Tagovi

Hrvati (Viroviti?ani) kao ?eka?i

Mogu?e je da se nekom dragom ?itatelju u?ini da je tema koju "obra?ujem" lokalnog zna?enja, no mislim da Hrvatska ima vrlo sli?nu situaciju u mnogim gradovima i gradi?ima, u mjestima koja, s manje ili više opravdanja, svrstavamo u tzv. provinciju.VELIKO POSPREMANJE, dojma sam, usredoto?ilo se na Zagreb kao glavni grad Hrvatske, me?utim, bez VELIKOG POSPREMANJA u Rijeci, Splitu, Osijeku, Varaždinu, Velikoj Gorici, Puli, Dubrovniku, Vinkovcima, Vukovaru, Kutini, Bjelovaru, Požegi, Slatini, Krapini, Koprivnici, Makarskoj, Trogiru, Zlataru, Milni.... "uzalud vam trud svira?i". Naime,suzbijanje, eliminiranje mita i korupcije,op?e ozdravljenje Hrvatske i njena demokratizacija, nemogu?e je bez "neutraliziranja" lokalnih mo?nika.U tom pogledu name?u se mnogo pitanja i ?eka?i u Virovitici su ne samo problem ovog grada, nego i hrvatski fenomen odnosno problem.
--------------------------
Ako mi je u politici nešto nesimpati?no, onda je to oklijevanje politi?ki misle?ih ljudi. Ne kažem da treba negirati jednu staru talmudsku izreku koja kaže «ne budi glava lavovima, ni rep lisicama», što bi zna?ilo drži se zlatne sredine, ali ne treba u ime te izreke - šutjeti, kada treba govoriti i djelovati.

Iz povijesti znamo, primjerice Vlatka Ma?eka, izme?u dva rata vo?u HSS-a, koji, kada je po?eo ustanak protiv naci-fašista nije dugo zauzimao jasan stav što trebaju ?initi haesesovci, tako da su se oni, nakon dugo ?ekanja, pojedina?no pridruživali NOB-u. Još su mi u sje?anju samoupravni tipovi koji su kod kakva glasovanja ?ekali da netko važniji digne ruku, da bi to onda u?inili i oni.

TRAKAVICA S IVICOM KIRINOM

Ne znam kako vama, ali meni ova trakavica s (ne)odgovornoš?u gradona?elnika Ivice Kirina ve? pomalo ide na nerve. U upisima ispod mog prošlog komentara mogu se na?i pozivi da i ja kao komentator budem odre?en u kritici. Tim povodim želim naglasiti da nije zadatak ozbiljnog novinara (a tu, ako dozvolite, sebe ubrajam) da sumnja u sve i sva, a kada se nešto tvrdi, onda treba imati bar neke pouzdane informacije pa i poneki dokaz. Dalje, imam i ja odre?ene primjedbe na rad pojedinih dužnosnika, policije i obavještajnih zajednica, ali tvrditi da su te službe DIO "mreže balkanskog kriminalnog podzemlja", dakle, mafije, vrlo je smjelo. Netko me upu?uje na pisanje Domagoja Margeti?a, kao uzor, no svaki novinar ima svoj stil i svoju argumentaciju. Ako spomenuti novinar tvrdi smjelo što tvrdi, trebao bi podastrijeti konkretne informacije, opisati konkretne slu?ajeve...
U nas je trend sveop?e kritike, i to se može razumjeti - predugo su politi?ke brane akumulirale nezadovoljstvo gra?ana, lagalo se majstorski, mediji su bili blokirani, oni su to dijelom i danas, posebno na lokalnim razinama. Preporu?io bih gorljivim kriti?arima svih i svega, da lijepo pometu pred svojim vratima, a ne stalno pred tu?im. Tu mislim i na viroviti?ki SDP koji se godinama vrti u krug, umjesto da se omasovljuje, organizira tribine, predavanja, nudi konstruktivne prijedloge. Ustvrdio sam: «Ako se sutra Kirin i povu?e, gdje su nam kvalitetne zamjene?» i ta je re?enica izazvala buru komentara, ?ak i tvrdnju da podcjenjujem odnosno vrije?am Viroviti?ane. Ni na kraj pameti mi to nije, ali ne razumijem viroviti?ke ?eka?e, kojih nije mali broj. Premnogo je ljudi oko nas s figom u džepu - poznajem jednog ugostitelja koji ?e sve u?initi, ali se nikome ne?e zamjeriti odnosno ho?e slabijima od sebe, poznajem jednog medijskog djelatnika koji se isto «nikom ne bi štel zameriti». Narod za to ima so?nu izreku: htio bi biti i j...n i pošten, ili, pristojnije: ne želi pokazati boju, ili pak premazan je svim mastima, ili kao suncokret je...A sutra, kada po?ne vidljivo prestrojavanje, mnogi ?e tvrditi da su bili - prvoborci...

JOŠ UVIJEK BLOKIRANI MEDIJI

No, kako su oficijelni mediji u Virovitici i dalje pod strogom kontrolom, posebno Radio Virka, dobro je da imamo slobodan portal i da se iznose mišljenja gra?ana i ?lanova stranaka. Možda i to potakne nadležne službe da najozbiljnije rade svoj posao. A nadam se da ?e biti sve više i onih koji to ne?e raditi anonimno nego ?e se legitimirati imenom i prezimenom dok ?e DORH, policija, sudovi, inspekcije, svi oni koji primaju pla?u za delikatan rad, zaviriti u svoje ladice i pogledati prijave na kojima se skupila dobra prašina. Jer, nedodirljivih, bar se ?esto kaže, ne bi smjelo više biti.

Ali i strana?ka vodstva koja ?ekaju da im vlast padne u krilo, kao zrela kruška vjerojatno trebaju više raditi zajedni?ki, a manje solirati.

Protiv Ivice Kirina osobno nemam ništa, ?ak mislim da je u datim okolnostima povukao za Viroviticu koliko je mogao. Nisam bio pristalica Potjemkinovih sela, da lijepo ure?eni park u središtu nije isto kao i grad u cjelini, o tome sam i pisao. Pišem da Virovitica mora više i bolje, da ovaj grad, nekada vitalno središte i ?vorište šire okoline, danas stagnira, da u gradu više umire starih ljudi, nego se ra?aju djeca, da je nezaposlenost vrlo ozbiljan problem, da se mladi i visoko obrazovani ne vra?aju u svoj rodni grad, da se otvara vrlo malo radnih mjesta, a ako ih i ima, onda se zauzimaju po ZNA SE sistemu... Bez brzih prometnica, posebno prema Zagrebu, grad ?e ostati neinteresantan za investitore, ma koliko industrijskih zona se pripremilo. Nekakva obilaznica napu?enim ulicama (Mihanovi?evom i drugima) i osloba?anje središta grada od prometa, ishitreno je rješenje i treba insistirati na završetku prave obilaznice od Še?erane prema Suhopolju.

KAKO RADI GRADSKO VIJE?E I LAHORKA WEISS?

Me?utim, posebno iritira zadnja sjednica Gradskog vije?a Virovitice gdje se ?lanovima, na ime neke procedure (tu moja prezimenjakinja Lahorka Weiss nema pravo) onemogu?uje da otvoreno i izravno pitaju gradona?elnika Kirina do kada misli vu?i gra?ane Virovitice za nos. Nisu ga birali gra?ani Požege ili Bjelovara, i stoga je DUŽAN Viroviti?anima, koji pokazuju izuzetno strpljenje, objasniti svoj status i svoju odgovornost. Nije to?no da je krimen za koji ga se u javnosti tereti po?inio kao ministar unutrašnjih poslova i da on nema veze s obavljanjem gradona?elni?ke dužnosti. Svaki Kirinov nastup danas u sjeni je tog krimena (17 milijuna vašeg, mog novca završilo je tamo gdje nije smjelo, u Fimi mediji, a vjerojatno ve?i dio u strana?koj kasi HDZ-a, iz koje je premijer Sanader kupovao ?ak i platna Bukovca za svoju privatnu kolekciju) i ?udi da se Kirin ne osje?a kao cjelovita osoba - on je bio loš kao ministar, ali je dobar kao gradona?elnik ne drži vodu. Politi?ar je oduvijek cjelovita osoba, ili ima puni moralni integritet ili je taj integritet narušen, tre?ega nema. I na kraju, kako sam HDZ ne razumije da mu je Kirin uteg na nogama i da se treba razmišljati o raspisivanju izbora za novog gradona?elnika?

PREVELIK BROJ VIROVITI?KIH ?EKA?A

I na kraju, pitanje viroviti?kih ?eka?a? Upravo, njihov preveliki broj omogu?uje gospodinu Kirinu takvo ponašanje - njega ne?e smijeniti nitko izvan ove sredine, niti ?e netko odraditi to umjesto nas pa stoga je vrijeme da se ova politi?ka trakavica privodi kraju.

Virovitica ne može biti talac pojedinaca, ni?ije leno niti pr?ija. Višestrana?je odnosno politi?ki pluralizam podrazumijeva više, a ne manje demokracije.

Otvaranje medija prema gra?anima prvi je korak ka razrješenju ove neprirodne situacije. Drugi korak je demokratsko vo?enje Gradskog vije?a gdje Poslovnik ne postoji stoga da ga se restriktivno tuma?i, nego u skladu s potrebama vije?nika i demokratske javnosti. Naravno, raspravljati treba argumentirano, hladne glave i uz poštovanje istine i na?ela odgovornosti koje je jednako, kako smo ?uli u prošloj «Latinici», za male i velike.

Ili, možda je odgovor u izreci jednog Šve?anina: «Istina u politici mora ?ekati, dok nekome ne postane potrebna?»

Napomena: Objavljeno, bez uvoda, kao redovna kolumna na www.virovitica.net

Komentari

Problem nije lokalni.On je

Problem nije lokalni.On je CRO-globalni i odraz je grupnog zgrtačkog -da prevedem-guzičarskog mentaliteta strukturica upravljačkog mehanizma kojeg mi toleriramo predugo.Zašto ?
"Društvo zasnovano eksplotacionoj vlasti očituje i druga predvidljiva svojstva.Teži slabljenju nezavisnosti,integriteta,kritičkog mišljenja i produktivnosti onih koji su mu podređeni.To ne znači da ih ono ne hrani svim vrstama razonoda i stimulacija,ali samo onima koje smanjuju razvoj ličnosti više no što ga unapređuju.Rimski su carevi javnosti pružali spektakle,uglavno sadističke prirode....suvremeno društvo,također ....Ta kulturna hrana ne pruža aktivirajuće pobude,već pomaže razvoj pasivnosti i lijenosti....Ona pruža zabavu i ushićenje,ali gotovo nikakvu radost; jer radost zahtjeva slobodu,opuštanje zategnutih uzda vlasti" (EF)

Evo tih uzročnika,tih bijednih bakterija,virusa....
Predsjednici vijeća gradskih četvrti primaju mjesečnu naknadu od 4500 kuna, potpredsjednici 2700 kuna, a članovi vijeća 1500 kuna, za njihove plaće godišnje troši se 12,6 milijuna kuna. Predsjednik mjesnog odbora prima mjesečnu naknadu od 1500 kuna, potpredsjednik 500 kuna, a članovi mjesnog odbora primaju 300 kuna. Za naknade mjesnih odbornika godišnje se izdvoji 15,8 milijuna kuna.

Članak 32.

(1) Mjesni zborovi građana sazivaju se radi izjašnjavanja građana o pojedinim pitanjima od lokalnog značenja, raspravljanja o potrebama i interesima građana te davanje prijedloga za rješavanje pitanja od lokalnog značenja.
http://www.zagrebancija.com/hr-aktualnosti/bandic--ne-dirajte-naknade-to...

A ovaj čl.32 je mrtvo slovo na papiru.Ono je samo dokaz našeg "uređenog" društva.Da li je itko nas, u mojoj općin, ikada unazad 20 nešto priupitao?Npr. da li se slažemo s izgradnjom megalomanskih trgovačkih centara,ili bi željeli možda koju parcelu zelenih površina ili park.?Čitala sam ranije one dnevnike @ap-a,@Zorana Oštrića gdje non stop spominju kako se non stop mijenja nekaj oko tog generalnog urbanističkog plana i ti detaljniji planovi uređenja.Evo i ja ponavljam:Zakaj mi to nemamo unaprijed isplanirano?Ah, znam da se uporno "ne mogu" usaglasiti ili usvojiti jer je to "problem" koji traje pola stoljeća a to je dokaz čitave strukture podmitljivih komformista koji kao štakori grickaju ove gore navedene naknade dok ne čine ništa.Npr. ovi kaj dobivaju 300 kuna su vrlo važni faktor u mom životu.Oni imaju dužnost da svaka dva mjeeca dežuraju u MZ dva sata.Dobra satnica.A kada ih pitaš zakaj ti geodeti mjere po ulici,nemaju pojma.Kada ih pitaš gdje je potrošeno onih 5 000 kuna za održavanje ulice...nikad čuli za to održavanje:))))).......!li znaju ipak neš'!

Znaju otići s tih 300 kn u lokal birc i voditi "dubokoumne" političke diskusije

Zato bih ja ukinula takav namet- zakon.Ljudi bi volontirali.Začas bi se riješili tih štakora,ali i ovih megalomanskih kvazi --stranaka ...možda bi imali konačno i višestranačje;)

Tko je glasao

Kada sam "alternativi" HDZa

predložio da se mi kao potencijalni Vijećnici u Mjesnim Odborima odreknemo apanaže od 300kn tada su mi rekli da sam lud, a samo sam htio da pokažemo kako i što mislimo o racionalizaciji javne uprave i služenju "općem dobru"...

Provinciopolis

Tko je glasao

to se zove "poziv na javnu raspravu"

znači prije nego li se konačno donese neki plan (prostorni ili gradski) po zakonu je obavezna javna rasprava koja je objavljena i u nn i u medijima.
Tako ti je prije donošenja gupova zagrebačkih u principu na Velesajmu, paviljoni okrenuti prema zapadu ( direktan je ulaz iz vana, ne mora se ulaziti u sam krug Velesajma) uvijek moguće vidjeti "konačne" karte i ti možeš dati pismeno svoju primjedbu....problem je kod daljnje procedure koja nije toliko transparentna, kao i kod čestih naknadnih upisivanja takozvanih iznimaka koje se kroz bar narednih godinu dana prije donošenja krajnjeg pročišćenog teksta pojavljuju - pa imaš primjer kao kod horvatinčića - po gupu svi u centru jednaki ali neki su iznimka.
Tako da bi u ovoj eri interneta bilo minimalno logično da takve važne stvari imaju svakodnevno praćenje - kao ovdje na polli - da imaš komentare, pitanja i odgovore - i na koncu pisani trag

Tko je glasao

@Franka Valli

Po svemu sudeći nekadašnje mjesne zajednice, koje su ukinute preko noći, imale su neku uloguu cjelokupnom sustavu. Ipak, bilo je zborova, javnih rasprava pred donošenje važniih zakona, pred promjene Ustava itd.Po mjestu stonovanja ipak je bilo rada, amaterskog većinom, a danas zamalo ništa ili baš ništa. To je nama Tuđmova demokracija dala...

Lj.R.Weiss

Tko je glasao

Kada sam na Vijeću Mjesnog Odbora

predlagao skupove građana gledali su me u čudu, a to je minimum debilizma koje tamo proživljavam

Provinciopolis

Tko je glasao

Ozbiljan novinar

Iako "zadatak ozbiljnog novinara nije da sumnja u sve i sva", takav ne bi trebao olako prelaziti preko činjenice da je Virovitica grad u kojem se znao dogoditi pokoji stilski vrlo dojmljiv pad niz stepenice s medicinski mu teško objašnjivim posljedicama. Budući se to znalo događati čak i pripadnicima političke opcije na vlasti, ne treba se sablažnjivati svojevrsnom strepnjom opozicije od toga da se i njima ne dogodi nešto slično.

Nije mi poznato da se događanja takve vrste igdje drugdje moraju uračunavati u rizik političkog djelovanja. Teško da će se išta promijeniti prije nego se antikorupcijskim maljem barem načnu temelji tamošnje piramide HDZ-ove vlasti.

Dakako, lijepo je vidjeti uređeni park, prometnice, pa i čuvenu obilaznicu, ali bi ozbiljan novinar prvo trebao promisliti o količini državnog novca prispjelog u taj kraj pa tek onda, naravno objektivno, procijeniti da li joj stupanj uređenosti baš odgovara. Ovo spominjem samo zato što se tek odnedavno, čak i onim manje upućenima, na primjerima HAC-a, HC-a, Hrvatskih voda i drugih državnih poduzeća počinju nazirati količine i načini isisavanja proračunskog novca.

Bez uzimanja u obzir i navedenih čimbenika, teško da se može dati objektivna ocjena virovitičkih političkih prilika davanju kakve, barem se nadam, teži svaki ozbiljan novinar.

B-52

Tko je glasao

@sm Kako komunicirati??

S tobom ne znam kako komunicirati? Na svako spominjanje mojih kvalifikacija reagiraš kao nervozno dijete, nekom ljubomorom i netrpeljivošću. Kao da si iz Virovitice, ili iz nekog sličnog grada?? Pa i kada postavljaš pametna pitanja(rizik političkog djelovanja, ulaganja u Viroviticu..) ili obrazlažeš neke informacije, ne raspravlja mi se previše. Primjerice, svaka usporedba ulaganja iz državne kase u Zadarsku županiju i VPŽ, ide do DESET puta na štetu VPŽ...Ovo što je stiglo do VPŽ u 20 godina su mrvice sa vladine trpeze u Zagrebu.

Lj.R.Weiss

Tko je glasao

"Ogledalce, ogledalce na zidu, reci mi ozbiljan novinar tko je"

Nisam iz Virovitice ali relativno dobro poznajem tamošnju političku scenu, dobar dio najutjecajnijih aktera i osobno.

Smatram da je za ocjenu postignuća gradonačelnika Kirina nužno sagledati i količinu novca na razne načine transferiranog iz državnog proračuna, odnosno da je nemoguće objektivno sagledati efekte (izgrađeno, uređeno) ako nisu poznati potencijali (količina utrošenog novca). Ovo zato što ima i onih koji smatraju da je u Virovitici premalo napravljeno u odnosu na količinu novca kojom je vlast raspolagala.

E sad, ukoliko je ukazivanje na činjenicu da u članku nedostaje bitan element za objektivno ocijeniti postignuće gradonačelnika Kirina "nervoza, neka ljubomora i netrpeljivost", onda nazdravlje. Drugoga u mom komentaru nema.

Također, tvoje kvalifikacije me zanimaju koliko i prosječna količina padalina u posljednjih pedeset godina jer svakoga ovdje doživljavam i vrednujem prema kvaliteti tekstova koje nam nudi.
S toga, obzirom da si jedan od rijetkih ovdje koji čitateljima non stop gura pod nos neke svoje kvalifikacije i "kvalifikacije", pri čemu nerjetko zapostavljaš kvalitetu samoga teksta, moram te podsjetiti da je još jedino umjetničko klizanje disciplina u kojoj se posebnom ocjenom vrednuje umjetnički dojam (hm, možda i skijaški skokovi - za stil).

Budući je očito da nemaš ni predodžbu o ovome na što ukazujem, slažem se kako je bolje ni ne započinjati raspravu.

B-52

Tko je glasao

@sm Bitan elemenat??

Tebi bitan elemenat ne mora biti i meni bitan elemenat.Slučaj koji je tebi bitan ne tiče se toliko Kirina koliko Josipa Đakića,(slučaj STEPENICE) a u ovom mom tekstu nije naglasak na Đakiću nego na (ne)odgovornosti Kirina. A ako znaš neke konkretne podatke o transferiranom novcu Virovitici i VPŽ iz središnje kase,koji su usput "zamračeni", bilo bi lijepo da nas o tome obavijestiš??
Ovako je moguće da je transferiran novac iz Zagreba za kompletnu obilaznicu (zapad-istok) oko Virovitice, a izgrađena je tek polovično. Uopće, ne znam ni da li postoje evidencije koliko se novca kojoj županiji doznačuje za pojedine projekte iz kase (kasa) u Zagrebu?? Vjerojatno bi to trebalo zbrajati po izvorima (ministarstva i sl.) te zbojiti vrijednost realiziranih projekata u VPŽ, pa vidjeti postoji li razlika??
Što se tiče tvojih ocjena mojih tekstova, pouzdajem se u glas( bodove) registriranih korisnika pollitike, a i čitatelje na www.virovitica.com te Jutarnjeg lista. Fazu ogledalca sam, srećom, odavno prošao.

Lj.R.Weiss

Tko je glasao

stole123

mogu prihvatiti činjenicu da hdz nevalja ali nemamo nikog boljeg ko će ponuditi više a što se tiče kirina volio bi da mi netko objasni tko ima svoje radnike da radnik neće uraditi ono što mu poslodavac naredi ako ne uradi zna se što ga slijedi prema tome tako i našeg kiru ja ću ga podržati jer je jedini čovjek koji je nešto napravio za viroviticu čak bi ga podržao i da nije u hdzeu jer je kao osoba vrijedan poštovanja a mislim da će ga i ostali podržati ne samo članovi hdzea

Tko je glasao

virovitička županija kao i

virovitička županija kao i grad Virovitica kao i cijela Salavonija su među najlošijim sredinama za život u RH, velika ne zaposlenost, mal standard i sl. pa ne razumijem u čemu je to Kirin uspješan. Što je on to mnogo i dobro učinio za Viroviticu?

Kirin je bio ministar u vladi RH a ne zaposlenik HDZ-a ili Sanadera pa ti je njegovo opravdanje za nilijune koje je dao Fimi media bez veze.

Tko je glasao

stari mikeš

ako je po onoj tko nije kriv neka baci prvi kaman ljubo weiss se kao ratna pobjegulja nebi smio nabacivati kamenjem na hrvate. još manje na virovitičane koje je izdao kada im je bilo najteže. svako ima pravo na kritiku. samo tu kritiku treba razlikovati. razlikovati. razlikovati onu dobronamjernu i ovu weissovu po zadatku. prepoznati kritiku zabrinuih, dobronamjernh i pljuvanje ogorčenih, ojađenih partijskih kadrova. kritiku onih koji još uvijek nose crni federalni flor žalnog naricanja za raspadom bratstva i jedinstva. ljubine kritike nisu vapaj za nedostignutim, to su uranilovke i liturgije za izgubljenim. iako je hrvatska multinacionalna, čekačima ljubo naziva hrvate. oni drugi koji čine multinacionalnost hrvatske nisu čekači. to su po ljubi žrtve hrvata čekača. sva sreća da se virovitičani ne obziru na pamrave i picajzle. na ljubina zanovijetanja i lelekanja.

Tko je glasao

Virovitica?

Pa ti čovječe kao da si opisao Vukovar. Srećom si dva puta upozorio da se radi u Virovitici.
Acinum je napisao odličan dnevnik o korupciji koja zapravo svoj izvor ima na lokalnim nivoima, a zagrebačka je samo logičan slijed. Znaš ono: kako te doma odgoje tako ćeš se ponašati i kad kao Ivica Kičmanović dođeš u veliki grad.

Problem je potrebno uhvatiti baš sa te strane s koje si ga ti i acinum obrazložili: srediti loikalnu razinu, na lokalnoj razini regrutirati kvalitetne ljude koji će onda u Zagrebu praviti reda. Ali VELIKO je pitanje: gdje je nestao čovjek? Na lokalnoj razini bandita nikad više, i masa onih koji imaju rješenja ali ne i volje. A onaj tko misli da ima rješenje i da je dovoljno kvalitetan da nešto promjeni, a ne radi ništa spada u kategoriju kukavice. Ili lažljivca. A onaj koji je stvarno sposoban, a ne angažira se, odgovoran je za nečinjenje.

Petar Macut

Tko je glasao

StarPil

"Vidjeti sto je dobro a ne ciniti ga,to je ljudska slabost.
Ne vidjeti sto je dobro,to je djavolski" Fra Marko Orsolic.

Tko je glasao

@StarPil

Vukovar i Virovitica imaju više sličnosti nego se na prvi pogled misli, no osnovno je što povezuje gradove te veličine je DUH, bolje duh POSLUŠNIŠTVA koji uspijeva se nametnuti u tim tzv. malim sredinama. Recimo, u Zagrebu, koji također ima provincijalne elemente, ipak se može pomalo čovjek i sakriti (u smislu da ti ne zaviruju u lonac i krevet) dok u manjem mjestu to je nemoguće. Zna se tko je s kim u rodu, tko s kim razgovara, posluje, ljubuje.. a politička opredjeljenost zna se i dva koljena unatrag.
Kult vođe koji se pojavio na nacionalnoj razini preslikava se na ta manja mjesta u punoj svojoj karikaturalnosti, ali i sa svim, i većim, opasnostima. Neposluh vladajućima se kažnjava svojevrsnom izolacijom, a tračevi i glasine su razorni.
Nije lako odgovoriti gdje zlo počinjeu Hrvatskoj - u središtu države ili u malim mjestima?? Možda malo apsurdno, ali radi se o jednoj dijalektičkoj vezi i uzajamnim utjecajima.
Internet spašava pomalo stvari, ali on još nije prodro do starije populacije, a mladi i mlađi, recimo u Virovitici, vrlo malo se zanimaju za politiku.Mnogo njih je podložno onoj USE, NASE i PODASE...

Lj.R.Weiss

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci