Tagovi

Hrvatska vlast provodi diskriminaciju

Hrvatska je prema prvom članku Ustava: socijalna država u kojoj narod ostvaruje vlast izborom svojih predstavnika i neposrednim odlučivanjem. Vlast u Hrvatskoj pripada narodu kao zajednici slobodnih i ravnopravnih državljana.

Dakle vlast pripada narodu, a ne političkim strankama ili pojedincima. Izabrani predstavnici naroda dužni su obnašati vlast u interesu naroda. Isti ti predstavnici dužni su poštivati Ustav i zakone RH.
Jedna od temeljnih odredbi ustava je ravnopravnost državljana. Svaka neravnopravnost dovodi do diskriminacije. Diskriminacija može biti na temelju:rase, boje kože, spola, spolnog opredjeljenja, bračnoga stanja, po­ro­dičnih obveza, dobi, jezika, vjere, političkog ili drugog uvje­re­nja, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, imovnog stanja, rođe­nja, društvenog položaja, članstva ili nečlanstva u političkoj stran­ci, članstva ili nečlanstva u sindikatu te tjelesnih ili duševnih poteškoća.

Jedan vid diskriminacije, zapošljavanje bez omogućavanja pristupa radnim mjestima svima pod jednakim uvjetima, provode izabrani predstavnici naroda. Vlast.

Oni protuustavno biraju osobe za obnašanje poslova u trgovačkim društvima u vlasništvu ili u većinskom vlasništvu države. Zakonskim pravom imenovanja opravdavaju nezakonita biranja.

Takvih primjera diskriminacije ima puno, navodim: Janaf i Podravku te posljednji pokušaj biranja uprave u Zagrebačkom holdingu.

Zakon o radu izričito se protivi diskriminaciji, posebno u članku 2.:

Zabrana diskriminacije

ÄŒlanak 2.

(1) Zabranjena je izravna ili neizravna diskriminacija osobe koja traži zaposlenje i osobe koja se zaposli (radnik, namještenik, službenik ili drugi radnik (u daljnjem tekstu: radnik) na temelju rase, boje kože, spola, spolnog opredjeljenja, bračnoga stanja, po­ro­dičnih obveza, dobi, jezika, vjere, političkog ili drugog uvje­re­nja, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, imovnog stanja, rođe­nja, društvenog položaja, članstva ili nečlanstva u političkoj stran­ci, članstva ili nečlanstva u sindikatu te tjelesnih ili duševnih poteškoća.

(2) Izravna diskriminacija, u smislu ovoga Zakona, znači svako postupanje uvjetovano nekim od temelja iz stavka 1. ovoga članka kojim se osoba iz stavaka 1. ovoga članka stavlja ili je bila stavljena ili bi mogla biti stavljena u nepovoljniji položaj od druge osobe u usporedivoj situaciji.

(3) Neizravna diskriminacija, u smislu ovoga Zakona, postoji kada određena naizgled neutralna odredba, kriterij ili praksa, osobu iz stavka 1. ovoga članka, zbog njenoga određenog obilježja, statusa, opredjeljenja, uvjerenja ili vrijednosnog sustava koji čine temelje za zabranu diskriminacije iz stavka 1. ovoga članka, stav­lja ili bi stavila u nepovoljniji položaj u odnosu na druge osobe.
(4) Diskriminacija iz stavka 1. ovoga članka zabranjena je u odnosu na:

1. uvjete za zapošljavanje, uključujući kriterije i uvjete za izbor kandidata za obavljanje određenog posla, u bilo kojoj grani djelatnosti i na svim razinama profesionalne hijerarhije,

2. napredovanje u poslu,

3. pristup svim vrstama i stupnjevima stručnog osposobljavanja, dokvalifikacije i prekvalifikacije,

4. uvjete zaposlenja i rada i sva prava iz radnog odnosa i u svezi s radnim odnosom, uključujući jednakost plaća,

5. otkaz ugovora o radu,

6. prava članova i djelovanje u udrugama radnika ili poslodavaca ili u bilo kojoj drugoj profesionalnoj organizaciji, uklju­ču­jući povlastice koje proizlaze iz toga članstva.

(5) Odredbe kolektivnog ugovora, pravilnika o radu i ugovora o radu kojima se utvrđuje diskriminacija na nekom od temelja iz stavka 1. ovoga članka ništave su.

(6) Uređivanje kolektivnim ugovorom obveze radnika na pla­ćanje doprinosa solidarnosti prema odredbama članka 197. ovo­ga Zakona ne smatra se diskriminacijom na temelju ne­član­stva u sindikatu iz stavka 1. ovoga članka.

Ne omogućavanje dostupnosti radnog mjesta i dužnosti svakome pod jednakim uvjetima, kazneno je djelo za koje je predviđena novčana kazna ili zatvor.

Institucije pravne države, sindikati, političke stranke i cjelokupna javnost mora se oduprijeti masovnoj provedbi svih oblika diskriminacije koju prikriveno provode organi vlasti. Počinitelji tih sramotnih radnji trebali bi odgovarati za učinjena nedjela. Ravnopravnost je temelj države a provođenje diskriminacije udar na temelje države.

Komentari

.

.

Tko je glasao

Ne omogućavanje dostupnosti

Ne omogućavanje dostupnosti radnog mjesta i dužnosti svakome pod jednakim uvjetima, kazneno je djelo za koje je predviđena novčana kazna ili zatvor.
Kolika je novčana i kolika je zatvorska kazna?

Skrolaj zakon(isti link koji si dao u postu) do pred samo dno i pogledaj Kaznene odredbe.

Ima ukupno 102 predviđena prekršaja poslodavca(rangirani kao lakši, teži i najteži) i kazne za te prekršaje.
Ovo o čemu ti pričaš nema kaznenu odredbu.

Ili pričaš o nekom drugom zakonu?

silverci

"Isto i jednako nisu ni isto ni jednako."
silverci

Tko je glasao

Kolika je novčana i kolika

Kolika je novčana i kolika je zatvorska kazna?

Prema kaznenom zakonu to bi izgledalo ovako:


Povreda prava na rad i drugih prava iz rada
Članak 114.
Tko uskrati ili ograniči građanu pravo na rad, slobodu rada, slobodni izbor zvanja ili zaposlenja, dostupnost radnog mjesta i dužnosti svakome pod jednakim uvjetima, pravo na zaradu, zakonom određeno radno vrijeme i odmor, prava iz socijalnog ili mirovinskog osiguranja, prava na posebnu zaštitu određenih skupina radnika, prava iz nezaposlenosti, prava u svezi s porodom, materinstvom i njegom djece ili druga prava iz rada što su utvrđena zakonom ili kolektivnim ugovorom,
kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do jedne godine.

Tko je glasao

Kako je ocjenjivanje u radu

Kako je ocjenjivanje u radu i ne vidi se tko je ocjenio pozitivno a tko negativno. Molim cijenjenog kolegi ili kolegicu koji je negativno ocjenio dnevnik da nam svima objasni što je krivo. Dnevnik sadrži uglavno zakonske odredbe pa ispada da je zakon dobio negativnu ocjenu :-).
Obrazloženje nije obavezno, hvala!

Tko je glasao

Oni protuustavno biraju

Oni protuustavno biraju osobe za obnašanje poslova u trgovačkim društvima u vlasništvu ili u većinskom vlasništvu države. Zakonskim pravom imenovanja opravdavaju nezakonita biranja./

A srpski ključ u MUP-u? To nije diskriminacija.
Pa čak i ženski ključ....

Da ne govorimo o svim drugim "pozitivnim diskriminacijama" koje su ipak diskriminiacije. Za nekog pozitivna, za sve druge negativna...

youtube.com/bijesdrugi | 4hdz.com
Preporučam: youtube.com/maxprvi | Lion Queen

Tko je glasao

Jedan vid diskriminacije,

Jedan vid diskriminacije, zapošljavanje bez omogućavanja pristupa radnim mjestima svima pod jednakim uvjetima, provode izabrani predstavnici naroda. Vlast.
To je točno, ali zato i imamo takvu upravu i troma ministarstva. Organizacija na nivou kamenog doba.
Svatko tko ima ambicija neće čeznuti za zapošljavanjem u javnoj upravi, osim ako je lijen, djelomično obrazovan i obično ne stručan za obavljanje poslova od javnog značaja.
Oni protuustavno biraju osobe za obnašanje poslova u trgovačkim društvima u vlasništvu ili u većinskom vlasništvu države. Zakonskim pravom imenovanja opravdavaju nezakonita biranja.
Tako se radi već vječnost. Sjećam se i u bivšoj državi nije bilo ništa bolje. Ako nisi htio primiti partijsku knjižicu, nije bilo posla, nikakvog. Oduvijek su se primali samo podobni. Sposobnost možeš okačit mačku o rep, kad je država i javna uprava u pitanju.
Nad tim ne treba inzistirati, jer privatni sektor omogućuje svima pod ravnopravnim uvjetima pristup na posao. Javiš se na natječaj, kreneš na kojekava testiranja, razgovore, pa kao na Olimpijadi, najbolji dobivaju medalje, tj. posao. Ali na žalost, svijest ljudi je takva da razmišlja na način, ahh, kod privatnika se mora puno raditi da bi se zaradilo, a kod države, lako ćemo, u debeloj hladovini, zaštićeni ko lički medvjedi.
Kad država postane ozbiljan poslodavac, onda će se i ovo gore što navodiš promjeniti. Do tada, ni Ustav, niti jedan zakon neće pomoći. Papir inače puno trpi.

Tko je glasao

@ esperanza Tako se radi

@ esperanza
Tako se radi već vječnost. Sjećam se i u bivšoj državi nije bilo ništa bolje. Ako nisi htio primiti partijsku knjižicu, nije bilo posla, nikakvog. Oduvijek su se primali samo podobni. Sposobnost možeš okačit mačku o rep, kad je država i javna uprava u pitanju.
Nad tim ne treba inzistirati, jer privatni sektor omogućuje svima pod ravnopravnim uvjetima pristup na posao.

Prema tvojoj logici trebamo otići u drugu banku dok ovu prvu pljačkaju.
Mislim da tako ne smijemo napraviti, moramo ovu jadnu državu pokrenuti maknuti iz komunističkih vremena. Bojim se da ne razumiješ što je to diskriminacija ali imaš pravo žmiriti dok te gaze. Svatko ima pravo na izbor.

Tko je glasao

Bojim se da ne razumiješ

Bojim se da ne razumiješ što je to diskriminacija ali imaš pravo žmiriti dok te gaze. Svatko ima pravo na izbor.
Diskriminaciju razne vrste osjetila sam na svojoj koži i ne sjećam se koliko puta, ali nisam dopustila nikome da me gazi. Izabrala sam teži put, upravo zbog toga da dokažem da može i drukčije.
Prema tvojoj logici trebamo otići u drugu banku dok ovu prvu pljačkaju.
Kad ponestane para u ovoj banci koju pljačkaju nama pred očima, obratit će se našoj za kredit, samo onda uvjeti i pravila igre bit će drukčiji, a kredibilitet kojeg sada ne stvaruju, već rade sami protiv sebe, dugoročno će dovesti do sređivanja stanja koje je sada u totalnom neredu.

Tko je glasao

@Mucke, nemoj tako strogo

@Mucke,

nemoj tako strogo prema esperanzi! Ima ovdje ljudi koji misle da bi provođenje javnih natječaja za poslove u javnim poduzećima bilo štetno.

nemesis

nemesis

Tko je glasao

nemoj tako strogo prema

nemoj tako strogo prema esperanzi! Ima ovdje ljudi koji misle da bi provođenje javnih natječaja za poslove u javnim poduzećima bilo štetno
Ovaj dnevnik sam napisao jer sam po komentarima shvatio da ljudi ne razumiju što se podrazumjeva pod diskriminacijom. Poslužio sam se odredbama Zakona o radu jer on naj jasnije obrađuje diskriminaciju.
Sve ono što su pojedinci kod Oštrića "mislili" da je natječaj štetan, pada u vodu. Natječaj je obavezan.
Isto tako, prema ZOR, diskriminacija obuhvaća sva radna mjesta. Dake i mjesto predsednika uprave.
Ukoliko se u ZG holdingu ne provede natječaj, vjerojatno ću ustati tužbom protiv skupštine, Bandića i SDP-a.
Pozivam zainteresirane da pomognu u sastavljanju tužbe ili da eventualno organiziramo neki prosvjed.
Presuda bi se mogla dogoditi baš za izbore.

Tko je glasao

Sve ono što su pojedinci

Sve ono što su pojedinci kod Oštrića "mislili" da je natječaj štetan, pada u vodu. Natječaj je obavezan.

ma ja te molim valjda po deseti puta da mi napišeš točan članak zakona u kojem piše:

"za popunjavanje radnog mjesta javni natječaj je obavezan"

ili bilo što slično tome, ali mi nemoj opet o dostupnosti i ravnopravnosti jer to s natječajem nema nikakve veze

Tko je glasao

ma ja te molim valjda po

ma ja te molim valjda po deseti puta da mi napišeš točan članak zakona u kojem piše:
"za popunjavanje radnog mjesta javni natječaj je obavezan"

Isto toliko puta sam ti objasnio, te napisao dva dnevnika iz čega proizlazi obaveza natječaja .
Žao mi je što ti je to teško shvatiti.
Ovaj dnevnik sam napisao kako bi ti objasnio što se smatra diskriminacijom u radnom pravu.
Ako misliš da se diskriminacija može izbjeći nećim što se ne zove natjećaj, reci što je to?
Imam i ja molbu, reci ti nama gdje piše tko bira radnike za radna mjesta? Konkretno gdje piše da skupština ili NO biraju kandidate za radna mjesta. Napominjem ne imenovanje to jasno piše, već biranje
Tvoj stav: "natječaj je nepotreban i štetan" je diskriminatorski i protivan čl. 2. ZOR-a.
Pokušaj malo razmisliti o ravnopravnosti i diskriminaciji. :-)

Tko je glasao

Isto toliko puta sam ti

Isto toliko puta sam ti objasnio, te napisao dva dnevnika iz čega proizlazi obaveza natječaja.

žao mi je ali nisi ništa uspio objasniti, riječ natječaj se uopće ne spominje u bilo kojem kontekstu; zakonski tekst mora biti jasan i precizan, u zakonu se ništa ne bi smjelo podrazumijevati ili implicirati, ako je zakonodavac mislio na natječaj onda je riječ natječaj morala biti u zakonu, a negdje sa strane mora pisati što riječ natječaj znači (može biti da su se čović i npr. rađenović trkali po hodniku gradskog poglavarstva - to je također natječaj :)

reci ti nama gdje piše tko bira radnike za radna mjesta? Konkretno gdje piše da skupština ili NO biraju kandidate za radna mjesta.

pojma nemam, vjerojatno nigdje? (iako, i to je moguće ako u statutu tako kažeš)
no to nije niti važno jer funkcija predsjednika uprave nije radno mjesto :) (naravno, ona to može biti i najčešće je, ali striktno gledano u smislu zakona o trgovačkim društvima to nije radno mjesto)
predsjednik uprave je osoba odgovorna za poslovanje društva i osoba koja je predsjednik uprave uopće ne mora biti zaposlena u društvu kojime upravlja (čime, usput rečeno pada priča o ZORu koju pokušavaš proturiti)

Tvoj stav: "natječaj je nepotreban i štetan" je diskriminatorski i protivan čl. 2. ZOR-a.

kao prvo, izvukao si rečenicu iz konteksta tako da ona ne odražava ono što sam napisao
kao drugo, poanta trgovačkog društva je da ostvaruje profit i nadam se da taj dio nije sporan, zadatak kojeg vlasnik stavlja pred upravu je maksimaliziranje profita (tu sad postoje različite nijanse, no temeljna karakteristika trgovačkog društva je ostvarivanje profita), društvo koristi apsolutno svaku mogućnost kako bi ostvarilo taj cilj, pa se stoga na taj način i odabiru kadrovi koji u tom društvu rade

postoje situacije kada je natječaj poželjan (dakle kada postoji veliki broj ljudi koji zadovoljavaju traženim karakteristikama i kada želiš da u društvu rade najmotiviraniji, najperspektivniji, najlojalniji...), no postoje kada i nije, a pozicija predsjednika uprave je jedno takvo mjesto i tada se koriste druge metode za regrutiranje ljudi
nijedan kvalitetan predsjednik uprave (firme ranga holding i slično) se nije zaposlio temeljem natječaja iz jednostavnog razloga što ljudi koji zadovoljavaju kriterije holdinga zadovoljavaju kriterije stotina drugih tvrtki i poslodavci se nadmeću da ti ponude uvjete da bi prešao k njima - nijedan takav manager se neće niti javiti na takav natječaj sve kada bi natječaj bio i objavljen

ti teoretiziraš o nečemu što ne samo da je fundamentalno netočno nego je i neprovedivo, a ja ti govorim kako se to u svijetu koji nas okružuje radi, ti to možeš prihvatiti a i ne moraš; see if I care

Tko je glasao

@mrak sve tvoje priće su

@mrak
sve tvoje priće su neutemeljene. Baš prave priće.
Nemaš dokaze, nemaš primjere, ne oslanjaš se na zakon. Samo ti.
Ustav i zakon za tebe ne postoje.
postoje situacije kada je natječaj poželjan (dakle kada postoji veliki broj ljudi koji zadovoljavaju traženim karakteristikama i kada želiš da u društvu rade najmotiviraniji, najperspektivniji, najlojalniji...), no postoje kada i nije, a pozicija predsjednika uprave je jedno takvo mjesto i tada se koriste druge metode za regrutiranje ljudi nijedan kvalitetan predsjednik uprave (firme ranga holding i slično) se nije zaposlio temeljem natječaja iz jednostavnog razloga što ljudi koji zadovoljavaju kriterije holdinga zadovoljavaju kriterije stotina drugih tvrtki i poslodavci se nadmeću da ti ponude uvjete da bi prešao k njima - nijedan takav manager se neće niti javiti na takav natječaj sve kada bi natječaj bio i objavljen

Ponovo tvrdiš nešto što nije istina. Prilažem link na dokument http://ivan-hrvacic.iz.hr/prijevara.html kojeg je potpisao pokojni Ivica Račan iz kojeg se vidi da se uprava bira natječajem. Na taj natječaj se javilo preko dvadeset kandidata. Taj dokument u potpunosti pobija tvoje "od oka" teorije i opisuje zakonsku proceduru.

tada se koriste druge metode za regrutiranje ljudi

Da nas poučiš koje su to metode "regrutacije" bolje od natječaja? Možda preko vojnog odsjeka između regruta se biraju regruti za predsjednika uprave. Čović je regrutiranje opisao: "nazvao me telefono i ja sam pristao.." :-)))
Ovo polako postaje komedija :-))))

Tko je glasao

Mucke, ovo sa Račanom kao

Mucke, ovo sa Račanom kao predsjednikom i tadašnjom Vladom su ti stalne iznimke i "greške" koje potvrđuju pravilo da se pravilno ne radi tako nego avangardno.

Račan i SDP su zbog takvih iznimki izgubili izbore i vlast i svi drugi koji su pokušali tako nepravilno, jer konkurencija to radi pravilno, do izbacivanja kroz prozor a ni metode Vrapče, toljage itd. nikada nisu izišle iz mode.

Tako da je tvoja rasprava s mrakom višestruko pogrešna s tvoje strane. Prvo, jer mrak precizno govori kako je to po zakonu i praksi, nemoj potcjeniti to jer sam akademik Barbić je dovoljan da su vlast i "uprava" uvijek u pravu , osim jako jako izuzetno, kada se baš nikao drukčije ne može, a gdje su još jake snage. Drugo, tako kako ti iznosiš se vodi sindikalna itd. borba a sam vlast se gubi a nikada ne dobija, pa i ako se dobije odmah se netko drugi stavlja na vlast, pogotovu u Zagrebu, gdje je Bandićeva koalicija prva izabrana vlast i to sa niti 15 % glasova ukupnih birača, a svi govore o velikoj većini i u stavrnosti je velika većina, samo je 1/4 Joze Radoša (ostale 3/4 kontrolira stranka) oporba. Itd.

Mislim da je, bez i malo ironije, došao povjesni trenutak da pomognemo našoj bekrajnoj avangardi svaladati i zadnje milimetre i točke. Jer samo nakon toga će krenuti punom parom minimalizam ljudi i pojava.

Tko je glasao

Tako da je tvoja rasprava s

Tako da je tvoja rasprava s mrakom višestruko pogrešna s tvoje strane
@ap
Molim te, kada si već daješ pravo da ocjenjuješ, napiši "normalnim" jezikom što je ispravno i temeljem ćega je to tako, u suprotnom ću smatrati da lupaš besmislice.
Mrak je na kraju, neizravno, priznao i natječaj i grešku s izborom Čovića.
Regrutiranje preko agencije je puštanje agenciji da napravi natječaj. :-)

Tko je glasao

Mucke Molim te, kada si

Mucke
Molim te, kada si već daješ pravo da ocjenjuješ, napiši "normalnim" jezikom što je ispravno i temeljem ćega je to tako, u suprotnom ću smatrati da lupaš besmislice.

Ja sam komentirao mraka i šire, pa se ono višestruko odnosi i na ostalo.

Ad mraka i zakonsko-pravne strane nema šanse za nešto korisno i samo će skrenuti pažnju sa važnijeg djela toga. "Sustav" ima takve zakone i pravosuđe koji ga štite. Ustavni sud je još više izbor "sustava" nego ostali sudovi. Barbić i Crnići još jače štite "sustav" nego Vice Vukojević i Agata Račan. Ovdje je mrak u pravu a ti ne procjenjuješ dobro, iako ima logike s tvoje strane ona ne može uspjeti jer nema važnih povreda zakona a sporedne sitnice koje ne mijenjaju stvar (opet izbaeru Čovića) ne koriste. Neto bolje šanse u hrvanju sa "sustavom" su preko javnog, pa i političkog, djelovanja i uprave, ali ni to uzeti olako.

Na sustav se navodno može utjecati izborima svake 4 godine. Međutim, iskustva smo, a za Zagreb najviše, da se tu najmanje može uticati. Kada je nakon puno izbora prvi put sastavljenja vlast od izabranih, doduše sa niti 15 % glasova glasača ali ipak, vidimo da pod Bandić i SDP imamo sve ono što smo imali od sedamesetih na ovamo, sve snage udružene, i da možemo uticati samo obrnuto. Zato je umjesto sporednih zakonskih finesa korisnije dati težite na to. ssve što se radi a i na velike nezakonitosti tu (a ne sporedne), o kojima ja pišem ali ti npr. ne pokazuješ ni najmaanje znakove razumijevanja.

I Zg holding i IGH d.d., a to je u vezi, specifično krše jako ozbiljne odredbe raznih osnovnih zakona, jer su u d.o.o. i d.d., koji rade sve i ssvaštaa pa i nedozvoljeno, utrpane i razne državne i javne nadležnossti, koje oni krše, pa će najvjerojatnije brzo IGH d.d. baš zbog panike oko togaa biti razdjeljen na cca5 djelova a potom vrlo brzo Zh holding i upravu Grada Zagreba slijedi dramatično prekrajanje na tko zna šta i tko zna šta kako. Npr. zajedmno rade biznis izgradnje stanova za tržište a laa Čačić POS Varaždin, oni sve, i grad i država i nadzor sebe i sve, plus u odnosu na Čačića imaju uključeno više nedozvoljenog, pa je Čačićevo sve sam i sve dobiti njemu a troškovi i problemi državi ipak jednostavnije krešenje zakona, čisto.

Mislim da je to dosta, imam tu okolo dosta komentara koji su dosta konretni. To što tebi i većini to ne izgleda, ne možemo rješiti, za minimalniu edukciju i prikaz zakona koji se odnose na to bi trebalo više toga nešto zaadnjih desetljeća ima u inače jako jako puno plaćenoj prodkciji. Ali probaj čitati neopterećeno, pa ćeš sigurno u mojim komentarima o Gradu Zagrebu shvatiti da je jako jako puno toga veoma neprimjereno i nezakonito. Koliko poznam, i kao takvi su, na žalost, apsolutni vrh bavljenja Gradom Zagrebom. Za dalje o toga je primjereno plaćanje, ima tu jako puno rada i znanja.

Ovaj besplatni dio je očigledno prešao primjereni nivo i dalje izaziva više štete i ljutnje nego razumijevanja, što je inače u skladu sa tematuikom koja se razmatra - problemi su i izišli jer cca 99 % želi čuti jednostavno ono što im odgovara a potom odmah žele da se to tako i rješi.

I zašto bih pomagao IGH-u i Zg holdingu baš sada, kada su okrenuli milijarde, neka se malo pacaju i mole pomoć? Ako jako dobro plate možda i bih.

Kao sluga pokoran odoh delati.

Tko je glasao

niti u jednome času nisam

niti u jednome času nisam "priznao natječaj", ja sam samo napisao kako je čović očigledno postavljen političkom odlukom s čime se ja nužno ne slažem; to nikako ne znači da se u bilo kojem dijelu slažem s tobom, pa i unatoč tome što je krajnji efekt sličan

regrutiranje preko headhunting agencije nije isto što i javni natječaj na kojem ti inzistiraš, dapače, nije niti slično jer su pozicije 180 stupnjeva drugačije

Tko je glasao

i tako mic po mic nitko i ne

i tako mic po mic nitko i ne pita zašto je Ljubi smijenjen odnosno ZAŠTO je na njemu učinjena diskriminacija.
Da li je uopće on odgovoran što je netko o nekome nešto napisao na webu?
Da li bi on trebao biti odgovoran za malo krupnije stvari?
Zašto Bandić nije smijenjen u tom slučaju?

Ovo vaše igranje da li je po zakonu stavljen novi čovjek je meni potpuno razumljivo(smijesno) jer ste SDP ekipa.

Tko je glasao

Ovo vaše igranje da li je

Ovo vaše igranje da li je po zakonu stavljen novi čovjek je meni potpuno razumljivo(smijesno) jer ste SDP ekipa.
Ovo je toćno. Mrak se deklarirao kao simpatizer SDP-a. U svojim nastupima uvjek pokušava bar umanjiti odgovornost za propuste SDP-ovaca.
Mrak je u slučaju pollitika u totalnom sukobu interesa.
On je: vlasnik, glavni urednik, pisac, komentator, sdpovac. sve uz parolu, neovisan ali ne i neutralan.
On se treba opredjeliti ili urednik ili komentator. Nedopustivo je da vlasnik i urednik nameću svoja mišljenja.
Mrakova negativna ocjena dnevniku koji ukazuje na diskriminaciju koju provodi Milan Bandić, s svrhom zaštite kriminala, dovoljno govori o njegovoj neutralnosti.
Interesna ili emotivna ljubav prema stranci vidljiva je u obrani sdp-a u Zagrebu.
Nakon dokazane pljačke, prebijanja i korupcije u ZGholdingu, Mrak se svrstava na stranu Bandića i ne argumentirano brani njegove ne zakonite poteze. Tu ima laganu podršku nekolicine crvenih drugova.
Vrhunac demokracije izražen je izjavom: "Natječaji su nepotrebni, čak štetni"!
Kriminal, nasilje i diskriminacija koji se provode u Zagrebu u režiji SDP-a mogu se zataškavati ali sakriti ne. Naplata za ovakvu politiku doći će već na lokalnim izborima.

Tko je glasao

Hehe, bojim se da si

Hehe, bojim se da si promašio point onoga što Titotuđman želi reći.
Mislim da je on htio reći(a on će me sigurno ispraviti ako griješim) da su svi(uključujući tebe, Oštrića, nemesis, mraka i mene) koji su sudjelovali u toj raspravi u stvari odradili posao za SDP jer se otišlo u krivom smjeru.
Kužiš? Upravo ti i Oštrić(uz svesrdnu podršku od strane nemesis) ste odradili najveći posao za SDP u ovoj priči potencirajući dio priče koji uopće nije problematičan umjesto da se fokusirate na bitno. Nenamjerno, naravno, ali naivno svakako.
S druge strane smo mrak i ja inzistirali da se okanete ćoravog posla i usredotočite na pravi problem.

Eh sad, kad bih koristio tvoj ili nemesisin rječnik mogao bih reći da ste sudionici kriminala jer ste pomogli u njegovom zataškavanju(i usput prilično narušili svoj kredibilitet), ali neću nego ću citirati tvoju rečenicu:
Naplata za ovakvu politiku doći će već na lokalnim izborima.

silverci

"Isto i jednako nisu ni isto ni jednako."
silverci

Tko je glasao

Mi neutralni možemo samo

Mi neutralni možemo samo pretpostavljati da li je to slučajno ili namjerno odabran smjer, ali ako uzmemo u obzir poznatu i u pravilu najčešće korištenu metodu aktualne politike "odvračanje pozornosti od bitnog" onda je to to,odradili ste posao kao po njihovoj narudžbi.
I meni sada ne pada ništa drugo na pamet osim da je Oštrić u dilu sa Bandićem i da će sa svojom "zeleno/blogerskom" listom upast u skupštinu.

Tko je glasao

Moje viđenje stvari. SDP i

Moje viđenje stvari.
SDP i Bandić pokrenuli su projekt smjene Ljubičića da bi popravili lošu sliku koju je zagrebački sdp stvorio. Ta promjena samo je još jedna prijevara prema kojoj se ne mjenja ništa osim lutke na koncu. Projekt im je krenuo jako dobro, javnost je zagrizla i s odobravanjem čekala smjenu. Čović kao tip koji ni ne smrdi ni ne miriši trebao je ispasti zvijezda prelaznog roka. Odmah po imenovanju sve su novine bile pune novog predsjednika uprave holdinga.
Najednom, šok. Zelena lista svojim priopčenjem upozorila je javnost na nepravilnosti kod izbora Čovića.
Nakon toga mediji su zašutjeli o holdingu i Čoviću.
Bandiću i SDP još više pada ugled a sve populističke akcije koje pokreće Bandić, javnost prihvaća s gađenjem.
Na to stanje reagira Mrak i manirima vrhunskog spin doktora obrušava se na Oštrića i sve koji su ukazivali na SDP-ovu prijevaru.
Koliko je mrak "dobar" spin doktor vidljivo je po dijelu pollitičara koji su popušili mrakovu tezu o Bandičevoj bezgrešnosti. On je uspio kriminalce sakriti a nemesis, oštrića i mene optužiti za lažne otužbe nevine partije.
Na žalost sdp-a, mrakova aktivnost nije bila dovoljna jer je projekt "holding" propao i proizveo još veće probleme.
Osobno kada sam išao pisati o nepravilnostima sdp-a točno sam znao od koga i kakve reakcije treba oćekivatii. Mrak me nije iznevjerio :-)
Uvjek sam zadovoljan kada je burna reakcija. Strelica pogodila cilj.

Tko je glasao

Moje viđenje stvari. Uzmimo

Moje viđenje stvari.
Uzmimo da je potpuno tako (dobar dio sigurno jest). Šta imamo - odličan ne samo spin nego sav kontinuitet narodnog poslovanja pod vodstvom avangarde, uključujući rdovna i dragocijena bockanja te odsustvo i minimalnog bavljenja i pažnje šta se stvarno radi, čak i od strane avangarde.

Za opću informaciju - avangarda zadnjih desetljeća nema nikave točne koncepcije i organizaciju djelovanja i to što radi u konkretnom i djelovima nije namjerno. Namjerna je samo inercija da su široke raznovrsne snage za nastavak napredovanja kakvo je krenulo sedamdesetih, uključujući nužnost nužnosti koja nije nužna ali se po inerciji ne da izbjeći a to je avangarda, vodstvo. Sve ostalo je nenamjerno, uz uspjehe i kolateralne žrtve, jer takvo široko i sveobuhvatno napredovanje ni najpametniji ljudi svijeta ne bi nešto bitno različito uspjeli organizirati, jer je organizacija nešto posve suprotno od te masovne opredjeljenosti i prakse i odavno je apsolutno nemoguća bez veće kontrapojave ili kapitulacije.

Dakle, budimo malo realni - i za minimalni uvid u stvar i poslovanje treba malo više toga, a donje je uopće pokazati zanimanje. Iskusni ljevičar Oštrić i njegovi su se povjesno, nakon 40 godina, udostojili malo baciti pogled u tom smislu sa visoke kule, iz podzemlja i sa apstraktno prirodnih obitavališta i ni manje ni više nego odmah objava. Po nekim kriterijima to može izazvati više toga nego npr. Komunistički manifest objavljen prije 160 godina. Ne znamo kud sve to vodi ali kako je krenulo već vidimo da su krenula pitanjaa samog poslovanja i vjerojatno su već sada sporedne tekuće pizdarije tipa SDP, HDZ, HNS ... tim više što je to samo po sebi previše zbrkano i uskuhalo zajedno sa raznom materijom.

Hoću reći da se na neki način vidi da igra zadnjih 40 godina zastaje i tone a minimalno bavljenje i pažnja šta se stvarno radi i oko daljnjeg poslovanja ulazi na scenu. Možda je već sada kasno za većinu toga da to uoči i prerikta se, ali ni to nije važno - važno je da li se navedeno zbiva ili ne.

Po svemu sudeći se zbiva. Objava Zelene liste je samo snažna potvrda toga - naši ljevičari ne žure, rađe sačekaju po 20 godina i više da bi nešto dotakli i minimalno objavili.

Drugi još opreznije, pa sve vrvi od provjera kuda to ide, da li će sve stati itd., naa što odgovaravam - sve ukazuje da je konačno krenulo i baš samo poslovanje da je ključ a ne sve će stati, baš ona minimalna normala, uključujući plaćanje. Razne snage skoro sve redovno zbunjene od tih rječi, ne mogu vjerovati da je i to stiglo a opet odmah koče da bi šta protiv toga, nevjerojatna zbunjenost i nevjerojatna disciplina.

Šta drugo iz toga zaključiti, a još je puno znakova da je tako, nego da se je stvar obrnula i da je krenulo navedeno. Razumljivo je da ljudi masovno ne vide i ono što masovno i očigledno vide, baš takav vid viđenja teče dugo i to je već čvrsta inercija, ako ništaa drugo onda radi izbirljivosti i ekskluzivnosti, svatko vidi točku ili sliku koja njemu odgovara i kako mu odgovara, a ukusi su različiti. Vjerojatno se je i zato obrnulo i kenulo kaao je krenulo - tko će i kao dalje poslovati bez čvrstog minimuma.

I onda varke u vizijama. Ljudi gledaju Bandića i kao maglu razne divizije i svitu oko njega. Oni pak još zbunjenije, svakim danom sve zbunjenije gledaju svu tu publiku i još sve zbrkaniju zbilju. A svi zajedno se čude iz kojih neobjašnjivih razloga Bolnica Blato iskusno miruje a projekt Sava i razni veliki prometni koridori nekim čudom apstiniraju i ne uživaju u samorazradi, samofinanciranju i samorealizaciji, i tako desetljećima. Došlo je dotle da su i čuveno JPP (javno privatno partnerstvo), dionice i sto hit čuda izgubili popularnost i zbunjeno se povlače. Svijet koji smo ponavali nastavlja svojo inercijom ali mu se svaki dan obrće sve više toga naopako, da će iduće vrijeme biti neizdržljivo od toga. Vjerojatno se je i zbog toga prešlo na poslovanje i zarade, umjesto bavlljenja time i financiranja.

A to o čemu govorimo je zajedničko maslo širokih snaga, uključujući dosta naroda koji se buni - buni se za to što nije za pijanku na zajednički račun i što nije pio, nego što jedan za drugim vođe ne uspjevaju to najbolje osigurati i umjesto sve bolje i bolje pijanke stiže ceh. Kao što u Srbiji uzaludno likvidiraaju jkednog za drugim vođu i, logično, dobivaju sve gore rezultate, i ovdje teče takav proces. radi se o tome da je pijanka na zajednički račun dosegla svoju punu zrelost i sada se intenzivno seksa (u prijevodu na hrvatski - jebe se) sve u šesnaest sa novim i starim izazovima, s kim stigne i tko stigne i kako bane.

Zaključno, dvije su grupe zajedničkog posla u vezi toga:
1. bavljenje pijankom u toj fazi
2. ostalo poslovanje.
I u jednoj i drugoj grupi zajedničkih poslova je nastupilo poslovno doba "nema džabe ni u stare babe" (i slično). Konačno !

Tko je glasao

... i onda se si probudio?

... i onda se si probudio? ili je svizac zamotao čokoladu?

Najednom, šok. Zelena lista svojim priopčenjem upozorila je javnost na nepravilnosti kod izbora Čovića.
Nakon toga mediji su zašutjeli o holdingu i Čoviću.

ako pažljivo čitaš vijesti, bio je i neki potres u japanu neposredno nakon objave, japanci su jako ljuti i krive tebe i oštrića :)

Tko je glasao

Koliko god se mi trudili

Koliko god se mi trudili "raditi za SDP", Bandić će uvijek učiniti još više!

nemesis

nemesis

Tko je glasao

Sjednice Gradskog

Sjednice Gradskog poglavarstva i Skupštine bi išle javno-otvoreno-transparentno. I opet ne valja?

silverci

"Isto i jednako nisu ni isto ni jednako."
silverci

Tko je glasao

Sjednice Gradskog

Sjednice Gradskog poglavarstva i Skupštine bi išle javno-otvoreno-transparentno. I opet ne valja?

LLLLLOOOOOOLLLLLL

Bilo bi to u isprobanom stilu druga Fidela Castra i druga Mao Zedonga i uz logističku potporu dežurnih apologeta koji izjavljuju:
"...mogao bih reći da ste (Mucke, Oštrić i nemesis op.nemesis) sudionici kriminala jer ste pomogli u njegovom zataškavanju..."

Ova izjava odzvanja orvelovskim novogovorom u kojem je rat mir, a mir je rat (usp. George Orwell, 1984). Zamislite info-ekrane na zagrebačkim trgovima s kojih grmi orvelovština s Bandićevim naglaskom. Strava i užas!

nemesis

nemesis

Tko je glasao

Da li bi on trebao biti

Da li bi on trebao biti odgovoran za malo krupnije stvari?

ma naravno da je, u tome i je cijela poanta

Ovo vaše igranje da li je po zakonu stavljen novi čovjek je meni potpuno razumljivo(smijesno) jer ste SDP ekipa.

ako nisi pratio razvoj cijele diskusije, moja osnovna teza je da ako kreneš protestirati protiv nečega (smjene ljubičića i instalacije čovića) onda se treba zadržati na argumentima koji idu u tvoju korist i koji su nepobitni, a ne da u istom tom priopćenju zazivaš članke zakona koji se na cijelu priču uopće i ne odnose i govoriš o nezakonitosti koja se nije dogodila - a sve iz jednostavnog razloga što će se to skužiti i onda osnovna tema cijelog protesta pada u vodu jer nisi vjerodostojan sugovornik

Tko je glasao

Slažem se, uvijek ista

Slažem se, uvijek ista priča. Sad da iza toga npr.stoji HBO vrlo lako svi blogeri padaju u vodu...ajd nekom poslije objasni da oni ne zastupaju sve blogere.

Tko je glasao

ne oslanjaš se na zakon ja

ne oslanjaš se na zakon

ja se ne oslanjam na zakon? pa cijelo vrijeme ti ga citiram i uporno te molim da mi pokažeš gdje u zakonu piše riječ natječaj a ti uporno ne uspijevaš pokazati takav članak?

Ponovo tvrdiš nešto što nije istina. Prilažem link na dokument http://ivan-hrvacic.iz.hr/prijevara.html kojeg je potpisao pokojni Ivica Račan iz kojeg se vidi da se uprava bira natječajem. Na taj natječaj se javilo preko dvadeset kandidata. Taj dokument u potpunosti pobija tvoje "od oka" teorije i opisuje zakonsku proceduru.

evo pročitao,
i gdje se tu oni pozivaju na zakon koji kaže da mora biti natječaj? nigdje! natječaj je samo jedan od mogućih alata za pronalaženje kandidata, moj je stav da za takvu poziciju on nije primjerena metoda, za razliku od ivice račana ja ipak imam 15+ godina iskustva rada u privatnom sektoru

Da nas poučiš koje su to metode "regrutacije" bolje od natječaja?
pa u konkretnom slučaju, da je meni zapao taj zadatak ja bih tražio ljude preko headhunting agencije ako ne bi osobno znao nekoga tko može odgovarati opisu
ono što se desilo sa čovićem je da je on politički postavljen na tu poziciju (s čime se također ne slažem)

Tko je glasao

Pozivam zainteresirane da

Pozivam zainteresirane da pomognu u sastavljanju tužbe ili da eventualno organiziramo neki prosvjed.
Ako je slučaj toliko jasan kako ti predstavljaš onda ti pomoć ne treba. Malo doradi post i to ti je to.
Evo ti upute o kaznenoj prijavi i obrazac kaznene prijave.

silverci

"Isto i jednako nisu ni isto ni jednako."
silverci

Tko je glasao

Ako je slučaj toliko jasan

Ako je slučaj toliko jasan kako ti predstavljaš onda ti pomoć ne treba
Zahvaljujem se, napravit ću tako.

Tko je glasao

Pozivam zainteresirane da

Pozivam zainteresirane da pomognu u sastavljanju tužbe ili da eventualno organiziramo neki prosvjed.
U profesionalnom radu sam kroz dulje vrijeme, radi otklanjanja barijera za rješenje pojedinih važnih djelovaa posla inače masovnog karaktera, morao ulaziti u veoma složena i nezahvalna hrvanja s upravom i vlašći.

Nakon što to rješim, pa i revolucionarno, što otvroi vrata za brojne slučajeve, kao automati "zarađuju" masovno na tome, hvale se kako mogu to rješiti itd. a ja navlačim sve više i više neugodnosti, respekt ali i ...

Gledano iz te dulje aktivnosti to ima smisla ili kao jako masovna i tečna praksa ili kao neki profesionalni rad ili obrnuto - pustiti da iskrizira, kao što ide.

Kada sada mene uvlače u nešto, odbijam i to ću raditi jedino kada profesionalno nemam drugog izbora, a pitanje je i tada, jer mi se u 2008.g. javljaju sa onim što je bila davna utakmica.

Sada je inače doba kada je već krenulo jako puno pitanja i inicijativa, a to će rasti, i zapravo se svi slažu, stzrukture moći vlasti pogotovu, da se stanje "sredi", klima slična Rusiji, svi su za red, pa treb imati na umu da to kod nas neće ići tako.

Jako puno toga je vezano za puno ozbiljnije aktualne stvari, pitanje ozbiljnih količina milijardi i rješenja, uopće šta se radi i kako, šta će se raditi. Profesionalno gledano, a to je oko puno novac i složenih igri, sada je vrijeme kada se više ne mogu izbjeći minimalno ozbiljna suočavanja sa svim pitanjima. U tom smislu procjenjujem da se to neće rješiti niti kroz stranke niti kroz istaknute ljude, u niz desetljeća nisam doživio da je politika zaslužna za bilo šta pametno a gluposti napretek paa gdje bi sada nešto ozbiljnije, te da je praaktički svejedno tko će biti predsjednik uprave ZG holding, čak i tko će dobit vlast u Zagrebu. Jer ćemo sve ozbiljnije sigurno morati rješavati mi drugi, a oni će još dulje vrijeme biti aktualni samo u smislu da prave manje pizdarije i problema.

Pa ja više ne bi gubio vrijeme na njih, a čak ni do sada nisam naročito, zbog navedenih iskustava.

Tko je glasao

te da je praaktički

te da je praaktički svejedno tko će biti predsjednik uprave ZG holding
S ovim se mogu složiti. Diskriminacija se ne odnosi samo na holding. Potrebno je stati s tom praksom u cijeloj hrvatskoj. Tako je u Podravki, Ini, HŽ, ZLZ, brodogradilištima ...
Ne smijemo dozvoliti da nas smatraju nesposobnom stokom koju iskorištavaju. Moramo shvatiti da podobni a nesposobi kadrovi za te partije koje ih instaliraju, kradu. Oni uništavaju.
Bez obzira na odaziv stvar mogu odvoziti i sam.

Tko je glasao

Ispričavam se što ne mogu

Ispričavam se što ne mogu ocjenjivati komentare a i neke druge opcije su mi onemogućene. Ne znam dali je to tehničke prirode ili "kazna" urednika za nepodobne tekstove i komentare (ne radi u Mozilli i IE-u).
Ovaj dnevnik trebao bi dati odgovor, zašto je potrebno napraviti natječaj za svako radno mjesto koje se popunjava. Zbog toga jer je sve drugo DISKRIMINACIJA.

Tko je glasao

Ne znam dali je to tehničke

Ne znam dali je to tehničke prirode ili "kazna" urednika za nepodobne tekstove i komentare (ne radi u Mozilli i IE-u).

Možda ne koristiš Firefox 3? Ni meni nije radilo dok nisam instalirao brand new firefox...gdje su ona vremena kad je sve bilo jednostavno, danas, otvoriš pollitiku i već ti ode megabajt prometa.. :)

Tko je glasao

dobro kaže Mucke, to je

dobro kaže Mucke, to je diskriminacija : idi na Optimu, za 50 kn mjesečno imaš neograničeno (flat), ali moraš uzest i fiksnu (60 kn mjesečno) + još 68 kn mjesečno za brzinu 2/384 = ukupno 178 kn mjesečno...

Tko je glasao

a koliko košta

a koliko košta telefoniranje?

je li tko što čuo o metronetu?

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

60 kn mjesečno ''OptiFix''

60 kn mjesečno ''OptiFix'' + 100 minuta besplatno...postoječi broj možeš zadržat, modem za internet je besplatan na ugovor 2 god...provjerit na stranici jeli tvoj tel broj dostupan za njih...

Tko je glasao

hvala, pogledat ću.

hvala, pogledat ću.

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

Možda ne koristiš Firefox

Možda ne koristiš Firefox 3?
Ugradio tricu i ocjenjujem kao lud :-).

Tko je glasao

Možda ne koristiš Firefox

Možda ne koristiš Firefox 3?
Instalirati ću, hvala.

Tko je glasao

Novost je i to da admin

Novost je i to da admin ograničava broj ocjena koje se mogu dati u jednom danu! Nadam se da ćemo dobiti lako razumljivo obrazloženje novog sustava bodovanja na pollitika.com.

nemesis

nemesis

Tko je glasao

Novost je i to da admin

Novost je i to da admin ograničava broj ocjena koje se mogu dati u jednom danu!
Di to piše. Nisam to znao.

silverci

"Isto i jednako nisu ni isto ni jednako."
silverci

Tko je glasao

Novost je i to da admin

Novost je i to da admin ograničava broj ocjena koje se mogu dati u jednom danu!
Hvala na obavjesti.
Ja to razumijem. Kako je inflacija preko 8% potrebno je ograničiti potrošnju. U svrhu toga administrator nas je onemogučio da se razbacujemo ocjenama. :-). Prisiljava nas da štedimo :-)

Tko je glasao

Dugi proces napredovanjaa

Dugi proces napredovanjaa pod vodstvom avangarde se treba dovršiti dosljedno tako, pogotovo jer je nakon vječnosti pri kraju, da bude čisto. Ne bi valjalo da 1 % odstupanja posluži za novu vječnsot neraščišćenog.

Onda će se podvući crta i krenuti će era ravnopravnih uvjeta, bez diskriminacije i bilo čega, od starta do cilja, pri čemu će većina avangarde već biti s onu stranu ciljne crte a razne ravnopravne divizije će organizirano kamioni dovoziti polomljene i iz groba do startne crte, da bi se ispunila sva pravila o ravnopravnosti takmičenja pošteno suđenej (npr. glavni sudacc Mesić, graađaanin sa najviše podrške i iskustva i najboljim rejtingom za to), JOT (gale) i sve drugo.

Ta Olimpijada je veoma blizu i bit će zanimljivija od ovih poznatih, pa i bikovskih i gladijatorskih borbi i svih turbo ljepotica u svim pozama, sve je to istrošeno. Zato malo ohladiti televizori, sačuvati kakvo piće i živce i kada krene uživati. Program će uskoro biti objavljen na pollitika.com.

Tko je glasao

Ta Olimpijada je veoma blizu

Ta Olimpijada je veoma blizu i bit će zanimljivija od ovih poznatih, pa i bikovskih i gladijatorskih borbi i svih turbo ljepotica u svim pozama, sve je to istrošeno. Zato malo ohladiti televizori, sačuvati kakvo piće i živce i kada krene uživati. Program će uskoro biti objavljen na pollitika.com.
Koliko je još daleko olimpijska vatra do cilja?
Bojim se da će se ovaj olimpiski plamen ugasiti prije nego što se crta povuće. Polomljenih će biti previše a kamiona premalo.

Tko je glasao

Mucke, budmo objektivni.

Mucke, budmo objektivni.

Svima je jasno da je ta Olimpijada blizu i da se teče sklaadno, kao je i inače teklo, pa sada treba samo malo strpljenja i pripreme za te velike igre.

A ni za kamione i polomljene ne treba brinuti, sve će to odraditi institucije sistema i bezbroj dokaazno sposobnih ljudi.

Samo strpljenja i najmještanja u što ugodniji položaj za promatranje i sudjelovanje.

Tko je glasao

Znam da zahebantska sprdnja

Znam da zahebantska sprdnja s Olimpijadom ide u drugom pravcu, ali, pitam se, za kakav bi se sitniš u CRO mogla organizirati ta zeusovska manifestacija ako su "šparni" Kinezi utukli oko 350 mlrd. yuana (44 mlrd $). Jel' bi se moglo kod nas, kad se udruže divizije i najveći sinovi i kćeri udarnički pljunu u ruke, ta priredba uprizorit za manje od 100 milijardi? Uz takve snage i potisnute resurse, zašto se ne kandidiramo?

2decicrnog

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci