko je glasao

Moram priznati da sam pismo

Moram priznati da sam pismo samo preletio, a da sam bio stavio plus zbog uvoda koji je Jelenska napisao. Ali sad kada sam primijetio da je Francetić "najuspješniji bojovnik" a Budaku "ponajbolji hrvatski književnik" malo sam, da to blago kažem, zbunjen. Istina da se kolega ogradio od dijelova pisma, ali ne vidim razlog za prenošenje takvih stavova. Zbilja nam ne trebaju razna gospoda koja će iz udobnosti Švicarske prekrajati našu povijest i stalno nas gurati u iste ustaše-partizani sukobe.

Svatko ima pravo na privatno mišljenje, naravno, to nitko ne osporava, ali ako netko ima visok položaj u stranci, trebao bi paziti kod javnih istupa.

Hrvatski laburisti-Stranka rada
I.B.

Tko je glasao

Uh, ovdje se očito ne radi

Uh, ovdje se očito ne radi samo o tome kako "paziti" kod javnih istupa. Malo sam išla guglati (ili, na hrvatskom: išla sam koristiti međumrežnu tražilicu "google.com"), i evo što mi Gugl izbacuje na stranici "Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u diaspori" (sic!), i to od, ni manje ni više, nego od mr.sci. Dragana Hazlera:


Dan 10. Travnja 1941. nije samo Dan obnove hrvatske državnosti, nego Dan spasa Hrvatskog naroda od velikosrbskog genocida. Suvremena država Hrvatska, ako je subjekt u svome imenu i sadržaju, trebala bi Dan 10. Travnja proglasiti Danom spasa Hrvatskog naroda.
U znak štovanja Dana 10. Travnja 1941. godine, kad je obnovljena hrvatska državnost i spašen Hrvatski narod.
Hvala svima Hrvaticama i Hrvatima, koji će pročitati ovu dokumentarnu raspravu!
Mr.sci. Dragan Hazler, u svima ulogama za Hrvatsku
Basel, Slunj, 10. Travnja 2010.

Dakle, nakon ovoga, mislim da je u potpunosti jasno o kome i o čemu se ovdje radi. Pametnome jednom dosta - a glup neće ni nakon 65 godina očito shvatiti.

Ako si i "Hrvatski laburisti" ovakve uzimaju za uzor, onda nam očito samo Bog može pomoći.

Tko je glasao

Ako si i "Hrvatski

Ako si i "Hrvatski laburisti" ovakve uzimaju za uzor, onda nam očito samo Bog može pomoći.
Od kuda ovaj zaključak?
Poštovana, da Vi niste malo pretjerali?
Jesam li se ja potpisao ispod teksta punim imenom i prezimenom te stranačkom pripadnošću?

Uopće nisam "guglao" tko je autor, niti me on posebno zanima a još ga manje poznajem. Meni je bio zanimljiv pogled nekog nepoznatog (i očito Hrvata) na problem uporabe hrvatskog jezika i korištenja istog.
To, što on misli o 10.04.1941. memi je apsolutno svejedno jer ja znam što o tom nadnevku mislim.
Znali bi i Vi da ste čitali moje dnevnike i kojih par stotina komentara na ovim stranicama.
Za Hrvatsku - Uvijek!

Tko je glasao

Poštovani g. Jelenska,

Poštovani g. Jelenska, možda sam malo karikirala, ali svejedno moja kritika stoji. I dopustite mi da Vam svejedno objavu ovog teksta uzmem kao gaf. Od Vas bi kao građanka očekivala jedino da taj gaf priznate, ili, ako već stojite iza prijedloga zakona o hrvatskom jeziku, da ga onda ne opravdavate i ne argumentirate tekstom koji sadrži više spornih elemenata - od kojih je predstavljanje fašističke tvorevine endehazije samo jedan dio.

Ukoliko ćete zbog toga o tome misliti o meni nešto lošije, apsolutno mi je i potpuno svejedno. Više puta sam imala drukčije mišljenje nego muškarci u mojoj okolini - i svejedno bila u pravu :-)

Budući da sam već duže pratila, relativno površno, ove stranice, uspjela sam pohvatati da Vi sami niste baš neiskusan političar. Kao takav, iskusan političar, sigurna sam da ste mogli uočiti u ovom tekstu kakve ideje stoje iza njega. Apsolutno je legitimno kritizirati, naravno. Sloboda mišljenja omogućuje da svatko veli svoje mišljenje, ma kakvo ono bilo. Međutim, u ovom tekstu ima nekoliko spornih elemenata koji ukazuju na nepriznavanje onih vrjednota (jel se tako hrvacki piše? ) koje su zapisane u našem Ustavu.

Da navedem neke:

- U Ustavu jasno piše: Svatko u Republici Hrvatskoj ima prava i slobode, neovisno o njegovoj rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama. Svi su pred zakonom jednaki. (Članak 14.)

Dakle, u Ustavu ne piše ništa o nekakvim "statističkim" Hrvatima niti o onima koji su "Hrvati s pravim hrvatskim srcem". Sa strane Ustava, postoje hrvatski državljani i oni koji to nisu, ali i jedni i drugi su osobe sa svim svojim temeljnim pravima. A tko ta prava prekrši, ne može se opravdati višim nalogom (Članak 20.).

- u tekstu se automatski predviđa da svi u Saboru moraju podržati famozni zakon , a svatko tko to ne napravi, odmah je neprijatelj države. Takva praksa neodoljivo podsjeća na diktature kojima smo mi Hrvati bili izloženi u 20. stoljeću. A niti tako propisuje Ustav.

- na temelju čega se Josipovićevo predsjednikovanje proglašuje protuhrvatskim? Na temelju čega se SDP automatski proglašava protuhrvatskom strankom zato jer nema H u imenu?!

Za one koji će sada skočiti na mene, poručujem, ajde oladite. O hrvatskoj politici imam loše mišljenje, ali sam dovoljno pametna da znam prepoznati zagovaranje rušenja ustavnog poretka zemlje. Pitanje je samo, jeste li vi?

Što se pak tiče zakona o jeziku, moje je osobno mišljenje da je to nepotrebno. Jezična pravila, tj pravopis, treba prepustiti jezikoslovnoj struci bez ideološkog pritiska, i praksi; a primjenu jezika (kao što je upotreba u radnom pravu ili upotreba kod naziva firmi) može se regulirati i drugim zakonima. Na kraju krajeva, kod nas nisu problem zakoni, nego njihova primjena.

Ako pak govorimo o "zaštiti hrvatskog identiteta", njemu su više naštetili oni koji bi htjeli oko Hrvatske izgraditi zid, oni koji bi htjeli vratiti naš jezik u 19. stoljeće, oni koji bi htjeli nas vezati uz propale zločinačke režime koji su rat odavno izgubili...

Hrvatski se identitet bolje može zaštititi recimo osnivanjem kulturnih instituta u zemlji inozemstvu, ili ulaganjem u učitelje koji će u školama poučavati djecu, dakle u obrazovanje općenito. Ne samo u nastavnike hrvatskog jezika, nego i u nastavnike drugih disciplina, tako da Hrvatska može podići svoj standard, pa da imamo dovoljno novaca da možemo zaista štititi svoj jezik, kulturu i identitet. Siromašne zemlje propadaju u svakom smislu, ne samo u gospodarskom, nego i u jezičnom i kulturnom.
Dakle, pobirnite se da standard hrvatskih građana poraste, i da hrvatski grđaani postanu obrazovaniji, a ne da osnivaju neke tamo jezične policije i to na argumentima iz propalih zločinačkih režima.

Eto, valjda si Vi, g. jelenska, uz svako dužno poštovanje, možete priuštiti da kao iskusan političar svoj prijedlog zakona argumentirate nečim drugim osim ovog pamfleta iz "diaspore".

p.s. no, u ovoj zemlji se ionako Ustav krši svaki dan i skoro sistematski. Krenuvši samo od recimo radnika i radnica koji rade a ne primaju plaću... Tako da se možda ne bi ne trebalo ni uzbuđivati zbog ovakvog "pamfletiranja". No, s druge strane, previše smo zabrazdili u siromaštvo da bi sada dopustili još da nam se država pretvori u još veću baru i močvaru

Tko je glasao

Koja naporna baba! Kako joj

Koja naporna baba! Kako joj se samo dade toliko tipkati, kao da nam nije sve jasno što misli čim zine.
Drugarice, tako su nam ispirali mozgove desetljećima i ja mislim da bi bio red napokon da prestanete.
Ako nećete, zapamti da metla "puca" s oba kraja (tako je govorio moj pokojni đed Pera) . Nema vam više vašeg đenerala Franje koji će vas zaštititi kao onomad '91. Zato pamet u labrte.

Tko je glasao

Ta stoka Ustaška iz te

Ta stoka Ustaška iz te fašističke dijaspore, sram ih bilo.. kako uopće mogu prihvačati bilo što iz te prošlosti Hrvatskog Naroda i države.

Potpuno ste u pravu, ja sam prvi koji kaže da treba zabraniti svakome iz te dijaspore da izražava svoje mišljenje, pogotovo onih koji su odrasli u onim svinjskim kapitalističkim kuplerajima u kojima se godinama dozvoljava previše onima koji su bili protiv najpravednijeg sustava u poviest kugle zemaljske.

Smrt fašizmu i svima kojima prilepimo etiketu na čelo.

Jooojjj.... već mi je puna kapa takvih pravednika i antinepravednika koji tako ad hoc osuđuju sve redom... i to samo iz razloga što su neistomišljenici... ako stvarno vjerujete u to što ovdje govorite onda mi je sasvim jasno zašto su cca 4 milijuna Hrvatica i Hrvata u toj dijaspori! Kako Vas nije sram... zapravo o ćemu ja baljezgam? sloboda govora ili sloboda izražavanja.. pa to je stvar koja je samo prihvatljiva ako se slaže sa onim što neki misle.. pa otkud ikome pravo da kaže ono što misli bez obzira slagali se mi stime ili ne?

Sve mi je jasno... vidim iz priloženog.

Zdravo.

Jakob Matovinović - Jakša
(broj 3721777 na pravednoj listi za odstrel.. jer me majka rodila u slobodnoj i demokratskoj zemlji!)

Obrisan

Tko je glasao

Poštovani Mr.Jaks, ja sam

Poštovani Mr.Jaks, ja sam se rodila u dijaspori - u Njemačkoj. U vrijeme Domovinskog rata vratila sam se u domovinu, gdje sam izgubila svog supruga i svog brata, a sada živim također napola u toj dijaspori - na relaciji Njemačka - Hrvatska.

Dakle, drugi put kad kreneš s paušalnim ocjenjivanjem cijele jedne skupine ljudi, molim te, pogledaj se sam prvo u ogledalo.

Za vrijeme svojeg života u dijaspori upoznala sam puno Hrvata domoljuba - koji ipak nisu smatrali da je endeha bila nešto pozitivno. To su odbacivali! Naletjela sam par puta i na nekoliko "okorjelijih" nazovidomoljuba, ali takvih sam se klonila. Naposljetku, i ovdje u Njemačkoj takve pristalice prošlih režima zovu "ewig gestrige" - odnosno, oni koji vječno žive u prošlosti i očito se iz nje neće moći maknuti.

Kao što sam već napisala, ja jasno vidim jako veliku razliku između domoljublja i bilo kakvog podržavanja režima koji je Hrvatima donio zlo, i u kojem je upravo sloboda mišljenja i izražavanja bila sigurna ulaznica za smrt.

Što se pak tiče zakona o jeziku, eto, moje svo poštovanje g. Jelenski, no ipak se pitam zašto treba stajati iza pamfleta upitnih namjera. O hrvatskom identitetu i hrvatskoj kulturi imaju što reći i Hrvati u domovini i oni Hrvati koji žive u inozemstvu, od kojih mnogi imaju dvije domovine, onu Hrvatsku i zemlju u kojoj žive. Ali, mora li to ići preko onih koji žive u prošlosti?

Kažete, Mr. Jaks, da ste se rodili u slobodnoj i demokratskoj zemlji. Ja sam se također rodila u demokratskoj i slobodnoj zemlji, koja je istovremeno zemlja s vrlo izravnim iskustvom nacizma. No, ta zemlja je to uspjela "obraditi". To isto želim i svojoj domovini - ako već donosimo zakone, ajmo ih donositi iz razloga koji uvažavaju svako ljudsko biće, a ne na temelju pamfleta koji veličaju sustav vrijednosti u kojem postoje konc-logori i vladavina terora i smrti. I zato sam reagirala.

Na kraju, još jednom konstatiram: najbolja zaštita hrvatskog kulturnog identita u ovom času jest podizanje standarda i ekonomski i društveni oporavak. Samo to, a ne osnivanje bilo kakvih "jezičnih policija", će sačuvati naš kulturni identitet.

Ostajte mi dobro, Mr. Jaks!

Tko je glasao

Iskreno rečeno, ne vjerujem

Iskreno rečeno, ne vjerujem Vama kao ni večini koja se tako ponaša kao što se Vi ponašate.

Labilne osobe su jako opasne prvenstveno sebi i onda onima koji su oko njih, lažovi su upravo to što jesu = sitne duše koje traže pažnju!

Po Vašoj reakciji mogu samo izjaviti jednu stvar:

"Vama ne vjerujem..... ni jednu jedini rič koju Vi izgovite ili napišete ne prihvačam zdravo za gotovo!"

A to izjavljeujem jer sam imao previše posla sa takvima kao što ste Vi i opekao sam se previše puta! Ljudi su čudne biljke jer po cilom svitu imaju slične mane i karakteristike te ponašanje im je vrlo predvidljivo, pogotovo kada se radi o prevrtljivcima i lažovima.... koji izmišljaju bajke u nadi da postanu "važni"!

PS. Ti si Njemica isto toliko koliko sam ja ex-Jugoslaven! = NULA (0)!
Mentalitet osobe dokazuje je li dete režima i odgoj onih koji su podlegli takvom metalitetu!

Dite koje je odraslo u "slobodi" nikada ne smeta literatura ni ideje o kojima se raspravlja, nikada, pa čak to bile najmračnije teme... nešto što će biti jako teško shvatiti večini... a tu svoju etiketu o takvima koji žive u prošlosti... slobodno sebi priljepite na čelo, jer koliko vidim Vi ste ta koja želi nekome osporavati pravo na javnu raspravu o temi i to iz čistog razloga što je koristio literaturu jednog Vašeg neistomišljenika, bil to sve napisali da je to bila literatura bivšeg Generala Tuđmana (iz doba kada je bio General nakon rata, mračno doba za jako puno obitelji koji su sebe smatrali Hrvatima) ili da je to napisao bilo kji drugi komunista, režim koji je također uvrstan među najmračnijim poviesti ljudskih bića! Naravno da ne bi.... jer si tako programirana!

Prozirna si osoba kao i večiina koji tako razmišljaju, osuđujete na temelju onoga što su ti usadili u tu tvoju glavu.

Mogućnost rasprave sa takvom osobom je jako teško jer nikada ne možeš shvatiti jednu istinu, istina koja može samo biti prihvatljiva tamo di je svaki Čovjek slobodan.... a ta istina je da smo svi mi individue i nitko nama ne smije to pravo zabraniti ili osporavati! Neovisno o tome koliko se mi slagali snjima ili ne!

Zdravo.

Jakša
"Tu fui, ego eris "

Obrisan

Tko je glasao

?! Koja reakcija, čovječe.

?!

Koja reakcija, čovječe. Pa koliko ti godina imaš ? 20? 18? 16? 14?

U kojoj se god ti slobodnoj i demokratskoj zemlji rodio, očito nisi ama baš ništa naučio. Ponajmanje pristojnosti.

U želji da brzo odrasteš i počneš se ponašati zrelo,

Viktorija.

Tko je glasao

Koji dio Vama nije

Koji dio Vama nije jasan?

Jer koliko vidim lovio se miš a ustanovilo se kako se pak radi o štakoru.

Imali ste tri mogučnosti odgovora, 1 od tih tri odgovora bi mene stavio u kut i natjerao da se ispričam.

Kako ste odgovrili na način koji je od sitne ribe koja misli da zna plivati uzvodno a ne od one koja ima kumrovečku školu, mogu samo izraziti svoj :) na to sve što ste gore naveli.

Izgubljeni u vrimenu i prostoru, u potrazi za afirmaciju od bilo koga, pa čak i vritualni duša!

LP.

i

Zdravo

Jakša
"Tu fui, ego eris "

Obrisan

Tko je glasao

ima nas iz svih krajeva,a

ima nas iz svih krajeva,a mene toliko briga za NDH da nemam pojma o čemu govorite. A mislim da je i jelenska htio jedno, a napravio drugo. Ja se sigurno ne želim baviti poviješću negu budućnošću. Ne priznajem bavljenje Hrvatskom iz foteljea u inozemstvu niti sam za to da oni glasaju.

Tko je glasao

Mislim da je ipak pretjerano

Mislim da je ipak pretjerano zbog jednog pisma koje je član stranke objavio uz objašnjenje da je "zanimljivo kako ljudi koji godinama žive izvan Hrvatske gledaju" reći da stranka kao zajednica tisuću ljudi uzima autora kao "uzor".

Labor omnia vincit.
I.B.

Tko je glasao

Čovjek ima pravo jebote

Čovjek ima pravo jebote Tito onom svojom drvenom nogom.

p.s.

zanimljivo, uspjelo mi je iz rečenice izbaciti sve veznike, a da nije izgubila na jasnosti.
u izvornom obliku pisalo je: " Čovjek je u pravu jebote Tito s onom svojom drvenom nogom."

p.p.s.
Kolegice, ovo shvatite kao govornu vježbu za novi Hrvatski jezik, nikako kao uvredu Vama ili bilo što na osobnoj razini.

:)

Tko je glasao

Krkn.T s stvrn krtn

Krkn.T s stvrn krtn nd krtnm.Kkv s t t cvjk kd mzs npst tkv gdrj. js cs sd dbt pls d, tcn znm kjh "plltcr"Srm s krkn.Ns t bs tk nbrzvn npsmn d b v tk tk nps.Mr pstjt dbl (knsk l r )rzlg z t.Nm th kn l dlr z kj bh j prd svj brz. t sm nstv.Djbr jdn pkvrn.
PS.:Jb t nt Pvlc.
PS1: t njg.

Tko je glasao

@tenor, duboko udahni i

@tenor,
duboko udahni i smiri živce, strefit će te nešto pa ću te još imati na duši.

Tko je glasao

243 čitanja,16 komentara na

243 čitanja,16 komentara na dnevnik i nijedan (o) komentara na sadržaj kojega je Jelenska izreklamirao.
Budući autor dnevnika nije želio komentirati tekst citiran u dnevniku volio bih vidjeti komentare na isti kako bih možda shvatio cilj citiranja, po mom skromnom mišljenju, "dubokoumnog" promišljanja umirovljenog farmaceuta.

Tko je glasao

Pitanje jezika prestaje biti

Pitanje jezika prestaje biti isključivo lingvističko pitanje, onog trenutka kada radnik sklopi ugovor o radu na engleskom ili talijanskom jeziku. Tada to postaje pitanje ostvarenja prava radnika. Radnik uz tužbu sudu kojom traži neko svoje pravo, mora priložiti ugovor o radu, ali prethodno u prijevodu po ovlaštenom sudskom vještaku. To naravno košta. Kad dobije prijevod, radnik počesto utvrdi da u hrvatskoj inačici ugovor izleda drukčije od onog što mu je predočeno prilikom potpisa. A potpisao je ugovor jer nije imao izbor. Ili potpis ili burza. Osobno mislim da je takav ugovor na stranom jeziku pobojan, radi mana volje. Radnik pritisnut nezaposlenošću, potpisat će ugovor o radu i na kineskom ne znajući o bitnim elementima ugovora, ili je bio doveden u zabludu prilikom potpisa. Dakle prijedlog Zakona bio je motiviran zaštitom prava radnika i u tom dijelu prava radnika. To što se prijedlog Zakona poklopio s osjećajem potrebe očuvanja nacionalnog identiteta, valja promatrati kao sretnu okolnost. Nije moguće da ta inicijativa pripada ekskluzivnom pravu neke druge stranke, samo zato što nema "rad" u svom nazivu.

Tko je glasao

da radnik (ili bilo tko

da radnik (ili bilo tko drugi) bude doveden u zabludu, nije uopće potrebno koristiti strane jezike, dovoljna je određena količina novogovora i recimo "opći uvjeti poslovanja", "pravilnik", ili što god drugo čega sadržaj (promjenjivi) ne stoji u ugovoru. A većina ljudi ionako ne čita ni ugovor baš najbolje.. bilo turski ili hrvatski.. mene u banci uvijek gledaju s čudom kad mi daju da nešto potpišem, a ja hoću prvo pročitati..

kako ugovori na stranom jeziku mogu biti pravno valjali u Hrvatskoj? a ako radnik svoja radnička prava misli istjerivati drugdje, onda mu hrv. prijevod baš i ne bi pomogao? ili bi? ne znam, pa pitam.. valjda je to riješeno nekakvim međudržavnim ugovorima koje naši političari potpisuju u jednakim uvjetima kao i ovaj gore-navedeni radnik. nažalost i hrvatski je mnogima umnogome stran jezik, kako to riješiti?

no na kraju krajeva, radnici (i svi ostali) svoj potpis stavljaju na papir vlastitim izborom, dok recimo mnoge druge stvari koje moraju ispoštovati niti ne potpisuju, a teško da mogu i razumijeti, kao npr... zakone, pravilnike isl. začudo, u tom slučaju, nepoznavanje zakona nije izgovor.. a sve je potpisao netko drugi. tko će nas od toga spasiti?

puno je to opširnija tema od čisto hrvatsko-jezične.

što se tiče jezika kao stvari nacionalnog identiteta, mislim da se ne može promatrati odvojeno od cjelokupnog kulturnog nasljeđa. A hrv. kulturu (ili nekulturu kakvom ju vjerojatno mnogi smatraju) rutinski uništavamo/mijenjamo, medijima (državnim kao i privatnim) i zakonodavstvom našim svagdašnjim.

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

Pitanje jezika prestaje biti

Pitanje jezika prestaje biti isključivo lingvističko pitanje, onog trenutka kada radnik sklopi ugovor o radu na engleskom ili talijanskom jeziku. Tada to postaje pitanje ostvarenja prava radnika.

Mislim da oko ovoga nije teško postići koncensus. I nije neobično da stranka HL-SR pokreće to pitanje. Iako bih se složio s nekim komentatorima da to i nije baš neko goruće pitanje o kojem ovisi sudbina hrvatskog radništva - neke druge inicijative bile bi daleko poželjinije u aktualnom trenutku.

Ali, nikako mi nije jasno, što onda u kontekstu rasprave o prijedlogu zakona predstavlja ovaj dnevnik, u kojem podpredsjednik stranke prenosi napis kojim se u raspravu uvode pitanja normiranja hrvatskog jezika (a što je predsjednik stranke g. Lesar eksplicitno u emisiji "Otvoreno" demantirao kao predmet proijedloga zakona) i to s nazovimo to ekstremnih pozicija zagovornika "korienskog" pravopisa, koje su sve samo ne mainstream u hrvatskoj lingvistici. Usput budi rečeno, autor prenešenog teksta g. Hazler, višekratno je u javnosti pisanjem i djelima nastupao s ekstremno desnih (neki će to nazvati domoljubnih) pozicija i u medijima je zbog toga nazivan kao "deklarirani ustaša". Sve to, u najmanju ruku, djeluje zbunjujuće.

Kao simpatizer stranke, molio bih za odgovor.

I na kraju, jedno čisto tehničko pitanje: Nije li politički oportunije i praktičnije ova pitanja o upotrebi hrvatskog jezika regulirati adekvatnoim dopunama ( gdje već ne postoji) respektivnih zakona - npr. Zakona o radu, Zakona o trgovačkim društvima, Zakona o javnoj televiziji itd., umjesto riskantnog predlaganja cijelog novog zakona, u kojega se, eto, pokušava utrpati koješta, čime se jasno smanjuju izgledi za uspjeh?

The Observer

Tko je glasao

Citirani tekst nije

Citirani tekst nije mišljenje i stajalište potpredsjednika Stranke.
Pročitaj dnevnik još jednom - tamo Ti to i piše.

Tko je glasao

Citirani tekst nije

Citirani tekst nije mišljenje i stajalište potpredsjednika Stranke.

Da, znam da to piše.

Ali ja sam pitao nešto sasvim drugo, a odgovora nisam dobio.

The Observer

Tko je glasao

Ali, nikako mi nije jasno,

Ali, nikako mi nije jasno, što onda u kontekstu rasprave o prijedlogu zakona predstavlja ovaj dnevnik, u kojem podpredsjednik stranke prenosi napis kojim se u raspravu uvode pitanja normiranja hrvatskog jezika (a što je predsjednik stranke g. Lesar eksplicitno u emisiji "Otvoreno" demantirao kao predmet proijedloga zakona) i to s nazovimo to ekstremnih pozicija zagovornika "korienskog" pravopisa, koje su sve samo ne mainstream u hrvatskoj lingvistici.
Što nije jasno? Cpoy-paste tekst je postavljen ovdje kao jedno od mogućih mišljenja o hrvatskom jeziku i onom što se oko njega i od njega čini.
Samo to. Ništa više. Nema tu nikakvih ni podlih ni skrivenih radnji.

Tko priječi ostalima da napišu svoje mišljenje ili citiraju nečiji tekst o istom problemu?
Ja sam svoje mišljenje napisao sukladno traženju Stranke i ono je kao takovo i ušlo u završni tekst Prijedloga zakona, više ili manje. Nisam ga napisao na ovim stranicama ali sam prenio tekst koji je skoro pa dijametralno suprotan mom mišljenju.

Ili smo opet došli do toga da se za mišljenje robija???

Tko je glasao

Ili smo opet došli do toga

Ili smo opet došli do toga da se za mišljenje robija???

Hvala Bogu, nismo.

Ali, iznošenje svakog mišljenja ima neki razlog i u javnoj raspravi taj razlog treba biti jasan. Tako me ne iznenadjuje kako, što i zašto iznosi g. Hazler, jer je to dio njegove političke platforme. Što se mene tiče, daleko mu kuća.

Ali, i prenošenje tudjeg mišljenja uvijek ima neki razlog kod onoga koji prenosi - bilo u smislu kritike ili podrške. No, u ovom slučaju, razlog nije jasan, osim što je po tebi to "zanimljiv tekst u svezi spomenutog Zakona".

Prije svega, ja uopće ne vidim kakve veze ovaj tekst, u kojem je nadrobljeno svega i svačega, uključivo i veličanje prononsiranih fašističkih zločinaca, ima s predloženim zakonom, osim ako se u prijedlogu zakona uistinu ne krije jezično-policijska inicijativa po receptu apotekara g. Hazlera, a da se javnost istovremeno obmanjuje da se radi o pukom reguliranju upotrebe hrvatskog jezika u službene svrhe.

Dakle, sadržaj teksta je blago rečeno, kontroverzan i irelevantan u raspravi o prijedlogu zakona, a ti eksplicitno navodiš da je to "interesantan tekst u vezi s prijedlogom zakona". Ili ti ne znaš što predloženi zakon treba regulirati, ili nam se prodaju "muda pod bubrege".

Drugo, "renome"autora teksta je dobro poznat u hrvatskoj javnosti (pisao je s istih "domoljubnih" (što je ovdje eufemizam za ustaške, što je g. Hazleru vjerojatno čast) pozicija ne tako davno i ovdje na Pollitika.com), tako da je tvoje glumljenje "nevinosti" dolje u jednom komentaru naprosto dirljivo. Pitam se zašto podpredsjednik stranke HL-SR osjeća potrebu reklamirati takve ispade koji se, srećom, mogu kategorizirati u folklor.

Naravno da svatko ima pravo birati društvo prema vlastitom nahodjenju (s kim si - takav si, makar i virtualno), ali u slučaju javnih osoba je to posebno osjetljivo s obzirom da se kroz njihove stavove identificira i funkcija koju obnašaju i organizacija kojoj pripadaju. Ovakvo, makar i nehotično povezivanje HL-SR s ishlapjelim pro-fašističkim lunaticima je u ovome trenutku zadnje što mladoj stranci treba.

Izabirem to ocijeniti kao bizarnu solo-nepromišljenost, iako liči na kukavičje jaje.

The Observer

Tko je glasao

Smogi, A potpisao je ugovor

Smogi, A potpisao je ugovor jer nije imao izbor. Ili potpis ili burza.
To te ja pitam kak stranku rada, jezik je kolateral. I još jedna sitnica - pozicija naknade za rad iliti nadnice...

Tko je glasao

Istina. Jezik je kolateral,

Istina. Jezik je kolateral, ali samo ako se promatra kroz najužu osnovicu osnivanja Stranke - pravo na rad i njegova zaštita. Hrvatski laburisti - Stranka rada nije sindikat da bi ograničila svoju djelatnost samo na pitanjima rada, već stranka koja osim rada štiti i nacionalne interese i državne interese. Stranka nikada neće ostati zatvorena u staklenom zvonu baveći se strogo usmjerenom problematikom. U konačnici svako društveno pitanje ima kolateralu rad jer se i život na istome osniva. Osim ako vlastiti Narod ne okvalificirate kao Nadan Vidošević:
http://www.index.hr/vijesti/clanak/vidosevic-hrvati-su-neobrazovan-narod...

Tko je glasao

1. Pozdravljam Čovjeka,

1. Pozdravljam Čovjeka, koji piše ono što misli, neovisno o tome kakva je njegova okolina.

2. Nemoj zamjeriti ljudima zbog toga što nisu nikada imali prilike živjeti u sustavu koji vrednuje "Čovjeka" (bez obzira što se stalno živjelo u sustavu koji se hvalio sa floskulama i to na račun "naroda").

3. Hrvatski Jezik, kao takav je u dijaspori bio na meti 1001 put, npr. u Australiji je još 70ih godina priznat Hrvatski Jezik, kao ravnopravan jezik bilo kojem drugom jeziku i također se uveo kao službeni predmet koji se mogao studirati po vlastitom izboru. Također se "Konzulat" otvorio, istina nije bilo samostalne i neovisne Države ali bilo je državljana u toj dalekoj zemlji koji su tražili da imaju i "diplomatsko" rješenje kao i svi ostali narodi, neovisno o tome što im je rodan Država okupirana pod nekakvim istočnokomunističkim režimom.

Nekima neće biti pravo to što imam ovakvo stajalište ili što iznosim nekakve činjenice koje se ne uklapaju sa onim što se cca 50 godina nekima pumpalo dan i noćno u mozak! Nekima će zasigurno zasmetati ideja da svaki Čovjek je doslovce "individua" i kao takav ne mora biti "poslušnik" ako to ne želi.
"Partija" kao i večina organizacija koje su se rodile u ime ili iz nekakvih nasilni diktatura poput NSDAP (NAZI Party) ili KP itd. su od uvijek bili strogo "vojno" ustrojeni, te kada netko provede cijeli život u vojsci jako teško se uklopi u civilno društvo. To sam primjetio kako večina ex-vojna lica se jako dobro uklapaju u "civilno" društvo na ovim krajevima, imaju "veze" i "poznanstva" itd. (ovo se ne odnosi na one koji su "dragovoljci" Domovinskog Rata, već isključivo na one tzv. Profesionalce koji su bili do nedavno aktualni) naravno moram i tu se ograditi i reči "Čast izuzecima" ima ih koji nisu imali cijenu nad glavom i koji su ostali Časni kao ljudi i kao Časnici.

Društvo ovdje će doista rpetrpjeti još brdo zla i problema koje će sebi nametnuti upravo iz tog razloga što nema "staža" kada se radi o "demokraciji", "sloboda" nije samo dio parole već sastavni dio našeg "uma" i "bića" kao "individue"!

Dovoljno rečeno od jednog "klokana" iz "bijafre" koji je "neoustošoidski" nastrojen kako su neki "demokrati" sebi uzeli za pravo da adhoc mene tako etiketiraju upravo ovdje u ovom društvu. Hvala Bogu nisu svi takvi, večina čak uopće ne misli tako, što me dovodi do zaključka da su pojedinci u pitanju i to pojedinci koji "galame" na sav glas.

Možda se "Čovjek" nikada neće uklopiti u ove tzv. političke "stranke" ovdje, upravo iz tog razloga što još nismo sazrili kao društvo i kao "individue"!

Jakša
"Tu fui, ego eris "

Obrisan

Tko je glasao

Kolega Jelenska, otkud

Kolega Jelenska, otkud krivnja nekadašnjeg SK-a za laburističko glavinjanje!
Takav način razmišljanja i zaključivanja upućuje kako u mnogim glavama još uvijek „spava“ Partija
Uza svo razumijevanje da imate problema oko poimanja osobnosti Jelenske i visokog dužnosnika stranke ne mogu se oteti dojmu da bi vi htjeli i dalje igrati na dva kolosjeka, s dvije osobe a to jednostavno nije moguće. Vas se percipira kao onog koji se javno opredijelio kao budućeg ispravljaća krivih drina u hrvatskoj politici i tu ulogu morate nositi i službeno i privatno. Jelenska nema vise moralnog prostora za soliranje mimo, inače se se to prevodi kao želja za sexom ali bez penetracije. Koliko sam mogao primijetiti iz komentara isti su uglavnom dobronamjerni u smislu korekcije vašeg promišljanja koji vi možete i ne morate prihvatiti. Ali je potpuno deplasirano i politički suicidalno da one koji drugačije misle etiketirate u duhu relikta PARTIJE odn. Saveza komunista. I kad su u pitanju radnici i radnička prava za koja se vi kao zalažete (a pišete o jeziku kako bi “ponizili” akademike) onda morate biti svjesni da ti radnici da im date mogućnost izbora (referendum) sigurno glasuju za socijalizam i “Tita”. Vi možete imati obiteljske frustracije glede posljedica djelovanja bivšeg socijalističkog sustava (što je bitno različito od poimanja komunizma) ali te frustracije morate zatomiti radi vašeg JAVNOG. U protivnom se zaista vasa artikulacija može shvatiti kao “emotivna pohota” što god netko pod istim podrazumijevao. Glede vaših prioriteta u Laburistima smatram priču o jeziku autogolom i još jednim dokazom da ničim u retorici i konkretnom djelovanju ne odudarate od zabetonirane partitokratske sheme u Hrvatskoj. Recite o kojim to radnicima koji svakodnevno dobivaju otkaze i koji ne primaju odrađene plaće vi konkretno vodite brigu i računa – možda kako kaže netko - možda o onima u Petrokemiji…
Da li mi znamo što su stranke i stranačka tehnologija – to za nas nije bitno, vi ste stranački ćelnik i vi morate ispravno artikulirati opći interes i prioritete u političkom postupanju. I nije na nama da dokazujemo da su stranke anđeli čuvari demokracije (koje nema ni u vašoj stranci ako je vjerovati statutu) već vi morate stalno dokazivati da niste makroi i da se ne bavite političkom prostitucijom. I ima jedno pravilo u borilačkim vještinama koje kaže da treba koristiti uloženu energiju protivnika kako bi se istom sa što manje vlastite energije efikasno pobijedilo istog.
Probajte koristiti to pravilo – kolega Jelenska, i to nema veze sa Titom i Savezom komunista!

Tko je glasao

Kolega Jelenska, otkud

Kolega Jelenska, otkud krivnja nekadašnjeg SK-a za laburističko glavinjanje! Ne radi se o "laburističko glavinjanju" već o glavinjanju mnogih, cijelog naroda čak. Koje li sreće kada bi samo Hrvatski laburisti - Stranka rada "glavinjala".
Mi kolektivno glavinjamo jer nikako da se u ovoj državi poštuje čovjek, osoba i njegovo mišljenje. Da to nije slučajno odbaćeni "kamen zaglavni"?

Ovdje se poštuje samo vođa, diktator i "šef partije". Čisto nasljeđe SK i "voljenog i neprežaljenog najvećeg sina svih naroda i narodnosti SFRJ-ot", diktatora i zločinca Tita.
Mogao sam navesti i npr. Hitlera i njegovu stranku ili Staljina i njegove horde. Poglavito i poglavnika Antu Pavelića a neki će (zlurado) dodati i Franju Tuđmana.
Svi od prvog do posljednjeg su bili neprikosnoveni u svojim odlukama i prosudbama, nisu trpjeli pogovora u svojim Strankama a ni različitih mišljenja. Za samo drugačije izneseno mišljenje unutar Stranke su neki skidali i glave svojim nakližim suradnicima.
O tome se radi @Titomax.

Sve je isto,
tj. - neki misle da je sve još uvijek isto, ali nije.
Eto, @jelenska Ti možda svjedoči da nije.:):):):)

- nemam nikakvih problema sa "dva kolosjeka"
- ja točno znam tko je @jelenska:):):)
- ispravljam "krive Drine" u hrvatskoj politici već jaaaako,jaaaako dugo; činiti ću to i dalje
-Ali je potpuno deplasirano i politički suicidalno da one koji drugačije misle etiketirate u duhu relikta PARTIJE odn. Saveza komunista. Klasična zamjena teza; Ti etiketiraš one koji misle drugačije nego li partija kaže
- što se tiče referenduma o socijalizmu i Titu, ja sam pobornik da ga se raspiše unutar njkraćeg mogućeg roka
- Da li mi znamo što su stranke i stranačka tehnologija – to za nas nije bitno, vi ste stranački ćelnik i vi morate ispravno artikulirati opći interes i prioritete u političkom postupanju. Upravo to i činim- artikuliram.
(Tvojim seksualnim, "štemerskim" i inim frustracijama se ne mislim baviti, makar prevladavaju u tvom komentaru.)

Tko je glasao

On je Čovjek imenom i

On je Čovjek imenom i prezimenom i on kao takav mora samo dvije stvari:

1. Plačati porez

i

2. Umrit

sve ostalo ti ne stoji. Hajde reci meni da "moram" zastupati nešto ako se kao Čovjek ne slažem stime.

Joooojjjjjjj...... "proleteri celoga sveta....." joooojjjj "... mi smo pioniri maleni... mi smo vojska prava...."... daj više.. kako ne vidiš di si šupalj sa svim tim svojim izjavama o tome što Čovjek "mora" samo zato što se učlanio u organizaciju koja služi kao formaln način udruživanje sličnomišljenika... i naravno koja postoji kao formalna logistika za te ljude da si lakše iznese i provodi te svoje programe i projekte.... "Udruga" bila politička (stranka) ili civilna (ne vladina) nije "Vojska" i nema "Generala" a ni "Maršala"!

Tko je nama u RH kriv za to što se neki tako ponašaju? Pa pročitaj i izanaliziraj svoj komentar.

Jakša
"Tu fui, ego eris "

Obrisan

Tko je glasao

hm, malo naivno.

hm, malo naivno.

Tko je glasao

Koji dio? ovaj o Porezu ili

Koji dio?

ovaj o Porezu ili taj o smrti?

Da je AlCapone živ mogli bi njega pitati ;)

jasno mi je da nekima ovakvo što je "NEPOJMLJIVO"!

Jakša
"Tu fui, ego eris "

Obrisan

Tko je glasao

"...nije "Vojska" i nema

"...nije "Vojska" i nema "Generala" a ni "Maršala"!"

Tko je glasao

Dao Bog da ti to doživio

Dao Bog da ti to doživio kao što sam i ja imao prilike takav sistem doživjeti!

Jakša
"Tu fui, ego eris "

Obrisan

Tko je glasao

Kritike koje mi govore da ja

Kritike koje mi govore da ja više nisam @jelenska, da moram pisati i govoriti drugačije „stranački“, da se moram promijeniti iz temelja… Jednom riječju – moram postati „vojnik Partije“ i ne smijem imati svoje mišljenje. Ni manje ni više, samo „toliko“.:):):):)

Osvrt. Rijeci imaju tezinu. One mogu kompromitirati ugled neke osobe, pa tako onda i organizacije ciji su clan. Kod tebe ne vidim problem sto izrazavas svoje misljenje, vec u tome sto je receno izrazito neodgovorno, nepromisljeno, a po sebi plod zelje za realizacijom emotivne pohote, a ne doprinosa opcem dobru.

gpgale blog

Tko je glasao

kod gdina jelenske ne bih

kod gdina jelenske ne bih nikako mogla govoriti o "emotivnoj pohoti". on je nešto što danas treba svijećom tražiti na političkoj sceni: ČOVJEK (dobar i pošten). moja kritika ispod "ubijanja" bila je objektivna, u skladu sa nekim opće uvaženim pravilima. no, kao građanin, ne bih nikad osudila nekoga jer je rekao što misli. dapače, dobro došao! vrijeme je da se okrene stranica.

no, jelenska je dobro primjetio, ovdje je demokracija još u povojima ili je nema, pa sam mu komentarom htjela pomoći.

Tko je glasao

OK. Ali ja mu kao gradjanin

OK. Ali ja mu kao gradjanin nikad ne bih dao prevelike ovlasti jer bi to sto misli mogao osnazen i pokusati realizirati sto bi uzrkovalo povecu stetu. Pa tako, dokle god je daleko od moci, sve pet. A to onda predstavlja odredjeni hendikep kod osobe koja se aktivno bavi politikom.

Sto se pak tice dobrote i postenja, to cu vam priznati za pravo. No to je u ovakvom slucaju vjerujem cak irelevantno.

gpgale blog

Tko je glasao

kad bi naša nacija bila

kad bi naša nacija bila pismena, u redu.

naša nacija je nepismena i emotivna. u tom smislu, hvala bogu daje jelenska pošten čovjek.

jedna od uloga Laburista po meni bi trebala biti "opismenjivanje" i "osvješćivanje" nacije, te edukacija o tome kako da se pravilno, a efikasno izbore za svoja prava.

jedna od prvih reformi koju bismo trebali zagovarati je definitivno reforma školstva. proizvodimo indoktrinirane budale, a ne osviještene pojedince. ako ćemo o općem dobru.

Tko je glasao

@veli Jože, nemoj se

@veli Jože, nemoj se truditi: Ovdje neki nikada nisu čuli za "Nauk braće Radić". Prvo u tome je - pismenost.
Zadnjih nekoliko godina hrvatsko osnovno školstvo pa na dalje je uništeno više nego li u doba Šuvara.
Toliko o tome spada li ta tema Hrvatskim laburistima-stranci rada ili ne.

Tko je glasao

pa, to ste jako dobro rekli.

pa, to ste jako dobro rekli. baš sam smogiju poslala dopis o tome kako moramo složiti viziju reforme školstva!

Tko je glasao

reforme su ga i uništile..

reforme su ga i uništile.. iako nisam baš siguran da je u ovom trenutku školstvo toliko uništeno (osim visokog, kojeg je Bologna dokrajčila), iako ne znam za fakat. možda je to više proizvodnja problema kako bi se mogle provoditi reforme.. jer ne vidim što bi to trebalo toliko mijenjati u školama. ploča, udžbenici i bilježnice su dovoljni. kompjuteri su kontraproduktivni, osim na satu informatike.

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

naš školski sustav ne

naš školski sustav ne prepozneje i ne njeguje individualnost. djecu treba selektirati nakon prve četiri, pa nakon druge četiri. A onda, srednje škole moraju biti maksimum. opća gimnazija i mioc, npr. moraju iz sebe iznjedriti onaj vrlo mali postotak briljantnih! koji su zaslužili da odu na faks hoćeš kod nas ili vani, te da troškove tog malog broja stručnjaka snosi država. Naravno, uz uvjet da stečeno znanje donesu doma i upregnu ga u poboljšanje kvalitete življenja.

Treba također napomenuti da se od tih ljudi ne očekuje da počnu učiti nakon faksa, već da je praksa uključena u njihovo školovanje od samog početka. Po izlasku sa faksa, oni moraju biti stručnjaci, stari moj! I to usko specijalizirani!

Mislim da moje klince očekuju mikro-nano studiji.

Tko je glasao

Ne bi se složio. Svako dite

Ne bi se složio.

Svako dite je zavridilo poštenu i ravnopravnu šansu.

Iznenadilo bi vas koliko ima klinaca koji su "problematični" do određenog doba i doslovce su ad hoc otpisani.. te kasnije u životu dođu do izražaja di doslovce nadmaše večinu njih na faksu!

Opće znanje je stvar koja je neopisiva... ja opet imam određeno negativno mišljenje o tom "Austrougarskom" kalupu po kojem se radi ovako kako ste Vi naveli.

Prečesto slušam izjave poput "... na zapadu je normalno da netko promjeni posao i zvanje po nekoliko puta tijekom karijere....." ... i onda naravno...samo neki kažu ono što je bolna istina..."a kod nas ono što završiš nakon 8 godina školovanja ti je zanimanje do kraja života..".. i onda veči dio populacije ovdje doda na to..."ako si sretan pa si nađeš posao u tom zanimanju!"

Sada Vi mene demantirajte da nije tako.... ako možete.

a prije toga Vas molim lijepo da si duboko zapitate "Zašto je to tako?"
Vjerujte nije to samo iz tog razloga što na tzv. zapadu ima više posla... baš nasuprot tome u bivšoj SFRJ je bilo kud i kamo više posla za sve koji su htjeli raditi! (makar po onome koliko sam skužio ovdje po pitanju bivšeg sistema).

Jakša
"Tu fui, ego eris "

Obrisan

Tko je glasao

Jakša, naravno da je

Jakša, naravno da je zavrijedilo šansu. Šansu da bude sretno.

Okreni se oko sebe. Horde ambicioznih roditelja koji svoje ambicije ostvaruju preko djece. Frustrirane budale!

Potreban je samo dobar sustav. A tvoje je pitanje meni trebalo biti pitanje kriterija po kojima bi se djeca razvrstavala.

Ako želimo uspjeti, onda to moraju biti dobri rezultati.

Od iznimne važnosti su učitelji koji sa ljubavlju rade svoj posao. Koliko imamo takvih?

(Ostatak sutra, crkavam od sna.)

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci