Tagovi

Hrvatska je vodila obranbeni a ne domovinski rat

?itateljice i ?itatelji Pollitike.com (exclusivno), pro?itajte ovu dugu i mozai?nu raspravu i uklju?ite se, ne u traženje ispravnosti to?ke i zareza ili ove ili one bolje rije?i, nego najboljih rješenja pa i boljih rije?i za upute, kako iza?i iz ovog užasnog kaosa, u kojeg su gurnuli Hrvatsku, bezdušni hrvatski politi?ari.

Ve? u ovom uvodu, molim vas iza?ite na izbore i nedajte svoj glas nijednom komunjari niti dosadašnjim politi?arima, koji su gurnuli Hrvatsku u ponor ili nisu sprije?ili lopove da obezvrijede Hrvatsku i svedu marljivi Hrvatski narod na dno bijede. Birajmo za predsjednika poštenog ?ovjeka bez komunisti?kih i plja?kaških repova, a taj je jedini kandidat Josip Jur?evi?.

Naziv Domovinski rat je lijep, ali neispravan i porazan za Hrvatsku

Još dok sam bio mla?i i sudjelovao u raznim oblicima vlasti od gradske preko županijske do nekih oblika državne vlasti u Republici Hrvatskoj, skretao sam brojnim politi?arima, uklju?uju?i i predsjedniku RH, Dr. Franji Tu?manu, da je naziv Domovinski rat lijep, ali neispravan i porazan za Hrvatsku. Skretao sam ja pozornost i na druge nevaljavštine pa i na lopovluke na pomolu u ono doba. Nisam uspio! Prognali su me iz zavi?aja pa sam se morao vratiti u Švicarsku, gdje sam ranije kao hrvatski emigrant radio. U domovini, u Zavi?aju radio sam danono?no, odrekavši se pla?e u korist raznih potrebnika pa su me proglasili ludim, a Županijske vlasti su me zatražile fakultetsku diplomu jer im je bilo nepojmljivo da jedan umirovljeni intelektualac radi gratis uredske i teške fizi?ke poslove. U Hrvatskoj se rad ne cijeni niti promi?e. Ponavljam, nisam spadao u one, koji su radili za sebe, nego u skupinu onih Hrvata, koji su radili za Hrvatsku. Upravo takovi su u današnjoj Hrvatskoj obezvrije?eni, poniženi, gaženi ili gurnuti na stranu, da se gazitelji ne bi podbardali na njih.

Pitanje naziva Domovinski rat

Unato? upornome i trajnom objašnjavanju zašto naziv Domovinski rat nije ispravan, nisam u to do danas uspio uvjeriti moje mjerodavnije sugovornike. No, moje ondašnje stajalište o nazivu rata nisam promijenio do danas i ne ?u ga mijenjati nikada jer prelijepi naziv Domovinski rat nam više škodi, nego koristi.

Pojašnjnje: Nije se u tome ratu borila me?usobno nijedna hrvatska pokrajina niti Hrvati me?usobno u nijednom hrvatskom gradu pa je prema tome naziv Domovinski rat neispravan. K tome Domovinski rat i Gra?anski rat su vrlo srodni, a u takvim slu?ajevima svi sudionici rata su podjednako krivi.

Neispravni naziv Domovinski rat je bar jednim dijelom pridonio da su hrvatski branitelji dospjeli pred politi?ki sud za ratne zlo?ine u Den Haagu i sudi im se pred hrvatskim sudovima.

K tome, naziv Domovinski rat, napose preimenovan u Gra?anski rat je najbolja kamuflaža Srbiji za skrivanje njihovih zlo?instava protiv Hrvatske, a ta su bila u planu i u sprovedbi:

Okupacija Hrvatske na ?etiri petine njenog prostora;

Etnocid ubijanjem i progonom Hrvata s vjekovnih svojih prostora;

Plja?ka svevrsne hrvatske imovine: gospodarske, kulturne, umjetni?ke, sakralne...

Vandalizam u svima razarala?kim i uništavaju?im oblicima,

Miniranje Hrvatske nagaznim minama na svima prostorima, koje su Srbi okupirali...

Istu primjedbu na neispravanost naziva Domovinski rat širio sam me?u braniteljima i napisao o tome barem desetak ?lanaka, od kojih su neki objavljeni za javnost, ali sve je ostalo na istomu. Hrvatska je vodila Domovinski rat. To nam se podobro osve?uje jer su u Domovinskom ratu, koji je srodan s Gra?anskim ratom svi podjednako odgovorni i krivi.

Predlagao sam izbor od nekoliko naziva za srbsku agresiju na Hrvatsku

Predlagao sam i kod toga ostajem i danas, da se rat Srbije protiv Hrvatske treba nazvati pravim imenom, u kojem neizostavno mora stajati Srbija u imenu agresora kao na primjer:

Srbski okupacijski rat na Hrvatsku

Domovinsko-obranbeni rat protiv agresorske Srbije

Hrvatski obranbeni rat protiv srbske agresije

Hrvatski obranbeni rat protiv srbskog genocida

Hrvatski obranbeni rat protiv srbske ekspanzije

Hrvatski obranbeni rat protiv srbskog genocida i vandalizma...

U ovome smislu odgovorniji i pozvaniji od mene vojni ideolozi, povjesni?ari i politi?ari trebali su i trebaju još uvijek najboljim skupnim nazivom imenovati Hrvatski obranbeni rat protiv Srbije. Pritome treba uvijek imati pred o?ima istinu, da je Srbija ovim ratom imala cilj ostvariti Veliku Srbiju na hrvatskom prostoru sve do postavljene granice: Karlobag - Karlovac - Virovitica - do Ma?arske. Naziv rata treba tako komponirati, da ukazuje na agreseora i njegova zlo?instva, da bi ostvario lopovski cilj.

Ponavljam radi zna?aja ve? naprijed napisano:

Nije Srbija samo najbrutalnijim ratom osvajala hrvatski prostor, nego je masovno progonila Hrvate s njega, ubijala sve Hrvate koji su se na bilo koji na?in protivili srbskom osvaja?kom ratu jer je za Veliku Srbiju trebalo imati o?iš?eni prostor od Hrvata i svih hrvatskih tragova.

U taj Srbski okupacijski rat na Hrvatsku, uz genocid ubijanjem i progonom Hrvata s njihovih vjekovnih ognjišta, spada plja?ka hrvatske gospodarske, kulturne, sakralne i druge imovine...

Niti to nije bilo dosta srbskim osvaja?ima Hrvatske, nego su dodatno sprovodili feritisti?ki (pradivlja?ki) vandalizam paljenjem i miniranjem hrvatskih ku?a, škola i drugih gra?evina s istaknutim zlo?inom prema hrvatskim sakralnim objektima, grobljima i spomeni?koj kulturi.

Da je naziv Domovinski rat, kojeg se manje ili više u svjetskoj literaturi poistovje?uje s Gra?anskim ratom neispravan i za nas Hrvate porazan, valja pro?itati priloženi ?lanak srbijanskog predsjednika objavljenog u visokotiražnom njema?kom listu: Die Welt.

SRBIJANSKI PREDSJEDNIK U RAZGOVORU ZA NJEMA?KI WELT

Tadi?: Srbi su dali najve?i doprinos miru na Balkanu

Ulogu zlo?inca za Srbiju moram odbiti, iznio je Boris Tadi? u razgovoru za njema?ki list naglašavaju?i kako se na prostoru zemalja nastalih raspadom Jugoslavije vodio gra?anski rat u kojem su svi sudjelovali.

Srbi su narod koji je na Balkanu dao najve?i doprinos prevladavanju prošlosti, izjavio je za njema?ki Welt srbijanski predsjednik Boris Tadi? ujedno poru?uju?i da odbija ulogu zlo?inca za Srbiju.

Izrazio je žaljenje kako je jedini predsjednik koji se ispri?ao za zlo?ine svoje države, drže?i da su ostali predsjednici zemalja propustili napraviti isto za krvoproli?e nad Srbima.

Ulogu zlo?inca za Srbiju moram odbiti, iznio je u razgovoru za njema?ki list naglašavaju?i kako se na prostoru zemalja nastalih raspadom Jugoslavije vodio gra?anski rat u kojem su svi sudjelovali. (Podebljao D.H.)

Zbog toga se svi moramo odrediti prema našoj odgovornosti, smatra Tadi?. Osvrnuo se i na prozivke kako Ratko Mladi? za kojim Haag još traga, uživa zaštitu policije Srbije, isti?u?i da ga takve teze ?ine žalosnima.

''Naš policijski sustav je od vrha do dna usredoto?en je na hvatanje Mladi?a”, iznio je srbijanski predsjednik navode?i kako je od 46 optuženika, Srbija do sada izru?ila Haagu njih 44.

Hrvatska država mora tužiti Tadi?a za lažne obmane

Pasivno držanje države Hrvatske, napose njenog predsjednika Stjepana Mesi?a i Hrvatskog pravosu?a prema srbskim zlo?incima, srbskim klevetama, lažima svih vrsta i obtužbama hrvatskih branitelja, zabrinjava sve Hrvate. Hrvatski narod radi pravosudne pasivnosti i kleveta na svoj obraz postaje ve? pomalo, ali sigurno nacionalni i psihološko-socijalni slu?aj.

Predsjednik okupatorske Srbije Boris Tadi? brani Srbiju pred Svijetom, a Stjepan Mesi?, predsjednik Hrvatske, koja je bila žrtva srbskih zlo?ina razvoja?uje hrvatske generale ili ih šalje pred politi?ki sud za ratne zlo?ine u Den Haagu.

Zašto Hrvatska ne lovi zlo?inca Ratka Mladi?a

Još nismo vidjeli istaknutije zalaganje Hrvatske za lov najve?eg zlo?inca Ratka Mladi?a, a taj je radio najstrašnije zlo?ine u Hrvatskoj, me?u kojima i miniranje brane Peru?e, koja je prijetila neprocjenjivom katastrofom ljudskom, kulturnom i gospodarskom. Takove zlo?ine nije radio ni Hitler, ni Staljin ni Josip Broz Tito...

Hrvatsko pravosu?e se igra oko isporuka srbskih zlo?inaca iz drugih država. Zar nije neisporuka zlo?inca Vasiljkovi?a ili Kapetana Dragana pljuska hrvatskom pravosu?u od Australije?! Jest, prava pljuska, tim ve?a jer je pogodila Hrvatsko pravosu?e u pospanosti!

Zašto Hrvatska nema „lovne institucije“ za zlo?ince?!

Zašto Hrvatska ne organizira „Lovne institucije za ratne zlo?ince“ poput Židova, koji još i danas uspješno love zlo?ince iz Drugog svjetskog rata!?

Zašto Hrvatsko pravosu?e ne ispituje amnestirane „gulitelje krumpjera“, koji su im bili nalogodavci i koji su ih silili na kopanje grobnica za poubijane Hrvate?!

Najistaknutiji hrvatski branitelji su u Den Haagu, a brojni srbski zlo?inci (amnestirani i neamnestirani) ne samo da še?u po Hrvatskoj i imaju dvostruko pravo glasa, nego se nalaze u hrvatskim organima vlasti i ?ak se natje?u za predsjednika Republike Hrvatske.

Srbski zlo?inci iz Srbije i iz redova srbskih petokolonaša u Hrvatskoj su (primjerice!) poubijalu u Slunju 275 posve nedužnih Hrvata, uklju?uju?i 6-mjese?nu djecu kao planirane, a ne koleteralne žrtve i nije do sada prona?en i osu?en nijedan srbski zlo?inac. Zašto drijema hrvatsko pravosu?e?! Ja sam osobno poslao svima na vrhu u Hrvatskoj poimeni?ni popis poubijanih i poklanih slunjskih Hrvata i Hrvatsko pravosu?e nije do sada otvorilo nijedan postupak.

Hrvatska se stostruko puta više bavi Branimirom Glavašem radi desetak kolateralnih, pardon i drugih srbskih žrtava u Osijeku, a ne progoni nijednog srbskog zlo?inca radi 1500 hrvatskih žrtava u Osijeku i razaranja grada, uklju?uju?i i Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku.

Hrvatska u ulozi „Najpokorniji sam sluga pokorni!“ je osudila hrvatskog branitelja Mirka Norca za nekoliko poubijanih Srba u Medku, koji su bili ?lanovi Teritorijalne obrane, dakle neprijateljski vojnici u civilu. Taj minimum, da su srbski teritorijalci i ?etnici oba spola ratovali u civilu trebalo bi znati Hrvatsko pravosu?e, ako to ne zna drugorazredna švicarska pravnica, koju su „Najpokornije, pokorne sluge“ u Hrvatskoj primale preko crvenog tepiha.

Hrvatski branitelj Mirko Norac je osu?en, a pitamo se, jeli itko od srbskih zlo?inaca osu?en za po?injene hrvatske žrtve u Gospi?u, u Širokoj Kuli i po ?itavoj Lici. Nitko! Svi su oni „ljuštili krumpjere“, a za koga su to ?inili?!

Zašto Hrvatsko pravosu?e ne uhiti i osudi Savu Štrbca?!

Jedan srbski zlo?inac Savo Štrbac stavlja Hrvatsku na obtuženi?ku klupu politi?kog suda u Den Haagu, umjesto da Hrvatsko pravosu?e dovede Savu Štrbca u Hrvatsku i osudi ga na doživotni zatvor radi brojnih laži, kleveta i tužbi protiv Hrvatske.

Zašto Hrvatsko pravosu?e svojom inicijativom i ulogom ne istraži i kazni pojedine Hrvate, po?initelje nepotrebnih srbskih žrtava, a ne po nalogu hrvatskog neprijatelja Save Štrbca?!

Na ime Hrvatske i Hrvata pljušte na me?unarodnom polju i na prostoru bivše Jugoslavije svevrsne klevete, laži i obtužbe, a Hrvatska šuti iako je bila žrtva nametnutog rata od Srbije.

Hrvatska ?e u svome stilu „Mea culpa, mea maxima cupa“ odšutiti i na govor srbijanskog predsjednika Borisa Tadi?a, koji je naprijed predstavljen.

Ovo je samo djeli? hrvatske bijede, kojoj pridonosi Hrvatsko pravosu?e

Ovdje je spomenut samo djeli? djeli?a nebrige hrvatske vlasti i napose hrvatskog predsjednika i Hrvatskog pravosu?a po pitanju neisticanja i ne su?enja srbskim zlo?incima za enormno visoke zlo?ine po?injene Hrvatima.

Hrvatski predsjednik Stjepan Mesi?, umjesto da brani Hrvate, koristi svaki komunisti?ki dernek, da napada Hrvate. Hrvatska politi?ka naiva ili pokvarenost, ostavlja ga iza isteka mandata i dalje u visokoj ulozi, pla?enoj s pola milijuna kuna od hrvatskih platiša poreza, da bi mogao i dalje klevetati i obtuživati vlastiti narod. Imamo li mi Hrvati zdrave pameti?!

Mesiš je najviše pozicionirani ?ovjek u Hrvatskoj, koji ne dolazi niti konvencionalno na grob utemeljitelja suverene države Hrvatske Dr. Dranje Tu?mana. Je li uop?e zamislivo da nasljednici Georga Washingtona, Guiseppea Garibaldia, Kemala Mustafe, Theodora Herzla... ne dolaze u konvencionalne posjete ovih i njima sli?nih velikana...

Kakvog to predsjednika ima država Hrvatska?! Umjesto da ga se skine s vlasti prije isteka mandata, njemu se produžuje vlast kao njegovom perdhodniku, zlo?incu Josipu Brozu Titu. Komunjaru Mesi?a treba lustrirati po na?elima Europske Unije za lustraciju komunista iz redova vlasti.

Isto tako treba lustrirati komunsti?ke i protuhrvatske kandidate za budu?eg hrvatskog predsjednika, poglavito druga Ivu Josipovi?a i drugaricu protuhrvaticu Vesnu Pusi? iz roda zlo?inca Grge An?elinovi?a.

Jedini, bez ikakvih poroka kandidat za budu?eg hrvatskog predsjednika je veliki hrvatski intelektualac i poštenjak, antifašist i antikomunist, otac sedmero djece Prof. Dr. Josip Jur?evi?. Svi ostali kandidati imaju dulje ili kra?e repove na savjesti iza sebe.

Dakle, svi Hrvati neutralci, vjernici, nevjernici, antifašisti i antikomunisti imaju najboljeg kandidata za hrvatskog poredsjednika, za kojega dajmo svi svoje glasove, a taj se zove lijepim imenom i prezimenom (Sv. Josip - zaštitnik Hrvata; prezimenom po Sv. Juri - pobjednikom nad nemani!). Taj je: J o s i p J u r ? e v i ?.

Srbija sa protivi postavljanju hrvatskih spomenplo?a

Uz ovakovo ponašanje svih najodgovornijih u Hrvatskoj, napose Pravosu?a i predsjednika Mesi?a, o kakvom ponašanju piše u ovoj mazai?noj raspravi ne treba nas ?uditi da se službena Srbija suprostavlja postavljenju spomenplo?a na logore, mu?ilišta i stratišta hrvatskih branitelja i drugih zarobljenika odvedenih i mu?enih u Srbiji. Takva spomen plo?a ukazuje na srbske zlo?ine vršene na Hrvatima, odvedenim u Srbiju. Srbija je ina?e poznata, da ne priznaje svoje zlo?ine niti se kaje za njih.

Svoju ispriku „In Einrede“ može Boris Tadi? staviti ma?ku na rep: „Izrazio je žaljenje kako je on jedini predsjednik koji se ispri?ao za zlo?ine svoje države, drže?i da su ostali predsjednici zemalja propustili napraviti isto za krvoproli?e nad Srbima.“

Tadi?u, Tadi?u. Tko te ne pozna i u tebi Srbina bez pokajanja?! Jeli ijedan Hrvat ili Bošnjak izazvao rat i dolazio ratovati u Srbiju, a Srbi iz Srbije svih zlo?ina?kih predznaka i petokolonaški hrvatski Srbi oružjem, „dijelenjem poga?e“ ili šutnjom, pravoslavnim krstom i pjesmom ratovali su u Hrvatskoj i u BiH.

Oj Hrvatsko neka neka, duboka te jama ?eka, duboka je koji metar, a duga?ka kilometar. Ili vukovarska: Slobodane, šalji nam salate, bit ?e mesa klat ?emo Hrvate!

Zar se treba ?uditi da djeca skandiraju na utakmicama neumjesne slogane, kad nemaju satisfakciju za osu?ene srbske zlo?ince, koji su im pjevaju?i gornje pjesme ubijali o?eve, majke. bra?u i sestre.

Hrvatsko pravosu?e treba osuditi srbske zlo?ince pa ?e samo od sebe utihnuti dje?je skandiranje.

Pitanje predsjedniku Srbije Borisu Tadi?u

Jeli Zagreb bombardirao Beograd ili obratno i sad bi se po Tadi?evoj logici trebao Zagreb ispri?avati Beogradu.

Jeli se Varšava ispri?avala Berlinu ili se je Willi Brandt ispred Berlina ispri?ao Varšavi.

Nije, gospodine predsjedni?e Tadi?u u Hrvatskoj vo?en Gra?anski rat, kako ga Vi nazivate, nego najzlo?ina?kiji Srbski okupacijski, genocidni i vandalski rat za stvaranje Velike Srbije na Hrvatskom prostoru. Hrvatska se je branila na život i smrt i sada bi se po Tadi?u, trebala ispri?ati zlo?ina?koj Srbiji. „Malo sutra“ - izreka jedne hrvatske dame.

Za taj rat Hrvatski narod traži ne samo Vašu verbalnu ispriku, nego nadoknadu svih ratnih šteta, pla?anje deminiranja Hrvatske, doživotno pla?anje hrvatskih ratnih invalida i nov?ene obveze prema poubijanim hrvatskim braniteljima. Povrat hrvatskog novca, iz zajedni?kog našlje?a, kojeg je poplja?kao Slobodan Miloševi?. Dakako tu spada i povrat i naknada poplja?kane svevrsne hrvatske imovine, koja se nalazi u Srbiji.

Srbiji teško pada isprika, a tek dugovi!?

Op?e je poznato, da se Srbija nije nikada ispri?avala za svoje zlo?ine. Iz stotina raznih zlo?ina, napose atentata, u kojima je Srbija prvak Svijeta, navest ?u samo tri primjera, gdje je izostala srbska isprika:

Prvi: Sarajevski atentat, kojim je Srbija izazvala Prvi svjetski rat, Komunisti?ku revoluciju i iz toga gnijezda izrodio se je i Drugi svjetski rat sa svima zlima iz njega.

Drugi: Atentat na hrvatske zastupnike u beogradskoj Narodnoj skupštini, (bez srbske isprike!), koji je zatrovao odnose izme?u Hrvata i Srba, iz ?ega su nastala nepojmljiva obostrana zlo?instva u Drugom svjetskom ratu.

Tre?e: Masakr nad Židovima u Srbiji, napose u Beogradu za vrijeme Drugog svjetskog rata. Taj masakr Srbija prešu?uje i nije izgradila „Srbski Jasenovac“ Srbija je jedina država u Europi, koja nema svoga „Jasenovca“, a znade se da je upravo Srbija bila prva država u Europi, koja se je hvalila, da je „o?iš?ena od Jevreja!“ O tome je ondašnja Srbija izdala ?ak i poštanske marke i hvalila se je plakatima po gradu i na beogradskim tramvajima, da je Beograd prvi grad u Europi o?iš?en od Jevreja.

Ovo je navedeno samo kao upozorenje, da Srbija ne ?e dozvoliti postavljanje spomen plo?a, koje nju predstavljaju kao sudionika u zlo?instvima.

Samo naiv?ine mogu vjerovati, da ?e takove spomenplo?e ostati trajno, ako se ?ak postave. Evo tome u prilog analognog slu?aja.

Srbija ne ?e biti osu?ena za ratne zlo?ine jer je štite njoj sli?ni lopovi

Samo naiv?ine mogu vjerovati da ?e Srbija biti osu?ena kao ratni zlo?inac na Hrvatskoj. Uostalom Srbija nije osu?ena za zlo?ine u BiH, koji su brojem žrtava i po?injenih ratnih šteta podjednake, ako ne i ve?e nego u Hrvatskoj. Sarajevska tržnica, Srebrenica...

Naprotiv Srbija i srbski zlo?inci u BiH su nagra?eni s Republikom Srpskom, stvorenom na zlo?instvima, a najve?eg zlo?inca Ratka Mladi?a, kojeg pla?a Srbija, „ne može se prona?i?“

Hrvatska tužba protiv Srbije za ratne zlo?ine bit ?e odbijena isto kao i bošnja?ka. Još ve?a vjerojatnost za odbijanje Hrvatske tužbe je pasivno ponašanje Hrvatskog pravosu?a.

Jedinu trajnu osudu Srbije za ratne zlo?ine, za sva vremena može izre?i Hrvatska pravilnim imenom zlo?ina?kog rata, kojeg je Srbija vodila protiv Hrvatske. Isto vrijedi i za BiH, ali to neka odlu?uje Sarajevo.

Pravi naziv, koji ?e naslovom isticati srbsku agresiju i u?i trajno u hrvatsku u europsku povijest bit ?e jedina neizbrisiva kazna Srbiji za njene zlo?ine, za sva vremena.

Lijepi, ali neispravni naziv Domovinski rat je nagrada Srbiji jer ju ispri?ava od zlo?instava.

Toliko za razmišljanje i djelotvorni postupak Svima Hrvaticama i Hrvatima, kojima je stalo do istine, ?asti i obrane Hrvatske.

Uz starodrevni najljepši hrvatski pozdrav: Za dom! - Spremni! Mr.sc. emeritus Dragan Hazler

Komentari

Nomen est omen, po autoru

Nomen est omen, po autoru članka. Po tome se jedan kompleksni događaj u povijesti da svesti tek na jednu riječ, naziv.

To je toliko pojednostavljivanje svega da se ne mogu s tim nikako složiti. I sami pojmovi, agresija, građanski rat, međunarodni rat, intervencija itd opisuju samo neke aspekte tog rata.

Pravi naziv, koji će naslovom isticati srbsku agresiju i ući trajno u hrvatsku u europsku povijest bit će jedina neizbrisiva kazna Srbiji za njene zločine, za sva vremena.

O tome koliko ćemo mi utjecati na stav svijeta ne treba imati nikakve zablude. Oni sve znaju što žele znati, a ne što ne žele znati ne znaju i neće znati niti da se postavimo na glavu.

Sarajevski atentat, kojim je Srbija izazvala Prvi svjetski rat, Komunističku revoluciju i iz toga gnijezda izrodio se je i Drugi svjetski rat sa svima zlima iz njega.

To je događaj koji se desio stvarno davno, i u kojem je jedan Srbin iz Bosne ubio Austrijanca u Bosni koja je bila pod upravom Austrije. Kakve ovo ima veze s Hrvatskom i Hrvatima — isto kao i onaj talijanski anarhist što je ubio Sisi.

Što se tiče isprika, tek se nedavno Francuska ispričala Austriji za Loiusovu ženu.

Tko je glasao

@Daniel Nikolić, postoji

@Daniel Nikolić, postoji još jedno logično tumačenje WW1. Kako je tih godina ujedinjenjem Njemačke, nastajala na francuskoj istočnoj granici jaka država koja se prostirala od sjevernog mora do jadranskog, daklen preko cijele srednje Europe, nastao je problem jakog susjeda na istoku.
To je definirano kao remećenje Gleichgewichta in Miteleuropa (remećenje ravnoteže sile u srednjoj Europi) koje je Francuze tjeralo u preventivni rat. Kako su ovi tradicionalno bili vezani sa Rusima, zatraženo je od prijatelja Rusa da kod svojih balkanskih prijatelja provedu akciju kako bi Njemce oslabili na onom mjestu koje je tada bilo geopolitički najpodobnije. Tako je došlo do atentata u Sarajevu iza koga je stajala Srbija, Rusija i Francuska.O svemu ovome postoje i pisani tragovi koje su otkrili Ljotićevci u arhivama Engleske te su na stranicama nihove "Iskre" iz Minchena 1980 objavili seriju članaka o genezi cijelog projekta. Ja sam čitao te dokumente ( korespodenciju) na razini vojnih atašea.

Tko je glasao

Istina je svakako da je tu

Istina je svakako da je tu bilo više razloga, od raspodjele kolonija do "prejake" Njemačke, koja je smetala mnogima.

Ali je po mom mišljenju, i Austrija malo previše srljala. A nije mogla osvojiti Srbiju dok se nisu umješali Nijemci. Pravo je pitanje što bi bilo da Austrija nije uputila Srbiji onaj ultimatum.

Međutim, pogledaj koje su se države nakon 1. svjetskog rata najviše smanjile: Austrija, Mađarska, Rusija, Njemačka. I to nešto znači.

Ali sve zajedno su Hrvati tu bili sporedni igrači.

Tko je glasao

Da bi se bivša država

Da bi se bivša država lakše prisilila na ulazak u Nato to je bilo najlakše ostvariti separacijom RH (kao kod NDH u II svjetskom ratu, a koja je osnovana da se razbije veliki teritorij i da se dobiju saveznici koji će osvajaču pomoći u osvajanju).

Dakle, prošlom ratu (ako je rata uopće bilo jer je 1996. potpisan sporazum između vlada RH i Srbije da je to bio "oružani sukob" ) najbolje pristaje naziv Rat za ulazak u Nato!

Poslije Rata za ulazak u Nato vojska RH ratuje za Amere i već je na Kosovu.

Tko je glasao

ako je rata uopće

ako je rata uopće bilo

treba se sjetiti i da Hrvatska nikad nije proglasila ratno stanje. Ali to nema veze, de facto je rata bilo.

Tko je glasao

de facto je rata

de facto je rata bilo.

Naravno da je bilo rata ali dvojica ministara Granić i Milutinović su 23. kolovoza 1996. u Beogradu potpisali sporazum u koje u članku 7. spominju "oružani sukobi".

Iz toga proizlazi, da ako su se dvije vlade preko svojih ministara dogovorile kako će nazvati spomenute događaje, onda se oni (prijašnje i sadašnje vlade), pa i mi, trebamo pridržavati spomenutih naputaka.

Tko je glasao

Ovaj bolesnik je iz

Ovaj bolesnik je iz Švicarske i on je, mislim, postavljao spomenik Francetiću. A ako se tko pita zašto baš Domovinski rat a ne neki drugi naziv, borili smo se za domovinu pa je to bila najkrača i svima shvatljiva kombinacija. Osim naravno onih koji su se borili pod jorgan-planinom.

Tko je glasao

Imamo li mi Hrvati zdrave

Imamo li mi Hrvati zdrave pameti?!

Najveći dio svakako da, no nažalost, dobar dio očito (još) ne.

B-52

Tko je glasao

(No subject)

Opinioiuris

Tko je glasao

Ova ti šajkača odlično

Ova ti šajkača odlično stoji. Tko li ju je tako vješto stilizirao?

@marak: kaj ovaj demotivacijski izprdak nije aggresivniji od velikih slova i prostačenja zajedno?

*****************************signature***************************
Povratak neovistnosti državi Hrvatskoj velepobjedom u obrani
od srbske fašo-komunističke agresije 1991.-1995.

Tko je glasao

@opinioiuris Jel to

@opinioiuris

Jel to demokracija iz tebe izvire ?

Tko je glasao

Za deset minusa - Spreman! I

Za deset minusa - Spreman!

I jadan mi je taj "Mr.sc.emeritus" koji ne zna da se piše obraMbeni!???

Tko je glasao

Ne, pise se oslobodilacki.

Ne, pise se oslobodilacki.

Tko je glasao

prema "Koriensko pisanje"

prema "Koriensko pisanje" Hrvatskog državnog ureda za jezik", Zagreb 1942. , te i "Hrvatskog pravopisa" izrađena na temelju § 7. provedbene naredbe k zakonskoj odredbi o hrvatskom jeziku U.m. 1499-1942 od 27.lipnja 1942., a ima se upotrebljavati i kao školska knjiga odlukom Ministarstva narodne prosvjete broj 85142 od 3. studenoga 1943.
valja pisati obranbena, a ne obrambena.

Živia mr.sci., the man who shot Liberty Valance s 10^10 minusa!

*****************************signature***************************
Povratak neovistnosti državi Hrvatskoj velepobjedom u obrani
od srbske fašo-komunističke agresije 1991.-1995.

Tko je glasao

Pardon pardon, nisam znao da

Pardon pardon, nisam znao da je danas 1942.

A na debilizam gornjeg komentara nemam dodati ništa drugo nego reći da će nas baš ti što žive u 1942-goj spasiti :-))))

No, kad vas veseli, samo dajte ... vidim da se ustašoidne horde već skupljaju ...

Tko je glasao

Izgleda da si vidovit, nu

Izgleda da si vidovit, nu samo malo fulaš...
jedno je "ustašoidne horde" (to ti je druga klasa), a drugo su Ustaške horde, to je elita.

*****************************signature***************************
Povratak neovistnosti državi Hrvatskoj velepobjedom u obrani
od srbske fašo-komunističke agresije 1991.-1995.

*****************************signature***************************
Povratak neovistnosti državi Hrvatskoj velepobjedom u obrani
od srbske fašo-komunističke agresije 1991.-1995.

Tko je glasao

Izgleda da si vidovit, nu

Izgleda da si vidovit, nu samo malo fulaš...
jedno je "ustašoidne horde" (to ti je druga klasa), a drugo su Ustaške horde, to je elita.

*****************************signature***************************
Povratak neovistnosti državi Hrvatskoj velepobjedom u obrani
od srbske fašo-komunističke agresije 1991.-1995.

*****************************signature***************************
Povratak neovistnosti državi Hrvatskoj velepobjedom u obrani
od srbske fašo-komunističke agresije 1991.-1995.

Tko je glasao

I daj Boze da vec jednom

I daj Boze da vec jednom skupe.

Tko je glasao

Ne brigaj se, uvijek smo

Ne brigaj se, uvijek smo spremni.

Tko je glasao

Neznam Dragane jeli ti

Neznam Dragane jeli ti prijedlog što se tiče rata sasvim korektan. Mislim da bi se sa srbijanskom stranom trebali glede naziva suglasiti. Ako ga oni nazivaju Otađžbinski a mi Domovinski stranci bi mogli biti zbunjeni. Ako pak kažemo da je obranbeni opet isto. Rat je bio jedan pa bi bilo korektno na nekom zajedničkom okruglom stolu tu stvar raspraviti. Ja taj rat naprimjer uvijek zovem "dogovoreni" obzirom da su ga i na jednoj i drugoj strani vodili pripadnici jugoslovenskig tajnih službi. Ako nije tako razbi me ko sijalicu.

Tko je glasao

hrvatska je, kako sve

hrvatska je, kako sve izgleda kada se dogadjajai sedimentiraju nakon 20 godina,

tzv. OHRAMBENI RAT!

kako za koga, nekom brat, nekom maceha

Tko je glasao

Misliš ovaj rat u kojem smo

Misliš ovaj rat u kojem smo sada, može i Prehrambeni ili Parevrati rat, naime taj rat koji sada vodimo nije još dobio ime. A NOB i Domovinski su povijest.

Tko je glasao

moj deskriptivan

moj deskriptivan naziv:

Povratak neovistnosti državi Hrvatskoj velepobjedom u obrani
od srbske [fašo-komunističke] agresije 1991. - 1995.

*****************************signature***************************
Povratak neovistnosti državi Hrvatskoj velepobjedom u obrani
od srbske fašo-komunističke agresije 1991.-1995.

Tko je glasao

Složila bih se za prof. dr.

Složila bih se za prof. dr. Jučevića, ali ovoga puta s izborima se zbilja nije šaliti. Prof. Jurčević je , u tehničkom smislu, nevinašce prema tim zmijama i njihovim spletkama i svemu na što su oni spremni, mislim na mesić, pusić, josipović, i ergelu koja topoće iza njih, one valentiće, šariniće, perkoviće, gregoriće, porgese, sternove, prke, i ostale.
zato mislim da se jedino prof. dr. M. Tudjman može nositi s tom stoglavom hidrom.

Tko je glasao

Ja još dodajem, da

Ja još dodajem, da spomenutim zmijama nije ni M. Tuđman dorastao jer je prefin, kak to veliju naše bakice.

To je nepopravljiva bagra. Takvi su rušili državu Hrvatsku, onakvu, kakva je bila od 1941-1945. Oni nisu išli za tim da spase državu, mijenjanjem vladara, nego su rušili državu i vladara i gurali šiju pod gedžovanski jaram.

Nisu bez razloga usvojeni izrazi: „Hrvatski jal, hrvatska zloda, hrvatožderstvo (croatokanibalizam), tri Hrvata dvije stranke...“

Teško je biti Hrvat među takvima, ali je na svoj način privlačno.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci