Tagovi

Hrvatska Blogerska Organizacija – neki odgovori (iz „predsjedni?ke“ perspektive ;-)

Generirali smo diskusiju, i to podužu, kriti?ku i argumentiranu (dobro, ne baš uvijek)!

JA PRIZADOVOLJAN!

Blog at its best :-).

Naravno, radi se o osnivanju Hrvatske Blogerske Organizacije, i iako smo kao prvi korak otvorili Facebook grupu (?ini mi se da smo ispo?etka bili dosta popularni u Egiptu ;-), jasno je gdje se vodi glavni „fajt“ :-). Pollitika.com je THE mjesto na hrvatskom internetu za argumentiranu diskusiju (naravno, vezano uz teme „politika i društvo“), i reakcije, odnosno komentari na post (linkan ve? gore) apsolutno zavrje?uju osvrt.

Hej, sto mu debeljuškastih praš?i?a, ?ak se i mrak uklju?io u diskusiju ;-).

U cjelini gledaju?i, kao što sam i gore rekao, ja sam prizadovoljan. Dobili smo i bezrezervnu podršku, i „pozadinsku“ podršku, i „uvjetnu“ podršku, a iznesen je i odre?en broj primjedbi, zahtjeva za pojašnjenjem, pa ?ak i otvorenih kritika.

I u svim tim silnim komentarima (evo, skoro 200!), otvorena su i neka zanimljiva pitanja a ja sam nekako kao osnovna identificirao sljede?a:
- Pitanje kredibiliteta udruge – „tko ste VI da zastupate/predstavljate blogere“
- Problem regulacija bloga – „dobro nam je i ovako, ne trebaju nam zakoni/propisi“
- Blog je/nije „gra?ansko novinarstvo“
- Blog je/nije medij

Za po?etak, pitanje kredibiliteta udruge.

Veljko je u svom komentaru na moj post bio nedvosmislen:

ta udruga ne zastupa sve blogere niti smije govoriti u ime svih blogera.

A dragi moj Veljko, pa kako bi to druga?ije i moglo biti :-))))

Nas cijelih devet (9!) ?lanova osniva?a (i ja kao El Presidente :-), pa ?emo mi govoriti u ime SVIH blogera???

LOOOOOOOOOOOOL :-).

Ja eventualno mogu kao predsjednik govoriti ispred same udruge, ali s obzirom da trenutno i nemamo nekih „usaglašenih“ (da ne kažem „komitetski donesenih“ ;-) stavova, sve što pišem je isklju?ivo moje osobno mišljenje, poduprto brendom Zvone Radikalnog kojeg „njegujem“ u blogosferi ;-).

Ništa više, i ništa manje od toga!

Sli?nu „brigu“ iznosi i mrak u (ve? gore linkanom) postu spominjuju?i problem koji se pojavio u Americi kad je Associated Press donio „cjenik“ (koji je „ispregovarao“ s jednom ameri?kom blogerskom udrugom) po kojem je namjeravao napla?ivati citiranje (i to po rije?i!) svojih vijesti. Vrlo kratki i efektni sažetak cijele pri?e možete pogledati OVDJE. Mraka brine da bi eventualnom medijskom promocijom (hm, ve? smo izašli na stranicama Ve?ernjeg iako se mora re?i da je tekst glup do boli ;-) Hrvatska Blogerska Organizacija mogla do?i u nekakvu „nezasluženu“ poziciju da doista „predstavlja“ blogere u nekakvim „pregovorima“ ili što ti ja ve? znam ...

Hm ...

Što se ti?e konkretnog slu?aja s AP-om, nemam što dodati jer je sve lijepo re?eno u ?lanku koji sam linkao. Problem copyright-a, odnosno definiranje što predstavlja „fair use“ citiranje, a što je ve? kršenje autorskih prava je prili?no ozbiljna tema i to ?u ostaviti za neku drugu diskusiju.

A po pitanju koga HBO „predstavlja“ (odnosno može „predstavljati“) – odgovor je poprili?no jasan, i u biti je to isti odgovor kao i za Veljka: HBO predstavlja svoje ?lanove :-). A koga bi drugog mogao predstavljati? A jednadžba je kristalno ?ista: koliko ?lanova, toliko „mo?i“. Kad dignemo website i omogu?imo registraciju ?lanova na našim stranicama vidjeti ?emo di smo. I što možemo posti?i. Sada Udruga radi na entuzijazmu nekolicine i baš nam je fino :-). Di ?emo završiti? Vidjeti ?emo.

A ova pri?a nas lijepo vodi do drugog spomenutog problema/otvorenog pitanja - regulacije bloga!

Da li blog treba zakonski regulirati?

Vrlo škakljivo pitanje!

Ali, najprije da nešto razjasnimo - povla?enje bilo kakve analogije sa ZAMP-om je posve promašeno a trkeljarije nekih da bi se kao za pisanje/korištenje bloga trebala pla?ati nekakava naknada su van zdrave pameti!

Ili, da budem precizniji, možda se jednom na hrvatskom internetskom prostoru i pojavi blog servis kojem ?ete morati pla?ati da hosta vaš blog (što i nije tako loša ideja, ukoliko je cijena dovoljno niska a zauzvrat se pružaju dodatne usluge – npr. pomo? oko dizajna bloga! – iako, ako vam je do kvalitete uvijek možete po?i na besplatni wordpress.com ;-) ali da bi se propisala neka „državna naknada“ za pisanje bloga je TAKVA IDIOTARIJA da meni nije jasno kako ikome normalnome tako nešto može uop?e pasti napamet (a kamoli da bi to napisao!)

Da budem do kraja jasan, onog trena kad Sabor DONESE zakon/pravilnik po kojem se za pisanje bloga mora pla?ati naknada ala ZAMP, ja uzimam pušku u ruke i kre?em u šumu! Jer, onda revolucija preostaje jedino rješenje :-).

Ipak, to ?e biti kad na vrbi zasvrbi, ?ak i u Hrvatskoj ;-).

Sad kad smo pitanje ZAMP-a, bar se nadam, umirovili za vijeke vjekova, preostaje nam klju?no pitanje: Da li je blogu potreban neki poseban zakonski tretman (štono bi rekli „regulacija“) ili ne?

Da vam pravo kažem, ne znam što bih mislio!

Nisam pravni stru?njak i nisam upoznat s detaljima zakonske regulative koja pokriva blog a ?ak nisam ni siguran ima li uop?e zakonske regulative za blog/blogere/bloganje (?ini mi se da je blog pokriven Zakonom o elektroni?kim medijima, iako se blog u tom zakonu izrijekom ne spominje)! Ipak, u udruzi imamo nekoliko ?lanova koji grizu baš po tom pitanju, i vjerujem/nadam se da ?emo uskoro mo?i „staviti na diskusiju“ neku vrstu „Pravnog vodi?a za blogere“ u kojem ?e se na?i odgovori na ta pitanja.

Jedna od ideja koja se pojavila je organizacija neke vrste okruglog stola na temu, npr. „Blog i zakonska regulativa“. Ja ra?unam da bi se dalo skupiti nekoliko profesora, intelektualaca, medijskih djelatnika, novinara pa i blogera koji bi o toj temi sigurno imali što pametno za re?i. I da vam budem iskren, ja bi ih vrlo rado poslušao i „na izvoru“ prikupio relevantne informacije :-).

A baš je zgodno što udruga pruža idealan okvir za organizaciju jednog takvog okupljanja. Ko zna, možda od nas bude i neke koristi ;-). Ipak, da ne bi ispalo da se kukavi?ki povla?im na rezervne položaje („nek' eksperti odlu?e“), imam i ja ponešto za re?i o tom pitanju.

A prvo i osnovno pravilo mora biti – zbog anonimnih komentara ne možeš nastradati! I to?ka! Tu nema puno pri?e i vjerujem da ?e slu?aj Pere Kova?evi?a sve takve pokušaje staviti ad acta. Ukoliko se netko osjeti oklevetan nekim komentarom na blogu, lijepo nek' zatraži od autora bloga da komentar izbriše i basta (ovakav „idealni“ scenarij je prošao Euklid na svom blogu, i on je u svom osvrtu na taj doga?aj tako?er otvorio neka važna pitanja).

Naravno, situacija postaje tricky ukoliko autor bloga odbije izbrisati komentar! Jasno, i dalje se može do?i do IP adrese (?ak i anonimnog) komentatora i identificirati onoga tko je doista ostavio komentar, ali u tom slu?aju se postavlja i pitanje odgovornosti onoga tko takav komentar i dalje drži dostupnim javnosti. Ali, ako ve? tako odlu?iš, onda trebaš biti i spreman bite the bullet (ovdje je relevantna i JOT pri?a ;-)!

A drugo pravilo je ... eh, pa baš i nije pravilo ve? bi se više radilo o dojmu.

Naime, kao što moji vjerni ?itatelji znaju, (relativno) pozorno pratim ameri?ke predsjedni?ke izbore koji polako ulaze u svoju završnu fazu. I za dobru mjeru, pratim ih uglavnom preko blogosfere :-). Je, pogledam nekad i CNN, ponekad i New York Times, ali blogovi su ipak primarni.

I što je moj dojam?

Recimo to ovako, da ameri?ki blogeri do?u ovamo preko bare u ovu našu žabokre?inu, ovi naši politi?ari bi im u roku odmah naplatili par milijardi dolara na ime „duševnih boli“ :-). Te Obama je musliman, te da je u dealu s property tajkunima, pa da McCain pr?i neku tajnicu ... asti sto kakvog je sve rusvaja bilo (dosad!), ali se ne sje?am nekih silnih tužbi za kleve?anje i nanošenje „duševnih boli“ (doduše, ako se dobro sje?am ovo s McCainom jest završilo nekom tužbom protiv novina koje su pustile pri?u!).

„E Zvone moj, puste sanje. Pa znaš da su ti Amerikanci opsjednuti s freedom of speech!“

Je znam, a što tome fali, recite vi meni!?

„Ma druga?iji zakoni, druk?iji pravni sustav ...“

Istina, ali konkretnu pravnu realizaciju ostvarivanja slobode govora ionako treba prepustiti pravnim stru?njacima (okrugli stol, sje?ate se ;-), a „apstraktna“ ideja bloga (pa i interneta) kao medija za slobodno iznošenje svojih stavova je, bar IMHO, neovisna o toj konkretnoj realizaciji!

Je li sadašnja zakonska regulativa dovoljna za zaštitu prava na slobodu govora? Ja bih rekao da je tu imamo standardni hrvatski problem – stvar formalno-pravno možda i jest dobro postavljena, ali korupcija u praksi od svega toga ?ini sprda?inu!

Ali, ne?emo sad o hrvatskim sudovima (dobio sam tip da je veliki dio problema Damira Finti?a uzorkovan upravo „kabalaškim“ redom stvari u Vukovaru i okolici!), ve? ?emo se lijepo nasloniti na diskusiju o blogu i „gra?anskom novinarstvu“ (koju sintagmu ja ?itam kao „sloboda govora u sridu“).

Dakle, je li ili nije blog „gra?ansko novinarstvo“?

Odgovor je: može biti, ali i ne mora :-). I gotova diskusija!

Ali ta distinkcija ipak ima reperkusije na našu udrugu pa i o tome triba prozboriti koju. A detaljan osvrt na temu bloga i gra?anskog novinarstva je u svom postu Treba li nam nedavno osnovana Hrvatska Blogerska Organizacija dao Nebojša Grba?i? (of Ariston fame, a sada zamjenik urednice na portalu sutra.hr).

I kaže on (nedvosmisleno ;-): „Blogeri nisu gra?ani novinari“.

Zašto nisu ?

Blogeri u pravilu ne pišu vijesti, ekskluzive, intervjue... ve? mišljenja, komentare i naj?eš?e subjektivne analize ?esto bez ikakvog opipljivog uporišta.

Krivo! Barem napola :-)

Jer, ako mi je do „?istih vijesti“, prištekati ?u se na HINU ili Reuters i voila ... orgazam ... vijesti više nego što moš pro?itati. Kvalitetan komentar je nužan suputnik svake vijesti, jer ju stavlja u širi kontekst i samu informaciju ?ini eksponencijalno korisnijom!

Možda ?e Nebojša re?i da to nije „novinarstvo“ ve? da su novinarstvo „ekskluzive i intervjui“, ali za mene je to novinarstvo par excellance. I sasvim je nebitan medij kroz koji se izražava! Doduše, moram se složiti s Nebojšom da se na blogu jaaaako ?esto na?u „mišljenja, komentari i ... subjektivne analize ?esto bez ikakvog opipljivog uporišta“, ali ja se svaki dan iznova osobno uvjeravam da u hrvatskoj blogosferi ima kvalitete – i to kvalitete „novinarskog“ kalibra (a po?esto uz daleko više „novinarskog integriteta“ u svom izvještavanju nego što ga pokazuju klasi?ni novinari!).

Doduše, možda je problem u tome što se ne slažemo u definiciji „gra?anina novinara“. Jer, Nebojša kaže ovako: „Gra?anin novinar, nasuprot blogera i novinara, je svjedok doga?aja s tehonologijom pri ruci“ (podvu?eno u originalu, op.Z.R.). Ergo, gra?anin novinar je lik koji je spretan i brz da mobitelom snimi neki „zna?ajan“ doga?aj (naj?eš?e žutilo za 5-sekundnu „zabavu“).

Dobro, ako ?emo tako promatrati „gra?anina novinara“ onda su doista rijetki blogeri koji spadaju u tu kategoriju, ali ja se s takvim ograni?avanjem pojma gra?anin novinar ne bih složio.

Ono u ?emu se, IMHO, u stvari Nebojša i ja u osnovi ne slažemo je odgovor na pitanje: može li blog biti konkurentan klasi?nim „novinarskim“ medijima kao izvor relevantnih informacija?

Moj odgovor je (uvjetno) DA, a ?ini mi se da Nebojša misli da je odgovor NE.

Takav zaklju?ak (možda krivi!) izvodim iz sljede?ih njegovih rije?i:

... no radim u novinama, iz prve ruke znam koliko se truda mora uložiti da bi vijest bila pravovaljana. Koliko izvora treba provjeriti, koliko za to treba vremena, novaca, ljudskih resursa i profesionalnosti. Jedan bloger tome ne može dosko?iti koliko god on bio dovitljiv.

Da se ponovim, možda mi ponešto druga?ije shva?amo novinarstvo (vijest vs. komentar), i ja se posve slažem s iznesenom tvrdnjom da je „do?i do vijesti“ prili?no težak posao, ali mislim da blog u informacijskom spektru apsolutno ima svoje mjesto.

U ostatku posta se Nebojša „okomio“ na politi?are-blogere i njihovu „povezanost“ s našom Udrugom (u osnivanju ;-). Za sada ?u re?i samo da je pri tome otvorio neka zanimljiva pitanja, ali kako imam (opsežnih ;-) primjedbi to ?e morati sa?ekati neku drugu priliku i neki drugi post.

A implicirati da smo mi osnovali HBO kako bi nam bili dostupni novinarski freebies (ulaznice, pozivnice, ?i?e mi?e ...), što nekako ispod žita sugerira Nebojša na kraju posta je ... heh, pa malo nisko ;-)

Uf, opet ja razdužio! A još mi je ostala i raspraviti da li je blog medij. Sre?om po mene, tu temu je izvrsno apsolvirao kolega Whatever u svom komentaru (da zaklju?imo, blog JEST medij) tako da oko toga ne?emo puno duljiti.

Eto ... odradio sam koliko sam mogao, a Vi „pucajte“ i dalje.

Ja sad odo pro?itati novi broj The Economista ;-).

Komentari

A prvo i osnovno pravilo

A prvo i osnovno pravilo mora biti – zbog anonimnih komentara ne možeš nastradati! I točka! Tu nema puno priče i vjerujem da će slučaj Pere Kovačevića sve takve pokušaje staviti ad acta. Ukoliko se netko osjeti oklevetan nekim komentarom na blogu, lijepo nek' zatraži od autora bloga da komentar izbriše i basta (ovakav „idealni“ scenarij je prošao Euklid na svom blogu, i on je u svom osvrtu na taj događaj također otvorio neka važna pitanja).
Naravno, situacija postaje tricky ukoliko autor bloga odbije izbrisati komentar! Jasno, i dalje se može doći do IP adrese (čak i anonimnog) komentatora i identificirati onoga tko je doista ostavio komentar, ali u tom slučaju se postavlja i pitanje odgovornosti onoga tko takav komentar i dalje drži dostupnim javnosti. Ali, ako već tako odlučiš, onda trebaš biti i spreman bite the bullet (ovdje je relevantna i JOT priča ;-)!

A sad o drugom najboljem rješenju :):)
Ako ste već krenuli, a jeste, prihvaćajući tu situaciju, htjela bih naglasiti da je meni ovo najznačajniji dio teksta, koji nije primjenjiv samo na blogere veći širu populaciju ljudi!

Dakle, u doba mraka (sorry, Mračak) se na Golim otocima završavalo za svoje izrečene riječi, u doba dana izgleda da se, na žalost, treba boriti protiv prakse da se odgovara za tuđe izrečene riječi! Naime, tko god je došao do IP adrese šefa bloga, taj je na isti način mogao doći do IP adrese anonimnog komentatora. Ako šef IP adrese nešto nije napisao, on ne smije biti kriv. Eventualno može biti kriv, ako ga je oštećenik upozorio na štetu, pa je on ne sanira brisanjem komentara, a ima mogućnost brisanja!

Sljedeća misao nadovezuje se na prethodnu, a ta je da ne može u blogerskim stvarima suditi sudac koji nema pojma o tome što je blog! Dakle, ne može neznalica suditi za nešto o čemu nema pojma. Jer da je sudac koji je sudio zbog anonimnog komentara bloger, znao bi da jedan bloger može napisati stotine i stotine postova, na koje je uvijek otvorena mogućnost komentiranja i fizički je nemoguće svakodnevno pregeldavati sve komentare i brisati nepoćudne!!!! Dakle, sankcioniranjem na ovakav način, uništava se BLOG kao forma slobodnog izričaja, odnosno najveće vrednote današnjeg sustava: DEMOKRACIJE!!

Analogno tome, potpuno van pameti i razuma, je optuživanje nekog pjevača, kojem na koncert dođe 100.000 ljudi, a jedan od tih 100.000 tamo na kraju te mase, nosi na sebi neprimjereno obilježje, za nacizam, šovinizam ili ne znam što! Ne znam da li netko od vas tu očekuje da će pjevač prije koncerta stajati na nekoj rampi i pregledavati svakog posjetitelja je li primjereno odjeven! Svatko pošten će to u sebi priznati i ne očekujem od vas da ćete to glasno izreći!! Dakle, na način na koji mislite pružiti podršku blogerima, koji ne mogu pod kontrolom držati tuđe misli, riječi i djela, možete pružiti podršku i pjevačima da ne odgovaraju za to kako im je tko obučen na koncertu. Valjda za to postoji policija koja bi to trebala obavljati, a ne pjevač ili bloger!

Dakle, iako je odavno prošlo vrijeme mraka, mnogima se još nije upalio dan! Ovo se naravno odnosi i na riječke suce, koji su sudili u predmetima uvrijeđenih sdp-ovaca i sukladno onom "tko jači, kvači" donosili presude u korist riječke sdp-ovske vrhuške, a na štetu ljudi koji su bili uvjereni da je mrak prošao i da smiju reći ono što je u gradu javna tajna! Sad se u Rijeci ne usudi nitko više ništa reći u strahu da ne bude osuđen za javno izrečenu riječ. Samo što gradska vlast ima pravo glasno reći da je u gradu nešto već duže vremena javna tajna, pa joj ne padne dlaka s glave. Da netko drugi kaže da je u gradu nešto u svezi gradske ekipe javna tajna, teško bi se proveo.

Malo sam opet proširila temu, ali ne mogu se fokusirat samo na jedno, kad se tu naroji sto drugih misli koje je važno reći. Pa ne zamjerite!

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

Analogno tome, potpuno van

Analogno tome, potpuno van pameti i razuma, je optuživanje nekog pjevača, kojem na koncert dođe 100.000 ljudi, a jedan od tih 100.000 tamo na kraju te mase, nosi na sebi neprimjereno obilježje, za nacizam, šovinizam ili ne znam što! Ne znam da li netko od vas tu očekuje da će pjevač prije koncerta stajati na nekoj rampi i pregledavati svakog posjetitelja je li primjereno odjeven! Svatko pošten će to u sebi priznati i ne očekujem od vas da ćete to glasno izreći!!

Ne samo da ću glasno reći već i napisati da optuživanje pjevača za ono što se događa u publici je nepošteno, naravno pod uvjetom da taj isti pjevač ne čini da tako bude. A nije mi poznato da čini.

U više sam navrata branio taj stav i pjevača "optužio" samo za "stari hrvatski pozdrav" koji redovito uzvikuje sam i licemjerje kojim ga obrazlaže raznim obrazloženjima bježeći od jednog i jedinog, onoga zbog kojeg se i optužuje.

Pravna država, sa svim što u to ulazi, dužna je i mora reagirati, kako prema onima u publici ne povezujući ih s pjevačem, tako i prema pjevaču svaki puta kad uzvikne to što redovito viče ne tovareći mu i grijehe onih u publici. Dakle, svakome individualna odgovornost za vlastiti čin. I u tome nema ničega spornog.

Isto tako, individualna odgovornost i onih koji su slabašan pokušaj da to doista bude tako brutalno presjekli suspenzijom i ocrnjivanjem onog koji je pokušao. I tu ne bi smjelo ništa biti sporno. Ali nažalost jest kao i u svim slučajevima kad pojedinci, pa i blogeri, pokušaju zazvat i inducirati da famozna "pravna država" konačno počne djelovati.

B-52

Tko je glasao

Eh, nije skroz u duhu teme,

Eh, nije skroz u duhu teme, ali kud si izvukla baš riječke sdp-ovce? Zar tako nije sa političarima na svim razinama? Sjetimo se samo feralovih presuda od strane hdz-ovih pulena?

Tko je glasao

općepoznata je stvar na

općepoznata je stvar na Pollitici da pišem iz Rijeke, pa ne trebaju dodatna obrazloženja! ponekad pišem i o Bandiću, jer sam češće u Zagrebu, istina već dulje nisam bila jer se bavim nečim što me veže uz daktilostolicu, ali se nadam do jeseni da će mi i Bandić dopasti pera, nakon kavice s vrsnim poznavateljem tajni ljudskog uma :):)

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

Evo mog konačnog

Evo mog konačnog zaključka, nastalog na tragu Galetove izjave da njega ne smeta što je udruga osnovana na brzinu, bitno da se krenulo. Tko šiša sad neke trice i kučine (kvalitetan statut npr.).
Ok, onda je ovo probna, pilot udruga za blogere. Ljudi se uhodavaju, nešto se radi, otvaraju se rasprave, možda sjedne neka lovica, možda nekom uspijete odmah i pomoći i to je to. Za svaku pohvalu. Ako ništa drugo, barem ćete puno naučiti.
Samo ako jednog dana želite biti relevantni na ovom polju, morat ćete osnovati novu udrugu. Sa pravim, a ne zbrzanim statutom. Sa suvislim imenom, a ne ovako nesuvislim sklepanim na brzinu. Sa pravim osnivačima a ne dopisnim :)

Zato, samo naprijed. Čeličajte mišice. I nemojte bahato odbijati bilo čiju pomoć, ni kritičara ni đavoljih odvjetnika, jer svaka pomoć, pogotovo na početku, sigurno je dobrodošla.

Živjela HBO. Živio radikalni predsjednik. Živio antiklerikalni tajnik :)

I ajte bolan, dosta vas više...

# Kad ljubav postane zapovijed, mržnja može postati užitak.

# Kad ljubav postane zapovijed, mržnja može postati užitak.

Tko je glasao

Blog nije niš drugo nego

Blog nije niš drugo nego jedan komad papira koji sve podnaša i za razliku od stvarnog papira (kojeg čita jedna osoba) je vidljiv u isto vrijeme milionima ljudi.

Od papira se razlikuje i po tome da može pokazat nešto u tonu i pokretnoj slici.

Drugim rječima to je osoba koja sjedi i opisuje svoje poglede na okolinu u kojoj živi.

Kakve su osobe koje pišeju, takvi su bogme i blogovi.

Ima ljudi koji su u društvu rađe gledani od drugih i takvi su i blogovi.

Tko je glasao

LQ Glede HBO (Home Box

LQ

Glede HBO (Home Box officea) - ja nešto ne mogu baš shvatiti (mada mogu pretpostaviti). Šta ti u svemu ovome vidiš opasno da si se toliko elana angažirala pa nakon duge stajanke odjednom napisala dva cijela bloga (od toga jednu parodiju), a i najaktivnija si u diskusijama na drugim tematskim blogovima ali s katastrofičnim prizvukom.!!

Pa to je samo jedna mala udruga kao i mnoge druge, privatna inicjativa nekih koje će neki prihvatiti neki odbaciti, ako bude ovih drugih više sama od sebe će umrijeti. A možda i neće odumrijeti ako poslužiti osnovnoj svrsi, tj. zaštiti prava svakog čovjeka na vlastiti glas (jer Bliog nije ni novinarstvo u klasičnom smislu riječi, ni posebna tehnika izražavanja - nego jednostavno korištenje elementarnog demokratskog i građanskog prava da se čuje i osobni stav - jer je to današnji razvoj komunikacija olakšao i omogućio).

Što u ovoj inicijativi (Zvone Radikalnog i društva) ima tako loše, opasno, nezgodno, katastrofalno da bi zasluživalo sav tvoj veliki ali ovdje već odavna neviđeni angažman. Pa ima puno drugih po društvo opasnijih tema i događaja od ove benigne inicijative, koju ti nećeš ni srušiti ni poimoći joj da se razvije.

Tko je glasao

Ma ništa, Frederiko. Samo

Ma ništa, Frederiko. Samo ne bih da se kvari ono što je dobro. Kad god se nešto zatalasa, odmah se iz toga izrodi čudo. Nekad je bolje ništa ne dirat. Ne velim da ljude ne treba zaštititi zbog verbalnog delikta, treba. Ali to treba za izgovorenu riječ, a ne zato jer je ta riječ izgovorena na blogu, ili u novinama, ili u kafiću! Ali neću više elaborirati, kao što si rekao, dosta sam napisala. Kome je sjelo, sjelo je, kome nije nije, vrijeme će pokazati jesam li bila u pravu, a o tome ćemo na kavi, ne na blogu.

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

To s kavom - kaže se. Iz

To s kavom - kaže se. Iz tvojih usta u Božje uši!!

Tko je glasao

Mislim da je osnovni

Mislim da je osnovni nesporazum u ovoj priči shvaćanje pojma građanskog novinarstva. Neki ga shvaćaju romantično, definirajući tim pojmom slobodu, demokraciju, mogućnost da se uz blagodati tehnologije izrazimo van mainstream, korumpiranih medija, da budemo aktivisti i mijenjamo svijet. Ja ga shvaćam doslovno i onakvo kakvo je u realnim situacijama - ekipa koja fotka s mobitelima za par stotina kuna i tek pet ili šest građana novinara u RH koji, primjerice, prate što se događa u njihovom gradu (Virovitica blog, primjerice) ili koji se ozbiljno suočavaju sa velikim problemima, poput CNN-a.

Je li blog sve što se igdje objavljuje na internetu? Mislim da nije. Mislim da je nužno ograničiti pojam "bloger" na osobu koja na svojoj stranici iznosi svoja mišljenja o svojoj percepciji svojih problema u svojem okruženju. Bloger ekvals ja, ja, ja i još malo mene. To je blog. Subjektivna ich forma, mali oltar posvećen meni. To što sam ja ponekad vijest ili imam vijest, ne bi trebalo odmah prozivati građanskim novinarstvom. Ono je negdje između bloga i novinarstva i njihova je povezna točka, i fizički i metafizički (pokušaj ilustracije: http://img120.imageshack.us/my.php?image=novinarsvogg5.jpg) i nikako nije ili jedno ili drugo.

Tko je glasao

To je blog. Subjektivna ich

To je blog. Subjektivna ich forma, mali oltar posvećen meni. To što sam ja ponekad vijest ili imam vijest, ne bi trebalo odmah prozivati građanskim novinarstvom. Ono je negdje između bloga i novinarstva i njihova je povezna točka, i fizički i metafizički
Nemoj se uopće opterećivati s tim. Većina vidi točkice i djeliće koje odabere i slike (estetiku) kakve ima se sviđaju ili im leže.

Baš zato je i u RH već sada blog i slično jače od svih tih drugih klasičnih novina, medija itd. a vrlo brzo će i zarađivati na njima i njihovoj industriji.

Još davno je pokojni Šuvar probao nešto poduzeti oko toga - htio je ukinuti proizvdnju novinara, politologa te ONO i DSZ na tadašnjem Fakultetu političkih znanosti a malo ojačati strukovno obrazovanje. Baš zato što se taj pokušaj izokrenuo u svoju sprotnost, sada je prezrelo za iznimne zarade na toj suprotnosti, kao na svim bez pokrića napuhanim poslovanjima i vrijednostima dionica - kako lako se bez pokrića baloni napušu još lakše ide obratno.

I to ide kao do šale, nezaustavljivo, pa se nitko ne treba opterećivati oko pitanja da li ide ili ne ide - krenulo je i ide iznad ikakvih očekivanja, odgođeni pa berlinskog zida je krenuo i stvari se odvijaju po logici što bržeg trčanja u promjenjenim okolnostima, tko ne trči brzo i ne pogađa vlakove i kolosjeke ima teškoća i oko smještaja na smetlištima puke historije.

Tko je glasao

Mislim da je nužno

Mislim da je nužno ograničiti pojam "bloger" na osobu koja na svojoj stranici iznosi svoja mišljenja o svojoj percepciji svojih problema u svojem okruženju.

To bi bio recimo "drustveni bloger", odnosno cini mi se da je to podskupina bloga na koju udruga istina cilja (izgleda da nije nastala stvar za objave pjesama i slicno).

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

Što je blog? Pa forma

Što je blog? Pa forma pisanja na Internetu.
Da li nam treba udruga? Treba, obzirom na dosadašnja iskustva s "pravnom "državom.
Citirani su brojni članci zakona i Ustava, što izgleda jako pametno. Međutim, kad se pogledaju sve afere, sudski procesi i presude, izgleda zastrašujuće. Vlast pprema svakoj objavljenjoj riječi nastupa s pozicija sile, i ne pokušava se skriti. Ovdje svi pomenuti slučajevi, pa Šibenski konobar, nedavna afera s IP adresom komentatora na forumu u Makarskoj. Ovo su razlozi postojanje ove udruge, ako se želi zadržati sloboda i autentičnost blogova u Hrvata.
Vlast i moćnici u Hrvatskoj, nisu do sad naučili na vijesti i medije koji nisu kontrolirani. Blog je upravo to, i žele ga ukrotiti i staviti pod nadzor. Sve pomenute afere, služe upravo u tu svrhu, kažnjavanje prvih za nauk drugim. Ovo je krajnje vrijeme, sa stanovišta vlasti i političara općenito, da se ovj oblik komunikacije pokuša kontrolirati, inače će im se oteti.
Ova udruga je potrebna, prvenstveno po točki 3. zaštiti blogera, u ovom trenutku. Kad s otkloni presing vlasti, i u nekom trenutku profunkcionira istinska pravna država, onda mogu ići i ostale točke.

Tko je glasao

je, drago mi je da se

je, drago mi je da se diskusija rasplamsala (iako je to bila sigurna oklada jer di ćeš bolje nego na blogu pričati o blogu :)

imam nekoliko stvari za dodati u međuvremenu

a) zombix je lijepo napisao komentar ispod nebojšinog teksta gdje se načelno slaže s time da je blog samo forma izražavanja ili tehnologija i da je blogerska udruga slično kao i da napraviš udrugu korisnika microsoft worda ili powerpointa (razmislite malo o tome, doista je u pravu)

b) ja sam protiv regulacije bloga kao takvoga i uopće mi nije jasno odakle takva ideja da bi blogove uopće trebalo regulirati; imamo druge zakone koji pokrivaju javnu objavu i oni više nego dovoljno pokrivaju i blog kao formu objave podataka. no, da vjerojatno treba postaviti neka pravila igre na internetu tu se apsolutno slažem jer priroda interneta je takva da apsolutno svatko uz minimum znanja može objaviti bilo što - a to nas dovodi do slijedećeg pitanja: pod kojim uvjetima treba neki sadržaj maknuti s nečije stranice; da li je to pristojno pismo ili molba, da li je to odvjetnička intervencija ili sudski nalog i što je najvažnije zašto?
primarni problem kojeg vlasnici web stranica mogu imati je pitanje klevete (pitanje objave tajnih podataka je pitanje javnog interesa i ono se regulira na drugačiji način), i ako ste malo pratili, regulacija oko toga se poprilično mijenjala posljednjih godina (i to je jedan od razloga zašto je fintić nastradao)
složiti ću se i sa bijesomdrugim da za svoju riječ moraš odgovarati i iza nje stajati, jednostavno ne možeš nešto napisati a da se ne budeš spreman boriti za svoj stav koliko god to bolno ili skupo bilo; odgovornosti mora biti

ja mislim da je pogrešan stav da se HBO mora baviti time da štiti blogere iz jednostavnog razloga što HBO nije niti će biti osposobljen da prosuđuje tko je gdje zgriješio, niti je to organizacija koja može određivati što je to pravda ili nije. ono što bi HBO morao raditi (ako zaživi) je educirati, a to je posao neusporedivo teži i sustavniji od toga da se napiše par press releasea ili složi presica zbog nekog slučaja (npr. fintića, peratovića ili šprajca)
njima treba pomoći na drugi način i tu im HBO ne može pomoći

c) ne bih se složio s nebojšinim traktatom o novinarskoj profesiji i tu sam više na zvonetovoj strani; mediji kod nas pa i sami novinari su nažalost velikim dijelom uvreda vlastitoj struci i bolje da svi skupa odumru nego da ih sada uzdižemo na neki pijedestal kojeg su odavno prokockali i zapili; stanje medija je takvo kakvo je, jadno je i razočaravajuće i pokoja svijetla točka je više anomalija i statistička pogreška nego neko pravilo
blogeri su ovdje samo korektiv koji iskreno i nije osobito uspješan kod nas; nigdje na svijetu novinari ne moraju biti neutralni - njihov je zadatak prezentirati informaciju i sagledati je iz više kuteva i dobro je provjeriti, no to iz nekog razloga "uškopljeno" novinarstvo u koje se mnogi kunu kod nas je jednostavno degenerična pojava koja je sama po sebi stjerala novinarsku struku u rupu u koju su upali. novinari (pa tako i građanski novinari) su ljudi sa stavom i taj stav se ne bi smjeli sramiti napisati i uostalom, glupo je razmišljati da svoj stav možete zatrpati iza gomile rečenica jer je to suprotno ljudskoj prirodi

d) što je to građanski novinara? da li je to netko tko za 24sata zaradi 300kn s nekom fotkom? (ili 500kn za dnevnik.hr pošalje filmić s mobitela); tehnologija je napredovala do razine da svatko od nas može biti "građanski novinar" (što je valjda samo izraz da smo novinari po potrebi); blog i blogeri su druga priča i dok bloger može biti novinar, ili građanski novinar, on može biti i samo bloger: ja sebe ne smatram nikakvim novinarom niti vidim da bih to mogao postati; ja jednostavno pišem što mislim i kada zaželim i ako netko ima potrebu ugurati me u neki predefinirani kalup feel free, no nemojte od mene očekivati da poštujem granice od drugih nametnutog kalupa; na vašem mjestu ne bih inzistirao na tome jer je to bezveze

e) i posljednje; da, blog sasvim sigurno može biti konkurentan novinarima, no još uvijek na hrvatskoj blogosferi nema mjesta na kojem se to i desilo (zašto je to tako je duga i druga priča pa o tome nekom drugom prilikom), no vani postoje blogovi koji su napravili značajan utjecaj na društvo u kojem živimo, a i kod nas je bilo događajih bliskih tome ali to zasada nije uspjelo

pomoći ću HBO koliko mogu i koliko je to u skladu s mojim razmišljanjima, ali mislim da ono što smo dosada pročitali nije možda toliko krivo samo po sebi koliko kontraproduktivno i neprovedivo

Tko je glasao

Mrak je pokušao

Mrak je pokušao sustematisizariti jedan set zamjerki. Dobar posao - olakšava vidjeti, koji imaju neku osnovu, koji su pogrešni, a koji irelevantni.

a) zombix je lijepo napisao komentar ispod nebojšinog teksta gdje se načelno slaže s time da je blog samo forma izražavanja ili tehnologija i da je blogerska udruga slično kao i da napraviš udrugu korisnika microsoft worda ili powerpointa

Vidio sam taj "komentar", i nisam odgovaro jer je smiješan; zombix će se morati malo više potruditi da formulira nešto relevantno.

Ja sam protiv regulacije bloga kao takvoga i uopće mi nije jasno odakle takva ideja da bi blogove uopće trebalo regulirati; imamo druge zakone koji pokrivaju javnu objavu i oni više nego dovoljno pokrivaju i blog

Konstatacija iza točke zareza poništava izjavu opredjeljenja prije njega. Jer, naime, ona kaže da blogovi već JESU regulirani. Da li su dobro? Da li su dovoljno? Kakakv je odnos između zakonske regulative i sudske prakse? Da li se u praksi postojeća regulativa zloupotrebljava? Time se mogu baviti pojedinci. A mogu se i udružiti, pa se time baviti zajednički.

Ja mislim da je pogrešan stav da se HBO mora baviti time da štiti blogere iz jednostavnog razloga što HBO nije niti će biti osposobljen da prosuđuje tko je gdje zgriješi

HBO će se time baviti, osim ako većina članova ne odluči drugačije.

Ovaj tip argumenta čuo sam u posljednjih 20+ godina mnogo puta uz osnivanje bilo kakvih udruženja/udruga, odnosno, šire, bilo kakve građanske inicijative (za zaštitu zraka od zagađivanja, žena od premlaćivanja, društva od korupcije...) Ono što praksa pokazuje u tom "trećem sektoru" jest da kad se pojedinci, čak i kad nemaju potrebno formalno obrazovanje, late nekog posla za koji imaju osobitu volju, s vremenom izvanredno mnogo nauče i osposobe se.

Edukacija, svakako, jest jedno od važnih područja djelovanja. Govorili smo o priručniku za blogere. (A ako možemo educirati - možemo i prosuđivati; to je temeljna ljudska sposobnost kao zoon politikon-a; bez toga smo idioti, životinje ili strojevi.).

Glede čudnih Nebojšinih tvrdnji kako komentari i analize nisu novinarstvo, drago mi je da se tu slažemo!

Glede točke d, dileme o odnosu "bloganja" i "građanskog novinarstva": slažem se s kritikom, da je drugo samo podskup prvoga. (Tebe bi se recimo moglo stvrstati pod generalni pojam "publicist" - jer "publiciraš"; uostalom, i mene.) Ljudi koji osnivaju HBO u početku su se osobito tim podskupom bavili, ali naravno ne trebaju samo na tome ostati.

Zoran Oštrić (Zelena lista)

Tko je glasao

c) Mene zabrinjava sve veča

c) Mene zabrinjava sve veča zloupotreba psihologije pojedinca i masa putem medija. Usput, jeste li primjetili da je prof. Krizmanić sve manje i rjeđe medijski prisutna ? (Nakon što je podastrijela vrlo stručne analize na ovakve teme.)

Darija Tešanović

Tko je glasao

Mene ne zabrinjava sve veća

Mene ne zabrinjava sve veća zloupotreba psihologije pojedinca i masa putem medija, jer je to labuđi pjev, najbolji znak da su osnove istošene.

A da je u medijima manje psihologinje Krizmanić i raznih politologa, sociologa, liječnika, arhitekata itd. je jako dobro, jer je neopisivo koliki su doprinos problemima dali razni takvi znanstveno-stručni tretmani polazeći od neupitnih pretpostavki da je potpuno ok da njihovih boljih kolega nema ili su tko zna gdje, da su društvo, prostor i vrijeme samo pacijenti koji neupitno spasonosno čekaju njihove u najboljem slučaju neuporabljive detaljiče a pretežno forsanja izvan konteksta zbilje i bitnog u prosotoru i vremenu.

Tako da su to oboje, po dugim pravilima prakse, čvrsti znaci da završava epoha izrazitog preseravanja a da nova još nije jasna, nešto kao istok nakon ljuljanja berlinskog zida i zapad sredinom sedamdesetih.

Tko je glasao

Zanemario si jako bitan

Zanemario si jako bitan element, kada su pojedini cenzurirani, u kojem trenutku i zbog čega. Ako se ne dozvole sva stajališta, pristupi, metode...kako i između koga ili čega izabrati najoptimalnije rješenje, ideju, projekt, što već...Ne kaže se bez vraga, bogatstvo mogučnosti izbora.

Darija Tešanović

Tko je glasao

To je naravno bitno i

To je naravno bitno i nedvojbeno će biti još jako dugo i puno svačega, ali je ipak važnije globalno okretanje smjerova.

Tko je glasao

Slažem se. Samo nisam

Slažem se. Samo nisam sigurna gdje je i kakva pozicija RH u globalnim smjerovima, odnosno često puta nisam sigurna koliko slijedi, a koliko kaska...;))

Darija Tešanović

Tko je glasao

Pozicija RH za promjene

Pozicija RH za promjene unutar globalnih smjerova je vrhunska, da ne kažem fantastična.

Apsolutni smo vrh dugog "poslovanja" i rezultata s nekretninama; zapostavljanja infratruktura i veoma raznovrsnih ruralnih i svih povezanih područja; vrh maoističkih kulturno-revolucionarnih i raznih idejnih kretanja; besmislica sa smislom u velikim projektima i anročito milijardama u vezi toga; apsolutni vrh specifičnosti u stambenoj politici i mlrd u vezi toga; vrh iseljavanja i doseljavanja; vrh čvorišne uloge isrok-zapad-sjever-jug, prosječno iznad razine Imostski ...

Sada, kada interna i eksterna napredovanja dovode do sinteze svega toga sa novim izazovima, ne bih volio biti u koži onih koji očekuju da je takav kontinuitet moguće održati bez većih i složenijih preispitivanja poslovanja, podmirivanja preplaćenog i dugova ... A čim nije moguće nešto jako dugo i uigrano održati, svi znaju da se kod nas inače armiorano-betonski duhovi i likovi okreći i brže nego što je primjereno, mrtvaci najednom trče kao ludi ... neke vrste uigranog maoizma, koji uigrano slijedi smjerove. I sada kada se smjerovi razdavaju, i inače zavidni humor bi mogao doseći neslućene granice, za koji humor je Monty Pyton živa dosada.

Tko je glasao

''no vani postoje blogovi

''no vani postoje blogovi koji su napravili značajan utjecaj na društvo u kojem živimo, a i kod nas je bilo događajih bliskih tome ali to zasada nije uspjelo''

imaš kakve linkove ?. . .

Tko je glasao

domaće ili strane? domaći

domaće ili strane?

domaći bi svakako bio cnn.blog.hr (voljeli mi njega ili ne)
a od stranih, počevši od dailykos-a, preko mydd, wonkette na dalje

Tko je glasao

ja mislim da je pogrešan

ja mislim da je pogrešan stav da se HBO mora baviti time da štiti blogere iz jednostavnog razloga što HBO nije niti će biti osposobljen da prosuđuje tko je gdje zgriješio, niti je to organizacija koja može određivati što je to pravda ili nije.

Tu ulazis u problem price o pravu na vlastiti stav utemeljen na medjusobnom dogovoru. Naime, prilicno mi se cini nedemokratski nekome oduzimati to pravo, sto u ovome trenutku cinis.

Dakle. Zbog cega ja osobno ne bi mogao imati sud o Finticevom slucaju? Zbog cega organizacija osobno ne bi mogla imati sud o Finticevom slucaju? Ako je sud kvalitetan, taj sud ce poprimiti s vremenom veci znacaj, nego ako sud nije kvalitetan. I to je to.

No govoriti kako organizacija ne moze imati pravo na osobni stav mi fakat ne ide u glavu kao nekakav postulat djelovanja.

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

sorry, nisam bio dovoljno

sorry,
nisam bio dovoljno jasan; nemam ja problema s time da HBO ili ti imate vlastiti stav oko fintića (ili nekog trećeg, on je samo metafora situacije), samo upozoravam na opasnost koja iz toga slijedi jer u nekim situacima moraš se vrijednosno odrediti a tvoj sud može biti i totalno pogrešan i stoga možeš jednom krivom odlukom nanijeti štetu svemu ostalome

Tko je glasao

Točno, i tu je jedan od

Točno, i tu je jedan od problema/nedostataka. Kako može doći do razvoja demokratskog društva, ako se ne tolerira čak ni diskusija na određenu temu; potraga za nekim forumašima uz baniranja i slično, pa čak i daleko gore situacije.

Dakle, tko se ovdje ogriješio o društveno politički poredak, tko u ovoj "priči" uz sve ostalo krši čak i Ustav RH ?!?

Darija Tešanović

Tko je glasao

Mislim da ti previše

Mislim da ti previše uopćavaš situaciju. Koliko mi je poznato (a jeste :):):) ) na Pollitika.comu su se otvarale raznorazne "nepoćudne" teme i palo je raznoraznih teških riječi i uvreda bez dokaza na račun raznoraznih političara, pa nikome od komentatora nije pala dlaka s glave! Prema tome, generalizaciju radiš na pojedinačnim slučajevima, a ispada kao kompletan sustav to radi, što nije točno! Stvaraš pogrešnu sliku o hrvatskim slobodama, a to je utoliko gore što se nalaziš na javnoj funkciju u službi Amnestya! Radiš li ti to namjerno, ili slučajno?

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

Nigdje nisam napisala da sam

Nigdje nisam napisala da sam na javnoj funkciji. Dapaće, nisam uopće precizirala što radim.

Isto pitanje, LQ ?

Darija Tešanović

Tko je glasao

Što bi bilo, kad bi

Što bi bilo, kad bi bilo...Veći je problem, i samim tim alarmantniji što se uopće ne tolerira drugo, treće mišljenje...Već se traži gluhoslijeponijemo prihvaćanje serviranih "istina".

Darija Tešanović

Tko je glasao

To je prije svega problem

To je prije svega problem kriterija i dosljednosti u provodjenju tih kriterija. Ako nema kriterija, hebiga. Ako ima kriterija, onda je to puno bolje nego bjezati od posla koji treba biti odradjen.

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

Ja se, nažalost, moram

Ja se, nažalost, moram složiti s tvojom točkom c) jer situacija manje više je takva. E sad, obično se uhvatim za ovo "manje" i poprilično emocionalno to doživljavam jer se i dalje smatram blogerom iako sam u profesionalnom novinarstvu. Što se objektivnosti tiče o kojoj pričaš, bojim se da je opasno misliti kako u svakoj vijesti treba biti osobnog komentara. Treba razgraničiti vijest i komentar. Jedno je kad ja napišem da se dogodio sudar na Slavonskoj jer je jedan auto vozio brzo i nije stigao zakočiti na crveno. To je to, imamo policijsko izvješće, eventualne svjedoke, podatke o šteti, vremenu i mjestu i to je zaista to. U toj se vijesti ne smije nalaziti promišljanje novinara o tome je li mogao zakočiti da je imao bolji auto, a bolji bi auto imao da mu otac nije bio tri godine u zatvoru... itd, itd. To je stvar komentara koje daju "novinari s mišljenjem" koji su za to svoje mišljenje plaćeni.

Ali pazi sad paradoksa. Upravo je razvoj weba i količine blogova, blogerskih tekstova reducirao vrijeme pažnje prosječnog čitatelja. Upravo zbog stotinu blogova koje želim dnevno preslistati, nemam vremena, koncentracije niti volje pročitati neki komentar od šest kartica teksta u kojemu novinar moralizira o navedenoj saobraćajci. Želim servisnu informaciju koju ću pročitati u 25 sekundi i reći; aha! zato sam ja jučer zakasnio na posao, zato je bila blokirana Slavonska avenija, zbog tog i tog događaja.

Tko je glasao

Ali pazi sad paradoksa.

Ali pazi sad paradoksa. Upravo je razvoj weba i količine blogova, blogerskih tekstova reducirao vrijeme pažnje prosječnog čitatelja. Upravo zbog stotinu blogova koje želim dnevno preslistati, nemam vremena, koncentracije niti volje pročitati neki komentar od šest kartica teksta u kojemu novinar moralizira o navedenoj saobraćajci. Želim servisnu informaciju koju ću pročitati u 25 sekundi i reći; aha! zato sam ja jučer zakasnio na posao, zato je bila blokirana Slavonska avenija, zbog tog i tog događaja.

Čekaj, čekaj malo... Blog je smanjio raspon pažnje čitatelja??? Neće biti baš tako... Prije će biti da je ponuda koju čitateljima daju profesionalni novinari tako loša da ljudi ni nemaju gdje pročitati ozbiljan komentar (ne automobilskih nesreća nego drugih događaja). Nijedna dnevna novina nema iole ozbiljnijeg, analitičnog teksta s komentarom, osim možda jutarnji subotom. Ti možeš za sebe govoriti da hoćeš brze informacije, ali recimo mene boli đon zašto je bio zastoj tramvaja jutros, ali me zanima da neki novinar obradi kvalitetno temu porasta cijena hrane i benzina. Prolistaj malo pollitiku, tu ćeš naći takvih tekstova kojih nema u vašim profesionalnim novinama. Jer ste prezauzeti pizdarijama.

Ima različite publike - zahtjevnije i manje zahtjevne. Oni koji žele brze informacije čitat će 24 sata i sutra.hr - a te vijesti stvarno može pisati svatko, i bloger, a i svaki pismeni građanin. Zahtjevnija publika za sad nema ni jedne dnevne ili tjedne novine gdje bi radili i pisali profesionalni novinari u punom smislu te riječi. Sve je pod utjecajem žutila i crne kronike i ovakvog stava da mi čitatelji tražimo brze informacije. To jednostavno nije istina. To što vi producirate člančiće i nazivate to novinarstvom je stvarno vaš problem, nije vam tu blog kriv.

Ponavljam, pogledaj članke tu na pollitici ili u nekoj ozbiljnoj stranoj novini, pa ćeš vidjeti što je pravo novinarstvo, komentiranje ili izvještavanje. Stiskanje šamara, vrištanje i članci od desetak redaka su ok zabavica, ali to nije ozbiljno novinarstvo.

Tko je glasao

Je, istina, stiskanje

Je, istina, stiskanje šamara i članci od desetak redaka su građansko novinarstvo. Eksperiment iz kojeg učimo, s tim da nikako ne treba zaboraviti ili podcjeniti konkretne akcije proizašle iz tog "neozbiljnog novinarstva".

Hajdemo za početak ne bacati na mene krivnju zbog tablodizacije novina i prilagođavanja publici koja još uvijek ima problema s nekim slovima i kompliciranijim riječima. Ja nisam taj kotačić koji bi to mogao okrenuti, barem ne još, dok se ne obogatim i pokupujem velike medije i pretvorim ih u ono što je u mojoj viziji novinarstva :)

Molim te da se okaniš tog naprasitog ad hominem stava prema meni koji imaš u sva tri dosadašnja komentara na moje riječi. To što radim u novinama, ne znači da uređujem njihov koncept. Kad bi bilo tako, imali bi na svakodnevnoj bazi novine poput subotnjeg Magazina ili Obzora koji su mi oba odlični prilozi. Nažalost, samo su prilozi subotom.

Ovo da su informacije o saobraćajci nepotrebne je glupost jer novine i dalje služe za informiranje građanja, tek onda zabavu i edukaciju. Nažalost, potonjeg vrlo malo ili nimalo. Servisne informacije su i dalje najbitniji element za ljude, koliko god mi htjeli ili željeli vjerovati da sve ljude zanimaju ozbiljni problemi. Elita je uvijek u manjini, a gdje se broji klik ili list - elita ne donosi novac.

Što se pažnje tiče, da, internet + brzina života + vrijednosni sustav.. i još nekoliko elemenata rezultiraju manjkom pažnje, a blogovi, da, baš blogovi, snose ogroman dio krivice. Nije to moja teza, već tema čitavih studija i medijskih analiza. Novinarski portali se tome prilagođavaju.

To je loše, ali je dobro po tome što se tu otvara prilika za veliki comeback tiskanog novinarstva i mogućnost da se print izdanja novina pretvore u kvalitetno i iscrpno štivo, koje koštaju više od 6 kuna i koje ljudi koje zanimaju ozbiljni tekstovi kupuju i čitaju. Ne možeš stvoriti tržište kakvo je stvorio 24h i onda očekivati da će ti ta ista publika čitati Goldsteinove tekstove.

Pollitiku listam svakodnevno, hvala na opasci.

Tko je glasao

Glede ad hominema, uopće

Glede ad hominema, uopće nije prisutan kod mene, samo malo slabije toleriram glupe argumente. No dobro... Znači ti radiš u mediju koji prakticira građansko novinarstvo, a tu govoriš protiv građanskog novinarstva i nije ti jasno čemu udruga... Ajde se zbroji malo.

Ti bi da ne bacamo na tebe krivnju za tabloidizaciju, ali je ti u istoj rečenici sasvim spremno bacaš na glupu publiku koja ne bi vas kužila kad bi vi pisali kako znate... Nego, eto, vi se morate prilagođavat tupavoj publici pa zato pišete šrot. Je li možda posjeduješ neko relevantno istraživanje o strukturi publike i njihovim zahtjevima od novina, kad već znaš neke analize o stilu života koji je smanjio raspon pažnje? To sa publikom koja traži žutilo je najveća zamjena teza ikad... Nije problem u publici, nego u novinarima, kojima je puno lakše napisat nekakav tekstić, nalijepit par sisa i to je to. Kupuje se jer boljeg nema. Da ima boljeg, i da netko s time krene, konkurencija bi učinila svoje, to bi postao dominantan stil, a 24 sata i slične novine bi bile marginalne za manji dio publike. Kao u svakoj državi, profiliralo bi se dvije-tri ozbiljne novine i nekoliko tabloida. A kod nas su i novine koje pretendiraju biti ozbiljne - tabloidi. I onda je vama kriva publika, generalno glupa, a elita ne donosi novce.

Naravno da novine služe informiranju i tramvajskom zastoju i o mački zapeloj na stablu. Problem je što je to nekim novinama sve što donose, a nekima većina. Zato ih se i prelista u deset minuta i baci u smeće.

Tko je glasao

Ne govorim ni za ni protiv

Ne govorim ni za ni protiv ičega ovdje, nego pokušavam definirati stanje stvari. Ovo pitanje o tome tko je kriv za tablodizaciju je jedna šira rasprava, ali ukratko - glupo (da se poslužim tvojim riječima) je tvrditi da su novinari krivi jer im je lakše napraviti prčkariju, tričariju, nego ozbiljnu stvar. Mnogi novinari koji pišu prčkarije bi vrlo rado pisali prave članke da ih imaju i mogu objavljivati. Oni to rade za novce, plaćeni su. Njih mogu shvatiti. Ljudi koji daju novce za smeće - njih ne mogu shvatiti. Odnosno mogu, ali ne bih sad htio nikoga vrijeđati, nije na nivou.

Krivac za tablodizaciju medija se može tražiti ponajviše u kapitalu, odnosno odnosu vlasnik - oglašivač, gdje novinar samo treba popuniti ono malo prostora između oglasa.

Odgovor na pitanje: Čitam sva moguća istraživanja na koja naiđem, vezana uz medije i dostupni su mi podaci o tome što želi prosječan čitatelj Jutarnjeg lista ili 24h sata.

U biti ne znam oko čega točno polemiziramo kada se u suštini i ti i ja slažemo da nam nedostaje ozbiljna dnevna tiskovina koja se bavi velikim temama ili barem jasno ograničenje novina pa da se zna što je tabloid, a što politički dnevnik, ne da moramo nagađati o čemu je riječ.

Druga stvar, evo ti konkretnih podataka, Hrvoje Appelt je na Sutra.hr objavio priču koja se doticala mafije i ozbiljnih problema i bila je jako dobra, no ta priča nikad neće imati čitanost kao sise Ive Jerković šovbiz novinara Vedrana Strukara. A na portalu smo, možeš odabrati što ćeš kliknuti, što nećeš.

Tko je glasao

Ovo pitanje o tome tko je

Ovo pitanje o tome tko je kriv za tablodizaciju je jedna šira rasprava, ali ukratko - glupo (da se poslužim tvojim riječima) je tvrditi da su novinari krivi jer im je lakše napraviti prčkariju, tričariju, nego ozbiljnu stvar.dostupni su mi podaci o tome što želi prosječan čitatelj Jutarnjeg lista ili 24h sata

ono što čitatelj želi i ono što treba nisu nužno dvije iste stvari što je jedna od također iznimno važnih komponenti novinarskog posla

Tko je glasao

hmmm... ovo mi zvuči kao

hmmm... ovo mi zvuči kao "sine moraš jest povrće to je zdravo. ali mama ja više volim čokoladu." kako se može odrediti što čitatelj treba? koja je razina koja je općeshvatljiva i općeprihvatljiva?

svaki medij, pa tako i novine, da bi uopće mogli funkcionirati, moraju odrediti kome se obraćaju. znamo li kome se obraća jutarnji list? ili 24 sata? uspijevaju li u tome? ili su odlučili sadržaj prilagoditi onima koji ih doista čitaju. idealizam i kapitalizam nikad nisu dobitna kombinacija.

Tko je glasao

mediji služe kao "buffer"

mediji služe kao "buffer" između onoga što se događa u svijetu koji nas okružuje i nas "malih ljudi"

svi mi vrlo velikim dijelom ovisimo o novinarima, novinama, vijestima i sličnim formama da nas informiraju o onome što se događa oko nas
i tu je velika odgovornost novinara jer oni moraju paziti koje nam informacije serviraju i da one objektivno odražavaju stvarno stanje (dakle mogu oni dodati svoje mišljenje ili stav, ali nam moraju reći npr. da je došlo do ekološke katastrofe u susjednoj zemlji umjesto da nam objave npr. fotoeditorial o španjolskim navijačicama na euru)

novinarstvo dakle nosi i neku odgovornost sa sobom i to je dio u kojem su barem hrvatsku javnost novinari spektakularno iznevjerili jer dio informacija uopće ne prenose, dio prenose u cijelosti krivo, a dijelom prenose stvari koje uopće nisu bitne ili u potpunosti iskrivljuju sliku stvarnosti

to je pitanje ljestvice vrijednosti i naše društvo je žestoko u deficitu s ljestvicom vrijednosti koja ima začuđujuće malo stavaka u totalno pogrešnom redosljedu

Tko je glasao

Uzročnoposljednićna veza

Uzročnoposljednićna veza pada standarda i morala.

Nažalost, nije posljedica što čitatelji navodno klikaju/traže, već "kruha i igara", o ovoj temi mogu pod
- unutarnja politika kuće
- uređivačka/urednička politika
- profesionalna prostitucija...itd

Darija Tešanović

Tko je glasao

obrnuto-proporcionalna veza:

obrnuto-proporcionalna veza: rast standarda / pad morala. Kad su ljudi bili siromašni bili su moralniji nego danas. Danas imaju sve, a nemaju ništa u glavi! Ti si još mlada pa to ne možeš znati, ali mi stariji to možemo ocijeniti, itekako.

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

off topic// Hvala na

off topic// Hvala na komplimentu, no pregazio je mene i kalendar, i još više iskustvo. ;)

Darija Tešanović

Tko je glasao

hehhee pusti kalendar, to su

hehhee pusti kalendar, to su prazni brojevi :):):)

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

apsolutno

apsolutno potpisujem,

očekivanja su postala velika, prije 20+ godina imali smo dva tv programa, meso smo jeli dva-tri puta tjedno, sokove na blagdane, a kavu smo čekali u redu ispred dućana
tada je puno "lakše" bilo biti sretan
danas su očekivanja drugačija i puno duhovnih zadovoljstava smo zamijenili materijalnim, no ona koliko god lijepa bila najčešće kratko traju

Tko je glasao

Pretpostavljam da je

Pretpostavljam da je posrijedi tvoje osobno iskustvo(djetinjstvo), no ni tada nisu svi tako živjeli. Imali smo i tada tzv. "crvenu buržoaziju", čiji potomci danas itekako "tresu" ovim prostorima, proizašli iz istih redova istomišljenika kojima je ovaj rat itekako dobro došao, jer raspadom/cijepanjem granica, sada još bolje "posluju, upravljaju, vode...".

Darija Tešanović

Tko je glasao

Pogrešno ste me shvatili,

Pogrešno ste me shvatili, realno nije porastao standard, već su porasli "apetiti". Nekoć nismo imali beskućnike, (sada su te brojke u stalnom porastu), nismo imali toliko osiromašenih, nezaposlenih itd.
I ono najbitnije nije svejedno na koji način se nešto steklo. Koliko u svijetu ima novopečenih/novokomponiranih bogataša, ali preko noći bogataša, kao kod nas ?!
Više je tu faktora utjecaja, i još više izgovora što u konačnici daje sve više ljudi koji su spremni i u kriminal za "bolji život", koji oni sami definiraju sa "ah, eto, živi se nekako, mora se...je li "
Nije cijeli zakon tako "skrojen", ali se na taj način primjenjuje ili neprimjenjuje. Primjetila sam da većina takvih uopće to ne doživljava kao kriminal, već kao lakša kz djela po sistemu smije se, dok ide...i slićno.

p.s. Pod norme ili standarde podrazumijeva se i lista kriterija, prioriteta...U ovom slučaju sociološki je bitna lista vrednovanja/vrijednosti. Dakle imamo prisutnu obrnutu listu društvenih vrijednosti i kategorija. Nesporazum ;)

Darija Tešanović

Tko je glasao

što je to "objektivno

što je to "objektivno odražavanje stvari?" sumnjam da postoje novine koje ne bi objavile ekološku katastrofu u susjednoj zemlji. uostalom sumnjam da se informiraš samo iz hrvatskih medija, tako da uvijek postoji način. the truth is out there.

naravno da novinarstvo nosi odgovornost, ali opet ti ponavljam da ideale možeš ostaviti na fakultetu. isto kao i u bilo kojoj drugoj profesiji. poput recimo medicine, gdje su pogreške puno tragičnije. ne možeš pomoći svima, pa s obzirom na postojeći sustav vrijednosti i pravila tvoje institucije, radiš selekciju.

bitnost stvari je vrlo relativna kategorija jer ovisi o previše varijabli.

slažem se da je ljestvica vrijednosti deficitarna, ali to se ne može spočitavati samo novinarima. to je problem cijelog društva.

Tko je glasao

ali opet ti ponavljam da

ali opet ti ponavljam da ideale možeš ostaviti na fakultetu. isto kao i u bilo kojoj drugoj profesiji. poput recimo medicine, gdje su pogreške puno tragičnije.
Pod idealima se pretežno uzimaju i osnove poslovanjaa i ponašanja, a ad onih koji kao stručnjaci sudjeluju u poslovima praktički sva važna profesionalna pravila.

Tu je višestruka zabuna, pod jakim dojmom zabuna i profitabilnosti raznih preseravanja. Ne slijede ovi drugi ideale i "ideale" zato što su se odrekli zarade i raznih ciljeva, nego baš zato što znaju i imaju iskustva da se svijet i društvena praksa ne sastoji samo od dobitaka od preseravanja nego i od iznimno respketbilnih gubitaka i problema od toga, a što najbolje odslikavaju mediji - dominira grozničava duga maoistička borba u retuširanju/prepravljanju slika svega, do zadnje točke.

Tako da je problem s idealima za mlade praktički obrnut - od tolikog trasha, a fakulteti su više žarište trasha nego ideala, je teško doći i do onih alata/ideala nepohodnih za profesionalni rad, egzistenciju i donji nivo logike. Koliko je imam doticaja, sadašnje mlade generacije puno bolje shvaćaju taj problem, a mladi koji idu u slabije srednjoškolsko obrazovanje, ono strukovno, čak jako dobro. Tako da se evidentno obrće pristup oko ideala i "ideala", pa čak na cijeni dobivaju apstraktni filozofi, lektori, razni globalisti i naročito matematičari i oni sa nešto cjelovitijom vokacijom, koji lakše povezuju "asptrakciju" i najzanimljivijee praktične procese, pojave i rezultate. Dolazi doba prave spekulacije i praktičnog idealizma a prolazi doba Denisa Kuljiša.

Tko je glasao

ponavljam da ideale možeš

ponavljam da ideale možeš ostaviti na fakultetu

trenutak kada napustiš ideale je trenutak kada si se prepustio toku i trenutak kada si izgubio bitku, znam ja da je popularno ovakvo razmišljanje ali smatram jednako tako da nije dopustivo jer tim potezom dozvoljavaš sve ovo što ti se danas događa

Tko je glasao

odgovor i tebi i ap-u.

odgovor i tebi i ap-u. govorim vam o teoriji koju vas uče u školi. to je jedno, a svijet funkcionira na posve drugi način. kao npr. trodioba vlasti. koncept i primjena, na to sam mislio.

nisam mislio na ideale kao takve, inače ne bi ni pisao ovdje. moj je moto nema predaje, a nepravdu ne trpim. ali moje idealističko viđenje svijeta u sukobu je s nekim životnim realnostima kojima se moraš povinovat. racionalizacija je vrlo jednostavna - čovjek ne može brinuti za cijelo čovječanstvo jer onda ne bi mogao normalno živjeti. znam da se sad izlažem licemjernim komentarima, ali prije pisanja razmislite što ste vi učinili za gladne i bolesne diljem svijeta? trudim se živjeti da radim što manje štete ako već ne mogu pomoći. i uvijek mislim koliko smo sretni da imamo struju, vodu, liječnike, javni prijevoz.

naravno da je ovom društvu potrebno više, ali još nema kritične mase koja bi to mogla promijeniti. socijalistički mentalitet i dalje je sveprisutan, a država sve probleme rješava povećanjem socijalnih izdataka. nevjerojatno. i oni koji to lovu dobiju misle da je to najbolje rješenje, a ne shvaćaju da bi ulaganje u razvoj i oni i njihova djeca i cijela zemlja profitirali. no to su ljudi, barem većina. u se, na se i poda se.

Tko je glasao

Slažem se. No, kriviti

Slažem se. No, kriviti isključivo novinare za to je nepravedno. I oni su samo kotačići jednog puno većeg sistema.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci