Tagovi

Hrvatska Blogerska Organizacija – neki odgovori (iz „predsjedni?ke“ perspektive ;-)

Generirali smo diskusiju, i to podužu, kriti?ku i argumentiranu (dobro, ne baš uvijek)!

JA PRIZADOVOLJAN!

Blog at its best :-).

Naravno, radi se o osnivanju Hrvatske Blogerske Organizacije, i iako smo kao prvi korak otvorili Facebook grupu (?ini mi se da smo ispo?etka bili dosta popularni u Egiptu ;-), jasno je gdje se vodi glavni „fajt“ :-). Pollitika.com je THE mjesto na hrvatskom internetu za argumentiranu diskusiju (naravno, vezano uz teme „politika i društvo“), i reakcije, odnosno komentari na post (linkan ve? gore) apsolutno zavrje?uju osvrt.

Hej, sto mu debeljuškastih praš?i?a, ?ak se i mrak uklju?io u diskusiju ;-).

U cjelini gledaju?i, kao što sam i gore rekao, ja sam prizadovoljan. Dobili smo i bezrezervnu podršku, i „pozadinsku“ podršku, i „uvjetnu“ podršku, a iznesen je i odre?en broj primjedbi, zahtjeva za pojašnjenjem, pa ?ak i otvorenih kritika.

I u svim tim silnim komentarima (evo, skoro 200!), otvorena su i neka zanimljiva pitanja a ja sam nekako kao osnovna identificirao sljede?a:
- Pitanje kredibiliteta udruge – „tko ste VI da zastupate/predstavljate blogere“
- Problem regulacija bloga – „dobro nam je i ovako, ne trebaju nam zakoni/propisi“
- Blog je/nije „gra?ansko novinarstvo“
- Blog je/nije medij

Za po?etak, pitanje kredibiliteta udruge.

Veljko je u svom komentaru na moj post bio nedvosmislen:

ta udruga ne zastupa sve blogere niti smije govoriti u ime svih blogera.

A dragi moj Veljko, pa kako bi to druga?ije i moglo biti :-))))

Nas cijelih devet (9!) ?lanova osniva?a (i ja kao El Presidente :-), pa ?emo mi govoriti u ime SVIH blogera???

LOOOOOOOOOOOOL :-).

Ja eventualno mogu kao predsjednik govoriti ispred same udruge, ali s obzirom da trenutno i nemamo nekih „usaglašenih“ (da ne kažem „komitetski donesenih“ ;-) stavova, sve što pišem je isklju?ivo moje osobno mišljenje, poduprto brendom Zvone Radikalnog kojeg „njegujem“ u blogosferi ;-).

Ništa više, i ništa manje od toga!

Sli?nu „brigu“ iznosi i mrak u (ve? gore linkanom) postu spominjuju?i problem koji se pojavio u Americi kad je Associated Press donio „cjenik“ (koji je „ispregovarao“ s jednom ameri?kom blogerskom udrugom) po kojem je namjeravao napla?ivati citiranje (i to po rije?i!) svojih vijesti. Vrlo kratki i efektni sažetak cijele pri?e možete pogledati OVDJE. Mraka brine da bi eventualnom medijskom promocijom (hm, ve? smo izašli na stranicama Ve?ernjeg iako se mora re?i da je tekst glup do boli ;-) Hrvatska Blogerska Organizacija mogla do?i u nekakvu „nezasluženu“ poziciju da doista „predstavlja“ blogere u nekakvim „pregovorima“ ili što ti ja ve? znam ...

Hm ...

Što se ti?e konkretnog slu?aja s AP-om, nemam što dodati jer je sve lijepo re?eno u ?lanku koji sam linkao. Problem copyright-a, odnosno definiranje što predstavlja „fair use“ citiranje, a što je ve? kršenje autorskih prava je prili?no ozbiljna tema i to ?u ostaviti za neku drugu diskusiju.

A po pitanju koga HBO „predstavlja“ (odnosno može „predstavljati“) – odgovor je poprili?no jasan, i u biti je to isti odgovor kao i za Veljka: HBO predstavlja svoje ?lanove :-). A koga bi drugog mogao predstavljati? A jednadžba je kristalno ?ista: koliko ?lanova, toliko „mo?i“. Kad dignemo website i omogu?imo registraciju ?lanova na našim stranicama vidjeti ?emo di smo. I što možemo posti?i. Sada Udruga radi na entuzijazmu nekolicine i baš nam je fino :-). Di ?emo završiti? Vidjeti ?emo.

A ova pri?a nas lijepo vodi do drugog spomenutog problema/otvorenog pitanja - regulacije bloga!

Da li blog treba zakonski regulirati?

Vrlo škakljivo pitanje!

Ali, najprije da nešto razjasnimo - povla?enje bilo kakve analogije sa ZAMP-om je posve promašeno a trkeljarije nekih da bi se kao za pisanje/korištenje bloga trebala pla?ati nekakava naknada su van zdrave pameti!

Ili, da budem precizniji, možda se jednom na hrvatskom internetskom prostoru i pojavi blog servis kojem ?ete morati pla?ati da hosta vaš blog (što i nije tako loša ideja, ukoliko je cijena dovoljno niska a zauzvrat se pružaju dodatne usluge – npr. pomo? oko dizajna bloga! – iako, ako vam je do kvalitete uvijek možete po?i na besplatni wordpress.com ;-) ali da bi se propisala neka „državna naknada“ za pisanje bloga je TAKVA IDIOTARIJA da meni nije jasno kako ikome normalnome tako nešto može uop?e pasti napamet (a kamoli da bi to napisao!)

Da budem do kraja jasan, onog trena kad Sabor DONESE zakon/pravilnik po kojem se za pisanje bloga mora pla?ati naknada ala ZAMP, ja uzimam pušku u ruke i kre?em u šumu! Jer, onda revolucija preostaje jedino rješenje :-).

Ipak, to ?e biti kad na vrbi zasvrbi, ?ak i u Hrvatskoj ;-).

Sad kad smo pitanje ZAMP-a, bar se nadam, umirovili za vijeke vjekova, preostaje nam klju?no pitanje: Da li je blogu potreban neki poseban zakonski tretman (štono bi rekli „regulacija“) ili ne?

Da vam pravo kažem, ne znam što bih mislio!

Nisam pravni stru?njak i nisam upoznat s detaljima zakonske regulative koja pokriva blog a ?ak nisam ni siguran ima li uop?e zakonske regulative za blog/blogere/bloganje (?ini mi se da je blog pokriven Zakonom o elektroni?kim medijima, iako se blog u tom zakonu izrijekom ne spominje)! Ipak, u udruzi imamo nekoliko ?lanova koji grizu baš po tom pitanju, i vjerujem/nadam se da ?emo uskoro mo?i „staviti na diskusiju“ neku vrstu „Pravnog vodi?a za blogere“ u kojem ?e se na?i odgovori na ta pitanja.

Jedna od ideja koja se pojavila je organizacija neke vrste okruglog stola na temu, npr. „Blog i zakonska regulativa“. Ja ra?unam da bi se dalo skupiti nekoliko profesora, intelektualaca, medijskih djelatnika, novinara pa i blogera koji bi o toj temi sigurno imali što pametno za re?i. I da vam budem iskren, ja bi ih vrlo rado poslušao i „na izvoru“ prikupio relevantne informacije :-).

A baš je zgodno što udruga pruža idealan okvir za organizaciju jednog takvog okupljanja. Ko zna, možda od nas bude i neke koristi ;-). Ipak, da ne bi ispalo da se kukavi?ki povla?im na rezervne položaje („nek' eksperti odlu?e“), imam i ja ponešto za re?i o tom pitanju.

A prvo i osnovno pravilo mora biti – zbog anonimnih komentara ne možeš nastradati! I to?ka! Tu nema puno pri?e i vjerujem da ?e slu?aj Pere Kova?evi?a sve takve pokušaje staviti ad acta. Ukoliko se netko osjeti oklevetan nekim komentarom na blogu, lijepo nek' zatraži od autora bloga da komentar izbriše i basta (ovakav „idealni“ scenarij je prošao Euklid na svom blogu, i on je u svom osvrtu na taj doga?aj tako?er otvorio neka važna pitanja).

Naravno, situacija postaje tricky ukoliko autor bloga odbije izbrisati komentar! Jasno, i dalje se može do?i do IP adrese (?ak i anonimnog) komentatora i identificirati onoga tko je doista ostavio komentar, ali u tom slu?aju se postavlja i pitanje odgovornosti onoga tko takav komentar i dalje drži dostupnim javnosti. Ali, ako ve? tako odlu?iš, onda trebaš biti i spreman bite the bullet (ovdje je relevantna i JOT pri?a ;-)!

A drugo pravilo je ... eh, pa baš i nije pravilo ve? bi se više radilo o dojmu.

Naime, kao što moji vjerni ?itatelji znaju, (relativno) pozorno pratim ameri?ke predsjedni?ke izbore koji polako ulaze u svoju završnu fazu. I za dobru mjeru, pratim ih uglavnom preko blogosfere :-). Je, pogledam nekad i CNN, ponekad i New York Times, ali blogovi su ipak primarni.

I što je moj dojam?

Recimo to ovako, da ameri?ki blogeri do?u ovamo preko bare u ovu našu žabokre?inu, ovi naši politi?ari bi im u roku odmah naplatili par milijardi dolara na ime „duševnih boli“ :-). Te Obama je musliman, te da je u dealu s property tajkunima, pa da McCain pr?i neku tajnicu ... asti sto kakvog je sve rusvaja bilo (dosad!), ali se ne sje?am nekih silnih tužbi za kleve?anje i nanošenje „duševnih boli“ (doduše, ako se dobro sje?am ovo s McCainom jest završilo nekom tužbom protiv novina koje su pustile pri?u!).

„E Zvone moj, puste sanje. Pa znaš da su ti Amerikanci opsjednuti s freedom of speech!“

Je znam, a što tome fali, recite vi meni!?

„Ma druga?iji zakoni, druk?iji pravni sustav ...“

Istina, ali konkretnu pravnu realizaciju ostvarivanja slobode govora ionako treba prepustiti pravnim stru?njacima (okrugli stol, sje?ate se ;-), a „apstraktna“ ideja bloga (pa i interneta) kao medija za slobodno iznošenje svojih stavova je, bar IMHO, neovisna o toj konkretnoj realizaciji!

Je li sadašnja zakonska regulativa dovoljna za zaštitu prava na slobodu govora? Ja bih rekao da je tu imamo standardni hrvatski problem – stvar formalno-pravno možda i jest dobro postavljena, ali korupcija u praksi od svega toga ?ini sprda?inu!

Ali, ne?emo sad o hrvatskim sudovima (dobio sam tip da je veliki dio problema Damira Finti?a uzorkovan upravo „kabalaškim“ redom stvari u Vukovaru i okolici!), ve? ?emo se lijepo nasloniti na diskusiju o blogu i „gra?anskom novinarstvu“ (koju sintagmu ja ?itam kao „sloboda govora u sridu“).

Dakle, je li ili nije blog „gra?ansko novinarstvo“?

Odgovor je: može biti, ali i ne mora :-). I gotova diskusija!

Ali ta distinkcija ipak ima reperkusije na našu udrugu pa i o tome triba prozboriti koju. A detaljan osvrt na temu bloga i gra?anskog novinarstva je u svom postu Treba li nam nedavno osnovana Hrvatska Blogerska Organizacija dao Nebojša Grba?i? (of Ariston fame, a sada zamjenik urednice na portalu sutra.hr).

I kaže on (nedvosmisleno ;-): „Blogeri nisu gra?ani novinari“.

Zašto nisu ?

Blogeri u pravilu ne pišu vijesti, ekskluzive, intervjue... ve? mišljenja, komentare i naj?eš?e subjektivne analize ?esto bez ikakvog opipljivog uporišta.

Krivo! Barem napola :-)

Jer, ako mi je do „?istih vijesti“, prištekati ?u se na HINU ili Reuters i voila ... orgazam ... vijesti više nego što moš pro?itati. Kvalitetan komentar je nužan suputnik svake vijesti, jer ju stavlja u širi kontekst i samu informaciju ?ini eksponencijalno korisnijom!

Možda ?e Nebojša re?i da to nije „novinarstvo“ ve? da su novinarstvo „ekskluzive i intervjui“, ali za mene je to novinarstvo par excellance. I sasvim je nebitan medij kroz koji se izražava! Doduše, moram se složiti s Nebojšom da se na blogu jaaaako ?esto na?u „mišljenja, komentari i ... subjektivne analize ?esto bez ikakvog opipljivog uporišta“, ali ja se svaki dan iznova osobno uvjeravam da u hrvatskoj blogosferi ima kvalitete – i to kvalitete „novinarskog“ kalibra (a po?esto uz daleko više „novinarskog integriteta“ u svom izvještavanju nego što ga pokazuju klasi?ni novinari!).

Doduše, možda je problem u tome što se ne slažemo u definiciji „gra?anina novinara“. Jer, Nebojša kaže ovako: „Gra?anin novinar, nasuprot blogera i novinara, je svjedok doga?aja s tehonologijom pri ruci“ (podvu?eno u originalu, op.Z.R.). Ergo, gra?anin novinar je lik koji je spretan i brz da mobitelom snimi neki „zna?ajan“ doga?aj (naj?eš?e žutilo za 5-sekundnu „zabavu“).

Dobro, ako ?emo tako promatrati „gra?anina novinara“ onda su doista rijetki blogeri koji spadaju u tu kategoriju, ali ja se s takvim ograni?avanjem pojma gra?anin novinar ne bih složio.

Ono u ?emu se, IMHO, u stvari Nebojša i ja u osnovi ne slažemo je odgovor na pitanje: može li blog biti konkurentan klasi?nim „novinarskim“ medijima kao izvor relevantnih informacija?

Moj odgovor je (uvjetno) DA, a ?ini mi se da Nebojša misli da je odgovor NE.

Takav zaklju?ak (možda krivi!) izvodim iz sljede?ih njegovih rije?i:

... no radim u novinama, iz prve ruke znam koliko se truda mora uložiti da bi vijest bila pravovaljana. Koliko izvora treba provjeriti, koliko za to treba vremena, novaca, ljudskih resursa i profesionalnosti. Jedan bloger tome ne može dosko?iti koliko god on bio dovitljiv.

Da se ponovim, možda mi ponešto druga?ije shva?amo novinarstvo (vijest vs. komentar), i ja se posve slažem s iznesenom tvrdnjom da je „do?i do vijesti“ prili?no težak posao, ali mislim da blog u informacijskom spektru apsolutno ima svoje mjesto.

U ostatku posta se Nebojša „okomio“ na politi?are-blogere i njihovu „povezanost“ s našom Udrugom (u osnivanju ;-). Za sada ?u re?i samo da je pri tome otvorio neka zanimljiva pitanja, ali kako imam (opsežnih ;-) primjedbi to ?e morati sa?ekati neku drugu priliku i neki drugi post.

A implicirati da smo mi osnovali HBO kako bi nam bili dostupni novinarski freebies (ulaznice, pozivnice, ?i?e mi?e ...), što nekako ispod žita sugerira Nebojša na kraju posta je ... heh, pa malo nisko ;-)

Uf, opet ja razdužio! A još mi je ostala i raspraviti da li je blog medij. Sre?om po mene, tu temu je izvrsno apsolvirao kolega Whatever u svom komentaru (da zaklju?imo, blog JEST medij) tako da oko toga ne?emo puno duljiti.

Eto ... odradio sam koliko sam mogao, a Vi „pucajte“ i dalje.

Ja sad odo pro?itati novi broj The Economista ;-).

Komentari

nisu isključivo novinari

nisu isključivo novinari ali su velikim dijelom

Tko je glasao

ali ovo o čemu ti pričaš

ali ovo o čemu ti pričaš je idealizam. jer na koliko društvenih devijacija su novinari upozorili? na tisuće, desetke tisuća. i na koliko njih je društvo pravodobno i ogovarajuće reagiralo? jako, jako malo. pa ne mogu novinari biti i policija i sudstvo.

naravno ne isključujem i devijacije samih novinara kada se presude donose u medijima. to nikako nije opravdano.

Tko je glasao

gle, u medijima je najlakše

gle,
u medijima je najlakše prodati dramu i to je ono što dobijamo
primjerice (moj omiljeni primjer), sanaderovi satovi, dakle sakupila ekipa iz jutarnjeg slikice i napravili tekst (relativno ok), stvorila se jedna solidna afera koja je trajala punih sedam dana i odjednom stala

tu je krivica novinara, novinari su morali tu priču istjerati do kraja (baš kao i brodosplit, bandića, čačića i desetine drugih priča)
to znači da su trebali jahati na tome sve dotle dok napokon ne saznamo tko je sanaderu poklonio te satove, sve dotle dok ga se ne natjera da popuni imovinsku karticu i prizna pogrešku, a potom su trebali napraviti follow up mjesec dana kasnije i napraviti inventuru što se napravilo i što se promijenilo

to se nije desilo

desilo se to da se zahuktala priča, sanader je nestao kao da ga je zemlja progutala, maček je odigrao jedno za njega ružno Otvoreno i priča je potonula, potom je ekipa u saboru napravila igrokaz oko bundi i navodnoj plastičnoj operaciji vesne škare i to je to
jednu dramu smo zamijenili drugom

novinari koji su to dopustili su krivi za stanje u kojem se nalazimo jer nijednu priču ne istjeraju do njezinog kraja (dakle do toga da se jasno i nedvosmisleno dokaže kako je sanader satove dobio od toga i toga za to i to, ili pak da se dokaže kako je sve satove dobio prije nego što je postao premijer ili iz strašno bogatog profita njegove firme iz austrije unatoč tome što se najmanje jedan sat iz njegove kolekcije proizvodi tek od 2005 godine)

priča o sanaderovim satovima je centralna/prijelomna točka lika&djela ive sanadera i laži koje su tada lansirane će njega definirati zauvijek i to će prije ili kasnije doći na naplatu, no primarna odgovornost je na novinarima jer su oni ti koji zastupaju glas javnosti i oni su morali inzistirati na tome da se ta priča ispriča do kraja

ljudi moji, vani vlade padaju, ministri završavaju po zatvorima zbog toga što su novinari iskopali i koje priče su ispričali, mi ovdje imamo situaciju da imamo premijera koji ima 200.000eur imovine koju ne može dokazati, imamo pravomoćno sudsko rješenje koje kaže da u njegovoj kući nema prizemlja (iako ga je prije bilo) i onda mi netko kaže kako novinari nisu dio problema
ne samo da su dio problema nego su problem

Tko je glasao

''tu je krivica novinara,

''tu je krivica novinara, novinari su morali tu priču istjerati do kraja (baš kao i brodosplit, bandića, čačića i desetine drugih priča)''

čudno... novinar otkrije aferu, i još je mora dovest do kraja ... a suci jedva čekaju da im dođe taj lola i da kažu da je sve po zakonu, i usput ga uhite kao Peratovića...
ovdje na blogu se već godinama sunčaju afere.pollitika.com. - no nisu dovedene do kraja...

''vani vlade padaju, ministri završavaju po zatvorima zbog toga što su novinari iskopali i koje priče su ispričali''
onda čekajmo da dođemo vani...

Tko je glasao

iskreno sam se začudio kad

iskreno sam se začudio
kad sam doznao da je el pais
koji kao dnevna novina ima (barem kod mene)
slično veliki ugled
kao the economist kod zvone radikalnog
osnovan u doba nakon smrti franca
to jest da je jednako star ili mlad
kao nova demokracija u španjolskoj
negdje rane sedamdesete
(vrijeme u kojem je BND jugoslavije bio veći od španjolskog,
a to ne spominjem da naglasim kako je bilo dobro,
nego da podsjetim kako su siromašni bili španjolci)

zašto u nas nije bilo dovoljno kritične mase
da se osnuje takva novina
koja bi onda bila u stanju provesti
ovo što mrak predlaže kao test kvalitete novina
novina
nezavisna
kvalitetna
tržišno sposobna

ponešto smo imali
ali uvijek
kompromitirano odnosom sa vlašću
ili bivšom vlašću

luka

Tko je glasao

Fakat si zabrijao. Novinari

Fakat si zabrijao. Novinari su napisali toliko stvari da bi na temelju njihovih upisa vec pola politickih djelatnika trebala biti na visegodisnjoj robiji. Sto po zapovjednoj, sto po direktnoj odgovornosti.

A niko nije. Pa imamo Bandica i skandale, Sanadera i skandale, milijone drugih iz prvog esalona i skandale i ko zna koliko jos njih sa strana i skandale. Javnost je dobro upoznata sa stanjem u zemlji, odnosno medijska cenzura nije ta koja je blokirala ovu pricu.

Ono sto je blokiralo cijelu pricu jeste prije svega nepostojanje politicke opcije koja bi mogla pratiti novinarske natpise, opcije koja bi se po kratkom postupku odrekla svih sumnjivih politickih likova, svih korumpiranih i opce kompromitiranih pojedinaca, vec umjesto toga tolerancija na politicki kriminal je tolika da bez previse razmisljanja mozemo utvrditi kako ovo su SDP, HDZ, HSS, HNS, HSLS i tako dalje i tako dalje, nista doli kriminalne podruznice koje bi se u normalnim zemljama morale prije svega zabraniti.

Naime, u normalnoj zemlji ne moze jedan Ferencak ostati visoko rangiran lik nakon skandala sa Nanbudom, niti Bandic nakon skandala sa prodajom zemljista, niti Sanader sa satovima. A kod nas se to dogadja.

Pa tako, ako se optuzuju novinari na temelju cinjenice da jedan Sanader biva tamo gdje jeste, sto onda mozemo uciniti po lancu odgovornosti sa politickim duznosnicima koji se na sve ove dogadjaje niti ne obaziru?

Ajde da skratimo pricu. Lustracija je jedino rjesenje.

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

Izvini, ali ovo mi je fakat

Izvini, ali ovo mi je fakat licemjerno:
tu je krivica novinara, novinari su morali tu priču istjerati do kraja (baš kao i brodosplit, bandića, čačića i desetine drugih priča) U takvim slučajevima najviše su krivi istražni organi. Ali pošto smo već utvrdili (ili nismo?) da institucije NE RADE SVOJ POSAO, onda smo za to krivi mi, obični građani, svatko od nas. A između nas svih, možemo staviti onda tek novinare kao najodgovornije, kao građane sa zadatkom.
Zato mene zanima što si ti OSOBNO uradio po nekim od tih (ili brojnih drugih) pitanja? Ili se tvoje djelovanje svodi na ulogu nervoznog, bezosjećajnog generala koji gura pijune u pogibelj?

# Kad ljubav postane zapovijed, mržnja može postati užitak.

# Kad ljubav postane zapovijed, mržnja može postati užitak.

Tko je glasao

živimo u zemlji

živimo u zemlji beskonačnog oprosta

oprostili smo zločine komunista iza drugog svjetskog rata
oprostili dane na lažnom bolovanju
oprostili doma odnešenu imovinu
oprostili dugove kome treba i ne treba
oprostili politička ubojstva do razine apsurda
(npr. bušić sjedi 40 godina, a potencijalni i stvarni profesionalni ubojice jugoslavenske tajne službe nisu niti opomenuti)
...
...
kako ne bi oprostili ono malo čuda u pretvorbi
uništena poduzeća
neodrađene godine mirovinskog staža
zajedničke stanove
mafijašima ubojstva

ali

nije problem oprostiti jednom, pa i više puta
problem je dogovoriti kad ćemo prestati sa oprostom
jer bez toga ne možemo početi
s normalnim načinom rada

istina je što kaže mrak
da je trebalo insistirati na temi satova
ali je isto tako istina što kaže gale
da nevoljkost da problematičnu temu ponavlja dok se ne riješi
npr. sanaderovi satovi, npr. bandićevi nestašluci
jedinstvena za cijeli politički spektar

ljudi koji trajno i službeno žive izvan ovog svijeta beskonačnog oprosta
su čudan svijet
seljaci, desničari, podstanari, gastarbajteri, većina hrvata u bosni i hercegovini, crkva
ustaše, po koji general iz domovinskog rata
čudni ljudi
ali izvan shizofrenog svijeta oprosta koji dijele sdp i hdz

luka

Tko je glasao

Zato mene zanima što si ti

Zato mene zanima što si ti OSOBNO uradio po nekim od tih (ili brojnih drugih) pitanja?

PKM,

Mislim da je s pollitika.com napravil više nego svi novinari u Hrvatskoj.

Tko je glasao

institucije NE RADE SVOJ

institucije NE RADE SVOJ POSAO, onda smo za to krivi mi, obični građani, svatko od nas.

da, i novinari su ti koji zastupaju naše stavove i novinari su ti koji nas informiraju o tome što rade vladajući; pritisak na vlast se radi kroz medije i to je jedna ogromna poluga koja kod nas nije iskorištena uopće; tj. sve što se događa je lokalnog karaktera i traje 24-72 sata i to je to

Zato mene zanima što si ti OSOBNO uradio po nekim od tih (ili brojnih drugih) pitanja?

heh, ja sam učinio puno toga, od očiglednih do manje očiglednih stvari no dobar dio toga nije JOT prirode pa stoga to ovdje nećemo raspravljati :)

Tko je glasao

Ima tu još jedan jako bitan

Ima tu još jedan jako bitan problem, istjera se stvar do kraja i onda imaš na kraju problem, jer to nitko ne želi/ne usudi se objaviti. Jedna od opcija koja tada preostaje je zaobilaznim putem, prvo informaciju plasirati vani, potom se tek prenosi na domaćem terenu. Ljudi iznalaze mogučnosti, snalaze se kako znaju i umiju.

Darija Tešanović

Tko je glasao

Malo si se zaletio, tema o

Malo si se zaletio, tema o kojoj nitko ne bi, jer ma itekako istine u onom podnaslovu na 45lines "Sve što ste oduvijek željeli znati o swingingu medija, politike, tajnih službi i organiziranog kriminala."

Darija Tešanović

Tko je glasao

novinari su morali tu priču

novinari su morali tu priču istjerati do kraja

Istjerali bi oni do kraja da su imali što istjerati. Ali nisu imali, jer su sve izmislili, kako bi napravili priču i prodali novine!

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

Istjerali bi oni do kraja da

Istjerali bi oni do kraja da su imali što istjerati. Ali nisu imali, jer su sve izmislili, kako bi napravili priču i prodali novine!
Tako je. To je bit naše duge faze (maoističke) nadgradnje na zrelokardeljističku paradigmu (samo)upravljanja pod vodstvom partije - svi za sve i o svemu a da je sve ipak po duhu svetom (pardon - po avangardi), pri čemu je najvažnije da se bilo kakvi minimumi cjeline kao svetogrdni eksces suzbijaju pod svaku cijenu a pojedine točkice, i one više spletkarske i one sumnjivog idejnog kretanja i skretanja, služe za održavanje sposobnosti sustava općenarodne obrane i društvene samozaštite. Jer se je pokazalo da bilo kakvo odstupanje od te paradigme ugrožava skoro sve sastavnice ujedinjene oko napretka i uspjeha.

Zašto je do toga došlo? Bilo je puno razloga, koji su skladno sklopili u jedno preko niza zajedničkih nazivnika, u biti imperijalnog karaktera:
- tijekom šezdesetih su se pojavljivale nove mogućnost. Diletanti su mislili i dalje forsaju misliti da su oni postali važniji te da su važna pozitivna poslovanja i raščišćavanja, a zapravo su se otvarale mogućnosti da imperije i carevi malo prekroje međusobne odnose i svoj položaj bolje nego ikad u 19. i 20. stoljeću;
- iskusni drug Tito je shvatio da mu se pruža fantastična prilika izvozati sve koji se naprežu oko kompliciranih misli i konsolidirati divizije preko najpouzdanijih točki, koje je kroz buran život osobno provjerio, novac, seks, kako iskoristiti priliku da si važniji nego što si mogao i zamišljati (forsanje bez ikakvih limita) ...;
- the rest is history (ostalo je puka historija), sadašnjost i podloga za (blogersku) slobodu izražavanja, uključujući zarade.

Izlaz očigledno nije u bitkama, jer čim se nešto malo pikne sve se divizije ujedine, nego po formuli izlaz = sinteza sa novim izazovima + zarada na beskrajnim djelovima sinteze. Zato se je internet tu i pojavio kao jedan od alata za to novo poslovanje, ne produbljivanje pijanke (tu smo opet svi bili malo naivni i nepažljivi), nego kao alat za tesanje nešto malo pažljivijeg minimalizma nego što je to inače uobičajeno u poslovima premanentnog izvanrednog stanja.

U navedenom smislu nije čudno da bizarno osnivanje bizarne HBO udruge izaziva više gužve nego impozantni poslovi sa nekretninama, beskrajnim razvojnim projektima tipa izgradnja stanova za tržište, što više asflatiranja i potpuno besmislenih fora itd., tako da ustaše, partizani i ostalo konačno dobivaju konkurenciju.

Tko je glasao

U navedenom smislu nije

U navedenom smislu nije čudno da bizarno osnivanje bizarne HBO udruge izaziva više gužve nego impozantni poslovi sa nekretninama, beskrajnim razvojnim projektima tipa izgradnja stanova za tržište, što više asflatiranja i potpuno besmislenih fora itd., tako da ustaše, partizani i ostalo konačno dobivaju konkurenciju.

Reka san van ja lipo - CAR :-)

Tko je glasao

U prošlom sistemu su

U prošlom sistemu su "vidjeli" svugdje vanjske neprijetelje, a sada vide svugdje i unutarnje. I još brže i lakše proglase nekog državnim neprijateljem ili nekim tko ugrožava nacionalnu sigurnost. Prije je bilo "Tuđe nećemo, svoje ne damo" (ahaaa, da, da...), a sada je "Sve hoćemo/uzimamo/ne damo..."

Darija Tešanović

Tko je glasao

U prošlom sistemu su

U prošlom sistemu su "vidjeli" svugdje vanjske neprijetelje, a sada vide svugdje i unutarnje. I još brže i lakše proglase nekog državnim neprijateljem ili nekim tko ugrožava nacionalnu sigurnost. Prije je bilo "Tuđe nećemo, svoje ne damo"
Ovo ti elementarno ne odgovara.

Tito i ekipa su, uz pomoć okolnosti, razvili uspješniju praksu čišćenja unutrašnjih neprijatelja od Staljina, Mao-a, Castra i većine renomiranih, a naročito uspješnije kroz regrutiranje i čistke unutar same partije i ključnih stupova. Ključni višak u odnosu na njih jest što su kao čistači puno bolje iskorišteni "disidenti" (Đilas, Ivan Supek ...), naročito navodno vodeći intelektualci (Krleža, Andro Mohorovičić, Slobodan Šnajder, Eugen i Vesna Pusić ...) a bogme i respektabilni kritičari (praksisovci; Vlado Gotovac ...) i razno s tim u vezi. To se vuče do danas, jako - puno veći problem je bilo da nešto što se je već uspjelo probiti pa i evropski afirmirati opstane zbog takvih, nego što je to uže moskovski školovano i insprirano jezgro uspjevalo to spriječiti zajedno sa aparatom. Radi se o stalnoj ili ili situaciji, od svakog takvog alata čišćenja u maloj Hrvatskoj i u takvoj stalnoj praksi čišćenja ima stalno boljih osoba i pojava, u nekim područjima najmanje 10 x više i bolje, pa bi se sva ta naovodno dominatna arhitektura struktura i prakse za tren urušila (i urušiti će se) sa prvom pojavom minimalistički odrađenih podataka i pregleda. To ujedno objašnjava dandanas čvrsto zbijanje redova oko partija i socsaveza, do zadnje točke i zadnjih snaga, maoizam jači nego Mao-va kulturna revolucija, ključ ključeva za svu masovnu praksu, jer puno bolje koristi obnovu mladim mesom i održavanje vitalnosti starih snaga a naročito iznurivanje i diskvalifikaciju konkurencije prethodno opisanim viškom (otud ustaše i partizani i kapital donešen iz šume i iz inozemstva nakon ostavljanja snaga i naroda na cjedilu Bleiburga i raznog) i ponajviše solidarnošću i strpljenjem jer smo u maloj sredini svi nekako naši, do stupnja obitelji pa i svaki ja kao neki različiti ja, sam sa sobom, a u najmanju ruku smo partneri u neodoljivim privlačnostima i teškoćama, pa se solidarno borimo bar za slavu toga (slave se slavni dani Zvečke, grupnog seksa, naši slavni prijatelji i razno).

Da bi to tako funkcioniralo i kao namjerna i kao nenamjeravana tehnologija, korišteni su trikovi zbunjivanja stalnim izmjenama smjernica i etapa, baš radi uspješnijeg čišćenja unutarnjeg neprijatelja. To je možda kao alat ključno omogućila čuvena 1948.g., kada Staljin ne može dopustiti da ga Tito uvlači u sukob sa ratnim i poratnim partnerima USA i Velika Britanija a Tito i ekipa pak ne mogu natrag pod shemu tridesete i režim da te nema ako na dnevnim cjelononćnim večerama ne otplešeš dobro neki ples drugu Staljinu.

Naravno da pojava nije tako nadnaravna kako se nudi - u osnovi se radi o osvajanju svega, ne obazirući se na ništa, koliko god se da, tako poznata i uobičajena imperijalna pojava. Pa se po tome ključu lako uočava, i danas jako masovno i transparentno blista i praši, dok je pažnja usmjerena na iscpljivanje po razim točkicama i gromobranima. Tako da je stalno primjereno pitanje tko tu u stvari koga zajebava, obzirom da nema vidljivih znakova pokušaja naprednih i obrazovanih snaga na bilo kakve stvarne masovne maoističke osnove poslovanja.

Ali neka, baš kada je to tako dugo, konačno je kročilo u zrelost, koja sintezom sa novim izazovima otvara skoro pa beskrajne poslovne mogućnosti poslovanja i zarada na tom dugom trashu, ležerno i bez dvojbi oko smisla i bilo čega.

Tko je glasao

Darija, Kak dugo si ti

Darija,

Kak dugo si ti doživljavala prošli sistem?

Tko je glasao

Sub, 12/07/2008 - 12:17 —

Sub, 12/07/2008 - 12:17 — Skviki
Darija, Kak dugo si ti
Darija,

Kak dugo si ti doživljavala prošli sistem?

...i slijedom logike onaj tko nije doživio mumifikaciju faraona, ne smije se ni na koji način dotaći/posvetiti toj temi.

Prethodni kometar je bio karikaturalno upotrijebljen, a ne u vidu preciznih povijesnih činjenica.

Darija Tešanović

Tko je glasao

...i slijedom logike onaj

...i slijedom logike onaj tko nije doživio mumifikaciju faraona, ne smije se ni na koji način dotaći/posvetiti toj temi.

Ima mala razlika u logici:

Tesko da bumo nasli jednog koji je mumuficiral faraone, no ima jos uvjek onih koji su prosli sistem dozivljavali desetljecima.

Tko je glasao

Slažem se, i pratim i

Slažem se, i pratim i prošlo, i sadašnje...koliko stignem.
(Trenutno imam neke nedovršene/nezaključene teme, pa je sve ovo u pauzi i na brzinu. Ali me sve to itekako zanima.)

Darija Tešanović

Tko je glasao

činjenice: a) sanader je

činjenice:

a) sanader je ulovljen s kolekcijom satova čija tržišna vrijednost prelazi 200.000eur (dokaz, fotografije sanadera i satova na njegovoj ruci, katalogizirano po datumu i modelu/vrijednosti sata)

b) sanaderovo priznanje da su to njegovi satovi (izrekao sanader i vlatko maček, dostupno na youtube)

c) sanader je lagao (dokaz; sanader koji tvrdi da su satovi do jednoga stečeni prije njegovog premijerskog mandata unatoč činjenici da je najmanje jedan od tih satova, vrijednosti 30.000eur proizveden 2005 godine)

d) sanader kumulativno od 1990 do početka svog premijerskog mandata nije zaradio 200.000eur jer mu to njegova primanja iz državne službe nisu omogućavala

i ajde ti meni sada iskonstruiraj kako je iz ovoga moglo uslijediti da čovjek ima te satove a da to bude legalno, s osobitim osvrtom na njegov iwc iz 2005 godine kojeg je dobio po njegovim vlastitim riječima najkasnije u 2003 godini?

p.s. kada to uspješno napraviš, prebaciti ćemo se na njegovu kuću koja ruši ne samo brdo ekonomskih zakona o stjecanju, obara rekorde u učinkovitosti državne uprave nego i elementarne zakone fizike

Tko je glasao

Ne radi se uvijek o

Ne radi se uvijek o izmišljotini, koji put jednostavno o nivou/kvaliteti rada, da je nekima bitniji senzacionalizam.
Problem što je jako malo novinara koji se žele baviti istraživačkim novinarstvom. (baš se pitam zašto !?!)

Darija Tešanović

Tko je glasao

mrak, iako oko HBO imamo

mrak, iako oko HBO imamo ponešto oprečna stajališta, OVAJ KOMENTAR TI JE U SRIDU !!!

Tko je glasao

Na medijima jest velika

Na medijima jest velika odgovornost, no gledano općenito postoji i direktna i indirektna odgovornost/krivica pojedinca ili društva u cijelini, bilo pasivno ili aktivno kao načinu ili nastupu djelovanja.

Darija Tešanović

Tko je glasao

No, kriviti isključivo

No, kriviti isključivo novinare za to je nepravedno.

zapitajte se biste li kao novinari u novinama mogli pisati subjektivne, uglavnom militantno nastrojene članke u kojima prozivate sve,

To je blog. Subjektivna ich forma

Ovo da su informacije o saobraćajci nepotrebne je glupost jer novine i dalje služe za informiranje građanja, tek onda zabavu i edukaciju. Nažalost, potonjeg vrlo malo ili nimalo. Servisne informacije su i dalje najbitniji element za ljude, koliko god mi htjeli ili željeli vjerovati da sve ljude zanimaju ozbiljni problemi. Elita je uvijek u manjini, a gdje se broji klik ili list - elita ne donosi novac.

Ovo pitanje o tome tko je kriv za tablodizaciju je jedna šira rasprava, ali ukratko - glupo (da se poslužim tvojim riječima) je tvrditi da su novinari krivi jer im je lakše napraviti prčkariju, tričariju, nego ozbiljnu stvar.

Oni to rade za novce, plaćeni su. Njih mogu shvatiti. Ljudi koji daju novce za smeće - njih ne mogu shvatiti. Odnosno mogu, ali ne bih sad htio nikoga vrijeđati, nije na nivou.

Čitam sva moguća istraživanja na koja naiđem, vezana uz medije i dostupni su mi podaci o tome što želi prosječan čitatelj Jutarnjeg lista ili 24h sata.

U biti ne znam oko čega točno polemiziramo kada se u suštini i ti i ja slažemo da nam nedostaje ozbiljna dnevna tiskovina koja se bavi velikim temama

Možda griješim, no kad sve ovo pročitam si nemrem zamislit da je to jedna te ista osoba napisala.

No ak sam nekaj krivo razmel onda me ispravite.

Tko je glasao

Što ti nije jasno? To što

Što ti nije jasno? To što nisam ograničen, isključiv, što sam spreman prihvatiti kritiku i tuđe mišljenje? Aha, oprosti, da bi nečije mišljenje bilo valjano, ono mora biti ili skroz pozitivno ili skroz negativno. Još jednom primi moje najiskrenije isprike. :klecinakoljenimaimolizaoprost:

Tko je glasao

No, kriviti isključivo

No, kriviti isključivo novinare za to je nepravedno. I oni su samo kotačići jednog puno većeg sistema.
Između isključivosti je uvijek pretežni dio svega pa i važnog.

U vezi današnjih novina je pojednostavljeno, kao i većina politike, poslova i interesa - one su pod komandom urednih sudionika onih osnovnih društveno-političkih muljanja u kojima se odvijao im odvija jasan sukob opcija. Npr. Nino Pavić i Stipe Orešković, ekipe HRT (Sutlić, Hloverka ...), u Večernjem itd., su uredni kontinuirani sudionici na strani režima, čistki, hapanja i svega od sedamdesetih na ovamo, što se dosljedno odvija i zna.

Šta je tu u osnovi nejasno u Hrvatskoj, koja je malo veće globalno selo i u kojoj se sve važno i masovno zna i više nego što je potrebno? I kako onda nema odgovornosti i tih suidonika? Možda da cca 90 % građanstva nekao izbriše sve, možda onda i zgrade i ljude, osigura cca 500 mlrd EUR-a i tko zna šta sve ne, a ni s tim nije izvedivo da nema problema oko prošlosti, sadašnjosti i budućnosti, ne samo za istaknute aktere nego praktički do zadnjeg čovjeka, jer je odavno i taj zadnji u nekoj mreži poslovanja, dogovornosti i raznog?

Tko je glasao

argument je glup? to nije ad

argument je glup? to nije ad hominem. uopće.

glede relevantnih istraživanja o zahtjevima publike probaj sa tiražom 24 sata ili gledanošću farme ili big brothera. trivijalizacija i komercijalizacija medija nije hrvatski problem. vlasnici medija traže da se proda ono što se može prodat.

a elita o kojoj se priča mora imati dovoljno novaca da "ozbiljni" časopis plati 50 ili više kuna jer ga u ovoj državi neće kupovati više od 10 tisuća ljudi. jer naime u toj državi 40 posto ljudi ima osnovnu školu ili ni to, a još 40 posto srednju školu. tu nikakva konkurencija neće učiniti svoje jer je tržište jednostavno premalo i presiromašno da netko radi isključivo kako bi zadovoljivo intelektualne apetite elite. nije isplativo.

razlog tomu je proces tranzicije u kojem se nisu obogatili filantropi koji bi na svoju štetu financirali "ozbiljne" časopise. jedan guardian u britaniji prodaje 200 tisuća primjeraka, a the sun 4 milijuna. no guardian je "ozbiljna" novina i njegovim vlasnicima je u interesu da njihov stav bude javan. u hrvatskoj ne postoje takvi izvori financiranja.

Tko je glasao

elita nije u

elita nije u novčaniku
elita je kad nisi dio mreže (hobotnice, rekli bi talijani)

jer kaže ap
tko zna šta sve ne, a ni s tim nije izvedivo da nema problema oko prošlosti, sadašnjosti i budućnosti, ne samo za istaknute aktere nego praktički do zadnjeg čovjeka, jer je odavno i taj zadnji u nekoj mreži poslovanja, dogovornosti i raznog?

na siciliji
vlasnici ponekih dućana vješaju natpise
"ne plaćam mafiji porez"
i tako se
nakon dugih godina borbe
generala karabinijera koji je došao istraživati prihode i bankovne račune
svjedoka pokajnika
sudaca čistih ruku
pojavljuje se javnost
spremna da ne sudjeluje u mreži
dugo to traje
ali treba početi

luka

Tko je glasao

tu nikakva konkurencija

tu nikakva konkurencija neće učiniti svoje jer je tržište jednostavno premalo i presiromašno da netko radi isključivo kako bi zadovoljivo intelektualne apetite elite. nije isplativo.
A kako to da se je u prošlosti po današnjoj Hravtskoj, sa puno manje obrazovanih i puno većim siromaštvom te puno većim troškovima tiskanja i svega, prodavalo jako puno kvalitetnijih novina, časopisa, političkih tjednika i svega?

Evo nekih odgovora:
- zgaženi 1941.g., zatim jako od 1944. na dalje a nakon 1971.g. nisu pometeni samo nacionalisti i nacionalizam, nego do daske impresivno novinarstvo, svi stručnjaci pa i inženjeri iz tzv. Holjevčevog doba, uključujući razne nacije i one koji su bili protiv nacionalizma, te od tada sustavno instalirani razni današnji trash jurišnici, s kojima je današnje novinarstvo bog bogova kojeg ja taj trash dometa;
- i tada i nakon 1990.g. u modi je jako dezavuiranje, ljuvanje i čišćenje svega obrnutog od ovoga uz svesrdni pljesak publike, pa šta se ta "obrazovana" publika onda čudi, obzirom da ide baš onako kako je pljeskala a i sudjelovala;
- u modi je također duga naprednost baš na svemu tome. Da nije sve tako, pa i balkanski ratovi i sve, kako bi tolike "napredne" snage kod nas i po Evropi bile napredne, obzirom da su duboko i dugo maksimalnog dometa jeftina maoistička demagogija i praksa, čisto forsanje i licemjerje bez ikakvog pokrića, sve skupa postmodernistički trash .... itd.

Dakle, i zlo i trash su bliskije vezani uz "napredne" snage, nego neobrazovane i slično.

Tko je glasao

a što se to u toj

a što se to u toj nekadašnjoj hrvatskoj moglo čitati? kojih je to jako puno novina? i koliko ih se to prodavalo? možda moji i tvoji kriteriji nisu isti. ako krenemo jaaako daleko, nije bilo ni televizije, pa ni interneta. i oni su učinili svoje u srozavanju tiskovina.

što se tiče tvojih odgovora (ako sam te dobro shvatio), razine su različite. to jest barem se različito manifestiraju. napredne snage koriste medije kao polugu u osvajanju i zadržavanju vlasti i njima vrlo profinjeno manipuliraju. do te razine da u dogovoru s vlasnicima, kapitalistima, ulagačima u medije (izaberi što ti paše) zatiru ozbiljnije napore novinara. i na taj način stvaraju onu drugu, konzumentsku razinu sadržaja koja je masama najlakše probavljiva.

naravno postoje i one druge, nazovimo ih oporbene napredne snage, koja pak imaju i svoju istinu.

Tko je glasao

a što se to u toj

a što se to u toj nekadašnjoj hrvatskoj moglo čitati? kojih je to jako puno novina? i koliko ih se to prodavalo?
Za skraćeno - do devedesetih traži pod Božidar ili Božo Novak a potom kombiniraj razno.

P.S: Ostali dio komentara dobro pogađa osnove problema (ili uspjeha, zavisi iz koje se pozicije gleda).

Tko je glasao

a) razmislio sam... zombix

a) razmislio sam... zombix je izrekao glupost... korisnici PowerPointa i Worda u pravilu ne podastiru svoje Word i PowerPoint uratke javnosti. Što netko na svom osobnom računalu piše i sprema je osobna stvar te osobe, a postavljanje toga na internet je izlazak u javnost koji nosi sa sobom određena pravila (i prava i obveze). time se opet vraćamo na pitanje je li blog medij i ja ponavljam da je - prema najopćenitijoj definiciji da je medij ono što prenosi poruku od autora (blogera) do korisnika (čitatelja).

b) pobogu ljudi, nije HBO tu da uvodi regulaciju bloga - ona i sada postoji, osnovni problem je što je ona manjkava i ide na štetu blogera jer je razvučena preko nekoliko zakona, nedorečena je i otvorena raznim interpretacijama... pitate krivo pitanje - nije stvar u tome treba li regulacija bloga nego kakva treba? Kao što se kod reguliranja drugih stvari konzultiraju udruge, sindikati, dobro je da i blogeri imaju nekoga tko će se zauzeti da ta regulacija (koja već postoji i neminovno će se mijenjati) bude prihvatljiva i blogerima.

c) potpisujem

d) nepotrebno je cijepati dlake oko terminologije... bloger je jednostavno osoba koja određeni sadržaj daje na uvid javnosti putem Interneta kao medija. To mogu biti svakojake banalne teme, osobni dnevnik, umjetnički rad, politički stavovi i komentari itd... Ne moramo trenutno tome dati ime (slažem se da novinar-građanin ne obuhvaća sve blogere niti sav taj sadržaj koji se na blogu producira). Doslovno oko svake od tih kategorija sadržaja mogu nastati određeni problemi ako bloger nije upućen u nekakve običaje ili praila (autorsko pravo, kleveta, objavljivnje podataka itd...)

e) OK, treba vremena... Kao što sam napisao u svom tekstu, blog je u samo 4 godine (!) prešao put od običnih osobnih črčkarija do sudova i citiranja u mainstream medijima. Publika je eksponencijalno porasla i raste i dalje. Da bi i u nas blog postao relevantan u društvu (a pritom opet ne mislim samo na politiku, nego i na druge tematike) opet je dobro imati jednu udrugu koja bi na tome mogla poraditi i dati tome poticaj sustavnije nego što se to danas radi na blog servisima kojima je cilj samo što veći broj klikova.

I na kraju mi tvoja ponuda za pomoć (uz svu prethodno navedenu skepsu) zvuči totalno neiskreno i nepotrebno. Ako se ne slažeš ok, nema stvarno potrebe da navodiš sve razloge zašto misliš da je cijela priča nepotrebna a onda kažeš da bi pomagao. Samo nemoj odmagati, bit će sasvim dovoljno :)

Tko je glasao

I na kraju mi tvoja ponuda

I na kraju mi tvoja ponuda za pomoć (uz svu prethodno navedenu skepsu) zvuči totalno neiskreno i nepotrebno.

aaa, to je išlo jer sam u nekoliko navrata dobio različite kritike pa sve do toga da "nisko" udaram, pa sam odmah bacio disclaimer čisto zato da bude jasno da unatoč mojoj skepsi mogu ja i pomoći ako bude trebalo (a ja bio u mogućnosti)

Tko je glasao

mraku hvala za postojanje

mraku hvala
za postojanje politike

luka

Tko je glasao

Napisao sam poduži komentar

Napisao sam poduži komentar na ovaj post i onda odlučio da nema smisla. Ne komentar nego njegova objava. Post iako naslovljen kao neko objašnjenje od strane predsjednika samo donosi nova pitanja.

Kad odradite te okrugle stolove na koje ćete čak i blogere pozvati nastavit ćemo raspravu, ovo zbilja nema smisla.
Za sad, udruga koja nije u stanju definirati stav ni oko čega(niti oko toga treba li poštivati statut kao da je to uopće stvar izbora), predsjednik koji ima stav, ali govori isključivo u svoje ime.
To je kao da raspravljam sa duhom.

U međuvremenu, tražim od HBO-a da ustane u zaštitu mojih blogerskih prava i izbaci iz svog članstva blogere koji su me pokrali, kao i one koji su im tom prilikom dali podršku.
Vjerodostojnosti radi, je li.

silverci

"Isto i jednako nisu ni isto ni jednako."
silverci

Tko je glasao

Čekajući odgovor na ovaj

Čekajući odgovor na ovaj moj komentar obratio sam se udruzi da mi pomogne u mom slučaju kad su povrijeđena moja autorska prava na što sam dobio odgovor od prvoborca JOT-a:
mislis da u zivotu nemam pametnijeg posla nego da sad pokrecem postupak?

silverci

"Isto i jednako nisu ni isto ni jednako."
silverci

Tko je glasao

Može li me netko iz udruge

Može li me netko iz udruge obavijestiti u kojoj je fazi moj predmet?

silverci

"Isto i jednako nisu ni isto ni jednako."
silverci

Tko je glasao

HBO je, kako smo više puta

HBO je, kako smo više puta objasnili, još u procesu osnivanja. Tvoj dopis nisam vido. U rujnu, kad počne redovno djelovanje, založit ću se da se tvoj dopis stavi na dnevni red Izvršnog odbora.

Zoran Oštrić

Tko je glasao

Eto , spotakao si se u

Eto , spotakao si se u početku, jer blogiranje nije struka, niti je blogovsko udruženje strukovno, ili podložno Zampu koji se bavi samo zaštitom pjevača u ce molu.

Udruga bi trebala biti samo ispomoć kad se kao pravednik nađeš u nevolji izložen represijama raznih vsrta (od Bajića do onog zabrađenog hokejaša u podrumskoj garaži)!

A autorska prava'! Hm, i na ovom blogu piše da si ti "svoge dela gospodar" i nitko drugi. Ako imaš svoj napišeša i onda će svaki sud te zaštititi u građanskoj parnici. Kao onaj kolega što je imao lijepe podmorske slike na svom blopgu i napisao da to želi zaštititi a ja neporezno uzeo ilustraciju morskog črvam, i nakon prigovora odmah povukao (jer nisam vidio daje to izričito zabranio)-,

Ali da te volonterska udruga blogera volontera koji volonterski nešto pišu štiti od copy-paste zloupotreba, e to je bogme pretjereno očekivati. Ako je to Zvone obećao jako se zaletio!

Tko je glasao

Zvone ništa takvo NIJE

Zvone ništa takvo NIJE obećao! Ali da imam nekih ideja oko tog problema, imam ;-)

Tko je glasao

onda ih što prije zaboravi

onda ih što prije zaboravi jer će nam blog ostati bez lijepih sličica pokupljenih tko zna otkud...tko god se javi da je autor, napisala bih, ali ne mogu znat gdje sam skinula neku sličicu prije nekoliko godina!!! jel to jasno rečeno!!!!

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

Ma znam, ali karikiram

Ma znam, ali karikiram situaciju do daske. Ovdje je dosta njih protiv HBO samo zato jer su protiv svačeg, stil, načun razmišljanja i življenja, spirito di contradizzione isl i to je pozitivno.

Ima njih drugih kojima pripadaju establishmentu (dušom i ili tijelom) i kojima smeta sve gdje se obični građani mogu slobodno izražavati, jer je nepredvidivo kamo to onda stvari idu.

A idu u dobrom pravcu! Sloboda izražavanja (gdje mala privatna riječ može postati javna i ubitačna) došla je radi interneta u svakodnevni život, stekla pravo građanstva. To nikada nije bilo. Došla je ustvari preko novinarskih foruma, ali i blogove su njegovali baš medijski izdavači i profesionalni novinari, jer je medije trebalo hraniti idejama. budući da nije lako svaki dan imati ideju što napisati.

Sada se riječ običnog čovjeka otkačila i počela samostalno putovati medijskim nebom - i treba je zaštititi. Sve drugo je sporedno.

Tko je glasao

Iskreno me dirnuo ovaj tvoj

Iskreno me dirnuo ovaj tvoj komentar :))

Tko je glasao

frederik, ovim svojim

frederik, ovim svojim komentarom si pokazao da bit ove udruge shvaćaš bolje čak i od nekih "aktivnih članova" ;-)

Tko je glasao

Eto me, iznova (u nadi da

Eto me, iznova (u nadi da ćemo doći do "pročišćenog teksta")...

- Pitanje kredibiliteta udruge – „tko ste VI da zastupate/predstavljate blogere“
- Problem regulacija bloga – „dobro nam je i ovako, ne trebaju nam zakoni/propisi“
- Blog je/nije „građansko novinarstvo“
- Blog je/nije medij

Ovo je naopako :) Jednostavno zato jer uopće nije pitanje udruge (i prava nekog da se udružuje i tako institucionalizira svoj neki stav o bilo kojem pitanju), nego je pitanje bloga, odnosno da li je ta udruga "blogerska". Ono osnovno pitanje je "što je blog?" iz koga izvlačimo "tko je bloger?" a to ću pokušati konkretizirati nakon što drugačije napišem ove točke koje si naveo.

Prvo pitanje nije da li je ili nije blog medij, nego da li blog mora biti medij? Nitko ne spori da blog može biti medij (uostalom ovaj na kojem pišemo to jest), nego da li postoje blogovi koji nisu medij. A to je samo jedno od pitanja (na koja još nema univerzalno prihvaćenog odgovora) poput: da li je privatna (zatvorena) komunikacija između više osoba blog?, da li je "social service" site blog?, da li je jedan post blog?, da li su agregatori blog?... Pa tek onda kod blogova koji jesu medij bi došli do toga da li komunikacija treba biti dvosmjerna, "anonimnosti", pitanja tko je nakladnik i tko je urednik... I kolokvijalno se apsolutno slažem sa Zoranom Oštrićem ("ne znam što je ali ga mogu prepoznati kad ga vidim") no to nije dovoljno dobro za definiciju. Jer definicija (pogotovo formalna) treba biti jasna i dorečena (bolji su mi engleski termini: verifiable and testifiable) tako da se u konkretnom slučaju ako se pojavi potreba za procjenom da li je nešto blog ili nije to procjenjuje prema strogo definiranim kriterijima koji vrijede za sve i koji su unaprijed poznati. Bilo što manje od toga nije dovoljno dobro. Za kraj (ilustracija) je moj klanski blog (totalni ego trip) ne koji se može doći isključivo ako si član klana i na kojem se postaju isključivo screenshotovi mečeva - bez komentara i ikakvog drugog sadržaja. To nije medij jer ako bi to bilo medij onda su medij i slike s ljetovanja na zidu moje sobe (mogu ih gledati ja i prijatelji koje pozovem). Ali to jest blog jer funkcionira tako.

Drugo je pitanje opet nije da li je blog ili nije građansko novinarstvo, nego da li blog mora biti građansko novinarstvo? I ovdje opet tvrdim da se blog može koristiti kao medij i da jest gotovo idealan medij za građansko novinarstvo, ali isto tako (nadam se da se makar to uspjelo iskristalizirati u prethodnim raspravama) blog može biti i drugo, na primjer forma umjetnosti. I iako i tu možemo raspravljati o slobodi riječi, nadam se da je jasno kako sve što podrazumijeva građansko novinarstvo nije univerzalno primjenjivo na ostale forme i vidove izražavanja na blogu.

I sada tek dolazimo do udruge, udruge koja se deklarira kao "blogerska" i koja u svom statutu i u gotovo svim reakcijama članova podrazumijeva da je blog medij i da je pojam blog identičan pojmu građanskog novinarstva. I iako kažeš da blog "može biti ali ne mora" građansko novinarstvo, to udruga skriva i u prvi plan stavlja "blogerska" (ne u kontekstu "lisabonska"). Da razjasnimo, jednako pogrešno je tvrditi da "blogeri nisu građani novinari" (primjer koji si naveo, a koji smatram promašenim), kao i da jesu. Te tvrdnje impliciraju ili da su svi blogeri građani novinari ili da nijedan bloger nije građanin novinar - što jednostavno nije točno jer neki jesu a neki nisu. To je klasičan primjer lažne dileme gdje se traži da/ne odgovor na neprimjereno pitanje.

Udruga, prema svim informacijama koje su mi dostupne, je formirana i ima ciljeve i planove poboljšanja situacije građanskog novinarstva na blogu u Hrvatskoj. Okupila je osobno pogođene blogere koji su se zbog svojih zapisa našli na udaru zakona i zloupotreba sistema, te na temelju tih primjera i načela slobode govora namjerava utjecati na javnost i na institucije da se uvaži posebnost građanskog novinarstva na blogu u odnosu na druge medije i time spriječe nove zloupotrebe sistema i primjena neadekvatnih zakonskih normi. To ne samo da podržavam nego imate u startu 200 kuna od mene. No to se sve odnosi na građansko novinarstvo, ne na blog.

Jedan od načina na koji će ta udruga djelovati je nesumnjivo i pokušaj izrade zakonskih prijedloga koji će postojeće zakone "učiniti svjesnim" postojanja građanskog novinarstva. No istovremeno, ukoliko se tim izmjenama zakona identificira blog kao nositelj (a ne građansko novinarstvo), pogotovo bez one jasne i dorečene definicije bloga, tada te izmjene zakona (vrlo lako) mogu naštetiti onim blogovima koji nisu građansko novinarstvo. Primjera radi, hipotetički slučaj da se u nedostatku stabilne definicije zakonodavac toj udruzi povjeri da određuje što jest blog a što nije odnosno tko je bloger a tko nije (a takvi slučajevi već postoje u praksi i tu dolazi analogija sa ZAMPom).

I tu dolazimo do ključnog pitanja koga ta udruga zastupa? Blogere ili građane novinare? Po svemu do sada (i po vašem statutu) rekao bih građane novinare, jer za početak osim tvoje deklarativne ta udruga ni ne radi distinkciju između ta dva pojma a tajnik u osnivanju :) se slaže s tim da bi naglašavanje takve distinkcije bio marketinški suicid udruge. I odgovor "zastupa svoje članove" je jednako loš kao i "da", zato jer ne odgovara ništa - ako imate opće ciljeve i radite za opće dobro onda ćete zastupati veću grupu ljudi (blogere ili građanske novinare, svejedno) i interese te veće grupe bez obzira jesu li članovi ili ne. Opet, možda je "svoje članove" i iskren odgovor, no tada se ne bi trebali uvrijediti ako netko zaključi da želite trpati u svoje džepove ili da lažete čim kažete "blogerska".

I tu se vraćamo na temeljno pitanje, što je blog? I naravno, kao i svatko od nas tako i ta udruga može imati svoju definiciju bloga. No ukoliko je ona usko ograničena, tada ju treba smatrati pogrešnom (i definiciju i udrugu), i ne treba se čuditi tome da se prije svega blogeri ne slažu s time. Jednostavno zato jer zastupanje viših ciljeva iz uske perspektive (zastupamo sve blogere a promičemo građansko novinarstvo), čak i ako se ti ciljevi i ostvare iz te perspektive ne nose dobro onima koji tu perspektivu ne dijele (štono bi se reklo nisam čuo Tončija Huljića da se buni protiv ZAMPa).

U svakom slučaju, kako sam i davno započeo diskusiju na temu ove udruge, sretno vam bilo. Pogotovo ako već sada imate sa svojom "bazom" (blogerima i to čak onima koji se mogu smatrati građanskim novinarima) i međusobno (statut i njegova ozbiljnost) toliko otvorenih pitanja, sreće će vam trebati.

Tko je glasao

"Blog je/nije medij" Moje

"Blog je/nije medij"

Moje misljenje
Blog nije medij nego je internet medij a blog je samo sredstvo/način prezentacije kao sto je i internet stranica.
Medij je i novina,radio i televizija. Ako bi povukli paralel sa televizijom blog bi bio televizijski neka vrsta emisije (obrazovna,informativna,politicka...) ili sa stranicom televizijski prijenos uzivo dolazak Pape Ivana Pavla II.
Medij= 2a. sredstvo komunikacije b. suvremeno sredstvo za prenošenje informacija (novine,radio,TV,Internet i sl.) / izvor: Anić/Goldstein:Rječnik stranih riječi /
Internet je sredstvo komunikacije jer prenosi informaciju, kao sto postoji radio/tv signal i prateća oprema...imamo npr.e-banking preko internet medija.

Tko je glasao

Nisi u pravu. Internet je

Nisi u pravu. Internet je pandan eteru. A blog je pandan radiju ili TVu koji su razliciti mediji, a koriste isti oblik prenosa informacije.

Odnosno jesi u pravu. Ali onda nije TV ili radio medij, vec su to radio valovi.

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

je li blog na internetu ili

je li blog na internetu ili je internet na blogu?

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci