Tagovi

Hrvatska Blogerska Organizacija – neki odgovori (iz „predsjedni?ke“ perspektive ;-)

Generirali smo diskusiju, i to podužu, kriti?ku i argumentiranu (dobro, ne baš uvijek)!

JA PRIZADOVOLJAN!

Blog at its best :-).

Naravno, radi se o osnivanju Hrvatske Blogerske Organizacije, i iako smo kao prvi korak otvorili Facebook grupu (?ini mi se da smo ispo?etka bili dosta popularni u Egiptu ;-), jasno je gdje se vodi glavni „fajt“ :-). Pollitika.com je THE mjesto na hrvatskom internetu za argumentiranu diskusiju (naravno, vezano uz teme „politika i društvo“), i reakcije, odnosno komentari na post (linkan ve? gore) apsolutno zavrje?uju osvrt.

Hej, sto mu debeljuškastih praš?i?a, ?ak se i mrak uklju?io u diskusiju ;-).

U cjelini gledaju?i, kao što sam i gore rekao, ja sam prizadovoljan. Dobili smo i bezrezervnu podršku, i „pozadinsku“ podršku, i „uvjetnu“ podršku, a iznesen je i odre?en broj primjedbi, zahtjeva za pojašnjenjem, pa ?ak i otvorenih kritika.

I u svim tim silnim komentarima (evo, skoro 200!), otvorena su i neka zanimljiva pitanja a ja sam nekako kao osnovna identificirao sljede?a:
- Pitanje kredibiliteta udruge – „tko ste VI da zastupate/predstavljate blogere“
- Problem regulacija bloga – „dobro nam je i ovako, ne trebaju nam zakoni/propisi“
- Blog je/nije „gra?ansko novinarstvo“
- Blog je/nije medij

Za po?etak, pitanje kredibiliteta udruge.

Veljko je u svom komentaru na moj post bio nedvosmislen:

ta udruga ne zastupa sve blogere niti smije govoriti u ime svih blogera.

A dragi moj Veljko, pa kako bi to druga?ije i moglo biti :-))))

Nas cijelih devet (9!) ?lanova osniva?a (i ja kao El Presidente :-), pa ?emo mi govoriti u ime SVIH blogera???

LOOOOOOOOOOOOL :-).

Ja eventualno mogu kao predsjednik govoriti ispred same udruge, ali s obzirom da trenutno i nemamo nekih „usaglašenih“ (da ne kažem „komitetski donesenih“ ;-) stavova, sve što pišem je isklju?ivo moje osobno mišljenje, poduprto brendom Zvone Radikalnog kojeg „njegujem“ u blogosferi ;-).

Ništa više, i ništa manje od toga!

Sli?nu „brigu“ iznosi i mrak u (ve? gore linkanom) postu spominjuju?i problem koji se pojavio u Americi kad je Associated Press donio „cjenik“ (koji je „ispregovarao“ s jednom ameri?kom blogerskom udrugom) po kojem je namjeravao napla?ivati citiranje (i to po rije?i!) svojih vijesti. Vrlo kratki i efektni sažetak cijele pri?e možete pogledati OVDJE. Mraka brine da bi eventualnom medijskom promocijom (hm, ve? smo izašli na stranicama Ve?ernjeg iako se mora re?i da je tekst glup do boli ;-) Hrvatska Blogerska Organizacija mogla do?i u nekakvu „nezasluženu“ poziciju da doista „predstavlja“ blogere u nekakvim „pregovorima“ ili što ti ja ve? znam ...

Hm ...

Što se ti?e konkretnog slu?aja s AP-om, nemam što dodati jer je sve lijepo re?eno u ?lanku koji sam linkao. Problem copyright-a, odnosno definiranje što predstavlja „fair use“ citiranje, a što je ve? kršenje autorskih prava je prili?no ozbiljna tema i to ?u ostaviti za neku drugu diskusiju.

A po pitanju koga HBO „predstavlja“ (odnosno može „predstavljati“) – odgovor je poprili?no jasan, i u biti je to isti odgovor kao i za Veljka: HBO predstavlja svoje ?lanove :-). A koga bi drugog mogao predstavljati? A jednadžba je kristalno ?ista: koliko ?lanova, toliko „mo?i“. Kad dignemo website i omogu?imo registraciju ?lanova na našim stranicama vidjeti ?emo di smo. I što možemo posti?i. Sada Udruga radi na entuzijazmu nekolicine i baš nam je fino :-). Di ?emo završiti? Vidjeti ?emo.

A ova pri?a nas lijepo vodi do drugog spomenutog problema/otvorenog pitanja - regulacije bloga!

Da li blog treba zakonski regulirati?

Vrlo škakljivo pitanje!

Ali, najprije da nešto razjasnimo - povla?enje bilo kakve analogije sa ZAMP-om je posve promašeno a trkeljarije nekih da bi se kao za pisanje/korištenje bloga trebala pla?ati nekakava naknada su van zdrave pameti!

Ili, da budem precizniji, možda se jednom na hrvatskom internetskom prostoru i pojavi blog servis kojem ?ete morati pla?ati da hosta vaš blog (što i nije tako loša ideja, ukoliko je cijena dovoljno niska a zauzvrat se pružaju dodatne usluge – npr. pomo? oko dizajna bloga! – iako, ako vam je do kvalitete uvijek možete po?i na besplatni wordpress.com ;-) ali da bi se propisala neka „državna naknada“ za pisanje bloga je TAKVA IDIOTARIJA da meni nije jasno kako ikome normalnome tako nešto može uop?e pasti napamet (a kamoli da bi to napisao!)

Da budem do kraja jasan, onog trena kad Sabor DONESE zakon/pravilnik po kojem se za pisanje bloga mora pla?ati naknada ala ZAMP, ja uzimam pušku u ruke i kre?em u šumu! Jer, onda revolucija preostaje jedino rješenje :-).

Ipak, to ?e biti kad na vrbi zasvrbi, ?ak i u Hrvatskoj ;-).

Sad kad smo pitanje ZAMP-a, bar se nadam, umirovili za vijeke vjekova, preostaje nam klju?no pitanje: Da li je blogu potreban neki poseban zakonski tretman (štono bi rekli „regulacija“) ili ne?

Da vam pravo kažem, ne znam što bih mislio!

Nisam pravni stru?njak i nisam upoznat s detaljima zakonske regulative koja pokriva blog a ?ak nisam ni siguran ima li uop?e zakonske regulative za blog/blogere/bloganje (?ini mi se da je blog pokriven Zakonom o elektroni?kim medijima, iako se blog u tom zakonu izrijekom ne spominje)! Ipak, u udruzi imamo nekoliko ?lanova koji grizu baš po tom pitanju, i vjerujem/nadam se da ?emo uskoro mo?i „staviti na diskusiju“ neku vrstu „Pravnog vodi?a za blogere“ u kojem ?e se na?i odgovori na ta pitanja.

Jedna od ideja koja se pojavila je organizacija neke vrste okruglog stola na temu, npr. „Blog i zakonska regulativa“. Ja ra?unam da bi se dalo skupiti nekoliko profesora, intelektualaca, medijskih djelatnika, novinara pa i blogera koji bi o toj temi sigurno imali što pametno za re?i. I da vam budem iskren, ja bi ih vrlo rado poslušao i „na izvoru“ prikupio relevantne informacije :-).

A baš je zgodno što udruga pruža idealan okvir za organizaciju jednog takvog okupljanja. Ko zna, možda od nas bude i neke koristi ;-). Ipak, da ne bi ispalo da se kukavi?ki povla?im na rezervne položaje („nek' eksperti odlu?e“), imam i ja ponešto za re?i o tom pitanju.

A prvo i osnovno pravilo mora biti – zbog anonimnih komentara ne možeš nastradati! I to?ka! Tu nema puno pri?e i vjerujem da ?e slu?aj Pere Kova?evi?a sve takve pokušaje staviti ad acta. Ukoliko se netko osjeti oklevetan nekim komentarom na blogu, lijepo nek' zatraži od autora bloga da komentar izbriše i basta (ovakav „idealni“ scenarij je prošao Euklid na svom blogu, i on je u svom osvrtu na taj doga?aj tako?er otvorio neka važna pitanja).

Naravno, situacija postaje tricky ukoliko autor bloga odbije izbrisati komentar! Jasno, i dalje se može do?i do IP adrese (?ak i anonimnog) komentatora i identificirati onoga tko je doista ostavio komentar, ali u tom slu?aju se postavlja i pitanje odgovornosti onoga tko takav komentar i dalje drži dostupnim javnosti. Ali, ako ve? tako odlu?iš, onda trebaš biti i spreman bite the bullet (ovdje je relevantna i JOT pri?a ;-)!

A drugo pravilo je ... eh, pa baš i nije pravilo ve? bi se više radilo o dojmu.

Naime, kao što moji vjerni ?itatelji znaju, (relativno) pozorno pratim ameri?ke predsjedni?ke izbore koji polako ulaze u svoju završnu fazu. I za dobru mjeru, pratim ih uglavnom preko blogosfere :-). Je, pogledam nekad i CNN, ponekad i New York Times, ali blogovi su ipak primarni.

I što je moj dojam?

Recimo to ovako, da ameri?ki blogeri do?u ovamo preko bare u ovu našu žabokre?inu, ovi naši politi?ari bi im u roku odmah naplatili par milijardi dolara na ime „duševnih boli“ :-). Te Obama je musliman, te da je u dealu s property tajkunima, pa da McCain pr?i neku tajnicu ... asti sto kakvog je sve rusvaja bilo (dosad!), ali se ne sje?am nekih silnih tužbi za kleve?anje i nanošenje „duševnih boli“ (doduše, ako se dobro sje?am ovo s McCainom jest završilo nekom tužbom protiv novina koje su pustile pri?u!).

„E Zvone moj, puste sanje. Pa znaš da su ti Amerikanci opsjednuti s freedom of speech!“

Je znam, a što tome fali, recite vi meni!?

„Ma druga?iji zakoni, druk?iji pravni sustav ...“

Istina, ali konkretnu pravnu realizaciju ostvarivanja slobode govora ionako treba prepustiti pravnim stru?njacima (okrugli stol, sje?ate se ;-), a „apstraktna“ ideja bloga (pa i interneta) kao medija za slobodno iznošenje svojih stavova je, bar IMHO, neovisna o toj konkretnoj realizaciji!

Je li sadašnja zakonska regulativa dovoljna za zaštitu prava na slobodu govora? Ja bih rekao da je tu imamo standardni hrvatski problem – stvar formalno-pravno možda i jest dobro postavljena, ali korupcija u praksi od svega toga ?ini sprda?inu!

Ali, ne?emo sad o hrvatskim sudovima (dobio sam tip da je veliki dio problema Damira Finti?a uzorkovan upravo „kabalaškim“ redom stvari u Vukovaru i okolici!), ve? ?emo se lijepo nasloniti na diskusiju o blogu i „gra?anskom novinarstvu“ (koju sintagmu ja ?itam kao „sloboda govora u sridu“).

Dakle, je li ili nije blog „gra?ansko novinarstvo“?

Odgovor je: može biti, ali i ne mora :-). I gotova diskusija!

Ali ta distinkcija ipak ima reperkusije na našu udrugu pa i o tome triba prozboriti koju. A detaljan osvrt na temu bloga i gra?anskog novinarstva je u svom postu Treba li nam nedavno osnovana Hrvatska Blogerska Organizacija dao Nebojša Grba?i? (of Ariston fame, a sada zamjenik urednice na portalu sutra.hr).

I kaže on (nedvosmisleno ;-): „Blogeri nisu gra?ani novinari“.

Zašto nisu ?

Blogeri u pravilu ne pišu vijesti, ekskluzive, intervjue... ve? mišljenja, komentare i naj?eš?e subjektivne analize ?esto bez ikakvog opipljivog uporišta.

Krivo! Barem napola :-)

Jer, ako mi je do „?istih vijesti“, prištekati ?u se na HINU ili Reuters i voila ... orgazam ... vijesti više nego što moš pro?itati. Kvalitetan komentar je nužan suputnik svake vijesti, jer ju stavlja u širi kontekst i samu informaciju ?ini eksponencijalno korisnijom!

Možda ?e Nebojša re?i da to nije „novinarstvo“ ve? da su novinarstvo „ekskluzive i intervjui“, ali za mene je to novinarstvo par excellance. I sasvim je nebitan medij kroz koji se izražava! Doduše, moram se složiti s Nebojšom da se na blogu jaaaako ?esto na?u „mišljenja, komentari i ... subjektivne analize ?esto bez ikakvog opipljivog uporišta“, ali ja se svaki dan iznova osobno uvjeravam da u hrvatskoj blogosferi ima kvalitete – i to kvalitete „novinarskog“ kalibra (a po?esto uz daleko više „novinarskog integriteta“ u svom izvještavanju nego što ga pokazuju klasi?ni novinari!).

Doduše, možda je problem u tome što se ne slažemo u definiciji „gra?anina novinara“. Jer, Nebojša kaže ovako: „Gra?anin novinar, nasuprot blogera i novinara, je svjedok doga?aja s tehonologijom pri ruci“ (podvu?eno u originalu, op.Z.R.). Ergo, gra?anin novinar je lik koji je spretan i brz da mobitelom snimi neki „zna?ajan“ doga?aj (naj?eš?e žutilo za 5-sekundnu „zabavu“).

Dobro, ako ?emo tako promatrati „gra?anina novinara“ onda su doista rijetki blogeri koji spadaju u tu kategoriju, ali ja se s takvim ograni?avanjem pojma gra?anin novinar ne bih složio.

Ono u ?emu se, IMHO, u stvari Nebojša i ja u osnovi ne slažemo je odgovor na pitanje: može li blog biti konkurentan klasi?nim „novinarskim“ medijima kao izvor relevantnih informacija?

Moj odgovor je (uvjetno) DA, a ?ini mi se da Nebojša misli da je odgovor NE.

Takav zaklju?ak (možda krivi!) izvodim iz sljede?ih njegovih rije?i:

... no radim u novinama, iz prve ruke znam koliko se truda mora uložiti da bi vijest bila pravovaljana. Koliko izvora treba provjeriti, koliko za to treba vremena, novaca, ljudskih resursa i profesionalnosti. Jedan bloger tome ne može dosko?iti koliko god on bio dovitljiv.

Da se ponovim, možda mi ponešto druga?ije shva?amo novinarstvo (vijest vs. komentar), i ja se posve slažem s iznesenom tvrdnjom da je „do?i do vijesti“ prili?no težak posao, ali mislim da blog u informacijskom spektru apsolutno ima svoje mjesto.

U ostatku posta se Nebojša „okomio“ na politi?are-blogere i njihovu „povezanost“ s našom Udrugom (u osnivanju ;-). Za sada ?u re?i samo da je pri tome otvorio neka zanimljiva pitanja, ali kako imam (opsežnih ;-) primjedbi to ?e morati sa?ekati neku drugu priliku i neki drugi post.

A implicirati da smo mi osnovali HBO kako bi nam bili dostupni novinarski freebies (ulaznice, pozivnice, ?i?e mi?e ...), što nekako ispod žita sugerira Nebojša na kraju posta je ... heh, pa malo nisko ;-)

Uf, opet ja razdužio! A još mi je ostala i raspraviti da li je blog medij. Sre?om po mene, tu temu je izvrsno apsolvirao kolega Whatever u svom komentaru (da zaklju?imo, blog JEST medij) tako da oko toga ne?emo puno duljiti.

Eto ... odradio sam koliko sam mogao, a Vi „pucajte“ i dalje.

Ja sad odo pro?itati novi broj The Economista ;-).

Komentari

Blog je na

Blog je na internetu?

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

Onda je medij internet

Onda je medij internet ,sredstvo tj. mreza racunala,servera....
Blog je oblik/nacin prenosenja informacija koji koristi internet medij.

Tko je glasao

Radiovalovi su sredstvo, a

Radiovalovi su sredstvo, a TV i Radio su oblik prenosenja informacija. Dakle, TV i Radio su oblik/nacin prenosenja infromacija koji koriste radiovalove kao medij.

BTW, cisto da se razumijemo, samo testiram stvari. Jer osobno je i meni neobicna stvar da na internetu bude vise medija, sto onda postavlja pitanje odnosa izmedju njih. To bi moglo komplicirati stvari.

No s trece strane, sto je sa TVom koji se prenosi putem interneta? Jeli u toj prici medij TV ili nije?

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

ajde idemo unijeti u

ajde idemo unijeti u diskusiju još jedan element a on se zove konvergencija

dakle postoji tendencija da se pojedini mediji koji su trenutno razdvojeni (radio, televizija) spoje u jednome mediju (što bi mogao biti internet),
telefonija je ionako danas 98% već na internetu (neovisno o tome što je onih posljednjih kilometar od centrale do vas doma obična telefonska žica)
pa onda imamo i malo wirelessa (računalnog) u kombinaciji s telefonskim i onda sve to skupa pospajamo u jednu jedinu stvar (koja se i dalje zove internet, a da li ona teče žicama ili radio valovima je svejedno...)

a i sam blog može biti različit, možemo na njemu pisati, možemo na njemu ostavljati glasovne poruke (podcasti) i video poruke (videocast)...

ima puno mogućnosti, no koja je od njih prava?

Tko je glasao

to vjerovatno ovisi o

to vjerovatno ovisi o potrebama ciljane populacije

Tko je glasao

Medij je ono preko cega se

Medij je ono preko cega se prenosi/koristi, ako se tv program prenosi preko neta dobit ces racun za net tj. megabajte i slicno.

Tko je glasao

blog je/nije „građansko

blog je/nije „građansko novinarstvo?

ne bih se složio s tvojim prijateljem. blog nije novinarstvo, ali ni građani novinari nisu samo ljudi koji s mobitelima snimaju prometne nesreće. dobri primjeri blogera koji su ujedno i građani novinari su cnn i bijesprvi.

blog je/nije medij?

nije u klasičnom smislu jer nema urednika, redakciju ili adresu, ali definitivno je način masovnog komuniciranja.
Ovo su izdvojena pitanja iz razloga što kod nas blog NIJE prihvaćen kao medij, ali svakako JESTE "građansko novinarstvo" (dijelom).
Dolaze novi trendovi, a zovu se individualna/osobna demokracija. Blog je samo jedan od alata koji to omogućuje. Da li će se zakonski regulirati ili ne manje je bitno tako dugo dok se poštiva sloboda govora. A da li se poštiva, vi ste najbolji procjenitelji.
Oko ovoga svakako treba diskutirati, a posebno oko definiranja bloga kao medija. Eto, za početak prihvaćam blog kao građansko novinarstvo, jer svatko tko na svom blogu piše kao novinar, u smislu definicije novinarstva, tada mu pripadaja sva prava i obveze koje iz te definicije proizlaze.
Pitanje druge naravi je, da li onaj tko piše pjesme i objavljuje umjetničke fotografije ide u tu kategoriju? Mislim da ne, jer izražava time samo svoje osobne impresije ljubavi, prirode, i sličnih umjetničkih tema, pa stoga ulazi u kategoriju osobnog bloga. Dakle, dijelimo blog u dvije kategorije.
Iz toga proizlazi da se građanskom novinarstvu zbog svog amaterstva mogu dogoditi ne poželjne reakcije osoba i događaja o kojima izvještava a zakon je dvosmislen i ne prepoznaje takvog "novinara". Osim toga, netko tko je npr. pravni ili ekonomski ekspert može nas daleko bolje izvjestiti o nekim društveno-političkim temama nego bilo koji profesionalni novinar. Ako ćemo takve blogere strpati u isti koš sa onima koji copy/paste neke pjesmuljke i sličice na svom blogu, onda blog doista i ne zaslužuje bolji tretman u hrvatskoj blogosferi.

Tko je glasao

No istina je da u definiciji

No istina je da u definiciji udruge fali nesto sto bi se zvalo, politicki, drustveni blog ili tome slicno. Jer udruga se po svemu sudeci bavi iskljucivo tom ekipom, sto je onda razumljivo naglasiti jasno kako ne bi bilo pogresnog shvacanaj niti dojma uzurpacije pojma.

Pa tako bi mozda bilo dobro statut i sve dokumente prebaciti na javni wiki kako bi svako ko zeli filoozofirati po tom polju imao prilikuj direktno kreirati referencu, sto je vremenski gledano daleko korisnija stvar od ostavljanja komentara u postu od 200 komentara.

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

evo za wiki : POHB -

evo za wiki : POHB - Politička Organizacija Hrvatskih Blogera

kasnije ide u : SHB - Stranka Hrvatskih Blogera (ulaz slobodan svima)

Tko je glasao

Dakle, dijelimo blog u dvije

Dakle, dijelimo blog u dvije kategorije.

strpati u isti koš sa onima koji copy/paste neke pjesmuljke i sličice na svom blogu, onda blog doista i ne zaslužuje bolji tretman u hrvatskoj blogosferi.

Evo, uništavanje bloga je već i počelo. Počela su razdvajanja, kritiziranja, ja bolji/ti gori, ja novinar/ti nisi, ja informaciju/ti copy-paste.....što je ovo drugo nego pogibija Bloga?!

Gospodo draga, kako vam nije jasno, na internetu postoji elektroničko izdanje Jutarnjeg lista, Večernjeg lista, Nacionala, Glorije......zašto vi pametni novinari jednostavno sebi ne otvorite elektroničke novine i ne pišete u njima visokoumne vijesti i što god drugo hoćete, pa i elitne kuhinjske recepte, a nas blogere pustite na miru!

Kao vrsni novinari, primjerice Zvone, zaštićeni ste HND-om, pa vam blogerska udruga i nije potrebna!

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

Ono u čemu se, IMHO, u

Ono u čemu se, IMHO, u stvari Nebojša i ja u osnovi ne slažemo je odgovor na pitanje: može li blog biti konkurentan klasičnim „novinarskim“ medijima kao izvor relevantnih informacija?
Kod nas će još dugo blog i slično biti superiorniji ovakvim klasičnim „novinarskim“ medijima kao izvor relevantnih informacija. Po relevantnim mislim na stvarno relevantne informacije a ne tko je kome popušio. Npr. G-news sam daje bolje neke (komparativne) relevantne informacije o nekim poslovanjima nego većina naših klasičnih „novinarskih“medija.

Tako da u vezi toga i nezgoda naplaćivanja treba obratiti pažnju na obrnuti smjer od USA a naročito se treba pripremati na vjerojatni ozbiljniji i krupniji dio zarada - blogovi i slično će, htjeli ne htjeli, brzo preuzeti bar pola marketinškog, stručnog i savjetodavnog tržišta, obzirom da je klasično pretežno kročilo u zrelost (karaktera bankrot, nakon dugih poslovanja po pravilu puno više štete od koristi).

Tko je glasao

htjeli ne htjeli, brzo

htjeli ne htjeli, brzo preuzeti bar pola marketinškog, stručnog i savjetodavnog tržišta, obzirom da je klasično pretežno kročilo u zrelost

Ne vidim u tome nikakav problem. Kad dođu u tu fazu, otvore svoju web-stranicu i lijepo se bave marketinškim, stručnim i savjetodavnim tržištem!!! I budu od struke zaštićeni ko svete krave!
A blog neka puste blogerima da blog bude blog kao i do sad.
Ne vidim razloga zašto bi blog trebao poprimati neke druge forme i regulirati se drukčije od ovog što je sada: slobodan pristup svima po slobodnoj volji i neograničeno! Blog bi trebao ostati izvan komercijalne sfere. Ako netko ima problema zbog pisanja na blogu, ima odvjetnike i nek se brani, kao i svaki drugi građanin koji nekome na ulici opsuje mater! Ne vidim zašto bi psovanje majke preko bloga trebalo biti zaštićeno blogerskom udrugom, a psovanje majke na ulici ne bi?!

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

Ne vidim razloga zašto bi

Ne vidim razloga zašto bi blog trebao poprimati neke druge forme i regulirati se drukčije od ovog što je sada: slobodan pristup svima po slobodnoj volji i neograničeno! Blog bi trebao ostati izvan komercijalne sfere.
"slobodan pristup svima po slobodnoj volji i neograničeno" - to je ključno (podržavam).

"Blog bi trebao ostati izvan komercijalne sfere" - zar ti se ne čini da si ovim ključno dezavuirala prethodno ključno.

To se neće desiti samo tebi, nego velikoj većini, počevši od stijene, svetog Petra apostola, koji je prvi u kratkom razdoblju od sve tri prilike pao na ispitu za ključno (zanijekao), pa ipak ...

Baš to je središnja točka - za naše prilike se može smatrati da je krenulo te da će blog i slično poharati poslovanje i preuzeti ključni paket dionica i zarada, baš zato što je moćno carstvo poslovanja tako zrelo za to da se ne da izbjeći.

I da, divizije svetog Pavla (Savla) apostola (uključujući forsere i ratne profitere Žižeka i slično) ovaj put neće uspjeti poharati i knjižnice i razno nego će se dešavati obrnuto - vjera u slobodu poslovanja (poslovnog izražavanja) i zarade.

U tolikoj prašumi raznog treba jasno uočiti ključne točke, a ovo su ključne točke (poslovanja). U tom smislu u i hrabra amorfno-zbrkana grupica naših kolega blogera udrugaša (HBO) hrabro krči put za ta krenula nova poslovanja, navlačeći beskrajne maoističke snage po prašumama i bespućima povjesne zbiljnosti.

Tko je glasao

za poslovanja postoje web

za poslovanja postoje web stranice. blog je nešto drugo. uostalom nek posluju i preko bloga. nisam htela reći da bi blog trebao ostati izvan komercijalne sheme, kako bih određivala, već sam htjela reći da se većinu koja jeste izvan komercijalne sheme pusti na miru da i dalje bude slobodna, samo utoliko sam to spomenula, no izgleda da si pogrešno shvatio.

dakle, komercijala na internetu još uvijek nije riješena i neka je rješava tko god hoće. blog u gro slučajeva nije komercijala i upravo je u tome njegova draž. ovi dečki i cure će uništiti blog, a to je velika tragedija. rekla bih da otvaraju pandorinu kutiju.

uvođenje regulative bilo koje vrste na blog ravno je uvođenju regulative među tebe i mene da se nađemo negdje na kavi. dakle, ti bi meni unaprijed naglasio da imaš statut po kojem ćeš razgovarati sa mnom i da štitiš svoja autorska prava, kako ne bih mogla slobodno ponoviti riječi koje si ti izrekao. za mene blog nije ništa drugo nego kafić u kojem se okupljaju prijatelji i razmjenjuju mišljenja. uvoditi pravila i nekakve regulacije isto je što i razbucati društva po kafićima! eto, slikovito.

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

"za poslovanja postoje web

"za poslovanja postoje web stranice. blog je nešto drugo. uostalom nek posluju i preko bloga. nisam htela reći da bi blog trebao ostati izvan komercijalne sheme, kako bih određivala, već sam htjela reći da se većinu koja jeste izvan komercijalne sheme pusti na miru da i dalje bude slobodna ..."

Drago mi je da ti sjela važnost slobode psolovanja uz slobodu izražavanja, jer to nisu dvije sasvim različite stavri nego ista stvar koje se izražava u različitim varijacijama (usput, nemoj opet brkati da je važna razlika da li se nešto zove web stranica iili blog i razno drugo, jer ti sigurno jasno i sigurno se slažeš da te razlike nisu i ne smiju biti važne, jer su samo različite poze istog ili tako nešto).

Sada kada smo to rješili, iz toga i razvitka situacije na tržištu nedvojbeno proizilazi da su stvorene ključne prepostavke za bogato i dugo internet izražavanje, uključujući poslovanje i zarade, a posljedično se u to više skladno uklapa nego što bi i teorisjki mogla biti zapreka mala hrabra HBO družina, koja je više mali kavasac toga rascvjetavanja bogatstva izražavanja i poslovanja nego neka mušica u oku (a i da je mušica, ne'š problema, to je samo povood za malo više pažnje i nježnosti).

Tko je glasao

uništenje, tragedija,

uništenje, tragedija, pandorina kutija... kakva drama... zar je hbo doista toliko moćan?

Tko je glasao

tko ste VI da

tko ste VI da zastupate/predstavljate blogere?

a tko vam to i zašto može osporiti kredibilitet? osim ako to svojim ponašanjem ne učinite sami, blogeri ste i odlučili ste se registrirati kao udruga građana. pa niste studentski zbor da su svi studenti automatski članovi. ko ne voli, nek ne čita.

dobro nam je i ovako, ne trebaju nam zakoni/propisi?

svatko treba odgovarati za svoje postupke, pa tako i blogeri. sloboda govora nije neograničena. kao što je rekao jedan američki predsjednik "moja sloboda završava, tamo gdje tvoja počinje". ne vjerujem da treba posebno "štititi" blogere.

blog je/nije „građansko novinarstvo?

ne bih se složio s tvojim prijateljem. blog nije novinarstvo, ali ni građani novinari nisu samo ljudi koji s mobitelima snimaju prometne nesreće. dobri primjeri blogera koji su ujedno i građani novinari su cnn i bijesprvi.

blog je/nije medij?

nije u klasičnom smislu jer nema urednika, redakciju ili adresu, ali definitivno je način masovnog komuniciranja.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci